Regionting. NMF Sør. Sakspapirer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionting. NMF Sør. Sakspapirer"

Transkript

1 Regionting NMF Sør Sakspapirer 15. mars 2015

2 Årsmelding og regnskap 2013 Saksnr. B 01/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for Vedlegg: Årsmelding 2013 NMF Sør Regnskap 2013 NMF Sør

3

4

5

6

7

8 Kontrollkomiteens beretning for 2013: Kontrollkomiteen oppfatter sitt mandat til å være: Da det ikke foreligger noe konkret definert mandat for kontrollkomiteen på regionsnivå har vi forholdt oss til NMF vedtekter 9 Komiteer, samt 7.4 årsavslutning, tolket til; - Kontrollere at regionsting blir gjennomført etter vedtekter og reglement, og at lovlige vedtak fattes. - Kontrollere at regionsstyrets vedtak og disposisjoner ikke er i strid med vedtekter og regionstingsvedtak. - Gjennomgå styreprotokoller og regnskap hvert år og legge frem beretning for regionstinget. Kontrollkomiteen har etter regionstinget fått alle nødvendige dokumenter tilsendt som avtalt. Kontrollkomiteen har gjennomgått regionsstyrets saksdokumenter, årsmelding og regnskap. Årsmeldingen viser god oversikt over hendelser og detaljer for Regnskapet viser at det er ført en kontrollert økonomisk styring. Kontrollkomiteen etterspør regnskapstall opp mot budsjett. Det materiale kontrollkomiteen har fått forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning. Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og regionens årsregnskap for 2013 godkjennes av regionstinget. Kragerø Jorunn Polsrød Cecilie A. Løvdal Inger Hommefoss

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Årsmelding og regnskap 2014 Saksnr. B 02/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for Vedlegg: Årsmelding 2014 NMF Sør Regnskap 2014 NMF Sør

20 NMF Ser Arsmelding NMF Sor: Styret Leder Nestled er Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Olav Havstad Knut Gunnar Valle Lisbeth Wasbraten Charlotte A. Svidal Silvia Kosmo Unni Christensen Per Ovarnstrern Hege Berke Selle Eirik Karlstad Eva Pallenschat Sten Kristian Brath Linn M. Skarsholt Porsgrunn, Telemark Arendal, Aust- Agder Sandefjord, Vestfold Kristiansand, Vest-Agder Horten, Vestfold Netterey, Vestfold Kristiansand, Vest-Agder Skien, Telemark Riser, Aust- Agder Flekkefjord, Vest - Agder Holmestrand, Vestfold Sandefjord, Vestfold Valgkomite Leder Medlem Medlem Varamedlem 0yvind Strand Gry Tunby Truls Bonden Sofie Ringen Skien, Telemark Sandefjord, Vestfold Sandefjord, Vestfold Kristiansand, Vest-Agder Kontrol lkom ite Leder Jorunn Polsred Porsgrunn, Telemark Medlem Cecilie l.evdal Tvedestrand, Aust- Agder Medlem Inger Hommefoss Gjerstad, Aust- Agder Varamedlem Tore Karlstad Riser, Aust-Agder I perioden til er det avholdt 6 styrerneter. Deter i alt behandlet 10 vedtakssaker. Administrasjon Kontorsted: ldrettens hus i Sandefjord (Vestfold) sammen med en rekke andre frivillige org. Det har i 2014 veert f01gende ansatte pa regionskontoret: Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder i 100 % stilling. Trond Korsqard, musikkonsulent i 100 % stilling Britt Hvidsten, administrasjonsmedarbeider i 60 % stilling. Camilla Eriksred, drillkonsulent i 20 % stilling NMF S0r har hatt lennsansvar for 2,8: arsverk. Sentrale verv Merit Kristiansen, kontrollkomite NBTA (National Baton Twirling Association) Offentliqe tilskudd Fra Vestfold Fylkeskommune: kr ,- Fra Telemark Fylkeskommune: kr ,- Fra Aust-Agder Fylkeskommune: kr Fra Vest- Agder fylkeskommune via NMR Vest-Agder: Kr. 0,- Fra Seljord kommune kr ,- Fra Folkeuniversitetet S0r - 0st kr ,- Fylkeskommunal Voksenopplcering Annen VO: kr ,-. Sum offentlige tilskudd: kr Boks 1225, Krokemoa 3205 Sandefjord Tel: Fax: musikkorps. no

21 I Fylkeskommunal aktivitet NMF S0r har lepende kontakt med Fylkeskommunene i Aust- og Vest Agder, Telemark og Vestfold og deltar i meter bade politisk og administrativt der deter naturlig. 2 Medlemstall- or Fylke Skolekorps/ Arnaterkorps Ant. medlemmer Generasjonskorps Vest Ander Aust Acder Telemark ~818 Vestfold ~375 Totalt Totalt for NMF-S0r: Eiende/er I nstrumenter: 169 korps herav: 58 arnaterkorps og 111 skole-/generasjo~skorps 5 - Pauker 2 - Konsertstortromme med stativ 2 - Klokkespill m/stativ 1 -Xylofon 1 - Chimes (rerklokker) 1 -Vibrafon 1 - Marimba 1 - Gong ml stativ 2 - Trommesett med div. stativer og hi-hat med kasser/bager 4 konsert tom-toms med stativer og kasser 2 - A2 cymbaler 9 - Svevecymbaler Div. rytmeinstrumenter 8 kasser med notestativer stykker 1 - Keyboard Yamaha PSR MIDI interface Yamaha Et komplett lydanlegg til bruk for "Korps er g0y!" Arranqementer/Aktiviteter Arets musikksommerskole ble gjennomf0rt for tredje gang pa Gren land folkeh0gskole i Porsgrunn juli. Her ble det arrangert svart kurs og instrukterkurs. Det ble for ~0rste gang avholdt kurs pa Seljord folkeheqskule i tidsrommet 29. juli -12. august. Her ble det arrangert gult, redt og blatt kurs. Det var deltakere fra Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Hordaland. Antal! deltakere gult kurs: 68 Musikalsk leder: Finn Arne Dahl Hanssen Antall deltakere redt kurs: 94 Musikalsk leder: Finn Arne Dahl HJnssen Antall deltakere blatt kurs: 98 Musikalsk leder: Finn Arne Dahl Hanssen Antall deltakere svart kurs: 71 Musikalsk leder: Torild Rosenvingel Antall deltakere instrukterkurs: 10 Musikalsk leder: ldar Torskangerpoll Totalt 341 deltakere F0lgende arrangement har vrert avholdt i regi av NMF S0r i 2014 Kraqerekonferansen - dirigentkurs, kurs for tillitsvalgte, materialforvalterkur og star instrumentutstilling januar Dirigentkurs med Ole Kristian Ruud: Larvik januar Skjeerqardsdrill: Horten januar Instrukterkurs musikk: Porsgrunn feb. Hjertnesfestivalen: Sandefjord 23. mars lnstrukterkurs grunnkurs i Skien over sept. Og trener 1 i Vennesla oli 00 Sommermusikkskolen: Seljord og Porsgrunn 21. juli august 0 soxs 1225, Krokemoa I Tel: I musikkorps.no 3205 Sandefjord Fax:

22 Regionsmesterskap for skolekorps: Arendal 26. oktober Korps er g0y: 11 konserter i Porsgrunn, Bambie, Horten og Holmestrand 3 Regionkorps 4 samlinger gjennomf0rt i 2014 med deltakere fra hele regionen. Dirigent Egil Lysebo, adm. leder Gry Tunby. lnformasjon. Deter sendt ut 14 elektroniske nyhetsbrev til styreledere og 3 nyhetsbrev til dirigenter. Hjemmesiden oppdateres i snitt to ganger pr. uke. Representasjon NMF S0r har i perioden representert ved f01gende arrangement: Ledermeter, ansattesamlinger og tillitsvalgtsamlinger i NMF Ulike korpsjubileer I korpskonserter med korps i NMF S0r Arets priser i samarbeid med Norsk Tipping Arets miljeskaper i S0r: Sofie Neverdal Olsen, Vennesla Skolemusikk Hederstegn Deter i 2014 delt ut 8 NMF-utmerkelser i NMF S0r: 30 ars medalje: 1 stk. 40 ars medalje: 5 stk. Hedersdiplom: 2 stk. (Se vedlegg) NM- deltakelse NM Brass 4 korps NM Janitsjar 7 korps NM Skolekorps Janitsjar: 4 korps NM Marsjering, gatemarsj: 1 korps NM Korpsdrill: 75 starter NM for solister og ensembler: 0 stk. Se vedlegg for fullstendig resultatliste. Okonomi NMF S0r har i 2014 et underskudd pa kr ,-. Arsaken til arets underskudd er vedtatt investering pa ca. kr ,- i nye pauker og oppgradering av annet slagverksutstyr,. Viser for evriq til arsreqnskapet. Knut Gunnar Valle Nestle, er (si I.) dis~lz GJlsb ( 7:;j Lisbeth Wasbraten Styremedlem (sign.) er Ovarnstrern Styremedlem (sign.) Boks 1225, Krokemoa 3205 Sandefjord Unni Christensen Styremedlem (sign.).. L 52)L ---~~-"'f-~====~ ege Berke Selle Styremedlem (sign.) Tel: Fax: musikkorps.no nmf Silvia Kosmo Styremedlem (sign.) Eirik Karlstad Styremedlem (sign.) 00 0 OOOOtJO 0 ;,) 0 o0c o ono \

23 NMF S0r - Vedlegg til arsrnelding 2014 Oversikt over utmerkelser, NM-resultater og internasjonale resultater 4 NMFs utmerkelser 40 ar 40 ar 40 ar 40 ar 40 ar Hedersdiplom SO ar Hedersdiplom 65 ar 30 ar Ellen Skeie Notodden Bymusikk Bendik Skeie Notodden Bymusikk (Z)yvind Dydland Flekkefjord Musikkorps Svein Age Hellestel Flekkefjord Musikkorps Else Marie Mal Flekkefjord Musikkorps Tallak Madsen Mandal Musikkforening Finn Jonassen Arendal Byorkester Trond K. Kristoffersen Arendal Byorkester NM-resultater for korps i NMF S0r: NM Brass - Sandefjord Brass Symposium - Agder Brass - Grenland Brass - lndre Torungen Brass Ensemble Nr. 1 i 2. divisjon Nr. 2 i 3. divisjon Nr. 8 i 4. divisjon Nr. 4 i 5. divisjon Vestfold Vest-Agder Telemark Aust-Agder NM Janitsjar: - Sandefjord Musikkorps - Vestsidens Musikkorps - Sande Musikkorps - Tensberq Janitsjarkorps - Arendal Byorkester - Tvedestrand Musikkorps - Mandal Byorkester Nr. 11 i 1. divisjon Nr. 12 i 1. divisjon Nr. 4 i 2. divisjon Nr. 5 i 2. divisjon Nr. 4 i 3. divisjon Nr. 10 i 4. divisjon Nr. 14 i 5. divisjon Vestfold Telemark Vestfold Vestfold Aust-Agder Aust-Agder Vest-Agder NM Skolekorps janitsjar: - Sande og Mossered Skolekorps - Blomdalen Jentekorps - Norcem Pike-og Guttekorps - Riser Skolemusikkorps - Blomdalen Jentekorps Aspirant Nr. 10 i 2. divisjon Nr. 17 i 2. divisjon Nr. 8 i 3. divisjon Nr. 2 i 4. divisjon Nr. 14 i 4. divisjon Vestfold Vest-Agder Telemark Aust-Agder Vest-Agder NII/I Marsjering: Formasjonsmarsj - Haukered Skolekorps Nr. 1 Vestfold NM Korpsdrill: Solo 2 baton - senior 4. plass Flosta Skolekorps Solo 2 baton - junior 9. plass Gjerpen Skolekorps Solo 1 baton - senior advanced - Finale 4. og 7. plass Horten Drill 9. plass Vennesla Skolemusikkorps Solo 1 baton - senior advanced - Heat og 11. plass Horten Drill 9. plass Flosta Skolekorps 12. plass Vennesla Skolemusikkorps Solo 1 Baton - senior advanced - Heat 1 3.og 14. plass Vennesla Skolemusikkorps 6. plass Stavern Drillteam 13. plass Horten Drill Solo 1 Baton - Junior advanced - Finale 1. og 2. Horten Drill Solo 1 Baton - Junior advanced - Heat 2 1.,10. Og 14. plass Horten Drill 11. plass Gjerpen Skolekorps 13. plass Ramnes og Rerastoppen Skolekorps Solo 1 Baton -Junior advanced - Heat 1 1. og 5. Plass Horten Drill plass Re Drill 0 Boks 1Z25, Krokemoa 3205 Sandefjord Tel: Fax: musikkorps.no

24 14. plass Ramnes og Rerastoppen Skolekorps 19. plass Vennesla Skolemusikkorps Solo 1 Baton - Preteen advanced - Finale 5. plass Horten Drill Solo 1 Baton -Preteen advanced -Heat 2 3. og 5. Plass Horten Drill 11. plass Stathelle Drillkorps Solo 1 Baton -Preteen advanced -Heat 1 5. og 6. Plass Horten Drill X strut senior (solo) 6. plass Flosta Skolekorps 9.og 15. plass Horten Drill X strut junior (solo)innledende runde 1. plass Horten Drill 19. plass Stavem Drillteam X-strut junior (solo) Finale 1. plass Horten Drill Drilldans solo - preteen advanced - Heat 1 2. og 4. plass Horten Drill 13. plass Ramnes og Rerastoppen Skolekorps 15. og 18. plass Stavem Drillteam Drilldans solo -preteen advanced - Heat 2 3. og 12. plass Horten Drill Drilldans solo - preteen advanced - Finale 2.,6. og 7. plass Horten Drill Drilldans solo -junior- Heat 1 1. plass Horten Drill Drilldans solo - junior - Heat 2 1., 13 og 15. plass Horten Drill 8. plass Ramnes og Rarastoppen Skolekorps EM i Kroatia okt. Gjerpen Skolekorps 4. plass i Parade Corps juvenile 9. plass Stathelle Drillkorps 16. plass Stavem Drillteam 18. plass Vennesla Skolemusikkorps Drilldans solo -junior - Heat og 13. plass Horten Drill 20. plass Stathelle Drillkorps Drilldans solo -junior- Finale 1. og 2. plass Horten Drill Drilldans solo -senior advanced - Heat 1 4. og 16. plass Horten Drill 7. og 18. plass Stavem Drillteam 14. og 15. plass Vennesla Skolemusikkorps Drilldans solo -senior advanced - Heat 2 3., 11 og 16. plass Horten Drill 13. plass Vennesla Skolemusikkorps Drilldans solo -senior advanced - Finale 4. og 5. plass Horten Drill Drilldans duett - preteen 5. plass Stavem Drillteam 9. plass Gjerpen Skolekorps Drilldans duett - junior - innledende runde 11. plass Stathelle Drillkorps Twirl duet - preteen 2. plass Horten Drill Twirl duet - junior 1. og 2. plass Horten Drill 8. og 9. plass Stathelle Drillkorps Twirl duet - senior 3. plass Stavem Drillteam 5. plass Vennesla Skolemusikkorps Parade corps - Juvenile 1. plass Gjerpen Skolekorps Accessories corps - juvenile 1. plass Stavern Drillteam med Konqsqardrnoen Sk. Twirl team - junior 6. plass Ramnes og Rerostoppen Sk./Horten Drill Twirl team - senior 1. plass Horten Drill Drilldans tropp - junior 3. divisjon 3. plass Horten Drill 6. plass Stathelle Drillkorps 10. plass Ramnes og Rerastoppen Skolekorps Drilldans tropp - junior 2. divisjon 7. plass Gjerpen Skolekorps 10. plass Stavem Drillteam med Kongsgardmoen Sk. Drilldans tropp - senior 2. divisjon 1. plass Horten Drill Drilldans tropp - senior 1. divisjon 3. plass Horten Drill 5 Boks 1225, Krokemoa 3205 Sandefjord Tel: Fax: musikkorps. no o0o0r,,, :>o0o o0o ooc 00 >,.. 0 o o.:10000 ono

25 NMF-Ser Arsregnskap 2014

26 NMF-S0r Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Driftstilskudd og prosjektstette Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lennskostnad Refusjon kostnader Tap pa krav , 6, 7 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Arsresultat OVERF0RINGER Avsatt til annen egenkapital Overf0rt fra annen egenkapital Sum overf0ringer

27 NMF-Sor Balanse pr. 31. desember NOTER EIENDELER Omlepsrnldler Ford ringer 8 Kundefordringer Kortsiktige fordringer regioner Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bank Skattetrekk Sum bank Sum omlepsmldler SUM EIENDELER

28 NMF-Sor Balanse pr. 31. desember NOTER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital pr Arets resultat Egenkapital pr Gjeld Kortsiktig gjeld Leveranderqield Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til regioner Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Vz. sandefjord, liuak- Knut Gunnar Valle nestleder Charlotte Algr0y Svidal styremedlem ~khohre;, Lisbeth Wasbraten styremedlem Silvia Kosmo styremedlem ~~ styremedlem Eirik Karlstad styremedlem ~~~~ mnarrie Dahl Hanssen daglig leder

29 NMF-S0r Noter til regnskap 2014 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av nedenfor. Regnskapsprinsippene beskrives Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som ornlapsmidler, Ford ringer som skal tilbakebetales innen ett ar er klassifisert som omlepsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, korrigert for nedskrivninger og avskrivninger. Nedskrivning foretas nar forskjellen mellom virkelig verdi og bokfert verdi er vesentlig, og verdiforringelsen antas ikke a vesre av forbiqaende karakter. Anleggsmidler med begrenset ekonomisk levetid avskrives planmessig. Omlepsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansef0res til nominelt mottatt belep pa etableringstidspunktet. lnntekter Ved varesalg: lnntekt regnskapsf0res nar den er opptjent, altsa nar bade risiko og kontroll i hovedsak er overtert til kunden. Dette vii normalt veere tilfellet nar varen er levert til kunden. lnntektene regnskapsf0res med verdien av vederlaget pa transaksjonstidspunktet. Ved tjenestesalg: lnntekt reqnskapsfares nar den er opptjent, altsa nar krav pa vederlag oppstar. Dette skjer nar tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utferes. lnntektene regnskapsf0res med verdien av vederlaget pa transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader reqnskapsferes som hovedregel i samme periode som tilherende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjennsmessiqe kriterier. 0vrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Ford ringer Kundefordringer og andre fordringer er oppfert til palydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gj0res pa grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre rnaneder fra anskaffelse.

30 NMF-S0r Noter til regnskap 2014 Note 1 - Andre driftskostnader Fordeling av posten andre driftskostnader etter formal: Utgifter til arrangement Honorar Reisekostnader Andre kostnader Kostnader til kontorlokale og utstyr Utjevningsandel Sum Note 2 - lnterne poster mot andre enheter i NMF Tabellen under viser interne poster mellom NMF-S0r og de andre kretsene/regionene kundefordringer og leveranderqjeld, fordelt pa Kundefordringer/andre fordringer Norges Musikkorps Forbund NMF Oslo Sum Leverandorgjeld/kortsiktig gjeld NMF Hedmark og Oppland Norges Musikkorps Forbund Sum Note 3 - Lonnskostnad, ansatte Lonnskostnad Fakturert lenn fra NMF inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift Fakturerte andre qodtqierelser fra NMF Refusjon lenn nasjonalt l.enn til instrukterer og annet arbeid utenfor ansettelsesforhold Utbetalt til selvstendig nesrinqsdrivende Sum Antal! arsverk sysselsatt i reqnskapsaret ,7 2,7

31 NMF-S0r Noter til regnskap 2014 Note 4 - Tilskudd Tilskudd regnskapsforers etter bruttometoden. Fordeling Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Folkeuniversitetet S0r-0st Vest-Agder Musikkrad Seljord kommune VO tilskudd Sum offentlig stette Note 5 - Egenkapital Egenkapital og fond 1.1. Arets endring i egenkapital Arets resultat Egenkapital og fond Egenkapital Note 6 - Mva-kompensasjon Mottatt mva-kompensasjon i 2014 for reqnskapsaret 2013 er kr Estimert mva-kompensasjon for reqnskapsaret 2014 er kr Belepene er fert som kostnadsreduksjon. Fra og med 2014 er belepet fort som inntekt med bakgrunn i Lotteritilsynets fortolkning av regelverket Note 7 - Revisjonshonorar Godtqjeretse til Deloitte AS for revisjon utgj0r i 2014 kr ekskl. mva. Godtqjerelse for andre tjenester utgj0r kr ekskl. mva.

32 NMF-Sor Noter til regnskap 2014 Note 8- utestaende fordringer Kundefordringer Bokferte kundefordringer Avsetning til tap Sum Kundefordringer og andre fordringer er fort opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gj0res pa grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gj0res det for evriqe kundefordringer en uspesifisert avsetning for a dekke pareqneliq tapsrisiko.

33 Handlingsplan Saksnr. D 03/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget tilslutter seg handlingsplan vedtatt på Landsmøtet Det blir opp til nytt styre å foreta regionens prioriteringer innenfor vedtatt handlingsplan. Saksutredning: Det ble på Landsmøtet 2014 vedtatt ny handlingsplan for perioden Som for de fleste organisasjoner av NMFs karakter er det lett, rett og forståelig at vi; hele tiden - vil mye - for alle. Det vil derfor være viktig at vi for ulike perioder setter oss klarere, konkrete mål, og at vi gjerne også våger å uttale klare hovedmål som skal sette retning for kjernevirksomheten. Med henvisning til den helt grunnleggende oppbygning av organisasjonen og medlemsutviklingen vi har sett de siste tiårene, finner vi det helt naturlig å foreslå følgende som et klart overordnet, uttalt mål for kommende periode: NMF skal styrke det enkelte medlemskorps Det er også definert tre kjerneområder som organisasjonen skal jobbe med for å underbygge hovedmålet. Indikator for utviklingen her vil bl.a. naturlig kunne leses av videre medlemsutvikling. Kjerneområder, må3l og tiltak Kompetanseutvikling Medlemsservice Rammebetingelser For å kunne sette riktig kurs fremover, er det ønskelig at vi beveger oss bort fra - "synsing om» - til dokumentasjon av driften vår. Det vil derfor være formålstjenlig å søke frem til delene av driften der det faktisk kan måles positiv eller negativ utvikling. Innenfor hvert av de tre kjerneområdene kan relevante målekriterier listes, men slik listing er krevende. Det må vurderes nøye hvordan dette kan gjøres på en rasjonell måte, men mye kan trolig hentes i forbindelse med allerede etablerte rapporteringsrutiner. Til hvert kjerneområde kan det videre identifiseres og settes inn tiltak som direkte eller indirekte forholder seg til kjerneområdet og bygger opp under overordnet mål. Kjerneområdene kan sees som strategiske mål for arbeidet vårt, og utvalget beskriver disse slik: 1. Kompetanseutvikling: NMF skal være en leverandør av kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps.

34 NMF skal lage lokalt forankrede kurs med godt faglig innhold for tillitsvalgte, dirigenter, instruktører, drillere og musikanter. NMF skal legge til rette for aktivitet som kan stimulere til målrettet utvikling i det enkelte korps. 2. Medlemsservice: NMF skal ha medlemsservice som bidrar til effektiv og god korpsdrift, og sikrer godt faglig fokus for korpset. NMF skal sikre en god førstelinjetjeneste med kort responstid på alle typer henvendelser. NMF skal tilby gode og brukervennlige verktøy og kommunikasjonskanaler for korpsdrift og rapportering. 3. Rammebetingelser: NMF skal bidra til at alle korps har et tilfredsstillende opplæringstilbud lokalt. NMF skal tilby lokal veiledning slik at korpset finner frem til gode opplæringsplaner. NMF skal i samarbeid med korpsene sikre en god dialog med de lokale kulturskolene for å sette korpsopplæring på dagsorden. NMF skal aktivt synliggjøre korpsenes utfordringer overfor sentrale og regionale myndigheter. Organisering Det er viktig at NMF har et syn på egen organisasjonsstruktur for å sikre en effektiv og kompetent organisasjon som er i stand til å gjennomføre de mål organisasjonen har satt. Dette punktet blir omhandlet i egen landsmøtesak. Kommentar: I hovedtrekk handler endringene som blir initiert et større fokus på utvikling i det enkelte korps, og at aktivitet, tiltak og prioriteringer er bedre forankret i mål og handlingsplan. I vedtatt handlingsplan for er «omdømmebygging» ett av kjerneområdene for organisasjonen. Utvalget har, etter nøye vurdering, valgt å ikke definere omdømmebygging som et eget kjerneområde, da omdømmebygging ikke er en aktivitet som skjer isolert eller parallelt, men gjerne heller som et "resultat" av all annen virksomhet. Slik blir det et ledelsesverktøy som skal brukes for å nå visjonen vår; «Alle snakker korps». Omdømmet internt og eksternt vil styrkes som følge av at det arbeides godt med definerte oppgaver som underbygger hovedmålet. Planarbeid - på flere plan Vedlagt ligger «Innledning til Handlingsplan » med tilhørende matrise. Samlet, eller som del av større dokument, kan dette tjene som handlingsplan for kommende periode. Matrisen er tenkt brukt slik i praksis: Foreliggende matrise er "aktiv" handlingsplan for NMF som helhet. Her er visjon, verdier, overordnet mål og kjerneområder angitt. NMFs formål og bakgrunn for planen er beskrevet i innledningen til planen. Fakkelgården 2624 Lillehammer Tel: Fax: musikkorps.no

35 I matrisen er det listet indikatorer som over tid kan si noe om / dokumentere utvikling. For hver indikator er det satt egen kolonne for mål og resultat, og her skal det etter tid også lages kolonne for "forrige måling". Slik kan vi følge utviklingen over måneder og år. På høyre side av "midtstolpe" er det listet aktuelle tiltak som kan bidra til ønsket utvikling. Disse tiltakene må ikke leses linje for linje sammen med indikatorene, da det vil være ulikt om tiltakene påvirker resultatet hver for seg eller sammen med noen av de andre. For visualisering vil fargen i høyre kolonne kunne si noe om status; rød; tiltak mangler, gul; tiltak satt i verk eller under utarbeiding, grønn; tilfredsstilt. På samme måte kan farger visualisere hvordan vi ligger an når det gjelder indikatorene. Matrisen skal etter hvert også omfatta punkt som: Når skal tiltaket iverksettes? Har tiltaket en sluttdato, og i så fall når? Hvor skal tiltaket gjennomføres? Det er videre en forutsetning at matrisen knyttes sterkt til økonomiplanarbeidet. Ringer i vannet I neste omgang kan hver region lage sin egen matrise, bygd etter samme læst. Her kan indikatorer og tiltak trekkes ut i forhold til hva som til enhver tid er mest aktuelt og naturlig for de ulike regionene. I siste ledd kan det tenkes at det enkelte medlemskorps kan ha sin tilsvarende plan. Videreutviklet og oppsummert fra de ulike plan kan vi over tid få uvurderlige data til vurdering av samlet status. Vedlegg: - Vedtatt handlingsplan, innledning og matrise Fakkelgården 2624 Lillehammer Tel: Fax: musikkorps.no

36 HANDLINGSPLAN , INNLEDNING Fremtid med musikk i fokus Lett kribling i magen. Store øyne som lyser forventningsfullt. Små fingre som forsiktig glir over instrumentet, og spede og ukjente toner som strømmer ut i rommet. Hvert år får tusenvis av barn oppleve sitt første møte med musikk gjennom aspirantopplæring i korps. Samtidig får de med seg billetten til et innholdsrikt liv fylt med kulturelle inntrykk. NMF ønsker at enda flere barn skal få gleden av å føle mestring gjennom å spille og drille sammen med andre, en glede som skal vare livet ut. Ved å utøve musikk, får barn styrket sine motoriske evner og kognitive utvikling, og et klart fortrinn i å tilnærme seg estetiske fag. Både skole- og voksenkorps er en viktig sosialiseringsarena der nettverk skapes og bidrar til økt livsglede som igjen gir helsebringende effekter. Korpset gir også medlemmene god og verdifull opplæring i organisasjonskultur og demokrati. De neste årene vil NMF ha enda sterkere på å styrke det enkelte medlemskorps, både musikk og drill, slik at korpsene også i fremtiden kan gi barn og unge et tilfredsstillende tilbud om opplæring. Dette skal gjøres gjennom å stimulere til faglig kvalitet, målrettet arbeid og vekst i hvert enkelt korps. For å få dette til skal vi særlig arbeide innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice og rammevilkår. I kommende periode vil vi rette spesielt fokus på skolekorpsene, rekruttering og god opplæring de første årene. Dette mener vi også vil være med på å sikre vekstgrunnlaget for voksenkorpsene. Vi vil spesielt løfte frem skolekorpsdirigenten og drillinstruktøren som de sentrale ressurspersonene i korpset. Vi vil skape arenaer for gode dirigentnettverk, tilby kurs og arbeide for å få på plass spesiell utdanning for skolekorpsdirigentene på høyskole- og universitetsnivå. Likeledes tilby instruktør- og koreografiopplæring og videreutvikling av drillinstruktører. NMF vil også ha fokus på korpsstyret, og gi opplæring og kompetanse om drift og organisering av korpset som frivillig organisasjon. Voksenkorpsene er svært viktige for NMF. De er gode forbilder for barn og unge i sitt lokalmiljø og har verdifull kunnskap om korpsdrift og frivillighet. NMF ønsker å motivere til bedre samarbeid mellom skolekorps og voksenkorps. Musikalsk sett er flere av voksenkorpsene helt i verdenstoppen og har hevdet seg godt i internasjonale konkurranser. NMF ønsker å synliggjøre voksenkorpsene for å vise at korpsene har et høyt nivå, og samtidig styrke deres rolle som forbilde og aktør i lokalmiljøet. NMF skal være en organisasjon med sunn økonomi med fokus på å skape gode tiltak som stimulerer til utvikling hos det enkelte medlemskorps. Vi skal ta vare på og videreutvikle vårt forhold til våre sponsorer og samarbeidspartnere for å styrke dette arbeidet. NMF ønsker også å videreføre sitt internasjonale engasjement i Sør-Afrika gjennom prosjektet PULSE, et prosjekt som har fokus på helsebringende effekter ved å spille i korps. NMF skal sette korps på dagsorden med kvalitet og opplæring, og ved å delta på samfunnsarenaer og synliggjøre aktiviteter i regi av medlemskorpsene og NMF skal vi oppfylle vår visjon "Alle snakker korps". Visjon «Alle snakker korps» Verdier Engasjert - Inkluderende - Inspirerende Vårt formål Norges Musikkorps skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet. Forbundsstyremøte 7. mars 2014 side 58/108

37 Handlingsplan Engasjert - Inkluderende - Inspirerende Alle snakker korps NMF skal styrke det enkelte medlemskorps Hovedfokus i perioden: Skolekorpsdirigenten, instruktøren og korpsstyret Kjerneområde Indikator Mål Resultat hittil Tiltak Musikk- og drillkorps i balanse Ansvar Status Kompetanseutvikling: NMF skal være en leverandør av kompetanseheven de tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps. Kurs- og arenautvikling (Eks) (Eks) Utvikl. Gj.f Antall nye aspiranter pr år Kurs for aspirantdirigenter og aspirantinstruktører N R Av disse spiller/driller etter 4 år 50% 30% Kurs for skolekorpsdirigenter og instruktører N/R N/R Spiller fortsatt etter 19 år 30% 15 Kurs og videreutdanning for drillinstruktører og koreografer N N Driller fortsatt etter 19 år Fortsetter i voksenkorps 20% 12 Kurs for tillitsvalgte i alle «aldrer» N/R N/R Antall utøvere 30 år Kurs for drillere og musikanter N R Gjennomsnittsalder skolekorps Videreutvikle sommerkursene etter felles mal N/R N/R Gjennomsnittsalder voksenkorps Utvikle og formidle gode rekrutteringskonsepter N R Brukerundersøkelser Enalyzer Veilede korps i utviklinga av gode konsertkonsepter N/R R Antall øvingstimer VO Arrangere regionale konkurranser for skolekorps R R Antall konserter Tono Arrangere regionale konkurranser for voksenkorps R R Antall skolekorps i konkurranser Arrangere regionale drillkonkurranser R R Antall korps i drillkonkurranser Arrangere NM for alle korpstyper/ Arrangere NM Drill N N Antall korps i marsjkonkurranser Motivere korps til deltakelse i konkurranser N N/R Antall i voksenkorpskonkurranser Løfte frem unge talenter innen musikk og drill N/R N/R Korps med musikanter på Videreutvikle regionkorps som arena for talenter N N/R sommerkurs Gi veiledning gjennom Korpsbyggerprogram i alle regioner N N/R Antall musikanter sommerkurs Veilede i gode samarbeidsmodeller skolekorps - Antall drillere sommerkurs voksenkorps N N/R Medlemsutvikling BBFB-korps vs. andre korps Utvikle inkluderingsmodeller for alle befolkningsgrupper N N/R [Skriv her] NMF, handlingsplan matrise [Skriv her]

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

Årsmelding NMF Øst 2014 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april 2013. Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer