Grunnlovsfeiring i Bamble siste side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlovsfeiring i Bamble siste side"

Transkript

1 NR Grunnlovsfeiring i Bamble siste side

2 Sammen med Jesus Så godt å få våkne opp til en ny dag! Det er alltid spennende hva dagen vil bringe, hva leder Gud oss til i dag? Jeg har spesielt bedt Jesus om hjelp til å forme ord til denne andakten, for det er fint lite jeg kan gjøre i meg selv. Det er så mye enklere å svare når en blir spurt om noe: "Nei, andre klarer det mye bedre!" Men, Jesus har bruk for oss alle. Han leder oss! Å, om vi bare kunne huske på det, så mange ganger i livet vi prøver å "ordne opp" på egenhånd. Det er en tung og ufremkommelig vei. Vi lever ikke problemfritt som kristne, men vi er ikke alene. Av Jesus får vi styrke når vi velger Ham som veileder. Når vi faller hjelper han oss opp. Det er godt å vite. La oss alle dager be om hjelp til å være stille Andakten er ved Eli Dalen Moe for Gud, så ser vi med spenning hvor Han leder oss. Ønsker dere alle fredfulle, gode sommerdager og hilser dere med et av de fineste bibelvers jeg vet: Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. vær ikke redd og mist ikke motet! (5. Mos. 31,8) Kineserne mer interessert i Jesus enn i Mao Kineserne synes å være mer opptatt av Bibelen enn Maos lille røde, ut fra hva de søker etter på nettet. Det viser undersøkelser det amerikanske tidsskriftet Foreign Policy gjorde nylig. Det viste seg å være 17 mill. søk på ordet "Bibelen", mens det til sammenligning bare var treff på "Maos lille røde". I tillegg var det 42 mill. treff på "kristent samfunn", mens Kommunistpartiet ga 5,3 mill. søk. Jesus hadde 18 mill. søk, mens Folkerepublikkens president Xi Jinping hadde 4 mill. Kommunistpartiet ga 5,3 mill. søk. Jesus hadde 18 mill. søk, mens Folkerepublikkens presiden Xi Jinping hadde 4 mill. Også den katolske paven hadde flere treff enn den kinesiske presidenten. Det offisielle antallet kristne i Kina er 25 millioner, det uoffsielle er 60 millioner. Forsidebilde: Fra markeringen av grunnlovsjubileet ved Bamble kirke (foto: Jan Fredrik Vinje) 2 BAMBLE MENIGHETSBLAD

3 Det skjer i Bamble JUBILEUMSBOK HERRE KIRKE Det er fremdeles mulig og få kjøpt boken «Industristed får kirke, Herre kirke 100 år ». Du kan ta kontakt med menighetskontoret tlf eller e-post: eller Stein Amundsen tlf , e-post: Boken koster kr. 100,-. Vi har også noen få bøker igjen av Marit Storakers «Hellig Olavs hår» til kr ved henvendelse til Bamble menighetskontor. MARIAKAPELLET ER ÅPENT Mariakapellet ved Olavskirken i Bamble er et godt sted å søke tilflukt, hvile tankene, be eller synge om man vil det. Kapellet har en flott akustikk. Mariakapellet er den best bevarte delen av kirken, som ble bygget på 1100-tallet, og var sannsynligvis et sakristi til oppbevaring av kirkelige gjenstander. NY KAPELLAN Når dette leses har Bamble, Herre og Stathelle etter alt å dømme fått ny kapellan. Avgjørelsen ble tatt av bispedømmerådet 10. juni. Det var bare en søker til stillingen. Han heter Øystein Evensen, er 27 år, og har siden august 2012 vært sokneprest i Tinn. Den nye kapellanan vil bli en etterlengtet styrking av staben hos oss. SKJÆRGÅRDSSANG AUGUST Som vanlig er det en rekke kjente og kjære artister som deltar på Skjærgårdssang i Skjærgårdshallen. Sigvart Dagsland, Rune Larsen, Evie Tornquist og koret "Voice of Joy" kan nevnes. Hovedtaler blir Per Arne Dahl. Les mer på MARKEDSDAG STATHELLE I år er Markedsdagen lørdag 30. august. Inntektene vil gå til kirketekstiler samt barne- og ungdomsarbeid. Lopper og auksjonsgjenstander kan leveres på parkeringsplassen ved kirken fredag 29. fra kl Større gjenstander kan bli hentet. Dette kan meldes inn til menighetskontoret på telefon OLSOKGUDSTJENESTE 29. JULI Olavkirken blir igjen rammen rundt Olsokfeiringen.Vi starter kl 18.00, og medvirkende er Bamble musikkorps og Bamble bygdekvinnelag. Gudstjenesten ledes av Svein Lindebø, og Arne Lund preker over temaet «Når sverdet løper løpsk».ta med egen stol, og vær velkommen! FELLESSKAPSKVELDER TIL HØSTEN Sett av de 4 fellesskapskveldene for høsten: 17. sept., 15. okt., 12. nov., og 10. des. Vi kommer tilbake med program og innledere. SKOLE-SAFARI I BAMBLE KIRKE De siste dagene av mai og begynnelsen av juni opplevde vi nok en gang at Bamble kirke, med Olavskirken, gravhaugen og prestegård med stabbur, ble saumfart av 7.-klassinger fra skolene i Bamble kommune. De løste oppgaver, lyttet og lærte om gamle kulturskatter og tradisjoner. Vil nye generasjoner bringe arven fra farne tider videre? La oss be om det. BAMBLE MENIGHETSBLAD

4 Jubileumsfest med nye kirk - Et 50-års jubileum gir litt historisk sus. Det minner oss om at noen har gått foran oss og banet vei. Når vi nå har fått en ny kirke må vi legge til rette for at alle generasjoner skal trives her, og leve opp til mottoet: "Forskjellige - sammen om noe stort". Slik oppsummerer menighetsrådsleder Ragnhild Kristoffersen utfordringene for Stathelle menighet. Kristi himmelfartsdag feiret de runde år med både jubileumsgudstjeneste og konsert på kvelden. Det er tre år siden den nye kirken ble åpnet, men siden da har både alteret og veggdekorasjonene gjennomgått betydelige forandringer. En komite har også jobbet iherdig for å skaffe nye kirketekstiler, og på jubileumsdagen var de på plass. I sin preken understreket prost Bente Heibø Modalsli at kirken vitner om at Guds bolig er på jorda. Jesus har ikke forlatt oss - Kristi himmelfart betyr ikke at Jesus har forlatt oss, men at han er til stede på en ny måte. Han møter oss i alle verdens elendige og han møter oss i kirken. Han sa "Dere skal få kraft". Kraften fra det høye skal hjelpe oss til å tro og handle. Erik Hillestad og Sigvart Dagsland sier dette så fint i en sang: "Kjære Gud, - gi meg et glimt av himmelen." Bildet t.h.: Damekoret Andante med sin dirigent Arrn Kari Dreier deltok i jubileumsfeiringen med vakker sang. Kirken var fullsatt både i hovedsalen, på galleriet og i lillesalen. Og alle fikk kaffe og kaker etterpå. 4 BAMBLE MENIGHETSBLAD

5 etekstiler Bildet t.v..: Prost Modalsli, tidl. sokneprest Kjell Storaker, sokneprest Grøtberg og sokneprest Lindebø viser fra de nye, flotte messehaglene til bruk ved ulike årstider og anledninger. I midten tekstilkunstneren Brith Leidalen fra Råde, som har brukt over 2 år på å veve de flotte tekstilene. I tillegg til messehaglene har hun laget både antependium som dekker alterbordet, prekestolklede og stolaer, alt i de samme fire fargene. Dessuten en hvit linduk til alterbordet. Motivene er bl.a. inspirert av elementer fra dørbuene på Olavskirken. Fyldig jubileumsbok Rundt 1900 var Stathelle en selvstendig kommune, men hadde ikke noe gudshus. Bamble kirke var det nærmeste. I 1903 fikk stedet egen kirkegård med et enkelt gravkapell. Ønsket om et ordentlig kapell ble realisert først i Etter noen år ble det en kraftig økning i tilflyttingen til Stathelle på grunn av Rafnes-utbyggingen, og behovet for utbygging ble igjen åpenbart. Etter lang planlegging og stor innsats sto den nye Stathelle kirke ferdig i januar Dette og mye mer forteller jubileumsboken om. Her er spennde lesning til mange kvelder. Bildet t.h.: Menighetsrådsleder Ragnhild Kristoffersen intervjuer Finn Arild Arntzen og Kjell Storaker i bokkomiteen. Her var også Anton B. Stensholt og Arne J. Lund med. De har bladd i protokoller, fotografert, tegnet og skrevet, og resultatet er 100 sider med variert og interessant stoff. BAMBLE MENIGHETSBLAD

6 Restriksjoner på Bamble kirkegård (utdrag fra 2 i kirkegårdsvedtektene som gjelder for Bamble kommune): Restriksjonene gjelder innskrenkning av bruken av graver på Bamble østre kirkegård - ved kirken. Ut fra vårt festearkiv ser vi at det er noen gravsteder på Bamble østre kirkegård det er vanskelig å finne fester for, eller nærmeste pårørende til de gravlagte i de aktuelle gravstedene. Vi vil derfor med det som bakgrunn, informere alle dere som måtte ha en relasjon til gravlagte på Bamble østre kirkegård, som vi ikke kan nå med personlig brev, om at det er gjort endringer i vedtektene vedr. bruken av gravstedene på denne kirkegården. På bakgrunn av at det er vanskelige forhold på store deler av Bamble østre kirkegård, har Bamble kirkelige fellesråd sett seg nødt til gjøre innskrenkninger i bruken av gravene på denne kirkegården. Dette vil få følger for fremtidig gravlegginger på hele Bamble østre kirkegård. Under følger de nye vedtektene for den nevnte kirkegården. 2 Fredningstid, festetid og endret bruk av enkelte gravfelt. - Gravene på Bamble østre kirkegård, kan bare brukes til gravlegging av askeurner, fordi de ikke svarer til kravene for kistegraver. - Ektefeller etter dem som er gravlagt på Bamble østre kirkegård, kan likevel gravlegges i kiste der hvis forholdene i den enkelte grav tillater det. Innskrenkningen på Bamble østre kirkegård vil gjelde fra Er det noe som er uklart, så henvend deg til kirkevergen på tlf : REKORDRESULTAT FOR FASTEAKSJONEN I BAMBLE Den landsomfattende innsamlingsaksjonen for Kirkens Nødhjelp ga i år rekordresultat i Bamble. 8. april ble det samlet inn over kroner i kommunens fire menigheter. Som den største menigheten lå Stathelle høyest med nær kroner, mens Bamble hadde I Langesund ble det samlet inn kroner og Herre fikk inn Aksjonskomiteen takker både konfirmanter og voksne deltok i aksjonen og gjorde en flott jobb. Takk også til Bamble Sparebank som stiller lokaler til disposisjon, til bankens mann Arild Rørholt som i mange år har tatt ansvar for opptellingen, og til Meny som sørger for forfriskninger til deltagerne. 6 BAMBLE MENIGHETSBLAD

7 SØNDAG ER Treenighetssøndag 15. juni. Matt 28,16-20; 5 Mos 6,4-9; 1 Pet 2,4-9. Gautefall Fjellkirke kl 12.00: Gudstjeneste for hele Bamble Prosti v/prost og prester 2. s. i treenighetstiden 22. juni Matt 3,11-12; 2 Mos 14,15-22; Tit 3,4-7. Stathelle kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/grøtberg Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/stian Hansen 3. s. i treenighetstiden 29. juni Jes 25,6-9; Åp 19,5-9; Luk 14, Bamble kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/grøtberg Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/j.t.hanssen 4. s. i treenighetstiden 6. juli Mark 10,17-27; 1 Mos 25,27-34; 1 Kor 9, Stathelle kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke v/j.t.hanssen 5. s. i treenighetstiden 13. juli Matt 7,15-20; Mi 3,5-7; Gal 1,6-9. Bamble kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Herre kirke kl 17.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/j.t.hanssen Aposteldagen 20. juli Luk 5,1-11; 1 Mos 12,1-4; Rom 1,1-7. Stathelle kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/grøtberg Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/haakon Sundal 7. s. i treenighetstiden 27. juli 1 Mos 16,1-13; 1 Joh 4,7-10; Luk 15,1-10. Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/grøtberg Olsok tirsdag 29. juli Joh 12,24-26; Jer 1,17-29; Åp 12, Olavskirken kirkeruinene kl 18.00: Friluftsgudstjeneste v/ Lindebø og Lund 9. s. i treenighetstiden 10. august Matt 11,28-30; Hos 6,1-3; Rom 8, Skjærgårdshallen kl 11.00: Fellesgudstjeneste. Prester/pastorer deltar 10. s. i treenighetstiden 17. august Luk 5,27-32; Sal 32,1-11; 1 Pet 3,8-13. Herre kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke kl 11.00: v/j.t.hanssen 11. s. i treenighetstiden 24. august Matt 23,37-39; Jes 64,6b-65,2; Rom 9,2-5;10,1-4. Bamble kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/j.t.hanssen 12. s. i treenighetstiden 31. august Croftholmen (Stathelle) kl Friluftsgudstjeneste v/ Grøtberg Langesund kirke kl s. i treenighetstiden 3. august Matt 6,19-24; 2 Mos 32, ; 1 Joh 2, Stathelle kirke kl 11.00: Gudstjeneste v/lindebø Langesund kirke kl 19.00: Kveldsgudstjeneste v/prostiprest BAMBLE MENIGHETSBLAD

8 Velkommen som ny konfirmant! Nå er det din tur! Konfirmanter i Bamble, Herre og Stathelle kirke vil i 2014/2015 få et spennende program med bl.a. to leir-weekender. Allerede september drar vi, over 100 deltakere, til vår felles leir på Knattholmen, et spennende leirsted utenfor Sandefjord. Siden vil vi gjennom gudstjenester og samlinger der du bor la deg føle deg hjemme i kirken og menigheten din. Du vil få mulighet til å utforske tro og liv sammen med mange som kan bli dine gode venner. Bildene viser aktiviteter på konfirmantleir. T.v. båtrace, t.h. klatring. Til vinteren venter selvsagt Gautefall med vinterleir. Høres dette fint ut? Da er det bare å melde seg på! Bruk skjemaet du har fått i posten, ring eller skriv, ring eller skriv til menighetskontoret. Første frist gikk ut 1. juni, men vi har fortsatt plass til etternølere fram til 1. september. Tlf mand, tirsd. og torsd 9-14 eller epost: kirken.no Tysk Bibel for fotballspillere David Kadel fra Wiesbaden i Tyskland er forfatter og inspirasjonscoach for tyske idrettsutøvere. Nylig ga han ut boken "Fussball Biebel" (Fotballbibelen). Både for Kader og for mange fotballspillere i Tyskland er troen viktig. Kader skriver blant annet om hvordan bønn er blitt en viktig del av mange fotballspilleres liv. I boken lar han kjente trenere og aktive fotballspillere forteller om sin tro på Gud. Det gjelder bl Fotballbibelen inneholder også Det nye testamente. - Det er viktig å ha et mål for sin fotballkarriere, men hvis du ikke vet hvem Jesus er, har du ikke noe virkelig mål, sier David Kadel til den svenske avisa Dagen. 8 BAMBLE MENIGHETSBLAD

9 Slekters gang BAMLE Døpte Håkon Kleppseter Nora Mathea Finkenhagen - Lauesen Aksel Stålen Madeleine Skogen-Isaksen John Nikolai Flåtten Nilsen Døde Lars Christian Gromstad Johan Måbø Ragnar Bråthen Hanna Marie Baann Jan Gunnar Knutsen Kirsten Mathilde Olsen Agnes Marthe Synnøve Gulbrandsen Annie Clausen Randi Kittilsen Bjørn Vidar Grana Thorbjørg Nenseth HERRE Døpte Robin Flademoen Toft Olsen Madelen Langtind Knutsen Jørgen Riis Olsen STATHELLE Døde Burdi Synnøve Kittilsen Marvel Evelyn Trandokken Paul Pawlowski Erling Helge Larsen Tlf BAMBLE MENIGHETSBLAD

10 DEN NORSKE KIRKE Bamble prestegjeld Bamble Herre Stathelle Morgenglede Menighetskontor: Europav. 472, 3960 Stathelle Kontor: Man, tirs og torsdag kl Tlf: , Faks: E-post: Sokneprest Geir Gundersen Grøtberg, Prestegården: Europaveg 480, 3960 Stathelle Tlf: E-post: Kontortid: Det er vi Torsdag som trykker Bamble Tlf: Menighetsblad! Sokneprest: Svein Lindebø, Tlf: , Kontortid: Ta kontakt Tirsdag for et godt tilbud på trykksaker: E-post: Diakoner: Telefon Inger M. 64 Håland 10 E-post Tlf: Unni Bamle Tlf: E-post: Trosopplæring: Inger Lise Øystese Tlf: Monika Lid Tlf: (torsdag) Organist Jan Staudt Priv.tlf: / Kirsten H. Eliassen - Tlf: Sekretær: Tove Knutsen Tlf: Bamble kirke Tlf: Kirketjener Roy V. Finmark Tlf: Herre kirke Tlf.: Kirketjener Stein Amundsen Tlf: / Stathelle kirke Tlf: Kirketjener Jeff Lyons Tlf: / Eik Kirkegård Kirkegårdsarbeider: Jeff Lyons Tlf: Kirkeverge Astrid Gundersen Kontor: Rådhuset, Langesund, Tlf: Mobiltlf: A E-post: Økonomikonsulent Jorunn M. Werswick Tlf: E-post: Redaksjonskomité: Trykk: Jan Fredrik Vinje: Reklamehuset Wera Tlf Geir Gundersen Grøtberg, Tlf.: Eva Karin Ljoså: , E-post: Børre Bamle: tlf. nr E-post: Annonseansvarlig: Lisbeth Sternly Tlf , e-post: Kasserer: Audun Skår: Gaver til menighetsbladet: Utgivere: Bamble, Herre og Stathelle Menighetsråd Ta Ta kontakt kontakt for for et et godt godt tilbud tilbud på på trykksaker: trykksaker: Telefon Telefon E-post E-post Jernia Bamble Tlf.: Valleveien 231 ñ 3960 Stathelle Tlf.: STATHELLE Tlf.: Fax: Stathelle Langesund BROTORGET TELEFON STATOIL SERVICE E Stathelle, Tlf.: Tlf.: BAM HAGES 35 A 35 9 Tlf.: Hansen og Arntzen Co AS BÅTBYGGERI Restaurering ñ Reparasjoner Langesundsveien 106, 3960 Stathelle Tlf.: ñ Fax Kj Tro 396 Skolegangen 1, 3960 Stathelle, Tlf.: 35 B 10 BAMBLE MENIGHETSBLAD BamB le m e N ighetsb lad

11 Vi selger disse merkene Reparasjon av alle biler. Medlem av norges største verkstedkjede. Europavei 447 v/bamble Kirke Tlf: Mob: TLF: Støtt våre annonsører de støtter oss! Støtt våre annonsører de støtter oss! BAMBLE MENIGHETSBLAD

12 Lærte å dele på Bo-hjemmeleir Da barn og voksne benket seg til pølse fest på bo-hjemmeleir på Bamble menighetshus i mars, blei all maten plassert i den ene enden av langbordet. Der satt det derimot bare et fåtall av deltakerne. Resten av flokken måtte nøye seg med å dele et lite lompefat. Alle blei fort enige om at dette ikke var rettferdig. Maten måtte fordeles. Initiativtakerne, Findal misjonsklubb, hadde kalt leirens tema VI DELER, og det lille dramaet blei gjort for å illustrere vår situasjon på jorda i dag. Ressursene på kloden er skjevt fordelt. Vi i rike nord spiser nesten hele kaka, mens mange, mange andre går sultne til sengs hver kveld. Temaet gikk igjen under hele leiren og fokuset blei gjenspeilt i både bibeltimer, sang, aktiviteter og hobbyverksted. Ved hjelp av et tidskart kom deltakerne også til Olavskirken, der de fant en skatt med kjærlighet på pinne og gelehjerter. Etterpå var det sang i Mariakapellet. Leiren ble avsluttet med fest for foreldre, søsken og besteforeldre. Her ble det framført skuespil med fine kostymer, sang og bilder fra leiren. Bildene: Ved matbordet fikk barna illustrert den urettferdige fordelingen av verdens goder Underst: Det var mye lek og moro, og ungene trivdes ute. (Tekst og foto: Anne Helene, Heidi Maria og May-Turid). 12 BAMBLE MENIGHETSBLAD

13 Fra drikkeviser til pinsesalme Biskop Johan Nordahl Brun ( ) talte varmt og glødende om behovet for å bli født på ny, om troen på Jesu legemlige oppstandelse og om Den Hellige Ånd som en virksom realitet. drikkevisen som omtales som Norges første nasjonalsang: "For Norge, kjempers fødeland, vi denne skål vil drikke. I 1772 søker han som kapellan til Byneset i Trondheim. Han får stillingen og kan, etter 12 års forlovelse, gifte seg med sin utvalgte. Han skrev både drikkeviser, skuespill og Bergens bysang. Men best huskes Johan Nordahl Brun for tekster som påskesalemen "Jesus lever, graven brast" og pinsesalmen "Ånd over ånder, kom ned fra det høye". Johan Nordahl Brun ble født på Byneset i det nåværende Trondheim 21. mars Han viste tidlig boklige interesser, og ettter Latinskolen, 18 år gammel, reiste han til København for å studere teologi. I 1767 avla han sin eksamen, og arbeidet noen år som huslærer. Så ble han ansatt som sekretær hos biskop Gunnereus og flyttet med han til København i I denne tiden var han med i "Det Norske Selskab", en litterær herreklubb der man diskuterte, resiterte og - ikke minst - drakk punsj. Her skrev han også den Som prest og teolog beskrives Johan Nordal Brun som en klippe som sto imot den rasjonalismen som preget kirkelivet på slutten av 1700-tallet. Både som predikant og salmedikter talte han varmt og glødende om behovet for å bli født på ny, om troen på Jesu legemlige oppstandelse og om Den Hellige Ånd som en virksom realitet. I en av sine prekener slår han fast: "Vi kan lære fra oss troens artikler, men å tro på Kristus er Den Hellige Ånds gjerning". Ble biskop i Bergen Brun ble sokneprest i Korskirken i Bergen i Han bodde i Bergen resten av livet, og trønderen ble en ekte Bergens-patriot. Patriotismen lå i det hele tatt for han. I Bergen gikk hans kirkelige karriere jevnt og pent oppover. Han ble stiftsprost i 1793, assisterende biskop i 1797 og selv biskop i 1804, noe han var til han døde i 1816, 71 år gammel. Brun var en av de ytterst få geistlige som viste forståelse for Hans Nielsen Hauge og hans anliggende, og bidro til at Bergen ble et slags fristed for Hauge selv og hans virksomhet. Johan Nordahl Brun har fått gater oppkalt etter seg i ikke mindre enn 4 norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Dikteren Nordahl Grieg var en av hans etterkommere. Nils Petter Enstad/KPK BAMBLE MENIGHETSBLAD

14 Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Ta kontakt for et godt tilbud på trykksaker: Telefon E-post STATHELLE Tlf.: Fax: Stathelle Auto AS Dronning Margrethesvei 3, 3960 Stathelle Tlf Mob MALERMESTER 3960 STATHELLE Coop Extra Brotorvet Krabberødveien 8, 3960 Stathelle Tlf Mandag-Fredag (08-22) Lørdag (08-21) Stokkevannet -Over Europris (Rugtvedt) Tel: Eget PC Verksted-Butikk-Alt av rekvisita Velkommen til oss! 14 BAMBLE MENIGHETSBLAD

15 E Jernia Brotorvet Tlf.: Kjeldal Elektro AS Sundbysenteret, Stathelle tlf: fax: BAMBLE MENIGHETSBLAD

16 - Vi må kjempe for demokratiet - Demokratiet må tas vare på og kjempes for. Det er utrolig viktig at våre barn får vite hva som skjedde i Det eneste som går av seg selv er forfallet, - både det fysiske og det moralske. Dette var budskapet fra ordfører Jon Pieter Flølo da han avduket minneplaten om om valget av representanter til grunnlovsforsamlingen for 200 år siden. Det skjedde i Olavskirken, - det skulle enda gå vel 30 år før dagens kirke ble bygget. Gudstjenesten i den gamle steinkirken var preget av jubileet. - Vi har grunn til å være stolte av grunnloven vår. Det er den nest eldste gjeldende grunnloven i verden etter britenes Magna Charta, sa sokneprest Geir Grøtberg i sin preken. Han tok utgangspunkt i Salme 121: "Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper". Glemmer vi å takke? - Glemmer vi å takke Gud for at vi i dag kan feire? I en tale da freden kom i 1945 sa kong Haakon: "Med felles innsats og med Pensjonert sokneprest Kjell Storaker talte og la ned krans ved minnestøtta for de falne fra Bamble. Bamble Musikkorps og gutta i flaggborgen bidro til en verdig markering. Guds hjelp skal vi bygge landet vårt opp igjen". Våre grunnlovsfedre både startet og avsluttet sine forhandlinger med gudstjeneste. Vi som lever i dag må gjenopprette forbindelsen til Gud, synd må erkjennes og bekjennes, slo Grøtberg fast. Ordfører Jon Pieter Flølo avduket minneplaten som markerte at Olavskirken var valgkirke i "På dette kirkested ble første runde av valgene til riksforsamling i 1814 gjennomført. Dette var Norges første nasjonale valg. Olavskirken fra ca ble erstattet med ny kirke i 1845", er teksten på minneplaten. Frist for stoff til menighetsbladet nr. 4/14 er fredag 8. august

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

NR. 1 2014 www.bamble.kirken.no Julefest s. 16

NR. 1 2014 www.bamble.kirken.no Julefest s. 16 NR. 1 2014 www.bamble.kirken.no Julefest s. 16 Salig er den som haster til Guds hus Dette er en liten historie fra Stat- hendte heller, både mor og sønn gå til gudstjeneste i Stathelle kirke og hun hadde

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nytt misjonsprosjekt s. 8

Nytt misjonsprosjekt s. 8 NR. 4 2014 www.bamble.kirken.no Nytt misjonsprosjekt s. 8 Det beste av alt Bibeltekst: Jesaja 25, 6-9 I et år med grunnlovsjubileum er det satt fokus på samfunnsforholdene i Norge i 1814. Et trekk som

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Lovsangsmøtene i Bamble kirke :: side 4 Aktuelt innspill :: side 16

Lovsangsmøtene i Bamble kirke :: side 4 Aktuelt innspill :: side 16 NR. 1 2016 www.bamble.kirken.no Lovsangsmøtene i Bamble kirke :: side 4 Aktuelt innspill :: side 16 1 Ved bybrønnen Jesus opptrådte ofte blant helt vanlig mennesker i dagligdagse situasjoner. Han bragte

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Levende kirkehistorie s. 4

Levende kirkehistorie s. 4 NR. 3 2015 www.bamble.kirken.no Levende kirkehistorie s. 4 Det bittelille frøet Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kirkevalget s.4-5 Trosopplæring s. 8-9 Gautefallstevnet s. 12

Kirkevalget s.4-5 Trosopplæring s. 8-9 Gautefallstevnet s. 12 NR. 4 2015 www.bamble.kirken.no Kirkevalget s.4-5 Trosopplæring s. 8-9 Gautefallstevnet s. 12 En hånd over mitt liv "Herre, - jeg trenger din gjennomstukne hånd lagt over mitt liv" Kirsten H. Eliassen

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Historisk Olsok s. 12

Historisk Olsok s. 12 NR. 4 2013 www.bamble.kirken.no Historisk Olsok s. 12 Gi det videre Bibeltekst: Lukas 24, 45 48 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias

Detaljer

Spennende kirke-safari s. 4-5

Spennende kirke-safari s. 4-5 NR. 3 2013 www.bamble.kirken.no Spennende kirke-safari s. 4-5 Å leve uten filter Jeg har lært masse av barn. Vi voksne har mange filtre vi ser verden gjennom. Vi tilpasser og vurderer. Finner ut om ting

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

NR. 3 2012 www.bamble.kirken.no s. 8

NR. 3 2012 www.bamble.kirken.no s. 8 NR. 3 2012 www.bamble.kirken.no s. 8 Når livets krefter våkner Våren og forsommeren er en fin tid her nord, ikke sant? Livets krefter tar over. Det som har ligget i dvale en lang vinter våkner på nytt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Jobber for trosfrihet s.4

Jobber for trosfrihet s.4 NR. 5 2014 www.bamble.kirken.no Jobber for trosfrihet s.4 Ingen bekymringer Bibeltekst: Matteus 6, 24-34: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Første kvinneprest i Bamble s. 4-5

Første kvinneprest i Bamble s. 4-5 NR. 1 2015 www.bamble.kirken.no Første kvinneprest i Bamble s. 4-5 Farmor på andejakt For en tid tilbake var jeg i begravelse, - det blir noen av dem i løpet av et år. Avdøde, en eldre dame med stor familie,

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer