NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr oktober 27. november årgang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net"

Transkript

1 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr oktober 27. november årgang

2 Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan nye erfaringer gir nye perspektiver på gammel kunnskap. For meg har det vært slik i høst. Jeg har alltid visst at Gud ble menneske. At Jesus, vår Herre ble født som et lite barn. At Gud sendte sin elskede sønn til jorden for å dele våre kår og føre oss fra døden til livet. Og jeg vet også hvor sårbart et lite barn er. Det ser jeg jo hver søndag når jeg døper de små barna, som smiler eller hyler når de får vann over hodet. Likevel opplever jeg at jeg har fått et helt nytt innblikk i Guds storhet og sårbarhet. I min mage vokser det et lite barn. Barnet er helt avhengig av mine valg. Hva jeg spiser, når jeg sover og hvor stresset eller rolig jeg er, påvirker dette lille barnet. Like avhengig som det lille barnet er av meg, var Jesus avhengig av Maria. Gjennom det lille barnets sårbarhet, viser Gud sin storhet og tillit til Maria. Det er som om Gud visker ut avstanden. Gud involverer seg, og holder seg ikke på en armlengdes avstand til mennesket, men han blir kjøtt og blod, han blir en av oss. Jesus ble født som en liten baby, hadde familie, vokste opp, hadde venner. Han ble preget av de menneskene han levde tett med. Vår allmektige Gud bruker ikke makt for å frelse. Istedenfor blir han kjøtt og blod, og viser sin enorme kjærlighet gjennom å dele vårt liv, våre håp og lengsler. Det er ett sted i gudstjenesten, der jeg skjønner litt av hva det vil si at Gud ble kjøtt og blod, og tok bolig iblant oss. Det er under nattverden, der vi samler oss om Jesus som elsker oss og gav sitt liv for oss. Når jeg får legge en brødbit i hånden på folk og si: Dette er Jesu legeme. Nattverden viser hva det er å tro på en Gud som gir seg i menneskers hender. Jeg ser på hendene som tar imot. Jeg kjenner utstrålingen. Varme hender, kjølige hender. Myke hender og hardbarkede arbeidsnever. Det er barnehender, unge, glatte hender og gamle inntørkede. Noen er velskapte, andre er forvridd av smerte og sykdom eller skjelver så de så vidt klarer å ta imot. Men alle strekker seg ut, i tillitsfull forventning, av og til fryktsomt og nølende. Men en merker likevel ømheten i hendene som åpner seg. De gir rom og tar imot. Hendene har kjærtegnet dem vi er glad i, stelt barn, arbeidet for det daglige brød, hjulpet og lindret. Hendene har knyttet seg i raseri, truet og kanskje øvet vold. Slik er virkeligheten. Slik er den verden Gud kom til. I slike hender er det vi legger brødet og sier: Dette er Jesu legeme. Johannes skriver i Bibelen: Og Ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Jeg gleder meg til livet. Til å lese Bibelens tekster om igjen, og stadig få se og erfare litt mer av hvem Gud er. Han som er full av nåde og sannhet. Elise Bjerkreim-Bentzen, studentprest/prostiprest Om forsiden Sigurd Bakke skuer utover Nordby-bygda fra stillaset ved kirketårnet. Han er nå tilbake som sogneprest etter endt permisjon. Nede ved kirkedøra venter et ungt par med nurket sitt på dåpssamtale. 2 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr (foto: Arve Skutlaberg.)

3 Arbeidet med nye liturgier Høsten 2008 sendte Kirkerådet ut forslag om nye liturgier for gudstjeneste, dåp osv. Ca. 100 menigheter ble invitert til å være forsøksmenigheter. I tillegg ble flere oppfordret til å prøve ut deler av dette materialet og komme med sine synspunkter. Høringen ble avsluttet medio september d.å. Etter råd fra bispemøtet er de menighetene som har vært forsøksmenigheter, samt de som inntil nå har søkt biskopen om å få benytte deler av det som er utarbeidet, gitt anledning til å fortsette. I Follo er det to: Oppegård og Drøbak/Frogn. De øvrige er bedt om å holde seg til det som gjelder innenfor rammene av nåværende Gudstjenestebok/ Alterbok. Synspunktene etter prøveperioden, og det er også kommet inn ulike kritiske merknader, er nå til bearbeiding i Kirkerådet. Det tas sikte på å fremme spørsmålet om nye liturgier for Kirkemøtet høsten 2010, for så å kunne ta dem i bruk fra og med advent Hva det nye vil bli, vet vi ikke i øyeblikket. Men mye vil nok bli avklart i løpet av høsten Utfordringen er uansett dobbel; Å løfte med oss det beste fra den gode arven vi har fått gjennom tidligere generasjoner og samtidig favne den framtid vi går i møte så mange fortsatt kan finne sin vei til kirke og det gudstjenestefeirende fellesskap. Knut Lein, prost i Follo Kirkevergens hjørne Reparasjonen av spiret på Nordby kirke er i full gang. Kraftig vind var årsak til at det tok ekstra lang tid å få montert stillaset rundt tårnet. Tårnlukene måtte også demonteres. Det viser seg at det er mer råte enn vi trodde i utgangspunktet. Dette ble åpenbart da kopperbekledningen ble fjernet. Det er mye råte både i reisverk og bordkledning i hele spiret. Derfor må det meste fornyes. Så det er ingen tvil om at tiden var inne for denne utbedringen. I første omgang ble stillaset leid for 4 uker, men i skrivende stund er det lite trolig at dette vil strekke til. Vi har under utprøving en ny type lysarmatur ved Ås kirke. De gamle halogenpærene sluker mye strøm, og de er svake for vibrasjoner som forårsakes av vind. Nye armaturer har gasslyspærer som kun tar 150 watt, og de har atskillig lengre levetid. Men alt nytt koster, så vi klarer ikke å skifte alt på en gang. Men i løpet av et par år håper vi at alt skal være utbedret. Gerhard Winge, (foto: Arve Skutlaberg) Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

4 Allehelgensdag tanker ved en grav Søndag 1. november er det Allehelgensdag. Ved graven kommer tanene, spørsmålene. Hvorfor? Er det en mening med alt? Hvorfor unner ikke Gud oss mer tid sammen? Hvordan skal det gå for oss som er igjen? Spørsmålene er mange og håpløse å svare på. Men det er godt å stille dem der ved graven og så være stille. Etter hvert kommer bildene fra livet, de lykkelige dagene, de glade, men travle årene, samarbeidet om de daglige ting, og hvor godt det var å ha en å dele sorg, bekymringer og gleder med. Takknemlighet blander seg i sorgen og savnet. Igjen kjennes en liten livsgnist der inne i brystet, livet går videre. Han hjelper i brattaste bakkar og stør deg når vegen vert smal. Han signar dei sollyse sletter og lyser i dødsskuggens dal. (Trygve Bjerkrheim, nr. 346 i Norsk Salmebok) Anne-Lise Røed Kirkens SOS i Borg Kirkens SOS i Borg søker frivillige telefon- og e-postvakter som er gode lyttere og har evnen til å bry seg. Du får del i et spennende og utviklende miljø. Vi tilbyr en velordnet tjeneste med undervisning og veiledning under hele tjenesten. Vi tilbyr 40 timers gratis innføringskurs til deg som kan investere 10 timer i måneden av din tid for andre. Se Du må være over 20 år og tro så mye på Gud at du kan be en bønn dersom innringer ber deg om det. Høstens innføringskurs, Møte med mennesker i krise, starter 5. november og går over 10 torsdagskvelder. Ring snarest for informasjon: tlf /e-post: Julemarked i København, november Rundt om i Europa arrangeres det hvert år såkalte julemarkeder. Et av de aller flotteste finner en i Københavns Tivoli. På menighetens sommertur ble det nevnt at det kunne ha vært hyggelig med en tur dit og tur blir det. Søndag 22. november kl. 15 blir det avreise med buss fra Ås til Oslo der ferja går kl. 17. Ankomst til København kl Der skal vi bo en natt på hotell. Retur fra København tirsdag kl. 17 med ankomst i Oslo onsdag kl Reiseleder blir Iori Roberts. Program for turen fås ved å henvende seg til Kristen Bjorå, tlf / , e-post: 4 Frivillig abonnement på Menighetsbladet for 2009 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr Husk å betale det frivillige abonnement på Menighetsbladet for 2009, f.eks. kr 150. Kasserer Oddvar Moen er bekymret over færre innbetalinger i år enn på samme tid i fjor. Vi har økt opplaget, og dermed fått litt større trykkekostnader. Kontonummer: Adresse: Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer, Postboks 224, 1431 ÅS. Redaksjonen

5 Kirkevalget september 2009 Nytt menighetsråd i Ås: Geir Krog Knut Halvor Skiaker Aschjem Astri Tønnessen Berg Anne-Marthe Leinebø Torger Gillebo Marit Børset Aalde Gro Mette Rønningen Ingrid Krag-Rønne Varamedlemmer: Jon Kristian Øiestad Grete Grindal Patil Ole Herman Winnem Magne Reke Turid E. Leirgul Nytt menighetsråd i Nordby: Johan Christofer Solbakken John Fidjestøl Evy Marie Flekstad Tandberg Christine Santi Herlof Ivar Brendskag Tore Jørgensen Kirkevalget i Borg Følgende kandidater i Borg er valgt inn direkte til bispedømmerådet/kirkemøtet: Erling Birkedal Frøydis Indgjerdingen Andreas Henriksen Aarflot Kirsti Frøshaug De tre resterende representantene skal velges av de nyvalgte menighetsrådene. Oppslutningen om bispedømmerådsvalget i Borg var på 8,4 %. Resultatene og statistikken fra menighetsrådsvalgene samlet sett er snart klare. 95 % av menighetene i Borg har nå rapportert inn sine valgresultater. Valgdeltakelsen har her ligget noe høyere enn på bispedømmerådsvalget. Kilde: Varamedlemmer: Ole Fredrik Nordby Gerd Halås Bente Haukalid Jønvik Uno Andersen Marit Storheier Nytt menighetsråd i Kroer: Svend-Kristian Martinsen Asbjørn Rønning Anton Edvin Folkvord Inger Lise Wærstad Varamedlemmer: Trine Tandberg Meggison Arne Birger Martinsen Wenche Elisabeth Aschim Geir Anders Tutturen Liv Margit Svendsen 117 stemmeberettigede fant veien til stemmeurna ved Kroer skole. Skolekjøkkenet viste seg å være kjempetrivelig valglokale. Per Johan Ålerud var sistemann inn døra. Her gjør han sin borgerplikt under oppsyn av valgfunksjonærene Edvin Folkvord, Asbjørn Rønning og Olav Høibø. Svend-Kristian Martinsen (tekst og foto) Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

6 Olav Fykse Tveit murbrotbøtar i Verdskyrkjerådet Verdskyrkjerådet i Genève får ikkje berre ny generalsekretær når Olav Fykse Tveit tek over stillinga. Dei får også ein god forkynnar. Det fekk me eit godt døme på under Misjonsringens temamøte 6. oktober om kyrkjeleg samarbeid og dialog. Olav tok utgangspunkt i to helsingar han har fått i samband med utnemninga. Kardinal Casper i Vatikanet minnar i si helsing om Guds frelsesplan for menneska, og at me av og til får ei særleg oppleving av denne. Pinsevener på Sørlandet har helsa Olav med Jesaja 58,12, der det står om murbrot-bøtaren som reparerer gamle grunnmurar og vøler vegar, så folk kan bu i landet og i verda. Begge desse påminningane er gode å ta med seg inn i den nye jobben. I Noreg er det ulike syn på Verdskyrkjerådet, og kva det står for. Men norske teologar har alltid spelt ein viktig rolle der. Olav Fykse Tveit trakk fram biskopane Eivind Berggrav og Bjørn Bue. I det siste har også leiaren for Det Norske Misjonsselskap, Kjetil Aano, delteke i rådets arbeid på ein god måte. Og Den norske kyrkja samarbeider godt med andre kyrkjer og trussamfunn, mellom anna den ortodokse kyrkja i Russland. Som generalsekretær i Mellomkirkelig råd har Olav stått midt i dette arbeidet. Olav minna om at me lever i ei ny tid som krev nye former for kyrkjeleg samarbeid og misjon. Misjonsmarka er ikkje lenger berre langt borte, men midt mellom oss. Det multikulturelle møter oss kvar dag. Sylvi Haldorsen folka hennar i Misjonsringen og Kirkeforum kunne med andre ord by på det reine oppbyggingsmøtet denne sure haustkvelden. Takk skal de ha! Arve Skutlaberg (tekst og foto) Hausttakkefest i Ås Tradisjonen tru hadde Ås Bygdekvinnelag pynta Ås kirke med årets grøder og sesongens blomar då kyrkjelyden feira hausttakkefest 27. september. Kyrkja var fullsett, og då sokneprest Georg Børresen oppfordra folk til å ta med smaksprøvar, forsvann det meste av pynten. Det vart på alle måtar ei god gudsteneste! For damene i Bygdekvinnelaget stod det berre att å rydda opp, noko dei gjorde med eit smil. F.v. Gerda Røed, Birgit Gullerud og Unni Gultvedt. Arve Skutlaberg (tekst og foto) Olav Fykse Tveit og kona Anna Bjorvatten Tveit fl yttar til Genève over nyttår. Med seg på vegen får dei blomar og mange helsingar frå kyrkjefolket i Ås. Det dryp liksom litt ære på oss også, føler me. Anna har leia Ungdomsrådet i Ås menighet, og der vert ho sakna. 6 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

7 Det skjer i Nordby menighet Åpen kirke i Nordby Nordby kirke er åpen for lystenning, stillhet og bønn hver onsdag kl Kirketreff Nordby Nordby menighet inviterer til kirketreff annenhver torsdag i ulike uker: Kl : Skyss/henting etter avtale Kl : Kl : Andakt i kirken Formiddagsmat/sosialt samvær i Menighetssenteret Bønnesamling i Nordby Nordby menighet har bønnesamling i kirken annenhver torsdag kl. 20, i ulike uker. Sigurd Bakke, sogneprest Nordby TenSing-Sang, dans og drama for ungdom Nordby TenSing har øvelse hver tirsdag kl på Nordby menighetssenter. Her er det sang, dans og drama. Vi spiser sammen, og vi leker. Spennende aktiviteter i et trivelig miljø. Kontakt ungdomsprest Erland Grøtberg på e-post: nordbykirke.no eller telefon: Spennende dag på Menighetssenteret Lørdag 31. oktober kl er det et stort arrangement i Nordby. Menighetsforeningen lager basar med mange flotte gevinster, mellom annet en brodert juleduk og dokke med fullt utstyr. Det blir salgsbord med bl.a. hjemmestrikkede varer, flotte julepresanger! Åresalg blir det også, spennende og morsomt. For barna blir det tombola, og der er det ikke vanskelig å vinne! Selvsagt blir det kafeteria med kaffekos og en prat med kjente og ukjente. Nordby Gospel skal synge, og det blir også en kort andakt. Inntekten denne dagen går til ungdomspreststillingen, dette viktige arbeidet for barn og unge i Nordby. Støtt opp om basaren denne dagen! Anne-Lise Røed Barnegospel i Nordby Sang, dans og drama for deg mellom 6 og 12 år. Instruktører med utdanning innen musikk, teater og pedagogikk. Notelære og rytmebruk. Hobbyaktiviteter: Snekring, maling og toving m.m. Varm mat hver gang. Øvelse hver onsdag kl på Nordby menighetssenter. Kontakt med Anneli Sollie på e-post: eller tlf Innskrivning av konfirmanter i Nordby Søndag 18. oktober er gudstjenesten i Nordby lagt til Sjøskogen skole. Den starter kl. 11. Et spesielt høydepunkt denne søndagen er innskrivning av nye konfirmanter. Ungdomsprest Erland Grøtberg sier at det fremdeles er tidsnok å melde seg på. Babysang i Nordby Vi tilbyr deg og barnet ditt en unik stund sammen. Vi synger gamle og nye barnesanger, regler og enkle danser. Babysang er et tilbud for foreldre og barn opp til ett år. Sted: Nordby menighetsenter (inngangen nede). Tid: Torsdager 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 03.12, alle dager kl Tilbudet er gratis! Ta gjerne med matpakke, vi ordner varm og kald drikke. For mer informasjon, ring Hanne Tegnér på kirkekontoret: / , eller kontakt henne på e-post: Velkommen! Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

8 Det skjer i Ås og Kroer menigheter høsten 2009 Velkommen til kirken! I Ås og Kroer menigheter har vi plass til både gammel og ung og til alle som befinner seg midt imellom. Vi håper du finner din plass i fellesskapet! Her er noen av aktivitetene våre i høst: Stor aktivitet i Ås og Kroer i høst Nå er høsten kommet, og de fleste aktivitetene i menighetene er i gang igjen. Vi håper på et godt oppmøte av både små og store i menighetenes ulike aktivitetstilbud. Se på aktivitetsoversikten som du finner her i bladet, og bli med du også! Jeg håper vi sees i kirken! Flere frivillige Men vi trenger flere frivillige ledere som kan være med å hjelpe til, spesielt i barnearbeidet. Kunne du tenke deg en slik tjeneste? Ta kontakt med den nye kateketen! Konfirmantarbeidet Konfirmantarbeidet har startet opp med nytt kull. Det blir spennende å se hvor mange vi blir i år. Som kateket gleder jeg meg spesielt til å bli kjent med konfirmantene. Vi skal jo følge hverandre tett helt frem til sommeren! Konfirmasjonsgudstjenestene er lagt til de to siste helgene i mai (23. mai i Kroer). Bok og kurs for 4-åringer Menighetenes trosopplæring er godt i gang. Jeg minner om utdeling av 4-årsboka 15. november. Smårollingene med følge inviteres også til kirkekurs mandagene 9., 16. og 23. november, alle dager kl LysVåken november blir det LysVåken -arrangement for 11-åringene. I trosopplæringsutvalget jobber vi også med å utvikle kirkekurs for 12- og 13-åringer. Dette vil vi starte opp med første kvartal i Varme hilsener fra kateket Jenny Marie Ågedal Babysang Velkommen til et sosialt og uformelt treff for deg som er hjemme med babyen din! Vi holder til i Kroer kirkestue, like ved Kroer kirke. Tilbudet er for barn opp til ett år, og foreldre/foresatte er en viktig del av gruppen. Vi synger gamle og nye barnesanger, regler og rim. Samlingen starter med babysang, deretter er det tid til mat og prat. Lunsjen koster kr 30. Tidspunkter: fredag og fredag 20.11, begge dager kl. 11. Kontaktperson: Anne Christine Pittet Grolid, tlf Baluba Hver onsdag kl samles barn fra 0 til 6 år i Ås menighetshus (rett ved siden av Rema 1000) for å synge og lage baluba. Her er det mye Moro, kan du tro! Baluba trenger også dirigent og voksenledere. Har du lyst å være med? Kontakt Edel Eikesdal, tlf Ås Soul Children Ås Soul Children er et kor som synger moderne og tøffe sanger, med et tydelig kristent innhold. Når vi opptrer, har vi med oss band og en blåserekke. Vi leker, danser og lærer mer om Gud og om det å være kristen. Tid og sted: Onsdag kl i Ås kirke. Målgruppe: Gutter og jenter fra 5. til 8. klasse. Ås barnekantori Velkommen til sangopplæring i hyggelig og trygt miljø. Målgruppen for koret er hovedsakelig 1. til 4. klasse. Vi øver torsdager kl i Ås arbeidskirke. 8 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

9 Søndagsskolen Søndagsskolen holder til i Ås arbeidskirke omtrent annenhver søndag kl Søndagsskolen er åpen for alle, og passer barn fra 0 til 10 år. På søndagsskolen synger vi sammen og får høre en kort fortelling fra Bibelen. Første del er en fellessamling for små og store. I andre del går de minste med foreldre for seg selv og koser seg med tegne-/lekeaktiviteter (og kaffe for de voksne). De store barna fortsetter med eget opplegg fra Sprell Levende. Til avslutning er det ofte kjeks og saft. Du er velkommen med dine barn på søndagsskolen! Dager: 18.10, 1.11, 15.11, 29.11, (med pepperkakebaking). Kontaktperson: Frøydis Westvik Yri, tlf Prekenklubben Barnas prekenklubb ønsker å legge til rette for at familier med småbarn kan ta med barna på gudstjenester også utenom familiegudstjenestene! Prekenklubben samles fra salmen før prekenen til etter forbønnen. De tar med seg en lykt fra alteret, og får presentert dagens tekst gjennom gjenfortelling, sang, aktiviteter og bønn. Triangelklubben Triangelklubben er tilsluttet Norges KFUK / KFUM og drives i regi av Kroer menighet. Vi møtes på Kroer samfunnshus (Vellet) annenhver torsdag mellom kl. 18 og 20. Se mer info og fullt program på menighetens nettside: Klubben På Klubben treffes ungdommer fra ungdomsskolen og videregående for å ha det både sosialt og morsomt! Hver fredag kveld møtes vi til hygge og underholdning, og holder på fra kl Programmet er svært variert, og gjennom året kan vi tilby spennende kvelder med alt fra kreativ vaffelsteking, til filmkvelder og utfordrende turneringer. Velkommen! Ås TenSing Vi er et kor for ungdom fra 8. klasse og ut videregående. Ved siden av å synge har vi mye sosial moro! Vi har også eget band, teknikerteam, mediagruppe, dans og drama. Øvelsene finner sted i Ås arbeidskirke onsdager kl Velkommen! KRIK KRIK Ås er en forening for idrettsglad ungdom i alderen 13 til 19 år som ønsker å ha et kristent treffested. Vi samles annenhver søndag i gymsalen på Åsgård skole mellom kl. 19 og 21. Første samling er søndag 13. september. Aktivitetene er uhøytidelig idrettslek og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og deltar på enkelte cuper. Sist år vant vi nyttårscupen i volleyball til KFUM, Akershus. Vi ville satt stor pris på å se nye medlemmer på våre aktiviteter. Kontaktperson: Magnar Sundfør, tlf Kveldsmesse For meg oppleves kveldsmessene som en anledning til å ta et steg ut av hverdagsløypa. I kveldsmessen er jeg del av et fellesskap som går på tvers av alder, livssituasjon og hverdagsliv. For vi er sammen om å dele Guds gode gaver og sammen om å puste ut hos Ham og puste inn Livet. Dette skriver Elin Sæverås, en av dem som er med og lager kveldsmessen. Velkommen til en stund med stillhet, bønn og ettertanke, midt i hverdagen. Vil du være med å lage i stand kveldsmessen? Ta kontakt med studentprest Elise på eller tlf Datoer for kveldsmessene: 29. oktober kl i Ås arbeidskirke; 26. november kl i Ås kirke. Ås kirkekor Et kor for voksne som ønsker å være med i et hyggelig, sosialt og inkluderende fellesskap med musikken i fokus. Koret øver torsdager kl i Ås kirke. Kontaktperson: kantor Jostein Grolid, tlf Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

10 Ås arbeidskirke nærmer seg 25 år hva nå? Noen av oss har sett kirker bli bygd i fattige land. Det kunne være jordgulv og stråtak, men også mer holdbare bygg. For en glede og fest under innvielsen! Det var deres kirke og deres Gudshus. Pyntet og festglade kom de klappende og syngende til kirke på innvielsesdagen. Det er snart 25 år siden vi feiret innvielsen av vår egen arbeidskirke. Vi var også glade og takknemlige. Stolte var vi også av vårt praktbygg. Det var år med forberedelse og planlegging, siden dugnadstimer både seint og tidlig. Mange gikk dypere i lommeboka den gangen for at dette skulle lykkes. Men gjennom bønn og arbeid klarte vi det Gud til ære. Når du har hatt et hus i 25 år og hatt mange gjester, da begynner behovet for vedlikehold å melde seg. Kanskje fikk du ikke gjort alt du ville da du bygde, av mangel på penger. Nå ønsker du å pusse opp litt, for det er faktisk et behov etter 25 år. Har du hatt glede og nytte av denne arbeidskirka? Har du hatt bruk for den i glede og sorg, barnedåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse? Har du hatt glede av å sende dine barn dit til forskjellige aktiviteter, søndagsskole, barnegruppe, klubb, Ten- Sing, osv.? Har dere som besteforeldre hatt glede av å se barnebarn finne seg til rette i kor- og sangmiljø i dette flotte Guds hus? Vi ønsker alle det beste for våre barn og barnebarn, også voksne og eldre har hatt stor glede av et vel tilrettelagt bygg med mange fine møter, samlinger og hyggelige kirkekaffer. I alle disse årene har mange gjort mye dugnadsarbeid, og dere takkes hjertelig for det. Mest av alt ønsker vi at Guds ord må bli forkynt klart og rent i denne kirka, at ung og gammel må finne sin plass her. Gi en jubileumsgave til Arbeidskirkas 25-årsjubileum! Gud elsker en glad giver (2. Kor 9.7) For Stiftelsen Ås arbeidskirke Tove Ravnsborg Aschjem Jubileumsgave til Ås arbeidskirke Ås arbeidskirke er 25 år i Gi din jubileumsgave til kontonummer Stiftelsen Ås arbeidskirke postboks 224, 1431 ÅS 10 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

11 Takk! (Oppsummert loppemarked i Ås) Ås menighetsråd og styret for Stiftelsen Ås arbeidskirke takker alle som bidro til at loppemarkedet i Ås arbeidskirke ble en suksess. Det ble solgt for kroner, som deles mellom menigheten og stiftelsen, etter at utgiftene er trukket fra. Loppemarkedskomiteen besto i år, som i fjor, av Benedicte Aschjem, Georg Børresen, Jan Ferstad, Turid Kjus, Nils Thyge Nielssen, Gunder Skiaker og Olav Aardalsbakke. Nytt av året var avdelingsledere som sørget for bemanning og organisering av de enkelte avdelinger. Disse var Bjørg Børresen (kafé), Georg Børresen (elektrisk), Sissel Brandtzæg (kunst), Jan Ferstad (møbler, sport/hage/fritid), Inger Sundheim Fløistad (klær), Geir Krogh (parkering), Olav B. Larssen (bøker), Håkon Nygård (banksjef), Anna Tveit (grilling), Frøydis Westvik Yri (sko/leker/ vesker) og Elsie Ørstavik (kjøkken/ting og tang). Jan Ferstad (foto: Erling Fløistad) Arbeidskirkas bursdag 3.2. Ås arbeidskirke ble tatt i bruk høsten 1984, men var på det tidspunktet ikke ferdig. Men det var viktig å komme i gang med aktiviteter slik at det kom inn inntekter. Derfor flyttet Ås videregående skole inn allerede høsten 1984, i tillegg til at Klubben, div. barnegrupper og ungdom begynte å bruke den delen som var ferdig på det tidspunktet. Men når det gjelder jubileumsdato, går vi ut fra den dagen Ås arbeidskirke ble vigslet. Denne datoen var 3. februar 1985, og uken februar 1985 var det som ble kalt åpningsuken. Da var det aktiviteter og fest/sang og musikk hver kveld. Svein Rindal Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

12 Velkommen til konserter og gudstjenester. ÅS KIRKE HØSTEN 2009 elet - nstrumentenes dronning Orgelet - instrumentenes dronning ÅS KIRKE HØSTEN 2009 Velkommen til konserter og gudstjenester. Vi lever i en spennende tid med mange typer musikalske uttrykk, og mange av disse uttrykksformene benyttes allerede i våre kirker. Utfordringen vår blir å forvalte tradisjonelle kirkemusikalske verdier og å ta i bruk det beste av de nye impulsene. I 1983 fikk Ås kirke sitt nye Bruno Christensenorgel, og det nye orgelet førte til en vitalisering av det kirkemusikalske livet i Ås. Nå fortsetter vi 2. sesong av serien av konserter, gudstjenester og andre arrangementer hvor instrumentenes dronning har en sentral plass. PROGRAM * LØRDAG 31. OKTOBER KL Orgelkonsert og reformasjonssalmer på reformasjonsdagen Medv.: Håkon Andersen, orgel Korgruppe Tradisjonelt har man regnet at den lutherske reformasjon begynte 31. oktober 1517 med at Martin Luther slo opp sine 95 teser mot avlatshandelen på slottskirkedøren i Wittenberg. Denne datoen er senere blitt feiret som reformasjonsdag. Vi ønsker å markere reformasjonsdagen med en salmekveld i Ås kirke der menigheten kan synge noen sentrale reformasjonssalmer og lytte til orgelverker som baserer seg på disse salmemelodiene. Det blir orgelmusikk av bl.a. Mendelssohn, Purcell og Bach. Fri entré kollekt til det kirkemusikalske arbeidet SØNDAG 1. NOVEMBER KL ALLEHELGENSKONSERT June Merete Baarøy, sang og opplesning Ludvig Claeson, cello Anne Christine Pittet Grolid, fløyte Jostein Grolid, orgel, piano og cembalo Allehelgensdag er en spesiell dag for mange. Da tenker man på de som har gått bort, og tenner lys på gravene. Denne konserten er ment til å være til trøst og ettertanke. Entré kr 100 SØNDAG 8. NOVEMBER KL Bjørn Andor Drage, orgel Bjørn Andor Drage er opprinnelig fra Saltdal og er organist, komponist, dirigent og spiller også flygel og cembalo. Drage debuterte i Oslo Konserthus i Han har vært lektor i kirkemusikk ved Trøndelag Musikkonservatorium fra 1985, domkantor i Bodø fra 1989, dirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta, samt gjestedirigent for Tromsø Symfoniorkester og Vokal Nord. Nå er han kunstnerisk leder for VokalART, aktiv som samtidskomponist og improviserende musiker i flere sjangre, og han har utgitt en rekke CD-er. Han er også professor i orgelspill ved Universitetet i Tromsø. Han var en av pådriverne til etableringen av det norske plateforlaget Euridice (1992). Drage har samarbeidet med bl.a. Ola Bremnes, Cikada, Kine Hellebust, Halvdan Sivertsen og Susanne Lundeng, samt med MiN-ensemblet. Entré kr. 100 SØNDAG 15. NOVEMBER KL Møte med komponisten og utøveren HENNING SOMMERRO Medvirkende i tillegg: Rødstrupen, dir. Anne Chr. Grolid Ås kirkekor, dir. Jostein Grolid Multi-kunstneren Henning Sommerro er invitert til Ås kirke for å holde seminar og konsert. Han har allerede en lang og innholdsrik karriere bak seg og er usedvanlig produktiv som komponist innenfor de fleste musikksjangre. Han har bl.a. skrevet mye fint for barne- og voksenkor og har samarbeidet med en rekke kulturpersonligheter som Erik Bye, SKRUK, Arve Moen Bergseth og Sigmund Groven. Han er også dyktig orgelimprovisator, og det ønsker vi å utnytte på denne konserten. Entré kr 150, barn under 16 år gratis 12 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

13 2009 LØRDAG 21. NOVEMBER KL KONSERT Lars Audun Hadland, fiolin Katarina Skogheim, fiolin Trygve Johan Simonsen, bratsj Ariel de Wolf, cello Jostein Grolid, orgel Program: Strykekvartett i ciss-moll op. 131 av Ludvig van Beethoven Orgelkonsert i F-dur av Joseph Haydn Lars Audun Hadland og Katarina Skogheim er begge fra Ås, og de er, som de to andre strykerne i kvartetten, ansatt i Kristiansand Symfoniorkester. Op. 131 er en fantastisk komposisjon og regnes som et av Beethovens absolutt viktigste verker. Haydn (d. 1809) skrev mange konserter for orgel og strykere, og Orgelkonsert i F-dur er flott og meget velklingende. Entré kr 100 SØNDAG 22. NOVEMBER KL KONFIRMANTMESSE Ås TenSing og kantor Jostein Grolid samarbeider om det musikalske innholdet i gudstjenesten FREDAG 27. NOVEMBER Kl Two of a kind Georg Reiss, klarinett Ulf Nilsen, orgel/flygel Det var en fantastisk konsert disse to musikerne gav oss i fjor. Det er vel ingen av dem som var på den konserten som glemmer Ulf Nilsens improvisasjonskunst! Nå kommer de igjen for å øse av sin musikalske skattkiste. Ulf Nilsen og Georg Reiss boltrer seg i et mangfold av musikalske tradisjoner og stilepoker med instrumentenes varme og uttrykksfulle klang som rød tråd. Her finnes Bach og Beatles, Duke Ellington og folkemelodier fra rumensk og jødisk tradisjon i frodige og fantasifulle arrangementer. Georg Reiss er utdannet fra Norges Musikkhøgskole og Guildhall School of Music i London. Han er like mye hjemme i jazzen som i det folkemusikalske eller det klassiske repertoaret. Fellesnevneren er hans magiske klarinett. Reiss er kjent fra blant andre Streif, Magnolia Jazzband og Gjertrud Øklands Sigøynerorkester. Ulf Nilsen er utdannet organist og cembalist fra Norges Musikkhøgskole og Sweelinck Conservatorium i Amsterdam, og er organist i Lovisenberg kirke i Oslo. Han improviserer like godt i barokkstil som i jazz, om han sitter ved pianoet, cembaloen eller orgelet. Entré kr 100 Velkommen til å begynne i kor! ÅS BARNEKANTORI er for barn fra 1. kl. og oppover. Der vil man lære stemmebruk og forskjellige sanger. Opptredener er en viktig del av det pedagogiske opplegg. Ledere: Anne Christine Pittet og Jostein Grolid. Øvelse torsdag kl i Ås Arbeidskirke. ÅS KIRKEKOR ønsker å være et viktig innslag i Ås allsidige kulturliv og har ambisjoner om stadig utvikling til et bedre kor. Øvelse i Ås kirke torsdager kl Nye medlemmer ønskes velkommen. Korets formann er Anne-Kirsti Braathen (tlf ). Dirigent: Jostein Grolid (tlf ). E-post: Les for øvrig om korarbeidet i Ås menighets regi, på Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr i

14 Follo kammerorkester i Ås kirke Søndag 25. oktober klokka blir Follo kammerorkester igjen å høre i Ås kirke, denne gang med et program som strekker seg fra wienerklassisismen via romantikken og helt inn i vår egen tid. Også ved denne anledningen er besetningen i ensemblet utvidet med håndplukkete blåsere. Konserten ledes av orkestrets faste dirigent Tor Brevik. Til innledning spiller orkestret Schuberts lyse og ungdomsfriske symfoni nr. 5. Deretter følger musikk som sannsynligvis aldri har vært framført i Ås, nemlig Dvoraks romanse for fiolin og orkester som med sitt slaviske tonefall i kombinasjon med komponistens enestående instrumentasjonskunst alltid gjør inntrykk. Solist er orkestrets konsertmester Nils Thore Røsth. Mer musikk som av gode grunner er ukjent, følger vi skal nemlig overvære intet mindre enn en uroppførelse. Det dreier seg om et verk for to soloinstrumenter, en duo for fiolin og bratsj, skrevet for kort tid siden av Tor Brevik. Nils Thore Røsth får her selskap av bratsjisten Jacob Dingstad fra Oppegård. Kveldens program avsluttes med en juvel fra Mozarts hånd, hans symfoni nr. 40 i g-moll. Denne musikken er blitt til i en for komponisten svært vanskelig tid, og det er et dyptloddende verk med markant tematikk som utvikler seg med streng konsekvens og aldri slipper taket i tilhørerens oppmerksomhet. Tor Brevik (foto: Ole Endresen) 14 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr Konsert på reformasjonsdagen lørdag 31. oktober Det blir konsert med orgelmusikk og korsang i Ås kirke på reformasjonsdagen i år også. Idéen er å slå et slag for Luther og hans salmediktning. I tillegg tilbyr vi folk et musikalsk kirkeasyl under halloween. Årets attraksjon er fire sangere fra Oslo: Kitty Lossius, Hulda Westberg Sparbo, Sindre Bjerkestrand og Eivind Støylen. De vil fremføre Henry Purcells Funeral Sentences, en virkelig godbit fra denne 350-årsjubilanten. I tillegg blir det tysk kirkemusikk fra og 1600-tallet. Selv spiller jeg orgelverker av blant annet Bach og Mendelssohn (også jubilant i år). Selve konserten blir gjennomført uformelt og menighetspedagogisk tilrettelagt med programinformasjon underveis, salmesang og utdeling av noteeksempler til de spesielt interesserte. Vel møtt! Håkon Andersen Ny organistvikar i Ås Ingvill Krogstad Svanes har i haust byrja som organistvikar i Ås. Søndag 4. oktober var det ho som spelte under høgmessa i Ås arbeidskyrkje. Sonen Sivert var snøgt framme etter postludiet for å gratulera. Velkomne! Arve Skutlaberg Julekonsert i Ås arbeidskirke Lørdag 12. desember, kl. 16. Medvirkende: Ås Seniorkor, Nordbykoret, Ski Mannskor. Dirigent: Ann Sæthre. Det blir allsang og utlodning. Entré til dekning av utgifter: Voksne kr 20, pensjonister/barn kr 10. VELKOMMEN!

15 Organist Anne Christine i Kroer Anne Christine Pittet Grolid er organist i Kroer menighet. Det har hun vært siden september Anne Christine dirigerer Ås barnekantori, og er ildsjelen bak babysangen i Kroer. I tillegg til orgel spiller hun også diverse fløyter. Barokkmusikken står henne nær, og hun spiller den gjerne på blokkfløyte. Denne søndagen i Kroer spilte hun inn dåpsbarnet med et vakkert stykke på tverrfløyte. Preludiet ble også framført på fløyte, sammen med sønnen Michael på fiolin. Orgelet i Kroer er et k lenodium fra Det er fint å spille på, og fungerer godt i kirka. Det er viktig at folk deltar i salmesangen, og at den blir en viktig del av gudstjenesten. Anne Christine lurer litt på spørsmålet om hvilken salme hun liker best. Jeg synes i alle fall at Overmåte full av nåde (nr. 269 i Norsk Salmebok) er fin, sier hun. Arve Skutlaberg (tekst og foto) Dugnadstur til Uganda noe for deg? Har du lyst å dra til Uganda for å bygge et hjem for foreldreløse barn? I påsken 2010 drar Tora og Iori Roberts nok en gang nedover med en byggegruppe til Suubi, Uganda, for å bygge et hjem for Watoto barnelandsby. Mange av de påmeldte til denne gruppen er fra staben i Oslo International School. Det er noen plasser ledige, så det er fremdeles muligheter til å bli med. For videre informasjon kontakt Tora (tlf.: ) eller Iori (tlf.: ). Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

16 Ås kirkeforum takker for seg Styret i Ås kirkeforum har vedtatt å innstille virksomheten, men de arrangerer et siste møte i høst, se nedenfor. Midlene som er samlet inn til utsmykning av Ås arbeidskirke, blir overført Ås menighetsråd, og øremerket dette formålet. Takk for oss! Irene Pytte og Håkon Andersen Misjonsfolk med stor gjenbruksbutikk i Ås Misjonsfolket i Ås startet på forsommeren opp gjenbruksbutikk i Ås. Den ligger sentralt, i underetasjen ved Ås postkontor. Sveinung Lianes fra Norsk Luthersk Misjonsamband er ansvarlig for denne og 15 andre slike butikker rundt om i landet. Hovedoppgavene er å hjelpe fattige mennesker i Afrika, Asia og Sør-Amerika til å skape seg en bedre og tryggere framtid med bl.a. å etablere skoler, helsetilbud, annet hjelpe- og utviklingsarbeid og ved dette gjøre evangeliet kjent for nye mennesker. Alle som arbeider i gjenbruksbutikkene, gjør det uten lønn. I Ås er ca. 20 medarbeidere fra hele nærområdet engasjert. Butikken er åpen tirsdag til fredag kl , lørdager kl Rimelige priser! Vel møtt i Gjenbruksbutikken! Hilsen Lise Modum Hansen (tekst og foto) Ikonkveld i Ås arbeidskirke tirsdag 17. november Menighetsbladet hadde tidligere i år en artikkel om Liv Hestenes som maler ikoner i bysantinsk tradisjon (i nr. 2/2009, red. anm.). Tirsdag 17. november kl kommer hun til Ås arbeidskirke. Vi vil få se de forskjellige arbeidsstadiene fra treplate til ferdig ikon. Videre vil Liv fortelle om ikonenes historiske bakgrunn, og fremfor alt gi en innføring i ikonenes teologi. Vi gir ordet til Liv: Det er enormt viktig å kjenne ikonets teologi dette forutsetter kunnskap som ikke alltid er lett tilgjengelig særlig hvis en ikke kjenner de apokryfe skriftene, slik som Jakobs Forevangelium og Det uekte Matteusevangelium. I disse fi nnes nøkkelen til å forstå mye symbolikk som kan være gjemt i ikonene. Hvis en tilegner seg slik kunnskap, blir ikonet selvfølgelig mye mer verdifullt for oss. Avslutningsvis kunne jeg tenke meg å si litt om ikonenes tverrkirkelighet og at ikonene faktisk etterhvert blir brobyggere over kirkesamfunnene. Det er en felles, fantastisk kulturskatt som jeg mener vi må få øynene opp for, og ta vare på i en omskiftelig verden! Møtet blir arrangert av Ås kirkeforum, og det blir bevertning. Håkon Andersen Over: Travle og erfarne ekspeditriser bak disken, f.v. Lise Modum Hansen, Hildur Fiske og Margit Hopland. Under: Kaffekosekroken er veldig populær. Her er alltid nystekte vafl er og kaffe (te/saft) Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

17 Givertjenesten Ås menighet Halvårsrekneskapen viser at det er kome inn kr pr. 31. juni. Det er 58 % av budsjettet for året, og må seiast å vere bra. På familiegudstenesta 6. september vart Givertjenesten omtala spesielt med tanke på å få med fleire faste gjevarar. Det er nå mellom 60 og 70 faste gjevarar, og Utvalget for Givertjenesten meinar det er potensiale for fleire i Ås menighet. Etter 6. september har vi alt nå fått 6 7 nye faste gjevarar. Det er gledeleg, men vi tek imot fleire. Ring til Ås kirkekontor tlf for meir informasjon. Menighetsfest i Ås 19. november For Utvalget for Givertjenesten, Nils Standal Ås menighetsråd inviterer til menighetsfest i Ås arbeidskirke torsdag 19. november kl. 19. Prest og forfatter Steinar Ekvik deltar. Det gjør også Barnekantoriet og Kirkekoret. Bevertning/kollekt. Kirketjener til Ås kirke Kirketjenerlauget i Ås kirke trenger et par nye medlemmer fra nyttår. Vi er en liten gjeng som tar oss av søndagstjenestene i Ås kirke på frivillig basis. Det er en trivelig og meningsfylt oppgave å gjøre i stand til gudstjeneste. Derfor håper vi på at det kan melde seg et par nye medarbeidere i høst. Vi gir full støtte og opplæring den første tiden. Er du interessert, så ta kontakt med Olav Aardalsbakke på tlf Møte på Ås menighetshus Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har følgjande møte i august oktober: Fredag 16. oktober: NLM møteveke. Menighetshuset kl Talar: misjonær Kjell Iversen Søndag 18. oktober: NLM møteveke. Menighetshuset kl. 17. Talar: misjonær Kjell Iversen Søndag 25. oktober: NLM. Møte kl. 19. Talar: Oddvar Pederstad Søndag 1. november: NLM. Misjon og mat kl. 17 Søndag 8. november: NLM. Møte kl. 19. Talar: Ragnar Ljønes Søndag 15. november: NLM. Møte kl. 19. Samtale Søndag 22. november: NLM. Møte kl. 19. Talar: Håkon Nygård Søndag 29. november: NLM. Møte kl. 19. Talar: Knut Lein Søndag 6. desember: NLM. Misjon og mat kl. 17. Søndag: 13. desember: NLM. Møte kl. 19. Talar: Knut Andresen Trygve Gjedrem Man. og fre Tir. og ons Tor Lør Liahøi Selskapslokaler til alle livets begivenheter Askehaugvn. 150, like v/ Nordby kirke Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv. Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. Storsalen ca 120 pers. Lillesalen ca 30 pers. Ring og bestill: Moerveien 7, 1430 Ås Tlf Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

18 18 Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

19 KFUM Torsdag 10. september Torsdag 24. september Søndag 27. september Torsdag 8. oktober Reflex-jakt Suppe på en spiker Pinnebrød Fremmøte ved Kroer kirke Søndag 11. oktober Torsdag 22. oktober Torsdag 12. november Torsdag 26. november Familiegudstjeneste Kroer kirke kl. 11:00 Kroers 4- åringer får sin egen Kirkebok Ny gjest Torsdag 3. desember Georg kommer Hvem finner mandelen? Søndag 6. desember Vi tenner adventslys Se baksiden Nytt konfirmantopplegg i Ås Konfirmanter er en stor og viktig gruppe for oss som holder på med trosopplæring. Hvordan undervisning og fellesskap med konfirmantene legges opp, vil stadig være et samtaletema blant oss som arbeider med dette. Ås har i alle år hatt et godt konfirmantopplegg, ikke minst takket være vår kateket gjennom mange år Christoffer Garcia de Presno, som sluttet i våres. Nå er en ny og vel kvalifisert kateket på plass, Jenny Marie Ågedal, og det er ingen ting som tyder på at konfirmantene skal få et dårligere opplegg med henne ved roret. Det er flere grunner til at vi ønsker å endre konfirmantopplegget i Ås. De siste årene har konfirmantene vært knyttet opp imot menighetens ungdomsarbeid. Konfirmantene har som en del av opplegget kunnet få velge om de vil være klubb-konfirmanter, TenSing-konfirmanter eller KRIK-konfirmanter (KRIK = Kristen idrettskontakt). Klubb- og KRIKkonfirmantene forplikter seg til å være med på et visst antall klubb- og KRIK-kvelder i løpet av konfirmanttiden, mens TenSing-konfirmantene har sin konfirmantundervisning i koret. Målsettingen med dette opplegget har vært å gi konfirmantene et mer variert tilbud, samtidig som vi har hatt et ønske om å beholde dem i klubb, TenSing og KRIK etter at de er ferdige med konfirmasjonstiden. Ved å endre konfirmantopplegget slik at selve konfirmasjonen skjer i september tror vi at vi kan oppnå flere gode ting. Konfirmantundervisningen vil begynne på nyåret. Dermed er de unge nesten et halvt år eldre før de starter. Dette er ikke uten betydning i en alder hvor endring og utvikling skjer raskt. Undervisningen pågår utover våren, og konkluderer med en ukes konfirmantleir om sommeren. Å være sammen en uke gjør mye, både undervisningsmessig og sosialt. Ledere i klubb, TenSing og KRIK er med på leiren. Vennskap og kontakter blir knyttet. Etter konfirmasjonen i september starter ungdomsarbeidet opp igjen, og vi tror at det blir lettere å få konfirmanten med videre når det ikke ligger en hel sommer mellom avslutning og oppstart, som situasjonen er i dag. Det er mye som tyder på at konfirmantkullet som melder seg på høsten 2010, kan starte undervisningen i januar 2011, med konfirmasjon i september samme år. Konfirmasjonene i 2010 blir 23. og 30. mai i Ås, og 23. mai i Kroer. Georg Børresen, sogneprest i Ås Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

20 Service-SIDER Ta vare på sidene Brann/større ulykker 110 Politi 112 Ambulanse 113 Legevakt Lensmann Legehelikopter Kirkens SOS Krisesentret Drosje Ås kommune Servicetorget Kirkekontoret i Ås Kirkekontoret i Nordby Kirkevergen i Ås BIBLIOTEK Besøk Ås bibliotek og Nordby filial! Til sammen har vi åpent hver dag unntatt søndag. Tlf (Ås) og tlf (Nordby) BILVERKSTED Aas Bilverksted A/S, Eriksen Langbakken BILEIERE Hvorfor ikke bruke Nærbilverkstedet i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner på alle bilmerker. Faste priser. DYREPENSJONATER Follo Kattepensjonat Kongeveien 124 mob FOTO Ås Foto, Sentrumsgården FRISØRER - DAME/HERRE Hårstudio 1095 Moerveien GRAVMONUMENTER Sildnes Naturstein Gravmonumenter, navnetilføyelser, oppussing HELSEKOST Kamille Helsekost og kaffebar Rådhusplassen 2C Midt i Ås sentrum! HÅNDVERKERE Ås Elektriske Raveien Alt i elektriske installasjoner Ås Glassmesterforretning A/S Gamleveien Bygg - Bil - Blyglass - Speil - Persienner og Markiser BYGGEVARE MAXBO Ås Brekkeveien 19, tlf , faks Trelast, byggevarer, dører, vinduer, garderobe/kjøkken, maling. DAGLIGVARER Coop-PRIX-Ås Idrettsveien Vilt & Vakkert et blomsterverksted i Ski alt innen brudebinderi, sorgbinderi, gå-bortbuketter, dekorasjoner og selskapspynting Ring Nina på tlf Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Om tilgivelse! Jeg er bestefar til tvillingene Hedda og Henrik. De er

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina.

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 3 August 2014 50. årgang Etter skoletid side 11 Babysang side 7 Soul Gathering side 3 Festival F side 16 19. 21. SEPTEMBER 2014 Andakt: Er det bruk for

Detaljer