Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr Årgang 68 Opplag 6850

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850"

Transkript

1 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr Årgang 68 Opplag 6850 Menighetsblad

2 Kirke speilet MER HIMMEL PÅ JORDEN. Mer himmel på jorden. Velkommen til å ta imot og dele! Slik lyder Den norske kirkes nye visjonssetning. Og som alle slike visjonssetninger skal den med noen enkle og korte ord prøve å gripe og formidle hva organisasjonen eller virksomheten som har akkurat denne visjonen står for! du og jeg, hver enkelt av oss som er døpt og tegnet med korsets tegn; merket FOR livet og TIL livet bærer himmelen med oss midt i våre liv, midt i våre dager. Mer himmel på jorden. Velkommen til å ta imot og dele! Geir Braadlie, sokneprest Den norske kirke er et trossamfunn og skiller seg slik ut fra alle andre virksomheter og organisasjoner. Da synes jeg at det er bra at det kommer tydelig fram hva vi steller med! Jeg liker denne visjonen! Den forteller at kirken er himmelvendt og jordnær på samme tid! Den forteller at kirken vil formidle himmeltro og håp midt inn i menneskers jordiske liv og hverdag! Sokneprest Geir Braadlie Mer himmel på jorden betyr at Guds rike er kommet nær! At når Guds Ord lyder og forkynnes, at når sakramentene; dåp og nattverd, forvaltes, så er vi i berøring med himmelen! Og at hvert møte vi har med enkeltmennesker, hvert ord som blir sagt, hver bønn som blir bedt, hver salme som blir sunget, er mer himmel på jorden! Kirken er et hus som er synlig og tydelig! Og kirken er alle menneskene som samles i dette huset både til gudstjenester og til alle våre andre samlinger! Kirkehuset vårt minner oss om vår berøring med det himmelske. Og TRANSPORT TIL KIRKEN? Hvis du trenger transport for å komme deg til kirken, ring og gjør en avtale om henting. Side 2 - Askim menighetsblad

3 STILLE KVELDER HØSTEN 2014 HAN SOM ER - DER DU ER... INVITASJON TIL ALPHAKURS Normisjon Askim og Askim menighet inviterer til Alphakurs med oppstart 10.september. Om Alpha I Alpha er det anledning til å utforske den kristne tro i et åpent og avslappende miljø. Alpha består av 10 ukentlige og tankevekkende samlinger. Leter du etter svar? Det blir Stille Kveld hver 2. torsdag i måneden kl utover høsten i Askim Kirke. I tillegg til det faste opplegget med stillhet, musikk, bønnevandring og kveldsbønn med nattverd blir det et innledningsforedrag om aktuelle temaer innen åndelig fornyelse og spiritualitet: Torsdag 11.sept.: Sokneprest Gunnar Øvstegaard: Hjertets teologi. Mystikkens rolle hos Luther. Torsdag 9.okt.: Liv Hegle, prest i Areopagos: Sentrerende bønn. Torsdag 13.nov.: Sokneprest Sven Giljebrekke: Keltisk spiritualitet Torsdag 11.desember: Prest Einar Huglen: Julemysteriet. Alle disse foredragsholderne har mye erfaring med kristen meditasjon, retreatarbeid, bønn, pilgrimstenkning, spiritualitet og åndelig fornyelse. Gunnar Øvstebø er sokneprest i Aurskog og sitter i Bispedømmets utvalg for Åndelig Fornyelse, Liv Hegle er prest, ansatt i Areopagos. Hun har lokal erfaring fra Nordstrand Menighet og har ledet en rekke pilgrimsturer og kurs. Sven Giljebrekke er sokneprest i Aremark. Han har i mange år vært sentral på retreatstedet Tomasgården i Kornsjø. Einar Huglen, Rakkestad er pensjonert prest og har i mange år jobbet mye med spiritualitets teologi og skrevet en innføring i bibelmeditasjon. Han har også ledet en rekke kveldskurs rundt om i bispedømmet og var med å starte opp med Stille Kvelder. Hovedtema for Stille kvelder er Han som er - der du er Vi ønsker en annerledes kveld i travle hverdager hvor vi kan kjenne stillhet og lytte både til Gud og oss selv. Vi vil lete etter Guds fotspor i vår hverdag og gi plass for vår lengsel etter nærhet og tilhørighet. Arbeidet ledes av en arbeidsgruppe knyttet til Østre Borgesyssel prosti innen Den norske kirke, men virksomheten er ekumenisk og åpen for alle. Arbeidsgruppen er tilknyttet Areopagos-nettverket og består av Hilde Moen, tlf , Solfrid Leinebø Seljås, tlf , Berit Movik Lo, tlf og Bent Reidar Eriksen, tlf Alpha har lav terskel, det er vennlig og det er moro! I tillegg er Alpha noe som de aller fleste kirkesamfunn i Norge støtter opp om. Mer enn 22,5 millioner mennesker over hele verden har funnet ut at det er vel verd å gjennomføre Alpha i kirker, bedehus, i et hjem, på studiestedet eller i et fengsel. Bli med oss på å utforske de livsviktige spørsmålene. Alpha starter i Askim! Dato Tema 10.sep Hvem er Jesus? 17.sep Hvorfor døde Jesus? 24.sep Hvordan kan vi tro? 08.okt Hvorfor og hvordan kan jeg be? 15.okt Hvorfor og hvordan lese Bibelen? 24. og 25.okt Hvem er den Hellige Ånd? Hva gjør den hellige Ånd? Hvordan bli fylt av Den hellige Ånd? 29.okt Hvordan leder Gud oss? 05.nov Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av livet mitt? 12.nov Hvordan kan jeg stå i mot det onde? 19.nov Hvorfor og hvordan fortelle andre om det? 26.nov Helbreder Gud i dag? 03.des Hvilken betydning har kirken? Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på; kontakt Jan Fredriksen på epost Bent Johnny Grønbech på epost eller Bent Reidar Eriksen på epost hotmail.com Du kan også melde deg på eller stille spørsmål til menighetskontoret på tlf Gravsten og stenarbeid Stort utvalg Faste, lave priser Askim: Hovsvn. 8 Telefon: Mysen: Anton H. Mysensgt. 17 Telefon: Askim menighetsblad - Side 3

4 Skaperverkets dag ble markert i gudstjenesten i Askim 1. juni. I den anledning har vi mottatt denne refleksjonen over temaet grønn teologi fra Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd. GRØNN TEOLOGI Knut Refsdal, generalsekretær, Norges Kristne Råd finner vi også tanker om at verden skal forsvinne, men da i betydningen ødelegges. Johannes mener imidlertid ikke at den nåværende verden skal ødelegges, men at den skal forvandles, inntil alt det skapte blir det Gud opprinnelig hadde til hensikt at det skulle være. Johannes visjon av en forvandling gir mening og håp til den nåværende verden, til menneskets historie og til våre liv. Fordi Guds hensikt er forvandling ikke ødeleggelse lever vi i troen på at det å ta vare på skaperverket og å arbeide for rettferdighet og fred, er noe Gud vil bruke i sitt arbeid for å forvandle verden. I Johannes Åpenbaring er det en by som står sentralt: «den hellige by, det nye Jerusalem gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom» (21:2). Det nye Jerusalem er kirken. De siste årene har såkalt grønn teologi kommet mer og mer på dagsorden. Dette er en teologi som vil tyde de utfordringene skaperverket står overfor og som tror at Gud vil noe godt med sin elskede jord. Et grønt teologisk perspektiv understreker at frelse ikke kun handler om mennesket, men om oppfyllelsen av Guds mening med alt det skapte. Grønn teologi forsøker dermed å konkretisere hva frelsesbudskapet innebærer overfor den skapte verden. I Johannes åpenbaring kan vi lese om Guds visjon for skaperverket: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk For det som en gang var, er borte Se, jeg gjør alle ting nye» (Åp 21:1-5). Det er verdt å merke seg hvordan Johannes ser for seg at verden skal forsvinne. Andre steder i Det nye testamentet Og kirken er ikke en tilfeldighet i historien. Nei, den er skapt av Gud med en helt spesiell hensikt: Å være et fellesskap av mennesker som bærer på visjonen om den nye skapelsen og som er kalt til å ta del i Guds plan for forvandling av alt det skapte. Vi lever i ei tid hvor behovet for vern om skaperverket er mer påkrevd enn noen gang. Klimaendringene, som vi allerede merker konsekvensene av, kaller alle mennesker til handling. Det gjelder vårt og våre etterkommeres livsgrunnlag på jorden. Som kristne tar vi del i dette engasjementet inspirert av håpet. Den verden vi lever i, er Guds. Og i Guds verden finnes en kraft som kan gjøre alle ting nye: Den samme kraften som en gang skapte alt og som reiste Jesus opp fra de døde, er fortsatt virksom. Troen på en skapende Gud som vil noe godt med skaperverket, er derfor troen på livet, meningen og håpet. Kristen tro og kirkens vitnesbyrd handler derfor om å formidle at mulighetene for å iverksette nødvendige endringer er til stede. Det håpet er det avgjørende at vi som kirke er bærere av. Side 4 - Askim menighetsblad

5 LØSNINGEN ER GRØNN Tankevekkende og inspirerende foredrag på grønn temakveld. Askim menighet har som grønn menighet ønsket å sette fokus på de alvorlige utfordringene som klimameldingene fra FN s klimapanel beskriver. Torsdag 24. april inviterte derfor Askim menighets diakoniutvalg til temakveld der miljørådgiver i Hordaland fylkeskommune, Per Hjalmar Svae holdt foredrag med temaet Løsningen er grønn Per Hjalmar Svae (1952) som er siviløkonom fra NHH har arbeidet i Framtiden i våre hender og i en årrekke vært foreleser og høyskolelektor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han er nå seniorrådgiver i Hordaland fylkeskommune med ansvar for miljøstyring. Han er dessuten politisk aktiv i Miljøpartiet De Grønne. Ressursklemmen nærmer seg nå krisepunktet, sier Svae. I 2015 må veksten i verdens CO2-utslipp være stanset. Deretter må utslippene reduseres kraftig. Vi må gå fra fossilalder til lavkarbonalder, fra en vekstøkonomi til en kretsløpsøkonomi. Hvordan gjør vi det? Svae har gjennom de siste 35 år utviklet en grønn økonomisk teori, inspirert av verdiene til miljø-, solidaritets- og livsstilsbevegelsene. Han mener å ha belegg for at grønn økonomi både er bærekraftig og lønnsom. Grønn økonomi, politikk og livsstil handler om å øke livskvaliteten med vesentlig mindre ressursbruk. I sitt foredrag presenterte han en rekke grønne ideer: Fra levestandard til livskvalitet - Miljøregnskap og sosialregnskap - Grønt lønnsoppgjør - balanse mellom maskeenergi og livsenergi - Transition towns: pionérer for et grønt samfunn og Grønne veier ut av Europas finanskrise var noen av overskriftene. Per Hjalmar Svae På temakvelden var det engasjerte deltakere fra så vel Askim som nabokommunene. Også ordfører Thor Hals prioriterte å være med på denne samlingen og han deltok aktivt i samtalen etter foredraget. En samtale der det kom fram mange konkrete utfordringer til hva vi lokalt både som menighet, kommune og enkeltmennesker kan gjøre til beste for klima og miljø. For Askim som grønn menighet ønsker vi å være med på å stimulere til gode holdninger for miljøet som kan omsettes i praktisk handling for å være med på å skape en god framtid for våre barn og barnebarn. Vi har ikke lenger tid til å sitte rolig å vente. Alle gode krefter må stå sammen for å snu utviklingen for å møte den alvorlige trusselen klimaforandringene representerer. Ikke minst for verdens fattige. VELKOMMEN TIL LEIR PÅ TJELLHOLMEN KFUK/KFUM ØSTFOLD arrangerer forskjellige leirer på Tjellholmen sommeren Her kan nevnes: 9. juni: Tjellholmendagen for hele familien juni: Knøtte- og familieleir juni: TT14, Gjøvik Olympiske fjellhall, alder år juni: Trialleir for alle som før ferien går i klasse juli: Himmel og Hav, familieleir august: KFUK-helg. Påmelding til Alle som melder seg på får epost med detaljerte opplysninger om leiren før leiren begynner. Ved spørsmål ta kontakt med kretskontoret på tlf eller Askim menighetsblad - Side 5

6 ASKIM ØKTE MEST - ÅRETS KONFIRMANTER VANT GULLBILLETTKONKURRANSEN! I Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2014 var det innlagt en konkurranse om å finne Gullbilletten. Jakten på gullbilletten var et enkelt og morsomt konsept som skulle gjøre bøssebæring mer spennende. Målet var å inspirere flere bøssebærere til å delta på dugnaden og å gå hele roden, ved at de ble utfordret til å finne to billetter som på forhånd var plassert i to tilfeldig valgte husstander. Mellom de menighetene der konfirmanter kom tilbake med begge billettene, var det en konkurranse om hvor det var blitt størst økning i innsamlet beløp i forhold til året før. I årets konkurranse var det Askim som kunne notere størst prosentvis økning i innsamlet beløp. Økningen var på over 82%. Fra kr ,- i 2013 til kr ,- i årets aksjon. Dette fantastiske resultatet ble oppnådd takket Side 6 - Askim menighetsblad være et meget positivt engasjement. Ikke minst fra konfirmantene som gikk med bøsse, men også foreldre og andre frivillige medarbeidere som bidro til gjennomføringen. Vi opplevde en iver etter å gjennomføre tildelt rode som vi sjelden har sett maken til. Dermed var det langt flere som fikk besøk av bøssebærere i år enn tidligere år. Det at Askimkonfirmantene vant årets gullbillettkonkurranse, innebærer at de blir premiert med en hyggelig overraskelse fra Kirkens Nødhjelp. Det er foreløpig en hemmelighet hva det blir. De ansvarlige for innsamlingen i Askim vil rette en stor takk til konfirmantene for deres engasjement. Det var en glede å samarbeide med en gjeng med så hyggelige og positive ungdommer. Jan Mathisen, diakon

7 AUGUST-TUR TIL MODUM OG BLAAFARVEVÆRKET Årets busstur for Askim idrettsforenings trimgruppe og seniorer i Askim menighet går til Blaafarveværket i Modum onsdag 27. august. Vi reiser fra Askim ca. kl Første stopp i Åmot kirke, med kaffe og vaffel/kringle på kirketorget. Videre til Blaafarveværket med bl.a. årets utstilling av Th. Kittelsens malerier. På Blaafarveværket blir det muligheter til opplevelser av både natur, kunst og historie. Det blir også anledning til og til å handle. Vi avslutter turen med middag på Værket. Pris: Kr. 450,- pr. person Påmelding innen 1. juli til Eivind Løkke Tlf eller e-post: DAGSTUR TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING I OSLO 4. JULI Vi setter opp egen buss fra Trøgstad til denne dagen, og vi håper at også noen fra nabomenighetene våre blir med oss! Bussen går fra Båstad kirke kl 13.00, fra Trøgstad kirke kl 13.15, fra Momarkenkrysset kl og fra Askim stasjon kl På Ekebergsletta vil Birger Fossum møte bussen og guide deltakerne gjennom den globale landsbyen. Bussen returnerer etter kveldsmøtet, ca. kl juli har Det Norske Misjonsselskap (NMS) sommerfest og generalforsamling på Ekeberg i Oslo. Fredag 4. juli reises en Global landsby på Ekebergsletta med internasjonal musikk, sang og dans og eksotiske matdufter. Her blir det mange, gode internasjonale matretter å velge i til middag! Misjonsarbeid fra mange land presenteres på en spennende måte. Turen koster kr 500, som dekker reise, inngangspenger på Ekebergsletta og kveldsmat. Middag kjøper du på egen hånd i den globale landsbyen. Påmelding innen 20. juni. Send kr 500,- til Trøgstad kirkekontor, Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad, gironr og merk sendingen «Busstur». Kl får vi møte en gassisk kvinnegruppe med et eget program, k.l får vi kveldsmat, og kl begynner kveldsmøtet: en stor, flerkulturell fest i Ekeberghallen med temaet: Skapt til å være sammen. Vel møtt! Birger H. Fossum Askim menighetsblad - Side 7

8 LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL Kjetil Andreassen Jakob Berge Tina Berglund Nora Bragstad Karl W Bråthen Herman L. Christoffersen Emil Andreas Helland Ann-Therese Johansen Herman Lippestad Sander B Garseg Anine Rosenvinge Victoria Marlene Rygge Siw Karine Tvedt Zara M. Roberts Casper de Groot Eilertsen Camilla de Groot Eilertsen KL Sindre Rummø Thea M Barø Mathilde Eriksen Emilie Erlandsen Marie H. Halstvedt Emilie Hanstad Julie Elise Hoff Jenny Kristensen Susanne G. Rekdahl Katarina Ryen KONFIRMANTER I A Det tas forbehold om eventuelle endri Haakon Syverstad Strøm Camilla Syverstad Strøm Elias A. Thon Jørgen K. Thoresen Elias Vrangen Elias M. Westli Nora Hødahl Sandra Pauline Karlsen Lund Lisa Torgrimsen Jesper Westgaard SØNDAG 7. SEPTEMBER 2014 KL Robin Bogen Andrea P. Eide Emma C. Ekre Silje Mathea Pettersen Victoria S. Feldt Morten Greibesland Aurora D. Hoff Fredrik K. Kristiansen Sveinung Hellerud Frida Margrethe Tangnes Thea Victoria E. Teig Ole Sivert Holmen Vetle Bere Helene Aanstad Andre Fjeld Borgen Malin Selfjord Skaret Karina Yoo Min Hage Side 8 - Askim menighetsblad

9 SKIM KIRKE 2014 nger etter at bladet har gått i trykken Stian Fjeld Jordansen Karen Emilie S. Westbye Catrine Andresen Jørgen Christoffersen Even A. Ekeheien KL Markus Aasheim Natasja Borota Vilde Bratbakken Hanna Bratbakken Hans Jørgen Fjeld Malene O. Hansen Amandus G. Hansson Madelen Skofteby Camilla R. Martinsen Rebecca Smerkerud Stefan Ingi Michaelsen Torbjørn Nilsen Thomas Rolandsen Selem Olsen Zina Renathe Hjell Carl-Marcus Høntorp Christian C. Ingebretsen Vidar Langbråten Helle D. Lintho Kent Helge Skeie Hedda K. Såstad Hanna K. Såstad Benjamin C. Teigen Stine Engerbråten Lasse Hanssen Maria Bjørgan Sunniva E. Tveter SØNDAG 16. SEPTEMBER 2014 KL Jenny Bergstrøm Benjamin S. Evensen Sander Bråthen Martine T. Holm KL Julie Ulmi Holm Mathilde L. Johansen Glenn Kyrre Karlsen Mie Carline Karlsen Ole Alexander N. Krusinski Sandra N. Johanessen Janina B. Mathisen Malin Harriet Hernæs Ole-Herman L. Mustorp Madicken Kjær Mina Karoline L. Johansen Aurora Emilie Sundvold Marius Sørum Mats Patrick Tresmark August Riiser Wengen Sebastian Markota Askim menighetsblad - Side 9

10 I ASKIM MENIGHET HAR VI BABYSANG FOR BARN FRA 0-1 ÅR Dette er et populært tiltak som mange foreldre i barselpermisjon benytter seg av. For barna er babysangtilbudet et av de første møtene med kirken. Man trenger ikke ha en fin sangstemme for å delta på dette kurset. Det er ikke det som teller, men kontakten som skapes mellom barnet og mor/far. Babyer elsker å høre foreldrenes stemmer. Samlingen starter med en sangstund. Her synger vi både kjente og ukjente barnesanger og regler. Vi tar i bruk både lek, bevegelse, rytmeinstrumenter, sang og lytting. Vi avslutter sangstunden med lystenning før vi spiser lunsj sammen. Ett kurs består av 10 samlinger. Vi møtes torsdager fra kl 10:30-12:00. For påmelding eller mer info: askimmenighet.no SOLSTRÅLENE OG GULLFUGLENE Vi har hatt sesongavslutning på småbarnssanggruppene. Solstrålene, 1-3 åringene og Gullfuglene, 3-6 åringene. Familiene ble invitert med til sangstund der vi viste frem det vi har lært gjennom året. Alle barna fikk diplom og ballong. Kvelden ble avsluttet med pizza, saft og is/kaker. BABYSANGAVSLUTNING 22. mai var det siste samling på babysangen. Alle babyene fikk diplom, heder og ære. Kurset har gått over ti uker, og vi starter opp igjen med nytt kurs etter skolestart til høsten. Alle babyer fra 0-1 år er hjertelig velkommen sammen med mor eller far. PÅSKEVANDRINGER MED BARNEHAGENE Hvert år får alle barnehagene i Askim invitasjon til å komme på påskevanding i kirken. I år hadde vi 18 vandringer med barn fra forskjellige barnehager i kommunen. Barna går på forskjellige stasjoner rundt om i kirken og lærer og opplever mer om hva som skjedde de forskjellige dagene i påsken. ASKIM BARNEGOSPELS JUBILEUMSKONSERT Askim Barnegospel feirer 35-årsjubileum i år, og ønsker store og små hjertelig velkommen til konsert i kirken søndag 12. oktober. Koret består av ca 45 barn i alderen 4 til 10 år, og de fremfører en musikal basert på bibelhistorien om David og Goliat. Det blir en ettermiddag med mye flott og glad barnegospelsang, der koret og dets orkester viser seg fra sin beste side. Mer info kommer! Side 10- Askim menighetsblad ASKIM KIRKES JENTEKOR Alle jenter i alderen 3.-7.kl ønskes velkommen til å bli med i vårt nye jentekor fra høsten Mer info kommer. Lurer du på noe ikke nøl med å ta kontakt! Hildegunn Sagli Gudim (t ) eller Gunn Randi Leite (t ).

11 Felles bønn IØ 2014 Disse står bak: Den norske kirke, Pinsemenighetene, Frikirken, Misjonsforbundet, Frie Evangeliske Forsamling, Metodistkirken, Frelsesarmeen, Kraftverket. Mand. 6. okt. kl.19: Tomter M.h.senter, Tomter Mand. 3. nov. kl. 19: Askim kirke Mand. 1. des. kl.19: Kraftverket,tidl.Salem,Slitu Kontaktpersoner på vegne av alle menighetene: Ledere: Gunnar Brudeli, tlf.: / Elisabeth Baggetorp, tlf Enok Kobbevik, tlf / Olav Pedersen, tlf Lovsang: Hans Kåre og Kirsten Fosser og Elisabeth Baggetorp. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt. Send takke- og bønneemner: med sms eller til: Velkommen fra alle menigheter. SALMEKVELD Årets siste Salmekveld blir søndag 21. september kl Da kommer korene MarkCanto fra Marker (dirigent Ranveig Henning), Kor 15 fra Mysen Normisjon (dirigent Inger Slang) og Kor X fra Askims Normisjon (dirigent Einar Fossland). Alle inviteres til å delta i allsangen, og korene kommer til å presentere salmer både hver for seg og i felleskor. Sokneprest Geir Braadlie og organist Gunn Randi Leite deltar, samt korenes egne musikere. Det blir kaffe og noe å bite i etter Salmekvelden. Kollekt ved utgangen, til dekning av utgifter. KRAFTFESTIVALKONSERT Kraftfestivalen 2014 ønsker velkommen til sin avslutningskonsert, som tradisjonen tro blir i Askim kirke. I år er det ØYVIND BREMNES COMPAGNIE som står for konserten, som er søndag 17. august kl Billetter kr 180. Les gjerne mer om musikerne på www. bredtoglangsomt.no, og om Kraftfestivalen på www. kraftfestivalen.no. LOVSANGSSAMLING I KIRKEN MED TAKK OG GLEDE Fredag 15. august er du hjertelig velkommen til Lovsangssamling i Askim kirke kl ! Tema denne kvelden er: Vi elsker fordi Han elsket oss først. 1. Johannes 4, 19. Anledningen er at Karen og Geir Braadlie i sommer kan feire 30-års bryllupsdag! Vi ønsker på denne måten å glede oss over livet og feire kjærligheten! Lovsangsledere blir Ragnhild og Arvid Pettersen. Taler og liturg blir seniorprest i Holmen Trond Arne Hauge. Det blir nattverdsfeiring. Karen og Geir leder samlingen. Dette blir et felleskristent arrangement. Og du er hjertelig velkommen! For å avhjelpe litt på dette, er det mulig å komme til SORGFORUM OG SORGGRUPPER Sorg og Omsorg i Indre Østfold arrangerer sorggrupper for omegnen. Det er ikke alltid det står en gruppe klar når mennesker i sorg melder sitt behov. SORGFORUM 1.TORSDAG I MÅNEDEN KL PÅ FRIVILLIGSENTRALEN, Skolegata 28 i ASKIM. Dette er et åpent forum hvor man kan komme de gangene man vil, og man sier det man har lyst til, og det er ingen forpliktelser om å komme igjen. Velkommen til neste møte! Har man spørsmål om dette forumet og sorggrupper, kan man ringe: Laila B. Andresen, koordinator for voksengrupper i Sorg og Omsorg/ soknediakon i Rakkestad Tlf.: Man vil også finne mer informasjon om sorgstøttearbeid på hjemmesiden vår. Her kan man finne tilbud fra hele Østfold som man kan benytte seg av: org Det har også blitt en nasjonal nettportal som heter: www. sorggrupper.no Askim menighetsblad -Side 11

12 Optikk OSLOVEIEN BIL AS Blomster til alle anledninger! Tlf Mazda / Hyundai Følg oss på facebook: Interflora Line Blomster Bruk gode merker i skotøy! Vammaveien 13, 1830 Askim Eidsbergveien 3, 1830 Askim Tlf Tlf Synssenteret Askim AS Askim Torget, Tlf TAKSTIGER VEGGSTIGER BRANNSTIGER PIPEPLATTFORM Høyendal Bensin A.S. Eidsbergveien ASKIM Tlf: / Fax: DIN INTERIØRBUTIKK HAUGOMSENTERET ASKIM Tlf e-post: TLF: Eidsbergveien Askim Askim Elektriske as Din Lokale Elektro-Spesialist Åpningstider (15.00) tlf: Telefon / e-post: / Eidsbergveien 301, 1859 Slitu Barnedåp - Konfirmasjon Bryllup - Jubileum Minnesamvær Smaalenene Hotell AS, Vammavn. 25, 1830 Askim. Tlf e-post: Regnskap - lønn - rådgivning Tlf Side 12- Askim menighetsblad. Bestilling av nye monumenter. Navnetilføyelse i gamle steiner. Stor innendørs utstilling 4,5 cm x 3,0ogcm kr. 800,. Ellers alt i stein. Granitt, marmor skifer 9,0 cm x Man.3,0 cm 1.550, Åpningstider: fre.kr ,0 cm x Lør. 4,3 cm kr , Eidsbergv Tlf: ASKIM - Fax: HAUGOMSENTERET 8-22 (20) STOR PARKERING ASKIM STORSENTER

13 Galleri GRAFF Adr. Storgaten 3, 1830 ASKIM Tlf Fax G-Sport Askim Henstad Allè 3C 1809 Askim Telefon: E-post: Gjør det mulig Eidsbergvn. 6A Askim Tlf.: nordea.no Telefon: Arne Hasle A/S Båter og julenisser ALT I MALING, TAPETSERINGOG GULVBELEGG Enevold Thømts gate 3, 1809 ASKIM Mail: Din lokale leverandør av elektro, ventilasjon, kjøling og varmepumper YIT AS Avd. Askim, tlf.: Jernbanegata 12, 1830 Askim Telefon: Telefaks: Tannlege M.N.T.F. Ole Morten Valø Hovsveien 3, 1831 ASKIM TlF: OPTIMALE LØSNINGER FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN DYNATEC AS Tlf mail: Bailey traktortilhenger John Deere traktorer Tlf: w w w. t ro g s t a d m a s k i n h a n d e l. n o Askim menighetsblad -Side 13

14 Kirke fakta Askim menighetskontor Kirkegata 31, 1830 Askim Kontortid: , alle hverdager Tel: Faks: E-post: askim.kommune.no Bankkonto: *Kirkeverge Bjørn Hasselgård, , askim.kommune.no *Sokneprest Geir Braadlie, , askim.kommune.no *Kapellan Sarah Johanne Olsson, , askim.kommune.no *Leder av Kirkekroa Kari-Mette Wengen, , *Diakon Jan Mathisen, , askim.kommune.no *Kantor, Gunn Randi Leite, , *Kirketjener May-Benthe Svae, , may.benthe.langnes. *Trosopplæringsmedarbeidere Karine Riiser og Anita Lislegaard MANNSGRUPPA I ASKIM HØSTEN 2014 Vel møtt til nye samlinger i mannsgruppa, første mandag i måneden kl Vi samles hos Bent Reidar Eriksen i Torgeir Bjørnaraasgt. 7 med unntak av adventsmøtet med ektefeller som blir hos Gunnar Aandstad på Kolstad gård 1.desember. Vi følger fast oppskrift på samlingene, - først et foredrag, deretter aftensmat og så spørsmål og samtale til ca Gavene gir vi til Det Norske Misjonsselskap (NMS) til menighetsplanting i Mustamäe i Tallinn, Estland. Det er det samme misjonsprosjektet som Askim Menighet har. Møtene averteres i kirkespalten på fredager i Smaalenene Avis og vi har en notis på mandager i «På Plakaten». PROGRAM: Mandag 1.sept.: Helge Kolstad: «Kirken og arbeiderbevegelsen». Tidligere undervisningsinspektør Helge Kolstad bor i Trøgstad og er en sentral skikkelse i politikken. Han var i mange år i fylkestinget og sitter fortsatt i en rekke råd og utvalg. Han var med i det offentlige Gjønnesutvalget som utredet stat-kirke spørsmålet. Han er en allsidig person med engasjement innen skole, kirke, avholdssak og sosiale spørsmål. Mandag 6.okt.: Knud Jørgensen: «Misjontenkning for fremtiden».knud Jørgensen er en av de mest sentrale misjonsledere i Norge, selv om han opprinnelig er dansk. Han har vært misjonær i Etiopia, leder for IMMI, engasjert i Kirkens Nødhjelp og direktør i Areopagos. Internasjonalt har han en rekke verv og har skrevet en rekke bøker. Selv om han nå er pensjonist underviser han stadig på Menighetsfakultetet som professor II i misjonsvitenskap. Han har et enormt nettverk over hele verden og vet hva som rører seg innen nyere misjonstenkning. Mandag 3.nov.: Per Kristian Skulberg: «Grunnlovsjubileet hva har vi lært?»per Kristian Skulberg er lege i Askim og en kjent personlighet i distriktet, som historiker og ikke minst i utviklingen av Spydeberg Prestegård. Han har hatt permisjon som lege for å jobbe med grunnlovsjubileet nasjonalt og vil hjelpe oss å få perspektiv på 200 års jubileet. Han har også vært statssekretær for Senterpartiet. Mandag 1.desember: Adventsfest på Kolstad gård med damer. Line Henriette Holten Hjemdal: «Velferd og økonomisk vekst- hvor går grensene?» Line Henriette Holten Hjemdal er stortingsrepresentant fra Østfold. Hun bodde tidligere i Askim og er utdannet teolog. Hun vil ta for seg den enorme velstandsveksten i Norge i et etisk perspektiv. Er vi rike nok? Blir vi som folk bortskjemte og grådige? Hilsen Dag Wengen ( ) Bent Reidar Eriksen ( ) *Askim menighets barnehage, / Styrer Lill Tove Solmyr *Leder Askim Menighetsråd/ Fellesråd Svein M. Køhn, *Redaktører: Anne Lise Borgersrud og Irene Smidt Brustad, , annelise.borgersrud. og irene. Side 14- Askim menighetsblad Askim: Hovsvn. 8 Telefon: Mysen: Anton H. Mysensgt. 17 Telefon:

15 Døpte: (i Askim kirke hvis ikke annet er skrevet) Hedvig Marie Granøe Abantao Nora Elise Granøe Abantao Vilja Cornelie Sand Haare Henrik Bystrøm Ludvik Elias Døving Lintho Sander Vassli Solheim Johanna Levin Eriksen Mathilde Rian Frydenlund-Holm Maud Kornelia Teigen Linus Johannes Dybdahl Hoff Oscar André Jacobsen-Nygaard Alma Lie Nilsen Aurora Linnea Herstad Nicklas Andrè Jansen Cathrine Trømborg Tiril Gran Wamli Oskar Holm Westgaard Jacob Leander Baggett Nathan Alexander Bohl-Vaz, Hobøl kirke Stine Norvik Lukas Halvorstad Eriksen Karoline Moe-Fredheim Emma Igelstad Stavik Tore-Andre Samruamram Sivertsen Simon André Samruamram Sivertsen Beate Martinsen og Mads Rådalen Marie Olavsrud og Stian Larsen Døde: Vigde: Margot Reidun Børgesen Roy Inge Dybdahl Else Synnøve Gundersen Svein Arthur Olaussen Sofie Helene Stokstad Eriksen Pål Fredrik Rustad Solveig Evelyn Skårberg Laila Sofie Westnes Eva Marie Jahren Trond Mathisen John Lorang Nygård Ragnhild Kristiansen Lene Margareth Grini Jan Herman Spenning Svanhild Margaret Frosterud Else Jorunn Sørum Jorunn Wiik Vigdis Larsen Hjørdis Asora Skjør Karin Boger Anne Helene Hoel Ivar Torp Marie Amalie Johnsen Sissel Karlsen Jens Marinius Westgaard Bjørn Erik Thoresen Arne Ingvar Pedersen Kim Knoff Røed Åse Jenny Berg Knut Johannes Elnes Kjell Ferdinand Johansen Askim Menighet ønsker å minnes de som har gått bort Denne våren starter vi med å minnes de som har gått bort og å be for de sørgende i gudstjenestene våre. I forbindelse med kunngjøringene vil vi lese opp navnene og fødselsår på de som har hatt kirkelig gravferd; der familien har gitt sitt samtykke. Familie og pårørende vil også bli invitert til den aktuelle gudstjenesten. HJELP I SORG Har du mistet en som stod deg nær og har behov for å snakke med noen, ta kontakt med Soknediakon Jan Mathisen, tlf Du kan få tilbud om individuell samtale og/eller deltakelse i sorggruppe. Første torsdag hver måned kl er det åpent samtaletilbud for sørgende på Frivilligsentralen, Skolegata 28, Askim. Askim menighetsblad -Side 15

16 Kirke plakaten Søndag 22. juni - 2.søndag i treenighetstiden Gudstjeneste v/ Dag Mysen Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet Søndag 29. juni - 3. søndag i treenighetstiden Gudstjeneste v/ Geir Braadlie. Dåp. Nattverd. Offer: Askim Menighet. Søndag 10. august - 9. søndag i treenighetstiden Kl Askim Museum Friluftsgudstjeneste v/geir Braadlie Fredag 15. august Kl Askim kirke Lovsangssamling. Prest: Trond Arne Hauge Lovsang/musikk: Ragnhild og Arvid Pettersen. Nattverd. Kl Askim kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/sarah Olsson og Kristoffer Hellegaard Offer: Konfirmantarbeidet Søndag 7. september søndag i treenighetstiden Kl Askim kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/sarah Olsson og Kristoffer Hellegaard Offer: Konfirmantarbeidet Kl Løkentunet Andakt v/ Geir Braadlie. Nattverd. Søndag 6. juli - 4. søndag i treenighetstiden Gudstjenestee v/geir Braadlie Dåp/Nattverd Offer: Menighetsarbeidet Søndag 13. juli -5. søndag i treenighetstiden Gudstjeneste v/dag Mysen Nattverd Offer: Menighetsarbeidet Kl Løkentunet Andakt v/dag Mysen Søndag 20. juli - Aposteldagen Gudstjeneste v/dag Mysen Dåp/Nattverd Offer: Sjømannskirken Søndag 27. juli - 7. søndag i treenighetestiden Gudstjeneste v/dag Mysen Dåp/Nattverd Offer: Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Søndag 3. august - 8. søndag i treenighetstiden Gudstjeneste v/dag Mysen Dåp/Nattverd Offer: Menighetsarbeidet Kl Løkentunet Andakt v/dag Mysen Neste nummer av Menighetsbladet kommer midt i september. Innleveringsfrist for bidrag til dette nummeret er 1. august Søndag 17. august søndag i treenighetstiden Gudstjeneste v/geir Braadlie Dåp/Nattverd Offer: Israelsmisjonen Kl Løkentunet Andakt v/geir Braadlie Kl Askim kirke Kraftkonsert Søndag 24. august søndag i treenighetstiden Gudstjeneste v/geir Braadlie Nattverd Offer: Normisjon Askim Søndag 31. august søndag i treenighetstiden Barnas Gudstjeneste v/sarah Olsson Dåp/Nattverd Helt Førsteklasses Offer: IKO Kl Løkentunet Andakt v/jan Mathisen. Nattverd. Mandag 1. september Kl Mannsgruppe hos Bent Reidar Eriksen Helge Kolstad: «Kirken og arbeiderbevegelsen». Lørdag 6. september Kl Askim kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/sarah Olsson og Kristoffer Hellegaard. Offer: Trosopplæringsarbeidet Kl Askim kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/sarah Olsson og Kristoffer Hellegaard Offer: Konfirmantarbeidet Torsdag 11.september Kl Askim kirke Stille kveld / Han som er - der du er Sokneprest Gunnar Øvstegaard: Hjertets teologi. Mystikkens rolle hos Luther. Søndag 14. september - Vingårdssøndagen Kl Askim kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/sarah Olsson og Kristoffer Hellegaard Offer: Konfirmantarbeidet Kl Askim kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/sarah Olsson og Kristoffer Hellegaard Offer: Konfirmantarbeidet Kl Løkentunet Andakt v/geir Braadlie Det tas forbehold om eventuelle endringer etter at bladet har gått i trykken. Red. Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk og Facebook

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

alefoten Marthe ble norgesmester med russisk partner Ut på tur aldri sur Leder hjelp til rom-folket 8 Lykke på boks Toppsyklist reparerer

alefoten Marthe ble norgesmester med russisk partner Ut på tur aldri sur Leder hjelp til rom-folket 8 Lykke på boks Toppsyklist reparerer Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i september 2013 alefoten Ut på tur aldri sur 6 Leder hjelp til rom-folket 8 Lykke på boks Toppsyklist reparerer 12 25 Hva skjer i menigheten i høst? 15 Marthe

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina.

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 3 August 2014 50. årgang Etter skoletid side 11 Babysang side 7 Soul Gathering side 3 Festival F side 16 19. 21. SEPTEMBER 2014 Andakt: Er det bruk for

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013 tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet 1 leder Av Anfinn Kolberg Nå også med farger Dette nummeret av Kirkenytt betyr en ny start

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Nr. 2 - juni 2006. Fasteaksjonen. Trosopplæring. Onsdagstreff i Elverhøy. Leiv Lockertsen 85 år. Kirkevigsling i Kroken. Marie Elisabeth Mjaaland

Nr. 2 - juni 2006. Fasteaksjonen. Trosopplæring. Onsdagstreff i Elverhøy. Leiv Lockertsen 85 år. Kirkevigsling i Kroken. Marie Elisabeth Mjaaland Fasteaksjonen Trosopplæring Onsdagstreff i Elverhøy Leiv Lockertsen 85 år Kirkevigsling i Kroken Marie Elisabeth Mjaaland Tromsø Domkor Da Vinci-koden til debatt Kirkelige handlinger Gudstjenester og konserter

Detaljer

I N N H O L D NR. 5 SOMMER 2014 65. ÅRGANG

I N N H O L D NR. 5 SOMMER 2014 65. ÅRGANG NR. 5 SOMMER 2014 65. ÅRGANG I N N H O L D Side Folk på vandring 306 Middag 309 Babysang 312 Den fyrste song 314 Menneskets sak 318 Norsjø 50 år 322 Takk fra Berit 330 Evjuspelet 333 Lekeplass 339 Side

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Du gir liv her nede, du gir håp, tro og livsglede Hinna kirkes Barnegospel elsker sanger med bevegelse til

Du gir liv her nede, du gir håp, tro og livsglede Hinna kirkes Barnegospel elsker sanger med bevegelse til FRA HINNA OG GAUSEL MENIGHET - NR. 1 - JANUAR - 2015-50. ÅRGANG Du gir liv her nede, du gir håp, tro og livsglede Hinna kirkes Barnegospel elsker sanger med bevegelse til Foto: I Hammersmark Takk!! Takknemlighet

Detaljer