HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5"

Transkript

1 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 11. juni! Det startar frå Leirvik skule kl , og endar opp på Torget der det vert flott opning av den 22. handballfestivalen kl

2 HF AVISA 2 Gode festivaldeltakarar, kjære gjester! Endeleg er helga som me har sett fram til så lenge komen. Helga med handballfestival på Stord, som etter kvart har befesta seg som ein idrettsfest av dimensjonar! Ikkje berre er det ein idrettsfest, men i enkelte kretsar er Stord kjend nettopp på grunn av handballfestivalen. Slik sett har det blitt ein del av merkjevarebygginga vår, og som me er kjenner oss svært stolt over. I mange veker har frivillige jobba intenst for å leggja forholda best mogeleg til rette for at alle de som kjem tilreisande skal ha ei så god og innhaldsrik helg som mogeleg. Over 5000 dugnadstimar vil bli lagt ned 7000 middagar skal serverast, ungdom frå ca 220 handball-lag skal samlast - dette kan ikkje verta anna enn kjekt frå de kjem til de vinkar farvel til nye og gamle vener. Programmet er tettpakka. Mykje idrettsglede skal utfalda seg på dei 20 banane som er sett opp, men like viktig er det sosiale som skjer mellom kampane, nye kjennskap, nye vennskap. Eg vonar gleda over idretten og gleda over samhaldet og vil setje sitt preg på heile helga. Tusen takk til dei som har gjort dette mogeleg, til dei som gjennom lange vintermånader føljer opp våre unge,- på trening og på tur, og til handballspelarane som evnar å gjera idretten til glede for seg sjølv og for andre. At ein har det kjekt på banen sikrar vidare rekruttering til dei eldre klassane, og dette vil igjen inspirera yngre deltakarar. Og ikkje minst sender me ei takk til dei ildsjelene som gjennom dei 22 siste åra har bidrege til arrangementet, og gjev av seg sjølv for å få til dette som etter kvart er blitt eit varemerkje for oss her på Stord. Me er stolt og glad for å ønskja over 5000 handballspelarar med hjelpeapparat velkommen. Me skal gjera vårt beste for at de skal få med dykk gode minner heim etter pinsehelga i Sunnhordland. Lykke til med ei strålande helg - me gleder oss til at de alle set farge på byen vår! Helsing Liv Kari Eskeland, Ordførar Stord Helsing frå festivalleiar: Enno ein kjekk pinse på Stord! På vegne av Stord IL handballgruppa og komiteen bak Handballfestivalen så vil eg ynskja alle velkommen til Stord! Me har no gledd oss i lang tid til at arrangementet vårt kan starte. Det er mitt tiande år som festivalleiar, og eg gler meg som ein unge til det yrande livet og all aktiviteten som skal vera på Stord Idrettspark denne helga. Nytt av året er at me også skal ha kampar i den nye Nordbygdohallen. Dette er ein ny hall som Stord Kommune innvia i fjor, den er knytta Hystad skule og Nordbygdo ungdomskule. Det er berre fem minutt med bil frå Stord Idrettspark så me vonar at alle som får spela der vert nøgd med den fine hallen. Stord IL Handball og Stord handballklubb sine medlemmer gjer ein kjempestor dugnadsjobb for å kunne avvikla turneringa vår. Det vert utførd om lag 5000 dugnadstimar denne helga. Det tilsvarer nesten 3 årsverk. Dette for at alle deltakarane skal få mat, innkvartering, kampar avviklast, transport, sanitetshjelp, underhaldning og mange andre oppgåver. Me som arrangørar er kjempetakknemlige for innsatsen alle friviljuge utfører tusen takk skal de ha! Sponsorane våre er me også avhengige av. Lokalt næringsliv støtter oss noko me er avhengig av for å avvikla Handballfestivalen. Våre hovudsponsorar er: Kværner Stord, Sunnhordland Kraftlag, Wärtsila og Sparebanken Vest. I tilegg så har me mange andre sponsorar og samarbeidspartnarar som er med og bidrar. Me er svært glade for at de alltid er positive og stiller opp. Til slutt vil eg nytta høve til å ynskja alle deltakarar, leiarar og gjester lukke til med ei fin pinsehelg på Stord. Eg vil også nytta høve til å invitere alle Sunnhordlendingar til å kome opp på Stord Idrettspark i pinsen, eg kan garantere eit yrande liv frå morgon til kveld alle dagane i pinsen! Spesielt stemningsfull er opninga som skjer på torget laurdag frå klokka 11.30, her kan me garantere ein stilfull og minnerik opningsseremoni med over 3000 personar samla. Hjarteleg helsing Handballfestivalen 2011 Kjartan B. Grov Festivalleiar

3 HF AVISA 3 Me går for å vinna! Nordstrand G13 har vald å reise til Stord for å spela turnering denne sommaren. Det talentfulle laget frå Oslo ser fram til vestlandsturen og er spent på kva som vil venta dei på den andre sida av langfjella. ansvar i kampane, men er og flinke til å spela opp andre spelarar. Me har også eit godt keeperpar. - Dette årskullet er bra!, svarar trenar Tore Sandven kontant på spørsmål om kor sterkt laget hans er. - Ja, me reiser over til Stord med det me får plass til i to bilar, dvs kunn 8 mann. Mannskapet er plukka spesielt ut til denne turneringa. Me kjem tilreisande for at dei beste skal få tøff matching mot presumptivt gode lag. Eg trur det både vert ei tøff utfordring for dei som vert med samtidig som eg trur det vert ein kjekk oppleving for dei. Me ser alle høve fram til turen vestover, fortsett Sandven. Om han ikkje er nøktern på omtalen av laget er Nordstrand det i forhold til storleiken på troppen dei tek med over til Stord; Og hand held fram; - Laget har vunne Oslo-serien fleire sesongar. I år vart me diverre berre nummer to. I Petter Wessel cup gjekk det derimot bra, der hang me med heilt til semifinalen noko me var godt nøgde med. Dette trass eit surt tap mot Ski på sudden death i semi en. Me er som eit av fire norske 13-årslag, invitert til Norden-cup i Gøteborg. Der skal me møta dei fire beste laga frå Sverige, Island og Danmark. Turneringa som er eit uoffisielt nordisk meisterskap går føre seg i romjula og er det store målet i sesongen I handballfestivalen kjem dei aller fleste laga frå Vestlandet, unntaket er nokre eksotiske innslag frå andre stader i Noreg og utlandet. Kvifor vel eit lag frå Oslo å ta turen vestover? - Eg er frå Bergen og kjenner dermed mange av trenarane frå byen. Dei hevdar nivået er bra her og at det difor kunne vera spennande å ta turen over fjellet for å møta dei. Kompisen min, Morten Haugstvedt (trenar for Gneist sine gutar), har særleg nemnt Fyllinga, Stord og Gneist. Legg ikkje skjul på at det skal bli spennande å møte gamle kompisar og deira lag. Og eg planlegg definitivt ikkje å tapa for nokon av dei nei me går for å vinna. Ganske spesielt gjeld det mot Gneist mot dei skal me i alle fall ikkje tapa om me møtar dei! Eg har tidlegare ikkje vore på Stord under festivalen, men eg har høyrt mykje positivt om den frå ulike hold. Samla var dette avgjerande for at me melde oss på, fortsett Sandven. Me er nysgjerrige på Nordstrand laget og spør difor om kva som karakteriserar laget; publikum møtar opp for å sjå på oss vil dei få sjå eit lag som scorar mål i bøtter og spann. I serien har laget i snitt scora 30 mål per kamp og det er mykje. Publikum vil og få sjå spelarar som har eit stort finte repertoar og som både har eit godt skot og villig vekk skyt!, skryt trenaren. Han held fram; - Me har tre utespelarar som står meir fram enn andre. Dei er alle i utgangspunktet bakspelarar, men kan og nyttast på andre plassar. Dei tre tek mykje Gutane ser elles fram til å møta vestlandsjentene. Men eg har gjeve dei beskjed om at dei ikkje må oppføra seg som nokon Oslo-klyser, for det likar ikkje vestlandsjentene, avsluttar Sandven. Tekst: Trond Haga Bilete: Nordstrand - Laget er rett og slett morsamt å sjå på. Her er det mange tekniske gode spelarar. Dei er nok sterkare individuelt enn kollektivt mange tek initiativ og gjer ting på eige hand. Men me legg opp til at dei skal få nytta sine individuelle dugleikar gjennom å gjera gode val, det er vesentleg i måten me spelar på. Om Venter tøff motstand Brønderslev stiller med to lag i handballfestivalen, eit jenter 15 lag og eit guter 16 lag. Laget kjem frå Brønderslev, som ligg mellom Fredrikshavn og Alborg på Jylland i Danmark. Brønderslev Idrætsforening (BI) er eit idrettslag med ei lang historie og handballgruppa er 70 år gamal i år det er imponerande! Handballgruppa består av ein stor ungdomsavdeling med 250 medlemmar og fire seniorlag. Seniorlaga på herresida spelar i respektive serie 2, 3 og 4, mens damelaget spelar i serie 2. Dei beste seniorlaga har tidlegare spelt i 1.divisjon - Me har aldri trekt spelarar til byen og klubben vår. Dei er komne til oss fordi dei har hatt lyst til å spela handball. Me i klubben kan ikkje tilbyd dei noko, ut over god trening og gje dei lyst til å spela og trena med oss, seier trenar Dorte Richter frå Brønderslev. Med jentelaget er situasjonen litt annan; - Jentelaget har spelt saman lenge og dei kjenner kvarandre godt. Dei er tekniske og dei køyrar ein masse system. Samtidig har dei ein riktig god målvakt som kan vera med å avgjera kampar for laget. Jentene er treningsvillige og dei vann serien sin som J14 lag no i vinter, fortsett Dorte. Som i Noreg er drift av klubbane basert på dugnad: - Alle dei som jobbar med og rundt laget er frivillige, held Dorte fram Brønderslev kjem til Handballfestivalen på Stord med to lag, Jenter 15 og guter Gutelaget spelar hurtig og teknisk handball. Spelarane er gjevne utan dei store stjernene. Men me relativt god bredde i stallen. Laget har over fleire år oppnådd gode resultat og vore mellom dei fire beste laga på Jylland. Undervegs har me diverre mista nokre spelarar til fotball. Når dei vert så gamle som 16 år må dei velja kva idrett dei vil spesialisera seg i og ein del vel fotball framfor handball. Difor har me mista nokon spelarar som det kunne vore kjekt å ha med vidare. Laget har tidlegare hatt gode resultat og vært blant de fire beste laga på Jylland, fortel Dorte som har vore trenar for dette laget seks av dei åtte sesongane laget har eksistert. Brønderslev er nok laget med den lengste reisa til Handballestivalen. Dei reiser heimefrå allereie torsdag. - Ja, me tek båten til Stavanger. Der vert me henta med henta med buss for å bli frakta til Stord. Me reknar med å vera framme på Stord allereie natt til fredag, fortel Dorte vidare. Årsaka til at Brønderslev tek turen til Stord er at dei mottok ei invitasjon frå Ole Bitch, tidlegare spelar og dagleg leiar i Stord Handball. - Me mottok saman med Viborg ein invitasjon til å koma til Handballfestivalen. Det han presenterte gjorde at me ønska å ta turen til Handfestivalen. Me ser fram tilturen og til tøff motstand. Me har spelt mot norske lag tidlegare i Danmark og dei har vore gode, avsluttar Dorte. Om nokon ønskjer å vita meir om Brønderslev finn de informasjon her; Tekst: Trond Haga Bilete: Brønderslev

4 HF AVISA 4 Bli best - bli i Noreg U-landslags og Stord-trenar Vidar Gjesdal er ikkje i tvil om at norske handballtalent vil tene på å utsette proffdebuten og talar landslagssjef Robert Hedin midt i mot. - På dette området er Robert og eg heilt ueinige. Han meiner at dersom dei er gode nok så bør dei skaffe seg klubb i utlandet så fort sjansen byr seg. Sjølv om dei berre er år. - Eg meiner at vi har mange gode treningsmiljø og klubbar som tar godt vare på våre unge handballtalent, og gjer dei betre rusta til å dra ut når dei er år, seier ein engasjert Vidar Gjesdal. Den ferske Stord-trenaren har klare meiningar om korleis vi kan få fram nye landslagsspelarar og samtidig betre kvaliteten på klubbhandballen både i eliteserien og i norsk 1. divisjon. - 1.divisjon passar perfekt for unge og lovande handballtalent. Mange klubbar satsar ambisiøst og har høge ambisjonar om å rykkje opp i eliteserien. Då er målet og midlet å halde dei unge spelarar her i landet for å betre kvaliteten og auke publikumsinteressa rundt handball-noreg. - Er dei gode nok så får dei sjansen tidsnok, meiner 37 åringen, som meiner trenden er snudd i norsk eliteserie. - Det er hyggeleg å sjå at både Kjetil Strand og Erlend Mamelund har vendt heim att og er med på å gjere norsk topphandball meir attraktiv. Begynn tidleg Kva er oppskrifta for å få fram nye handballtalent i klubbane? - Hovudoppgåva for klubbane er å rekruttere og få fleire til å spele handball, særleg på gutesida. Stord har hatt kultur på å få fram gode gutespelarar dei siste åra. Men det er viktig å starte dette arbeidet tidleg og være aktive for å få ungdommane inn i hallen. Start gjerne opp med trening når dei er 6-7 år. Dei spelar jo fotball i den alderen. Handballforbundet og regionane må og stille opp med ressursar og støtte opp under dette arbeidet gjennom klubbutviklingsprosjekt. Her har Region Vest vore ein av dei beste i klassen. Forbilde - Det er og viktig at vi på herrelaget yter nedover i breiddeklubben for å få fram eigne spelarar til A-laget og motsatt at bredde yter til elite. Det er viktig med forbilde som får unge til å starte med handball. Dyktige trenarar som veit kva som må til for å ta steget frå junior til seniornivå er og ein viktig suksessfaktor. Difor er det artig å høyre at Henning Hauge, Thomas Nøkling, Jonatan Gniste, Gaute Epland og Bjørn Lindgård er i sving her i Stord. Kva typar tar steget frå junior til seniorlag? - Her handlar det om tolmod og mykje hardt arbeid og viljen til å prioritere handball. Det er klart at nokre kjem lett til det gjennom fysiske fordelar, men manglar viljen. Desse blir aldri landslagspelarar sjølv om dei gjer det bra på klubblaga. Dei som lukkast er dei som er strukturerte i alt sitt treningsarbeid og prioriterar handballen høgast. Vi må erkjenne at Stord er ein utkant og vi kan ikkje velje og vrake i spelarar. Vi må godta at dei som vil ta høgare utdanning reiser ut. Da kan vi ikkje leggje hindringar i vegen for dei, men heller syte for at andre får sjansen til å sleppe til. Så får vi håpe at dei ein dag kjem heim att for å gjere ein jobb for moderklubben. Eg har ikkje tru på at vi skal ha spelarar som bur i Trondheim og som spelar for Stord. Vi må ha spelarar på trening og jobbe knallhardt med å få fram eigne spelarar. Samarbeid - Vi her på Stord bør og inngå eit samarbeid med høgskulen der det handlar om å kome til Stord for å spele handball og kombinere det med høgare utdanning. Det same gjeld og opp mot industrien her i distriktet. Men det er naivt å tru at vi kan skape eit topplag av berre Stord-spelarar. Men slik som situasjonen er akkurat no er det mange lokale unge spelarar som er i A-stallen vår. Vi treng berre nokre få forsterkningar utanfrå, gjerne unge og svoltne spelarar. Skal vi dyrke einarane eller laget? - Laget kjem alltid føre spelaren. Men vi må ha plass til og våge å sleppe til individualistane og publikumspelerane. Men vi må har spelarar som set laget føre sin eigen prestasjonar for å få fram eit slagkraftig lag. Rovdrift - Ein annan viktig faktor er å ta vare på dei unge talenta. Vi kan fort drive rovdrift på dei der dei spelar både G16, G18 og Elite. Då kan det fort gå galt. Både Inge Aas Eriksen og Morten Christensen skal følgje A-laget og spele SPARkampar. Talentskule Gjesdal har ikkje tru på at handballen skal ta kopi av talentskulen til fotballgruppa her på øya. - Dei har så mange å plukka av. I handball blir det vanskeleg å gjere det på same måten. Difor skulle vi hatt eit større gutemiljø som spelar handball, og difor bør fotball og handball kunne samarbeide slik at dei unge slepp å velje i tidleg alder. Det burde gå fint an å spele både handball og fotball til du er 14 år. Men her handlar det om å dele sesongen og tidspunkt som er freda til dei ulike aktivitetar, seier Vidar Gjesdal, og opnar for eit samarbeid med fotballen. Dette tru han begge bør kunne dra nytte av. Så er her er invitasjonen sendt. Kanskje blir det lunsjmøte mellom Vidar Gjesdal og Ole Hjelmhaug for å utveksle erfaringar korleis ein får fram både bredde og topp på Stord både i handball og fotball. Tekst: Runar Øvrebø Vidar Gjesdal: Født: 4/3-1974, Bergen(Tertnes) Yrke: Handballtrenar (Stord) og U-landslaget Gift med: Beate Eltarvåg (Stord) Ventar sitt første barn i juli Tidlegare klubbar: Tertnes, Åsane, Norrøna, Runar og Fyllingen Har trent: Fyllingen, Runar og U-landslaget i 5 år Meritter: Debuterte for landslaget i 1995 mot Danmark med 1 mål. Har totalt 13 A-kampar og 10 mål. 19 juniorlandslagskampar og 66 mål Cupmeister med Runar i 1998 og 2007 Tre ord om deg sjølv: Grundig, målretta og ambisiøs Kva seier vennene om deg: Veldig snill Mest rampete trekk: Blir fort engasjert og vill på benken Tar i benkpress: Liker best å løpa, men klarer vel 90 kg Leser: Gunnar Stålesen og Varg Veum Musikk: Dei musikalske dvergane og Vestlandsfanden Favoritt idrettsutøvar: Petter Nordthug Serverer av mat: Kylling og enkle løysingar på kjøkkenet (betre med ball enn over grytene) Høgdepunkt i karrieren: Då Runar slo Sandefjord i cupen med og bronsemedaljen med Fyllingen i sesongen Ferieparadis: Hytta på fjellet og ved sjøen

5 HF AVISA 5 Sotra - ein klubb i sterk framgong! Sotra er den klubben som har med seg flest lag til Handballfestivalen i år. Heile 25 lag har klubben meldt på, eit tal som er rett og slett imponerande. Og det er ein klubb med mange aktivitetar på gang. - I løpet av helga juni har me avvikla regionsmeisterskapet i Beach handball. Sidan meisterskapet føregår ute er me avhengig av veret. Torsdag kveld såg det skummelt ut, men så letta det og me hadde ein fantastisk flott helg. I meisterskapet deltek spelarar frå J/G12 og opp til og med senior. Talet på lag har vore aukande heilt sidan med starta opp med slike meisterskap. Og med få unntak har me vore arrangør for dette meisterskapet, medan handballkretsen har hatt det tekniske ansvaret. Kampane vert avvikla i Straume idrettspark der det er opparbeidd tre sandhandballbanar, fortel Rune Mannseth i Sotra. - Og det er gøy å sjå på kampane! Reglane er utvikla for at teknisk handball skal premierast; til dømes gjev piruettar og flygarar to målpoeng i staden for eitt. Det er gjerne slik at klubbar med godt miljø gjev vekst i talet på spelarar og auka aktivitetsnivå. - Me har jobba veldig godt med rekruttering i Sotra over fleire år. Det byrjar å syna att i handballgruppa vår. For det første har talet på lag auka monaleg samtidig som kvaliteten på kulla har blitt betydeleg betre. Me har oppmuntra til at laga i handballgruppa melder seg på i serien eit årskull opp, det betyr at dei møter spelarar som er eit år eldre. Dette har utan tvil vore med å heva kvaliteten. Jentene er dominerande i klubben. Langt dei fleste laga er jentelag og da særleg opp til J14. Over det er det tynnare med lag, fortsett Mannseth. Ei slik sterk vekst i talet på utøvarar og i aktivitet kjem ikkje utan eit systematisk arbeidd ligg i botn: - Sotra er eit resultat av ei samanslåing av tre idrettslag Brattholmen, Øygard og Folnes. Brattholmen hadde i gong ein idrettsskule som det nye idrettslaget har adoptert og utvikla. Gjennom at det tidlege idrettsarbeidet er lagt ut mot heimeskulen til ungane vert det lettare å rekruttera dei inn i idrettslaget. I dei tidlege alderstega stillar me no med reine skulelag, gjerne fleire lag frå ein skule i same klasse. Samtidig har me fått til eit godt samarbeid med andre idrettar, til dømes fotball. Dette har gjort det mogleg for ungane både å spela handball og fotball. Dette gjer at dei slepp ta stilling til kva idrett dei vil velja i veldig ung alder. Men den sterke veksten gjev og ein del utfordringar. Mangel på hallkapasitet gjer det vanskeleg å leggja forholda til rette for ungar og foreldre det å få handball og fotballtreningar til å gå opp med berre to hallar tigjengeleg er ei stor utfordring!, seier ein entusiastisk Mannseth Kvifor vel så ein av kretsen sine største handballklubbar å reisa til Stord for å delta på Handballfestivalen: - Me har valt å satsa på å dra til ein cup som samla gruppe frå klubben, opp til og med J/G14 har valet falt på handballfestivalen. For J/G15 og opp har me valt Pertille cup i Gøteborg. Det å reisa i samla flokk til ein cup gjev ein flott ramme for alle og det gjev mange miljømessige gevinstar i klubben. At me valde Handballfestivalen kjem av det er eit bra arrangement for dei yngste laga! Heile arrangementet er veldig kompakt; alle kampar, aktivitetar og måltider skjer innanfor eit avgrensa område. Aktivitetane er tilpassa alderstega me har me og ungane er trygge her. Me kan sleppa dei aller yngste ut på festivalområdet utan å vera engsteleg for at det kan skje noko gale, fortsett ein positiv Mannseth. Sotra har og nådd resultat i festivalen som dei ønskjer å leva opp til; - I fjor vann eit av J13 laga vore sin klasse. Dette kullet har og vunne andre cup ar. Så J14 kullet vårt kan nok vera med å kjempa i toppen i år og. Men samtidig har me ein rekke andre lag på gong så det er vanskeleg å trekke fram eit lag framfor andre. Me gler oss over ein brei framgong og ser fram til ei kjempehelg på Stord der me håpar ei rekke lag frå Sotra vil hevada seg på ein positiv måte, avsluttar Mannseth. Tekst: Trond Haga Bilete: Sotra

6 HF AVISA Til informasjon Banenr. 1. Nye hallen 2. Gamle hallen 3. Racket hallen 4. Kunstgras 5. Kunstgras 6. Kunstgras 7. Kunstgras 8. Kunstgras 9. Kunstgras 10. Kunstgras 11. Kunstgras 12. Kunstgras 13. Kunstgras 14. Skeisebane 15. Skeisebane 16. Skeisebane 17. Skeisebane 18. Tennisbane 19. Tennisbane 20. Nordbygdo-hallen INFORMASJON AKTIVITETAR A. Sekretariat B. Kantine/matsal C. Samling tog til Torget Leirvik skule D. Førstehjelp E. Buss stopp F. Grillfestplass G. Kanopadling H. Funballz I. Sandvolleyball J. K. Oppstilling innløping til medaljeutdeling L. Hesteriding M. Basseng, Stord Kulturhus N. Parkering S. Kværner Mattelt W. Wärtsiläscenen, Grand Prix og konsertområde STEMNEKONTOR/SEKRETARIAT Stemnekontoret er i Nyehallen, forbi sjølve hallen i Konferanseavdelinga. Her får du hjelp til det meste. Turneringstelefon: Det er betalingsterminal i sekretariatet, og mogleg å ta ut pengar! VIKTIG OM KAMPOPPSETTET Siste versjon av kampoppsettet/resultata er tilgjengelig på heimesida Under festivalen vil resultata bli vist på skjermar i Nyehallen. PROTEST/JURY Det vert oppnemnt ein turneringsjury med representant frå arrangøren som leiar. I tillegg består juryen av ein nøytral leiar frå gjestande lag, samt ein representant frå dommarane. Eventuelle protestar må nedleggjast i henhold til NHF s protestreglement, og gjerast skriftleg til juryen seinast 30 min. etter kampslutt. Protestgebyret er på kr 1000,- og må betalst inn når protesten vert levert. TURNERINGSREGLEMENT Under kampane gjeld NHF sitt kampreglement for turneringar. NB! Aktivitetsserie G/J spelar med 6+1 spelar. Minihandball 3+1 spelar. PULJER/SPELESYSTEM Speletid: J/G 10-14: 2 X 10 minutt, J/G 15-18: 2 X 15 minutt. Innleiande serie der dei beste går til A-sluttspel og resten til B-sluttspel (I nokon klassar er det kun A-sluttspel). PULJERESULTAT OG CUPRESULTAT Ved poenglikskap i puljespel skal rekkefølgja avgjerast slik: Innbyrdes kamp om meir enn to lag har likt tal poeng blir det ny tabell for desse laga. Målskilnad innbyrdes kampar Flest scora mål i innbyrdes kampar Målskilnad alle kampar i pulja Flest scora mål alle kampar i pulja Loddtrekning Eit lag må spela alle innleiande kampar for å komma til A-sluttspelet. Lag som spelar med dispensasjon er merka ** i kampoppsettet, og endar sist i puljespelet. Dei får spela første kamp i B-sluttspelet, men vil uansett tapa denne kampen. I sluttspelet skal første målet vinner brukast ved uavgjort resultat etter ordinær tid. I sluttspelet kan speleforlenginga bli inntil 5 minutt ved fortsatt uavgjort resultat. Dersom stillinga er uavgjort etter 5 minutt speleforlenging vert kampen avgjort ved myntkast. I finalane vert det spelt første mål vinner inntil kampen er avgjort. Ved uavgjort resultat etter ordinær tid i sluttspelet vert det brukt loddtrekning for å avgjera kva for lag som skal starta med ballen når det skal spelast første målet vinner. LAGET SOM STÅR FØRST I KAM- POPPSETTET Laget som står først i kampoppsettet startar med ballen, og startar til venstre for sekretariatet og har ansvar for eventuelt draktskifte. PREMIEUTDELING Det vert premieutdeling fortløpande i Nyehallen etter kvar finale. Kl vert det innmarsj til den store medaljeutdelinga. Oppstilling frå kl på baksida av hallane (mrk K. i kartet) FINALAR: A-finalar: G12A 0935 J12A 1010 G13A 1045 J13A 1200 (Fair play etter denne kampen) G14A 1240 J14A 1315 (All Star etter kampen) J15A 1400 G16A 1435 J16A 1510 B-finalar: G12B 0935 J12B 1005 G13B 1035 J13B 1145 J14B 1245 J15B 1325 PREMIERING TIL BESTE KLUBB Kr: ,- til beste klubb etter ein spesiell poengskala.(vert utbetalt ved premieutdeling) Kr: 5.000,- til nr. 2 klubb. (Vert utbetalt ved premieutdeling) STORD HANDBALL kan ikkje vinna pengepremien. J/G er ikkje med i konkurransen. Klassar med fleire enn 20 lag: Vinnar A-sluttspel: Toar A-sluttspel: Vinnar pulje: Tapar semifinale A-sluttspel: Vinnar B-sluttspel: Toar B-sluttspel: Klassar med lag: Vinnar A-sluttspel: Toar A-sluttspel: Vinnar pulje: Tapar semifinale A-sluttspel: Vinnar B-sluttspel: Klassar med mindre enn 10-lag: Vinnar A-sluttspel: Toar A-sluttspel: Trear A-sluttspel: 8 p 6 p 4 p 3 p 2 p 1 p 6 p 4 p 3 p 2 p 1 p 4 p 2 p 1 p FAIR-PLAY - Under finalekampane måndag blir det delt ut Fair-play pokal til klubben med beste oppførsel. BESTE KLUBB HISTORIKK 1990: Giv-Akt 1991: Åkra 1992: A.I.L/Bjørnar 1993: Tertnes 1994: Brønndalen 1995: Tertnes 1996: Bjørnar 1997: Bjørnar : Bjørnar 1999: Kjøkkelvik 2000: Kjøkkelvik 2001: Bjørnar 2002: Kjøkkelvik 2003: Fyllingen 2004: Fyllingen 2005: Fyllingen 2006: Fyllingen 2007: Askøy 2008: Askøy 2009: Fyllingen 2010: Sotra PRAKTISK INFORMASJON, ORDENSREGLAR PÅ SKULANE Når laget kjem til tildelt klasserom, må bord og stolar stuast vekk inne i same rom. VIKTIG! Dei skal ikkje setjast ut på gangen av omsyn til frie rømmingsvegar i fall brann eller andre naudsituasjonar. Alle må gjera seg kjend med rømingsvegar, nødutgangar, brannmeldarar og sløkkjeutstyr. Gå gjennom branninstruks og plukk ut felles samlingsplass i tilfelle ein naudsituasjon. Det er strengt forbode å bruka open eld/røyking innandørs. Ver merksam på brannfaren ved grilling. Det er ikkje tillete med vannballongar på skulen sitt inne- og uteområde. Den enkelte lagleiar er ansvarleg for at det er ro på romma i rimeleg tid om kvelden. Kl skal alle vera inne på rommet sitt! Boss skal samlast i sekkar (kan hentast ved vakta), og skal bringast til vakta. Før avreise skal romma ryddast og kostast. Stolar og bord skal ryddast tilbake slik dei stod når de kom til rommet. Ingen lag drar frå skulen før klasserommet er inspisert/godkjent saman med vakta. Legg ikkje igjen pengar, mobiltelefonar mp3- spelarar/ipod eller andre verdisaker på rommet. Respekter elevane som låner ut klasserommet sitt. La dei koma attende til eit like fint rom etter endt handballfestival. TRYGGLEIK Det blir lagt stor vekt på tryggleiken til deltakarane. Foreldre og klubbar som sender born/ ungdom til Stord under Handballfestivalen skal veta at tryggleiken er ivareteken. Handballfestivalen er sjølvsagt eit rusfritt arrangement. Dersom brannalarmen går forlat skulen straks. Lagleiar skal samla laget sitt utanfor skulen (på avtala samlingsplass eller ved flaggstong på skuleplassen). Lagleiar er ansvarleg for oppteljing av sine lag og melder tilbake til vaktene. NB!! ALLE LAG MÅ PAKKA OG SJEKKA UT ROMMA SINE INNAN KL. 10. PÅ MÅNDAG! LAGFOTOGRAFERING Alle som har kort får lagbilete inkludert i avgifta. Fotografen er i Gamlehallen laurdag mellom kl.15-21, i Bordtennislokalene (sjå skilting). Laga vert oppfordra til å ta bileta når første kampen er avvikla. Bileta vert ettersendt til lag/klubben første veka etter festivalen. SERVERING MAT I TURNKLASSEN Frukost og middag vert som vanleg servert i Turnkassen vegg i vegg med Nye hallen. Det vert føljande opningstider: Laurdag: Frukost 07:30 10:30 Taco middag 13:00 17:00 Sundag: Frukost 07:30 10:30 Kjøtkakemiddag 13:00 17:00 Måndag: Frukost 07:30 10:00 Kylling/ris middag 12:00 15:00 TRANSPORT UNDER FESTIVALEN Dei laga som bur på skular utanfor nærområdet til Vikahaugane kan bestilla transport til og frå overnattingsstaden. Dette kan gjerast ved å ringa til telefon Bestill transport i så god tid som mogleg. Transport er inkludert i kortavgifta. FØRSTEHJELP/SKADESOVE Førstehjelparane er stasjonert på ungdomsskulen. Kontakt med lege eller tannlege skjer gjennom dei på skadestova. Telefon førstehjelp: PARKERING Beste parkeringsplassen er ved Stord vidaregåande skule Saghaugen og ved Stord vidaregåande skule Vabakken. Det er også mogleg å parkera ved Biltilsynet, bak Stord Hotell og ved Kulturhuset. Ingen av desse plassane er meir enn 5 minutt unna festivalområdet. Det er kunn bilar med adgangskort som har løyve til å kjøra inn på festivalområdet dette bed me alle respektera. Dei med campingvogn må venda seg til sekretariat for tilvisning av plass. Med bed alle respektera at Bjellandsvegen og område rundt brannstasjonen ikkje skal nyttast til parkering (hugs at brannbilane må ha fri utgang) FRITIDSAKTIVITETAR FREDAG 10.JUNI. Kværner Stord inviterer til storkonsert og omgjer giganthallen Plateverkstad 3 til årets tøffaste konsertarena. Inngang ved Eldøyane, parkering inne på området. Portane opnar kl 18.30, konsertstart kl Gratis bussar frå kl på Buss-stopp (mrk. E i kartet). Det tar bare ca. 15 minuttar å gå. Arrangementet er rusfritt. Born under 12 år i følgje med vaksne. Det vert høve til å kjøpa mat, brus og kaffe - sal i regi av Handballfestivalen! LAURDAG 11. JUNI Sandvolleyballbanen står til disposisjon for deltakarane, bestilling av bane i sekretariatet kl. 08:00 23:00 Tog frå Leirvik skule, oppstilling frå kl. 11:00, avgang kl 11:30 Opning Handballfestivalen på Torget kl 12:00 Mål skotstyrken din i Sparebanken Vest teltet kl. 12:30 15:00 Bading i Kulturhuset (påmelding i sekretariatet) kl 15:00 21:00 Hesteriding ved Vikastemmo (Andedammen) kl 15:00 17:00 Kanopadling kl. 15:00 19:00 Grillfest (skuleplassen ved Ungdomsskulen) Varme grillar til bruk for deltakarane kl. 19:30 23:00 Grand Prix på Wärtsiläscenen kl 20:30-23:00. Vel mellom desse melodiane: - Mamma Mia - Rocketroll - Tre små fisk SUNDAG 12. JUNI Sandvolleyballbanen står til disposisjon for deltakarane, bestilling av bane i sekretariatet kl. 08:00 23:00 Bading i Kulturhuset (påmelding i sekretariatet) kl 09:00 21:00 Hesteriding ved Vikastemmo (Andedammen) kl 14:00 17:00 Kanopadling kl. 12:00 18:00 Funballz kl 11:00 19:30 Konsert på WÄRTSILÄSCENEN frå kl med: Atle Pettersen, Rocke/metal vokalist frå Skien. Han er mest kjent som vokalist i bandet Above Symmetry (tidligere Aspera), men har også ein fortid frå NRK programma MGP jr. i 2003 og kjempesjansen i Atle gav ut albumet Ripples med Above Symmetry i januar 2010,

7 7 og kom på andre plass TV2 programmet X-factor hausten 2010! Cir.Cuz består av Mats (M.A.T.Z) & Thomas (Lex Press), som har helt på med musikk i samtlege år. Rappeduoen ble starta den 8. januar 2011, og er rykande fersk med den nye debutsingelen Radio. HF AVISA Festivaleiden: Som representant for spelarane, lover eg under Handballfestivalen: MÅNDAG 13. JUNI Sandvolleyballbanen står til disposisjon for deltakarane, bestilling av bane i sekretariatet kl. 08:00 17:00 A- finalane går i Nyehallen og B-finalane i Gamlehallen måndag. Flotte premieseremoniar fortløpande i Nyehallen etter kvar finale frå kl kl Høgdepunktet er kl når alle spelarane i klassane J/G 10, 11 og 12 slangar seg inn i Nyehallen etter Handballtrollet, og Runar får rockestemninga i taket, før alle får sin velfortente medalje frå Handballfestivalen Å spela så godt eg kan Å oppmuntra medspelarane mine Å visa respekt for dommaren Å retta meg etter leiarane Å ta avstand frå alle former for doping Å kjempa med fair play Eg lover: Å tola å tapa Å tola og vinna ALLE ER VELKOMNE PÅ TRIBUNEN I NYEHALLEN TIL DENNE OPPLEVINGA! Sikkert som banken Like sikkert som det blir Handballfestival stiller Arve Havnerås frå Sparebank Vest med telt og radar for å teste kven som skyt hardast. Rykta seier at det kan bli smell og fart i teltet dette året og. Sjå i programmet og still opp i tevlinga.

8 HF AVISA 8

9 9 HF AVISA Kværner på lag med idretten Kværner Stord (tidl. Aker Stord) har i ei årrekkje samarbeidd med både Stord handball og anna idrett og kultur i Sunnhordland. Fredag 10. juni arrangerer verksemda konsert med Karpe Diem og inviterer heile lokalsamfunnet og deltakarane på Handballfestivalen inn i storhallen Plateverkstad 3 for ei musikkoppleving utanom det vanlege. Kværner er hjørnesteinsverksemda på Stord med 1600 tilsette. Nyleg vart verksemda skilt ut frå Aker Solutions, og vart ein del av eit nytt konsern som har teke attende det gamle industrinamnet Kværner. Framleis er bygging av olje- og gassinstallasjonar på hav og land hovudaktiviteten. Kværnerkonsernet, som Kværner Stord er ein del av, har 3200 tilsette og kontor i ei rekkje land. Framover vil konsernet veksa, både på Stord og andre stader. Rekrutteringskampanjar er allereie i gong. Lokalt og internasjonalt Lars Eide er direktør i Kværner Stord, og leier i tillegg forretningsområdet Nordsjøen i Kværner. Han kjem opphavleg frå Hardanger, men har i meir enn 20 år hatt hus og heim på Stord. Kvifor engasjerer de dykk i Handballfestivalen og arrangerer gratiskonsert for innbyggjarane i Sunnhordland? Kværner opererer på den internasjonale marknaden. Samstundes er me ein del av lokalsamfunnet, og er avhengig av at Sunnhordland er ein god plass å bu for dei tilsette. Difor freistar me å engasjera oss i lokalmiljøet og bidra der me kan, seier Eide, og legg til: Ikkje minst er dette viktig i periodar kor me skal rekruttera fleire medarbeidarar, slik som no. Dersom ein skal få folk til å flytta til Sunnhordland, er det ikkje nok berre å lokka med ein spanande jobb. Det må i tillegg vera gode velferds- og fritidstilbod, seier Eide. Gjera noko kjekt Vil ein gratiskonsert få folk til å flytta til Sunnhordland? Sjølvsagt vil ikkje ein gratiskonsert aleine gjera det, men kanskje kan det vera eit lite bidrag i å få sett både Kværner og Sunnhordland på kartet. Rekruttering er heller ikkje det viktigaste føremålet med konserten. Me arrangerer konserten for å markera at det har skjedd mykje i verksemda den siste tida og for å gjera noko kjekt for lokalsamfunnet. I tillegg har eit arrangement som dette ein viss marknadsføringseffekt, noko som er nyttig i ein fase kor me har eit nytt konsern og eit nytt namn me skal gjera kjent, seier Eide. Mykje nytt Kva er det som har skjedd i verksemda som er verdt ei markering? Me har vunne den viktige Eldfiskkontrakten. I tillegg ser me ein marknad Adm.dir. Lars Eide, Kværner Stord som etter nokre tunge år er i ferd med å ta seg opp att. Også på det organisatoriske har det skjedd mykje. For nokre månader sidan vaks verksemda med 400 personar, etter at dåverande Aker Stord og Aker Elektro på Stord vart slått saman. Og sist, men ikkje minst, har me nyleg blitt del av det nye konsernet Kværner. Utskilinga av Kværner frå Aker Solutions er eit grep me har stor tru på, og som gjev oss her på Stord både meir ansvar og større moglegheiter. Så vert det opp til oss å gjera det beste ut av det i tida som kjem, seier Eide. Tekst og bilete; Odd Naustdal Kommentaren Det er pinse og me er igjen klar for årets handballhøgdepunkt på Stord Handballfestivalen. Ein imponerande rekke av vellukka festivalar 22 i talet - har blitt gjennomført. Det grunnleggjande ramma har vore den same i alle dei 22 festivalane; handball og fest hand i hand for dei yngste. Festivalen har som mål å by på moro ut over handballen. Handballgruppa i Stord har klart å halda på denne ramma fordi ein har vald å utvikla festivalen i små steg, unngått dei store brå endringane. Det er umåteleg moro å registera at so mange vel å ta turen til Stord og handballfestivalen. Det å by opp til fest og få mange påmeldte gjester er rett og slett stas! Det tydar på at konseptet som er utvikla passar til den målgruppa som festivalen rettar seg mot. Når eg har so langt har valt å trekke fram det sosiale aspektet ved festivalen må ikkje det stå i vegen for det som trass alt er det viktigaste; handballen. Både grunnspelet og finalespelet er det kvart år ein oppleving å følgja; topp innsats, gode enkeltprestasjonar, godt angreps- og forsvarsspel og stort engasjement. Når det er sagt har me nokre gongar i festivalen sin historie forsøkt å laga ein kvalitetsturnering for dei eldste laga, utan at me har klart å få det til. For desse laga passar ikkje konseptet vårt like godt og da har me vald å satsa på laga under 15 år. For å få fram dei verkeleg gode prestasjonane er breidde nødvendig. Og for å få til breidde er ei god sosial ramme rundt aktiviteten nødvendig. På denne måten vert handball kjekt for dei gode og dei litt mindre gode handballspelarane. Det er ikkje berre det som skjer på handballbanen som set sit preg på aktiviteten. Men at dei organiserte aktivitetane omfattar stadig yngre kull meiner eg ikkje er ein heldig utvikling, korkje for handballen eller for den enkelte utøvaren. For handballfamilien på Stord er festival synonymt med dugnad. Festivalen er organisert og gjennomført på dugnad; rett og slett eit imponerande stykke arbeid. På trass av arbeidsbyrden knytt til festivalen er den noko som bind handballfamilien på Stord saman. Me er ein klubb som både huser elite og breidde. Det vil på den eine sida alltid skapa spenning mellom kva som skal prioriterast topp eller breidde. På den andre sida er det å ha eit elitelag i klubben med på å driva opp interessa for handball, og elitekampane vert samlingspunkta for medlemmane. Elitespelarane er og med på å setja standarden for kva som er nødvendige kvalitetar for å kunne bli ein eliteseriespelar heilt uvurderleg for ein breiddeklubb! Men under handballfestivalen er me alle like; elitespelarar som J10 foreldre stiller opp som dugnadsarbeidarar. Men den berande krafta i gjennomføringa er foreldra som stiller på dugnad. Bak desse igjen ligg nokre viktige sjeler i forhold til mobilisering og det er oppmenna. Dei er limet i handballfamilien. Denne sesongen rykka elitelaget på Stord ned i 1.divisjon etter 11 sesongar i eliteserien. Nedrykket var sjølvsagt skuffande, men den skuffelsen har me allereie rista av oss. Målet er heilt klart å rykka opp igjen i den gjævaste divisjonen og igjen kunne spela i Europa. Fundamentet for det er heilt klart til stades. Ungdomsavdelinga produserar landslagsspelarar på dei yngste landslaga på rekke og rad. Gjennom å foredla dei lokale talenta og heva dei eldre spelarane med bustad i Sunnhordland kan nyetrenaren Vidar Gjesdal forma eit nytt elitelag på handballøya. Da skadar det heller ikkje at Vidar og er ungdomslandslangstrenar og kjenner fleire av våre talent frå før. Nedrykket gjer det og mogleg å få rydda opp i tidlegare moro, økonomisk sett. Elitesatsing er mogleg på eit nøkternt økonomisk budsjett. Det er det definitivt mogleg å få på plass på Stord og. Stord har tradisjonar og har sin naturlege plass i handballandskapet regionalt, nasjonalt og på sikt internasjonalt. Me er optimistar dette skal me få til! Først skal me kosa oss i lag med handballvenner frå heile Vestlandet og frå andre delar av landet. Handballfestival er kjekt både for tilreisande og arrangørar me gler oss og me håpar at de som kjem tilreisande får ei knakande kjekk helg proppa med kjekke kampar og mange andre kjekke aktivitetar god festival! Trond Haga

10 HF AVISA 10 Mykje leik, moro og litt handball! «Oppdama» For å få organisert alt rundt eit handballag er oppmannen ein viktig person. Gunnhild Hauge har teke på seg denne jobben på J8-laget. Å bli møtt av ein bekmørk hall er ikkje noko handballspelarar likar til vanleg. På tross av at treninga denne gongen vart avlyst er gjengen med åtteårige handballspelarar like blide. Her går det over i leik umiddelbart, ikkje tid til å kjeda seg. Midt i flokken av åtteåringar står tre pappaer og trenarar som til saman har ein lang tenestetid bak seg i Storddrakta; Henning Hauge, Jonatan Gniste og Thomas Nøkling. heim. Me har i alle høve ikkje gått ut å annonsert at tilbodet finns. Men det er ikkje tvil om at regularitet og kvalitet på tilbodet er avgjerande for om ungane blir, seier dei tre med tyngde. Me undrar om det er nokon forskjell på det å trena jenter og gutar på dette alderssteget. - Det er vel ikkje tvil om at gutane er meir opptatt av å vinna enn jentene. Det ser ut til at dei har meir konkurranseinstinkt. Dei ser meir og på idrett på TV og er oppteken av reglane og slikt. Alt skal føregå på skikkeleg med dei, hevdar Henning en skråsikkert. Nå ja, det finns no ei rekke jenter og som er opptatt av å vinna, repliserar jentetrenarane. - Me er trenarar for J/G 8. Totalt er det med om lag 35 jenter og 25 gutar. Og talet på spelarar har berre auka gjennom vinteren. Ingen mangel på spelarar i dette kullet i alle fall. Kan det At trenarane har konkurranseinstinktet ha noko med trenarane å gjera, undrar dei tre. Ingen av dei er akkurat tapt for intakt er det i alle høve ingen tvil om. tungebandet, kommentarane sit laust. - Joda, me innrømmar gjerne at me kjennar det under kamp. Det rykker litt Alle tre har blitt trenarar fordi eigne barn har starta på handball. Fedrane har i foten da, ja. På tross av at det gjeld nok bidrege ørlite til valet av aktivitet, kampar på G/J 8. Ikkje flau over det - kamper skal vinnast, seier dei i kor. men det er ingen tvil om at ungane Ingen tvil om den saken. trivst! Henning en trenar sjølvsagt gutane sidan han er den einaste av Men når det er sagt går dette ikkje ut trenarane som har sonen sin med. over deltaking frå alle i gruppa. Å sjå han som jentetrenar er og litt sjølvmotsigande for oss som kjenner - Me ønskjer å skapa eit inkluderande han godt, så dette passar godt i hop. miljø der me drar me oss bredda oppover i alderskulla. Utan bredde - Å trena 35 jenter på ei halv sal slik langt oppover får me heller ikkje fram me har gjort i vinter er sjølvsagt ei dei som ønskjer å satsa på handballen. utfordring, men det har gått fint! Og skal me ha med bredda må alle få Det går jo mest i leik for denne spela og bidra. Ungane må trivst for aldersgruppa, men me trenar handball å bli verande i gruppa!, seier dei med og. Kast og grip lærar ein i 8-9 års overtyding. alderen og det er viktig å stimulera desse grunnleggande dugleikane. Sit basisdugleikane vert alt anna mykje lettare. 8-9 års alderen er dermed den viktigaste alderen å driva trening med ungane i!, seier Jonatan og Thomas med overtyding. Det er dermed god grunn til å ha gode trenarar på dei yngste laga. Det å klara å kombinera leik og moro med trening på basisdugleikane er krevjande på denne aldersgruppa. Berre prøv den som vil! - Det er eit stort kull. Kvifor så mange i akkurat dette kullet har starta med handball veit me vel ikkje. Tilbodet har vel blitt kjent gjennom ryktebørsen og spreia seg frå heim til Når det gjeld sin eigen trenarkarriere er dei meir usikre; - I denne bransjen er lite sikkert. Det er eit hard yrke å overleva i, me får ta ei helg av gongen, fleipar Thomas. - Eg er veldig fornøgd med trenarane. Dei er pliktoppfyllande, snille og greie. Og dei er flinke til å aktivisera ungane. Sjølv om det er ein stor gjeng må eg få sei at jentene og er ein flott gjeng. Som trenarane er dei og snille og greie å ha med å gjera. - Me ser jo fram til ungane vert ungdommar og kan reisa for eksempel på turneringar i Danmark. Da skal me bu på hotell slik skikkelege trenarar skal!, følgjar dei andre opp i same fleipande tonen. Jobben som oppmann er Gunnhild og positiv til: Dei er ikkje veldig tydelege på kor lenge dei har tenkt til å vera med som trenarar, men dei ser utan tvil framover med eige lag! Tekst: Trond Haga - Joda, det vert litt organisering med så mange spelarar. Men så langt synest eg dette berre er kjekt. Me ser i alle høve veldig fram til og gler oss til festivalen, seier ho. Sjølv om dei sjølv har gitt seg er dei oppteken av framtida til Stordhandballen: - Me håpar jo at spelarar frå kullet vårt ein gong i framtida skal bidra til å halda Stordhandballen opp blant dei fremste klubbane i landet, seier dei tre. - Ja, men det er kanskje på tide å få fram eit elitelag på damesida. Med dei store alderskulla me har med bør det vera mogleg, seier Thomas utfordrande til Henning en. - Om fem år ser du laget vårt som det beste jentelaget i Hordaland, fortsetter Thomas, mens Henning en ser overberande på han. Humøret og engasjementet er utan tvil på plass. Så handball Noreg pass opp her kjem neste generasjon Stordspelarar! Tekst: Trond Haga Jonatan Gniste Sesongar i Stord; 2005/ /2007 Kampar; 25 Mål; 84 Posisjon; Midtback Thomas Nøkling Sesongar i Stord; 1990/ /2006 og 1 kamp i 2008/2009 Kampar; 358 Mål; 156 Posisjon; Strek Henning Hauge: Sesongar i Stord; 1998/ /2006 Kampar; 144 Mål; 764 Posisjon; Høgre back

11 11 HF AVISA InvItErEr til gratiskonsert Fri aldersgrense gratis! OkTAN Stord fredag 10. juni 2011 PLAtEvErKStAd 3 Karpe Diem SuPPort: EvolvEr LEvErt Av Kværner Stord inviterer til storkonsert og omgjer giganthallen Plateverkstad 3 til årets tøffaste konsertarena. Inngang ved Eldøyane, parkering inne på området. Portane opnar kl 18.30, konsertstart kl Arrangementet er rusfritt. Born under 12 år i følgje med vaksne.

12 HF AVISA 12 Annonsesider Sunnhordland

13 13 HF AVISA Annonsesider Sunnhordland

14 HF AVISA 14 Annonsesider Sunnhordland

15 Annonsesider Sunnhordland 15 HF AVISA

16 HF AVISA 16 SKL Direktøren lovar plass til alle I kvardagen sikrar han strøm og nett til innbyggarane i Sunnhordland. Til helga handlar det om Handballfestival og om å skaffe klasserom og plass til 1800 overnattingsgjester. Asbjørn Tverdal er rett mann på rett plass. Med stoisk ro og ein store dose med diplomati losar SKL-direktøren ivrige handballspelarar trygt på plass rundt om på skulane. - Klokka 1700 står dei på trappa og vil inn på klasseromma. Det er så vidt vaskarane har fått gjort jobben sin før dei masar om å kome inn, smiler 53 åringen Asbjørn Tverdal, som er inne i sin femte sesong med overnatting som ansvarsområde. - Det gjeld å stålsette seg og halde roen. Forarbeidet med fordeling av rom og skular er og viktig. Det er som eit stort puslespel der alle har sine ynskjer og behov. Dei fleste tar det greitt og stuar seg tett saman på eit lite og trongt klasserom. Normalt reknar vi 20 på eit rom. Men av og til må nokre bearbeidast. Då handlar det om å vere kreativ og lirke og lure for å få ting til å gå i hop. Til slutt endar det som regel godt. Ligg tett - 6o mann i ein gymsal kan få dei fleste til å snu i døra Men slik er det ikkje under Handballfestivalen. Her ligg dei tett med både kjente og ukjent. På den måten kan dei få eit nytt og positivt syn på livet, og ikkje minst få nye venner for livet, smiler Asbjørn Tverdal. Luksusmadrassar - I starten kom dei fleste med sovepose og enkelt liggeunderlag. No handlar det om oppblåste dobbelsengmadrassar som tar mykje plass. Det er ikkje berre bere å få plass til slike innretningar. Men det meste går når vi legg godviljen til. Tryggleik - Med så mange unge på skulane blir det viktig å tenkje tryggleik. Vi har difor eit tett og godt samarbeid med brannvesenet der vi gjennomgår rutinar før HF tek til, og i tillegg har vi døgnbemanning på alle skulane. Positive rektorar - For at vi skal kunne ta i mot opp til 2000 gjester treng vi hjelp frå positive rektorar som opnar opp skulane. Det har vi alltid hatt. Det er klart det blir stor slitasje med så mange gjester. Men skulle noko bli skada så tar vi rekninga og ordnar opp, seier Asbjørn Gøy på landet - Leirvik og Stord Ungdomsskule står høgt på ynskjelista når det gjeld overnatting. Men i det siste har fleire fått auga opp for meir avsides skular. Ute på Langeland har det blitt gøy og meir populært. Her finn laga roen og kan ha sine eigne sosiale tilstellingar. Vi legg opp til at klubbane skal bli samla på ein skule Kvifor har du vald den urias jobben? - Det er vel ein genuin interesse for handball. Gleda av å vere med å arrangere noko der så mange har det gøy. Vi er og ein fin sosial gjeng som har det gøy i lag i heile pinsen. Asbjørn Tverdal Født: , Stord Yrke: Direktør SKL-nett Gift med Wenche og har to barn 153 A-kampar og 452 mål for Stord Favorittmusikk: Dire Strite Siste leste bok: Liza Marklund sin Hundreåringen som klatra ut gjennom vinduet og forsvann (leste den på I-pad) Favorittidrettsutøvar: Håvard Tvedten Blir irritert: Urettferdighet Feriedraum: Fjellturar SKL stiller opp I kvardagen styrer 53 åringen SKL nett og drar god nytte av logistikken frå Handballfestivalen. - Å få ting til og leiing drar ein og nytte av i næringslivet. SKL har og sett kor viktig arbeidet rundt HF er og stiller alltid opp. - Vi stiller ikkje berre opp for Handballfestivalen, men og i mange lokale sportslege og kulturelle tilstellingar. Vi er positive til det meste. Kva gjer ein direktør når han lader opp til Handballfestivalen? - Då må det bli golf. Der har eg kome over frustrasjonsnivået og har stor glede av å svinge kølla og gå ein runde på golfbanen, seier Asbjørn Tverdal, som er klar til å takle andre slag rundt om på skulane når det store innrykket kjem i kveld. Tekst: Runar Øvrebø Stødige samarbeidspartnar: Andre samarbeidspartnar: Advantec Elektro Hennig Olsen Apply Adecco Fronta Stomas Grov Grasklypp Heiane Storsenter Fitjar Kraftlag Zpirit Sunnhordland Eiendom Ibox Pacta Vitamin Well Proxima Group Stord Idrettspark Vest Catering Asko Rema 1000 Bjelland Sport 1 Stord

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 27 September 2011 Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Reiselyst... Lysta skapar verket...

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

etnemarknaden Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. 31. juli-3. august 2014 Grannekampen Side 10-11

etnemarknaden Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. 31. juli-3. august 2014 Grannekampen Side 10-11 etnemarknaden 31. juli-3. august 2014 Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. Side 16-17 Varierte artistar Side 3 Torg med mat Side 4-5 Viser fram dyr Side 16 Grannekampen

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Vilde Svortevik - Ny norsk juniorrekord og 6. plass i VMjr. HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Frida Berge - Nesten finale i Barcelona O-gruppa:

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer