Regionting. NMF Sør. Sakspapirer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionting. NMF Sør. Sakspapirer"

Transkript

1 Regionting NMF Sør Sakspapirer 15. mars 2015

2 Årsmelding og regnskap 2013 Saksnr. B 01/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for Vedlegg: Årsmelding 2013 NMF Sør Regnskap 2013 NMF Sør

3

4

5

6

7

8 Kontrollkomiteens beretning for 2013: Kontrollkomiteen oppfatter sitt mandat til å være: Da det ikke foreligger noe konkret definert mandat for kontrollkomiteen på regionsnivå har vi forholdt oss til NMF vedtekter 9 Komiteer, samt 7.4 årsavslutning, tolket til; - Kontrollere at regionsting blir gjennomført etter vedtekter og reglement, og at lovlige vedtak fattes. - Kontrollere at regionsstyrets vedtak og disposisjoner ikke er i strid med vedtekter og regionstingsvedtak. - Gjennomgå styreprotokoller og regnskap hvert år og legge frem beretning for regionstinget. Kontrollkomiteen har etter regionstinget fått alle nødvendige dokumenter tilsendt som avtalt. Kontrollkomiteen har gjennomgått regionsstyrets saksdokumenter, årsmelding og regnskap. Årsmeldingen viser god oversikt over hendelser og detaljer for Regnskapet viser at det er ført en kontrollert økonomisk styring. Kontrollkomiteen etterspør regnskapstall opp mot budsjett. Det materiale kontrollkomiteen har fått forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning. Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og regionens årsregnskap for 2013 godkjennes av regionstinget. Kragerø Jorunn Polsrød Cecilie A. Løvdal Inger Hommefoss

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Årsmelding og regnskap 2014 Saksnr. B 02/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for Vedlegg: Årsmelding 2014 NMF Sør Regnskap 2014 NMF Sør

20 NMF Ser Arsmelding NMF Sor: Styret Leder Nestled er Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Olav Havstad Knut Gunnar Valle Lisbeth Wasbraten Charlotte A. Svidal Silvia Kosmo Unni Christensen Per Ovarnstrern Hege Berke Selle Eirik Karlstad Eva Pallenschat Sten Kristian Brath Linn M. Skarsholt Porsgrunn, Telemark Arendal, Aust- Agder Sandefjord, Vestfold Kristiansand, Vest-Agder Horten, Vestfold Netterey, Vestfold Kristiansand, Vest-Agder Skien, Telemark Riser, Aust- Agder Flekkefjord, Vest - Agder Holmestrand, Vestfold Sandefjord, Vestfold Valgkomite Leder Medlem Medlem Varamedlem 0yvind Strand Gry Tunby Truls Bonden Sofie Ringen Skien, Telemark Sandefjord, Vestfold Sandefjord, Vestfold Kristiansand, Vest-Agder Kontrol lkom ite Leder Jorunn Polsred Porsgrunn, Telemark Medlem Cecilie l.evdal Tvedestrand, Aust- Agder Medlem Inger Hommefoss Gjerstad, Aust- Agder Varamedlem Tore Karlstad Riser, Aust-Agder I perioden til er det avholdt 6 styrerneter. Deter i alt behandlet 10 vedtakssaker. Administrasjon Kontorsted: ldrettens hus i Sandefjord (Vestfold) sammen med en rekke andre frivillige org. Det har i 2014 veert f01gende ansatte pa regionskontoret: Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder i 100 % stilling. Trond Korsqard, musikkonsulent i 100 % stilling Britt Hvidsten, administrasjonsmedarbeider i 60 % stilling. Camilla Eriksred, drillkonsulent i 20 % stilling NMF S0r har hatt lennsansvar for 2,8: arsverk. Sentrale verv Merit Kristiansen, kontrollkomite NBTA (National Baton Twirling Association) Offentliqe tilskudd Fra Vestfold Fylkeskommune: kr ,- Fra Telemark Fylkeskommune: kr ,- Fra Aust-Agder Fylkeskommune: kr Fra Vest- Agder fylkeskommune via NMR Vest-Agder: Kr. 0,- Fra Seljord kommune kr ,- Fra Folkeuniversitetet S0r - 0st kr ,- Fylkeskommunal Voksenopplcering Annen VO: kr ,-. Sum offentlige tilskudd: kr Boks 1225, Krokemoa 3205 Sandefjord Tel: Fax: musikkorps. no

21 I Fylkeskommunal aktivitet NMF S0r har lepende kontakt med Fylkeskommunene i Aust- og Vest Agder, Telemark og Vestfold og deltar i meter bade politisk og administrativt der deter naturlig. 2 Medlemstall- or Fylke Skolekorps/ Arnaterkorps Ant. medlemmer Generasjonskorps Vest Ander Aust Acder Telemark ~818 Vestfold ~375 Totalt Totalt for NMF-S0r: Eiende/er I nstrumenter: 169 korps herav: 58 arnaterkorps og 111 skole-/generasjo~skorps 5 - Pauker 2 - Konsertstortromme med stativ 2 - Klokkespill m/stativ 1 -Xylofon 1 - Chimes (rerklokker) 1 -Vibrafon 1 - Marimba 1 - Gong ml stativ 2 - Trommesett med div. stativer og hi-hat med kasser/bager 4 konsert tom-toms med stativer og kasser 2 - A2 cymbaler 9 - Svevecymbaler Div. rytmeinstrumenter 8 kasser med notestativer stykker 1 - Keyboard Yamaha PSR MIDI interface Yamaha Et komplett lydanlegg til bruk for "Korps er g0y!" Arranqementer/Aktiviteter Arets musikksommerskole ble gjennomf0rt for tredje gang pa Gren land folkeh0gskole i Porsgrunn juli. Her ble det arrangert svart kurs og instrukterkurs. Det ble for ~0rste gang avholdt kurs pa Seljord folkeheqskule i tidsrommet 29. juli -12. august. Her ble det arrangert gult, redt og blatt kurs. Det var deltakere fra Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Hordaland. Antal! deltakere gult kurs: 68 Musikalsk leder: Finn Arne Dahl Hanssen Antall deltakere redt kurs: 94 Musikalsk leder: Finn Arne Dahl HJnssen Antall deltakere blatt kurs: 98 Musikalsk leder: Finn Arne Dahl Hanssen Antall deltakere svart kurs: 71 Musikalsk leder: Torild Rosenvingel Antall deltakere instrukterkurs: 10 Musikalsk leder: ldar Torskangerpoll Totalt 341 deltakere F0lgende arrangement har vrert avholdt i regi av NMF S0r i 2014 Kraqerekonferansen - dirigentkurs, kurs for tillitsvalgte, materialforvalterkur og star instrumentutstilling januar Dirigentkurs med Ole Kristian Ruud: Larvik januar Skjeerqardsdrill: Horten januar Instrukterkurs musikk: Porsgrunn feb. Hjertnesfestivalen: Sandefjord 23. mars lnstrukterkurs grunnkurs i Skien over sept. Og trener 1 i Vennesla oli 00 Sommermusikkskolen: Seljord og Porsgrunn 21. juli august 0 soxs 1225, Krokemoa I Tel: I musikkorps.no 3205 Sandefjord Fax:

22 Regionsmesterskap for skolekorps: Arendal 26. oktober Korps er g0y: 11 konserter i Porsgrunn, Bambie, Horten og Holmestrand 3 Regionkorps 4 samlinger gjennomf0rt i 2014 med deltakere fra hele regionen. Dirigent Egil Lysebo, adm. leder Gry Tunby. lnformasjon. Deter sendt ut 14 elektroniske nyhetsbrev til styreledere og 3 nyhetsbrev til dirigenter. Hjemmesiden oppdateres i snitt to ganger pr. uke. Representasjon NMF S0r har i perioden representert ved f01gende arrangement: Ledermeter, ansattesamlinger og tillitsvalgtsamlinger i NMF Ulike korpsjubileer I korpskonserter med korps i NMF S0r Arets priser i samarbeid med Norsk Tipping Arets miljeskaper i S0r: Sofie Neverdal Olsen, Vennesla Skolemusikk Hederstegn Deter i 2014 delt ut 8 NMF-utmerkelser i NMF S0r: 30 ars medalje: 1 stk. 40 ars medalje: 5 stk. Hedersdiplom: 2 stk. (Se vedlegg) NM- deltakelse NM Brass 4 korps NM Janitsjar 7 korps NM Skolekorps Janitsjar: 4 korps NM Marsjering, gatemarsj: 1 korps NM Korpsdrill: 75 starter NM for solister og ensembler: 0 stk. Se vedlegg for fullstendig resultatliste. Okonomi NMF S0r har i 2014 et underskudd pa kr ,-. Arsaken til arets underskudd er vedtatt investering pa ca. kr ,- i nye pauker og oppgradering av annet slagverksutstyr,. Viser for evriq til arsreqnskapet. Knut Gunnar Valle Nestle, er (si I.) dis~lz GJlsb ( 7:;j Lisbeth Wasbraten Styremedlem (sign.) er Ovarnstrern Styremedlem (sign.) Boks 1225, Krokemoa 3205 Sandefjord Unni Christensen Styremedlem (sign.).. L 52)L ---~~-"'f-~====~ ege Berke Selle Styremedlem (sign.) Tel: Fax: musikkorps.no nmf Silvia Kosmo Styremedlem (sign.) Eirik Karlstad Styremedlem (sign.) 00 0 OOOOtJO 0 ;,) 0 o0c o ono \

23 NMF S0r - Vedlegg til arsrnelding 2014 Oversikt over utmerkelser, NM-resultater og internasjonale resultater 4 NMFs utmerkelser 40 ar 40 ar 40 ar 40 ar 40 ar Hedersdiplom SO ar Hedersdiplom 65 ar 30 ar Ellen Skeie Notodden Bymusikk Bendik Skeie Notodden Bymusikk (Z)yvind Dydland Flekkefjord Musikkorps Svein Age Hellestel Flekkefjord Musikkorps Else Marie Mal Flekkefjord Musikkorps Tallak Madsen Mandal Musikkforening Finn Jonassen Arendal Byorkester Trond K. Kristoffersen Arendal Byorkester NM-resultater for korps i NMF S0r: NM Brass - Sandefjord Brass Symposium - Agder Brass - Grenland Brass - lndre Torungen Brass Ensemble Nr. 1 i 2. divisjon Nr. 2 i 3. divisjon Nr. 8 i 4. divisjon Nr. 4 i 5. divisjon Vestfold Vest-Agder Telemark Aust-Agder NM Janitsjar: - Sandefjord Musikkorps - Vestsidens Musikkorps - Sande Musikkorps - Tensberq Janitsjarkorps - Arendal Byorkester - Tvedestrand Musikkorps - Mandal Byorkester Nr. 11 i 1. divisjon Nr. 12 i 1. divisjon Nr. 4 i 2. divisjon Nr. 5 i 2. divisjon Nr. 4 i 3. divisjon Nr. 10 i 4. divisjon Nr. 14 i 5. divisjon Vestfold Telemark Vestfold Vestfold Aust-Agder Aust-Agder Vest-Agder NM Skolekorps janitsjar: - Sande og Mossered Skolekorps - Blomdalen Jentekorps - Norcem Pike-og Guttekorps - Riser Skolemusikkorps - Blomdalen Jentekorps Aspirant Nr. 10 i 2. divisjon Nr. 17 i 2. divisjon Nr. 8 i 3. divisjon Nr. 2 i 4. divisjon Nr. 14 i 4. divisjon Vestfold Vest-Agder Telemark Aust-Agder Vest-Agder NII/I Marsjering: Formasjonsmarsj - Haukered Skolekorps Nr. 1 Vestfold NM Korpsdrill: Solo 2 baton - senior 4. plass Flosta Skolekorps Solo 2 baton - junior 9. plass Gjerpen Skolekorps Solo 1 baton - senior advanced - Finale 4. og 7. plass Horten Drill 9. plass Vennesla Skolemusikkorps Solo 1 baton - senior advanced - Heat og 11. plass Horten Drill 9. plass Flosta Skolekorps 12. plass Vennesla Skolemusikkorps Solo 1 Baton - senior advanced - Heat 1 3.og 14. plass Vennesla Skolemusikkorps 6. plass Stavern Drillteam 13. plass Horten Drill Solo 1 Baton - Junior advanced - Finale 1. og 2. Horten Drill Solo 1 Baton - Junior advanced - Heat 2 1.,10. Og 14. plass Horten Drill 11. plass Gjerpen Skolekorps 13. plass Ramnes og Rerastoppen Skolekorps Solo 1 Baton -Junior advanced - Heat 1 1. og 5. Plass Horten Drill plass Re Drill 0 Boks 1Z25, Krokemoa 3205 Sandefjord Tel: Fax: musikkorps.no

24 14. plass Ramnes og Rerastoppen Skolekorps 19. plass Vennesla Skolemusikkorps Solo 1 Baton - Preteen advanced - Finale 5. plass Horten Drill Solo 1 Baton -Preteen advanced -Heat 2 3. og 5. Plass Horten Drill 11. plass Stathelle Drillkorps Solo 1 Baton -Preteen advanced -Heat 1 5. og 6. Plass Horten Drill X strut senior (solo) 6. plass Flosta Skolekorps 9.og 15. plass Horten Drill X strut junior (solo)innledende runde 1. plass Horten Drill 19. plass Stavem Drillteam X-strut junior (solo) Finale 1. plass Horten Drill Drilldans solo - preteen advanced - Heat 1 2. og 4. plass Horten Drill 13. plass Ramnes og Rerastoppen Skolekorps 15. og 18. plass Stavem Drillteam Drilldans solo -preteen advanced - Heat 2 3. og 12. plass Horten Drill Drilldans solo - preteen advanced - Finale 2.,6. og 7. plass Horten Drill Drilldans solo -junior- Heat 1 1. plass Horten Drill Drilldans solo - junior - Heat 2 1., 13 og 15. plass Horten Drill 8. plass Ramnes og Rarastoppen Skolekorps EM i Kroatia okt. Gjerpen Skolekorps 4. plass i Parade Corps juvenile 9. plass Stathelle Drillkorps 16. plass Stavem Drillteam 18. plass Vennesla Skolemusikkorps Drilldans solo -junior - Heat og 13. plass Horten Drill 20. plass Stathelle Drillkorps Drilldans solo -junior- Finale 1. og 2. plass Horten Drill Drilldans solo -senior advanced - Heat 1 4. og 16. plass Horten Drill 7. og 18. plass Stavem Drillteam 14. og 15. plass Vennesla Skolemusikkorps Drilldans solo -senior advanced - Heat 2 3., 11 og 16. plass Horten Drill 13. plass Vennesla Skolemusikkorps Drilldans solo -senior advanced - Finale 4. og 5. plass Horten Drill Drilldans duett - preteen 5. plass Stavem Drillteam 9. plass Gjerpen Skolekorps Drilldans duett - junior - innledende runde 11. plass Stathelle Drillkorps Twirl duet - preteen 2. plass Horten Drill Twirl duet - junior 1. og 2. plass Horten Drill 8. og 9. plass Stathelle Drillkorps Twirl duet - senior 3. plass Stavem Drillteam 5. plass Vennesla Skolemusikkorps Parade corps - Juvenile 1. plass Gjerpen Skolekorps Accessories corps - juvenile 1. plass Stavern Drillteam med Konqsqardrnoen Sk. Twirl team - junior 6. plass Ramnes og Rerostoppen Sk./Horten Drill Twirl team - senior 1. plass Horten Drill Drilldans tropp - junior 3. divisjon 3. plass Horten Drill 6. plass Stathelle Drillkorps 10. plass Ramnes og Rerastoppen Skolekorps Drilldans tropp - junior 2. divisjon 7. plass Gjerpen Skolekorps 10. plass Stavem Drillteam med Kongsgardmoen Sk. Drilldans tropp - senior 2. divisjon 1. plass Horten Drill Drilldans tropp - senior 1. divisjon 3. plass Horten Drill 5 Boks 1225, Krokemoa 3205 Sandefjord Tel: Fax: musikkorps. no o0o0r,,, :>o0o o0o ooc 00 >,.. 0 o o.:10000 ono

25 NMF-Ser Arsregnskap 2014

26 NMF-S0r Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Driftstilskudd og prosjektstette Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lennskostnad Refusjon kostnader Tap pa krav , 6, 7 Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Arsresultat OVERF0RINGER Avsatt til annen egenkapital Overf0rt fra annen egenkapital Sum overf0ringer

27 NMF-Sor Balanse pr. 31. desember NOTER EIENDELER Omlepsrnldler Ford ringer 8 Kundefordringer Kortsiktige fordringer regioner Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bank Skattetrekk Sum bank Sum omlepsmldler SUM EIENDELER

28 NMF-Sor Balanse pr. 31. desember NOTER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital pr Arets resultat Egenkapital pr Gjeld Kortsiktig gjeld Leveranderqield Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til regioner Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Vz. sandefjord, liuak- Knut Gunnar Valle nestleder Charlotte Algr0y Svidal styremedlem ~khohre;, Lisbeth Wasbraten styremedlem Silvia Kosmo styremedlem ~~ styremedlem Eirik Karlstad styremedlem ~~~~ mnarrie Dahl Hanssen daglig leder

29 NMF-S0r Noter til regnskap 2014 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av nedenfor. Regnskapsprinsippene beskrives Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som ornlapsmidler, Ford ringer som skal tilbakebetales innen ett ar er klassifisert som omlepsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, korrigert for nedskrivninger og avskrivninger. Nedskrivning foretas nar forskjellen mellom virkelig verdi og bokfert verdi er vesentlig, og verdiforringelsen antas ikke a vesre av forbiqaende karakter. Anleggsmidler med begrenset ekonomisk levetid avskrives planmessig. Omlepsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansef0res til nominelt mottatt belep pa etableringstidspunktet. lnntekter Ved varesalg: lnntekt regnskapsf0res nar den er opptjent, altsa nar bade risiko og kontroll i hovedsak er overtert til kunden. Dette vii normalt veere tilfellet nar varen er levert til kunden. lnntektene regnskapsf0res med verdien av vederlaget pa transaksjonstidspunktet. Ved tjenestesalg: lnntekt reqnskapsfares nar den er opptjent, altsa nar krav pa vederlag oppstar. Dette skjer nar tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utferes. lnntektene regnskapsf0res med verdien av vederlaget pa transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader reqnskapsferes som hovedregel i samme periode som tilherende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjennsmessiqe kriterier. 0vrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Ford ringer Kundefordringer og andre fordringer er oppfert til palydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gj0res pa grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre rnaneder fra anskaffelse.

30 NMF-S0r Noter til regnskap 2014 Note 1 - Andre driftskostnader Fordeling av posten andre driftskostnader etter formal: Utgifter til arrangement Honorar Reisekostnader Andre kostnader Kostnader til kontorlokale og utstyr Utjevningsandel Sum Note 2 - lnterne poster mot andre enheter i NMF Tabellen under viser interne poster mellom NMF-S0r og de andre kretsene/regionene kundefordringer og leveranderqjeld, fordelt pa Kundefordringer/andre fordringer Norges Musikkorps Forbund NMF Oslo Sum Leverandorgjeld/kortsiktig gjeld NMF Hedmark og Oppland Norges Musikkorps Forbund Sum Note 3 - Lonnskostnad, ansatte Lonnskostnad Fakturert lenn fra NMF inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift Fakturerte andre qodtqierelser fra NMF Refusjon lenn nasjonalt l.enn til instrukterer og annet arbeid utenfor ansettelsesforhold Utbetalt til selvstendig nesrinqsdrivende Sum Antal! arsverk sysselsatt i reqnskapsaret ,7 2,7

31 NMF-S0r Noter til regnskap 2014 Note 4 - Tilskudd Tilskudd regnskapsforers etter bruttometoden. Fordeling Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Folkeuniversitetet S0r-0st Vest-Agder Musikkrad Seljord kommune VO tilskudd Sum offentlig stette Note 5 - Egenkapital Egenkapital og fond 1.1. Arets endring i egenkapital Arets resultat Egenkapital og fond Egenkapital Note 6 - Mva-kompensasjon Mottatt mva-kompensasjon i 2014 for reqnskapsaret 2013 er kr Estimert mva-kompensasjon for reqnskapsaret 2014 er kr Belepene er fert som kostnadsreduksjon. Fra og med 2014 er belepet fort som inntekt med bakgrunn i Lotteritilsynets fortolkning av regelverket Note 7 - Revisjonshonorar Godtqjeretse til Deloitte AS for revisjon utgj0r i 2014 kr ekskl. mva. Godtqjerelse for andre tjenester utgj0r kr ekskl. mva.

32 NMF-Sor Noter til regnskap 2014 Note 8- utestaende fordringer Kundefordringer Bokferte kundefordringer Avsetning til tap Sum Kundefordringer og andre fordringer er fort opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gj0res pa grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gj0res det for evriqe kundefordringer en uspesifisert avsetning for a dekke pareqneliq tapsrisiko.

33 Handlingsplan Saksnr. D 03/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget tilslutter seg handlingsplan vedtatt på Landsmøtet Det blir opp til nytt styre å foreta regionens prioriteringer innenfor vedtatt handlingsplan. Saksutredning: Det ble på Landsmøtet 2014 vedtatt ny handlingsplan for perioden Som for de fleste organisasjoner av NMFs karakter er det lett, rett og forståelig at vi; hele tiden - vil mye - for alle. Det vil derfor være viktig at vi for ulike perioder setter oss klarere, konkrete mål, og at vi gjerne også våger å uttale klare hovedmål som skal sette retning for kjernevirksomheten. Med henvisning til den helt grunnleggende oppbygning av organisasjonen og medlemsutviklingen vi har sett de siste tiårene, finner vi det helt naturlig å foreslå følgende som et klart overordnet, uttalt mål for kommende periode: NMF skal styrke det enkelte medlemskorps Det er også definert tre kjerneområder som organisasjonen skal jobbe med for å underbygge hovedmålet. Indikator for utviklingen her vil bl.a. naturlig kunne leses av videre medlemsutvikling. Kjerneområder, må3l og tiltak Kompetanseutvikling Medlemsservice Rammebetingelser For å kunne sette riktig kurs fremover, er det ønskelig at vi beveger oss bort fra - "synsing om» - til dokumentasjon av driften vår. Det vil derfor være formålstjenlig å søke frem til delene av driften der det faktisk kan måles positiv eller negativ utvikling. Innenfor hvert av de tre kjerneområdene kan relevante målekriterier listes, men slik listing er krevende. Det må vurderes nøye hvordan dette kan gjøres på en rasjonell måte, men mye kan trolig hentes i forbindelse med allerede etablerte rapporteringsrutiner. Til hvert kjerneområde kan det videre identifiseres og settes inn tiltak som direkte eller indirekte forholder seg til kjerneområdet og bygger opp under overordnet mål. Kjerneområdene kan sees som strategiske mål for arbeidet vårt, og utvalget beskriver disse slik: 1. Kompetanseutvikling: NMF skal være en leverandør av kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps.

34 NMF skal lage lokalt forankrede kurs med godt faglig innhold for tillitsvalgte, dirigenter, instruktører, drillere og musikanter. NMF skal legge til rette for aktivitet som kan stimulere til målrettet utvikling i det enkelte korps. 2. Medlemsservice: NMF skal ha medlemsservice som bidrar til effektiv og god korpsdrift, og sikrer godt faglig fokus for korpset. NMF skal sikre en god førstelinjetjeneste med kort responstid på alle typer henvendelser. NMF skal tilby gode og brukervennlige verktøy og kommunikasjonskanaler for korpsdrift og rapportering. 3. Rammebetingelser: NMF skal bidra til at alle korps har et tilfredsstillende opplæringstilbud lokalt. NMF skal tilby lokal veiledning slik at korpset finner frem til gode opplæringsplaner. NMF skal i samarbeid med korpsene sikre en god dialog med de lokale kulturskolene for å sette korpsopplæring på dagsorden. NMF skal aktivt synliggjøre korpsenes utfordringer overfor sentrale og regionale myndigheter. Organisering Det er viktig at NMF har et syn på egen organisasjonsstruktur for å sikre en effektiv og kompetent organisasjon som er i stand til å gjennomføre de mål organisasjonen har satt. Dette punktet blir omhandlet i egen landsmøtesak. Kommentar: I hovedtrekk handler endringene som blir initiert et større fokus på utvikling i det enkelte korps, og at aktivitet, tiltak og prioriteringer er bedre forankret i mål og handlingsplan. I vedtatt handlingsplan for er «omdømmebygging» ett av kjerneområdene for organisasjonen. Utvalget har, etter nøye vurdering, valgt å ikke definere omdømmebygging som et eget kjerneområde, da omdømmebygging ikke er en aktivitet som skjer isolert eller parallelt, men gjerne heller som et "resultat" av all annen virksomhet. Slik blir det et ledelsesverktøy som skal brukes for å nå visjonen vår; «Alle snakker korps». Omdømmet internt og eksternt vil styrkes som følge av at det arbeides godt med definerte oppgaver som underbygger hovedmålet. Planarbeid - på flere plan Vedlagt ligger «Innledning til Handlingsplan » med tilhørende matrise. Samlet, eller som del av større dokument, kan dette tjene som handlingsplan for kommende periode. Matrisen er tenkt brukt slik i praksis: Foreliggende matrise er "aktiv" handlingsplan for NMF som helhet. Her er visjon, verdier, overordnet mål og kjerneområder angitt. NMFs formål og bakgrunn for planen er beskrevet i innledningen til planen. Fakkelgården 2624 Lillehammer Tel: Fax: musikkorps.no

35 I matrisen er det listet indikatorer som over tid kan si noe om / dokumentere utvikling. For hver indikator er det satt egen kolonne for mål og resultat, og her skal det etter tid også lages kolonne for "forrige måling". Slik kan vi følge utviklingen over måneder og år. På høyre side av "midtstolpe" er det listet aktuelle tiltak som kan bidra til ønsket utvikling. Disse tiltakene må ikke leses linje for linje sammen med indikatorene, da det vil være ulikt om tiltakene påvirker resultatet hver for seg eller sammen med noen av de andre. For visualisering vil fargen i høyre kolonne kunne si noe om status; rød; tiltak mangler, gul; tiltak satt i verk eller under utarbeiding, grønn; tilfredsstilt. På samme måte kan farger visualisere hvordan vi ligger an når det gjelder indikatorene. Matrisen skal etter hvert også omfatta punkt som: Når skal tiltaket iverksettes? Har tiltaket en sluttdato, og i så fall når? Hvor skal tiltaket gjennomføres? Det er videre en forutsetning at matrisen knyttes sterkt til økonomiplanarbeidet. Ringer i vannet I neste omgang kan hver region lage sin egen matrise, bygd etter samme læst. Her kan indikatorer og tiltak trekkes ut i forhold til hva som til enhver tid er mest aktuelt og naturlig for de ulike regionene. I siste ledd kan det tenkes at det enkelte medlemskorps kan ha sin tilsvarende plan. Videreutviklet og oppsummert fra de ulike plan kan vi over tid få uvurderlige data til vurdering av samlet status. Vedlegg: - Vedtatt handlingsplan, innledning og matrise Fakkelgården 2624 Lillehammer Tel: Fax: musikkorps.no

36 HANDLINGSPLAN , INNLEDNING Fremtid med musikk i fokus Lett kribling i magen. Store øyne som lyser forventningsfullt. Små fingre som forsiktig glir over instrumentet, og spede og ukjente toner som strømmer ut i rommet. Hvert år får tusenvis av barn oppleve sitt første møte med musikk gjennom aspirantopplæring i korps. Samtidig får de med seg billetten til et innholdsrikt liv fylt med kulturelle inntrykk. NMF ønsker at enda flere barn skal få gleden av å føle mestring gjennom å spille og drille sammen med andre, en glede som skal vare livet ut. Ved å utøve musikk, får barn styrket sine motoriske evner og kognitive utvikling, og et klart fortrinn i å tilnærme seg estetiske fag. Både skole- og voksenkorps er en viktig sosialiseringsarena der nettverk skapes og bidrar til økt livsglede som igjen gir helsebringende effekter. Korpset gir også medlemmene god og verdifull opplæring i organisasjonskultur og demokrati. De neste årene vil NMF ha enda sterkere på å styrke det enkelte medlemskorps, både musikk og drill, slik at korpsene også i fremtiden kan gi barn og unge et tilfredsstillende tilbud om opplæring. Dette skal gjøres gjennom å stimulere til faglig kvalitet, målrettet arbeid og vekst i hvert enkelt korps. For å få dette til skal vi særlig arbeide innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice og rammevilkår. I kommende periode vil vi rette spesielt fokus på skolekorpsene, rekruttering og god opplæring de første årene. Dette mener vi også vil være med på å sikre vekstgrunnlaget for voksenkorpsene. Vi vil spesielt løfte frem skolekorpsdirigenten og drillinstruktøren som de sentrale ressurspersonene i korpset. Vi vil skape arenaer for gode dirigentnettverk, tilby kurs og arbeide for å få på plass spesiell utdanning for skolekorpsdirigentene på høyskole- og universitetsnivå. Likeledes tilby instruktør- og koreografiopplæring og videreutvikling av drillinstruktører. NMF vil også ha fokus på korpsstyret, og gi opplæring og kompetanse om drift og organisering av korpset som frivillig organisasjon. Voksenkorpsene er svært viktige for NMF. De er gode forbilder for barn og unge i sitt lokalmiljø og har verdifull kunnskap om korpsdrift og frivillighet. NMF ønsker å motivere til bedre samarbeid mellom skolekorps og voksenkorps. Musikalsk sett er flere av voksenkorpsene helt i verdenstoppen og har hevdet seg godt i internasjonale konkurranser. NMF ønsker å synliggjøre voksenkorpsene for å vise at korpsene har et høyt nivå, og samtidig styrke deres rolle som forbilde og aktør i lokalmiljøet. NMF skal være en organisasjon med sunn økonomi med fokus på å skape gode tiltak som stimulerer til utvikling hos det enkelte medlemskorps. Vi skal ta vare på og videreutvikle vårt forhold til våre sponsorer og samarbeidspartnere for å styrke dette arbeidet. NMF ønsker også å videreføre sitt internasjonale engasjement i Sør-Afrika gjennom prosjektet PULSE, et prosjekt som har fokus på helsebringende effekter ved å spille i korps. NMF skal sette korps på dagsorden med kvalitet og opplæring, og ved å delta på samfunnsarenaer og synliggjøre aktiviteter i regi av medlemskorpsene og NMF skal vi oppfylle vår visjon "Alle snakker korps". Visjon «Alle snakker korps» Verdier Engasjert - Inkluderende - Inspirerende Vårt formål Norges Musikkorps skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet. Forbundsstyremøte 7. mars 2014 side 58/108

37 Handlingsplan Engasjert - Inkluderende - Inspirerende Alle snakker korps NMF skal styrke det enkelte medlemskorps Hovedfokus i perioden: Skolekorpsdirigenten, instruktøren og korpsstyret Kjerneområde Indikator Mål Resultat hittil Tiltak Musikk- og drillkorps i balanse Ansvar Status Kompetanseutvikling: NMF skal være en leverandør av kompetanseheven de tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps. Kurs- og arenautvikling (Eks) (Eks) Utvikl. Gj.f Antall nye aspiranter pr år Kurs for aspirantdirigenter og aspirantinstruktører N R Av disse spiller/driller etter 4 år 50% 30% Kurs for skolekorpsdirigenter og instruktører N/R N/R Spiller fortsatt etter 19 år 30% 15 Kurs og videreutdanning for drillinstruktører og koreografer N N Driller fortsatt etter 19 år Fortsetter i voksenkorps 20% 12 Kurs for tillitsvalgte i alle «aldrer» N/R N/R Antall utøvere 30 år Kurs for drillere og musikanter N R Gjennomsnittsalder skolekorps Videreutvikle sommerkursene etter felles mal N/R N/R Gjennomsnittsalder voksenkorps Utvikle og formidle gode rekrutteringskonsepter N R Brukerundersøkelser Enalyzer Veilede korps i utviklinga av gode konsertkonsepter N/R R Antall øvingstimer VO Arrangere regionale konkurranser for skolekorps R R Antall konserter Tono Arrangere regionale konkurranser for voksenkorps R R Antall skolekorps i konkurranser Arrangere regionale drillkonkurranser R R Antall korps i drillkonkurranser Arrangere NM for alle korpstyper/ Arrangere NM Drill N N Antall korps i marsjkonkurranser Motivere korps til deltakelse i konkurranser N N/R Antall i voksenkorpskonkurranser Løfte frem unge talenter innen musikk og drill N/R N/R Korps med musikanter på Videreutvikle regionkorps som arena for talenter N N/R sommerkurs Gi veiledning gjennom Korpsbyggerprogram i alle regioner N N/R Antall musikanter sommerkurs Veilede i gode samarbeidsmodeller skolekorps - Antall drillere sommerkurs voksenkorps N N/R Medlemsutvikling BBFB-korps vs. andre korps Utvikle inkluderingsmodeller for alle befolkningsgrupper N N/R [Skriv her] NMF, handlingsplan matrise [Skriv her]

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør

Aktivitetskalender. for NMF Sør Aktivitetskalender for NMF Sør 2017-2018 Til NMF Sørs me VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2017 til våren 2018. Kalenderen har med alle faste arrangementer i NMF Sør, men

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

REGIONSTING 2013 Sakspapirer

REGIONSTING 2013 Sakspapirer !!!! REGIONSTING 2013 Sakspapirer 1 NMF Sør Årsmelding 01.01.2011 31.12.2011 NMF Sør: Styret Leder Olav Havstad Porsgrunn, Telemark Nestleder Knut Gunnar Valle Arendal, Aust- Agder Styremedlem Lisbeth

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg 3 Innkalling til årsmøte 4 Årsberetning 2015 8 Regnskapet 2015 Resultatregnskap s. 8 Balanse s. 10 Noteopplysninger s. 12 17 Revisors beretning 19 Innstilling til valg 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 FIL EIGEDOM AS ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 Resultatregnskap Fil Eigedom AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 896 598 0 Sum driftsinntekter 896 598 0 Avskrivning

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2014 og driftskostnader 2013 Salgsinntekt 1 10 571 310 8 485 843 Annen driftsinntekt 2 825 9 762 Sum driftsinntekter 10 574 135 8 495 605 Varekostnad 2 2 480 942 2

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 73 333 114 636 Offentlige tilskudd 2 9 302 217 10 710 189 Andre inntekter 3 1 182 167 1 196

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets. Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap. Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets. Resultatregnskap 2015 Resultatregnskap Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets Resultatregnskap 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 367 831 377014 Offentlig tilskudd 2 158 833 144 540 Andre

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer