ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår"

Transkript

1 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

2 2

3 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA

4 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten er trykket hos Flisa Trykkeri på Papyrus Multidesign papir, som er et svanenmerket papir. Flisa Trykkeri har avtale med Eidsiva Energi på at energien som brukes ved trykking garantert er fornybar. Trykksakene fraktes med trykkeriets eget selskap Miljøkraft AS og Flisa har samarbeid med miljøorganisasjonen ZERO for å hele tiden være i forkant av utviklingen innen miljøvennlig transport og holdninger.

5 INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur Organisasjonskart Samfunnsansvar i Landkreditt Ansatte i Landkreditt Tillitsvalgte Hilsen fra konsernsjefen Landkreditt konsern...29 Styrets beretning (felles beretning for Landkreditt konsern og Landkreditt SA) Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Kontrollkomite God selskapsledelse Landkreditt SA...87 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter... 91

6 Hilsen fra Styreleder Det 99. driftsåret i Landkreditt er lagt bak oss, og vi når igjen de viktigste økonomiske målene som ble lagt for Landkreditt-konsernet frem mot Det har vært en positiv utvikling i alle konsernselskapene gjennom 2014, inkludert tilknyttede selskaper, noe styret er svært godt fornøyd med. Styrets ambisjoner om å sikre, utvikle og styrke Landkreditts evne til å være et strategisk redskap for medlemmene og landbrukets utøvere både på kort og lang sikt, forutsetter at konsernet når sine budsjetterte resultater. Derfor er styret meget tilfreds med resultatene, som er historisk høye og helt nødvendige for å oppfylle Landkreditt sitt formål og betydning som strategisk redskap for landbruket. Samtidig som at Landkreditt oppnår rekordresultater, ser vi en vekst innen kjerneområdet landbruk på 6,6 prosent. Dette bekrefter at Landkreditt er konkurransedyktig og en drivende kraft innen pris og produkter, både direkte og indirekte, gjennom at de andre aktørene må underby Landkreditts rentebetingelser. Veksten er viktig, ikke bare i landbruksmarkedet, men også i person markedet. Vekst i personmarkedet gjør at Landkreditt kan bygge et nødvendig volum som bidrar til å holde kostnadene til drift og utvikling på et akseptabelt nivå, samtidig med at inntjeningen styrkes. Styret ønsker å bygge konsernet slik at det i fremtiden blir enda bedre i stand til å skape fordeler for egne medlemmer. Samtidig skal Landkreditt Bank være et naturlig og fordelaktig valg for personkundene. Det har også i 2014 blitt jobbet mot politiske beslutningstakere og embetsverk med tanke på en ny finansvirksomhetslov. Målet har vært å sikre at Landkreditts medlemmer også i fremtiden skal ha kontroll og styring over egen kapital. Tilbakemeldingene på våre innspill til nytt lovverk er positive, men endelig fasit får vi ikke før Stortinget har gjort sin behandling i løpet av Styret har i den siste tiden forberedt konsernet på Landkreditts 100-årsmarkering. Vi har satt av datoen 24. september til en markering hvor styret ønsker å synliggjøre Landkreditts betydning og bidrag i utviklingen av norsk landbruk. Dette er perspektiver vi tar med oss videre i utviklingen av fremtidens Landkreditt. Styret ønsker å gi medlemmene en oppmerksomhet i jubileumsåret. Driftskredittordningen, slik vi kjenner den i dag, ble etablert i 1967 og er et av de tiltak som har gjort det mulig for den norske bonden å drive lønnsomt. I årene som fulgte etableringen av Landkreditt Bank i 2002, var vi med på å presse ned rentenivået med cirka to prosent. Nå tar vi igjen rollen som prispresser. Med ny nominell driftskredittrente på 3,65 prosent, ønsker Landkreditt å feire prispresserrollen og stimulere til en sunn konkurranse som kommer landbruket til gode. Rentekuttet, som er på hele 0,85 prosentpoeng, innebærer en medlemsfordel på cirka 9 millioner kroner, sett opp mot snittet i markedet. Dersom alle andre bønder fikk tilsvarende rente på driftskreditten som Landkreditt Bank nå gir til medlemmene, kan vi anslå at landbruket kunne ha spart ytterligere 30 millioner kroner. Dette gir en potensiell totalbesparelse for landbruket på hele 39 millioner kroner. Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke medlemmer, tillitsvalgte, styrene og ansatte for innsatsen og samarbeidet i Jeg ønsker dere alle et godt og tjenlig jubileumsår i Med vennlig hilsen Knut A Nordmo 6 Landkreditt

7 nøkkeltall Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (%) 2,94 3,41 Årsresultat (mill. kr.) 140,8 111,2 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,90 15,53 Landkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 2,6 21,0 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 95,28 96,82 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 91,3 51,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,73 13,55 Utlånsvekst (%) 0,61 3,27 Innskuddsvekst (%) 2,92-1,54 Innskuddsdekning (%) 93,74 91,64 Tapsprosent (%) 0,12 0,13 Misligholdsprosent (%) 1,54 1,73 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 21,0 18,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 20,06 19,75 Utlånsvekst (%) 11,22 11,42 Tapsprosent (%) 0,06 0,00 Misligholdsprosent (%) 1,28 1,17 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 21,2 18,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 20,34 21,49 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 Landkreditt Forvaltning Forvaltet volum (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 1,6 0,0 Egenkapital (mill. kr.) LandkredittGården Årsresultat (mill. kr.) 10,7 10,8 (Alle tall pr. 31. desember2014) 7

8 Ren kjernekapitaldekning (%) Ren kjernekapitaldekning i prosent Ren (%) Ren kjernekapitaldekning (%) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,53 Ren kjernekapitaldekning (%) 14,51 Ren kjernekapitaldekning 15,53 (%) 15,90 15,90 Kommende sterkt økende formelle minimumskrav til kapital har medført at konsernets solidietet er styrket gjennom tiltak for å øke inntjeningen. 13,69 erat utlånsvekst og god likviditet. 14,51 15,53 15,90 13,69 erat utlånsvekst og god likviditet. 14, ,69 erat utlånsvekst og god likviditet Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (Mill. kr) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Kostnader/inntekter i prosent Forvaltningskapital (mill. kr.) Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter (%) , ,00 66,00 Kostnader/inntekter (%) 59,00 Kostnader/inntekter (%) 66,00 Kostnader/inntekter 59,00 (%) 50,00 74,00 50,00 66,00 59,00 50,00 Grafen viser utviklingen i konsernets balanse. Utviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet. Nøkketallet er en indikator på effektivitet. Den positive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll Landkreditt

9 Innskuddsvekst i prosent Innskuddsvekst (%) 138 Innskuddsvekst (%) 50, ,4 2, Innskuddsvekst (%) 2,9 15, ,00 Innskuddsvekst (%) 10,3 20, , Innskuddsvekst (%) 2,9 15, ,9 rt nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter. 50,00 10,3 20,4-1,5 ositive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll. 2,9 følge av økte kapitalkrav må det være en god balanse mellom utlånsvekst og inntjening. 2, rm. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet. 2,9 rt nødvendig som 15,90 følge av sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter. til kapital har medført at konsernets 10,3 solidietet er styrket gjennom tiltak -1,5 for å øke inntjeningen. ositive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll. følge av økte kapitalkrav 2011 må det være en Årsresultat god 2012 balanse mellom (mill. utlånsvekst 2013kr.) og inntjening rm. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet. 2,9 rt til nødvendig kapital har som medført følge at av konsernets sterkt økende solidietet soliditetskrav er styrket Årsresultat fra gjennom offentlige (mill. kr.) tiltak -1,5 myndigheter. for å øke inntjeningen. ositive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll. følge av økte kapitalkrav må det være en Årsresultat god balanse mellom (mill. utlånsvekst kr.) og inntjening rm. Veksten har variert Årsresultat i takt med (mill. behovet kr) for likviditet. til kapital har medført at konsernets solidietet er styrket Årsresultat gjennom (mill. kr.) tiltak 111 for å øke inntjeningen. tviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet , , ,9 50,00 28 Utlånsvekst i prosent Innskuddsvekst (%) tviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet. tviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet Årsresultat (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) 5, Utlånsvekst (%) ,6 3,4 Utlånsvekst 3,1 (%) 2,9 5,6 3,1 Utlånsvekst (%) 3, , ,1 2,9 2,9 Innskudd er konsernets viktigste finansieringsform. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet. Den gode resultatutviklingen har i hovedsak vært nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav. Gode resultater styrker Landkreditts evne til å oppfylle det strategiske formålet med virksomheten. Konsernet har hatt en moderat utlånsvekst. Som følge av økte kapitalkrav må det være en god balanse mellom utlånsvekst og inntjening , ,

10 Konsern og selskapsstruktur Landkredittkonsernet omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Forvaltning AS og AS Landkredittgården. Landkreditt SA er også største eier i Landbruksforsikring AS. Landkreditt SA Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av lån takere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS. Landkreditt SA har pr. 31. desember medlemmer. Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Det strategiske mandatet (misjon) formuleres slik: Bidra til å bedre økonomien for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester til landbruket. Vekst også innenfor andre kundegrupper muliggjøres ved at disse foretrekker Landkreditt på basis av våre verdier, sterke kunderelasjoner og konkurransedyktige betingelser. Landkreditt Bank AS Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september Banken er et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Banken har særpreg som annerledes; den er ikke en av storbankene, den er heller ikke en lokalbank med geografisk begrenset tilhørighet. Den kombinerte landbruks- og bankkompetansen har skapt en sterk posisjon innenfor landbruket, både i næringsvirksomhetene og hos bøndene. Dette reflekteres i en solid utlånsportefølje med lav risiko. Landkreditt Bank har siden oppstarten av bankvirksomheten også opparbeidet en meget god kundeportefølje innen personmarkedet. Landkreditt Finans Landkreditt Finans startet sin operative virksomhet i juni Selskapet eies av Landkreditt Bank AS i fellesskap med Felleskjøpet Agri BA og Arella AS. Landkreditt Finans AS bidrar til realisering av konsernets strategi gjennom å ha forretningsansvaret for produktene leasing og salgspantfinansiering. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og salgskontorer i Gjøvik, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Landkreditt Forvaltning AS Landkreditt Forvaltning AS eies i hovedsak av Landkreditt AS. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapir fond 8. august Landkreditt SA overtok aksjemajoriteten i selskapet i oktober Landkreditt Forvaltning forvalter aksjefondene Landkreditt Norge, Landkreditt Kina og Landkreditt Aksje Global samt rentefondene Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra. AS Landkredittgården AS Landkredittgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretningsvirksomhet. Selskapet eier eiendommen Karl Johans gate 45. Hele eiendommen er utleid til Landkreditt Bank samt restaurant og varehandel. Landkreditt Boligkreditt AS Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010 som et heleid datterselskap av Landkreditt Bank AS. Selskapet er konsernets finansierings foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett knyttet til finansiering av boligeiendommer innen personmarkedet. Operativ virksomhet startet 17. desember Landkreditt

11 Organisasjonskart konsernet Landkreditt SA Landkreditt SA AS Landkreditt- Gården Landkreditt Bank AS Landkreditt Forvaltning AS Landbruksforsikring AS Landkreditt Finans AS Landkreditt Boligkreditt AS (pr. 31. desember2014) Organisasjonskart Landkreditt Bank AS Konsernsjef Administrasjon Risikostyring Økonomi Marked og IKT salg og kunde JURIDISK regnskap Finans Personal Eiendomsdrift FORRETNINGS- UTVIKLING PLATTFORM Marked Kreditt og spesialengasjement Personmarked Landbruk og NÆring Depot- og låneadm. Kundeservice Distrikts- Sjefer SPARING (pr. 31. desember2014) 11

12 SAMFUNNSANSVAR I Landkreditt Landkreditt skal bruke konsernets samlede kunnskaper og ressurser for å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Landkreditt er et samvirkeforetak etablert og drevet i samsvar med samvirkeprinsippene, hvor bruker- og medlemsnytte er sentrale begreper. Formålet er å bidra til bedre økonomi for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester og produkter til landbruket. Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal vi ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet. Aktiv praktisering av vårt samfunnsansvar og en høy etisk standard er grunnleggende for at konsernet skal ha tillit fra omverdenen og oppnå de forretningsmessige målene og kunne ivareta samvirkeoppgaven på en god måte. Det er vedtatt retningslinjer i Landkreditt som gir uttrykk for ti hovedtemaer som vi har identifisert som vesentlige for vårt arbeid med samfunnsansvar. Retningslinjene beskriver hvordan vi ønsker å jobbe med disse områdene. Retningslinjer for samfunnsansvar er tilgjengelig på våre nettsider. MENNESKERETTIGHETER Landkreditt skal i sin virksomhet støtte og respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene, og sikre at vi ikke medvirker til brudd på disse. Dette gjelder både internt i egen virksomhet og ut mot i forhold til samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av våre aktiviteter. Det er i 2014 utarbeidet en standard erklæring som skal brukes som vedlegg til alle leverandørkontakter vi inngår. Slik sikrer vi at våre samarbeidspartnere etterlever de samme retningslinjene som Landkreditt. ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG SOSIALE FORHOLD Landkreditt skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høy arbeidsglede. Landkreditt har interne rutiner for ansettelser og arbeidsvilkår som sikrer at alle ansatte har rettigheter i tråd med lov- og avtaleverket. Alle medarbeidere har skriftlige arbeidskontrakter, regulert arbeidstid og gode arbeidsforhold. Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/kolleger, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter. Den som føler seg diskriminert eller mobbet skal tas på alvor. Landkreditt er medlem i Finans Norge og er dermed omfattet av gjeldende tariffavtaler innenfor dette tariffområdet. I 2014 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse hvor blant annet arbeidsglede ble målt. Resultatene viste at vi har en arbeidsglede score på 69, som er en økning fra 2013 (68). Det jobbes med konkrete tiltak og aktiviteter for ytterligere å øke arbeids gleden over tid. BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON Landkreditt er en virksomhet som er avhengig av tillit fra medlemmer, kunder, tillitsvalgte, myndigheter og samfunnet for øvrig. Det er nulltoleranse overfor alle former for korrupsjon. Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere skal være i stand til å håndtere vanskelige situasjoner og følge alle lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet. Alle med arbeidere signerer ved ansettelse på at de har satt seg inn i våre etiske retningslinjer og påtar seg å følge dem. Innholdet i retningslinjene gjennomgås årlig. Konsernets etiske retningslinjer ble revidert i Disse er tilgjengelig på våre nettsider. Det er ikke rapportert om brudd på de etiske retnings linjene i Samfunnsansvar i Landkreditt

13 Energi og klimaregnskap energi Utslipp Utslipp Kategori Funksjon Forbruk Enhet (MWh) (tco2e) (fordeling) Transport Diesel liter % Bensin liter % Scope 1 total % Electricity Norway kwh % Fjernvarme Norsk miks kwh % Scope 2 total % Flyreiser Fly nordisk Ant.reiser % Andre reiser Hotell, Norden Direkte døgn % Hotell, Norden Reiseselskap 35.0 døgn % Avfall Restavfall,forbrenning 5.0 m % Restavfall,forbrenning kg % Papir,gjenvinning 12.8 m3 Papir,gjenvinning kg Glass,gjenvinning 0.1 m3 Scope 3 total % Total % Scope 1: Transport: Estimert forbruk av fossilt brensel fra km-godtgjørelse rapportert. Scope 2: Elektrisitet og elektrisitet: Faktisk eller estimert forbruk av elektrisitet og fjernvarme i egen-eide eller leide lokaler/bygg, inkludert andel av elektrisitetsforbruk til f.eks. oppvarming av fellesarealer. Rapportert i kwh fra hver av Landkreditts avdelinger. Scope 3: Fly og forretningsreiser: Målt antall reiser, alle i Norden, rapportert i antall reiser fra hver av Landkreditts avdelinger. Avfall: Rapportert avfall i l og kg eller kubikk per avfallsfraksjon, samt behandlingmetode (resirkulert, energigjenvunnet, deponert). Hotell, Norden: Antall netter på hotell i Norden. Rapportert i antall fra Landkreditts avdelinger. 13

14 DET YTRE MILJØ Landkreditt er opptatt av å være en samfunnsaktør som tar vare på miljøet. Vi tror på at fokus på miljø også bidrar til at vi når våre forretningsmessige mål. Våre fotavtrykk innenfor miljødimensjonen er først og fremst knyttet til energi og papirforbruk. Vår viktigste distribusjonskanal er nettbanken, og hovedvekten av de ansatte i konsernet Landkreditt arbeider på hovedkontoret i Landkredittgården på Karl Johans gate 45. ENERGI Landkredittgården ble oppført i 1897 og vi har holdt til i bygget siden Bygningen har en historisk verdi som er viktig for oss å ta vare på. Samtidig skaper dette en utfordring i forhold til å møte dagens krav til energi effektivitet. Gårdens totale areal er på 6.183m2. Kjeller, første og andre etasje leies ut til restaurantdrift og butikk. De øvrige etasjene benyttes til kontorformål. Landkredittgården varmes primært opp av fjernvarme. I tillegg forbruker Landkreditt elektrisitet. Det har vært en betydelig reduksjon i energiforbruket de siste årene, men det er fortsatt potensiale for redusert forbruk. Vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere energiforbruket, for gården totalt sett. Det var et fokusområde i 2014 å redusere energibruken, og vi har oppnådd en betydelig reduksjon i energi forbruket. I 2014 har vi for første gang utarbeidet en rapport som viser vårt klimaregnskap. Denne rapporten viser oversikten over vårt klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klima regnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for å redusere vårt energiforbruk og tilhørende GHG-utslipp. Denne årlige rapporten gjør oss i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere oss selv over tid. Årsrapport klimagassutslipp (tco2e) %-vis endring Kategori Funksjon fra forrige år Transport Diesel 10,9 100,0 % Bensin 13,4 100,0 % Scope 1 utslipp 24,3 100,0 % Fjernvarme Norsk miks 16,4 100,0 % Electricity Norway 4,9 100,0 % Scope 2 utslipp 21,3 100,0 % Avfall Papir,gjenvinning Glass,gjenvinning Restavfall,forbrenning 0,7 100,0 % Flyreiser Fly nordisk 11,2 100,0 % Andre reiser Hotell, Norden Reiseselskap 1,0 100,0 % Hotell, Norden Direkte 0,2 100,0 % Scope 3 utslipp 13,0 100,0 % Totale utslipp 58,6 100,0 % Utslippene fra Landkreditt SA fordeler seg ganske jevnt utover Scope 1 (direkte utslipp), Scope 2 (utslipp fra energibruk) og Scope 3 (indirekte utslipp) er første året Landkreditt fører klimaregnskap, så det er ingen tidligere tall å sammenligne med. Gjennomsnittsforbruk av elektrisitet for et norsk kontorbygg er i kwh/m2. Landkreditt Bank ligger godt under dette, med 175,7 kwh/m2. 14 Samfunnsansvar i Landkreditt

15 Samarbeid med organisasjoner med røtter i landbruket Vi samarbeider med en rekke organisasjoner som jobber for det norske landbruket og bygdelivet. NORGES BONDELAG Vårt formål om å tilby gode finansløsninger for landbruket gjør det naturlig for oss å samarbeide med Norges Bondelag. Samarbeidsavtalen gir blant annet medlemsfordeler på våre produkter og tjenester. NORGES BYGDEKVINNELAG Vi støtter Norges Bygdekvinnelag som i over 60 år har arbeidet for levende bygder og kvinnenes økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnene har også fokus på matkultur og at bygda skal være en moderne møteplass. BONDENS MARKED Landkreditt Bank har alle banktjenestene på nett og mobil som gjør oss til en moderne kortreist bank. På samme måte ønsker vi at alle skal ha tilgang til norske kortreiste kvalitetsprodukter. Derfor støtter vi Bondens marked, slik at de gode og unike varene kan komme ut til forbruker via lokale markeder. 4H NORGE OG NORGES BYGDEUNGDOMSLAG Landkreditt har i mange år hatt et samarbeid med ungdomsorganisasjonene 4H Norge og Norges Bygdeungdomslag (NBU). Av konkrete aktiviteter kan vårt aktivitetsfond trekkes frem, der Landkreditt i samarbeid med Norges Bygdeungdoms- lag deler ut kroner i støtte til aktiviteter i lokale bygdeungdomslag. I 2014 delte vi ut midler til 31 ulike arrangementer. Ut over dette yter vi støtte til begge organisasjonene sentralt, både direkte og gjennom Norsk Landbrukssamvirke. 15

16 landkreditt Bank Administrasjon Risikostyring Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Administrasjonssekretær Anders Sigstad Organisasjonssjef Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Analytiker Rune Nordbye Analytiker JURIDISK Depot og låneadministrasjon Lars Tore Myklatun Direktør Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Hege Enerud Camilla Gimse Petersen Marked og IKT Marked Einar Storsul Direktør Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Eldrid Kjernli Skau Kristina Lindberg Line Sollie Karlsen Forretningsutvikling Mariann Baugerud Leder Forretningsutvikling Håvard Andrè Nes Bjørn Anders Gislerud Øyvind Hestnes Øyvind Gulbjørnrud Marianne Rudlang 16

17 Plattform SALG OG KUNDE Personmarked Stian Torp Leder Plattform Fredrik Vik Arooj Imran Emil Inversini Direktør Lars Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Sparing Pernille H. Havaas Pål Alexander Marcussen Maj-Britt Kelle Martin Flaaten Sandra Gadell Hauge Jørgen Østby Kreditt og spesialengasjement Landbruk og Næring Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Per Morten Lønn Marianne Kirchoff Banksjef Landbruk Karianne Lundberg Pettersen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Une Leirset Tysdal Linda Helgå Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen 17

18 Landbruk og Næring Anne Marit Gjelten Øsmundset Ingrid Fjellstad Luke Andre Halse Klaffmo Line Maria Sandhaug Bertel Hellum-Håkestad Tone Anita Repseth Distriktssjefer Kundeservice Torbjørn Skjeppe Leder distriktssjefer Thomas Engan Peder Skåre Lars Erik Lundby Voung Lu Else-Lill Grønli Leder kundeservice Ola Standish Charlotte Nguyen Madeleine Sorkness Marthe Alman Kaas Harsem Hege Simonsen Henning Hansen Økonomi Petter Fredrik Lindstad Vivian O. Øverstad Geir Idar Røsdal Lene Huus-Hansen Anne Mette Løkken Jon Martin Østby Direktør 18

19 Regnskap Finans Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Personal Eiendomsdrift Siw H. Farstad Personalsjef Pål Svensson Landkreditt Forvaltning Brita C. Knutson Adm. Direktør Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Marianne Sulusnes Administrasjonssjef Tommy Lindgren Sigurd Klev Jens Sefland 19

20 Landkreditt FInans Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig Kjetil Kummen Brynjar Hestvik Larsen Johnny Johnsen Sissel Farstad Dahle Jostein Gravdal Mette Haavik Janne Longva Holen Heidi Haugen Lyng Øystein Juliussen Foto Finans: Salt Studio 20

21 Tillitsvalgte 2014 Styrende organer Medlemskapet i Landkreditt er knyttet til bruk av produkter i banken; driftskreditt, samt lån og kreditter med pant i landbrukseiendommer. Ved årsskiftet 2013/2014 var det medlemmer (10.017) hvorav kvinner (3.452). Medlemmer til Landkreditts årsmøte velges gjennom distriktsvise valg som gjennomføres elektronisk på nett. Distrikter med færre enn 500 medlemmer velger en årsmøterepresentant medlemmer gir rett til å velge to representanter. Distrikter med medlemmer velger tre representanter og distrikter med mer enn medlemmer velger fire representanter. Årsmøtet 2015 vil bestå av 26 representanter. Årsmøte er samvirkeforetakets øverste organ og velger blant annet 5 av 7 medlemmer i styret. De ansatte velger 2 medlemmer. Årsmøte velger et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 velges av årsmøtet og 4 av og blant de ansatte i konsernet. Landkreditts styre består pr 31. desember 2014 av 4 menn og 3 kvinner og med 1 kvinne og 2 menn som varamedlem. Landkreditt SA Årsmøte valgt av medlemmene i elektronisk medlemsvalg. Østfold Repr.: Hanne Røed, Halden 2012/14 Repr.: Bjørn Brustugun, Trøgstad 2013/15 1. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy 2014/15 2. vara: Jarle Hoff Syversby, Tomter 2014/15 Oslo/Akershus Repr.: Anne Berit Haga, Nes 2013/15 Repr.: Aksel Klever, Skedsmo 2013/15 Repr.: Hans Ellef Wettre, Asker 2013/15 1. vara: Odd Einar Hjortnæs, Asker 2014/15 2. vara: Wenche Andal Hofsrud, Nes 2014/15 3. vara Lars Gudbrand Skjennum, Nannestad 2014/15 Hedmark Repr.: Ivar Skramstad, Hamar 2013/15 Repr.: Knut Ryhaug, Folldal 2013/15 1. vara: Tormod Skramstad, Åmot 2014/16 2. vara: Geir Lervang, Rendalen 2014/16 Oppland Repr.: Per Heringstad, Sel 2014/16 Repr.: Kjell Østen, Brandbu 2013/15 1. vara: Gro Haraldsdotter Arneng 2014/16 2. vara: Craig Leo Bertoia, Gjøvik 2013/15 Buskerud Repr.: Torleif Olav Terum, Modum 2014/16 Repr.: Engebret Korvald, Nedre Eiker 2013/15 1. vara: Hans Terje Hamremoen, Krødsherad 2014/16 2. vara: Knut Espen Riis, Lier 2014/16 Vestfold Repr.: Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2013/15 Repr.: Hans Kristian Teien, Sande 2014/16 1. vara: Dag Fredrik Eftedal, Larvik 2014/15 2. vara: Anne-Kari Hedlund, Stavern 2014/15 Telemark Repr.: Per Ballestad, Skien 2013/15 1. vara: Knut Haugland, Bø i Telemark 2013/15 Aust- og Vest-Agder Repr.: Åge Gyland, Flekkefjord 2014/16 1. vara Rogaland Repr.: Trond Lode, Hå 2014/16 Repr.: Torleif Stople, Skjold 2013/15 1. vara: Stein Pettersen 2014/15 2. vara: Margunn Vatne, Sola 2014/15 Hordaland Repr.: Heidi-Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2013/15 1. Vara: Jan Hauge, Bergen 2013/15 Sogn og Fjordane Repr.: Inge Brekke, Bjordal (fung. representant) 2014/15 Møre og Romsdal Repr.: Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 2014/16 Repr.: Othild Bakken Tjugen, Eide 2013/15 1. vara: Odd Einar Fjørtoft, Haram 2013/15 2. vara: Magnhild Vik, Rauma 2013/15 21

22 Sør-Trøndelag Repr.: Lisbeth Norbye, Selbu 2013/15 1. vara: Martin Jensen, Trondheim 2013/15 Nord-Trøndelag Repr.: Arne Holan, Verdal 2014/16 Repr.: Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2013/15 1. vara: Sigmund Johansen, Nærøy 2013/15 2. vara: Anne Oldervik, Frosta 2013/15 Nordland Repr.: Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2014/16 Vara: Egil Norheim, Sortland 2014/16 Troms og Finnmark Repr.: Ola Johansen, Svanvik 2013/15 Vara: Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv 2013/15 Landkreditt SA Representantskap valgt på årsmøte 27. og 28. mars 2014 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2014/16 Hans Harald Kirkevold, Re 2014/16 Torleif Stople, Skjold 2014/16 Arne Holan, Verdal 2013/15 Bjørn Brustugun, Trøgstad 2014/16 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2013/15 Lisbeth Nordbye, Selbu 2014/16 Oddveig Gikling-Bjørnå 2013/15 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Repr.: Bjørn Gimming, Halden 2013/15 Vara: Knut Hoff, Sørum 2013/15 Norsk Bonde- og småbrukarlag Repr.: Arne Grue, Os i Østerdalen 2013/15 Vara: Olaf Godli, Oslo 2013/15 Norsk Landbrukssamvirke Repr.: Sveinung Svebestad, Sandnes 2013/15 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2013/15 Vara til representantskapet Othild Bakken Tjugen, Eide 2014/16 Ivar Skramstad, Hamar 2014/16 Ola Johansen, Svanvik 2014/16 Valgt for de ansatte i konsernet Per Bjarne Kvande 2014/16 Helen Nordahl 2014/16 Torbjørn Skjeppe 2013/15 Inger Neple 2013/15 Vara for de ansatte i konsernet Anne Mette Løkken 2013/15 Mina Sofie Homstvedt 2014/16 Kontrollkomité Anne Berit Haga, Nes (Leder) 2013/15 Jone Engh, Bærum 2014/16 Steen Erik Høj, Løten 2013/15 Jan Olav Tømmerås, Overhalla (vara) 2013/15 Styret Knut A. Nordmo, Andøy (styreleder) 2014/15 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger (nestleder) 2014/15 Kai Linnes, Oslo 2014/16 Hans Edvard Torp, Re 2013/15 Anne Mette Løkken (ansatt) 2014/16 Anders Sigstad (ansatt) 2013/15 Elisabeth Gjems, Åmot 2013/15 Ove Aanestad, Hå (vara) 2014/15 Marianne Rudlang (ansatt vara) 2013/15 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2014/16 Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Årsmøtet Årsmøte ble avholdt 27. og 28. mars 2014 på Hotel Bristol, Oslo. På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2013 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent. Følgende valg skjedde på dette møtet Styret: Som styreleder ble Knut A. Nordmo gjenvalgt for 1 år. Annikken Kjær Haraldsen ble valgt til nestleder for ett år. Kai Linnes ble valgt som styremedlem i 2 år. Ove Aanestad ble valgt som varamedlem til styret for 1 år. De ansatte valgte i 2014 ved uravstemming Anne Mette Løkken som styremedlem for 2 år og Øyvind Hestnes som varamedlem for 2 år til styret. Som revisor ble gjenvalgt PricewaterhouseCoopers AS for 1 år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket. 22 Landkreditt

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Innhold s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010 Virksomheten 2010 1 av 17 Redegjørelse fra konsernsjefen 2010 ble et godt år for SpareBank 1 SMN med overskudd etter skatt som for første gang passerte én milliard kroner. Vi er i det nye året bedre rustet

Detaljer