DRUPA 2008: Suksess for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRUPA 2008: Suksess for"

Transkript

1 B Returadresse: LUTH GRUPPEN AS Postboks 125 Furuset 1001 Oslo Strømlinjeformet produksjon og høyere produktivitet Prinect er en unik arbeidsflyt - løsning hvor alle ledd i produksjonen kan integreres også administrasjon, kalkyle og kontroll. Med Prinect oppnår du strømlinjeformet produksjon og høyere produktivitet. Se side 10 Kodak NexPress Evig ung Kodak NexPress digitaltrykk - maskiner er utviklet for å vare lenge. Solid konstruksjon og unike oppgraderingsmuligheter gjør at maskinen ikke foreldes i samme grad som andre digitaltrykkmaskiner. Derfor beholder NexPress sin verdi lenge. Se side 11 NR. 3/2008 SEPTEMBER DRUPA 2008: Suksess for Heidelberg og Luth Gruppen Årets Drupa ble en suksess, både for Heidelberg og Luth Gruppen. Heidel berg disponerte også i år to haller sammen med Polar i det m 2 store messeområdet. Rundt temaene HEI PERFORMANCE og HEI VALUE var det bygget opp en designlekker og gjennomført stand med et svært profesjonelt opplegg for demonstrasjon av hele produktspekteret til Heidelberg og Polar. Se side 3 Speedmaster 52 med Anicolor. Opptil 50 % mer effektiv. Anicolor er et revolusjonerende fargeverk, utviklet for Speed - master 52. Fargeverket har en nyutviklet valseteknologi som medvirker til hurtigere farge - føring, og reduksjon av maku - laturmengden med opptil 90 %. Se side 9 Ny Stahlfolder KH 82 Verdens beste falsemaskin? Det skal mye til å slå nye Stahlfolder KH 82 på effektivitet, driftssikkerhet, betjeningskomfort, falsekvalitet, omstillingstid og fleksibilitet. Se side 6-7 Nytt bygg og ny 8-farger Grøset Trykk på Kirkenær har investert 30 millioner kroner i ny produksjonshall og en 8-farger Heidelberg Speedmaster SM 102. Vi trengte mer plass til trykkmaskiner og papir, sier styreleder Jan Erik Pettersen. Og det var nødvendig med en ny og produktiv trykk maskin for å møte kundenes ønske om enda hurtigere levering. Se side 4

2 YOU NEED IS LUTH 2ALL ABSOLUTH ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH LEDER Teknisk avdeling i Luth Gruppen har tatt i bruk et nytt servicesystem som gir oss god oversikt over innkommende serviceoppdrag og status på hvert oppdrag. Dette er gjort som et ledd i våre bestrebelser på å forbedre og effektivisere våre servicerutiner. Serviceavdelingen er nå også styrket med flere personer, blant annet enda en kundeveileder (som er kundens første kontaktpunkt ved servicebehov) og to serviceteknikere som skal arbeide med henholdsvis NexPress/Prinect og elektromekanikk. Logistikkteamet er også styrket med ytter-ligere en person som vil arbeide med bestilling av deler hos våre leverandører, i samarbeid med våre øvrige logistikkmedarbeidere. Våre kunder stiller stadig større krav til optimal oppetid og rask service. Luth Gruppen skal være en profesjonell samarbeidspartner som du kan stole på, og vi jobber kontinuerlig med å bli enda bedre på alle sider ved service, logistikk og kunde oppfølging. For å oppnå trykksaker med riktige farger forutsettes det at fargestyringen er riktig i alle produksjonsledd og at trykkfargeleverandørene produserer farger i henhold til ISOstandarder. Alle ledd i produksjonen Luth Gruppen har høy kompetanse på fargestyring, og tilbyr tjenester for å optimalisere alle produksjonsledd og dermed å skape trykksaker med fargeriktighet. Vi hjelper til med å gjennomføre kalibreringene for å oppnå riktig farger på skjermer, prøve trykk, CTP-løsning og trykk og hos dine leverandører som for eksempel reklamebyråene. ISO-normer er avgjørende Det legges opp til ISO normen i bunnen, dette er en norm som beskriver de grunnlegende forutsetninger for å oppnå standardiserte trykksaker. Om ønskelig genereres det fingeravtrykk icc profiler, slik at farge styringen blir helt optimalisert ned til minste detalj. Dette igjen betyr at oppbyggingen av separasjonen, enten GCR eller UCR, blir slik kund - ene ønsker det.for at fargene skal bli riktige under selve trykkeprosessen er det i tillegg nødvendig at produsentene av ark- og heatsetfarge standardiserer sin produksjon i henhold til ISO Disse to ISO-normene er med andre ord avgjørende for et godt resultat.!nkredibel-fargen fra Hostmann-Steinberg er produsert etter ISO , som gir en garanti for at fargen ligger innenfor gitte verdier. Definére standarder for hele arbeidsflyten Ved å optimalisere produksjonsut - styret med ISO-standard og kalibreringer, gir vi kundene muligheten for å øke effektiviteten og å oppnå så høy besparelse som mulig. Kortere igangkjøringstid i pressa, færre korrekturer og prøve-trykk, og kontroll over kvali - teten i produksjon fra A til Å. For å få mest mulig ut av vår tjeneste, er det viktig at vi sammen definerer standarder for hele arbeidsflyten og at disse overholdes videre i produksjonen. Dette er parametere som direkte påvirker trykkavviklingen og vi setter opp rutiner for kontinuerlig sjekk. For mer informasjon om fargestyring, ring Pia Dehkes Fridén hos Luth Gruppen, telefon For informasjon om Hostmann-Steinberg!nkredible trykkfarge, ring Jan Hauge hos Luth Gruppen på NYTT OM NAVN Utgiver: Ansvarlig redaktør: Tekst/tilretteleggelse: Foto: Layout/Desktop: Repro og trykk: Luth Guppen AS Professor Birkelands vei 34 B Postboks 125 Furuset 1001 Oslo Adm. dir. Arne Henrik Nielsen Stian Broch Nielsen Mosaiq Design/Mocon Grøset Trykk AS Anne-Merete Rosseland (50) Anne-Merete er ansatt som regnskapsmedarbeider, og har tidligere jobbet med regnskap hos BV Energi og Swatch Group Nordic. Jørn-Olav Jørgensen (45) Jørn-Olav er ansatt som sjåfør, med vareleveringer i Oslo og Omegn som abeidsoppgave. Han har jobbet selvstendig innen transportbransjen og hatt flere oppdragsgivere. Martine Elén Richter Svenkerud (23 ) Martine er ansatt på vårt lager som medarbeider for dukproduksjon og fargeblanding. Hun har tidligere jobbet i H&M som lagermedarbeider. Martine har svennebrev i førtrykksfaget. Pål Kristiansen (34) Pål er ansatt i teknisk avdeling som kundeveileder. Han er utdannet trykker og har jobbet lenge i grafisk bransje, blant annet hos Wittusen & Jensen AS. Wenche Haakensen (43 ) Wenche er ansatt i logistikkavdelingen, og jobber med bestillinger og ordremottak fra kunder. Hun har tidligere vært ansatt hos Grundfos Pumper as hvor hun hadde tilsvarende jobb. Tor Egil Hagen (47 ) Tor Egil er ansatt i logistikkavdelingen, og jobber med bestillinger og ordremottak fra kunder. Han har tidligere jobbet med sentralinnkjøp i NSB teknisk avdeling.

3 DRUPA 2008: Suksess for Heidelberg og Luth Gruppen En komplett arbeidsflytløsning Prinect-systemet er nå en komplett arbeidsflytløsning som på Drupa var koblet opp mot alle produksjonsledd på standen. Kundene fikk se arbeidsflytløsningen i praksis, og på en måte som gjorde det lett å forstå hvilke besparelser og effektivitetsforbedringer som kan oppnås med denne unike programvarefamilien. Prinect er et åpent system som suppor terer ikke bare Heidelberg-maskiner - men også produksjonsutstyr fra andre produ - senter via JDF standarden. Trykkmaskiner for kunder som stiller store krav Heidelberg viste også de nye XL 105 og XL 102 som 8-farger maskiner, og de besøkende på standen var tydelig imponert over maskinenes ytelse og effektivitet. XL-serien er trykkmaskiner vi skal skrive mer om i senere utgaver av Absoluth. Speedmaster ble selvfølgelig også viet stor oppmerksomhet. Speedmaster 74 og 102, Speedmaster CD 102 og Speedmaster 52 er produktive maskiner som selger meget godt, og som finnes i en lang rekke løsninger for trykkerier i alle størrelser. Felles for alle maskinene er høy produktivitet, optimal tilpas ning til trykkeriets behov og høy betjeningskomfort. Ordre for 30 millioner kroner Også ferdiggjøringsutstyr var det enorm inte - resse for på Heidelberg-standen. Spesielt var det mye oppmerksomhet rundt Stahl folder KH 82 falsemaskin som du kan lese mer om Årets Drupa ble en suksess, både for Heidelberg og Luth Gruppen. Heidelberg disponerte også i år to haller sammen med Polar i det m 2 store messeområdet. Rundt temaene HEI PERFORMANCE og HEI VALUE var det bygget opp en designlekker og gjennomført stand med et svært profesjonelt opplegg for demonstrasjon av hele produkt spekteret til Heidelberg og Polar. annet sted i avisen. Drupa 2008 var beste Drupa-messe for Luth Gruppen på lenge, som mottok ordre på nesten 30 mill. kroner fra norske kunder i løpet av messe perioden. ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH Nye Heidelberg XL105

4 Nytt bygg og ny 8-farger 4ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH Grøset Trykk på Kirkenær har investert 30 millioner kroner i ny produksjonshall og en 8-farger Heidelberg Speedmaster SM 102. Vi trengte mer plass til trykkmaskiner og papir, sier styreleder Jan Erik Pettersen. Og vi så nød - vendigheten av en ny og produk tiv trykkmaskin for å møte kundenes ønske om enda raskere levering. Raskere levering av trykksaker Grøset Trykk er en bedrift med fokus på høy kvalitet, rask levering og miljø. Ønske om enda raskere levering av trykksaker var den viktigste årsaken til at vi nå har byttet ut vår 11 år gamle 4-farger, med en 8-farger Speedmaster, sier Jan Erik Pettersen. Men det var også viktig at maskinen skulle være konkurransedyktig på alle opplagsstørrelser. Ny teknologi, rask omstilling og fire ekstra trykkverk gir oss en tre-dobling av kapasiteten sammenliknet med den gamle 4-farger maskinen. Intelligent styringspult og raskere jobbskift Den nye maskinen er levert med intelligent styringspult Prinect Press Center. Den har også Intellistart, som gjør jobbskiftet enda enklere for maskinoperatøren. Og den har WallScreen, som er en storskjerm koblet til styringspulten. Skjermen gir bedre oversikt over produksjonsforløpet, og kan blant annet vise prøvetrykk i full bredde. I tillegg har maskinen et nyutviklet pulveravsug Clean Star Plus som gjør innemiljøet i trykkeri - hallen enda bedre. Nye kvadratmeter Maskinen ble innstallert i begynnelsen av august, i et nytt trykkeribygg i forlengelse av det gamle produksjonsanlegget. I tillegg til to trykkmaskiner og plass til en tredje er det gjort plass til et papirlager i en egen seksjon. Nybygget er på m 2. Fra tidligere har trykkeriet m 2, hvor noe er leid ut til et samarbeidende ferdiggjøringsfirma. Vi kjører tre skift, og med den nye maskinen vil vi få noe overkapasitet, sier Pettersen. Men vi skal ansette to nye selgere, så vi tror overkapasiteten blir kortvarig. Bedriften har i tillegg en 4-farger Heidelberg CD som ble innstallert i Heidelbergs intelligente styringspult Prinect Press Center Vi vet hva vi får At det ble en ny Heidelberg-maskin lå nærmest i kortene, sier Pettersen. Vi vurderte riktignok et par andre maskiner, men med den gode erfaringen vi har med trykkmaskiner fra Heidelberg, var det nærliggende med en ny maskin fra samme produsent. Heidelbergmaskinene bygger på velprøvet teknologi, de er solide og deriftssikre. Vi vet hva vi får! Og så er annenhåndsverdien er høy på Heidelberg-maskiner. Det bidrar også til god totaløkonomi. Vår innbyttemaskin har gått Den nye Speedmaster SM102 ble installert i det nye trykkeribygget i begynnelsen av august

5 Ny hjemmeside og enklere varebestilling Luth Gruppen har tatt i bruk en ny og mer brukervennlig hjem meside. På kan du nå lese om produktnyheter og annen informasjon med færre museklikk enn tidligere. Og det er blitt enklere å bestille forbruksmateriell. problem fritt siden 1997, og er fortsatt en god maskin til tross for 200 mill. trykk på telle - verket. Mest magasiner Produksjonen hos Grøset Trykk består for det meste av magasiner/tidsskrifter, kataloger, reklametrykksaker og bøker. Magasiner/trykksaker utgjør omtrent halvparten av produk - sjonen. Kundene er for det meste forlag, organisasjoner og større bedrifter med inhousebyrå. Opplagene varierer mye fra 500 til eks. Fokus på miljø Grøset Trykk har lenge vært opptatt av miljøet. Som første arktrykkeri i Norge fikk de i 1998 lisens for svanemerket produksjon av trykksaker. Høsten 1999 ble bedriften sertifisert etter ISO Sommeren 2001 ble de EMAS registrert en EMAS-registrert bedrift går lenger i sitt miljøarbeid enn det som er lovfestede miljøkrav. Og i 2005 vant Grøset Trykk den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen, som en anerkjennelse for ekstraordinære miljø - innsats. På den nye hjemmesiden kan du nå bestille varer elektronisk, når som helst på døgnet. Og tjenesten er enkel å bruke. Første gang du benytter tjenesten må du fylle ut et enkelt kontaktskjema: Deretter vil du motta en e-post med ditt brukernavn og passord og en enkel brukermanual. Din bedrift kan ha flere brukere registrert. Etter å ha logget deg inn med navn og passord, vil du komme til en side med snarveier til de produktkategoriene du pleier å bestille. Ønsker du å bestille varer som ikke vises i skjemaet, kan du benytte Fritekst bestilling. De fleste varene har et forpakningsantall beskrevet i vareteksten, og beskrivelse av type pakningsenhet for eksempel boks, eske, fat, liter, meter, stk., osv. Med den nye elektroniske varebestillings - måten blir det enklere å bestille forbruks - materiell, samtidig som sjansen for feil be stillinger blir mindre. Webbasert varebestilling kommer i tillegg til etablerte måter å bestille varer på. Velkommen til nye ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH ansatte I tillegg til produksjonsanlegget og administrasjon i Kirkenær, har Grøset Trykk salgskontorer i Oslo og Trondheim. På disse to kontorene sitter det også seks designere som hjelper, de kundene som ønsker det, med å utvikle gode kommunikasjonsløsninger. Grøset Trykk har totalt 26 ansatte, inklusive ansatte i bedriftens eget transportselskap som leverer trykksaker til kunder i hele Norge.

6 tahlfold Det skal mye til å slå nye Stahlfolder KH 82 på effektivitet, driftssikkerhet, betjeningskomfort, falsekvalitet, omstillingstid og fleksibilitet. Dette må være verdens beste falsemaskin! KH 82 ble vist på Drupa for første gang, og alle som var der og fikk se maskinen i full produksjon vil sikkert være enige. Fire maskiner er allerede solgt i Norge. Ny Stahlfolder KH 82 Verdens 6ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH Rask kombifalsmaskin med intelligent elektronikk Stahlfolder KH 82 er en ny automatisk kombifalsmaskin med rask innstilling og imponerende kapasitet. Ny automatisk kryssfalsenhet og en rekke nye funksjoner bidrar til en produktivitetsøkning på ca. 15 % i forhold til KH 78 som også er kjent i markedet som meget effektiv. Med KH 82 kan du kryssfalse med en hastighet på 230 meter i minuttet. Det maksimale antall takter er øket til per time. I praksis betyr det at du kan kryssfalse siders ark i A4-format per time. Dette utgjør en økning på minst 2000 ark/t sammenliknet med KH 78. Med 2000 ark ekstra i timen, kan du få en merproduksjon på over 3 millioner false de ark i året på ett skift. Slikt blir det penger av. Uten stopp Høyere produktivitet forutsetter selvfølgelig at du slipper uforutsett driftsstans underveis. Selv - følgelig har Heidelberg tenkt på dette. Stabili - teten er ytterligere forbedret gjennom en rekke innovative funksjoner og elektroniske løsninger. Skulle det oppstå en situasjon som kan føre til papirkrasj, blir arkene som forårsaker problemet automatisk kastet ut uten at maskinen stopper. Maskinen leser også tykkel sen på papiret, og kaster automatisk ut even tuelle dobbeltark. Airstream bordet på pålegger siden sørger for optimal papirtransport, selv i høyeste hastighet. 80 % kortere omstillingstid Stahlfolder KH 82 har nye løsninger som gjør den mer fleksibel enn andre maskiner. Den modulære oppbyggingen gjør det enkelt å tilpas se maskinen til nye oppgaver. Sammenliknet med forrige modell, Stahlfolder KH 78, er omstillingstiden i kryssfalseverket redusert med opptil 80 %, avhengig av automatiseringsgraden. Ved falsing av mange småopplag vil tidsbesparelsen være betydelig. Valsepresset stilles automatisk. Skulle det bli behov for å overstyre automatikken med manuelle justeringer, kan dette enkelt gjøres under produksjon. Touchscreen betjeningspanel Betjeningskomforten er ytterligere forbedret gjennom en rekke nye løsninger og konstruk - sjoner. Det nye touchsrceen betjeningspanelet er flyttet til kryssfalseverket, som er en mer logisk plassering av panelet, nær der de fleste omstillingene gjøres. Displayet har symboler for enklere betjening, og grafisk informasjon som Betjeningskonsollet med touchscreen er flyttet til enden av maskinen, der flest justeringer gjøres. Menyen er enkel å forstå med symboler og norsk tekst. Den nye høyproduktive Heidelberg Stahlfolder KH 82. Fullautomatisert kombifalsemaskin, 82 cm innmatningsbredde.

7 er KH 82 beste falsemaskin? Kryssfalseverket i KH 82 stiller seg automatisk og innstillings - tiden er redusert med 80%. Perforerakslingene sveives ut av maskinen for enkel tilgang. gir god oversikt over maskinens funksjo ner og falsestatus. Alle falseinnstillinger kan lagres i maskinen, eller lastes inn via Prinect arbeidsflyt. Maskinen stilles automatisk via nya Prinect Postpress Manager og Prinect Compufold. Å knytte KH 82 til Prinect-systemet vil gjøre falseopp - gavene enda enklere og raskere. Twinstacker og forlenget utlegger Med Heidelberg Twinstacker TSH som tilleggsutstyr til Stahlfolder KH 82 får du en unik falseløsning som øker kapasiteten ytterligere, samtidig som arbeidet til operatøren blir enklere. Twinstacker TSH er en stableenhet som monteres til falsemaskinens utlegger. En av twinstackerens mange fordeler er at arkene stables horisontalt i utleggeren, dermed reduseres risikoen for fargeavsmitting. Twinstacker TSH er konstruert for skånsom produksjon, har presstasjon og sensor som overvåker papirføringen. Dessuten teller stackeren antall riktig falsede ark og kaster ut evt. Feilark i kvalitetskontrollen. Touchscreen med logisk meny er standard. Twinstacker TSH finnes i tre produksjonsbredder 50, 70 og 100 cm og kan i tillegg leveres med SPA som er et forlenget rullebånd i to høyder. SPA gir økt kapasitet, samtidig som det er lettere å ta støten fra utleggeren fordi den kommer ut liggende. Produktive falsemaskiner krever utleggersystemer med høy kapasitet og enkelt uttak, Heidelberg TSH med SPA er det nyeste på markedet og har meget høy kapasitet på grunn av rullebord i to høyder. ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH Enkelt å bytte perforerings- eller rillekniv Justering av falseknivene kan du nå gjøre fra betjeningspanelet. Knivdriften er forøvrig konstruert for å vare hele maskinens levetid. Det er generelt enkelt å komme til alle deler som trenger ettersyn eller utskifting. Skifte av perforeringskniv eller rillekniv er enkelt, og du gjør det mye raskere enn på andre maskiner fordi akslingene sveives ut av maskinen for enkel tilgang. Falseknivene styres av servomotorer og dobble føringer, noe som gir meget presis drift og presisjonsfalsing, selv i høy hastighet. En trygg investering Stahlfolder KH 82 er en trygg investering. Rask omstilling gjør den velegnet til falsing av reklametrykksaker i små opplag, hvor det stilles store krav til falsekvalitet. Høy hastighet og solid konstruksjon gjør maskinen meget godt egnet for bokproduksjon og andre trykkeoppdrag i store opplag. Stahlfolder KH 82 er derfor ideell både for ferdiggjørings-bedrifter, bokbinderier og trykkerier med industriell produksjon. 3 x Stahlfolder KH 82 til Lundeby Lundeby & Co. Bokbinderi AS på Hærland i Østfold har bestillt tre nye Stahlfoldere, 2 stk. KH 82 og 1 stk. KH 66. Automatisering og hastighet var viktig for bedriften da nye false - løsninger skulle velges. På enkelte vanskelige papirkvaliteter falser bedriften i dag 7000 ark i timen. Med KH 82, og samme papirkvalitet, vil hastigheten øke betydelig, hvor mye vil tiden vise. Lundeby bestillte samtidig den nye utleggeren TSH 70 med SPA. Uten gode utleggere er operatørene sjanseløse i å ta ut og bygge ned i maskinens tempo. Trygg vask av falsemaskinvalser Saphira er et effektivt vaskemiddel for falsemaskinvalser. Saphira er testet og anbefalt av Heidelberg. Saphira renser og revitaliserer valsegummien i én operasjon, etterlater ingen hinne og forlenger levetiden på valsene. Middelet inneholder ikke stoffer som skader valsene. Saphira kan også brukes til rengjøring av transportbånd og andre gummiprodukter i grafisk produksjon. Leveres i bokser á 1 liter.

8 Print House AS, Oslo Valgte Suprasetter og Prinect Printready Print House AS i Oslo har byttet ut sin gamle platesetter med en moderne kjemifri Heidelberg Suprasetter 74. Maskinen ble innstallert i mai, og kjører ut plater i to formater. 8ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH Kjemifri løsning Vi er godt fornøyd med den nye Supraset - teren, sier produksjonssjef Tom Nordengen. Da den gamle platessetteren fra Kodak skulle byttes ut var vi fast bestemt på en kjemifri løsning. En slik løsning sparer oss for både plass og alt arbeidet, i tillegg er jo en kjemifri løsning mer miljøvennlig. Valget falt på en Suprasetter. Den har de egenskapene og den hastig heten vi trengte, i tillegg var prisen overkommelig. Til å begynne med hadde vi litt innkjøringssproblemer, men det ordnet Luth opp i etterhvert. Siden har maskinen fungert bra. Og kvaliteten på platene er helt topp. Plater i 52- og 74 format Print House er et A3-trykkeri. Men de tar også imot jobber i større formater, som trykkes hos samarbeidspartnere. Derfor valgte vi en setter med to platemagasin, for utkjøring av plater både i 52- og 74 format, forteller Nordengen. Tilsammen bruker vi ca plater i året. Det eneste som var litt uvant med de kjemifrie platene, var at trykkbildet nesten ikke var synlig etter eksponering. Derfor har vi valgt å gummiere platene slik at trykkbildet kommer tydeligere frem. Prinect arbeidsflyt Produksjonen vår består for det meste av reklametrykksaker, kataloger og noe plakater. Produksjonssjef Tom Nordengen (t.v.) og daglig leder Stian Mørk. Kundene våre er for det meste reklamebyråer og designere. I tillegg produserer vi en del aksidens og småtrykksaker for næringslivet i Oslo-området. Typisk opplag hos oss er eks. I forbindelse med den nye Suprasetteren ble det installert Printready (nå Prinect Prepress Manager), som er en Prinect arbeidsflytmodul som automatiserer filkontroll og utstkytning, forteller Nordengen. Og så vurderer vi å tegne en serviceavtale med Luth, i alle fall på førtrykk, fordi vi ser på fremtidige programvareoppdateringer som viktige. Anicolor? Vi har to Speedmastere en 4-farger fra 1998 og en 2-farger fra 1999, forteller Nordengen. På 1998-modellen har vi kjørt 90 millio ner trykk. Dette har vært en solid og driftssikker maskin. På Drupa så vi Anicolor det nye fargeverket som Speedmaster 52 kan leveres med. Det så interessant ut... Nye og tidsriktige lokaler Print House har 13 ansatte og omsetter for over 20 mill. kroner. Bedriften ble etablert i I januar 2007 flyttet trykkeriet fra lokalene i Markveien, som var blitt for små og lite hensiktsmessige. I dag disponerer Print House 650 m 2 moderne lokaler på Sagene/Torshov i Oslo og ytterligere utvidelser er planlagt. Tom Nordengen: Vi valgte en setter med to platemagasin, for utkjøring av plater både i 52- og 74-formatet. Kjemifri Heidelberg Suprasetter 74

9 Speedmaster 52 med Anicolor. KJØPT SIDEN SIST 07 Oslo AS, Aurskog, har kjøpt Heidelberg SM 102-2P trykkmaskin. Alf Jacobsen Boktrykkeri AS, Brevik, har kjøpt en Heidelberg Stahlfolder KH 56/4-KL - SAK falsemaskin. Opptil 50 % mer effektiv. Allkopi AS, Fornebu, har kjøpt en Polar 78 XT skjæremaskin. Bjorvand & Skarpodde, Krisitansand, har kjøpt tre X-Rite spektrodensitometere. Anicolor er et revolusjonerende fargeverk, utviklet for Speedmaster 52. Fargeverket har en nyutviklet valseteknologi som medvirker til hurtigere fargeføring, og reduksjon av makulaturmengden med opptil 90 %. Anicolor fikk stor oppmerksomhet på Drupa, først og fremst på grunn av muligheten for økonomisk interessant offsetproduksjon ned mot 50 trykk. Trykkvalitet i offset pluss For produksjon av trykksaker uten variable data vil en Speedmaster 52 med Anicolor være opp mot 50 % mer effektiv enn til - svarende maskiner med konvensjonelle fargeverk. For offsettrykkerier vil en Anicolorløsning som gir trykksaker i ekte offset - kvalitet være et godt alternativ til digital - trykk. I tillegg er løsningen interessant for digitaltrykkerier som ønsker vekst i andre områder. Trykkvaliteten er i enkelte sammenhenger bedre/jevnere enn tradisjonell offset, og blir av enkelte betegnet som offset pluss. Godkjent trykk etter 20 ark Fargeverket er utstyrt med en rastervalse og en platevalse i samme størrelse som plate - sylinderen, og av den grunn blir fargesoner overflødig. Eventuell fargejustering gjøres via temperaturregulering av valsene. Dette medfører kort omstillingstid og godkjent trykk allerede fra ark. Maskiner med Anicolor benytter konvensjonelle offsetplater og vanlige CMYK-farger. Den siste tiden er det også utviklet PMS-farger spesielt egnet for Anicolor fargeverk. Anicolor er tilgjengelig på alle Heidelberg Speedmaster 52, fra 4 til 10 farger. Kompakt platesetter For trykkerier uten CTP-løsning i A3-formatet, er Suprasetter A 52 et godt alternativ. Dette er en kompakt og lettbetjent platesetter, ideell i kombinasjon med Speedmaster 52. DesignTrykk, Steinkjer, har kjøpt Heidelberg Prinect-løsning bestående av Printready M jobbflyt, Meta Dimension RIP, Signastation utskytning og Prinance kalkyleprogram. Euroskilt, Vingrom, har kjøpt en Polar 137 X skjæremaskin. Flexi Trykk, Oslo, har oppgradert sin Prinect programvare for fargestyring samt kjøpt tjenester for fargestyring. De har også tegnet avtale om kjøp av trykkplater og farge. Glåmdal Trykkeri, Kongsvinger, har kjøpt en Stahlfolder Ti40 falsemaskin. Gunnarshaug Trykkeri, Stavanger, har kjøpt en Heidelberg Stitchmaster ST450 samlestifter. Hamar Media, Hamar, har kjøpt Heidelberg Prinect Printready produksjonsflytløsning. Hurtig-Trykk AS, Bergen, har kjøpt en helautomatisk Heidelberg Suprasetter A75 CTP og Prinect Prepress Manager produksjonsflytløsning. De har også tegnet avtale på Agfa Azura kjemifrie plater. Jærbladet, Bryne, har kjøpt oppgradering av Prinect Meta Dimension RIP. Lundeby & Co. Bokbinderi, Hærland, har kjøpt tre nye Heidelberg falsemaskiner; en Stahlfolder KH 66 Aut. med pallepålegger samt to Stahlfolder KH 82 Aut. med palle pålegger. De har også kjøpt en ny SPH70/SPA utlegger til sine Heidelberg Stahlfolder falsemaskiner. Merkur Trykk, Oslo, har kjøpt en Heidelberg Stahlfolder KH66 falsemaskin med pallepålegger og Twinstacker TSH70. De har også kjøpt en Heidelberg Speedmaster SM P5, og vil dermed ha 2 stk. Heidelberg 8 farger maskiner. De har også kjøpt Prinect Pressroom Manager samt Technotrans fargepåfyllingssystem. Nordberg Aksidenstrykkeri, Oslo, har kjøpt sin andre CTP i 52 format, Suprasetter CTP A52 ATL, samt Prinect Printready P jobbflyt og Meta Dimension RIP. ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH Oslo Ferdiggjøring, Oslo, har kjøpt en Heidelberg Stahlfolder KH 78 falsemaskin med pallepålegger og STH 70/SPA utlegger. Print House, Oslo, har kjøpt en automatisk Heidelberg Suprasetter A75 ATL med Prinect Meta Dimension RIP. Printing, Oslo, har kjøpt en Suprasetter A52 ATL CTP. Repro Trykk, Moss, har kjøpt en Stenz konvoluttmater med utleggerbord. Rolf Ottesen AS, Oslo, har kjøpt Heidelberg Speedmaster XL105-8 arkoffsetmaskin med Prinect Inpress Control, Stahlfolder KH 82 automatisk falsemaskin og Polar System 2 skjæreanlegg med 137XT Autotrim. I tillegg har de kjøpt oppgradering av eksisterende samlestifter samt tegnet både serviceavtaler og forbruksavtaler med Luth Gruppen. Scanner Grafisk, Bergen, har kjøpt en Heidelberg Speedmaster SM 74-8-P arkoffset - maskin, en Stahlfolder Ti40 falsemaskin og Polar 92 skjæreanlegg. Skedsmo Trykk & Grafisk, Skedsmo, har kjøpt en Heidelberg CTP løsning i 52 format bestående av Suprasetter A52 automation, Prinect Signastation utskytning og Prinect Meta Dimension RIP. De har også kjøpt Mac hardware, og valgt Agfa Azura kjemifrie plater. Stavanger Aftenblad, Stavanger, har oppgradert med Parascan programvare. Trykkpartner Lade, Trondheim, har kjøpt en Heidelberg Speedmaster CD farger offsetmaskin. Anicolor fargeverk reduserer makulaturmengden med opptil 90 % Worums Trykkeri, Haugesund, har kjøpt en Heidelberg SM 52-4 arkoffsetmaskin. De har også kjøpe Heidelberg CTP-løsning bestående av Suprasetter A52 platesetter med stacker, Prinect Meta Dimension RIP og Prinect Signastation utskytning.

10 Strømlinjeformet produksjon og høyere produktivitet Prinect er en unik arbeidsflytløsning hvor alle ledd i produksjonen kan integreres også administrasjon, kalkyle og kontroll. Med Prinect oppnår du strømlinjefor met produksjon og høyere produktivitet. På Drupa 2008 var det satt opp 20 Prinect demo-stasjoner hvor besøkende fikk se hvordan arbeidsflytløsningen fungerer i praksis. Og det ble vist en rekke nye og oppdaterte moduler. Interessen for Prinect var enorm, og i løpet av de to ukene Drupa varte ble det kjørt 1400 demoer. Databaseløsning Prinect Integration Manager (tidligere Prinect Intergration System) har en felles database hvor alle trykksakens data lagres. Integration Manager knytter sammen de forskjellige proses sene i avdelingene førtrykk, digitaltrykk, trykk og ferdiggjøring, slik at en jobb kan spores opp i en hvilke som helst prosess. Integration Manager kan utvides med Prinect Scheduler, et sofistikert planleggingsverktøy som viser status for alle produksjonstrinn på monitorer der du måtte ønske det. Åpent system for kommunikasjon med mer enn bare Heidelbergutstyr Prinect er modulbasert og har løsninger for det aller meste. Dette gjør at Prinect kan tilpasses trykkerier i alle størrelser, og bygges ut etter hvert som behovet endrer seg. Det som skiller Prinect fra andre aktører er mengden informasjon som kan overføres. I Prinect-systemet inngår moduler for administrasjon, førtrykk, digitaltrykk, trykk, ferdiggjøring og til og med Internett-bestilling og filgenerering! Og fordi det er et åpent system kan Prinect utveksle informasjon med både Heidelbergutstyr og produksjonsutstyr/-løsninger fra andre produsenter. Unikt kalkyle- og administrasjonssystem Prinect Prinance er et administrasjonsverktøy som lar deg lage kalkyler, tilbud, ordrebekreftelser, fakturaer, etc. Prinance kan integreres i trykkeriet på mange forskjellige måter for eksempel i kombinasjon med SignaStation og Prepress Manager, eller det kan utvides til en komplett løsning som inkluderer førtrykk, trykk, ferdiggjøring og produksjonsplanlegging i alle avdelinger. I tillegg til den allerede etablerte programvaren Prinance kunne Heidelberg vise til opptil 10 tilknytnin ger til ordre- og kalkyleprogrammer fra andre produsenter enn Heidelberg, som gjør Heidelberg Prinect til en svært åpen og fleksibel løsning. Integrerer utskytning og RIP Også Printready har fått nytt navn Prinect Prepress Manager. Denne løsningen automa - tiserer førtrykksprosesser. Prepress Manager integrerer utskytning (SignaStation) og RIP (MetaDimension) i en felles cockpit, slik at en jobb kun behøver å åpnes og håndteres en gang. Digitale prøvetrykk og web-to-print Prinect Remote Access gir deg mulighet til å tilby digitale prøvetrykk som er basert på det RIP ede dokumentet. Denne Prinect-modulen er i tillegg trykkeriets portal for ned- og opplastning av jobber over Internett. Prinect Prepress Manager mottar og sender PDF filer til/fra kunden via Prinect Remote Access. Med Direct Access, som er en modul til ordre- og kalkylesystemet Prinance, åpner det seg også mulighet for web-to-print som kan generere PDF-filer. For mer informasjon om Prinect arbeidsflyt, besøk eller ring Jeppe Broch Nielsen på telefon I Prinect-systemet inngår moduler for administrasjon, alle produksjonsledd samt Internett-bestilling og filgenerering

11 Kodak NexPress Evig ung Kodak NexPress digitaltrykkmaskiner er utviklet for å vare lenge. Solid konstruksjon og unike oppgraderingsmuligheter gjør at maskinen ikke foreldes i samme grad som andre digitaltrykkmaskiner. Derfor beholder NexPress sin verdi lenge. Forberedt for fremtiden NexPress S-serien er en ny generasjon digitaltrykkmaskiner for fargeproduksjon i små og store opplag. Den nye serien som består av S3600, S3000, S2500 og S2100 er forberedt for alle typer fremtidige oppgraderinger. Derfor vil S-serien i mange år fremover være en topp moderne og driftssikker maskin uansett hvordan digitaltrykkteknologien utvikler seg. Fordi NexPress holder seg ung lenge vil det totale kostnadsbildet bli vesentlig lavere sammenliknet med andre maskiner. Komponenter som varer lenge, og som er enkle å bytte NexPress er kjent for å ha en solid konstruksjon og være driftssikker. Den nye S-serien er ikke noe unntak. I tillegg har den en rekke kvali teter som du ikke vil finne i andre digitaltrykkmaskiner. Slitasjedeler, som maskin - operatøren selv kan bytte ut, er plassert slik at de er enkle å skifte uten spesialverktøy. Det i seg selv bidrar til redusert ståtid og høyere produktivitet. I tillegg er S-serien utstyrt med nye og forbedrede deler som bidrar til høyere og jevnere trykkvalitet - selv etter mange års bruk. Oppgradér til høyere hastighet NexPress leveres i versjoner med fire forskjellige hastigheter 70, 83, 100 eller 120 sider per minutt. Alle maskinene kan, når du ønsker det, oppgraderes til høyere hastighet. Produksjonshastighetene er de samme uansett papirtype og gramvekt. Internt klimaanlegg bidrar til mer stabil produksjon. NexPress kan utvides med flere papirmagasin, ekstra stacker og ferdig gjøringsløsninger. Og styrepulten forbed res kontinuerlig for enda enklere betjening og kortere prosesstider. Nye fargetyper og spennende lakkeffekter Det utvikles stadig nye fargetyper for Nex- Press, som åpner muligheten for spennende grafiske løsninger. I tillegg leveres det nå lakkkvaliteter som kan skape struktur- eller mønstereffekter, i tillegg til tradisjonell heldekk lakk eller spotlakkering. NexPress benytter ingen giftige eller skadelige kjemikalier og er godkjent for produksjon av matemballasje. Kodak NexPress S-serien vil øke i verdi etter hvert som tiden går, fordi den kan ta i bruk ny teknologi som gjør den stadig bedre og enda mer produktiv. Jeppe Broch Nielsen hos Luth Gruppen kan fortelle deg mer om Kodak NexPress. Du treffer ham på telefon NexPress S-serien er en ny generasjon digitaltrykkmaskiner for fargeproduksjon i små og store opplag forbruks Nye og raskere fremkallingsfri plate hjørnet Miljøfokus har satt fart på salget av kjemifrie CTP-løsninger. Agfa Azura er en populær kjemifri plate som benyttes i over 2000 installasjoner over hele verden. Dette er en plate som har vist seg å være svært stabil, og som i tillegg står lenge i maskinean. Agfa har videreutviklet Azura, og den nye platen som har fått navnet Azura TS - har enda bedre egenskaper på flere området. Blant annet kan den eksponeres opptil 50 % raskere, og gir trykksaker med enda bedre kontrast. Azura TS er nå lagervare hos Luth Gruppen. Enklere renhold Hvordan ser det ut i vaskekassene? Saphira Wash UP & Go er en smart løsning som gjør renholdet av vaskekassene enklere. Produktet består av en vaskerakel, en aluminiumsfóring og en dispenser som samler opp farge og løsemiddel. Vaskekassa holder seg ren, og den utvaskede fargen blir lettere å fjerne. Saphira Wash UP & Go leveres med vaskelister og aluminiumsforinger til det antall trykkverk man trenger samt 25 engangstrau (dispensere) til oppsamling. Saphira Wash UP & Go lagerføres til Heidelberg-maskiner i alle formater, og kan skaffes også til andre maskintyper. Ønsker du å bestille eller få tilbud på Saphira Wash UP & Go for andre maskintyper? 11 Kontakt Jan Hauge på telefon Ny termisk plate fra Kodak ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH Kodak har lansert en ny plate i Electra-serien Electra XD. Den bygger på samme teknologi som verdens mest solgte termiske plate, Electra Excel. Electra XD har fremragende egenskaper både i platesetteren og trykkmaskinen. Den er ekstremt god på detalj- og fargegjengivelse, og tåler opptil trykk uten baking. Electra XD vil være leveringsklar i løpet av september For mer informasjon, kontakt Jan Hauge hos Luth Gruppen.

12 Finito Underlag som holder Den tradisjonelle underlagskartongen har fått konkurranse. Finito heter nyskapnin gen, og er laget i et syntetisk materiale som har en rekke fordeler sammenliknet med underlagskartong. ALL YOU NEED IS LUTH ABSOLUTH Tar ingen skade av smell i duken Finito er laget av en modifisert TPD (Thermoplastic Polyeretan). Den kanskje viktigste egenskapen er at Finito tåler smell i duken langt bedre enn underlagskartong. Som kjent må kartongen vanligvis byttes når duken tar kvelden. Finito, derimot, tar ingen skade. Beholder tykkelsen og varer lenge En annen fordel er dens selvkomprimerende oppbygging, som gjør at Finito beholder sin opprinnelige tykkelse i hele produktets levetid. I tillegg viser tester at Finito bidrar til bedre trykkresultat på grunn av produktets stabilitet. Og levetiden er mye lenger enn underlagskartong, selv uten smell i duken. Glem også svelling av underlagskartongen. Finito påvirkes ikke av fuktevannet. For ark og rotasjon Finito leveres i alle aktuelle formater og tykkelser, for alle typer ark- og rotasjonsmaskiner. Produktet leveres enkeltvis eller i boks á 5 stk. Finito vil være på lager hos Luth Gruppen i løpet av høsten. Jan Hauge hos Luth Gruppen kan fortelle deg mer om Finito. Telefon Trykkerier i Haugesundområdet velger Heidelberg De fleste trykkerier anser økt produktivitet, høyere trykksak - kvalitet, stabil produksjon og en lettere hverdag for de ansatte som noe av det viktigste når nytt produksjonsutstyr skal velges. Bedrifter i Rogaland er ikke noe unntak, og i Haugesundområdet har flere trykkerier satset på trygge løsninger fra Heidelberg. Worums Trykkeri Hos Worums Trykkeri i Haugesund ble det for kort tid siden installert en 4-farger Speedmaster 52 som erstatning for en eldre trykkmaskin i 50 x 70 formatet, og en tilårskommen GTO. Trykke riet har gått ned i både format og antall trykkverk, men har likevel øket kapasiteten betydelig, samtidig som trykkvaliteten er blitt høyere. De har også installert en Supraseter A52 platesetter. Karmøy Trykkeri Også Karmøy Trykkeri på Karmøy investerte for kort tid siden i en 4-farger Speedmaster 52. Bedriften byttet ut to Ryobi-maskiner, og reduserte antall trykkverk fra 6 til 4. Likevel opprettholdt trykkeriet kapasiteten. Bedriften har fra tidligere også en Suprasetter 52 platesetter. Haugesund Bok og Offset I september 2006 tok Haugesund Bok og Offset (HBO) i bruk sin nye 4-farger Speedmaster CD 102 med lakkverk. Denne ble byttet ut med en tilsvarende maskin fra 1999, og forventningene til den nye maskinen var høy. Maskinen har svart til forventningene, ikke minst på grunn av betydelig produktivitetsøkning - som blant annet et resultat av ny pålegger/utlegger og høyere hastighet. HMS-datablad på Internett! Luth Gruppen har lagt ut HMS-datablader på Internett. Logg deg inn på Nederst på siden finner du ikonet som bringer deg til oversikten over HMS-datablader for Luth Gruppens produkter. Luth Gruppen AS, Professor Birkelands vei 34 B, Postboks 125 Furuset, 1001 Oslo. Tlf.: Faks: E-post: SALGSAVDELING: Telefaks: Telefon Forbruk: SERVICE-/SUPPORTAVDELING: Telefaks: Telefon Deler: Madlaveien Stavanger Tlf.: E-post:

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 3 2010 UMB og Ricoh - en suksesshistorie Total Green Office Solution Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet - tre ting på én gang! Business Driver Program Pick

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1 MAGASINET 1 NYTT SAMARBEIDE GJØR VIDEOKONFERANSE LØSNINGER ENKELT FOR ALLE SIDE 20-21 MARS 2014 2014 blir et år preget av endringer SIDe 2 Drømmeskole her ville jeg vært elev! SIDe 16-17 FORVENTET MYE

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel.

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008 Tema: Klinikkdrift Hva var vel livet uten deg? side 8 NDD Netthandel side 15 En Optergonomisk løsning side 22 1 - OD 1-2008 NDD - en del av Plandent De nya produkterna

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2005 Innovativ visuell kunst Grafisk bransje fokuserer på nye verdier Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen Info Consensus forenkler

Detaljer

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2006 Årgang 11 Securitas nye framtid Leder Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FremTIDenS kommunikasjon 7. UTGAVE - SEPTEMBER 2008 RUTINER FOR DATALAGRING: FELLESMAIL VS. LEVENDE BILDER: FIBEROPTISKE NETT: Jakten på de forsvunne dokumenter

Detaljer

SMB magasinet. Bedre resultat. med gode datakunnskaper! side 6-8. Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Kristian Fjelltun, SMB Tjenester

SMB magasinet. Bedre resultat. med gode datakunnskaper! side 6-8. Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Kristian Fjelltun, SMB Tjenester FORNØYD MEDLEM: «Har mer enn halvert budsjettet på forsikringspremier!» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer