DIGITAL STORYTELLING - BLIR DET LÆRING AV SLIKT DA? Anita Normann Charlottenlund ungdomsskole Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITAL STORYTELLING - BLIR DET LÆRING AV SLIKT DA? Anita Normann Charlottenlund ungdomsskole Trondheim"

Transkript

1 DIGITAL STORYTELLING - BLIR DET LÆRING AV SLIKT DA? Anita Normann Charlottenlund ungdomsskole Trondheim

2 1001 Speil: Eleven på toppen av læringspyramiden UNDERVISE ANDRE 90% PRAKTISERE 75% DISKUSJON 50% DEMONSTRASJON 30% AUDIOVISUELL 20% LESE 10 % FORELESNING 5 %

3 1001 Speil: Eleven på toppen av læringspyramiden Økt læring gjennom: reformulering reproduksjon produksjon formidling til andre UNDERVISE ANDRE 90% PRAKTISERE 75% DISKUSJON 50% DEMONSTRASJON 30% AUDIOVISUELL 20% LESE 10 % FORELESNING 5 %

4 1001 Speil: Eleven på toppen av læringspyramiden Økt læring gjennom: reformulering reproduksjon produksjon formidling til andre Organisering: 8.kl.: verktøyopplæring 9.kl.: oppdragsarbeid 10.kl.: selvvalgt fordypning UNDERVISE ANDRE 90% PRAKTISERE 75% DISKUSJON 50% DEMONSTRASJON 30% AUDIOVISUELL 20% LESE 10 % FORELESNING 5 %

5 Ulike måter å formidle på Muntlig framlegging (m/uten PPT, Glogg) Mapper Digital storytelling Sammensatte (multimodale) tekster Blogg, podcast Dramauttrykk Musikkuttryk Kunstneriske uttrykk.. og selvsagt: Tradisjonelle skriftlige tekster! Hm, hvordan lærer jeg best..?

6 Fra starten...

7 Hva er egentlig digital storytelling? multimodal tekst; visuell, tekstlig, auditiv (personlig) historie fortalt i 1. eller 3.person kombinasjon av fortellertradisjonen og nye digitale uttrykk

8 Hva trenger vi for å lage en digital story? En ide / et tema / en historie vi ønsker å dele med andre Ulike typer arkivmateriale i digital form (bilder, billetter, tegninger, avisutklipp, brev...) Scanner, digitalt kamera, pc Dataprogram for å redigere bilder..? Ikke nødvendigvis! Dataprogram for å redigere filmen. (Moviemaker, imovie..)

9 Sammendrag av prosess Fase 1: Utarbeiding av idé/valg av tema Fase 2: Utarbeiding av skriftlig manus Fase 3: Valg av bilder / (bilderedigering) Fase 4: Arbeid med fortellerstemmen Fase 5: Redigering Fase 6: Opptak av lyd (stemme + evt. musikk)

10 Idéen Ta utg.pkt. i en idé du har eller et tema du jobber med i et fag Spør deg selv: Hvordan kan kunnskaper om temaet presenteres som en digital historiefortelling? I skolen: Viktig at arbeidet forankres i konkrete læreplanmål

11 Manuset Hva ønsker du å fortelle? ikke gap over for mye fokuser på en bestemt episode, en opplevelse, et budskap. Hva kjennetegner en god fortelling? The Seven Elements of Digital Storytelling (Joe Lambert, CDS) Utarbeiding av skriftlig manus: personlig, men ikke for privat stramt manus, økonomiser med ordbruken hendelser og fakta vs følelser, opplevelser, skildringer, refleksjoner ord Bruk av Storyboard fram

12 The seven elements of Digital StoryTelling Digital Storytelling består av sju element som til sammen gir et godt bilde på arbeidet med å skape en personlig historie. I tillegg utgjør også elementene en beskrivelse av innholdet i selve konseptet digital storytelling. Dette kan være gode råd å følge når man jobber med utvikling av manus til fortellingen sin, samt jobber med selve produksjonen. Første element handler om at historien skal ha et poeng. Med poeng menes at historien skal ha et budskap som fortelleren ønsker å formidle gjennom sin historie. Andre element omhandler fortellingens dramaturgi. En god historie skal ha et visst spenningsmoment som gjør at vi sitter og lytter helt til historien er slutt. Tredje element handler om det følelsesmesige innholdet. Hvis en historie rører oss emosjonelt kan vi lettere ta inn budskapet og leve oss inn i historien. Fjerde element handler om at fortellerens stemme skal anses som en stor gave. Ved hjelp av sin egen stemme kan man formidle et budskap og en nærhet til publikum. Femte element handler om den stemningen en lydillustrasjon (musikk) kan tilføre fortellingen. Målet er at lydillustrasjonen skal være med på å understreke filmens budskap. Sjette element handler om selve redigeringen av fortellingen vår. Digital storytelling er framfor alt et visuelt medium, og vi kan vha den digitale teknikken utdype mye med det visuelle og det auditive. Bilder kan brukes enten til å utvide eller utdype det som sies. Tilbake Syvende element dreier seg om tempoet, både når det gjelder stemmen, musikken og raskt bildeskiftene skjer. Hvorvidt publikums interesse holdes ved like gjennom hele historien, avhenger mye av rytmen i fortellingen. Det å bruke bare musikk eller andre bakgrunnslyder til noen av bildene i fortellingen kan være svært effektfullt. Kilde:

13 The seven elements of Digital StoryTelling Digital Storytelling består av sju element som til sammen gir et godt bilde på arbeidet med å skape en personlig historie. I tillegg utgjør også elementene en beskrivelse av innholdet i selve konseptet digital storytelling. Dette kan være gode råd å følge når man jobber med utvikling av manus til fortellingen sin, samt jobber med selve produksjonen. Første element handler om at historien skal ha et poeng. Med poeng menes at historien skal ha et budskap som fortelleren ønsker å formidle gjennom sin historie. Den Andre element gode omhandler fortellingens historie dramaturgi. En god historie er skal en ha et visst spenningsmoment som gjør at vi sitter og lytter helt til historien er slutt. Tredje element handler om det følelsesmesige innholdet. Hvis en historie som berører oss rører oss emosjonelt kan vi lettere ta inn budskapet og leve oss inn i historien. Fjerde element handler om at fortellerens stemme skal anses som en stor gave. Ved hjelp av sin egen stemme kan man formidle et budskap og en nærhet til publikum. Femte element handler om den stemningen en lydillustrasjon (musikk) kan tilføre fortellingen. Målet er at lydillustrasjonen skal være med på å understreke filmens budskap. Sjette element handler om selve redigeringen av fortellingen vår. Digital storytelling er framfor alt et visuelt medium, og vi kan vha den digitale teknikken utdype mye med det visuelle og det auditive. Bilder kan brukes enten til å utvide eller utdype det som sies. Tilbake Syvende element dreier seg om tempoet, både når det gjelder stemmen, musikken og raskt bildeskiftene skjer. Hvorvidt publikums interesse holdes ved like gjennom hele historien, avhenger mye av rytmen i fortellingen. Det å bruke bare musikk eller andre bakgrunnslyder til noen av bildene i fortellingen kan være svært effektfullt. Kilde:

14 tilbake Eksempel på dreiebok STORYBOARD (fra

15 Boka jeg elsket! Formidle en spesiell leseopplevelse Skrive logg om arbeidet Tilbake

16 Bildene Finne bilder/arkivmateriale: 6-15 bilder til en fortelling på ca. 2 min. lagre i mappe Vurdere bildene og gjøre et utvalg bilder som utdyper eller utvider? bilder som funksjonell tyngde i den fortellinga? Scanne, redigere, lagre ferdige bilder i egen mappe Copyright

17 Fortellerstemmen øve på å FORTELLE innholdet øve på å snakke høyt og tydelig (artikulasjon) øve på rytme og tempo stemmens dramaturgi: skape spenning formidle ulike følelser engelsk & fremmedspråk: trene på uttale av vanskelige lyder, lære uttale av nye ord trene på intonasjon Fram

18 En tragedie - historien om Cissi Klein Tilbake

19 Redigeringa Importere bildene til redigeringsprogrammet Sette bildene i rett rekkefølge Lage innledningsbilde og avslutningsbilde Legge til overganger for å få bevegelse i fortellinga Legge til effekter, hvis dette gjør fortellinga bedre Lyd og bilde: overlappe eller utfylle hverandre? Tempo og klipperytme kan skape spenning og variasjon Elev-til-elev formidling Ressursgruppe/ekspertgruppe/gode hjelpere

20 Lyd & musikk Gjøre lydopptak av manus Tilpasning / finjustering av lyd vs bilde Legge til musikk? for å underbygge eller kontrastere? for å endre tempoet? for å få fram følelser eller spesielle stemninger Legge til andre lydkulisser? bakgrunnslyder (fuglekvitter, bølger, travel gate...) lydeffekter (dør som knirker, skritt...)

21 Where escape is impossible John Boyne: The Boy in the Striped Pyjamas 6 uker m/lesing, litterære samtaler og varierte aktiviteter (efferent & aesthetic reading) 4 uker med produksjon av en digital fortelling formidle en historie fra en av karakterene i boka - mother Else s story

22 For those teachers who fear the digital age, fear not. The more digital the world becomes, the more your students will need you, not for the keystrokes and technical know-how, but for your guidance and wisdom. Jason Ohler (2008) Lærer, foredragsholder, forsker, forfatter, digital humanist

23 Hvorfor digital storytelling i skolen? Eleven som formidler Praktisering av digitale verktøy; fokusskifte Fra konsument til produsentrolle Fra passiv til kreativ bruk Postmoderne ungdommer Erfaringsfattige, men mediekyndige og kunnskapsrike (T. Ziehe) Digital natives vs digital immigrants (M. Prensky) Fokus på ungdommenes hverdagskompetanse The tacit dimension: Michael Polanyi ( ): We know more than we can tell Læringsstiler/læringsstrategier Rike bruks- og differensieringsmuligheter Enkelt å tilpasse ut fra evner og forutsetninger En god måte å skape tekster på for minoritetsspråklige Bygger opp under mestring, bekreftelse, stolthet og identitetsbygging: Noe i mitt liv er interessant for andre Morsom arbeidsmåte - syns noen!

24 DST ER MYE MER ENN BARE DATA! Fra intervju med elev, i 9.kl. jan.-2011

25 Klarer vi å skape læring gjennom å jobbe med digital storytelling?

26 Vurdering (Formell) vurdering basert på: innholdet, relatert til spesifikke fagmål uttrykket, bruken av de ulike modalitetene Vurderingskriterier som rubrikker eller sjekkliste brukes formativt som en hjelp underveis (vurdering for/som læring) brukes summativt for endelig vurdering (vurdering av læring) Logg/egenvurdering (vurdering som læring) Medelevvurdering

27 tilbake

28 tilbake

29 !"##$!"#$%&'(%')*#'+%!"#$%&&'()*+,-&(.+,-/( Jeg synes det er morsomt å jobbe på denne måten så lenge det ikke blir over alt for lange perioder, som f. eks 3 uker eller mer. Jeg synes det er morsomt fordi det er en annerledes måte å jobbe på. Jeg liker også godt at oppgaven var selvstendig, og at den skulle gjøres på data. Jeg fikk frem leseropplevelsen min ved å snakke om hva jeg tenkte og følte mens jeg ble lest for. Jeg brukte også litt humor, fordi jeg syntes boka var ganske morsom da jeg var liten. Jeg syntes alt fungerte denne gangen. Jeg valgte en bok som passet perfekt for oppgaven, og jeg likte å jobbe med den. Å jobbe på data kan jeg ganske godt, så det fungerte fint. Å samarbeide en del sammen med Mats, og høre på musikk innimellom, gjorte det enda morsommere å jobbe. Det jeg kunne ha gjort annerledes er å kanskje være enda litt mer effektiv, slik at jeg fikk bedre tid til innlesningen. Kunne sikkert også skildret hva jeg gjorde når jeg ble lest for litt mer. tilbake DST som uttrykk for min leseopplevelse er en veldig fin måte å få fram budskapet på. I tillegg til tekst, kan du bruke lyd og bilde for å få fram følelser og opplevelser bedre på.

30 Medelev vurdering av digitale historier fra arbeidet med boka The boy in the striped pyjamas Til: En positiv kommentar:... Et spørsmål:... Et forslag til forbedring:... Vurdert av:...

31 Are there any rules about digital storytelling? Perhaps one; - story without digital works, but digital without story doesn t! Jason Ohler: Digital storytelling in the classroom (2008)

32 Derfor... Lærere må fokusere på å øve opp varige ferdigheter som elevene kan ta med seg fra sjanger til sjanger, fra program til program. Dette kan f.eks. være godt språk, formuleringsevne, grafisk sans, sjangerforståelse, analytiske evner, argumentasjon og kildekritikk. Liestøl m.fl.: Sammensatte tekster

33 Eget mastergradsstudium Forskningsspørsmål: How do students reflect on their own learning when using digital storytelling as a second language learning tool? Kvalitativ studie: Spørreskjema Observasjon Dybdeintervju Dokumentanalyse (logger, egenvurderingsskjema)

34 Foreløpig ser jeg at...: - Elevene peker på læring gjennom DST-arbeid som læring av:

35 Foreløpig ser jeg at...: - Elevene peker på læring gjennom DST-arbeid som læring av:

36 Foreløpig ser jeg at...: - Elevene peker på læring gjennom DST-arbeid som læring av: Elevene peker på følgende som viktigst for dem i læringsarbeidet sitt:

37 Foreløpig ser jeg at...: - Elevene peker på læring gjennom DST-arbeid som læring av: Elevene peker på følgende som viktigst for dem i læringsarbeidet sitt: Variasjon i arbeidsmåter

38

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no ! www.avisiskolen.no Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede bokmål Oppmerksomhet og respons. For han og henne. avis i skolen 3 Innhold hjelp til skriveglede den gode skrivetreneren intervjuteknikk

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Vurdering for læring. Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger

Vurdering for læring. Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger Vurdering for læring Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger 2 3 Presentasjon av Vurdering for læring Vurdering er kanskje en av lærerens vanskeligste og viktigste oppgaver.

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1?

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Master in Vocational Pedagogy Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Et aksjonsforskningsprosjekt med

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

En analyse og forståelse av elevens læring

En analyse og forståelse av elevens læring En analyse og forståelse av elevens læring Vurdering for læring i et teoretisk, empirisk, og ideologisk perspektiv Fra privatpraktiserende til felles harmoniserende vurderingspraksis- en ungdomsskole studie

Detaljer

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 2 mai 2011 10. årgang # Leder # ALBERTINE AABERGE: Vil du bruke blogg i opplæringen? # ALBERTINE AABERGE: Læringsbloggen eleven som fagperson på nett # HÅVARD

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv «Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv Hanne-Merete Hagby Master i skoleledelse NTNU 2013 Forord Denne oppgaven markerer slutten på et fire og et halvt

Detaljer

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER INNBLIKK ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER 2 Informasjon This PDF is registered for copyright under

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST Den første lese- og skriveopplæringen Formidling av bildebøker på storskjerm! Dag Bern og Lise Hellerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Et fullverdig fokus på filmmediet

Et fullverdig fokus på filmmediet Et fullverdig fokus på filmmediet Et undervisningsopplegg om filmanalyse ut fra et livssynsperspektiv (NB! Denne ressursen er rettet mot det som kalles filmanalyse, men det er viktig å poengtere at opplegget

Detaljer

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? *

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Flere forelesninger med Kalleberg. Forelesningene var svært hjelpsomme mht skriving

Detaljer