Psykiatriens perspektiv - psykisk helsearbeid mer enn medisiner og samtaleterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykiatriens perspektiv - psykisk helsearbeid mer enn medisiner og samtaleterapi"

Transkript

1 Psykiatriens perspektiv - psykisk helsearbeid mer enn medisiner og samtaleterapi Toril Moe Klinikk psykisk helse 26. mai 2014 Fysisk aktivitet (FA)som viktig element innen psykisk helsevern: Tradisjonell behandlingstilnærming Fysisk aktivitet og psykisk helse Aktuelle tiltak Hvem skal tilrettelegge, informere, koordinere og følge opp...? Motiverende intervju med pasienten Meningsfull aktivitet..? Muligheter for å lykkes Tverrfaglighet 1

2 Medisiner Samtaleterapi Tradisjonelle behandlingstilnærminger Miljøterapi omfatter relasjonsarbeid, lærings - og endringsprosesser, behandling og organisatoriske prinsipper (Delenay 1997) Biopsykososial modell Biologiske, mentale & sosiale faktorer (Falkum 2008) Eklektisk tilnærming Flerfaglighet tverrfaglighet Psykodynamisk miljøterapi Beskyttelse, støtte, struktur, engasjement & gyldiggjøring Kognitiv miljøterapi Situasjon, tanker, følelser & ferdigheter i problemløsning (adferd & kroppslige reaksjoner) Moderne miljøterapi kan ses på som et samspill på et medmenneskelig, respektfullt grunnlag som bygger på antagelsen om at frisk luft, meningsfulle aktiviteter, fysisk aktivitet, psykoterapi med mer påvirker pasientens holdninger og atferd. (Psyknytt ) Viktig - å komme tidlig i behandling Skape konstruktive rammer for pasient og familien Ofte krise i hele familien stort tap å ha en syk person i familien Starten er viktig og avgjørende for prosessen og videre forløp Samarbeid: - behandler & støtteapparat familie og pårørende... 2

3 Betydelig oversykelighet & overdødelighet blant psykisk syke Den forventede levetid er ca. 20 år kortere for menn og 15 år kortere for kvinner med bipolar sykdom og shizofreni Noe lavere ved depresjon Selvmord og ulykker spiller en vis rolle for den nedsatte livslengde den vesentligste grunnen til tidlig død er angivelig somatisk sykdom relatert til usunn livsstil. I tillegg er underbehandling av somatiske lidelser en utfordring. Personer med vedvarende psykisk sykdom har et usunnere kosthold en mer stillesittende atferd røyker oftere flere er overvektige ofte flere fysiske sykdommer relatert til usunn livsstil Til tross for relativt dårlig helbredstilstand og fysisk form har personer med vedvarende psykisk sykdom samme høye interesse for å endre livsstil som den generelle befolkningen både hva angår røyking, kosthold og fysisk aktivitet! (Nordentoft m.fl. 2012) Fysisk inaktivitet - den fjerde største globale risikofaktor for dødelighet (WHO -2010) Økt fysisk aktivitet Redusert prevalens av: Overvekt og fedme Diabetes type II Muskel-skjelett sykdom Osteoporose Hjerte-kar sykdom Kreft KOLS Alzheimer/demens Depresjon Angst Reduserte samfunnsøkonomiske kostnader Økt fysisk aktivitet Økt livskvalitet Økt funksjonsnivå/ styrket overskudd Økt deltakelse i arbeidsliv og sivilsamfunn Redusert sykelighet Redusert dødelighet Tommy A. Rehn 3

4 Fysisk aktivitet - mer enn sunn plikt Hverdagsaktivitet som gir Livsglede Overskudd Optimisme Vennskap Pågangsmot Bedre helse Peter F. Hjort: hvis vi kunne bygge alle mosjonens gode virkninger inn i en pille, ville den vært en bestselger i pillemarkedet. Dessuten fri for bivirkninger! Fysisk aktivitet i psykisk helsevern/arbeid Offentlige dokumenter Resept for et sunnere Norge» Helsedirektoratet Naturopplevelser, friluftsliv og vår psykiske helse» Miljverndepartementet Bedre føre var.» Folkehelseinstituttet Samhandlingsreformen» Helsedepartementet Folkehelsemeldingen» Helsedepartementet Helse- og omsorgstjenesteloven» Helsedepartementet - *Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (gradert A) - Helsedirektoratet - *Anbefalinger om. fysisk aktivitet - Helsedirektoratet Kultur for fysisk aktivitet? Grasrotbevegelse / forankring Behandling og/eller fritidsaktivitet Obligatorisk og/eller frivillig Stillinger Fagpersoner / helsepersonell Virksomhetsplaner, IP, journaler Økonomi Arenaer & utstyr Egne tiltak og/eller ordinære tilbud i samfunnet 4

5 Samhandlingsreformen - prosess ifht fysisk aktivitet Lege/ sykehus Vedtak/NAV - motivasjon/ endring - endring Treningskontakt Frisklivssentral i kommunene Resept 12 uker - motiverende intervju - fysisk aktivitet - tobakk - mat - KID Aktiv på dagtid Trening 18-67år - varierte, organiserte opplegg Bruker-org NaKuHel Aktivitet - varierte Helseforetak, kommunen, frivillige org. Øke aktivitetsnivået Idrettens - & ordinære tilbud Idretten Kommunale tilbud Kommersielle tilbud Egen aktivitet Spesielle tiltak - Tjukkasgjengen - Folkestier - Kyststier - FYSKICK Samfunnsøkonomisk / kostnadsreduksjon Hvem skal tilrettelegge, informere, koordinere og følge opp.? Offentlige Gangveier Sti- & sykkelveier Ball-& lekeplasser Badeplasser Bålplasser Lokaler Kommersielle Personlig trener Helsestudioer Andre tiltak? Viktig å plassere ansvaret: - hvem gjør hva...? Pasientene må bli sett, hørt og akseptert De frivillige Idretten Kretsene Lagene Egne idrettslag Friluftsorganisasjoner Brukerorganisasjoner Helsevesenet Behandler Miljøpersonalet Fysioterapeuter Helsesportspedagoger Treningskontakter Andre...? 5

6 Fysisk aktivitet i psykisk helsevern/helsearbeid Helsepersonells ansvar Forbilde Motivator Pådriver Organisator/planlegger Gjennomføring Evaluering 94 % av personalet var positive til fysisk aktivitet som behandling 40 % var usikre på eller mente at deres kolleger ikke var motiverte 80 % av personalet mente at pasientene ikke var motiverte for å delta i fysisk aktivitet. Kommentar fra behandler: Motion er godt, hvis der ellers er tid til det, men vi betragter ikke motionen som en del af vores professionelle værktøj og slet ikke med os selv som aktive medspillere (Svensson, 2005) 96 % av pasientene mente fysisk aktivitet absolutt var noe for dem 73 % av pasientene svarte at de var opptatt av det som skjedde med kroppen og mente fysisk aktivitet hadde en positiv virkning på deres helse. (Svensson, 2005) Alle må motiveres til å være sin egen helseminister! - helseministre sitter på mye kunnskap om seg selv Er helsevesenets hovedfokus sykdom & diagnoser...? Viktig å se ressursene! paradigmeskifte hva kan gjøres til tross for? (Høybråten, 2006) FA er smittsomt! Gunstig: - forpliktende avtaler og i grupper! Være bevisst egen og pasientens/ brukerens motivasjon! 6

7 Meningsfull aktivitet - aktuelt å tenke på.. Alle kan/bør drive en eller annen form for FA! Velg aktivitet ut fra interesser, ønsker & behov erfaringer økonomi Velg aktiviteter som gir glede, trivsel & trygghet mestring sosial opplevelse gruppefølelse variasjon Gjør FA til en hverdagsaktivitet faste tider regelmessig avtaler kontrakter & medlemskap Unngå skader start rolig oppvarming... ikke overdriv Vurder gode sko behagelig klær aktivitetsdagbok Alt er bedre enn ingenting! Mulige nøkler for å lykkes? Autonomi, kunnskap & tilhørighet! Deci & Ryan (1985, 1991, 2000) Tilbud & tilgjengelighet Informasjon, forankring, mål & planer Motivasjon, støtte & ressurser Struktur & rutiner Deltakelse, mestring & oppfølging! 7

8 - gi ikke opp på de vanskelige dagene! Normal reaksjon, men tenk positivt ikke pin deg selv gi deg lov til å skeie ut ros deg selv for alle fremskritt se fremover! Bruk hverandre...! Tverrfaglighet Innse at noen er gode på medisiner samtaler relasjonsbygging kost & ernæring fysisk aktivitet annen tilnærming Har vi tilstrekkelig respekt for hverandres profesjon? Har vi et tverrfaglige tilbud som er tilpasset pasienten/brukeren med tanke på å oppnå : mestring, livskvalitet, balanse og mening? 8

9 Videreutdanning FA innen psykisk helsevern Samarbeid mellom OUS og Høgskolen i Hedmark - utdanning av helsepersonell som arbeider innen fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - vekt på forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tiltak - Deltidsstudium over 1. år Spørsmål? Toril Moe Ta kontakt: 9

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER -hvordan oppnå mestring, livskvalitet, balanse og mening KONFERANSERAPPORT KONFERANSE PÅ SEM GJESTEGÅRD I ASKER 26. og 27. MAI 2014 UTARBEIDET AV NAKUHEL ASKER SEM, ASKER 2014

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Gjør det så enkelt som mulig

Gjør det så enkelt som mulig Gjør det så enkelt som mulig Tipshefte om Individuell plan Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.shdir.no IS-1544 MILJØMERKET 241 450 Trykksak Heftets

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer