Oversikt artikler Tveit Historielags årsskrift,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt artikler Tveit Historielags årsskrift,-"

Transkript

1 Oversikt artikler Tveit Historielags årsskrift,- Artikkel Forfatter År AS Ryen Lysanlæg Alf Bøhn 1993 Krigsseilere fra Tveit... Anna Helle Nilsen 2005 Underskriftsaksjonen i Anne Ryen 2005 Bruk av gammel bakerovn... Ame Egil Larsen 2000 Jeg minnes Ame Egil Larsen 2000 Opplevelser langs Tofdalselva og litt til... Ame Egil Larsen 2001 Treske-Nils Ame Egil Larsen 2001 Utflyttet som 12-åring... Ame Egil Larsen 1999 En bygdebokforfatter Ame Mjåland 2001 Tveit Frikirke... Asbjørn Andås 2002 Et bilde fra skuronna i Sønningen... Astrid Følstad 1993 Posthistorie fra Tveit Astrid Følstad 1994 Den svarte jula et 50 års minne... Beint Foss 1992 Drangsholt vannverk Beint Foss 2002 Handel i Tveit Beint Foss 1990 Heim og slekt på Vollane - bnr 2 på Foss.. Beint Foss 2004 Hva krigen kostet, måtte noen betale... Beint Foss 1995 Kildene - nøkkelen til slektsgransking... Beint Foss 1996 Kjevik Beint Foss 2000 Militær motstand i Tveit Beint Foss 1994 Navneskikk I Beint Foss 1997 Navneskikk Il Beint Foss 1998 Ordførere i Tveit Beint Foss 2003 Sideordnede slektning - hva er det?... Beint Foss 2005 Storflommen i et 40 årsminne..... Beint Foss 1999 Taubanen i våre dager... Beint Foss 2004 To bilder og en militærøvelse sommeren Beint Foss 1999 Tveit - ett ornrådenavn og 82 gårdsnavn... Beint Foss

2 Tveit bygdemuseum i Knarestad Beint Foss 2002 Tveit i Beint Foss 2005 Tveit kommune Beint Foss 200 l De hjemløses mor Beint Foss l Fædrelandsvennen 2001 En autentisk beskrivelse fra krigens første dager... Bernhard Ryen 1990 Fant og fantefut, prest og byråkrati... Bjarne Dønnestad 2001 Snøvinteren Bjarne Dønnestad 2000 Deksgutt på Topdal Bjarne Gundersen 1991 Gamle nedlagte buplasser i Dønnestadskogen Bjarne Gundersen 1992 Vår ukjente verdensrekord Bjørn Bjørnsen 1996 Den gamle døpefonten i Tveit kirke Bjørn Dalan 2006 Oekonomisk Reise til Lister og Jedderen.. Bjørn Dalan 1997 Tveit i krigstiden Bjørn Dalan 1995 Aslak Drangsholt - gårdbruker på 1600-tallet Bjørn Fr. Drangsholt 2003 Et sted må grensen gå Bjørn Fr. Drangsholt 2002 Kjendiseri i Tveit Bjørn Fr. Drangsholt 2004 Kjevik bru Bjørn Fr. Drangsholt 2002 Tveit Historielag: Årsmelding Bjørn Fr. Drangsholt 2004 Et hundreårsminne Dagboksnotater av Beint A. Olsen Foss 1991 Kong Oscar lis besøk i Dagboksnotater av Beint Andreas Foss 2005 Taubanen i Ålefjær Egil Lie 2004 Kirkeveier i Tveit.... Erik Peersenl Frans-Ame Stylegar 2003 «... en Gunnarr reisti stein thenna (at) brodur sinn» Frans-Ame Stylegard 1997 «Tingringen» på Hamre gjenreist Frans-Ame Stylegard 2000 Da Ve-folk hadde egen kirke... Frans-Ame Stylegard 1999 Døpefont til besvær Frans-Ame Stylegard 1998 En «Landbrugsreise» i Tveit sommeren Frans-Ame Stylegard 2002 En hellerisning fra middelalderen på Erkleiv..... Frans-Ame Stylegard 2000 En oldtidsgransker i Tveit... Frans-Ame Stylegard 2003 Husmenn og tjenere i Tveit... Frans-Ame Stylegard

3 Innskriftene i Bufossen Frans-Ame Stylegard Jemaldergården på Klepp Frans-Ame Stylegard Tveit Historielag 10 år Frans-Ame Stylegard Utskiftinga på Foss i Frans-Ame Stylegard Tveit Kirke 800 år Gerhard O Tønnessen Håndverkere i Tveit H.N.O.O. Erindringer- samferdsel før og nå... Haakon Nygaard «Stolgutt» på Boen gård ingrid W. Jæger Amtskolen- den glemte skolen ingrid W. Jæger Bondekjerringer og bygdekvinner ingrid W. Jæger Den gamle døpefonten i Tveit kirke......ingrid W. Jæger Skolen i Tveit gjennom 100 år ingrid W. Jæger Ve skole 40 år l. januar Ingrid W. Jæger Bestefar forteller litt fra sine skoledager i bygda ingunn Tvedt Krisemat i krigsårene - oppskrifter fra Magnhild Pedersen innledning ved B. Foss 2001 Erindringer fra 9. april- og etter jens Birkeland 1990 Overfallet på amerikanske diplomater ved Farvannet i Johnny Haugen 2005 En seilskuteskipper og gårdbruker fra Tveit Jon Magne Vestøl 2001 Fra Rhodesia til Kjevik: Ian Smith og de alliertes fredssikring av Norge Kirsten Alsaker Kjerland2006 De små ordene Lars Hollerud, Fædrelandsvennen Tveit Helselag går inn i historien Lilla Tvedt En troldkvinne fra Tvedt sagn Marta Hunsdal Fra klokkergård til allbrukshus Nils A Thoresen Historien om Tveit ldrætslag - det første idrettslaget i Tveit Nils A Thoresen Historien om Tveits Idrætslag - del Il... Nils A Thoresen Tveit historielags sommertur 20. august Nils A Thoresen Tveit forliksråd Nils F Tvedt Dampbåten Topdals rute Kristiansand - Knarestad gjennom ca 60 år Nils Nilsen Ve Bedehusene i Tveit Olav Espegren «Dalen vår» Olav Ryen «Tveit Aprildager vi husker»..... Osmund Dønnestad

4 De fem krigsårene- glimtvise erindringer.osmund Dønnestad 1995 Fakta og tanker om gamle Tveit -vår Tofdalselv og -fjord... Osmund Dønnestad 2005 På spor etter svunne år Osmund Dønnestad 1991 Stedsnavnene - de eldste levende vitner om våre forfedre... Osmund Dønnestad 1992 Stortorvet på Dønnestad- et klyngetun -en samlet boplass gjennom 300 år... Osmund Dønnestad 1998 Under hvite seil :.... Osmund Dønnestad 1994 Prosjekt berging og bevaring av DIS Topdal I Per Kristiansen 1999 Topdalsfjordens skjulte sjøfly... R Bakken og W Berge 1990 Stedsnavn i Tveit.... Reidun Ottosen 1995 "Læsing på kirkebakken" Roald Tvedt årsminne fra Tveit Roald Tvedt 1994 Anders Roald Tvedt 1994 Bilen og motorsykkelens første 15 år i Tveit Roald Tvedt 1991 Borgen småskole for 70 år siden... Roald Tvedt 1993 Flyttedager i Tveit for femti år siden... Roald Tvedt 1990 Klipp fra vår 50 år gamle minnebok..... Roald Tvedt 1993 Klipp fra vår 50 år gamle minnebok... Roald Tvedt 1992 Klipp fra vår 50 år gamle mørke minnebok Roald Tvedt 1995 Klipp fra vår 50 år gamle mørke minnebok Roald Tvedt 1994 Klipp fra vår mørke minnebok - etter 50 år Roald Tvedt 1991 Minner om Kjevik i «gamle dager» Roald Tvedt 1997 Offentlig skyssvesen Roald Tvedt 1995 Solskinn over bygda Roald Tvedt 1996 Sykebesøk Roald Tvedt 1991 Tåfdalsmåle... Roald Tvedt 1991 Bygdekvelden 7. juni Rune Holbæk 1996 Dugnad på Bakken kalkverk lørdag 23. september Rune Holbæk 1995 En trist historie fra Dønnestad.... Rune Holbæk 1996 Folketellinger fra Rune Holbæk 1993 Forsøksgården på Kjevik Rune Holbæk 1990 Hva kan forlikskommisjonene fortelle oss.rune Holbæk 1998 Litt om fattigvesenet... Rune Holbæk 1994 Referat fra kåseriet til Sturla Ertzeid på årsmøtet til Tveit Historielag 28. mars Rune Holbæk

5 Tveit bygdemuseum.... Rune Holbæk 1999 Tveit Bygdemuseum Rune Holbæk 1998 Tveit Bygdemuseum... Rune Holbæk 1997 Tveit Bygdemuseum: Årsmelding Rune Holbæk 2001 Tveit Bygdemuseum: Årsmelding Rune Holbæk 2002 Tveit Bygdemuseum: Årsmelding Rune Holbæk 2003 Tveit Bygdemuseum: Årsmelding Rune Holbæk 2004 Tveit Historielags besøk på Boen gård 8. juni Rune Holbæk 1996 Tveit Historielags båttur Rune Holbæk 1993 Tveit Historielags sommertur Rune Holbæk 1994 Tveit Historielags sommertur Rune Holbæk 1995 Tveit Historielags sommertur 25. august Rune Holbæk 1996 Fire til Tyskland- ved en av dem... Sven Krageboen 1999 Tveit poståpneri i K valeslekten i over 70 år Syvert Dalan 2002 En reise i Setesdal... Syvert Egerhei 1996 Gjeting i Presteskauen.... Syvert Egerhei 1997 Historien om Simon Person Syvert Egerhei 1994 Jul i Egerhei i Syvert Egerhei 1991 Romjul- og nyttårsfeiring Syvert Egerhei 1992 Skjebner på Nordsida rundt år Syvert Egerhei 1995 Tveit potetmelfabrikk... Tellef Kombrekke 1991 Christen Hjort -lagmann for en dag... Terje Sødal 2003 Nytt bolighus bygget på en uke... Theodor Timenes 1997 «Tingringen» på Hamresanden... Thom B Sannes 1999 Bakken kalkverk... Tom Eg er hei 1997 Boen gård... Tom Egerhei 1995 Da rutebilen kom til Tveit... Tom Egerhei 2000 Høsttur i Gabriel Scotts lands skap Tom Egerhei 2004 Høsttur i skogen på Kjevik og Bøen... Tom Egerhei 2006 Høsttur langs den gamle postveien i Fosse daler... Tom Egerhei 2005 Høsttur til gravrøysene på Krågefjellet, Krågebuveden og Krågebuhelleren Tom Egerhei 2003 Jernbanen kom nesten til Tveit Tom Egerhei 2003 To hedersmenn har lagt ned vandringsstaven Tom Egerhei 2004 Tveit Historielag: Årsmelding Tom Egerhei

6 Tveit Historielags sommertur 23. august Tom Egerhei 1998 Tveit Historielags sommertur 24. august Tom Egerhei 1997 Tømmerfløting i Tovdalsvassdraget... Tom Egerhei 2005 Elgjakt i Tveit i ny og gammel tid... Tor Punsvik 1998 Om bever i Tveit og en tysk underoffiser.. Tor Punsvik 1999 Bilde fra Ålefjærvika Torleiv Laundal 1994 Småplukk fra dagliglivet før og nå, omkring Ålefjær poståpneri... Torleiv Laundal 1994 «Tveit i bilder» Trygve E Tønnesen 2001 Idrettslaget- en naturlig del av bygdelivet.viggo Hannås 1998 Tveit Historielag: Årsmelding Viggo Hannås 2001 Tveit historielags sommertur 19. august Viggo Hannås 2001 Bebyggelsen på Kjevik før flyplassen kom..... WencheS Hardeland 2006 Historie - for alle eller bare spesielt interesserte WencheS Hardeland 2003 Historie i hverdagen vår WencheS Hardeland 2004 Luftforsvarets Skolesenter Kjevik -utdanning i 60 år WencheS Hardeland 2006 Tveit Historielag: Årsmelding WencheS Hardeland 2005 Litt historikk om Justvik Øivind Stokkelien 1992 Tveit Historielag: Årsmelding Åse Birkenes 2000 Tveit Historielag: Årsmelding Aase Birkenes 1999 Barnekultur Åslaug K vaale 1999 Rim, regler, bånsuller og anna stoff... Åslaug K vaale 2000 Tveit Historielag: Årsmelding Åslaug Kvaale «Spælen» ved Farvannet år med musikkorps i Tveit Bygdekvelden på Ve skole 4. juni Bånsull fra Tveit Båtfarten på Topdalselva Dragefjellet ved Tveitvannet Dramatikk på elveisen for 100 år siden Gamle bilder fra Tveit Gamle Ryen Dampsag Gamle skolebilder fra Tveit Gammeldags lek og moro

7 Historien om Tveits ldrætslag - det første idrettslaget i Tveit o Ole Høiland var også i Tveit o Skolebilder fra Dønnestad o Telefonen i Tveit 100 år o Trollkvinna i Tveit, Gjyra og Grøm o Tveit Bygdemuseum: Regnskap 2001 o Tveit Bygdemuseum: Regnskap 2002 o Tveit Bygdemuseum: Regnskap 2003 o Tveit Bygdemuseum: Regnskap 2004 o Tveit Bygdemuseum: Regnskap 2005 o Tveit Historielag: Regnskap 1993 o Tveit Historielag: Regnskap 1994 o Tveit Historielag: Regnskap 1995 o Tveit Historielag: Regnskap 1996 o Tveit Historielag: Regnskap 1997 o Tveit Historielag: Regnskap 1999 o Tveit Historielag: Regnskap 2000 o Tveit Historielag: Regnskap 2001 o Tveit Historielag: Regnskap 2002 o Tveit Historielag: Regnskap 2003 o Tveit Historielag: Regnskap 2004 o Tveit Historielag: Regnskap 2005 o Tveit Historielag: Styre 2003 o Tveit Historielag: Styre 2005 o Tveit Historielag: Årsmelding 1993 o Tveit Historielag: Årsmelding 1994 o Tveit Historielag: Årsmelding 1995 o Tveit Historielag: Årsmelding 1996 o Tveit Historielag: Årsmelding 2002 o Tveit Historielag: Årsmelding 2005 o Tveit kommunestyre i 1916 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2004 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1993 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2000 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1995 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1991 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2002 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2003 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2004 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2005 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2006 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1994 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1995 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1996 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1997 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1998 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2000 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2001 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2002 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2003 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2004 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2005 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2006 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2004 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2006 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1994 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1995 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1996 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1997 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2003 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2006 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1993

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09 Siste nytt 2009 Om noen få timer går vi inn i 2010. Det er alltid litt spesielt når et år er forbi. Tenk, det er allerede 10 år siden vi runda århundre- og årtusenskiftet, og årene har gått fort. På 70-tallet

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 3 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 10. november 2006 Formannens spalte... 2 Henry Rogstad til minne... 3 Bokpris 2006... 4 Vårvandring... 5 Tillitsmannsmøte.. 6

Detaljer

Landingen, 1976-, Register

Landingen, 1976-, Register Land Museum Landingen, 1976-, Register Årgang Side Forfatter Tittel Stikkord 1976 7 Lands Museum Om årboksiden Artikkel 1976 9 Kulturstyret, N. og S. Land Hilsen til "Landingen" Artikkel 1976 11 Schou,

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket 2-05 - ny 30-11-07 15:45 Side 1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Formannens spalte... 2 Skigardskurset... Østfold

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR HAMARØY HISTORIELAG 2012

ÅRSBERETNING FOR HAMARØY HISTORIELAG 2012 ÅRSBERETNING FOR HAMARØY HISTORIELAG 2012 I 2012 HAR STYRET HATT FØLGENDE SAMMENSETNING STYRET Medlemmer Idar Sørensen (leder) Stig Solberg Gunnlaug Nilsen Einar Skogly Michal Bye (nestleder) (styremedlem)

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Årsberetning for 2010 stiftet 1952 Styret har bestått av : Anne Thori Kogstad Tor Laache Ola Kroken Rolf Brotnov Mona Engell Anne Eskild Rasmussen Anvor Sundli leder nestleder sekretær styremedlem styremedlem

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG Hver en dag er en gave en mulighet Hver dag er en nåde fra himmelen ned SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 2006 1 Gaven og OPPGAVEN Livet er en gave, en

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

ARTIKKELINDEKS FOR FAUSKEBOKA 1980-2004

ARTIKKELINDEKS FOR FAUSKEBOKA 1980-2004 ARTIKKELINDEKS FOR FAUSKEBOKA 1980-2004 Forfatterindeks FORFATTER TITTEL EMNE ÅR Andersen, Ola Minner fra frigjøringsvåren Minner 1995 Andersen, Unni Blandakor 50 år Musikk 1998 Andreassen og Øines 22.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 BLAD- Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved bygdekvinnelaget... 2 St. Hansaften i Laugsandfjæra... 3 Opera i Bjørvika 2010... 4 Blad-Grønt nr.3-1990...

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015. Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen

RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015. Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen RØYKEN HISTORIELAG NR 67 MAI 2015 Historielagets hederstegn til Kjell Jørgensen og Bjørn Eric Hansen NR 67 MAI 2015 INNHOLD Røyken Historielag 2015 2016 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Røyken historielags

Detaljer

DIS - Hordaland. Navlestrengen. Telavåg - Mer en 2. verdenskrig? Les mer på side: 10

DIS - Hordaland. Navlestrengen. Telavåg - Mer en 2. verdenskrig? Les mer på side: 10 DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 2 Juni 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 Navlestrengen Les meir om prosjektet på side: 7 Telavåg - Mer en 2. verdenskrig? Les mer på side: 10 DIS-Hordaland var på sin

Detaljer

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie medlemsbl adet 1 2009 Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie mangenfjellet turlag Lederen Medlemsbladet for Mangenfjellet turlag «Mangenfjellet» nr. 1/2009 er trykket i et opplag på 4600

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer