Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4"

Transkript

1 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus Maestro» i Cochabamba i Bolivia. nlm støtter blant annet spesialundervisning for utviklingshemmede barn. SOmmERgAVEn SIDE 6 9 FoTo: ESPEN ottosen NYTT FRA ReGION SøRVeST ny grunnskole Det er planer om en ny grunnskole i Ryfylke. REgIOnSIDE 2 Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Sommerstemning Vårvarmen ga sommerstemning på Tryggheim. REgIOnSIDE 6 UTS11-Sørvest.indd :06

2 1 Region SørVest Innspill «Det er mer land å innta!» «Flere områder trenger arbeidere» Med disse ord fornyet Gud oppdraget til Josva ( Josva 13,1), til tross for at Josva var «kommet langt opp i årene». Enda var det store deler av landet som skulle erobres. Og nå forteller Gud Josva hvilke byer og landområder som gjenstår. Det er også verdt å merke at disse «siste» områdene var noe av de mest krevende å innta. Dette utrykket fra Josva var tema for samtalen på regionårsmøtet og for strategimeldingen regionstyret arbeider med. Ut fra samtalene i områdemøtene tidligere i vår, har vi også prøvd å sette navn på konkrete områder/byer bydeler hvor det er mer land å innta for NLM i vår region. Nytt land for Guds rike vinnes primært gjennom forkynnelsen av Guds ord! Alle Bibelens frelsesløfter er knyttet til at menneskene kommer inn under innflytelsen av evangeliet. Derfor må vi be Gud reise opp nye nådegaver som med åndskraft og varme kan forkynne evangeliet. Flere områder trenger arbeidere. Vi må også lete etter gode arenaer hvor vi kan få folk i tale. Her tenker vi f. eks på nye utbyggingsområder, og ikke minst på innvandrermiljøene i vår region. Nytt land inntas og befestes gjennom varme åndelige felleskap foreninger og forsamlinger. Her kan Guds barn komme sammen for å dele Guds ord og ha et fortrolig bønnefelleskap. Vi vil også sterkt oppmuntre flere misjonslag til å satse på søndagssamlinger for hele familien hvor også trosopplæringsansvaret for barna ivaretas. Nytt land kan vinnes gjennom bibelundervisning og trosopplæring. Foreldre ber om hjelp til å holde dåpsløftet om å «lære dem alt det jeg har sagt dere». Våre barnehager, leirsteder og skoler gir oss store muligheter for systematisk trosopplæring. Vi har henvendelser fra foreldre som vil starte kristne grunnskoler. Der det er et lokalt bæregrunnlag, vil vi som organisasjon ta et eieransvar. «Nytt land der Jesu navn enda er ukjent». Vi har påtatt oss et ansvar ved å sende misjonærer til land og folkegrupper med evangeliet om Jesus Kristus. Denne forpliktelsen må vi følge opp og forkynne sterkt i våre foreninger og forsamlinger. Vi ønsker å be Gud birger LOVISE helland DIRDAL LEDER I regionleder BARNE- OG UNGDOMSRÅDET og Redaktør «Vi vil møte åndelig motstand og forfølgelse» om nye misjonærer fra vår region. Fortsatt lever hundrevis av folkegrupper utenfor rekkevidden av evangeliet. De er vårt kall! Å innta nytt land er krevende og kostbart. Ikke bare økonomisk, men vi vil møte åndelig motstand og forfølgelse. Da Josva skulle krysse Jordan med folket, ba Herren dem om å følge tett etter Guds paktsark. For «slik kan dere vite hva vei dere skal gå, for dere har ikke gått denne veien før» ( Josva 3,1-4). Slik trenger også vi å la oss lede av Guds ord og ikle oss Guds fulle rustning. Bare da kan oppdraget lykkes. Region SørVest Adresse: Gulaksveien 4, 4017 Stavanger Telefon: E-post: Åpningstid: man-fre kl Regionleder og ansvarlig redaktør: Birger Helland Ungleder: Kolbjørn Bø Adm.leder: Arvid Lodden Gledelig økonomisk start på 2012 Regnskapsrapporten pr viser en gledelig økonomisk start på 2012 for Region Sørvest. Arvid Lodden Gaveinntektene er på kr 10,9 mill. Dette er en økning på kr 1,1 mill i forhold til fjoråret, og kr 0,5 million over budsjettet. Kostnadene er på kr. 5,3 mill. Dette Kjell Sverre Trodahl mottok Kongens fortjenstmedalje i sølv på misjonsmøtet under årets årsmøte i Flekkefjord fellesforening på Sira. Tobias Salmelid Det var fungerende ordfører Per Sverre Kvinlog som overrakte en velfortjent fortjenstmedalje til en meget overaska Kjell Sverre Trodahl. er en stigning på kr 0,4 mill i forhold til fjoråret, men kr 0,3 mill bedre enn budsjettet. Innbetalingen til hovedkassen er på kr 5,6 mill. Dette er kr 0,85 mill mer enn til samme tidsrom i fjor, og kr 0,65 mill over budsjettet. Regionstyret er takknemlig for denne gledelige økonomiske starten på 2012 og vil rette en hjertelig takk til hver enkelt som har bidratt så langt i år. Fungerende ordfører Per Sverre Kvinlog, Kjell og Gunnhild Trodahl. Kongens sølv til Kjell Trodahl Foto: Tobias Salmelid Han hadde fartet omkring i dette vidstrakte området med Guds ord og gitar i 43 år, godt støttet av kona Gunnhild. Kjell har sine ullsauer på Mygland, men sine «andre får» spredt omkring på bedehusa i by og bygd. Vi er alle glade i ham og takknemlige for hans varmhjerta vitnesbyrd og gudsfrykt. Han fortjente virkelig denne påskjønnelsen. Hildegunn Solheim ansatt som rektor Danielsen Ungdomsskole nye skole i Haugesund starter i august med 30 elever. Den nye ungdomsskolen leier lokaler hos Haugesund Misjonsmenighet som nå har etablert seg i Skåredalen utenfor Haugesund. Hildegunn Solheim (bildet), Haugesund, er ansatt som rektor. Hun har allerede startet i stillingen, og har det meste av planer klart for oppstarten. Georg Mork UTS11-Sørvest.indd :06

3 Planer om kristen grunnskole i Ryfylke Region Sørvest av Misjonssambandet planlegger en ny, kristen grunnskole i Ryfylke. Nær 100 personer var til stede på et planleggingsmøte. OVE EIKJE Det var et veldig oppmuntrende frammøte av foreldregrupper fra flere deler av det aktuelle området. Vi fikk en positiv respons, og fullmakt til å etablere ei arbeidsgruppe for en eventuell ny friskole, opplyser regionleder Birger Helland. Han var selv til stede på planleggingsmøtet 26. april, og premissene er lagt for at dette skal bli en skole som eies og drives av Misjonssambandet. Planen er å starte en kristen grunnskole fra første til tiende klasse, og aktuell målgruppe er barn som bor i kommunene Forsand, Strand og Hjelmeland. Hvis skolen skal komme i gang fra høsten 2014, må det sendes en søknad til Utdanningsdirektoratet neste vår. Hva blir viktigste oppgaver for arbeidsgruppen for en ny skole? Den må ikke minst kartlegge elevgrunnlaget for en ny grunnskole i det aktuelle området før vi setter i gang. Hvis vi finner at bæregrunnlaget er til stede, er det aktuelt å sondere ulike lokaliseringer for en slik skole. Dessuten må det utarbeides en søknad til myndighetene, svarer Birger Helland. Det er alt for tidlig å spekulere i eventuell plassering av en slik skole. Flere hensyn må tas: Egnede lokaler til formålet skole, reiseavstand for elevene og pris med mer. Det er en stor glede om Misjonssambandet makter å realisere en ny, kristen grunnskole. Vi ser at behovet er der, i en tid da den offentlige skolen ikke lenger har kristendomsundervisning, men underviser i et utvannet religionsfag. Vi får også spørsmål fra foreldre om hjelp til å få i gang en ny Kanskje Tau blir stedet for en ny kristen grunnskole? Foto: Andreas VASSTVEit vfoto.no grunnskole. En slik skole vil også være en stor mulighet i vårt barne- og ungdomsarbeid i de aktuelle kommunene, sier Birger Helland. musikk, kort, gaver og hobby! B&M Bok & Media 4360 Varhaug Bryne - tlf Nærbø Verksgata Stavanger Norrøna Eiendom AS INNSAMLING. Lars Jørand Storhaug og Johanne Gunnersen gir sjekken for misjonsprosjektet til Datooga-arbeidet til rektor Odd Geir Norland. Foto: Jan Helge Aarseth Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Bibelskole i medvind Sentralbord Direkte valg Rundt 25 stykker i en ring. Siste kveld på avslutningsturnéen for Fjelltun Bibelskole. Jan Helge Aarseth Én for én tenner de et telys som plasseres på korset midt i sirkelen, og forteller hva bibelskoleåret har betydd. Gir hverandre løfter fra Bibelen. Det blir noen tårer, både over det som var gledelig og det som var smertelig. Vi er vitne til hva bibelordet, Guds ord, har utført dette året. Det har sannelig ikke vendt tomt tilbake. Vi har hatt vekkelse dette året på Fjelltun, det er tydelig for alle. Møtt ord som har avslørt synd og svikt, og ord som har pekt på Kristus. Som har skapt tro og trygghet, der det før ikke fantes. Møtt ord til kall og tjeneste. Noen forteller om turen til Israel i høst, andre om Afrika-turen i vår. Men midt i det hele KRISTUS. For høsten har vi frem til nå over femti som har søkt. Det er gledelig, for behovet for bibelskolen er større i dag enn da den ble startet! Godkjent Bilverksted UTS11-Sørvest.indd :06

4 3 Region Sørvest Regionårsmøtet i StAVAnger: Misjonsoppdraget er ikke fu La oss være i bønn om at denne storsamlingen kan bli til inspirasjon. Misjonsoppdraget er ikke fullført, sa formannen i regionstyret, Raymond Bjuland, da han ønsket velkommen til årsmøtet andre lørdag i juni. HANS KRISTOFFER GOA FAKTA: Region Sørvest hadde sitt årsmøte i IMI Forum i Stavanger juni. Det møtte 473 utsendinger fra regionens 850 lag og kontakter. Det var 464 godkjente stemmesedler. På misjonsmøtene var det i overkant av ett tusen. Barneaktiviteter. Det var påmeldt ca 130 barn til ulike aktiviteter. På Lasseliten barnehage 29 stk., i Kongeparken 87 stk. og på i Tjensvoll Skole 12 stk. SANG. Regionungdomskoret var et av korene som sang under årsmøtet. Dette året var det foreningene i Strand, Hjelmeland og Forsand som stod for den praktiske gjennomføringen av årsmøtet i IMI Forum. Og de klarte det med glans, godt ledet av Roar Vatne. Raymond Bjuland sa han hadde gledet seg til det andre ordinære årsmøtet for Region Sørvest. Jeg har forventninger til at dette blir en festhelg for alle generasjoner. Og med cirka 130 påmeldte barn til ulike aktiviteter så viser det en god ettervekst, sa Bjuland. Og ved avslutningen søndag ettermiddag kunne styrelederen bare konstatere at det ble gode møtedager for misjonsfolket! I offer til misjonen kom det inn vel kroner. 473 utsendinger Regionen hadde ved siste årsskifte 850 lag, foreninger og kontakter. Av dette 245 lag innen barne- og ungdomssektoren. Fra disse var det 473 deputerte som hentet stemmekort før valget. Årsmøtet konstituerte seg med Børge Thingbø og Gudrun Riska Thorsen som dirigenter. Anne Meling og Asger Refslund- Nørgaard ble valgt til referenter og Arne Borgemyr og Berit Dagsland til å underskrive protokollen. Det er mer land å innta Regionstyret (RS) arbeider med et dokument som skal gjelde for , som har fått navnet «Det er mer land å Foto: Hans Kristoffer Goa innta». Regionleder Birger Helland sa, da han presenterte saken, at det er et levende dokument, og at RS ønsker å få innspill fra årsmøtet. Strategien som skal behandles på GF i sommer, vil få betydning for hva dokumentet her i regionen skal ha som hovedtema. Helland leste fra Josvas bok 13, 1 der Herren sier til profeten: «Du er nå blitt gammel og er kommet langt opp i årene. Men ennå står det en meget stor del av landet igjen som skal inntas.» Hørte dere det? Også dere pensjonister! Herren har bruk for deg og de evner og nådegaver du har. Det kan hende de områder som står igjen kan være de vanskeligste å nå i regionen. Hvordan skal vi innta nytt land, spurte Helland? Ved å forkynne ordet om Guds frelse. Guds rike vokser gjennom forkynnelsen av Guds ord. Det inntas ved varme og gode åndelige fellesskap. Nytt land inntas ved bibelundervisning og trosopplæring. Vi inntar også nytt land når vi er med i ytremisjonen der hvor Jesu navn ennå er ukjent. Vi blir en fattig region om vi ikke har nye misjonærer å sende ut. Helland sa at det både vil bli krevende og kostbart. Vi vil oppleve å møte også åndelig motstand, ja, også forfølgelse. Vi skal innta land, og gå på veier og områder hvor vi før ikke har gått. 42,8 millioner i gaver I gaver til regionen inkl fast givertjeneste kom det i 2011 inn kroner. Det er en stigning fra 2010 på cirka to De skal lede regionen Regionstyret (RS) RS har ni medlemmer. Seks fra søndre del og tre fra nordre del av regionen. De fire som ble valgt i 2011 stod ikke på valg dette året. Det er Hilde Malde, Sola, Rolf Hauge, Kolnes på Karmøy, Morris Kjølleberg, Sandnes, og Lorentz Nord- Varhaug, Riska. Disse fem ble valgt for , tre fra søndre del (S) og to fra nordre del (N): Raymond Bjuland, Nærbø, (S), 398 Gunnstein Koch, Ølen, (N), 347 Gunn Dirdal, Ålgård, (S), 314 Ove Sandvik, Moi, (S), 257 Alise Haaland, Torvastad, (N), 245 Varamedlemmer for og 3. varamedlem fra søndre del (S) og 2. varamedlem fra nordre del (N). 1. og 2. varamedlem møter fast: Olav Halsne, Skartveit/Finnøy, (S), 154 Egil Svela, Vedavågen, (N), 187 Kjetil Malde, Madla, (S), 146 Barne- og ungdomsrådet (BUR) BUR har sju medlemmer. Tre fra søndre del og en fra nordre del av regionen. De tre som ble valgt i 2011 stod ikke på valg dette året. Det er Nils Ove Notland, Sveio, Helge Endresen, Sandnes, og Linda Ydstebø, Sola. Disse fire ble valgt for , tre fra søndre del (S) og ett medlem fra nordre del (N): Grete Stople, Jørpeland (S), 419 Gry Malin Maage, Stavanger, (S), 364 Arnstein Frafjord, Hommersåk, (S), 342 Tone Skartveit Rosberg, Vedavågen, (N), 271 Varamedlemmer for , 1. og 3. varamedlem fra søndre del og 2. varamedlem fra nordre del. 1. og 2. varamedlem møter fast Else Katrine Helgøy, Nærbø, (S), 117 Ragnhild Naterstad, Kvinnherad, (N), 182 Astrid Berland, Bryne, (S), 117 Valgnemnda 2013 Valgnemnda har sju medlemmer. Sju fra søndre del og to fra nordre del av regionen. Tre står fra i fjor; Tjærand Frafjord, Rennesøy, Tone Kristin Dahl, Stavanger, og UTS11-Sørvest.indd :06

5 Region Sørvest fullført Fire på årsmøtet Hvordan har du opplevd sammenslåingen av kretsene Haugesund og Stavanger til en region? Arvid Krogedal, Ganddal: Jeg synes at denne overgangen har foregått uten at jeg har merket så mye til den. Men det er en stor utfordring at de som bor i utkantene kan havne i bakleksa. Det er også en fare for at de som kommer fra Haugesund krets kan bli diskriminert når de er slått sammen med en større krets. Vi har jo fått en ny valgordning der det skal velges flere representanter fra sør-fylket enn de som kommer fra nord. ALLE Foto: Ove Eikje Berit Ølfarnes, Ølensvåg: Vi er blitt flere, og ressursene er større. Jeg har opplevd det fint å være på områdemøtet. Det er også veldig inspirerende å komme på regionårsmøtet, der vi ser at vi er mange flere enn på tidligere kretsmøter. Jeg synes at prosessen med å gå over til en region har gått veldig bra. Vi har også fått ansvar for flere av misjonens videregående skoler. Det er absolutt en styrke at vi kan samarbeide om å drive disse. VALG. Innsamling av stemmesedler under regionårsmøtet. millioner kroner. Utgiftene ble på vel 14 millioner kr, som også var en økning på ca to millioner kroner. Beløpet som er sendt NLM hovedkassa hadde steget med kroner, og ble på vel 28,7 millioner kroner. 850 lag og kontakter Ved overgangen til ny region er det gjort en gjennomgang av foreningskartoteket. Per var det registrert 732 foreninger og lag og 118 NLM-kontakter. Noen misjonslag har forandret navn til misjonsforsamling. Av de 732 lagene er det 245 barne- og ungdomslag. I et år med trange økonomiske ressurser har RS prioritert forkynnerarbeidet. I 2011 var det 55 lønnede ansatte, som utgjør 28,6 årsverk. Tilsvarende tall i 2010 var 46 ansatte og 23,4 årsverk. Foto: Ove Eikje Gode talere og hilsen fra HS Både Marit Andersen og Egil Grandhagen fikk formidle mye fra Guds ord og om misjonen. Terje Eggebø hilste fra hovedstyret og sa at uroligheter og ustabilitet politisk er også med og påvirker misjonsarbeidet på noen av feltene. I mars/april måtte misjonen kalle hjem utsendingene i Mali, men nå ser det ut for at det igjen åpner seg i Elfenbenskysten. Den såkalte arabiske våren har gitt oss en ny anledning til å feste oppmerksomheten på det nordlige Afrika, et av verdens mest unådde områder for evangeliet. Det har vært gjennomført en tjenestereise til området, og hovedstyret er opptatt av om det vil åpne seg en mulighet for utsendinger til denne delen av verden, sa Eggebø i sin hilsen fra HS. Dagfinn Brandsæter, Tysnes: Jeg har opplevd det postivt, og ikke minst med tanke på alle nye forkynnere vi har fått til nordsiden. Vi som tidligere var Haugesund krets, kom inn i en region med større ressurser, og det har vi fått nyte godt av. Dette gjelder leirer, større arrangement og møtevirksomhet. Men det er noen som har litt problemer med kommunikasjonen etter at det ble en region, for de er mer ukjent med folk på regionkontoret. Gudrun Riska Thorsen, Hommersåk: Det er veldig gildt med denne sammenslåingen, og det er en glede å bli kjent med misjonsvenner også i nordlige delen av regionen. Ikke minst er det en fordel for konfirmantarbeidet som jeg er med i. Vi har i løpet av året flere felles samlinger, og dermed blir de unge også bedre kjent. Jeg synes det har vært utelukkende positivt med sammenslåingen. Neste år gleder jeg meg til å reise med båt til regionårsmøtet i Tysvær! Tor Inge Nesbjørg, Førresfjorden. Følgende fire ble valgt for 2013 og 2014: Kjell Trodahl, Kvinesdal, (S), 403 Bodil Nessa, Tau, (S), 289 Bjarte Ydstebø, Randaberg, (S), 255 Bernt Egil Strømme, Sauda, (N), 199 Varamedlemmer for 2013, 1. og 3. fra søndre del (S) og 2. varamedlem fra nordre del (N) 1. og 2. varamedlem møter fast. Johannes Reilstad, Sandnes, (S), 209 Anita Lyng Størkersen, Vedavågen, (N) 193 Knut Reier Indrebø, Figgjo, (S), 203 Representanter til rådsmøtet I utgangspunktet skulle en dette året velge representanter til NLMs rådsmøte for neste treårsperiode. Det ble utsatt til årsmøtet 2013 fordi en på GF 2012 skal behandle nye grunnregler for NLM, som vil medføre endringer. Ved behov at et ekstraordinært rådsmøte har HS bestemt at de som ble valgt i 2009 skal fortsette til årsmøtet REGIONSTYRET. Fra venstre Raymond Bjuland (styreleder), Hilde Malde, Rolf Hauge, Alise Haaland, Gunn Dirdal, Ove Sandvik, Morris Kjølleberg og Birger Helland (regionleder). Lorentz Nord-Varhaug og Gunnstein Koch er også faste medlemmer, men var ikke til stede. Foto: Hans Kristoffer Goa UTS11-Sørvest.indd :06

6 5 Region Sørvest Fire nye medarbeidere Det er med glede vi ønsker nye medarbeidere velkommen inn i fellesskapet. Ta godt imot dem, og lukk dem inn i din forbønnsomsorg. Arvid Lodden Kristoffer Georg Aase (19) fra Leirvik på Stord. Har gått tre år på Lundeneset vgs. Ansatt som ettåring (100 %) med hovedplassering i områdene på nordsiden av Boknafjorden. 50 % av stillingen er knyttet til ansvar for leirarbeid på Solgry. Sigrid Karine Belt (20) fra Stranda på Sunnmøre. Har gått tre år på Kongshaug Musikkgymnas og Bibelskolen Fjellhaug. Ansatt som ettåring (100 %) med hovedplassering i områdene på sørsiden av Boknafjorden Varhaug Eirik Brekke Hauge (19) fra Vormedal i Karmøy kommune. Har gått tre år på Lundeneset vgs. Eiendom AS Norrøna Ansatt som Gulaksveien ettåring ( Stavanger Asgeir %) med Egeland hovedplassering i Sentralbord Direkte områdene valg på nordsiden av Boknafjorden. Misjonærinnvielser I sommer vil det bli to misjonærinnvielser der de som innvies har tilknytning til Region Sørvest. Vi vil ønske hjertelig velkommen til: GF, Lillehammer Søndag 15. juli kl Tale av gen.sekr. Øyvind Åsland Janne og Magnus Gillebo innvies til tjeneste i Indonesia Lone og Arnfinn Husby innvies til tjeneste i Bolivia UL i Kongeparken, Ålgård Lørdag 4. august kl Tale av gen.sekr. Øyvind Åsland Anita Stokka og Sveinn Einar Zimsen innvies til tjeneste i Vest-Afrika Mulighet for kjøp av middag og dessert etter møtet Heim- og utreise for våre utsendingar Desse utsendingane med tilknyting til Region Sørvest har kome/kjem heim eller reiser ut i løpet av sommaren: musikk, kort, gaver og hobby! Heimreise B&M Etiopia: Bok & Media Brit-Signe og Kjetil Fuglestad Bryne - Karen tlf Goa Nærbø Øst-Afrika: Linda og Anders Lilleheim Ole Andre Lilleheim Marit og Leif Thingbø Ingeborg Tonstad Vest-Afrika: Eldbjørg og Mons Gunnar Selstø Japan: Olga Gåsland Verksgata Stavanger Preben Solvang (20) fra Erfjord i Suldal kommune. Har gått tre år på Lundeneset vgs og Bibelskolen Fjellhaug. Har vært ettåring i Bolivia for NLM. Ansatt som (40 %) team-koordinator knyttet til teamarbeidet på Lundeneset. Tlf. Mob: E-post: Mongolia: Terese Heng-Steen Berit og Oddvar Ådnanes Utreise Etiopia: Karen og Anders Dalane Øst-Afrika: Margunn Helgøy Janne og Rune Mjølhus Benedicte og Ronny Myksvoll Kjersti og Lars Stensland Gerd-Kari og Øyvind Sund HEIME. Familien Selstø kom heim frå Mali nokre månader før tida på grunn av militærkuppet i landet. FOTO: Heidi Klingsheim Vest-Afrika: Bente og Karl Otto Bråthen Ellen-Irene S og Odd Inge Heng Anita og Sveinn Einar Zimsen Bolivia: Godkjent Bilverksted Lone og Arnfinn Husby Tlf; Indonesia: Janne og Magnus Gillebo Synnøve Helland Arvid Lodden Hellvik Hus Karmøy AS Veakrossen 4276 Vedavågen Tlf Byggmesterfirma Helge Lindhjem Tlf: Tømrer - Øystein Fredly Tømrer - Ragnar Moskvill UTS11-Sørvest.indd :09

7 Region Sørvest Ballspill i finværet. begge Foto: Eivind Svendsen Sommar-stemning på Tryggheim Sommar-stemning på Tryggheim! Teltmøte på kvelden, is i kiosken, grilling på plenen, ballspel og god stemning... Kva er det dette minnar meg om...? musikk, kort, gaver og hobby! Sykkel erstattar røyking Bygg- og anleggsteknikk-elevane B&M nyttar altså høve til å vere ute desse Bok & Media gjermund Viste dagane. Dei byggjer ein stor og flott Bryne - tlf På Meterologisk Institutt er det visst sykkelgarasje på Tryggheim Varhaug Nærbø Det vil streik. Det gjer ikkje noko. Sola skin, neste års elevar nyte godt av. Vi gled og sommarvarmen har visst ikkje oss! Av denne grunn er røykebua tenkt å vike. Kva passar betre enn flytta noko og må nok belage seg på ballspel på plenen, volleyball på Norrøna ny endå Eiendom ei flytting AS før hausten. Det er ei bane, ein god vannkrig eller bygging lagleg tid, for det er svært få av elevane Gulaksveien Stavanger av ny sykkelgarasje? Tryggheimelevane er spontane og let seg ikkje Sentralbord Asgeir Egeland som røyker det er positivt! be to gonger. Om dei har eksamens- Direkte valg God søknad for hausten førebuingar, må dei nytte fritida også. Ikkje minst når sommaren er her allereie! Dei er flinke til å reise til stranda. Eller så vel dei ei god økt med ballspel på plenen eller på volleyballbanen. Så tek dei gjerne fram grillen og på kvelden er det ned på torget på teltmøte med Nils Kåre Strøm og Tom Oseberg. Her bidreg elevane også, mellom anna med song. Det er som å vere på ferie på Evjetun eller Kvitsund. Tryggheim har svært god søknad for hausten. Det vert fullt både på skule og internat. Tryggheim ungdomsskule har fått godkjenningane på plass for bruk av eit par bustader og vil ta imot 80 nye elevar på 8. trinn til hausten. Vi gled oss over høg trivselsfaktor! Kos på skoleplassen. Verksgata Stavanger Endret dato for «Vi over 60» på Lundeneset vgs: Langgt. 29, 4306 Sandnes Tlf. Mob: E-post: Godkjent Bilverksted Tlf; Byggmesterfirma Helge Lindhjem Tlf: Tømrer - Øystein Fredly UTS11-Sørvest.indd :06

8 Region Sørvest Leirer og weekender august oktober aug. Sommerleir 8 10 år, Solgry aug. Med «mor» på leir 4 7 år, Holmavatn aug. Hest og fotballeir år, Solgry aug. Feriedager for utviklingshemmede (opp til 20 år), Holmavatn aug. Hest og fotballeir år, Solgry aug. Interesseleir 5. 7.klasse, Utsyn sept klasse, Ersdalstun sept. Weekend for utviklingshemmede (over 20 år), Holmavatn sept klasse, Ersdalstun okt. Høstleir klasse, Solgry okt. Høstleir 3. 5.klasse, Solgry okt. Tenåringsleir, Solgry Neste utsyn Solgrylotteriet 2012 Solgrylotteriet 2012 Gevinster Verdi Vunnet av: Gavekort SI-reiser Margot Ørke ipad (32 GB WIFI, hvit) Martin Stokkenes Samsung 32" LED-TV Berit Stautland Tupperwarepakke Åse og Nils Hageberg Tupperwarepakke Solveig Eidsvåg 2 maleri av Ingrid Espevik Knut Anstein Knutsen Nøtteknekker Markus Monsen Strikket genser (voksen) Bjørg og Nils Dybdal-Holte Sovepose Erna Johnsen Oljefylt radiatorovn 600 Lindbjørg Hereid Brodert løper 600 Sigbjørn Nessa 4360 Varhaug Norrøna Vil du musikk, kort, Eiendom være med gaver og hobby! AS og støtte NLM? B&M Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Bok Denne & Media Sentralbord Direkte annonseplassen valg Bryne - tlf Nærbø kan - bli din. musikk, kort, gaver og hobby! B&M Bok & Media Bryne - tlf Nærbø Verksgata Stavanger Utgivelsesdag: 6. juli I dette Utsyn kan du lese om Ragnhild Maria Hauglid Henden som skriver doktorgrad om jøden i norsk litteratur. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum - Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth - Kristin W. Malmin - Grafisk formgiver: Margaret Mathisen - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 499. Utenfor Norge: kr 823. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Verksgata. Utsyn 54. kan 4013 også Stavanger bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: dom AS 7 Stavanger Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland Godkjent Bilverksted UTS11-Sørvest.indd :06

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo En vital og oppegående 50-åring Nordlysklubben, som holder til på Sande i Randaberg, kunne markere et lite jubileum da de avholdt sin årlige basar på Sande grendahus 2. mai. Kari L. Sande Klubben ble stiftet i 1962 som rent guttelag, men i 1978 ble det også gitt plass til jenter, og guttelaget skiftet navn til Nordlys jente- og guttelag, som senere ble til Nordlysklubben. Klubben har alltid hatt god oppslutning, og på det meste var medlemstallet over 60 i en alder fra år, så da måtte flokken deles i to noen år med to klubbkvelder etter hverandre. Ut fra protokoller vil en anslå at rundt 600 gutter og jenter har gått på denne klubben i løpet av disse 50 åra. Formingsarbeid Aktiviteten i starten var hovedsakelig trearbeid, men har etter hvert utviklet seg til forskjellig formingsarbeid innen tre og tekstil, maling, elektro, dataspill og idrettsaktiviteter m.m. Da dette er en klubb i kristen regi, har alltid samlingsstund med andakt vært et fast innslag. Basaren som ble avholdt på Sande grendahus, var godt besøkt av både barn og voksne. Andaktsholder var Hans Edv. Bø som startet guttelaget i Han innledet med å fortelle om hvordan han ble utfordret av en misjonskvinne til dette, noe han sa ja til og påtok seg. Med seg som ledere i starten fikk han Toralf Bø og Johannes Bø. Han minnet ellers forsamlingen om «den gode hyrde» som passer på sine og ser etter dem som er kommet bort for ham. Johannes Bø, som har vært med siden starten og hatt lederansvaret i mer enn 40 år, ledet basaren. Han sa i korte trekk litt om utviklingen i klubben frem til i dag. Blomster fra kommunen Varaordfører Jarle Bø, som selv har vært Nordlysgutt, møtte opp fra kommunen og kom med mange godord om klubben og arbeidet som var nedlagt i alle disse årene. Han overrakte også en stor blomsterbeplantning til Her ser vi noen av medlemmene i Nordlysklubben. Eldbjørg og Johannes Bø som takk for innsatsen de har lagt ned i dette laget, Johannes i 50 år og Eldbjørg som har vært med i flere perioder og fortsatt er med. Også formannen i Randaberg Misjonsforsamling, Bjarte Ydstebø, møtte opp og ville være med og uttrykke sin takk til dem som sto i dette viktige arbeidet. I løpet av klubbens 50 år lange historie har cirka personer vært med som ledere i klubben. Med god hjelp av ivrige Nordlysjenter og gutter som loddselgere, kom det inn hele kroner på basaren. Varaordfører Jarle Bø (t.v.) overrekker blomster til Johannes og Eldbjørg Bø. begge Foto: privat UTS11-Sørvest.indd :06

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205 Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. trygge leirer NLM vil at leirene skal være trygge, og krever politiattester av lederne.

REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. trygge leirer NLM vil at leirene skal være trygge, og krever politiattester av lederne. REGION SøRVeST 28. JUNI 123. ÅRGANG 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 For å nå nye folkegrupper,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret:

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Lørdag 18. april 2015 kl. 10.00 15.00 Fra regionstyret: T 1 Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Arrangement for voksne april-oktober 2015

Arrangement for voksne april-oktober 2015 Arrangement for voksne april-oktober 2015 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Klag 3.26 1.mai-møte Tryggheim Vi over 60 Holmavatn tirs 19. - fre 22. mai Regionårsmøtet Frakkagjerd lør

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Referat A-protokoll. Referent: Arvid Lodden. Åpningsord: Dagfinn Brandsæter Bønn. Sakliste: Sak Sakliste og innkalling

Referat A-protokoll. Referent: Arvid Lodden. Åpningsord: Dagfinn Brandsæter Bønn. Sakliste: Sak Sakliste og innkalling Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2016 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 19. april 2016 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 14.-15.02. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem Svenning Bjørke

Detaljer

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.-7.12. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Fravær: Roald Gulbrandsen, Gunnar Indrebø

Detaljer

S lid gaverekord. Snart pensjonist rogalendingen Jakob Middelthon avslutter sin tjeneste i nordland. REgIOnSIDE 3 Og 4

S lid gaverekord. Snart pensjonist rogalendingen Jakob Middelthon avslutter sin tjeneste i nordland. REgIOnSIDE 3 Og 4 region SøRVEST 6. FEBRUAR 125. ÅRGANG 03 2015 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Ef 6,17 S lid gaverekord For første gang har nlm mottatt mer enn 125 millioner kroner i gaver i løpet

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 08.-09.09. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan

Detaljer

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøtet Over 1400 mennesker var på det meste med under årets regionårsmøte.

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøtet Over 1400 mennesker var på det meste med under årets regionårsmøte. Region Sørvest 27. juni 124. Årgang 12 2014 Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt. Salme 62,9 Nytt fra Region Sørvest Regionårsmøtet Over 1400 mennesker var på

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Synger om håp. region SøRVEST 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015. NYTT FRA REGION SøRVEST

Synger om håp. region SøRVEST 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015. NYTT FRA REGION SøRVEST region SøRVEST 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Salme 100,3 Kongshaug Musikkgymnas fremfører en innholdsrik

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015 Arrangement for voksne og familier sept. 2014 - feb. 2015 For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Salme 36:10 Kvinneweekend Solgry fre 19. - søn 21. sept. Mannshelg Tonstadli fre 17. - søn

Detaljer

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke.

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 3.-4.2. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide Forfall: Reidar

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøte Regionårsmøtet går av stabelen i IMIforum i Stavanger 9. og 10. juni.

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøte Regionårsmøtet går av stabelen i IMIforum i Stavanger 9. og 10. juni. Region Sørvest 27. april 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.12. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 25.-26.10. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 17.-18.4. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Svenning Bjørke Roald Gulbrandsen (fra fredag kl. 12)

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Sørvest 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 1. september 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Britt Vittersø (styreleder) Kay Granli (nestleder) Ingunn Holm Tore Johansen Lars Olav

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

REGION SØRVEST NYTT FRA REGION SØRVEST. Åtte skoler en ny Det er nå totalt 1268 elever ved regionens åtte skoler. REGIONSIDE 2

REGION SØRVEST NYTT FRA REGION SØRVEST. Åtte skoler en ny Det er nå totalt 1268 elever ved regionens åtte skoler. REGIONSIDE 2 REGION SØRVEST 12. SEPTEMBER 124. ÅRGANG 16 2014 Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Kol 3,23 HØSTGAVEN 2014: SØR-AMERIKA Jesus til landsbygda I Peru

Detaljer

72 døpt. REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Områdeleder Øystein Hitland er områdeleder i Sunnhordland.

72 døpt. REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Områdeleder Øystein Hitland er områdeleder i Sunnhordland. REGION SøRVeST 6. DESEMBER 123. ÅRGANG 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 3.- 4. mai Til stede: Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Terje Eggebø Fra administrasjonen

Detaljer

nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. SE SIDE 8 Og 9

nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. SE SIDE 8 Og 9 REGION SøRVeST 25. OKTOBER 123. ÅRGANG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Strategiplan for Region Sørvest

Strategiplan for Region Sørvest Strategiplan for Region Sørvest - 2012-2015 «Det er mer land å innta» (Josva 13) Hovedmål Arbeidet i Region Sørvest skal utføres i overensstemmelse med - og måles mot - regionens formål slik det er formulert

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

Fravær: Knut Espeland og Gunnar Indrebø. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland

Fravær: Knut Espeland og Gunnar Indrebø. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 22.-23.4. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Håvard Måseide Raymond Bjuland Thor Fremmegård (fredag) Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Fravær: Knut Espeland

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2012 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...5 BARNE- OG UNGDOMSRÅDET...

INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2012 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...5 BARNE- OG UNGDOMSRÅDET... 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2012 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...5 BARNE- OG UNGDOMSRÅDET...8 ÅRSRAPPORTER 2012... 10 NYTT LIV MEDIA... 10 JÆREN MISJONSRADIO...

Detaljer

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Skole i utvikling Ledelsen ved Lundeneset VGS arbeider med planer for skolens fremtid.

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Skole i utvikling Ledelsen ved Lundeneset VGS arbeider med planer for skolens fremtid. Region Sørvest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region Sørvest 24. oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

Forlatte barn får hjelp REGION SØRVEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Forlatte barn får hjelp REGION SØRVEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 Herren er konge! Jorden skal juble, fjerne kyster skal glede seg! Salme 97,1 JULEGAVEN 2015: GI BARN TRYGGHET Forlatte barn får hjelp I mange land driver

Detaljer

Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo

Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo Sak 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling og saksliste Leder av regionstyret, Hans Georg Skuggedal, spurte om det var kommentarer

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 64-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 65-2015 Referat fra RS-møte 31.08.2015. Sak 66-2015 Andre referater

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 64-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 65-2015 Referat fra RS-møte 31.08.2015. Sak 66-2015 Andre referater Møte: Regionstyret Møtenr.: 9 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 20. oktober 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Gunnar Indrebø åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Gunnar Indrebø åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 20.-22.10. Sted: Salem, Bergen Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide Varamedlem:

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Knut Espeland åpnet med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Knut Espeland åpnet med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 10.-11.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Håvard Måseide Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Fravær: Raymond

Detaljer

Arrangement for voksne og familier mars-september 2014

Arrangement for voksne og familier mars-september 2014 Arrangement for voksne og familier mars-september 2014 Han leder meg til hvilens vann Salme 23:2 Minihelg for kvinner Utsyn lør 22. - søn 23. mars Påskemøter Solgry tors 17. - man 21. april Leir for alle

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Sørvest 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

NLM Ung stiftes i høst Allerede i begynnelsen av oktober vil NLM Ung bli etablert som egen organisasjon. Første landsmøte holdes 1.-4. november.

NLM Ung stiftes i høst Allerede i begynnelsen av oktober vil NLM Ung bli etablert som egen organisasjon. Første landsmøte holdes 1.-4. november. Region Sørvest 14. september 122. Årgang 16 2012 Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. 1 Pet 4, 13 NLM Ung stiftes i høst

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Dato: 4.-5.6.2015 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Reidar Bøe Roald Gulbrandsen

Dato: 4.-5.6.2015 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Reidar Bøe Roald Gulbrandsen REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 4.-5.6. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Reidar Bøe Roald Gulbrandsen Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Sørvest 07. Desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 25.-26.04. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (t.o.m. fredag kl. 15.30) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 13/16 Godkjenning av referat fra styremøte

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 13/16 Godkjenning av referat fra styremøte REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 10. mars 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Hans Georg Skuggedal (leder) Jogeir Lianes (nestleder) Britt Vittersø Kari Helene Haugen (ansattrepresentant)

Detaljer

Dato: 06.-07.02.2015 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Reidar Bøe Svenning Bjørke

Dato: 06.-07.02.2015 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Reidar Bøe Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 06.-07.02. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Reidar Bøe Svenning Bjørke Fravær: Gunnar Indrebø, Roald Gulbrandsen

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

Høstgaven. Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Ny kristen skole Den nye kristne ungdomsskolen på Karmøy er i gang.

Høstgaven. Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Ny kristen skole Den nye kristne ungdomsskolen på Karmøy er i gang. Region Sørvest 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Sørvest Ny kristen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

region SØRVEST 5. DeSeMBeR 124. ÅRgAng 22 2014

region SØRVEST 5. DeSeMBeR 124. ÅRgAng 22 2014 region SØRVEST 5. DeSeMBeR 124. ÅRgAng 22 2014 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Jes 65,17 Send flere misjonærer Kirken i Mara i Tanzania

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Snart hjemme REGION SØRVEST 23. OKTOBER 125. ÅRGANG 19 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Snart hjemme REGION SØRVEST 23. OKTOBER 125. ÅRGANG 19 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 23. OKTOBER 125. ÅRGANG 19 2015 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Snart hjemme Mirjam Artmark Aanensen og familien er ferdig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det.

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. 2013-01-16 OPPROPET MED UNDERSKRIFTER Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. Eskil Pedersen med flere har tatt til orde for at Kvitsund Gymnas bør miste statsstøtte

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI Velkommen til Regionmøte! Det er med takk og forventning jeg ønsker deg hjertelig velkommen til årets storsamling i NLM Region Sør. 5.-7.juni arrangeres

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer