Grunnlovsfeiring i Bamble siste side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlovsfeiring i Bamble siste side"

Transkript

1 NR Grunnlovsfeiring i Bamble siste side

2 Sammen med Jesus Så godt å få våkne opp til en ny dag! Det er alltid spennende hva dagen vil bringe, hva leder Gud oss til i dag? Jeg har spesielt bedt Jesus om hjelp til å forme ord til denne andakten, for det er fint lite jeg kan gjøre i meg selv. Det er så mye enklere å svare når en blir spurt om noe: "Nei, andre klarer det mye bedre!" Men, Jesus har bruk for oss alle. Han leder oss! Å, om vi bare kunne huske på det, så mange ganger i livet vi prøver å "ordne opp" på egenhånd. Det er en tung og ufremkommelig vei. Vi lever ikke problemfritt som kristne, men vi er ikke alene. Av Jesus får vi styrke når vi velger Ham som veileder. Når vi faller hjelper han oss opp. Det er godt å vite. La oss alle dager be om hjelp til å være stille Andakten er ved Eli Dalen Moe for Gud, så ser vi med spenning hvor Han leder oss. Ønsker dere alle fredfulle, gode sommerdager og hilser dere med et av de fineste bibelvers jeg vet: Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. vær ikke redd og mist ikke motet! (5. Mos. 31,8) Kineserne mer interessert i Jesus enn i Mao Kineserne synes å være mer opptatt av Bibelen enn Maos lille røde, ut fra hva de søker etter på nettet. Det viser undersøkelser det amerikanske tidsskriftet Foreign Policy gjorde nylig. Det viste seg å være 17 mill. søk på ordet "Bibelen", mens det til sammenligning bare var treff på "Maos lille røde". I tillegg var det 42 mill. treff på "kristent samfunn", mens Kommunistpartiet ga 5,3 mill. søk. Jesus hadde 18 mill. søk, mens Folkerepublikkens president Xi Jinping hadde 4 mill. Kommunistpartiet ga 5,3 mill. søk. Jesus hadde 18 mill. søk, mens Folkerepublikkens presiden Xi Jinping hadde 4 mill. Også den katolske paven hadde flere treff enn den kinesiske presidenten. Det offisielle antallet kristne i Kina er 25 millioner, det uoffsielle er 60 millioner. Forsidebilde: Fra markeringen av grunnlovsjubileet ved Bamble kirke (foto: Jan Fredrik Vinje) 2 BAMBLE MENIGHETSBLAD

3 Det skjer i Bamble JUBILEUMSBOK HERRE KIRKE Det er fremdeles mulig og få kjøpt boken «Industristed får kirke, Herre kirke 100 år ». Du kan ta kontakt med menighetskontoret tlf eller e-post: eller Stein Amundsen tlf , e-post: Boken koster kr. 100,-. Vi har også noen få bøker igjen av Marit Storakers «Hellig Olavs hår» til kr ved henvendelse til Bamble menighetskontor. MARIAKAPELLET ER ÅPENT Mariakapellet ved Olavskirken i Bamble er et godt sted å søke tilflukt, hvile tankene, be eller synge om man vil det. Kapellet har en flott akustikk. Mariakapellet er den best bevarte delen av kirken, som ble bygget på 1100-tallet, og var sannsynligvis et sakristi til oppbevaring av kirkelige gjenstander. NY KAPELLAN Når dette leses har Bamble, Herre og Stathelle etter alt å dømme fått ny kapellan. Avgjørelsen ble tatt av bispedømmerådet 10. juni. Det var bare en søker til stillingen. Han heter Øystein Evensen, er 27 år, og har siden august 2012 vært sokneprest i Tinn. Den nye kapellanan vil bli en etterlengtet styrking av staben hos oss. SKJÆRGÅRDSSANG AUGUST Som vanlig er det en rekke kjente og kjære artister som deltar på Skjærgårdssang i Skjærgårdshallen. Sigvart Dagsland, Rune Larsen, Evie Tornquist og koret "Voice of Joy" kan nevnes. Hovedtaler blir Per Arne Dahl. Les mer på MARKEDSDAG STATHELLE I år er Markedsdagen lørdag 30. august. Inntektene vil gå til kirketekstiler samt barne- og ungdomsarbeid. Lopper og auksjonsgjenstander kan leveres på parkeringsplassen ved kirken fredag 29. fra kl Større gjenstander kan bli hentet. Dette kan meldes inn til menighetskontoret på telefon OLSOKGUDSTJENESTE 29. JULI Olavkirken blir igjen rammen rundt Olsokfeiringen.Vi starter kl 18.00, og medvirkende er Bamble musikkorps og Bamble bygdekvinnelag. Gudstjenesten ledes av Svein Lindebø, og Arne Lund preker over temaet «Når sverdet løper løpsk».ta med egen stol, og vær velkommen! FELLESSKAPSKVELDER TIL HØSTEN Sett av de 4 fellesskapskveldene for høsten: 17. sept., 15. okt., 12. nov., og 10. des. Vi kommer tilbake med program og innledere. SKOLE-SAFARI I BAMBLE KIRKE De siste dagene av mai og begynnelsen av juni opplevde vi nok en gang at Bamble kirke, med Olavskirken, gravhaugen og prestegård med stabbur, ble saumfart av 7.-klassinger fra skolene i Bamble kommune. De løste oppgaver, lyttet og lærte om gamle kulturskatter og tradisjoner. Vil nye generasjoner bringe arven fra farne tider videre? La oss be om det. BAMBLE MENIGHETSBLAD

4 Jubileumsfest med nye kirk - Et 50-års jubileum gir litt historisk sus. Det minner oss om at noen har gått foran oss og banet vei. Når vi nå har fått en ny kirke må vi legge til rette for at alle generasjoner skal trives her, og leve opp til mottoet: "Forskjellige - sammen om noe stort". Slik oppsummerer menighetsrådsleder Ragnhild Kristoffersen utfordringene for Stathelle menighet. Kristi himmelfartsdag feiret de runde år med både jubileumsgudstjeneste og konsert på kvelden. Det er tre år siden den nye kirken ble åpnet, men siden da har både alteret og veggdekorasjonene gjennomgått betydelige forandringer. En komite har også jobbet iherdig for å skaffe nye kirketekstiler, og på jubileumsdagen var de på plass. I sin preken understreket prost Bente Heibø Modalsli at kirken vitner om at Guds bolig er på jorda. Jesus har ikke forlatt oss - Kristi himmelfart betyr ikke at Jesus har forlatt oss, men at han er til stede på en ny måte. Han møter oss i alle verdens elendige og han møter oss i kirken. Han sa "Dere skal få kraft". Kraften fra det høye skal hjelpe oss til å tro og handle. Erik Hillestad og Sigvart Dagsland sier dette så fint i en sang: "Kjære Gud, - gi meg et glimt av himmelen." Bildet t.h.: Damekoret Andante med sin dirigent Arrn Kari Dreier deltok i jubileumsfeiringen med vakker sang. Kirken var fullsatt både i hovedsalen, på galleriet og i lillesalen. Og alle fikk kaffe og kaker etterpå. 4 BAMBLE MENIGHETSBLAD

5 etekstiler Bildet t.v..: Prost Modalsli, tidl. sokneprest Kjell Storaker, sokneprest Grøtberg og sokneprest Lindebø viser fra de nye, flotte messehaglene til bruk ved ulike årstider og anledninger. I midten tekstilkunstneren Brith Leidalen fra Råde, som har brukt over 2 år på å veve de flotte tekstilene. I tillegg til messehaglene har hun laget både antependium som dekker alterbordet, prekestolklede og stolaer, alt i de samme fire fargene. Dessuten en hvit linduk til alterbordet. Motivene er bl.a. inspirert av elementer fra dørbuene på Olavskirken. Fyldig jubileumsbok Rundt 1900 var Stathelle en selvstendig kommune, men hadde ikke noe gudshus. Bamble kirke var det nærmeste. I 1903 fikk stedet egen kirkegård med et enkelt gravkapell. Ønsket om et ordentlig kapell ble realisert først i Etter noen år ble det en kraftig økning i tilflyttingen til Stathelle på grunn av Rafnes-utbyggingen, og behovet for utbygging ble igjen åpenbart. Etter lang planlegging og stor innsats sto den nye Stathelle kirke ferdig i januar Dette og mye mer forteller jubileumsboken om. Her er spennde lesning til mange kvelder. Bildet t.h.: Menighetsrådsleder Ragnhild Kristoffersen intervjuer Finn Arild Arntzen og Kjell Storaker i bokkomiteen. Her var også Anton B. Stensholt og Arne J. Lund med. De har bladd i protokoller, fotografert, tegnet og skrevet, og resultatet er 100 sider med variert og interessant stoff. BAMBLE MENIGHETSBLAD

6 Restriksjoner på Bamble kirkegård (utdrag fra 2 i kirkegårdsvedtektene som gjelder for Bamble kommune): Restriksjonene gjelder innskrenkning av bruken av graver på Bamble østre kirkegård - ved kirken. Ut fra vårt festearkiv ser vi at det er noen gravsteder på Bamble østre kirkegård det er vanskelig å finne fester for, eller nærmeste pårørende til de gravlagte i de aktuelle gravstedene. Vi vil derfor med det som bakgrunn, informere alle dere som måtte ha en relasjon til gravlagte på Bamble østre kirkegård, som vi ikke kan nå med personlig brev, om at det er gjort endringer i vedtektene vedr. bruken av gravstedene på denne kirkegården. På bakgrunn av at det er vanskelige forhold på store deler av Bamble østre kirkegård, har Bamble kirkelige fellesråd sett seg nødt til gjøre innskrenkninger i bruken av gravene på denne kirkegården. Dette vil få følger for fremtidig gravlegginger på hele Bamble østre kirkegård. Under følger de nye vedtektene for den nevnte kirkegården. 2 Fredningstid, festetid og endret bruk av enkelte gravfelt. - Gravene på Bamble østre kirkegård, kan bare brukes til gravlegging av askeurner, fordi de ikke svarer til kravene for kistegraver. - Ektefeller etter dem som er gravlagt på Bamble østre kirkegård, kan likevel gravlegges i kiste der hvis forholdene i den enkelte grav tillater det. Innskrenkningen på Bamble østre kirkegård vil gjelde fra Er det noe som er uklart, så henvend deg til kirkevergen på tlf : REKORDRESULTAT FOR FASTEAKSJONEN I BAMBLE Den landsomfattende innsamlingsaksjonen for Kirkens Nødhjelp ga i år rekordresultat i Bamble. 8. april ble det samlet inn over kroner i kommunens fire menigheter. Som den største menigheten lå Stathelle høyest med nær kroner, mens Bamble hadde I Langesund ble det samlet inn kroner og Herre fikk inn Aksjonskomiteen takker både konfirmanter og voksne deltok i aksjonen og gjorde en flott jobb. Takk også til Bamble Sparebank som stiller lokaler til disposisjon, til bankens mann Arild Rørholt som i mange år har tatt ansvar for opptellingen, og til Meny som sørger for forfriskninger til deltagerne. 6 BAMBLE MENIGHETSBLAD

7 SØNDAG ER Treenighetssøndag 15. juni. Matt 28,16-20; 5 Mos 6,4-9; 1 Pet 2,4-9. Gautefall Fjellkirke kl 12.00: Gudstjeneste for hele Bamble Prosti v/prost og prester 2. s. i treenighetstiden 22. juni Matt 3,11-12; 2 Mos 14,15-22; Tit 3,4-7. Stathelle kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/grøtberg Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/stian Hansen 3. s. i treenighetstiden 29. juni Jes 25,6-9; Åp 19,5-9; Luk 14, Bamble kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/grøtberg Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/j.t.hanssen 4. s. i treenighetstiden 6. juli Mark 10,17-27; 1 Mos 25,27-34; 1 Kor 9, Stathelle kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke v/j.t.hanssen 5. s. i treenighetstiden 13. juli Matt 7,15-20; Mi 3,5-7; Gal 1,6-9. Bamble kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Herre kirke kl 17.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/j.t.hanssen Aposteldagen 20. juli Luk 5,1-11; 1 Mos 12,1-4; Rom 1,1-7. Stathelle kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/grøtberg Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/haakon Sundal 7. s. i treenighetstiden 27. juli 1 Mos 16,1-13; 1 Joh 4,7-10; Luk 15,1-10. Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/grøtberg Olsok tirsdag 29. juli Joh 12,24-26; Jer 1,17-29; Åp 12, Olavskirken kirkeruinene kl 18.00: Friluftsgudstjeneste v/ Lindebø og Lund 9. s. i treenighetstiden 10. august Matt 11,28-30; Hos 6,1-3; Rom 8, Skjærgårdshallen kl 11.00: Fellesgudstjeneste. Prester/pastorer deltar 10. s. i treenighetstiden 17. august Luk 5,27-32; Sal 32,1-11; 1 Pet 3,8-13. Herre kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke kl 11.00: v/j.t.hanssen 11. s. i treenighetstiden 24. august Matt 23,37-39; Jes 64,6b-65,2; Rom 9,2-5;10,1-4. Bamble kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/j.t.hanssen 12. s. i treenighetstiden 31. august Croftholmen (Stathelle) kl Friluftsgudstjeneste v/ Grøtberg Langesund kirke kl s. i treenighetstiden 3. august Matt 6,19-24; 2 Mos 32, ; 1 Joh 2, Stathelle kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke kl 19.00: Kveldsgudstjeneste v/prostiprest BAMBLE MENIGHETSBLAD

8 Velkommen som ny konfirmant! Nå er det din tur! Konfirmanter i Bamble, Herre og Stathelle kirke vil i 2014/2015 få et spennende program med bl.a. to leir-weekender. Allerede september drar vi, over 100 deltakere, til vår felles leir på Knattholmen, et spennende leirsted utenfor Sandefjord. Siden vil vi gjennom gudstjenester og samlinger der du bor la deg føle deg hjemme i kirken og menigheten din. Du vil få mulighet til å utforske tro og liv sammen med mange som kan bli dine gode venner. Bildene viser aktiviteter på konfirmantleir. T.v. båtrace, t.h. klatring. Til vinteren venter selvsagt Gautefall med vinterleir. Høres dette fint ut? Da er det bare å melde seg på! Bruk skjemaet du har fått i posten, ring eller skriv, ring eller skriv til menighetskontoret. Første frist gikk ut 1. juni, men vi har fortsatt plass til etternølere fram til 1. september. Tlf mand, tirsd. og torsd 9-14 eller epost: kirken.no Tysk Bibel for fotballspillere David Kadel fra Wiesbaden i Tyskland er forfatter og inspirasjonscoach for tyske idrettsutøvere. Nylig ga han ut boken "Fussball Biebel" (Fotballbibelen). Både for Kader og for mange fotballspillere i Tyskland er troen viktig. Kader skriver blant annet om hvordan bønn er blitt en viktig del av mange fotballspilleres liv. I boken lar han kjente trenere og aktive fotballspillere forteller om sin tro på Gud. Det gjelder bl Fotballbibelen inneholder også Det nye testamente. - Det er viktig å ha et mål for sin fotballkarriere, men hvis du ikke vet hvem Jesus er, har du ikke noe virkelig mål, sier David Kadel til den svenske avisa Dagen. 8 BAMBLE MENIGHETSBLAD

9 Slekters gang BAMLE Døpte Håkon Kleppseter Nora Mathea Finkenhagen - Lauesen Aksel Stålen Madeleine Skogen-Isaksen John Nikolai Flåtten Nilsen Døde Lars Christian Gromstad Johan Måbø Ragnar Bråthen Hanna Marie Baann Jan Gunnar Knutsen Kirsten Mathilde Olsen Agnes Marthe Synnøve Gulbrandsen Annie Clausen Randi Kittilsen Bjørn Vidar Grana Thorbjørg Nenseth HERRE Døpte Robin Flademoen Toft Olsen Madelen Langtind Knutsen Jørgen Riis Olsen STATHELLE Døde Burdi Synnøve Kittilsen Marvel Evelyn Trandokken Paul Pawlowski Erling Helge Larsen Tlf BAMBLE MENIGHETSBLAD

10 DEN NORSKE KIRKE Bamble prestegjeld Bamble Herre Stathelle Morgenglede Menighetskontor: Europav. 472, 3960 Stathelle Kontor: Man, tirs og torsdag kl Tlf: , Faks: E-post: Sokneprest Geir Gundersen Grøtberg, Prestegården: Europaveg 480, 3960 Stathelle Tlf: E-post: Kontortid: Det er vi Torsdag som trykker Bamble Tlf: Menighetsblad! Sokneprest: Svein Lindebø, Tlf: , Kontortid: Ta kontakt Tirsdag for et godt tilbud på trykksaker: E-post: Diakoner: Telefon Inger M. 64 Håland 10 E-post Tlf: Unni Bamle Tlf: E-post: Trosopplæring: Inger Lise Øystese Tlf: Monika Lid Tlf: (torsdag) Organist Jan Staudt Priv.tlf: / Kirsten H. Eliassen - Tlf: Sekretær: Tove Knutsen Tlf: Bamble kirke Tlf: Kirketjener Roy V. Finmark Tlf: Herre kirke Tlf.: Kirketjener Stein Amundsen Tlf: / Stathelle kirke Tlf: Kirketjener Jeff Lyons Tlf: / Eik Kirkegård Kirkegårdsarbeider: Jeff Lyons Tlf: Kirkeverge Astrid Gundersen Kontor: Rådhuset, Langesund, Tlf: Mobiltlf: A E-post: Økonomikonsulent Jorunn M. Werswick Tlf: E-post: Redaksjonskomité: Trykk: Jan Fredrik Vinje: Reklamehuset Wera Tlf Geir Gundersen Grøtberg, Tlf.: Eva Karin Ljoså: , E-post: Børre Bamle: tlf. nr E-post: Annonseansvarlig: Lisbeth Sternly Tlf , e-post: Kasserer: Audun Skår: Gaver til menighetsbladet: Utgivere: Bamble, Herre og Stathelle Menighetsråd Ta Ta kontakt kontakt for for et et godt godt tilbud tilbud på på trykksaker: trykksaker: Telefon Telefon E-post E-post Jernia Bamble Tlf.: Valleveien 231 ñ 3960 Stathelle Tlf.: STATHELLE Tlf.: Fax: Stathelle Langesund BROTORGET TELEFON STATOIL SERVICE E Stathelle, Tlf.: Tlf.: BAM HAGES 35 A 35 9 Tlf.: Hansen og Arntzen Co AS BÅTBYGGERI Restaurering ñ Reparasjoner Langesundsveien 106, 3960 Stathelle Tlf.: ñ Fax Kj Tro 396 Skolegangen 1, 3960 Stathelle, Tlf.: 35 B 10 BAMBLE MENIGHETSBLAD BamB le m e N ighetsb lad

11 Vi selger disse merkene Reparasjon av alle biler. Medlem av norges største verkstedkjede. Europavei 447 v/bamble Kirke Tlf: Mob: TLF: Støtt våre annonsører de støtter oss! Støtt våre annonsører de støtter oss! BAMBLE MENIGHETSBLAD

12 Lærte å dele på Bo-hjemmeleir Da barn og voksne benket seg til pølse fest på bo-hjemmeleir på Bamble menighetshus i mars, blei all maten plassert i den ene enden av langbordet. Der satt det derimot bare et fåtall av deltakerne. Resten av flokken måtte nøye seg med å dele et lite lompefat. Alle blei fort enige om at dette ikke var rettferdig. Maten måtte fordeles. Initiativtakerne, Findal misjonsklubb, hadde kalt leirens tema VI DELER, og det lille dramaet blei gjort for å illustrere vår situasjon på jorda i dag. Ressursene på kloden er skjevt fordelt. Vi i rike nord spiser nesten hele kaka, mens mange, mange andre går sultne til sengs hver kveld. Temaet gikk igjen under hele leiren og fokuset blei gjenspeilt i både bibeltimer, sang, aktiviteter og hobbyverksted. Ved hjelp av et tidskart kom deltakerne også til Olavskirken, der de fant en skatt med kjærlighet på pinne og gelehjerter. Etterpå var det sang i Mariakapellet. Leiren ble avsluttet med fest for foreldre, søsken og besteforeldre. Her ble det framført skuespil med fine kostymer, sang og bilder fra leiren. Bildene: Ved matbordet fikk barna illustrert den urettferdige fordelingen av verdens goder Underst: Det var mye lek og moro, og ungene trivdes ute. (Tekst og foto: Anne Helene, Heidi Maria og May-Turid). 12 BAMBLE MENIGHETSBLAD

13 Fra drikkeviser til pinsesalme Biskop Johan Nordahl Brun ( ) talte varmt og glødende om behovet for å bli født på ny, om troen på Jesu legemlige oppstandelse og om Den Hellige Ånd som en virksom realitet. drikkevisen som omtales som Norges første nasjonalsang: "For Norge, kjempers fødeland, vi denne skål vil drikke. I 1772 søker han som kapellan til Byneset i Trondheim. Han får stillingen og kan, etter 12 års forlovelse, gifte seg med sin utvalgte. Han skrev både drikkeviser, skuespill og Bergens bysang. Men best huskes Johan Nordahl Brun for tekster som påskesalemen "Jesus lever, graven brast" og pinsesalmen "Ånd over ånder, kom ned fra det høye". Johan Nordahl Brun ble født på Byneset i det nåværende Trondheim 21. mars Han viste tidlig boklige interesser, og ettter Latinskolen, 18 år gammel, reiste han til København for å studere teologi. I 1767 avla han sin eksamen, og arbeidet noen år som huslærer. Så ble han ansatt som sekretær hos biskop Gunnereus og flyttet med han til København i I denne tiden var han med i "Det Norske Selskab", en litterær herreklubb der man diskuterte, resiterte og - ikke minst - drakk punsj. Her skrev han også den Som prest og teolog beskrives Johan Nordal Brun som en klippe som sto imot den rasjonalismen som preget kirkelivet på slutten av 1700-tallet. Både som predikant og salmedikter talte han varmt og glødende om behovet for å bli født på ny, om troen på Jesu legemlige oppstandelse og om Den Hellige Ånd som en virksom realitet. I en av sine prekener slår han fast: "Vi kan lære fra oss troens artikler, men å tro på Kristus er Den Hellige Ånds gjerning". Ble biskop i Bergen Brun ble sokneprest i Korskirken i Bergen i Han bodde i Bergen resten av livet, og trønderen ble en ekte Bergens-patriot. Patriotismen lå i det hele tatt for han. I Bergen gikk hans kirkelige karriere jevnt og pent oppover. Han ble stiftsprost i 1793, assisterende biskop i 1797 og selv biskop i 1804, noe han var til han døde i 1816, 71 år gammel. Brun var en av de ytterst få geistlige som viste forståelse for Hans Nielsen Hauge og hans anliggende, og bidro til at Bergen ble et slags fristed for Hauge selv og hans virksomhet. Johan Nordahl Brun har fått gater oppkalt etter seg i ikke mindre enn 4 norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Dikteren Nordahl Grieg var en av hans etterkommere. Nils Petter Enstad/KPK BAMBLE MENIGHETSBLAD

14 Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Ta kontakt for et godt tilbud på trykksaker: Telefon E-post STATHELLE Tlf.: Fax: Stathelle Auto AS Dronning Margrethesvei 3, 3960 Stathelle Tlf Mob MALERMESTER 3960 STATHELLE Coop Extra Brotorvet Krabberødveien 8, 3960 Stathelle Tlf Mandag-Fredag (08-22) Lørdag (08-21) Stokkevannet -Over Europris (Rugtvedt) Tel: Eget PC Verksted-Butikk-Alt av rekvisita Velkommen til oss! 14 BAMBLE MENIGHETSBLAD

15 E Jernia Brotorvet Tlf.: Kjeldal Elektro AS Sundbysenteret, Stathelle tlf: fax: BAMBLE MENIGHETSBLAD

16 - Vi må kjempe for demokratiet - Demokratiet må tas vare på og kjempes for. Det er utrolig viktig at våre barn får vite hva som skjedde i Det eneste som går av seg selv er forfallet, - både det fysiske og det moralske. Dette var budskapet fra ordfører Jon Pieter Flølo da han avduket minneplaten om om valget av representanter til grunnlovsforsamlingen for 200 år siden. Det skjedde i Olavskirken, - det skulle enda gå vel 30 år før dagens kirke ble bygget. Gudstjenesten i den gamle steinkirken var preget av jubileet. - Vi har grunn til å være stolte av grunnloven vår. Det er den nest eldste gjeldende grunnloven i verden etter britenes Magna Charta, sa sokneprest Geir Grøtberg i sin preken. Han tok utgangspunkt i Salme 121: "Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper". Glemmer vi å takke? - Glemmer vi å takke Gud for at vi i dag kan feire? I en tale da freden kom i 1945 sa kong Haakon: "Med felles innsats og med Pensjonert sokneprest Kjell Storaker talte og la ned krans ved minnestøtta for de falne fra Bamble. Bamble Musikkorps og gutta i flaggborgen bidro til en verdig markering. Guds hjelp skal vi bygge landet vårt opp igjen". Våre grunnlovsfedre både startet og avsluttet sine forhandlinger med gudstjeneste. Vi som lever i dag må gjenopprette forbindelsen til Gud, synd må erkjennes og bekjennes, slo Grøtberg fast. Ordfører Jon Pieter Flølo avduket minneplaten som markerte at Olavskirken var valgkirke i "På dette kirkested ble første runde av valgene til riksforsamling i 1814 gjennomført. Dette var Norges første nasjonale valg. Olavskirken fra ca ble erstattet med ny kirke i 1845", er teksten på minneplaten. Frist for stoff til menighetsbladet nr. 4/14 er fredag 8. august

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad - Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem Langesund Menighetsblad 1/2015 Ungdom i Kirken Fotomontasje: Lars Året 2014 var et spennende år i Langesund Kirke. Menigheten valgte å ansette en ungdomspastor.

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet

Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013. tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr 1, 2013 tema: Ny start Ung vekst Ny i bygda Kulturlandskapet 1 leder Av Anfinn Kolberg Nå også med farger Dette nummeret av Kirkenytt betyr en ny start

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer