Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4"

Transkript

1 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus Maestro» i Cochabamba i Bolivia. nlm støtter blant annet spesialundervisning for utviklingshemmede barn. SOmmERgAVEn SIDE 6 9 FoTo: ESPEN ottosen NYTT FRA ReGION SøRVeST ny grunnskole Det er planer om en ny grunnskole i Ryfylke. REgIOnSIDE 2 Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Sommerstemning Vårvarmen ga sommerstemning på Tryggheim. REgIOnSIDE 6 UTS11-Sørvest.indd :06

2 1 Region SørVest Innspill «Det er mer land å innta!» «Flere områder trenger arbeidere» Med disse ord fornyet Gud oppdraget til Josva ( Josva 13,1), til tross for at Josva var «kommet langt opp i årene». Enda var det store deler av landet som skulle erobres. Og nå forteller Gud Josva hvilke byer og landområder som gjenstår. Det er også verdt å merke at disse «siste» områdene var noe av de mest krevende å innta. Dette utrykket fra Josva var tema for samtalen på regionårsmøtet og for strategimeldingen regionstyret arbeider med. Ut fra samtalene i områdemøtene tidligere i vår, har vi også prøvd å sette navn på konkrete områder/byer bydeler hvor det er mer land å innta for NLM i vår region. Nytt land for Guds rike vinnes primært gjennom forkynnelsen av Guds ord! Alle Bibelens frelsesløfter er knyttet til at menneskene kommer inn under innflytelsen av evangeliet. Derfor må vi be Gud reise opp nye nådegaver som med åndskraft og varme kan forkynne evangeliet. Flere områder trenger arbeidere. Vi må også lete etter gode arenaer hvor vi kan få folk i tale. Her tenker vi f. eks på nye utbyggingsområder, og ikke minst på innvandrermiljøene i vår region. Nytt land inntas og befestes gjennom varme åndelige felleskap foreninger og forsamlinger. Her kan Guds barn komme sammen for å dele Guds ord og ha et fortrolig bønnefelleskap. Vi vil også sterkt oppmuntre flere misjonslag til å satse på søndagssamlinger for hele familien hvor også trosopplæringsansvaret for barna ivaretas. Nytt land kan vinnes gjennom bibelundervisning og trosopplæring. Foreldre ber om hjelp til å holde dåpsløftet om å «lære dem alt det jeg har sagt dere». Våre barnehager, leirsteder og skoler gir oss store muligheter for systematisk trosopplæring. Vi har henvendelser fra foreldre som vil starte kristne grunnskoler. Der det er et lokalt bæregrunnlag, vil vi som organisasjon ta et eieransvar. «Nytt land der Jesu navn enda er ukjent». Vi har påtatt oss et ansvar ved å sende misjonærer til land og folkegrupper med evangeliet om Jesus Kristus. Denne forpliktelsen må vi følge opp og forkynne sterkt i våre foreninger og forsamlinger. Vi ønsker å be Gud birger LOVISE helland DIRDAL LEDER I regionleder BARNE- OG UNGDOMSRÅDET og Redaktør «Vi vil møte åndelig motstand og forfølgelse» om nye misjonærer fra vår region. Fortsatt lever hundrevis av folkegrupper utenfor rekkevidden av evangeliet. De er vårt kall! Å innta nytt land er krevende og kostbart. Ikke bare økonomisk, men vi vil møte åndelig motstand og forfølgelse. Da Josva skulle krysse Jordan med folket, ba Herren dem om å følge tett etter Guds paktsark. For «slik kan dere vite hva vei dere skal gå, for dere har ikke gått denne veien før» ( Josva 3,1-4). Slik trenger også vi å la oss lede av Guds ord og ikle oss Guds fulle rustning. Bare da kan oppdraget lykkes. Region SørVest Adresse: Gulaksveien 4, 4017 Stavanger Telefon: E-post: Åpningstid: man-fre kl Regionleder og ansvarlig redaktør: Birger Helland Ungleder: Kolbjørn Bø Adm.leder: Arvid Lodden Gledelig økonomisk start på 2012 Regnskapsrapporten pr viser en gledelig økonomisk start på 2012 for Region Sørvest. Arvid Lodden Gaveinntektene er på kr 10,9 mill. Dette er en økning på kr 1,1 mill i forhold til fjoråret, og kr 0,5 million over budsjettet. Kostnadene er på kr. 5,3 mill. Dette Kjell Sverre Trodahl mottok Kongens fortjenstmedalje i sølv på misjonsmøtet under årets årsmøte i Flekkefjord fellesforening på Sira. Tobias Salmelid Det var fungerende ordfører Per Sverre Kvinlog som overrakte en velfortjent fortjenstmedalje til en meget overaska Kjell Sverre Trodahl. er en stigning på kr 0,4 mill i forhold til fjoråret, men kr 0,3 mill bedre enn budsjettet. Innbetalingen til hovedkassen er på kr 5,6 mill. Dette er kr 0,85 mill mer enn til samme tidsrom i fjor, og kr 0,65 mill over budsjettet. Regionstyret er takknemlig for denne gledelige økonomiske starten på 2012 og vil rette en hjertelig takk til hver enkelt som har bidratt så langt i år. Fungerende ordfører Per Sverre Kvinlog, Kjell og Gunnhild Trodahl. Kongens sølv til Kjell Trodahl Foto: Tobias Salmelid Han hadde fartet omkring i dette vidstrakte området med Guds ord og gitar i 43 år, godt støttet av kona Gunnhild. Kjell har sine ullsauer på Mygland, men sine «andre får» spredt omkring på bedehusa i by og bygd. Vi er alle glade i ham og takknemlige for hans varmhjerta vitnesbyrd og gudsfrykt. Han fortjente virkelig denne påskjønnelsen. Hildegunn Solheim ansatt som rektor Danielsen Ungdomsskole nye skole i Haugesund starter i august med 30 elever. Den nye ungdomsskolen leier lokaler hos Haugesund Misjonsmenighet som nå har etablert seg i Skåredalen utenfor Haugesund. Hildegunn Solheim (bildet), Haugesund, er ansatt som rektor. Hun har allerede startet i stillingen, og har det meste av planer klart for oppstarten. Georg Mork UTS11-Sørvest.indd :06

3 Planer om kristen grunnskole i Ryfylke Region Sørvest av Misjonssambandet planlegger en ny, kristen grunnskole i Ryfylke. Nær 100 personer var til stede på et planleggingsmøte. OVE EIKJE Det var et veldig oppmuntrende frammøte av foreldregrupper fra flere deler av det aktuelle området. Vi fikk en positiv respons, og fullmakt til å etablere ei arbeidsgruppe for en eventuell ny friskole, opplyser regionleder Birger Helland. Han var selv til stede på planleggingsmøtet 26. april, og premissene er lagt for at dette skal bli en skole som eies og drives av Misjonssambandet. Planen er å starte en kristen grunnskole fra første til tiende klasse, og aktuell målgruppe er barn som bor i kommunene Forsand, Strand og Hjelmeland. Hvis skolen skal komme i gang fra høsten 2014, må det sendes en søknad til Utdanningsdirektoratet neste vår. Hva blir viktigste oppgaver for arbeidsgruppen for en ny skole? Den må ikke minst kartlegge elevgrunnlaget for en ny grunnskole i det aktuelle området før vi setter i gang. Hvis vi finner at bæregrunnlaget er til stede, er det aktuelt å sondere ulike lokaliseringer for en slik skole. Dessuten må det utarbeides en søknad til myndighetene, svarer Birger Helland. Det er alt for tidlig å spekulere i eventuell plassering av en slik skole. Flere hensyn må tas: Egnede lokaler til formålet skole, reiseavstand for elevene og pris med mer. Det er en stor glede om Misjonssambandet makter å realisere en ny, kristen grunnskole. Vi ser at behovet er der, i en tid da den offentlige skolen ikke lenger har kristendomsundervisning, men underviser i et utvannet religionsfag. Vi får også spørsmål fra foreldre om hjelp til å få i gang en ny Kanskje Tau blir stedet for en ny kristen grunnskole? Foto: Andreas VASSTVEit vfoto.no grunnskole. En slik skole vil også være en stor mulighet i vårt barne- og ungdomsarbeid i de aktuelle kommunene, sier Birger Helland. musikk, kort, gaver og hobby! B&M Bok & Media 4360 Varhaug Bryne - tlf Nærbø Verksgata Stavanger Norrøna Eiendom AS INNSAMLING. Lars Jørand Storhaug og Johanne Gunnersen gir sjekken for misjonsprosjektet til Datooga-arbeidet til rektor Odd Geir Norland. Foto: Jan Helge Aarseth Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Bibelskole i medvind Sentralbord Direkte valg Rundt 25 stykker i en ring. Siste kveld på avslutningsturnéen for Fjelltun Bibelskole. Jan Helge Aarseth Én for én tenner de et telys som plasseres på korset midt i sirkelen, og forteller hva bibelskoleåret har betydd. Gir hverandre løfter fra Bibelen. Det blir noen tårer, både over det som var gledelig og det som var smertelig. Vi er vitne til hva bibelordet, Guds ord, har utført dette året. Det har sannelig ikke vendt tomt tilbake. Vi har hatt vekkelse dette året på Fjelltun, det er tydelig for alle. Møtt ord som har avslørt synd og svikt, og ord som har pekt på Kristus. Som har skapt tro og trygghet, der det før ikke fantes. Møtt ord til kall og tjeneste. Noen forteller om turen til Israel i høst, andre om Afrika-turen i vår. Men midt i det hele KRISTUS. For høsten har vi frem til nå over femti som har søkt. Det er gledelig, for behovet for bibelskolen er større i dag enn da den ble startet! Godkjent Bilverksted UTS11-Sørvest.indd :06

4 3 Region Sørvest Regionårsmøtet i StAVAnger: Misjonsoppdraget er ikke fu La oss være i bønn om at denne storsamlingen kan bli til inspirasjon. Misjonsoppdraget er ikke fullført, sa formannen i regionstyret, Raymond Bjuland, da han ønsket velkommen til årsmøtet andre lørdag i juni. HANS KRISTOFFER GOA FAKTA: Region Sørvest hadde sitt årsmøte i IMI Forum i Stavanger juni. Det møtte 473 utsendinger fra regionens 850 lag og kontakter. Det var 464 godkjente stemmesedler. På misjonsmøtene var det i overkant av ett tusen. Barneaktiviteter. Det var påmeldt ca 130 barn til ulike aktiviteter. På Lasseliten barnehage 29 stk., i Kongeparken 87 stk. og på i Tjensvoll Skole 12 stk. SANG. Regionungdomskoret var et av korene som sang under årsmøtet. Dette året var det foreningene i Strand, Hjelmeland og Forsand som stod for den praktiske gjennomføringen av årsmøtet i IMI Forum. Og de klarte det med glans, godt ledet av Roar Vatne. Raymond Bjuland sa han hadde gledet seg til det andre ordinære årsmøtet for Region Sørvest. Jeg har forventninger til at dette blir en festhelg for alle generasjoner. Og med cirka 130 påmeldte barn til ulike aktiviteter så viser det en god ettervekst, sa Bjuland. Og ved avslutningen søndag ettermiddag kunne styrelederen bare konstatere at det ble gode møtedager for misjonsfolket! I offer til misjonen kom det inn vel kroner. 473 utsendinger Regionen hadde ved siste årsskifte 850 lag, foreninger og kontakter. Av dette 245 lag innen barne- og ungdomssektoren. Fra disse var det 473 deputerte som hentet stemmekort før valget. Årsmøtet konstituerte seg med Børge Thingbø og Gudrun Riska Thorsen som dirigenter. Anne Meling og Asger Refslund- Nørgaard ble valgt til referenter og Arne Borgemyr og Berit Dagsland til å underskrive protokollen. Det er mer land å innta Regionstyret (RS) arbeider med et dokument som skal gjelde for , som har fått navnet «Det er mer land å Foto: Hans Kristoffer Goa innta». Regionleder Birger Helland sa, da han presenterte saken, at det er et levende dokument, og at RS ønsker å få innspill fra årsmøtet. Strategien som skal behandles på GF i sommer, vil få betydning for hva dokumentet her i regionen skal ha som hovedtema. Helland leste fra Josvas bok 13, 1 der Herren sier til profeten: «Du er nå blitt gammel og er kommet langt opp i årene. Men ennå står det en meget stor del av landet igjen som skal inntas.» Hørte dere det? Også dere pensjonister! Herren har bruk for deg og de evner og nådegaver du har. Det kan hende de områder som står igjen kan være de vanskeligste å nå i regionen. Hvordan skal vi innta nytt land, spurte Helland? Ved å forkynne ordet om Guds frelse. Guds rike vokser gjennom forkynnelsen av Guds ord. Det inntas ved varme og gode åndelige fellesskap. Nytt land inntas ved bibelundervisning og trosopplæring. Vi inntar også nytt land når vi er med i ytremisjonen der hvor Jesu navn ennå er ukjent. Vi blir en fattig region om vi ikke har nye misjonærer å sende ut. Helland sa at det både vil bli krevende og kostbart. Vi vil oppleve å møte også åndelig motstand, ja, også forfølgelse. Vi skal innta land, og gå på veier og områder hvor vi før ikke har gått. 42,8 millioner i gaver I gaver til regionen inkl fast givertjeneste kom det i 2011 inn kroner. Det er en stigning fra 2010 på cirka to De skal lede regionen Regionstyret (RS) RS har ni medlemmer. Seks fra søndre del og tre fra nordre del av regionen. De fire som ble valgt i 2011 stod ikke på valg dette året. Det er Hilde Malde, Sola, Rolf Hauge, Kolnes på Karmøy, Morris Kjølleberg, Sandnes, og Lorentz Nord- Varhaug, Riska. Disse fem ble valgt for , tre fra søndre del (S) og to fra nordre del (N): Raymond Bjuland, Nærbø, (S), 398 Gunnstein Koch, Ølen, (N), 347 Gunn Dirdal, Ålgård, (S), 314 Ove Sandvik, Moi, (S), 257 Alise Haaland, Torvastad, (N), 245 Varamedlemmer for og 3. varamedlem fra søndre del (S) og 2. varamedlem fra nordre del (N). 1. og 2. varamedlem møter fast: Olav Halsne, Skartveit/Finnøy, (S), 154 Egil Svela, Vedavågen, (N), 187 Kjetil Malde, Madla, (S), 146 Barne- og ungdomsrådet (BUR) BUR har sju medlemmer. Tre fra søndre del og en fra nordre del av regionen. De tre som ble valgt i 2011 stod ikke på valg dette året. Det er Nils Ove Notland, Sveio, Helge Endresen, Sandnes, og Linda Ydstebø, Sola. Disse fire ble valgt for , tre fra søndre del (S) og ett medlem fra nordre del (N): Grete Stople, Jørpeland (S), 419 Gry Malin Maage, Stavanger, (S), 364 Arnstein Frafjord, Hommersåk, (S), 342 Tone Skartveit Rosberg, Vedavågen, (N), 271 Varamedlemmer for , 1. og 3. varamedlem fra søndre del og 2. varamedlem fra nordre del. 1. og 2. varamedlem møter fast Else Katrine Helgøy, Nærbø, (S), 117 Ragnhild Naterstad, Kvinnherad, (N), 182 Astrid Berland, Bryne, (S), 117 Valgnemnda 2013 Valgnemnda har sju medlemmer. Sju fra søndre del og to fra nordre del av regionen. Tre står fra i fjor; Tjærand Frafjord, Rennesøy, Tone Kristin Dahl, Stavanger, og UTS11-Sørvest.indd :06

5 Region Sørvest fullført Fire på årsmøtet Hvordan har du opplevd sammenslåingen av kretsene Haugesund og Stavanger til en region? Arvid Krogedal, Ganddal: Jeg synes at denne overgangen har foregått uten at jeg har merket så mye til den. Men det er en stor utfordring at de som bor i utkantene kan havne i bakleksa. Det er også en fare for at de som kommer fra Haugesund krets kan bli diskriminert når de er slått sammen med en større krets. Vi har jo fått en ny valgordning der det skal velges flere representanter fra sør-fylket enn de som kommer fra nord. ALLE Foto: Ove Eikje Berit Ølfarnes, Ølensvåg: Vi er blitt flere, og ressursene er større. Jeg har opplevd det fint å være på områdemøtet. Det er også veldig inspirerende å komme på regionårsmøtet, der vi ser at vi er mange flere enn på tidligere kretsmøter. Jeg synes at prosessen med å gå over til en region har gått veldig bra. Vi har også fått ansvar for flere av misjonens videregående skoler. Det er absolutt en styrke at vi kan samarbeide om å drive disse. VALG. Innsamling av stemmesedler under regionårsmøtet. millioner kroner. Utgiftene ble på vel 14 millioner kr, som også var en økning på ca to millioner kroner. Beløpet som er sendt NLM hovedkassa hadde steget med kroner, og ble på vel 28,7 millioner kroner. 850 lag og kontakter Ved overgangen til ny region er det gjort en gjennomgang av foreningskartoteket. Per var det registrert 732 foreninger og lag og 118 NLM-kontakter. Noen misjonslag har forandret navn til misjonsforsamling. Av de 732 lagene er det 245 barne- og ungdomslag. I et år med trange økonomiske ressurser har RS prioritert forkynnerarbeidet. I 2011 var det 55 lønnede ansatte, som utgjør 28,6 årsverk. Tilsvarende tall i 2010 var 46 ansatte og 23,4 årsverk. Foto: Ove Eikje Gode talere og hilsen fra HS Både Marit Andersen og Egil Grandhagen fikk formidle mye fra Guds ord og om misjonen. Terje Eggebø hilste fra hovedstyret og sa at uroligheter og ustabilitet politisk er også med og påvirker misjonsarbeidet på noen av feltene. I mars/april måtte misjonen kalle hjem utsendingene i Mali, men nå ser det ut for at det igjen åpner seg i Elfenbenskysten. Den såkalte arabiske våren har gitt oss en ny anledning til å feste oppmerksomheten på det nordlige Afrika, et av verdens mest unådde områder for evangeliet. Det har vært gjennomført en tjenestereise til området, og hovedstyret er opptatt av om det vil åpne seg en mulighet for utsendinger til denne delen av verden, sa Eggebø i sin hilsen fra HS. Dagfinn Brandsæter, Tysnes: Jeg har opplevd det postivt, og ikke minst med tanke på alle nye forkynnere vi har fått til nordsiden. Vi som tidligere var Haugesund krets, kom inn i en region med større ressurser, og det har vi fått nyte godt av. Dette gjelder leirer, større arrangement og møtevirksomhet. Men det er noen som har litt problemer med kommunikasjonen etter at det ble en region, for de er mer ukjent med folk på regionkontoret. Gudrun Riska Thorsen, Hommersåk: Det er veldig gildt med denne sammenslåingen, og det er en glede å bli kjent med misjonsvenner også i nordlige delen av regionen. Ikke minst er det en fordel for konfirmantarbeidet som jeg er med i. Vi har i løpet av året flere felles samlinger, og dermed blir de unge også bedre kjent. Jeg synes det har vært utelukkende positivt med sammenslåingen. Neste år gleder jeg meg til å reise med båt til regionårsmøtet i Tysvær! Tor Inge Nesbjørg, Førresfjorden. Følgende fire ble valgt for 2013 og 2014: Kjell Trodahl, Kvinesdal, (S), 403 Bodil Nessa, Tau, (S), 289 Bjarte Ydstebø, Randaberg, (S), 255 Bernt Egil Strømme, Sauda, (N), 199 Varamedlemmer for 2013, 1. og 3. fra søndre del (S) og 2. varamedlem fra nordre del (N) 1. og 2. varamedlem møter fast. Johannes Reilstad, Sandnes, (S), 209 Anita Lyng Størkersen, Vedavågen, (N) 193 Knut Reier Indrebø, Figgjo, (S), 203 Representanter til rådsmøtet I utgangspunktet skulle en dette året velge representanter til NLMs rådsmøte for neste treårsperiode. Det ble utsatt til årsmøtet 2013 fordi en på GF 2012 skal behandle nye grunnregler for NLM, som vil medføre endringer. Ved behov at et ekstraordinært rådsmøte har HS bestemt at de som ble valgt i 2009 skal fortsette til årsmøtet REGIONSTYRET. Fra venstre Raymond Bjuland (styreleder), Hilde Malde, Rolf Hauge, Alise Haaland, Gunn Dirdal, Ove Sandvik, Morris Kjølleberg og Birger Helland (regionleder). Lorentz Nord-Varhaug og Gunnstein Koch er også faste medlemmer, men var ikke til stede. Foto: Hans Kristoffer Goa UTS11-Sørvest.indd :06

6 5 Region Sørvest Fire nye medarbeidere Det er med glede vi ønsker nye medarbeidere velkommen inn i fellesskapet. Ta godt imot dem, og lukk dem inn i din forbønnsomsorg. Arvid Lodden Kristoffer Georg Aase (19) fra Leirvik på Stord. Har gått tre år på Lundeneset vgs. Ansatt som ettåring (100 %) med hovedplassering i områdene på nordsiden av Boknafjorden. 50 % av stillingen er knyttet til ansvar for leirarbeid på Solgry. Sigrid Karine Belt (20) fra Stranda på Sunnmøre. Har gått tre år på Kongshaug Musikkgymnas og Bibelskolen Fjellhaug. Ansatt som ettåring (100 %) med hovedplassering i områdene på sørsiden av Boknafjorden Varhaug Eirik Brekke Hauge (19) fra Vormedal i Karmøy kommune. Har gått tre år på Lundeneset vgs. Eiendom AS Norrøna Ansatt som Gulaksveien ettåring ( Stavanger Asgeir %) med Egeland hovedplassering i Sentralbord Direkte områdene valg på nordsiden av Boknafjorden. Misjonærinnvielser I sommer vil det bli to misjonærinnvielser der de som innvies har tilknytning til Region Sørvest. Vi vil ønske hjertelig velkommen til: GF, Lillehammer Søndag 15. juli kl Tale av gen.sekr. Øyvind Åsland Janne og Magnus Gillebo innvies til tjeneste i Indonesia Lone og Arnfinn Husby innvies til tjeneste i Bolivia UL i Kongeparken, Ålgård Lørdag 4. august kl Tale av gen.sekr. Øyvind Åsland Anita Stokka og Sveinn Einar Zimsen innvies til tjeneste i Vest-Afrika Mulighet for kjøp av middag og dessert etter møtet Heim- og utreise for våre utsendingar Desse utsendingane med tilknyting til Region Sørvest har kome/kjem heim eller reiser ut i løpet av sommaren: musikk, kort, gaver og hobby! Heimreise B&M Etiopia: Bok & Media Brit-Signe og Kjetil Fuglestad Bryne - Karen tlf Goa Nærbø Øst-Afrika: Linda og Anders Lilleheim Ole Andre Lilleheim Marit og Leif Thingbø Ingeborg Tonstad Vest-Afrika: Eldbjørg og Mons Gunnar Selstø Japan: Olga Gåsland Verksgata Stavanger Preben Solvang (20) fra Erfjord i Suldal kommune. Har gått tre år på Lundeneset vgs og Bibelskolen Fjellhaug. Har vært ettåring i Bolivia for NLM. Ansatt som (40 %) team-koordinator knyttet til teamarbeidet på Lundeneset. Tlf. Mob: E-post: Mongolia: Terese Heng-Steen Berit og Oddvar Ådnanes Utreise Etiopia: Karen og Anders Dalane Øst-Afrika: Margunn Helgøy Janne og Rune Mjølhus Benedicte og Ronny Myksvoll Kjersti og Lars Stensland Gerd-Kari og Øyvind Sund HEIME. Familien Selstø kom heim frå Mali nokre månader før tida på grunn av militærkuppet i landet. FOTO: Heidi Klingsheim Vest-Afrika: Bente og Karl Otto Bråthen Ellen-Irene S og Odd Inge Heng Anita og Sveinn Einar Zimsen Bolivia: Godkjent Bilverksted Lone og Arnfinn Husby Tlf; Indonesia: Janne og Magnus Gillebo Synnøve Helland Arvid Lodden Hellvik Hus Karmøy AS Veakrossen 4276 Vedavågen Tlf Byggmesterfirma Helge Lindhjem Tlf: Tømrer - Øystein Fredly Tømrer - Ragnar Moskvill UTS11-Sørvest.indd :09

7 Region Sørvest Ballspill i finværet. begge Foto: Eivind Svendsen Sommar-stemning på Tryggheim Sommar-stemning på Tryggheim! Teltmøte på kvelden, is i kiosken, grilling på plenen, ballspel og god stemning... Kva er det dette minnar meg om...? musikk, kort, gaver og hobby! Sykkel erstattar røyking Bygg- og anleggsteknikk-elevane B&M nyttar altså høve til å vere ute desse Bok & Media gjermund Viste dagane. Dei byggjer ein stor og flott Bryne - tlf På Meterologisk Institutt er det visst sykkelgarasje på Tryggheim Varhaug Nærbø Det vil streik. Det gjer ikkje noko. Sola skin, neste års elevar nyte godt av. Vi gled og sommarvarmen har visst ikkje oss! Av denne grunn er røykebua tenkt å vike. Kva passar betre enn flytta noko og må nok belage seg på ballspel på plenen, volleyball på Norrøna ny endå Eiendom ei flytting AS før hausten. Det er ei bane, ein god vannkrig eller bygging lagleg tid, for det er svært få av elevane Gulaksveien Stavanger av ny sykkelgarasje? Tryggheimelevane er spontane og let seg ikkje Sentralbord Asgeir Egeland som røyker det er positivt! be to gonger. Om dei har eksamens- Direkte valg God søknad for hausten førebuingar, må dei nytte fritida også. Ikkje minst når sommaren er her allereie! Dei er flinke til å reise til stranda. Eller så vel dei ei god økt med ballspel på plenen eller på volleyballbanen. Så tek dei gjerne fram grillen og på kvelden er det ned på torget på teltmøte med Nils Kåre Strøm og Tom Oseberg. Her bidreg elevane også, mellom anna med song. Det er som å vere på ferie på Evjetun eller Kvitsund. Tryggheim har svært god søknad for hausten. Det vert fullt både på skule og internat. Tryggheim ungdomsskule har fått godkjenningane på plass for bruk av eit par bustader og vil ta imot 80 nye elevar på 8. trinn til hausten. Vi gled oss over høg trivselsfaktor! Kos på skoleplassen. Verksgata Stavanger Endret dato for «Vi over 60» på Lundeneset vgs: Langgt. 29, 4306 Sandnes Tlf. Mob: E-post: Godkjent Bilverksted Tlf; Byggmesterfirma Helge Lindhjem Tlf: Tømrer - Øystein Fredly UTS11-Sørvest.indd :06

8 Region Sørvest Leirer og weekender august oktober aug. Sommerleir 8 10 år, Solgry aug. Med «mor» på leir 4 7 år, Holmavatn aug. Hest og fotballeir år, Solgry aug. Feriedager for utviklingshemmede (opp til 20 år), Holmavatn aug. Hest og fotballeir år, Solgry aug. Interesseleir 5. 7.klasse, Utsyn sept klasse, Ersdalstun sept. Weekend for utviklingshemmede (over 20 år), Holmavatn sept klasse, Ersdalstun okt. Høstleir klasse, Solgry okt. Høstleir 3. 5.klasse, Solgry okt. Tenåringsleir, Solgry Neste utsyn Solgrylotteriet 2012 Solgrylotteriet 2012 Gevinster Verdi Vunnet av: Gavekort SI-reiser Margot Ørke ipad (32 GB WIFI, hvit) Martin Stokkenes Samsung 32" LED-TV Berit Stautland Tupperwarepakke Åse og Nils Hageberg Tupperwarepakke Solveig Eidsvåg 2 maleri av Ingrid Espevik Knut Anstein Knutsen Nøtteknekker Markus Monsen Strikket genser (voksen) Bjørg og Nils Dybdal-Holte Sovepose Erna Johnsen Oljefylt radiatorovn 600 Lindbjørg Hereid Brodert løper 600 Sigbjørn Nessa 4360 Varhaug Norrøna Vil du musikk, kort, Eiendom være med gaver og hobby! AS og støtte NLM? B&M Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Bok Denne & Media Sentralbord Direkte annonseplassen valg Bryne - tlf Nærbø kan - bli din. musikk, kort, gaver og hobby! B&M Bok & Media Bryne - tlf Nærbø Verksgata Stavanger Utgivelsesdag: 6. juli I dette Utsyn kan du lese om Ragnhild Maria Hauglid Henden som skriver doktorgrad om jøden i norsk litteratur. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum - Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth - Kristin W. Malmin - Grafisk formgiver: Margaret Mathisen - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 499. Utenfor Norge: kr 823. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Verksgata. Utsyn 54. kan 4013 også Stavanger bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: dom AS 7 Stavanger Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland Godkjent Bilverksted UTS11-Sørvest.indd :06

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo En vital og oppegående 50-åring Nordlysklubben, som holder til på Sande i Randaberg, kunne markere et lite jubileum da de avholdt sin årlige basar på Sande grendahus 2. mai. Kari L. Sande Klubben ble stiftet i 1962 som rent guttelag, men i 1978 ble det også gitt plass til jenter, og guttelaget skiftet navn til Nordlys jente- og guttelag, som senere ble til Nordlysklubben. Klubben har alltid hatt god oppslutning, og på det meste var medlemstallet over 60 i en alder fra år, så da måtte flokken deles i to noen år med to klubbkvelder etter hverandre. Ut fra protokoller vil en anslå at rundt 600 gutter og jenter har gått på denne klubben i løpet av disse 50 åra. Formingsarbeid Aktiviteten i starten var hovedsakelig trearbeid, men har etter hvert utviklet seg til forskjellig formingsarbeid innen tre og tekstil, maling, elektro, dataspill og idrettsaktiviteter m.m. Da dette er en klubb i kristen regi, har alltid samlingsstund med andakt vært et fast innslag. Basaren som ble avholdt på Sande grendahus, var godt besøkt av både barn og voksne. Andaktsholder var Hans Edv. Bø som startet guttelaget i Han innledet med å fortelle om hvordan han ble utfordret av en misjonskvinne til dette, noe han sa ja til og påtok seg. Med seg som ledere i starten fikk han Toralf Bø og Johannes Bø. Han minnet ellers forsamlingen om «den gode hyrde» som passer på sine og ser etter dem som er kommet bort for ham. Johannes Bø, som har vært med siden starten og hatt lederansvaret i mer enn 40 år, ledet basaren. Han sa i korte trekk litt om utviklingen i klubben frem til i dag. Blomster fra kommunen Varaordfører Jarle Bø, som selv har vært Nordlysgutt, møtte opp fra kommunen og kom med mange godord om klubben og arbeidet som var nedlagt i alle disse årene. Han overrakte også en stor blomsterbeplantning til Her ser vi noen av medlemmene i Nordlysklubben. Eldbjørg og Johannes Bø som takk for innsatsen de har lagt ned i dette laget, Johannes i 50 år og Eldbjørg som har vært med i flere perioder og fortsatt er med. Også formannen i Randaberg Misjonsforsamling, Bjarte Ydstebø, møtte opp og ville være med og uttrykke sin takk til dem som sto i dette viktige arbeidet. I løpet av klubbens 50 år lange historie har cirka personer vært med som ledere i klubben. Med god hjelp av ivrige Nordlysjenter og gutter som loddselgere, kom det inn hele kroner på basaren. Varaordfører Jarle Bø (t.v.) overrekker blomster til Johannes og Eldbjørg Bø. begge Foto: privat UTS11-Sørvest.indd :06

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80

Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80 Organ for Norges Samemisjon nr. 5 - mai 2005 årgang 80 Påskeleir i god tradisjon Tekst og foto: Jon Amundal For niende året på rad arrangerte vi påskeleir på Skaugdal skole i Rissa. Helt siden starten

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer