Referat generalforsamling Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag"

Transkript

1 1. Valg av ordstyrer Sindre foreslår seg selv, godkjent ved akklamasjon. 2. Valg av ordstyrer Sveinung foreslåes, godkjent ved akklamasjon. 3. Godkjenning av saksliste Referat generalforsamling Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag Til stedet: Gusta Birgitte Tronstad, Martin Graedler, Runa Bergitte Sødal, Gry Hellum, Eirik Hagerup Holm, Tuva Vare Vik, Otto Andreas Brustad, Alexander Tveit Lundemo, Arne Henden Aaraas, Tor Olav Høva Erevik, Sofie Retterstøl Olaisen, Dag Hellum, Heidi Mjellem, Sigrid Ruyter Smolan, Ingeborg Bringslid, Gjøran Moen, Agnethe Jovalv, Ranveig Aas, Nicoline Hofgaard, Sindre Vaskinn Hunn, Isak Askheim, Skogen Sällström, Sveinung Heide Vaskinn Det har blitt utdelt feil versjon på selve genfors, men riktig versjon er sendt på epost, eneste endring er rekkefølge på valg av verv. Saksliste med riktig rekkefølge og eventueltsaken «Gallabånd» ble godkjent. 4. Nu Klinger Pent avsunget uten bruk av forsanger. 5. Regnskap for 2014 Agnethe gikk igjennom viktige poster for regnskapet. Vi har fått støtte fra: RFF-Senteret 5000kr Musikkens studieforbund 3400kr Norges trekkspellforbund 8000kr Det vil fortsatt bli noen endringer ut året, men hovedtrekkene blir slik som presentert på generalforsamlingen. Endringene vil eventuelt være folk som betaler inn det de skylder og lignende. Saksopplysning: Det er vanlig å godkjenne budsjett på gen.fors. Og så gi styret mandat til å godkjenne regnskapet når dette foreligger i ferdig tilstand.

2 Regnskapet godkjennes i nåværende tilstand, og styret (det kommende) får mandat til å godkjenne både regnskap for 2014 og budsjett for 2015 når disse foreligger. Godkjent ved akklamasjon. 6. Årsberetning for 2014 Årsberetning ble lest opp av sindre. Ble laget på eventyrform i tradisjon tro, i hvert fall likt som i fjor. Noen småfeil ble oppdaget, disse vil bli rettet opp og revidert utgave vil bli sendt ut til medlemmene. Årsberetning ble godkjent med de endringer som ble påpekt, godkjent ved aklamasjon. 7. Planer for 2015 Prøver å få til seminar, 17. til 19. januar. Dette er ikke bestemt enda, informasjon vil bli sendt ut så fort dette foreligger. Trøndelagskappleiken vurderer vi, men sliter med å finne rimelig overnatting på stedet. Rørosmartnan, her sliter vi med overnatting, kom gjerne med tips. Det har vært snakk om Irlandstur, dette er fortsatt litt utopi, og økonomien er for tiden ikke god nok, så mest sannsynligvis blir det ikke noe av. Foreslått lagt på is til neste mulighet, altså vår Vi skal spille på Isfit-åpningen. Vi har reservert et klasserom på landskappleiken 19. til 26. juli i Fagernes, det var interesse for å reise, så vi prøver å sikre dette rommet. Landsfestivalen 5. til 9. Juli Lom, det virket å være interesse, men ikke like mye som for Landskappleiken. Dette var en informasjonssak og trenger følgelig ikke godkjennes. 8. Forslag om endring av struktur i styret Saksinfo sendt ut på epost: -Det foreslås å gjøre en strukurell endring av Snaustyret: Snaustrindas hovedstyre: Består av leder, kasserer og musle. Har jevnlig møter (2-4 ganger i måneden) som bidrar til å få en helhetlig og gjennomtenkt drift av laget. Andre repressentanter i storstyret blir kalt inn ved behov. Storstyret: Består av: hovedstyret, tursjef, pr-sjef, notesjef, fotosjef, kakesjef, data og arkivsjef, fanesjef og reserve musle 1. og 2. Har møter 2-3 ganger i semesteret eller ved behov og gir føringer for hovedstyret. - Det foreslås å redusere fra to til en fanesjef. - Det foreslås at notesjef og blir representant i slåttekomiteen.

3 Pkt. 1: Fra musle sitt hold høres dette fornuftig ut. Både for å få vite hva de andre holder på med og å få vite dette litt oftere. Fordel at det er færre med på møtene er at det blir mindre rundtomsnakk. Fordel at det er mange på møtene slik at meningen til den gjennomsnittlige snauer kommer fram. Bredden kan forsvinne om det blir vedtatt. Saksopplysning: Målet er ikke at styret møtes sjeldnere, men at viktige posisjoner møtes oftere. Man er redd for at hovedstyret «trumfer» igjennom saker når disse møtes så ofte som de gjør. Dette skjer visstnok allerede, siden man ikke møtes ofte nok og dermed bestemmer folk ting ut i fra sine verv når de føler behov for dette. Det foreslåes å opprette noen føringer for hva som kan bestemmes i hvilke styrer (hoved/stor). Dette vil gjøre det mer praktisk for de som må være tilstede for å ta enkle hastebeslutninger, ved å ta møte kun dem imellom på epost/telefon/fb/før øving. Det virker å bli veldig mye organisasjonsstruktur for en gjeng på 20-30stk. Meningen er å formalisere noe som faktisk skjer til dags dato. Skal man formalisere noe så må man gjøre dette skikkelig, altså med gode føringer og retningslinjer. Foreslåes å endre «hovedstyret» til «kjernestyret». Foreslåes å legge inn noe om at hovedstyret/kjernestyret ikke har mandat til å fatte besluttinger, her må det utdypes hva som ligger i «besluttinger». Det presiseres at dette er en formalisering av at «hovedstyret» må møtes oftere for å informere hverandre. Det ble utarbeidet en ny tekst for punktet basert på debatten: Snaustrindas kjerneutvalg: Består av sjef, kasserer og musle. Har jevnlige møter (2-4 ganger i måneden) som bidrar til samarbeid og en helhetlig og gjennomtenkt drift av laget. De kan ta avgjørelser på bakgrunn av sine verv. Ved uenighet skal saker tas opp på kakeprat. Andre representanter i styret blir kalt inn ved behov. Styret: Består av: kjerneutvalget, tursjef, pr-sjef, notesjef, fotosjef, kakesjef, data og arkivsjef, fanesjef og reserve musle 1. og 2 og syforeningssjef. Har møter 2-3 ganger i semesteret eller ved behov og gir føringer for kjerneutvalget. Større avgjørelser blir tatt på kakeprat Dette ble enstemmig vedtatt av generalforsamling.

4 Pkt. 2 Det forstås at ved å ha 2 så vet man i hvert fall ikke hvem som tar med fana. Godkjent ved akklamasjon. Pkt. 3 Notesjef blir automatisk representant i slåttekomiteen. Dette ble godkjent ved akklamasjon. Nytt punkt 4 Det foreslåes å opprette vervet Syforeningssjef. Dette vervet sitt ansvarsområdet er å sørge for at det blir produsert gallabånd og at det blir arrangert syforeningsmøter. Dette vervet vil bli valgt på årets generalforsamling. Godkjent ved akklamasjon. Nytt punkt 5 Det foreslåes å opprette vervet styretmedlem/vara. Dette forslaget trekkes. 9. Pause med Pizza Fremskyndet til før sak 8 pga. at pizzaene var ferdig før sak Valg Valgkomiteen har at ansvar for at det er folk som stiller til vervene. Det påpekes at om man ikke har blitt spurt om et verv så betyr ikke dette at de ikke mener at man ikke kunne fungere til dette vervet. Valgkomiteen stiller som tellekorps. Godkjent ved akklamasjon. Disse har stemmerett. De har også taushetsplikt. Det vil bli avholdt hemmelig valg i det forstand at folk lukker øynene og rekker opp hånda. Tellekorpset vil telle hender. Det er 22 stemmeberettiget. 1. Snausjef Sindre går av. Kandidater til vervet: Sigrid, Heidi og Ingeborg. Disse fikk muligheten til å presentere seg og hvordan de så for seg seg selv i vervet. Deretter en spørsmålsrunde. Til slutt var det mulighet for en avsluttningstale. Ny Snausjef er Ingeborg Bringslid. (To stemmeberettigete personer forlater rommet og vi er nå 20 stemmeberettiget.) 2. Musikalsk leder Ranveig går av. Kandidater til vervet: Arne og Eirik Holm. Samme prosedyre. Ny Musikalsk leder er Arne Henden Aaraas.

5 3. Reserve musikalsk leder 1 og 2. Kandidater til vervet (første reservemusle): Eirik Njåstad og Otto. Første reservemusle er Otto Andreas Brustad Kandidater til vervet (andre reservemusle): Eirik H og Eirik N. Andre reservemulse er Eirik Hagerup Holm. 4. Kasserer Agnethe går av. Kandidater til vervet: Martin. Han blir valgt ved akklamasjon. Ny kasserer er Martin Graedler 5. Tursjef Heidi går av. Kandidater til vervet: Sigrid. Hun blir valgt ved akklamasjon. Ny tursjef er Sigrid Ruyter Smolan 6. Data- og arkivsjef Sveinung stiller til gjennvalg. Valgt ved akklamasjon. Data- og arkivsjef er fortsatt Sveinung Heide Vaskinn 7. Pr-sjef Utsatt til senere pga at folk ville stille til andre verv. Arne går av. Kandidater til vervet: Gry og Sindre. Ny Pr-sjef er Gry Hellum. 8. Kakesjef Nicoline stiller til gjennvalg. Valgt ved akklamasjon. Kakesjef er fortsatt Nicoline Hofgaard 9. Notesjef Tor Olav går av. Kandidater til vervet: Sofie. Valgt ved akklamasjon. Ny notesjef er Sofie Retterstøl Olaisen 10. Fanesjef (Fanesjef 2 utgår, se tidligere punkt) Kandidater til vervet: Isak. Valgt ved akklamasjon. Fanesjef er Isak Askheim 11. Fotosjef Gjøran stiller gjennvalg. Valgt ved akklamasjon. Fotosjef er fortsatt Gjøran Moen 12. Syforeningssjef (Inngår, se tidligere punkt) Kandidater til vervet: Runa og Dag. Dag trekker seg etter Runa sin valgtale.

6 Runa ble valgt ved akklamasjon. Den første syforeningssjefen er Runa Bergitte Sødal A Baksidekontakt Kandidater til vervet: Alexander, Runa og Sofie. Ny baksidekontakt er Runa Bergitte Sødal. B Slåttekomité Muslene og Notesjef er automatisk med. Det skal altså velges personer i tillegg til disse. Kandidater til vervet: Eirik Njåstad, Nicoline og Sigrid. Det ble bestemt at det skal velges 2 ekstra personer. De to er Eirik Njåstad og Nicoline. Slåttekomité er Arne Henden Aaraas, Otto Andreas Brustad, Eirik Hagerup Holm, Eirik Njåstad og Nicoline Hofgaard 11. Oppøte og krav til deltakelse Det ble informert om oppmøtestatistikk for høstsemesteret. 12. Eventuelt Gallabånd For 4 år siden ble det opprettet gallabånd, for å kunne vise tilhørighet selv om man ikke bruker snauantrekk/bruker gallaantrekk. Skal vi ha det, hvem skal få, skal snau betale? Er det et rent medlemsbånd så bør folk betale selv. Sponsing bør sees i sammenheng med økonomien. Forslag om at man må ha vært med et semester for å få tilgang til bånd. Kan gjøre unntak sånn at folk for låne bånd ved enkelte annledninger, uten at de får det til odel og eie. Koster ca 150kr pr. Bånd å produsere. Om man må betale for bånd så kanskje det er slik at de som ikke Vi ønsker å ha gallabånd. Vi betaler gallabånd personlig. Gallabånd er tilgjengelig fra første stund. Straff for å ikke gjennomføre kakebaking. Det er litt ymse oppfølging av kakebaking, som i at enkelte baker ikke når de har fått ansvaret for dette. Foreslåes at de da må spandere øl på medlemsmassene. Foreslåes at de da må kjøpe inn noe annet på nærmeste butikk istedenfor.

7 Det ble bestemt skademinimering og ekstra kakebaking. Snauantrekk Folk må bli flinkere til å følge snaustrindas kleskode. Har man ikke Er det dumt at folk må ha bakt kake før de blir offisielle medlemmer. Foreslåes at man blir medlem når man registrerer seg på snauweb. Foreslåes at man kan være «medlem» om man ikke har hatt mulighet (men vist vilje til) å bake kake enda. Kakesjef kan bestemme dette. Det ble bestemt at kakesjef kan gi dispensasjon for kakebaking mtp. medlemskap i forbindelse med valg/stemmegiving/og lignende. 13. Snauawards Årets «Fanefaen og partypusher»: Sigrid. Årets «SIT spire?»: Isak og Gjøran. Årets «Forkjøølaa...? Spille læll!»: Ingeborg. Årets vertinne: Eli Johanne. Årets «Kaka, musen, fela-te-tusen.»: Nicoline. Årets «Dodgy strupesanger»: Eirik H. Årets «Utfor»: Sindre. Årets «OK, men bare en...»: Ranveig. Årets «All about that bass»: Alexander Snaustrindas hederspris gikk i 2014 til Heidi Mjellem 14. Kritikk av møtet For lite pizza, 3.5 er lite til mange folk. Bør også sørge for at det er mat til alle, type: matinntoleranser. Litt rotete Bra utførelse av valgkomiteen. Burde kanskje takke det gamle styret ifbm valg av nytt. 15. Møtet heves Gammelt styret takkes og møtet heves klokken 00:15

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 kl 1624 Leder kommer med praktisk info: Har alle registrert seg og fått stemmelapp? Alle har det. Det er viktig å registrere seg av og på når man forlater rommet.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014

REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014 REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014 0. Orientering om prosedyrer a. Generalforsamling er H.M. Aarhønens høyeste organ b. Alle har muligheten til å være med på å forme foreningen vår c.

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer