ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1

2 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger 8. Forbundsringer og KM-grupper 9. Økonomi, regnskap og budsjett 2

3 1. Hovedstyrets sammensetning i 2014 Bjørn Pedersen Kristin Høivik Fossum Anne Berit Thorsen Anne Marthe Våge Astrid Birgitte Wegner Osnes Lars Ove Hole leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Torbjørn Førre overtok kassereroppgavene (etter John Kristian Hausken) og har ivaretatt de regnskapsmessige oppgavene. Dette har vært til stor hjelp for styret. 2. Hovedstyrets arbeid Hovedstyret har hatt 12 møter i 2014 hvor sakene har vært svært varierende, fra kompliserte til mer enkle og praktiske. Sentralt i alt arbeidet har vært styrking av ledersituasjonen, samarbeid, kommunikasjon med menighetsråd og stab, og det strategiske arbeidet. Vi har hatt flere arbeidsgrupper i gang i forhold til utredinger og vurderinger innen ulike områder. Her vil jeg nevne spesielt arbeidet knyttet til Torvastad Arena, kulturhusets fremtid, fastsettelse og beskrivelse av administrative rutiner, og samarbeidsformer med menighetsrådet. Her har mange vært involvert på 3

4 ulike måter. I årsmeldingen finnes mer detaljert beskrivelse av status innen de ulike områder, aktiviteter og undergrupper. Vi har i løpet av året hatt god dekning med ledere. Når noen takker av etter mange års innsats, er det alltid en utfordring å fylle plassene igjen. I en periode stod vi uten ledere i Klubben, men med Martha Håkonsen og Endre Vikingstad i spissen, har vi nå fått en god gruppe av ledere og ikke minst et aktivt styre med ungdommer. Ellers har det vært en del skifte av ledere i speideren. Inger Hausken takket av som leder etter svært mange år. Takk til alle dere som har bidratt og gitt av dere selv i arbeidet, og velkommen til alle dere som er nye ledere. Det er fantastisk å se og oppleve så mange engasjerte personer i barne- og ungdomsarbeid, voksenarbeid, for ikke å glemme praktisk arbeid på mange områder. Det er utført svært mye godt vedlikehold av huset vårt i løpet av året. Huskomiteen har sammen med flere andre, utbedret, fikset og vedlikeholdt huset på en flott måte. Samarbeidsmøter med menighetsråd og arbeidsgruppen knyttet til menighetsutvikling har vært sentrale i arbeidet vårt, hvor menighetsutviklingsprosjektet ble avsluttet i vår. Menighetsrådet har nå ansvar for oppfølging av forbedringsforslag, men KFUK-KFUM er invitert til å være med. Hovedstyret har hatt fokus på de områdene som er belyst i Torvastad K/Ms strategiplan. Her har hovedstyret prioritert områder i forhold til tilgjengelige ressurser og mulighet for måloppnåelse. Strategiplanen er et viktig verktøy også i årene som kommer. Svært gledelig er etablering av en egen økonomigruppe. De har tatt tak i inntektssiden til organisasjonen vår med kartlegging av støttemuligheter samt søknad av støtte. Selv om arbeidet kun har vært i gang noen måneder, håper og tror vi at vi skal få gevinsten av arbeidet allerede neste år. Medlemsregistrering og sikring av korrekte medlemslister har vært en utfordring. Vi har i tidligere år både hatt lokal innkreving og sentral innkreving. Gjennom tett dialog med KM sentralt, gikk vi i 2014 inn for sentral innkreving med nøye overvåking fra hovedstyrets side. Erfaringen har medført noen endringer for 2015, bla tidligere innkreving av medlemsavgift. Sentral innkreving er en stor avlastning for hovedstyre, men vi ser at det fortsatt er nødvendig med tett oppfølging for å sikre at alle blir korrekt registrert. TT-2014 gikk av stabelen fra juni. Bjørn Pedersen og Astrid Birgitte Osnes deltok både som voksenledere og for å bli bedre kjent med arrangementet. I tidligere år var det fast tradisjon for ungdommene på Torvastad å delta på TT, mens det i de senere årene har vært noe labert engasjement. Dette ville hovedstyret gjøre noe med. Tilbakemeldingen fra Bjørn og Astrid Birgitte var entydig. TT er et meget bra arrangement. Derfor har hovedstyret arbeidet aktivt for å fortelle og gjøre ungdommene og voksne oppmerksom på det flotte arrangementet som TT er, både i forhold til det sosiale og forkynnelsen. Hovedstyret har informert om TT for konfirmantene, konfirmantforeldre og 4

5 Good News. På nyåret vil hovedstyret følge dette opp i forbindelse med påmelding til TT med ytterlige informasjon. Informasjon og kommunikasjon gjennom sosiale medier som web og facebook har vært et tema gjennom hele året. Facebook brukes aktivt, mens websiden brukes i mindre grad. Vi hadde et sterkt ønske om å få på plass en «webredaktør/markedsansvarlig» til å ta ansvar for dette fagområdet både i 2013 og 2014, uten å lykkes. Forhåpentligvis dukker det opp noen som kan tenke seg å hjelpe oss med denne oppgaven. På slutten av året fikk vi brev fra kommunen hvor vi ble informert om at Ungdomshuset er et av signalbyggene på Karmøy som nå blir vernet. Bygget er arkitektonisk unikt ettersom det er få slike bygg igjen. Dessuten har huset en lang historie på Karmøy. Verning betyr i denne sammenheng at vi må ta vare på det ytre, dvs utseendemessig. Endringer utvendig vil måtte godkjennes spesielt, mens vi innvendig står fritt til å tilpasse bygget vårt behov. Kommunen stiller rådgivere til disposisjon dersom det blir nødvendig å gjøre endringer utvendig. Verning er nok en grunn til å være stolt over dette ærverdige bygget som vi bruker i vårt arbeid. Som tidligere år har 2014 vært et travelt og periodevis intenst år, men samtidig også et givende og spennende år. Ny logo Det har over tid vært diskutert om Norges KFUK-KFUM skal skifte logo. En av årsakene er tilpasning til nye sosiale medier. I dag går det mye på elektronisk kommunikasjon enten det er Facebook, Twitter, eller hva det måtte være. Det utvikles apper til både telefon og databrett, noe som for noen kanskje høres fremmed ut. Den teknologiske utviklingen raser fremover og vi må være med. Utvikling av en ny logo som bevarer det essensielle fra vår tidligere logo, og som samtidig er tilpasset dagens medier, har nå ført frem til en ny logo som tas i bruk fra og med Det har vært en lang prosess, men nå er endelig den nye logoen på plass. Trekanten symboliserer som før Ånd, Sjel og kropp, - det hele mennesket. Vi har fokus på både menn og kvinner, og vi har bevart fargene. 3. Arrangementer Torsdagsmiddager Det ble arrangert 2 torsdagsmiddager i løpet av 2014, begge i mars måned. Inger A. Vikingstad har laget maten. I tillegg har flere medhjelpere stilt opp disse torsdagene. 5

6 17.mai-frokost 17.maifrokosten på Ungdomshuset ble en stor suksess også i Mange gjengangere i komitèen som også dette året ble ledet av Signy Storesund og Kirsten Vikingstad. Lang erfaring gjør at arbeidet glir lettere. De ca 300 som var innom, ble møtt med flott pyntede bord og buffet med god mat og drikke. Hektisk de få timene det står på, men kjekt med gode tilbakemeldinger. Samarbeidet på kjøkkenet med skole og korps gikk uten problemer. Oppvask og rydding gikk fint. For å vise at frokosten på Ungdomshuset er en tradisjon bygdafolket setter pris på, gav 17.maikomitèen en rød rose til alle i frokostgjengen. Sommermarkedet En dag alle gleder seg til, felles avslutning før ferien, der flest mulig av underavdelingene trår til. Vanskelig å unngå kollisjon med andre store arrangementer i distriktet dessverre. Litt færre folk i år, men stemningen var strålende. Ikke så aller verst vær, heller! Sommerlig pyntet og masse kjekke aktiviteter. Nytt av året - og veldig stas - var hoppeslott, popcornmaskin og sukkerspinn! Det var også mange flott boder inne med kniver, kort, keramikk og fotograf. Fantastisk flott sommerlotteri i år også, med gaver gitt av lokale, positive givere. Tombola hører med akkurat som nydelig sang av Korus og Scala. Speiderne disket opp med deilig grillmat og trofaste kafèdamer med kaker og kaffe. Her var vakker blomsterbod med flott og variert innhold. Prøvde oss med baklukesalg stort forbedringspotensiale. Kretssekretær Lars Breivik Hellerdal hadde andakt og ble svært imponert over hva vi hadde fått til og over den koselige sommerstemningen. Her var smilene brede hos liten og stor! TT-2014 TT-2014 gikk av stabelen fra juni på Gjøvik ungdommer var samlet disse junidagene, nesten 300 av dem representerte Haugaland krets. Fra Torvastad deltok 5 ungdommer som fikk et minne for livet. Ungdommene fra Haugalandet bodde på en ny flott skole, ikke langt fra sentrum og 6

7 Fjellhallen. Tema på TT var: Sett, avslørt og elsket av Gud. Ungdommene opplevde tydelig og utfordrende forkynning. Programmet ellers var mangfoldig mye sang og musikk og mange ulike aktiviteter og seminarer. Det ble også satt fokus på bekjempelse av fattigdom i verden. Bjørn Pedersen og Astrid Birgitte Wegner Osnes deltok både som voksenledere og for å bli bedre kjent med arrangementet. Fra hovedstyrets side er det et sterkt ønske og håp om at mange av våre ungdommer skal få oppleve TT. Sommermarked Torvastad Arena-kveld 28. august var det Torvastad Arena-kveld på Ungdomshuset. Fokus for kvelden var: Ny storhall i bygda, - hvilke muligheter gir det oss? Kvelden var satt i stand av en KM-ring med Tove-Sissel Kaldheim Grønningen i spissen. Vi ble møtt med rød løper, et flott pynta lokale og fantastisk god mat. For anledningen var det også et eget husorkester som vartet opp med fine musikalske innslag. På programmet stod en paneldebatt hvor flere gjester (KM-ere, politikere, lokale næringsfolk, idrettsfolk) var invitert til å delta. Debatten ble interessant, morsom og utfordrende godt ledet av Jon Ådnøy. Overskuddet den kvelden var øremerket Torvastad Arena. Høstbasar Høstbasaren var siste fredagen i september. Programmet var som vanlig med forhåndssalg av lodder gjennom KM-ringene og Good News, vanlige loddbøker, åresalg og lynlodder. Ellers var det sang av Korus og Torvastad barnegospel. Det var andakt ved Jon Ådnøy. Kafeen tok forbundsringen til Elisabeth Syvertsen seg av. Hovedarrangør var KM-ringen til Tore Storesund sammen med Håkon Areklett pluss mange andre gode medhjelpere. Det var god oppslutning om basaren som også gav god inntekt til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Resultat se regnskap. Ungdomshuset 80 år i 2014 Huskomiteen og KM+ tok på seg å lage en fest for åttiåringen. Huset fylte 80 år i mars 2014 og jubilanten ble feiret 26. oktober med gudstjeneste i kirka og festmiddag på Ungdomshuset etterpå. 7

8 Kirka var full (ca 380) og alle de 200 plassene det var dekt til på Ungdomshuset ble fylt opp. Her var musikalske innslag av Torvastad Barnegospel, Scala og Ingrid og Arnfinn Tobiassen. En presentasjon av Ungdomshusets historie og tradisjon ble vist på storskjerm. Et lite historisk skriv av Ingmar Areklett ble også laget til denne markeringen. Her kommer litt fakta/ informasjon skrevet av Ingmar Areklett: Tomta til Ungdomshuset var gave gitt av banksjef Bendik Stange, far til Thomas Stange som var formann både i laget og senere i husstyret. Arbeidet med å forberede bygginga (utgraving av tomta etc.) ble gjort på dugnad. Huset ble bygd i en tid da priser på materialer var lave og lønnene likeså. Utgiftene til byggingen ble ca kroner. Det tilsvarer noe over en million(!!) i dag (dersom vi bare ser på kronekursutviklingen)! Huset ble ikke gjort helt ferdig, bl.a. gjensto ytterkledningen. Husstyret hadde penger igjen til et driftsfond, så det skapte ingen problemer. Men Ungdomslaget hadde på forhånd sikret seg at det var orden på økonomien. I 1931 lå det i sakspapirene til Torvastad heradstyre, søknad fra ungdomslaget om garanti for vedlikehaldet av ungdomshuset de skulle bygge, noe heradstyret vedtok enstemmig. Ungdomshuset har vært og er et signalbygg i Torvastad, ja også i hele Karmøy. Huset særegne stil, tegnet av arkitekten Torgeir Alvsaker, gjør at dette bygget blir lagt merke til. Alvsaker utførte en rekke lignende ungdomshus, de fleste i Hardanger. Bygget ligner en liten kirke med tårn og våpenhus. Bygget er preget av vestlandsk byggeskikk og bergensarkitekturens bruk av barokk-klassistiske elementer. Torvastad KFUK KFUM har tatt godt vare på huset sitt. Alt vedlikehold er skjønnsomt gjort og alle utbygginger er foretatt i nært samarbeid med arkitektfirmaet Alvsaker/Vaardal-Lunde i Bergen. Som det eneste huset i sitt slag i vårt område, er huset blitt vernet. Om man skal glede seg eller riste på hodet, er det delte meninger om. Men ved en slik betegnelse, mister man bestemmelseretten over eksteriøre forhold. Alle utvendige reparasjoner og endringer må nå gjennom en større papirmølle og som ofte gjør at kostnadene blir høyere. Det følger ingen pengestøtte med med en slik vernebestemmelse. Julemarked Julemarkedet ble arrangert i god tradisjon lørdag før første søndag i advent. Nytt av året var oppsettet med egen julegate på ungdomshuset. Alle salgsbodene var samlet på ett område organisert som en liten gate. Tilbudene var mange fra bakverk, syltetøy, honning, kalendere, til håndverk av ulikt slag. Det var lagt opp til juleverksted for barna og en pepperkakeutstilling. Kafeen var som vanlig helt topp med mye godt på menyen. Tenning av julegrana var lagt til midt i programmet, noe som var meget vellykket. Mange var med og gikk rundt juletreet med musikk fra skolekorpset. Både 8

9 Good News, Korus og Barnegospelskoret deltok men fin sang, mens Synnøve Lindanger hadde andakten. Det var 3 hektiske timer med stor stemning blant både barn og voksne. Markedet ble avsluttet av barnegospelkoret som gjennom sin sang satte en fin avslutning på dagen. I det hele tatt, en meget vellykket ettermiddag hvor alle så ut til å kose seg. På forhånd ble det solgt 500 adventskalendere med gevinster sponset av Butikksenteret Oasen. Adventskalenderne og aktivitetene på julemarkedet gav oss totalt en inntekt på nærmere kr. som går rett inn i barne- og ungdomsarbeidet vårt. Juletrefest Arrangør: Torvastad Barnegospel Juletrefesten fant sted på ungdomshuset 3.juledag kl 17 som vanlig. Halvor Lillesund stilte villig opp som pianist. Terje Bendik Hausken stilte som nisse. I år var vi så heldige at Laura Sandvik stilte som andaktsholder. Det var rundt 70 stykker som møtte. Torvastad Barnegospel sang, det var allsang, andakt, kaffe og kaker. Nissen kom på besøk med godteposer til barna og det hele ble avsluttet med at vi gikk rundt juletreet. Neste år håper vi på å få Korus med oss, slik at aldersgruppen på barna blir noe mer variert. Nyttårsfest for ungdom Vedtatt å være et fellesarrangement med Avaldnes KFUK-KFUM. I 2013 var festen på ungdomshuset, i 2014 på Karmel. Svært få av våre ungdommer deltok på nyttårsfesten dette året (i underkant av 10). Her er tydeligvis en jobb å gjøre for å få ungdommene våre med på dette samarbeidsprosjektet (..og ikke bare når det foregår på hjemmebane). 4. Kontakt og samarbeid Samarbeidsmøter med Torvastad Menighetsråd (MR) Hovedstyret har i løpet av året mange samarbeidsmøter med representanter fra Menighetsrådet (MR) samt deltatt på enkelte MR møter. Det har vært jobbet med stillingsbeskrivelsen til trosopplæringsmedarbeideren for å synliggjøre at denne stillingen skal brukes til å støtte opp om arbeid organisert av MR og av Torvastad KM. Videre er det arbeidet med en samarbeidsavtale med menighetsrådet som inkluderer vår felles givertjeneste samt organisasjon og rapportering for trosopplæringsmedarbeider. Trosopplæringsmedarbeideren har ca. 50% stilling finansiert av statlige trosopplæringsmidler og ca. 25 % av vår felles giverordning. Torvastad KFUK-KFUM var med i en felles arbeidsgruppe i prosjektet menighetsutvikling, som har fokus på vekst og forkynnelse. Prosjektet ble avsluttet våren 2014 og rapport overlevert menighetsrådet. Medarbeiderfest Torvastad menighet og Torvastad KFUK-KFUM inviterte ledere og medarbeidere til samling/fest på ungdomshuset 19.mars. Per Anders Nordengen kåserte. Musikalske innslag av Ingrid og Arnfinn Tobiassen og Scala. God mat og godt frammøte. 9

10 Samarbeid trosopplærer/kfuk-kfum PR/reklame samkjøring og start for aktiviteter på høsten. Samarbeid 4-års bok utdeling med Torvastad Barnegospel. Samarbeid dåpsskole 1.klasse med Torvastad Barnegospel. Fokus på bruk av Torvastad Ungdomshus for alle generasjoner: babysang, lekefrokost, dåpsskole,kor og lek, konfirmantundervisning. Støttet Klubb 78 på høsten fysisk i form av deltakelse på aktivitet, materiell til lek, andakt og aktiviteter. Andakter til alle barn og ungdomsaktiviteter. Samarbeid Tårnagenter 3.klasse og 5.klasse Bibelutdeling med Korus. Laget til rette for at konfirmantene kunne velge en aktivitet i tillegg til undervisning: Good News eller Klubben. Noen går allerede i Speideren. Samarbeid med korledere for inspirasjon. Jeg takker for god hjelp og støtte fra KFUK/KFUM og for tilrettelegging til aktiviteter på Ungdomshuset. (Laura) Ny Giv I løpet av 2014 har Ny Giv jevnlig mottatt pengegaver fra 68 givere i Torvastad menighet. Årsgavene har variert fra kr 100 til kr Totalt innsamlet beløp ble i underkant av kr Komiteen har i 2014 bestått av Signy Storesund og Terje Torvestad. Fritidstilbud når skolene har planleggingsdag I løpet av høsten fikk hovedstyret brev angående ønske om å starte et fritidstilbud til barn i skolealder når skolene har planleggingsdager. Samme brev gikk til menighetsrådet da det var ønskelig at opplegget blir et samarbeid mellom Torvastad KFUK-KFUM og Torvastad menighet. Initiativet kom fra Asgjerd Widvey Haugen, nylig pensjonert lærer. Hun stiller som hovedleder og pedagogisk ansvarlig og har fått flere medledere med seg. Hovedstyret sa med glede ja til dette positive initiativet. Første aktuelle planleggingsdag var etter planen mandag 26.januar 2015, men i løpet av høsten er denne planleggingsdagen utsatt til fredag 5. juni. Dette skyldes arbeid/planlegging i forbindelse med overflytting til den nye Torvastad skole. Skolene har også planl.dager 22. og 23.juni. 5. Representasjon Bjørgene Grendahus Torvastad KFUK KFUM er medeier i Bjørgene Grendahus. Huset er jevnlig i bruk til mange forskjellige formål / aktiviteter. Det er en flott barnehage som hører til bygget. Den har et sjeldent fint uteområde, som grenser til Bjørgene. Karmøy kommune har i høst bestemt at de vil avslutte driften av barnehagen, men styret for Grendahuset vil understreke at det er meget stor sannsynlighet for at andre overtar driften når det blir aktuelt, kanskje en gang i 2017 eller Jon Magnus Torvestad er ansatt som daglig leder på deltid. Han tar også imot henvendelser om leie for private spesielle anledninger, når noe skal feires. Huset drives nå med overskudd, det er en god beholdning i banken. 10

11 Men det er behov for en del vedlikehold framover, og en del teknisk utstyr må snart fornyes. Sven Johan Skjølingstad er KM`s representant i styret, med Signy Storesund som vararepresentant. Torvastad Bygdeutvalg Representant for Torvastad KFUK-KFUM: Kjetil Vikingstad Torvastad Arena Representant for Torvastad KFUK-KFUM: Tove-Sissel Kaldheim Grønningen. Byggingen av hallen går etter planen og den skal stå ferdig i august Da er det også planlagt en storslagen åpningsfest for hallen. Har vært stort fokus på finansiering. Henviser ellers til nettsiden: Årsmøte i Haugaland KFUK-KFUM Årsmøtet i Haugaland krets ble avholdt på KM-huset i Haugesund 12.mars. Som utsendinger fra Torvastad møtte Bjørn Pedersen, Håkon Areklett, Truls Gautesen og Anne Berit Thorsen. I kretsstyret sitter Inger Areklett Vikingstad. Ekstraordinært landsmøte i Norges KFUK-KFUM juni ble det avholdt ekstraordinært landsmøte på Gjøvik. De to sakene som ble behandlet gjaldt navneendring og ressursmobilisering. Bjørn Pedersen og Anne Berit Thorsen møtte som utsendinger fra Torvastad KFUK-KFUM. 6. Komitèer: Maldalshytte-komiteen Dette året har der vært relativt liten aktivitet og utleie av hytta, - noe mindre vedlikehold er utført. I stormen i oktober ble det elektriske inntaket ødelagt. Dette er nå ordnet, men betyr en betydelig kostnad for hytta. I forhold til tomtespørsmålet jobber vi nå med en ny festekontrakt med grunneieren ved å bruke Tveit Regnskap avd. Sauda som forhandlere. Grunneieren hadde mangedoblet prisen på tomten fra tidligere prisantydninger, - så kjøp blir ikke aktuelt. Komiteen v/ Knut Bendik Storesund, Trygve Utvik, Einar Vikingstad, Marit Espeset (kass) Huskomiteen og KM+ Huskomiteen er nedsatt av Hovedstyret for å drifte Torvastad Ungdomshus og området rundt huset. Komiteen er et rådgivende organ for HS. KM+ er et tilbud til godt voksne folk som ønsker å gi litt av sin tid til praktisk arbeid i laget. Frammøtet til treffdagene varierer fra Treffdag var i 2014 første tirsdagen i måneden. Men ikke alle tirsdager passer inn i våre arbeidsoppgaver, så da stiller vi opp uansett dag. Da virksomheten i disse to gruppene faller sammen, skrives felles årsrapport. Huskomiteen for Torvastad Ungdomshus: Kirsten Vikingstad, Signy Storesund, Einar Vikingstad, Håkon Areklett. KM+: Kirsten Vikingstad, Signy Storesund, Håkon Areklett 11

12 Arbeidsoppgaver i 2014 Takreparasjonen kom i gang i november. Sløysene hadde gått ut på dato og måtte skiftes. Kvaliteten på arbeid som var gjort tidligere var så som så, så derfor hadde det blitt lekkasjer 2 steder på huset. Taket har nå også fått taksteinfangere som fanger takstein som løsner. Det er viktig at vi tenker på sikkerhet. Høsten 2014 var det brannverninspeksjon. Alt var tilfredsstillende, men vi må ha en brannvernorientering for alle ledere som bruker huset. Gjentagelsens kunst er et sentralt stikkord i vårt arbeid: Det er å organisere vask, rydde og atter rydde. Vårt arbeid i 2014 er summarisk slik: *Rydding rundt Ungdomshuset før 17. mai og beplanting. Rydding og barking rundt flagghaugen og inngangspartiet i nord. Rydding de samme områder etter ferien. *Alle røde stolene vasket/ renset 3x * Skiftet kledning i nord på toalettveggens ytterside og matsalen mot nord. *Malt veggene som man skiftet kledning på *Skiftet kledning på utbygget over hovedinngangen. *Daglig vaktmesterarbeid, sjekk, kontroll og rydding *Vask av mopper håndklær *Klargjøre huset til 17. maifrokost /Arenakveld/Høstbasar og Julemarked *Montere og demontere juletrær inne og ute * Feste taksteiner som har løsnet *Service på brannvernutstyr. *Montere ekstra lysbryter på kjøkkenet *Montere nytt lysarmatur på toalettene * Justere oppheng til rullegardiner * Fjernet ugress i gangområde * Klargjøre loftsrommene til Undervisningslokale * Kjøkkenvask * Malt hovedinngangsområdet * Tatt ned trær ved flaggstanga * Rydde i bua / Sette opp hyller * Malt overskap på kjøkkenet Arkiv-utvalget for Torvastad KFUK-KFUM Utvalget har som oppgave å samle inn og bevare materiale som beskriver lagets historie: protokoller og annet skriftlig materiale, fotografier, slides, årsmeldinger, plakater, brosjyrer etc. De siste år har komiteen samlet inn eldre historisk materiale. Dette kompletteres fortløpende av nyere materiale (plakater, brosjyrer etc.) som medlemmene i komiteen samler inn. Komiteen ber ledere være bevisst på å formidle til komitemedlemmene materiale fra sin avdeling. Det er bedre å motta for mye, enn lite eller ikke noe. Når protokoller etc. ikke lenger er i bruk, må de leveres komitemedlemmene. 12

13 Det vil ta lang tid før lagets historiske arkiv er registrert på en god måte. Men spørsmål om foreningens og husets historie blir besvart fortløpende. Arkivutvalget består av Erling Stange, Sven Johan Skjølingstad og Ingmar Areklett. Kulturhuskomiteen Kulturhuskomiteen har siden 2012 arbeidet for en mulig overtakelse av Kulturhuset når Torvastad Skole og Kultursenter på Håland står ferdig i Etter kontakt på politisk nivå har Torvastad KFUK KFUM 18. juni 2014 sendt brev til kommunen der vi gir uttrykk for at vi kan tenke oss å overta huset. I juli fikk vi svar fra kommunen der det ble bekreftet at de ville komme tilbake til saken før endelig avgjørelse om husets fremtid. I oktober var vi igjen i kontakt for å høre om det var noe nytt i saken. Vi fikk nå bekreftet at saken kunne komme opp før slutten av 2014, men det har ikke skjedd. Høsten 2014 har en egen komité (Hjørdis Hausken, Inger Hausken, Anita Grønningen samt Håkon Areklett og Truls Gautesen) hatt 3 møter for å diskutere bruk av huset, økonomi og behov for lederressurser hvis det blir mulig å overta Kulturhuset. Komiteen har også arbeidet med et proforma budsjett for drift av Kulturhuset. Dette er basert på informasjon fra Eiendomsavdelingen i kommunen og erfaringsdata fra drift av Ungdomshuset. I løpet av vinteren 2015 vil komiteen jobbe videre med noen hovedpunkter på inntektssiden av budsjettet og bruksscenarier for huset. Hvis det i 2015 skulle bli mulig å overta Kulturhuset vil det sammen med Hovedstyret bli lagt opp til en åpen prosess før endelig beslutning i laget. Komite: Håkon Areklett og Truls Gautesen. Økonomikomiteen I tråd med innstillingen fra Strategikomiteen i 2012 har Hovedstyret i år opprettet en økonomikomite. Formålet er å få bedre fokus på økonomi for å opprettholde og utvikle tilbudene våre. Dette er en ny komite for KM og en har i oppstarten brukt litt tid på hvordan en best skal utnytte de gode ressursene vi har i komiteen. Det har blant annet vært et ønske fra Hovedstyret at økonomikomiteen setter seg inn i hvilke stønader Torvastad KFUK/KFUM kan nyttiggjøre seg av. Planen er at fremtidig søking blir administrert og strømlinjeformet av økonomikomiteen og de første søknadene er allerede sendt. Komiteen vil også se på muligheter for å øke inntektene samt gå gjennom utgiftene med sikte på mulige innsparinger. Økonomikomiteen rapporterer til hovedstyret. Medlemmer av økonomikomiteen er: Randi Vikse Roar Bjørntvedt Nils Olav Stava Valgkomiteen Ole Steffen Thorsen, Marianne Førre, Bjart Grutle, Anne Gro Tønnesen Christiansen 13

14 7. Årsmeldinger fra Underavdelingene Lekefrokost: 14 treff Ansvarlig: Laura Sandvik-trosopplærer Antall: vår-16 voksne og 24 barn. Vi hadde treff annen hver onsdag i partallsukene fra kl. 10:00-12:00. Vi laget lunsj på Ungdomshuset på våren for 20,-men fra høsten har vi startet med å ta nistepakke med. Lekefrokost stiller opp med kaffe, te og kjeks. Vi holder andakt, synger barnesanger og har forskjellige aktiviteter etter alder. Dette fungerer mye bedre. Foreldre og Torvastad Barnegospel kom med brukte leker til Ungdomshuset. De kan vi bruke på alle aktivitetene for små barn. Torvastad Barnegospel (TOBAGO) Hovedleder: Hjørdis Hausken Ledere: Kristin Nag, Johanne Lomheim, Helene Tjomsland, Marianne Førre Torvastad Barnegospel er et samarbeid mellom tidligere Shalom og Storesund søndagskole. Vi har øvelse annenhver onsdag fra kl til 18.15, hvor vi synger, har andakt i regi av søndagsskolen, spiser kvelds, leker og deler ut BARNAS i forbindelse med dagens andakt (søndagskoleblad/aktivitetshefte) som barna kan ta med seg hjem. Vi har hatt en stor, men varierende oppslutning på de ulike øvelsene, barn i alderen 4-7år (2kl.) har vært innom. Konserter/opptredener: Vi har sunget på gudstjenester i kirka, på høstbasaren og julemarkedet, sang på grendahuset 14. desember, i kirken på julaften og hadde egen avslutningskonsert for foreldre og besteforeldre 3.desember. Juletrefesten var det Torvastad Barnegospel som arrangerte, hvor vi også selselvsagt opptrådte. 14

15 Korus Barnekoret Korus har øving torsdager i oddetallsuker, kl Koret er for gutter og jenter fra 3. til 7. klasse. I høst har vi hatt 18 medlemmer. På Korussamling har vi fokus på å øve og lære sanger, i tillegg har vi andakt og spiser kveldsmat sammen. Det er viktig for oss å ha tekster som lærer barna om Guds nåde, kjærlighet og omsorg, noe som vi også ønsker å formidle til de som hører oss. I løpet av året hadde koret 7 8 opptredener i forbindelse med gudstjenester, sykehjemsbesøk, messer og julekonsert. Ledere for koret er: Adina Sørdal Simonsen, Kari S. Troland og Martha Synnøve Håkonsen. Kjellaug Areklett og Signy Storesund har hatt ansvar for kveldsmaten. KLUBB 78 Ledere 2014: Marianne Kjærandsen, Marit Utvik, Stine Marie Skjølingstad, Runar Areklett (vår) og Vidar Monsen (vår). Klubb 78 er et tilbud for gutter og jenter i 7.og 8.klasse, og vi har samling på Ungdomshuset annenhver tirsdag. Vi har hatt 7 møter på våren og 7 møter på høsten i Det har vært et jevnt godt oppmøte, med ca. 50 på det meste og ca. 40 i gjennomsnitt. Det har vært veldig god oppslutning fra 7. klassingene, mens utfordringen har vært å beholde 8. klassingene, spesielt på vårparten. Programmet har vært variert med bl.a. brettspill-kveld, innebandyturnering, taco-kveld, filmkvelder, bading i Karmøyhallen, besøk i den lokale dyrehagen, pizza-kveld, samt flere vanlige kvelder. På en vanlig Klubb78-kveld er det ulike aktiviteter som luftgeværskyting, biljard, air-hockey, kanonball, kort/spill, bordtennis og ulike leker. Da er nær sagt hele Ungdomshuset i bruk. I løpet av kvelden har vi en pause hvor vi serverer noe godt å spise, som for eksempel is, frukt, kaker, pølser etc. I tillegg har vi en kort andakt. Sommeravslutningen hadde vi ute i Bjørgene med grilling og ulike leker og konkurranser. Juleavslutningen var koselig med ulike formingsaktiviteter og julenøtter samt tradisjonell risgrøt med mandel. 15

16 Klubb 78 er et viktig arbeid i KFUK/M, og vi ser at det er et behov for et «lavterskel-tilbud», hvor de unge i stor grad kan aktivisere seg selv, med litt hjelp fra oss voksne som er tilstede. Fra høsten 2014 har det kun vært 3 ledere, og det er i minste laget. Det er ønskelig med flere voksne, spesielt menn, men det har vært utfordrende å rekruttere nye ledere. I høst-semesteret fikk vi god hjelp av Laura Sandvik som var med som leder og andaktsholder enkelte kvelder. TORVASTAD KFUK-KFUM speiderne Gruppeting /årsmøte ble avholdt 06. januar Valg av gruppeleder og enhetsledere: Gruppeleder: Åge Roald Hausken Enhetsleder Vandrere: Elisabeth Holm Hausken og Helene Stokke som assistent Enhetsleder Oppdagere (jenter): Inger F Hausken Enhetsleder Oppdagere (gutter): Jarle Håkonsen Roverledere: Irene Vøyum Kasserer: Elisabeth Holm Hausken Revisor: Leif Johnny Støle Andre ledere: Jarle Vikingstad, Sverre Storesund, Irene Vøyum, Linda Merethe Sjøen Vea, Kai Tore Eide, Magne Møksvold og Linn Elen Lande. Rolf Vågen, Siv Karin Vikingstad og Laila Vikshåland sluttet etter vårsemesteret. Ny leder fra høsten av: Elisabeth Haukeland. MEDLEMMER: Vi har 98 betalende medlemmer. ØKONOMI: Gruppa har god økonomi. Hovedinntektene får vi fra frifondmidler, tilskudd fra kommunen og Skudenes & Åkra Sparebank, Lionslotteriet og speiderfesten. Vi har kr ,40 på konto pr Vi har i år kjøpt 2 nye flerstangslavoer. SPEIDERMØTER annen hver torsdag kl , totalt 17 møter. 16

17 ANDRE ARRANGEMENT I 2014: 17. mai med flaggheis og morgenprosesjon mai speiderleir for oppdagere og stifinnere (3.-4.klasse) på Blikshavn. 14. juni deltok vandrere og rovere på Sommermarkedet. Overnatting og grilling august Landsleir for vandrere i Asker, totalt 40 speidere og ledere herfra. En opplevelse for livet! 19. september - Kampen om Vikingskipet på Bokn 13. november - speidermøte med Lions speiderlotteri / Global aksjonen 4 ledermøter DELTAKELSE PÅ KRETSPLAN: Kretsens årsmøte i Skjold 12.februar: Åge Roald Hausken og Inger F. Hausken. Patruljeførerkurs-Nord, 7 stk fra oss Patruljeførerkurs-Sør, 8 stk fra oss Ledersamling på Fjørsilkebris i Tysvær: Jon Gunnar Vikingstad, Linda Merete Sjøen Vea, Elisabeth Haukeland og Elisabeth H Hausken Good News Ten Sing Dirigent: Anita Grønningen Voksenledere: Anita Grønningen, Vidar Skjølingstad, Bjørn Ove Troland, Gunn Lillian Utvik, Kristin Vikingstad Styret: Guro Vikingstad, Lovise Vikingstad, Helene Troland, Ingeborg Holm Hausken, Ingvild Grønningen, Karoline Utvik, Malin Storesund, Oda Wegner Bjørntvedt, Viljar Utvik, Alexandre Nordtveit Storesund Antall medlemmer: ca.30 Good News jobbet våren 2014 mot konsert / revy før sommerferien. Vi hadde øvelsesweekend på Ungdomshuset for å øve mot konserten. Vårkonserten gikk fint, med gode tilbakemeldinger fra publikum. 17

18 Høsten 2014 deltok mange av styremedlemmene på en samling for styremedlemmer og voksenledere på KM huset i Haugesund, noe som var en god start på høstsemesteret og styrearbeidet. Det begynte endel nye 8.klassinger, og på øvelsene har det i høst variert mellom 15 og 35 som har møtt. En gjeng reiste til Synzegus i Kopervik der Ten Sing Norway hadde en øvelse i forbindelse med Forbundsuka. Artig og inspirerende! Good News opptrådde med to sanger på Good Night i Håvikhallen. Flere andre Ten Sing kor fra kretsen deltok, og etter konserten var det gudstjeneste og volleyballturnering. Ca. 25 stk var med på øvingshelg på Fredtun, der vi koste oss med øvelser og sosialt samvær. Good News sang på Julemarkedet, på Julekonserten i kirken, og i kirken på Julaften. Etter de fleste øvelsene har vi kost oss med noe å spise og sosialt samvær for de som ønsker det. Vi har fått god hjelp fra voksenledere og foreldre som bidrar med innkjøp og matlaging, i samarbeid med kjøkkengruppa. Klubben Ungdomsklubben har treff på ungdomshuset kl 20 på lørdagskveldene. Klubben er for de som har begynt på ungdomsskolen og oppover. Våren 2014 var det ca. 40 ungdommer som møttes. I løpet av våren ble det satt opp klubbkvelder og åpent hus annenhver lørdag. Åpent hus ble holdt hjemme hos ungdommer som var med i Klubben. Det var ikke andakt på åpent hus. Selv om åpent hus var populært, så var det mye de samme ungdommene som traff hverandre der og det var lite rekruttering av nye. Klubbkveldene på ungdomshuset hadde ulikt opplegg og det var også andaktsholdere der. Høsten 2014 startet uten leder og styre, derfor kom ikke Klubben i gang igjen. Cecilie Lie gav seg som leder, og det var ingen som påtok seg ansvaret for å starte opp. I slutten av oktober var vi noen voksne som tok initiativ til å starte opp igjen, og vi hadde 4 kvelder før jul, bestående av film, quiz, disco og grøtfest. Det var samlet fra ungdommer på disse kveldene. 18

19 To ungdommer (Tore og Tobias) var på lederkurs i høst. Det nåværende styret: Monica Osnes, Janne Storesund, Karin Vedø, Astrid Birgitte Wegner Osnes, Martha Synnøve Håkonsen, Casper Lie, Karianne Storesund, Tobias Osnes, Tore Pettersen og Endre Vikingstad. KFUM-kameratene KFUM-kameratene har i 2014 vært ca 20 medlemmer. Det har i løpet av 2014 vært en gruppe i KFUM-kameratene som har trent innefotball i gymsalen på Hauge skole mandager. Styret har bestått av følgende styremedlemmer: Leder: Knut Bendik Christiansen Nestleder: Øystein Hole Styremedlem: Johanne Lomheim Styremedlem: Jarle Håland Varamedlem: Nicolas De Wachter Scala Koret har øvelse hver mandag på Ungdomshuset. Høsten 2014 har det også vært øvelser på tirsdager, sammen med koret Keryx fra Avaldsnes. Korene forbereder et felles konsertprogram våren Medlemstallet har også dette året vært stabilt og koret teller nå 39 medlemmer. Det er gledelig at vi i løpet av året har fått flere medlemmer. Korkomiteen består av : Håkon Areklett (dirigent og korleder), Tor Storesund, (kasserer) og Ragnhild Galtung (leder) Året 2014 har vært et aktivt år: Mars Gudstjeneste i Torvastad kirke. Medarbeidersamling på Ungdomshuset. Her var Per Anders Nordengen foredragsholder. April Bedehusvandring med korsang og fellessang. Vandringen startet på Hauge bedehus, fortsatte på Håland bedehus og endte på Ungdomshuset med avslutning og enkel servering. Over 50 sanger ble sunget på denne vanringen. Mai Gjestekonsert i Gjertrud Lunde sin releasekonsert for sin CD Hjemklang. Med seg på denne konserten hadde Gjertrud sitt internasjonale band med musikere fra flere land. Juni Minikonsert på KM s sommermarked på Ungdomshuset September Sang på basar i Kvalavåg bedehus Oktober Sang i Gudstjeneste ifm Ungdomshuset 80 år Sang på Ungdomshuset samme dag under markeringen av at Ungdomshuset fylte 80 år. 19

20 November Allehelgensøndag i Torvastad kirke Normisjon s julemesse i Haugesund Desember Julekonserten samlet også i år fullt hus, med ca 325 publikummere. I tillegg til korets egne solister hadde vi også i år gleden av å ha med solistene Isabel Espelid og Ole Morten Velde. Musikerne Vegard Fossum, Halvor Lillesund, Runar Areklett, Alfred Sørbø, Karl Inge Stensland, Arnfred Lunde og Hans Petter Tangen, hadde ansvar for det musikalske tonefølget Gudstjeneste i Avaldsnes kirke Gudstjeneste 1. juledag i Torvastad Kirke. Ole Morten Velde var med som solist. 8. KM ringer Kristbjørg Storesund 6 medlemmer Kirsten Støle 5 medlemmer Kjel1aug Areklett 6 medlemmer Marit Utvik 5 medlemmer Tore Storesund 7 medlemmer Sissel Tove Areklett 7 medlemmer Gunnar Areklett 10 medlemmer Ester Rigmor Røthe 8 medlemmer Elisabeth Sivertsen 5 medlemmer Trygve Utvik 8 medlemmer Kjetil Vikingstad 10 medlemmer Astrid Birgitte Bjømtvedt 9 medlemmer Bjørn Pedersen 8 medlemmer Liv Stava 9 medlemmer Gunn Lillian Utvik 7medlemmer 20

ÅRSMELDING 2013 TORVASTAD KFUK/KFUM

ÅRSMELDING 2013 TORVASTAD KFUK/KFUM ÅRSMELDING 2013 TORVASTAD KFUK/KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2012

TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2012 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Rapport fra underavdelinger 7. Forbundsringer

Detaljer

Torbjørn Førre har hatt vervet som hoved kasserer og ivaretatt de regnskapsmessige oppgavene.

Torbjørn Førre har hatt vervet som hoved kasserer og ivaretatt de regnskapsmessige oppgavene. ÅRSMELDING 2015 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger 8. Forbundsringer og KM-grupper

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

OPPFØLGINGSLOGG FOR HOVEDSTYRET 2009-2010 HOVEDSAK TILTAK ANSVAR Tidsfr. STATUS

OPPFØLGINGSLOGG FOR HOVEDSTYRET 2009-2010 HOVEDSAK TILTAK ANSVAR Tidsfr. STATUS OPPFØLGINGSLOGG FOR HOVEDSTYRET 2009-2010 Fordeling av hovedoppgaver i styret Budsjett og regnskap Kristin Korus/Shalom Asbjørg Speideren Bjart Grutle Klubben Ragnhild Klubb 78/Scala Trygve Vaktmestergruppen,

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 01.09 Aksel 2 år Hipp Hurra!!! 02.09 Forsvarets musikk-korps 36 05.09 06.09 Isabel 2år Hipp Hurra!!! 07.09 Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde 08.09 Aktivitet

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Årsmøte GT-koret 22. mars 2010 Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Saksliste 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder, referent og protokollvitner

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Måned Aktivitet Dato Klokkeslett

Måned Aktivitet Dato Klokkeslett Måned Aktivitet Dato Klokkeslett August Fredag 25/8 Kl. 09.30 Planleggingsdag 18. August Barnehagen er da stengt. Avdelingene jobber med dette forskjellig. Foreldremøte 30/8 Kl. 19.30 September Oktober.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 05.09.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Møteinnkallingen går til: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Astrid Gjengstø

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer