Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om"

Transkript

1 Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n

2 Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l i r m e t t av. P e t e r B a m m

3 leder ved adm. direktør Sveinung Flem Side 9 Styret, Representantskapet og øvrige tillitsvalgte Side 11 REPRESENTANTSKAPSMØTE mai 2009 Side 14 Styrets beretning Side 27 Nøkkeltall grafisk Side 32 resultatregnskap Side 34 Balanse Side 37 Noter Side 38 Revisjonsberetning Side 47 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags hjelpefond og Tilskuddsregnskap Side 51 Driftsrapport Side 53 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 5

4 6 7 surofi Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet.

5 V e n n e r o g m at Vi som trives som hobbykokker på kjøkkenet tar sjelden en stor risiko om vi satser på sjømat. Torsk, langsiktige positive bildet. Så hvorfor har det blitt slik? Hva er det med laksen som gjør at den tilsy- aktør har hatt begrenset evne eller interesse av å promotere produkter som i all hovedsak er iden- 9 lever og rogn, ei bacalaogryte, lutafisk, kremet fiske- nelatende går sin seiersgang i markedet uavhengig tiske. I 2009 laget myndighetene, Eksportutval- suppe, stekt breiflabb eller hva det nå enn skulle av finanskrise, konjunktursvikt og billige substitutt get, Råfisklaget og Surofi et spleiselag for å øke være av havets delikatesser det er en sikker vinner i markedet? Og hva er det med torsken som har markedsinnsatsen i torskesektoren. Dette var helt når familie eller et godt vennelag møtes rundt spi- stampet i motbakke med sviktende omsetning og nødvendig i den svært vanskelige markedssituasjo- sebordet. Ikke bare fordi det smaker og lukter godt, synkende priser gjennom de siste to år? nen som næringen da stod overfor. Totalt 41 mill. kr. men vi vet at det er sunn mat, og kanskje viktigere Det er flere viktige forskjeller. Halvparten av ekstra ble kanalisert gjennom Eksportutvalget, enn vi tror, det gir oss en nærhet til våre lange tra- norsk torskeeksport målt i verdi tilhører såkalt herav 25,5 mill. kr. fra myndighetene. Dugnaden disjoner der fisken fra havet har gitt levekår langs konvensjonell sektor, hvor produktene selges be- var viktig, men det må langsiktig og kontinuerlig hele kysten. Personlig leser jeg med stor interesse arbeidet, i hovedsak som klippfisk, i noen grad arbeid til for å vinne nye markedsposisjoner og Ingebjørg Moe sin ukentlige spalte i Fiskeribladet som tørrfisk og saltfisk, til et fåtall land. Portugal beholde disse! Derfor var Surofi én av pådriverne Fiskaren og bruker ellers også gjerne oppskrif- er det helt dominerende markedet. Tar vi i tillegg for å øke markedsavgiften. Det er god grunn for tene på Eksportutvalget sine sider med Italia, som kjøper det aller meste av tørrfisk- å gi honnør til Fiskeri- og kystdepartementet som no. Vinspaltene på ulike nettsteder eller aviser har en, utgjør disse to landene 2/3 av det konvensjo- nå har gjennomført dette, og som i denne saken lært oss hvilken vin vi skal velge til sjømaten om vi nelle markedet og nesten 40% av den totale norske valgte å høre mer på fiskerne og salgslagene enn på ønsker det. Norske kokker vinner prestisjetunge in- torskeeksport målt i verdi. For de norske eksportø- kjøperne og eksportørene! Økningen både kunne ternasjonale konkurranser med sjømat som basis. rene og produsentene som sitter med lager er mar- og burde vært større, men nå er i alle fall satsen den Slik vokser interessen, kjøpelysten og markedet for kedsrisikoen ekstremt høy. Etterspørselen er føl- samme som i laksesektoren, og det tilfører hvitfisk- norsk sjømat både hjemme og ute. som, særlig ved store prisfluktuasjoner. Når disse sektoren ca 20 mill. kr. pr. år til felles markeds- Så er det kanskje ikke så rart at norsk eksport to markedene svikter, faller bunnen ut, og aktørene føring! Det kommer til å betale seg. av sjømat stadig setter nye rekorder, i fjor med hele i Norge sitter igjen med store tap. Midlene må brukes til å styrke posisjonen i 44,7 mrd. kr. i eksportverdi. Det er 16,5 mrd. kr. Ser vi på den øvrige torskeeksporten ferske eksisterende markeder, men også til å finne nye. mer enn for fem år siden, ei fantastisk utvikling. og fryste produkter som HG eller filét er også Markedsrisikoen må reduseres, vi må se og lære av Så langt vel og bra, men faktum er at økt eksport markedskonsentrasjonen betydelig større enn for det de har fått til med laksen! av laks og ørret står for det aller meste av økningen. laks. Laksenæringen har altså oppnådd suksess Torskeprisen har gått mye ned de to siste årene. Kombinasjonen av sterkt økte kvantum og sam- i mange land og har derved hatt mulighet for å At den måtte så langt ned for å få nytt fotfeste var tidig økte priser er i de fleste marked ikke særlig ekspandere og samtidig spre markedsrisikoen. overraskende for meg. Det viser hvor sårbar vi har vanlig, men for laks og ørret har det vært slik. Vill- Hvorfor har det blitt slik? Hvorfor har ikke torske- blitt. Men med dette utgangspunktet, mer midler fisknæringen har hatt mindre å glede seg over. Vel sektoren, som har en mye, mye lenger historie, til markedsføring og MSC-merking kommer norsk å merke har et godt ressursgrunnlag med høye kvo- lyktes på samme måte? torsk til å få mange nye venner rundt om i verden. ter bidratt til økt eksportkvantum for våre viktigste Svaret er nok sammensatt, men ett av dem er La oss håpe de blir varige også. fiskeslag, men vi har fått lite uttelling på prisene manglende markedsføring. I torskesektoren har Å vinne nye venner med god mat er en av livets dog med et viktig unntak for sei. det i lang tid blitt brukt altfor lite midler på reklame store gleder! Og den går aldri av moten Laksenæringens fremmarsj gir grunn til etter- og andre markedstiltak. Den lave markedsavgiften tanke. La gå at sykdomsproblemene i Chile har gitt for store deler av villfisksektoren har begrenset norsk lakseeksport et ekstra løft det siste året, men mulighetene for å drive felles markedsføring gjen- dette er likevel mer som en ekstra krusning i det nom Eksportutvalget, samtidig som hver enkelt Sveinung Flem Adm. direktør

6 S T Y R E T knut støbakk, styreleder Viktor Hauge, Nestleder Giske Haugsbygda Varamann: Svein Giske Kåre Giske Varamann: Kjell Lorgen Leif-Egil Grytten Jermund Hide Fosnavåg Leif-Richard Sande Fosnavåg Varamedlem: Fridtjov Vorren Helge Lønes Varamedlem: Øyvind Bendal Arve Teige Bodvar Åsbø Bud Ola Inge Grønnevet Hareid " D e t e r i k k e a r b e i d s g i v e r e n s o m b e ta l e r l ø n n e n h a n b a r e h å n d t e r e r p e n g e n e. D e t e r p r o d u k t e t s o m b e ta l e r l ø n n e n. " H e n r y F o r d Varamedlem: Hans Ole Inderhaug Arthur Sølsvik trond h. magnussen Grytestranda Varamedlem: Johan K. Skjong Sigmund Finnøy terje blomvik Fiskarstrand Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy Varamedlem: Solveig Strand Knut Grønnevet Vidar Klokk Brattvåg Varamedlem: Einar Remøy Remi Teistklubb Vigdis Torheim (Ansatte representant), Ålesund Varamedlem: Marit Furnes Anita Husevik

7 R E P R E S E N TA N T S K A P E T Ordfører: Svein Davik, Brattvåg Anders Solheim, Hustad Jan Ole Stokke, Langevåg v.m Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke Varaordfører: Hallgeir Holmeset, Grytastranda Øvrige: Magne Grytten, Grytestranda v.m. Lidvar Bjørnøy, Erling Grytten Bjørn Giske, Giske v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Ståle Dyb, Godøy v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Martin Leinebø, Fosnavåg v.m. Tore Hauge, Hans Kvalsvik Kjell O. Solheim, Hustad v.m. Per Sunde, Karl O. Risbakk Bjørn Sande, Eggesbønes v.m. Gunnar Stokke, Runar Kvalsund Bernt Åsbø, Hustad v.m. Rune Janbu, Svein Ole Myrbø Svein Ole Sæther, Langevåg v.m. Sindre Johan Dyb, Per Oskar Rotnes Leif Steinar Alnes, Godøy Arnstein Leinebø, Leinøy Johan Karsten Skjong, Valderøy Dag A. Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Numeriske vararepresentanter; Magne Dyb, Pål Roaldsnes, Fred Ove Urkedal, Jack Remøy, Jan Erik Fiskerstrand, Stian Skjong, Halvard Leine, Jakob Remøy, Ole Edvardsen d.y., Olav K. Remøy, Helge Gjøsund, Jon Ivar Leine, Lise Strand, Kjetil Holmeset, Arild Alnes, Janne Grethe Strand Aasnæs. Fridtjov Vorren, Hjørungavåg Helge Lønes, Hareid Erling Viseth, Ørskog Siv Rebbestad, Ørsta Numeriske vararepresentanter: Eivind Kipperberg, Steinar Småge, Steinar Krøvel, Vebjørn Hellton, Paul Helge Voldsund, Inge Henden Førde, Jarle Østringen, Tracy v.m. Reidar Finnøy LØNS- OG VALGNEMND Formann; Hans Sande, Bølandet v.m Leif Midtflø, Arve Teige Øvrige medlemmer: Helge Lønes, Hareid v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik Ståle Dyb, Godøy v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy Jarle Valderhaug, Vigra v.m. Bjørn Giske, Olav Otterlei Tore Roaldsnes, Vigra v.m. Lise Strand, Svein Davik Fred O. Urkedal, Grytastranda v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. HJELPEFONDET Alf Inge Leine, Leinøy Hickey. Fredd Nilsen, Skodje v.m. Jermund Hide v.m. Halvard Leine, Crister RemøLeinebø Oddvar Urkedal, Vatne v.m. Narve Engeseth Per Jan Kvalsvik, Leinøy I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine Vigdis Torheim, Ålesund v.m. Janita Arhaug v.m. Frode Kvalsvik, Kjell Inge Hole Terje E. Blomvik, Fiskerstrand v.m. Kåre Giske, Njål Kvamme vedtekter skal Representantskapet bestå av 28 medlemmer med personlige eller nummererte varamedlemmer. REVISOR KPMG Ålesund Kurt Henning Skjong, Valderøy v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal v.m Tormund Grimstad, Lars Otterlei Ingmund Pedersen, Elnesvågen v.m Anders Solheim, Thomas Hammerø Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m. Norvall Hammerø, Kristian Breivik Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Einar Inderhaug, Arthur Sølvik Tore Roaldsnes, Vigra KONTROLLNEMNDA Leder; Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Øvrige medlemmer: Leif Steinar Alnes, Godøy v.m. Kjetil Holmeseth, Jørgen Ervik LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad

8 R E P R E S E N TA N T S K A P S M Ø T E I S U R O F I 7. o g 8. M A I Møtet ble avholdt på Scandic Hotell i Ålesund. 7. Gjester har talerett. Gjesteliste STYRET Magnar Aasebø hilste fra Vest-Norges Fiskesalslag, hov for økt innsats, Flåteleddets rolle Ordfører Jan Ole Stokke hilste alle velkommen. 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen. Fiskeri- og kystdepartementet Vidar Landmark Knut Støbakk Norges Råfisklag, Norges Sildesalslag, Innledere: Til åpningen ble det sunget Mellom bakkar og Ordfører refererte forretningsorden. Vidar Klokk Skagerakfisk og Rogaland Fiskesalslag. Professor Svein Ottar Olsen, Universitetet i Fiskeri- og kystdepartementet Ingrid Vikanes berg ut mot havet. Leif-Richard Sande Lars Erik Hopmark hilste fra Møre og Romsdal Tromsø Ordfører gikk deretter til; SAK 2 C OPPROP AV REPRESENTANTER Fiskeridirektoratet, Sverre Ola Roald Terje Blomvik Fiskarlag. Markedsdirektør Merete Kristiansen, Eksportutvalget OG GJESTER region M&R Viktor Hauge for Fisk. Norges Fiskarlag Jan Skjærvø SAK 2 a Godkjenning av innkallingen Bodvar Åsbø SAK 2 D GODKJENNING AV SAKSLISTE Genralsekretær Jan Skjærvø, Norges Fiskarlag Møre og Romsdal Fiskarlag Lars Erik Hopmark Ordfører refererte innkallingen. Godkjent. REPRESENTANTSKAPET Ola Inge Grønnevet REPRESENTANTSKAPSMØTE Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe Møre og Romdal Fiskarlag: Jermund Hide PÅ SCANDIC HOTELL I ÅLESUND SAK 7: FAGTEMA 2: Møre og Romsdal Fiskarlag Janita Jarhaug Møtet satt kl Kåre Giske Mattilsynet, eksport-import Lena Brungot Vigdis Torheim 7. og 8. MAI 2009 EUs krav til fangstsertifikater SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET Martin Leinebø Mattilsynet, eksport-import Henning Teigene Innledere: (fredag) - TALE VED ORDFØREREN Ståle Vidar Gjerde FRA ADMINISTRASJONEN S A K L I S T E Vidar Landmark, Fiskeridepartementet Universitetet i Tromsø Svein Ottar Olsen Ordfører ba om ett minutts stillhet til minne Jan Ole Stokke Sveinung Flem, Jon Grimstad, Ragnhild Skog SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET Sveinung Flem, Surofi Eksportutvalget for fisk Merethe Kristiansen om de som har gått bort siden siste årsmøte, og Christer Remø Leinebø (fredag) og Marit Furnes. tale ved ordføreren holdt deretter sin åpningstale. Tormund Grimstad Eksportutvalget for fisk Karin Olsen (fredag) SAK 8: FAGTEMA 3: Bjørn Giske Innovasjon Norge Louis Nordstrand STATENS KONTROLLØR SAK 2: KONSTITUERING. Optimal fangstbehandling orientering om SAK 2 B FORRETNINGSORDEN Anders Solheim Møreforskning Margareth Kjerstad Bjørn Inge Rørstad A. Godkjenning av innkallingen. gjennomført prosjekt Møreforskning Kari Lisbeth Fjørtoft Kristian Breivik B. Forretningsorden. Innelder; Forsker Margareth Kjerstad, Møreforskning Marine MSC Knut Vartdal FORRETNINGSORDEN Bjørn Sande KONTROLLNEMNDA C. Opprop av representanter og gjester. MSC Camiel Derichs 1. Representantskapets forhandlinger er offentlige Per Jan Kvalsvik (fredag) Per Jan Giske D. Godkjenning av saklisten. i den utstrekning Representantska- Jarle Valderhaug KPMG Rune Grøvdal Jørgen Ervik E. Valg av sekretærer. SAK 9: VALG pet ikke selv vedtar noe annet. Gunnar Stokke Norges Råfisklag Robert Hansen F. Valg av redaksjonsnemnd. A. Valg av styreleder og nestleder. 2. Representantskapets forhandlinger ledes av Ståle Dyb Norges Råfisklag Jan Erik Strøm LØNS- OG VALGNEMNDA B. Valg av styremedlemmer. Vest-Norges Fiskesalslag Magnar Aasebø ordfører og varaordfører. Disse ordner selv Ola Engeset Hans Sande SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP C. Valg av valgnemnd/lønnsnemnd. Norges Sildesalgslag Øyvind Furnes innbyrdes fordelingen av arbeidet. for ÅR 2008 D. Valg av kontrollnemnd. NSL Per Mjelva (fredag) 3. Ordfører skal, når han finner det påkrevet, Aalesund Rederiforening; HJELPEFONDET A. Revisors beretning. E. Valg av ordfører og varaordfører i Representantskapet. Aalesunds Rederiforening Per Geir Smådal foreslå at taletiden blir innskrenket og likeledes Fred Ove Urkedal Aalesunds Rederiforening Paul Gustav Remøy Fredd Nilsen B. Melding fra Kontrollnemnda. foreslå strek satt med de inntegnede Magne Dyb Fiskebåtredernes forbund Webjørn Barstad Oddvar Urkedal talere. Halgeir Holmeset Norsk Sjømannsforbund Arne Ringstad SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD - SAK 10: LØNNSNEMNDAS INNSTILLING 4. Forslag må innleveres skriftlig til ordfører Pål Roaldsnes Høyskolen i Ålesund Per Magne Walde REVISOR PRISOPPLEGG FOR FOR ÅR 2009 Sparebanken Møre Frode Amundsen og undertegnes av forslagstilleren. Forslag Dag A. Gjøsund KPMG, Rune Grøvdal Ordfører refererte sakslisten. FHL Jorulf Straume til vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes Jack Remøy SAK 5: FORSLAG OM ENDRINGER I Godkjent. Norsk Fiskerinæring Hans Morten Sundnes tilbake, etter at strek er satt. Stian Skjong Ordfører åpnet så for hilsningstaler. VEDTEKTENE FOR HJELPEFON- Hallstein Rasmussen 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, Jakob Sætre DET SUNNMØRE OG ROMSDAL SAK 2 E VALG AV SEKRETÆRER med mindre lagets vedtekter bestemmer Norsk Sjømannsforbund: Ole Mindor Myklebust Vidar Landmark hilste fra Fiskeri- og kystministeren, FISKESALSLAG Ordfører foreslo Janita Arhaug, Marit Furnes og noe annet. Fridtjov Vorren Gunnar Støbakk Embetsverket, Fiskeridirektoratet Region Paul Gustav Remøy. 6. Hvis noen av representantene forlanger det, Erling Viseth Lars Harald Nyvoll M&R, Havforskninga, Kystvakta, Departementet SAK 6: FAGTEMA 1: Enstemmig vedtatt. skal valgene foregå skriftlig. Geir Solevåg og resten av forvaltninga. Generisk markedsføring av villfanget fisk be-

9 16 17

10 SAK 2 F VALG AV REDAKSJONSNEMND Møtet må være avsluttet senest kl Ordfører åpnet for spørsmål. Følgende hadde betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke SAK 3 B MELDING FRA Kontroll- Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende Ordfører foreslo, fra Møre og Romsdal Fiskarlag: Martin Leinebø, Per Jan Kvalsvik, Ståle Vidar Gjerde. Fra Aalesund Rederiforeningen: Pål Roaldsnes. Fra Norsk Sjømannsforbund. Fritjov Vorren. Kl Aperitiff Kl Festmiddag m/underholdning og dans Fredag 8.mai ordet: Jack Remøy, Knut Støbakk med svar til Jack Remøy, Ole Morten Sorthe, Vidar Landmark, Jack Remøy 2. gang, Knut Støbakk med svar til Jack Remøy, Hans Sande, Paul Gustav Remøy. inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, NEMNDA Ordfører refererte kontrollnemndas melding for året MELDING FRA KONTROLLMEMNDA FOR vedtak: B. Representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2008 som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags regnskap for året Godkjent. Alle valgt enstemmig. Kl Sak 6 : Generisk markedsføring av samt vurdering av innhodet i og presentasjon ÅRET 2008 Villfanget fisk behov for økt SAK 3 A REVISORS BERETNING av årsregnskapet. I den grad det følger av god Kontrollnemnda har hatt et møte på kontoret i A. Representantskapet tar årsmeldingen for Ordfører forelso at det innføres ny kotyme ved innsats, flåteleddets rolle Statsautorisert revisor Rune I Grøvdal la frem revisjonssikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse Ålesund til orientering. Godkjent. føring ved føring av protokoll ved at den ikke refereres Innleder: Svein Ottar Olsen revisors beretning og den var ren. av selskapets formuesforvaltning og etter møtet, men gjennomgåees med de som skal undertegne. Merete Kristiansen Jan Skjærvø Til generalforsamlingen i Sunnmøre og Romsdal regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår Vi har gått gjennom styreprotokollen og hatt samtaler med adm. direktør og tillitsvalgt for de Adm.dir. Sveinung Flem redegjorde for regnskapet til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Enstemmig vedtatt. Kl Kaffepause Fiskesalslag AL uttalelse. ansatte i laget. Formannen i nemnda har hatt Hjelpefond for Godkjent. Kåre Giske og Magne Dyb ble foreslått til å undertegne protokoll. Kl Fortsettelse sak 6 Kl Lunsj Kl SAK 4: Pris og omsetningsforhold REVISJONSBERETNING FOR 2008 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Uttalelse Vi mener at samtale med styreformannen. Alle spørsmål som ble stilt av nemnda, fikk vi svar på. Møtet hevet for lunsj kl Møtet satt etter lunsj kl Enstemmig vedtatt. Prisopplegg for 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Sunnmøre - årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov Regnskapet for 2008 ble gjennomgått av adm. Kl Kaffepause og Romsdal Fiskesalslag AL for regnskapsåret og forskrifter og gir et rettvisende bilde av direktør. Alle spørsmål av nemnda ble tilfredstillende SAK 7 EU SITT KRAV TIl fangst- Per Jan Kvalsund med spørsmål om redaksjonsnemndas SAK 9: Valg 2008, som viser et overskudd på kr , selskapets finansielle stilling 31. desember besvart. SERTIFIKATER. sekretariat. Ole Morten Sorthe med svar. Ordfører gikk så igjennom kjøreplanen. SAK 10: Lønnsnemndas innstilling for år 2009 Jack Remøy ankom møtet og ble hilst velkommen. herunder opplysningene i årsregnskapet om forslag til anvendelse av overskuddet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt 2008 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overenstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Revisor gikk gjennom revisjonsrapport for 2008 og Revisjonsberetning for 2008 ble fremlagt. Innledere: Vidar Landmark, Fiskeridepartementet Sveinung Flem, Surofi drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, - ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for Vi har ingen merknader til drifta av salgslaget Ordfører refererer følgende forslag fra styret til Torsdag 7. mai Kl Sak 1: Åpning av årsmøtet Ordfører opplyste om at hvis noen av representantskapet må forlate møtet må de levere inn balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. og meiner; Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er vedtak: Representantskapet tar innledningene fra avd. Sak 2: Konstituering Sak 3: Årsmelding og regnskap 2008 permisjonssøknad. i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen - opplysningene i årsberetning om årsregnskapet og forutsetninger er fortsatt drift er etter vårt syn i samvar med gjeldende lover og regler og at vedtak og retningsslinjer fra Representantskapet dir Vidar Landmark og adm.dir. Sveinung Flem til orientering. Kl Lunsj Kl Sak 7: EU s krav til fangstsertifikater SAK 3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR 2008 er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskifter. og styret, er gjennomført av admi- nistrasjonen. Representantskapet konstanterer at EU har besluttet å innføre et eget fangstsertifikater for Innledere: Vidar Landmark Sveinung Flem Ordfører gikk gjennom årsmeldingen sak for sak. Følgende hadde ordet: øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. - opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet er i samsvar Vi viser til Revisjonsberetning for 2008 og godkjenner det fremlagte Årsregnskapet. all import av villfanget fisk. Hensikten er å redusere risikoen for at UUU-fisk kommer ut i Kl Kaffepause Ole Morten Sorthe, Jack Remøy, Jon Grimstad Grunnlag for vår uttalelse med lov og forskrifter. markedet. Dette er prisverdig, men for fisk fra Kl Sak 8: Optimal fangstbehandling med svar til Jack Remøy Vi har utført revisjon i samsvar med lov, forskrift Ålesund, Norge burde et slikt eget sertifikatet likevel være Innleder: Forsker Margareth Kjerstad Administrerende direktør Sveinung Flem gjennomgikk og god revisjonsskikk i Norge herunder Ålesund, 19. mars 2009 Per Jan Giske Leif Steinar Alnes unødvendig siden sluttseddelen allerede gir den Sak 5: Forslag om endring i vedtektene i regnskapet for Surofi for år 2008 og revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Re- KMPG AS nødvendige dokumentasjon. Hjelpefondet utviklingen for første kvartal visorforening, Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå Rune I. Grøvdal Statsautorisert revisor Ordfører refererte styrets forslag til vedtak i saken. Når dette fangstsertifikatet likevel innføres, er det en styrke for Norge at vi allerede har et vel-

11 organisert sluttseddelsystem som salgslagene bord i fartøy. Manglende kunnskap kan være en Etter hva styret i Møre og Romsdal Fiskarlag administrerer. Dette vil danne basis for fangstsertifikatet, og kan utvikles av salgslagene med relativt små ressurser. Representantskapet konstaterer også at det er innvilget økonomisk bistand til prosjektet gjennom Innovasjon Norge. av årsakene til dette. Representantskapet mener at det gjennomførte prosjektet om optimal fangstbehandling gir et nyttig verktøy for å øke kunnskapen om hvordan fisken bør behandles om bord i fartøyene. Det er kjenner til er det de siste årene svært få bevilgninger fra fondet. Styret mener at det kan være hensiktsmessig å endre fondets vedtekter slik at det også kan gis tilskudd til fiskerifaglig utdannelse. Vedtektene til hjelpekassene til Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag er det siste Representantskapet legger til grunn og ber styret følge opp at Surofi vil bidra med nødvendig innsats, både organisatorisk og økonomisk for å få et system for fangstsertifikat etablert innen fristen, slik at eksporten til det viktige markedet i EU kan gå uhindret. viktig at dette tas i bruk av rederiene/fiskerne og er lett tilgjengelig om bord som et oppslagsverk for mannskapene. Ordfører åpnet for debatt og innlegg: Lars Erik Hopmark, Ole Mindor Myklebust. årene blitt endret, slik at hjelpekassen kan gi slike utdanningsstipender. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag ber om at denne saken blir behandlet på SuRoFi sitt representantskapsmøte i Ordfører åpnet for debatt og innlegg; Jorulf Straume, Jack Remøy, Per Jan Kalsvik, Ole Mindor Myklebust. Ordfører satte strek. Sveinung Flem og Vidar Landmark oppsummerte og svart på spørsmål. Ordfører tok forslag opp til avstemming. Enstemmig. Møtet hevet kl Møtet satt kl SAK 8 OPTIMAL FANGSTBEHANDLING Innleder: Margareth Kjerstad Ordfører refererte følgende forslag fra styret til vedtak: Representantskapet tar innledningen fra forsker Margareth Kjerstad til orientering. Representantskapet konstaterer at det fortsatt er mange tilfeller av kvalitetsavvik på fiskeprodukter som følge av svikt i behandlingen av fisk om Ordfører satte strek. Ordfører tok saken opp til votering. Enstemmig vedtatt. SAK 5 FORSLAG OM ENDRING I VEDTEK- TENE FOR SUNNMØRE OG ROMS- DAL FISKESALSLAG HJELPEFOND. Styreleder Knut Støbakk orienterte om forslag fra Møre og Romsdal Fiskarlag om å endre vedtektene for hjelpefondet i Surofi. ENDRING I VEDTEKTENE FOR HJELPEFONDET SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG. Saken ble behandlet på styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag den 6. Februar 2009 og det ble fattet slikt vedtak: Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag viser til vedtektene for Hjelpefondet Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SuRoFi), der fondets formål er å yte stønad til huslyden til fiskarar som mister livet, eller fiskarar som vert sjuke eller invalider og som med sin omsetnad ligg under Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Knut Støbakk orienterte om at styret først hadde ment seg enig i vedtaket men så etter å gått i gjennom vedtektene for fondet har styret kommet frem til å endre sitt forslag. Knut Støbakk fremla styrets endrede forslag til vedtak etter å ha konferert med statens kontrollør. Innstilling; Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende vedtak; Representantskapet tar forslaget fra Møre og Romsdal Fiskarlag om endringer i vedtektene for Hjelpefondet til orientering. Representantskapet gir styret i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å foreta en slik vedtektsendring i lys av fondets beskjedne størrelse. Representantskapet konstaterer at behovet for fondet slik formålet i dag er definert, med årene har blitt mindre og mindre. Styret bes derfor også vurdere om fondet bør avvikles, eventeuelt overføres i en annen og enklere organisasjonsform. Saken legges frem til behandling på representantskapsmøte i 2010.

12 Følgende hadde ordet: Varaordfører Hallgeir Holmeset refererte styrets Representantskapet ønsker derfor at flåteleddet Søknad om permisjon Ordfører gav ordet til Jan Skjærvø for oppsummering Brungot med svar til Fred Urkedal, Terje Blom Lars Erik Hopmark, Ole Morten Sorthe, Knut Støbakk med replikk, Fredd Nilsen, Bjørn Inge Rørstad, Paul Gustav Remøy, Ole Morten Sorthe 2. Gang. Ordfører satte strek. Ordfører refererte styrets forslag til vedtak i saken og tok forslaget opp til avstemming. Enstemmig vedtatt. Møtet hevet dag 1 kl Møtet satt dag 2 kl Ordfører ønskte velkommen til nye gjester: forslag til vedtak. Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende vedtak: Representantskapet tar innledningen fra professor Svein Ottar Olsen, markedsdirektør Merete Kristiansen og generalsekretær Jan Skjærvø til orientering. Representantskapet konstaterer at det er store markedsutfordringer for villfanga hvitfisk. Økt engasjement i markedsarbeid økes gjennom økonomisk innsats og bedre representasjon i relevante organisasjoner. Representantskapet gir styret i oppdrag å innlede samtaler med Norges Råfisklag og de øvrige salgslag i hvitfisksektoren med sikte på å innføre en felles markedsavgift for hvitfisk som trekkes inn over førstehåndsomsetningen. Representantskapet mener at myndighetene også må bidra videre i et spleiselag sammen med Skal ut å reise, har et fly å nå. Må ha permisjon fra kl Stian Skjong (plass nr. 27) Godkjent. Knut Støbakk takket innlederne Svein Ottar Olsen og Merete Kristiansen for innledningene. Møtet hevet for lunsj kl Møtet satt kl av sitt innlegg. Knut Støbakk takket Jan Skjervø for innlegget. Ordfører foreslo at man stemte over forslaget for vedtak i saken med unntak av de to siste avsnittene. Enstemmig vedtak. Representantskapets stemte over endringsforlaget fra Fred Ove Urkedal om å stryke de to siste punktene og erstatte det med nytt punkt. vik, Per Mjelva med svar til Terje Blomvik. Strek satt. Ordfører ga ordet til Jon Grimstad. Ordfører tok forslaget til vedtak opp til avstemming. Enstemmig vedtatt. Møtet hevet for kaffe-pause kl Møtet satt kl Svein Ottar Olsen Merete Kristiansen konkurranse fra oppdrettet ferskvannsfisk, nedgang næringen. FORTSETTELSE SAK 6 Vedtatt med 16 stemmer 5 mot. SAK 9 VALG Karin Olsen Jan Skjærvø i verdensøkonomien og vekst i viktig vill- Følgende hadde ordet. Valgsnemndas formann Hans Sande refererte Henning Teigene Per Mjelva fiskbestander, vil kunne gi vedvarende prispress Salgslagene bør forhandle med Eksportutvalget Fred Ove Urkedal med endringsforslag. Representantskapet stemte over tilleggforslag enstemmige forslag fra valgnemnda. Camiel Derichs Ordfører åpnet så for: på flere av våre viktigste fiskeslag. Eksporten er for noen arter, for eksempel torsk, i en stor grad konsentrert om få land. Representantskapet for Fisk samt Fiskeri- og kystdepartementet om midlene og markedsarbeidet skal kanaliseres direkte med EFF. En slik avtale må imidlertid 2. siste avsnitt strykes og erstattes med; Representantskapet støtter derfor at eksportavgiften på kvitfisk økes til 1 %. Representantskapet fra Hallgeir Holmeset. Enstemmig vedtatt. MØTE I VAL/LØNNSNEMNDA. Møte vart halde på lagets kontor torsdag SAK 6 GENERISK MARKEDSFØRING AV VILLFANGET FISK BEHOV FOR mener det er viktig å spre salget til flere marked og anvendelser for å redusere effekten innebære at fiskerne og salgslagene blir langt bedre representert i EFF s styrende og rådgiven- meiner også at Flåteleddet bør bli bedre representert i EFF. Representantene ber også Ordfører gav så ordet til Jon Grimstad som innledet i: Følgende møtte: Tore Roaldsnes, Ståle Vidar Gjerde, Hans Sande, Jarle Valder- ØKT INNSATS, FLÅTELEDDETS av svikt i etterspørselen fra enkeltmarked. de organer. Alternativt bør midlene kanaliseres om at myndigheitene må bidra videre i markedshaug og Ole Edvardsen d.y. ROLLE. gjennom et eget fond som kan kjøpe tjenester føringen av kvitfisk SAK 4 PRIS OG OMSETNINGSFORHOLD Innledere: Svein Ottar Olsen, Merete Kristiansen, Jan Skjærvø Møtet hevet for kaffe-pause kl Møtet satt kl Ordfører ba om Representantskapets godkjenning av permisjon fra Jarle Valderhaug. Representantskapet i SUROFI. Da jeg har time hos MEDI-3 fredag 8/ søker jeg herved å få forlate representantskapsmøte fredag 8/5 kl Jarle Valderhaug. Godkjent. Det er i 2009 som følge av den globale økonomiske krisen avsatt midler i et spleiselag mellom myndighetene og næringen til ekstraordinær markedsinnsats i torskesektoren. Representantskapet mener dette tiltaket er svært viktig i den nåværende markedssituasjon, men mener også at en slik økt satsing må videreføres på mer langsiktig basis. Representantskapet konstaterer at flåteleddet over tid bærer den vesentlige økonomiske risikoen som følge av svingende etterspørsel og priser. Flåteleddet vil følgelig også ha mest å vinne ved at posisjonen til norsk fisk styrkes gjennom økt langsiktig markedsinnsats. av markedsføringsbyrå, kommunikasjonsbyrå og lignende. Midlene skal ikke gå til administrasjon i fiskesalslagene eller til å bygge opp en ny administrasjon. Midlene skal gå direkte til markedsretta tiltak. Ordfører gav ordet fritt. Følgende hadde ordet: Louis Nordstrand, Knut Vartdal, Per Mjelva, Jon Grimstad, Jørgen Ervik, Knut Støbakk, Robert Hansen, Jack Remøy, Ole Mindor Myklebust, Ordfører gav ordet til innlederne i saken for oppsummering; Svein Ottar Olsen, Merete Kristiansen. Ordfører ba om representantskapets godkjennelse av permisjonssøknad fra Stian Skjong. Fred Ove Urkedal Jorulf Straume Hallgeir Holmeset med tilleggsforslag. Representantene oppfordrer salgslagene til å utnytte mulighetene til finansiering av marked og produktutvikling i Innovasjon Norge sitt marine verdiskapningsprogram. Forslag Hallgeir Holmeset. Per Jan Kvalsvik, Knut Støbakk med svar til Per Jan Kvalsvik, Jon Grimstad. Strek satt. PRISOPPLEGG FOR 2009 Jon Grimstad refererte styrets forslag til vedtak i saken. Styret tilrår representantskapet å gjøre følgende vedtak: Hovedtrekkene i det etablerte pris- og omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Salgslaget bør til en hver tid arbeide for å finne de mest formålstjenelige omsetningsformene for de ulike flåtegrupper, fiskeslag og anvendelser. Ordføreren gav ordet fritt. Følgende hadde ordet: Jorulf Straume, Jon Grimstad med svar til Jorulf Straume, Per Mjelva, Fred Ove Urkedal, Lena A. Valg av styreleder: Knut Støbakk Valg av nestleder: Viktor Hauge B. Valg av styremedlemmer: Viktor Hauge - v.m Kjell Lorgen, Leif-Egil Grytten Ola Inge Grønnevet - v.m. Solveig Strand, Knut Grønnevet Leif-Richard Sande - v.m Øyvin Bendal, Arve Teige Bodvar Åsbø - v.m. Hans-Ole Inderhaug, Artur Sølvik C. Valg av valgnemnd Helge Lønes

13 - v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Jarle Valderhaug, Fred Ove Urkedal, Ståle Vidar Jarle Valderhaug SAK 11 LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR Ståle Vidar Gjerde - v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Hans Sande - v.m. Leif Midtflø, Arve Teige Gjerde. Valg av styremedlemmer i hjelpefondet: Vigdis Torheim v.m. Janita Arhaug - v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Fred O. Urkedal - v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. Ordfører gav ordet til Hans Sande som refererte lønnsnemndas innstilling. LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR Ståle Dyb - v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy Tore Roaldsnes Styreformann Kr ,- Jarle Valderhaug Valg av ettersynsmenn: - v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Telefon styreformann Kr ,- - v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Tore Roaldsnes, Terje Blomvik Leder: Hans Sande Nestformann Kr ,- Fred O. Urkedal Alle enstemmig valgt Telefon nestformann Kr ,- - v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. Ålesund Styremedlemmer Kr ,- Tore Roaldsnes Hans Sande Ståle Vidar Gjerde D. Kontrollnemnda Ordfører i Representantskapet Kr ,- - v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Jarle Valderhaug Fred Ove Urkedal Anders Solheim Telefon ordfører Kr ,- Fridtjov Vorren - v.m. Remi Teistklubb, Reidar Finnøy Varaordfører Kr ,- Leder: Hans Sande Leif Steinar Alnes Telefon varaordfører Kr ,- Ordfører gikk så til avstemmig under valg. - v.m. Kjetil Holmeset, Jørgen Ervik Møtegodtgjørelse representantskapets D. Kontrollnemnda Per Jan Giske - v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke medlemmer. Kr ,- pr. møtedag Anders Solheim A. Valg av styreleder: Leder: Per Jan Giske Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder Kr ,- pr. møtedag - v.m. Remi Teistklubb, Reidar Finnøy Knut Støbakk Alle enstemmig valgt Sekretær årsmøte Kr ,- pr. møtedag Leif Steinar Alnes Valg av nestleder: Viktor Hauge - v.m. Kjetil Holmeset, Jørgen Ervik Per Jan Giske Alle enstemmig valgt E. Ordfører og varaordfører i Representantskapet Reise- og kostgodtgjersle dekkast etter Statens reiseregulativ. Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. - v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke B. Valg av styremedlemmer: Ordfører: Jan Ole Stokke Viktor Hauge Varaordfører: Hallgeir Holmeset Ålesund, E. Ordfører og varaordfører i - v.m Kjell Lorgen, Leif-Egil Grytten Alle enstemmig valgt Representantskapet Ola Inge Grønnevet Hans Sande Tore Roaldsnes Jarle Valderhaug Ståle Vidar Gjerde Ole Edvardsen d.y. Ordfører: Jan Ole Stokke - v.m. Solveig Strand, Knut Grønnevet Ordfører refererte ansattes valg til representant Varaordfører: Hallgeir Holmeset Ålesund, Leif-Richard Sande - v.m Øyvin Bendal, Arve Teige Bodvar Åsbø i styret: Valg av ansatte representant i styret i SUROFI Vigdis Torheim Ordfører gav ordet fritt. Ordfører tok hele lønnsnemndas innstilling til avstemming under et. Hans Sande Tore Roaldsnes - v.m. Hans-Ole Inderhaug, Arthur Sølvik - v.m. Marit Furnes, Anita Husevik Enstemmig vedtatt Jarle Valderhaug Ståle Vidar Gjerde Alle enstemmig valgt Ole Edvardsen d.y. C. Valg av valgnemnd Ordfører tok så opp til avstemming valgnemdas forslag til sammensetning av styremedlemmer Knut Støbakk takket for tilliten og roste de ansatte, dirigentbordet, styret, de ansatte og representantskapet og ønsket alle vel heim. Valgnemndas formann redegjorde så for valgnemndas Helge Lønes i Hjelpefondet. forslag til sammensetning i Hjelpe- - v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ordfører takket representantene for møtet og ønsket de vel hjem. fondet. Ståle Vidar Gjerde Vigdis Torheim - v.m Janita Arhaug - v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik Enstemmig valgt Møtet hevet kl Møte i val/lønsnemnda i Ålesund 8. Mai Desse møtte: Fridtjov Vorren, Hans Sande, Hans Sande - v.m. Leif Midtflø, Arve Teige Ståle Dyb - v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy Magne Dyb Kåre Giske Jan Ole Stokke Marit Furnes Janita Arhaug

14 S t y r e t s b e r e t n i n g Virksomheten torsken da finanskrisen trådte inn høsten en sterk posisjon både som klippfisk i Brasil Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet. Alle fiskere og rederier fra Sunnmøre og Romsdal som omsetter fisk gjennom Surofi, er medlemmer av salgslaget. Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under den forutsetning. Omsetning og marked Omsetningen i 2009 ble 1,807 mill. kr., en nedgang på 17 mill. kr. (1%) fra Omsatt kvantum nådde nær tonn (rund vekt), en gledelig oppgang på 7% fra foregående år. Av den totale omsetningsverdi utgjorde landinger fra utenlandske fartøy 31 mill. kr. (1,7 %). Tilsvarende i 2008 var 15 mill. kr. (0,8 %). Styret er tilfreds med den totale omsetningen sett i lys av negativ prisutvikling på mange fiskeslag og vanskelige omsetningsforhold gjennom Omsetningen av torsk ble spesielt rammet av prisfallet. Førstehåndsprisen gikk i gjennomsnitt ned med over 31%, og torskeprisen ble også lavere enn den forrige bunnen vi hadde i Etter styrets vurdering skyldes dette sammenbruddet i torskeprisen at prisen steg for mye frem til vinteren 2008, for stor avhengighet av få enkeltmarked, for liten markedføringsinnsats og sviktende etterspørsel som rammet De avtalte minsteprisene på torsk måtte justeres i flere omganger gjennom vinteren 2009 for å harmonisere disse med prisene i Råfisklagets distrikt. Gitt den generelt vanskelige markedssituasjonen for torsk, er styret likevel tilfreds med at det ikke har vært behov for å iverksette reguleringer i fisket. Det ble totalt omsatt mer enn tonn torsk i Surofi, som er nær tonn økning fra 2008, og det var heller ingen usolgte fangster ved nyttår. Markedet for hyse har i stor grad fulgt samme utvikling som torsken, men der skjedde mesteparten av prisfallet allerede i Gjennomsnittlig førstehåndspris falt riktignok videre med vel 15% i 2009, men prisene bunnet ut i 2. halvår og viste tegn til stigning mot slutten av året. Omsatt kvantum av hyse økte med hele tonn, som er mye høyere enn i noe år etter årtusenskiftet. Årsaken til dette er både økt totalkvote og at en vesentlig større andel av hyse er fangstet av havfiskeflåten gjennom omfordeling i løpet av året. Det mest gledelige i 2009 er den positive markedsutviklingen for sei, som resulterte i en rekordhøy omsetningsverdi. Førstehåndsprisen økte med nær 9% sammenlignet med 2008, og prisen har ikke vært høyere i dette tiåret. Omsatt kvantum av sei gikk ned med ca 5%, men tonn er likevel på et høyt nivå i historisk sammenheng. Det har gjennom hele året vært stor interesse for å kjøpe sei både til klippfisk-produksjon og til andre anvendelser og prisene har vært stigende utover i året. Seiens økte popularitet skyldes nok først og fremst at den har et attraktivt prisnivå slik at den når et stort antall forbrukere i mange ulike marked. Den har således oppnådd og som filét-produkt i mange marked. At all norsk sei ble miljøsertifisert i henhold til MSCstandarden sommeren 2008, har sikret seien adgang til flere markeder hvor den ellers ville vært ekskludert. Dette har trolig også bidratt til å løfte prisen. For de fleste øvrige fiskeslag var markedet også preget av fallende priser, dog med store individuelle forskjeller. For brosme og lange, som tradisjonelt har vært viktige for banklineflåten, gikk prisen således ned med henholdsvis 13 og 17%. Kvantumet av disse to fiskeslagene ble også lavere enn i 2008, noe som trolig skyldes at fiskets lønnsomhet ble for lav til de rådende markedspriser målt mot alternative fiskemuligheter. Styret må ellers konstatere at omsetningen av reke fortsatte nedover i 2009, i takt med en stadig mindre flåte av reketrålere i distriktet. Økonomisk stilling og resultat. Surofi oppnådde også i 2009 et godt økonomisk resultat, særlig sett i lys av den generelt vanskelige markedssituasjonen. Selv om omsetningen ble redusert, økte likevel provisjonsinntektene fra 12,9 til 13,0 mill. kr. I prosent av omsetningen utgjorde provisjonen 0,72 %, mot 0,71 % i foregående år. Andre driftsinntekter utgjorde 2,2 mill. kr., mot 2,0 mill. kr. i Den største enkeltposten er inntektsføring av inndratte midler. Disse inntektene benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten som salgslaget utfører i henhold til bestemmelser i havressursloven. Driftskostnadene utgjorde ca 15,8 mill. kr., mot 16,3 mill. kr. i Personalkostnadene gikk ned i 2009 fra vel 8,8 til knapt 8,6 mill. kr. Nedgangen skyldes lavere

15 Arbeidsmiljø og ytre miljø. Surofi hadde gjennom hele ansatte, tilsvarende 13 årsverk. Én av våre ansatte i redusert stilling sluttet ved årsskiftet og ble ikke erstattet. Antall årsverk er etter dette 12,6 årsverk. Sykefraværet var i ,8%, en reduksjon fra 3,6% året før. Det er heller ikke i 2009 registrert noen personskader. Surofis virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Pr består bemanningen av 9 kvinner og 4 menn. Av styrets 10 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). Styret konstaterer at det med den lave kvinneandelen i næringen er vanskelig å få en god kjønnsmessig balanse i styret. Likevel vil styret anmode eierorganisasjonene om å oppnevne flere kvinnelige medlemmer til representantskapet, som igjen kan danne grunnlag for rekruttering til styreverv. pensjonskostnader. Bemanningen var gjennom kjøperkorpset. Styret konstaterer at vi som følge desember var vesentlig bedre enn i desember året uforandret på 13 årsverk, men er fra redusert til 12,6 årsverk. Andre driftskostnader gikk også noe ned, fra vel 6,8 til 6,3 mill. kr. I denne posten inngår kostnader til kontrollvirksomheten med i overkant av 1,5 mill. kr., herunder også kostnader til MSC-sertifisering av sei med 0,3 mill. kr., hvor Surofi sammen med øvrige salgslag og Eksportutvalget for Fisk har betalt sertifiseringsarbeidet etter en nærmere avtalt fordeling. Kontrollvirksomheten er finansiert av inndratte midler (se ovenfor) så langt disse rekker, men fordi disse midlene i 2009 ikke var tilstrekkelige, er et mindre beløp dekket av ordinær drift. I takt med at det fra myndighetenes side stilles stadig større krav til salgslagenes deltakelse i ressurskontrollen, vil kostnadene til denne virksomheten øke. Samtidig må det forventes at inndratte midler vil bli redusert. Styret forventer derfor at en større andel av kontrollkostnadene fremover vil måtte dekkes av de ordinære driftsinntekter. I andre driftskostnader inngår også tap på kundefordringer med knapt 0,5 mill. kr. Tapet skyldes i all hovedsak to kunder som begge gikk konkurs i Giek Kredittforsikring AS har i tråd med polisevilkårene dekket 90% av tapet, mens Surofis egenandel på 10% er bokført som tap. Delkrederefondet på 2 mill. kr., som ble økt i 2008, står uendret som en buffer mot eventuelle fremtidige tap. I utestående fordringer pr er det tapsrisiko knyttet til et fåtall enkeltkunder hvor den finansielle situasjonen er uavklart, men risikoen er av begrenset størrelse. Styret var forberedt på at den vanskelige markedssituasjonen i slutten av 2008 og gjennom 2009 ville økte den finansielle risikoen i av dette har blitt påført noe tap, men at dette er svært begrenset i lys av de totale garanti- og forsikringsrammer og løpende utestående. Styret har derfor ikke sett behov for å foreta ytterligere avsetninger til delkrederefondet i Avskrivningene utgjorde i 2009 knapt 0,9 mill. kr., en økning på ca 0,25 mill. kr. fra året før. Økningen skyldes i hovedsak økte investeringer i IT-system, der utvikling av nytt elektronisk auksjonssystem er det største prosjektet under gjennomføring. Driftsresultatet for 2009 viser - 0,6 mill. kr. mot - 1,5 mill. kr. i Forbedringen skyldes som det fremgår ovenfor både en kombinasjon av høyere driftsinntekter og lavere driftskostnader. Netto finansinntekter gikk ned fra 4,4 mill. kr. i 2008 til 3,7 mill. kr. i Kjøperne har betalt mindre forsinkelsesrenter ved betaling etter forfall, noe som viser at mange kjøpere har hatt en bedre likviditetssituasjon enn i det foregående år. Dette har også påvirket likviditeten i Surofi positivt, slik at vi i mindre grad har vært avhengig av å benytte vår kassekreditt. Renteutgiftene har som følge av dette gått ned. Det generelle fallet i rentenivået har også virket i samme retning. Resultatet før skatt ble 3,1 mill. kr. i 2009, en forbedring fra 2,9 mill. kr. året før. Skattekostnaden har økt vesentlig, fordi vi i 2009 må betale ordinær inntektsskatt av hele overskuddet. I 2008 gjensto fortsatt noe utsatt skattefordel som ikke var inndekket gjennom de foregående års overskudd. Egenkapitalen viser pr ,7 mill. kr., tilsvarende 34 % av totalkapitalen. Totalkapitalen ved årsskiftet økte betydelig sammenlignet med forrige årsskifte. Dette skyldes at salget i 2008, noe som resulterte i høyere kundefordringer. Styret er opptatt av at Surofi skal ha en høy egenkapital og en god likviditet. Finansiell risiko Den største finansielle risikoen i Surofi er knyttet til utestående kundefordringer. Siden de fleste kjøpere nå stiller sikkerhet gjennom kredittforsikring i stedet for bankgarantier, har Surofi på en vesentlig del av kundefordringene en tapsrisiko på 10% (+ eventuelle rentekrav) i henhold til polisevilkårene for denne type forsikringer. Erfaringene fra 2009 viser at de interne rutinene for sikring av fordringene fungerer. På tross av flere konkurser, er således de realiserte tapene begrenset. Surofi har ved årets slutt en arbeidskapital på 54,9 mill. kr., en forbedring på 0,6 mill. kr. fra foregående årsskifte. Arbeidskapitalen benyttes til å finansiere utestående fordringer til kjøperne. I tillegg har Surofi en driftsfinansieringsramme på 100 mill. kr. hos vår bankforbindelse. Likviditeten har vært bedre enn i 2008 på grunn av lavere utestående til kjøperne. Driftskreditten har likevel vært benyttet i store deler av året, men med lavere trekkbehov enn i foregående år. Surofi er direkte utsatt for markedssvingninger, siden provisjonsinntektene beregnes som prosent av omsetningsverdien. Endringer i landet kvantum og prisnivå har derfor stor betydning for inntekter og resultat. Selv om omsetningen i 2009 er omtrent på nivå med 2008 på tross av betydelig markedssvikt og prisfall på de fleste fiskeslag, kan videre fall i omsetning fremover ikke på noen måte utelukkes med de usikkerheter som alltid gjelder i næringen.

16 Fremtidsutsikter Bestandssituasjonen for de viktigste fiskeslagene av hvitfisk er god, og kvotene på torsk og hyse er økt ytterligere i Når det gjelder sei, konstaterer styret at de totale landingene har gått ned de senere årene, og en betydelig del av kvoten ble ikke tatt i 2009 på tross av stor fangstaktivitet. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved bestandssituasjonen. For Surofi er omsetningen av sei svært viktig siden den utgjør mer enn 40% av totalverdien. En bestandssvikt her kan derfor ha stor betydning for omsetning og resultat. Det er positivt å registrere at prisene på sei i starten av vintersesongen holder seg på et tilfredsstillende nivå, godt over nivået i samme periode i fjor. For de øvrige fiskeslag, hvor prisene har falt mye de to siste år, er etterspørselen økende og markedet i bedre balanse. Det er derfor også grunn til å forvente noe stigende priser, særlig på torsk, fremover. Økt markedsføring i viktige hvitfiskmarked, hvor Surofi også deltok i et spleiselag sammen med andre aktører i næringen og myndighetene, har gitt positive resultat. Dette er nå avløst av en økt markedsavgift, som Surofi har vært en av drivkreftene bak. Gjennom det generiske markedsarbeidet Eksportutvalget for Fisk utfører på vegne av næringen, vil dette gi grunnlag for varig styrking av markedsposisjonen til norsk villfanget fisk. Alt i alt forventer styret at omsetningen i Surofi i 2010 vil være på linje med de to foregående år, og at det fortsatt kan forventes et positivt resultat. Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter for et godt samarbeid også i Ålesund, 2. mars 2010 Knut Støbakk Styreleder Viktor Hauge Nestleder Terje Blomvik Styremedlem Ola Inge Grønnevet Styremedlem Jermund Hide Styremedlem Vidar Klokk Styremedlem Trond H. Magnussen Styremedlem Leif-Richard Sande Styremedlem Bodvar Åsbø Styremedlem Vigdis Torheim Ansattes representant Sveinung Flem Adm. dir.

17 12 Prisutvikling pr kg rundfisk omsatt i Surofi de siste 5 år 10 8 kroner Omsetning i kvantum (høyre akse) og verdi (venstre akse) de siste 5 år Resultatutvikling i Surofi de siste 5 år TUSEN KRONER TONN RUND VEKT TUSEN KRONER ÅRSRESULTAT VERDI KVANTUM DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER

18 R E S U LTAT r e g n s k a p Kr Kr Driftsinntekter og driftskostnader: Brutto omsetning note , ,00 -Brutto fiskekjøp , ,00 Provisjon note , ,00 Andre driftsinntekter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Lønn og sosiale kostnader note , ,00 Andre driftskostnader , ,00 Ordinære avskrivninger note , ,00 Sum driftskostnader , ,00 Driftsresultat , ,00 Finansinntekter/finanskostnader: Finansinntekter note , ,00 Finanskostnader note , ,00 Netto finansposter: , ,00 Resultat før skattekostnader , ,00 Skattekostnader note , ,00 Årsoverskudd , ,00 Overføringer : Annen egenkapital , ,00 0,00 0,00

19 B a l a n s e Eiendeler anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner etc note , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer note , ,00 Andre langsiktige fordringer note , ,00 Sum finansielle driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 36 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer note , ,00 Andre fordringer , ,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd og kontanter note , ,00 Sum omløpsmidler , ,00 Sum eiendeler , ,00 egenkapital note 10 Andelskapital 7 743, ,00 Felleseid andelskapital , ,00 Sum innskutt egenkapital , ,00 Opptjent egenkapital Bunden egenkapital iht vedtekter , ,00 Annen egenkapital , ,00 Sum opptjent egenkapital , ,00 Sum egenkapital , ,00 kortsiktig gjeld Skyldig fiskere og andre leverandører , ,00 Betalbar skatt note , ,00 Skyldig offentlige avgifter , ,00 Annen kortsiktig gjeld , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,00 Sum gjeld og egenkapital , ,00 Ålesund, 2. mars 2010 Knut Støbakk Viktor Hauge Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Jermund Hide Vidar Klokk Trond H. Magnussen Leif-Richard Sande Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bodvar Åsbø Vigdis Torheim Sveinung Flem Ragnhild Skog Styremedlem Ansattes representant Adm. dir. Regnskapssjef

20 Livet er det som skjer mellom bølgene. ordtak 38 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vedrelaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Note 2: Omsetning: Avgiftspliktig omsetning Avgiftsfri omsetning Eksport 2009 kr , , , , kr , , , ,00 39 Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor: Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note 3: Provisjonsinntekter: kr kr Provisjon av avgiftspliktig omsetning , ,00 Provisjon av avgiftsfri omsetning , ,00 Provisjon av eksport , , , ,00 Gjennomsnitt provisjonsats 0,72 0,71 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Pensjoner Selskapet har etablert foretakspensjon i samsvar med gjeldende regelverk. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det renskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av inntekts- og formueskatt. Note 4: 4: Lønnskostnader/antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/nærstående parter. Antall årsverk i år 2009 var 13. Lønnskostnader på 5 mill kr er redusert med kr ,- som er belastet Kvotekontrollen i tråd med brev fra Fiskeriog kystdepartementet av 18.jan Lønn til daglig leder kr ,- er inkludert skattepliktig del av gruppelivsforsikring, IPA, behandlingsfors. og elektronisk kommunikasjon. Annen godtgjørelse som bil, diett etc utgjør kr 5.119,-. Kostnader til foretakspensjon var kr ,-. Godtgjørelse til styret kr hvorav kr er lønn til styrets formann. Revisjonshonorar utgjør kr ,- hvorav kr ,- gjelder bistand ved møter og annet arbeid. Daglig leder har ett langsiktig lån hos selskapet, stort kr ,-. Rentesatsen ble redusert fra 5% til 2% i løpet av 2009 og restløpetid er 5 år og 6 mnd. Samlede lån til øvrige ansatte utgjør kr ,-. Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført. Samtlige ansatte er med i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en foretakspensjon som oppfyller kravene til denne lov. Foretakspensjonens premiefond pr var kr ,-. Selskapet tar del i den generelle AFP ordningen med de plikter og rettigheter dette medfører. I år 2009 hadde laget to tidligere ansatte med i ordningen, totale kostnader for disse to ble kr ,-. Selskapets kostnader til foretakspensjon var i år 2009 kr ,- Premie til IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde kr ,-. Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og styremedlemmer.

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Å r s r a p p o rt 2008

Å r s r a p p o rt 2008 Å r s r a p p o rt 2008 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG

STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2011-2012 Styret Leder: Nestleder: Arnstein Næss, 6570 Smøla* Bjørn Thomassen, 6515 Kristiansund Arve Flø, 6689 Aure Per Jan Kvalsvik, 6094 Leinøy*

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve 5 Innholdsfortegnelse leder

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2005 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n " G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E DAG E

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Protokoll Styremøte 26. November 2013

Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 26.november 2013 Møtet ble holdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2012 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN Gi noen en fisk, og han blir mett hele

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 1 Protokoll fra Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag onsdag 3. juli 2013 på kontoret i Ålesund. Følgende møtte: Styreleder Per Jan Kvalsvik, Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

2011 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

2011 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2011 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon GI NOEN EN FISK, OG HAN BLIR METT HELE DAGEN. LÆR NOEN Å FISKE, OG HAN BLIR METT HELE LIVET. KINESISK ORDTAK Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer