02-03 JUNI 2015 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02-03 JUNI 2015 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK"

Transkript

1 02-03 JUNI 2015 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK

2

3 Velkommen til HBVexpo 2015 Det er med stor glede vi ønsker deg velkommen til årets HBVexpo ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Opplev nyskaping, ingeniørkunst og spennende teknologi utført av høgskolens ingeniørstudenter på bachelor- og masternivå. I år kan vi presentere hele 48 bachelorprosjekter som gjennomføres i samarbeid med 35 eksterne oppdragsgivere. Det høye antallet eksterne oppdragsgivere viser til nær kontakt og godt samarbeid med næringslivet. Det blir vist arbeider av studenter på datateknikk, informasjonssystemer og IT-ledelse, maritim elektroautomasjon, elektronikk, mikro- og nanoteknologi og produktdesign. I år kan vi også med glede presentere prosjekter til 8 studenter fra Brasil som er på innveksling dette året under programmet: «Science without borders». De gjennomfører et år av sitt bachelorgrad på HBV. Når de vender hjem i juni tar de med seg både faglig og kulturell forståelse om Norge tilbake til Brasil. Det presenteres også 14 masterprosjekter utført av masterstudenter på studiet i mikro- og nanosystemteknologi. I tillegg presenteres arbeid fra 5 masterstudenter fra 5 land (Nikaraqua, Bangladesh, Kina, Albania og Palestina) som deltar på programmet «Joint International Master in Smart Systems Integration». Dette er et masterstudium som tilbys i samarbeid med Heriot- Watt University fra Edinburgh Skottland, Budapest University of Technology and Economics fra Ungarn og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. HBVexpo er til for å vekke din nysgjerrighet. Kom og opplev et spennende mangfold av kompetente teknologistudenters arbeid, og la deg inspirere! Sanda Knutson HBVexpo leder

4

5 INNHOLD Stand Tittel Datateknikk 100 Angrepsdeteksjon for maskinrommet på skip (AHM0S2) Solving Constraint Satisfaction Problems using Simulated Annealing based on weight Genetic Algorithm on CSP Oil/Water Separator Integrated with IoT Applications. 14 Maritim elektro-automasjon 104 Siemens TIA Portal Rig Tunglab K-Chief 600 Oppgradering Autonom Seilbåt Silovarsling Skrivende vannfontene Oppvarming av Tønsberg Reperbane Fuel and Emission Calculator.. 23 Elektronikk 111 Continuous Glucose Measurement System Red Pitaya Web under vann DTAC GSM Design av GSM kommunikasjonsmodul. 30 Mikro- og nanosystemteknologi 115 Elektrodestruktur og sensorforbedring Bubble trap - IscAlert Optimizing the process of producing uniform nickel films on wafers Produktdesign 118 Automatic Replenishing Filtration Unit (ARFU) Mekanisk produkt til søking av landminer EL-MX Hybrid ski/snowboard bag Solkokere og rentbrennende ovner Oljevern Maritim oljeavbrenner Måling av RS:X brettseilings-finner Seilbåt med styrbar mast. 47 Informasjonssystemer og IT-ledelse 127 Registreringssystem ved Berg fengsel Skademeldingsapplikasjon Homification Økt brukervennlighet EasyAd Betaling på nett BloggON ISYS Product Information Management E-handel Digital markedsføring Sporingsteknologi CompareIT.. 61

6 Science without borders 138 Optimum protection of Low-Voltage switchgear with respect to arcing faults Simulation and modelling of fluid flow in pipes using COMSOL Mobile clean station water for drinking and consumption Improved propeller thrust design for outboard motor on leisure boats The Vibration Screen Automation of a sewage treatment system The use of atomization in a refrigeration and lubrication process in machining operation Analysis of electric latticed steel structures masts to be constructed in Støleheia. 72 Master i mikro- og nanosystemteknologi 146 Bandpass delta-sigma modulator for subsea ultrasound imaging Noise in 100kHz delta sigma modulator Optimization of MEMS vibration energy harvesters for displacement-constrained operation GLUCOCELL A Microfabricated Abiotically Catalyzed Glucose Fuel Cell Microfabricated ph-sensitive hydrogel based biosensor Capacitive Touchscreen-based Biosensor for Detecting Bacterial Agent of Urinary Tract Infections Study on Phononic Crystals for Surface Acoustic Waves Applications Preparation of Multilayered WS 2 Coated Titanium Dioxide Nanocomposites Study of Damping in MeMs Devices Implementation of ultrasound transducer theory into FBAR design to reduce spurious wave modes Design/implementation of a point-of-diagnostics biosensor for diaper-based screening of urinary tract infection Miniaturized Screen Printed Biosensor for Continuous Glucose Monitoring Power Electronic Interface Circuit for Electrostatic Vibration Energy Harvesting Preparation and Electrochemical Properties of Engineered Titanium Dioxide TiO 2 Nanotubes Joint International Master in Smart Systems Integration 160 Bidirectional Circuit for Actuation and Read-out of Resonating sensor MEMS Acoustic Love Wave Sensor for Legionella Pneumophila Bacteria Detection in Water System Tunable RF Filter based on acoustically coupled Ferroelectric Resonators Scaffold Material in perovskite Solar Cell Novel Assembly Technologies for Ultrasound Transducers... 95

7 Datateknikk Maritim elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Informasjonssystemer og IT-ledelse Science without Borders Master i mikro- og nanosystemteknologi Joint International Master in Smart System Integration

8

9 Datateknikk Datateknikk er kunnskap om bruk av IT til å løse problemer og utvikle produkter og tjenester som mennesker og samfunnet rundt oss er avhengig av. Vi kommuniserer, jobber og lever med data. Netthandel, chatting og dataspill er helt vanlig i vår hverdag, og bak denne utviklingen står dataingeniøren. Dataingeniører er helt nødvendige for at vi alle skal løse våre arbeidsoppgaver. Som dataingeniør vil du kunne utvikle og vedlikeholde alt fra avanserte styringssystemer for båter til elektroniske billettsystemer. Du blir med på utviklingen av tekniske hjelpemidler til både industri og til hjemmene våre.

10

11 Angrepsdeteksjon for maskinrommet pa skip (AHMOS2) Prosjekt nummer: DA Problemstilling: Sikkerhet ombord på skip har stor betydning på svært mange områder. Maskinrommene er oftere nå styrt av datamaskiner i nettverk, og er derfor sårbare for angrep på en annen måte enn tidligere. Oppgaven er delt i 3. Gruppen har utviklet programvare som fungerer som en «honeypot» Sensoren er deretter testet i forhold til å oppdage angrep mot maskinrommet. I tillegg er det laget det et datasett for senere utvikling. Dette gjøres ved hjelp av en Raspberry Pi med canbus modul som er montert på skolens tunglab. Sammendrag: Denne oppgaven er en fortsettelse på et bachelorprosjektet DA fra Gruppen fra 2014 oppnådde tilkobling av av raspberry pien mot tunglabbens canbus, oppskriften dertil ble benyttet som utgangspunkt. Programvaren ble i hovedsak skrevet i python, med libcanopen fra raditex. Libcanopen ble patched og modifisert for å bedre takle gruppens behov. Ved testing av drivere oppdaget gruppen at driveren brukt av forrige gruppe, ikke støtter canbus 2.0B (extended). Datasett er blitt lagret på basis av nettverkstrafikken, datasettene er av ulik størrelse og gruppen vurderer fordeler/ulemper ved de ulike settene. På basis av manuell analyse av dataene og erfaring med gjentagende prosesser har gruppen kommet fram til et sett med verktøy for å automatisere prosesser i arbeidet. Etter noe programmering med libcanopen er dette nå mulig, dette har også blitt brukt til å kjøre redundante instanser av honeypot-programvaren. All programvare utviklet eller videreutviklet av gruppen er åpenkildekode Om prosjektgruppen: Gruppen består av Martin Sundhaug, student på Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Han studerer ved ingeniørutdanningen for datateknikk, 3.året. Han har i mange år vært opptatt av datasikkerhet. Martin Sundhaug Tel:

12 Solving Constraint Satisfaction Problems using Simulated Annealing based on weight Project number: DA Research topic: Researchers in artificial intelligence usually adopt the Constraint Satisfaction Problem (CSP) paradigm as their preferred method when solving various real world decision-making problems. The goal of this Bachelor thesis is to implement a variant of the Simulated Annealing algorithm using a benchmark of hard binary constraint satisfaction problems. Summary In CSP you have a set of variables and a set of constraints. A constraint is generally a set of illegal value pair assignments. The purpose of this project is to implement a variant of Simulated Annealing for solving CSPs. Simulated annealing is a concept within metallurgy used to harden metals in a process where metal starts at a high temperature and is slowly cooled, thus hardening the metal. In Simulated Annealing however, the temperature is a measurement for how assignments of values are accepted or not, hence a high temperature increases the chance of accepting bad solutions at start. The weighting concept is a virtual concept, letting the algorithm decide which constraints are the hardest to solve, and indirectly prioritizing them accordingly. About the project group: The project group consists of Vetle Volden-Freberg and Mikkel Syse Grøsland, both third year computer technology-engineering students at HBV. The project supervisor is Noureddine Bouhmala. Vetle Volden-Freberg Tel: E-post: Mikkel Syse Grøsland Tel: E-post: 12

13 Genetic Algorithm on CSP Project number: DA Research Topic: The constraint satisfaction problem (CSP) requires a value, selected from a given domain to be assigned to each variable in the problem so that all the constraint are satisfied. Many optimization problems can be formulated as CSPs. In this Thesis, the student (s) will implement the genetic algorithm and test it on widely benchmark instances arising in practical scenarios. Summary: To solve the Constraint Satisfaction Problem (CSP), we are implementing different techniques (weighting and multilevel) to the Genetic Algorithm (GA). This has never been done before, but our supervisor (Noureddine Bouhmala) has a theory that this will help solve the various CSP s. CSP is widely known in artificial intelligence, operations search and optimization. The problem can for example be represented as the n-queens problem or Sudoku. As mentioned we are implementing the GA on the CSP, which is a search heuristic algorithm that mimics the process of natural selection. Project group: The project group consists of Halvard S. Helgesen & Knut Morten Mathisen, both third year engineering students in computer science at HBV University college department Vestfold. Halvard Sanness Helgesen Tel: E-post: Knut Morten Mathisen Tel: E-post: 13

14 Oil/Water Separator Integrated with IoT Applications Project number: DA Approach: How to develop a sturdy and environmentally friendly oil/water separator and integrate it with an industrial Internet of Things (IoT) application, while making sure the setup is running efficiently and reliably? Abstract: Broentech Solutions AS is a small start-up company focusing on the development of a working distributed measurement system (IoT / Industrial Internet application). This includes optimised cloud-computing, effective data-distribution, unique end-user systems, and smart wireless electronic devices uniformly applicable across a variety of industries. Nanolea Engineering, on the other hand, is a small think- tank researching novel applications of familiar materials by treating them with advanced techniques and substances. This project aims to explore Nanolea s idea to combine Basotect ; a commercially available type of the proven, sturdy and environmentally friendly form of Melamine resin, with a promising new coating that has the ability to turn a fitting substrate into a passive oil/water filter; potentially providing a no- compromise product. The Broentech Solutions technology platform is implemented to monitor, process and present sensor output from Nanolea s working prototype. In order to optimise contingencies preventing potentially prolonged downtime of Broentech server application process, a Windows service (Linux Daemon) is created to manage the server application process. The server application process is also stress- tested with a multi-client simulator application. About the project group: Responsibility chart is shown below. Robert H. Eie Connie Gardiner Computer science Computer science Creating a service for the Backend process monitoring Broentech system. Create a multi-client simulator application to benchmark Broentech s server application process. Ognjen Rasinac Micro- nano technology Modelling of filter and aperture by means of CAD. Practical testing (verification) of simulated data and building of working, scaled prototype. Contact information: Robert H. Eie Connie Gardiner Ognjen Rasinac

15 Maritim elektro-automasjon På dette studiet lærer du å utvikle, drifte og kontrollere elektro-automasjonsanlegg. Det foregår gjerne som teamarbeid med god kombinasjon av teori og praktisk laboratoriearbeid. Studiet er svært allsidig og har fokus på fagområdene: I studiet lærer du å prosjektere, utvikle, ha kontroll med og vedlikeholde elektroautomasjonsanlegg. Studiet foregår i gruppearbeid, med nyttig kombinasjon av teoretiske fremstillinger og praktisk laboratoriearbeid. Studiet er tverrfaglig og har fokus på fagområdene: Elkraft Elektronikk Automasjon Datastyring Du vil bli en ingeniør som skaper noe som er viktig for det virkelige arbeidsliv - ikke bare i teorien. Du lærer å bygge opp et helhetlige system, og spenningen ligger i å se det ferdige resultatet. Den følelsen det gir deg når alt virker som det skal, kan bli «magisk». 15

16 16

17 Siemens TIA Portal Rig Prosjekt nummer: EA Problemstilling: Prosjektoppgaven baserer seg på forespørsel fra HBV (Høgskolen i Vestfold og Buskerud), om å lage en mobilvisnings rigg der den skal vise praktisk demonstrasjon av TIA portalens fulle potensiale. Simens S PLS Simens Touchskjerm HMI KP700 Simens Frekvens omformer tilkoblet med motor Feltbuss Instrument innkobling Sammendrag Med Siemens sin nye programmerings verktøy TIA portal skal det være enklere å implementere deres komponenter. Dette prosjektet i hovedsak går ut på å demonstrere de mulighetene man har i TIA portalen. Der 2 frekvensomformere, en fra Siemens, og en fra ABB, skal kjøre hver sin motor samt det skal overvåkes og styres fra en Siemens HMI panel. Vi skal også utforske webløsning for overvåking og styring. Om prosjektgruppen: Prosjektet blir gjennomført av 2 studenter ved Maritim Elektro Automasjon linje ved HBV. Daniel Behari Tel: E-post: Diyar Balisany Tel: E-post: 17

18 Tunglab K-Chief 600 Oppgradering Prosjekt nummer: EA Problemstilling: Hvordan oppgradere fra K-Chief 500 til K-Chief 600 alarm og overvåknings system på HBV sin maritime tunglab? Sammendrag Tunglabben som er et fullt utstyrt og rigget maskinrom, likt det man finner ombord på skip benyttes til opplæringen av maskinister på HBV. De får prøve seg frem og gjøre seg fortrolig med utstyret de møter i arbeidslivet. For at læringsutbytte skal bli best mulig er det viktig at man holder systemene på tunglabben oppdatert og følger utviklingen i markedet. Etter ønske fra HBV og Kongsberg Maritime ble det besluttet at tiden var inne for en oppgradering av det eksisterende K-Chief 500 systemet til K-Chief 600 system. Arbeidsoppgavene til MU&C vil bestå av: Bytte nødvendig Hardware Konstruere nye skjermbilder Konvertere og konfigurere programvaren fra K-Chief 500 til K-Chief 600 Funksjonstest og igangkjøring etter oppgradering Verifisere at alt fungerer etter spesifikasjonene Revisjon av all dokumentasjon som er berørt av oppgraderingen Om prosjektgruppen: MU&C består av fire studenter som går studieretningen maritim elektro-automasjon ingeniør. Alle med stor interesse for maritime systemer slik at oppgaven passet oss utmerket. Gruppeleder er Kenneth Fredriksen, økonomiansvarlig Øystein Hellberg, kvalitets sikrer Henrik Lundh Andresen og sekretær Christoffer Wallin. Kenneth Fredriksen Christoffer Wallin Øystein Hellberg Henrik Lundh Andresen

19 Autonom Seilbå t Prosjekt nummer: EA Problemstilling: Hvordan få seilbåten Autonomus til å seile autonomt mot et ønsket punkt? Sammendrag: Seilbåten er en 2.4mR på 3,5m. Båten innhenter sensordata fra sensorer som registrerer GPS, hastighet, kompassretning, vindhastighet, vindretning og krengning. Siemens S PLS og Raspberry pi B+ brukes til behandling av sensordata, utregninger samt styring og regulering av båtens mast og ror. Roret styres av en lineær aktuator og masten av en steppermotor. Rent seilteknisk bygger vi opp styringen av båten etter 8 forskjellige Caser, basert på vindretningen og vinkel til destinasjon. Masten settes i en fast posisjon, mens roret reguleres av en PID-regulator. I tillegg går en del av oppgaven på å opprette kommunikasjon mellom sensorer og styringsenheter, og å implementere motorene i reguleringssløyfer. Om prosjektgruppen: Vi valgte prosjektet av flere grunner. Vi liker å jobbe med praktiske oppgaver, der vi kan bruke mye forskjellig utstyr og få dette til å fungere med hverandre. Fag som vi synes har vært interessante har vært PLS relaterte fag og datasystemteknikk. Simen Weum Tlf: Frédéric Syversen Avias Tlf: Mikael Tunge Tlf:

20 Silovarsling Prosjekt nummer: EA Problemstilling: Hvordan varsle nivået av kraftfor i tekstilsiloer. Sammendrag Felleskjøpet Agri bruker mer enn 700 millioner kroner på frakt av kraftfor i året, og 270 millioner av dette står bulktransporten for. Hasteordrene er på 2,4% av transporten, og en redusering av dette vil føre til både økonomiske og miljømessige besparelser. Oppdragsgiver, Hansen Protection, som lager tekstilduken, har et ønske om å finne en løsning som varsler bonden ved lavt nivå i siloen. De ønsker å selge dette som et produkt sammen med tekstilduken. Om prosjektgruppen: Gruppen består av to studenter, Richard Sletterød og Alban Zymberi, som begge går Maritim Elektro Automasjon. Siden vi kun er 2 studenter, har vi valgt å være likestilt i forhold til ansvar. Alban Zymberi Richard Sletterød

21 Skrivende vannfontene Prosjektnummer: EA Problemstilling: Bygge og programmere en skrivende vannfontene med mulighet til å tegne en figur på en touchskjerm og printe ut dette i fontenen. Sammendrag TS Electro Engineering AS ønsker at vi skal lage en skrivende vannfontene. Dette firmaet jobber mye innen vannbransjen, og ønsker derfor å ha noe som kan trekke oppmerksomhet når de har stand på ulike messer. Kort fortalt omfatter oppgaven PLS-programmering, HMI-programmering, litt elektrisk dokumentasjon samt oppkobling og montasje. Brukergrensesnittet består av en touchskjerm valgt av TS Electro Engineering AS (Beijer ix HMI Solution), og vil gjøre det mulig å tegne inn det som skal skrives ut på fontenen. På denne måten kan forbipasserende tegne inn en hilsen på fontenen. I PLSen aktiveres ventilene i en sekvens avhengig av hvilke «koordinater» som er aktivert på touchskjermen. Om prosjektgruppen: William Johansen Tel: E-post: Karl Fredrik Pedersen Tel: E-post: Tommy Thorvaldsen Tel: E-post: gmail.com Henrik Sørhaug Tel: E-post: gmail.com 21

22 Oppvarming av Tønsberg Reperbane Prosjektnummer: EA Problemstilling: Hvilke muligheter finnes for effektiv, trygg og økonomisk oppvarming av Tønsberg Reperbane, som også ivaretar byggets opprinnelige utseende i størst mulig grad? Sammendrag Tønsberg Kystkultursenter planlegger å gjenreise 100 meter av Tønsberg reperbane, byens eldste eksisterende bedrift. Den nye reperbanen vil bli bygget på Kaldnes langs kanalen i Tønsberg og vil inneholde en museumsdel samt utleielokaler. Prosjektgruppen har i denne sammenheng fått i oppdrag å vurdere ulike oppvarmingsmetoder på teknisk og økonomisk grunnlag. Valgte tekniske løsninger skal heller ikke gå på bekostning av bygningens utseende da det er ønskelig fra Kystkultursenteret at denne opprettholdes mest mulig original. Oppgavebesvarelsen vil konkluderes med en økonomisk og teknisk sammenlikning av aktuelle oppvarmingsløsninger samt anbefaling til én løsning prosjektgruppen ser som mest aktuell. Om prosjektgruppen: Prosjektgruppen består av fire studenter ved maritim elektro-automasjon på HBV: Anton Thorsnes Kvalitetsansvarlig Ole Pollen Dokumentansvarlig Fredrik Norheim Gruppeleder Martin Jarneid Økonomi/ HMS ansvarlig Anton Thorsnes Tel: E-post: Ole Pollen Tel: E-post: Fredrik Norheim Tel: E-post: Martin Jarneid Tel: E-post: 22

23 Fuel and Emission Calculator Prosjektnummer: EA Problemstilling: Hvordan kan vi på best mulig måte synliggjøre de økonomiske og miljøbesparende gevinstene av å velge Power Electric systems fra Rolls-Royce Marine? Sammendrag Rolls-Royce Hybrid propulsion system, gjør det mulig å kombinere dieselelektrisk og mekanisk fremdrift om bord på skip. Det er bygget opp slik at man kan kjøre direkte mekanisk i normal drift, dieselelektrisk i «standby» eller kombinere begge to i en såkalt «boostmode». En Hybrid Shaft Generator (HSG) gjør det også mulig å kjøre variabel hastighet på dieselmotorene, uten at dette forstyrrer frekvensen inn på hovedtavlen. Det vil si at det gjør det mulig å fintune motorturtallet og da generert effekt, opp i mot det effektbehovet som faktisk er på skipet. Dette sammen med andre faktorer gjør systemet meget fordelaktig i mange skip, både økonomisk og miljømessig. For at Rolls-Royce skal få gjennomslag for sine systemer trenger de et verktøy, som på en oversiktlig måte, presenterer fordelene ved å velge dette systemet fremfor konkurrerende tiltak i markedsføringsøyemed. Gruppen har valgt å løse oppgaven ved å lage et oppdatert kalkulatorverktøy med økt brukervennlighet, et penere utseende samt andre tillegg. Vi har valgt å bruke et HMI skjermsystem for på best måte å kunne vise viktig og relevante data, mens all beregning vil skje i Excel. Om prosjektgruppen: Prosjektgruppen består av 4 studenter fra Elektro-Automasjonsklassen. Etter tidligere vellykkede prosjekter og godt samarbeid har gruppen valgt å følge trenden videre. Edvardt Hvam Tel: Alexander Larsson Tel: Mikal Gravdal Tel: Jonas Korani Tel: com 23

24 24

25 Elektronikk Å studere elektronikk, telekommunikasjon og datastyring handler om spennende tilpasning mellom menneskers behov og teknologi. Som elektronikkstudent lærer du å forstå og lage innholdet i elektroniske apparater. Dette populære studiet har hovedvekt på: Digital og analog elektronikk Mikrokontrollere Elektronikkdesign Kommunikasjonsteknologi Måleteknikk og signalbehandling 25

26 26

27 Continuous Glucose Measurement System Project Number: EN Research Question: How can we develop a laboratory instrument based on the ez Sense system with multiple sensor channel support and minimal sensor noise architecture for the investigation of electrochemically active components? Summary: Zimmer & Peacock is developing a screen printed electrochemical sensor designed to measure the concentration of glucose in fluids. This type of sensor is based on the oxidation of glucose into gluconolactone and hydrogen peroxide (H2O2) by the enzyme glucose oxidase (GOx). Electrooxidation of the hydrogen peroxide by-product under the condition of a preset electric potential will result in a current indirectly proportional to the glucose concentration. The existing system for reading sensor signals, created by Zimmer & Peacock, is called ez Sense. A goal for the future is to miniaturize both sensor and interface in order to create an implantable system for continuous glucose monitoring in vivo. In this regard, it is desirable to have an accurate and efficient system for sensor testing. Our task is to develop an electronic control and measurement system for parallel sensor characterization, coupled with microfluidic flow cells in order to control bulk fluid motion. This will form a joint goal of performing precision tests and measurements of screen printed electrochemical biosensors. The Project Group: Sindre Røstad Følke: design and fabrication of the sensor interface Torgrim Rudland Næss: microcontroller- and GUI programming Mette Varegg: design and fabrication of the microfluidic flow cell Sindre Røstad Følke Torgrim Rudland Næss Mette Varegg

28 Red Pitaya Bachelorprosjekt Prosjekt nummer: EN Problemstilling Er det mulig å utvikle en ultralyd puls-ekko enhet og en impedansanalysator for måling av elektromekaniske transdusere med Red Pitaya som måleinstrument? Sammendrag Red Pitaya er et måleinstrument basert på åpen kildekode med to analoge inn- og utganger. Kortet kan brukes som oscilloskop og signalgenerator. Med programmeringsmuligheter på hardware- og softwarenivå er Red Pitaya et fleksibelt instrument som kan brukes i mange applikasjoner. Kortet er utstyrt med ethernet og seriell port. Dette gjør at man kan hente ut data og eksportere data videre til programmer som LabVIEW og MATLAB hvor data kan behandles. Impedansanalysator For å teste ut energihøstere som utvikles ved Institutt for mikro- og nanosystemteknologi benyttes det en impedansanalysator. En Impedansanalysator skal måle absoluttverdi og fase av impedansen ved ulike frekvenser. Tradisjonelle impedansanalysatorer er dyre og mindre mobile. Ved tilpasning kan Red Pitaya erstatte en vanlig impedansanalysator på flere områder og med økt mobilitet. Puls-ekko ultralyd Institutt for mikro- og nanosystemteknologi har stor aktivitet innen ultralyd. Red Pitaya har en samplingsrate på 125MS/s. Det vil si at Red Pitaya teoretisk sett er i stand til og brukes i ultralydapplikasjoner. I prosjektet er det sett på hvorvidt Red Pitaya kan benyttes som kjerne i en ultralyd puls-ekko enhet. Om prosjektgruppen Prosjektgruppen består av fire elektronikkstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Prosjektets leder er Hans-Kristian Yddal. Prosjektets sekretær er Jonas Søby. Lisa-Marie Johansen er medarbeider med ansvarsområde hardware. Fredrik Gausen er medarbeider med ansvarsområde software. Hans-Kristian Yddal Tel: Lisa-Marie Johansen Tel: Fredrik Gausen Tel: Jonas Søby Tel:

29 Web under vann Prosjekt nummer: EN Problemstilling Prosjektet søker å implementere en enkel webserver på en FPGA. Webserveren skal gjøre eksisterende diagnostikkfunksjoner tilgjengelig rett i en nettleser. Løsningen må ikke endre på eksisterende konfigurasjon med MicroBlaze softprosessor og modifisert lwip IP-stack. Sammendrag Kongsberg Maritime Subsea har en lang rekke ekkolodd i forskjellige familier, konfigurasjoner og sammensetninger. Med spesielle terminalprogrammer installert på en datamaskin kan man i dag hente ut en del diagnostikkinformasjon fra disse ekkoloddene. Denne informasjonen kan det være fordelaktig å gjøre tilgjengelig gjennom et helt standard terminalprogram, nettleseren. Ettersom løsningen skal kunne sameksistere med programvare som allerede kjører på systemkomponentene i ekkoloddet må det ikke gjøres vesentlige inngrep i konfigurasjonen. Webserverløsningen ble i dette tilfellet derfor begrenset til å ikke benytte tråder eller TCP/IP-sockets. Prosjektet blir naturlig delt i to hoveddeler; programmering i C for å implementere webserveren med kobling til diagnostikkfunksjonaliteten, og programmering i JavaScript (HTML5) for å implementere brukergrensesnittet. I tillegg kommer undersøkelser rundt mulige (og begrensede) løsninger på mottak av en UDP-strøm med beam-data og plotting av dette i nettleseren. Om prosjektgruppen Jørn Holm Aske har vært ansatt hos Kongsberg Maritime Subsea siden 2006 og har studiepermisjon for å fullføre en bachelorgrad innen elektronikk. Oppgaven ligger der erfaring, interesser og utdanning har sin største overlapp. Jørn Holm Aske E-post: E-post (privat): 29

30 DTAC GSM Design av GSM kommunikasjonsmodul Prosjektnummer: EN Problemstilling: Design og utvikling av en fungerende kommunikasjonsmodul som sender data over GSMnettverket og som oppfyller alle kriterier i den gitte design-spesifikasjonen, både med tanke på ytelse, pålitelighet og lavt strømtrekk. Prosjektet utføres for Powex AS / Partnerplast AS. Sammendrag Prosjektet inkluderer både kretskort- og firmwaredesign, og er designet i sammme formfaktor som bedriftens eksisterende kommunikasjonsmoduler. Modulen skal sende data som er mottatt over RS485, sammen med GPS-posisjonsdata, til en websidebackend over GSMnettverket. Kretskortet er designet i Altium Designer, og inkluderer en GSM-/GPS-modul fra Sierra Wireless, antenneløsninger fra ProAnt og en ARM-mikrokontroller fra Atmel. Om prosjektgruppen: Asgeir Stavik Hustad, 23 Student ved Elektronikkingeniørlinjen på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Kretskortdesign Programvareutvikling Testansvarlig Asgeir Stavik Hustad Tel: E-post: / 30

02-03 JUNI 2015 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK

02-03 JUNI 2015 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK 02-03 JUNI 2015 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK Velkommen til HBVexpo 2015 Det er med stor glede vi ønsker

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Avdeling for teknologi - HiBu

Avdeling for teknologi - HiBu Bachelor: Maskin studieretning: produktutvikling Elektro studieretninger: kybernetikk, mekatronikk, audioteknologi Data studieretninger: embedded systems, simulering og spillutvikling Industribachelor

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Elektronikk. Knut Harald Nygaard. Elektronikk. ved. 1Knut Harald Nygaard

Elektronikk. Knut Harald Nygaard. Elektronikk. ved. 1Knut Harald Nygaard 1Knut Harald Nygaard ved Knut Harald Nygaard Electronics Electronicsis the branch of science, engineering and technology that deals with electrical circuits involving active electrical components such

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 Lampe/sensor-system u y I denne oppgaven skal vi teste et lampe/sensor-system som vist

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Elektronikk Systemer Komponenter

Elektronikk Systemer Komponenter P R O D U KT O VE RS I KT Elektronikk Systemer Komponenter Hydraulikk + Elektronikk 2 Presentasjon Aratron Kurt Wiig AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører stiller alltid opp for

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

Søknad om deltagelse: "Interaktive Telemark - åpen webløsning for lokal turistinformasjon"

Søknad om deltagelse: Interaktive Telemark - åpen webløsning for lokal turistinformasjon Midt-Telemark Co/ Bø Kommune, Postboks 83 3800 BØ I TELEMARK v/ Erling Rønnekleiv Søknad om deltagelse: "Interaktive Telemark - åpen webløsning for lokal turistinformasjon" Vi viser til utlysning på Doffin

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Gasskonferansen, Bergen, 26. april 2007 Tomas Tronstad, DNV Research & Innovation Utfordringen Mer enn 2/3 av verdens lastetransport gjøres

Detaljer

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger Morten Engen Bakgrunn Jobbet 12 år med vannrensning Opparbeidet stort nettverk og mange gode relasjoner. Utvikling Produksjon-salg 2009 oppstart Eco Water AS 2009/2010 Starte utvikling og salg av egenutviklede

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 Litt mer om Arduino Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 ARDUINO Input (Data) Prosessering Output Arduino Man kan bruke de 3 elementene i varierende grad, og også kutte noen helt ut. Det finnes

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Er du nysgjerrig på om det er mulig...

Er du nysgjerrig på om det er mulig... BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,

Detaljer

KONGSBERG SEATEX. Beslutningsstøtte for krevende maritime operasjoner. Presentert av Kristian Reiten

KONGSBERG SEATEX. Beslutningsstøtte for krevende maritime operasjoner. Presentert av Kristian Reiten KONGSBERG SEATEX Beslutningsstøtte for krevende maritime operasjoner Presentert av Kristian Reiten WORLD CLASS through people, technology and dedication Innhold Introduksjon, Kongsberg Seatex Relaterte

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Transnova Konferansen 2014

Transnova Konferansen 2014 Transnova Konferansen 2014 Ladbare fremdriftsløsninger i skip Energilagring i hybride og elektriske fremdriftssystemer Ingve Sørfonn Vår strategi Wartsila som teknologiselskap IMO regelverk

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Dører fra WIŚNIOWSKI

Dører fra WIŚNIOWSKI Dører fra WIŚNIOWSKI Velkommen til WIŚNIOWSKIs verden av dører WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 Portable boat support 4. APRIL 2016 TORP MEKANISKE VERKSTED AS Innhold Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Resultatmål... 2 Effektmål... 2 Prosessmål...

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011 Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM VIA Travel i Norge 2 Hype eller fakta Alle kan klare å booke en reise selv Alle kommer til å bruke mobiltelefonen

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2.

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. Laget Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. år. På fritiden liker han å utfordre seg selv ved blant annet dronebygging og prosjekter som sprenger egne grenser. Eksempel

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY Produktoversikt OIL+GAS MARINE ENERGY MOBILE Elektronikk Systemer Komponenter 2 PRESENTASJON Elektronikk Systemer Komponenter Aratron Hydraulikk AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

IT-ledelse 14.jan - Dagens

IT-ledelse 14.jan - Dagens IT-ledelse 14.jan - Dagens 1. Debriefing av gårsdagens IT-ansvarlig videosnutt 2. Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss / fremdriftsplan 3. Grunnleggende begreper Data og Informasjon Informasjonsteknologi

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011.

Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011. Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011. Presentert av: ITT. Trygve Heigre Segmentsjef M&C Petter Frivold Distriktssjef Industri Agenda: Hvem er ITT Norge. Generell Pumpe hydraulikk. System kurve og variabelt

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

VISJONSDOKUMENT v1.0

VISJONSDOKUMENT v1.0 Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY Fagkode: SFHO3201 År: 2016 VISJONSDOKUMENT v1.0 Utarbeidet ved Kongsberg

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

Saia PG5 2.0. Kjære kunde,

Saia PG5 2.0. Kjære kunde, Myrvoll 07.09.2009 Saia PG5 2.0 Kjære kunde, Etter en lang og intensiv periode med utvikling og testing, er det en glede å informere om at PG5 V2.0 er klar for distribusjon. I denne nye PG5 versjonen lanseres

Detaljer

PowerLogic EGX300. Integrated web-server

PowerLogic EGX300. Integrated web-server PowerLogic EGX300 Integrated web-server PowerLogic EGX300 Integrated gateway-server Ingen installasjon av programvare! Bruk ditt eksisterende Ethernet for tilgang til elektriske måledata Vis data med bare

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar

PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar Johannes Storvik Teknologiansvarlig Technia AS 1 Innhold PDM - hva og hvorfor Kundeeksempler ECAD Integrasjon Navngiving og revisjonslogikk Veien videre: fra

Detaljer

Mobile, offline Expert AS. Frode Næss Larsen, CIO Expert AS Terje Pedersen, S5 Consulting AS

Mobile, offline Expert AS. Frode Næss Larsen, CIO Expert AS Terje Pedersen, S5 Consulting AS Mobile, offline applikasjoner @ Expert AS Frode Næss Larsen, CIO Expert AS Terje Pedersen, S5 Consulting AS Agenda Bakgrunn for prosjektet Business case Valg av mobil enhet Erfaringer og neste steg Nye

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

Forprosjektrapport MetaView

Forprosjektrapport MetaView Forprosjektrapport MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Utvikle en Windows 8 applikasjon som skal forenkle en liten del av MetaVision. Et verktøy for sykehus, leger

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

NI Days 2009 12.03.2009 Drammen

NI Days 2009 12.03.2009 Drammen NI Days 2009 12.03.2009 Drammen Gerhard Gullaksen, SW - ansvarlig i de omtalte prosjekter Tormod Bøe Arnesen, HW - ansvarlig i de omtalte prosjekter EMG Technology AS, Horten, (morselskap): Norautron AS,

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store?

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store? Smarte hjem konferansen 2015 Kan vi konkurrere med de store? Om oss - Etablert 2003 - Utvikler egen HW og SW - Fokus - DIY - Strømsparing #smartehjem Networks for devices connected to the internet (think

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer