Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om"

Transkript

1 Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n

2 Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l i r m e t t av. P e t e r B a m m

3 leder ved adm. direktør Sveinung Flem Side 9 Styret, Representantskapet og øvrige tillitsvalgte Side 11 REPRESENTANTSKAPSMØTE mai 2009 Side 14 Styrets beretning Side 27 Nøkkeltall grafisk Side 32 resultatregnskap Side 34 Balanse Side 37 Noter Side 38 Revisjonsberetning Side 47 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags hjelpefond og Tilskuddsregnskap Side 51 Driftsrapport Side 53 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 5

4 6 7 surofi Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet.

5 V e n n e r o g m at Vi som trives som hobbykokker på kjøkkenet tar sjelden en stor risiko om vi satser på sjømat. Torsk, langsiktige positive bildet. Så hvorfor har det blitt slik? Hva er det med laksen som gjør at den tilsy- aktør har hatt begrenset evne eller interesse av å promotere produkter som i all hovedsak er iden- 9 lever og rogn, ei bacalaogryte, lutafisk, kremet fiske- nelatende går sin seiersgang i markedet uavhengig tiske. I 2009 laget myndighetene, Eksportutval- suppe, stekt breiflabb eller hva det nå enn skulle av finanskrise, konjunktursvikt og billige substitutt get, Råfisklaget og Surofi et spleiselag for å øke være av havets delikatesser det er en sikker vinner i markedet? Og hva er det med torsken som har markedsinnsatsen i torskesektoren. Dette var helt når familie eller et godt vennelag møtes rundt spi- stampet i motbakke med sviktende omsetning og nødvendig i den svært vanskelige markedssituasjo- sebordet. Ikke bare fordi det smaker og lukter godt, synkende priser gjennom de siste to år? nen som næringen da stod overfor. Totalt 41 mill. kr. men vi vet at det er sunn mat, og kanskje viktigere Det er flere viktige forskjeller. Halvparten av ekstra ble kanalisert gjennom Eksportutvalget, enn vi tror, det gir oss en nærhet til våre lange tra- norsk torskeeksport målt i verdi tilhører såkalt herav 25,5 mill. kr. fra myndighetene. Dugnaden disjoner der fisken fra havet har gitt levekår langs konvensjonell sektor, hvor produktene selges be- var viktig, men det må langsiktig og kontinuerlig hele kysten. Personlig leser jeg med stor interesse arbeidet, i hovedsak som klippfisk, i noen grad arbeid til for å vinne nye markedsposisjoner og Ingebjørg Moe sin ukentlige spalte i Fiskeribladet som tørrfisk og saltfisk, til et fåtall land. Portugal beholde disse! Derfor var Surofi én av pådriverne Fiskaren og bruker ellers også gjerne oppskrif- er det helt dominerende markedet. Tar vi i tillegg for å øke markedsavgiften. Det er god grunn for tene på Eksportutvalget sine sider med Italia, som kjøper det aller meste av tørrfisk- å gi honnør til Fiskeri- og kystdepartementet som no. Vinspaltene på ulike nettsteder eller aviser har en, utgjør disse to landene 2/3 av det konvensjo- nå har gjennomført dette, og som i denne saken lært oss hvilken vin vi skal velge til sjømaten om vi nelle markedet og nesten 40% av den totale norske valgte å høre mer på fiskerne og salgslagene enn på ønsker det. Norske kokker vinner prestisjetunge in- torskeeksport målt i verdi. For de norske eksportø- kjøperne og eksportørene! Økningen både kunne ternasjonale konkurranser med sjømat som basis. rene og produsentene som sitter med lager er mar- og burde vært større, men nå er i alle fall satsen den Slik vokser interessen, kjøpelysten og markedet for kedsrisikoen ekstremt høy. Etterspørselen er føl- samme som i laksesektoren, og det tilfører hvitfisk- norsk sjømat både hjemme og ute. som, særlig ved store prisfluktuasjoner. Når disse sektoren ca 20 mill. kr. pr. år til felles markeds- Så er det kanskje ikke så rart at norsk eksport to markedene svikter, faller bunnen ut, og aktørene føring! Det kommer til å betale seg. av sjømat stadig setter nye rekorder, i fjor med hele i Norge sitter igjen med store tap. Midlene må brukes til å styrke posisjonen i 44,7 mrd. kr. i eksportverdi. Det er 16,5 mrd. kr. Ser vi på den øvrige torskeeksporten ferske eksisterende markeder, men også til å finne nye. mer enn for fem år siden, ei fantastisk utvikling. og fryste produkter som HG eller filét er også Markedsrisikoen må reduseres, vi må se og lære av Så langt vel og bra, men faktum er at økt eksport markedskonsentrasjonen betydelig større enn for det de har fått til med laksen! av laks og ørret står for det aller meste av økningen. laks. Laksenæringen har altså oppnådd suksess Torskeprisen har gått mye ned de to siste årene. Kombinasjonen av sterkt økte kvantum og sam- i mange land og har derved hatt mulighet for å At den måtte så langt ned for å få nytt fotfeste var tidig økte priser er i de fleste marked ikke særlig ekspandere og samtidig spre markedsrisikoen. overraskende for meg. Det viser hvor sårbar vi har vanlig, men for laks og ørret har det vært slik. Vill- Hvorfor har det blitt slik? Hvorfor har ikke torske- blitt. Men med dette utgangspunktet, mer midler fisknæringen har hatt mindre å glede seg over. Vel sektoren, som har en mye, mye lenger historie, til markedsføring og MSC-merking kommer norsk å merke har et godt ressursgrunnlag med høye kvo- lyktes på samme måte? torsk til å få mange nye venner rundt om i verden. ter bidratt til økt eksportkvantum for våre viktigste Svaret er nok sammensatt, men ett av dem er La oss håpe de blir varige også. fiskeslag, men vi har fått lite uttelling på prisene manglende markedsføring. I torskesektoren har Å vinne nye venner med god mat er en av livets dog med et viktig unntak for sei. det i lang tid blitt brukt altfor lite midler på reklame store gleder! Og den går aldri av moten Laksenæringens fremmarsj gir grunn til etter- og andre markedstiltak. Den lave markedsavgiften tanke. La gå at sykdomsproblemene i Chile har gitt for store deler av villfisksektoren har begrenset norsk lakseeksport et ekstra løft det siste året, men mulighetene for å drive felles markedsføring gjen- dette er likevel mer som en ekstra krusning i det nom Eksportutvalget, samtidig som hver enkelt Sveinung Flem Adm. direktør

6 S T Y R E T knut støbakk, styreleder Viktor Hauge, Nestleder Giske Haugsbygda Varamann: Svein Giske Kåre Giske Varamann: Kjell Lorgen Leif-Egil Grytten Jermund Hide Fosnavåg Leif-Richard Sande Fosnavåg Varamedlem: Fridtjov Vorren Helge Lønes Varamedlem: Øyvind Bendal Arve Teige Bodvar Åsbø Bud Ola Inge Grønnevet Hareid " D e t e r i k k e a r b e i d s g i v e r e n s o m b e ta l e r l ø n n e n h a n b a r e h å n d t e r e r p e n g e n e. D e t e r p r o d u k t e t s o m b e ta l e r l ø n n e n. " H e n r y F o r d Varamedlem: Hans Ole Inderhaug Arthur Sølsvik trond h. magnussen Grytestranda Varamedlem: Johan K. Skjong Sigmund Finnøy terje blomvik Fiskarstrand Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy Varamedlem: Solveig Strand Knut Grønnevet Vidar Klokk Brattvåg Varamedlem: Einar Remøy Remi Teistklubb Vigdis Torheim (Ansatte representant), Ålesund Varamedlem: Marit Furnes Anita Husevik

7 R E P R E S E N TA N T S K A P E T Ordfører: Svein Davik, Brattvåg Anders Solheim, Hustad Jan Ole Stokke, Langevåg v.m Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke Varaordfører: Hallgeir Holmeset, Grytastranda Øvrige: Magne Grytten, Grytestranda v.m. Lidvar Bjørnøy, Erling Grytten Bjørn Giske, Giske v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Ståle Dyb, Godøy v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Martin Leinebø, Fosnavåg v.m. Tore Hauge, Hans Kvalsvik Kjell O. Solheim, Hustad v.m. Per Sunde, Karl O. Risbakk Bjørn Sande, Eggesbønes v.m. Gunnar Stokke, Runar Kvalsund Bernt Åsbø, Hustad v.m. Rune Janbu, Svein Ole Myrbø Svein Ole Sæther, Langevåg v.m. Sindre Johan Dyb, Per Oskar Rotnes Leif Steinar Alnes, Godøy Arnstein Leinebø, Leinøy Johan Karsten Skjong, Valderøy Dag A. Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Numeriske vararepresentanter; Magne Dyb, Pål Roaldsnes, Fred Ove Urkedal, Jack Remøy, Jan Erik Fiskerstrand, Stian Skjong, Halvard Leine, Jakob Remøy, Ole Edvardsen d.y., Olav K. Remøy, Helge Gjøsund, Jon Ivar Leine, Lise Strand, Kjetil Holmeset, Arild Alnes, Janne Grethe Strand Aasnæs. Fridtjov Vorren, Hjørungavåg Helge Lønes, Hareid Erling Viseth, Ørskog Siv Rebbestad, Ørsta Numeriske vararepresentanter: Eivind Kipperberg, Steinar Småge, Steinar Krøvel, Vebjørn Hellton, Paul Helge Voldsund, Inge Henden Førde, Jarle Østringen, Tracy v.m. Reidar Finnøy LØNS- OG VALGNEMND Formann; Hans Sande, Bølandet v.m Leif Midtflø, Arve Teige Øvrige medlemmer: Helge Lønes, Hareid v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik Ståle Dyb, Godøy v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy Jarle Valderhaug, Vigra v.m. Bjørn Giske, Olav Otterlei Tore Roaldsnes, Vigra v.m. Lise Strand, Svein Davik Fred O. Urkedal, Grytastranda v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. HJELPEFONDET Alf Inge Leine, Leinøy Hickey. Fredd Nilsen, Skodje v.m. Jermund Hide v.m. Halvard Leine, Crister RemøLeinebø Oddvar Urkedal, Vatne v.m. Narve Engeseth Per Jan Kvalsvik, Leinøy I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine Vigdis Torheim, Ålesund v.m. Janita Arhaug v.m. Frode Kvalsvik, Kjell Inge Hole Terje E. Blomvik, Fiskerstrand v.m. Kåre Giske, Njål Kvamme vedtekter skal Representantskapet bestå av 28 medlemmer med personlige eller nummererte varamedlemmer. REVISOR KPMG Ålesund Kurt Henning Skjong, Valderøy v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal v.m Tormund Grimstad, Lars Otterlei Ingmund Pedersen, Elnesvågen v.m Anders Solheim, Thomas Hammerø Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m. Norvall Hammerø, Kristian Breivik Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Einar Inderhaug, Arthur Sølvik Tore Roaldsnes, Vigra KONTROLLNEMNDA Leder; Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Øvrige medlemmer: Leif Steinar Alnes, Godøy v.m. Kjetil Holmeseth, Jørgen Ervik LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad

8 R E P R E S E N TA N T S K A P S M Ø T E I S U R O F I 7. o g 8. M A I Møtet ble avholdt på Scandic Hotell i Ålesund. 7. Gjester har talerett. Gjesteliste STYRET Magnar Aasebø hilste fra Vest-Norges Fiskesalslag, hov for økt innsats, Flåteleddets rolle Ordfører Jan Ole Stokke hilste alle velkommen. 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen. Fiskeri- og kystdepartementet Vidar Landmark Knut Støbakk Norges Råfisklag, Norges Sildesalslag, Innledere: Til åpningen ble det sunget Mellom bakkar og Ordfører refererte forretningsorden. Vidar Klokk Skagerakfisk og Rogaland Fiskesalslag. Professor Svein Ottar Olsen, Universitetet i Fiskeri- og kystdepartementet Ingrid Vikanes berg ut mot havet. Leif-Richard Sande Lars Erik Hopmark hilste fra Møre og Romsdal Tromsø Ordfører gikk deretter til; SAK 2 C OPPROP AV REPRESENTANTER Fiskeridirektoratet, Sverre Ola Roald Terje Blomvik Fiskarlag. Markedsdirektør Merete Kristiansen, Eksportutvalget OG GJESTER region M&R Viktor Hauge for Fisk. Norges Fiskarlag Jan Skjærvø SAK 2 a Godkjenning av innkallingen Bodvar Åsbø SAK 2 D GODKJENNING AV SAKSLISTE Genralsekretær Jan Skjærvø, Norges Fiskarlag Møre og Romsdal Fiskarlag Lars Erik Hopmark Ordfører refererte innkallingen. Godkjent. REPRESENTANTSKAPET Ola Inge Grønnevet REPRESENTANTSKAPSMØTE Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe Møre og Romdal Fiskarlag: Jermund Hide PÅ SCANDIC HOTELL I ÅLESUND SAK 7: FAGTEMA 2: Møre og Romsdal Fiskarlag Janita Jarhaug Møtet satt kl Kåre Giske Mattilsynet, eksport-import Lena Brungot Vigdis Torheim 7. og 8. MAI 2009 EUs krav til fangstsertifikater SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET Martin Leinebø Mattilsynet, eksport-import Henning Teigene Innledere: (fredag) - TALE VED ORDFØREREN Ståle Vidar Gjerde FRA ADMINISTRASJONEN S A K L I S T E Vidar Landmark, Fiskeridepartementet Universitetet i Tromsø Svein Ottar Olsen Ordfører ba om ett minutts stillhet til minne Jan Ole Stokke Sveinung Flem, Jon Grimstad, Ragnhild Skog SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET Sveinung Flem, Surofi Eksportutvalget for fisk Merethe Kristiansen om de som har gått bort siden siste årsmøte, og Christer Remø Leinebø (fredag) og Marit Furnes. tale ved ordføreren holdt deretter sin åpningstale. Tormund Grimstad Eksportutvalget for fisk Karin Olsen (fredag) SAK 8: FAGTEMA 3: Bjørn Giske Innovasjon Norge Louis Nordstrand STATENS KONTROLLØR SAK 2: KONSTITUERING. Optimal fangstbehandling orientering om SAK 2 B FORRETNINGSORDEN Anders Solheim Møreforskning Margareth Kjerstad Bjørn Inge Rørstad A. Godkjenning av innkallingen. gjennomført prosjekt Møreforskning Kari Lisbeth Fjørtoft Kristian Breivik B. Forretningsorden. Innelder; Forsker Margareth Kjerstad, Møreforskning Marine MSC Knut Vartdal FORRETNINGSORDEN Bjørn Sande KONTROLLNEMNDA C. Opprop av representanter og gjester. MSC Camiel Derichs 1. Representantskapets forhandlinger er offentlige Per Jan Kvalsvik (fredag) Per Jan Giske D. Godkjenning av saklisten. i den utstrekning Representantska- Jarle Valderhaug KPMG Rune Grøvdal Jørgen Ervik E. Valg av sekretærer. SAK 9: VALG pet ikke selv vedtar noe annet. Gunnar Stokke Norges Råfisklag Robert Hansen F. Valg av redaksjonsnemnd. A. Valg av styreleder og nestleder. 2. Representantskapets forhandlinger ledes av Ståle Dyb Norges Råfisklag Jan Erik Strøm LØNS- OG VALGNEMNDA B. Valg av styremedlemmer. Vest-Norges Fiskesalslag Magnar Aasebø ordfører og varaordfører. Disse ordner selv Ola Engeset Hans Sande SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP C. Valg av valgnemnd/lønnsnemnd. Norges Sildesalgslag Øyvind Furnes innbyrdes fordelingen av arbeidet. for ÅR 2008 D. Valg av kontrollnemnd. NSL Per Mjelva (fredag) 3. Ordfører skal, når han finner det påkrevet, Aalesund Rederiforening; HJELPEFONDET A. Revisors beretning. E. Valg av ordfører og varaordfører i Representantskapet. Aalesunds Rederiforening Per Geir Smådal foreslå at taletiden blir innskrenket og likeledes Fred Ove Urkedal Aalesunds Rederiforening Paul Gustav Remøy Fredd Nilsen B. Melding fra Kontrollnemnda. foreslå strek satt med de inntegnede Magne Dyb Fiskebåtredernes forbund Webjørn Barstad Oddvar Urkedal talere. Halgeir Holmeset Norsk Sjømannsforbund Arne Ringstad SAK 4: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD - SAK 10: LØNNSNEMNDAS INNSTILLING 4. Forslag må innleveres skriftlig til ordfører Pål Roaldsnes Høyskolen i Ålesund Per Magne Walde REVISOR PRISOPPLEGG FOR FOR ÅR 2009 Sparebanken Møre Frode Amundsen og undertegnes av forslagstilleren. Forslag Dag A. Gjøsund KPMG, Rune Grøvdal Ordfører refererte sakslisten. FHL Jorulf Straume til vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes Jack Remøy SAK 5: FORSLAG OM ENDRINGER I Godkjent. Norsk Fiskerinæring Hans Morten Sundnes tilbake, etter at strek er satt. Stian Skjong Ordfører åpnet så for hilsningstaler. VEDTEKTENE FOR HJELPEFON- Hallstein Rasmussen 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, Jakob Sætre DET SUNNMØRE OG ROMSDAL SAK 2 E VALG AV SEKRETÆRER med mindre lagets vedtekter bestemmer Norsk Sjømannsforbund: Ole Mindor Myklebust Vidar Landmark hilste fra Fiskeri- og kystministeren, FISKESALSLAG Ordfører foreslo Janita Arhaug, Marit Furnes og noe annet. Fridtjov Vorren Gunnar Støbakk Embetsverket, Fiskeridirektoratet Region Paul Gustav Remøy. 6. Hvis noen av representantene forlanger det, Erling Viseth Lars Harald Nyvoll M&R, Havforskninga, Kystvakta, Departementet SAK 6: FAGTEMA 1: Enstemmig vedtatt. skal valgene foregå skriftlig. Geir Solevåg og resten av forvaltninga. Generisk markedsføring av villfanget fisk be-

9 16 17

10 SAK 2 F VALG AV REDAKSJONSNEMND Møtet må være avsluttet senest kl Ordfører åpnet for spørsmål. Følgende hadde betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke SAK 3 B MELDING FRA Kontroll- Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende Ordfører foreslo, fra Møre og Romsdal Fiskarlag: Martin Leinebø, Per Jan Kvalsvik, Ståle Vidar Gjerde. Fra Aalesund Rederiforeningen: Pål Roaldsnes. Fra Norsk Sjømannsforbund. Fritjov Vorren. Kl Aperitiff Kl Festmiddag m/underholdning og dans Fredag 8.mai ordet: Jack Remøy, Knut Støbakk med svar til Jack Remøy, Ole Morten Sorthe, Vidar Landmark, Jack Remøy 2. gang, Knut Støbakk med svar til Jack Remøy, Hans Sande, Paul Gustav Remøy. inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, NEMNDA Ordfører refererte kontrollnemndas melding for året MELDING FRA KONTROLLMEMNDA FOR vedtak: B. Representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2008 som Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags regnskap for året Godkjent. Alle valgt enstemmig. Kl Sak 6 : Generisk markedsføring av samt vurdering av innhodet i og presentasjon ÅRET 2008 Villfanget fisk behov for økt SAK 3 A REVISORS BERETNING av årsregnskapet. I den grad det følger av god Kontrollnemnda har hatt et møte på kontoret i A. Representantskapet tar årsmeldingen for Ordfører forelso at det innføres ny kotyme ved innsats, flåteleddets rolle Statsautorisert revisor Rune I Grøvdal la frem revisjonssikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse Ålesund til orientering. Godkjent. føring ved føring av protokoll ved at den ikke refereres Innleder: Svein Ottar Olsen revisors beretning og den var ren. av selskapets formuesforvaltning og etter møtet, men gjennomgåees med de som skal undertegne. Merete Kristiansen Jan Skjærvø Til generalforsamlingen i Sunnmøre og Romsdal regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår Vi har gått gjennom styreprotokollen og hatt samtaler med adm. direktør og tillitsvalgt for de Adm.dir. Sveinung Flem redegjorde for regnskapet til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Enstemmig vedtatt. Kl Kaffepause Fiskesalslag AL uttalelse. ansatte i laget. Formannen i nemnda har hatt Hjelpefond for Godkjent. Kåre Giske og Magne Dyb ble foreslått til å undertegne protokoll. Kl Fortsettelse sak 6 Kl Lunsj Kl SAK 4: Pris og omsetningsforhold REVISJONSBERETNING FOR 2008 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Uttalelse Vi mener at samtale med styreformannen. Alle spørsmål som ble stilt av nemnda, fikk vi svar på. Møtet hevet for lunsj kl Møtet satt etter lunsj kl Enstemmig vedtatt. Prisopplegg for 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Sunnmøre - årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov Regnskapet for 2008 ble gjennomgått av adm. Kl Kaffepause og Romsdal Fiskesalslag AL for regnskapsåret og forskrifter og gir et rettvisende bilde av direktør. Alle spørsmål av nemnda ble tilfredstillende SAK 7 EU SITT KRAV TIl fangst- Per Jan Kvalsund med spørsmål om redaksjonsnemndas SAK 9: Valg 2008, som viser et overskudd på kr , selskapets finansielle stilling 31. desember besvart. SERTIFIKATER. sekretariat. Ole Morten Sorthe med svar. Ordfører gikk så igjennom kjøreplanen. SAK 10: Lønnsnemndas innstilling for år 2009 Jack Remøy ankom møtet og ble hilst velkommen. herunder opplysningene i årsregnskapet om forslag til anvendelse av overskuddet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt 2008 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overenstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Revisor gikk gjennom revisjonsrapport for 2008 og Revisjonsberetning for 2008 ble fremlagt. Innledere: Vidar Landmark, Fiskeridepartementet Sveinung Flem, Surofi drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, - ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for Vi har ingen merknader til drifta av salgslaget Ordfører refererer følgende forslag fra styret til Torsdag 7. mai Kl Sak 1: Åpning av årsmøtet Ordfører opplyste om at hvis noen av representantskapet må forlate møtet må de levere inn balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. og meiner; Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er vedtak: Representantskapet tar innledningene fra avd. Sak 2: Konstituering Sak 3: Årsmelding og regnskap 2008 permisjonssøknad. i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen - opplysningene i årsberetning om årsregnskapet og forutsetninger er fortsatt drift er etter vårt syn i samvar med gjeldende lover og regler og at vedtak og retningsslinjer fra Representantskapet dir Vidar Landmark og adm.dir. Sveinung Flem til orientering. Kl Lunsj Kl Sak 7: EU s krav til fangstsertifikater SAK 3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR 2008 er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskifter. og styret, er gjennomført av admi- nistrasjonen. Representantskapet konstanterer at EU har besluttet å innføre et eget fangstsertifikater for Innledere: Vidar Landmark Sveinung Flem Ordfører gikk gjennom årsmeldingen sak for sak. Følgende hadde ordet: øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. - opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet er i samsvar Vi viser til Revisjonsberetning for 2008 og godkjenner det fremlagte Årsregnskapet. all import av villfanget fisk. Hensikten er å redusere risikoen for at UUU-fisk kommer ut i Kl Kaffepause Ole Morten Sorthe, Jack Remøy, Jon Grimstad Grunnlag for vår uttalelse med lov og forskrifter. markedet. Dette er prisverdig, men for fisk fra Kl Sak 8: Optimal fangstbehandling med svar til Jack Remøy Vi har utført revisjon i samsvar med lov, forskrift Ålesund, Norge burde et slikt eget sertifikatet likevel være Innleder: Forsker Margareth Kjerstad Administrerende direktør Sveinung Flem gjennomgikk og god revisjonsskikk i Norge herunder Ålesund, 19. mars 2009 Per Jan Giske Leif Steinar Alnes unødvendig siden sluttseddelen allerede gir den Sak 5: Forslag om endring i vedtektene i regnskapet for Surofi for år 2008 og revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Re- KMPG AS nødvendige dokumentasjon. Hjelpefondet utviklingen for første kvartal visorforening, Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå Rune I. Grøvdal Statsautorisert revisor Ordfører refererte styrets forslag til vedtak i saken. Når dette fangstsertifikatet likevel innføres, er det en styrke for Norge at vi allerede har et vel-

11 organisert sluttseddelsystem som salgslagene bord i fartøy. Manglende kunnskap kan være en Etter hva styret i Møre og Romsdal Fiskarlag administrerer. Dette vil danne basis for fangstsertifikatet, og kan utvikles av salgslagene med relativt små ressurser. Representantskapet konstaterer også at det er innvilget økonomisk bistand til prosjektet gjennom Innovasjon Norge. av årsakene til dette. Representantskapet mener at det gjennomførte prosjektet om optimal fangstbehandling gir et nyttig verktøy for å øke kunnskapen om hvordan fisken bør behandles om bord i fartøyene. Det er kjenner til er det de siste årene svært få bevilgninger fra fondet. Styret mener at det kan være hensiktsmessig å endre fondets vedtekter slik at det også kan gis tilskudd til fiskerifaglig utdannelse. Vedtektene til hjelpekassene til Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag er det siste Representantskapet legger til grunn og ber styret følge opp at Surofi vil bidra med nødvendig innsats, både organisatorisk og økonomisk for å få et system for fangstsertifikat etablert innen fristen, slik at eksporten til det viktige markedet i EU kan gå uhindret. viktig at dette tas i bruk av rederiene/fiskerne og er lett tilgjengelig om bord som et oppslagsverk for mannskapene. Ordfører åpnet for debatt og innlegg: Lars Erik Hopmark, Ole Mindor Myklebust. årene blitt endret, slik at hjelpekassen kan gi slike utdanningsstipender. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag ber om at denne saken blir behandlet på SuRoFi sitt representantskapsmøte i Ordfører åpnet for debatt og innlegg; Jorulf Straume, Jack Remøy, Per Jan Kalsvik, Ole Mindor Myklebust. Ordfører satte strek. Sveinung Flem og Vidar Landmark oppsummerte og svart på spørsmål. Ordfører tok forslag opp til avstemming. Enstemmig. Møtet hevet kl Møtet satt kl SAK 8 OPTIMAL FANGSTBEHANDLING Innleder: Margareth Kjerstad Ordfører refererte følgende forslag fra styret til vedtak: Representantskapet tar innledningen fra forsker Margareth Kjerstad til orientering. Representantskapet konstaterer at det fortsatt er mange tilfeller av kvalitetsavvik på fiskeprodukter som følge av svikt i behandlingen av fisk om Ordfører satte strek. Ordfører tok saken opp til votering. Enstemmig vedtatt. SAK 5 FORSLAG OM ENDRING I VEDTEK- TENE FOR SUNNMØRE OG ROMS- DAL FISKESALSLAG HJELPEFOND. Styreleder Knut Støbakk orienterte om forslag fra Møre og Romsdal Fiskarlag om å endre vedtektene for hjelpefondet i Surofi. ENDRING I VEDTEKTENE FOR HJELPEFONDET SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG. Saken ble behandlet på styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag den 6. Februar 2009 og det ble fattet slikt vedtak: Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag viser til vedtektene for Hjelpefondet Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SuRoFi), der fondets formål er å yte stønad til huslyden til fiskarar som mister livet, eller fiskarar som vert sjuke eller invalider og som med sin omsetnad ligg under Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Knut Støbakk orienterte om at styret først hadde ment seg enig i vedtaket men så etter å gått i gjennom vedtektene for fondet har styret kommet frem til å endre sitt forslag. Knut Støbakk fremla styrets endrede forslag til vedtak etter å ha konferert med statens kontrollør. Innstilling; Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende vedtak; Representantskapet tar forslaget fra Møre og Romsdal Fiskarlag om endringer i vedtektene for Hjelpefondet til orientering. Representantskapet gir styret i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å foreta en slik vedtektsendring i lys av fondets beskjedne størrelse. Representantskapet konstaterer at behovet for fondet slik formålet i dag er definert, med årene har blitt mindre og mindre. Styret bes derfor også vurdere om fondet bør avvikles, eventeuelt overføres i en annen og enklere organisasjonsform. Saken legges frem til behandling på representantskapsmøte i 2010.

12 Følgende hadde ordet: Varaordfører Hallgeir Holmeset refererte styrets Representantskapet ønsker derfor at flåteleddet Søknad om permisjon Ordfører gav ordet til Jan Skjærvø for oppsummering Brungot med svar til Fred Urkedal, Terje Blom Lars Erik Hopmark, Ole Morten Sorthe, Knut Støbakk med replikk, Fredd Nilsen, Bjørn Inge Rørstad, Paul Gustav Remøy, Ole Morten Sorthe 2. Gang. Ordfører satte strek. Ordfører refererte styrets forslag til vedtak i saken og tok forslaget opp til avstemming. Enstemmig vedtatt. Møtet hevet dag 1 kl Møtet satt dag 2 kl Ordfører ønskte velkommen til nye gjester: forslag til vedtak. Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende vedtak: Representantskapet tar innledningen fra professor Svein Ottar Olsen, markedsdirektør Merete Kristiansen og generalsekretær Jan Skjærvø til orientering. Representantskapet konstaterer at det er store markedsutfordringer for villfanga hvitfisk. Økt engasjement i markedsarbeid økes gjennom økonomisk innsats og bedre representasjon i relevante organisasjoner. Representantskapet gir styret i oppdrag å innlede samtaler med Norges Råfisklag og de øvrige salgslag i hvitfisksektoren med sikte på å innføre en felles markedsavgift for hvitfisk som trekkes inn over førstehåndsomsetningen. Representantskapet mener at myndighetene også må bidra videre i et spleiselag sammen med Skal ut å reise, har et fly å nå. Må ha permisjon fra kl Stian Skjong (plass nr. 27) Godkjent. Knut Støbakk takket innlederne Svein Ottar Olsen og Merete Kristiansen for innledningene. Møtet hevet for lunsj kl Møtet satt kl av sitt innlegg. Knut Støbakk takket Jan Skjervø for innlegget. Ordfører foreslo at man stemte over forslaget for vedtak i saken med unntak av de to siste avsnittene. Enstemmig vedtak. Representantskapets stemte over endringsforlaget fra Fred Ove Urkedal om å stryke de to siste punktene og erstatte det med nytt punkt. vik, Per Mjelva med svar til Terje Blomvik. Strek satt. Ordfører ga ordet til Jon Grimstad. Ordfører tok forslaget til vedtak opp til avstemming. Enstemmig vedtatt. Møtet hevet for kaffe-pause kl Møtet satt kl Svein Ottar Olsen Merete Kristiansen konkurranse fra oppdrettet ferskvannsfisk, nedgang næringen. FORTSETTELSE SAK 6 Vedtatt med 16 stemmer 5 mot. SAK 9 VALG Karin Olsen Jan Skjærvø i verdensøkonomien og vekst i viktig vill- Følgende hadde ordet. Valgsnemndas formann Hans Sande refererte Henning Teigene Per Mjelva fiskbestander, vil kunne gi vedvarende prispress Salgslagene bør forhandle med Eksportutvalget Fred Ove Urkedal med endringsforslag. Representantskapet stemte over tilleggforslag enstemmige forslag fra valgnemnda. Camiel Derichs Ordfører åpnet så for: på flere av våre viktigste fiskeslag. Eksporten er for noen arter, for eksempel torsk, i en stor grad konsentrert om få land. Representantskapet for Fisk samt Fiskeri- og kystdepartementet om midlene og markedsarbeidet skal kanaliseres direkte med EFF. En slik avtale må imidlertid 2. siste avsnitt strykes og erstattes med; Representantskapet støtter derfor at eksportavgiften på kvitfisk økes til 1 %. Representantskapet fra Hallgeir Holmeset. Enstemmig vedtatt. MØTE I VAL/LØNNSNEMNDA. Møte vart halde på lagets kontor torsdag SAK 6 GENERISK MARKEDSFØRING AV VILLFANGET FISK BEHOV FOR mener det er viktig å spre salget til flere marked og anvendelser for å redusere effekten innebære at fiskerne og salgslagene blir langt bedre representert i EFF s styrende og rådgiven- meiner også at Flåteleddet bør bli bedre representert i EFF. Representantene ber også Ordfører gav så ordet til Jon Grimstad som innledet i: Følgende møtte: Tore Roaldsnes, Ståle Vidar Gjerde, Hans Sande, Jarle Valder- ØKT INNSATS, FLÅTELEDDETS av svikt i etterspørselen fra enkeltmarked. de organer. Alternativt bør midlene kanaliseres om at myndigheitene må bidra videre i markedshaug og Ole Edvardsen d.y. ROLLE. gjennom et eget fond som kan kjøpe tjenester føringen av kvitfisk SAK 4 PRIS OG OMSETNINGSFORHOLD Innledere: Svein Ottar Olsen, Merete Kristiansen, Jan Skjærvø Møtet hevet for kaffe-pause kl Møtet satt kl Ordfører ba om Representantskapets godkjenning av permisjon fra Jarle Valderhaug. Representantskapet i SUROFI. Da jeg har time hos MEDI-3 fredag 8/ søker jeg herved å få forlate representantskapsmøte fredag 8/5 kl Jarle Valderhaug. Godkjent. Det er i 2009 som følge av den globale økonomiske krisen avsatt midler i et spleiselag mellom myndighetene og næringen til ekstraordinær markedsinnsats i torskesektoren. Representantskapet mener dette tiltaket er svært viktig i den nåværende markedssituasjon, men mener også at en slik økt satsing må videreføres på mer langsiktig basis. Representantskapet konstaterer at flåteleddet over tid bærer den vesentlige økonomiske risikoen som følge av svingende etterspørsel og priser. Flåteleddet vil følgelig også ha mest å vinne ved at posisjonen til norsk fisk styrkes gjennom økt langsiktig markedsinnsats. av markedsføringsbyrå, kommunikasjonsbyrå og lignende. Midlene skal ikke gå til administrasjon i fiskesalslagene eller til å bygge opp en ny administrasjon. Midlene skal gå direkte til markedsretta tiltak. Ordfører gav ordet fritt. Følgende hadde ordet: Louis Nordstrand, Knut Vartdal, Per Mjelva, Jon Grimstad, Jørgen Ervik, Knut Støbakk, Robert Hansen, Jack Remøy, Ole Mindor Myklebust, Ordfører gav ordet til innlederne i saken for oppsummering; Svein Ottar Olsen, Merete Kristiansen. Ordfører ba om representantskapets godkjennelse av permisjonssøknad fra Stian Skjong. Fred Ove Urkedal Jorulf Straume Hallgeir Holmeset med tilleggsforslag. Representantene oppfordrer salgslagene til å utnytte mulighetene til finansiering av marked og produktutvikling i Innovasjon Norge sitt marine verdiskapningsprogram. Forslag Hallgeir Holmeset. Per Jan Kvalsvik, Knut Støbakk med svar til Per Jan Kvalsvik, Jon Grimstad. Strek satt. PRISOPPLEGG FOR 2009 Jon Grimstad refererte styrets forslag til vedtak i saken. Styret tilrår representantskapet å gjøre følgende vedtak: Hovedtrekkene i det etablerte pris- og omsetningssystemet i salgslaget opprettholdes. Salgslaget bør til en hver tid arbeide for å finne de mest formålstjenelige omsetningsformene for de ulike flåtegrupper, fiskeslag og anvendelser. Ordføreren gav ordet fritt. Følgende hadde ordet: Jorulf Straume, Jon Grimstad med svar til Jorulf Straume, Per Mjelva, Fred Ove Urkedal, Lena A. Valg av styreleder: Knut Støbakk Valg av nestleder: Viktor Hauge B. Valg av styremedlemmer: Viktor Hauge - v.m Kjell Lorgen, Leif-Egil Grytten Ola Inge Grønnevet - v.m. Solveig Strand, Knut Grønnevet Leif-Richard Sande - v.m Øyvin Bendal, Arve Teige Bodvar Åsbø - v.m. Hans-Ole Inderhaug, Artur Sølvik C. Valg av valgnemnd Helge Lønes

13 - v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Jarle Valderhaug, Fred Ove Urkedal, Ståle Vidar Jarle Valderhaug SAK 11 LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR Ståle Vidar Gjerde - v.m. Ronny Groven, Arthur Sølvik Hans Sande - v.m. Leif Midtflø, Arve Teige Gjerde. Valg av styremedlemmer i hjelpefondet: Vigdis Torheim v.m. Janita Arhaug - v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Fred O. Urkedal - v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. Ordfører gav ordet til Hans Sande som refererte lønnsnemndas innstilling. LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR Ståle Dyb - v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy Tore Roaldsnes Styreformann Kr ,- Jarle Valderhaug Valg av ettersynsmenn: - v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Telefon styreformann Kr ,- - v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Tore Roaldsnes, Terje Blomvik Leder: Hans Sande Nestformann Kr ,- Fred O. Urkedal Alle enstemmig valgt Telefon nestformann Kr ,- - v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. Ålesund Styremedlemmer Kr ,- Tore Roaldsnes Hans Sande Ståle Vidar Gjerde D. Kontrollnemnda Ordfører i Representantskapet Kr ,- - v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Jarle Valderhaug Fred Ove Urkedal Anders Solheim Telefon ordfører Kr ,- Fridtjov Vorren - v.m. Remi Teistklubb, Reidar Finnøy Varaordfører Kr ,- Leder: Hans Sande Leif Steinar Alnes Telefon varaordfører Kr ,- Ordfører gikk så til avstemmig under valg. - v.m. Kjetil Holmeset, Jørgen Ervik Møtegodtgjørelse representantskapets D. Kontrollnemnda Per Jan Giske - v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke medlemmer. Kr ,- pr. møtedag Anders Solheim A. Valg av styreleder: Leder: Per Jan Giske Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder Kr ,- pr. møtedag - v.m. Remi Teistklubb, Reidar Finnøy Knut Støbakk Alle enstemmig valgt Sekretær årsmøte Kr ,- pr. møtedag Leif Steinar Alnes Valg av nestleder: Viktor Hauge - v.m. Kjetil Holmeset, Jørgen Ervik Per Jan Giske Alle enstemmig valgt E. Ordfører og varaordfører i Representantskapet Reise- og kostgodtgjersle dekkast etter Statens reiseregulativ. Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. - v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke B. Valg av styremedlemmer: Ordfører: Jan Ole Stokke Viktor Hauge Varaordfører: Hallgeir Holmeset Ålesund, E. Ordfører og varaordfører i - v.m Kjell Lorgen, Leif-Egil Grytten Alle enstemmig valgt Representantskapet Ola Inge Grønnevet Hans Sande Tore Roaldsnes Jarle Valderhaug Ståle Vidar Gjerde Ole Edvardsen d.y. Ordfører: Jan Ole Stokke - v.m. Solveig Strand, Knut Grønnevet Ordfører refererte ansattes valg til representant Varaordfører: Hallgeir Holmeset Ålesund, Leif-Richard Sande - v.m Øyvin Bendal, Arve Teige Bodvar Åsbø i styret: Valg av ansatte representant i styret i SUROFI Vigdis Torheim Ordfører gav ordet fritt. Ordfører tok hele lønnsnemndas innstilling til avstemming under et. Hans Sande Tore Roaldsnes - v.m. Hans-Ole Inderhaug, Arthur Sølvik - v.m. Marit Furnes, Anita Husevik Enstemmig vedtatt Jarle Valderhaug Ståle Vidar Gjerde Alle enstemmig valgt Ole Edvardsen d.y. C. Valg av valgnemnd Ordfører tok så opp til avstemming valgnemdas forslag til sammensetning av styremedlemmer Knut Støbakk takket for tilliten og roste de ansatte, dirigentbordet, styret, de ansatte og representantskapet og ønsket alle vel heim. Valgnemndas formann redegjorde så for valgnemndas Helge Lønes i Hjelpefondet. forslag til sammensetning i Hjelpe- - v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ordfører takket representantene for møtet og ønsket de vel hjem. fondet. Ståle Vidar Gjerde Vigdis Torheim - v.m Janita Arhaug - v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik Enstemmig valgt Møtet hevet kl Møte i val/lønsnemnda i Ålesund 8. Mai Desse møtte: Fridtjov Vorren, Hans Sande, Hans Sande - v.m. Leif Midtflø, Arve Teige Ståle Dyb - v.m. Sindre Dyb, Frode Løvøy Magne Dyb Kåre Giske Jan Ole Stokke Marit Furnes Janita Arhaug

14 S t y r e t s b e r e t n i n g Virksomheten torsken da finanskrisen trådte inn høsten en sterk posisjon både som klippfisk i Brasil Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter. Surofi driver også en betydelig informasjonsvirksomhet. Alle fiskere og rederier fra Sunnmøre og Romsdal som omsetter fisk gjennom Surofi, er medlemmer av salgslaget. Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sentrum. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under den forutsetning. Omsetning og marked Omsetningen i 2009 ble 1,807 mill. kr., en nedgang på 17 mill. kr. (1%) fra Omsatt kvantum nådde nær tonn (rund vekt), en gledelig oppgang på 7% fra foregående år. Av den totale omsetningsverdi utgjorde landinger fra utenlandske fartøy 31 mill. kr. (1,7 %). Tilsvarende i 2008 var 15 mill. kr. (0,8 %). Styret er tilfreds med den totale omsetningen sett i lys av negativ prisutvikling på mange fiskeslag og vanskelige omsetningsforhold gjennom Omsetningen av torsk ble spesielt rammet av prisfallet. Førstehåndsprisen gikk i gjennomsnitt ned med over 31%, og torskeprisen ble også lavere enn den forrige bunnen vi hadde i Etter styrets vurdering skyldes dette sammenbruddet i torskeprisen at prisen steg for mye frem til vinteren 2008, for stor avhengighet av få enkeltmarked, for liten markedføringsinnsats og sviktende etterspørsel som rammet De avtalte minsteprisene på torsk måtte justeres i flere omganger gjennom vinteren 2009 for å harmonisere disse med prisene i Råfisklagets distrikt. Gitt den generelt vanskelige markedssituasjonen for torsk, er styret likevel tilfreds med at det ikke har vært behov for å iverksette reguleringer i fisket. Det ble totalt omsatt mer enn tonn torsk i Surofi, som er nær tonn økning fra 2008, og det var heller ingen usolgte fangster ved nyttår. Markedet for hyse har i stor grad fulgt samme utvikling som torsken, men der skjedde mesteparten av prisfallet allerede i Gjennomsnittlig førstehåndspris falt riktignok videre med vel 15% i 2009, men prisene bunnet ut i 2. halvår og viste tegn til stigning mot slutten av året. Omsatt kvantum av hyse økte med hele tonn, som er mye høyere enn i noe år etter årtusenskiftet. Årsaken til dette er både økt totalkvote og at en vesentlig større andel av hyse er fangstet av havfiskeflåten gjennom omfordeling i løpet av året. Det mest gledelige i 2009 er den positive markedsutviklingen for sei, som resulterte i en rekordhøy omsetningsverdi. Førstehåndsprisen økte med nær 9% sammenlignet med 2008, og prisen har ikke vært høyere i dette tiåret. Omsatt kvantum av sei gikk ned med ca 5%, men tonn er likevel på et høyt nivå i historisk sammenheng. Det har gjennom hele året vært stor interesse for å kjøpe sei både til klippfisk-produksjon og til andre anvendelser og prisene har vært stigende utover i året. Seiens økte popularitet skyldes nok først og fremst at den har et attraktivt prisnivå slik at den når et stort antall forbrukere i mange ulike marked. Den har således oppnådd og som filét-produkt i mange marked. At all norsk sei ble miljøsertifisert i henhold til MSCstandarden sommeren 2008, har sikret seien adgang til flere markeder hvor den ellers ville vært ekskludert. Dette har trolig også bidratt til å løfte prisen. For de fleste øvrige fiskeslag var markedet også preget av fallende priser, dog med store individuelle forskjeller. For brosme og lange, som tradisjonelt har vært viktige for banklineflåten, gikk prisen således ned med henholdsvis 13 og 17%. Kvantumet av disse to fiskeslagene ble også lavere enn i 2008, noe som trolig skyldes at fiskets lønnsomhet ble for lav til de rådende markedspriser målt mot alternative fiskemuligheter. Styret må ellers konstatere at omsetningen av reke fortsatte nedover i 2009, i takt med en stadig mindre flåte av reketrålere i distriktet. Økonomisk stilling og resultat. Surofi oppnådde også i 2009 et godt økonomisk resultat, særlig sett i lys av den generelt vanskelige markedssituasjonen. Selv om omsetningen ble redusert, økte likevel provisjonsinntektene fra 12,9 til 13,0 mill. kr. I prosent av omsetningen utgjorde provisjonen 0,72 %, mot 0,71 % i foregående år. Andre driftsinntekter utgjorde 2,2 mill. kr., mot 2,0 mill. kr. i Den største enkeltposten er inntektsføring av inndratte midler. Disse inntektene benyttes til å finansiere kontrollvirksomheten som salgslaget utfører i henhold til bestemmelser i havressursloven. Driftskostnadene utgjorde ca 15,8 mill. kr., mot 16,3 mill. kr. i Personalkostnadene gikk ned i 2009 fra vel 8,8 til knapt 8,6 mill. kr. Nedgangen skyldes lavere

15 Arbeidsmiljø og ytre miljø. Surofi hadde gjennom hele ansatte, tilsvarende 13 årsverk. Én av våre ansatte i redusert stilling sluttet ved årsskiftet og ble ikke erstattet. Antall årsverk er etter dette 12,6 årsverk. Sykefraværet var i ,8%, en reduksjon fra 3,6% året før. Det er heller ikke i 2009 registrert noen personskader. Surofis virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Pr består bemanningen av 9 kvinner og 4 menn. Av styrets 10 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). Styret konstaterer at det med den lave kvinneandelen i næringen er vanskelig å få en god kjønnsmessig balanse i styret. Likevel vil styret anmode eierorganisasjonene om å oppnevne flere kvinnelige medlemmer til representantskapet, som igjen kan danne grunnlag for rekruttering til styreverv. pensjonskostnader. Bemanningen var gjennom kjøperkorpset. Styret konstaterer at vi som følge desember var vesentlig bedre enn i desember året uforandret på 13 årsverk, men er fra redusert til 12,6 årsverk. Andre driftskostnader gikk også noe ned, fra vel 6,8 til 6,3 mill. kr. I denne posten inngår kostnader til kontrollvirksomheten med i overkant av 1,5 mill. kr., herunder også kostnader til MSC-sertifisering av sei med 0,3 mill. kr., hvor Surofi sammen med øvrige salgslag og Eksportutvalget for Fisk har betalt sertifiseringsarbeidet etter en nærmere avtalt fordeling. Kontrollvirksomheten er finansiert av inndratte midler (se ovenfor) så langt disse rekker, men fordi disse midlene i 2009 ikke var tilstrekkelige, er et mindre beløp dekket av ordinær drift. I takt med at det fra myndighetenes side stilles stadig større krav til salgslagenes deltakelse i ressurskontrollen, vil kostnadene til denne virksomheten øke. Samtidig må det forventes at inndratte midler vil bli redusert. Styret forventer derfor at en større andel av kontrollkostnadene fremover vil måtte dekkes av de ordinære driftsinntekter. I andre driftskostnader inngår også tap på kundefordringer med knapt 0,5 mill. kr. Tapet skyldes i all hovedsak to kunder som begge gikk konkurs i Giek Kredittforsikring AS har i tråd med polisevilkårene dekket 90% av tapet, mens Surofis egenandel på 10% er bokført som tap. Delkrederefondet på 2 mill. kr., som ble økt i 2008, står uendret som en buffer mot eventuelle fremtidige tap. I utestående fordringer pr er det tapsrisiko knyttet til et fåtall enkeltkunder hvor den finansielle situasjonen er uavklart, men risikoen er av begrenset størrelse. Styret var forberedt på at den vanskelige markedssituasjonen i slutten av 2008 og gjennom 2009 ville økte den finansielle risikoen i av dette har blitt påført noe tap, men at dette er svært begrenset i lys av de totale garanti- og forsikringsrammer og løpende utestående. Styret har derfor ikke sett behov for å foreta ytterligere avsetninger til delkrederefondet i Avskrivningene utgjorde i 2009 knapt 0,9 mill. kr., en økning på ca 0,25 mill. kr. fra året før. Økningen skyldes i hovedsak økte investeringer i IT-system, der utvikling av nytt elektronisk auksjonssystem er det største prosjektet under gjennomføring. Driftsresultatet for 2009 viser - 0,6 mill. kr. mot - 1,5 mill. kr. i Forbedringen skyldes som det fremgår ovenfor både en kombinasjon av høyere driftsinntekter og lavere driftskostnader. Netto finansinntekter gikk ned fra 4,4 mill. kr. i 2008 til 3,7 mill. kr. i Kjøperne har betalt mindre forsinkelsesrenter ved betaling etter forfall, noe som viser at mange kjøpere har hatt en bedre likviditetssituasjon enn i det foregående år. Dette har også påvirket likviditeten i Surofi positivt, slik at vi i mindre grad har vært avhengig av å benytte vår kassekreditt. Renteutgiftene har som følge av dette gått ned. Det generelle fallet i rentenivået har også virket i samme retning. Resultatet før skatt ble 3,1 mill. kr. i 2009, en forbedring fra 2,9 mill. kr. året før. Skattekostnaden har økt vesentlig, fordi vi i 2009 må betale ordinær inntektsskatt av hele overskuddet. I 2008 gjensto fortsatt noe utsatt skattefordel som ikke var inndekket gjennom de foregående års overskudd. Egenkapitalen viser pr ,7 mill. kr., tilsvarende 34 % av totalkapitalen. Totalkapitalen ved årsskiftet økte betydelig sammenlignet med forrige årsskifte. Dette skyldes at salget i 2008, noe som resulterte i høyere kundefordringer. Styret er opptatt av at Surofi skal ha en høy egenkapital og en god likviditet. Finansiell risiko Den største finansielle risikoen i Surofi er knyttet til utestående kundefordringer. Siden de fleste kjøpere nå stiller sikkerhet gjennom kredittforsikring i stedet for bankgarantier, har Surofi på en vesentlig del av kundefordringene en tapsrisiko på 10% (+ eventuelle rentekrav) i henhold til polisevilkårene for denne type forsikringer. Erfaringene fra 2009 viser at de interne rutinene for sikring av fordringene fungerer. På tross av flere konkurser, er således de realiserte tapene begrenset. Surofi har ved årets slutt en arbeidskapital på 54,9 mill. kr., en forbedring på 0,6 mill. kr. fra foregående årsskifte. Arbeidskapitalen benyttes til å finansiere utestående fordringer til kjøperne. I tillegg har Surofi en driftsfinansieringsramme på 100 mill. kr. hos vår bankforbindelse. Likviditeten har vært bedre enn i 2008 på grunn av lavere utestående til kjøperne. Driftskreditten har likevel vært benyttet i store deler av året, men med lavere trekkbehov enn i foregående år. Surofi er direkte utsatt for markedssvingninger, siden provisjonsinntektene beregnes som prosent av omsetningsverdien. Endringer i landet kvantum og prisnivå har derfor stor betydning for inntekter og resultat. Selv om omsetningen i 2009 er omtrent på nivå med 2008 på tross av betydelig markedssvikt og prisfall på de fleste fiskeslag, kan videre fall i omsetning fremover ikke på noen måte utelukkes med de usikkerheter som alltid gjelder i næringen.

16 Fremtidsutsikter Bestandssituasjonen for de viktigste fiskeslagene av hvitfisk er god, og kvotene på torsk og hyse er økt ytterligere i Når det gjelder sei, konstaterer styret at de totale landingene har gått ned de senere årene, og en betydelig del av kvoten ble ikke tatt i 2009 på tross av stor fangstaktivitet. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved bestandssituasjonen. For Surofi er omsetningen av sei svært viktig siden den utgjør mer enn 40% av totalverdien. En bestandssvikt her kan derfor ha stor betydning for omsetning og resultat. Det er positivt å registrere at prisene på sei i starten av vintersesongen holder seg på et tilfredsstillende nivå, godt over nivået i samme periode i fjor. For de øvrige fiskeslag, hvor prisene har falt mye de to siste år, er etterspørselen økende og markedet i bedre balanse. Det er derfor også grunn til å forvente noe stigende priser, særlig på torsk, fremover. Økt markedsføring i viktige hvitfiskmarked, hvor Surofi også deltok i et spleiselag sammen med andre aktører i næringen og myndighetene, har gitt positive resultat. Dette er nå avløst av en økt markedsavgift, som Surofi har vært en av drivkreftene bak. Gjennom det generiske markedsarbeidet Eksportutvalget for Fisk utfører på vegne av næringen, vil dette gi grunnlag for varig styrking av markedsposisjonen til norsk villfanget fisk. Alt i alt forventer styret at omsetningen i Surofi i 2010 vil være på linje med de to foregående år, og at det fortsatt kan forventes et positivt resultat. Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter for et godt samarbeid også i Ålesund, 2. mars 2010 Knut Støbakk Styreleder Viktor Hauge Nestleder Terje Blomvik Styremedlem Ola Inge Grønnevet Styremedlem Jermund Hide Styremedlem Vidar Klokk Styremedlem Trond H. Magnussen Styremedlem Leif-Richard Sande Styremedlem Bodvar Åsbø Styremedlem Vigdis Torheim Ansattes representant Sveinung Flem Adm. dir.

17 12 Prisutvikling pr kg rundfisk omsatt i Surofi de siste 5 år 10 8 kroner Omsetning i kvantum (høyre akse) og verdi (venstre akse) de siste 5 år Resultatutvikling i Surofi de siste 5 år TUSEN KRONER TONN RUND VEKT TUSEN KRONER ÅRSRESULTAT VERDI KVANTUM DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER

18 R E S U LTAT r e g n s k a p Kr Kr Driftsinntekter og driftskostnader: Brutto omsetning note , ,00 -Brutto fiskekjøp , ,00 Provisjon note , ,00 Andre driftsinntekter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Lønn og sosiale kostnader note , ,00 Andre driftskostnader , ,00 Ordinære avskrivninger note , ,00 Sum driftskostnader , ,00 Driftsresultat , ,00 Finansinntekter/finanskostnader: Finansinntekter note , ,00 Finanskostnader note , ,00 Netto finansposter: , ,00 Resultat før skattekostnader , ,00 Skattekostnader note , ,00 Årsoverskudd , ,00 Overføringer : Annen egenkapital , ,00 0,00 0,00

19 B a l a n s e Eiendeler anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner etc note , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer note , ,00 Andre langsiktige fordringer note , ,00 Sum finansielle driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 36 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer note , ,00 Andre fordringer , ,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd og kontanter note , ,00 Sum omløpsmidler , ,00 Sum eiendeler , ,00 egenkapital note 10 Andelskapital 7 743, ,00 Felleseid andelskapital , ,00 Sum innskutt egenkapital , ,00 Opptjent egenkapital Bunden egenkapital iht vedtekter , ,00 Annen egenkapital , ,00 Sum opptjent egenkapital , ,00 Sum egenkapital , ,00 kortsiktig gjeld Skyldig fiskere og andre leverandører , ,00 Betalbar skatt note , ,00 Skyldig offentlige avgifter , ,00 Annen kortsiktig gjeld , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,00 Sum gjeld og egenkapital , ,00 Ålesund, 2. mars 2010 Knut Støbakk Viktor Hauge Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Jermund Hide Vidar Klokk Trond H. Magnussen Leif-Richard Sande Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bodvar Åsbø Vigdis Torheim Sveinung Flem Ragnhild Skog Styremedlem Ansattes representant Adm. dir. Regnskapssjef

20 Livet er det som skjer mellom bølgene. ordtak 38 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vedrelaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Note 2: Omsetning: Avgiftspliktig omsetning Avgiftsfri omsetning Eksport 2009 kr , , , , kr , , , ,00 39 Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor: Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Note 3: Provisjonsinntekter: kr kr Provisjon av avgiftspliktig omsetning , ,00 Provisjon av avgiftsfri omsetning , ,00 Provisjon av eksport , , , ,00 Gjennomsnitt provisjonsats 0,72 0,71 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Pensjoner Selskapet har etablert foretakspensjon i samsvar med gjeldende regelverk. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det renskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av inntekts- og formueskatt. Note 4: 4: Lønnskostnader/antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/nærstående parter. Antall årsverk i år 2009 var 13. Lønnskostnader på 5 mill kr er redusert med kr ,- som er belastet Kvotekontrollen i tråd med brev fra Fiskeriog kystdepartementet av 18.jan Lønn til daglig leder kr ,- er inkludert skattepliktig del av gruppelivsforsikring, IPA, behandlingsfors. og elektronisk kommunikasjon. Annen godtgjørelse som bil, diett etc utgjør kr 5.119,-. Kostnader til foretakspensjon var kr ,-. Godtgjørelse til styret kr hvorav kr er lønn til styrets formann. Revisjonshonorar utgjør kr ,- hvorav kr ,- gjelder bistand ved møter og annet arbeid. Daglig leder har ett langsiktig lån hos selskapet, stort kr ,-. Rentesatsen ble redusert fra 5% til 2% i løpet av 2009 og restløpetid er 5 år og 6 mnd. Samlede lån til øvrige ansatte utgjør kr ,-. Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført. Samtlige ansatte er med i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en foretakspensjon som oppfyller kravene til denne lov. Foretakspensjonens premiefond pr var kr ,-. Selskapet tar del i den generelle AFP ordningen med de plikter og rettigheter dette medfører. I år 2009 hadde laget to tidligere ansatte med i ordningen, totale kostnader for disse to ble kr ,-. Selskapets kostnader til foretakspensjon var i år 2009 kr ,- Premie til IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde kr ,-. Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og styremedlemmer.

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008 Foto: Geir Norling Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2008 side 1 Etnedal Sparebank 98. driftsår side 1 Resultatregnskap 2008 side 6 Balanse 2008 side 7 Noter til regnskapet for 2008 side 8

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012 Årsmelding 2012 1 Innledning Norge er en av verdens ledende sjømatnasjoner, og fiskeri- og havbruksnæringen er kunnskapsbasert. Dette gjør forskning og utvikling (FoU) til et viktig virkemiddel for å videreføre

Detaljer