ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår"

Transkript

1 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

2 2

3 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA

4 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten er trykket hos Flisa Trykkeri på Papyrus Multidesign papir, som er et svanenmerket papir. Flisa Trykkeri har avtale med Eidsiva Energi på at energien som brukes ved trykking garantert er fornybar. Trykksakene fraktes med trykkeriets eget selskap Miljøkraft AS og Flisa har samarbeid med miljøorganisasjonen ZERO for å hele tiden være i forkant av utviklingen innen miljøvennlig transport og holdninger.

5 INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur Organisasjonskart Samfunnsansvar i Landkreditt Ansatte i Landkreditt Tillitsvalgte Hilsen fra konsernsjefen Landkreditt konsern...29 Styrets beretning (felles beretning for Landkreditt konsern og Landkreditt SA) Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Kontrollkomite God selskapsledelse Landkreditt SA...87 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter... 91

6 Hilsen fra Styreleder Det 99. driftsåret i Landkreditt er lagt bak oss, og vi når igjen de viktigste økonomiske målene som ble lagt for Landkreditt-konsernet frem mot Det har vært en positiv utvikling i alle konsernselskapene gjennom 2014, inkludert tilknyttede selskaper, noe styret er svært godt fornøyd med. Styrets ambisjoner om å sikre, utvikle og styrke Landkreditts evne til å være et strategisk redskap for medlemmene og landbrukets utøvere både på kort og lang sikt, forutsetter at konsernet når sine budsjetterte resultater. Derfor er styret meget tilfreds med resultatene, som er historisk høye og helt nødvendige for å oppfylle Landkreditt sitt formål og betydning som strategisk redskap for landbruket. Samtidig som at Landkreditt oppnår rekordresultater, ser vi en vekst innen kjerneområdet landbruk på 6,6 prosent. Dette bekrefter at Landkreditt er konkurransedyktig og en drivende kraft innen pris og produkter, både direkte og indirekte, gjennom at de andre aktørene må underby Landkreditts rentebetingelser. Veksten er viktig, ikke bare i landbruksmarkedet, men også i person markedet. Vekst i personmarkedet gjør at Landkreditt kan bygge et nødvendig volum som bidrar til å holde kostnadene til drift og utvikling på et akseptabelt nivå, samtidig med at inntjeningen styrkes. Styret ønsker å bygge konsernet slik at det i fremtiden blir enda bedre i stand til å skape fordeler for egne medlemmer. Samtidig skal Landkreditt Bank være et naturlig og fordelaktig valg for personkundene. Det har også i 2014 blitt jobbet mot politiske beslutningstakere og embetsverk med tanke på en ny finansvirksomhetslov. Målet har vært å sikre at Landkreditts medlemmer også i fremtiden skal ha kontroll og styring over egen kapital. Tilbakemeldingene på våre innspill til nytt lovverk er positive, men endelig fasit får vi ikke før Stortinget har gjort sin behandling i løpet av Styret har i den siste tiden forberedt konsernet på Landkreditts 100-årsmarkering. Vi har satt av datoen 24. september til en markering hvor styret ønsker å synliggjøre Landkreditts betydning og bidrag i utviklingen av norsk landbruk. Dette er perspektiver vi tar med oss videre i utviklingen av fremtidens Landkreditt. Styret ønsker å gi medlemmene en oppmerksomhet i jubileumsåret. Driftskredittordningen, slik vi kjenner den i dag, ble etablert i 1967 og er et av de tiltak som har gjort det mulig for den norske bonden å drive lønnsomt. I årene som fulgte etableringen av Landkreditt Bank i 2002, var vi med på å presse ned rentenivået med cirka to prosent. Nå tar vi igjen rollen som prispresser. Med ny nominell driftskredittrente på 3,65 prosent, ønsker Landkreditt å feire prispresserrollen og stimulere til en sunn konkurranse som kommer landbruket til gode. Rentekuttet, som er på hele 0,85 prosentpoeng, innebærer en medlemsfordel på cirka 9 millioner kroner, sett opp mot snittet i markedet. Dersom alle andre bønder fikk tilsvarende rente på driftskreditten som Landkreditt Bank nå gir til medlemmene, kan vi anslå at landbruket kunne ha spart ytterligere 30 millioner kroner. Dette gir en potensiell totalbesparelse for landbruket på hele 39 millioner kroner. Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke medlemmer, tillitsvalgte, styrene og ansatte for innsatsen og samarbeidet i Jeg ønsker dere alle et godt og tjenlig jubileumsår i Med vennlig hilsen Knut A Nordmo 6 Landkreditt

7 nøkkeltall Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (%) 2,94 3,41 Årsresultat (mill. kr.) 140,8 111,2 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,90 15,53 Landkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 2,6 21,0 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 95,28 96,82 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 91,3 51,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,73 13,55 Utlånsvekst (%) 0,61 3,27 Innskuddsvekst (%) 2,92-1,54 Innskuddsdekning (%) 93,74 91,64 Tapsprosent (%) 0,12 0,13 Misligholdsprosent (%) 1,54 1,73 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 21,0 18,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 20,06 19,75 Utlånsvekst (%) 11,22 11,42 Tapsprosent (%) 0,06 0,00 Misligholdsprosent (%) 1,28 1,17 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 21,2 18,5 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 20,34 21,49 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 Landkreditt Forvaltning Forvaltet volum (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 1,6 0,0 Egenkapital (mill. kr.) LandkredittGården Årsresultat (mill. kr.) 10,7 10,8 (Alle tall pr. 31. desember2014) 7

8 Ren kjernekapitaldekning (%) Ren kjernekapitaldekning i prosent Ren (%) Ren kjernekapitaldekning (%) Ren kjernekapitaldekning (%) 15,53 Ren kjernekapitaldekning (%) 14,51 Ren kjernekapitaldekning 15,53 (%) 15,90 15,90 Kommende sterkt økende formelle minimumskrav til kapital har medført at konsernets solidietet er styrket gjennom tiltak for å øke inntjeningen. 13,69 erat utlånsvekst og god likviditet. 14,51 15,53 15,90 13,69 erat utlånsvekst og god likviditet. 14, ,69 erat utlånsvekst og god likviditet Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (Mill. kr) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Kostnader/inntekter i prosent Forvaltningskapital (mill. kr.) Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter (%) Kostnader/inntekter (%) , ,00 66,00 Kostnader/inntekter (%) 59,00 Kostnader/inntekter (%) 66,00 Kostnader/inntekter 59,00 (%) 50,00 74,00 50,00 66,00 59,00 50,00 Grafen viser utviklingen i konsernets balanse. Utviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet. Nøkketallet er en indikator på effektivitet. Den positive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll Landkreditt

9 Innskuddsvekst i prosent Innskuddsvekst (%) 138 Innskuddsvekst (%) 50, ,4 2, Innskuddsvekst (%) 2,9 15, ,00 Innskuddsvekst (%) 10,3 20, , Innskuddsvekst (%) 2,9 15, ,9 rt nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter. 50,00 10,3 20,4-1,5 ositive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll. 2,9 følge av økte kapitalkrav må det være en god balanse mellom utlånsvekst og inntjening. 2, rm. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet. 2,9 rt nødvendig som 15,90 følge av sterkt økende soliditetskrav fra offentlige myndigheter. til kapital har medført at konsernets 10,3 solidietet er styrket gjennom tiltak -1,5 for å øke inntjeningen. ositive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll. følge av økte kapitalkrav 2011 må det være en Årsresultat god 2012 balanse mellom (mill. utlånsvekst 2013kr.) og inntjening rm. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet. 2,9 rt til nødvendig kapital har som medført følge at av konsernets sterkt økende solidietet soliditetskrav er styrket Årsresultat fra gjennom offentlige (mill. kr.) tiltak -1,5 myndigheter. for å øke inntjeningen. ositive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll. følge av økte kapitalkrav må det være en Årsresultat god balanse mellom (mill. utlånsvekst kr.) og inntjening rm. Veksten har variert Årsresultat i takt med (mill. behovet kr) for likviditet. til kapital har medført at konsernets solidietet er styrket Årsresultat gjennom (mill. kr.) tiltak 111 for å øke inntjeningen. tviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet , , ,9 50,00 28 Utlånsvekst i prosent Innskuddsvekst (%) tviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet. tviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet Årsresultat (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) Utlånsvekst (%) 5, Utlånsvekst (%) ,6 3,4 Utlånsvekst 3,1 (%) 2,9 5,6 3,1 Utlånsvekst (%) 3, , ,1 2,9 2,9 Innskudd er konsernets viktigste finansieringsform. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet. Den gode resultatutviklingen har i hovedsak vært nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav. Gode resultater styrker Landkreditts evne til å oppfylle det strategiske formålet med virksomheten. Konsernet har hatt en moderat utlånsvekst. Som følge av økte kapitalkrav må det være en god balanse mellom utlånsvekst og inntjening , ,

10 Konsern og selskapsstruktur Landkredittkonsernet omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Forvaltning AS og AS Landkredittgården. Landkreditt SA er også største eier i Landbruksforsikring AS. Landkreditt SA Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av lån takere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS. Landkreditt SA har pr. 31. desember medlemmer. Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Det strategiske mandatet (misjon) formuleres slik: Bidra til å bedre økonomien for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester til landbruket. Vekst også innenfor andre kundegrupper muliggjøres ved at disse foretrekker Landkreditt på basis av våre verdier, sterke kunderelasjoner og konkurransedyktige betingelser. Landkreditt Bank AS Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september Banken er et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Banken har særpreg som annerledes; den er ikke en av storbankene, den er heller ikke en lokalbank med geografisk begrenset tilhørighet. Den kombinerte landbruks- og bankkompetansen har skapt en sterk posisjon innenfor landbruket, både i næringsvirksomhetene og hos bøndene. Dette reflekteres i en solid utlånsportefølje med lav risiko. Landkreditt Bank har siden oppstarten av bankvirksomheten også opparbeidet en meget god kundeportefølje innen personmarkedet. Landkreditt Finans Landkreditt Finans startet sin operative virksomhet i juni Selskapet eies av Landkreditt Bank AS i fellesskap med Felleskjøpet Agri BA og Arella AS. Landkreditt Finans AS bidrar til realisering av konsernets strategi gjennom å ha forretningsansvaret for produktene leasing og salgspantfinansiering. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og salgskontorer i Gjøvik, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Landkreditt Forvaltning AS Landkreditt Forvaltning AS eies i hovedsak av Landkreditt AS. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapir fond 8. august Landkreditt SA overtok aksjemajoriteten i selskapet i oktober Landkreditt Forvaltning forvalter aksjefondene Landkreditt Norge, Landkreditt Kina og Landkreditt Aksje Global samt rentefondene Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra. AS Landkredittgården AS Landkredittgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretningsvirksomhet. Selskapet eier eiendommen Karl Johans gate 45. Hele eiendommen er utleid til Landkreditt Bank samt restaurant og varehandel. Landkreditt Boligkreditt AS Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010 som et heleid datterselskap av Landkreditt Bank AS. Selskapet er konsernets finansierings foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett knyttet til finansiering av boligeiendommer innen personmarkedet. Operativ virksomhet startet 17. desember Landkreditt

11 Organisasjonskart konsernet Landkreditt SA Landkreditt SA AS Landkreditt- Gården Landkreditt Bank AS Landkreditt Forvaltning AS Landbruksforsikring AS Landkreditt Finans AS Landkreditt Boligkreditt AS (pr. 31. desember2014) Organisasjonskart Landkreditt Bank AS Konsernsjef Administrasjon Risikostyring Økonomi Marked og IKT salg og kunde JURIDISK regnskap Finans Personal Eiendomsdrift FORRETNINGS- UTVIKLING PLATTFORM Marked Kreditt og spesialengasjement Personmarked Landbruk og NÆring Depot- og låneadm. Kundeservice Distrikts- Sjefer SPARING (pr. 31. desember2014) 11

12 SAMFUNNSANSVAR I Landkreditt Landkreditt skal bruke konsernets samlede kunnskaper og ressurser for å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Landkreditt er et samvirkeforetak etablert og drevet i samsvar med samvirkeprinsippene, hvor bruker- og medlemsnytte er sentrale begreper. Formålet er å bidra til bedre økonomi for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester og produkter til landbruket. Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal vi ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet. Aktiv praktisering av vårt samfunnsansvar og en høy etisk standard er grunnleggende for at konsernet skal ha tillit fra omverdenen og oppnå de forretningsmessige målene og kunne ivareta samvirkeoppgaven på en god måte. Det er vedtatt retningslinjer i Landkreditt som gir uttrykk for ti hovedtemaer som vi har identifisert som vesentlige for vårt arbeid med samfunnsansvar. Retningslinjene beskriver hvordan vi ønsker å jobbe med disse områdene. Retningslinjer for samfunnsansvar er tilgjengelig på våre nettsider. MENNESKERETTIGHETER Landkreditt skal i sin virksomhet støtte og respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene, og sikre at vi ikke medvirker til brudd på disse. Dette gjelder både internt i egen virksomhet og ut mot i forhold til samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av våre aktiviteter. Det er i 2014 utarbeidet en standard erklæring som skal brukes som vedlegg til alle leverandørkontakter vi inngår. Slik sikrer vi at våre samarbeidspartnere etterlever de samme retningslinjene som Landkreditt. ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG SOSIALE FORHOLD Landkreditt skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høy arbeidsglede. Landkreditt har interne rutiner for ansettelser og arbeidsvilkår som sikrer at alle ansatte har rettigheter i tråd med lov- og avtaleverket. Alle medarbeidere har skriftlige arbeidskontrakter, regulert arbeidstid og gode arbeidsforhold. Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/kolleger, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter. Den som føler seg diskriminert eller mobbet skal tas på alvor. Landkreditt er medlem i Finans Norge og er dermed omfattet av gjeldende tariffavtaler innenfor dette tariffområdet. I 2014 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse hvor blant annet arbeidsglede ble målt. Resultatene viste at vi har en arbeidsglede score på 69, som er en økning fra 2013 (68). Det jobbes med konkrete tiltak og aktiviteter for ytterligere å øke arbeids gleden over tid. BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON Landkreditt er en virksomhet som er avhengig av tillit fra medlemmer, kunder, tillitsvalgte, myndigheter og samfunnet for øvrig. Det er nulltoleranse overfor alle former for korrupsjon. Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere skal være i stand til å håndtere vanskelige situasjoner og følge alle lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet. Alle med arbeidere signerer ved ansettelse på at de har satt seg inn i våre etiske retningslinjer og påtar seg å følge dem. Innholdet i retningslinjene gjennomgås årlig. Konsernets etiske retningslinjer ble revidert i Disse er tilgjengelig på våre nettsider. Det er ikke rapportert om brudd på de etiske retnings linjene i Samfunnsansvar i Landkreditt

13 Energi og klimaregnskap energi Utslipp Utslipp Kategori Funksjon Forbruk Enhet (MWh) (tco2e) (fordeling) Transport Diesel liter % Bensin liter % Scope 1 total % Electricity Norway kwh % Fjernvarme Norsk miks kwh % Scope 2 total % Flyreiser Fly nordisk Ant.reiser % Andre reiser Hotell, Norden Direkte døgn % Hotell, Norden Reiseselskap 35.0 døgn % Avfall Restavfall,forbrenning 5.0 m % Restavfall,forbrenning kg % Papir,gjenvinning 12.8 m3 Papir,gjenvinning kg Glass,gjenvinning 0.1 m3 Scope 3 total % Total % Scope 1: Transport: Estimert forbruk av fossilt brensel fra km-godtgjørelse rapportert. Scope 2: Elektrisitet og elektrisitet: Faktisk eller estimert forbruk av elektrisitet og fjernvarme i egen-eide eller leide lokaler/bygg, inkludert andel av elektrisitetsforbruk til f.eks. oppvarming av fellesarealer. Rapportert i kwh fra hver av Landkreditts avdelinger. Scope 3: Fly og forretningsreiser: Målt antall reiser, alle i Norden, rapportert i antall reiser fra hver av Landkreditts avdelinger. Avfall: Rapportert avfall i l og kg eller kubikk per avfallsfraksjon, samt behandlingmetode (resirkulert, energigjenvunnet, deponert). Hotell, Norden: Antall netter på hotell i Norden. Rapportert i antall fra Landkreditts avdelinger. 13

14 DET YTRE MILJØ Landkreditt er opptatt av å være en samfunnsaktør som tar vare på miljøet. Vi tror på at fokus på miljø også bidrar til at vi når våre forretningsmessige mål. Våre fotavtrykk innenfor miljødimensjonen er først og fremst knyttet til energi og papirforbruk. Vår viktigste distribusjonskanal er nettbanken, og hovedvekten av de ansatte i konsernet Landkreditt arbeider på hovedkontoret i Landkredittgården på Karl Johans gate 45. ENERGI Landkredittgården ble oppført i 1897 og vi har holdt til i bygget siden Bygningen har en historisk verdi som er viktig for oss å ta vare på. Samtidig skaper dette en utfordring i forhold til å møte dagens krav til energi effektivitet. Gårdens totale areal er på 6.183m2. Kjeller, første og andre etasje leies ut til restaurantdrift og butikk. De øvrige etasjene benyttes til kontorformål. Landkredittgården varmes primært opp av fjernvarme. I tillegg forbruker Landkreditt elektrisitet. Det har vært en betydelig reduksjon i energiforbruket de siste årene, men det er fortsatt potensiale for redusert forbruk. Vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere energiforbruket, for gården totalt sett. Det var et fokusområde i 2014 å redusere energibruken, og vi har oppnådd en betydelig reduksjon i energi forbruket. I 2014 har vi for første gang utarbeidet en rapport som viser vårt klimaregnskap. Denne rapporten viser oversikten over vårt klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klima regnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for å redusere vårt energiforbruk og tilhørende GHG-utslipp. Denne årlige rapporten gjør oss i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere oss selv over tid. Årsrapport klimagassutslipp (tco2e) %-vis endring Kategori Funksjon fra forrige år Transport Diesel 10,9 100,0 % Bensin 13,4 100,0 % Scope 1 utslipp 24,3 100,0 % Fjernvarme Norsk miks 16,4 100,0 % Electricity Norway 4,9 100,0 % Scope 2 utslipp 21,3 100,0 % Avfall Papir,gjenvinning Glass,gjenvinning Restavfall,forbrenning 0,7 100,0 % Flyreiser Fly nordisk 11,2 100,0 % Andre reiser Hotell, Norden Reiseselskap 1,0 100,0 % Hotell, Norden Direkte 0,2 100,0 % Scope 3 utslipp 13,0 100,0 % Totale utslipp 58,6 100,0 % Utslippene fra Landkreditt SA fordeler seg ganske jevnt utover Scope 1 (direkte utslipp), Scope 2 (utslipp fra energibruk) og Scope 3 (indirekte utslipp) er første året Landkreditt fører klimaregnskap, så det er ingen tidligere tall å sammenligne med. Gjennomsnittsforbruk av elektrisitet for et norsk kontorbygg er i kwh/m2. Landkreditt Bank ligger godt under dette, med 175,7 kwh/m2. 14 Samfunnsansvar i Landkreditt

15 Samarbeid med organisasjoner med røtter i landbruket Vi samarbeider med en rekke organisasjoner som jobber for det norske landbruket og bygdelivet. NORGES BONDELAG Vårt formål om å tilby gode finansløsninger for landbruket gjør det naturlig for oss å samarbeide med Norges Bondelag. Samarbeidsavtalen gir blant annet medlemsfordeler på våre produkter og tjenester. NORGES BYGDEKVINNELAG Vi støtter Norges Bygdekvinnelag som i over 60 år har arbeidet for levende bygder og kvinnenes økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnene har også fokus på matkultur og at bygda skal være en moderne møteplass. BONDENS MARKED Landkreditt Bank har alle banktjenestene på nett og mobil som gjør oss til en moderne kortreist bank. På samme måte ønsker vi at alle skal ha tilgang til norske kortreiste kvalitetsprodukter. Derfor støtter vi Bondens marked, slik at de gode og unike varene kan komme ut til forbruker via lokale markeder. 4H NORGE OG NORGES BYGDEUNGDOMSLAG Landkreditt har i mange år hatt et samarbeid med ungdomsorganisasjonene 4H Norge og Norges Bygdeungdomslag (NBU). Av konkrete aktiviteter kan vårt aktivitetsfond trekkes frem, der Landkreditt i samarbeid med Norges Bygdeungdoms- lag deler ut kroner i støtte til aktiviteter i lokale bygdeungdomslag. I 2014 delte vi ut midler til 31 ulike arrangementer. Ut over dette yter vi støtte til begge organisasjonene sentralt, både direkte og gjennom Norsk Landbrukssamvirke. 15

16 landkreditt Bank Administrasjon Risikostyring Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Administrasjonssekretær Anders Sigstad Organisasjonssjef Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Analytiker Rune Nordbye Analytiker JURIDISK Depot og låneadministrasjon Lars Tore Myklatun Direktør Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Hege Enerud Camilla Gimse Petersen Marked og IKT Marked Einar Storsul Direktør Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Eldrid Kjernli Skau Kristina Lindberg Line Sollie Karlsen Forretningsutvikling Mariann Baugerud Leder Forretningsutvikling Håvard Andrè Nes Bjørn Anders Gislerud Øyvind Hestnes Øyvind Gulbjørnrud Marianne Rudlang 16

17 Plattform SALG OG KUNDE Personmarked Stian Torp Leder Plattform Fredrik Vik Arooj Imran Emil Inversini Direktør Lars Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Sparing Pernille H. Havaas Pål Alexander Marcussen Maj-Britt Kelle Martin Flaaten Sandra Gadell Hauge Jørgen Østby Kreditt og spesialengasjement Landbruk og Næring Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Per Morten Lønn Marianne Kirchoff Banksjef Landbruk Karianne Lundberg Pettersen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Une Leirset Tysdal Linda Helgå Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen 17

18 Landbruk og Næring Anne Marit Gjelten Øsmundset Ingrid Fjellstad Luke Andre Halse Klaffmo Line Maria Sandhaug Bertel Hellum-Håkestad Tone Anita Repseth Distriktssjefer Kundeservice Torbjørn Skjeppe Leder distriktssjefer Thomas Engan Peder Skåre Lars Erik Lundby Voung Lu Else-Lill Grønli Leder kundeservice Ola Standish Charlotte Nguyen Madeleine Sorkness Marthe Alman Kaas Harsem Hege Simonsen Henning Hansen Økonomi Petter Fredrik Lindstad Vivian O. Øverstad Geir Idar Røsdal Lene Huus-Hansen Anne Mette Løkken Jon Martin Østby Direktør 18

19 Regnskap Finans Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Personal Eiendomsdrift Siw H. Farstad Personalsjef Pål Svensson Landkreditt Forvaltning Brita C. Knutson Adm. Direktør Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Marianne Sulusnes Administrasjonssjef Tommy Lindgren Sigurd Klev Jens Sefland 19

20 Landkreditt FInans Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig Kjetil Kummen Brynjar Hestvik Larsen Johnny Johnsen Sissel Farstad Dahle Jostein Gravdal Mette Haavik Janne Longva Holen Heidi Haugen Lyng Øystein Juliussen Foto Finans: Salt Studio 20

21 Tillitsvalgte 2014 Styrende organer Medlemskapet i Landkreditt er knyttet til bruk av produkter i banken; driftskreditt, samt lån og kreditter med pant i landbrukseiendommer. Ved årsskiftet 2013/2014 var det medlemmer (10.017) hvorav kvinner (3.452). Medlemmer til Landkreditts årsmøte velges gjennom distriktsvise valg som gjennomføres elektronisk på nett. Distrikter med færre enn 500 medlemmer velger en årsmøterepresentant medlemmer gir rett til å velge to representanter. Distrikter med medlemmer velger tre representanter og distrikter med mer enn medlemmer velger fire representanter. Årsmøtet 2015 vil bestå av 26 representanter. Årsmøte er samvirkeforetakets øverste organ og velger blant annet 5 av 7 medlemmer i styret. De ansatte velger 2 medlemmer. Årsmøte velger et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 velges av årsmøtet og 4 av og blant de ansatte i konsernet. Landkreditts styre består pr 31. desember 2014 av 4 menn og 3 kvinner og med 1 kvinne og 2 menn som varamedlem. Landkreditt SA Årsmøte valgt av medlemmene i elektronisk medlemsvalg. Østfold Repr.: Hanne Røed, Halden 2012/14 Repr.: Bjørn Brustugun, Trøgstad 2013/15 1. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy 2014/15 2. vara: Jarle Hoff Syversby, Tomter 2014/15 Oslo/Akershus Repr.: Anne Berit Haga, Nes 2013/15 Repr.: Aksel Klever, Skedsmo 2013/15 Repr.: Hans Ellef Wettre, Asker 2013/15 1. vara: Odd Einar Hjortnæs, Asker 2014/15 2. vara: Wenche Andal Hofsrud, Nes 2014/15 3. vara Lars Gudbrand Skjennum, Nannestad 2014/15 Hedmark Repr.: Ivar Skramstad, Hamar 2013/15 Repr.: Knut Ryhaug, Folldal 2013/15 1. vara: Tormod Skramstad, Åmot 2014/16 2. vara: Geir Lervang, Rendalen 2014/16 Oppland Repr.: Per Heringstad, Sel 2014/16 Repr.: Kjell Østen, Brandbu 2013/15 1. vara: Gro Haraldsdotter Arneng 2014/16 2. vara: Craig Leo Bertoia, Gjøvik 2013/15 Buskerud Repr.: Torleif Olav Terum, Modum 2014/16 Repr.: Engebret Korvald, Nedre Eiker 2013/15 1. vara: Hans Terje Hamremoen, Krødsherad 2014/16 2. vara: Knut Espen Riis, Lier 2014/16 Vestfold Repr.: Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2013/15 Repr.: Hans Kristian Teien, Sande 2014/16 1. vara: Dag Fredrik Eftedal, Larvik 2014/15 2. vara: Anne-Kari Hedlund, Stavern 2014/15 Telemark Repr.: Per Ballestad, Skien 2013/15 1. vara: Knut Haugland, Bø i Telemark 2013/15 Aust- og Vest-Agder Repr.: Åge Gyland, Flekkefjord 2014/16 1. vara Rogaland Repr.: Trond Lode, Hå 2014/16 Repr.: Torleif Stople, Skjold 2013/15 1. vara: Stein Pettersen 2014/15 2. vara: Margunn Vatne, Sola 2014/15 Hordaland Repr.: Heidi-Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2013/15 1. Vara: Jan Hauge, Bergen 2013/15 Sogn og Fjordane Repr.: Inge Brekke, Bjordal (fung. representant) 2014/15 Møre og Romsdal Repr.: Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 2014/16 Repr.: Othild Bakken Tjugen, Eide 2013/15 1. vara: Odd Einar Fjørtoft, Haram 2013/15 2. vara: Magnhild Vik, Rauma 2013/15 21

22 Sør-Trøndelag Repr.: Lisbeth Norbye, Selbu 2013/15 1. vara: Martin Jensen, Trondheim 2013/15 Nord-Trøndelag Repr.: Arne Holan, Verdal 2014/16 Repr.: Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2013/15 1. vara: Sigmund Johansen, Nærøy 2013/15 2. vara: Anne Oldervik, Frosta 2013/15 Nordland Repr.: Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2014/16 Vara: Egil Norheim, Sortland 2014/16 Troms og Finnmark Repr.: Ola Johansen, Svanvik 2013/15 Vara: Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv 2013/15 Landkreditt SA Representantskap valgt på årsmøte 27. og 28. mars 2014 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2014/16 Hans Harald Kirkevold, Re 2014/16 Torleif Stople, Skjold 2014/16 Arne Holan, Verdal 2013/15 Bjørn Brustugun, Trøgstad 2014/16 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2013/15 Lisbeth Nordbye, Selbu 2014/16 Oddveig Gikling-Bjørnå 2013/15 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Repr.: Bjørn Gimming, Halden 2013/15 Vara: Knut Hoff, Sørum 2013/15 Norsk Bonde- og småbrukarlag Repr.: Arne Grue, Os i Østerdalen 2013/15 Vara: Olaf Godli, Oslo 2013/15 Norsk Landbrukssamvirke Repr.: Sveinung Svebestad, Sandnes 2013/15 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2013/15 Vara til representantskapet Othild Bakken Tjugen, Eide 2014/16 Ivar Skramstad, Hamar 2014/16 Ola Johansen, Svanvik 2014/16 Valgt for de ansatte i konsernet Per Bjarne Kvande 2014/16 Helen Nordahl 2014/16 Torbjørn Skjeppe 2013/15 Inger Neple 2013/15 Vara for de ansatte i konsernet Anne Mette Løkken 2013/15 Mina Sofie Homstvedt 2014/16 Kontrollkomité Anne Berit Haga, Nes (Leder) 2013/15 Jone Engh, Bærum 2014/16 Steen Erik Høj, Løten 2013/15 Jan Olav Tømmerås, Overhalla (vara) 2013/15 Styret Knut A. Nordmo, Andøy (styreleder) 2014/15 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger (nestleder) 2014/15 Kai Linnes, Oslo 2014/16 Hans Edvard Torp, Re 2013/15 Anne Mette Løkken (ansatt) 2014/16 Anders Sigstad (ansatt) 2013/15 Elisabeth Gjems, Åmot 2013/15 Ove Aanestad, Hå (vara) 2014/15 Marianne Rudlang (ansatt vara) 2013/15 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2014/16 Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Årsmøtet Årsmøte ble avholdt 27. og 28. mars 2014 på Hotel Bristol, Oslo. På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2013 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent. Følgende valg skjedde på dette møtet Styret: Som styreleder ble Knut A. Nordmo gjenvalgt for 1 år. Annikken Kjær Haraldsen ble valgt til nestleder for ett år. Kai Linnes ble valgt som styremedlem i 2 år. Ove Aanestad ble valgt som varamedlem til styret for 1 år. De ansatte valgte i 2014 ved uravstemming Anne Mette Løkken som styremedlem for 2 år og Øyvind Hestnes som varamedlem for 2 år til styret. Som revisor ble gjenvalgt PricewaterhouseCoopers AS for 1 år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket. 22 Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Region Stemmeberetigede Stemmer Prosent Aust- og Vest-Agder ,71 % Verv Kandidat Stemmer Årsmøterepresentant Åge Gyland 11 Blanke stemmer 1

Region Stemmeberetigede Stemmer Prosent Aust- og Vest-Agder ,71 % Verv Kandidat Stemmer Årsmøterepresentant Åge Gyland 11 Blanke stemmer 1 Aust- og Vest-Agder 255 12 4,71 % Årsmøterepresentant Åge Gyland 11 Leder av valgkomite Terje Haraldstad På valg i 2016 Valgkomite Nils Heldal På valg i 2018 Valgkomite Olav Lyngroth 10 1. vara valgkomite

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 100. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 100. regnskapsår 2015 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 100. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2015 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA 2013 ÅRSRAPPORT 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår 2015 LANDKREDITT BANK AS Årsberetning 2015 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010 95. regnskapsår Foto: Reidar Jørven Foto: ilco Årsrapport INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 101. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 101. regnskapsår 2016 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 101. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2016 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår 2014 Landkreditt Bank As Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Foreløpig årsregnskap Foto Bård Løken

Sparebanken Hedmark. Foreløpig årsregnskap Foto Bård Løken Sparebanken Hedmark Foreløpig årsregnskap 2009 Foto Bård Løken På programmet Kort om banken Årsresultatet Betydningen av å spare Tilbakeblikk på fjoråret noen refleksjoner Forankret i Hedmark 22 lokale

Detaljer

UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank

UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank Tema Kort om Landkreditt bank Finansieringsformer Hvilke vurderingen gjøres ved behandling av lånesøknader Dokumentasjon Konsernet Landkreditt

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 1 Innholdsfortegnelse Figur- og tabelliste... 2 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår 2014 Landkreditt Bank As Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår 2011 INNHOLD Hilsen fra styreleder...3 Nøkkeltall...4 Konsern- og selskapsstruktur...5 Samfunnsansvar i Landkreditt...7 Ansatte i Landkreditt... 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal Kvartalsrapport 2014 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal 2014 ble 3,3 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2011 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.850 mill. som er en økning på kr. 65 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Et godt underliggende resultat for bankdriften

Et godt underliggende resultat for bankdriften F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Figur- og tabelliste... 2 1 Garantiutvalget... 3 1.1 Arbeidsutvalget... 4 2 Samarbeidsutvalget...

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2014

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2014 OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2014 1 Innholdsfortegnelse Figur- og tabelliste...2 1 Garantiutvalget...3 2 Arbeidsutvalget...4 3 Samarbeidsutvalget...4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: Web: post@bjugn-sparebank.no www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer