NTI NESTORNEWS 3/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTI NESTORNEWS 3/2008"

Transkript

1 NTI NESTORNEWS 3/2008 Sivilingeniør Rolf Olset AS Vestdavit AS Skanska Statens Vegvesen Region Sør Garnes Data as FMC Kongsberg Metering A/S Snøhetta NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

2 2 cadmagasinet Nr. 1/2009 De siste månedene av 2008 ble for mange av oss en tid hvor tankene om fremtiden tok mye tid og energi. Finanskrisen ryster hele verden og usikkerheten berører de fleste av oss. I NTI Nestor har vi investert mye i personell og kompetanse de siste årene. Siste tilskudd kom gjennom oppkjøpet av Garnes Data Konsult i oktober. For NTI Nestor er dette kjøpet strategisk viktig. Vi har investert mye i kompetanse innen BIM og dermed arkitektfaget, hele 7 personer er ansatt innen dette området de siste to årene. Flertallet av Garnes Data Konsults kunder var arkitekter og vi er nå en strategisk viktig partner for flere av disse i forhold til implementering av BIM. At vi samtidig kjøpte 20% av aksjene i Garnes Data har vært viktig, både for å beholde relasjonen til Garnes Datas eksisterende kunder, men også NTI Nestors kunder vil nå få tilgang på en unik kompetanse i grensesnittet IT drift og CAD/BIM. Garnes Datas 25 årige kompetanse på IT og IT drift er sterkt etterspurt hos mange av våre eksisterende kunder og vi er glade for at vi nå kan tilby et komplett tilbud innen CAD/BIM og IT/IT Drift. Som administrerende direktør i NTI Nestor er jeg selvsagt opptatt av fremtiden og vårt selskaps videre utvikling i det markedet vi nå ser kommer. For å få et mer globalt inntrykk deltok jeg på Autodesk University i Las Vegas, ja jeg sitter faktisk der og skriver denne lederen. Rundt Autodesk kunder og partnere møtes her og utveksler erfaringer, fyller på med kompetanse og får nødvendig hjelp til å se i krystallkula i forhold til de strategiske beslutninger som de nå skal ta i forhold til BIM eller Digital Prototyping. Vi er en stor gruppe fra Norge og Danmark her nede og det som er gjennomgående kommentarer er at nå må det tas et teknologi og kompetanseløft. Nå må vi investere gode resultater i de siste årene for å møte nedgangstider og ikke minst nye krav fra markedet. Et av budskapene som jeg faktisk måtte nikke anerkjennende til er at det er i krisetider de gode ideene og gjennombruddene kommer. De fleste store teknologiske gjennombrudd kan faktisk spores til krisetider. Månelandingen på slutten av 60-tallet samtidig som USA hadde meget store utfordringer og var i krise er kanskje et av de beste eksemplene på dette. Jeg har snakket med mange ledere fra store deler av verden og det som er felles for de fleste er at de nå skal gjøre nødvendige investeringer i teknologi og kompetanse for å møte den globale konkurransen. Noe av det som er tjent i de siste årenes oppgangstider skal nå investeres i utvikling, nye ideer, løsninger, og kanskje små eller store teknologiske gjennombrudd som sikrer selskapet konkurransekraft i både det korte og lange perspektivet. BIM og Digital Prototyping er et hett tema, ikke fordi det er "nice to have", men fordi det er strategisk viktig. Sivilingeniør Rolf Olset, Skanska, Vestdavit og FMC Kongsberg Metering er bare noen av de det skrives om i dette nummeret av cadmagasinet. Det de har felles er at de har satt seg høye mål, de vil være i front og de investerer i teknologi og kompetanse for å la dyktige og kreative medarbeidere bidra til å gjøre dem mer konkurransedyktige. Og det viktigste er at de sier at investeringen er meget lønnsom og strategisk viktig for den videre utviklingen av selskapet. God lesing Halvor Jensen Administrerende direktør NTI Nestor AS

3 cadmagasinet Nr. 1/ Utgiver: NTI Nestor AS Ansvarlig redaktør: Jens Bach-Ivanhoe Redaksjon: Lars Erik Hansen, Halvor Jensen, Björn Einarsson, Hege Løvås Adresser: NTI Nestor AS E-post: Sandvika Hamangskogen 60, 3. etg Sandvika Tlf Faks Supporttelefon: Innhold i cadmagasinet 3/2008: Arkitekter og ingeniører under samme 3D-tak... 4 Sivilingeniør Rolf Olset AS i Ålesund er ikke som ingeniørfirmaer flest - de kombinerer arkitekttjenester med byggteknisk rådgivning... 3D-verktøy hjelper til med salget... 7 I over 30 år har Vestdavit i Bergen produsert daviter. Med dobling av omsetningen på tre år peker kurven oppover for selskapet... Ålesund Lerstadveien Ålesund Tlf Faks Null feil i prosjekteringen... 9 Det er målet til Skanska i hvert eneste prosjekt de er involvert i. Autodesk Navisworks bidrar med sin styrke innen visuell kommunikasjon og... Rogaland Tlf Hordaland Gjertrudvegen 11 E 5353 Straume Tlf Hjemmesider: Layout/DTP: Kontekst Trykk: Arco Grafisk A/S Utkommer 3 ganger årlig Opplag Dette bladet er beskyttet i henhold til gjeldende norsk lov om opphavsrett. Det må ikke kopieres fra bladet uten skriftlig tillatelse fra NTI Nestor AS. God flyt i Bjørvika med Autodesk Buzzsaw Med tunnel, kryss og bruer anlegges til sammen meter ny vei i Bjørvika. I tillegg skal det bygges meter kollektivfelt... Kjempeinteresse for mesterskapene I løpet av høsten 2008 avholdt NTI CADcenter for 8. gang og NTI Nestor for 2. gang Nordiske Mesterskap i Autodesk Inventor. Samtidig startet tilsvarende mesterskap i Revit Architecture... Autodesk leverer flerdisiplin "CAD-verktøykasse" Autodesk annonserer at selskapet har tegnet kontrakt med FMC Kongsberg Metering A/S, del av verdensledende FMC Technologies Inc... Garnes Data - Vi tenker annerledes Garnes Data as har mer enn 25 års erfaring som totalleverandør av maskinog programvare til arkitekt-, ingeniør- og byggebransje. Nå er de en del av NTI CADcenter gruppen... Landets ledende arkitekter velger Revit til BIM Arkitektfirmaene Snøhetta, Niels Torp Arkitekter, Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere, og Hille Melbye Arkitekter har alle nylig valgt å anskaffe 3D arkitektsystemet Autodesk Revit Architecture for... Vi styrker vår kompetanse ytterligere BIM og Digital Prototyping er områder som krever mye kompetanse av oss som løsningsleverandør. Teknologiskiftet vi nå er inne i...

4 4 cadmagasinet Nr. 1/2009 Arkitekter og ingeniører under samme 3D-tak AV PRESSEKANALEN Sivilingeniør Rolf Olset AS i Ålesund er ikke som ingeniørfirmaer flest - de kombinerer arkitekttjenester med byggteknisk rådgivning. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) basert på en felles DAK-standard og -plattform er den tekniske fellesnevneren. Olset er med andre ord en virksomhet som tilbyr et totalkonsept innen bygg. Firmaet tilbyr tjenester innen prosjektadministrasjon, byggteknisk og arkitektonisk prosjektering, design, 3Dmodellering og visualisering av bygg, konstruksjon og dimensjonering, arealplanlegging og regulering, kontraktstyring, og vegplanlegging. Ganske ambisiøst for et firma med 20 ansatte. Etter over 20 år som rådgivende innen byggeteknikk, og med AutoCAD som sitt sentrale DAK-verktøy, utvidet Olset sitt kompetansetilbud med arkitekttjenester for to-tre år siden. Dermed ble det også nødvendig å utvide verktøykassen. Den gangen falt valget naturlig på AutoCAD Architecture. Følger DAK-utviklingen nøye Men verden går videre, og Olset med den, etter 2-3 år: - Vi hadde hørt at Revit skulle bli neste generasjons modelleringsverktøy fra Autodesk, forteller DAK-administrator Øystein Molnes. - Derfor deltok vi på noen seminarer for å se nærmere på det nye programmet. Visst så det flott ut, men vi ble ikke umiddelbart overbevist. - Samtidig var vi litt i villrede om den programvaren vi satt med. Det var slett ikke fordi den var dårlig, men heller fordi vi hang litt igjen i gamle problemstillinger. Vi stod med andre ord foran et valg om å revidere systemet vi hadde, innbefattet tenkemåten og struktur, eller å tenke helt nytt. Fra Nedre Strandgate Olset valgte å tenke helt nytt: Etter en grundigere Revit-gjennomgang av NTI Nestor fant Molnes i samråd med sine ingeniør- og arkitektkolleger ut at både systemet og apparatet rundt virket bra. På basis av en grundig kravspek innhentet de derfor tilbud. Resultatet ble at de valgte å gå for både Revit Architecture og Revit Structure for at arkitekter og byggingeniører skal kunne jobbe tverrfaglig. NTI Nestor ble valgt som leverandør. Revit i alle nye prosjekter - Nå, ett år etter, har vi fortsatt noen prosjekter som henger igjen på Auto- CAD Architecture, men alle nye prosjekter blir nå startet i Revit, fortsetter Molnes. Akkurat nå er vi i ferd med å starte opp et større kontor- og leilighetskompleks i Ålesund sentrum. Prosjektet Nedre Strandgate har totalt 8000m2 bolig, 6300 m 2 kontor og 6300 m 2 parkering, og blir et samarbeidsprosjekt mellom arkitekt og byggteknisk rådgiver her på kontoret.

5 cadmagasinet Nr. 1/ Fra Breivikgården i Ålesund fase II Et annet prosjekt med flere fag under samme tak, er fase 2 av Breivikgården i Ålesund, et mindre service-/ kontorbygg. Fase 2 ble startet på AutoCAD Architecture, men ble så flyttet over i Revit. Av andre prosjekter Olset jobber med, er Åse Brygge, et leilighetskompleks på ca m 2 ; Sykkylven sjøfront, et skisseprosjekt for nytt kommunesentrum; og Sentrum Moa, et kontor-/næringsbygg. Løsninger - ikke problemer - Vi har selvsagt enkelte utfordringer med programvaren nå som før, innrømmer Molnes. _ Forskjellen er imidlertid at vi nå ser løsninger istedenfor nye utfordringer. Ikke minst ser vi også utviklingspotensial og utviklingsvilje hos Autodesk. Det er tydelig at her har noen tenkt riktig, og fortsetter å gjøre det. - Lærekurven i Revit er mye brattere enn tidligere. Det er bra, men det kan også være en liten utfordring når det kommer til nyansatte. Når AutoCAD og kanskje også AutoCAD Architecture til dels krever fagteknisk kunnskap og tegneteknisk forståelse linje for linje, så krever ikke Revit dette i samme grad. Det krever litt erfaring og disiplin å ha kontroll på automatikk og relasjoner. DAK-manual viktig Dette understreker selvsagt hvor viktig det er å ha et sett arbeidsregler som definerer veien man bør følge. En DAKmanual. For Olset er dette naturlig Interiør fra Breivikgården nok spesielt viktig i og med at de skal samarbeide mot samme 3D-modell. Superbrukere er også viktig. Disse skal kunne litt mer, være litt mer kurset, og holde seg litt mer oppdatert enn de andre brukerne. - Hvis man kurser seg, følger kjørereglene i DAK-manualen, definerer superbrukere og har et oppfølgings- og supportsystem gjennom disse, ja da er man langt på vei til å kunne lykkes med Revit som BIM-verktøy, mener Molnes. Han er selv en av to superbrukere. Han trekker også frem en rekke andre fordeler med Revit: - Verktøyet er databasebasert, kraftig og intuitivt. Det medfører stor brukervennlighet. For arkitektene gir det en kreativ inngangsport, for ingeniørene blant annet plan speilprojeksjon. Systemet fungerer i alle ledd, fra skissestadiet til detaljprosjekt. Og endringer behøver å gjøres kun ett sted.

6 6 cadmagasinet Nr. 1/2009 Man kan jobbe i alle visninger på direkten. Verktøyet har for øvrig et fantastisk tabell-/mengdesystem. Samarbeidsplattform Mulighetene rundt Revit som BIMsystem er med andre ord mange. For eksempel integrasjon mot analyse, kalkulasjon, beskrivelse, armering, og detaljering utover Revit, som Structural Detailing. Men ikke minst også som samarbeidsplattform mellom arkitekt, byggtekniske og øvrige tekniske rådgivere og entreprenører. - Hos oss er samarbeidsdelen spesielt viktig siden vi jobber med to fag under samme tak, men også fordi vi har relativt store prosjekter der flere personer prosjekterer samtidig på samme fag, understreker Øystein Molnes. - Tverrfaglig ønsker vi selvsagt å dra nytte av hverandre for å slippe å gjøre dobbeltarbeid. Dette kan håndteres på ulike måter av Revit. - AutoCAD Structural Detailing er en nykomling i Revit Structure Suite, fortsetter han. Sammen med programtilleggene til Revit Structure virker denne interessant. Structural Detailing er et skall oppå AutoCAD spesielt for bruk til armeringsdetaljer og ståldetaljer. Man kan eksportere bygningsdelene rett ut fra Revit og bearbeide dem i Structural Detailing. Her ligger en hel del automatikk i standarddetaljer, kapp og bøyelister. Presentabel Samme hvilket DAK-system man velger så kommer man ikke unna at det man lager må ned på en arbeidstegning mener Molnes: - Og disse skal helst se ut som de alltid har gjort. Å lage/ generere en papirtegning med Revit er svært enkelt. Utfordringen ligger i å få den til å se ut som før, uten å gå altfor mye vekk fra automatikken. Her tror jeg man må finne en gylden middelvei mellom de ulike aktørenes ønsker. Fra Breivikgården i Ålesund, fase II Også i salgsøyemed og ut mot byggherrer/kunder er Revit klart bedre enn forgjengerne, mener han: - Det er kjapt å få opp modellen, vise fasader og lage snitt. Man kan enkelt bevege seg i modellen og lage live snitt. Man kan sette ut kameraer og få opp kjappe interiør- og eksteriørvisninger i perspektiv. Og om ønskelig kan man enkelt rendere mer virkelighetsnære bilder ut fra disse. Enkle sol- og skyggestudier utføres med få tastetrykk. DWF-eksport er en annen viktig funksjon som er videreført i Revit. Olset bruker denne mer og mer mot både kunder og utførende, både i 2D og 3D. IFC blir også flere og flere nysgjerrige på, men det stopper som regel opp når resultatet ikke blir helt 100% korrekt, hevdes det. Til det er vel standarden litt for umoden ennå. - Derfor er DWG fortsatt vårt viktigste utvekslingsformat, slutter Øystein Molnes.

7 cadmagasinet Nr. 1/ D-verktøy hjelper til med salget AV PRESSEKANALEN I over 30 år har Vestdavit i Bergen produsert daviter. Med dobling av omsetningen på tre år peker kurven oppover for selskapet. Etter at vi tok i bruk Inventor sammen med Autodesk 3ds Max har vi fått verktøy som gjør det lettere å selge inn produktene, sier administrerende direktør Rolf Andreas Wigand. Vestdavit AS er en av landets ledende produsenter av daviter. Med bruk av moderne dataverktøy som Inventor og 3ds Max kan vi levere spesialløsninger med kompliserte utsettingsarrangement til arbeidsbåter, oppsynsfartøy, seismikkfartøy og ikke minst marinen. Det gjør oss aktuelle for mange kunder, sier Wigand. Presentasjonsmuligheter Takket være konstruksjonsverktøyet Inventor og visualiseringsprogrammet 3ds Max kan vi sette oss sammen med kunder når vi utvikler nye løsninger og nye produkter. Det er helt uvurderlig å kunne presentere produkter ved hjelp av animasjoner for å selge inn produktene. Dette gir oss helt nye muligheter enn tidligere, sier direktøren. Produserer mest i Norge Det er høy grad av skreddersøm og spesialisering med tilpasninger til kundebehov, som gjør at vi produserer i Norge. Det gjør vår hverdag enklere når vi har nærhet til produksjonsapparatet, sier Wigand. Nesten 50 prosent av davitene som produseres går til eksport. I år regner Wigand med at omsetningen skal lande på rundt 90 millioner kroner. Vi hadde en strategi for tre år siden om å komme ut i nye markeder. Derfor har vi arbeidet med å bygge opp et større agentnettverk hvor vi har fått agenter i Spania, Tyskland og Korea. Vi jobber også med en del andre markeder i tillegg, sier Wigand. Ingeniørdrevet I dag har bedriften 18 ansatte der 11 er ingeniører. Selskapet ble etablert i 1975 som en knoppskyting av Asbjørn Bertelsens skipskonsulentfirma, etter at skipsingeniørene i et par år hadde konstruert daviter. I 1991 kom det inn nye eiere og navnet ble Vestdavit AS. Da vi driver med svært mye skreddersøm er det viktig ikke bare med gode konstruksjonsverktøy, men at vi har folk som kan bruke dem. Vi har gjennom de siste årene vært bevisste når vi ansetter folk. De må ha Inventorkompetanse når de som kommer inn på engineeringsiden hos oss, sier Wigand. PLR en klassisk MOB-båt davit fra Vestdavit Prosjektingeniør Leiv André Dale har vel ett års fartstid i selskapet. Han har

8 8 cadmagasinet Nr. 1/2009 Nyutviklet hydraulisk skyvedavit designet med Autodesk Inventor. Den buede strukturen gjør at daviten blir svært kompakt rundt MOB-båten i parkert tilstand. Daviten skyves ut på skinner fra en garasje i parkert posisjon. Daviten kjøres frem til sjøsetting av MOB-båten. MOB-båten er forbundet til daviten i et dokkinghode som sørger for at MOB-båten alltid er orientert i horisontalplanet. DAK som ansvarsområde og arbeider blant annet med å få nye tegningsrutiner på plass. Han opplyser at de nå har seks standard Inventor-lisenser og en «Professional». I tillegg har de Ansys DesignSpace til styrkebergninger og 3ds Max til å lage videopresentasjoner. Hydraulikk Vi prøver å bruke alle hensiktsmessige funksjoner som finnes i Inventor. I Professional-utgaven er det en rørmodul som vi er i startgrope med å ta i bruk. Vi produserer hydrauliske daviter og da blir det mye rør og hydraulikk. Da har vi planer om å bruke denne modulen mer aktivt for å legge inn rør og hydraulikk på 3D-modellen av daviten, sier Dale. For tiden er det 2009-versjonen av Inventor som er i bruk. Platemodulen som ble forbedret i denne versjonen mener han kan komme til nytte i forbindelse med en nydesignet skyvbar davit som går på skinner. Daviten går på en vogn på skinner ut fra en «garasje» i skipet og ut til redningssonen på skipet, altså der båten skal sjøsettes, forklarer han. Daviten skal leveres neste år. Godt arbeidsverktøy Dale er ellers fornøyd med å bruke Inventor som arbeidsverktøy. Det er blant annet lett å lage gode tegninger fra modellen. Det er veldig hensiktmessig å lage modeller for å prøve ut konsepter i datamaskinen for å sjekke ut funksjoner. Vi benytter også modeller av aktuelle skip, og kan sette inn våre modeller for å sjekke at tingene passer sammen, sier Dale. De som skal produsere davitene får enten tegninger i pdf-format eller i AutoCAD-format. Vi har også et verksted som ønsker dxf-filer slik at de kan bruke de i automatiske brennemaskiner, sier han. Tar i bruk Vault Bedriften har serviceavtale med NTI Nestor som leverer DAK-programmene. Dette fungerer svært bra, sier han. Nå i det siste har vi også begynt å ta i bruk Vault for å holde orden på alle tegningsfilene samt andre dokumenter, sier han. Arbeidet med å ta i bruk Vault er nylig startet med å legge inn konstruksjonsfiler i systemet. Vi får se hvilke andre filer vi skal legge inn i form av Word- og Excel-filer, samt etter hvert også gamle AutoCAD-filer, sier Dale. Målet er at det aller meste skal ligge inne i Vault i løpet av året. Vi ser at det å få en bedre oversikt over tegninger og filer vil gi mer effektiv flyt i prosessen med modelleringen. Det blir langt lettere å holde oversikten, hevder han. DAK-manual Dale arbeider også med å utarbeide en DAK-manual for å lage retningslinjer for bruk av Inventor og AutoCAD. Den omhandler tegningsrutiner og hvordan vi skal sette opp tegningene våre, hvordan vi skal behandle filer og bruke Inventor slik at alt blir mest mulig samordnet. I tillegg kommer kjøreregler for bruk av Vault, sier han. Kvalitetssikring Han legger til at manualen også er viktig i forhold til kvalitetssikring slik at de får skikkelige godkjenningsrutiner. I forbindelse med dette har vi gjort mange endringer på malfiler for å få ting mer standardisert og i forhold til ISO. Bedriften var for øvrig den første norske bedriften som produserer daviter som ble ISO-sertifisert, sier Dale.

9 cadmagasinet Nr. 1/ Null feil i prosjekteringen AV PRESSEKANALEN Det er målet til Skanska i hvert eneste prosjekt de er involvert i. Autodesk Navisworks bidrar med sin styrke innen visuell kommunikasjon og analyse. Et mer globalisert og komplekst miljø innen design, byggeteknikk og bygging gjør at BIM (bygginformasjonsmodellering) øker i popularitet. BIM-løsninger gjør det mulig å samle all informasjon om en bygning i én modell, og analysere og simulere effekten bygningstekniske løsninger har på alt fra luftkvalitet til energiforbruk. For et av verdens største entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg var det helt naturlig å bli med på BIM-bølgen. Helt konkret var det ønsket om å kvalitetssikre prosjekteringen, standardisere produksjonen, samt å bedre mengdekontrollen for nøyaktigere anbud og innkjøp, som gjorde at BIM ble en viktig satsing hos Skanska for to og et halvt år siden. Dessuten ønsket Skanska å kunne bruke 3Dmodellen til mer enn bare en statisk presentasjon etter endt prosjektering av et bygg. Dermed kom Autodesk Navisworks i hus. Samordning og sammenstilling - Kvalitetsprosjektering er nøkkelordet, sier Trond Petter Eide, BIM-koordinator hos Skanska. - Behovet vårt ligger i å samordne modeller, sammenstille ulike fagdisipliner og gjøre kontroller Brukere av Autodesk Navisworks: Trond Petter Eide (t.v) og Trine Kvåle Hervik er begge BIMkoordinatorer i Skanska. Lars Einar Nordeng kommer fra konstruksjonsavdelingen og er intern RIB-konsulent. mellom dem. Ofte kommer de ulike fagmodellene fra ulike modelleringsverktøy, og da er det avgjørende med et program som kan behandle de ulike filformatene slik at modellen kan bygges. Navisworks gjør det mulig å arbeide med mange filformater i samme modell for eksempel Revit, 3ds Max, AutoCAD og Autodesk Inventor. Filformater fra konkurrerende programmer er heller ikke noe problem. I tillegg tar løsningen inn IFC-filer, som er et viktig filformat som brukes mellom programmer i BIM. Finner feil før bygging Behovet for kollisjonskontroll i prosjekteringen bidro også til at Navisworks ble en del av BIM-satsingen til Skanska. Med kollisjonskontrollen ser vi uønskede kollisjoner mellom installasjoner og konstruksjoner direkte på skjermen, sier Trine Kvåle Hervik, som også er BIM-koordinator. Kontrollen skjer før bygging, slik at vi oppdager eventuelle feil i prosjekteringen før de ender som byggefeil ute på byggeplassen. Hervik poengterer videre at Navisworks er et godt planleggingsverktøy. For prosjektdeltakerne er det selvfølgelig viktig å få visualisert hvordan objektene i en modell skal settes sammen. Dessuten tilrettelegger Navisworks for full planlegging i 4D, der tidsinformasjon er knyttet til objektene i modellen. Vi har allerede tatt de første 4D-skrittene

10 10 cadmagasinet Nr. 1/2009 Frydenberg-prosjektet på Hasle i Oslo og videre utvikling står som et hovedpunkt på planen for I Skanskas konstruksjonsavdeling sitter Lars Einar Nordeng, intern RIB-konsulent. Han forteller at avdelingen har brukt 4D-egenskapene til Navisworks i forbindelse med byggingen av Fjellstrand Kai. Navisworks gjør det enkelt å sette sekvenser for monteringsrekkefølgen. Navisworks fra A til Å Navisworks tas nå i bruk helt fra starten når Skanska går inn i et nytt prosjekt. Entreprenøren mottar 3D-modeller fra konsulenter og setter dem sammen til en komplett modell i Navisworks. Deretter kjøres automatiske kollisjonskontroller mellom modellene, samt visuell kontroll der gode og dårlige løsninger gjennomgås. Så følger en konsesjonsgjennomgang sammen med konsulentene på prosjektet. Etter gjennomgangen skriver Hervik rapporter i Navisworks og sender dem til prosjektdeltakerne for oppdatering. - Slik går runddansen. De leverer nye modeller og vi kjører ny kontroll. Etter hvert blir det flere og flere kontroller etter som antall objekter legges til, forklarer Hervik. Foreløpig har Skanska prosjektert med Navisworks i to boligprosjekter. Det har vært svært vellykket. Navigerer fritt i 3D-modellen Vi fokuserer på å lære oss metodikken i litt enklere prosjekter før vi går over på de mer komplekse, sier Trond Petter Eide, mens han ivrig demonstrerer hvordan Navisworks fungerer i praksis. Vi befinner oss plutselig i et digitalt boligkompleks på Frydenberg i Oslo. I Navisworks navigerer Eide fritt I Navisworks navigerer du fritt rundt og undersøker 3D-modellen. rundt og undersøker 3D-modellen. Han kan gå opp og ned trapper. Han kan lagre stillbilder underveis. Bildene kan redlines og det kan legges til kommentarer. Bildene kan senere brukes til rapportgrunnlag. Navisworks gjør det mulig raskt å gjenkjenne og eventuelt å søke opp og isolere bestemte objekttyper i 3D-modellen basert på deres informasjonsinnhold. Det er en fordel når det skal gjennomføres kollisjonssjekk på installasjoner og konstruksjoner. Eide illustrerer ved å fargemarkere fagområdet VVS og elektro rødt. Vi kommer til et teknisk rom der det er en tydelig kollisjon mellom kanal og bjelke. Slik bruker vi modellen til å gjøre vurderinger av for eksempel føringsveier. Dette kan være vanskelig å se når du tegner det i 2D og kun ett fag. Med Navisworks ser vi mer og kan gjøre flere og bedre vurderinger siden fagene er samlet i 3D. Dermed sikrer vi kvalitet både i prosjektering og sluttresultat. Navisworks finner feilene i forkant og hjelper oss med å nå målsettingen vår om null feil i prosjekteringen, forklarer Eide. Lett å bruke Lars Erik Nordeng forteller at han ofte bruker Navisworks mens han jobber

11 cadmagasinet Nr. 1/ med AutoCAD-modeller. - Det er lettere å gjøre visuelle kontroller i Navisworks enn i AutoCAD Architecture (tidl. Autodesk Architectural Desktop). Store tunge modeller kan være vanskelig å se på i for eksempel AutoCAD, mens Navisworks behandler store modeller på en veldig effektiv måte, sier han. Det hender ofte at Nordeng genererer en Navisworks-modell og gjør kontroller der før han går tilbake til AutoCADmodellen og endrer på ting han finner. En stor fordel med programmet er at det er veldig lav terskel for å ta det i bruk. Det skal ikke mange tastetrykkene til før du er i gang med å bruke det, mener Nordeng. Unikt parkeringshus under vann For tiden bygger Skanska et parkeringshus for 650 biler under vann på Tjuvholmen i Oslo. Prosjektet er unikt. Det har aldri blitt bygget et parkeringshus på tilsvarende måte tidligere. Anlegget blir senket ned under vannet. På taket av undervannsparkeringen får Oslo titusener av nye verdifulle kvadratmeter til boliger og kontorer. Prosjektet utgjør en betydelig del av tomtearealet på Tjuvholmen. - Her er ikke utfordringen konstruksjonen i seg selv, men hvordan den skal bygges. Jeg benytter meg av Navisworks for å visualisere de delene jeg prosjekterer. På denne måten kontrollerer jeg geometri og byggbarhet på en effektiv måte, forklarer Nordeng. Navisworks avdekker kollisjon mellom installasjon og konstruksjon. Her er det krasj mellom en kanal og en bjelke. hovedkontor finnes det 39 nettverkslisenser fordelt på de ulike programvarepakkene. Av disse er fire lisenser på Navisworks basisprogram og en på Trine Kvåle Hervik er sikker på at antallet kommer til å øke i tiden fremover. - Vi kommer til å få flere og flere BIMprosjekter og dermed flere BIM-koordinatorer som trenger tilgang til denne type programvare. Byggherrene kommer etter hvert med krav om at vi skal prosjektere i BIM. Fra 2010 blir dette det eneste alternativet for Statsbyggprosjekter, og da skal vi selvsagt være helt klare. Skanska har en offensiv holdning når det gjelder å prosjektere i 3D og BIM og skal være i forkant, legger Hervik til. Skanska i forkant Skanska har en ganske imponerende Autodesk-portefølje. I tillegg til Navisworks, brukes Revit Architecture, Revit Structure, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture og Buzzsaw. På Skanskas fullversjon med kollisjonskontroll og tilleggsfunksjoner. 4D-egenskapene i Navisworks ble brukt i forbindelse med byggingen av Fjellstrand Kai.

12 12 cadmagasinet Nr. 1/2009 God flyt i Bjørvika med Autodesk Buzzsaw AV PRESSEKANALEN Med tunnel, kryss og bruer anlegges til sammen meter ny vei i Bjørvika. I tillegg skal det bygges meter kollektivfelt og meter gang- og sykkelvei. I et så omfattende prosjekt er effektiv dataflyt alfa og omega. Derfor bruker 200 av de involverte Autodesk Buzzsaw biler passerer daglig på E18 og E6 i Bjørvikaområdet. Fra 2010 vil trafikken gå i Bjørvikatunnelen som blir meter lang med tre kjørefelt i hver retning. Av disse blir 675 meter en senketunnel under sjøbunnen Norges første. Når trafikken reduseres kan Oslo begynne å realisere "fjordbyen". Statens vegvesen Region Sør skal også utvikle stamveiene i nye Bjørvika. Dette vil skje mellom 2010 og Samhandling med god dataflyt Sivilingeniør Andreas Matras har travle dager for tiden. Han er ansvarlig for dataflyt og digitale planer i Bjørvika. Han er også primus motor bak nettportalen iprof, som kvalitetssikrer digital prosjektstyring. Autodesk Buzzsaw benyttes som verktøy og plattform for iprof. Matras forklarer hvorfor Bjørvikaprosjektet endte opp med Buzzaw som prosjektsamhandlingsverktøy: - Prosjektet er utrolig komplekst og setter høye krav til en effektiv og kontrollert dataflyt. Det viktige for oss er at alle involverte alltid har tilgang til det som er gjeldende arbeidsgrunnlag. Det får man enkelt tilgang til via Buzzsaw. God erfaring med Buzzsaw Matras fremhever brukergrensesnittet som Buzzsaws hovedfordel. Etter å ha vært innom et par andre verktøy endte vi opp med Buzzsaw fordi kataloggrensesnittet i kombinasjonen med webgrensesnittet gir enkel og intuitiv tilgang til data. Så enkelt at vi faktisk styrer unna opplæringskostnader. Buzzsaw skilte seg klart ut på dette punktet i forhold til konkurrerende løsninger. Brukeren slipper å bruke tid og krefter for å finne riktig filnavn og plassering. Bruk av linker gjør navigeringen lekende lett, forklarer han. Vegvesenet har vært Autodesk-bruker Opphavsrett ViaNova, Statens vegvesen, Oslo kommune lenge og brukte Buzzsaw allerede i prosjekter som Rv4, Rv2, E16, Rv150 Sinsen og Rv35. I Bjørvikaprosjektet har verktøyet vært med helt siden starten i Ola Hennum, teknisk byggeleder på Sørenga-entreprisen i Bjørvika, husker godt tiden før Buzzsaw kom inn i bildet. Papirflyten var både tids- og ressurskrevende. Det var mye kopiering av tegninger og dokumentfaksing hit og dit. Med en papirflyt av tegninger og mange prosjektaktører kan en risikere at noen kanskje ikke har siste versjon av arbeidsgrunnlaget og i verste fall vil kunne jobbe etter galt grunnlag eller gjøre kostnadsdrivende feil. I dag er det en enkel sak å varsle alle involverte ved oppdateringer og endringer i arbeidsgrunnlaget, sier Hennum.

13 cadmagasinet Nr. 1/ Opphavsrett ViaNova, Statens vegvesen, Oslo kommune Fra ViaNova Plan & Trafikk Mer effektiv informasjonsflyt I Bjørvikaprosjektet er det 200 Buzzsaw-brukere inkludert oppdragsgiver og entreprenører. Hennum og Matras mener begge at verktøyet har sørget for en mer effektiv informasjonsflyt mellom vegvesenet, entreprenører og rådgivere. Matras er dessuten glad for at det nå er mulig å kjøre helt digitale tilbudsrunder i samarbeid med Doffin. Tilbudene annonseres i Doffin, mens aktuelle data ligger i Buzzsaw, forklarer han. Han er også godt fornøyd med NTI Nestor AS, som Bjørvikaprosjektet har avtale med om levering og support av Buzzsaw. NTI Nestor viser stort engasjement. Er det noe, ringer vi rett til øverste hold, smiler Matras. ViaNova sentral I Sandvika, hos ViaNova Plan & Trafikk, sitter en mann som også kjenner Buzzsaw godt. Hans-Jørg Schneidt jobber med verktøyet hver eneste dag i konsulentfirmaet som har bistått vegvesenet i reguleringsplan- og byggeplanfasen for Bjørvika. Nå er planleggingen av etappe to, som omfatter veinettet bak operaen, i full gang. Schneidt er opprinnelig utdannet arealplanlegger. Hans sterke interesse for IT og internett gjorde sitt til at det innledet et samarbeid med vegvesenet rundt utforming av brukergrensesnitt og håndtering av dataleveranser i iprof. Sammen har vi fått til de brukerspesifikke menyene i Buzzsaw, forklarer Schneidt mens han klikker seg inn på iprof-portalen og lar skjermen tale sitt språk. Den viser et oversiktlig grensesnitt og en velkjent katalogstruktur. Hver entreprise i Bjørvika er listet opp. Alt brukeren må gjøre er å høyreklikke på dem for tilgang til oppdatert arbeidsgrunnlag i Buzzsaw. Alle data på ett sted - Muligheten har blitt utvidet med Buzzsaw fordi verktøyet støtter HTML. Det muliggjør en annen, litt utvidet navigering i Buzzsaw. Vår jobb er å levere oppdatert arbeidsgrunnlag til entreprenørene. Buzzsaw tar vare på historikk og fungerer dermed også som et arkiv. Det vi har gjort er å utvide og tilpasse Buzzsaw med logiske menyer og oversiktstegninger der det er nødvendig. Disse tegningene brukes særlig i forbindelse med stikningsdata. Dette gjøres i alle entreprisene i Bjørvikaprosjektet. Alt er samlet ett sted og du finner enkelt det du leter etter. Hvis du mot formodning ikke gjør det, er søkefunksjonen i Buzzsaw svært effektiv, forklarer Schneidt. Fleksibelt og enkelt Han setter stor pris på den friheten Buzzsaw gir. - Vi starter et prosjekt og kan definere ønsket struktur. Det er ikke noe problem å bygge opp helt egne brukergrupper. Hyperlenking gjør at vi enkelt kan skape et sammenhengende nettverk med informasjon. Det er denne muligheten som skiller Buzzsaw fra de fleste andre webhotell. Med noe tilleggsinformasjon skaper vi en forent dataleveranse som det er lettere å få tak i for både byggherre og entreprenør. Det koster noe ekstra arbeid, men det er det helt klart verdt, mener Schneidt. Som Andreas Matras er han godt fornøyd med hvor enkelt verktøyet er å bruke. Det krever minimalt, og jeg har til gode å se en som ikke finner seg til rette i Buzzsaw. I andre webhoteller er det hakket lettere å gå seg vill i korridorene, smiler Schneidt. I noen av de tekniske entreprisene ViaNova jobber med har de begynt med redlining, rødmerking muligheten til å kommentere tegninger digitalt i DWF-vieweren. Du går inn, ser på en tegning og markerer eventuelt en bit som må endres. Dermed fungerer den digitale tegningen som kommunikasjonsplattform om endringer. Vi har så vidt begynt med redlining i Bjørvikaprosjektet, men ønsker enda mer av det. Det effektiviserer måten å samarbeide på. Endringshistorikk tas vare på og skisserte endringer kan flyte fra viewerteknologien tilbake til planleggingsverktøy som for eksempel AutoCAD. Dette vil vi gjerne se mer av i tiden fremover, avrunder Hans-Jørg Schneidt.

14 14 cadmagasinet Nr. 1/2009 Kjempeinteresse for mesterskapene i Autodesk Inventor og Revit Architecture AV JENS BACH-IVANHOE I løpet av høsten 2008 avholdt NTI CADcenter for 8. gang og NTI Nestor for 2. gang Nordiske Mesterskap i Autodesk Inventor. Samtidig startet tilsvarende mesterskap i Revit Architecture. Med ikke mindre enn påmeldte må man kunne si at mesterskapene er en stor suksess. Størst interesse var det for mesterskapene i Autodesk Inventor. Her var det påmeldt ca deltagere fra Danmark, Norge og Sverige. Mesterskapene i Revit Architecture hadde ca. 500 påmeldte fra Danmark og Norge. NM Autodesk Inventor Finalen i Nordiske Mesterskap i Autodesk Inventor ble avholdt 30. oktober hos NTI CADcenter i Værløse, Danmark. Autodesk Inventor er verdens mest solgte 3D-program til industri og design. NTI CADcenter gruppen er en av Europas største leverandører av programmet, og det er 8. gang, at NTI CADcenter i samarbeid med Autodesk avholder mesterskap i Autodesk Inventor. NTI Nestor arrangerte dette for 2. gang. Av mer enn påmeldte ble 13 personer valgt ut til finalen. I finalen skulle deltagerne løse en kompleks konstruksjonsoppgave. Vinneren skulle finnes ved å velge den beste besvarelsen, samtidig med at tidsforbruket var den overordnede faktor, kom svetten frem på deltagerne. De tre første plasseringene fordelte seg på en dansk, en norsk og en svensk deltager: 1: Alex Boldes, Kjærgaard (Danmark) 2: Kai Helge Hovland, Ing. Per Gjerdrum (Norge) 3: Emil Einarsson, Maskinkonstruktion 3D Design (Sverige) Nummer 4 ble Krister Andersson, Dalumverken AB. På en delt 5. plass kom Janni Firring Andersen - Bladt Industries, Lars Karstenskov Andersen - Expedit, Martin van Dijk - Fomaco,

15 cadmagasinet Nr. 1/ Michael Dige - Rosendahl og Peter Brodt FOSS. På en delt 10. plass fulgte: Christian Valland SEC, Frank Hansen - FJ Industries, Ib Bech Hansen Kjærgaard og Staffan Holst - Lichron Teknikgymnasium. Mesterskap i Revit Architecture Finalen i Revit Architecture ble avholdt 31. oktober hos NTI CADcenter i Værløse, Danmark. Revit Architecture er en del av en produktfamilie fra Autodesk til byggenæringen. Av mer enn 500 påmeldte ble 4 personer valgt ut til finalen. I finalen skulle deltagerne løse en kompleks konstruksjonsoppgave. Resultatet av finalen ble: 1: Jakob Andreassen, Rubow Arkitekter 2: Ulrik Ramløse Kæseler, Ing. fa. Søren Jensen 3: Klaus Munkholm, BayArch 4: Guro Hauge Viik, KANDIS Interiørarkitekter I forbindelse med finalene kommenterte adm. direktør Jesper Kalko fra NTI CADcenter: Det er en fornøyelse å se hvor mange som melder seg på til mesterskapene, og vi opplever at deltagernes dyktighet stiger år etter år. Konkurransen er åpen for alle, og derfor deltar også personer helt uten forkunnskap om programmet parallelt med garvede brukere. Frem til semifinalene opplever vi en forbausende kvalitet i svarene fra helt nye brukere av programmene. Semifinalene viser hvor viktig kurs og opplæring er. Hvis du har lyst til å prøve de forskjellige oppgavene fra konkurransen kan de hentes på Autodesk leverer flerdisiplin CAD-verktøykasse til FMC Kongsberg Metering AV PRESSEKANALEN Autodesk annonserer at selskapet har tegnet kontrakt med FMC Kongsberg Metering A/S, del av verdensledende FMC Technologies Inc. FMC Kongsberg Metering har investert i nye Autodesk CAD-løsninger for å imøtekomme økende krav om høyere effektivitet i sin tverrfaglige engineeringvirksomhet. Etter mange år med allround CAD-verktøy, både 2D og 3D, har FMC funnet ut at de behøver mer formålstjenlige og integrerte verktøy som kan gjøre engineeringen enda raskere og bedre. Valget falt på Autodesk sine flerdisiplinprodukter Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Electrical og AutoCAD P&ID. Tre verktøy som hvert på sitt område er ledende og samtidig nært integrert med hverandre. Inventor er Autodesks komplette verktøy for 3D-modellering og digital prototyping av mekaniske konstruksjoner; Auto- CAD Electrical er Autodesks spesialistsystem for elektro skjemategning; og AutoCAD P&ID er systemet for prosess- og instrumentdiagrammer. Avtalen som er tegnet med Autodesks forhandler NTI Nestor AS omfatter til sammen 13 lisenser, komplett opplæring, samt løpende support og oppgradering av programvaren når nye versjoner kommer. - Vi er veldig fornøyd med denne avtalen med FMC Kongsberg Metering, sier Gunn- Marit Aarlie Heiberg, ansvarlig for Autodesk i Norge og Danmark. - Som et ledende engineeringselskap, betyr det en fjær i hatten for oss at de velger alle våre tverrfaglige løsninger. Fred Kanton, Engineering Manager i FMC Kongsberg Metering A/S uttaler: - Vi hadde et ønske om å finne verktøy som fungerer bedre til våre ulike behov og produktleveranser. Verktøyene er ment å skulle gi økt grad av effektivitet ved design av både stålstrukturer, rørpakker, og elektriske tegninger for kontrollsystemer og feltinstrumentering. I tillegg ønsker vi å bruke P&ID-modulen for systemdesign og til å etablere en materialliste i den bakenforliggende databasen for spesifisering av komponenter som inngår i våre leveranser. - Det var også økonomisk lønnsomt for FMC Kongsberg Metering A/S å investere i Autodesks verktøy, sier Gunn-Marit Aarlie Heiberg. - Dette begrunnes i at FMC har et stort antall AutoCAD-lisenser tilgjengelig, og ved å kryssoppdatere disse mot den nye programvaren ble dette billigere enn å investere i ny programvare fra andre leverandører. I tillegg har søsterbedriften deres i Corpus Christi, USA, også investert i deler av samme programvaren. Det vil dermed bli enklere for begge bedriftene å kommunisere og gjenbruke hverandres modeller og tegninger.

16 16 cadmagasinet Nr. 1/2009 Garnes Data - Vi tenker annerledes AV TORE GRAVER OLSEN Garnes Data as har mer enn 25 års erfaring som totalleverandør av maskin- og programvare til arkitekt-, ingeniør- og byggebransje. Nå er de en del av NTI CADcenter gruppen gjennom at NTI Nestor eier 20% av aksjene i Garnes Data. - Uten å bruke en krone i markedsføring har vi stått oss godt ved å tenke annerledes og ta fullt ansvar for våre kunders totale IT-drift, sier daglig leder Trond Fjørtoft. - I stedet for å fokusere på salg og månedsbudsjetter har vi tenkt slik: hva må vi gjøre i dag for å beholde denne kunden om fem år? Vi har levert maskinvare- og programvareløsninger etter ved å først spørre oss selv: Ville vi selv ha gjort dette? sier en entusiastisk Fjørtoft, med stor tro på akkurat dette. - Jeg føler at mange tenker for mye på sine egne salgsbudsjetter, og ikke tenker langsiktig nok. Dette har nok gjort oss mindre aggressive i markedsføring, mindre pågåenhet, og vel har vi kanskje gått glipp av noen nye kunder, men det har skapt lojale og stabile kunder for de som har valgt oss som leverandør. Revit og BIM til NTI Nestor Garnes Data var gjennom firmaet Garnes Data Konsult as frem til 1. oktober i år også autorisert Autodesk-forhandler, men dette firmaet ble i sin helhet solgt til NTI Nestor. - Med Revit og BIM på full fart inn, måtte vi enten satset skikkelig stort, eller inngå avtale med andre. Vi har ikke angret på det siste, NTI Nestor har et solid byggfaglig miljø som kan gi våre kunder mye bedre oppfølging enn vi hadde kunnet. Dessuten hastet det nå, mange av våre kunder har ventet på å komme skikkelig i gang med sine Revit- og BIM-prosjekter, og får nå kurs, implementering og oppfølging av NTI Nestor. Det er vi veldig fornøyde med, sier Fjørtoft. - Vi leverer jo alt, og tar mål av oss til å la våre kunder slippe å ansette egne IT-folk. En modell med superbrukere og oss som backbone og ITleverandør har gitt oss mange og lojale kunder innen mange bransjer. Vi legger vekt på å forstå sluttbrukeren, i stedet for å fokusere på det tekniske, derfor er vi svært nøye når vi ansetter våre IT-konsulenter. Store og små kunder Det at NTI Nestor nå overtar all DAKvirksomhet har gjort det mulig for oss å satse for fullt på det som vi virkelig er gode på, nemlig maskinleveranser og IT-drift. Vi har allerede ansatt flere gode folk på IT-siden. - Så det er ikke snakk om å merke nedgangstider i IT-bransjen hos Garnes Data? - Nei, tvert om. Vi kommer til å ansette flere det nærmeste året, og har en gunstig utgangsposisjon når det gjelder å vokse, sier han. Vi leverer jo alt! Fra store server-installasjoner, DAK-stasjoner, programvare, flatskjermer, nettverk, drifting og installasjoner til hjemmekontor-løsninger, epost- og Exchangetjenester. - Vår siste tilvekst til produktspekteret er konstant overvåkning av våre kunders nettverk og servere. I våre serviceavtaler ligger det at vi automatisk blir varslet med en gang det skjer kritiske hendelser ute hos våre kunder. Dette kan være at internett-linjen går ned, eller at lagringsområdet på serveren er i ferd med å nå et kritisk nivå, forteller Fjørtoft. Vi kan betjene alt fra små kunder til store nettverk med flere hundre brukere. Å snakke et språk som folk forstår - Vi har alltid lagt vekt på at de som skal jobbe hos oss har sosial teft, på den måten at de skjønner at IT er viktig for folk, og at de færreste er så veldig teknisk orientert. Vi har som kjerneverdi

17 cadmagasinet Nr. 1/ I en betydelig vekstperiode de siste 10 årene har vi vært helt avhengig av å ha et nært og tillitsfullt samarbeid med IT-partner Garnes Data, sier daglig leder hos Snøhetta, Ole Gustavsen. Foto: T. Phier Foto: Tore Berntsen at vi skal være litt nærmere brukeren. Da er det viktig at våre IT-konsulenter er sosialt intelligente. Den siste vi ansatte er faktisk utdannet barnevernspedagog med lang og god IT-erfaring. Det sier vel sitt om den saken? mener Fjørtoft. - Det er jo alltid en fare å legge alle eggene i én kurv slik Snøhetta har gjort på IT-siden, men vi har følt at det har vært riktig for oss. Garnes Data har levert alt av maskinvare og programvare og tatt ansvar for at alt har virket. 100 % oppetid har vært viktig for oss, og vi må si oss godt fornøyd med dette, sier Ole Gustavsen. - I tillegg til å være rådgivere, har vi også lagt vekt på den ærlighet og fleksibilitet som folkene i Garnes Data har representert, forteller han. - De kjenner godt til hvordan arkitekter arbeider, med intense arbeidsperioder og konkurranseinnleveringer, og har vært der når vi har trengt assistanse tidlig og sent. De har dessuten hatt ansvaret for å etablere transparente nettverk mellom Oslo og vårt kontor i New York, inkludert videokonferanse-kommunikasjon. - Det har fungert perfekt, forteller Ole Gustavsen. - Gode råd på IT-siden har spart oss for betydelige summer og bidratt til å holde IT-investeringene nede, slik at vi heller kunne ha brukt penger på å engasjere stadig flere arkitekter og å delta i prosjekter og konkurranser både nasjonalt og internasjonalt. Om å ta ansvar - Det er etter hvert mange gode IT-folk, men vi opplever at mange kunder som vi tar over mangler noen som virkelig tar ansvar, også etter at klokka har passert 16:00. IT er helt utslagsgivende for at folk skal få gjort arbeidet sitt, og da må vi ha folk som forstår dette og en beredskap og tjenester for det, sier Fjørtoft. - Det å sitte og vente på å få hjelp om en dag eller to er helt uaktuelt for oss. Vi har investert i systemer som gjør at vi kan hjelpe sluttbrukeren ved fjernstyring av datamaskinen - dersom brukeren gir tillatelse til det - og kan på den måten på minuttet hjelpe med små og store problemer. Langt fra brukeren, men litt nærmere likevel. Biblioteket i Alexandria, tegnet av Snøhetta. Foto: Snøhetta

18 Ekspertberegninger viser at 60% av verdens CO 2 -utslipp, som øker den globale oppvarmingen, kommer fra våre bygninger. Revit programvare, som er spesialutviklet for bygningsinformasjonsmodellering sammen med ledende analysepartnere, gir designere muligheten til å forutse en bygnings miljøpåvirkning inkludert dens forbruk og overforbruk av energi slik at de kan konstruere løsninger for redusert energibruk. Ved å arbeide ut fra en digital modell, kan designere få tilgang til modellens miljøpåvirkning allerede før det første spadetaket er tatt. Les mer om BIM (bygningsinformasjonsmodellering) på HVORDAN BIM KAN BIDRA TIL Å REDUSERE DENNE BYGNINGENS CO 2 -UTSLIPP FØR DEN I DET HELE TATT ER PÅBEGYNT. Autodesk and Revit are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document Autodesk, Inc. All rights reserved.

19 cadmagasinet Nr. 1/ Landets ledende arkitekter velger Revit til BIM AV PRESSEKANALEN Arkitektfirmaene Snøhetta, Niels Torp Arkitekter, Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere, og Hille Melbye Arkitekter har alle nylig valgt å anskaffe 3D arkitektsystemet Autodesk Revit Architecture for å starte med bygningsinformasjonsmodellering (BIM), fremtidens prosjekterings-metode. Arkitektur, byggeteknikk og energi-/ klimautfordringer blir stadig mer kompleks og krevende. Rollene til arkitekter, ingeniører og designere er i rask endring og krever sterkere samspill på tvers av aktører og fag. Derfor oppdager nå flere og flere at 3D og BIM er fremtidens måte å designe, tegne og prosjektere bygg og anlegg på. Og stadig flere både arkitekter, ingeniører og konsulenter velger Autodesk Revit som BIM-plattform. Den unike objekt- og databasebaserte modelleringen, kombinert med tverrfaglige løsninger, er hovedgrunnene. Revit Architecture er ledende til arkitektdesign og tegning og Revit Structure ledende til byggeteknikk. Revit MEP er et kommende produkt til tekniske installasjonsfag (VVS/el-installasjon) basert på samme teknologi. Fire arkitektfirmaer som i høst har gått til anskaffelse av Revit Architecture, er altså Snøhetta AS, Niels Torp Arkitekter MNAL AS, Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS og Hille Melbye Arkitekter AS. Som de toneangivende arkitektene de er, søker de å holde seg i forkant av utviklingen. Snøhetta, som for øvrig jobber med Foto: Snøhetta. Barcode B.10. Dette er en tidlig fase i modelleringen av prosjektet hvor blant annet fasaden ikke er ferdigutarbeidet i Revit modellen. mange 2D- og 3D-programmer Auto- CAD, AutoCAD Architecture, 3ds Max, Maya, Rhino, Scetchup er allerede godt i gang med et Revit-prosjekt der 5-7 arkitekter er engasjert. - Dette er fremtiden, men det vil nok ta noe tid å komme helt dit, uttaler prosjektleder Marianne Sætre i Snøhetta. - Revit medfører en helt annen måte å jobbe på, men medarbeiderne er veldig motiverte. Teamet syns det er spennende. - Revit gir enklere tegningsproduksjon og en helt annen kvalitet i arbeidet ved at vi får koordinert prosjektene bedre. Vi ser også fordeler med tverrfaglig BIM-samarbeid og tester nå ut dette med Multiconsult som også har Revit. Det ser lovende ut. At Revit er kompatibel med AutoCAD er selvsagt også en stor fordel. Det er gunstig å kunne veksle mellom de to, sier Sætre. Revit er en komplett BIM-portefølje som gjør det mulig for arkitekter og bygg-/installasjonsingeniører å arbeide med én enkelt, integrert bygningsmodell. Plattformen legger til rette for en sømløs digital arbeidsflyt som forener hele design- og konstruksjonsprosessen. Sammen med populære AutoCADbaserte design- og dokumentasjonsverktøy, gir det et familiært arbeids- og tegnemiljø.

20 20 cadmagasinet Nr. 1/2009 Vi styrker vår kompetanse ytterligere BIM og Digital Prototyping er områder som krever mye kompetanse av oss som løsningsleverandør. Teknologiskiftet vi nå er inne i, der vi går fra 2D og uintelligente 3D modeller til bygningsinformasjonsmodeller og komplekse digitale prototyper har ført til økt etterspørsel innen opplæring og oppfølging med fagkonsulenter fra oss ute hos deg som kunde. I 2008 kommer NTI Nestor til å passere 1000 deltagere på våre kurs. Dette er en økning på over 400 personer fra Vi er også engasjert i BIM-implementeringer hos kunder som Snøhetta, Niels Torp Arkitekter med flere. Vi har i de to siste årene ansatt 18 nye dyktige selgere og konsulenter for å kunne levere bedre løsninger med den oppfølging dere som krevende BIM og Digital Prototyping kunder forventer. Vi er derfor glad for å kunne presentere følgende dyktige fagpersoner som i løpet av høsten er blitt en del av vårt team: Finn Aalhus Finn kommer fra Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS der han har jobbet med prosjektering og prosjektledelse av el-installasjonsanlegg. Finn har blant annet vært med i elektro prosjektgruppen til Oslos nye storstue, Operaen. Finn skal jobbe med BIM løsninger som MagiCAD Elektro og Revit MEP her i NTI Nestor. Nina Solsrud Nina kom inn med oppkjøpet av Garnes Data Konsult og er bygningsingeniør. Nina er utleid til Snøhetta der hun blant annet jobber som DAKansvarlig på et av de store prosjektene de har i Saudi Arabia. Nina har også vært DAK-ansvarlig hos flere av våre arkitektkunder. Nina vil jobbe i vårt byggteam. Wibeke Riise Wibeke var også ansatt i Garnes Data Konsult. Wibeke har sivilarkitektutdannelse fra Tyskland og fra NTNU i Trondheim. Hun er født og oppvokst i Sveits og har bodd i Norge i flere år. Wibeke er vår første arkitekt og vi gleder oss veldig over å få henne på laget. Wibeke er utleid til Snøhetta og vil være tilgjengelig for våre andre kunder så fort hun er ferdig med sitt oppdrag i Snøhetta. Wibeke skal jobbe med BIM, og vil bli en viktig ressurs for våre arkitektkunder. Mark-Felix Rettberg Mark-Felix er bygningsingeniør og fra Karlsruhe i Tyskland. Han har tatt med seg kona og flyttet til Norge for å hjelpe oss og dere med å implementere og ta i bruk BIM løsninger. Mark- Felix har flere års erfaring fra byggebransjen og kommer fra en av Tysklands førende Autodesk forhandlere. Der har han jobbet med opplæring, rådgivning og salgstøtte. Han var blant annet ansvarlig for å gjøre behovsanalyser/ veiledningen av kunder i innføringsfasen, samt optimeringen av kundens arbeidsflyt med hensyn til DAK. Tollef Roe Steen Tollef er Industridesigner fra NTNU og kommer fra et av Norges beste visualiserings- og design miljøer, Xvision AS. Tollef er ekspert på 3ds MAX og Autodesk Inventor og skal i NTI Nestor jobbe med implementering og opplæring på vårt industriteam. Tollef tilfører spesialkompetanse på flatemodellering og fagområdet lyssetting og fotorealistisk visualisering. Tollef vil også støtte våre arkitekt- og byggkunder på visualiseringsområdet. Hamid Zarghooni Hamid er Ingeniør fra Elkraftteknikk-linjen ved Trondheim Ingeniørhøyskole med et påbyggingsår i EDB for Ingeniører. Hamid kommer fra Optimove der han har jobbet med produktutvikling av pakkemaskiner for blant annet Tetrapak, Landteknikk og Palletizing Systems. Hamid har meget bra kompetanse på produktutvikling og systemløsninger innen elektro og automasjon. Hamid vil jobbe med Auto- CAD Electrical og integrasjonen mot Autodesk Inventor Professional. Jan Nøtland Jan er Sivilingeniør og har 20 års erfaring fra prosessindustrien. Jan er vår Navisworks ekspert og i de siste årene har han jobbet med teknisk salg og konsulenttjenester innen dataassisterte ingeniørløsninger. I NTI Nestor skal Jan jobbe med Autodesk Plant; prosess-, elektro- og instrumenteringsmarkedet. Navisworks, AutoCAD Electrical og AutoCAD P&ID vil være Jans produktområde. Jan jobber i vårt mekaniske team.

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I cadmagasinet M E S S E S P E S I A L INDUSTRI INNHOLD Unngå ineffektive prosesser... side 2 Ny kunnskap hvor du vil, når du vil... side 4 Fleksible og gunstige leieløsninger... side 5 Fra 2D til 3D...

Detaljer

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg INNHOLD Fra beregning til praksis med full treff... side 2 Raskere og enklere i gang med 3D og BIM... side 3 Ny kunnskap - hvor du vil, når du vil... side 4 Klassifisering

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

konkurrentene og øke I dette bilaget vil vi med konkrete eksempler vise hvilket

konkurrentene og øke I dette bilaget vil vi med konkrete eksempler vise hvilket Designåret 2005 Til topps med design i bunn - I NHO har vi sett eksempler på bedrifter som på kort tid har doblet topplinje og bunnlinje gjennom en strategisk satsing pd industridesign, sier NHO-sjef Finn

Detaljer

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer