ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1

2 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger 8. Forbundsringer og KM-grupper 9. Økonomi, regnskap og budsjett 2

3 1. Hovedstyrets sammensetning i 2014 Bjørn Pedersen Kristin Høivik Fossum Anne Berit Thorsen Anne Marthe Våge Astrid Birgitte Wegner Osnes Lars Ove Hole leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Torbjørn Førre overtok kassereroppgavene (etter John Kristian Hausken) og har ivaretatt de regnskapsmessige oppgavene. Dette har vært til stor hjelp for styret. 2. Hovedstyrets arbeid Hovedstyret har hatt 12 møter i 2014 hvor sakene har vært svært varierende, fra kompliserte til mer enkle og praktiske. Sentralt i alt arbeidet har vært styrking av ledersituasjonen, samarbeid, kommunikasjon med menighetsråd og stab, og det strategiske arbeidet. Vi har hatt flere arbeidsgrupper i gang i forhold til utredinger og vurderinger innen ulike områder. Her vil jeg nevne spesielt arbeidet knyttet til Torvastad Arena, kulturhusets fremtid, fastsettelse og beskrivelse av administrative rutiner, og samarbeidsformer med menighetsrådet. Her har mange vært involvert på 3

4 ulike måter. I årsmeldingen finnes mer detaljert beskrivelse av status innen de ulike områder, aktiviteter og undergrupper. Vi har i løpet av året hatt god dekning med ledere. Når noen takker av etter mange års innsats, er det alltid en utfordring å fylle plassene igjen. I en periode stod vi uten ledere i Klubben, men med Martha Håkonsen og Endre Vikingstad i spissen, har vi nå fått en god gruppe av ledere og ikke minst et aktivt styre med ungdommer. Ellers har det vært en del skifte av ledere i speideren. Inger Hausken takket av som leder etter svært mange år. Takk til alle dere som har bidratt og gitt av dere selv i arbeidet, og velkommen til alle dere som er nye ledere. Det er fantastisk å se og oppleve så mange engasjerte personer i barne- og ungdomsarbeid, voksenarbeid, for ikke å glemme praktisk arbeid på mange områder. Det er utført svært mye godt vedlikehold av huset vårt i løpet av året. Huskomiteen har sammen med flere andre, utbedret, fikset og vedlikeholdt huset på en flott måte. Samarbeidsmøter med menighetsråd og arbeidsgruppen knyttet til menighetsutvikling har vært sentrale i arbeidet vårt, hvor menighetsutviklingsprosjektet ble avsluttet i vår. Menighetsrådet har nå ansvar for oppfølging av forbedringsforslag, men KFUK-KFUM er invitert til å være med. Hovedstyret har hatt fokus på de områdene som er belyst i Torvastad K/Ms strategiplan. Her har hovedstyret prioritert områder i forhold til tilgjengelige ressurser og mulighet for måloppnåelse. Strategiplanen er et viktig verktøy også i årene som kommer. Svært gledelig er etablering av en egen økonomigruppe. De har tatt tak i inntektssiden til organisasjonen vår med kartlegging av støttemuligheter samt søknad av støtte. Selv om arbeidet kun har vært i gang noen måneder, håper og tror vi at vi skal få gevinsten av arbeidet allerede neste år. Medlemsregistrering og sikring av korrekte medlemslister har vært en utfordring. Vi har i tidligere år både hatt lokal innkreving og sentral innkreving. Gjennom tett dialog med KM sentralt, gikk vi i 2014 inn for sentral innkreving med nøye overvåking fra hovedstyrets side. Erfaringen har medført noen endringer for 2015, bla tidligere innkreving av medlemsavgift. Sentral innkreving er en stor avlastning for hovedstyre, men vi ser at det fortsatt er nødvendig med tett oppfølging for å sikre at alle blir korrekt registrert. TT-2014 gikk av stabelen fra juni. Bjørn Pedersen og Astrid Birgitte Osnes deltok både som voksenledere og for å bli bedre kjent med arrangementet. I tidligere år var det fast tradisjon for ungdommene på Torvastad å delta på TT, mens det i de senere årene har vært noe labert engasjement. Dette ville hovedstyret gjøre noe med. Tilbakemeldingen fra Bjørn og Astrid Birgitte var entydig. TT er et meget bra arrangement. Derfor har hovedstyret arbeidet aktivt for å fortelle og gjøre ungdommene og voksne oppmerksom på det flotte arrangementet som TT er, både i forhold til det sosiale og forkynnelsen. Hovedstyret har informert om TT for konfirmantene, konfirmantforeldre og 4

5 Good News. På nyåret vil hovedstyret følge dette opp i forbindelse med påmelding til TT med ytterlige informasjon. Informasjon og kommunikasjon gjennom sosiale medier som web og facebook har vært et tema gjennom hele året. Facebook brukes aktivt, mens websiden brukes i mindre grad. Vi hadde et sterkt ønske om å få på plass en «webredaktør/markedsansvarlig» til å ta ansvar for dette fagområdet både i 2013 og 2014, uten å lykkes. Forhåpentligvis dukker det opp noen som kan tenke seg å hjelpe oss med denne oppgaven. På slutten av året fikk vi brev fra kommunen hvor vi ble informert om at Ungdomshuset er et av signalbyggene på Karmøy som nå blir vernet. Bygget er arkitektonisk unikt ettersom det er få slike bygg igjen. Dessuten har huset en lang historie på Karmøy. Verning betyr i denne sammenheng at vi må ta vare på det ytre, dvs utseendemessig. Endringer utvendig vil måtte godkjennes spesielt, mens vi innvendig står fritt til å tilpasse bygget vårt behov. Kommunen stiller rådgivere til disposisjon dersom det blir nødvendig å gjøre endringer utvendig. Verning er nok en grunn til å være stolt over dette ærverdige bygget som vi bruker i vårt arbeid. Som tidligere år har 2014 vært et travelt og periodevis intenst år, men samtidig også et givende og spennende år. Ny logo Det har over tid vært diskutert om Norges KFUK-KFUM skal skifte logo. En av årsakene er tilpasning til nye sosiale medier. I dag går det mye på elektronisk kommunikasjon enten det er Facebook, Twitter, eller hva det måtte være. Det utvikles apper til både telefon og databrett, noe som for noen kanskje høres fremmed ut. Den teknologiske utviklingen raser fremover og vi må være med. Utvikling av en ny logo som bevarer det essensielle fra vår tidligere logo, og som samtidig er tilpasset dagens medier, har nå ført frem til en ny logo som tas i bruk fra og med Det har vært en lang prosess, men nå er endelig den nye logoen på plass. Trekanten symboliserer som før Ånd, Sjel og kropp, - det hele mennesket. Vi har fokus på både menn og kvinner, og vi har bevart fargene. 3. Arrangementer Torsdagsmiddager Det ble arrangert 2 torsdagsmiddager i løpet av 2014, begge i mars måned. Inger A. Vikingstad har laget maten. I tillegg har flere medhjelpere stilt opp disse torsdagene. 5

6 17.mai-frokost 17.maifrokosten på Ungdomshuset ble en stor suksess også i Mange gjengangere i komitèen som også dette året ble ledet av Signy Storesund og Kirsten Vikingstad. Lang erfaring gjør at arbeidet glir lettere. De ca 300 som var innom, ble møtt med flott pyntede bord og buffet med god mat og drikke. Hektisk de få timene det står på, men kjekt med gode tilbakemeldinger. Samarbeidet på kjøkkenet med skole og korps gikk uten problemer. Oppvask og rydding gikk fint. For å vise at frokosten på Ungdomshuset er en tradisjon bygdafolket setter pris på, gav 17.maikomitèen en rød rose til alle i frokostgjengen. Sommermarkedet En dag alle gleder seg til, felles avslutning før ferien, der flest mulig av underavdelingene trår til. Vanskelig å unngå kollisjon med andre store arrangementer i distriktet dessverre. Litt færre folk i år, men stemningen var strålende. Ikke så aller verst vær, heller! Sommerlig pyntet og masse kjekke aktiviteter. Nytt av året - og veldig stas - var hoppeslott, popcornmaskin og sukkerspinn! Det var også mange flott boder inne med kniver, kort, keramikk og fotograf. Fantastisk flott sommerlotteri i år også, med gaver gitt av lokale, positive givere. Tombola hører med akkurat som nydelig sang av Korus og Scala. Speiderne disket opp med deilig grillmat og trofaste kafèdamer med kaker og kaffe. Her var vakker blomsterbod med flott og variert innhold. Prøvde oss med baklukesalg stort forbedringspotensiale. Kretssekretær Lars Breivik Hellerdal hadde andakt og ble svært imponert over hva vi hadde fått til og over den koselige sommerstemningen. Her var smilene brede hos liten og stor! TT-2014 TT-2014 gikk av stabelen fra juni på Gjøvik ungdommer var samlet disse junidagene, nesten 300 av dem representerte Haugaland krets. Fra Torvastad deltok 5 ungdommer som fikk et minne for livet. Ungdommene fra Haugalandet bodde på en ny flott skole, ikke langt fra sentrum og 6

7 Fjellhallen. Tema på TT var: Sett, avslørt og elsket av Gud. Ungdommene opplevde tydelig og utfordrende forkynning. Programmet ellers var mangfoldig mye sang og musikk og mange ulike aktiviteter og seminarer. Det ble også satt fokus på bekjempelse av fattigdom i verden. Bjørn Pedersen og Astrid Birgitte Wegner Osnes deltok både som voksenledere og for å bli bedre kjent med arrangementet. Fra hovedstyrets side er det et sterkt ønske og håp om at mange av våre ungdommer skal få oppleve TT. Sommermarked Torvastad Arena-kveld 28. august var det Torvastad Arena-kveld på Ungdomshuset. Fokus for kvelden var: Ny storhall i bygda, - hvilke muligheter gir det oss? Kvelden var satt i stand av en KM-ring med Tove-Sissel Kaldheim Grønningen i spissen. Vi ble møtt med rød løper, et flott pynta lokale og fantastisk god mat. For anledningen var det også et eget husorkester som vartet opp med fine musikalske innslag. På programmet stod en paneldebatt hvor flere gjester (KM-ere, politikere, lokale næringsfolk, idrettsfolk) var invitert til å delta. Debatten ble interessant, morsom og utfordrende godt ledet av Jon Ådnøy. Overskuddet den kvelden var øremerket Torvastad Arena. Høstbasar Høstbasaren var siste fredagen i september. Programmet var som vanlig med forhåndssalg av lodder gjennom KM-ringene og Good News, vanlige loddbøker, åresalg og lynlodder. Ellers var det sang av Korus og Torvastad barnegospel. Det var andakt ved Jon Ådnøy. Kafeen tok forbundsringen til Elisabeth Syvertsen seg av. Hovedarrangør var KM-ringen til Tore Storesund sammen med Håkon Areklett pluss mange andre gode medhjelpere. Det var god oppslutning om basaren som også gav god inntekt til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Resultat se regnskap. Ungdomshuset 80 år i 2014 Huskomiteen og KM+ tok på seg å lage en fest for åttiåringen. Huset fylte 80 år i mars 2014 og jubilanten ble feiret 26. oktober med gudstjeneste i kirka og festmiddag på Ungdomshuset etterpå. 7

8 Kirka var full (ca 380) og alle de 200 plassene det var dekt til på Ungdomshuset ble fylt opp. Her var musikalske innslag av Torvastad Barnegospel, Scala og Ingrid og Arnfinn Tobiassen. En presentasjon av Ungdomshusets historie og tradisjon ble vist på storskjerm. Et lite historisk skriv av Ingmar Areklett ble også laget til denne markeringen. Her kommer litt fakta/ informasjon skrevet av Ingmar Areklett: Tomta til Ungdomshuset var gave gitt av banksjef Bendik Stange, far til Thomas Stange som var formann både i laget og senere i husstyret. Arbeidet med å forberede bygginga (utgraving av tomta etc.) ble gjort på dugnad. Huset ble bygd i en tid da priser på materialer var lave og lønnene likeså. Utgiftene til byggingen ble ca kroner. Det tilsvarer noe over en million(!!) i dag (dersom vi bare ser på kronekursutviklingen)! Huset ble ikke gjort helt ferdig, bl.a. gjensto ytterkledningen. Husstyret hadde penger igjen til et driftsfond, så det skapte ingen problemer. Men Ungdomslaget hadde på forhånd sikret seg at det var orden på økonomien. I 1931 lå det i sakspapirene til Torvastad heradstyre, søknad fra ungdomslaget om garanti for vedlikehaldet av ungdomshuset de skulle bygge, noe heradstyret vedtok enstemmig. Ungdomshuset har vært og er et signalbygg i Torvastad, ja også i hele Karmøy. Huset særegne stil, tegnet av arkitekten Torgeir Alvsaker, gjør at dette bygget blir lagt merke til. Alvsaker utførte en rekke lignende ungdomshus, de fleste i Hardanger. Bygget ligner en liten kirke med tårn og våpenhus. Bygget er preget av vestlandsk byggeskikk og bergensarkitekturens bruk av barokk-klassistiske elementer. Torvastad KFUK KFUM har tatt godt vare på huset sitt. Alt vedlikehold er skjønnsomt gjort og alle utbygginger er foretatt i nært samarbeid med arkitektfirmaet Alvsaker/Vaardal-Lunde i Bergen. Som det eneste huset i sitt slag i vårt område, er huset blitt vernet. Om man skal glede seg eller riste på hodet, er det delte meninger om. Men ved en slik betegnelse, mister man bestemmelseretten over eksteriøre forhold. Alle utvendige reparasjoner og endringer må nå gjennom en større papirmølle og som ofte gjør at kostnadene blir høyere. Det følger ingen pengestøtte med med en slik vernebestemmelse. Julemarked Julemarkedet ble arrangert i god tradisjon lørdag før første søndag i advent. Nytt av året var oppsettet med egen julegate på ungdomshuset. Alle salgsbodene var samlet på ett område organisert som en liten gate. Tilbudene var mange fra bakverk, syltetøy, honning, kalendere, til håndverk av ulikt slag. Det var lagt opp til juleverksted for barna og en pepperkakeutstilling. Kafeen var som vanlig helt topp med mye godt på menyen. Tenning av julegrana var lagt til midt i programmet, noe som var meget vellykket. Mange var med og gikk rundt juletreet med musikk fra skolekorpset. Både 8

9 Good News, Korus og Barnegospelskoret deltok men fin sang, mens Synnøve Lindanger hadde andakten. Det var 3 hektiske timer med stor stemning blant både barn og voksne. Markedet ble avsluttet av barnegospelkoret som gjennom sin sang satte en fin avslutning på dagen. I det hele tatt, en meget vellykket ettermiddag hvor alle så ut til å kose seg. På forhånd ble det solgt 500 adventskalendere med gevinster sponset av Butikksenteret Oasen. Adventskalenderne og aktivitetene på julemarkedet gav oss totalt en inntekt på nærmere kr. som går rett inn i barne- og ungdomsarbeidet vårt. Juletrefest Arrangør: Torvastad Barnegospel Juletrefesten fant sted på ungdomshuset 3.juledag kl 17 som vanlig. Halvor Lillesund stilte villig opp som pianist. Terje Bendik Hausken stilte som nisse. I år var vi så heldige at Laura Sandvik stilte som andaktsholder. Det var rundt 70 stykker som møtte. Torvastad Barnegospel sang, det var allsang, andakt, kaffe og kaker. Nissen kom på besøk med godteposer til barna og det hele ble avsluttet med at vi gikk rundt juletreet. Neste år håper vi på å få Korus med oss, slik at aldersgruppen på barna blir noe mer variert. Nyttårsfest for ungdom Vedtatt å være et fellesarrangement med Avaldnes KFUK-KFUM. I 2013 var festen på ungdomshuset, i 2014 på Karmel. Svært få av våre ungdommer deltok på nyttårsfesten dette året (i underkant av 10). Her er tydeligvis en jobb å gjøre for å få ungdommene våre med på dette samarbeidsprosjektet (..og ikke bare når det foregår på hjemmebane). 4. Kontakt og samarbeid Samarbeidsmøter med Torvastad Menighetsråd (MR) Hovedstyret har i løpet av året mange samarbeidsmøter med representanter fra Menighetsrådet (MR) samt deltatt på enkelte MR møter. Det har vært jobbet med stillingsbeskrivelsen til trosopplæringsmedarbeideren for å synliggjøre at denne stillingen skal brukes til å støtte opp om arbeid organisert av MR og av Torvastad KM. Videre er det arbeidet med en samarbeidsavtale med menighetsrådet som inkluderer vår felles givertjeneste samt organisasjon og rapportering for trosopplæringsmedarbeider. Trosopplæringsmedarbeideren har ca. 50% stilling finansiert av statlige trosopplæringsmidler og ca. 25 % av vår felles giverordning. Torvastad KFUK-KFUM var med i en felles arbeidsgruppe i prosjektet menighetsutvikling, som har fokus på vekst og forkynnelse. Prosjektet ble avsluttet våren 2014 og rapport overlevert menighetsrådet. Medarbeiderfest Torvastad menighet og Torvastad KFUK-KFUM inviterte ledere og medarbeidere til samling/fest på ungdomshuset 19.mars. Per Anders Nordengen kåserte. Musikalske innslag av Ingrid og Arnfinn Tobiassen og Scala. God mat og godt frammøte. 9

10 Samarbeid trosopplærer/kfuk-kfum PR/reklame samkjøring og start for aktiviteter på høsten. Samarbeid 4-års bok utdeling med Torvastad Barnegospel. Samarbeid dåpsskole 1.klasse med Torvastad Barnegospel. Fokus på bruk av Torvastad Ungdomshus for alle generasjoner: babysang, lekefrokost, dåpsskole,kor og lek, konfirmantundervisning. Støttet Klubb 78 på høsten fysisk i form av deltakelse på aktivitet, materiell til lek, andakt og aktiviteter. Andakter til alle barn og ungdomsaktiviteter. Samarbeid Tårnagenter 3.klasse og 5.klasse Bibelutdeling med Korus. Laget til rette for at konfirmantene kunne velge en aktivitet i tillegg til undervisning: Good News eller Klubben. Noen går allerede i Speideren. Samarbeid med korledere for inspirasjon. Jeg takker for god hjelp og støtte fra KFUK/KFUM og for tilrettelegging til aktiviteter på Ungdomshuset. (Laura) Ny Giv I løpet av 2014 har Ny Giv jevnlig mottatt pengegaver fra 68 givere i Torvastad menighet. Årsgavene har variert fra kr 100 til kr Totalt innsamlet beløp ble i underkant av kr Komiteen har i 2014 bestått av Signy Storesund og Terje Torvestad. Fritidstilbud når skolene har planleggingsdag I løpet av høsten fikk hovedstyret brev angående ønske om å starte et fritidstilbud til barn i skolealder når skolene har planleggingsdager. Samme brev gikk til menighetsrådet da det var ønskelig at opplegget blir et samarbeid mellom Torvastad KFUK-KFUM og Torvastad menighet. Initiativet kom fra Asgjerd Widvey Haugen, nylig pensjonert lærer. Hun stiller som hovedleder og pedagogisk ansvarlig og har fått flere medledere med seg. Hovedstyret sa med glede ja til dette positive initiativet. Første aktuelle planleggingsdag var etter planen mandag 26.januar 2015, men i løpet av høsten er denne planleggingsdagen utsatt til fredag 5. juni. Dette skyldes arbeid/planlegging i forbindelse med overflytting til den nye Torvastad skole. Skolene har også planl.dager 22. og 23.juni. 5. Representasjon Bjørgene Grendahus Torvastad KFUK KFUM er medeier i Bjørgene Grendahus. Huset er jevnlig i bruk til mange forskjellige formål / aktiviteter. Det er en flott barnehage som hører til bygget. Den har et sjeldent fint uteområde, som grenser til Bjørgene. Karmøy kommune har i høst bestemt at de vil avslutte driften av barnehagen, men styret for Grendahuset vil understreke at det er meget stor sannsynlighet for at andre overtar driften når det blir aktuelt, kanskje en gang i 2017 eller Jon Magnus Torvestad er ansatt som daglig leder på deltid. Han tar også imot henvendelser om leie for private spesielle anledninger, når noe skal feires. Huset drives nå med overskudd, det er en god beholdning i banken. 10

11 Men det er behov for en del vedlikehold framover, og en del teknisk utstyr må snart fornyes. Sven Johan Skjølingstad er KM`s representant i styret, med Signy Storesund som vararepresentant. Torvastad Bygdeutvalg Representant for Torvastad KFUK-KFUM: Kjetil Vikingstad Torvastad Arena Representant for Torvastad KFUK-KFUM: Tove-Sissel Kaldheim Grønningen. Byggingen av hallen går etter planen og den skal stå ferdig i august Da er det også planlagt en storslagen åpningsfest for hallen. Har vært stort fokus på finansiering. Henviser ellers til nettsiden: Årsmøte i Haugaland KFUK-KFUM Årsmøtet i Haugaland krets ble avholdt på KM-huset i Haugesund 12.mars. Som utsendinger fra Torvastad møtte Bjørn Pedersen, Håkon Areklett, Truls Gautesen og Anne Berit Thorsen. I kretsstyret sitter Inger Areklett Vikingstad. Ekstraordinært landsmøte i Norges KFUK-KFUM juni ble det avholdt ekstraordinært landsmøte på Gjøvik. De to sakene som ble behandlet gjaldt navneendring og ressursmobilisering. Bjørn Pedersen og Anne Berit Thorsen møtte som utsendinger fra Torvastad KFUK-KFUM. 6. Komitèer: Maldalshytte-komiteen Dette året har der vært relativt liten aktivitet og utleie av hytta, - noe mindre vedlikehold er utført. I stormen i oktober ble det elektriske inntaket ødelagt. Dette er nå ordnet, men betyr en betydelig kostnad for hytta. I forhold til tomtespørsmålet jobber vi nå med en ny festekontrakt med grunneieren ved å bruke Tveit Regnskap avd. Sauda som forhandlere. Grunneieren hadde mangedoblet prisen på tomten fra tidligere prisantydninger, - så kjøp blir ikke aktuelt. Komiteen v/ Knut Bendik Storesund, Trygve Utvik, Einar Vikingstad, Marit Espeset (kass) Huskomiteen og KM+ Huskomiteen er nedsatt av Hovedstyret for å drifte Torvastad Ungdomshus og området rundt huset. Komiteen er et rådgivende organ for HS. KM+ er et tilbud til godt voksne folk som ønsker å gi litt av sin tid til praktisk arbeid i laget. Frammøtet til treffdagene varierer fra Treffdag var i 2014 første tirsdagen i måneden. Men ikke alle tirsdager passer inn i våre arbeidsoppgaver, så da stiller vi opp uansett dag. Da virksomheten i disse to gruppene faller sammen, skrives felles årsrapport. Huskomiteen for Torvastad Ungdomshus: Kirsten Vikingstad, Signy Storesund, Einar Vikingstad, Håkon Areklett. KM+: Kirsten Vikingstad, Signy Storesund, Håkon Areklett 11

12 Arbeidsoppgaver i 2014 Takreparasjonen kom i gang i november. Sløysene hadde gått ut på dato og måtte skiftes. Kvaliteten på arbeid som var gjort tidligere var så som så, så derfor hadde det blitt lekkasjer 2 steder på huset. Taket har nå også fått taksteinfangere som fanger takstein som løsner. Det er viktig at vi tenker på sikkerhet. Høsten 2014 var det brannverninspeksjon. Alt var tilfredsstillende, men vi må ha en brannvernorientering for alle ledere som bruker huset. Gjentagelsens kunst er et sentralt stikkord i vårt arbeid: Det er å organisere vask, rydde og atter rydde. Vårt arbeid i 2014 er summarisk slik: *Rydding rundt Ungdomshuset før 17. mai og beplanting. Rydding og barking rundt flagghaugen og inngangspartiet i nord. Rydding de samme områder etter ferien. *Alle røde stolene vasket/ renset 3x * Skiftet kledning i nord på toalettveggens ytterside og matsalen mot nord. *Malt veggene som man skiftet kledning på *Skiftet kledning på utbygget over hovedinngangen. *Daglig vaktmesterarbeid, sjekk, kontroll og rydding *Vask av mopper håndklær *Klargjøre huset til 17. maifrokost /Arenakveld/Høstbasar og Julemarked *Montere og demontere juletrær inne og ute * Feste taksteiner som har løsnet *Service på brannvernutstyr. *Montere ekstra lysbryter på kjøkkenet *Montere nytt lysarmatur på toalettene * Justere oppheng til rullegardiner * Fjernet ugress i gangområde * Klargjøre loftsrommene til Undervisningslokale * Kjøkkenvask * Malt hovedinngangsområdet * Tatt ned trær ved flaggstanga * Rydde i bua / Sette opp hyller * Malt overskap på kjøkkenet Arkiv-utvalget for Torvastad KFUK-KFUM Utvalget har som oppgave å samle inn og bevare materiale som beskriver lagets historie: protokoller og annet skriftlig materiale, fotografier, slides, årsmeldinger, plakater, brosjyrer etc. De siste år har komiteen samlet inn eldre historisk materiale. Dette kompletteres fortløpende av nyere materiale (plakater, brosjyrer etc.) som medlemmene i komiteen samler inn. Komiteen ber ledere være bevisst på å formidle til komitemedlemmene materiale fra sin avdeling. Det er bedre å motta for mye, enn lite eller ikke noe. Når protokoller etc. ikke lenger er i bruk, må de leveres komitemedlemmene. 12

13 Det vil ta lang tid før lagets historiske arkiv er registrert på en god måte. Men spørsmål om foreningens og husets historie blir besvart fortløpende. Arkivutvalget består av Erling Stange, Sven Johan Skjølingstad og Ingmar Areklett. Kulturhuskomiteen Kulturhuskomiteen har siden 2012 arbeidet for en mulig overtakelse av Kulturhuset når Torvastad Skole og Kultursenter på Håland står ferdig i Etter kontakt på politisk nivå har Torvastad KFUK KFUM 18. juni 2014 sendt brev til kommunen der vi gir uttrykk for at vi kan tenke oss å overta huset. I juli fikk vi svar fra kommunen der det ble bekreftet at de ville komme tilbake til saken før endelig avgjørelse om husets fremtid. I oktober var vi igjen i kontakt for å høre om det var noe nytt i saken. Vi fikk nå bekreftet at saken kunne komme opp før slutten av 2014, men det har ikke skjedd. Høsten 2014 har en egen komité (Hjørdis Hausken, Inger Hausken, Anita Grønningen samt Håkon Areklett og Truls Gautesen) hatt 3 møter for å diskutere bruk av huset, økonomi og behov for lederressurser hvis det blir mulig å overta Kulturhuset. Komiteen har også arbeidet med et proforma budsjett for drift av Kulturhuset. Dette er basert på informasjon fra Eiendomsavdelingen i kommunen og erfaringsdata fra drift av Ungdomshuset. I løpet av vinteren 2015 vil komiteen jobbe videre med noen hovedpunkter på inntektssiden av budsjettet og bruksscenarier for huset. Hvis det i 2015 skulle bli mulig å overta Kulturhuset vil det sammen med Hovedstyret bli lagt opp til en åpen prosess før endelig beslutning i laget. Komite: Håkon Areklett og Truls Gautesen. Økonomikomiteen I tråd med innstillingen fra Strategikomiteen i 2012 har Hovedstyret i år opprettet en økonomikomite. Formålet er å få bedre fokus på økonomi for å opprettholde og utvikle tilbudene våre. Dette er en ny komite for KM og en har i oppstarten brukt litt tid på hvordan en best skal utnytte de gode ressursene vi har i komiteen. Det har blant annet vært et ønske fra Hovedstyret at økonomikomiteen setter seg inn i hvilke stønader Torvastad KFUK/KFUM kan nyttiggjøre seg av. Planen er at fremtidig søking blir administrert og strømlinjeformet av økonomikomiteen og de første søknadene er allerede sendt. Komiteen vil også se på muligheter for å øke inntektene samt gå gjennom utgiftene med sikte på mulige innsparinger. Økonomikomiteen rapporterer til hovedstyret. Medlemmer av økonomikomiteen er: Randi Vikse Roar Bjørntvedt Nils Olav Stava Valgkomiteen Ole Steffen Thorsen, Marianne Førre, Bjart Grutle, Anne Gro Tønnesen Christiansen 13

14 7. Årsmeldinger fra Underavdelingene Lekefrokost: 14 treff Ansvarlig: Laura Sandvik-trosopplærer Antall: vår-16 voksne og 24 barn. Vi hadde treff annen hver onsdag i partallsukene fra kl. 10:00-12:00. Vi laget lunsj på Ungdomshuset på våren for 20,-men fra høsten har vi startet med å ta nistepakke med. Lekefrokost stiller opp med kaffe, te og kjeks. Vi holder andakt, synger barnesanger og har forskjellige aktiviteter etter alder. Dette fungerer mye bedre. Foreldre og Torvastad Barnegospel kom med brukte leker til Ungdomshuset. De kan vi bruke på alle aktivitetene for små barn. Torvastad Barnegospel (TOBAGO) Hovedleder: Hjørdis Hausken Ledere: Kristin Nag, Johanne Lomheim, Helene Tjomsland, Marianne Førre Torvastad Barnegospel er et samarbeid mellom tidligere Shalom og Storesund søndagskole. Vi har øvelse annenhver onsdag fra kl til 18.15, hvor vi synger, har andakt i regi av søndagsskolen, spiser kvelds, leker og deler ut BARNAS i forbindelse med dagens andakt (søndagskoleblad/aktivitetshefte) som barna kan ta med seg hjem. Vi har hatt en stor, men varierende oppslutning på de ulike øvelsene, barn i alderen 4-7år (2kl.) har vært innom. Konserter/opptredener: Vi har sunget på gudstjenester i kirka, på høstbasaren og julemarkedet, sang på grendahuset 14. desember, i kirken på julaften og hadde egen avslutningskonsert for foreldre og besteforeldre 3.desember. Juletrefesten var det Torvastad Barnegospel som arrangerte, hvor vi også selselvsagt opptrådte. 14

15 Korus Barnekoret Korus har øving torsdager i oddetallsuker, kl Koret er for gutter og jenter fra 3. til 7. klasse. I høst har vi hatt 18 medlemmer. På Korussamling har vi fokus på å øve og lære sanger, i tillegg har vi andakt og spiser kveldsmat sammen. Det er viktig for oss å ha tekster som lærer barna om Guds nåde, kjærlighet og omsorg, noe som vi også ønsker å formidle til de som hører oss. I løpet av året hadde koret 7 8 opptredener i forbindelse med gudstjenester, sykehjemsbesøk, messer og julekonsert. Ledere for koret er: Adina Sørdal Simonsen, Kari S. Troland og Martha Synnøve Håkonsen. Kjellaug Areklett og Signy Storesund har hatt ansvar for kveldsmaten. KLUBB 78 Ledere 2014: Marianne Kjærandsen, Marit Utvik, Stine Marie Skjølingstad, Runar Areklett (vår) og Vidar Monsen (vår). Klubb 78 er et tilbud for gutter og jenter i 7.og 8.klasse, og vi har samling på Ungdomshuset annenhver tirsdag. Vi har hatt 7 møter på våren og 7 møter på høsten i Det har vært et jevnt godt oppmøte, med ca. 50 på det meste og ca. 40 i gjennomsnitt. Det har vært veldig god oppslutning fra 7. klassingene, mens utfordringen har vært å beholde 8. klassingene, spesielt på vårparten. Programmet har vært variert med bl.a. brettspill-kveld, innebandyturnering, taco-kveld, filmkvelder, bading i Karmøyhallen, besøk i den lokale dyrehagen, pizza-kveld, samt flere vanlige kvelder. På en vanlig Klubb78-kveld er det ulike aktiviteter som luftgeværskyting, biljard, air-hockey, kanonball, kort/spill, bordtennis og ulike leker. Da er nær sagt hele Ungdomshuset i bruk. I løpet av kvelden har vi en pause hvor vi serverer noe godt å spise, som for eksempel is, frukt, kaker, pølser etc. I tillegg har vi en kort andakt. Sommeravslutningen hadde vi ute i Bjørgene med grilling og ulike leker og konkurranser. Juleavslutningen var koselig med ulike formingsaktiviteter og julenøtter samt tradisjonell risgrøt med mandel. 15

16 Klubb 78 er et viktig arbeid i KFUK/M, og vi ser at det er et behov for et «lavterskel-tilbud», hvor de unge i stor grad kan aktivisere seg selv, med litt hjelp fra oss voksne som er tilstede. Fra høsten 2014 har det kun vært 3 ledere, og det er i minste laget. Det er ønskelig med flere voksne, spesielt menn, men det har vært utfordrende å rekruttere nye ledere. I høst-semesteret fikk vi god hjelp av Laura Sandvik som var med som leder og andaktsholder enkelte kvelder. TORVASTAD KFUK-KFUM speiderne Gruppeting /årsmøte ble avholdt 06. januar Valg av gruppeleder og enhetsledere: Gruppeleder: Åge Roald Hausken Enhetsleder Vandrere: Elisabeth Holm Hausken og Helene Stokke som assistent Enhetsleder Oppdagere (jenter): Inger F Hausken Enhetsleder Oppdagere (gutter): Jarle Håkonsen Roverledere: Irene Vøyum Kasserer: Elisabeth Holm Hausken Revisor: Leif Johnny Støle Andre ledere: Jarle Vikingstad, Sverre Storesund, Irene Vøyum, Linda Merethe Sjøen Vea, Kai Tore Eide, Magne Møksvold og Linn Elen Lande. Rolf Vågen, Siv Karin Vikingstad og Laila Vikshåland sluttet etter vårsemesteret. Ny leder fra høsten av: Elisabeth Haukeland. MEDLEMMER: Vi har 98 betalende medlemmer. ØKONOMI: Gruppa har god økonomi. Hovedinntektene får vi fra frifondmidler, tilskudd fra kommunen og Skudenes & Åkra Sparebank, Lionslotteriet og speiderfesten. Vi har kr ,40 på konto pr Vi har i år kjøpt 2 nye flerstangslavoer. SPEIDERMØTER annen hver torsdag kl , totalt 17 møter. 16

17 ANDRE ARRANGEMENT I 2014: 17. mai med flaggheis og morgenprosesjon mai speiderleir for oppdagere og stifinnere (3.-4.klasse) på Blikshavn. 14. juni deltok vandrere og rovere på Sommermarkedet. Overnatting og grilling august Landsleir for vandrere i Asker, totalt 40 speidere og ledere herfra. En opplevelse for livet! 19. september - Kampen om Vikingskipet på Bokn 13. november - speidermøte med Lions speiderlotteri / Global aksjonen 4 ledermøter DELTAKELSE PÅ KRETSPLAN: Kretsens årsmøte i Skjold 12.februar: Åge Roald Hausken og Inger F. Hausken. Patruljeførerkurs-Nord, 7 stk fra oss Patruljeførerkurs-Sør, 8 stk fra oss Ledersamling på Fjørsilkebris i Tysvær: Jon Gunnar Vikingstad, Linda Merete Sjøen Vea, Elisabeth Haukeland og Elisabeth H Hausken Good News Ten Sing Dirigent: Anita Grønningen Voksenledere: Anita Grønningen, Vidar Skjølingstad, Bjørn Ove Troland, Gunn Lillian Utvik, Kristin Vikingstad Styret: Guro Vikingstad, Lovise Vikingstad, Helene Troland, Ingeborg Holm Hausken, Ingvild Grønningen, Karoline Utvik, Malin Storesund, Oda Wegner Bjørntvedt, Viljar Utvik, Alexandre Nordtveit Storesund Antall medlemmer: ca.30 Good News jobbet våren 2014 mot konsert / revy før sommerferien. Vi hadde øvelsesweekend på Ungdomshuset for å øve mot konserten. Vårkonserten gikk fint, med gode tilbakemeldinger fra publikum. 17

18 Høsten 2014 deltok mange av styremedlemmene på en samling for styremedlemmer og voksenledere på KM huset i Haugesund, noe som var en god start på høstsemesteret og styrearbeidet. Det begynte endel nye 8.klassinger, og på øvelsene har det i høst variert mellom 15 og 35 som har møtt. En gjeng reiste til Synzegus i Kopervik der Ten Sing Norway hadde en øvelse i forbindelse med Forbundsuka. Artig og inspirerende! Good News opptrådde med to sanger på Good Night i Håvikhallen. Flere andre Ten Sing kor fra kretsen deltok, og etter konserten var det gudstjeneste og volleyballturnering. Ca. 25 stk var med på øvingshelg på Fredtun, der vi koste oss med øvelser og sosialt samvær. Good News sang på Julemarkedet, på Julekonserten i kirken, og i kirken på Julaften. Etter de fleste øvelsene har vi kost oss med noe å spise og sosialt samvær for de som ønsker det. Vi har fått god hjelp fra voksenledere og foreldre som bidrar med innkjøp og matlaging, i samarbeid med kjøkkengruppa. Klubben Ungdomsklubben har treff på ungdomshuset kl 20 på lørdagskveldene. Klubben er for de som har begynt på ungdomsskolen og oppover. Våren 2014 var det ca. 40 ungdommer som møttes. I løpet av våren ble det satt opp klubbkvelder og åpent hus annenhver lørdag. Åpent hus ble holdt hjemme hos ungdommer som var med i Klubben. Det var ikke andakt på åpent hus. Selv om åpent hus var populært, så var det mye de samme ungdommene som traff hverandre der og det var lite rekruttering av nye. Klubbkveldene på ungdomshuset hadde ulikt opplegg og det var også andaktsholdere der. Høsten 2014 startet uten leder og styre, derfor kom ikke Klubben i gang igjen. Cecilie Lie gav seg som leder, og det var ingen som påtok seg ansvaret for å starte opp. I slutten av oktober var vi noen voksne som tok initiativ til å starte opp igjen, og vi hadde 4 kvelder før jul, bestående av film, quiz, disco og grøtfest. Det var samlet fra ungdommer på disse kveldene. 18

19 To ungdommer (Tore og Tobias) var på lederkurs i høst. Det nåværende styret: Monica Osnes, Janne Storesund, Karin Vedø, Astrid Birgitte Wegner Osnes, Martha Synnøve Håkonsen, Casper Lie, Karianne Storesund, Tobias Osnes, Tore Pettersen og Endre Vikingstad. KFUM-kameratene KFUM-kameratene har i 2014 vært ca 20 medlemmer. Det har i løpet av 2014 vært en gruppe i KFUM-kameratene som har trent innefotball i gymsalen på Hauge skole mandager. Styret har bestått av følgende styremedlemmer: Leder: Knut Bendik Christiansen Nestleder: Øystein Hole Styremedlem: Johanne Lomheim Styremedlem: Jarle Håland Varamedlem: Nicolas De Wachter Scala Koret har øvelse hver mandag på Ungdomshuset. Høsten 2014 har det også vært øvelser på tirsdager, sammen med koret Keryx fra Avaldsnes. Korene forbereder et felles konsertprogram våren Medlemstallet har også dette året vært stabilt og koret teller nå 39 medlemmer. Det er gledelig at vi i løpet av året har fått flere medlemmer. Korkomiteen består av : Håkon Areklett (dirigent og korleder), Tor Storesund, (kasserer) og Ragnhild Galtung (leder) Året 2014 har vært et aktivt år: Mars Gudstjeneste i Torvastad kirke. Medarbeidersamling på Ungdomshuset. Her var Per Anders Nordengen foredragsholder. April Bedehusvandring med korsang og fellessang. Vandringen startet på Hauge bedehus, fortsatte på Håland bedehus og endte på Ungdomshuset med avslutning og enkel servering. Over 50 sanger ble sunget på denne vanringen. Mai Gjestekonsert i Gjertrud Lunde sin releasekonsert for sin CD Hjemklang. Med seg på denne konserten hadde Gjertrud sitt internasjonale band med musikere fra flere land. Juni Minikonsert på KM s sommermarked på Ungdomshuset September Sang på basar i Kvalavåg bedehus Oktober Sang i Gudstjeneste ifm Ungdomshuset 80 år Sang på Ungdomshuset samme dag under markeringen av at Ungdomshuset fylte 80 år. 19

20 November Allehelgensøndag i Torvastad kirke Normisjon s julemesse i Haugesund Desember Julekonserten samlet også i år fullt hus, med ca 325 publikummere. I tillegg til korets egne solister hadde vi også i år gleden av å ha med solistene Isabel Espelid og Ole Morten Velde. Musikerne Vegard Fossum, Halvor Lillesund, Runar Areklett, Alfred Sørbø, Karl Inge Stensland, Arnfred Lunde og Hans Petter Tangen, hadde ansvar for det musikalske tonefølget Gudstjeneste i Avaldsnes kirke Gudstjeneste 1. juledag i Torvastad Kirke. Ole Morten Velde var med som solist. 8. KM ringer Kristbjørg Storesund 6 medlemmer Kirsten Støle 5 medlemmer Kjel1aug Areklett 6 medlemmer Marit Utvik 5 medlemmer Tore Storesund 7 medlemmer Sissel Tove Areklett 7 medlemmer Gunnar Areklett 10 medlemmer Ester Rigmor Røthe 8 medlemmer Elisabeth Sivertsen 5 medlemmer Trygve Utvik 8 medlemmer Kjetil Vikingstad 10 medlemmer Astrid Birgitte Bjømtvedt 9 medlemmer Bjørn Pedersen 8 medlemmer Liv Stava 9 medlemmer Gunn Lillian Utvik 7medlemmer 20

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

www. haugesund. kirken. no Nytt fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter Sept 2012 10. årg. Nr. 4

www. haugesund. kirken. no Nytt fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter Sept 2012 10. årg. Nr. 4 www. haugesund. kirken. no Folk og Kirke DEN NORSKE KIRKE Nytt fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter Sept 2012 10. årg. Nr. 4 Tema: Rus og omsorg Vi har besøkt dag og aktivitetssenteret TETRE og

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer