Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5"

Transkript

1 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum :50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 ble godkjent som stemmeberettigete fra motets start. Ytterligere 6n stemmeberettiget ankom under sak 4. Sak 2. Godkjenning av innkalling sakliste og forretningsorden Forslag til foretningsordning: L. Arsmotet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Den valgte sekretaren skriver protokoll. 2. lngen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for forste gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 3. Alle forslag mi leveres skriftlig til ordstyrer og m5 vare signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som stir p6 saklisten. lnnkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent uten kommentarer Sak 3. Valg av dirigent referent samt medlemmer til 6 underskrive protokollen F0lgende ble enstemmig valgt: Dirigent: Vigdis Engen Referent: Rune Mortensen Protokollunderskrivere: Magnus Rodal Larsen og Hilde Skeide

2 \ Sstum katateklubb Sak 4. Godkjenning av Styrets 6rsberetningfor 2OL4 Arsberetningen for 2014 godkjennes. Arsberetningen ble opplest. Kommentarer: - I medlemsoversikten fra 20L2 sto det oppfort totalt 79 medlemmer. Dette korrigeres til 80. Arsberetningen for 2014 vedtas med ovenst6ende endringer. Sak 5. Presentasjon og godkjenning av revidert regnskap lor 2Ot4 Revidert regnskap for 2074 godkjennes. Revisorens beretning ble presentert. lngen avvik er registrert. Kommentarer: - Revisors Onske om overleveringsfrist to uker fbr Arsmate tas til orientering og imotekommes hvis mulig. Regnskap Ior godkjennes. Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker Det var ingen innkomne forslag eller saker til irsmotet innen fristen. Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent Styret foreslsr at m edlemskonti n genter behold es u end ret. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Folgende priser gjelder f.o.m. host 2015:

3 Ssrum Gruppe: Gammel kontingent: Ny kontingent: Barn (t.o.m. L2 6r) Kr. 500,- pr.%-6r Uendret Ungdom (13-L7 6r) Kr. 900,- pr.%-ar Uendret Voksne (over 17 6r) Kr ,- pr.%-6r Uendret Familierabatter:. Kr. 50,- pr. medlem n6r det er to medlemmer fra samme familie. Kr. L00,- pr. medlem ved tre eller flere medlemmer fra samme familie Sak 8. Presentasjon og godkjenning av budsjett for 2015 Styrets fremlagte forslag til budsjett for 2015 vedtas. Det forsl6tte budsjettet ble enstemmig vedtatt uten endringer. Sak 9. Organisasjonsplan for Sorum karateklubb ORGANTSASIONSKART SoRUM KARATEKLUBB 20L4 Arsmote og budslett BiOrn Nordstrom Nestleder An-Kristin Myhre Kasserer Hovedinstruktor Vigdis Engen Styremedlem lt-ansvarlig Stian Sather Sekretar Hilde Skeide Varamedlem Utdanningskontakt Hjelpeinstrukto r Edel Marie Langeland Varamedlem Henrik Huser a a Barnekoordinator, stevnekoordinator og instrukt6r: Morten Folvell Stevne-r/konkurransekoordinator: Vidar Fjelltun

4 ssrum Sak 10. Valg a) Valgkomit6ens innstilling pt leder og nestleder: Leder: Bjorn Nordstrom Nestleder: An-Kristin Myhre Kommentar: An-Kristin Myhre trakk sitt kandidatur som nestleder for kommende periode. Henrik Huser ble foreslstt som ny kandidat som nestleder. BjOrn Nordstrom ble enstemmig valgt til leder og Henrik Huser til nestleder. b) Valgkomit6ens innstilling pi styremedlemmer og varamedlemmer: Sekreter: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis Engen Styremedlem : Stian Sether Varamedlemmer: Edel Marie Langeland og Henrik Huser Kommentar: Da Henrik Huser ble valgt som nestleder for Sorum karateklubb utgikk hans kandidatur som varamedlem. Gitte Rydberg Steine ble innstilt av Srsmotet som nytt varamedlem. Sekreter, kasserer og styremedlem ble enstemmig valgt i henhold til Valgkomit6ens innstilling. Edel Marie Langeland og Gitte Rydberg Steine ble enstemmig valgt som varamedlemmer. c) Utdanningskontakt: Arsmotet innstilte Henrik Huser som utdanningskontakt for kommende periode. Henrik Huser ble enstemmig valgt som utdanningskontakt. d) Revisorer (2): Arsmptet innstilte Gitte Rydberg Steine og Morten Folvell som revisorer for kommende periode Jeanette Borthen og Gitte Rydberg Steine ble enstemmig valgt som revisorer. e) Representanter til Sorum ldrettsrids 6rsmote: ArsmOtet innstitte Morten Folvell og Kari-Mette Tveit som representanter til SOrum idrettsrids 6rsmOte.

5 sstum Morten Folvell og Kari-Mette Tveit ble enstemmig valgt til 6 representere klubben pi SOrum idrettsrids 6rsmote. Styrets innstilling pl valgkomit6 for neste ArsmOte: Leder: Morten Folvell Medlemmer: Gitte Rydberg Steine og Stian Sether Varamedlem: Vigdis Engen Valgkomit6 ble enstemmig valgt i henhold til styrets innstilling. organtsasionskart SoRUM KARATEKLUBB 2OL5. Barnekoordinator, stevnekoordinator og instruktor: Morten Folvell. Stevne-/konkurransekoordinator og hielpeinstruktor: Magnus ROdal Larsen Sorum, 21. mars 2015 ftt5 fl' {'ui[]00, ',.Vl ::..:.:.J. Magnus Rodal Larsen il >t,e Hilde Skeide

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 1 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 Dagsorden: 1. Godkjennelse av stemmeberettigete 2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 OSLO IDRETTSLAG SVØMMING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 OSLO IDRETTSLAG SVØMMING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 OSLO IDRETTSLAG SVØMMING Sted: Blindern vgs (sognsveien 80) Inngang: Hovedinngang (dør vis a vis inngang Sogn bad) Tid: Torsdag 26.mars kl. 19-21 Årsmøte åpnes kl. 19:00 Årsmøte

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

3. Årsberetning 2013, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2013, til uttalelse - vedlegg 1

3. Årsberetning 2013, til uttalelse - vedlegg 1. 4. Årsregnskap 2013, til uttalelse - vedlegg 1 Dagsorden for FUNKSJONÆRMØTE 2014 i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival Tid: Lørdag 8. november kl. 15.00 Sted: Quality Grand Hotell, Kongsberg Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 DATO: STED: TILSTEDE: 30. MARS KLUBBHUSET 45 MEDLEMMER VED MØTETS START Møtet ble åpnet av leder Rudolf Larsen. 1. Godkjenning av stemmeberettigede. Alle fremmøtte

Detaljer