Sør-Troms regionråd. Forfall:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Troms regionråd. Forfall:"

Transkript

1 Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl /13 Trine-Lise W. Fossland 5 + vedlegg Sted Harstad Til stede: Forfall: Møteleder: Ordfører Ivar Prestbakmo, Salangen kommune Ordfører Ronny Grindstein, Gratangen kommune Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune Ordfører Einar Aune, Skånland kommune Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune Ordfører Erling Bratsberg, Lavangen kommune Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune Rådmann Elin.Wilsgård, Gratangen kommune Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Administrasjonssjef Elisabeth Nutti, Salangen kommune Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune Daglig leder Trine-Lise W. Fossland I tillegg møtte: Stig Kjærvik (sak 69/13) Anne Berit Dybvik Hansen (sak 69/13) Nina Dons-Hansen (sak 74/13) Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune Administrasjonssjef Birger Bjørnstad, Kvæfjord kommune Referat sendes til: Regionrådets medlemmer/kommuner Media Saksliste: Sak 68/13 Sak 69/13 Sak 70/13 Sak 71/13 Sak 72/13 Sak 73/13 Sak 74/13 Sak 75/13 Sak 76/13 Sak 77/13 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 01. november 2013 Harstadregionens næringsforeningen Troms fylkeskommune samferdsel/videregående skole Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Endring av retningslinjer og utlysningstekst masterstipend Søknad om midler til prosjektet Kystvei Harstad-Tromsø Prosjektstatus Bo- og arbeidsmarkedsregioner Informasjons- og diskusjonssaker Eventuelt og kort evaluering 68/13 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra Innkalling og dagens saksliste, samt referat fra møtet 01. november 2013, godkjennes.

2 MØTEREFERAT side 2 Møtedato /13 Harstadregionens næringsforeningen Daglig leder i Harstadregionens næringsforening, Stig Kjærvik, orienterte. Foreningen har medlemsvekst, også i regionen. I prosjektet VIST legges det opp til en driftsmodell der kommunene skal bidra med kr. 1000,- pr mnd pr. kommune. Det vil bli arrangert en Sør- Tromskonferanse på nyåret, dato bør fastsettes snarest. Presentasjonen ligger som vedlegg. Forskningsdagene i Sør-Troms 2013 Anne-Berit Dybvik Hansen, Kunnskapsparken Nord, orienterte kort om Forskningsdagene i Sør- Troms 2013 og om planene for Presentasjon ligger vedlagt. Informasjonen tas til orientering 70/13 Troms fylkeskommune samferdsel/videregående skole Skolesak og samferdsel de store sakene. Fylkesrådet har meldt sin fratredelse 10.12, så nytt fylkesråd må på plass. Situasjonen er svært uklar. Et budsjett på 2,6 milliarder, må ta ca 30 mill i innsparinger fra skolene. Informasjonen og diskusjonen tas til orientering 71/13 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Gratangen: Utfordrende budsjettprosess Vedtak om endring fra regelstyrt til verdi/målrettet politisk styring er opphevet. SPIRE (omstillingsprosjektet) er i godt gjenge Julemarked i Foldvik Folketallet øker Harstad: Det har gått mye tid til fylkespolitikken i det siste. Stort trykk på VGS og Bjarkøyforbindelsen I går (05.12) gikk startskuddet for Harstadpakken; riggingen begynte Store investeringer. Bergsodden klar høsten 2014, forsøker å få på plass 72 plasser. Barnehager under bygging. Venter avgjørelse fra Statoil før jul på om de ønsker å flytte til Teknologiparken Skjer mye innen olje/gass Aibel får stadig nye kontrakter Oljeministeren besøker Harstad på mandag nye ledere Ibestad: Jon Gelius har søkt prestestilling i kommune, noe som har skapt stort engasjement Fjellsikringen av FV848 går sin gang. Et spennende arbeid som involverer fjellklatrere fra Sveits/Østerrike, lyskastere og helikopter. Søndag (08.12) arrangeres en lokal presentasjon av resultatene så langt i mineralprosjektet. Viktig strategi at lokal informasjon kommer først. Presentasjon i Fylkestinget tirsdag. Andørja Montessoriskole utreder en mulighet for flytting av privatskolen til Ånstad. Ingen beslutninger er fattet. Kvæfjord: Ny administrasjonssjef ansatt, Birger går over i annen stilling Anstrengt økonomi, kommunen har høyeste pensjonsutgift i landet ift folketall,

3 MØTEREFERAT side 3 Møtedato trekker inn 24 stillinger i 2014 Viltkroa i Gullesfjordbotn (tidl. Hinnøysenteret) under etablering Avlastning innenfor omsorg legges ned, på kort sikt spres tilbudet, skal etbl. ny fløy på BOAS på sikt VGS stor fokus naturbruk er grunnlaget for mer enn 20 m/ spesialundervisning, 36 plasser i Troms, av disse på Rå Lavangen: Stort trykk etter rasulykken på Bjørnfjell der en 22-åring fra Lavangen omkom Budsjettet er i havn Salangen: Budsjettet onsdag i Formannskapet og i kommunestyret. Stram økonomisk situasjon, men løser det Bufetat region nord, heftig omstilling. Lamo reduksjon på en avdeling årsverk, bortimot 50 %, budsjettår I nord; høyere kostnader pga nyere bygg Renoverer for fullt 4500 m2 ferdig i mai, så innredning ferdig til skolestart Vasshaug skole skal bli barnehage. Må ta stilling til distriktsbarnehagene. Sjøvegan VGS avgjørende/viktigste sak for Salangen. Skoleregionene avviker fra de politiske regionene alt er i spill sterk reduksjon av tilbudet som på sikt vil føre til nedlegging Søknadsfrist for administrasjonssjefsstillingen er 05. januar. Konstituering inntil ny er på plass. Skånland: Den store isbaderdagen i morgen (07.12) Utlyser rådmannsstillingen medio desember (siden vår nåværende rådmann foretrekker en ordfører med bart) Prosjektet i Grovfjord (hos Kunnskapsparken) har etablert eget næringsforum Bibliotek på flyttefot til 1. etg i rådhuset, bygning solgt, også fast kommunestyresal Budsjett på plass gir honnør til rådmann for den jobben hun har gjort for kommunen Informasjonen tas til orientering 72/13 Endring av retningslinjer og utlysningstekst masterstipend Forslag til endringer og nye dokument var sendt ut med innkallingen. Framlagte forslag til justert utlysningstekst, retningslinjer og innhold i søknadsskjema vedtas. 73/13 Søknad om midler til prosjektet Kystvei Harstad-Tromsø Tromsøområdets regionråd er prosjektleder og har gjennom vedtak i styringsgruppen (vår representant er Dag Sigurd Brustind) søkt om kr ,- fra hver av de tre regionrådene (Tromsø, Midt og Sør). Regionrådet bevilger kr ,- til prosjektet Kystvei Harstad-Tromsø under forutsetning av at Midt-Troms og Tromsøområdets regionråd bevilger tilsvarende beløp. Midlene tas fra opparbeidet likviditet.

4 MØTEREFERAT side 4 Møtedato /13 Prosjektstatus Oversikt med status var sendt ut med innkallingen. Nina Dons-Hansen var til stede og ga en kort orientering om de prosjektene hun er prosjektleder for. Det ble informert om at Alvin Jensvold (Gulo Design) har søkt og fått kr kr fra Sparebank1 til FUNDUR En kunstnerisk utformet gapahuk. Denne vil bli satt opp på Nupen i Kvæfjord. På følgende link kan den digitale historien fra Fabeløya naturlekepark høres: DF/DF.4916?state_id=&query=fabel&js=1&search_context=1&count=2&pos=0 Informasjonen tas til orientering 75/13 Bo- og arbeidsmarkedsregioner Det jobbes videre med å definere hva man vil ha ut av saken, 1. Diskusjon om hva som skal etterspørres se utsendt notat Arbeidsgruppe bestående av Ivar B. Prestbakmo, Einar Aune og Trine-Lise W. Fossland jobber videre med sikte på å legge fram sak for regionrådet på neste møte. 2. Regionsenter som lokomotiver i livskraftige regioner se rapport Regionrådet ønsker ikke å gå videre med denne saken. 3. Utlysning tilskuddsordning: Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional vekstkraft Vurderes videre av arbeidsgruppen 4. Temamøte kommunestruktur regionrådsmøtet eller flytte det til 17. eller 20. mars? Temamøtet flyttes til 17. mars, regionrådsmøtet opprettholdes. Diskusjonen tas til orientering 76/13 Informasjons- og diskusjonssaker Harstadregionen.no Nettsiden som er et resultat av prosjektet «VIST Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor» ble lagt ut Kystplan Midt- og Sør-Troms Planprogrammet er sendt ut på høring med frist Viktig at kommunene bidrar med å spre informasjon. Utviklingsprogram for små og mellomstore byer Programmet er lagt ut med søknadsfrist Regionrådet bør diskutere om det skal søkes og en evt. vinkling på en søknad. Referat fra møter mm Referat fra møte i Midtre Hålogaland regionforum er lagt ved Konseptvalgutredning E10rv85 Evenes Sortland - Oppfordring til regjeringen fra Midtre Hålogaland regionforum

5 MØTEREFERAT side 5 Møtedato Aktuelle møtedatoer / arrangementsdatoer framover Markering IMELLA, Isbaderstranda Fylkesting Troms Møte Midtre Hålogaland regionforum og næringsforeningene Dialogmøte Regionråd-Gratangen kommune Regionrådsmøte i Tromsø (i forkant av Januarmøtet) Fylkesmannens Januarmøte Dialogmøte Regionråd-Skånland kommune Interkommunalt planutvalg Kystplan Midt- og Sør-Troms Dialogmøte Regionråd-Ibestad kommune Dialogmøte Regionråd-Salangen kommune Dialogmøte Regionråd-Lavangen kommune Harstadkonferansen Dialogmøte Regionråd-Harstad kommune Styringsgruppemøte Kystplan Midt- og Sør-Troms på Finnsnes Møte Vannområdeutvalget, Tromsø Petro ordførerkonferanse i Harstad KS strategikonferanse Regionrådsmøte i Harstad Dialogmøte Regionråd-Kvæfjord kommune (?) Rådmannskollegiet Tjeldsundkroa Temamøte kommunestruktur, Evenes flyplass Møte høgskolene i Harstad Informasjonen tas til orientering 77/13 Eventuelt og kort evaluering Ingen saker. Under lunsjen på Bark ble administrasjonssjef i Salangen, Elisabeth Nutti, og administrasjonssjef i Kvæfjord, Birger Bjørnstad, takket av med en liten oppmerksomhet. Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland Vedlegg: Sak 69/13: Presentasjon Harstadregionens næringsforening Sak 69/13: Presentasjon Forskningsdagene i Sør-Troms 2013

6 Møte Sør Troms Regionråd 6 desember 2013 Harstadregionens Næringsforening Stiftet 23 februar medlemmer ved etablering i dag ansatte Innleid prosjektledere etter behov Foreningen representerer næringslivet i Sør Troms Pådriver i det regionale samarbeidet Medeier i Arena Hålogaland sammen med Narvik, Vesterålen og Lofoten Næringsforening 1

7 Harstadregionens Næringsforening Visjon Vi skal være nordområdenes mest attraktive region for næringsliv Overordnet mål Harstadregionens Næringsforening har som overordnet mål å være en profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i Harstad-regionen. Harstadregionens Næringsforening Strategier Harstadregionens Næringsforening er en interesseforening for næringslivet i Harstadregionen. Foreningen skal primært jobbe for en positiv næringsutvikling. Følgende strategier er sentrale for foreningen: 1. Talerør - høringsorgan pådriver 2. Nettverk 3. Kompetanseutvikling 4. Synliggjøring 2

8 Harstadregionens næringsforening HRNFs rolle Samferdsel og Infrastruktur Olje og Gass Handel og Service Bygg og Anlegg Kultur opplevelse og reiseliv Næringsarena Nord VIST Harstadregionens næringsforening Næringsarena Hålogaland Næringsarena Hålogaland ønsker å ha et felles fokus på hva som kan øke næringsaktiviteten i region. Arenaen består av næringsforeningene i Ofoten, Harstadregion, Vesterålen og Lofoten. Ca medlemsbedrifter innbyggere Charter-utviklingen ved Evenes lufthavn. Øvrig lufttrafikk på Evenes Regionale ruter Drift Nord for Statoil til Harstad Utviklingen av Ofoten-banen E 10 3

9 Vekstregioner i Nord Norge Helgeland Bodø Salten Midtre Hålogaland Tromsø og omland Hammerfest Alta Kirkenes Varanger 4

10 2020?

11 Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Vekst i Sør-Troms - med Harstad som motor Et prosjekt for: Bolyst & stedsutvikling Flere arbeidsplasser Rekruttering (Look North/Global Future) Identitet og stolthet Byen som motor for hele regionen Samarbeid/Samhandling 6

12 Region med mange kvaliteter Familievennlig Bolig, skole, barnehage Tilbud for små og store i bygd og by Godt oppvekstmiljø Kultur og opplevelse Kultur, Festspill Lag og foreninger Natur og klima Folkerik region midt i Nord- Norge Kompetanseregion Geologi og engineering Høgskolen (HiH) Konsulentmiljøer Offentlig sektor Service og industri Varehandel Industrimiljø Reiseliv Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Prosjektmål Næringsrettet utviklingsprosjekt i og for Sør-Troms regionen. Bygge identitet og områdeprofilering gjennom å ta en aktivt koordinerende rolle hvor konkrete tiltak i forhold til økt bolyst og attraktivitet står sentralt! 7

13 Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Mål Styrke Sør-Troms regionen som en robust og attraktiv region med byen Harstad som motor Samarbeid mellom by og nabokommuner skal forsterkes Regionen og byen skal ha stolthet og bolyst, og skal være en region hvor det er lett å rekruttere og holde på arbeidskraft. Forsterke Sør-Troms regionen som et område for nyetablering og videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet gjennom samarbeid mellom kommunene og regionrådet. Økt samarbeid på tvers av fylkesgrensen. Et nært og løpende samarbeid mellom kommunene og næringslivet er en av forutsetningene for å lykkes. Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hovedmål 1 Bevisstgjøre, synliggjøre og markedsføre Sør-Troms regionen som et attraktivt område område å arbeide og bo i for hele familien. Fremme Sør-Troms regionen som lokaliseringssted for næringsvirksomhet. Herunder utarbeide en oversikt over regionale næringsarealer og næringsressurser. Dokumentere regionens fortrinn og muligheter Etablere en verktøykasse med godt og variert markedsføringsmateriell. Budskap og materiell Etablere en nettportal for regionen Være en synlig og aktiv region for etablering og næringsutvikling 8

14 Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hovedmål 2 En effektiv og samordnet vertskapsfunksjon for bedrifter som vurderer etablering i regionen. Etablere en informasjons- og kommunikasjons- Hub I nært samarbeid med kommunenes næringsapparat og Sør-Troms regionråd, bidra til profesjonell tilrettelegger- og vertskapsrolle. Bidra til å utvikle regionens attraktivitet Være pådriver og overvåker av effektiv og hensiktsmessig saksbehandling i næringslivsanliggender Ta en aktiv og tydelig rolle i forhold til næringslivets behov. Kartlegge og synliggjøre behov og løsninger Dialog med ulike aktører i plan- og beslutningsprosesser Vekst i Sør Troms 9

15 Status VIST Portal lansert Annonsering i Arctic Race Annonsering i Petro-magasinet HT-magasinet Konferanse KRD Mediedekning Flere møter med Regionråd og medspillere Sør Troms konferanse under planlegging Tett samarbeid med Kvæfjord og Ibestad kommune Anbefalinger Vitalisere samarbeidet i Midtre Hålogaland Hålogalandsrådet med representanter for de fire regionrådene og næringsforeningene (NH) og fylkeskommunene revitaliseres Strategisk forum for drøftelse av konkrete saker, næringsutvikling og regionutvikling 10

16 Sør-Troms Kontaktperson: Anne- Berit Dybvik Hansen Prosjektleder Kunnskapsparken Nord Prosjektresultater 23 arrangement 5 i Salangen, Gratangen, Ibestad, Skånland Godt over 1360 deltakere (16 evaluert) via streaming 1

17 Viktig å ta med videre Kontaktperson - Kontaktnett Nettstreaming Forskerne kommer! Nysgjerrigper Natursti 2

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 03.12.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/10 Trine-Lise

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 02.07.2008 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer