Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager"

Transkript

1 Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: PKO-nytt LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i Vestre Viken er underlagt Klinikk for medisinsk diagnostikk, som består av bildediagnostikk, medisinsk biokjemi, blodbank, medisinsk mikrobiologi, patologi og elektromedisinske tjenester (mammografibusser). Laboratorievirksomhet og prøvetakning er en stor del av våre verktøy i allmennmedisin, og et felt hvor det er svært viktig med god samhandling både faglig og praktisk. 20. september arrangerte PKO møteplassen på Drammen sykehus med tema laboratoriemedisin. Temaer som er aktuelle for hele Vestre Viken Generelt: Husk å merke alle prøver godt med navn og fødselsnummer. Husk legens ID nummer. Ved bruk av sykehuslaboratorium går analyseresultater fra allmenpraksis rett inn i sykehusets journalsystem DIPS og vil være tilgjengelig ved eventuell innleggelse. Mikrobiologi Urinprøver: Svært viktig å skrive på remissen om pasienten har symptomer på UVI eller ikke. Foretrukket valg ved forsendelse er borsyre. Underlivsprøve: Ny Chlamydia test (fra !!) APTIMA pensel cervix/vagina/urethra, eller førstestråleurin på APTIMA-rør til PCR. Alt gammelt utstyr må kastes! Også gonokokk-pcr utføres på samme prøve. For at svar skal rapporteres må analysen være rekvirert. Ved mistenkt gonoré anbefales også samtidig tatt dyrkningsprøve. Luftveiene: Ved ØLI og NLI: Nasopharynxspensel E-swab. MRSA-screening: Det holder med prøve fra NESE (vestibulum) og HALS. Kontroll etter MRSA saneringsforsøk: 3 prøver NESE (vestibulum), HALS, PERINEUM og evt såroverflate. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Når bør avføringsprøve tas: Hvis diaré varer mer enn 5 mindre enn 14 dager Non-infeksiøse årsaker er mer vanlig ved persisterende og kronisk diaré. Turistdiaré, selv-begrensende sykdom varer sjeldent > 5 dager Akutt vandig diare (ikke inflammatorisk): Ingen blod eller slim. Enterokolitt/kolitt (inflammatorisk): Blod / slim i avføringen. Kan utvikles til systemisk infeksjon. Kontrollprøve bør tas tidligst 48 timer etter symptomfrihet evt etter avsluttet antibiotikabehandling. Nukelærmedisin Henvisningen skrives på vanlig røntgenhenvisning og sendes til Avd. for bildediagnostikk/nukleærmedisin seksjon, Drammen sykehus. Husk ved Thyreoideascintigrafi å oppgi Fritt T4 og TSH. Levaxin må seponeres 4 uker før undersøkelsen. Ikke nødvendig å seponere Neo-Mercazole. Skjelettscintigraf ved skjelettsmerter. Tidlig diagnostikk og forløpskontroll av skjelettmetastaser eller metabolsk skjelettsykdom. Dynamiske skjelett undersøkelse ved ved tidlig diagnostikk av infeksjoner (osteitt, osteomyelitt) og ved protesekomplikasjoner. Klinisk kjemisk avdeling HBA1c HBA1c diagnostisk for diabetes >6,5 (Ikke brukbar hos gravide og hemoglobinopatier.) Ikke pr i dag innført HBA1c grense for å ha økt risiko Jernmangelutredning: laben utfører transferrinreseptor prøve. Klinisk farmakologi: Kan nå måle metadon i serum og GHB (Gamma- Hydroksy-Butyrat) i urinen. Obs: GHB er ute av kroppen i løpet av 12 timer. Patologisk avdeling Cytologi: Livmorhals. Når svar uegnet prøve anbefales kontroll med ny Cyt og HPV analyse. Prøvetaking: Først strykes celler fra spatelen/børsten på objektglasset (Cyt prøve). Deretter ristes restmaterialet på spatel/børste i en bufferløsning.(hpv) Det er svært viktig å virvle/rotere. Obduksjon: Pårørende har anledning til å be om obduksjon selv om legen ikke finner det indisert. Skjema, kalt Den siste lege-undersøkelsen, finnes på internettsider Vestre Viken. Ring oss gjerne og konferer. Histologi: Stor nok prøvebeholder. Bruk nok fikseringsvæske, preparatet må være omsluttet av væsken.

2 Fra redaktøren Tema i dette nummer av PKO-nytt er Laboratoriemedisin. Laboratorievirksomhet og prøvetakning er en stor del av våre verktøy i allmennmedisin, og et felt hvor det er svært viktig med god samhandling både faglig og praktisk. Videre har vi fokusert på hva vi jobber med i praksiskonsulentordningen på de forskjellige sykehus i Vestre Viken. En hyggelig nyhet er at Legevakthåndboken nå er gratis tilgjengelig på internett. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant fastleger i Drammen og på Ringerike om legene leser PKOnytt. Alle leser og kjenner til PKO-nytt. Over 80 % leser den ofte/alltid. Fått fine tilbakemeldinger om hvordan vi kan forbedre innholdet og vi takker for alle tilbakemeldingene! Ønsker alle en fortsatt god høst! Trygve Kongshavn Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen i Vestre Viken PKO-nytt Utgitt: Oktober 2012 Opplag: 700 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Legevakthåndboken gratis tilgjengelig på nett Legevakthåndboken er nå lansert i ny utgave fritt tilgjengelig på nett gjennom Helsebiblioteket.no Legevakthåndboken, som ble utgitt på papir for første gang i 1993, er lansert i en splitter ny utgave. Fra den 6. september kan du finne den fritt tilgjengelig i digital utgave på Legevakthåndboken er en praktisk håndbok for legevaktsleger og turnusleger. Studenter, ambulansepersonell og annet legevaktpersonell kan også dra nytte av den. I Legevakthåndboken kan du raskt finne fram til informasjon om symptomer, sykdommer og håndtering av disse, samt råd om livreddende behandling og håndtering av skader og ulykker. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er faglig ansvarlig for innholdet i håndboken. Gyldendal Akademisk er utgiver. Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted for helsepersonell som gir gratis tilgang til blant annet oppslagsverk, databaser, retningslinjer og tidsskrifter. PKO-aktiviteter ved Bærum sykehus somatikk og psykiatri Gyn avd en rekke prosjekter med barselomsorg, diabetes/overvekt, rus og medikamentbruk hos gravide Hospiteringsordning over 2 dager fød /gyn avd for fastleger/ legevakt Pasientsikkerhetskampanjen Overføring til fastleger kontroll av colorectal cancer Sårprosjekt Bærum sykehus kommunal sårpoliklinikk Pilotprosjekt re-innleggelser Møte med turnuskadidater når de starter i februar og august Henvisninger til DPS Veiledninggrupper for fastleger DPS Internettside for fastleger Elektronisk meldingsutveksling Ajourføre telefonlister Møteplassen Praksisnytt PKO Drammen Kort om noe av det vi jobber med for tiden: Avvikshåndtering: Klage, avvik og forbedringsforslag fra pasienter, pårørende og fagfolk via internett. Plan er at denne skal være klar i løpet av første halvdel Opprettelse av fagråd. I første omgang føde/barsel. Pasientsikkerhetskampanjen spesielt med tanke på samstemming av legemiddellister. Ansvarliggjøre pasient, fastlege, hjemmetjenesten, sykehjem og sykehus for bedre samstemming og kvalitet legemiddel håndtering. Pasientreiser. Jobber med nye retningslinjer for bestilling av pasientreiser. Områdeplan rehabilitering. Overføring polikliniske kontroller til fastlegen. Del av Samhandlingsreformen. IKT: Planlegger statusside elektronisk meldingsutveksling i Vestre Viken HF. Hvor og hva kan man henvise til elektronisk. Hva er planlagt og når forventes planer iverksatt. IKT: Ekstern PKO side. Link fra PKO internettside. Her vil det ligge nyttig informasjon og stoff fra praksiskonsulentordningen i Vestre Viken. Informasjon fra Nukleærmedisinsk seksjon Avdelingen har vært stengt fra 1. juli På grunn av forsinket levering av utstyr til vårt laboratorium for fremstilling av radiofarmaka, vil gjenåpning sannsynligvis dessverre først skje i desember Vi/Seksjonen vil fortsette å ta imot henvisninger for omfordeling til andre helseforetak. Etter hvert som pasientene blir satt opp til time her i Drammen, vil henvisere og pasienter slutte å motta opplysninger om videresending. Fortsett derfor å sende henvisninger via Nukleærmedisinsk seksjon i Drammen.

3 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Erik Shetelig 30 % stilling Koordinator, somatikk/psykiatri Kenneth Sagedal 20 % stilling Medisinsk avdeling Hilde Beate Gudim 20 % stilling Avd. for gynekologi og fødselshjelp Astri Marie Dolva 20 % stilling Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS Axel Einar Mathisen 20 % stilling Kirurgisk og Ortopedisk avdeling Morten Finckenhagen 20 % stilling Medisinsk avdeling, GSR Bente Vendsbo Bjørnstad 20 % stilling Klinikk for psykisk helse og rus DPS Bærum/IKT Einar Moltu 20 % stilling Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Eirik Nesset 20 % stilling Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege Avdeling for medisinsk forskning, Bærum sykehus: Hjerter av 1950-årgang undersøkes ved Bærum sykehus Hjerte- og karsykdommer rammer en stor del av befolkningen. En aldrende befolkning gjør at sykdommer som atriefiimmer, hjertesvikt og hjerneslag vil ramme stadig flere. I gjennomsnitt rammes en av fire personer av atrieflimmer i løpet av livet. Hva vet vi om årsakene til dette? Hvilken rolle spiller genene våre? Både inaktive og topptrente rammes. Hvilken rolle spiller trening, kosthold og livsstil? Er det mulig å forutsi hvem som rammes ved hjelp av moderne blodprøveanalyser og ultralydundersøkelser av hjertet? Gjennom studien ACE 1950 Akershus Cardiac Examination Study 1950 ønsker forskerne ved Bærum sykehus å finne svar på noen av disse spørsmålene. Atrieflimmer øker Det anslås at 70,000 nordmenn har diagnosen atrieflimmer (AF) i dag. Med dagens utvikling anslås at tallet vil ha steget til minst 140,000 i De aller fleste er over 60 år når de får diagnosen. Dette betyr at det blant åringer fremdeles kan være mulig å forebygge AF. Derfor vil Bærum sykehus, i samarbeid med Akershus universitetssykehus, nå undersøke et helt årskull (alle født i 1950) i fylket. Studien på Bærum er støttet av Vestre Viken HF, Venner av Bærum sykehus og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hjerteundersøkelser av alle født i 1950 Den overordnede målsettingen med prosjektet er å identifisere risikofaktorer for senere utvikling av AF og andre hjerte- og karsykdommer (kliniske, biokjemiske, genetiske, elektrokardiografiske og ekkokardiografiske). Alle deltakerne vil gjennomgå en generell helseundersøkelse (BT, høyde/ vekt m.m.) og svare på et spørreskjema om egen helse. I tillegg vil det bli utført EKG, spirometri, ekkokardiografi og ultralyd av halskar. Det tas blodprøver til biobanking for senere analyser av potensielle biomarkører. I tillegg gjøres ordinære analyser inkludert fastende blodsukker og kolesterolverdier. Det vil også, etter eksplisitt samtykke til dette, gjøres genetiske analyser. Resultatene av de genetiske analysene vil ikke bli kommunisert til deltakerne. Deltakerne vil bli fulgt opp med EKG og innhenting av nye helseopplysninger etter 1-2 år og videre langt fram i tid. Samhandling med deltakere og fastleger Deltakerne får tilsendt de umiddelbare resultatene i form av et notat. De blir og spurt spesifikt om de ønsker at fastlegen mottar en kopi. Prosjektgruppen er svært opptatt av den potensielle faren for at friske, frivillige deltakere kan bli oppfattet som pasienter. Vi vil være bevisste på å gi god informasjon, og ikke sykeliggjøre i utgangspunktet friske studiedeltakere. Det lages egne retningslinjer for hvordan unormale funn kommuniseres. Veien videre Så langt har ca. 70 deltakere blitt undersøkt. Det er 1705 potensielle deltakere (innbyggere født i 1950) i kommunene Asker og Bærum. Disse vil få fortløpende tilbud om deltakelse over de neste ca. 2 år. Ved spørsmål eller kommentarer til studien, ta gjerne kontakt på: Trygve Berge Import av bilder Bærum sykehus Vi mottar hver uke mange herreløse CD er med undersøkelser til import. Mange av disse har verken beskrivelse eller henvisning. Vi jobber med en prosedyre for hvordan vi skal håndtere dette og vil sende den til dere så snart den er på plass. Hovedtrekkene kommer til å være: Vi importerer ikke bilder bare fordi det er så greit å ha dem arkivert hos oss Vi importerer ikke bilder etter pasientens ønske CD er med bilder til import skal ha medfølgende beskrivelse (vi kan ikke risikere at det foreligger to ulike beskrivelser til samme undersøkelse - og dersom vi er uenige i primærbeskrivelsen er det viktig at også dette dokumenteres). I tillegg skal det foreligge en henvisning fra lege som sier noe om hva som er den aktuelle problemstillingen (henvisningsopplysninger følger som regel ikke med CD en), og hvorfor man ønsker at bildene skal importeres. Ber om at fastlegene vurderer om de heller skal kontakte instituttet eller sykehuset der undersøkelsen er tatt for å få avklart det de lurer på. Overlege Guro Hagemo Bildediagnostisk avdeling Bærum Sykehus

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn 40 % stilling Avd.sjef PKO Vestre Viken HF Torgeir Hauge Iversen 20 % stilling Barneavdelingen Manjit Kaur Sirpal 10 % stilling Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS Hans-Gunnar Wear-Hansen 20 % stilling Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. Anne Grete Skaret 20 % stilling Sykepleier Barneavdelingen Anne Hilde Crowo 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp Prosjekt ved Drammen Dag Psykiatrisk Senter (DPS) Vurdering av Kvalitet på Henvisninger sendt av Fastelegene i Drammens Region Drammen DPS har vurdert kvalitet på henvisningene sendt av fastlegen i perioden des feb 2012 i samarbeid med praksis konsulent ordning. DPS Drammen mottar 200 henvisninger i løpet av en måned. Totalt 40 henvisninger ble vurdert. Diverse variabeler vs. Info. gitt i henvisningen i prosent: 43 % fastleger hadde 50 % av opplysninger undersøkt i studien som anses relevante i en henvisning til DPS. De hyppigste mangelene gjaldt informasjon om somatisk status (97%), rel.lab (97%), tidl. medikasjon (90%), biv/ seponering av med. (93%), motivasjon/ underliggende motivasjon(dvs.nav) for behandling (90%), nettverk/ressurser (77%), konsekvens av ikke behandling ved 2 linje tjeneste (67%), psykiatrisk status (60%) og behov for tolk (97%). Det betyr at fastlegen har et forbedrings potensial. Vi foreslår derfor at en sjekkliste kan brukes som hjelpemiddel for å skrive den gode henvisningen til psykiatrisk poiklinikk. Følgende Punkter foreslås: Personalia: Navn,fødselsnummer, adresse, telefon nummer. Bakgrunnsopplysninger: Sivilstatus, barn (viktig å få med omsorg for barn), nettverk, jobb/økonomi/kontakt med NAV, sykemelding. Viktig behov for tolk (hvilket morsmål). Opplysninger vedr. arv og psykiske traumer. Tidligere Psykiske Sykdommer: Evt. legge ved tidligere epikriser Henvisningsgrunn/Aktuelt: Oppdatert symptom og funksjonsbeskrivelsen. Motivasjon for behandling. Psykiatrisk Status: Dette er ikke samme som henvisningsgrunn/aktuelt. Her skal det beskrives legens observasjon under pasientkonsultasjonen: våkenhetsgrad (er pas. f.eks ruspåvirket?) orientert for tid, sted og egen situasjon, kontaktevnen beskrivelse av affekter (affektflat,affektlabil),stemmningsleie (senket eller hevet) psykosesymptomer (hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser) suicidalitet (suicidaletanker eller planer) Rusmiddel anamenesen: Pågående og tidligere rusmisbruk (alkohol, cannabis, Opiater, sentralstimulerende midler, annet) Supplerende Psykiatriske tester/lab. svar: MADRS/HAD fl../ft4,tsh fl.. Tentativ Diagnose/gjør en diagnostisk vurdering. Medisinliste: Aktuelt medikasjon (beskrivelse av effekt), tidligere utprøvd medikasjon (Bivirkninger/Seponeringsgrunn). Aktuelle samarbeidspartnere: Beskriv gjennomførte tiltak i 1 linjenivå. Har pasienten indviduell plan?/evt. koordinator. Manjit Kaur Sirpal, Praksiskonsulent ved Psykiatrisk Seksjon Drammen og personal ved Drammen DPS Informasjon fra Drammen DPS, Akutteamet om endring i henvisningsrutinen Fra tar Akutteamet kun imot henvisninger fra faglige instanser som fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Kontakten etableres via tlf, og skriftlig henvisning ettersendes. Åpningstid: Mandag til fredag kl Helg og helligdag kl Tlf til akutteamet: Adresse: Vestre Viken, Drammen DPS Ambulerende seksjon, 3004 Drammen Studie av mangelfullt utfylte helsekort Avdelingene for gynekologi og fødselshjelp i Drammen og Kongsberg vil i samarbeid med PKO gjennomføre en undersøkelse av kvaliteten på helsekortene til kvinner som føder ved avdelingene. Dette gjøres i et kvalitetssikringsperspektiv og for å bedre samhandlingen om de fødende. Avdelingene vil sende et påminnelsesbrev til utfyller av helsekortet når det er mangelfullt utfylt, hvor man vil peke på hva som manglet og informere om hva som er hva som er gjeldende retningslinjer Påminnelsesbrevet blir også sendt ut via praksisnytt før prosjektet starter. Anne Hilde Crowo

5 n din skrive ut en liste over medisiner P K O - n y t t O k t o b e r g husk å oppdatere den Kongsberg sykehus isten i lommeboken eller vesken Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager ten Leif-Erik hver Tobiasson gang 20 % du stilling oppsøker Koordinator/Somatiske lege avdelinger og når edisiner på apoteket Terje Sandvik 20 % stilling Somatiske avd./psykiatri/ikt Marianne Mathiesen 10 % stilling Kirurgisk/ortopedisk avd. Trygdemedisin Med bakgrunn i dels dårlig utfylte sykemeldinger fra sykehusene har PKO etter initiativ fra NAV organsiert møter mellom kiruger, ortopeder og indre-medisinere og NAV. Fra NAV har rådgivende lege og saksbehandler deltatt og gitt generell informasjon om hvordan sykemeldingen skal fylles ut og om alternativer til ordinær sykemelding som for eksempel reisetilskudd. Det var også diskusjon på hvordan sykemeldingsperiode og evt råd om arbeidsaktivitet skulle formidles til fastlege. Kurs i akuttmedisin for fastleger PKO Kongsberg, akuttavdelingen og samhandlingssjefen arrangerer kurs i akuttmedisin 18. og 19. oktober for fastleger. Kurset er godkjent med 17 poeng som obligatorisk emnekurs/ klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen. Omorganisering av turnuslegene Turnuslegene ved Kongsberg sykehus har endret organisering på vakt etter flytting av akuttkirurgien til Drammen. På dagtid er det 2 turnusleger som før på h.h.v. medisinsk og kirurgisk/ ortopedisk avdeling. På natt er det nå kun en turnuslege i fellesvakt. Har du liste over medisinene dine? Fagdag psykiatri avholdt Tirsdag 11. september ble det avholdt fagdag i psykiatri for fastlegene ved Kongsberg DPS. Tilbakemeldingene har vært overveiende positive og PKO Kongsberg har som målsetting å arrangere fagdag ved Kongsberg DPS årlig. Man tar sikte på å holde denne hvert år i september En medisinliste forebygger feil og misforståelser. Den gir trygghet for deg og de som behandler deg. Felles informasjon fra Vestre Viken Be fastlegen din skrive ut en liste over medisiner du bruker og husk å oppdatere den Husk å skrive ut oppdatert medisinliste til pasienten din Oppbevar listen i lommeboken eller vesken Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du henter medisiner på apoteket Kurset er fulltegnet med venteliste.

6 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran 20 % stilling Koordinator/avd. for gynekologi og fødselshjelp Knut Hjortaas 20 % stilling Medisinsk avd./med diagnostikk Mette Lerfaldet 20 % stilling Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri Inger Lyngstad 20 % stilling Ortopedi/Rtg/IKT EHUS r: % % k og rbeid US: avd isin til BUP lsesskriv er PKO arbeidsfokus: Epikrisekvalitet gyn avd Samhandlingsforløp Samhandlingsråd Hospitering Videoinformasjon Emnekurs indremedisin Praksisnytt Hospitering i 1. Linjen for sykehusleger For å bli mer personlig kjent, for å opprettholde kjennskap til våre forskjellige arbeidsnivå og for å stimulere til effektiv samhandling til det beste for våre felles pasienter ønsker vi å prøve ut enkeltdags-hospitering i allmennpraksis for sykehusleger. Felleskonsultasjon med egen pasient sammen med spesialist i 2.linjetjenesten Henvisningskvalitet til BUP (1 poeng per konsultasjon - inntil 50) Kvalitet på innleggelsesskriv ved akutt Konsultasjonene kan foregå enten i allmennpraksis eller hos spesialist i annen- innleggelser turnuskandidaters opplevelser i samhandlingen linjetjenesten (også klinisk psykolog). Dokumentasjon skrives av spesialisten IKT, informasjon og pådriverfunksjon som besøkes. Det godkjennes også besøk av barnelege på helsestasjon, PKO VV HF Ringerike sykehus vil jobbe spesialisten må dokumentere antall aktivt tilstander for praktisk innen samhandling. hele det Felleskonsultasjon konsultasjoner med som har funnet sted. For leger medisinske i kommunene fagfelt, og og leger i sykehus egen pasient Videokonsultasjon sammen med pasienten tilstede kan i godkjennes. er arbeidshverdagen sykehuslegen med svært forskjellig. med spesialist Allmennlegen spisskompetanse utøver utøver sitt yrke overfor 2.linjetjenesten (1 poeng uselekterte sitt yrke medisinske overfor selekterte tilstander innen per konsultasjon Telefonkonsultasjon - inntil godkjennes ikke. hele det pasienter medisinske innen ett fagfelt, og sykehuslegen medisinsk spisskompetanse fagfelt. utøver sitt Konsultasjonene sende inn kan ønsker om å ta imot en 50) Vi ber derfor kollegaer i allmennpraksis yrke overfor selekterte pasienter innen foregå sykehuskollega. enten i Angi gjerne om det er ett medisinsk Vi kommuniserer fagfelt. allmennpraksis spesiell eller spesialitet hos man ønsker og tradisjonelt via telefon, spesialist hvilken i arbeidsdag som passer best. Vi kommuniserer brev og fellemøter. tradisjonelt PKO via telefon, annenlinjetjenesten (også brev og ønsker fellemøter. nå å revitalisere PKO ønsker en nå klinisk å På psykolog). samme måte ber vi kollegaer i revitalisere møteplass en som møteplass finnes, som finnes, Dokumentasjon 2. linjen signaliser skrives av at de ønsker å besøke men som men er som lite er i bruk. lite i bruk. Også denne arena spesialisten 1. linjen. som besøkes. Vi vil deretter formidle slike gir god Også mulighet denne arena for gir kurspoeng god Det for godkjennes ønsker. også allmennlegen. mulighet for kurspoeng besøk av barnelege på for allmennlegen. helsestasjon, Hosptering spesialisten i 2. Linjen for almennleger Derfor foreslår vi: Allmennleger er velkommen til å Derfor foreslår vi: må dokumentere antall konsultasjoner hospitere som ved har sykehus. Det kan være funnet som sted. dagsbesøk, eller som strukturert Videokonsultasjon hospitering. med Begge modeller gir tellende pasienten kurspoeng. tilstede kan godkjennes. Telefonkonsultasjon Dagsbesøk - Poliklinikk/spesialist godkjennes (7 poeng/dag ikke. inntil 70). Besøket må attesteres av den sykehuslegen/ spesialisten derfor som kollegaer besøkes. i Skjema finnes på Vi ber allmennpraksis Dnlfs internettsider. sende inn Det vil være større HOSPITERING I 1. LINJEN FOR SYKEHUSLEGER ønsker om å ta imot en sykehuskollega. Angi sjanse for godt utbytte av slike besøk hvis man setter opp og diskuterer en målsetting for en slik besøksdag. Ved slike besøk kreves det ikke en rapport for godkjenning slik som ved praksisbesøk i allmennpraksis. Det kreves imidlertid at legen er i klinisk allmennpraksis. Strukturert hospitering på sykehus (10 poeng/dag inntil 90). Hospitering på sykehus i Norge skal godkjennes av kurskomiteen. Det må settes opp en timeplan for hver dag og kandidaten bør delta i previsitt/morgenmøter, visitter, avdelingens undervisningsprogram samt andre fellesmøter. Etter hospiteringen skal det lages en evalueringsrapport som sendes kurskomiteen for godkjenning. For å få godkjenning kreves at legen er i klinisk allmennpraksis. Ordinær sykehustjeneste kan således ikke telle som strukturert hospitering på sykehus. Ta kontakt med PKO Ringerike sykehus, så skal vi være behjelpelig med å etablere hospiteringen. Praksiskoordinator Pål Steiran

7 Felles informasjon fra Vestre Viken Nye nasjonale retningslinjer for bestilling av pasientreiser De fire Helseregionene vedtok ny nasjonal rekvisisjonspraksis for Pasientreiser De nye retningslinjene gjennomføres i VV HF fra og med Ordningen er allerede satt i verk i Asker og Bærum kommune. Ny rekvisisjonspraksis har som hensikt å gi en klarere arbeidsfordeling mellom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og pasientreisekontorene. Arbeidsfordeling: Fastlege rekvirerer reise TIL førstegangsbehandling Sykehus/spesialister og andre behandlere med avtale om refusjon, rekvirerer RETUR UNNTATT dagbehandling /poliklinisk behandling, røntgen og laboratorium: fastlege rekvirerer tur/retur (her vil det ofte ligge en åpen retur i Nissy som skal bekreftes av behandler i sykehuset når pasienten er klar til å reise hjem) Ved gjentatte behandlinger er det behandler i spesialisthelsetjenesten som har et overordnet ansvar for oppfølging av pasient. Sykehus/spesialist rekvirerer alle nødvendige pasientreiser tur/retur Behandler vil ikke lenger ha mulighet for å benytte blå papirrekvisisjon ved rekvirering av reise etter 3.desember Rekvirering av reise kan foregå på følgende måter: A. Sykehusene skal rekvirere all transport elektronisk via Nissy. NB! det er ingen endringer ifht registrering/bruk av Nissy B. Behandlere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har tilgang til NHN skal benytte Nissy via sitt journalsystem C. Behandlere i primærhelsetjenesten som ikke har tilgang til NHN etablerer faks mal løsning (fysioterapeuter, psykologer, logopeder, kiropraktorer m.fl) D. Behandler bestiller transport pr telefon til Pasienter har ikke lenger muligheter til å ringe og bestille reise selv. Pasientene vil ha mulighet for å ringe Pasientreiser på ved endring av behandlingstid, avbestilling av reise, bestilt transport som uteblir, etc. Pasientreiser tilbyr support ifht oppkobling av Nissy via NHN. Support telefon Informasjon om pasientreiser finner du på eller tlf Hans-Gunnar Wear-Hansen Undersøkelser med kontrast og Kreatinin: Sykehusene i OUS og Vestre Viken legger seg nå på en linje at man må ta kreatinin på ALLE pasienter før kontrastundersøkelser (ikke bare de som er over 70 år). Dette blir det informert om i innkallingsbrevet til pasientene. Bildediagnostisk avd Bærum sykehus Elektroniske henvisninger til sykehuset Post- og dokumentsenteret ønsker å presisere at det kun er elektive henvisninger som skal sendes elektronisk. De som har den gode henvisning i sitt journalprogram bedes bruke denne. Øyeblikkelig hjelp henvisninger, purring på allerede sendt henvisning og ellers all korrespondanse ønskes sendt på papir. Mvh Post- og dokumentsenteret

8 Vestre Viken hjemmesider har nå publisert ventetider for behandling På startsiden til Vestreviken.no er det direkte link til ventetider for behandling for alle sykehusene. Velkommen til et nytt møte i møteserie vi har kalt «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene og medarbeiderne. Auditoriet på Drammen sykehus Torsdag 29. november 2012, kl Tema: Ernæring med klinisk ernæringsfysiolog, diabetes og ernæring og barn og ernæring NB! Dette kurset er også beregnet for medarbeidere! Påmelding til Torgeir Hauge-Iversen E-post: Møteserie fra PKO Vestre Viken, hvor man får «løpende poeng» alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene. Auditoriet på Bærum sykehus Onsdag 28. november kl Kl Samarbeidsmøte mellom 1. og 2. linje tjenesten innen svangerskap- fødsel- og barselomsorgen. Kl Enkel servering Kl Administrasjonens halvtime: Informasjon fra ledelsen i Vestre Viken HF. Kl Faglig del med tema nefrologi Søkes godkjent som løpende kurspoeng i spesialistutdannelsen til Allmennmedisin ( Møteserie ) 6 poeng for de som deltar fra kl og 4 poeng for de som deltar fra kl Ingen kursavgift

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle Tema: Barn som har alvorlig syke foreldre PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Erik Shetelig E-post: erik.shetelig@vestreviken.no PKO-nytt 4-2012 Barn som har alvorlig syke foreldre.

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Den sjuende norske kongressen i geriatri. Gamle Logen, Oslo, 24. og 25. april 2017 Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Utvidet helsekontroll

Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll er utviklet i M3 Helse på basis av vår tverrfaglige kompetanse og mange års erfaring fra systematiske helsekontroller. Dette er en meget omfattende helsjekk

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Fastlegen i dialog med arbeidsgiver - Hvordan er det i praksis? Kenneth Sagedal 13032012

Fastlegen i dialog med arbeidsgiver - Hvordan er det i praksis? Kenneth Sagedal 13032012 Fastlegen i dialog med arbeidsgiver - Hvordan er det i praksis? Kenneth Sagedal 13032012 Fastlege i Bærum, praksis i Sandvika Universitetslektor (praksislærer) ved UiO Sosiallege i Bærum kommune Tidligere

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Mal for den gode epikrise

Mal for den gode epikrise Mal for den gode epikrise Pasient NN EPIKRISE Innlagt 1.1.11 Utskrevet 6.1.11 Diagnosekoder Prosedyrekoder CAVE Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie / sosialt / kommunale tjenester Funn og

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

Hallingtinget

Hallingtinget Hallingtinget 30.10.17 Velkommen til Hallingdal sjukestugu Desentralisert spesialisthelsetjeneste Hallingdal sjukestugu -nærsjukehuset i Hallingdal -i samhandling med kommunene Desentralisert spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskoordinator Unni Ringberg Bodø 24.4.06 1 Disposisjon Kort historikk Dagens organisering ved UNN Mål /Organisering /Arbeidsområder og -måter Noen resultater Hofteleddsartrose,

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Bakgrunn: * Helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 tredje ledd: Kommunen skal sørge for døgnopphold

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonal konferanse om psykisk helse

Nasjonal konferanse om psykisk helse Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo Kongressenter 11-12 okt 2017 Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Avd sjef PKO Vestre Viken Trygg utskrivning Hvorfor? PasOpp- undersøkelsene 2016, nasjonal

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Praksisnytt. Psykiatrisk Klinikk. PRAKSISNYTT -Psykiatrisk Klinikks nye informasjonskanal. Innhold

Praksisnytt. Psykiatrisk Klinikk. PRAKSISNYTT -Psykiatrisk Klinikks nye informasjonskanal. Innhold Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF PRAKSISNYTT -Psykiatrisk Klinikks nye informasjonskanal Det er med glede vi

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus p Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus Velkommen til «Emnekurs i hjerte-karsykdom for fastleger, allmennleger og sykehjemsleger». Kurset holdes over tre kvelder i

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015.

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. Samhandlingsavvik Nordlandssykehuset og kommunene Saksbehandler: Lena Arntzen I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. En ser en økning i antall tilmeldte

Detaljer

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste 1 Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenestens perspektiv Regional ReHabiliteringskonferanse

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Mer samhandling - bedre pasientforløp Nina C Mikkelsen Bakken Eksempler på aktiviteter 2011 Henvisningskvalitet og prioriteringsveiledere Nytt østfoldsykehus;

Detaljer

Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar?

Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar? Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar? Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015 Nes kommune i Akershus Forankring i ledelsen i Nes kommune, og informasjonsarbeid innad i virksomheten for

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Nasjonal praksiskonsulentkonferanse

Nasjonal praksiskonsulentkonferanse Nasjonal praksiskonsulentkonferanse Bergen29. 31. august 2012 Trygve Kongshavn Fastlege Fjell legesenter Drammen Avd sjef PKO Vestre Viken HF 03.09.2012 Nasjonal konferanse PKO Bergen BENSTREKK 03.09.2012

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00329-B-28 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser:

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser: Tema: Endringer i psykiatrien PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 3-2013 Endringer i organisering av akutte henvendelser

Detaljer

Legemiddelsamstemning

Legemiddelsamstemning Legemiddelsamstemning Namdalsk fagforum innen demens og alderspsykiatri 20.04.17 Svenn Morten Iversen Fastlege Bakklandet legekontor, Namsos Praksiskonsulent Sykeuset Namsos Resepter Sykehus Pasient Fastlege

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Nyfødtscreeningen Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Barne- og ungdomsklinikken, OUS Plan for kompetansespredning

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

«Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten»

«Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten» «Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten» Lars Nysether Spes. Fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinskfaglig rådgiver Regional Koordinerende enhet HSØ Overlege

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe

Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe Hjemmetjenesten ringer mandag morgen Fru A kom hjem fra

Detaljer

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Agder legekonferanse 2013 Totalt 69613 66153 61050

Detaljer

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende Revmatologisk poliklinikk Til pasienter og pårørende Diakonhjemmet Sykehus 2008 Avd for kommunikasjon og samfunnskontakt Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo Brosjyren er utarbeidet av Revmatologisk avdeling. 1.

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Målgruppe Retningslinjene gjelder for innleggende lege på legevakt / legekontor i Hallingdal, og personalet ved somatisk døgnbehandling / intermediæravdeling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger

Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger Paal Naalsund. Seksjonsoverlege. Geriatrisk seksjon medisinsk klinikk HDS. Foredrag

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud og samarbeidet mellom Bydel Alna og Ahus ved BUP Furuset Behandlet og godkjent av Dato Merknad

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Dilemmaer innen psykiatri, rus og somatikk

Dilemmaer innen psykiatri, rus og somatikk Dilemmaer innen psykiatri, rus og somatikk Pernille Næss Prosjektleder ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet KEK - Tverrfaglig sammensatt - Drøfting av saker

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Fastlege, Bekkestua Praksiskonsulent, Bærum sykehus Universitetslektor,

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Helse og Omsorgsdep. aug -2012

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Høringsfrist: 15.10.2009 Høringsinnspill sendes: bha@helsedir.no Navn på

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Etablering og drift av Kommunal akutt døgnenhet i Oslo

Etablering og drift av Kommunal akutt døgnenhet i Oslo Etablering og drift av Kommunal akutt døgnenhet i Oslo Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold "Akuttmottak og legevakt for eldre", 19. januar 2016 Kommunal akutt døgnenhet Helsearena Aker KAD dekker Oslos 15

Detaljer

2-2012. Retningslinjene er drøftet og kvalitetssikret innad i Vestre Viken HF, med praksiskonsulenter, og med kommuneoverlege

2-2012. Retningslinjene er drøftet og kvalitetssikret innad i Vestre Viken HF, med praksiskonsulenter, og med kommuneoverlege Tema: Døden og døende/ medikamentskrin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: Trygve Kongshavn og Johan Höljer E-post: trkong@vestreviken.no og joholj@vestreviken.no PKO-nytt 2-2012 Medikamentskrin

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Hva påvirker primærlegen når vi skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten? Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Fastlege

Hva påvirker primærlegen når vi skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten? Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Fastlege Hva påvirker primærlegen når vi skal henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten? Svein Aarseth Spes. Allmennmed. Fastlege Mitt perspektiv er Oslo Oslo har mest av alt: Flere MR-maskiner enn resten

Detaljer

LabSI a. Ekstern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi:

LabSI a. Ekstern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: I april sendte vi ut informasjon om Sykehuset Innlandets elektroniske laboratoriehåndbok. Vi repeterer dette med ønske om at flere benytter analyseoversikten og muligheten

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome:

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Positive tilbakemeldinger: Det er flott at DPS Skien har begynt å sende ut inntaksnotat til fastlegene. Det oppleves slik

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Retningslinier for innleggelse i sykehus

Retningslinier for innleggelse i sykehus Ienesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Reforhandlet mai-2016 Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tienesteavtale 3 Retningslinier for innleggelse i sykehus

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming I februar 2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe med gitt mandat som var i tråd med føringer fra den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen. Mandatet avgrenset dette arbeidet i første

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer