BUSKERUD VALKOMITEENS INNSTILLLING PRESENTASJON AV KANDIDATER. Verv Navn Sted Periode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUD VALKOMITEENS INNSTILLLING PRESENTASJON AV KANDIDATER. Verv Navn Sted Periode"

Transkript

1 BUSKERUD Årsmøterepresentant Liv Margaretha Berven Veggli Ny for 2 år Årsmøterepresentant Torleif Olav Terum Modum På valg i Vararepresentant Hans Terje Hamremoen Krødsherad På valg i Vararepresentant Knut Espen Riis Lier På valg i 2016 Leder av valgkomiteen Kirsti Skrattegard Ål På valg i 2016 Valgkomitemedlem Aslak Geir Skurdal Hol På valg i 2017 Valgkomitemedlem Rønnaug Thorrud Øvre Eiker Ny for 3 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Dag Andreas Gundesø Drammen Gjenvalg for 1 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Ingebjørg Sørbøen Ål Ny for 1 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Wiggo Andersen Lier Ny for 1 år Liv Margaretha Berven Veggli, Ny for 2 år Født i 1961, oppvokst i Asker, utdannet Markedsøkonom, gift med Arne og har fire voksne barn. Liv Margaretha jobber som prosjektleder for Matopplevelser i Numedal SA (MIN), et nettverk med 35 andelseiere innen lokalmat og grønt reiseliv i Numedal. Hun er også medeier og styreleder i Numedal Stasjons Bryggeri AS, et microbryggeri på Rollag Stasjon, på den fredede Numedalsbanen. Hun har tidligere vært senterleder på både Metro Senter på Lørenskog og Handelsstedet Bærums Verk, og har vært daglig leder i Oslo Arrangement. Liv Margarethe og mannen flyttet fra Lommedalen til et småbruk i Veggli i februar, og planlegger å drive med spælsau og gris som tilleggsnæring.

2 HEDMARK Verv Navn Sted Valgperiode Årsmøterepresentant Ivar Skramstad Hamar 1 eller 2 år Årsmøterepresentant Knut Ryhaug Folldal 1 eller 2 år 1. Vararepresentant Tormod Skramstad Åmot På valg i Vararepresentant Geir Lervang Rendalen På valg i 2016 Leder av valgkomiteen Borghild Glorvigen Åsnes På valg i 2016 Valgkomitemedlem Per Walmsnes Åmot På valg i 2017 Valgkomitemedlem Hans Th. Kiær Rendalen Ny, 3 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Hans Morten Sandbæk Elverum Gjenvalg for 1 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Einar Storlien Ringsaker Gjenvalg for 1 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Berit Bøhn Åmot Gjenvalg for 1 år INFORMASJON OM VALGET Valg av årsmøterepresentanter i Hedmark Begge kandidatene er kontaktet av valgkomiteen og stiller til gjenvalg. Det skal velges 2 årsmøterepresentanter. Den av kandidatene med flest stemmer velges for 2 år, den med færrest velges for 1 år. Ved stemmelikhet avgjøres dette ved loddtrekning. Ivar Skramstad Knut Ryhaug

3 HORDALAND Årsmøterepresentant Lene Vangberg Monsen Kvinnherad Ny for 2 år Årsmøterepresentant Peder Nernes Kvam Herad Ny for 2 år 1. Vararepresentant Lene Vangberg Monsen Kvinnherad Ny for 2 år 2. Vararepresentant Peder Nernes Kvam Herad Ny for 2 år Leder av valgkomiteen Oddvar Oldereide Bømlo På valg i 2017 Valgkomitemedlem Hans Jakob Berge Kvinnherad På valg i 2019 Valgkomitemedlem Anne Kristine Tonning Lindås Ny for 6 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Rune Nordtun Bømlo Ny for 2 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Tore Gjerstad Lindås Ny for 2 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Jarle Heimdal Modalen INFORMASJON OM VALGET Valg av årsmøterepresentanter i Hordaland Lene Vangberg Monsen og Peder Nernes er begge innstilt som årsmøterepresentant. Den av kandidatene som får flest stemmer blir årsmøterepresentant. Den som får færrest stemmer ønsker valgkomiteen at skal velges til vararepresentant. Peder Nernes Kvam Herad, årsmøterepresentant, ny for 2 år Peder er 35 år og bur på Mundheim i Kvam Herad der han driv med mjølkeproduksjon i samdrift, samt eit sagbruk. Han driv og oppal av mellomkalv. Sagbruket er medlem i salssamarbeidet Hordatre og spesialiserer seg på spesialdimensjonar, villmarkskledning, restaureringsmaterialer samt materialer til båtbygging. Han er utdanna agronom frå Voss Jordbruksskule, samt at han har ein Bachelorgrad i International Relations and Security Studies. Han har og studert engelsk og pedagogikk. Han har arbeidd som lærar i vidaregåande i sju år, men satasar no på drifta heime. For tida er han leiar i grendautvalet i heimbygda, samt leiar i Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag. Peder er gift og har ei jente på snart 2 år. Lene Vangberg Monsen Kvinnherad, årsmøterepresentant, ny for 2 år Lene er 30 år, gift og har to barn. Lene jobber som selvstendig næringsdrivende tannpleier i en privat tannlegepraksis på Husnes. Hun driver i tillegg gård sammen med sin mann, hvor de har melkeproduksjon og kjøttproduksjon av storfe i samdrift. Hjemme på tunet har de ca. 30 vinterforete sauer. Av andre tillitsverv sitter hun som nestleder Omvikdalen bygdekvinnelag. De jobber for tiden med å oppføre ett vedfyrt bakeri på gården, som skal gi henne en heltidsstilling på gården. Hun beskriver seg selv som en utadvendt dame med mye pågangsmot, som liker utfordringer og ser muligheter fremfor problemer. Anne Kristine Tonning Lindås, valgkomitemedlem, ny for 6 år Anne Kristine driv gard med sau- og ammekuproduksjon. Ho har vore lærar, men er no heiltidsbonde. Har erfaring frå ei rekke lokale styreverv mellom anna lokalt bondelag, og er for tida kasserar i lokalt santitetslag og styremedlem i Lindås og Meland sau- og geitavlslag. Valnemnda meiner ho har lang erfaring og eit breidt kontaktnett i landbruket i regionen som gjer ho godt skikka til å sitja i valnemda.

4 MØRE OG ROMSDAL Årsmøterepresentant Oddveig Gikling-Bjørnå Sunndal På valg i 2016 Årsmøterepresentant Othild Bakken Tjugen Eide 1. Vararepresentant Per Kristian Gjerde Stranda Ny for 2 år 2. Vararepresentant Magnhild Vik Rauma Leder av valgkomiteen Olav Magne Seljehaug Averøy På valg i 2016 Valgkomitemedlem Geir Egil Hole Ørsta På valg i 2017 Valgkomitemedlem Ragnhild Godal Tunheim Halsa Ny for 3 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Arne Andreassen Vestnes Ny for 1 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Paul Sindre Vedeld Vanylven Ny for 1 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Jan Erik Aasbø Glåmen Halsa Ny for 1 år Othild Bakken Tjugen Eide, årsmøterepresentant Melkeprodusent. Driver økologisk produksjon sammen med sin ektemann og har eget gårdsysteri (Derinngarden). I tillegg drives det med turisme. Per Kristian Gjerde Stranda, 1. vararepresentant Ny for 2 år Har tidligere jobbet som konsulent i husdyrkontrollen i Tine Vest. Har også erfaring fra styret i Møre og Romsdal Bondelag. Magnhild Vik Rauma, 2. vararepresentant Bonde og kommunepolitikker. Opprinnelig utdannet lærer.

5 NORD-TRØNDELAG Årsmøterepresentant Arne Holan Verdal På valg i 2016 Årsmøterepresentant Jan Olav Tømmerås Overhalla 1. Vararepresentant Sigmund Johansen Nærøy 2. Vararepresentant Anne Oldervik Frosta Leder av valgkomiteen Gerhard Annar Røsseth Foldereid På valg i 2016 Valgkomitemedlem Berit Wang Hell På valg i 2017 Valgkomitemedlem Geir Gipling Steinkjer Ny for 3 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Unni Hestegrei Verdal Gjenvalg for 1 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Arnstein Flåum Flornes Gjenvalg for 1 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Kåre Holand Nørøy Ny for 1 år Jan Olav Tømmerås Overhalla, årsmøterepresentant Gjenvalg 2 år Driver samdrift med melk og kjøttproduksjon. Sitter som leder i Namsenvassdragets grunneierforening,nestleder i Namdal kornsilo og mølle A/S, vara i valgkomite og vara i kontrollkomite i Landkreditt Bank. Jan Olav er levende opptatt av landbruket,samfunnsengasjert samdriftsbonde som ser samvirke som eneste mulighet for å ha et landbruk i Norge. Med den struktur forandringen som foregår på grunn av teknologisk utvikling er tilgangen på kapital til riktig pris for landbruket det aller viktigste. Geir Gipling Steinkjer, Valgkomitemedlem Ny for 3 år 54 år, melk og kyllingprodusent

6 OPPLAND Årsmøterepresentant Per Heringstad Sel På valg i 2016 Årsmøterepresentant Jorunn Håkonsen Gjøvik Ny for 2 år 1. Vararepresentant Gro Haraldsdotter Arneng Østre Slidre På valg i Vararepresentant Craig Leo Bertoia Gjøvik Leder av valgkomiteen Gunhild Skarkerud Gjøvik På valg i 2016 Valgkomitemedlem Boye Olav Skøre Vang i Valdres På valg i 2017 Valgkomitemedlem Iver Presterud Lillehammer Ny for 3 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Mona Tønnesland Tholin Søndre Land Ny for 1 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Roar Sørli Nord-Aurdal Gjenvalg for 1 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Anders Hole Fyksen Gausdal Ny for 1 år Jorunn Håkonsen Gjøvik, årsmøterepresentant, ny for 2 år Jorunn er gardbruker med 15 årskyr og driver i tillegg restaurant i Snertingdal. Hun er aktiv i styret i Snertingdal arbeiderlag og representantskapet i Gjøvik AP. Jorunn er vara til kommunestyret i Gjøvik, og har hatt en periode i kommunestyret tidligere. Kandidaten er engasjert og kunnskapsrik. Craig Leo Bertoia Gjøvik, 2. vararepresentant, gjenvalg for 2 år Kandidaten ble valgt første gang i Valgkomiteen mener kandidaten er godt egnet for vervet. Iver Presterud Lillehammer, Valgkomitemedlem, ny for 3 år Kandidaten har stort nettverk innen landbrukets organisasjoner. Lang fartstid i tillitsverv i bl.a. Tine og Bondelaget. Vil gjennom sin kunnskap og innsikt være godt egnet som valgkomitémedlem. Mona Tønnesland Tholin Søndre Land, 1. vara valgkomiteen, ny for 1 år Kandidaten er godt egnet til valgkomitéarbeid. Det er lagt vekt på balanse mellom kjønnene og geografisk tilhørighet ved sammensetning av medlemmer og varamedlemmer til valgkomeitèen. Roar Sørli Nord-Aurdal, 2. vara valgkomiteen, gjenvalg for 1 år Kandidaten er godt egnet til vervet. Det er lagt vekt på balanse mellom kjønnene og geografisk tilhørighet ved sammensetning av valgkomiteen. Anders Hole Fyksen Gausdal, 3. vara valgkomiteen, ny for 1 år Kandidaten er leder i Gausdal Bondelag, og godt egnet for valgkomitéarbeid. Det er lagt vekt på balanse mellom kjønnene og geografisk tilhørighet ved sammensetning av valgkomiteen.

7 OSLO OG AKERSHUS Årsmøteprepresentant Torbjørg Kylland Ås Ny for 1 eller 2 år Årsmøterepresentant Aksel Klever Skedsmo Gjenvalg for 1 eller 2 år Årsmøterepresentant Hans Ellef Wettre Asker Gjenvalg for 1 eller 2 år 1. Vararepresentant Odd Einar Hjortnes Asker Gjenvalg for 1 eller 2 år 2. Vararepresentant Wenche Andal Hofsrud Nes på Romerike Gjenvalg for 1 eller 2 år 3. Vararepresentant Lars Gudbrand Skjenum Nannestad Gjenvalg for 1 eller 2 år Leder av valgkomiteen Martin Opsahl Ytre Enebakk På valg i 2016 Valgkomitemedlem Bjørg Tveit Strøm Vestby På valg i 2017 Valgkomitemedlem Lise Olavsdotter Lund Nes på Romerike Ny for 3 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Svend Østby Ski Gjenvalg 1 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Helge Olaf Aas Eidsvoll Gjenvalg for 1 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Ole Albert Bøhn Nes på Romerike Ny for 1 år INFORMASJON OM VALGET Valg av årsmøterepresentanter i Oslo og Akershus For å unngå at alle vervene er på valg samme år ønsker valgkomiteen å foreta en justering for en jevnere fordeling av når de tillitsvalgte kommer på valg. Årsmøterepresentanter og vararpresentanter er derfor innstilt for ett eller to år. De som får flest stemmer blir valgt for to år, og den som får færrest stemmer blir valgt for ett år. Ved stemmelikhet avgjøres dette ved loddtrekning. Dette gjelder både årsmøterepresentanter og vararepresentanter. Aksel Klever Skedsmo Årsmøterepresentant Gjenvalg for 1 eller 2 år Har sittet i flere år. Han har vært engasjert og gjort en god innsats. Hans Ellef Wettre Asker Årsmøterepresentant Gjenvalg for 1 eller 2 år Han har sittet i flere år og gjort en god innsats. Torbjørg Kylland Ås Årsmøterepresentant Ny for 1 eller 2 år Vi ønsker en representant fra dette området med godt nettverk og godt engasjement og mender kandidaten oppfyller disse kriteriene. Vararepresentanter Alle våre representanter har sittet i forrige periode, og har sagt seg villige til gjenvalg. Antall stemmer vil avgjøre hvem som blir valgt for ett og to år. Valgkomiteen På kandidatene har vi vektlagt geografisk spredning, samt å få inn yngre kandidater med godt nettverk.

8 ROGALAND Årsmøterepresentant Trond Lode Hå På valg i 2016 Årsmøterepresentant Torleif Stople Vindafjord 1. Vararepresentant Stein Pettersen Bjerkreim Gjenvalg for 1 år 2. Vararepresentant Margunn Vatne Sola Gjenvalg for 1 år Leder av valgkomiteen Rasmus Tore Stople Sandeid På valg i 2016 Valgkomitemedlem Willy Finnbakk Bryne På valg i 2017 Valgkomitemedlem Torgeir Kinn Stavanger Ny for 3 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Roy Engelsvoll Nærbø Gjenvalg for 1 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Geir Jostein Søndenaa Sauda Gjenvalg for 1 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Kolbjørn Anda Randaberg Gjenvalg for 1 år Torleif Stople Vindafjord, årsmøterepresentant, gjenvalg for 2 år Torleif Stople innstilles for gjenvalg for 2 år, og har vært årsmøterepresentant siden Torleif er gift og har 3 barn. Han driver med melk og storfeproduksjon i samdrift, kombinert produksjon svin, litt sau og skog. Han fører regnskapet for drifta, samt et innkjøpslag som SA. Han har og jobba to år som årsoppgjørshjelp hos Tveit Regnskap. Han har ellers vært tillitsvalgt på grasrota siden han begynte som bonde for 15 år siden. Han mener Landkreditt er i god driv i Rogaland, og har lyst å være med å utvikle Landkreditt videre. Stein Pettersen Bjerkreim, 1. vararepresentant Gjenvalg for 1 år Stein Pettersen er 53 år, gift, 3 voksne barn. Han har vært bonde på Holmen i Bjerkreim siden Driver med melk, kvalitetskalv, sau og juletreproduksjon. Land fartstid som tillitsvalgt, blant anent i Bygdeungdomslaget, Formann Dalane Forsøksring, Leder Bjerkreim Bondelag, Styremedlem Rogaland Bondelag, er nå produksjonslagsleder i Bjerkreim. Margunn Vatne Sola, 2. vararepresentant Gjenvalg for 1 år Margunn Vatne er 41 år, gift, og har 3 barn. Hun driver med melk, mellomkalv, ammeku og sau. Tidligere organisasjonserfaring: Medlem av arbeidsutvalg produsentlag Nord-Jæren for Tine, Årsmøtedeltaker Nortura, medlem av Arbeidsutvalg Nortura, Leder Ungdomsutvalg Nortura og Vara til Konsernstyret Nortura gjennom 2 år.

9 SOGN OG FJORDANE Årsmøterepresentant Inge Brekke Høyanger Ny for 2 år Vararepresentant Synnøve Beate Smørdal Davik Ny for 2 år Leder av valgkomiteen Jarle Selseng Sogndal På valg i 2017 Valgkomitemedlem Jarle Barsnes Sogndal På valg i 2019 Valgkomitemedlem Ragnar Olaf Andenæs Gloppen Ny for 6 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Aud Jensine Lunde Gaular Ny for 2 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Ivar Birger Kjørlaug Larsen Luster Ny for 2 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Renate Rendedal Balestrand Ny for 2 år Inge Brekke Høyanger Årsmøterepresentant Ny for 2 år Har tidligere sittet som vara, men har fungert i vervet som årsmøterepresentant siste år. Vi mener derfor dette er en godt egnet kandidat som er kjent med vervets oppgaver. Synnøve Beate Smørdal Davik Vararepresentant Ny for 2 år Kandidaten er svært interessert og klar for oppgaven som vararepresentant.

10 SØR-TRØNDELAG Årsmøterepresentant Lisbeth Norbye Selbu Vararepresentant Martin Jensen Trondheim Leder av valgkomiteen Eirik Engan Melhus På valg i 2017 Valgkomitemedlem Jostein Stranden Rissa På valg i 2019 Valgkomitemedlem Siv Kristin Remetun Lånke Rennebu Ny for 6 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Sigrunn Birgitte Nordvik Søberg Roan 2. Varamedlem til valgkomiteen Trond Kåre Langseth Selbu 3. Varamedlem til valgkomiteen Erling Bromseth Vikhammar Lisbeth Nordbye Selbu Årsmøterepresentant Siv Kristin Remetun Lånke Rennebu Valgkomitemedlem Ny for 6 år Siv Kristin er gårbruker og sykepleier. hun er 36 år, og driver med kjøttproduksjon på Limousin. Hun produserer småskalamat og driver turisme på gård på Nerskogen. Hun har bred organisasjonserfaring og er styremedlem i Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukerlag, Hun sitter også i Valgkomiteen i Nortura.

11 TELEMARK Årsmøterepresentant Per Ballestad Skien Vararepresentant Hans Ole Setra Erikstein Bø Ny for 2 år Leder av valgkomiteen Erik Hesby Håtveit Kviteseid På valg i 2017 Valgkomitemedlem Nils Olav Bjerva Nome På valg i 2019 Valgkomitemedlem Ivar Gulseth Skien Ny for 6 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Line Ballestad Skien Hans Ole Setra Erikstein Bø Vararepresentant Ny for 2 år Hans Ole er en ung og offensiv kandidat som vi tror vil gjøre en god innsats. Ivar Gulseth Skien Valgkomitemedlem Ny for 6 år Ivar har et stort nettverk og vil gjøre jobben sin som valgkomitemedlem. Line Ballestad Skien 1. vara valgkomiteen Line blir foreslått gjenvalgt. Hun er en ung melkeprodusent som vil gjøre en god jobb. Per Ballestad Skien, Årsmøterepresentant Kandidaten gjør en tilfredsstillende innsats, og har vært i vervet i forholdsvis kort tid, slik at han er motivert for videre innsats.

12 TROMS OG FINNMARK Årsmøterepresentant Ola Johansen Svanvik Vararepresentant Randi Hokland Kvæfjord Ny for 2 år Leder av valgkomiteen Else Blixgård Nordreisa Suppleringsvalg for 2 år Valgkomitemedlem Rune Håkstad Bardu På valg i 2019 Valgkomitemedlem Jan Beddari Sør-Varanger Ny for 6 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Ann-Mari Fause Balsfjord Ny for 2 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Jonny Reinholdtsen Balsfjord 3. Varamedlem til valgkomiteen Atle Aronsen Storfjord Ola Johansen Svanvik Årsmøterepresentant Ola Johansen har gjennomført sin første valgperiode som medlem av represen tantskapet på en god måte. Valgkomiteen ønsker å Else Blixgård Nordreisa, Leder valgkomiteen, suppleringsvalg for 2 år Elise Blixgård er en samfunnsengasjert kvinne med vilje til å ta på seg oppgaver utenfor gården. Hun er 34 år, driver i Storvik i Nordreisa kommune i Troms. Produksjonen er geitemelk. Hun er gift og har 3 barn. Hun er i arbeidsutvalget i produsentlaget i TINE, er i styret i Nordreisa Bondelag, representerer region 8 i årsmøtet i FK-Agri, og sitter i Nordreisa kommunestyre som vara for Sp. renominere han. Ann-Mari Fause Balsfjord, 1. vara valgkomiteen, ny for 2 år Valgkomiteen innstiller Ann-Mari Fause som ny kandidat. Hun er 54 år og bor på Storsteinnes i Balsfjord, Troms. Hun har drevet gård sammen med sin mann siden Produksjonen er sau for tiden ca 160 vinterfôra. I tillegg arbeider hun på laboratoriet til TINE sitt ysteri på Storsteinnes. Tidligere var hun produksjonsrådgiver i TINE på Storsteinnes. Jonny Reinholdtsen Balsfjord 2. vara valgkomiteen Jonny Reinholdtsen sitter på denne plassen fra tidligere og det foreslås gjenvalg på han. Atle Aronsen Storfjord 3.vara valgkomiteen Atle Aronsen sitter i denne posisjonen fra tidligere og det foreslås gjenvalg på han. Randi Hokland Kvæfjord Vararepresentant Ny for 2 år Randi Hokland er bonde på Kveøya i Kvægjord kommune i Troms. Hun er en ung bonde på 43 år med en del tillitsverv. Gift med Yngve Henriksen og har fire barn på 22, 20, 18 og 7 år. Driver et gårdsbruk med melk, kjøtt og potetprodukjon. Har vært engasjert i 4H, og har hatt mange andre verv, blant annet i grunerierlag, Kveøy Bygdeutvikling, Kvæfjord og Troms Bondelag, Tine, Felleskjøpet, og Kveøy Sanitetsforening.

13 VESTFOLD Årsmøterepresentant Hans Kristian Teien Sande i vestfold På valg i 2016 Årsmøterepresentant Hans Harald Kirkevold Re 1. Vararepresentant Dag Fredrik Eftedal Larvik Gjenvalg for 1 år 2. Vararepresentant Anne-Kari Hedlund Larvik Leder av valgkomiteen Hans Skjelland Andebu På valg i 2016 Valgkomitemedlem Hans Jørgen Galleberg Sande i vestfold På valg i 2017 Valgkomitemedlem Vigbjørn Bue Re Ny for 3 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Kristin Monsen Larvik Ny for 1 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Ann Britt Bonden Sande i vestfold Ny for 1 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Karl Arnt Bårnes Larvik Ny for 1 år Vigbjørn Bue Re, Valgkomitemedlem, ny for 3 år Stiller seg til disposisjon for valgkomitearbeid. Han er 59 år, drevet med melk og kjøttproduksjon i 35 år. Er forøvrig bosatt i Re kommune. Ann Britt Bonden Sande i Vestfold, 2. vara valgkomiteen, ny for 1 år Bor i Sande og er 56 år, driver med kornproduksjon sammen med ektefelle. Jobber på Haga barneskole som elevassistent. I Sande og Strømm Landbrukslag har hun hatt verv som studieleder og leder. Hans Harald Kirkevold Anne-Kari Hedlund Hans Harald Kirkevold Re, Årsmøterepresentant, gjenvalg for 2 år Tar gjenvalg, er også renominert av eksterne medlemmer. Har så langt gjort en flott jobb som årsmøterepresentant, stiller da som kandidat for to nye år. Driver med korn og gris. Dag Fredrik Eftedal Larvik, 1. vararepresentant, gjenvalg for 1 år Bonde, 34 år, driver sammen med ektefelle en allsidig produksjon med hovedvekt på poteter, gulrøtter og gourmetpotet. Har to barn. sitter også som 1. vararepresentant til styret i Vestfold bondelag og 3. vararepresentant til FK Agri. Kristin Monsen Larvik, 1. vara valgkomiteen, ny for 1 år Hun er 51 år, gift, har 4 barn. Driver gård i Larvik sammen med ektemann. Hovedproduksjon er korn, kalkun, slaktekylling, skog og pyntegrønt. Har brukt Landkreditt Bank i ca. 9 år. Karl Arnt Bårnes Larvik, 3. vara valgkomiteen, ny for 1 år Sivilagronom, 61 år, gift, 4 barn. Driver gård sammen med ektefelle med hovedvekt på melkeproduksjon ku og sau, korn og skog. Innehatt mange rådgivningsfunksjoner inne landbruket. er nå leder av lokallag i Norgens Bondelag. Anne-Kari Hedlund Larvik, 2. vararepresentant, gjenvalg for 2 år 54 år, gift. Har derevet egen gård i 32 år, alsidig planteproduksjon og tilleggsnæringer. Hun har også mange års erfaring fra Skattetaten og regnskapskpntor. Bred organisasjonserfaring både i Landkreditt, Norges Bondelag (sentralt, fylkesnivå og lokalt) og Norsk Landbruksforvaltning regionalt. Ønsker sterkt å bidra lokalt og regionalt til aktivitet som kan fremme medlemstallet i Vestfold.

14 ØSTFOLD Årsmøterepresentant Hanne Røed Halden På valg i 2016 Årsmøterepresentant Bjørn Brustugun Trøgstad 1. Vararepresentant Erik Nøsje Moss Ny for 2 år 2. Vararepresentant Jarle Hoff Syversby Tomter Leder av valgkomiteen Simen Gjølsjø Hobøl På valg i 2016 Valgkomitemedlem Marie Herrebrøden Halden På valg i 2017 Valgkomitemedlem Asbjørn Kjetil Ruud Fredrikstad Ny for 3 år 1. Varamedlem til valgkomiteen Bente Kristine M. Roer Rygge Gjenvalg for 1 år 2. Varamedlem til valgkomiteen Hans Christian Fremmegård Spydeberg Gjenvalg for 1 år 3. Varamedlem til valgkomiteen Lars Petter Eriksen Halden Gjenvalg for 1 år Bjørn Brustugun Erik Nøsje Bjørn Brustugun Trøgstad, årsmøterepresentant, gjenvalg for 2 år Er opptatt av Landkreditt som et samvirkeforetak! I Landkreditt er det ikke finansakrobater i bakgrunnen som sitter og tar ut millioner i overskudd hvert år. Det er er en bank eid av bøndene, og vi har svært kort avstand fra medlemmer til tillitsvalgte til styret/ledelsen i banken. Både årsmøtet og høstmøtet er gode arenaer for meningsutveksling. Jeg erfarer at styret og ledelsen i banken har stor takhøyde og er lydhøre for innspill! Når jeg deltar på stand, er jeg der mest som et sannhetsvitne, jeg er der som bruker. Jeg mener det er viktig og riktig at vi som tillitsvalgte bruker og kjenner til flest mulig av produktene til Landkreditt. Det gjør oss mere troverdige. Det er også summen av produkter som gjør best utslag for den enkelte. Min jobb i slike sammenhenger er å snakke med folk, gjøre dem interesserte og lose dem videre til bankfolket som er med på stand. Erik Nøsje Moss, 1. vara, ny for 2 år Kandidaten driver med storfe og jordbær. Har også bedriftskundeforhold til Landkreditt med virksomhet utenfor landbruket. Han har vært tillitsvalgt og styreleder i ulike landbruksvirksomheter. Har i lengre tid vært tillitsvalgt i både lokale avdelinger og sentralleddet til Norsk Landbruksrådgiving. Sitter nå som tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen. Jarle Hoff Syversby Tomter, 2. vara, gjenvalg for 2 år Mitt navn er Jarle Syversby, 53 år og deltidsbonde i Hobøl. Driver med Highland Cattle og litt sau. Kjører åpen gård-konsept, med 2 faste dager i året, samt åpen besøksgård etter avtale med BH og skoler. Er samboer med 2 voksen barn og 3 barnebarn. Sitter som kasserer i bondelaget, styremedlem i SP, og sitter i styret i Highland Cattleforeningen i Norge. Er også nyvalgt inn i interimstyret i ett nytt foretak i Spydeberg/Hobøl med markedsdager og det som følger med. Liker å være engasjert i det som skjer rundt meg, og tror jeg kan ha noe og bidra med i mange settinger.

15 FYLKENE SOM IKKE HAR VALG I 2015 ER: AGDER NORDLAND

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

01.05.2014 30.04.2015

01.05.2014 30.04.2015 01.05.2014 30.04.2015 ÅRSMELDING Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no Best i test! SERVICEBØRSEN Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Sentral valgkomite i Geno SA har i 2013-2014 bestått av følgende personer: Asgeir Pollestad Region Sør (leder) Halvard Oppervoll

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Jegerkurs i undervisningen

Jegerkurs i undervisningen KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 3 2007 54. ÅRGANG BANDET Jegerkurs i undervisningen s.18 Tomv V.I.L s. 10 Nytt studietilbud s. 16 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Tomb Fagskole godt igang... 4 Andakt... 5 Nytt

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

November/desember 2012. Møt dagen. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole

November/desember 2012. Møt dagen. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole November/desember 2012 VERKET Møt dagen Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole Første del av skoleåret side 3-5 innhold Elevstipendiater side 6 Rektors hjørne side 7 Elevliste side 8-10 Nye muligheter

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Medlemstallet 2013: Vi har ikke vært større på 19 år! side 20 Bildereportasje: Magisk stemning i skogen side 14-15 Bli med

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi - Det har vore mange harde tak 16 Satser stort på økologisk sau 20 Frå rå natur til rått design

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer