God ledelse - fantastiske resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God ledelse - fantastiske resultater"

Transkript

1 Modernisering av Offentlig sektor 6. utgave -mai 2008 Nå på nett: O N L I N BYGGESAKER: FLEKSIBEL OUTSOURCING: FRI PROGRAMVARE: ebygg 2009 effektiviserer Kundetilpasset IT-løsning KOSTNADSEFFEKTIV DRIFT E les mer side 13 les mer side 8 les mer side16 MÅ TÅLE KJEFT: Det farligste en leder kan gjøre er å late som han har kunnskap han ikke har. Lav personlig prestisje og ekte delegering gir kunnskapsrike medarbeidere ro til å skape i fred, sier Bjørn E. Simensen, operasjef ved Den Norske Opera Felles språk, rammeverk og arbeidsmetoder er kritiske suksessfaktorer for nasjonal styringspraksis Ingunn Midttun Systad, direktør for analyse og styring, Mattilsynet Les mer side 18 Prosjektledelse: Fiasko prosjekter koster milliarder Les mer side 7 Taper skattekroner på sommel E-handel er en viljessak. Investeringene gir trefoldig tilbake, allikevel somles det med elektroniske innkjøpsprosesser. Les mer side 4-5 ANNONSE Inspirator i mikrokosmos Les mer side Foto: Baard M. Barstein ANNONSE Få full oversikt - bruk Shift Manager! system for bemanningsplanlegging, avvikshåndtering og elektroniske timelister. 6

2 Utfordringer Det er ingen forskjell på ledelse i offentlig og privat sektor. God ledelse - fantastiske resultater Vi hjelper våre lesere til å lykkes Vår utfordring nr. 1 er å gjøre de lederne vi har i dag dyktigere. Det var den klare beskjeden fra Fornyingsminister Heidi Grande Røys i februar etter at flere tusen statsansatte hadde blitt spurt og konklusjonen viste at verken omstillingsprosesser eller tilliten til nærmeste leder var spesielt god. Og med lite entusiastiske medarbeidere? Er det en Mål og rammer kan være ulike, men å lede og skape begeistring er det samme uansett hva slags organisasjon man leder. ministeren har helt rett. Har noen hørt om en bedrift som gjør suksess med dårlige ledere og historisk oppfatning i offentlig sektor om at Vi skal jo bare forvalte, og ikke skape og utvikle som er årsaken? Etter å ha utgitt Latterlig Lønnsomt! Om humor og begeistring på jobben i 2003, begynte medforfatter Trond Haugen og jeg forarbeidet med vår nye bok, for å skrive om ledelse i offentlig sektor. Etter et halvt år med intervjuer av kommuner, etater, departementer og skoler, var konklusjonen klar: Det er ingen forskjell på ledelse i offentlig og privat sektor. Mål og rammer kan være ulike, men å lede og skape begeistring er det samme uansett hva slags organisasjon man leder. I BegeistringsBarometeret som vi gjennomfører i samarbeid med TNS Gallup, intervjuer vi et representativt utvalg av norske arbeidstagere i alle typer virksomheter. Barometeret viser at kun en av fem ledere begeistrer sine ansatte. Undersøkelsen måler påstander som: - Du får jevnlig bekreftelse og ærlig anerkjennelse fra din nærmeste leder. Dine meninger blir tatt hensyn til. Din nærmeste leder er flink til å sette inspirerende mål for din enhet. Din nærmeste leder kombinerer sin autoritet med varme og medmenneskelighet. Konklusjonen er at dårlig ledelse koster penger. De som skårer lavt, har nemlig mer enn dobbelt så høyt sykefravær enn de som sier seg enig i disse påstandene. God ledelse handler ganske enkelt om ledere som ser, blir sett og involverer sine medarbeidere. Men det gjør bare et fåtall. I SSBs levekårsundersøkelse i 2007 svarte en av fire at de ikke aner hva deres leder mener om dem. Det skaper lite grunnlag for begeistring. Å være en inspirerende leder er lettere enn mange tror. Fem grunnelementer skaper begeistring, uansett arbeid eller nivå. Disse er også forutsetningen for at ledere skal lykkes i å engasjere medarbeiderne til bedre prestasjoner og større jobbglede: Anerkjennelse: Ros, bli sett og bekreftet. Mestring: Tilstrekkelig til å utfordres, men ikke mer enn at det beherskes. Inspirerende og tydelige mål, både felles og individuelle, som motiverer og engasjerer på både kort og lang sikt. Inspirerende og tydelige mål: både felles og individuelle, som motiverer og engasjerer på både kort og lang sikt. Vi-følelse og involvering: Lagånd, fellesskapet i å jobbe sammen, å bli hørt og ha påvirkning, å se sin rolle i den større sammenheng. Glede og humor: Å oppleve en kultur hvor det er høyt under taket, og kreativiteten får boble, hvor man har det morsomt, hvor problemer og utfordringer møtes konstruktivt med galgenhumor og ikke med frustrasjon eller jakt på syndebukker. Verre er det ikke! Rådgiver og forfatter Jon Morten Melhus Modernisering av offentlig sektor 6. utgave, 2008 Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Theodor Sandegren Produksjonssjef: Bjarne Brokke Design: Henrik H. Ek Prosjektleder for utgivelsen: Hanne Ulleberg Sandengen Telefon: e-post: Distribuert med Dagens Næringsliv, 8 mai 2008 Trykk: Dagbladet Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. På tide å prøve noe nytt? Det er stadig økende krav til effektivisering og fornyelse innen offentlig sektor. For å lykkes i fornyelsesarbeidet er det en forutsetning at man tar i bruk de nye mulighetene som dukker opp i forhold til den digitale revolusjonen som pågår. Teknologi har blitt en vesentlig innsatsfaktor for alle som ønsker å øke sin egen konkurransekraft. Vi mener det er på tide å tenke nytt. som synliggjør kostnader og skaper verdi. Dette er løsninger som skifter fokus fra sprengte rammer, og over på evnen til å jobbe smartere. Det å gå inn på en operasjonell leieavtale er en strategisk beslutning som gir langsiktige gevinster. Gevinstene oppnås gjennom bedre likviditet og forvaltning av investerte midler på en optimal måte. Ta kontakt for å avtale et uforpliktende møte med en av våre rådgivere. De kan sette opp en analyse over hvordan ditt foretak kan få mest mulig ut av midlene som er til rådighet. Besøk oss på eller pr. telefon

3 ANNONSE6 ANNONSE6 Lene Lehre Andersen SKYTER DU SPURV MED KANON? Effektiv og tilpasset IT-tjeneste er en sjeldenhet. Ustabile systemer, dårlig tilgjengelighet, feil ressursbruk, frustrerte brukere og; det er dyrt! Med IT-drift fra Net Works frigjør du penger og tid til de viktige tingene! Ved smart og hensikts - messig IT-drift vil medarbeiderne få en mer effektiv arbeidsdag, med enklere tilgang til sine dokumenter og forretningssystemer. IT skal være et godt verktøy ikke et problem! Net Works, som er en del av Itera Consulting Group, leverer driftsløsninger som gir bedre tid og full kontroll. Net Works bidrar gjerne med innovative løsninger og tjenester alt vi gjør er kundedrevet. Du kan selv velge hvor mye ansvar du vil gi oss. Vi tilpasser oss deres behov og hjelper dere å fyre av kruttet på riktig sted. Les mer på eller ring for mer informasjon.

4 Store forskjeller i privat og offentlig sektor Likelønnskommisjonen har lagt frem sin rapport; den er dyster lesing. Rapporten viser at utviklingen i forhold til likelønn står på stedet hvil. Kvinner tjener 85 prosent av hva menn gjør, og vi har ikke kommet nærmere likelønn de siste 20 årene. Målsetning om likelønn har vært sentral i alle lønnsoppgjørene i offentlig sektor i det samme tidsintervallet. Stor forskjell mellom offentlig og privat sektor Lønnsforskjellene mellom de med høy utdanning som er ansatt i offentlig og privat sektor utgjør det største likelønnsproblemet. Mens to av tre menn med høyere utdanning jobber i privat sektor, jobber to av tre kvinner med høyere utdanning i offentlig sektor. Når arbeidstakere med høyere utdanning i staten kun tjener 73 prosent av sine kolleger i privat sektor, vil kvinner forbli lønnstaperne. Bildet forsterkes år etter år. Utdanningsmønster Flertallet av dagens studenter på landets høyskoler og universiteter er kvinner. Dermed øker behovet for å adressere denne forskjellsbehandlingen. Likelønnskommisjonen slår fast at likelønn og lavtlønn ikke er det samme i offentlig sektor, og at forhandlingssystemet i offentlig sektor ikke har klart å løse likelønnsutfordringene, men isteden har sementert forskjellene. (Kilde: Akademikerne) E-handel: Et spørsmål om vilje Ifølge enorge det digitale spranget skulle alle offentlige virksomheter ha målsettinger, strategier og planer for sine innkjøp, inkludert bruk av elektroniske verktøy, klart innen Kun 35 prosent regnet høsten 2007 med å bli ferdig i tide. Hva er årsaken til at offentlige virksomheter ikke utviser mer iver for å spare skattekroner? Lene Søgaard Gloslie Undersøkelsen høsten 2007 viser at ytterligere 42 prosent av de offentlige virksomhetene forventet å komme i mål i løpet av 2008, mens 21 prosent mente at de trengte mer tid. Bare 2 prosent svarte at de ikke ville få dette på plass i det hele tatt. Trenger hjelp - Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de trengte bistand til å komme i mål med arbeidet, noe som ble bekreftet av flere. Vi har derfor arrangert fire seminarrekker allerede, og vil sette opp ytterligere to-tre seminarrekker i løpet av året, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Seminarene gir både en teoretisk forståelse og praktisk bistand i tilrettelegging av mål, strategier og planer for innkjøp i den enkelte virksomhet. Holte anbefaler alle deltakere å starte med forankring av strategiarbeidet hos ledelsen i virksomheten i forkant av seminarene. - Uten slik forankring og ledelsens uttalte vilje til å endre virksomhetens organisering og gjennomføring av innkjøp, blir etablering av innkjøpsstrategier fort en papirøvelse uten effekt. Nyopprettede DIFI skal legge til rette for at offentlige virksomheter er i stand til å ivareta sitt ansvar for å gjennomføre sine innkjøp i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Dette skjer blant annet gjennom verktøy for elektronisk ordre- og fakturahåndtering og de nylig lanserte verktøyene for elektronisk konkurransegjennomføring (KGV) på Ehandel.no. Stort innsparingspotensial Elektroniske hjelpemidler innebærer store besparelser. Senter for statlig økonomistyring viser i en analyse at offentlig virksomheter kan spare inn det tredobbelte av investeringene de gjør ved å forbedre sine innkjøp og innføre elektroniske prosesser. Fornyingsminister Heidi Grande Røys mener at mange offentlige ledere er for lite opptatt av innkjøp, og at det generelt settes av for lite ressurser til innkjøpsvirksomhet. Fra Stortingets talestol presiserte hun nylig at den enkelte leder må sørge for tilstrekkelige ressurser til innkjøp, både i form av mennesker, penger og tid. Uten en slik nødvendig satsing, settes ikke den enkelte innkjøper i stand til å tilegne seg tilgjengelig og nødvendig kunnskap som de må ha for å gjøre gode og riktige innkjøp. Forankring og forandring - Riksrevisor Jørgen Kosmo har ved flere anledninger fokusert på at gjentatte brudd på anskaffelsesregelverket ikke er et spørsmål om manglende kompetanse, men om vilje til å gjøre noe med det. I hovedsak handler det om å få orden på innkjøpsprosessen og å få organisert innkjøpsfunksjonen. Organisasjon og prosesser må fungere slik at det er de riktige prosessene som blir gjort elektronisk, sier Holte. To verktøy Interessen for de ulike e- verktøyene på ehandel.no har vist seg å variere. Visma - som er leverandør av både verktøy for ordre- Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de trengte b ytterligere to-tre seminarrekker i løpet av året, sier Ha håndtering og konkurransegjennomføring til ehandel.no - noterer seg for en positiv respons og stor pågang når det gjelder KGV, som er rettet mot innkjøpsansvarlige. - Fokuset som har vært på regelverksbrudd, har gjort KGV svært attraktivt. Dette er et verktøy som sørger for korrekte rutiner innen anskaffelser. Det handler om sporbarhet, dokumentasjon, åpenhet og etterlevelse av avtaleverket, sier Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Visma Unique. Responsen på ordrehåndteringsløsningen har derimot latt vente på 25 år som leverandør til Forsvaret og Statsforvaltningen av systemer som beskytter sensitive data. Spesialister på statlig og sivil informasjonssikring KRYPTERING S/W kryptering for stasjonære og mobile enheter med sentral administrasjon og kobling til eksisterende brukerdatabaser. H/W kryptering for bærbare maskiner med Smart kort nøkler. Operativsystem uavhengig. S/W og H/W kryptering med flerfaktor autentisering for USB Sticks og USB disker. KONTROLL AV USB TILKOBLEDE ENHETER Kontroll og logging av tilkoblede USB enheter som mobiltelefoner IPAQ s USB Sticks / disker - kamera U3S sticks etc. Sentral administrasjon med tilkobling til AD samt logging i sentral SQL database av filkopiering og enhetstilkoblinger. KONTROLL OG LOGGING AV INTERNETT BRUK Agentbasert løsning for kontroll av Web Browsing Chat etc. med mulighet for filtrering på ord / utrykk. Sentral administrasjon med kobling til AD samt logging av webtrafikk MILITÆR INFORMASJONSSIKRING TEMPEST datautstyr som sikrer mot tapping av sensitiv informasjon og mobilt RUGGED datautstyr for feltbruk, samt sikre krypterte kommunikasjonssystemer. DOKUMENTBEHANDLING OUTPUT MANAGEMENT Sikker overføring og redigering av høyhastighets printfiler og dokumentbehandling. Besøksadr.: Brynsengvn Oslo Postadr.: Boks 184 Økern 0510 Oslo Tlf: Fax:

5 Betydelig svakere kommuneøkonomi, melder SSB Foreløpige tall for 2007 viser at kommunenes økonomi er svekket siden Samlet viser netto driftsresultat en nedgang fra 13,3 til 5,8 milliarder. Netto driftsresultat anslås til 2,4 prosent av brutto driftsinntekt. I 2006 var dette 5,8 prosent. Brutto driftsresultat i 2007 samlet sett anslås til 3,9 milliarder, tilsvarende vel en halvering siden Brutto driftsresultat utgjør samlet 1,6 prosent av brutto driftsinntekt, ned fra 4,4 i Nedgangen skyldes større økning i driftsutgifter enn i 0driftsinntekter. Ingen konsekvenser av manglende innføring Store innsparingsmuligheter, effektivisering av prosesser og press fra Fornyingsdepartementet til tross - offentlige virksomheter møter ingen reelle konsekvenser av å ignorere pålegget om å innføre elektronisk handel. Lene Søgaard Gloslie istand til å komme i mål med arbeidet, noe som ble bekreftet av flere. Vi har derfor arrangert fire seminarrekker allerede, og vil sette opp ns Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). seg. - Det er skuffende at ikke flere tar i bruk denne type løsning, sier Kirksæter. Innføring av verktøy for elektronisk ordrehåndtering medfører en større grad av endring i virksomhetene enn det som gjelder for KGV. Men gevinstene er betydelige, spesielt dersom man klarer å få ordre- og fakturaløsninger til å snakke sammen. Spar penger, spar tid - Vi opplever at det eksisterer en manglende kunnskap i forhold til forskrift om offentlige DN_bilag_Linpro anskaffelser, sier As-14:5bjørn Kristiansen, Side 1 administrerende direktør i Mercell AS. Mercell er den andre av to leverandører av KGV på ehandel.no. - Ved å etablere en elektronisk arbeidsflyt, vil offentlige oppdragsgivere kunne unngå mange av fellene det er vanlig å gå i. Bare i tid som går med til arbeidet, vil 50 prosent kunne spares inn i forhold til papirbaserte prosesser, sier Kristiansen. - Mange ressurser kan frigjøres dersom man tar e-handelsverktøyene i bruk. Det er å bite seg i halen å si at man ikke har ressurser til å gjennomføre omlegging til elektroniske innkjøpsprosesser. Det vil vise seg i etterkant at man får frigjort mange ressurser, og at investeringene betaler seg flerdobbelt tilbake, avslutter Kristiansen. Mange ressurser kan frigjøres dersom man tar e-handelsverktøyene i bruk. Asbjørn Kristiansen, administrerende direktør i Mercell AS er ikke innført noen straffesanksjoner fra DIFI eller fra -Det sentrale myndigheters side. Det som foreligger er føringer som er gitt gjennom tildelingsbrev fra flere departementer overfor offentlige virksomheter, i forhold til innføring av ny innkjøpsstrategi og e-handel i offentlige anskaffelser, forteller Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Riksrevisjonens ris bak speilet - Det skal allikevel lite til for å fremstå som veldig uryddig, noe som kan være en spore til endring for enkelte, sier Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Visma Unique. - Risiko for anmerkninger fra Riksrevisjonen eller kommunerevisjonen, klagesaker i KOFA, presseoppslag og omdømmetap i forbindelse med feil i egne innkjøp, utgjør de største truslene for offentlige virksomheter på anskaffelsesområdet, sier Holte. - Det er opp til politisk ledelse å be- Hans Christian Holte, direktør i DIFI slutte om de vil bruke kraftigere lut i form av pålegg. Omleggingen forutsetter ofte en omfattende endringsprosess, som griper inn i både organisering og arbeidsprosesser. Det er grunn til å anta at mange virksomheter har utsatt oppstarten nettopp av den grunn. Kommunal sektor Overfor kommunal sektor har KS satt seg som mål at kommunene skal innføre elektronisk handel. KS er imidlertid ikke et styrende organ, og har derfor ingen sanksjonsmulighet. I realiteten foreligger det innen kommunal sektor ingen pålegg om å innføre ny innkjøpsstrategi og elektronisk handel. Hva er raskeste vei til fri programvare? En GPS holder deg oppdatert underveis, viser raskeste og sikreste vei, informerer kontinuerlig og kan tilpasses dine behov. Med over 10 års erfaring med profesjonelle tjenester rundt Linux og fri programvare, kan Linpro på samme måte vise deg veien til å lykkes med fri programvare. Gevinsten ligger og venter la Linpro hjelpe deg med kursen videre. Kontakt oss på eller gå inn på linpro.no/radgivning R Å D G I V N I N G U T V I K L I N G K U R S D R I F T S U P P O R T P R O D U K T E R

6 Inside Politiske partier utformer politikk for å bli populære og vinne valg. Alle partier tilbyr sin populisme. Hva er galt i offentlig sektor? Alt er ikke galt i offentlig sektor. Sett gjennom massemedias øyne, er det lett å glemme alt som fungerer. Flyplasser og elektrisitetsforsyning, Kystvakt og arbeidsformidling, sykehus og departementer. Rune J. Sørensen Professor, Handelshøyskolen BI Brukerne av offentlige tjenester er oftest godt fornøyd med tjenestene. De med brukererfaring er mer fornøyd enn de som bare kjenner offentlig virksomhet fra media. Men godt kan gjøres bedre. Etter mitt syn er det tre utfordringer: Veksten i velferdsutgiftene kveler kollektive oppgaver, kommunestrukturen er overmoden for revisjon, og mye svak ledelse. Velferden kveler budsjettet Trygd, pensjoner og helsegoder har de siste tiårene vunnet budsjettkampen på bekostning av kollektive oppgaver som rettsstat, forsvar, infrastruktur, miljø, grunnforskning og kultur. Folk vil ha mer ressurser til velferd. Vi har full lønn under sykdom, men lite penger til grunnforskning, hærstyrker og urskog. Det blir lavere foreldrebetaling i barnehagene, men ikke penger til veier eller etterforskning av vinningskriminalitet. Politiske partier utformer politikk for å bli populære og vinne valg. Alle partier tilbyr sin populisme. Distriktspopulisme, venstrepopulisme, miljøpopulisme og høyrepopulisme har en ting felles - de vil bruker mer av penger nå. Distriktspopulistene vil ha positivitetsagenter, venstrepopulistene vil ha varm lunsj til overvektige elever, miljøpopulistene vil ha vindkraft til plattformene og høyrepopulistene vil ha mer penger til mye. Velgerne stemmer på det partiet som gir umiddelbar velferdsgevinst. Kollektive oppgaver og investeringer i fysisk og menneskelig kapital må lide. Vi har en liten, homogen og meget oversiktlig befolkning. Men til tross for dårlige veier, går det raskere å reise, og vi bor mer geografisk konsentrert. Politiske partier utformer politikk for å bli populære og vinne valg. Alle partier tilbyr sin populisme. Distriktspopulisme, venstrepopulisme, miljøpopulisme og høyrepopulisme har en ting felles - de vil bruker mer av penger nå, skriver Rune J. Sørensen. Professor, Handelshøyskolen BI En utdatert organisering Folketallet i India er 1129 millioner. Feilmarginen er større enn folketallet i Norge. Vi har en liten, homogen og meget oversiktlig befolkning. Men til tross for dårlige veier, går det raskere å reise, og vi bor mer geografisk konsentrert. Til tross for dette holder vi oss med 435 kommuner og 19 fylkeskommuner. Vi har hatt to mislykkede prosjekter: Først den håpløse ideen om frivillige kommunesammenslutninger, og deretter blindgaten omtalt som regionreformen. Effektivitets- og demokratiargumenter taler for at vi eliminerer fylkesnivået og etablerer hundre kommuner. Drift av administrasjon og infrastruktur kan rasjonaliseres, og det blir bedre fagmiljøer på felter som utdanning og miljøvern. Vi unngår at småkommuner får lov til å leve et beskyttet liv med vennskap og kjennskap. Lokalavisene får en overkommelig oppgave når de leter etter styringssvikt, inhabilitet, inkompetanse og korrupsjon. Få er interessert i en slik reform. Partiene vil beholde fylkeslagene og valgkretsene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er glad i sine mange ordførere og gunstige småkommunetilskudd. Det blir fortsatt friske penger til en syk struktur. Myke budsjettrammer og svake ledere Det finnes gode ledere i det offentlige. Skoleetaten i Oslo viser at ledelse gir resultater. Skatteetaten viser hvordan IKT kan brukes. Men det er rom for forbedringer. En vanlig misforståelse er at når en beslutning er tatt, blir den også gjennomført. Sviktende resultater følges ikke opp. Dette gjelder både offentlig og privat ledelse. Ta påstanden når jeg ikke lykkes med noe i jobben, tar mine overordnede initiativ til å ta tak i problemene. I en lederundersøkelse svarte omtrent 25 prosent av lederne i privat sektor og 20 prosent av lederne i offentlig sektor bekreftende. God ledelse avhenger av rammebetingelsene. Tenk på en situasjonen der sykehusdirektøren er sparket på grunn av budsjettoverskridelser. Kostnadene til pasientbehandling har kanskje blitt høyere enn forutsatt på grunn av stor pasientpågang. Politikerne vil demonstrere handlekraft. Styrelederen kastes, og et nytt styre sparker den erfarne direktøren. Ny sykehusdirektør innkaller til allmøte for å mane til innsats for krevende mål om pasientbehandling og budsjettrammer. Men formaningen har liten troverdighet. Overlegene vet at livet på avdelingen vil gå videre som før. Politikerne vil aldri nedprioritere psykiatri, revmatikerne, astmatikerne, kreftpasienter eller andre. Å mislykkes med budsjettet, berører bare de som jobber i toppetasjen. Styret må rekruttere ny direktør. Nå vil kompetente lederkandidater betakke seg. Moralen er enkel: God ledelse forutsetter troverdige budsjettrammer. Lykke til! Ta det digitale spranget med Kommuneforlaget! - elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og en effektiv e-forvaltning Årets ekommune 2006 og 2007, Trondheim kommune, er bare én av over 100 kommuner som har valgt KF Skjema. Kommuneforlagets eprodukter er utviklet for å gjøre kommunens etjenester optimale. De utfyller hverandre, har en logisk sammenheng og gir et komplett tilbud både til innbygger og ansatt. Standarder, sikkerhet, funksjonalitet og valgfrihet står i sentrum for de produkter som utvikles av KF i nært samarbeid med KS og kommunene. Våre produkter: KF Skjema Nasjonal tjenestekatalog Lokal tjenestekatalog bedrekommune.no KF Infoserie KF edialog24 Kommunenøkkelen KF Ankiro søkemotor KF Bevilling et fagsystem Kontakt Kommuneforlaget for tilbud, informasjon og bestilling: e-post: Telefon: DN_ indd :29:59

7 ANNONSE6 ANNONSE6 BBS moderniserer samfunnet Geodatasjef Kjell Berge fra Bærum kommune og informasjonssjef Sigbjørn Larsen fra BBS konstaterer at byggesaksarkivet i Bærum kommune blir elektronisk. 480 hyllemetere med byggesaker fra 1972 og fram til 1998 er digitalisert hittil og arbeidet for å gjøre hele arkivet elektronisk pågår for fullt. Foto: Hugo Lande - Glem papiret og ta i bruk våre elektroniske tjenester, sier samarbeidspartnere bak nettpostprosjektet i Telemarkskommunene: Fra v.: Johannes Grini - Holla og Lunde Sparebank, Erling Rønnekleiv, regionssekeretær i Midt-Telemarkrådet, Ståle Hegna - prosjektleder i Midt-Telemarkrådet, Bjørg Lie - arkivleder Bø kommune, Bente Myrene - fagansvarlig i Bø Sparebank og Sigbjørn Larsen - informasjonssjef i BBS. Det er gledelig for oss at kommunene på denne måten tar i bruk BankID for å styrke servicen for innbyggerne, sier Grini og Myrene. Nettpostløsningen er levert av ACOS og BBS. Foto: Hugo Lande - Vi moderniserer samfunnet, sier informasjonssjef i BBS Sigbjørn Larsen. Flere kommuner har tatt i bruk ulike elektroniske løsninger og tjenester fra BBS. Bø, Nome, Sauherad, Trysil og Bærum kommuner er blant dem. - Vi er godt fornøyde med samarbeidet med BBS, sier geodatasjef Kjell Berge i Bærum kommune. Hele byggesaksarkivet til Bærum kommune digitaliseres hos BBS i samarbeid med ACOS. Ved å digitalisere kommunens byggesaksarkiv tar kommunen et viktig skritt mot nettbasert selvbetjening for innbyggerne, sier Berge. Elektroniske løsninger for det offentlige Norge BBS tilbyr nå en standardisert og fleksibel løsningsportefølje innen elektronisk dokumentbehandling til offentlig sektor. Gjennom vårt samarbeid med ACOS leverer vi fagløsninger innen offentlig forvaltning og helse med nødvendig sikkerhet. Våre kunder får en fleksibel løsning i forhold til hvilke ID-løsninger kunden ønsker å benytte. Med nødvendig sikkerhet åpner løsningene for selvbetjening og muligheten for innbygger til å følge sin egen saksgang på nett. - Våre elektroniske tjenester øker servicenivået i kommunene. Innbyggerne kan nå selv bestemme når de ønsker å benytte kommunens tjenester, og de får hurtige tilbakemeldinger fra den elektroniske saksbehandlingen. Kommunens tjenester blir dermed tilgjengelig hele døgnet. Vår visjon er å skape papirløse kontorpulter i det offentlige Norge, fremholder Larsen. - BBS har ledende teknologi innen elektroniske IDløsninger i markedet. Høy sikkerhet for å skape digital kommunikasjon mellom innbygger og saksbehandler, sier Larsen. BBS moderniserer samfunnet - BBS har som visjon å være en drivkraft i Europa for betalings- og informasjonsformidling, fortsetter informasjonssjef Sigbjørn Larsen i BBS. Våre elektroniske løsninger ligger fremst i verden, og BBS eksporterer nå teknologiske løsninger innenfor elektronisk sikkerhet og betalingsformidling til flere land i Europa. Vi tilbyr blant annet elektroniske skjema som gjør offentlige tjenester selvbetjente. Vi tilbyr elektronisk postmottak som muliggjør levering av post direkte til eget CRM-, ERP- eller fakturasystem. Vi tilbyr automatisert håndtering av betalinger og fakturaer. Med løsningene fra BBS kan virksomheten automatisere inn- og utbetalinger og benytte elektronisk fakturahåndtering. Dermed økes likviditetsstyringen og lønnsomhet. Vår nettpost-løsning oppretter sikker elektronisk dialog med innbyggerne og tilgjengeliggjør offentlige tjenester på en fleksibel og utvidet måte for publikum, med redusert saksbehandlingstid og papirbruk som resultat, forteller Larsen. Sammen med ACOS, som utvikler og selger programvare til offentlig forvaltning. Sammen har vi de elektroniske løsningene som skal til for å realisere visjonen om enorge for den offentlige forvaltningen i Larsen oppfordrer virksomhetene til å ta kontakt med BBS, ACOS eller sin bankforbindelse for å få vite mer om dette. Sikker nettpost i Midt-Telemark Sauherad, Bø og Nome har gått sammen om å utvikle en sikker nettpostløsning i kommunene. Løsningen er levert av ACOS og BBS. Nå leder disse tre kommunene an i den elektroniske utviklingen i Telemark. - Vi ligger i teten når det gjelder en sikker nettpostløsning til glede for våre innbyggere og den offentlige forvaltningen i kommunene, sier prosjektleder Erling Rønnekleiv på vegne av de tre samarbeidskommunene i Midt-Telemark. Nettpostløsningen fra BBS gjør det mulig å opprette en sikker elektronisk dialog med innbyggerne og tilgjengeliggjør offentlige tjenester i kommunene på en elektronisk og fleksibel måte for alle i kommunen, sier Rønnekleiv. Trysil og Bærum med elektroniske arkiv Både Trysil og Bærum kommune har valgt å digitalisere sine byggesaksarkiver. Dette bedrer servicen for våre innbyggere og sparer tid og penger for det offentlige, sier geodatasjef i Bærum kommune Kjell Berge og leder for bygg, oppmålings- og reguleringsavdelingen Erik Johan Hildrum i Trysil kommune. 470 hyllemeter byggesakspapirer digitaliseres fra byggesaksarkivet i Bærum kommune byggesaker fra 1972 til 1998 er digitalisert hittil og arbeidet med å gjøre hele byggesaksarkivet elektronisk pågår for fullt. Når alt er ferdig vil hele byggesaksarkivet kunne gjøres elektronisk tilgjengelig for alle som måtte ønske det. Dermed kan innbyggerne og kommunens saksbehandlere gå inn i byggesaksarkivet når de måtte ønske og enkelt finne frem dokumentene elektronisk. Dette letter saksbehandlingen og sparer oss for både tid og penger, sier Kjell Berge i Bærum kommune. Også Trysil kommune forventer seg effektiviseringsgevinster som en følge av den elektroniske byggesaksbehandlingen i kommunen. Vi har valgt BBS fordi vi ønsket en solid samarbeidspartner innenfor offentlige elektroniske løsninger, sier Hildrum. Med dette vil Trysil kommune få et moderne byggesaksarkiv som vil bedre service og saksbehandling for våre innbyggere og utbyggere, sier Hildrum. Dette øker tilgjengeligheten for saksbehandler og innbygger, og gjør det enkelt å finne igjen tidligere saker. Våre løsninger er integrert med Noark fagsystemer for offentlig sektor. Sammen med ACOS tilbyr vi våre kunder en komplett løsning for å digitalisere fysiske arkiver, avslutter Larsen. Erik Johan Hildrum i Trysil kommune har forventninger til bedre service og effektivitet overfor innbyggere og utbyggere i Trysil når byggesaksarkivet blir elektronisk. Foto: Hugo Lande

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Visma FLYT Arkiv Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Sikring av papirbasert og elektronisk arkivmateriale VISMA FLYT ARKIV DE GODE GRUNNENE: Sikker lagring av sensitiv data Forbedret

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for Velkommen til Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet! Det er veldig hyggelig å se så mange. Informasjonssikkerhet har hatt et spesielt fokus nå i oktober ifbm sikkerhetsmåneden Men informasjonssikkerhet

Detaljer

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune Erfaringer med elektronisk ID og signatur Mari Holien, Steinkjer kommune Filmen - To prosjekter, mange kommuner, én framtidsrettet region Mål om modernisering, effektivisering og bedre tjenester Behov

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN DIGITALE STAVANGER BY VELKOMMEN TIL STAVANGERPORTALEN! Offentlig informasjon hånd i hånd med kultur og reiseliv Stavanger kommune har i en årrekke ligget fremst innen utviklingen av gode

Detaljer

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020 Utfordringer for Seniornett Norge Perspektivplan framover mot 2020 Oslo, 9. mai 2014 1 Seniornett Norges (SNs) hovedutfordring: Andelen av seniorene som nå er «på nett» er økende. Allikevel er det anslagsvis

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

mellom innbyggerne og det offentlige

mellom innbyggerne og det offentlige Regjeringens ambisjoner for møtet mellom innbyggerne og det offentlige Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Avdeling for IKT og fornying, FAD Servicekonferansen 2009, 29. oktober Soria Moria II

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Miniseminar 11. mars 2013 «Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Departementenes gjennomføringsutfordringer 2. Gjennomføring av NAV reformen

Detaljer

Havnelederforum Effekter og utfordringer ved digitalisering. Trond Utne, Director Business Consulting Trondheim

Havnelederforum Effekter og utfordringer ved digitalisering. Trond Utne, Director Business Consulting Trondheim Havnelederforum 2017 Effekter og utfordringer ved digitalisering Trond Utne, Director Business Consulting Trondheim Delivering Transformation. Together. Sopra Steria Hvem er vi? En europeisk leder i digital

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen Om Difi Statens kommunikasjonspolitikk og sosiale medier i forvaltningen Direktoratet for forvaltning og IKT, Sissel Kr. Hoel Etablert 1. januar 2008 Digitale tjenester Gode innkjøp Styring, ledelse og

Detaljer

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 25. oktober 2016 Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen Analyse Verdens beste land å bo i

Detaljer

Åpent seminar i produktivitetskommisjonen

Åpent seminar i produktivitetskommisjonen Åpent seminar i produktivitetskommisjonen Utfordringer i statlig virksomhet Adm. dir. Marianne Andreassen Dato: 21. august 2014 Effektivitet, produktivitet og verdiskaping like viktig i offentlig som i

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Elisabeth Sundholm elisabeth.sundholm@difi.no Skal si noe om Utgangspunkt: God ledelse, og styring og

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle. Gunn Sværen, rådgiver

På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle. Gunn Sværen, rådgiver På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle Gunn Sværen, rådgiver Hvem er jeg? Gunn Sværen Rådgiver, Digitalisering og IT Utvikling 10 år i Bærum kommune 15 år innen informasjonsforvaltning i oljebransjen

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Hva kommer på efaktura/e-handel? Hva kommer på efaktura/e-handel? Direktoratet for forvaltning og IKT Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk

Detaljer

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST?

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? Et hefte til refleksjon og inspirasjon September 2013 INNHOLD 1. Innledning 2. Administrative oppgaver en tidstyv? 3. Rapportering verdifullt eller belastende? 4. Tidsklemma?

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

Korte avstander Bruker

Korte avstander Bruker Fokusområder VERDIMATRISE MALVIK KOMMUNE Korte avstander Bruker Åpen Nyskapende Samhandlende Synlig og tilgjengelig Innbyggerne i Malvik og andre brukere kan lett navigere seg fram i kommunens organisasjonskart

Detaljer