Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane"

Transkript

1 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor Jørgen Tjørhom Annbjørg Lindland Uppstad Inger Juvastøl Torkel Myklebust John Fidjeland Sakliste Saksnr. Innhald AU sak 01/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste AU sak 02/2012 To personar til å underskrive møteprotokoll AU sak 03/2012 Søknad frå Tor Eivind Vadli om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune AU sak 04/2012 Søknad frå Tom Arild Flodquist om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland og Åseral kommunar AU sak 05/2012 Søknad frå Torbjørg Ege om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune AU -sak 06/2012 Søknad frå Gunnar Tveiten om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 07/2012 Søknad frå Torgeir Ryningen om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune 1

2 AU -sak 08/2012 Søknad frå John Ørjan Tveiten om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Dyraheio landskapsvernområde, Bykle kommune og Suldal kommune AU -sak 09/2012 Søknad frå Anders Helge Bratteland om dispensasjon til snøskutertransport i Steinsbuskaret Hisdal biotopvernområde, Bykle kommune AU -sak 10/2012 Søknad frå Kjetil Lidtveit og Sverre Bjørn Lidtveit om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 11/2012 Søknad frå Agder Energi Produksjon om dispensasjon til snømåling med helikopter og snøskuter og tilsyn med anlegg og installasjonar ved hjelp av snøskuter i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle, Bygland og Åseral kommunar AU -sak 12/2012 Søknad frå Statens Naturoppsyn (SNO) om dispensasjon til å sette opp basestasjon for radiosamband i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 13/2012 Søknad frå Øystein Sauro om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 14/2012 Søknad frå NINA om dispensasjon til bruk av snøskuter i samband med oppfylging av radiomerka villrein og bruk av helikopter i samband med strukturteljing i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde AU sak 15/2012 Søknad frå Agder politidistrikt/setesdal driftseining om dispensasjon til øvingskøyring for fjellredningsgruppene i Setesdal, SVR LVO AU -sak 16/2012 Statkraft Energi A/S, KG Ulla-Førre. Dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde, Bykle kommune. AU -sak 17/2012 Statnett SF, Ledningsavdeling Sauda. Dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde og Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvern -område, Bykle kommune. AU -sak 18/2012 Signy og Birger Surdal, gnr. 11, bnr 3. Dispensasjon til snøskutertransport i Frafjordheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune 2

3 AU - sak 19/2012 Hjelmeland Røde Kors. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 20/2012 Åge Mæland, gnr. 41, bnr 3. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU sak 21/2012 Sigve Lerstøl, gnr. 41, bnr 27. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 22/2012 Petter Mæland, gnr. 41, bnr 2. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 23/2012 Klarfrid Mæland, gnr. 39, bnr 7. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 24/2012 Jon Helge Hausken, gnr. 39, bnr 1. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 25/2012 Bjørn Laugaland, gnr. 34, bnr 7. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 26/2012 Jan Terje Åsland, gnr. 41, bnr 5. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 27/2012 Tor Stein Fundingsland, gnr. 38, bnr 20. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 28/2012 Lars Strøm, gnr. 38, bnr 3, 5, 8. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 29/2012 Solfrid Thomsen, gnr. 37, bnr 3. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 30/2012 Øyvind og Aud Roth, 4049 Hafrsfjord. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune 3

4 AU -sak 31/2012 Aase Lærdal, 4032 Stavanger. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 32/2012 Trond Laugaland, (Hjelmeland fjellstyre). Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia og Lusaheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 33/2012 Nilsebu sankelag v/ Johan Livastøl, 4137 Årdal, Dispensasjon til snøskutertransport i Lusaheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 34/2012 Unnbjørn Dahle, 4100 Jørpeland. Dispensasjon til snøskutertransport i Lusaheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU - sak 35/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthe i- Ryfylkeheiene, Jofrid Sinnes, Sirdal kommune AU - sak 36/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthe i- Ryfylkeheiene, Geir Magne Hadland, Sirdal kommune AU - sak 37/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene, Åseral Kommune, Ole Tommy Egenes AU - sak 38/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene, Sirdal kommune-geir Terje Sirekrok AU - sak 39/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene, Sirdal, Valle, Bykle og Forsand kommuner, Statskog SF AU - sak 40/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene, Tor Kristian Wik og Laila Helleberg, Sirdal kommune AU - sak 41/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene, Sirdal kommune, Ånen Ådneram AU - sak 42/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene, Geir Tjørhom, Sirdal kommune 4

5 AU - sak 43/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene, Åseral kommune, Ivar Åsland AU - sak 44/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene, Åseral kommune, Tor Oftebro AU - sak 45/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal- Vesthei - Ryfylkeheiene, Sirdal kommune - Marianne og Finn Harald Husberg AU - sak 46/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Aktiv Villmark Opplevelse v/ Odd Kvinen, Sirdal, Bygland, Valle kommuner AU - sak 47/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Sirdal kommune- Jarleiv Sinnes AU - sak 48/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Signe Lise Åsland, Sirdal kommune AU - sak 49/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Sirdal kommune, Thor Jostein Bjunes AU - sak 50/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Kvinesdal kommune- Jens Eftestøl AU - sak 51/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, John Haugen, Sirdal kommune AU - sak 52/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Sirdal kommune, Knut og Marie Sinnes AU sak 53/2012 Eventuelt 1. Dato for (eit eventuelt) februarmøte. 2. Oppnemning av nye styremedlemmer. Status 5

6 AU sak 01/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak Innkalling og sakliste vert godkjende. AU sak 02/2012 To personar til å underskrive møteprotokoll Forslag til vedtak.. vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med styreleiar. AU sak 03/2012 Søknad frå Tor Eivind Vadlid om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Tor Eivind Vadlid søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar eig fire hytter/jaktbuer inne i verneområdet: Buene ligg ved Steane, Gaukhei, Dansaren og Grånetjønn og høyrer alle til gnr. 4, bnr. 1 i Bygland kommune. Tor Eivind Vadlid ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til buene. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år. Transportane skal starte på Heggland eller Langeid og fylgje trasé teikna inn på vedlagt kart. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Buene ligg i sone 2 i verneområdet (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Det er ikkje kjende villreintrekk i området. 6

7 Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til desse fire buene, dersom det vert sett som vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel når omsyn til viltet gjer det nødvendig. Bygland kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i dei åra kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. I følgje data frå NINA sitt GPS -prosjekt og registreringar frå SNO - personell, har villreinen bruka dette området lite dei siste åra på grunn av at villreinstamma i den sørlege delen av SVR har vore liten. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området og berre ei merka vinterløype. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel 7

8 dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Tor Eivind Vadlid løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til buene han eig ved Steane, Gaukhei, Dansaren og Grånetjønn på gnr. 4, bnr. 1 i Bygland kommune. Transporten skal starte ved Langeid eller Heggland og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast seinast kvart år. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Andre vilkår går fram av standard løyve for SVR. Vedlegg Søknad frå Tor Eivind Vadlid, vedlagt kart. AU sak 04/2012 Søknad frå Tom Arild Flodquist om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland og Åseral kommunar Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Tom Arild Flodquist søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar disponerer ei bu ved Halvorsvatn og eit hus på den gamle heiegarden Pytten. Båe høyrer til gnr. 5, bnr. 9 i Bygland kommune. Hytta ved Halvorsvatn er sikringsbu for DNT - hytta Josefsbu, men er i privat eige (telefonsamtale med søkjar ). Den fråflytta heiegarden Pytten har fleire bygningar og ligg i sone 3 (kulturlandskapssone) i verneområdet. Søkjar disponerer den kvite hytta på denne garden. Bygningane er i bruk i samband med utmarksbeite for sau. Søkjar ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til desse to husværa. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år. Transportane skal starte frå Ljosland og fylgje trasé teikna inn på vedlagt kart. Transportstrekninga startar i Åseral kommune, går inn i verneområdet og kryssar deretter kommunegrensa til Bygland. 8

9 Søknaden gjeld og for Linn McElroy. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Bua ved Halvorsvatn ligg i sone 2 i verneområdet (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Den fråflytta heiegarden Pytten ligg i sone 3 (kulturlandskapssone) i verneområdet. Heiegarden Pytten er eit viktig kulturminne i heia. Det er viktig at bygningar og kulturlandskap blir tatt vare på gjennom bruk. Det er ikkje kjende villreintrekk i området. Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til desse to husværa dersom det vert sett som vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel når omsyn til viltet gjer det nødvendig. Bygland kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i dei åra kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. I følgje data frå NINA sitt GPS -prosjekt og registreringar frå SNO - personell, har villreinen bruka dette området lite dei siste åra på grunn av at villreinstamma i den sørlege delen av SVR har vore liten. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. 9

10 Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området og berre ei merka vinterløype. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Tom Arild Flodquist løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til bu ved Halvorsvatn og hytte på Pytten, gnr. 5, bnr. 9 i Bygland kommune. Transporten skal starte ved Ljosland i Åseral og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast seinast 30. april kvart år. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet gjeld og for Linn McElroy. Andre vilkår går fram av standard løyve for SVR. Vedlegg Søknad frå Tom Arild Flodquist, vedlagt kart. 10

11 AU sak 05/2012 Søknad frå Torbjørg Ege om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Torbjørg Ege søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar eig ei bu ved Augundtjønnan. Denne bua høyrer til gnr. 50, bnr. 8 og16 som søkjar eig i Valle kommune. Bua ved Augundtjønnan er ei gamal stølsbu. Søkjar ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til denne stølsbua. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år. I telefonsamtale med sekretariatet i desember 2011 er dette endra til søknad for 2012 sidan Valle kommune ynskjer å samordne alle snøskutersøknadane i Transportane skal starte frå Berg og fylgje snøskuterløype nr 9 vedteken av Valle kommune. Søkjar har ført opp tre personar i tillegg til seg sjølv. I telefonsamtale med sekretariatet er dette endra til å gjelde Sigbjørn og Jon Tore Ege slik at søknaden vert tilpassa reglane i Forvaltingsplanen. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Bua ved Augundtjønnan ligg i sone 2 i verneområdet (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Køyreruta kryssar ei kalvingssone for villrein. I denne sona er det køyreforbod frå og med 25. april kvart år. Det er også trekksoner i området. 11

12 Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar for 2012 til bua ved Augundtjønn dersom det vert sett som vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel når omsyn til viltet gjer det nødvendig. Valle kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i fjor då dei hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. I følgje data frå NINA sitt GPS -prosjekt og registreringar frå SNO - personell, har villreinen bruka dette området relativt lite dei siste åra på grunn av at villreinstamma i den sørlege delen av SVR har vore liten. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området og berre ei merka vinterløype. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel 12

13 dersom omsynet til viltet krev det. Løyvet vil bli avgrensa til sidan køyreruta kryssar ei kalvingssone. Miljøpåverknaden ved bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sigbjørn Ege løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til bu ved Augundtjønnan, gnr. 50, bnr. 8 og 16 i Valle kommune. Løyvet gjeld og for Jon Tore Ege. Transporten skal starte frå Berg og gå etter snøskuterløype nr 9 vedteken av Valle kommune. Løypa er kopiert opp på baksida av dette løyvet. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar i Transportane må gjennomførast seinast 24. april. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Andre vilkår går fram av standard løyve for SVR. Vedlegg Søknad frå Torbjørg Ege, vedlagt kart. AU -sak 06/2012 Søknad frå Gunnar Tveiten om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Gunnar Tveiten søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søknaden gjeld transport til jaktbu ved Djupetjønn på gnr. 11, bnr. 1 i Bykle kommune. Gunnar Tveiten ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til jaktbua. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år. Transportane skal starte ved Nordtveiten og fylgje trasé søkjar sjølv har teikna inn på vedlagt kart. Søkjar ber også om løyve for ektemake og tre barn. I telefonsamtale med sekretariatet 10. januar har søkjar endre dette til å gjelde seg sjølv og kona, Hedda Solerød jfr. reglane i Forvaltingsplanen. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak 13

14 Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Jaktbua ligg inne i ei kalvingssone for villrein. I denne sona er det ferdselsforbod frå Det er også trekksoner i området. Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til jaktbua dersom det vert sett som vilkår at transportane vert gjennomførde før kvart år og at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet gjer det nødvendig. Bykle kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i dei åra kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. I følgje data frå NINA sitt GPS -prosjekt og registreringar frå SNO - personell har området vore relativt lite i bruk av villrein i dei siste åra. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet 14

15 Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området heller ikkje merka vinterløype. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Løyvet vil bli avgrensa til 24. april sidan køyreruta går i ei kalvingssone. Miljøpåverknaden ved bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av Naturmangfaldlova 8 12 og kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Gunnar Tveiten løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til jaktbu ved Djupetjønn, gnr. 11, bnr. 1 i Bykle kommune. Transporten skal starte ved Nordtveiten og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast før kvart år. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet gjeld og for Hedda Solerød. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Gunnar Tveiten, vedlagt kart. AU -sak 07/2012 Søknad frå Torgeir Ryningen om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune 15

16 Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Torgeir Ryningen søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søknaden gjeld transport til hytte som han eig ved Djupetjønn på gnr. 11, bnr. 4 i Bykle kommune. Torgeir Ryningen ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til hytta. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år. Transportane skal starte ved Dalsdokki og fylgje trasé søkjar sjølv har teikna inn på vedlagt kart. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Hytta ligg inne i ei kalvingssone for villrein. I denne sona er det ferdselsforbod frå Det er også trekksoner i området. Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til hytta dersom det vert sett som vilkår at transportane vert gjennomførde før kvart år og at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet gjer det nødvendig. Bykle kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i dei åra kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget 16

17 Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. I følgje data frå NINA sitt GPS -prosjekt og registreringar frå SNO - personell har området vore relativt lite i bruk av villrein i dei siste åra. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området heller ikkje merka vinterløype. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Løyvet vil bli avgrensa til 24. april sidan køyreruta går i ei kalvingssone. Miljøpåverknaden ved bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Torgeir Ryningen løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytte ved Djupetjønn, gnr. 11, bnr. 4 i Bykle kommune. Transporten skal starte ved Dalsdokki og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til

18 Transportane må gjennomførast før kvart år. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Torgeir Ryningen, vedlagt kart. AU -sak 08/2012 Søknad frå John Ørjan Tveiten om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Dyraheio landskapsvernområde, Bykle kommune og Suldal kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden John Ørjan Tveiten søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Dyraheio landskapsvernområde. Søknaden gjeld transport til hytte som han disponerer ved Urdevatnet på gnr. 6, bnr. 7 i Bykle kommune. Søkjar har avtale med eigaren, Per Tveiten, om årleg tilsyn og frakting til denne hytta. Hytta ligg i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til hytta. Søkjar ber om løyve for inntil 8 transportar per år i ein fireårsperiode. Transportane skal enten gå frå Bråtveit/Vetrhus i Suldal gjennom Dyraheio landskapsvernområde eller frå Breive/Hovden gjennom Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Transportane skal fylgje trasé søkjar sjølv har teikna inn på vedlagt kart. Bakgrunnen for at det er søkt om to køyreruter inn til hytta, er erfaringar med at det ofte er vanskeleg å komme inn til hytta frå Suldal (opplyst i telefonsamtale ). Søkjaren bur på Nesflaten. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde, Forvaltingsplan for SVR, godkjend Forvaltingsplan for Dyraheio. Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land 18

19 er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Motorisert ferdsel i Dyraheio landskapsvernområde er regulert av punkt 3 i kapittel IV. Punkt 3.1 i forskrifta har denne formuleringa Motorisert ferdsel i utmark og i vassdrag er forbode. Flyging lågare enn 300 m over bakken og landing er forbode. Forvaltningsstyresmakta eller den forvaltningsstyresmakta gjev fullmakt, kan likevel gi løyve til motorferdsel i særskilde høve. Etter at den nye Naturmangfaldlova frå 2009 skal likevel søknader om dispensasjonar i særskilde høve vurderast etter 48 i Naturmangfaldlova. Første ledd i denne paragrafen har denne ordlyden: Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Dyraheio landskapsvernområde har dette føremålet: Føremålet med landskapsvernet er å ta vare på eit særmerkt fjellområde med urørt natur, rikt planteliv med m.a. bergjunker, verdifulle stølsområde og beitelandskap, eldre og nyare kulturminne etter støling, heibeiting, jakt, fiske og fangst. Føremålet er også å ta vare på viktige leveområde for viltet, spesielt å sikre eit samanhengande fjellområde og delar av livsgrunnlaget for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Ein dispensasjon til motorferdsel i Dyraheio LVO må difor vurderast etter 48 i Naturmangfoldlova og etter kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Køyreruta frå Breive/Hovden må krysse ei kalvingssone for villrein. I denne sona er det ferdselsforbod frå Det er også trekksoner i dette området. Køyreruta frå Bråtveit i Suldal er svært vanskeleg å bruke av di den kryssar ei elv som ofte går open. Det er også villreintrekk i dette området. Transporten det her er snakk om er så avgrensa at den ikkje vil ha innverknad på verneformålet for Dyraheio og den kan heller ikkje påverke verneverdiane nemneverdig. Søkjar understrekar i telefonsamtale at det i praksis neppe er snakk om meir enn eit par turar etter denne køyreruta. I fjor hadde han berre ein transporttur til hytta. Det bør difor kunne gjevast dispensasjon etter 48 i Naturmangfaldlova. 19

20 Søknaden er munnleg drøfta med SNO og Suldal kommune. Ingen har innvendingar mot søknaden. Det vert og understreka at det sannsynlegvis er snakk om svært få transportar. Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til hytta dersom det vert sett som vilkår at transportane vert gjennomførde før kvart år og at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet gjer det nødvendig. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er få hytter i området heller ikkje merka vinterløype. Det blir også gjeve få dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Løyvet vil bli avgrensa til 24. april sidan køyreruta går i ei kalvingssone. 20

21 Miljøpåverknaden ved bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får John Ørjan Tveiten løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytte ved Urdevatnet, gnr. 6, bnr. 7 i Bykle kommune. Transporten skal starte på Breive/Hovden i Bykle kommune eller ved Bråtveit/Vetrhus i Suldal kommune og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast før kvart år. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå John Ørjan Tveiten, vedlagt kart. AU -sak 09/2012 Søknad frå Anders Helge Bratteland om dispensasjon til snøskutertransport i Steinsbuskaret Hisdal biotopvernområde, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Anders Helge Bratteland søkjer om løyve til snøskutertransport i Steinsbuskaret Hisdal biotopvernområde. Søknaden gjeld transport til hytte som han eig ved Storevatn og ein gamal støl på Åsen på gnr. 9, bnr. 5 i Bykle kommune. Søkjar ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til hytta. Han understrekar og at buene på stølen Åsen er gamle og må sjåast etter når det er mykje snø. Åsen ligg utanfor verneområdet, men transporten dit må gå gjennom verneområdet. Store delar av køyreruta til stølen og hytta er den same. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år. Transportane skal starte ved Viki og fylgje trasé søkjar sjølv har teikna inn på vedlagt kart. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Steinsbuskaret Hisdal biotopvernområde av

22 Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel III, punkt 3. Motorisert ferdsel på land er forbode i dette biotopvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 3.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten til hytta vil gå i sone B - Hisdal. I denne sona er det ferdselsforbod frå Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til hytta og støylen dersom det vert sett som vilkår at transportane vert gjennomførde før kvart år og at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet gjer det nødvendig. Bykle kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i dei åra kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. I følgje data frå NINA sitt GPS -prosjekt og registreringar frå SNO - personell har området vore relativt lite i bruk av villrein i dei siste åra. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 22

23 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området og heller ikkje merka vinterløype. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Løyvet vil bli avgrensa til 24. april sidan køyreruta går i ei kalvingssone. Miljøpåverknaden ved bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 3.4, bokstav c i Forskrift om vern av Steinsbuskaret Hisdal biotopvernområde får Anders Helge Bratteland løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytte ved Storevatn og støl ved Åsen, gnr. 9, bnr. 5 i Bykle kommune. Transporten skal starte ved Viki og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast før kvart år. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Anders Helge Bratteland, vedlagt kart. AU -sak 10/2012 Søknad frå Kjetil Lidtveit og Sverre Bjørn Lidtveit om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Kjetil Lidtveit søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søknaden gjeld transport til hytter som 23

24 han eig ved Nedre og Øvre Veringsvatnet på gnr. 1, bnr. 8 og 9 i Bykle kommune. Kjetil Lidtveit ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til hytta. Han har og teikna inn fleire alternative køyreruter som kan takast i bruk avhengig av føreforhold og nedtapping av regulerte magasin. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år. Transportane skal starte på Breive eller Hovden og fylgje trasé søkjar sjølv har teikna inn på vedlagt kart. Søknaden gjeld og for Birgit Breive Lidtveit. Søkjar ber i utgangspunktet om løyve til å transportere til to hytter han eig, ei ved Øvre og ei ved Nede Veringsvatn og bed om at løyvet også skal gjelde for Birgit Breive Lidtveit. Hyttene ligg 4-5 km frå kvarandre. Sonen Sverre Bjørn Lidtveit har og sendt inn søknad om løyve tii transport til dei to same hyttene. Han disponerer desse saman med far sin og ber om at løyvet også skal gjelde for Anne Liv Lidtveit. Begge søkjarane ber og om løyve til å ta med fylgjeskuter sidan transportstrekninga er lang. I telefonsamtale med sekretariatet 12. og 13. januar vart søkjarane gjort merksame på at det etter Forvaltingsplanen er svært vanskeleg å gjeve løyve til fyljeskuter. Begge endrar då søknaden slik: Kjetil Lidtveit og Sverre Bjørn Lidtveit ber om løyve til å transportere til Øvre Veringsvatn og Birgit Breive Lidtveit og Anne Liv Lidtveit ber om løyve til å transportere til Nedre Veringsvatn. Dei ber med andre ord om to separate løyve sidan dei har to hytter og desse ligg om lag 5 km frå kavarandre. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transportstrekninga går gjennom ei kalvingssone for villrein. I denne sona er det ferdselsforbod frå Det er også trekksoner i området. 24

25 Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til kvar av hyttene dersom det vert sett som vilkår at transportane vert gjennomførde før kvart år og at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet gjer det nødvendig. Det må skrivast ut to separate løyve, eitt til kvar av hyttene. Løyva må og gjelde forskjellige personar. Denne løysinga er drøfta med Bykle kommune. Bykle kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i dei åra kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Bykle kommune opplyser at det i praksis er snakk om få turar per år til hyttene. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. GPS-prosjektet viser at dyra brukar dette området, og det er difor svært viktig at det vert tatt omsyn til dyra når dei er på trekk og sjølvsagt også i kalvingsperioden. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området heller ikkje merka vinterløype. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 25

26 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Løyvet vil bli avgrensa til 24. april sidan køyreruta går i ei kalvingssone. Miljøpåverknaden ved bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak 1. Søknad om transport til hytte ved Øvre Veringsvatnet I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Kjetil Lidtveit løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytte ved Øvre Veringsvatn, gnr. 1, bnr. 8 og 10 i Bykle kommune. Transporten skal starte på Hovden eller Breive og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast før kvart år. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Andre vilkår går fram av standard løyve. Løyvet gjeld og for Sverre Bjørn Lidtveit. 2. Søknad om transport til hytte ved Nedre Veringsvatnet I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Birgit Breive Lidtveit løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytte ved Nedre Veringsvatn, gnr. 1, bnr. 8 og 10 i Bykle kommune. Transporten skal starte på Hovden eller Breive og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast før kvart år. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Andre vilkår går fram av standard løyve. Løyvet gjeld og for Anne Liv Lidtveit. Vedlegg Søknad frå Kjetil og Sverre Bjørn Lidtveit, vedlagt kart. 26

27 AU -sak 11/2012 Søknad frå Agder Energi Produksjon om dispensasjon til snømåling med helikopter og snøskuter og tilsyn med anlegg og installasjonar ved hjelp av snøskuter i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle, Bygland og Åseral kommunar Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn Søknad 1 Agder Energi Produksjon søker om dispensasjon til bruk av helikopter i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune. Helikopteret skal brukast til snømåling i nedslagsfelta til Holen12 og Holen 3. Helikopteret vil fly meter over bakken for å gjere radarmåling av snøforholda i fjellet. Flyginga vil gå for seg etter faste linjer. I tillegg vil det bli gjennomført to landingar. Om det ikkje oppstår tekniske problem, vil det berre bli ei flyging over kvar linje. Linjene er teikna inn på vedlagt kart. Kraftselskapet skrivar i søknaden at dei vil kontakte SNO før kvar flyging slik at det vert tatt omsyn til villreinen. Dei vil og rapportere eventuelle observasjonar av dyr. Bruk av helikopter vil gå føre seg i tidsromet mars. Snømålinga vil vere konsentrert til ein dag i dette tidsromet. Søknad 2 Agder Energi Produksjon har og søkt om bruk av snøskuter til snømålingar og tilsyn med alle bygg, reguleringsanlegg og installasjonar som søkjarane har innafor grensene til verneområdet i Bygland og Åseral kommunar. Selskapet ber om løyve for fire år utan avgrensing i talet på turar. Selskapet skrivar og: HMS retningslinjer i selskapet krev at minimum 2 snøskuterar blir nytta samstundes. Aktuelle oppdrag avgjer kor mange snøskuterar i tillegg til minimumskravet. Søkjaren har lagt ved kart med innteikna køyretrasear til snømålingspunkt og fleire tekniske bygg. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april

28 Føremålet med vernet er etter kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vert regulert av verneforskrifta kapittel 5, punkt 5.1, bokstav a, der det heiter at motorisert ferdsle på land er forbode. Det same gjeld ferdsel i luft under 300 meter. I kapittel 5, punkt 5.4, bokstav b heiter det vidare at forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til Naudsynt luft- og snøscootertransport som trengst ved tilsyn og vedlikehald av kraftanlegg, sjå pkt 1.2. d. Ved akutte behov for slik transport skal det sendast melding. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Dei omsøkte tiltaka kjem etter vårt syn inn under kapittel 5, punkt 5.1, bokstav a, og krev difor dispensasjon etter kapittel 5, punkt 5.4, bokstav b, for å kunne gjennomførast. Etter punkt 5.4, bokstav b, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport ved tilsyn og vedlikehald av kraftanlegg. Snømålingar er nødvendige for å styre produksjonen, og det må difor vere rett å rekne også dette som tilsyn. Vurdering av søknadane Det er knytt sterke nasjonale interesser til kraftproduksjonen innanfor SVRområde ikkje minst når det gjeld økonomi og energiforsyning. Motorisert ferdsle i samband med snømålingar og tilsyn med kraftliner, bygg, reguleringsanlegg og installasjonar må sjåast på som ein heil naudsynt del av drifta av desse kraftanlegga. I dei ulike konsesjonsvilkåra er kraftselskapa pålagt å sikre mellom anna inntak, utløpsosar og overføringskanalar i samband med regulerte vatn. I mange tilfelle vil det vere naudsynt med motorferdsle dersom konsesjonsvilkåra skal følgjast opp. Sjølv om kraftverksselskapa sin bruk av motoriserte køyretøy innanfor Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde er søknadspliktig, er dei samfunnsnyttige sidene ved verksemda så store at det skal ligge føre svært tungtvegande grunnar før kraftselskapa sine søknadar om motorferdsle blir avslått. Søknad 1 bruk av helikopter til snømåling 28

29 Dei innteikna helikopterlinjene går både gjennom sone 1a (kalvingsområde) og sone 2 (sone utan nye tilretteleggingar) i verneområdet. I kalvingssona er det ferdselsforbod frå og med Køyrerutene kryssar og fleire kjende trekkruter for villrein. Sidan snømålingane skal gjennomførast i tidsromet mars, er det ingen fare for at forstyrringar i den tida det er ferdselsforbod. Det vil også bli tatt omsyn til trekkrutene til villreinen sidan kraftselskapet oppgjev at dei vil ha dialog med SNO i forkant av flyginga. Snømålingane vil bli gjennomførde på ein dag. Dette konsentrere også forstyrringa og reduserer den så godt som muleg. Snømåling med helikopter vil sjølvsagt føre til mykje støy og forstyrring ikkje minst sidan flygingane skal gjennomførast berre m over bakkenivå. På den andre sida vert forstyrringa konsentrert og snømålingane svært effektive. Sett i forhold til mange turar med snøskuter for å løyse dei same oppgåvene, er nok bruk av helikopter ein gevinst for miljøet og viltet. Søknad 2 bruk av snøskuter Bruk av snøskuter i Åseral og Bygland kommunar til snømåling og tilsyn vil gå gjennom Sone 2 (utan nye inngrep og tilretteleggingar) i verneområdet. Dette er eit område der villreinen kan opphalde seg i vinterhalvåret, men GPS - målingar og observasjonar viser at dette er svært sjeldan dei siste åra sidan stamma i sørområda er liten. Transportane er heilt nødvendige for å kunne drifte kraftanlegga og planlegge produksjonen. Det må kunne gjevast løyve for eit uavgrensa tal på turar sidan det er vanskeleg å talfeste kor mykje tilsyn som er nødvendig. Loggark må førast for kvar tur, og desse må sendast inn etter kvar vintersesong. Ei årleg rapportering til styret er naturleg når talet på turar ikkje er avgrensa i løyva. Dette gjev og styret ei mulegheit til å evaluere praksisen. Ei liknande årleg rapporteringsplikt gjeld for andre med eit løyve der talet på turar ikkje er avgrensa, jf. løyva til DNT. Søkjarane meiner det er nødvendig å ha med to snøskuterar på kvar tur pga HMS -reglane. Eit slikt krav er forståeleg. Det er derimot vanskeleg å akseptere at det er nødvendig å ha med meir enn to skuterar på slike turar. To skuterar fraktar 4 personar og ein god del utstyr på to sledar. Normalt bør det vere tilstrekkeleg. Dersom ein i heilt spesielle tilfelle treng meir mannskap og utstyr, bør søkjarane kunne gjeve melding til forvaltingssekretariatet og SNO i forkant av transportane. Dette kan enkelt og ubyråkratisk ordnast ved å sende ein e-post til båe. I akutte tilfelle har dessutan kraftprodusentane bare meldeplikt. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. 29

30 Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Helikopteret skal brukast i eit område som er viktig for villreinen både som trekkområde og kalvingsområde, men motorisert ferdsel vil ikkje vere aktuelt i dei mest sårbare periodane og vil dessutan vere konsentrert til ein dag. Kraftprodusentane vil også måtte kontakte SNO før flyginga for å unngå konfliktar med villreinflokkar. Snømålingar og tilsyn med anlegg ved hjelp av snøskuter vil gå føre seg i eit langt mindre sårbart område for villreinen, men forstyrringane vil strekke seg over eit heller langt tidsrom. Trafikken bør difor konsentrerast så godt som mogeleg. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. Det er viktig at ein tar omsyn til viltet under transportane. Særleg gjeld dette i trekkområda. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med både helikopter og snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor viktig at løyvet avgrensar transportperioden mest muleg og at det er tatt med vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Dialog med SNO i forkant av helikopterflygingane er svært viktig. Miljøpåverknaden avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak Søknad 1 I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav b i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Agder Energi Produksjon løyve til å bruke helikopter i samband med snømålingar i verneområdet i Bykle kommune. Helikopteret skal fly etter linjer som kraftprodusentane sjølve har teikna inn på kart. Kartet blir kopiert på baksida av løyvet. 30

31 Målingane skal gjennomførast på ein dag i tidsromet mars. Før målingane kan starte skal Agder Energi Produksjon kontakte SNO på Hovden for saman med dei å vurdere om flygingane kan gjennomførast den aktuelle dagen. Løyva kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Løyvet gjeld fram til Kvart år må Agder Energi Produksjon innan 1. juni sende rapport til forvaltingssekretariatet om flygingane. Rapporten vil bli evaluert av styret for verneområdet. Arbeidsutvalet vil understreke at Agder Energi Produksjon er ansvarleg for å få godkjenning av grunneigarane til å gjennomføre lågtflyging. Andre vilkår går fram av standard løyve. Søknad 2 I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav b i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Agder Energi Produksjon løyve til å bruke snøskuter i samband med snømålingar og tilsyn og vedlikehald på bygg, anlegg og installasjonar for kraftproduksjon i verneområdet i Bygland og Åseral kommunar. Transportane skal gå etter køyretrasear som kraftprodusenten sjølv har teikna inn på kart. Kartet er kopiert på baksida av løyvet. Transportane skal gjennomførast seinast kvart år. Løyva kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades.. På kvar tur kan to snøskuterar køyre i lag slik at HMS reglane til bedriftene er ivaretekne. Dersom oppdraget er av eit slikt omfang at det er nødvendig å køyre med meir enn to snøskuterar, skal det sendast e-post til forvaltingssekretariatet og lokalt SNO i forkant av køyringa. Løyva vert gjevne utan avgrensing i talet på turar. Det må førast logg for kvar transport. Utfylte loggark skal kvart år sendast til forvaltingssekretariatet innan 1. juni. Styret for verneområdet vil årleg evaluere ordninga. Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg To søknader frå Agder Energi Produksjon, vedlagt kart. AU -sak 12/20112 Søknad frå Statens Naturoppsyn (SNO) om dispensasjon til å sette opp basestasjon for radiosamband i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn 31

32 SNO søkjar om dispensasjon frå verneforskriftene for å sette opp ein basestasjon for radiosamband på Austre Kaldefjell i Bykle kommune. Tiltaket er eit ledd i utprøving av radiodekninga ein oppnår med ei plassering i dette området. Ein liknande basestasjon blei i fjor utplassert på Gråmannsfjell i Sirdal. Sirdal kommune gav løyve til dette. FMVA og Villreinnemnda hadde ingen innvendingar til denne etableringa. Tiltaket er eit ledd i HMS -arbeidet for SNO -mannskapet. Dersom basestasjonen vert fast etablert, er skrivar søkjarane at det er ein føresetnad at også samarbeidspartnarar kan bruke stasjonen/frekvensen. Post- og teletilsynet er søkt om tildeling av frekvensar. Batteri og radiosendaren vil bli plassert i to store aluminiumskassar. I tillegg vil det bli montert ei 2-4 meter høg antenne som vil bli festa med bardunar. Det vil og bli montert solcellepanel. Det er meininga å sette opp basestasjonen i februar - mars i år. Foto av ein liknaden basestasjon er lagt ved søknaden. Søknaden er ved ein feil adressert til Valle kommune. Forvaltingssekretariatet har vidaresendt den til Bykle. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Foreskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. I kapittel IV, punkt 1.1 i verneforskrifta er det understreka at det er forbode å gjere inngrep som vesentleg kan endra eller innverka på landskapet sin art eller karakter. Opplistinga under dette punktet set eit generelt forbod mot oppføring av anlegg og faste installasjon medan det i dei fylgjande punkta i forskrifta er gjort greie for kva for tiltak som er unnateke og kva for tiltak som forvaltingsmakta kan gi dispensasjon til å etablere. Etableringa av basestasjonar som det her blir søkt om, er ikkje nemnde i denne samanheng. 32

33 I kapittel VI i forskrifta vert det derimot opna for at forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak i særskilde høve. Dette gjeld når formålet med vernet krev det, for vitskaplege undersøkingar, for tiltak av vesentleg verdi for samfunnet og i særskilde tilfelle når det ikkje strir mot føremålet med vernet. Denne delen av forskrifta er seinare erstatta av 48 i Naturmangfaldlova. Første avsnitt i paragrafen har denne ordlyden: Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Vurdering av søknaden Etableringa av ein basestasjon av den typa SNO har søkt om, kan ikkje seiast å vere i strid med formålet med vernet av SVR. Basestasjonen er liten og kan på ingen måte seiast å ha innverknad på villreinen sin bruk av området. Denne vurderinga vert og delt av Villreinnemnda og Fylkesmannen i Vest- Agder, jf. søknaden om basestasjon i Sirdal. Tiltaket strir difor ikkje mot formålet med vernet og kan heller ikkje seiast å påverke verneverdiane nemneverdig. Vilkåret for at forvaltingsmyndigheita kan gjeve dispensasjon til tiltaket, er difor tilstades. Basestasjonen er eit sikkerheitstiltak for SNO -mannskapa og vil på sikt truleg også kunne brukast av andre samarbeidspartnarar slik SNO skrivar i søknaden. Sidan 48 i Naturmangfaldlova opnar for at det kan gjevast dispensasjon til tiltak av sikringsomsyn, er vilkåra for å gi løyve til basestasjonen innfridde. Det er og umuleg å sjå at etablering av basestasjonen legg grunnlaget for ei utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Tiltaket vil heller ikkje føre til ein skadeleg praksis eller føre til mange liknande dispensasjonssøknader. SNO treng ikkje søke om dispensasjon til motorferdsel i samband med bygginga av basestasjonen. Motorisert ferdsel er i dette tilfelle dekka av punkt 5.3 i forskrifta: 5.3 Forbodet i pkt 5.1 gjeld ikkje: a) Motorisert ferdsle i samband med militær operativ verksemd, ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltingsverksemd. Øvingskøyring i samband med desse føremåla krev særskild løyve. Styret for verneområdet har før delegert myndigheit til Arbeidsutvalet til å gjere vedtak i mindre byggesaker jf. til dømes AU -sak 83/2011 og AU sak 84/2011. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. 33

34 Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Basestasjonen skal settast opp i sone 2 (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Tiltaket vert vurdert til å vere svært lite, ikkje ha vesentleg innverknad på dyrelivet i området og heller ikkje ha negative verknader på verneformål eller ha påverke verneverdiane nemneverdig. GPS prosjektet og observasjonar viser at området er aktivt i bruk av villreinen. Når stasjonen skal settast opp av erfarne personar frå SNO, må ein sjølvsagt kunne vere heilt trygg på at det vert tatt omsyn til dyra. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Tiltaket medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil tiltaket berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. Det er viktig at ein tar omsyn til viltet under transportane fram til området. Dette må vere godt ivareteke sidan SNO sjølv skal stå for transportane. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Etableringa av basestasjonen må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar, men både transport og bygging vil bli utført av erfarne folk som heile tida arbeider innfor rammene til vernet. Miljøpåverknaden avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av 48 i Naturmangfaldlova får Statens Naturoppsyn løyve til etablere ein basestasjon for radiosamband på Austre Kaldfjell i Bykle kommune. Arbeidsutvalet vurdere stasjonen som eit viktig sikringstiltak, men understrekar at grunneigar og Bykle kommune også må gjeve løyve til å sette opp basestasjonen. Det blir gitt løyve til å sette opp basestasjonen for å prøve ut radiodekninga i området. Etter utprøvingsperioden må SNO eventuelt søkje på ny om permanent etablering av slike stasjonar jf. løyve i 2011 til å etablere ein liknande prøvestasjon på Gråmannsfjell i Sirdal. Arbeidsutvalet føreset at prøveperioden ikkje strekker seg over mange år. Vedlegg Søknad frå SNO, vedlagt foto av ein basestasjon. 34

35 AU -sak 13/2012 Søknad frå Øystein Sauro om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Øystein Sauro søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søknaden gjeld transport til fire buer han eig ved Langevatn, Fisketjønn, Gravvatn og Kalsdalen på gnr. 1, bnr. 4 i Bykle kommune. Han ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til buene og for nødvendig tilsyn. Det same gjeld transport av proviant til buene i samband med årleg utleige. I 2012 skal det og transporterast materiell til eit større reparasjonsarbeid på bua ved Langevatn. Denne transporten skal utførast av rypejegerar som leiger bu og jaktterreng av eigaren. I tillegg vil barn og svigersøner deltake i alle desse transportane sidan det er snakk om mange buer, proviant og ved til utleige og eit større reparasjonsarbeid. Til saman gjeld dette fire personar i tillegg til søkjar. Transportane vil ha utgangspunkt på Hovden eller Lislefjødd. Søkjar har bede om løyve fram til med uavgrensa tal på turar. I telefonsamtale med sekretariatet 13. januar sa søkjar at han gjerne kunne levere inn årlege rapportar om denne køyringa. Dette var han vand med frå før om åra. Han har og teikna inn fleire alternative køyreruter som kan takast i bruk avhengig av føreforhold. Han ber og om løyve til helikoptertransport av felt storvilt. Det er også eit poeng at Øystein Sauro har som før om åra søkt Bykle kommune om løyve til leigekøyring. Han har i fleire år hatt all transport til turisthytta ved Sloaros for DNT, pluss stikking av turistløypa heilt fram til Holmevasshytta. I tillegg tar han seg at transport av saltsteinar for dei som leiger ut sauebeite i området. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april

36 Føremålet med vernet er etter kapittel III i Foreskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transportstrekninga frå Hovden går gjennom ei kalvingssone for villrein. I denne sona er det ferdselsforbod frå Transportstrekninga frå Lislefjødd går gjennom ei trekksone. I denne sona er det ferdselsforbod frå Det er også trekksoner i området. Søkjar har opplagt eit svært stort transportbehov. Han eig fire buer, leigar somme av desse ut i vinterhalvåret og skal reparere ei av buene i I tillegg har han stikking av vinterløyper og transport av ved og proviant til ei av dei mest brukte DNT-hyttene i Setesdal samstundes som han transporterer saltsteinar til sauebeita. Vanlegvis vert eit løyve berre tildelt eigar og ein annan person. I dette tilfellet er det opplagt at søkjar ikkje aleine kan klare å stå for all denne transporten. Det er og difor han har to snøskuterar. Det bør i dette tilfellet kunne gjevast løyve også til barna og svigersønene slik han søkjer om. Dette er den einaste realistiske måten ein kan få dekka heile transportbehovet, ikkje minst når ein også tar omsyn til søkjar har all leigekøyringa for DNT i området. Sidan det er snakk om så mange transportar, må det einaste fornuftige vere å gi løyve til eit uavgrensa antal transportar. Det er då ein føresetnad at søkjar leverer ein årleg rapport over kor mange turar som er køyrt. Dette vil gjeve styret høve til å evaluere ordninga på linje med det ein tar sikte på å gjere med kraftprodusentar og DNT. Løyvet kan, etter vedtak i verneområdestyret, berre gjevast for ein fireårsperiode dvs. fram til våren Dette er og same periodeinndeling som Bykle kommune har. Når det gjeld køyring frå Lislefjødd, må all transport gjennomførast seinast kvart år sidan køyreruta kryssar ei trekksone med ferdselsforbod etter 36

37 denne datoen. Transportar som startar på Hovden, må gjennomførast seinast 24.4 kvart år sidan denne køyreruta går gjennom ei kalvingssone med ferdselsforbod etter denne datoen. Løyvet vil bli avgrensa til 14.4 i trekksona og 24.4 i kalvingssona slik - jf. punkt 4.2 i verneforskriftene. Når det gjeld søknaden om løyve til helikoptertransport av felt storvilt, må Sauro sende inn søknad om dette seinare på året når talet på fellingsløyve er klart. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. GPS-prosjektet og observasjonar viser at dyra brukar dette området, og det er difor svært viktig at det vert tatt omsyn til dyra når dei er på trekk og sjølvsagt også i kalvingsperioden. Løyvet vil bli avgrensa til 14.4 i trekksona og 24.4 i kalvingssona slik - jf. punkt 4.2 i verneforskriftene. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transportane medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel 37

38 dersom omsynet til viltet krev det. Løyvet vil bli avgrensa til 14. og 24. april kvart år sidan køyreruta går gjennon ei trakksone og ei kalvingssone. Miljøpåverknaden ved bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Øystein Sauro løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til buer ved Langevatn, Fisketjønn, Gravvatn og Kalsdalen, gnr. 1, bnr. 4 i Bykle kommune. Løyvet til hyttene vert avgrensa til 16 turar i året. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får han og løyve til transport av saltstein. Dette løyvet vert avgrensa til 8 turar i året. Transporten skal starte på Hovden eller Lislefjødd og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Kartet blir kopiert opp på baksida av løyvet. Transportane frå Lislefjødd må gjennomførast seinast kvart år sidan dette er ei trekksone. Transportane frå Hovden må gjennomførast seinast kvart år sidan dette er ei kalvingssone. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet gjeld fram til Løyvet gjeld og for Inger Anne Sauro, Karl Jørgen Høymyr, Mai-Britt Sauro og Kim Tresland. Andre vilkår går fram av standard løyve. Søknaden om løyve til helikoptertransport vert avslått. Arbeidsutvalet meiner det må sendast ny søknad om dette når talet på fellingsløyve er klart. Vedlegg Søknad frå Øystein Sauro, vedlagt kart. AU -sak 14/2012 Søknad frå NINA om dispensasjon til bruk av snøskuter i samband med oppfylging av radiomerka villrein og bruk av helikopter i samband med strukturteljing i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde Sakshandsamar: Tarjei Haugen Norsk institutt for naturforsking (NINA) søkjar om løyve til å bruke snøskuter for å fylgje opp radiomerka villrein i verneområdet i perioden 15. februar april Dette er ein del av oppfylginga av GPS prosjektet med merking av villrein. 38

39 Dei ber og om løyve til å bruke helikopter i strukturteljinga av stamma hausten Dei ber i den samanheng om løyve til fem landingar i oktober månad der flokkane oppheld seg. Villreinlaga, SNO og lokalt fjelloppsyn vil stå for den praktiske gjennomføringa på vegne av NINA: All motorferdsel vil bli rapportert etter avslutta arbeid i vinter. Søknaden er sendt til mange kommunar både innafor og utafor verneområda. Søknaden er stort sett identisk med søknaden som kom frå NINA i fjor. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Foreskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Punkt 5. 3, bokstav a, har ei opplisting over kva for type motorferdsel som ikkje er søknadspliktig: 5.3 Forbodet i pkt 5.1 gjeld ikkje: a) Motorisert ferdsle i samband med militær operativ verksemd, ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltingsverksemd. Øvingskøyring i samband med desse føremåla krev særskild løyve. Oppfylging av GPS -merka dyr og strukturteljing er med andre ord søknadspliktige. 39

40 I kapittel VI i forskrifta vert det opna for at forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak i særskilde høve. Dette gjeld når formålet med vernet krev det, for vitskaplege undersøkingar, for tiltak av vesentleg verdi for samfunnet og i særskilde tilfelle når det ikkje strir mot føremålet med vernet. Denne delen av forskrifta er seinare erstatta av 48 i Naturmangfaldlova. Første avsnitt i paragrafen har denne ordlyden: Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Vurdering Oppfylging av radiomerka dyr og strukturteljing er ikkje i strid med verneformålet vil heller ikkje påverke verneverdiane nemneverdig. Tvert om må ein kunne seie at desse er ein viktig føresetnad for å ta vare på villreinen og dermed oppfylle eit av dei viktigaste formåla med vernet. Kunnskap om storleik og samansetting av stamma, korleis dyra brukar arealet og korleis dei vert påverka av forstyrringar er sentrale område både for verneområdet når dei skal forvalte SVR og for Villreinnemnda når dei skal forvalte villreinstamma. Det må difor kunne gjevast løyve til både søknaden om strukturteljing ved hjelp av helikopter og til bruk av snøskuter for å fylgje opp GPS prosjektet. Løyvet bør kunne gjevast utan avgrensing i talet på turar sidan NINA understrekar at det vil bli levert rapport jf. praksis i tilsvarande saker. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. GPS-prosjektet og observasjonar viser at dyra brukar store delar av dei sentrale områda i heia, og det er difor svært viktig at det vert tatt omsyn til dyra når dei er på trekk og sjølvsagt også i kalvingsperioden. Både helikoptertrafikken og bruk av snøskuter vil i desse tilfella bli utført av personar med lang erfaring i korleis dyra oppfører seg. Ein må difor kunne rekne med at det vert tatt maksimalt omsyn til dyra. Løyvet til helikoptertransport vil bli avgrensa til oktober månad og snøskuterløyva til 20. april. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. 40

41 Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transportane medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Bruk av snøskuter og helikopter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Løyvet vil bli avgrensa til 20. april. Miljøpåverknaden ved bruk av snøskuter og helikopter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av 48 i Naturmangfaldlova får NINA løyve til å bruke snøskuter til oppfylging av GPS merka villrein og helikopter til strukturteljing av stamma i verneområda i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane. Løyvet gjeld for Bruk av snøskuter må avsluttast seinast 14. april Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal transporten vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Andre vilkår går fram av standard løyve. Bruk av helikopter til strukturteljing skal gjennomførast i oktober månad og det må ikkje vere meir enn fem landingar i denne perioden. NINA må sende inn rapport over bruk av både helikopter og snøskuter før nyttår. Arbeidsutvalet understrekar at styret berre kan gjeve løyve etter verneforskrift og Naturmangfaldslov og at det difor også må innhentast løyve frå grunneigarar og kommunar. Vedlegg Søknad frå NINA. 41

42 AU sak 15/2012 Søknad frå Agder politidistrikt/setesdal driftseining om dispensasjon til øvingskøyring for fjellredningsgruppene i Setesdal, SVR LVO Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Agder politidistrikt/setesdal driftseining søkjer om dispensasjon til å drive øvingskøyring for fjellredningsgruppene i Valle, Bykle/Hovden og Åseral. Øvingskøyringa er ein del av beredskaps- og øvingsplanen til Politimesteren i Agder. Denne planen er lagt ved søknaden. Gruppene er sett saman av til saman 23 personar med svært god lokalkunnskap i sine område. Alle blir regelmessig trena i førstehjelp, kart/kompass, bruk av GPS, vurdering av skredfare, trening i skredsøk osb. Alt dette blir gjennomført utanfor verneområdet. Gruppene er etablert av politiet i samarbeid med aktuelle kommunar. Fjellredningsgruppene har også behov for kjentmannsturar inne i verneområdet. Dei har årleg behov for å gjere seg kjende med snøforholda i fjellet, finne fram til private hytter som det kan bli aktuelt å sjekke under leitesituasjonar og legge inn aktuelle løyper på GPS. Øvingane vil elles for det meste gå langs dei kvista vinterløypene til DNT. Fjellredningsgruppa i Åseral (samansett av tre leitelag) vil også måtte dekke areal som ligg i Hægebostad og Kvinesdal kommunar, og leitegruppa i Valle vil og dekke delar av Bygland kommune. I desse kommunane er det i dag ikkje eigne fjellredningsgrupper. Politiet ber om løyve til å gjennomføre to kjentmannsturar for kvar gruppe i løpet av året. Personell frå politiet og SNO vil normalt også vere med på desse kjentmannsturane. Dei oppgjev difor at dei til saman vil bruke inntil 19 snøskuterar i Åseralsheiane, inntil 12 snøskuterar i Valleheiane og inntil 14 snøskuterar i Bykle-/Hovden-området på desse kjentmannsturane. Dei ber om at løyvet vert tildelt for ein fireårsperiode. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. 42

43 Punkt 5.3, bokstav a, i forskrifta har denne formuleringa: 5.3 Forbodet i pkt 5.1 gjeld ikkje: a) Motorisert ferdsle i samband med militær operativ verksemd, ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltingsverksemd. Øvingskøyring i samband med desse føremåla krev særskild løyve. Øvingskøyringa/kjentmannsturane er med andre ord søknadspliktig. Fjellredningsgruppene er sjølve ryggrada i beredskapen i fjellet. Dei er sett saman av personar som er lommekjende i sitt område og som har lang erfaring med snøskuterkøyring og vanskelege vær - og føreforhold. Det er sjølvsagt heilt nødvendig at desse gruppene er godt trena og kjenner til farbare løyper. Årlege kjentmannsturar for å sjekke snøforholda er ein naturleg del av beredskapen deira. All anna beredskapsøving kan leggast utanfor verneområdet, men kjentmannsturane må gå der det kan bli nødvendig å gjennomføre redningsoperasjonar. To årlege kjentmannsturar må vurderast som nødvendig for å kunne halde oppe ein forsvarleg beredskap. Slike turar må i mange tilfelle gå gjennom trekkområde og kalvingsområde. Dette må det sjølvsagt takast omsyn til. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vinteren er ei vanskeleg årstid for villreinen og dyra kan vera sårbare for uroing. I følgje data frå NINA sitt GPS -prosjekt og registreringar frå SNO - personell, er særleg sentrale delar av verneområdet livsviktige for villreinen. Det må difor takast særlege omsyn i desse områda. Dette må vere godt tatt vare på i dette tilfellet sidan gruppene er sett saman av lokalkjende personar og SNO også normalt vil vere med på kjentmannsturane. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Forvaltingsmyndigheita kan difor ikkje sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 43

44 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Kjentmannsturane må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.3, bokstav a, i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får fjellredningsgruppene i Åseral, Valle og Bykle/Hovden løyve til å bruke snøskuter på to årlege kjentmannsturar i verneområdet. Løyvet gjeld for personell frå fjellredningsgruppene, SNO og politiet. På turane vert det gitt løyve til å bruke inntil 19 skuterar i Åseralsheiane, inntil 12 skuterar i Valleheiane og inntil 14 skuterar i Bykle-/Hovden- området. Agder politidistrikt/setesdal driftseining skal planlegge og vere ansvarleg for kjentmannsturane. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta, skal dei som deltek i øvinga vente til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Andre vilkår går fram av standard løyve for SVR. Vedlegg Søknad frå Agder politidistrikt/setesdal driftseining og plan for øvingsverksemd og beredskap utarbeidd av Politimesteren i Agder. AU -sak 16/2012 Statkraft Energi A/S, KG Ulla-Førre. Dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde, Bykle kommune. Sakshandsamar: Alf Odden Statkraft Energi A/S, KG Ulla-Førre får løyve til å bruke snøskuter og helikopter til snømålingar, sikring av skiløyper, inntak, utløpsosar og overføringskanalar, samt tilsyn med kraftliner, bygg, reguleringsanlegg og installasjonar for kraftproduksjon i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane 44

45 landskapsvernområde og Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde i Bykle kommune. Bakgrunn for søknaden Statkraft Energi A/S, KG Ulla-Førre, søkjer om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde, Bykle kommune. Søknaden gjeld snømålingar, sikring av skiløyper, inntak, utløpsosar og overføringskanalar, samt tilsyn med kraftliner, bygg, reguleringsanlegg og installasjonar som søkjar har innafor grensene til verneområda. Transportane vil gå føre seg både med snøskuter og helikopter. Statkraft ber om løyve for fire år utan avgrensing i talet på turar, men oppgjev at det samla talet turar vil liggje mellom 10 og 20 per år. Samstundes gjør dei oppmerksam på at uforutsette hendingar kan medføre behov for meir motorisert ferdsle i verneområda. På grunnlag av erfaringar frå tidlegare år vil det bli maksimalt fem slike turar i året. Søkjarane meiner det er nødvendig å ha med to snøskuterar på kvar tur på grunnlag av dei interne HMS -reglane. Søkjaren har lagt ved kart med innteikna køyretrasear til snømålingspunkt, sikringsområde, kraftliner og ulike tekniske anlegg og installasjonar. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forskrift om vern av Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde av Forvaltingsplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. 45

46 Føremålet med vernet av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde er etter kapittel III i verneføreskrifta: å sikre eit særs viktig heilårs leveområde med trekkvegar og kalvingsområde for villrein i Setesdal Vesthei. Motorisert ferdsel i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vert regulert av verneforskrifta kapittel 5, punkt 5.1a, kor det heiter at motorisert ferdsle på land er forbode. Det omsøkte tiltaket kjem etter vårt syn inn under kapittel 5, punkt 5.1a, og krev derfor dispensasjon etter kapittel 5, punkt 5.4b for å kunne gjennomførast. I kapittel 5, punkt 5.4b heiter det at forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til Naudsynt luft- og snøscootertransport som trengst ved tilsyn og vedlikehald av kraftanlegg, sjå pkt 1.2. d. Ved akutte behov for slik transport skal det sendast melding. Forvaltningsstyret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Motorisert ferdsel i Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde vert regulert av verneforskrifta kapittel 3, punkt 3.1a, kor det heiter at motorisert ferdsle på land er forbode. Det omsøkte tiltaket kjem etter vårt syn inn under kapittel 3, punkt 3.1a, og krev derfor dispensasjon etter kapittel 3, punkt 3.4b for å kunne gjennomførast. I kapittel 3, punkt 3.4b heiter det vidare at forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til Luft- og snøscootertransport som trengst ved tilsyn og vedlikehald av kraftanlegg, sjå pkt f. Ved akutt behov for slik transport skal det sendast melding. Forvaltningsstyret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde. Vurdering Søkjarane meiner det er nødvendig å ha med to snøskuterar på kvar tur på grunnlag av dei interne HMS -reglane. Ein slik ordning for kraftselskapa må kunne godtakast. Sjølv bruk av følgjeskuter ikkje er godtatt praksis i SVRområde, opnast det i Forvaltningsplanen (kapittel 5.2.5) for at føljeskuter kan vurderas når ferdsla skjer meir enn 10 km frå utgangspunktet. Etablert forvaltningspraksis Bykle kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande tiltak i same område for tidsrommet da kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. 46

47 Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Det er knytt sterke nasjonale interesser til kraftproduksjonen innanfor SVRområde i høve til mellom anna økonomi og energiforsyning. Motorisert ferdsle i samband med snømålingar og tilsyn med kraftliner, bygg, reguleringsanlegg og installasjonar må sjåast på som ein naudsynt del av drifta av desse kraftanlegga. I dei ulike konsesjonsvilkåra er kraftselskapa pålagt å sikre mellom anna skiløyper, inntak, utløpsosar og overføringskanalar i samband med regulerte vatn. I mange tilfelle vil det vare naudsynt med motorferdsle dersom konsesjonsvilkåra skal følgjast opp. Sjølv om kraftverksselskapa sin verksemd innanfor Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde er søknadspliktige etter verneføreskriftene, vurderar forvaltningsmyndigheita dei samfunnsnyttige sidene ved verksemda som så store at det skal ligge føre særleg tungtvegande grunnar før kraftselskapa sine søknadar om motorferdsle blir avslege. I følgje mellom anna data frå NINA sitt GPS prosjekt og registreringar frå SNO personell nyttar villreinen områda rundt Blåsjø store deler av året. Dette gjeld særleg områda rette sør for Blåsjø både innanfor og utanfor dei vestligaste delane av Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde. Særleg relevant i høve til dei omsøkte tiltaka er trekksona ved Steinbuskardet, ein trekkveg ved Skreivatnet og fleire trekkvegar ved Storsteinsheia sørvest for Blåsjø. Delar av den omsøkte ettersynet av kraftlina mellom Oddatjønn og Storvatnet kjem i berøring med trekksona i Steinbuskardet. Her er all ferdsle forbode i tidsrommet , og planlagt verksemd frå Statkraft må leggast til andre tider på året. Den omsøkte ferdsla i samband ned sikring av skiløyper ved Årdals Krymlevatn og Skreivatnet kjem delvis i berøring med registrerte trekkvegar for villreinen. Dette må det takast omsyn til under transportane. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Dersom dei omsøkte tiltaka ikkje omfattar ferdsle innanfor trekksona i Steinbuskardet i tidsrommet , kan ikkje forvaltingsmyndigheita sjå at det er miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. I tillegg gjeld generelle vilkår om at transportane kan stoppast på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Dette blir vurdert og styrt av SNO. 9 Føre-var-prinsippet 47

48 Så langt forvaltingsmyndigheita kan vurdere vil den omsøkte motorferdsla, isolert sett medføre liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Steinbuskardet er eit viktig trekk- og leveområde for villreinen som har fått eit særleg omfattande vern. Likevel er den samla belastninga frå ferdsle og fysiske inngrep såpass omfattande at den truleg har negativ innverknad på villreinens bruk av område. Dette skulle tilseie ein restriktiv haldning i høve til både eksisterande og nye tiltak i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil likevel den omsøkte motorferdsla i samband med ettersyn av kraftlina frå Oddatjønn til Storevatn, berre i liten grad føre til vesentleg auka belastninga på økosystemet i område. Dette skyldast både at tiltaket alt har gått føre seg i ei årrekkje og at tiltaket berre har innverknad på ein liten del av område i den nord vestre delen av trekksona. I dei andre områda som omfattast av motorferdsla i søknaden er den samla belastninga på økosystema mykje mindre. Den omsøkte motorferdsla er og av eit såpass avgrensa omfang at den berre i liten grad vil føre til større belastning på økosystemet i område. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året da villreinen er sårbar. Det er difor viktig at løyvet ikkje tillet planlagt ferdsle i tidsrommet , og at det er tatt med vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter og helikopter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Denne paragrafen er knytt til val av teknikkar, driftsmetode og lokalisering for å unngå eller avgrense skade på naturmangfaldet. I høve til motorferdsla som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita snøskuter til det beste alternativet til transport vinterstid og at helikopter ofte er den beste løysinga for dei omsøkte tiltaka på barmark. Det må kunne gjevast løyve for eit uavgrensa tal på turar sidan det er vanskeleg å talfeste kor mykje tilsyn som er naudsynt. Loggark må førast for kvar tur, og desse skal sendast inn etter kvar vintersesong. Ei årleg rapportering til Styret for verneområda er naturleg når talet på turar ikkje er avgrensa i løyva. Dette gjev og styret ei mulegheit til å evaluere praksisen. Forslag til vedtak I medhald av kapittel III og kapittel IV, punkt 5.4, bokstav b i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og kapittel III og kapittel IV, punkt 3.4, bokstav b i Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde, får Statkraft Energi A/S, KG Ulla-Førre løyve til å 48

49 bruke snøskuter og helikopter til snømålingar, sikring av skiløyper, inntak, utløpsosar og overføringskanalar, samt tilsyn med kraftliner, bygg, reguleringsanlegg og installasjonar for kraftproduksjon i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde i Bykle kommune. Transportane skal gå etter køyretraséar som kraftprodusentane sjølve har teikna inn på kart. Kartet er kopiert på baksida av løyvet. Dei transportane som går i trekksona i Steinbuskardet må ikkje gjennomførast i tidsrommet På kvar tur kan to snøskuterar køyre i lag slik at HMS reglane til Statkraft er ivaretekne. Dersom oppdraget er av eit slikt omfang at det er nødvendig å køyre med meir enn to snøskuterar, skal det sendast e-post til forvaltings - sekretariatet og lokalt SNO i forkant av transportane. Løyva vert gjevne utan avgrensing i talet på turar. Det må førast logg for kvar transport. Utfylte loggark skal kvart år sendast til forvaltingssekretariatet innan 1. juni. Ved akutt behov for transport, ut over det omsøkte tiltaket, skal det sendast melding til forvaltningssekretariatet Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyva kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad medvedlagt kart frå Statkraft Energi A/S, KG Ulla-Førre. AU -sak 17/2012 Statnett SF, Ledningsavdeling Sauda. Dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde og Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvern - område, Bykle kommune. Sakshandsamar: Alf Odden Statnett SF, Ledningsavdeling Sauda, får løyve til å bruke snøskuter og helikopter i Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde og Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde i Bykle kommune, i samband med vanleg ettersyn av kraftlinene Kvildal-Holen og Tokke-Førre, samt vedlikehaldsarbeid på kraftlina Kvildal-Holen i Det omsøkte tiltaket i samband med vedlikehaldet av kraftlina Tokke-Førre i 2014, er såpass omfattande at det ikkje kan handsamast som ein del av eit generelt motorferdsleløyve. Det må derfor sendast inn ein særskilt søknad for dette tiltaket i

50 Bakgrunn for søknaden Statnett SF, Ledningsavdeling Sauda, søkjer om dispensasjon til snøskuterog helikoptertransport i Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde og Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune. Søknaden gjeld både vanleg ettersyn av dei to kraftlinene i verneområde, samt større vedlikehaldsarbeid på kraftlinene i 2012 og Vanleg ettersyn av dei to kraftlinene Kvildal-Holen og Tokke-Førre omfattar ein tur langs linene med snøskuter før påske og ein tur med helikopter i løpet av året. I 2012 skal de skiftast ut støttekjeder og isolatorar på Kvildal-Holen lina. Tiltaket vil bli gjennomført i august og vil medføre helikoptertrafikk på strekninga Storvatn-Holen kraftverk. I 2014 skal det skiftas skjøtar og monterast flymarkørar på Tokke-Førre lina. Tiltaket vil bli gjennomført på hausten og vil medføre helikoptertrafikk langs heile kraftlina, samt bruk av sprengstoff i samband med lineskjøtinga. Statnett ber om løyve for fire år utan avgrensing i talet på turar. Samstundes gjør dei oppmerksam på at uforutsette hendingar, som linjebrot, kan medføre behov for meir motorisert ferdsle i verneområde enn det som er skissert i søknaden. Statnett meiner det er nødvendig å ha med inntil tre snøskuterar på ettersynet av kraftlinene. Dette blir grunngjeve med interne HMS reglar og opplæringsprogram. Søkjaren har lagt ved kart med innteikna køyretrasear. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde av Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde er etter kapittel III i verneføreskrifta: å sikre eit særs viktig heilårs leveområde med trekkvegar og kalvingsområde for villrein i Setesdal Vesthei. Motorisert ferdsel i Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde vert regulert av verneforskrifta kapittel 3, punkt 3.1a, kor det heiter at motorisert ferdsle på land er forbode. Det omsøkte tiltaket kjem etter vårt syn inn under kapittel 3, punkt 3.1a, og krev derfor dispensasjon etter kapittel 3, punkt 3.4b for å kunne gjennomførast. I kapittel 3, punkt 3.4b heiter det vidare at forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til Luft- og snøscootertransport som 50

51 trengst ved tilsyn og vedlikehald av kraftanlegg, sjå pkt f. Ved akutt behov for slik transport skal det sendast melding. Forvaltningsstyret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde. Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Foreskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vert regulert av verneforskrifta kapittel 5, punkt 5.1a, kor det heiter at motorisert ferdsle på land er forbode. Det omsøkte tiltaket kjem etter vårt syn inn under kapittel 5, punkt 5.1a, og krev derfor dispensasjon etter kapittel 5, punkt 5.4b for å kunne gjennomførast. I kapittel 5, punkt 5.4b heiter det at forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til Naudsynt luft- og snøscootertransport som trengst ved tilsyn og vedlikehald av kraftanlegg, sjå pkt 1.2. d. Ved akutte behov for slik transport skal det sendast melding. Forvaltningsstyret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Statnett meiner det er nødvendig å ha med inntil tre snøskuterar på ettersynet av kraftlinene. Dette blir grunngjeve med interne HMS reglar og opplæringsprogram. Ein slik ordning for Statnett må kunne godtakast. Sjølv bruk av følgjeskuter ikkje er godtatt praksis i SVR-område, opnast det i Forvaltningsplanen (kapittel 5.2.5) for at føljeskuter kan vurderas når ferdsla skjer meir enn 10 km frå utgangspunktet. Etablert forvaltningspraksis Bykle kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande tiltak i same område for tidsrommet da kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 51

52 8 Kunnskapsgrunnlaget Det er knytt sterke nasjonale interesser til kraftlinene innanfor Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde og Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, i høve til mellom anna økonomi og energiforsyning. Motorisert ferdsle i samband med vanleg ettersyn og vedlikehald, må sjåast på som ein naudsynt del av drifta av desse kraftlinene. Sjølv om Statnett sin verksemd innanfor Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde og Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde er søknadspliktige etter verneføreskriftene, vurderar forvaltningsmyndigheita dei samfunnsnyttige sidene ved verksemda som så store at det skal ligge føre særleg tungtvegande grunnar før Statnett sine søknadar om motorferdsle blir avslege. I følgje mellom anna data frå NINA sitt GPS prosjekt og registreringar frå SNO personell nyttar villreinen områda rundt Blåsjø store deler av året. Bruksintensiteten synes likevel å være størst sommar og haust. Dette gjeld særleg områda rett sør for Blåsjø og Botsvatn, både innanfor og utanfor Steinbuskardet Hisdal biotopvernområde. Særleg relevant i høve til dei omsøkte tiltaka er trekksona ved Steinbuskardet og kalvingssone ved Ratevassnuten. Store delar av den omsøkte motorferdsla i samband med ettersynet av kraftlinene Kvildal-Holen og Tokke-Førre mellom kjem i berøring med trekksona i Steinbuskardet og kalvingssona i Ratevassnuten. I trekksona Steinbuskardet er all ferdsle forbode i tidsrommet og i kalvingssona Ratevassnuten er all ferdsle forbode i tidsrommet Derfor må planlagt verksemd frå Statnett, i desse områda, leggast til andre tider på året. Forvaltningsmyndigheita vil og oppmode Statnett til å unngå planlagt ferdsle i både Steinbuskardet og Ratevassnuten i heile tidsrommet sjølv om ferdselsforbodet i dei to ulike områda har noko mindre omfang. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. 9 Føre-var-prinsippet Så langt forvaltingsmyndigheita kan vurdere vil den omsøkte motorferdsla, isolert sett medføre liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. I tillegg gjeld generelle vilkår om at transportane kan stoppast på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Dette blir vurdert og styrt av SNO. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Steinbuskardet Hisdal Biotopvernområde og dei ikringliggjande områda innan Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, er eit viktig trekk-, kalvings- og leveområde for villreinen, og har fått eit særleg omfattande vern. Likevel er den samla belastninga frå ferdsle og fysiske inngrep såpass 52

53 omfattande at den truleg har negativ innverknad på villreinens bruk av område. Dette skulle tilseie ein restriktiv haldning i høve til både eksisterande og nye tiltak i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn har likevel den omsøkte motorferdsla i samband med det vanlege ettersynet av kraftlinene Kvildal-Holen og Tokke- Førre eit såpass avgrensa omfang at den berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område. Det omsøkte motorferdsla i samband med vedlikehaldet av kraftlina Kvildal-Holen vil medføre auka belastning og fare for forstyrring av villreinen, men berre for eit avgrensa tidsrom og på ei tid på året da villreinen ikkje er mest sårbar for forstyrring. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året da villreinen er sårbar. Det er difor viktig at løyvet ikkje tillet planlagt ferdsle i tidsrommet i trekk sona i Steinbuskardet og i tidsrommet i kalvingssona i Ratevassnuten. Det er og viktig at det er tatt med vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter og helikopter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Denne paragrafen er knytt til val av teknikkar, driftsmetode og lokalisering for å unngå eller avgrense skade på naturmangfaldet. I høve til motorferdsla som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita snøskuter til det beste alternativet til transport vinterstid og at helikopter ofte er den beste løysinga for dei omsøkte tiltaka på barmark. Det må kunne gjevast løyve for eit uavgrensa tal på turar sidan det er vanskeleg å talfeste kor mykje tilsyn som er naudsynt. Loggark må førast for kvar tur, og desse skal sendast inn etter kvar vintersesong. Ei årleg rapportering til Styret for verneområda er naturleg når talet på turar ikkje er avgrensa i løyva. Dette gjev og styret ei mulegheit til å evaluere praksisen. Forslag til vedtak I medhald av kapittel III og kapittel IV, punkt 3.4, bokstav b i Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde og kapittel III og kapittel IV, punkt 5.4, bokstav b i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Statnett SF, Ledningsavdeling Sauda, løyve til å bruke snøskuter og helikopter i Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde i Bykle kommune, i samband med vanleg ettersyn av kraftlinene Kvildal-Holen og Tokke-Førre, samt vedlikehaldsarbeid på kraftlina Kvildal-Holen i Det omsøkte tiltaket i samband med vedlikehaldet av kraftlina Tokke-Førre i 2014, er såpass omfattande at det ikkje kan handsamast som ein del av eit generelt motorferdsleløyve. Det må derfor sendast inn ein særskilt søknad for dette tiltaket i

54 Transportane skal gå etter køyretrasear som Statnett sjølve har teikna inn på kart. Kartet er kopiert på baksida av løyvet. Dei transportane som går i trekksona i Steinbuskardet må ikkje gjennomførast i tidsrommet Dei transportane som går i kalvingssona i Ratevassnutent må ikkje gjennomførast i tidsrommet Forvaltningsmyndigheita vil oppmode Statnett til å unngå planlagt ferdsle i både Steinbuskardet og Ratevassnuten i heile tidsrommet På kvar tur kan inntil tre snøskuterar køyre i lag slik at både HMS reglane og opplæringsprogrammet til Statnett er ivaretekne. Dersom oppdraget er av eit slikt omfang at det er nødvendig å køyre med meir enn tre snøskuterar, skal det sendast e-post til forvaltingssekretariatet og lokalt SNO i forkant av transportane. Løyva vert gjevne utan avgrensing i talet på turar. Det må førast logg for kvar transport. Utfylte loggark skal kvart år sendast til forvaltingssekretariatet innan 1. juni. Ved akutt behov for transport, ut over det omsøkte tiltaket, skal det sendast melding til forvaltningssekretariatet Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyva kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad med vedlagt kart frå Statnett SF, Ledningsavdeling Sauda AU -sak 18/2012 Signy og Birger Surdal, gnr. 11, bnr 3. Dispensasjon til snøskutertransport i Frafjordheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune Sakshandsamar: Alf Odden Signy og Birger Surdal, gnr. 11, bnr. 3 i Sirdal kommune, får løyve til å bruke snøskuter til transport av materialar, proviant, brensel og utstyr i samband med vedlikehald av jakthytta ved Sandvasskilen. Bakgrunn for søknaden Signy og Birger Surdal søkjer om løyve til snøskutertransport i Frafjordheiane landskapsvernområde i samband med vedlikehald av ei jaktbu i Handeland sameige i Sirdal kommune. Søknaden omfattar transport av materialar, brensel, utstyr og proviant til jaktbua ved Sandvasskilen. Transportane skal starte Valevatn eller Høgaleitet i Hunnedalen og fylgje trase teikna inn på vedlagt kart. 54

55 Søkjarane ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil åtte transportar per år. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Frafjordheiane, godkjend mars Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Frafjordheiane landskapsvernområde og dei tilgrensande naturreservata Ørestø og Migaren vart oppretta ved Kronprinsregenten sin resolusjon Direktoratet for naturforvaltning vedtok ei mindre endring i verneforskrifta. Føremålet med opprettinga av Frafjordheiane landskapsvernområde er etter 2 mellom anna:: - å ta vare på eit representativt, særprega og vakkert landskap, med bratte fjord- og dalsider via lågheiar opp til glattskurt høgfjell. - å ta vare på vatn og vassdrag, viktige leveområde for eit særmerkt planteog dyreliv, geologiske landskapsformer, samt beite- og stølslandskap med automatisk freda og nyare tids kulturminne. Vidare heter det at Allmenta skal ha høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med lita grad av teknisk tilrettelegging. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta 3, punkt 5.1. Her heter det at motorferdsel er forbode på land og i vatn. I 3, punkt 5.3a. heter det vidare at forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til bruk av båt med motor, motorkjøretøy på frosen eller snødekt mark, eller luftfartøy i samband med.. transport av varer inn til hytter og støler, transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på hytter, klopper o.l. Omsøkte tiltak kjem etter vårt syn inn under 3 punkt 5.1 og krev derfor dispensasjon for å kunne gjennomførast, jamfør 3, punkt 5.3.a. Forvaltningsstyret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Frafjordheiane landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget 55

56 Frafjordheiane blir i liten grad brukt av villreinen vinterstid. Unntaket er periodar med sterk nedising av dei sentrale beiteområda kombinert med ein stor villreinstamme. Da vil dyra kunne trekke vestover i Frafjordheiane for å beite i dei øvre skogsområda. I slike periodar kan villreinen vera sårbar i høve til forstyrring. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt og registreringar frå SNO personell, har det vore lite villrein i Frafjordheia dei siste åra. Dette heng delvis saman med at villreinstamma i heile SVR-område har vore relativt liten. Den omsøkte transporten kjem i berøring med eit registrert villreintrekk ved Sandvatnet. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem, i det aktuelle område, som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Samstundes er denne delen av Frafjordheiane eit viktig område for friluftslivet og er mykje brukt av skituristar. At ålmenta skal ha høve til naturoppleving gjennom eit tradisjonelt og enkelt friluftsliv er og eit av føremåla med vernet av Frafjordheiane. Når det i tillegg gjennom NINA sitt forskingsprosjekt Motorferdsel og samfunn er dokumentert at ein stor del av skituristane oppgjev at deira naturoppleving blir forringa når dei møter snøskuterar, meiner forvaltningsmyndigheita at det bør stillast vilkår i løyvet som reduserar møta mellom snøskuterar og skituristar mest mogleg. 9 Føre-var-prinsippet Den omsøkte motorferdsla medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er svært få private hytter i området, men dei to turisthyttene Sandvatn og Langavatn ligg berre 2 og 4 kilometer frå Sandvasskilen. Det er og kvista vinterløype frå Valevatn og Høgaleitet i Hunnedalen inn til Sandvatn og vidare til Langavatn. Det er ein del motorferdsle i område frå før i samband med transport av ved og proviant til dei to turisthyttene. Det er også mange skiløparar som nyttar dei to turisthyttene i vintersesongen frå 15.2 til 1.5. I 2010 var det registret 450 overnattingar på Sandvatn og 100 på Langavatn. I tilegg går mange på dagstur til Sandvatn. Sjølv om denne delen av Frafjordheiane er eit potensielt leveområde for villrein og det er ein del både motorisert og ikkje motorisert ferdsle i område frå før, vurderer ikkje forvaltningsmyndigheita den samla belastninga som urovekkjande høg. 56

57 Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at turen skal avbrytast eller avventast dersom ein møter på villrein og at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Denne paragrafen er knytt til val av teknikkar, driftsmetode og lokalisering for å unngå eller avgrense skade på naturmangfaldet. I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden vurderer forvaltningsmyndigheita snøskuter til det beste alternativet. Forslag til vedtak I medhald av 2, 3, punkt 5.1 og 3, punkt 5.3a i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Signy og Birger Surdal, gnr. 11, bnr. 3 i Sirdal kommune, løyve til å bruke snøskuter til transport av materialar, proviant, brensel og utstyr i samband med vedlikehald av jakthytta ved Sandvasskilen. Transporten skal starte ved Valevatn eller Høgaleitet og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast seinast kvart år. For å unngå konfliktar med skituristar på veg til og frå turisthytta ved Sandvatn, bør ein så langt det er mogleg unngå at transportane gjennomførast i vinterferien, påskeferien og andre stor utfartshelger. Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad med kart frå Signy og Birger Surdal AU - sak 19/2012 Hjelmeland Røde Kors. Dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune Sakshandsamar: Alf Odden 57

58 Hjelmeland Røde Kors får løyve til å bruke snøskuter til kjentmannsturar i Vormedalsheia landskapsvernområde. Bakgrunn for søknaden Hjelmeland Røde Kors v/ Terje Ove Breiland søkjar om løyve til kjentmannsturar på snøskuter i Vormedalsheia landskapsvernområde. Føremålet med desse turane er å gjere seg kjent med aktuelle kjøreruter under skiftande snø- og istilhøve, for å stå best mogleg rusta til eventuelle leite- og redningsaksjonar. Kjøreruta det søkjast for startar på Fundningsland og går via Stakkstøl og Frigårdsheia inn til Fjellsenden og turisthytta på Melands-Grønahei. Ruta er vist på vedlagt kart. Kjentmannsturane vil bli gjennomført ved at Hjelmeland Røde Kors blir med når to lokalkjente grunneigarar skal ut på transportoppdrag i det aktuelle området (Jon Helge Hausken og Lars Strøm). Desse har bekrefta at kjentmannsturane skal organiserast på denne måten i eit brev som er lagt ved søknaden frå Hjelmeland Røde Kors. Hjelmeland Røde Kors vil normalt delta på desse turane med ein eller to snøskuterar. I ei telefonsamtale med verneområdeforvaltar, , opplysar Lensmannen i Hjelmeland at Hjelmeland Røde Kors har ei svært sentral rolle i beredskapen i høve til leite- og redningsaksjonar fjellområda i kommunen. Lensmannen rår ikkje over nok mannskap eller utstyr til slike aksjonar, slik at Hjelmeland Røde Kors er den einaste operative redningsgruppa lokalt som kan utføra leite- og redningsoppdrag. Søkjaren bad i søknaden om løyve for ein fireårsperiode med inntil åtte transportar per år. Men etter at søkjer i eit møte med verneområdeforvaltninga vart opplyst at det berre kan gjevast løyve for eit år om gongen, vart søknaden endra til å gjelde løyve for 10 turar i tidsrommet Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Vormedalsheia, godkjend 1992/93. Brev frå Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Fylkesmennene, datert : Redningsteneste i verneområdene. Hjelpekorpsenes bruk av snøskuter. Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Vormedalsheia vart verna ved kgl. res. av 19 april Føremålet med vernet er etter kapittel III i verneføreskriftene å ta vare på eit særmerkt og vakkert landskap som gjev eit godt tverrsnitt av Ryfylkenaturen frå fjord til høgfjell, og som inneheld sjeldsynte og sårbare naturelement. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 3. Her heiter det at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, samt landing med luftfartøy er i utgangspunktet forbode. 58

59 Omsøkte tiltak kjem etter vårt syn inn under kapittel IV punkt 3 og krev derfor dispensasjon for å kunne gjennomførast. I kapittel VI, punkt 1. heter det at forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag og landing med luftfartøy. Forvaltningsstyret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Vormedalsheia landskapsvernområde. Vurdering I DN sitt brev til Fylkesmennene av er det omsøkte tiltaket omtalt slik: Verneområdeforvaltninga har oppmoda Politimeisteren i Rogaland om å utarbeide ein slik plan som er omtalt i DN sitt brev. Denne er ikkje på plass ennå, så verneområdeforvaltninga vil for 2012 handsame motorferdslesøknadar frå Hjelpekorps og Redningsgrupper i samråd med dei lokale Lensmannskontora. Det vil derfor ikkje bli gjeve løyver for meir en eit år om gongen fram til ein plan ligg føre. Etablert forvaltningspraksis Hjelmeland kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i same område for tidsrommet da kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Vormedalsheia blir i liten grad brukt av villreinen vinterstid. Unntaket er periodar med sterk nedising av dei sentrale beiteområda kombinert med ein stor villreinstamme. Da vil dyra kunne trekke ut i Vormedalsheia for å beite i dei øvre skogsområda. I slike periodar kan villreinen vera sårbar i høve til forstyrring. 59

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 5/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Tid: måndag 15. august, kl 9.00 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 02/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: mandag 13. februar2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00 Stad: TELEFONMØTE Medlemmer av

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 1/2012 i Arbeidsutvalet (AU)

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 1/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll - møte nr 1/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00 Stad: Kommunehuset i Valle, formannskapssalen

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU)

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 13. februar 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00-14.15 Stad: Kommunehuset

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD Statnett SF 4200 SAUDA Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD 04.03.2014 DELEGASJONSSAK RO 04/2014 Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD Statnett SF Nydalen alle 31 0484 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD 15.12.2017 Delegasjonssak RO 48/2017 Svar på søknad om dispensasjon til snøskutertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 1/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2018/4736-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 28.05.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR Utvalgssak

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD Endre Kvæstad Skomakarteigen 13 4237 SULDALSOSEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD 16.08.2017 Delegasjonssak RO 29/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD Statnett Pb 4904 Nydalen 0423 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD 30.11.2017 Delegasjonssak RO 46/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL OG UTLEGGING

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97643672. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2017/12020-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 21.12.2017 Skadefellingslaget i Nord Rogaland v/ Arve Aarhus

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.8.2012 Tidspunkt: 09:00 10:15 Fylgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 9/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 12. desember 2011 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Innkalling og sakliste til styremøte 03/2011 Styremedlemmer Ann Cecilie Andersen Attestog Kay Jeiskelid Ole Tom Guse

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 03/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 5. mars 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 15.3.2016 Tidspunkt: 10.15 11.30 Desse faste styremedlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Bjørn Laugaland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD Torbjørn Espedal Espedalsvegen 1659 4110 FORSAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD 10.05.2017 Delegasjonssak RO 15/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDING AV ATV LØYVE I SAMBAND

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00-15.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Utval: Møtestad: Dato: 11.8.2015 Tidsrom: 8.15-10.45 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Følgjande faste styremedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 www.svr.no Statnett Nydalen alle 33 0484 OSLO Saksbehandler Alf Odden Vår

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95207083. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Andreas Lange,

Detaljer