God ledelse - fantastiske resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God ledelse - fantastiske resultater"

Transkript

1 Modernisering av Offentlig sektor 6. utgave -mai 2008 Nå på nett: O N L I N BYGGESAKER: FLEKSIBEL OUTSOURCING: FRI PROGRAMVARE: ebygg 2009 effektiviserer Kundetilpasset IT-løsning KOSTNADSEFFEKTIV DRIFT E les mer side 13 les mer side 8 les mer side16 MÅ TÅLE KJEFT: Det farligste en leder kan gjøre er å late som han har kunnskap han ikke har. Lav personlig prestisje og ekte delegering gir kunnskapsrike medarbeidere ro til å skape i fred, sier Bjørn E. Simensen, operasjef ved Den Norske Opera Felles språk, rammeverk og arbeidsmetoder er kritiske suksessfaktorer for nasjonal styringspraksis Ingunn Midttun Systad, direktør for analyse og styring, Mattilsynet Les mer side 18 Prosjektledelse: Fiasko prosjekter koster milliarder Les mer side 7 Taper skattekroner på sommel E-handel er en viljessak. Investeringene gir trefoldig tilbake, allikevel somles det med elektroniske innkjøpsprosesser. Les mer side 4-5 ANNONSE Inspirator i mikrokosmos Les mer side Foto: Baard M. Barstein ANNONSE Få full oversikt - bruk Shift Manager! system for bemanningsplanlegging, avvikshåndtering og elektroniske timelister. 6

2 Utfordringer Det er ingen forskjell på ledelse i offentlig og privat sektor. God ledelse - fantastiske resultater Vi hjelper våre lesere til å lykkes Vår utfordring nr. 1 er å gjøre de lederne vi har i dag dyktigere. Det var den klare beskjeden fra Fornyingsminister Heidi Grande Røys i februar etter at flere tusen statsansatte hadde blitt spurt og konklusjonen viste at verken omstillingsprosesser eller tilliten til nærmeste leder var spesielt god. Og med lite entusiastiske medarbeidere? Er det en Mål og rammer kan være ulike, men å lede og skape begeistring er det samme uansett hva slags organisasjon man leder. ministeren har helt rett. Har noen hørt om en bedrift som gjør suksess med dårlige ledere og historisk oppfatning i offentlig sektor om at Vi skal jo bare forvalte, og ikke skape og utvikle som er årsaken? Etter å ha utgitt Latterlig Lønnsomt! Om humor og begeistring på jobben i 2003, begynte medforfatter Trond Haugen og jeg forarbeidet med vår nye bok, for å skrive om ledelse i offentlig sektor. Etter et halvt år med intervjuer av kommuner, etater, departementer og skoler, var konklusjonen klar: Det er ingen forskjell på ledelse i offentlig og privat sektor. Mål og rammer kan være ulike, men å lede og skape begeistring er det samme uansett hva slags organisasjon man leder. I BegeistringsBarometeret som vi gjennomfører i samarbeid med TNS Gallup, intervjuer vi et representativt utvalg av norske arbeidstagere i alle typer virksomheter. Barometeret viser at kun en av fem ledere begeistrer sine ansatte. Undersøkelsen måler påstander som: - Du får jevnlig bekreftelse og ærlig anerkjennelse fra din nærmeste leder. Dine meninger blir tatt hensyn til. Din nærmeste leder er flink til å sette inspirerende mål for din enhet. Din nærmeste leder kombinerer sin autoritet med varme og medmenneskelighet. Konklusjonen er at dårlig ledelse koster penger. De som skårer lavt, har nemlig mer enn dobbelt så høyt sykefravær enn de som sier seg enig i disse påstandene. God ledelse handler ganske enkelt om ledere som ser, blir sett og involverer sine medarbeidere. Men det gjør bare et fåtall. I SSBs levekårsundersøkelse i 2007 svarte en av fire at de ikke aner hva deres leder mener om dem. Det skaper lite grunnlag for begeistring. Å være en inspirerende leder er lettere enn mange tror. Fem grunnelementer skaper begeistring, uansett arbeid eller nivå. Disse er også forutsetningen for at ledere skal lykkes i å engasjere medarbeiderne til bedre prestasjoner og større jobbglede: Anerkjennelse: Ros, bli sett og bekreftet. Mestring: Tilstrekkelig til å utfordres, men ikke mer enn at det beherskes. Inspirerende og tydelige mål, både felles og individuelle, som motiverer og engasjerer på både kort og lang sikt. Inspirerende og tydelige mål: både felles og individuelle, som motiverer og engasjerer på både kort og lang sikt. Vi-følelse og involvering: Lagånd, fellesskapet i å jobbe sammen, å bli hørt og ha påvirkning, å se sin rolle i den større sammenheng. Glede og humor: Å oppleve en kultur hvor det er høyt under taket, og kreativiteten får boble, hvor man har det morsomt, hvor problemer og utfordringer møtes konstruktivt med galgenhumor og ikke med frustrasjon eller jakt på syndebukker. Verre er det ikke! Rådgiver og forfatter Jon Morten Melhus Modernisering av offentlig sektor 6. utgave, 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Theodor Sandegren Produksjonssjef: Bjarne Brokke Design: Henrik H. Ek Prosjektleder for utgivelsen: Hanne Ulleberg Sandengen Telefon: e-post: Distribuert med Dagens Næringsliv, 8 mai 2008 Trykk: Dagbladet Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. På tide å prøve noe nytt? Det er stadig økende krav til effektivisering og fornyelse innen offentlig sektor. For å lykkes i fornyelsesarbeidet er det en forutsetning at man tar i bruk de nye mulighetene som dukker opp i forhold til den digitale revolusjonen som pågår. Teknologi har blitt en vesentlig innsatsfaktor for alle som ønsker å øke sin egen konkurransekraft. Vi mener det er på tide å tenke nytt. som synliggjør kostnader og skaper verdi. Dette er løsninger som skifter fokus fra sprengte rammer, og over på evnen til å jobbe smartere. Det å gå inn på en operasjonell leieavtale er en strategisk beslutning som gir langsiktige gevinster. Gevinstene oppnås gjennom bedre likviditet og forvaltning av investerte midler på en optimal måte. Ta kontakt for å avtale et uforpliktende møte med en av våre rådgivere. De kan sette opp en analyse over hvordan ditt foretak kan få mest mulig ut av midlene som er til rådighet. Besøk oss på eller pr. telefon

3 ANNONSE6 ANNONSE6 Lene Lehre Andersen SKYTER DU SPURV MED KANON? Effektiv og tilpasset IT-tjeneste er en sjeldenhet. Ustabile systemer, dårlig tilgjengelighet, feil ressursbruk, frustrerte brukere og; det er dyrt! Med IT-drift fra Net Works frigjør du penger og tid til de viktige tingene! Ved smart og hensikts - messig IT-drift vil medarbeiderne få en mer effektiv arbeidsdag, med enklere tilgang til sine dokumenter og forretningssystemer. IT skal være et godt verktøy ikke et problem! Net Works, som er en del av Itera Consulting Group, leverer driftsløsninger som gir bedre tid og full kontroll. Net Works bidrar gjerne med innovative løsninger og tjenester alt vi gjør er kundedrevet. Du kan selv velge hvor mye ansvar du vil gi oss. Vi tilpasser oss deres behov og hjelper dere å fyre av kruttet på riktig sted. Les mer på eller ring for mer informasjon.

4 Store forskjeller i privat og offentlig sektor Likelønnskommisjonen har lagt frem sin rapport; den er dyster lesing. Rapporten viser at utviklingen i forhold til likelønn står på stedet hvil. Kvinner tjener 85 prosent av hva menn gjør, og vi har ikke kommet nærmere likelønn de siste 20 årene. Målsetning om likelønn har vært sentral i alle lønnsoppgjørene i offentlig sektor i det samme tidsintervallet. Stor forskjell mellom offentlig og privat sektor Lønnsforskjellene mellom de med høy utdanning som er ansatt i offentlig og privat sektor utgjør det største likelønnsproblemet. Mens to av tre menn med høyere utdanning jobber i privat sektor, jobber to av tre kvinner med høyere utdanning i offentlig sektor. Når arbeidstakere med høyere utdanning i staten kun tjener 73 prosent av sine kolleger i privat sektor, vil kvinner forbli lønnstaperne. Bildet forsterkes år etter år. Utdanningsmønster Flertallet av dagens studenter på landets høyskoler og universiteter er kvinner. Dermed øker behovet for å adressere denne forskjellsbehandlingen. Likelønnskommisjonen slår fast at likelønn og lavtlønn ikke er det samme i offentlig sektor, og at forhandlingssystemet i offentlig sektor ikke har klart å løse likelønnsutfordringene, men isteden har sementert forskjellene. (Kilde: Akademikerne) E-handel: Et spørsmål om vilje Ifølge enorge det digitale spranget skulle alle offentlige virksomheter ha målsettinger, strategier og planer for sine innkjøp, inkludert bruk av elektroniske verktøy, klart innen Kun 35 prosent regnet høsten 2007 med å bli ferdig i tide. Hva er årsaken til at offentlige virksomheter ikke utviser mer iver for å spare skattekroner? Lene Søgaard Gloslie Undersøkelsen høsten 2007 viser at ytterligere 42 prosent av de offentlige virksomhetene forventet å komme i mål i løpet av 2008, mens 21 prosent mente at de trengte mer tid. Bare 2 prosent svarte at de ikke ville få dette på plass i det hele tatt. Trenger hjelp - Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de trengte bistand til å komme i mål med arbeidet, noe som ble bekreftet av flere. Vi har derfor arrangert fire seminarrekker allerede, og vil sette opp ytterligere to-tre seminarrekker i løpet av året, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Seminarene gir både en teoretisk forståelse og praktisk bistand i tilrettelegging av mål, strategier og planer for innkjøp i den enkelte virksomhet. Holte anbefaler alle deltakere å starte med forankring av strategiarbeidet hos ledelsen i virksomheten i forkant av seminarene. - Uten slik forankring og ledelsens uttalte vilje til å endre virksomhetens organisering og gjennomføring av innkjøp, blir etablering av innkjøpsstrategier fort en papirøvelse uten effekt. Nyopprettede DIFI skal legge til rette for at offentlige virksomheter er i stand til å ivareta sitt ansvar for å gjennomføre sine innkjøp i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dette skjer blant annet gjennom verktøy for elektronisk ordre- og fakturahåndtering og de nylig lanserte verktøyene for elektronisk konkurransegjennomføring (KGV) på Ehandel.no. Stort innsparingspotensial Elektroniske hjelpemidler innebærer store besparelser. Senter for statlig økonomistyring viser i en analyse at offentlig virksomheter kan spare inn det tredobbelte av investeringene de gjør ved å forbedre sine innkjøp og innføre elektroniske prosesser. Fornyingsminister Heidi Grande Røys mener at mange offentlige ledere er for lite opptatt av innkjøp, og at det generelt settes av for lite ressurser til innkjøpsvirksomhet. Fra Stortingets talestol presiserte hun nylig at den enkelte leder må sørge for tilstrekkelige ressurser til innkjøp, både i form av mennesker, penger og tid. Uten en slik nødvendig satsing, settes ikke den enkelte innkjøper i stand til å tilegne seg tilgjengelig og nødvendig kunnskap som de må ha for å gjøre gode og riktige innkjøp. Forankring og forandring - Riksrevisor Jørgen Kosmo har ved flere anledninger fokusert på at gjentatte brudd på anskaffelsesregelverket ikke er et spørsmål om manglende kompetanse, men om vilje til å gjøre noe med det. I hovedsak handler det om å få orden på innkjøpsprosessen og å få organisert innkjøpsfunksjonen. Organisasjon og prosesser må fungere slik at det er de riktige prosessene som blir gjort elektronisk, sier Holte. To verktøy Interessen for de ulike e- verktøyene på ehandel.no har vist seg å variere. Visma - som er leverandør av både verktøy for ordre- Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de trengte b ytterligere to-tre seminarrekker i løpet av året, sier Ha håndtering og konkurransegjennomføring til ehandel.no - noterer seg for en positiv respons og stor pågang når det gjelder KGV, som er rettet mot innkjøpsansvarlige. - Fokuset som har vært på regelverksbrudd, har gjort KGV svært attraktivt. Dette er et verktøy som sørger for korrekte rutiner innen anskaffelser. Det handler om sporbarhet, dokumentasjon, åpenhet og etterlevelse av avtaleverket, sier Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Visma Unique. Responsen på ordrehåndteringsløsningen har derimot latt vente på 25 år som leverandør til Forsvaret og Statsforvaltningen av systemer som beskytter sensitive data. Spesialister på statlig og sivil informasjonssikring KRYPTERING S/W kryptering for stasjonære og mobile enheter med sentral administrasjon og kobling til eksisterende brukerdatabaser. H/W kryptering for bærbare maskiner med Smart kort nøkler. Operativsystem uavhengig. S/W og H/W kryptering med flerfaktor autentisering for USB Sticks og USB disker. KONTROLL AV USB TILKOBLEDE ENHETER Kontroll og logging av tilkoblede USB enheter som mobiltelefoner IPAQ s USB Sticks / disker - kamera U3S sticks etc. Sentral administrasjon med tilkobling til AD samt logging i sentral SQL database av filkopiering og enhetstilkoblinger. KONTROLL OG LOGGING AV INTERNETT BRUK Agentbasert løsning for kontroll av Web Browsing Chat etc. med mulighet for filtrering på ord / utrykk. Sentral administrasjon med kobling til AD samt logging av webtrafikk MILITÆR INFORMASJONSSIKRING TEMPEST datautstyr som sikrer mot tapping av sensitiv informasjon og mobilt RUGGED datautstyr for feltbruk, samt sikre krypterte kommunikasjonssystemer. DOKUMENTBEHANDLING OUTPUT MANAGEMENT Sikker overføring og redigering av høyhastighets printfiler og dokumentbehandling. Besøksadr.: Brynsengvn Oslo Postadr.: Boks 184 Økern 0510 Oslo Tlf: Fax:

5 Betydelig svakere kommuneøkonomi, melder SSB Foreløpige tall for 2007 viser at kommunenes økonomi er svekket siden Samlet viser netto driftsresultat en nedgang fra 13,3 til 5,8 milliarder. Netto driftsresultat anslås til 2,4 prosent av brutto driftsinntekt. I 2006 var dette 5,8 prosent. Brutto driftsresultat i 2007 samlet sett anslås til 3,9 milliarder, tilsvarende vel en halvering siden Brutto driftsresultat utgjør samlet 1,6 prosent av brutto driftsinntekt, ned fra 4,4 i Nedgangen skyldes større økning i driftsutgifter enn i 0driftsinntekter. Ingen konsekvenser av manglende innføring Store innsparingsmuligheter, effektivisering av prosesser og press fra Fornyingsdepartementet til tross - offentlige virksomheter møter ingen reelle konsekvenser av å ignorere pålegget om å innføre elektronisk handel. Lene Søgaard Gloslie istand til å komme i mål med arbeidet, noe som ble bekreftet av flere. Vi har derfor arrangert fire seminarrekker allerede, og vil sette opp ns Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). seg. - Det er skuffende at ikke flere tar i bruk denne type løsning, sier Kirksæter. Innføring av verktøy for elektronisk ordrehåndtering medfører en større grad av endring i virksomhetene enn det som gjelder for KGV. Men gevinstene er betydelige, spesielt dersom man klarer å få ordre- og fakturaløsninger til å snakke sammen. Spar penger, spar tid - Vi opplever at det eksisterer en manglende kunnskap i forhold til forskrift om offentlige DN_bilag_Linpro anskaffelser, sier As-14:5bjørn Kristiansen, Side 1 administrerende direktør i Mercell AS. Mercell er den andre av to leverandører av KGV på ehandel.no. - Ved å etablere en elektronisk arbeidsflyt, vil offentlige oppdragsgivere kunne unngå mange av fellene det er vanlig å gå i. Bare i tid som går med til arbeidet, vil 50 prosent kunne spares inn i forhold til papirbaserte prosesser, sier Kristiansen. - Mange ressurser kan frigjøres dersom man tar e-handelsverktøyene i bruk. Det er å bite seg i halen å si at man ikke har ressurser til å gjennomføre omlegging til elektroniske innkjøpsprosesser. Det vil vise seg i etterkant at man får frigjort mange ressurser, og at investeringene betaler seg flerdobbelt tilbake, avslutter Kristiansen. Mange ressurser kan frigjøres dersom man tar e-handelsverktøyene i bruk. Asbjørn Kristiansen, administrerende direktør i Mercell AS er ikke innført noen straffesanksjoner fra DIFI eller fra -Det sentrale myndigheters side. Det som foreligger er føringer som er gitt gjennom tildelingsbrev fra flere departementer overfor offentlige virksomheter, i forhold til innføring av ny innkjøpsstrategi og e-handel i offentlige anskaffelser, forteller Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Riksrevisjonens ris bak speilet - Det skal allikevel lite til for å fremstå som veldig uryddig, noe som kan være en spore til endring for enkelte, sier Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Visma Unique. - Risiko for anmerkninger fra Riksrevisjonen eller kommunerevisjonen, klagesaker i KOFA, presseoppslag og omdømmetap i forbindelse med feil i egne innkjøp, utgjør de største truslene for offentlige virksomheter på anskaffelsesområdet, sier Holte. - Det er opp til politisk ledelse å be- Hans Christian Holte, direktør i DIFI slutte om de vil bruke kraftigere lut i form av pålegg. Omleggingen forutsetter ofte en omfattende endringsprosess, som griper inn i både organisering og arbeidsprosesser. Det er grunn til å anta at mange virksomheter har utsatt oppstarten nettopp av den grunn. Kommunal sektor Overfor kommunal sektor har KS satt seg som mål at kommunene skal innføre elektronisk handel. KS er imidlertid ikke et styrende organ, og har derfor ingen sanksjonsmulighet. I realiteten foreligger det innen kommunal sektor ingen pålegg om å innføre ny innkjøpsstrategi og elektronisk handel. Hva er raskeste vei til fri programvare? En GPS holder deg oppdatert underveis, viser raskeste og sikreste vei, informerer kontinuerlig og kan tilpasses dine behov. Med over 10 års erfaring med profesjonelle tjenester rundt Linux og fri programvare, kan Linpro på samme måte vise deg veien til å lykkes med fri programvare. Gevinsten ligger og venter la Linpro hjelpe deg med kursen videre. Kontakt oss på eller gå inn på linpro.no/radgivning R Å D G I V N I N G U T V I K L I N G K U R S D R I F T S U P P O R T P R O D U K T E R

6 Inside Politiske partier utformer politikk for å bli populære og vinne valg. Alle partier tilbyr sin populisme. Hva er galt i offentlig sektor? Alt er ikke galt i offentlig sektor. Sett gjennom massemedias øyne, er det lett å glemme alt som fungerer. Flyplasser og elektrisitetsforsyning, Kystvakt og arbeidsformidling, sykehus og departementer. Rune J. Sørensen Professor, Handelshøyskolen BI Brukerne av offentlige tjenester er oftest godt fornøyd med tjenestene. De med brukererfaring er mer fornøyd enn de som bare kjenner offentlig virksomhet fra media. Men godt kan gjøres bedre. Etter mitt syn er det tre utfordringer: Veksten i velferdsutgiftene kveler kollektive oppgaver, kommunestrukturen er overmoden for revisjon, og mye svak ledelse. Velferden kveler budsjettet Trygd, pensjoner og helsegoder har de siste tiårene vunnet budsjettkampen på bekostning av kollektive oppgaver som rettsstat, forsvar, infrastruktur, miljø, grunnforskning og kultur. Folk vil ha mer ressurser til velferd. Vi har full lønn under sykdom, men lite penger til grunnforskning, hærstyrker og urskog. Det blir lavere foreldrebetaling i barnehagene, men ikke penger til veier eller etterforskning av vinningskriminalitet. Politiske partier utformer politikk for å bli populære og vinne valg. Alle partier tilbyr sin populisme. Distriktspopulisme, venstrepopulisme, miljøpopulisme og høyrepopulisme har en ting felles - de vil bruker mer av penger nå. Distriktspopulistene vil ha positivitetsagenter, venstrepopulistene vil ha varm lunsj til overvektige elever, miljøpopulistene vil ha vindkraft til plattformene og høyrepopulistene vil ha mer penger til mye. Velgerne stemmer på det partiet som gir umiddelbar velferdsgevinst. Kollektive oppgaver og investeringer i fysisk og menneskelig kapital må lide. Vi har en liten, homogen og meget oversiktlig befolkning. Men til tross for dårlige veier, går det raskere å reise, og vi bor mer geografisk konsentrert. Politiske partier utformer politikk for å bli populære og vinne valg. Alle partier tilbyr sin populisme. Distriktspopulisme, venstrepopulisme, miljøpopulisme og høyrepopulisme har en ting felles - de vil bruker mer av penger nå, skriver Rune J. Sørensen. Professor, Handelshøyskolen BI En utdatert organisering Folketallet i India er 1129 millioner. Feilmarginen er større enn folketallet i Norge. Vi har en liten, homogen og meget oversiktlig befolkning. Men til tross for dårlige veier, går det raskere å reise, og vi bor mer geografisk konsentrert. Til tross for dette holder vi oss med 435 kommuner og 19 fylkeskommuner. Vi har hatt to mislykkede prosjekter: Først den håpløse ideen om frivillige kommunesammenslutninger, og deretter blindgaten omtalt som regionreformen. Effektivitets- og demokratiargumenter taler for at vi eliminerer fylkesnivået og etablerer hundre kommuner. Drift av administrasjon og infrastruktur kan rasjonaliseres, og det blir bedre fagmiljøer på felter som utdanning og miljøvern. Vi unngår at småkommuner får lov til å leve et beskyttet liv med vennskap og kjennskap. Lokalavisene får en overkommelig oppgave når de leter etter styringssvikt, inhabilitet, inkompetanse og korrupsjon. Få er interessert i en slik reform. Partiene vil beholde fylkeslagene og valgkretsene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er glad i sine mange ordførere og gunstige småkommunetilskudd. Det blir fortsatt friske penger til en syk struktur. Myke budsjettrammer og svake ledere Det finnes gode ledere i det offentlige. Skoleetaten i Oslo viser at ledelse gir resultater. Skatteetaten viser hvordan IKT kan brukes. Men det er rom for forbedringer. En vanlig misforståelse er at når en beslutning er tatt, blir den også gjennomført. Sviktende resultater følges ikke opp. Dette gjelder både offentlig og privat ledelse. Ta påstanden når jeg ikke lykkes med noe i jobben, tar mine overordnede initiativ til å ta tak i problemene. I en lederundersøkelse svarte omtrent 25 prosent av lederne i privat sektor og 20 prosent av lederne i offentlig sektor bekreftende. God ledelse avhenger av rammebetingelsene. Tenk på en situasjonen der sykehusdirektøren er sparket på grunn av budsjettoverskridelser. Kostnadene til pasientbehandling har kanskje blitt høyere enn forutsatt på grunn av stor pasientpågang. Politikerne vil demonstrere handlekraft. Styrelederen kastes, og et nytt styre sparker den erfarne direktøren. Ny sykehusdirektør innkaller til allmøte for å mane til innsats for krevende mål om pasientbehandling og budsjettrammer. Men formaningen har liten troverdighet. Overlegene vet at livet på avdelingen vil gå videre som før. Politikerne vil aldri nedprioritere psykiatri, revmatikerne, astmatikerne, kreftpasienter eller andre. Å mislykkes med budsjettet, berører bare de som jobber i toppetasjen. Styret må rekruttere ny direktør. Nå vil kompetente lederkandidater betakke seg. Moralen er enkel: God ledelse forutsetter troverdige budsjettrammer. Lykke til! Ta det digitale spranget med Kommuneforlaget! - elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og en effektiv e-forvaltning Årets ekommune 2006 og 2007, Trondheim kommune, er bare én av over 100 kommuner som har valgt KF Skjema. Kommuneforlagets eprodukter er utviklet for å gjøre kommunens etjenester optimale. De utfyller hverandre, har en logisk sammenheng og gir et komplett tilbud både til innbygger og ansatt. Standarder, sikkerhet, funksjonalitet og valgfrihet står i sentrum for de produkter som utvikles av KF i nært samarbeid med KS og kommunene. Våre produkter: KF Skjema Nasjonal tjenestekatalog Lokal tjenestekatalog bedrekommune.no KF Infoserie KF edialog24 Kommunenøkkelen KF Ankiro søkemotor KF Bevilling et fagsystem Kontakt Kommuneforlaget for tilbud, informasjon og bestilling: e-post: Telefon: DN_ indd :29:59

7 ANNONSE6 ANNONSE6 BBS moderniserer samfunnet Geodatasjef Kjell Berge fra Bærum kommune og informasjonssjef Sigbjørn Larsen fra BBS konstaterer at byggesaksarkivet i Bærum kommune blir elektronisk. 480 hyllemetere med byggesaker fra 1972 og fram til 1998 er digitalisert hittil og arbeidet for å gjøre hele arkivet elektronisk pågår for fullt. Foto: Hugo Lande - Glem papiret og ta i bruk våre elektroniske tjenester, sier samarbeidspartnere bak nettpostprosjektet i Telemarkskommunene: Fra v.: Johannes Grini - Holla og Lunde Sparebank, Erling Rønnekleiv, regionssekeretær i Midt-Telemarkrådet, Ståle Hegna - prosjektleder i Midt-Telemarkrådet, Bjørg Lie - arkivleder Bø kommune, Bente Myrene - fagansvarlig i Bø Sparebank og Sigbjørn Larsen - informasjonssjef i BBS. Det er gledelig for oss at kommunene på denne måten tar i bruk BankID for å styrke servicen for innbyggerne, sier Grini og Myrene. Nettpostløsningen er levert av ACOS og BBS. Foto: Hugo Lande - Vi moderniserer samfunnet, sier informasjonssjef i BBS Sigbjørn Larsen. Flere kommuner har tatt i bruk ulike elektroniske løsninger og tjenester fra BBS. Bø, Nome, Sauherad, Trysil og Bærum kommuner er blant dem. - Vi er godt fornøyde med samarbeidet med BBS, sier geodatasjef Kjell Berge i Bærum kommune. Hele byggesaksarkivet til Bærum kommune digitaliseres hos BBS i samarbeid med ACOS. Ved å digitalisere kommunens byggesaksarkiv tar kommunen et viktig skritt mot nettbasert selvbetjening for innbyggerne, sier Berge. Elektroniske løsninger for det offentlige Norge BBS tilbyr nå en standardisert og fleksibel løsningsportefølje innen elektronisk dokumentbehandling til offentlig sektor. Gjennom vårt samarbeid med ACOS leverer vi fagløsninger innen offentlig forvaltning og helse med nødvendig sikkerhet. Våre kunder får en fleksibel løsning i forhold til hvilke ID-løsninger kunden ønsker å benytte. Med nødvendig sikkerhet åpner løsningene for selvbetjening og muligheten for innbygger til å følge sin egen saksgang på nett. - Våre elektroniske tjenester øker servicenivået i kommunene. Innbyggerne kan nå selv bestemme når de ønsker å benytte kommunens tjenester, og de får hurtige tilbakemeldinger fra den elektroniske saksbehandlingen. Kommunens tjenester blir dermed tilgjengelig hele døgnet. Vår visjon er å skape papirløse kontorpulter i det offentlige Norge, fremholder Larsen. - BBS har ledende teknologi innen elektroniske IDløsninger i markedet. Høy sikkerhet for å skape digital kommunikasjon mellom innbygger og saksbehandler, sier Larsen. BBS moderniserer samfunnet - BBS har som visjon å være en drivkraft i Europa for betalings- og informasjonsformidling, fortsetter informasjonssjef Sigbjørn Larsen i BBS. Våre elektroniske løsninger ligger fremst i verden, og BBS eksporterer nå teknologiske løsninger innenfor elektronisk sikkerhet og betalingsformidling til flere land i Europa. Vi tilbyr blant annet elektroniske skjema som gjør offentlige tjenester selvbetjente. Vi tilbyr elektronisk postmottak som muliggjør levering av post direkte til eget CRM-, ERP- eller fakturasystem. Vi tilbyr automatisert håndtering av betalinger og fakturaer. Med løsningene fra BBS kan virksomheten automatisere inn- og utbetalinger og benytte elektronisk fakturahåndtering. Dermed økes likviditetsstyringen og lønnsomhet. Vår nettpost-løsning oppretter sikker elektronisk dialog med innbyggerne og tilgjengeliggjør offentlige tjenester på en fleksibel og utvidet måte for publikum, med redusert saksbehandlingstid og papirbruk som resultat, forteller Larsen. Sammen med ACOS, som utvikler og selger programvare til offentlig forvaltning. Sammen har vi de elektroniske løsningene som skal til for å realisere visjonen om enorge for den offentlige forvaltningen i Larsen oppfordrer virksomhetene til å ta kontakt med BBS, ACOS eller sin bankforbindelse for å få vite mer om dette. Sikker nettpost i Midt-Telemark Sauherad, Bø og Nome har gått sammen om å utvikle en sikker nettpostløsning i kommunene. Løsningen er levert av ACOS og BBS. Nå leder disse tre kommunene an i den elektroniske utviklingen i Telemark. - Vi ligger i teten når det gjelder en sikker nettpostløsning til glede for våre innbyggere og den offentlige forvaltningen i kommunene, sier prosjektleder Erling Rønnekleiv på vegne av de tre samarbeidskommunene i Midt-Telemark. Nettpostløsningen fra BBS gjør det mulig å opprette en sikker elektronisk dialog med innbyggerne og tilgjengeliggjør offentlige tjenester i kommunene på en elektronisk og fleksibel måte for alle i kommunen, sier Rønnekleiv. Trysil og Bærum med elektroniske arkiv Både Trysil og Bærum kommune har valgt å digitalisere sine byggesaksarkiver. Dette bedrer servicen for våre innbyggere og sparer tid og penger for det offentlige, sier geodatasjef i Bærum kommune Kjell Berge og leder for bygg, oppmålings- og reguleringsavdelingen Erik Johan Hildrum i Trysil kommune. 470 hyllemeter byggesakspapirer digitaliseres fra byggesaksarkivet i Bærum kommune byggesaker fra 1972 til 1998 er digitalisert hittil og arbeidet med å gjøre hele byggesaksarkivet elektronisk pågår for fullt. Når alt er ferdig vil hele byggesaksarkivet kunne gjøres elektronisk tilgjengelig for alle som måtte ønske det. Dermed kan innbyggerne og kommunens saksbehandlere gå inn i byggesaksarkivet når de måtte ønske og enkelt finne frem dokumentene elektronisk. Dette letter saksbehandlingen og sparer oss for både tid og penger, sier Kjell Berge i Bærum kommune. Også Trysil kommune forventer seg effektiviseringsgevinster som en følge av den elektroniske byggesaksbehandlingen i kommunen. Vi har valgt BBS fordi vi ønsket en solid samarbeidspartner innenfor offentlige elektroniske løsninger, sier Hildrum. Med dette vil Trysil kommune få et moderne byggesaksarkiv som vil bedre service og saksbehandling for våre innbyggere og utbyggere, sier Hildrum. Dette øker tilgjengeligheten for saksbehandler og innbygger, og gjør det enkelt å finne igjen tidligere saker. Våre løsninger er integrert med Noark fagsystemer for offentlig sektor. Sammen med ACOS tilbyr vi våre kunder en komplett løsning for å digitalisere fysiske arkiver, avslutter Larsen. Erik Johan Hildrum i Trysil kommune har forventninger til bedre service og effektivitet overfor innbyggere og utbyggere i Trysil når byggesaksarkivet blir elektronisk. Foto: Hugo Lande

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA IKT-NORGE OG MEDIAPLANET OFFENTLIG SEKTOR NAKKETAK PÅ TIDS- KLEMMA

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA IKT-NORGE OG MEDIAPLANET OFFENTLIG SEKTOR NAKKETAK PÅ TIDS- KLEMMA Modernisering av OFFENTLIG SEKTOR UTGAVE 2 MARS 2006 1 MOBILNETT 3 I NØDENS STUND Norges tredje mobilnett kommer. Det nye Nødnettet taes i bruk i urbane strøk først, og skal opp til eksamen i Stortinget

Detaljer

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE 6. UTGAVE - AUGUST 2008 FRA SYKDOM TIL ARBEID: LETTERE Å VÆRE ÆRLIG: LEDERE PÅ KURS: Raskere tilsyke foreldre Gjør gode bake i varmen

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

omstilling og restrukturering

omstilling og restrukturering Karriererådgivning Kartlegg kompetansen og få hjelp til ny jobb Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nedbemanning Slik gjennomføres en god omstilling Styringsretten Sett klare grenser for arbeidstakerne

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009 E-faktura En tredjedel av bedrifter interessert i e-faktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leverandørkriterier Fem tips fra smbbedrift med suksess Ekspertene svarer Hvorfor sette ut deler

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer