God ledelse - fantastiske resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God ledelse - fantastiske resultater"

Transkript

1 Modernisering av Offentlig sektor 6. utgave -mai 2008 Nå på nett: O N L I N BYGGESAKER: FLEKSIBEL OUTSOURCING: FRI PROGRAMVARE: ebygg 2009 effektiviserer Kundetilpasset IT-løsning KOSTNADSEFFEKTIV DRIFT E les mer side 13 les mer side 8 les mer side16 MÅ TÅLE KJEFT: Det farligste en leder kan gjøre er å late som han har kunnskap han ikke har. Lav personlig prestisje og ekte delegering gir kunnskapsrike medarbeidere ro til å skape i fred, sier Bjørn E. Simensen, operasjef ved Den Norske Opera Felles språk, rammeverk og arbeidsmetoder er kritiske suksessfaktorer for nasjonal styringspraksis Ingunn Midttun Systad, direktør for analyse og styring, Mattilsynet Les mer side 18 Prosjektledelse: Fiasko prosjekter koster milliarder Les mer side 7 Taper skattekroner på sommel E-handel er en viljessak. Investeringene gir trefoldig tilbake, allikevel somles det med elektroniske innkjøpsprosesser. Les mer side 4-5 ANNONSE Inspirator i mikrokosmos Les mer side Foto: Baard M. Barstein ANNONSE Få full oversikt - bruk Shift Manager! system for bemanningsplanlegging, avvikshåndtering og elektroniske timelister. 6

2 Utfordringer Det er ingen forskjell på ledelse i offentlig og privat sektor. God ledelse - fantastiske resultater Vi hjelper våre lesere til å lykkes Vår utfordring nr. 1 er å gjøre de lederne vi har i dag dyktigere. Det var den klare beskjeden fra Fornyingsminister Heidi Grande Røys i februar etter at flere tusen statsansatte hadde blitt spurt og konklusjonen viste at verken omstillingsprosesser eller tilliten til nærmeste leder var spesielt god. Og med lite entusiastiske medarbeidere? Er det en Mål og rammer kan være ulike, men å lede og skape begeistring er det samme uansett hva slags organisasjon man leder. ministeren har helt rett. Har noen hørt om en bedrift som gjør suksess med dårlige ledere og historisk oppfatning i offentlig sektor om at Vi skal jo bare forvalte, og ikke skape og utvikle som er årsaken? Etter å ha utgitt Latterlig Lønnsomt! Om humor og begeistring på jobben i 2003, begynte medforfatter Trond Haugen og jeg forarbeidet med vår nye bok, for å skrive om ledelse i offentlig sektor. Etter et halvt år med intervjuer av kommuner, etater, departementer og skoler, var konklusjonen klar: Det er ingen forskjell på ledelse i offentlig og privat sektor. Mål og rammer kan være ulike, men å lede og skape begeistring er det samme uansett hva slags organisasjon man leder. I BegeistringsBarometeret som vi gjennomfører i samarbeid med TNS Gallup, intervjuer vi et representativt utvalg av norske arbeidstagere i alle typer virksomheter. Barometeret viser at kun en av fem ledere begeistrer sine ansatte. Undersøkelsen måler påstander som: - Du får jevnlig bekreftelse og ærlig anerkjennelse fra din nærmeste leder. Dine meninger blir tatt hensyn til. Din nærmeste leder er flink til å sette inspirerende mål for din enhet. Din nærmeste leder kombinerer sin autoritet med varme og medmenneskelighet. Konklusjonen er at dårlig ledelse koster penger. De som skårer lavt, har nemlig mer enn dobbelt så høyt sykefravær enn de som sier seg enig i disse påstandene. God ledelse handler ganske enkelt om ledere som ser, blir sett og involverer sine medarbeidere. Men det gjør bare et fåtall. I SSBs levekårsundersøkelse i 2007 svarte en av fire at de ikke aner hva deres leder mener om dem. Det skaper lite grunnlag for begeistring. Å være en inspirerende leder er lettere enn mange tror. Fem grunnelementer skaper begeistring, uansett arbeid eller nivå. Disse er også forutsetningen for at ledere skal lykkes i å engasjere medarbeiderne til bedre prestasjoner og større jobbglede: Anerkjennelse: Ros, bli sett og bekreftet. Mestring: Tilstrekkelig til å utfordres, men ikke mer enn at det beherskes. Inspirerende og tydelige mål, både felles og individuelle, som motiverer og engasjerer på både kort og lang sikt. Inspirerende og tydelige mål: både felles og individuelle, som motiverer og engasjerer på både kort og lang sikt. Vi-følelse og involvering: Lagånd, fellesskapet i å jobbe sammen, å bli hørt og ha påvirkning, å se sin rolle i den større sammenheng. Glede og humor: Å oppleve en kultur hvor det er høyt under taket, og kreativiteten får boble, hvor man har det morsomt, hvor problemer og utfordringer møtes konstruktivt med galgenhumor og ikke med frustrasjon eller jakt på syndebukker. Verre er det ikke! Rådgiver og forfatter Jon Morten Melhus Modernisering av offentlig sektor 6. utgave, 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Theodor Sandegren Produksjonssjef: Bjarne Brokke Design: Henrik H. Ek Prosjektleder for utgivelsen: Hanne Ulleberg Sandengen Telefon: e-post: Distribuert med Dagens Næringsliv, 8 mai 2008 Trykk: Dagbladet Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. På tide å prøve noe nytt? Det er stadig økende krav til effektivisering og fornyelse innen offentlig sektor. For å lykkes i fornyelsesarbeidet er det en forutsetning at man tar i bruk de nye mulighetene som dukker opp i forhold til den digitale revolusjonen som pågår. Teknologi har blitt en vesentlig innsatsfaktor for alle som ønsker å øke sin egen konkurransekraft. Vi mener det er på tide å tenke nytt. som synliggjør kostnader og skaper verdi. Dette er løsninger som skifter fokus fra sprengte rammer, og over på evnen til å jobbe smartere. Det å gå inn på en operasjonell leieavtale er en strategisk beslutning som gir langsiktige gevinster. Gevinstene oppnås gjennom bedre likviditet og forvaltning av investerte midler på en optimal måte. Ta kontakt for å avtale et uforpliktende møte med en av våre rådgivere. De kan sette opp en analyse over hvordan ditt foretak kan få mest mulig ut av midlene som er til rådighet. Besøk oss på eller pr. telefon

3 ANNONSE6 ANNONSE6 Lene Lehre Andersen SKYTER DU SPURV MED KANON? Effektiv og tilpasset IT-tjeneste er en sjeldenhet. Ustabile systemer, dårlig tilgjengelighet, feil ressursbruk, frustrerte brukere og; det er dyrt! Med IT-drift fra Net Works frigjør du penger og tid til de viktige tingene! Ved smart og hensikts - messig IT-drift vil medarbeiderne få en mer effektiv arbeidsdag, med enklere tilgang til sine dokumenter og forretningssystemer. IT skal være et godt verktøy ikke et problem! Net Works, som er en del av Itera Consulting Group, leverer driftsløsninger som gir bedre tid og full kontroll. Net Works bidrar gjerne med innovative løsninger og tjenester alt vi gjør er kundedrevet. Du kan selv velge hvor mye ansvar du vil gi oss. Vi tilpasser oss deres behov og hjelper dere å fyre av kruttet på riktig sted. Les mer på eller ring for mer informasjon.

4 Store forskjeller i privat og offentlig sektor Likelønnskommisjonen har lagt frem sin rapport; den er dyster lesing. Rapporten viser at utviklingen i forhold til likelønn står på stedet hvil. Kvinner tjener 85 prosent av hva menn gjør, og vi har ikke kommet nærmere likelønn de siste 20 årene. Målsetning om likelønn har vært sentral i alle lønnsoppgjørene i offentlig sektor i det samme tidsintervallet. Stor forskjell mellom offentlig og privat sektor Lønnsforskjellene mellom de med høy utdanning som er ansatt i offentlig og privat sektor utgjør det største likelønnsproblemet. Mens to av tre menn med høyere utdanning jobber i privat sektor, jobber to av tre kvinner med høyere utdanning i offentlig sektor. Når arbeidstakere med høyere utdanning i staten kun tjener 73 prosent av sine kolleger i privat sektor, vil kvinner forbli lønnstaperne. Bildet forsterkes år etter år. Utdanningsmønster Flertallet av dagens studenter på landets høyskoler og universiteter er kvinner. Dermed øker behovet for å adressere denne forskjellsbehandlingen. Likelønnskommisjonen slår fast at likelønn og lavtlønn ikke er det samme i offentlig sektor, og at forhandlingssystemet i offentlig sektor ikke har klart å løse likelønnsutfordringene, men isteden har sementert forskjellene. (Kilde: Akademikerne) E-handel: Et spørsmål om vilje Ifølge enorge det digitale spranget skulle alle offentlige virksomheter ha målsettinger, strategier og planer for sine innkjøp, inkludert bruk av elektroniske verktøy, klart innen Kun 35 prosent regnet høsten 2007 med å bli ferdig i tide. Hva er årsaken til at offentlige virksomheter ikke utviser mer iver for å spare skattekroner? Lene Søgaard Gloslie Undersøkelsen høsten 2007 viser at ytterligere 42 prosent av de offentlige virksomhetene forventet å komme i mål i løpet av 2008, mens 21 prosent mente at de trengte mer tid. Bare 2 prosent svarte at de ikke ville få dette på plass i det hele tatt. Trenger hjelp - Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de trengte bistand til å komme i mål med arbeidet, noe som ble bekreftet av flere. Vi har derfor arrangert fire seminarrekker allerede, og vil sette opp ytterligere to-tre seminarrekker i løpet av året, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Seminarene gir både en teoretisk forståelse og praktisk bistand i tilrettelegging av mål, strategier og planer for innkjøp i den enkelte virksomhet. Holte anbefaler alle deltakere å starte med forankring av strategiarbeidet hos ledelsen i virksomheten i forkant av seminarene. - Uten slik forankring og ledelsens uttalte vilje til å endre virksomhetens organisering og gjennomføring av innkjøp, blir etablering av innkjøpsstrategier fort en papirøvelse uten effekt. Nyopprettede DIFI skal legge til rette for at offentlige virksomheter er i stand til å ivareta sitt ansvar for å gjennomføre sine innkjøp i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dette skjer blant annet gjennom verktøy for elektronisk ordre- og fakturahåndtering og de nylig lanserte verktøyene for elektronisk konkurransegjennomføring (KGV) på Ehandel.no. Stort innsparingspotensial Elektroniske hjelpemidler innebærer store besparelser. Senter for statlig økonomistyring viser i en analyse at offentlig virksomheter kan spare inn det tredobbelte av investeringene de gjør ved å forbedre sine innkjøp og innføre elektroniske prosesser. Fornyingsminister Heidi Grande Røys mener at mange offentlige ledere er for lite opptatt av innkjøp, og at det generelt settes av for lite ressurser til innkjøpsvirksomhet. Fra Stortingets talestol presiserte hun nylig at den enkelte leder må sørge for tilstrekkelige ressurser til innkjøp, både i form av mennesker, penger og tid. Uten en slik nødvendig satsing, settes ikke den enkelte innkjøper i stand til å tilegne seg tilgjengelig og nødvendig kunnskap som de må ha for å gjøre gode og riktige innkjøp. Forankring og forandring - Riksrevisor Jørgen Kosmo har ved flere anledninger fokusert på at gjentatte brudd på anskaffelsesregelverket ikke er et spørsmål om manglende kompetanse, men om vilje til å gjøre noe med det. I hovedsak handler det om å få orden på innkjøpsprosessen og å få organisert innkjøpsfunksjonen. Organisasjon og prosesser må fungere slik at det er de riktige prosessene som blir gjort elektronisk, sier Holte. To verktøy Interessen for de ulike e- verktøyene på ehandel.no har vist seg å variere. Visma - som er leverandør av både verktøy for ordre- Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de trengte b ytterligere to-tre seminarrekker i løpet av året, sier Ha håndtering og konkurransegjennomføring til ehandel.no - noterer seg for en positiv respons og stor pågang når det gjelder KGV, som er rettet mot innkjøpsansvarlige. - Fokuset som har vært på regelverksbrudd, har gjort KGV svært attraktivt. Dette er et verktøy som sørger for korrekte rutiner innen anskaffelser. Det handler om sporbarhet, dokumentasjon, åpenhet og etterlevelse av avtaleverket, sier Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Visma Unique. Responsen på ordrehåndteringsløsningen har derimot latt vente på 25 år som leverandør til Forsvaret og Statsforvaltningen av systemer som beskytter sensitive data. Spesialister på statlig og sivil informasjonssikring KRYPTERING S/W kryptering for stasjonære og mobile enheter med sentral administrasjon og kobling til eksisterende brukerdatabaser. H/W kryptering for bærbare maskiner med Smart kort nøkler. Operativsystem uavhengig. S/W og H/W kryptering med flerfaktor autentisering for USB Sticks og USB disker. KONTROLL AV USB TILKOBLEDE ENHETER Kontroll og logging av tilkoblede USB enheter som mobiltelefoner IPAQ s USB Sticks / disker - kamera U3S sticks etc. Sentral administrasjon med tilkobling til AD samt logging i sentral SQL database av filkopiering og enhetstilkoblinger. KONTROLL OG LOGGING AV INTERNETT BRUK Agentbasert løsning for kontroll av Web Browsing Chat etc. med mulighet for filtrering på ord / utrykk. Sentral administrasjon med kobling til AD samt logging av webtrafikk MILITÆR INFORMASJONSSIKRING TEMPEST datautstyr som sikrer mot tapping av sensitiv informasjon og mobilt RUGGED datautstyr for feltbruk, samt sikre krypterte kommunikasjonssystemer. DOKUMENTBEHANDLING OUTPUT MANAGEMENT Sikker overføring og redigering av høyhastighets printfiler og dokumentbehandling. Besøksadr.: Brynsengvn Oslo Postadr.: Boks 184 Økern 0510 Oslo Tlf: Fax:

5 Betydelig svakere kommuneøkonomi, melder SSB Foreløpige tall for 2007 viser at kommunenes økonomi er svekket siden Samlet viser netto driftsresultat en nedgang fra 13,3 til 5,8 milliarder. Netto driftsresultat anslås til 2,4 prosent av brutto driftsinntekt. I 2006 var dette 5,8 prosent. Brutto driftsresultat i 2007 samlet sett anslås til 3,9 milliarder, tilsvarende vel en halvering siden Brutto driftsresultat utgjør samlet 1,6 prosent av brutto driftsinntekt, ned fra 4,4 i Nedgangen skyldes større økning i driftsutgifter enn i 0driftsinntekter. Ingen konsekvenser av manglende innføring Store innsparingsmuligheter, effektivisering av prosesser og press fra Fornyingsdepartementet til tross - offentlige virksomheter møter ingen reelle konsekvenser av å ignorere pålegget om å innføre elektronisk handel. Lene Søgaard Gloslie istand til å komme i mål med arbeidet, noe som ble bekreftet av flere. Vi har derfor arrangert fire seminarrekker allerede, og vil sette opp ns Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). seg. - Det er skuffende at ikke flere tar i bruk denne type løsning, sier Kirksæter. Innføring av verktøy for elektronisk ordrehåndtering medfører en større grad av endring i virksomhetene enn det som gjelder for KGV. Men gevinstene er betydelige, spesielt dersom man klarer å få ordre- og fakturaløsninger til å snakke sammen. Spar penger, spar tid - Vi opplever at det eksisterer en manglende kunnskap i forhold til forskrift om offentlige DN_bilag_Linpro anskaffelser, sier As-14:5bjørn Kristiansen, Side 1 administrerende direktør i Mercell AS. Mercell er den andre av to leverandører av KGV på ehandel.no. - Ved å etablere en elektronisk arbeidsflyt, vil offentlige oppdragsgivere kunne unngå mange av fellene det er vanlig å gå i. Bare i tid som går med til arbeidet, vil 50 prosent kunne spares inn i forhold til papirbaserte prosesser, sier Kristiansen. - Mange ressurser kan frigjøres dersom man tar e-handelsverktøyene i bruk. Det er å bite seg i halen å si at man ikke har ressurser til å gjennomføre omlegging til elektroniske innkjøpsprosesser. Det vil vise seg i etterkant at man får frigjort mange ressurser, og at investeringene betaler seg flerdobbelt tilbake, avslutter Kristiansen. Mange ressurser kan frigjøres dersom man tar e-handelsverktøyene i bruk. Asbjørn Kristiansen, administrerende direktør i Mercell AS er ikke innført noen straffesanksjoner fra DIFI eller fra -Det sentrale myndigheters side. Det som foreligger er føringer som er gitt gjennom tildelingsbrev fra flere departementer overfor offentlige virksomheter, i forhold til innføring av ny innkjøpsstrategi og e-handel i offentlige anskaffelser, forteller Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Riksrevisjonens ris bak speilet - Det skal allikevel lite til for å fremstå som veldig uryddig, noe som kan være en spore til endring for enkelte, sier Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Visma Unique. - Risiko for anmerkninger fra Riksrevisjonen eller kommunerevisjonen, klagesaker i KOFA, presseoppslag og omdømmetap i forbindelse med feil i egne innkjøp, utgjør de største truslene for offentlige virksomheter på anskaffelsesområdet, sier Holte. - Det er opp til politisk ledelse å be- Hans Christian Holte, direktør i DIFI slutte om de vil bruke kraftigere lut i form av pålegg. Omleggingen forutsetter ofte en omfattende endringsprosess, som griper inn i både organisering og arbeidsprosesser. Det er grunn til å anta at mange virksomheter har utsatt oppstarten nettopp av den grunn. Kommunal sektor Overfor kommunal sektor har KS satt seg som mål at kommunene skal innføre elektronisk handel. KS er imidlertid ikke et styrende organ, og har derfor ingen sanksjonsmulighet. I realiteten foreligger det innen kommunal sektor ingen pålegg om å innføre ny innkjøpsstrategi og elektronisk handel. Hva er raskeste vei til fri programvare? En GPS holder deg oppdatert underveis, viser raskeste og sikreste vei, informerer kontinuerlig og kan tilpasses dine behov. Med over 10 års erfaring med profesjonelle tjenester rundt Linux og fri programvare, kan Linpro på samme måte vise deg veien til å lykkes med fri programvare. Gevinsten ligger og venter la Linpro hjelpe deg med kursen videre. Kontakt oss på eller gå inn på linpro.no/radgivning R Å D G I V N I N G U T V I K L I N G K U R S D R I F T S U P P O R T P R O D U K T E R

6 Inside Politiske partier utformer politikk for å bli populære og vinne valg. Alle partier tilbyr sin populisme. Hva er galt i offentlig sektor? Alt er ikke galt i offentlig sektor. Sett gjennom massemedias øyne, er det lett å glemme alt som fungerer. Flyplasser og elektrisitetsforsyning, Kystvakt og arbeidsformidling, sykehus og departementer. Rune J. Sørensen Professor, Handelshøyskolen BI Brukerne av offentlige tjenester er oftest godt fornøyd med tjenestene. De med brukererfaring er mer fornøyd enn de som bare kjenner offentlig virksomhet fra media. Men godt kan gjøres bedre. Etter mitt syn er det tre utfordringer: Veksten i velferdsutgiftene kveler kollektive oppgaver, kommunestrukturen er overmoden for revisjon, og mye svak ledelse. Velferden kveler budsjettet Trygd, pensjoner og helsegoder har de siste tiårene vunnet budsjettkampen på bekostning av kollektive oppgaver som rettsstat, forsvar, infrastruktur, miljø, grunnforskning og kultur. Folk vil ha mer ressurser til velferd. Vi har full lønn under sykdom, men lite penger til grunnforskning, hærstyrker og urskog. Det blir lavere foreldrebetaling i barnehagene, men ikke penger til veier eller etterforskning av vinningskriminalitet. Politiske partier utformer politikk for å bli populære og vinne valg. Alle partier tilbyr sin populisme. Distriktspopulisme, venstrepopulisme, miljøpopulisme og høyrepopulisme har en ting felles - de vil bruker mer av penger nå. Distriktspopulistene vil ha positivitetsagenter, venstrepopulistene vil ha varm lunsj til overvektige elever, miljøpopulistene vil ha vindkraft til plattformene og høyrepopulistene vil ha mer penger til mye. Velgerne stemmer på det partiet som gir umiddelbar velferdsgevinst. Kollektive oppgaver og investeringer i fysisk og menneskelig kapital må lide. Vi har en liten, homogen og meget oversiktlig befolkning. Men til tross for dårlige veier, går det raskere å reise, og vi bor mer geografisk konsentrert. Politiske partier utformer politikk for å bli populære og vinne valg. Alle partier tilbyr sin populisme. Distriktspopulisme, venstrepopulisme, miljøpopulisme og høyrepopulisme har en ting felles - de vil bruker mer av penger nå, skriver Rune J. Sørensen. Professor, Handelshøyskolen BI En utdatert organisering Folketallet i India er 1129 millioner. Feilmarginen er større enn folketallet i Norge. Vi har en liten, homogen og meget oversiktlig befolkning. Men til tross for dårlige veier, går det raskere å reise, og vi bor mer geografisk konsentrert. Til tross for dette holder vi oss med 435 kommuner og 19 fylkeskommuner. Vi har hatt to mislykkede prosjekter: Først den håpløse ideen om frivillige kommunesammenslutninger, og deretter blindgaten omtalt som regionreformen. Effektivitets- og demokratiargumenter taler for at vi eliminerer fylkesnivået og etablerer hundre kommuner. Drift av administrasjon og infrastruktur kan rasjonaliseres, og det blir bedre fagmiljøer på felter som utdanning og miljøvern. Vi unngår at småkommuner får lov til å leve et beskyttet liv med vennskap og kjennskap. Lokalavisene får en overkommelig oppgave når de leter etter styringssvikt, inhabilitet, inkompetanse og korrupsjon. Få er interessert i en slik reform. Partiene vil beholde fylkeslagene og valgkretsene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er glad i sine mange ordførere og gunstige småkommunetilskudd. Det blir fortsatt friske penger til en syk struktur. Myke budsjettrammer og svake ledere Det finnes gode ledere i det offentlige. Skoleetaten i Oslo viser at ledelse gir resultater. Skatteetaten viser hvordan IKT kan brukes. Men det er rom for forbedringer. En vanlig misforståelse er at når en beslutning er tatt, blir den også gjennomført. Sviktende resultater følges ikke opp. Dette gjelder både offentlig og privat ledelse. Ta påstanden når jeg ikke lykkes med noe i jobben, tar mine overordnede initiativ til å ta tak i problemene. I en lederundersøkelse svarte omtrent 25 prosent av lederne i privat sektor og 20 prosent av lederne i offentlig sektor bekreftende. God ledelse avhenger av rammebetingelsene. Tenk på en situasjonen der sykehusdirektøren er sparket på grunn av budsjettoverskridelser. Kostnadene til pasientbehandling har kanskje blitt høyere enn forutsatt på grunn av stor pasientpågang. Politikerne vil demonstrere handlekraft. Styrelederen kastes, og et nytt styre sparker den erfarne direktøren. Ny sykehusdirektør innkaller til allmøte for å mane til innsats for krevende mål om pasientbehandling og budsjettrammer. Men formaningen har liten troverdighet. Overlegene vet at livet på avdelingen vil gå videre som før. Politikerne vil aldri nedprioritere psykiatri, revmatikerne, astmatikerne, kreftpasienter eller andre. Å mislykkes med budsjettet, berører bare de som jobber i toppetasjen. Styret må rekruttere ny direktør. Nå vil kompetente lederkandidater betakke seg. Moralen er enkel: God ledelse forutsetter troverdige budsjettrammer. Lykke til! Ta det digitale spranget med Kommuneforlaget! - elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og en effektiv e-forvaltning Årets ekommune 2006 og 2007, Trondheim kommune, er bare én av over 100 kommuner som har valgt KF Skjema. Kommuneforlagets eprodukter er utviklet for å gjøre kommunens etjenester optimale. De utfyller hverandre, har en logisk sammenheng og gir et komplett tilbud både til innbygger og ansatt. Standarder, sikkerhet, funksjonalitet og valgfrihet står i sentrum for de produkter som utvikles av KF i nært samarbeid med KS og kommunene. Våre produkter: KF Skjema Nasjonal tjenestekatalog Lokal tjenestekatalog bedrekommune.no KF Infoserie KF edialog24 Kommunenøkkelen KF Ankiro søkemotor KF Bevilling et fagsystem Kontakt Kommuneforlaget for tilbud, informasjon og bestilling: e-post: Telefon: DN_ indd :29:59

7 ANNONSE6 ANNONSE6 BBS moderniserer samfunnet Geodatasjef Kjell Berge fra Bærum kommune og informasjonssjef Sigbjørn Larsen fra BBS konstaterer at byggesaksarkivet i Bærum kommune blir elektronisk. 480 hyllemetere med byggesaker fra 1972 og fram til 1998 er digitalisert hittil og arbeidet for å gjøre hele arkivet elektronisk pågår for fullt. Foto: Hugo Lande - Glem papiret og ta i bruk våre elektroniske tjenester, sier samarbeidspartnere bak nettpostprosjektet i Telemarkskommunene: Fra v.: Johannes Grini - Holla og Lunde Sparebank, Erling Rønnekleiv, regionssekeretær i Midt-Telemarkrådet, Ståle Hegna - prosjektleder i Midt-Telemarkrådet, Bjørg Lie - arkivleder Bø kommune, Bente Myrene - fagansvarlig i Bø Sparebank og Sigbjørn Larsen - informasjonssjef i BBS. Det er gledelig for oss at kommunene på denne måten tar i bruk BankID for å styrke servicen for innbyggerne, sier Grini og Myrene. Nettpostløsningen er levert av ACOS og BBS. Foto: Hugo Lande - Vi moderniserer samfunnet, sier informasjonssjef i BBS Sigbjørn Larsen. Flere kommuner har tatt i bruk ulike elektroniske løsninger og tjenester fra BBS. Bø, Nome, Sauherad, Trysil og Bærum kommuner er blant dem. - Vi er godt fornøyde med samarbeidet med BBS, sier geodatasjef Kjell Berge i Bærum kommune. Hele byggesaksarkivet til Bærum kommune digitaliseres hos BBS i samarbeid med ACOS. Ved å digitalisere kommunens byggesaksarkiv tar kommunen et viktig skritt mot nettbasert selvbetjening for innbyggerne, sier Berge. Elektroniske løsninger for det offentlige Norge BBS tilbyr nå en standardisert og fleksibel løsningsportefølje innen elektronisk dokumentbehandling til offentlig sektor. Gjennom vårt samarbeid med ACOS leverer vi fagløsninger innen offentlig forvaltning og helse med nødvendig sikkerhet. Våre kunder får en fleksibel løsning i forhold til hvilke ID-løsninger kunden ønsker å benytte. Med nødvendig sikkerhet åpner løsningene for selvbetjening og muligheten for innbygger til å følge sin egen saksgang på nett. - Våre elektroniske tjenester øker servicenivået i kommunene. Innbyggerne kan nå selv bestemme når de ønsker å benytte kommunens tjenester, og de får hurtige tilbakemeldinger fra den elektroniske saksbehandlingen. Kommunens tjenester blir dermed tilgjengelig hele døgnet. Vår visjon er å skape papirløse kontorpulter i det offentlige Norge, fremholder Larsen. - BBS har ledende teknologi innen elektroniske IDløsninger i markedet. Høy sikkerhet for å skape digital kommunikasjon mellom innbygger og saksbehandler, sier Larsen. BBS moderniserer samfunnet - BBS har som visjon å være en drivkraft i Europa for betalings- og informasjonsformidling, fortsetter informasjonssjef Sigbjørn Larsen i BBS. Våre elektroniske løsninger ligger fremst i verden, og BBS eksporterer nå teknologiske løsninger innenfor elektronisk sikkerhet og betalingsformidling til flere land i Europa. Vi tilbyr blant annet elektroniske skjema som gjør offentlige tjenester selvbetjente. Vi tilbyr elektronisk postmottak som muliggjør levering av post direkte til eget CRM-, ERP- eller fakturasystem. Vi tilbyr automatisert håndtering av betalinger og fakturaer. Med løsningene fra BBS kan virksomheten automatisere inn- og utbetalinger og benytte elektronisk fakturahåndtering. Dermed økes likviditetsstyringen og lønnsomhet. Vår nettpost-løsning oppretter sikker elektronisk dialog med innbyggerne og tilgjengeliggjør offentlige tjenester på en fleksibel og utvidet måte for publikum, med redusert saksbehandlingstid og papirbruk som resultat, forteller Larsen. Sammen med ACOS, som utvikler og selger programvare til offentlig forvaltning. Sammen har vi de elektroniske løsningene som skal til for å realisere visjonen om enorge for den offentlige forvaltningen i Larsen oppfordrer virksomhetene til å ta kontakt med BBS, ACOS eller sin bankforbindelse for å få vite mer om dette. Sikker nettpost i Midt-Telemark Sauherad, Bø og Nome har gått sammen om å utvikle en sikker nettpostløsning i kommunene. Løsningen er levert av ACOS og BBS. Nå leder disse tre kommunene an i den elektroniske utviklingen i Telemark. - Vi ligger i teten når det gjelder en sikker nettpostløsning til glede for våre innbyggere og den offentlige forvaltningen i kommunene, sier prosjektleder Erling Rønnekleiv på vegne av de tre samarbeidskommunene i Midt-Telemark. Nettpostløsningen fra BBS gjør det mulig å opprette en sikker elektronisk dialog med innbyggerne og tilgjengeliggjør offentlige tjenester i kommunene på en elektronisk og fleksibel måte for alle i kommunen, sier Rønnekleiv. Trysil og Bærum med elektroniske arkiv Både Trysil og Bærum kommune har valgt å digitalisere sine byggesaksarkiver. Dette bedrer servicen for våre innbyggere og sparer tid og penger for det offentlige, sier geodatasjef i Bærum kommune Kjell Berge og leder for bygg, oppmålings- og reguleringsavdelingen Erik Johan Hildrum i Trysil kommune. 470 hyllemeter byggesakspapirer digitaliseres fra byggesaksarkivet i Bærum kommune byggesaker fra 1972 til 1998 er digitalisert hittil og arbeidet med å gjøre hele byggesaksarkivet elektronisk pågår for fullt. Når alt er ferdig vil hele byggesaksarkivet kunne gjøres elektronisk tilgjengelig for alle som måtte ønske det. Dermed kan innbyggerne og kommunens saksbehandlere gå inn i byggesaksarkivet når de måtte ønske og enkelt finne frem dokumentene elektronisk. Dette letter saksbehandlingen og sparer oss for både tid og penger, sier Kjell Berge i Bærum kommune. Også Trysil kommune forventer seg effektiviseringsgevinster som en følge av den elektroniske byggesaksbehandlingen i kommunen. Vi har valgt BBS fordi vi ønsket en solid samarbeidspartner innenfor offentlige elektroniske løsninger, sier Hildrum. Med dette vil Trysil kommune få et moderne byggesaksarkiv som vil bedre service og saksbehandling for våre innbyggere og utbyggere, sier Hildrum. Dette øker tilgjengeligheten for saksbehandler og innbygger, og gjør det enkelt å finne igjen tidligere saker. Våre løsninger er integrert med Noark fagsystemer for offentlig sektor. Sammen med ACOS tilbyr vi våre kunder en komplett løsning for å digitalisere fysiske arkiver, avslutter Larsen. Erik Johan Hildrum i Trysil kommune har forventninger til bedre service og effektivitet overfor innbyggere og utbyggere i Trysil når byggesaksarkivet blir elektronisk. Foto: Hugo Lande

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune Erfaringer med elektronisk ID og signatur Mari Holien, Steinkjer kommune Filmen - To prosjekter, mange kommuner, én framtidsrettet region Mål om modernisering, effektivisering og bedre tjenester Behov

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

mellom innbyggerne og det offentlige

mellom innbyggerne og det offentlige Regjeringens ambisjoner for møtet mellom innbyggerne og det offentlige Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Avdeling for IKT og fornying, FAD Servicekonferansen 2009, 29. oktober Soria Moria II

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN DIGITALE STAVANGER BY VELKOMMEN TIL STAVANGERPORTALEN! Offentlig informasjon hånd i hånd med kultur og reiseliv Stavanger kommune har i en årrekke ligget fremst innen utviklingen av gode

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Åpent seminar i produktivitetskommisjonen

Åpent seminar i produktivitetskommisjonen Åpent seminar i produktivitetskommisjonen Utfordringer i statlig virksomhet Adm. dir. Marianne Andreassen Dato: 21. august 2014 Effektivitet, produktivitet og verdiskaping like viktig i offentlig som i

Detaljer

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Elisabeth Sundholm elisabeth.sundholm@difi.no Skal si noe om Utgangspunkt: God ledelse, og styring og

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Miniseminar 11. mars 2013 «Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Departementenes gjennomføringsutfordringer 2. Gjennomføring av NAV reformen

Detaljer

Fort og riktig Ledelse og styring i offentlig sektor

Fort og riktig Ledelse og styring i offentlig sektor Fort og riktig Ledelse og styring i offentlig sektor Adm. direktør Marianne Andreassen Ansvar og lederskap Gjørv-kommisjonen: Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere på alle nivåer i forvaltningen

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster?

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster? BYOD Bring Your Own Disaster? SUHS-13 Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC BYOD eller ikke BYOD? BYOD har en del positive trekk som ikke kan overses: Gartner Group antyder en kostnadsbesparelse på 9-40% hvis

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak?

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Honne, 20.5.2014 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse,

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Om oss Espen Frøyland, seksjonssjef i pensjoneringsområdet og prosessleder for pensjoneringsprosessen, Statens pensjonskasse,

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Vedlegg 2 Beskrivelse av dagens situasjon

Vedlegg 2 Beskrivelse av dagens situasjon Vedlegg 2 Beskrivelse av dagens situasjon SIDE 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Status... 3 3 Hovedmål... 3 3.1 At innbyggerne skal kunne betjene seg selv på nettet... 3 3.2 Å effektivisere og forenkle

Detaljer

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Gjøvikregionen, ca 70 000 innbyggere, korte fakta Ca

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret Arkivdanning i Kristiansand kommune Dokumentsenteret Dokumentsenteret etablert 01.01.2007 Bakgrunn i hovedprosjektet Modernisering med IT Mål Sentralisering av arkivtjeneste og postmottak som eget delprosjekt

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Møtedato: 26.02.2015 Møtetidspunkt: 09-11.30 Møtested: Difi Møtet innkalt av Møteleder Referent Til stede Fraværende/forfall Evt. ressurspersoner Mona Stormo Andersen

Detaljer

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor BankID konferansen 2010 Tor Alvik Tor.alvik@difi.no Difi skal Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke samordning og tilby fellesløsninger Målet

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer