MER MAT FRA HAVET - PÅ EN BÆREKRAFTIG MÅTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MER MAT FRA HAVET - PÅ EN BÆREKRAFTIG MÅTE"

Transkript

1 MER MAT FRA HAVET - PÅ EN BÆREKRAFTIG MÅTE DEN BLÅ MATREVOLUSJON LITTERATURHUSET, OSLO 27.JAN 2015 Foto: Worshiphousemedia.com Solveig van Nes LEDER HAVBRUK Hvorfor dyrke havet? Hvordan viktige bærekraftsindikatorer i matproduksjon Stortingsmelding om bærekraftig vekst i havbruk - utfordringer og muligheter

2 GLOBALE UTFORDRINGER VI MÅ TENKE NYTT Behov for ren, fornybar energi - redusere CO2 utslipp Matbehovet vil øke med 70% de neste 40 år Illustrasjoner: The Sahara Forest Project MORGENSDAGENS LØSNINGER LIGGER I HAVET DYRKET MARK SKOG BOSETTING PERMA FROST ØRKEN FERSKVANN IS SALTVANN / HAV Mer enn 70% hav likevel kommer bare 2 % av energien vi spiser fra havet Illustration: Sahara Forest Project

3 BÆREKRAFT & BRUK AV (KNAPPHETS-)RESSURSER I MATPRODUKSJON: LANDAREAL & FERSKVANN HAVBRUK 420 km2 (Areal ~ Andøya) 1,2 millioner tonn LANDBRUK km2 0,5 millioner tonn (*) (*) protein o ca 0,5 % av tilgjengelig sjøareal til havbruk Kilder: Nofima, Welch et al Reviews in Fisheries Science, 18:3, o NB: Vekstpotensial 70% av tilgjengelig ferskvann går til landbasert matproduksjon BÆREKRAFT & RESSURSUTNYTTELSE I MAT(PROTEIN-)PRODUKSJON! ENERGIEFFEKTIV (POIKILOTERM)! STØRST SPISELIG DEL! MEST PROTEIN AVLEIRING I SPISELIG DEL! NEDGANG FRA 90 TIL 30% MARINE RÅVARER! NETTO PRODUSENT AV MARINT PROTEIN! SUNT PROTEIN (OMEGA-3)! HØY ANVENDELSE AV BIPRODUKT/SLAKTEAVFALL Kilder: Ytrestøyl et al 2014, RUBIN Illustrasjon; Fiskeribladet Fiskaren

4 BÆREKRAFT & MILJØREGNSKAP I MATPRODUKSJON: LIVSLØPSANALYSE ENERGIFORBRUK OG TILHØRENDE CO 2 -UTSLIPP SILD MAKRELL LAKS, HAVBRUK LAKS GRIS SVIN STORFE kg CO 2 / kg spiselig del ved slakt HØSTING AVFALL FÔRPRODUKSJON EKSLUDERER SOSIO-ØKONOMISKE ASPEKTER PÅVIRKNING V SYKDOM FORBRUKER TRANSPORT MARKED Kilde/Illustrasjon: Winther m. fl. 2009, SINTEF, NTNU og SIK. NFD NOV 2014: STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIG VEKST I HAVBRUK HANDLINGSREGEL MILJØPÅVIRKNINIGEN I EN SONE AVGJØR OM DET ER GRUNNLAG FOR VEKST ELLER IKKE LAV MILJØPÅVIRKNING X % VEKST INNEN PRODUKSJONSOMRÅDET PRODUKSJONSOMRÅDE 1 MODERAT MILJØPÅVIRKNING KAPASITETEN HOLDES STABILT PRODUKSJONSOMRÅDE 2 HØY MILJØPÅVIRKNING Y % REDUKSJON PRODUKSJONSOMRÅDE 3 LUS; avlusing og nivå UTSLIPP AV NÆRINGSSTOFFER (rømming egen melding)

5 LUS MEDIKAMENTELL AVLUSING SOM INDIKATOR! Økt bruk av giftige avlusingsmidler! Nedsatt følsomhet / Resistensutvikling Graf: Havforskningsinstituttet STRATEGI / TILTAKSHIERARKI VEDVARENDE LAVE LUSENIVÅ & MINIMERE MEDIKAMENTBRUK Forebyggende drift (fiskehelse generelt) OPTIMAL AVLUSING; UNNGÅ RESISTENS MAKSGRENSE FOR ANTALL AVLUSINGER (indikator) UTSLAKTING REELT TILTAK RENSEFISK LASER SPYLING SKJØRT SNORKELMERD LUKKEDE (VENTE-) MERDER (AVL & FÔR) EFFEKTIV (SONE-)BRAKKLEGGING STOR SMOLT/ KORTERE TID I SJØ AREAL & SONER Illustrasjon; Tilpasset fra FHL, Veterinær Instituttet

6 LUS SOM INDIKATOR; LUSENIVÅ OG VILLAKS META-ANALYSER, EFFEKT AV LUS GJENFANGSTFORSØK BEHANDLET VS KONTROLL METALICE -NORGE! 118 forsøksgrupper i perioden ! Snitt gjenfanget, behandlet = 0.64%! Estimert risk ratio = 1.18! Skikket som indikator; Målbar (forbedring/forverring)! Nivå? (Volum x 5 Nullvisjon?) Kilde; Vollset et al., 2014 LUS SOM INDIKATOR; LUSENIVÅ OG VILLAKS META-ANALYSER, EFFEKT AV LUS GJENFANGSTFORSØK BEHANDLET VS KONTROLL IRLAND! 56 forsøksgrupper i perioden ! Snitt gjenfanget, behandlet = 5.6%! Estimert risk ratio = 1.14! NEDGANG OVER TID uavhengig av lusenivå Kilde: Jackson et al 2013.

7 ØKOSYSTEMTILNÆRMING SOM OMFATTER VILLAKSFORVALTNING PÅVIRKNINGSFAKTOR TILSTAND LAKSEVASSDRAG ESTIMAT PÅ TAP AV SMOLT GRUNNET MENNESKELIG AKTIVITET Vassdragregulering Inntil 1 million smolt 10-20% av totalproduksjonen Forsuring mellom og individer årlig NB Nausta Kilder: Hansen et al DN Utredning 2008:5, Rieber-Mohn et al 1999.NOU 1999:9 UTSLIPP AV NÆRINGSSTOFFER SOM INDIKATOR - OG SAMMENHENG MED RESSURSUTNYTTELSE TILSTANDSKLASSER FOR FJERNSONER 37% 6% 57% Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlig MILJØTILSTAND NÆR-ANLEGG PÅVIRKNING: LITE MIDDELS HØYEST TILLATT OVERBELASTNING Hva når produksjon skal femdobles? " Økt utslipp " Økt ressursbehov Kilder: Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

8 ØKT BÆREKRAFT; OVERGANG FRA MONOKULTUR TIL INTEGRERT HAVBRUK Den enes avfall blir den andres ressurs BETYDNINGEN AV Å HØSTE LENGER NED I NÆRINGSSKJEDEN: GOD RESSURSUTNYTTELSE! LAND? Ulv Ku Sau Elg 1 kg HAV Torsk Laks Sild Lodde Dyreplankton Skjell Korn Potet Grønnsaker Gress Alger/ Plankton Illustrasjon; Petter Bøckman Næringspyramide: 10% regelen

9 STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIG VEKST I HAVBRUK KRAV TIL NÆRING INNSPILL MYNDIGHETER VEDVARENDE LAVE LUSENIVÅ Ikke-kjemisk lusekontroll Forebyggende drift Stor smolt/kort tid i sjø Lukkede anlegg Effektiv brakklegging Avstand mellom anlegg INNFØRE INTEGRERT HAVBRUK Resirkulering av næringsstoffer (høste utslipp; renere hav og havbunn) Marine fôrråvarer Høste lenger ned i næringskjeden Karbonfangst (rene luft) Biomasse til mat, fôr og bioenergi TYDELIG & LANGSIKTIG STRATEGI FOR Å OPPNÅ BÆREKRAFTIG VEKST Målrettet FoU og kommersialisering,; miljøteknologi Forutsigbarhet, regelverk basert på faglig begrunnede indikatornivå NYE AREAL TIL HAVBRUK Erstatte anlegg der miljøpåvirkning er stor Større avstand mellom anlegg NORGE SOM KUNNSKAPSLEVERANDØR FOR ØKT BÆREKRAFTIG HAVBRUK INTERNASJONALT MORGENDAGENS HAVBRUK KOMBINERER PRODUKSJON AV MAT & FORNYBAR, FORURENSNINGSFRI ENERGI FREMTIDEN LIGGER I HAVET!

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus

Terapiveileder. Medikamentell behandling mot lakselus Medikamentell behandling mot lakselus revidert våren 2012 Innhold 1. Behandling mot lakselus ved varierende følsomhetsstatus... 4 1.1. Generelle prinsipper knyttet til kontroll og koordinert reduksjon

Detaljer

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR

QUICK. Standarden er satt. for HØY-YTELSESFÔR QUICK YTELSESFORSTERKER Standarden er satt for HØY-YTELSESFÔR Nå lanserer vi For maksimal tilvekst pr fôrkrone Det nye høy-ytelseskonseptet QUICK YTELSESFORSTERKER fra BioMar er basert på bruk av krill

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie

NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN - LILLE LAND, HVA NÅ? En multiklientstudie NORGE 2050: ET PARADIGMEFREMSYN LILLE LAND HVA NÅ? Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110026.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014 32 eksempler på at forskning lønner seg Prosjektåret 2014 gratulerer med forskningsrådets innovasjonspris Tromsø-bedriften Polybait A/S har gjennom et tett forskningssamarbeid med Nofima utviklet et kunstig

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

dårlig avtale med Russland. I tillegg er Norge kommet skjevt ut i arbeidet med å sikre Norge en rettmessig andel av bestanden av snabeluer.

dårlig avtale med Russland. I tillegg er Norge kommet skjevt ut i arbeidet med å sikre Norge en rettmessig andel av bestanden av snabeluer. Ressursforvaltningen Norge har tradisjonelt hatt en ledende rolle når det gjelder ressursforvaltningen, og nyter stor respekt i Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Et kjennetegn ved norsk ressursforvaltning

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE INNEN 2050. HVORDAN PLANLEGGER DERE Å TA IMOT DE SOM

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Laksenæringen inn i en ny epoke!

Laksenæringen inn i en ny epoke! Laksenæringen inn i en ny epoke! Året 2013, utsikter 2014 (og litt videre) Innlegg ved Lars Liabø Årssamling, FHL Nord Norsk Havbrukslag 9. Januar 2014, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer