Årsmøte Mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.vigdargrunneigarlag.no Årsmøte 2012 21.Mars 2012"

Transkript

1 21.Mars 2012

2 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av dirigent og to til å signere møtebok 3. Godkjenning av Årsmelding Godkjenning av Regnskap Andre saker 6. Godkjenning av Budsjett Valg

3

4 Styre for 2011 Formann: Nestformann: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Lars Einar Hollund JanHolger Hamre Mikal Liknes Roald Johannessen Knut Ståle Søvik Inger Emilie Panayiotou og Knut Ove Turøy har vore varamedlemmer. Ttlth Totalt har dt det vore sju styremøter sidan forrige årsmøte.

5 Kommentarer fra årsmøte 2011 Frode Handeland nemnde at det kan finnast midlar hjå Fylkesmannentil oppreinsking av bekken ved Bruvoll. Hilmar Bøe vart beden om å gje ei utgreiing vedrørande reforhandlinga av avtalen med Alsaker Fjordbruk. Hilmar gav ein kort status i saka. Einar Halleland etterlyste ei forklaring på kvifor Karl Otto Mikkelsen er kontakta i samband med utfiskingsplan for Vigdarvatnet. Det vart nemnt at Fylkesmannen kan hjelpa oss med å laga ein utfiskingsplan. Einar Halleland etterlyste detaljert informasjon om røyefiske for Dette burde vore lagt ved årsmeldinga.

6 a) Utfiskingsplan for Vigdarvatnet b) Bekken ved Bruvoll c) Merking av fluer i Vigdarvatnet d) Vasspest e) Oppfisking av røye f) Karpe g) Støtte til lag Aktiviteter i 2011

7 b) Bekken ved Bruarvoll Styret har bestilt utrensking av bekken ved Bruarvoll. Grunna høgt vassnivå heile sommaren og hausten 2011 har det ikkje vore muleg å byrja på arbeidet. Prosjektet er difor utsett til 2012.

8 c) Merking av fluer i Vigdarvatnet Styret t har bestilt merking av fluene i Vigdarvatnet, t men grunna høgt vassnivå heile sommaren og hausten 2011 har det ikkje vore mulegå gjera arbeidet. Prosjekteterer difor utsett til2012

9 f) Vasspest Me fekk i haust konstatert vasspest i Åsevatnet, samt i bukta innanfor veien over Vigdarvatnet. Styret har vore i møter med Sveio Kommune vedrørande tiltak for å hindre spreiing av vasspesten.

10 g) Oppfiske av røye Det vart i 2011 fiska opp 4265 kg med røye. Gjennomsnittsvekta varierer mellom 175g til ca 200g. Dei fleste har fiska med 22 omf. garn, men også noko med 24 omf. For å auke utfiskinga har styret vore i kontakt med Sveio Jeger og Fiskeforening for å få til eit samarbeid. Me har kjøpt inn nokre garn som SJFF kan låna

11 Fiske av aure I tillegg til røye er det også fiska ein del aure på garn, men her er ikkje registreringane så fullstendige. For det som er registrert liggsnittvekta på auren over 300 g. Også i år er det teke nokre store ruggar på garn. Den største fisken som er registrert i år vog om lag 9 kg.

12 h) Karpe i Midtstemmen Odd Kåre Tveit Observert i sommer Kontaktet kommune og Fylkesmann

13 Fra: Steinar Kålås biologer.no] Sendt: 17. februar :12 Til: Byrkjeland, Stein Emne: Re: VS: KARPE I SVEIO Takk for informasjonen. Det er kjekt å få vite om slike introduksjonar. Det hadde vore intertessant å sett biletet. Karpe vert nytta både om karpefiskar, t.d. karuss, og sjølve karpa (Cyprinus carpio). Dersom det er karpe vil den truleg ikjke bygge opp noko stor bestand. Dei rotar rundt i botnen, og kan derfor påverke næringstilstanden i innsjøen, men det skal vel vere ein del av dei om det skal få nokon stor effekt. Om det er karuss, så toler den meir, og vil truleg danne ein større bestand. Den har jo vore i ein avsnøring av kalandsvatnet i "alle år" utan at den har spreidd seg utover Kalandsvatnet, så eg vil ikje tru at Vigdarvatnet skal verte fullt med det første. Verre er det dersom "karpe" viser seg å vere karpefisken sørv, som no er mykje spreidd på Sørlandet og dannar tette bestandar av småfisk. Ihuga meitefiskarar har spreidd karpe mykje sidan eg skreiv statusartikkelen for karpe i Norge i 1995, men dette har vore mest på Austlandet. Slike trendar spreier, så ikkje uventa om den dukkar opp i nye lokalitetaer på Vestlandet. Når dei først har etablert seg er det nær uråd å verte kvitt desse, i allefall i større innsjøar. Mindre dammar er rotenon behandla med suksess rundt om, men dette går ikkje i større system. Men hadde vore kjekt å sjå biletet mvh Steinar

14 Fra: Steinar Kålås biologer.no] Sendt: 17. februar :25 Til: Byrkjeland, Stein Emne: Re: VS: KARPE I SVEIO Der fann eg linken til pdf fila : ) Ikkje noko godt bilete, men kan vere Cyprinus carpio ja. Ikkje så godt å sjå ryggfinna, men den ser ut til å vere lang og då er det karuss eller karpe. Eit bilete av munnpartiet ville dessutan avslørt føletrådar som er klassiske for C.c. Ut frå åtferda til fiskarane synest dette som ihuga proffe meitefiskarar. Det er ikkje usannsynleg at det er dei same som har hatt med seg fisken, eller i allefall at dei høyrer til miljøet som har hatt med karpa. Karpa har vanskeleg for å formeire seg på våre breiddegrader, og det vil truleg ikkje bygge seg opp noko stor bestand. Kva eit varmare klima vil føre til vil berre tida vise. Dei er dessutan gode til å lure seg unna garn og anna reidskap, truleg derfor dei har slik status hjå meirefiskarane. Tradisjonelle fiskeundersøkingar viltruleg ikkje avdekke mykje om tettleik og demografi til karpa. Eg ville ikkje vente store effektar på miljøet av karpa, på kort sikt, men uheldig at den blir spreidd. Truleg få fisk i systemet, så meitefiskarane kunne truleg klart å fiske ut att karpene, dersom dei hdd hadde prøvd på dette. Årsmøte 2012

15 Til Vidar grunneigarlag ved leiar Lars Einar Hollund OM KARPE PÅ TVEIT Vedlagt er svar frå Stein Byrkjeland hos Fylkesmannen. Han har henta faglege råd hos ein ekspert Steinar Kålås. Av svara går det fram at det ikkje er ynskjeleg med slike innslag. På andre sida er det ikkje uvanleg. Det er helst sportsfiskarar som set ut for å fiska på. Ut frå den kunnskapen som ligg føre er truleg trusselen for økosystemet liten (Men det bør ikkje vera karpefisken sørv). Karpe eller karuss er vanskeleg å fanga eller kartleggja. Det går an å utrydda den med rotenon. Men i tjern som har utlaup til Vigdarvatnet er vel dette lite ynskjeleg eller kan henda uråd. Eg håpar opplysningane er litt avklarande og kan henda litt roande! Ta gjerne kontakt om noko er uklart eller de har spørsmål. Med helsing Geir Ragnhildstveit seniorrådgjevar, plan og næringsavdelinga

16 i) Støtte til lag Krossleite Velforening Lid 4H Vikse 4H Annonse i Vestavind og på laget sine hjemmesider. Her ligger også søknadsskjema og søknadskriterier. Samt informasjon om tildeling.

17

18 Valg til styre Valg av styre Fem personer Valg av formann Valg av to Vara Valg av Revisor Valg av valgnemnd

19

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012 Hårsår Innlevert av 1.og 2.kl ved Tokke skule (Tokke, Telemark) Årets nysgjerrigper 2012 Mange vaksne tenkjer nok på noko anna når dei får spørsmålet om dei er hårsåre. Elevane våre kom aldri inn på dette

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK For nokre år sidan var eg fast gjesteskribent i spalta "Dagens gjest" i Tønsbergs Blad. Det hende at eg fekk respons på tekstane mine, gjerne i form av vennlege og varsamt nedlatande

Detaljer