Hønefoss Kirkeblad Nr. 2 Høsten årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hønefoss Kirkeblad Nr. 2 Høsten 2014 63. årgang"

Transkript

1 Hønefoss Kirkeblad Nr. 2 Høsten årgang Planene for kirkebygget er klare Takk til diakon Per Magnus Unge tanker i diakonitjeneste Fra Ten Sing til Folketeateret

2 Høst Etter en sjeldent varm og fin sommer, begynner det også i år langsomt å gå mot høst, mot kjøligere netter og begynnende, gulnende løv. Slik vi har innrettet oss i samfunnet vårt, så markerer høsten ny begynnelse: Nytt skoleår, nytt semester, ny start og forhåpentligvis ny giv etter ferie. Men fra gammelt av representerer høsten avslutning - i dobbel forstand: både innhøsting, fullendelse, og forfall, ende, død. En tid for både takk og tilfredshet; vemod over det som er over og betenkthet over det som venter. Det sørgelige er aldri så langt borte. Mens mange av oss har vært i avslappet feriemodus, har noen opplevd sorg i sommer. I Syria og Irak er situasjonen blitt mer og mer grufull. Enda en Gaza-krig er utkjempet, og i Ukraina truer krigshandlingene med å eskalere. Hvordan kan jeg være med å motvirke det onde? Samlingen som unge muslimer nylig tok initiativ til, mot IS, mot ekstremisme, mot drap og vold i religionens navn, er et lyspunkt som lover godt for fremtiden - i hvert fall for vårt eget, begunstigede land. Måtte det smitte! Håpet om en bedre verden er grunnfestet i den jødisk-kristne tradisjonen. Ja, selve tanken om at alt ikke bare er en evig runddans og gjentagelse, men at virkeligheten tvert imot utvikler seg, beveger seg fra et opphav og mot et mål, den kommer fra Bibelen. Likeså at den enkelte betyr noe. Likevel skal vi ikke forakte det jevne og regelmessige og gjentagende. Det hører med til de forholdsvis trygge rammene vi får lov til å leve i. «Så lenge jorden står», sier Gud til Noa når han inngår en pakt med hele verden etter ur-katastrofen, «skal såtid og høst, kulde og varme, sommer og vinter, aldri ta slutt.» Midt i bekymring og sorg, bønn og forsøk på å bety noe positivt i verden, skal vi få glede oss og takke Gud for alt det ubegripelig gode som er til. Få salmer har gått sånn til hjertet på meg, som én av våre aller eldste, norske salmer, * Jubilemus cordis voce - Lat oss prise Gud, vår Fader (NoS 282). Den ble til på 1100-tallet, sunget i kirkene våre i middelalderen, og i nyere tid gjendiktet til et vakkert nynorsk av Ragnhild Foss. Selv om den er utgammel, er det få salmer jeg opplever som så hjemlig og norsk som denne, for skildringene av natur og livsrom virker så merkelig nære og velkjente. Samtidig gjør det inntrykk å vite at lovprisningen har vært sunget av forfedrene våre kort etter at kristentroen slo rot i landet vårt og var begynt å prege hver eneste nordmann. Salmen er en gammel - og ny - takk og hyllest til Gud for alt han har skapt og gjort og gitt oss, - med en ultra-kort sammenfatning av hele frelseshistorien, av syndefall og redning, Jesu verk og vårt håp. Velsignet høst! Tor Magnus Amble Hønefoss Menighet Storgt. 11, 3510 Hønefoss Telefon Telefax E-post: Kontortid: tirs. fre Prester: Prost Kristin Moen Saxegaard Sokneprest Tor Magnus Amble Kapellan Ola Bakken Erichsen Sekretær: Jorunn Irene Berg Organist: Stein Sødal Sognediakon: Helga Victoria Aas Nilsen Kirketjenere: Kontor Jon Richard Nettum Ingvild Fonneland Steen Menighetsrådsleder: Atle Olav Ljåstad Ringerike kirkelige fellesråd: * Salmenummer NoS 282 finner du på side 9. I høstmørkekvelder kan du tenne et lys og bruke kveldene til ettertanke. La de vakre høstfarger glede ditt sinn og dine tanker. Tekst og foto: Roar Olsen

3 Planene for Hønefoss Kirke er klare Finansieringsplanen er vedtatt med en betydelig egenkapital Kommunestyret vedtok i juni (mot 2 stemmer) finansiering av Hønefoss kirke og fulgte opp et enstemmig vedtak fra formannskapet. Dermed har vi kommet et viktig skritt videre. Men det betyr ikke at vi har finansieringen i boks. Orgelet inngår ikke i finansieringsplanen. Dette må vi finansiere selv, forhåpentligvis ved å få sponsorer. I tillegg må menighetsrådet skaffe til veie 4 millioner kroner til nødvendig inventar og utsmykning av kirken. Kirkekontorer og innredning av underetasjen er heller ikke med i finansieringsplanen, og det betyr at fellesrådet må ta opp et lån på ca 10 millioner kroner med kommunal garanti. Kontordelen finansieres gjennom det man i dag betaler i husleie, og som dekkes av kommunen. Byggeplanene De er godkjent av kommunen og av biskopen og er oversendt departementet og Kirkerådet til endelig godkjenning. Totalentreprise Det er også utarbeidet detaljerte beskrivelser for utlysning av byggeprosjektet for totalentreprise. Arbeidet med dette er i gode og trygge hender hos vår prosjektleder Andre Linders. Vi er nå veldig spent på hva totalentreprisen vil komme på, og det får vi trolig avklart i november. Siden vi har solide kalkyler fra toppekspertise, er vi temmelig sikre på at finansieringsplanen skal holde. Fremdriftsplanen er i rute Forventet byggestart er mars 2015, innvielsesdato er satt til august 2016 og orgel er beregnet på plass høsten Det er nemlig anbefalt å vente et år etter at kirkebygget er ferdig med å installere orgelet. Kirkebladets redaksjon: Redaktør Atle Olav Ljåstad, Per H. Stubbraten Astrid Opsahl, Bård Sætrang Roar Olsen Lay-out og produksjon: Roar Olsen

4 Planene for Hønefoss Kirke er klare En omfattende og krevende planprosess Vi har innhentet nødvendig ekspertise på de ulike områdene som lys, lyd, orgel, kjøkken, elektro m.m. Det samme gjelder de økonomiske kalkylene. Arkitektkontoret Links med Rene de Groot har også vært viktig samarbeidspartner sammen med prosjektleder Andre Linders. Vi har all grunn til å være godt fornøyd med samarbeidet. Gjennom hele denne krevende prosessen har vi møtt stor velvilje og forståelse for våre synspunkter. Foruten Styringsgruppen har brukergruppene hele tiden vært trukket inn i detaljplanleggingen og spilt en viktig rolle for at vi skal få et praktisk og funksjonelt bygg. Den store utfordringen vår fremover Det kan bli krevende å reise nødvendig egenkapital både til orgel og til inventar i kirkerommet. 10,2 millioner kroner er veldig mye penger. Menighetsrådet er innforstått med at salg av Kirkestua vil bli nødvendig, forutsatt at den kan gå videre til et egnet formål. Vi har noen sonderinger på gang. Kjøper kan ikke overta bygget før vi har ferdig kirken og kan flytte inn der. Da vil vi også få dekket alle våre behov for lokaler og trenger ikke lenger Kirkestua. Økonomikomiteen jobber med å få sponsorer til viktig inventar som orgel, kirkeklokker, alter, lesepult, døpefont og kunstnerisk utsmykning. Menighetsrådet har startet en giveraksjon. Pengene herfra skal gå til inventar i kirken, bl.a. til stoler og kirkebenker. Vi har tiden frem til august 2016 med å komme i mål med dette. Men da må det også være på plass! En vennlig oppfordring til alle dere som er glad i kirken: Støtt opp med en pengegave og/eller inngå en avtale om et fast beløp hver måned på avtalegiro! Gaver til kirken over kr 500 pr år kan trekkes fra på skatten. Atle Olav Ljåstad GIVERKONTO FOR HØNEFOSS NYE KIRKE Det er opprettet giverkonto øremerket Hønefoss nye kirke Hønefoss sparebank konto nr Sparebank 1 Ringerike og Hadeland konto nr Vi oppfordrer til å bidra. Du kan velge mellom å gi enkeltbeløp til et av kontonumrene ovenfor Eller benytte avtalegiro og inngå avtale om et fast beløp som trekkes av kontoen din hver måned til du sier opp avtalen. Gaver over kr 500 pr år gir rett til fradrag på skatten.

5 Planene for Hønefoss Kirke er klare Finansoversikten for kirken Hønefoss menighet må altså skaffe til veie 10,2 millioner kroner. Av dette beløpet inngår 6,2 millioner kroner til orgel og 4 millioner kroner til nødvendig inventar i kirken, bl.a. kirkeklokker, alterbord, døpefont, lesepult, stoler og kirkebenker. Vi trenger også inventar til møterommene i underetasjen og til kjøkken. Orgelet haster det mest med å få finansiert siden det er lang bestillingstid og et års byggetid, og vi bør involvere orgelbygger i planleggingsarbeidet for å tilpasse orgelfasade og korparti. Derfor er det ønskelig å kunne inngå avtale allerede i løpet av våren 2015, men da må finansieringen være på plass. Økonomikomiteen jobber derfor med å få sponsorer til orgelet. Forsikringsoppgjør Ringerike kommune Hønefoss menighet Innsamling,sponsing,evt salg Ringerike kirkelige fellesråd Lån med kommunal garanti Totalt Vi må trolig selge Kirkestua Et av tiltakene for å klare finansieringen kan bli at vi må selge Kirkestua. Menighetsrådet er innforstått med dette. Med ny kirke har vi ikke lenger behov for Kirkestua. Viktige forutsetninger for å selge Kirkestua er at vi oppnår en akseptabel pris og at den blir benyttet til et formål som ikke står i strid med dagens formål.

6 Nylig hjemkommet fra diakonikonferanse Per Magnus Kristiansen sluttet i sommer etter 19 år som soknediakon. Så forteller han at han nylig er hjemkommet fra Nordisk diakonikonferanse på Island. Men du har jo slutte som diakon, hvorfor har du vært der? Med sin rolige stemme forteller Per Magnus at selv om han nå har sluttet som soknediakon så vil han fortsatt være engasjert i diakonalt arbeid, men nå etter hvert på frivillig basis. Jeg har jo vært frivillig i Hønefoss menighet også før jeg ble tilsatt som soknediakon. Så du legger ikke årene helt inn? -Nei, men jeg føler for en pause nå, også for å kunne gjøre en del av de tingene som jeg har forsømt. For eksempel så kunne jeg i år følge ett av barnebarna mine på hennes første skoledag. Dessuten er det så mange ting man kan engasjere seg i som pensjonist. Menigheten trenger alltid frivillige i forskjellige sammenhenger. Og i regi av Ringerike Frivillighetssentral er det også mange muligheter for engasjerende tiltak. Du slutter nå før sommerferien, har du fått noen etterfølger? -Ja og det vil jeg si at jeg er glad for. Hun heter Helga Victoria Aas Nilsen, er 26 år gammel og kommer opprinnelig fra Lyngdal. Jeg håper hun blir like godt mottatt som jeg ble. Og at hun kan se på menighetens diakonale utfordringer med nye friske øyne. Hvordan skal vi definere diakoni i dag? -I plan for diakoni i Den norske kirke heter det; Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er i evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Per Magnus Kristiansen som Eidsvollsmannen, Prost Fredrik Schmidt fra Buskerud Amt under årets markering av 200 års grunnlovsjubileum i Søndre Park på 17. mai. Foto: Anette Skafjeld NRK Buskerud Denne definisjonen gir uttrykk for en ønsket retning for diakonien i årene fremover og Hønefoss menighet har laget sin egen lokale diakoniplan. Vi kan ikke komme nærmere inn på den her, men den finnes på menighetens nettsider. Der vil en se at diakoni ikke bare handler om enkelttiltak, men skal være en holdning som bør prege alt som skjer i menigheten. Hvis du nå tar et tilbakeblikk, hva vil du nevne spesielt fra tjenesten din? -Det er vanskelig å trekke frem noe spesielt, for det har vært et mangfoldig arbeid. Men noe jeg er veldig glad for, er at jeg har kunnet være medarbeider på Villa n, som jo er et av kommunens tilbud for rusmisbrukere. Der har jeg truffet mange flotte mennesker, i utfordrende livssituasjoner. Og så vil jeg si at det har vært meningsfullt å få være med på å etablere sorgarbeid i regi av Frivillighetssentralen. Videre vi jeg nevne at på Hospice Austjord har jeg fått være en del av et tverrfaglig arbeid for alvorlig syke og døende. Også svært meningsfullt og utfordrende. Så har det blitt mange pensjonisttreff forskjellige steder. Og der har jeg fått bruke andre sider av meg selv. (og alle som kjenner Per Magnus og som har vært tilstede når han har vist fram disse sidene kan underskrive på at han er en komiker på høyde med de beste) Men tilbake til de andre diakonale oppgavene. Deltakelse i gudstjenester, soknebud, det å holde andakter har også vært en del av det viktige arbeidet. Det jeg sitter igjen med av erfaring, er alle møtene med enkeltmennesker, i samtaler på kontoret, hjemme hos folk eller på sykehjem. Jeg kjenner takknemmelighet for at folk har vist meg den tillit å dele sorger og vanskeligheter med meg. Og så er det mitt håp at jeg har fått gitt noe tilbake. Ellers så ser jeg frem til at byggingen av den nye Hønefoss kirke skal komme i gang og bli et godt samlingsted i byen vår. Vi ønsker Per Magnus lykke til som pensjonist og si at vi ser frem til å treffe han i vår nye kirke som en av de mange frivillige i menigheten. Tekst: Astrid Opsahl

7 Helga har nylig startet som soknediakon Ei smilende blid jente møtte meg på Kirkekontoret i Storgata, Lyngdalsjenta Helga Victoria Aas Nilsen som er ansatt som ny diakon i Hønefoss, Ullerål og Haugsbygd menigheter. En litt sen lunsj ble fortært samtidig med praten om det nye arbeidet hennes som ny diakon. Det var for øvrig morsomt at undertegnede og Helga hadde jobbet sammen tidligere på stand / messearbeid for Sjømannskirken på reiselivsmessen på Telenor Arena hvor vi sørget for hjertevarme og samtaler om Den norske kirke i utlandet. Verden er ikke stor. Det er travle dager allerede forstår jeg, Helga? - Jo, det er nok mye å sette seg inn i med tanke på møte med mange nye mennesker, nye inntrykk, hvem jeg skal besøke og hvilke steder som skal besøkes, men jeg har en god hjelp i tidligere diakon, Per Magnus Kristiansen som tar meg med og leder meg inn i min nye stilling rundt om i soknet. I dag har jeg vært med på en andaktsstund på Hønefoss Hvilehjem og kommer rett derfra så lunsjen har blitt litt utsatt i dag. Du er ei ung jente, Helga, hva kan du fortelle om ditt «tidligere liv»? Jeg har arbeidet i Den norske Sjømannskirke i London, i utgangspunktet skulle jeg bare være der i ett år, men forlenget oppholdet mitt med ett år til før jeg begynte på min utdannelse til diakon. To lærerike år, hvor jeg har lært mye igjennom samtaler med andre, oppsøkende virksomhet og ikke minst det sosiale som det legges vekt på i møte med Den norske kirke i utlandet. Jeg var ikke i tvil om hvilken retning jeg ville gå etter disse to årene i London. Sørlandsjenta, som bor i Oslo, gleder seg til å bli kjent med menigheten og ellers andre Ringerikinger i tiden fremover, og for øvrig kan vi fortelle at ringen på hennes ene hånd vitner om en hyggelig begivenhet i hennes liv, da hun neste sommer skal gifte seg med sin hjertens kjær. Dog ikke i en kirke på Ringerike, men i hjemlige trakter i Lyngdal. Tekst og foto: Roar Olsen

8 Nysgjerrig på flere tegninger av kirken? Er du interessert i å se flere tegninger og skisser av «Himmeltrærne» kan du gå inn på hjemmesidene til Kirken på Ringerike. Du kan også ta deg en tur på Kirkekontoret i Storgata. Fredagsklubben starter opp igjen! Fredagsklubben holder til på Misjonshuset i Telegrafalleen 1 (vis a vis Politiet / Justisbygget) Vi møtes ca annen hver fredag kl Fredagsklubben er for barn fom 5. klasse. En vanlig klubbkveld består av andakt, spill og lek og noe å spise. Av og til er det fimkveld og tur med overnatting. Du er HJERTELIG VELKOMMEN! Kontaktperson: Egil Håvard Lindsjørn, tlf Barneklubben Sakkeus starter opp igjen Sakkeus er for barn mellom 4 og år. En vanlig klubbkveld består av andakt, hobbyaktivitet, lek, sang og noe å spise. Av og til ser vi film.eller har spillekveld. Vi holder til i Misjonshuset i Telegrafalleen 1. Har du lyst til å se hvordan vi har det er du HJERTELIG ELKOMMEN til å ta en tur innom oss. Du må gjerne komme sammen med en voksen, hvis det er tryggest første gangen. Kontaktperson er Elisabeth Lindsjørn tlf Babysang i kirkestua, populært for småbarn og hjemmeforeldre Babysang er et tilbud for alle som er hjemme med barn i alderen 0-2 år. Vi kommer sammen i Kirkestua, synger gamle og nye barnesanger sammen en halv times tid før v spiser lunsj. Innimellom detter er det mating og bleieskift. Første samling er torsdag 28. august kl. 11. De påfølgende datoer er 11.09, 25.09, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, Velkommen til en uformell og koselig stund.

9 Lat oss prise Gud, vår Fader, salme NoS 282 Lat oss prise Gud, vår Fader, med eit Ære vere, juble, syngje alle stader um hans skaparære. 5 Han det fagre himmelromet gav åt fuglom sine, og or moldi voks det blome, blad og urter fine. 9 Jordi lét han lognt seg dylje under vintersnøen, og den gylne grøda bylgje yver sumarbøen. 2 Lat vår lovsong fagert tone djupt frå hjartestrenger, so vårt kvæde til hans trone stig på sjelevenger. 6 Fisk i sylvstim lét han leike kring i havsens bylgje, og i skog og marker reike dyr i flokk og fylgje. 10 Mannsens born han vilde gjeva drottens makt og mynde, so me skulde gjenom æva fegnast i hans ynde. 3 Han med Sonen sin frå æva skapte alt og alle, og lét Anden ljos oss gjeva, som til liv vil kalle. 7 Han lét vatn i djupe elvar yver jordi fløde og frå høge himmelkvelvar regne yver grøde. 11 Men vår truskap var kje mogen til so stort eit hende; me fall frå, men Gud var trugen, kalla oss attende. 4 Englan' hans med sverd i loge Paradiset vaktar; stjerne-yr på himmelboge syng um det han maktar. 8 Lint på vårdis lét han strøyme ljuvleg blomeange, mogi frukt i haustsol fløyme rikt i fargar mange. 12 Alle sjeler Jesum prise høgt for frelsargåva; borgarskap i Paradiset hev han borni lova. Foto: Roar Olsen Bibelquiz om Jesus liv, svarene finner du på side 12. A B C 1 Hva het foreldrene hans? Martha og Johannes Maria og Josef Ruth og Daniel 2 Hvor ble han født? Nazareth Jerusalem Betlehem 3 Hvem døpte ham? Johannes Peter Andreas 4 Hvor mange disipler hadde han? Hvem forrådte ham? Peter Lukas Judas Iskariot 6 Hvor ble han ta l fange? Nasareth Getsemane Jordan 7 Hvem dømte ham l å korsfestes? Keiser Augustus Pon us Pilatus Ypperstepresten 8 Hva het kvinnen som først kom l Jesu åpne grav? 9 Hva het disippelen som ikke ville tro at Jesus var stå opp før han fikk s kke fingeren i naglemerkene hans? 10 Hvor ga Jesus Misjonsbefalingen (eller Dåpsbefalingen)? Maria Magdalena Martha Elisabeth Tomas Peter Johannes Golgata Galilea Jordan

10 Bønn i mørket Å Herre, reis meg med din hånd og styrk meg ved din Helligånd. La meg få lov til å leve før du min sjel skal kreve Elling M. Solheim var Ringerikes store dikter på 1900-tallet. Både som menneske og lyriker var han høyt respektert på lokalplanet, for sine enkle og folkelige dikt om arbeidsfolk, skog og natur. Solheim kom fra små kår på Veme nord for Hønefoss. Faren arbeidet i skogen og ved jernbanen og var kjent som en god historieforteller. Unge Elling ble tidlig interessert i litteratur og ønsket å bli lærer. Ved deg ble livets under til, all vinternattens stjernespill og påskemorgen-røden røden som seiret over døden La meg få være vidne om din kraft og høye helligdom, til alle dem som lider. det er snart høstningstider. Som 16-åring hadde han en tid stilling som vikarlærer, men familiens økonomi gjorde videre utdanning umulig. Elling ble skogsarbeider som sin far. Han elsket skogen og naturen, men syntes arbeidet var hardt og ensformig. Han var ikke fysisk sterk, og skogsarbeidermiljøet var ikke stedet for en søkende, lyrisk sjel. Solheim debuterte med diktsamlingen «Jeg lever i dag» i Samme året fikk han diagnosen multippel sklerose, en sykdom som fra 1945 i stadig større grad lenket ham til en rullestol Elling M. Solheim døde ble han ved en offentlig kåring utropt til «Århundrets ringeriking» for 1900-tallet ble en del av Solheims dikt, tonesatt av Svein Olav Blindheim, utgitt på CD en Ellings menn. Men Herre vil du helst at jeg skal ligge her i bønn til deg, så la din vilje råde, og sign meg med din nåde. Da tennes ilden i min barm om styrken svinner i min arm. Når mørket klokker ringer,. min sjel får hvite vinger. Foto: Roar Olsen

11 Fra Ten Sing til Folketeateret i Oslo Når vi spør Thomas Kvamme Urnes hvor lenge han har vært med i Ten Sing i Hønefoss kirke, så mener han at ti års fartstid er riktigere enn at han har vært med siden i fjor. Grunnen til ti års musikk, sang og danseglede blant kristen ungdom skyldes at mamma Karianne har vært leder av Ten Sing i like mange år og Thomas har alltid vært med på øvelser og har i løpet av årene blitt grepet av felleskapsgleden i et ungdommelig miljø. Billy Elliot Thomas er snart premiereklar i musikalen Billy Elliot på Folketeateret i Oslo hvor han skal spille Billy Elliots gode venn Michael. Thomas mener selv at hans mangeårige deltakelse i Ten Sing miljøet i Hønefoss har gitt han masse erfaring i det å dele gleder med andre fra de skrå bredder, enten det gjelder vakker sang, dans eller skuespillerformidling. Allsidig talent Når sant skal sies, så har også Thomas deltatt i mange andre oppsetninger i distriktet, blant annet i Hilde Dahlens årlige oppsetninger på Byscenen og i Sentrumskirkens juleønsker. Et allsidig ungt skuespillertalent på tretten år er snart klar for sin store rolle på den store scene i Oslo. Litt om Billy Elliot Handlingen tar for seg flere parallelle historier på samme tid. Gruvearbeiderne er i konflikt med gruveledelsen som truer med oppsigelser, fagforeningen svarer med streik. Mannen i gata mister jobben og frustrasjonen øker. Samtidig følger vi Billy, som er sønn av en gruvearbeider. Han går på boksing og gjør de tingene som forventes av han, helt til han ved en tilfeldighet oppdager en ballettklasse som øver, og finner ut at det er dette han vil gjøre med livet sitt. Billy viser seg å være et unikt naturtalent. Men oppstandelsen blir stor når det blir kjent at Billy i smug har brukt penger på dansetimer, og konfliktene bygges opp fra alle kanter. Å bytte boksehansker mot ballettsko er ikke akseptabelt. Bildet til høyre viser noen av Ten Sing deltakere på høstens første øvelseskveld. Har du lyst til å være med, - ta deg en tur ned til Kirkestua på mandagskvelden kl Tekst og foto: Roar Olsen

12 Fra Norderhov kirke til Himmeltrærne Det kirkelige sentrum på Ringerike fra middelalderen til i dag Helt siden middelalderen har Norderhov kirke med tilhørende prestegård vært det kirkelige tyngdepunkt på Ringerike. Når den nye kirken i Hønefoss står ferdig, vil Hønefoss definitivt overta denne plassen. I denne historiske artikkelen vil jeg også vise hvilken kirke folk fra Hønefossområdet har soknet til og hvordan sokneprestene har bodd fram til i dag. Hønefoss hørte under Norderhov prestegjeld Norderhov kirke ble bygget på slutten av 1100-tallet og er fortsatt sentrum i Norderhov prestegjeld. Fram til midt på 1800-tallet var det bare to prestegjeld på Ringerike: Norderhov og Hole. Hønefoss lå som kirkelig ingenmannsland mellom middelalderkirkene i Norderhov og Haugsbygd, men organisatorisk var Hønefoss-området knyttet til Norderhov prestegjeld. Presten forrettet sine prekener i Norderhov kirke, og alle kirkelige gjøremål måtte avtales på prestekontoret i Norderhov. Norderhov prestegård I eneveldets tid ( ) vokste Norderhov prestegård fram til å bli en betydelig embedsgård med mer enn 300 mål innmark. Sentralt som den lå i bygda, ble den tidlig et åndelig og kulturelt sentrum. Her kunne menigheten møte presten og barn få skole- og konfirmasjonsundervisning. På prestegården bodde soknepresten med sin familie, og her kunne de kondisjonerte (overklassen) møtes og bygdefolket treffe presten. Presten var ansvarlig for driften av gården, og alle ansatte som var tilknyttet gården, det være seg tjenestefolk, guvernanter eller huslærere, utgjorde et fargerikt mangfold. De fleste prestegårdene hadde vært kirkens eie i middelalderen, og etter reformasjonen ble de lagt under kongen eller staten. I 1821 ble prestegårdene, det såkalte benefiserte gods, lagt til Opplysningsvesenets fond, som også i dag forvalter prestegårder og presteboliger i Norge. Prestene hadde boplikt på prestegårdene og var forpliktet til å drive dem forsvarlig nettopp fordi inntektene fra prestegården var en del av deres embedsinntekt. Artikkelen fortsetter på side 13 og 14 Svar på bibelquiz om Jesus liv. 1.B, 2C, 3A, 4C, 5C, 6B, 7B, 8A, 9A, 10B

13 Fra Norderhov kirke til Himmeltrærne Norderhov prestegård avvikles Utover på 1800-tallet ble mange prestegårder, også Norderhov prestegård, forpaktet bort, men presten ble fortsatt boende på gården og fikk sine inntekter herfra. Denne ordningen varte helt til 1955 da prestegården ikke lenger var grunnlaget for prestens lønn. Den siste soknepresten som bodde på gamle Norderhov prestegård, var sokneprest Hans Våge Gjeitanger. I 1956 bygde Opplysningsvesenets fond ny prestebolig med prestekontor rett sør for den gamle prestegården. Etter avtale med Kirke- og Undervisningsdepartementet kjøpte Ringerikes Museum i 1960 hovedbygningen på Norderhov prestegård, Munkestua, Stabburet og tilhørende eiendom på 5 mål. Prestegårdens øvrige bygninger, jorder og skog ble fortsatt forpaktet bort. Fra 1985 ga Stortinget adgang til salg av forpaktningsgårdene, og i 1995 ble Norderhov gamle prestegård solgt til Rolf Lie som sammen med kona hadde forpaktet gården fram til da. Hønefoss blir eget prestegjeld På og 1700-tallet hadde sagbruksnæringen utviklet seg i Hønefossen, og befolkningstallet hadde steget til ca. 750 da Hønefoss ble kjøpstad i Nå ble byen skilt ut som anneks under Norderhov prestegjeld, men selv ikke da byen fikk egen kirke i 1862, fikk den sin egen prest. Det var residerende kapellan i Norderhov som hadde ansvaret for Hønefoss kirke. Men den sterke industrielle veksten mot slutten av 1800-tallet medførte at prost Færden i 1894 tilsatte Otto Christian Christophersen som bruksprest for brukene mellom Hønefoss og Hen. To år senere ble han konstituert som residerende kapellan, og fra 1. januar 1900 som tredjeprest i Norderhov med bolig i Hønefoss. Da Hønefoss ble eget prestegjeld i 1913, var det liten tvil om hvem som skulle bli sokneprest. Christophersen var en utrolig populær sokneprest like til sin død i 1928, og de siste to årene ble han også valgt til prost. Presteboligen i Hønefoss Rundt 1905 bygde tredjeprest Christophersen sin egen private bolig i Storgaten 21. Huset er delvis bygd i sorenskriverstil med vakre nyklassiske detaljer. Som tredjeprest hadde han ikke rett til egen bolig og måtte selv sørge for husvære. Etter at han ble sokneprest, fortsatte han å bo i boligen, og før sin død testamenterte han bygningen til prestebolig i Hønefoss. Etter kommunesammenslutningen i 1964 inngikk presteboligen i Ringerike kommunes bygningsmasse. I dette huset har etter tur sokneprestene Lars Bertin Høivik, Asle Enger, Trygve Woxen, Olav Djupvik og Svein Næsheim bodd. Da Per Tore Meberg ble tilsatt som sokneprest i 1989, hadde vedlikeholdet vært neglisjert i lang tid, og det var tydelig at huset trengte grundig renovering. Da kommunen ikke ville påta seg oppussingen, fikk Meberg innvilget dispensasjon fra boplikten for norske prester. Storgaten 21 ble nå kommunal musikkskole, og i dag har Aktivitetshuset Regnbuen tilhold i bygningen.

14 Fra Norderhov kirke til Himmeltrærne Ny organisering av prostiet nye kontorer i Hønefoss Etter hvert ble det ingen ideell løsning for prester å ha kontor i privatboligen. Fra 70-åra ble Hønefoss kirkes sakristi en midlertidig løsning, før sokneprest og kapellan fikk tildelt eget kontor i Hauge-villaen rett ved kirken. Innen prostiet var ordningen slik at en av sokneprestene ble valgt til prost, oftest den med lengst ansiennitet eller den som var tilsatt ved den mest sentrale kirken. Fra 1990 ble imidlertid prosteembedet permanent tillagt soknepreststillingen i Hønefoss. Reformiveren innen kirken var sterk, og den nye kirkeloven fra 1997 bestemte at det i hver kommune skulle opprettes et Fellesråd ledet av kirkevergen. Han ble nå ansvarlig for de kirkelig ansatte, økonomi og drift av kirkebygg og kirkegårder. Prosten fikk stadig nye oppgaver, og i 2004 forsvant den kombinerte stillingen sokneprest/prost. Den nyutnevnte prosten ble nå den øverste kirkelige leder i prostiet. Den nye kirkeordningen krevde nært samarbeid mellom de ulike leddene, og kontorer spredt rundt i byen var en tungvinn ordning. Et stort løft var det da Ringerike kommune i 2007 presenterte nyoppussede og romslige lokaler i Viken-bygget i Storgaten. Her flyttet både prost og kirkeverge inn, samtidig som mange av soknene i prostiet flyttet prestekontorene sine dit. En ny tid med bedre kommunikasjoner, mobiltelefon og e-post, gjorde det ikke like påkrevd å ha prestekontorene i nærmiljøet. Fortsatt boplikt for prester Prester i Den norske kirke har i utgangspunktet boplikt, og utleieboligene eies som regel av Opplysningsvesenets fond eller kommunen. I Hønefoss bor både soknepresten og prosten i kommunal tjenestebolig, men stadig flere søker om dispensasjon fra boplikten. I dag er det politisk flertall på Stortinget for å avvikle leieordningen. Selv om boplikten skulle forsvinne, er det nok likevel mest praktisk for soknepresten å bo innenfor menighetens grenser. Oppsummering: Den nye kirken i Hønefoss blir det naturlige kirkesenteret. Norderhov kirke har alltid vært den største og flotteste kirken på Ringerike. Med sin sentrale beliggenhet og sokneprestens sosiale status har den gjennom nesten 900 år vært det selvskrevne kirkelige sentrum på Ringerike helt fram til i dag. Men gjennom økt bebyggelse, ny kirkelig struktur og moderne kommunikasjoner har Hønefoss gjennom 1990-åra vokst fram til å bli det naturlige kirkelige sentrum i Ringerike prosti. Kirkebrannen i 2010 var en stor tragedie, men etter en vanskelig prosess ser det nå ut som den nye kirken med sine 500 plasser vil bli reist. At kirken også vil romme kirketorg, kontorplasser for prostiets personell og lokaler til trosopplæring og ungdomsaktiviteter gir fantastiske muligheter for kirkelig og kulturell vekst i årene framover. Fra Norderhov kirke til Himmeltrærne er skrevet av Per H. Stubbraaten Kilder: * Sverre og Erling Drange : Hus og historie i Hønefoss * Jo. Sellæg: Hus i Hønefoss * Jan E. Horgen: Norske prestegarder * Andreas Ropeid: Hønefoss, 3. bind * Statens kartverk, Tinglysingen * Artikler i Heftet Ringerike -1973: Arne B. Bang: Ringerikes Museum 50 år -2009: Preben L. Johannessen: Prestegården-et kulturelt sentrum i bygda -2010: Preben L. Johannessen: Når er Norderhov gamle prestegård bygget? * Samtaler med Fridtjof Jørgensen, Preben L. Johannessen, Kjetil Gjerde, Per Tore Meberg.

15 Velkommen til kirke 15. søndag i treenighetstiden, 21. sept. Matt 5, Kl Familiegudstjeneste. Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok. Kapellan Erichsen. Offer: Norsk søndagsskoleforbund. Onsdag 24. sept. Kl Hønefoss menighet synger. Uformell sangøvelse for alle interesserte. Kl Nattverdgudstjeneste. Menighetens prester. 16. søndag i treenighetstiden, 28. sept. Mark 7, Kl Høymesse. Prost em. Meberg. Offer: Menighetsarbeidet. 17. søndag i treenighetstiden, 5. okt. Joh 11, og 30 Kl Høymesse. Innsettelse av vår nye diakon Helga Aas Nilsen. Prost Saxegaard og sokneprest Amble. Offer: Menighetsarbeidet. 18. søndag i treenighetstiden, 12. okt. Matt 8, Kl Familiegudstjeneste. Prost Saxegaard. Offer: Kristen Idrettskontakt KRIK Gal 5, Kl Høymesse. Søndagsskole. Sokneprest Amble. Offer: TV-aksjonen. Bods og bønnedag, søndag 26. okt. Luk 13, Kl Medarbeidergudstjeneste. Sokneprest Amble. Offer: Menighetsarbeidet. Onsdag 29. okt. Kl Hønefoss menighet synger. Uformell sangøvelse for alle interesserte. Kl Nattverdgudstjeneste. Menighetens prester. Alle helgensdag, søndag 2. nov. Matt 5, 1-12 Kl Høymesse. Søndagsskole. Prost Saxegaard. Offer: Stefanusalliansen. 22. søndag i treenighetstiden, 9. nov. Matt 12, Kl Høymesse. Søndagsskole. Vikarprest. Offer: Norges KFUK/M- Buskerud Kl Høymesse. Søndagsskole. Sokneprest Amble. Offer: Kirkens fengselsarbeid. Onsdag 26. nov. Kl Hønefoss menighet synger. Uformell sangøvelse for alle interesserte. Kl Nattverdgudstjeneste. Menighetens prester. 1. søndag i adventstiden, 30. nov. Luk 4, 16-22a Kl Familiegudstjeneste. Lys våken. Kapellan Erichsen. Offer: Menighetens misjonsprosjekt. 2. søndag i adventstiden, 7. des. 1 Kor 15, Kl Høymesse. Søndagsskole. Sokneprest Amble. Offer: Menighetsarbeidet. Kl Helgerud skole. Høymesse. Sokneprest Amble. Kl Helgerud skole. Høymesse. Prost Saxegaard. Kl Gulsrud leirsted. Ungdomsgudstjeneste med konfirmantene. Kapellan Erichsen og sokneprest Amble Offer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 19. søndag i treenighetstiden, 19. okt. 23. søndag i treenighetstiden, 16. nov. Mark 10, Kl Familiegudstjeneste. Kirkehuset forteller. Kapellan Erichsen og Anne Bjørg Loktu. Offer: Menighetsarbeidet. Kristi Kongedag, søndag. 23. nov. Matt 25, Slekters gang i Hønefoss menighet Døpte 30. mars Aksel Højgaard Anti, 4. mai Peter Johan Haugvik, 4. mai Rikke Ørpen Ovesen, 22. juni Maiken Jensen Martinsen, 29. juni Anna Røste Fjeldstad, 29. juni Elise Røste Fjelstad, 10. august Lucas Svensrud, 24. august Emma Johansen, 24. august Elias Johansen, 24. august Ella Sofie Søhol, 31. august Sofie Kjemperud Granseth, 3. september Anna Aginian Vigde 30. mai: Bjørg Anne Lien og Kjetil Arne Gjærde Døde 21. februar Lorentze Kaspara Heggelund, 4. mars Petter Egil Strømsodd, 9. mars Randi Erlandsen, 10. mars Olga Henriksen, 11. mars Bersvein Kvernberg, 13. mars Iver Skøien, 16. mars Gunfrid Ingjerd Johansen, 19. mars Helene Andresen, 22. mars Jon Anders Michaelsen Møller, 22. mars Per Christian Hurum, 3. april Henny Møller, 6. april Anbjørg Elfrida Pedersen, 6. april Johnny Evensen, 7. april Vidar Kjellvang, 7. april Randi Teigen, 12. april Egil B. Rønning, 16. april Eva Hjørdis Hansen, 17. april Gudrun Auglænd, 22. april Anni Eide, 22. april Brita Berliot Strømsbråten, 25. april Brit Josephson, 3. mai Bjørg Ellen Johansen, 6. mai Astrid Kristoffersen, 6. mai Henny Kihle, 17. mai Eva Palerud, 3. juni Tony Olai Tronerud, 3. juni Margit Synøve Johnsrud, 5. juni Rolf Inge Helgesen, 17. juni Arthur Magnar Nordbø, 20. juni Jorunn Dotsetsveen, 2. juli Solveig Kristiansen, 2. juli Inga Rygh, 3. juli Reidun Gudbrandsen, 9. juli Kolbjørn Fjeldavli, 16. juli Arne Eugen Olsen, 19. juli Jan Andersen, 24. juli Helge Edvin Skalstad, 28. juli Sigurd Grov, 30. juli Randi Ottesen, 1. august Arild Werner Johansen, 2. august Roy Arnold Wiull, 4. august Jon Bråten, 4. august Bente Synnøve Gjermundbo Nordby, 5. august Rolf Larsen, 9. august Solveig Teigre, 11. august Reidar Pedersen, 16. august Frank Otterbech, 17. august Kristi Vilhelmine Ulriksen, 20. august Henny Skillebekk

16 Årets konfirmanter i Hønefoss menighet Fotograf I. Kind Konfirmerte i Hønefoss menighet Lørdag (Bakerst fra venstere, osv.:) Sebastian Bay, Daniel Leikanger Ekroll, Christoffer Rognlid Jensen, Håkon Hågård Hoch-Nielsen, Odin Eidsgård, Henrik Oskar Hagen, Emil Edvardsen Andersen, Sander Vollmerhaug Digre, Martine Kristiansen, Kristine Amalie Stephansen Selvig, Karoline Skogsøy Hansen, Alexander Josephson, Adrian Henriksen, Karina Bondehagen, Helene Deiler Rong, Thor-Sander Nordby Larsen, Veronica Teigen, Ingrid Nilsen Bukten, Ida Merethe Dahl, Karine Jonsrud Pedersen, Julie Stenumgaard Rønning, Villemo-Sofie Opdal, Loyd Elias Stadheim, Karianne Furuhaug Øvreås, Nora Tolpinrud Bagaasen, Silje Martine Haavi, Hilde Palerud, Sunniva Engesvik, Liv Johanne Lindsjørn, Tora Alvilde Hagen Tungesvik Fotograf I. Kind Konfirmerte i Hønefoss menighet Søndag Daniel Nordhaug Arnesen, Jørgen Håkenrud, Eirik Wefring Smith, Daniel Aasen Svensen, Jonas Edvardsen, Anskar Bygmester Ullern, Martine Schulerud Nilsen, Mathilde Haugen, Kristina Gulliksen Berghagen, Lotte Bergheim Pedersen, Ina Kjelland, Åshild Løvstakken, Ine Svarverud Ingul, Martine Moe, Nora Kristine Thorvaldsen Olsen, Camilla Brekke Halstensen, Ida Kristine Rødningen Hjermstad, Ikke til stede da bildet ble tatt: Simon Nordhaug Arnesen, Anders Bygmester

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012 MENIGHETSBLAD For søndre land NR. 2, ÅRG. 72 sommer 2012 «Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Salme 121, 6-8 Det kan

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer