Gratulerer, du har klart å anskaffe deg et rykende ferkst nummer av Gløshaugens langsomst voksende tidsskrift!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gratulerer, du har klart å anskaffe deg et rykende ferkst nummer av Gløshaugens langsomst voksende tidsskrift!"

Transkript

1

2 Kryptiske meldinger fra overhodet Gratulerer, du har klart å anskaffe deg et rykende ferkst nummer av Gløshaugens langsomst voksende tidsskrift! Det nærmer seg tid for Store Kanoniske Ensemble, Nablas årsmøte, hvor noen av de gamle, inkludert megselv, går av, mens ferske komponenter går over til rollen av operator. I tillegg til dette skjer det mange ting på fagfronten for oss fysmattere. Bedriftskomiteen er i ferd med å ta seg opp igjen, blant annet med en presentasjon av Norsk Regnesentral den 10. mars (påmelding på Nablaveven). I tillegg til Store Kanoniske i april, kommer CERN på besøk 12. april. Dette blir en større presentasjon som i hovedsak vil ta for seg CERN, men også hvordan det er å ta deler av studiet i utlandet samt norsk forskning i internasjonalt perspektiv. Mer informasjon vil følge på veven i nærmeste framtid. Fysikkåret 2005 er nå godt igang, og vi har i dette nummeret forsøkt å ta for oss litt hva dette innebærer. I tillegg kan du blant annet lese om Ivar; fjorårets nest beste teknologistudent, Gløshaugens klassisk forbudte områder, Åre, kjelleren og Beuforts Ølskala. Nablastyret vil benytte anledningen til å ønske alle komponenter lykke til med midtsemestereksamen og en riktig god påske! Kristian Etienne Einarsrud (red.)

3 Fysikkåret 2005 Det er fysikkår i år. Ikkje sånn som for ein fys.mat-ar, for han er det jo eit fysikkår kvart år. Det er ikkje slik som det er tyren sitt år eller gullfisken sitt år eller grisen sitt år som det er i fjollevitskapen. Nei 2005 er eit skikkeleg, vaskekte fysikkår, ikkje berre for oss, men for heile verda. For det har FN sagt! Vi snakkar Newton og Einstein og katter og Big bang og... the whole shebang. Fysikkåret har ei eiga vevside, for kva har ikkje det no om dagen. På kan du lese om kva dei har kokt i hop: Til dømes kan ein la seg informere om at «Verdens fysikkår 2005 (World Year of Physics 2005) er en internasjonal feiring av fysikk og fysikkens viktige plass i vår hverdag.» Grunngjevinga for valet av året 2005 er at det i år er 100 år sidan Albert Einstein leverte inn øvingar om brownske rørsler, fotoelektrisk effekt og relativitetsteori, som har vori viktige for all moderne fysikk. Fysikkåret er som nemnd ei feiring av fysikken sin plass i kvardagen. Viss du, som eg, får bilete av barneskuleungar som slepper ballongar og ho masete dama på «Newton» på netthinna når du høyrer den formuleringa, så er det ikkje sikkert assosiasjonane våre er så gale. For på kalenderen for fysikkåret står det rett nok ein del krampepopulærvitskapelege arrangement, artiklar og aktivitetar, men òg einskilde saker som vil kunne interessere sjølv den mest blaserte fysikkstudenten. Du kan nemleg bli den som finn gravitasjonsbølgjene. Prosjektet heiter og handlar om å handsame innsamla data frå the Laser Interferometer Gravitational wave Observatory. Deltaking tydar at du legg inn eit lite skjermspararprogram slik at PC-en din kan hjelpe forskarane å granske innsamla data når du sjølv ikkje nyttar han. Ein

4 gravitasjonsbølgje var noko som, Einstein, kven elles, forutsåg at finst med relativitetsteorien sin. Sjølv om det no er rimeleg klart at slike bølgjer finst, og nobelprisen i fysikk i '93 blei gjeven for arbeidet med slike, er det enno ingen som har påvist dei direkte. Først no har teknologien blitt avansert nok til at det skal vera håp. Så du kan, som namnet seier, ta med deg Einstein heim. Ha eit godt fysikkår (i år óg)! Av Jens Morten Nilsen A SLICE OF PI ****************** Ingjald Øverbø: Jenter på fysikk er da ikke kjent for å være så beskjedne (Kan det ha noko å gjera med formel T3.9: inntrengingsdypde i klassisk forbudte områder? (red. anm) )

5

6 Store Kanoniske Ensemble Tirsdag 5. april gis alle komponenter mulighet til å få innsikt i hvilke aktiviteter linjeforeningen har bedrevet det siste året. Regnskap for året som er gått, rapport fra aktiviteter og plan for neste år vil bli lagt frem, og alle har her mulighet til å gi ris og ros, samt forslag til hva som kan gjøres neste år. Det skal i tillegg velges nye representanter til Nablastyret. Dette innebærer leder, sekretær, kasserer, infosjef, festsjef, bedkomsjef og ambassadør hvis stillingsbeskrivelser ligger på Nablaveven. I tillegg til disse stillingene skal medlemmer av komiteer byttes ut, men dette ordnes i etterkant av Store Kanoniske. Vi i styret har bestemt oss for å forsøke å opprette to nye komiteer: AlumniKom: Komitee underlagt ambassadør, hvis oppgave vil være å opprettholde kontakt med eldre komponenter og en database hvor slik informasjon er lagret. VevKom: Komitee underlagt infosjef som vil ha ansvaret for å videreutvikle og vedlikeholde Nablaveven. Alle komponenter har tale og stemmerett ved Store Kanoniske Ensemble, som finner sted tirsdag 5. april klokka 1900 i R9. De som er interesserte i å stille til valg bes sende en mail til men benkeforslag vil også tas imot i løpet av møtet. Kristian Etienne Einarsrud

7 Gløshaugens klassisk forbudte områder En innføring i intuitiv kvantemekanikk Den oppvakte student vil kanskje bite seg merke i mystiske striper der snøen er borte mellom enkelte av Gløshaugens bygninger. Dessuten vil han kanskje i samme sleng irritere seg over aldri å ha vært inne i spirene på Hovedbygningen. Slapp av, sånn hadde vi det også. Under følger historien om en vågal og hasardiøs ekspedisjon for å avdekke sannheten bak snøsmeltingen og finne ut hva som skjuler seg i spirene på hovedbygget. En rask rekognoseringsrunde gav oss flere ledetråder enn vi hadde kunnet håpe på. Tilsynelatende går det en tunnel fra Gamle Elektro til Kjemiblokkene. Den skeptiske student kan lett verifisere dette ved å ta en tur ned i kjelleren på Gamle Elektro, om han da velger å tro det som står på skiltet på døra. Vi fortsatte vår søken etter Gløshaugens hemmeligheter på biblioteket i Hovedbygget. Etter å ha konferert med en bibliotedame, ble vi henvist til vaktmesterkontoret i samme bygg. Allerede her begynte vi å ane urene ugler i posen. Etter å ha lagt fram vår sak for den respektive vaktmester, ble vi henvist til høyeste hold Geir Nilsen, seksjonssjef Teknisk Avdeling. Det var altså denne mannen som kunne gi oss fullmakten vi trengte for å penetrere disse Gløshaugens forbudte områder. Etter en strabasiøs ferd tvers over Gløshumpens ville landskap, innfant de tre

8 ekspedisjonsmedlemmene seg på sjef Nilsens venteværelse. Sekretæren informerte oss vennlig om dennes opptatthet i forbindelse med dagens inntak av det midlere måltid. Etter det som antagelig kan beskrives som slutten av pausen fikk de ydmyke ekspedisjonsmedlemmer konferert seg med Nilsen. Vi forklarte ekspedisjonens mål og hvordan vi hadde fått tak i hans navn. Nilsen smattet, tørket bort de siste smuler fra munnvikene og konstaterte med en fornøyd mine Ekspedisjonsmedlem Skjerping på vei opp i spiret at byråkratiet fungerte som det skulle. En tenkepause senere sa han selvfølgelig, skulle bare mangle!, før han hurtig forsvant inn på sitt kontor. Med fullmakt fra øverste hold vendte vi tilbake til tidligere nevnte vaktmesterkontor. Spirene var egentlig noe av en skuffelse. Der satt ingen gal professor og rev seg i håret, ingen orgelspillende mad munk og ei heller Jimmy Hoffa med betongstøvler. Derimot var der et feiende flott ventilasjonsanlegg, et par bratte stiger og en masse duedritt. Ett og annet vindu var der også, men disse kunne man ikke se gjennom engang. Like fullt, vi hadde vært der. Vaktmesteren kunne derimot fortelle oss at på selve loftet var utsikten av det mer spektakulære slaget.

9 Vel inne på loftet ble vi fortalt om noen studenter som på ulovlig vis hadde tatt seg inn dit, og holdt en fest der. Tilsynelatende hadde også alkoholinntaket Hovedbyggets loftsvindu vært relativt respektabelt. I løpet av festen hadde en av festdeltakerne falt hodestups ned en bratt trapp, og fått et relativt ublidt møte med tregulvet under. Vi fikk ikke vite noe mer om skadeomfanget enn at vedkommende ble sendt til sykehus pr ambulanse med bla. blod rennende fra sine ører. Blodflekken er der fortsatt den dag i forgårs 1. Vi bet oss også merke i en enslig, tom tuborg plassert på en solid trebjelke høyt under himlingen. Blodflekken Neste post: Tunnelene! Sfa. vår research hadde vi store forhåpninger om å finne én, kanskje flere tunneler under haugens bakkenivå. I kjelleren til hovedbygget finnes der nemlig også en dør med en noe 1 Altså et par dager før nå, som er dagen vi skriver dette. Regn ut selv ditt nek.

10 interessant påskrift: Til tunnel: Kjelhuset (og øvrige bygn). Adgang forbudt!. Stor var derfor begeistringen da vaktmesteren vrei om nøkkelen og slapp oss inn. Da utfoldet herligheten seg for våre øyne: gjennom et maskinrom, forbi et hjørne og ned en usigelig trang trapp var vi endelig inne i nettopp en tunnel som førte til Kjel. Fra Kjel går denne videre til atter øvrige bygninger, deriblant Strømningsteknisk og Sentralbygget og også Gamle Elektro. Fra Kjel fikk vi følge av neste vaktmester (adgangskortene deres fungerer kun for byggene de har ansvar for), Ragnar Hansen, som har vært på gløs siden Han kunne med stor iver berette om studentene som under okkupasjonen benyttet tunnelene til illegal aktivitet, ettersom tyskerne ikke kjente til det underjordiske systemet på haugen. Da tyskerne senere oppdaget tunnelene og fant ut hva som foregikk der, ble det litt av en huskestue. Ole kjenner tunneleffekten røske i levra. Tunnelenes egentlig formål var for øvrig varmetransport fra sentralvarmeanlegget på Kjelbygget. Der hvor campo-kantina befinner seg nå, spadde fyrbøtere koks døgnet rundt for å holde akademikerne varme. For å gi leseren et inntrykk av dimensjonene kan vi fortelle, som Hansen fortalte oss, at hele plassen mellom Hovedbygningen, Kjel, Elektro og Gamle Kjemi under krigen var stablet meterhøy med bjørkeved for å holde fyringen i gang. Den oppvakte student vil kanskje nå

11 forstå hvorfor Kjelbygget heter Kjelbygget, og ikke for eksempel Odd Olav Tünseth. Tunnelene strekker seg mellom alle gamle bygninger på gløs, og dere kan tro det fortoner seg som en labyrint der nede. Gamle rør, ledninger, ventiler og trange ganger på kryss og tvers gjerne dunkelt opplyst. Slett ikke ulikt både ett og annet pc-spill. På vei opp fra det underjordiske. Svært fornøyde med å ha kunnet benytte tunneleffekten for å forflytte oss mellom bygninger, tunnelerte vi en siste gang opp og gjennom potensialbarrieren Gamle Fysikk (der det forøvrig luktet sterkt av kloakk). Vi slo oss på brystet og feiret den tilsynelatende oppklaringen av snøsmelte/tunnel-mysteriet. Skjønt én kommentar fra vaktmesteren ved Sentralbygget, ytret da vi fortsatt befant oss i tunnelen, etterlot oss med følelsen av at gløshaugen fortsatt har mye å skjule: Jeg føler meg relativt trygg her i forhold til andre steder Av Hallvard Skjerping, Lord Barker Lewis IV og Dr Mühlegg Jacobi Birkeland

12 Jacobinske Vinterleker. Da var det den tiden igjen. Teoretikerne skal ut i naturen og trosse vær og vind for å vise seg som de hardbarka-født-med-ski-på-beina (Åse og? Red anm.) naturmennskene de er. Turen gikk til Studenterhytta, med buss, rundt tiden. Etter ankomst var det bare å legge igjen ting og tang og dra seg ut i skogen. Bålet var først på programmet, pølser ble grillet, ord ble delt og væske inntatt. Så, nesten uten forvarsel, var det blodig konkurranse. Den før vennlige gjeng, ble delt i grupper, for å kastes mot hverandre i (nesten-)dødelig kamp. Årets poster var: - Tautrekking - Mini-ski-hopping (Duddel-hopping hvis de er fra Drammen) - Snøballkasting - Så-få-føtter-som-mulig-i-bakken-lek Når så disse leken var ferdig var på tide med en debut. For første gang i Nabla (og sannsynligvis på snø) var det tid for osteløp. Reglene var enkle, alle står på linje på topp av en bratt bakke, en ost slippes og triller ned (derav navnet osteløp) og førstemann til bånn av bakken får osten (ikke så lett for alle å forstå red anm.) Nabla-historiens første osteløper ble: Øyvind Syvertsen, fra 1.klasse. Gratulerer Øyvind, håper du er forkjemper for å opprettholde denne herlige tradisjon. Etter dette var en kjapp dusj før maten var på bordet. Studenterhytta kunne i år som i fjor by på en herlig meny. Biffsnadder m / béarneise og bakt potet, og til dessert var kake med eple, knask for en sulten munn. Måltidet var i å som alle å før preget av sang, gjerne ledet an av den eldre garde. Kun kort tid etter maten bar det ned i Badstuen, hvor mange av de neste timene ble tilbragt. Her ble det løst verdensproblemer over en lav sko og også sunget et par vers. Kvelden ble konkuldert med den siste delen av konkurransen, stafett.

13 Her skulle det løpes med en potet i munnen, klatre i bjelker, spise kjeks og styrte øl, alt enhver Nabla-komponent skal kunne. Vinnerne alltoghether ble The Krazy G s, også en haug med førsteklassinger. Men man skal ikke glemme kveldens store utnevnelse, Årets Jacobiner, som i år ble vunet av Gjert Aanes, fra 4. klasse. Det som bikker skalaen i hans favør var hans fantastiske gjennomførelse av staffetten alene. Gratulerer Gjert! Årets Jacobinske Vinterleker var en suksess var ende til annen og vi håper å se mange der til neste år igjen. Av: Peter Ellevseth Hans Kolbenstvedt om det nye tilbodet på kjellaren om «happy our i baren»: 150 kr? Då må du vel drikke fort for å få valuta for pengane?

14 Presentasjon med CERN Tirsdag 12. april kommer CERN på besøk til Gløshaugen sammen med representanter fra forskningsrådet og stortinget. I den forbindelse vil det avholdes en presentasjon for studenter om hva som foregår på CERN og hvilke mulighet vi har for å ha et opphold der. Foreløpig program er som følger: 12. april klokken i R1 Studentutveklsing - opphold i utlandet NTNU og CERN: "Hvis ikke Trondheimsstudentene bidrar til å løse Universets gåter hvem skal da gjøre det"? Rammebetingelser for utlandsopphold Studiedirektør Hilde Skeie, NTNU NTNUs ambisjoner i forhold til studentutveksling Rektor Eivind Hiis-Hauge, NTNU Norske studenter til CERN : partikkelfysikk og morgendagens teknologi Avdelingsdirektør Ole Henrik Ellestad, Forskningsrådet Muligheter for studieopphold ved CERN Sivilingeniør Nils Høimyr og sivilingeniør Jens Vigen, CERN Norsk utdanning og forskning i et internasjonalt perspektiv Statssekretær Bjørn Haugstad, UFD Det vil bli servering etter presentasjonen. Påmelding på

15 Nabla tilbake hos Söta bror. Da var årets store fritids-tur unnagjort. Årets tur var større enn på lenge, med hele 120 påmeldte. Årets boplass var herlige Åre Fjällby, en del nærmere byen enn vår kjære Björn. Plassering kun få minutter fra bakken og enda nærmere Bygget, med sitt eminente innhouse-band, Marmelad-orkesteret. Disse gutta løftet stemningen til rett under taket, hver dag fra fire. Her gikk det hardt for seg så man må passe på seg selv, inventaret var i faresonen og rett som det var ble man løftfet opp og fløy av gårde over ett herlig publik! Nå skjedde ikke alt på after-ski. Det var også mengder med liv rundt på hyttene. Svensker og nordmenn om hverandre, dette er herlige kulturkollisjoner, slik vi liker dem best. Det tok ikke mer enn to kvelder før de fleste Nabla-hyttene hadde fått advarsler om utkasting, til og med den yngre garde slang seg med i dansen, det er fint. Det skal sies at Åre-turen også har noen, om aldri så små, elementer av vinter-sport i seg. Fjellet bød i år som år før på mengder med utfordringer, fra snø til is, til vind, og muligens kom det en elv i veien? På tross av lite snø var det mengder med mennesker som traverserte bakken på kryss og tvers, noen til og med på reinsdyrjakt. For de av dere som ikke var med så håper vi at dere tar turen med oss neste år, Daniel er med da og, er du? Av Peter Ellevseth

16 Årets Nest Beste Teknologistudent For den som ikke vet noget om Ivar: Ivar Wilfred Eskerud Smith går per nu tredje klasse siving på denne linjen der heter for Teknisk Fysikk. Uansett, Iban ble i fjor nominert til Årets beste Teknologistuden t, en pris som deles ut årlig i regi av dinressurs.no. Nominasjonene som kom inn Ivar Wilfred von Smith beskrev Ibalons aktiviteter ved NTNU (tidligere NTH) i detalj. Særlig vektlagt var hans voldsomme engasjement i forbindelse med linieforeningen Nabla, hans logiske legning, hobbyforskning på primtall samt hans evige kamp mot fargeblindheten. Især kan det her trekkes frem en episode fra laboratoriesesjonen Atomenes liniespæktrum. Vit.ass spurte initielt om der var noen i salen som led av fargeblindhet. Ivarinos tidde. Han ville ikke ha særbehandling. Forsøket var slett ikke trivielt og hans medstudenter slet med en feiltransponert tabell. Det var her Balon trådde til og loset, tross sin fargeblindhet, sine medstudenter gjennom resten av laboratorieøkten. Slike prestasjoner går ikke upåaktet hen. I løpet av en kort telefonsamtale ble livet til den enkle, beskjedne og fargeblinde bondetampen fra Konnerud snudd på hodet. Han fikk vite at han var en av tre kandidater på landsbasis som hadde sluppet gjennom nåløyet til dinressurs.nos jury. Dermed var det duket

17 for heder og ære under gallamiddagen følgende uke, om han ble den lykkelige vinner av Årets Teknologistudent Sånn kan det gå og Ivar drømte store draumar. Imidlertid trakk ikke Futen det lengste strået men han endte likevel opp med den hederlige plasseringen Årets nest Ivan studerer beste Teknologistudent Derav tilnavnet Den Evige Toer, hurtig forvansket til Den Evige. Libanesern har alltid noe på lur om integrasjon. Men hvordan gikk det egentlig med denne joviale gutten fra indre Konnerud? Gikk suksessen ham til hodet? Går han over til trøffeldyrking 2? Har han blitt noe lengre? En ting kan vi si med sikkerhet: Ivanez formelig bobler over av både lengde og selvtillit. Etter at utmerkelsen var et faktum gikk det ikke lange stunden før den lange og 2 Trøfler kan pr i dag ikke dyrkes. Man bruker derimot dyret Sus scrofa, av familien Suidae, hvis nese er et ypperlig verktøy for trøffeloppsporing.

18 fargeblinde reka tok turen til instituttkontoret. Han hadde sett seg mektig lei på biologenes manglende physickunnskaper og foreslo at det ble opprettet et brukerkurs i fysikk for lømlene. Instituttet tente straks på ideen og ansatte i samme sleng Libanon som Vitenskabelig Assistent. Med hans egne ord: Jeg synes det er givende å lære bort fysikk! Holder det? Den Grusomme demonstrerer stolt bruken av oscilloskopet. For Nabelonien Ole Williwonka Birkeland Skrallvard Gullving

19 Kjelleren, vår 2005 For alle dere trofaste kjeller-gangere, her er programmet for Nabla-kjelleren for våren. Nå er det ingen som har unnskyldning for ikke å komme, nå får dere bare se til å avlyse bryllup (deres og andres), konfirmasjoner (ikke deres håper jeg) og slikt annet tull. Mars: 4: Åpent 11: Åpent 18: Påskeferien begynner. Vi feirer definitivt!! April: 1: Åpent. 8: Åpent. (Madrugada på Samfundet) 15: Mulig langåpent 16: Big Bang på Samfundet. 22: Åpent 23: Sannsynligvis Russefest 29: Åpent. Siden det er HipHop Awards på Samfundet denne dagen, kan vi kjøre gangstahfest :P Mai: Mai begynner med en langhelg. Resten kommer etter hvert. Som dere ser er det et par usikre dager, men det er bare å ta turen innom Nabla-siden for å sjekke hva som skjer. In modern mathematics, algebra has become so important that numbers will soon only have symbolic meaning.

20 Beuforts ølskala Liter Virkning 0 - Gulvet er flatt 1 - Humøret øker, underkjeven begynner å jobbe, antydning til bølger i håret 2 - Antydning til smil i munnvikene 3 - Litt sjøgang på gulvet, flere og flere pene jenter i lokalet, drinks forekommer, høylydt tale likeså. 4 - Større sjøgang, nå også ved bordene. Mindre gjenstander velter eller faller ned. 5 - Sikten nedsettes. Navigasjon utilfredsstillende. Talemengde øker, ordforråd avtar. 6 - Sikt dårlig. Orienteringsevne avtar. Gamle vitser blir som nye. Verdensproblem løses. Potens avtar. Svake spyr. 7 - Sikt ytterligere nedsatt. Navigasjon uten funksjon. Stoler veltes. 8 - Sikt nær null. Taleevne sterkt nedsatt. Objekter kastes gjennom luften. Møringer snakker. 9 - Toalett etableres lokalt. Bergensere snakker. Begivenheter noteres ikke i bevisstheten Gulvet ruller stygt. Stoler flyr gjennom luften. Potens så godt som borte. Gjentatte brudd av kroppsdeler og menneskerettigheter Umulig å stå oppreist. Vinduer slås inn og dører slås ut Større gjenstander driver i luften. Store ødeleggelser. Hysterisk latter mellom oppkastbygene. Redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Kristian Etienne Einarsrud, for Nablastyret Øvrige medlemmer: Jens Morten Nilsen Peter Ellevseth Hallvard Skjerping, for DMPS Takk til: Susanne Wilhelmsen Hagen (for bilder) Daniel Barker (for bilder og bidrag) Ole Jacob Birkeland (for bidrag)

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam Her er en samling sanger vi bruker under samlingsstund og i løpet av dagen i barnehagen. Godt og ha tekster så man kan lære dem både hjemme og i barnehagen. Januar Jeg heter Januar Og jeg er svært til

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!»

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» Brøset barnehage «SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» KORT OM PROSJEKTET Et prosjekt om høyballer, hvor vi har fulgt en åker gjennom et helt barnehageår. Det som egentlig skulle bli en helt annen tur, endte

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

75289 Fallskärm. Å leke med FALLSKJERMEN

75289 Fallskärm. Å leke med FALLSKJERMEN 75289 Fallskärm Å leke med FALLSKJERMEN (NO) Å leke med FALLSKJERMEN art nr 75289 Veiledning Innhold Introduksjon. 3 Balleker med fallskjermen....7 Små Øvelser for nybegynnere.....13 Hvordan man bruker

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Reisebrev Den Dominikanske Republikk

Reisebrev Den Dominikanske Republikk Reisebrev Den Dominikanske Republikk Rundt denne tiden for akkurat et år siden var jeg godt i gang med søking, papirarbeid og valg av land. Hvor i verden ville jeg tilbringe et helt år? Ville jeg i det

Detaljer

Elvemuslingen. Av: Julianne K. Larsen

Elvemuslingen. Av: Julianne K. Larsen Elvemuslingen Av: Julianne K. Larsen! Int. gymsal dag I en stor gymsal står en scene. Oppe på scenen står et mikrofonstativ og en ordfører (50) som holder en mikrofon. Han er tjukk, har lite hår og har

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Refleksjonsnotat for Mai.

Refleksjonsnotat for Mai. Refleksjonsnotat for Mai. Mai måned er her og vi har kommet i gang med å ta med små grupper på tur til skogen. Vi har foreløpig delt inn i 4 grupper. Vi har hatt litt ulike erfaringer på de første skog

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall Sangehefte Sanger og regler vi synger på Valhall I dette heftet finner dere noen av de sangene, rim og regler vi ofte synger og leker oss med i samlingsstunden på Valhall. Benedikte Torsvik Høst 2011 Norske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2016. I februar har vi hatt mye fint vintervær. Det har ikke vært så mye snø, men det har vært fint å ake og å klatre på snøhaugene. Ved et par anledninger

Detaljer

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg (Nina B, Mammamagi.no) HVA HAR DU I VESKA DI? Gjem en gjenstand (eller tenk på en) i en veske eller i en serviett. De

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Sanger Tunballen barnehage

Sanger Tunballen barnehage Sanger Tunballen barnehage God morgen alle sammen God morgen alle sammen, God morgen far og mor, God morgen lille søster, god morgen storebror God morgen trær og blomster God morgen fugler små God morgen

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester.

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Dyra på gården En skoleklasse var på besøk på en bondegård og ble vist rundt i fjøset. Når en kalv blir født, forklarte bonden, så

Detaljer

SPRE MUSIKKGLEDE. Hvordan skape musikkglede hos barn og unge? Et praksisseminar med sang og musikk i fokus.

SPRE MUSIKKGLEDE. Hvordan skape musikkglede hos barn og unge? Et praksisseminar med sang og musikk i fokus. SPRE MUSIKKGLEDE Hvordan skape musikkglede hos barn og unge? Et praksisseminar med sang og musikk i fokus. Inger Elisabeth Aarvik Eirik Breivik Minde OPPVARMING Hvorfor og hvordan? Muskler Fokus Teknikk

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Hva er lykke for deg?

Hva er lykke for deg? Hva er lykke for deg? Jeg blir glad når andre blir glad Et liv uten penger Lykke er livet Kattene mine! Familie, frihet, helse å være ute i naturen grønn mose, lyden av rennende vann og rasling av bladverk

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

tan(x)4 Side 3 integralet KJELLEREN

tan(x)4 Side 3 integralet KJELLEREN Nabladet, forside Kryptiske meldinger fra overhodet Du holder nå i en rykende fersk utgave av Nabladet, Nablas eget skriftlige organ for formidling av mer og mindre (mest av det siste) seriøse nyheter.

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE MAI 2011 Hei alle sammen! Så er mai måned også forbi og sommeren er ikke langt borte. I mai måned har vi holdt på med 17.mai aktiviteter og hatt fokus på fargene rødt, hvitt

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer