Hønefoss Kirkeblad Nr. 2 Høsten årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hønefoss Kirkeblad Nr. 2 Høsten 2014 63. årgang"

Transkript

1 Hønefoss Kirkeblad Nr. 2 Høsten årgang Planene for kirkebygget er klare Takk til diakon Per Magnus Unge tanker i diakonitjeneste Fra Ten Sing til Folketeateret

2 Høst Etter en sjeldent varm og fin sommer, begynner det også i år langsomt å gå mot høst, mot kjøligere netter og begynnende, gulnende løv. Slik vi har innrettet oss i samfunnet vårt, så markerer høsten ny begynnelse: Nytt skoleår, nytt semester, ny start og forhåpentligvis ny giv etter ferie. Men fra gammelt av representerer høsten avslutning - i dobbel forstand: både innhøsting, fullendelse, og forfall, ende, død. En tid for både takk og tilfredshet; vemod over det som er over og betenkthet over det som venter. Det sørgelige er aldri så langt borte. Mens mange av oss har vært i avslappet feriemodus, har noen opplevd sorg i sommer. I Syria og Irak er situasjonen blitt mer og mer grufull. Enda en Gaza-krig er utkjempet, og i Ukraina truer krigshandlingene med å eskalere. Hvordan kan jeg være med å motvirke det onde? Samlingen som unge muslimer nylig tok initiativ til, mot IS, mot ekstremisme, mot drap og vold i religionens navn, er et lyspunkt som lover godt for fremtiden - i hvert fall for vårt eget, begunstigede land. Måtte det smitte! Håpet om en bedre verden er grunnfestet i den jødisk-kristne tradisjonen. Ja, selve tanken om at alt ikke bare er en evig runddans og gjentagelse, men at virkeligheten tvert imot utvikler seg, beveger seg fra et opphav og mot et mål, den kommer fra Bibelen. Likeså at den enkelte betyr noe. Likevel skal vi ikke forakte det jevne og regelmessige og gjentagende. Det hører med til de forholdsvis trygge rammene vi får lov til å leve i. «Så lenge jorden står», sier Gud til Noa når han inngår en pakt med hele verden etter ur-katastrofen, «skal såtid og høst, kulde og varme, sommer og vinter, aldri ta slutt.» Midt i bekymring og sorg, bønn og forsøk på å bety noe positivt i verden, skal vi få glede oss og takke Gud for alt det ubegripelig gode som er til. Få salmer har gått sånn til hjertet på meg, som én av våre aller eldste, norske salmer, * Jubilemus cordis voce - Lat oss prise Gud, vår Fader (NoS 282). Den ble til på 1100-tallet, sunget i kirkene våre i middelalderen, og i nyere tid gjendiktet til et vakkert nynorsk av Ragnhild Foss. Selv om den er utgammel, er det få salmer jeg opplever som så hjemlig og norsk som denne, for skildringene av natur og livsrom virker så merkelig nære og velkjente. Samtidig gjør det inntrykk å vite at lovprisningen har vært sunget av forfedrene våre kort etter at kristentroen slo rot i landet vårt og var begynt å prege hver eneste nordmann. Salmen er en gammel - og ny - takk og hyllest til Gud for alt han har skapt og gjort og gitt oss, - med en ultra-kort sammenfatning av hele frelseshistorien, av syndefall og redning, Jesu verk og vårt håp. Velsignet høst! Tor Magnus Amble Hønefoss Menighet Storgt. 11, 3510 Hønefoss Telefon Telefax E-post: Kontortid: tirs. fre Prester: Prost Kristin Moen Saxegaard Sokneprest Tor Magnus Amble Kapellan Ola Bakken Erichsen Sekretær: Jorunn Irene Berg Organist: Stein Sødal Sognediakon: Helga Victoria Aas Nilsen Kirketjenere: Kontor Jon Richard Nettum Ingvild Fonneland Steen Menighetsrådsleder: Atle Olav Ljåstad Ringerike kirkelige fellesråd: * Salmenummer NoS 282 finner du på side 9. I høstmørkekvelder kan du tenne et lys og bruke kveldene til ettertanke. La de vakre høstfarger glede ditt sinn og dine tanker. Tekst og foto: Roar Olsen

3 Planene for Hønefoss Kirke er klare Finansieringsplanen er vedtatt med en betydelig egenkapital Kommunestyret vedtok i juni (mot 2 stemmer) finansiering av Hønefoss kirke og fulgte opp et enstemmig vedtak fra formannskapet. Dermed har vi kommet et viktig skritt videre. Men det betyr ikke at vi har finansieringen i boks. Orgelet inngår ikke i finansieringsplanen. Dette må vi finansiere selv, forhåpentligvis ved å få sponsorer. I tillegg må menighetsrådet skaffe til veie 4 millioner kroner til nødvendig inventar og utsmykning av kirken. Kirkekontorer og innredning av underetasjen er heller ikke med i finansieringsplanen, og det betyr at fellesrådet må ta opp et lån på ca 10 millioner kroner med kommunal garanti. Kontordelen finansieres gjennom det man i dag betaler i husleie, og som dekkes av kommunen. Byggeplanene De er godkjent av kommunen og av biskopen og er oversendt departementet og Kirkerådet til endelig godkjenning. Totalentreprise Det er også utarbeidet detaljerte beskrivelser for utlysning av byggeprosjektet for totalentreprise. Arbeidet med dette er i gode og trygge hender hos vår prosjektleder Andre Linders. Vi er nå veldig spent på hva totalentreprisen vil komme på, og det får vi trolig avklart i november. Siden vi har solide kalkyler fra toppekspertise, er vi temmelig sikre på at finansieringsplanen skal holde. Fremdriftsplanen er i rute Forventet byggestart er mars 2015, innvielsesdato er satt til august 2016 og orgel er beregnet på plass høsten Det er nemlig anbefalt å vente et år etter at kirkebygget er ferdig med å installere orgelet. Kirkebladets redaksjon: Redaktør Atle Olav Ljåstad, Per H. Stubbraten Astrid Opsahl, Bård Sætrang Roar Olsen Lay-out og produksjon: Roar Olsen

4 Planene for Hønefoss Kirke er klare En omfattende og krevende planprosess Vi har innhentet nødvendig ekspertise på de ulike områdene som lys, lyd, orgel, kjøkken, elektro m.m. Det samme gjelder de økonomiske kalkylene. Arkitektkontoret Links med Rene de Groot har også vært viktig samarbeidspartner sammen med prosjektleder Andre Linders. Vi har all grunn til å være godt fornøyd med samarbeidet. Gjennom hele denne krevende prosessen har vi møtt stor velvilje og forståelse for våre synspunkter. Foruten Styringsgruppen har brukergruppene hele tiden vært trukket inn i detaljplanleggingen og spilt en viktig rolle for at vi skal få et praktisk og funksjonelt bygg. Den store utfordringen vår fremover Det kan bli krevende å reise nødvendig egenkapital både til orgel og til inventar i kirkerommet. 10,2 millioner kroner er veldig mye penger. Menighetsrådet er innforstått med at salg av Kirkestua vil bli nødvendig, forutsatt at den kan gå videre til et egnet formål. Vi har noen sonderinger på gang. Kjøper kan ikke overta bygget før vi har ferdig kirken og kan flytte inn der. Da vil vi også få dekket alle våre behov for lokaler og trenger ikke lenger Kirkestua. Økonomikomiteen jobber med å få sponsorer til viktig inventar som orgel, kirkeklokker, alter, lesepult, døpefont og kunstnerisk utsmykning. Menighetsrådet har startet en giveraksjon. Pengene herfra skal gå til inventar i kirken, bl.a. til stoler og kirkebenker. Vi har tiden frem til august 2016 med å komme i mål med dette. Men da må det også være på plass! En vennlig oppfordring til alle dere som er glad i kirken: Støtt opp med en pengegave og/eller inngå en avtale om et fast beløp hver måned på avtalegiro! Gaver til kirken over kr 500 pr år kan trekkes fra på skatten. Atle Olav Ljåstad GIVERKONTO FOR HØNEFOSS NYE KIRKE Det er opprettet giverkonto øremerket Hønefoss nye kirke Hønefoss sparebank konto nr Sparebank 1 Ringerike og Hadeland konto nr Vi oppfordrer til å bidra. Du kan velge mellom å gi enkeltbeløp til et av kontonumrene ovenfor Eller benytte avtalegiro og inngå avtale om et fast beløp som trekkes av kontoen din hver måned til du sier opp avtalen. Gaver over kr 500 pr år gir rett til fradrag på skatten.

5 Planene for Hønefoss Kirke er klare Finansoversikten for kirken Hønefoss menighet må altså skaffe til veie 10,2 millioner kroner. Av dette beløpet inngår 6,2 millioner kroner til orgel og 4 millioner kroner til nødvendig inventar i kirken, bl.a. kirkeklokker, alterbord, døpefont, lesepult, stoler og kirkebenker. Vi trenger også inventar til møterommene i underetasjen og til kjøkken. Orgelet haster det mest med å få finansiert siden det er lang bestillingstid og et års byggetid, og vi bør involvere orgelbygger i planleggingsarbeidet for å tilpasse orgelfasade og korparti. Derfor er det ønskelig å kunne inngå avtale allerede i løpet av våren 2015, men da må finansieringen være på plass. Økonomikomiteen jobber derfor med å få sponsorer til orgelet. Forsikringsoppgjør Ringerike kommune Hønefoss menighet Innsamling,sponsing,evt salg Ringerike kirkelige fellesråd Lån med kommunal garanti Totalt Vi må trolig selge Kirkestua Et av tiltakene for å klare finansieringen kan bli at vi må selge Kirkestua. Menighetsrådet er innforstått med dette. Med ny kirke har vi ikke lenger behov for Kirkestua. Viktige forutsetninger for å selge Kirkestua er at vi oppnår en akseptabel pris og at den blir benyttet til et formål som ikke står i strid med dagens formål.

6 Nylig hjemkommet fra diakonikonferanse Per Magnus Kristiansen sluttet i sommer etter 19 år som soknediakon. Så forteller han at han nylig er hjemkommet fra Nordisk diakonikonferanse på Island. Men du har jo slutte som diakon, hvorfor har du vært der? Med sin rolige stemme forteller Per Magnus at selv om han nå har sluttet som soknediakon så vil han fortsatt være engasjert i diakonalt arbeid, men nå etter hvert på frivillig basis. Jeg har jo vært frivillig i Hønefoss menighet også før jeg ble tilsatt som soknediakon. Så du legger ikke årene helt inn? -Nei, men jeg føler for en pause nå, også for å kunne gjøre en del av de tingene som jeg har forsømt. For eksempel så kunne jeg i år følge ett av barnebarna mine på hennes første skoledag. Dessuten er det så mange ting man kan engasjere seg i som pensjonist. Menigheten trenger alltid frivillige i forskjellige sammenhenger. Og i regi av Ringerike Frivillighetssentral er det også mange muligheter for engasjerende tiltak. Du slutter nå før sommerferien, har du fått noen etterfølger? -Ja og det vil jeg si at jeg er glad for. Hun heter Helga Victoria Aas Nilsen, er 26 år gammel og kommer opprinnelig fra Lyngdal. Jeg håper hun blir like godt mottatt som jeg ble. Og at hun kan se på menighetens diakonale utfordringer med nye friske øyne. Hvordan skal vi definere diakoni i dag? -I plan for diakoni i Den norske kirke heter det; Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er i evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Per Magnus Kristiansen som Eidsvollsmannen, Prost Fredrik Schmidt fra Buskerud Amt under årets markering av 200 års grunnlovsjubileum i Søndre Park på 17. mai. Foto: Anette Skafjeld NRK Buskerud Denne definisjonen gir uttrykk for en ønsket retning for diakonien i årene fremover og Hønefoss menighet har laget sin egen lokale diakoniplan. Vi kan ikke komme nærmere inn på den her, men den finnes på menighetens nettsider. Der vil en se at diakoni ikke bare handler om enkelttiltak, men skal være en holdning som bør prege alt som skjer i menigheten. Hvis du nå tar et tilbakeblikk, hva vil du nevne spesielt fra tjenesten din? -Det er vanskelig å trekke frem noe spesielt, for det har vært et mangfoldig arbeid. Men noe jeg er veldig glad for, er at jeg har kunnet være medarbeider på Villa n, som jo er et av kommunens tilbud for rusmisbrukere. Der har jeg truffet mange flotte mennesker, i utfordrende livssituasjoner. Og så vil jeg si at det har vært meningsfullt å få være med på å etablere sorgarbeid i regi av Frivillighetssentralen. Videre vi jeg nevne at på Hospice Austjord har jeg fått være en del av et tverrfaglig arbeid for alvorlig syke og døende. Også svært meningsfullt og utfordrende. Så har det blitt mange pensjonisttreff forskjellige steder. Og der har jeg fått bruke andre sider av meg selv. (og alle som kjenner Per Magnus og som har vært tilstede når han har vist fram disse sidene kan underskrive på at han er en komiker på høyde med de beste) Men tilbake til de andre diakonale oppgavene. Deltakelse i gudstjenester, soknebud, det å holde andakter har også vært en del av det viktige arbeidet. Det jeg sitter igjen med av erfaring, er alle møtene med enkeltmennesker, i samtaler på kontoret, hjemme hos folk eller på sykehjem. Jeg kjenner takknemmelighet for at folk har vist meg den tillit å dele sorger og vanskeligheter med meg. Og så er det mitt håp at jeg har fått gitt noe tilbake. Ellers så ser jeg frem til at byggingen av den nye Hønefoss kirke skal komme i gang og bli et godt samlingsted i byen vår. Vi ønsker Per Magnus lykke til som pensjonist og si at vi ser frem til å treffe han i vår nye kirke som en av de mange frivillige i menigheten. Tekst: Astrid Opsahl

7 Helga har nylig startet som soknediakon Ei smilende blid jente møtte meg på Kirkekontoret i Storgata, Lyngdalsjenta Helga Victoria Aas Nilsen som er ansatt som ny diakon i Hønefoss, Ullerål og Haugsbygd menigheter. En litt sen lunsj ble fortært samtidig med praten om det nye arbeidet hennes som ny diakon. Det var for øvrig morsomt at undertegnede og Helga hadde jobbet sammen tidligere på stand / messearbeid for Sjømannskirken på reiselivsmessen på Telenor Arena hvor vi sørget for hjertevarme og samtaler om Den norske kirke i utlandet. Verden er ikke stor. Det er travle dager allerede forstår jeg, Helga? - Jo, det er nok mye å sette seg inn i med tanke på møte med mange nye mennesker, nye inntrykk, hvem jeg skal besøke og hvilke steder som skal besøkes, men jeg har en god hjelp i tidligere diakon, Per Magnus Kristiansen som tar meg med og leder meg inn i min nye stilling rundt om i soknet. I dag har jeg vært med på en andaktsstund på Hønefoss Hvilehjem og kommer rett derfra så lunsjen har blitt litt utsatt i dag. Du er ei ung jente, Helga, hva kan du fortelle om ditt «tidligere liv»? Jeg har arbeidet i Den norske Sjømannskirke i London, i utgangspunktet skulle jeg bare være der i ett år, men forlenget oppholdet mitt med ett år til før jeg begynte på min utdannelse til diakon. To lærerike år, hvor jeg har lært mye igjennom samtaler med andre, oppsøkende virksomhet og ikke minst det sosiale som det legges vekt på i møte med Den norske kirke i utlandet. Jeg var ikke i tvil om hvilken retning jeg ville gå etter disse to årene i London. Sørlandsjenta, som bor i Oslo, gleder seg til å bli kjent med menigheten og ellers andre Ringerikinger i tiden fremover, og for øvrig kan vi fortelle at ringen på hennes ene hånd vitner om en hyggelig begivenhet i hennes liv, da hun neste sommer skal gifte seg med sin hjertens kjær. Dog ikke i en kirke på Ringerike, men i hjemlige trakter i Lyngdal. Tekst og foto: Roar Olsen

8 Nysgjerrig på flere tegninger av kirken? Er du interessert i å se flere tegninger og skisser av «Himmeltrærne» kan du gå inn på hjemmesidene til Kirken på Ringerike. Du kan også ta deg en tur på Kirkekontoret i Storgata. Fredagsklubben starter opp igjen! Fredagsklubben holder til på Misjonshuset i Telegrafalleen 1 (vis a vis Politiet / Justisbygget) Vi møtes ca annen hver fredag kl Fredagsklubben er for barn fom 5. klasse. En vanlig klubbkveld består av andakt, spill og lek og noe å spise. Av og til er det fimkveld og tur med overnatting. Du er HJERTELIG VELKOMMEN! Kontaktperson: Egil Håvard Lindsjørn, tlf Barneklubben Sakkeus starter opp igjen Sakkeus er for barn mellom 4 og år. En vanlig klubbkveld består av andakt, hobbyaktivitet, lek, sang og noe å spise. Av og til ser vi film.eller har spillekveld. Vi holder til i Misjonshuset i Telegrafalleen 1. Har du lyst til å se hvordan vi har det er du HJERTELIG ELKOMMEN til å ta en tur innom oss. Du må gjerne komme sammen med en voksen, hvis det er tryggest første gangen. Kontaktperson er Elisabeth Lindsjørn tlf Babysang i kirkestua, populært for småbarn og hjemmeforeldre Babysang er et tilbud for alle som er hjemme med barn i alderen 0-2 år. Vi kommer sammen i Kirkestua, synger gamle og nye barnesanger sammen en halv times tid før v spiser lunsj. Innimellom detter er det mating og bleieskift. Første samling er torsdag 28. august kl. 11. De påfølgende datoer er 11.09, 25.09, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, Velkommen til en uformell og koselig stund.

9 Lat oss prise Gud, vår Fader, salme NoS 282 Lat oss prise Gud, vår Fader, med eit Ære vere, juble, syngje alle stader um hans skaparære. 5 Han det fagre himmelromet gav åt fuglom sine, og or moldi voks det blome, blad og urter fine. 9 Jordi lét han lognt seg dylje under vintersnøen, og den gylne grøda bylgje yver sumarbøen. 2 Lat vår lovsong fagert tone djupt frå hjartestrenger, so vårt kvæde til hans trone stig på sjelevenger. 6 Fisk i sylvstim lét han leike kring i havsens bylgje, og i skog og marker reike dyr i flokk og fylgje. 10 Mannsens born han vilde gjeva drottens makt og mynde, so me skulde gjenom æva fegnast i hans ynde. 3 Han med Sonen sin frå æva skapte alt og alle, og lét Anden ljos oss gjeva, som til liv vil kalle. 7 Han lét vatn i djupe elvar yver jordi fløde og frå høge himmelkvelvar regne yver grøde. 11 Men vår truskap var kje mogen til so stort eit hende; me fall frå, men Gud var trugen, kalla oss attende. 4 Englan' hans med sverd i loge Paradiset vaktar; stjerne-yr på himmelboge syng um det han maktar. 8 Lint på vårdis lét han strøyme ljuvleg blomeange, mogi frukt i haustsol fløyme rikt i fargar mange. 12 Alle sjeler Jesum prise høgt for frelsargåva; borgarskap i Paradiset hev han borni lova. Foto: Roar Olsen Bibelquiz om Jesus liv, svarene finner du på side 12. A B C 1 Hva het foreldrene hans? Martha og Johannes Maria og Josef Ruth og Daniel 2 Hvor ble han født? Nazareth Jerusalem Betlehem 3 Hvem døpte ham? Johannes Peter Andreas 4 Hvor mange disipler hadde han? Hvem forrådte ham? Peter Lukas Judas Iskariot 6 Hvor ble han ta l fange? Nasareth Getsemane Jordan 7 Hvem dømte ham l å korsfestes? Keiser Augustus Pon us Pilatus Ypperstepresten 8 Hva het kvinnen som først kom l Jesu åpne grav? 9 Hva het disippelen som ikke ville tro at Jesus var stå opp før han fikk s kke fingeren i naglemerkene hans? 10 Hvor ga Jesus Misjonsbefalingen (eller Dåpsbefalingen)? Maria Magdalena Martha Elisabeth Tomas Peter Johannes Golgata Galilea Jordan

10 Bønn i mørket Å Herre, reis meg med din hånd og styrk meg ved din Helligånd. La meg få lov til å leve før du min sjel skal kreve Elling M. Solheim var Ringerikes store dikter på 1900-tallet. Både som menneske og lyriker var han høyt respektert på lokalplanet, for sine enkle og folkelige dikt om arbeidsfolk, skog og natur. Solheim kom fra små kår på Veme nord for Hønefoss. Faren arbeidet i skogen og ved jernbanen og var kjent som en god historieforteller. Unge Elling ble tidlig interessert i litteratur og ønsket å bli lærer. Ved deg ble livets under til, all vinternattens stjernespill og påskemorgen-røden røden som seiret over døden La meg få være vidne om din kraft og høye helligdom, til alle dem som lider. det er snart høstningstider. Som 16-åring hadde han en tid stilling som vikarlærer, men familiens økonomi gjorde videre utdanning umulig. Elling ble skogsarbeider som sin far. Han elsket skogen og naturen, men syntes arbeidet var hardt og ensformig. Han var ikke fysisk sterk, og skogsarbeidermiljøet var ikke stedet for en søkende, lyrisk sjel. Solheim debuterte med diktsamlingen «Jeg lever i dag» i Samme året fikk han diagnosen multippel sklerose, en sykdom som fra 1945 i stadig større grad lenket ham til en rullestol Elling M. Solheim døde ble han ved en offentlig kåring utropt til «Århundrets ringeriking» for 1900-tallet ble en del av Solheims dikt, tonesatt av Svein Olav Blindheim, utgitt på CD en Ellings menn. Men Herre vil du helst at jeg skal ligge her i bønn til deg, så la din vilje råde, og sign meg med din nåde. Da tennes ilden i min barm om styrken svinner i min arm. Når mørket klokker ringer,. min sjel får hvite vinger. Foto: Roar Olsen

11 Fra Ten Sing til Folketeateret i Oslo Når vi spør Thomas Kvamme Urnes hvor lenge han har vært med i Ten Sing i Hønefoss kirke, så mener han at ti års fartstid er riktigere enn at han har vært med siden i fjor. Grunnen til ti års musikk, sang og danseglede blant kristen ungdom skyldes at mamma Karianne har vært leder av Ten Sing i like mange år og Thomas har alltid vært med på øvelser og har i løpet av årene blitt grepet av felleskapsgleden i et ungdommelig miljø. Billy Elliot Thomas er snart premiereklar i musikalen Billy Elliot på Folketeateret i Oslo hvor han skal spille Billy Elliots gode venn Michael. Thomas mener selv at hans mangeårige deltakelse i Ten Sing miljøet i Hønefoss har gitt han masse erfaring i det å dele gleder med andre fra de skrå bredder, enten det gjelder vakker sang, dans eller skuespillerformidling. Allsidig talent Når sant skal sies, så har også Thomas deltatt i mange andre oppsetninger i distriktet, blant annet i Hilde Dahlens årlige oppsetninger på Byscenen og i Sentrumskirkens juleønsker. Et allsidig ungt skuespillertalent på tretten år er snart klar for sin store rolle på den store scene i Oslo. Litt om Billy Elliot Handlingen tar for seg flere parallelle historier på samme tid. Gruvearbeiderne er i konflikt med gruveledelsen som truer med oppsigelser, fagforeningen svarer med streik. Mannen i gata mister jobben og frustrasjonen øker. Samtidig følger vi Billy, som er sønn av en gruvearbeider. Han går på boksing og gjør de tingene som forventes av han, helt til han ved en tilfeldighet oppdager en ballettklasse som øver, og finner ut at det er dette han vil gjøre med livet sitt. Billy viser seg å være et unikt naturtalent. Men oppstandelsen blir stor når det blir kjent at Billy i smug har brukt penger på dansetimer, og konfliktene bygges opp fra alle kanter. Å bytte boksehansker mot ballettsko er ikke akseptabelt. Bildet til høyre viser noen av Ten Sing deltakere på høstens første øvelseskveld. Har du lyst til å være med, - ta deg en tur ned til Kirkestua på mandagskvelden kl Tekst og foto: Roar Olsen

12 Fra Norderhov kirke til Himmeltrærne Det kirkelige sentrum på Ringerike fra middelalderen til i dag Helt siden middelalderen har Norderhov kirke med tilhørende prestegård vært det kirkelige tyngdepunkt på Ringerike. Når den nye kirken i Hønefoss står ferdig, vil Hønefoss definitivt overta denne plassen. I denne historiske artikkelen vil jeg også vise hvilken kirke folk fra Hønefossområdet har soknet til og hvordan sokneprestene har bodd fram til i dag. Hønefoss hørte under Norderhov prestegjeld Norderhov kirke ble bygget på slutten av 1100-tallet og er fortsatt sentrum i Norderhov prestegjeld. Fram til midt på 1800-tallet var det bare to prestegjeld på Ringerike: Norderhov og Hole. Hønefoss lå som kirkelig ingenmannsland mellom middelalderkirkene i Norderhov og Haugsbygd, men organisatorisk var Hønefoss-området knyttet til Norderhov prestegjeld. Presten forrettet sine prekener i Norderhov kirke, og alle kirkelige gjøremål måtte avtales på prestekontoret i Norderhov. Norderhov prestegård I eneveldets tid ( ) vokste Norderhov prestegård fram til å bli en betydelig embedsgård med mer enn 300 mål innmark. Sentralt som den lå i bygda, ble den tidlig et åndelig og kulturelt sentrum. Her kunne menigheten møte presten og barn få skole- og konfirmasjonsundervisning. På prestegården bodde soknepresten med sin familie, og her kunne de kondisjonerte (overklassen) møtes og bygdefolket treffe presten. Presten var ansvarlig for driften av gården, og alle ansatte som var tilknyttet gården, det være seg tjenestefolk, guvernanter eller huslærere, utgjorde et fargerikt mangfold. De fleste prestegårdene hadde vært kirkens eie i middelalderen, og etter reformasjonen ble de lagt under kongen eller staten. I 1821 ble prestegårdene, det såkalte benefiserte gods, lagt til Opplysningsvesenets fond, som også i dag forvalter prestegårder og presteboliger i Norge. Prestene hadde boplikt på prestegårdene og var forpliktet til å drive dem forsvarlig nettopp fordi inntektene fra prestegården var en del av deres embedsinntekt. Artikkelen fortsetter på side 13 og 14 Svar på bibelquiz om Jesus liv. 1.B, 2C, 3A, 4C, 5C, 6B, 7B, 8A, 9A, 10B

13 Fra Norderhov kirke til Himmeltrærne Norderhov prestegård avvikles Utover på 1800-tallet ble mange prestegårder, også Norderhov prestegård, forpaktet bort, men presten ble fortsatt boende på gården og fikk sine inntekter herfra. Denne ordningen varte helt til 1955 da prestegården ikke lenger var grunnlaget for prestens lønn. Den siste soknepresten som bodde på gamle Norderhov prestegård, var sokneprest Hans Våge Gjeitanger. I 1956 bygde Opplysningsvesenets fond ny prestebolig med prestekontor rett sør for den gamle prestegården. Etter avtale med Kirke- og Undervisningsdepartementet kjøpte Ringerikes Museum i 1960 hovedbygningen på Norderhov prestegård, Munkestua, Stabburet og tilhørende eiendom på 5 mål. Prestegårdens øvrige bygninger, jorder og skog ble fortsatt forpaktet bort. Fra 1985 ga Stortinget adgang til salg av forpaktningsgårdene, og i 1995 ble Norderhov gamle prestegård solgt til Rolf Lie som sammen med kona hadde forpaktet gården fram til da. Hønefoss blir eget prestegjeld På og 1700-tallet hadde sagbruksnæringen utviklet seg i Hønefossen, og befolkningstallet hadde steget til ca. 750 da Hønefoss ble kjøpstad i Nå ble byen skilt ut som anneks under Norderhov prestegjeld, men selv ikke da byen fikk egen kirke i 1862, fikk den sin egen prest. Det var residerende kapellan i Norderhov som hadde ansvaret for Hønefoss kirke. Men den sterke industrielle veksten mot slutten av 1800-tallet medførte at prost Færden i 1894 tilsatte Otto Christian Christophersen som bruksprest for brukene mellom Hønefoss og Hen. To år senere ble han konstituert som residerende kapellan, og fra 1. januar 1900 som tredjeprest i Norderhov med bolig i Hønefoss. Da Hønefoss ble eget prestegjeld i 1913, var det liten tvil om hvem som skulle bli sokneprest. Christophersen var en utrolig populær sokneprest like til sin død i 1928, og de siste to årene ble han også valgt til prost. Presteboligen i Hønefoss Rundt 1905 bygde tredjeprest Christophersen sin egen private bolig i Storgaten 21. Huset er delvis bygd i sorenskriverstil med vakre nyklassiske detaljer. Som tredjeprest hadde han ikke rett til egen bolig og måtte selv sørge for husvære. Etter at han ble sokneprest, fortsatte han å bo i boligen, og før sin død testamenterte han bygningen til prestebolig i Hønefoss. Etter kommunesammenslutningen i 1964 inngikk presteboligen i Ringerike kommunes bygningsmasse. I dette huset har etter tur sokneprestene Lars Bertin Høivik, Asle Enger, Trygve Woxen, Olav Djupvik og Svein Næsheim bodd. Da Per Tore Meberg ble tilsatt som sokneprest i 1989, hadde vedlikeholdet vært neglisjert i lang tid, og det var tydelig at huset trengte grundig renovering. Da kommunen ikke ville påta seg oppussingen, fikk Meberg innvilget dispensasjon fra boplikten for norske prester. Storgaten 21 ble nå kommunal musikkskole, og i dag har Aktivitetshuset Regnbuen tilhold i bygningen.

14 Fra Norderhov kirke til Himmeltrærne Ny organisering av prostiet nye kontorer i Hønefoss Etter hvert ble det ingen ideell løsning for prester å ha kontor i privatboligen. Fra 70-åra ble Hønefoss kirkes sakristi en midlertidig løsning, før sokneprest og kapellan fikk tildelt eget kontor i Hauge-villaen rett ved kirken. Innen prostiet var ordningen slik at en av sokneprestene ble valgt til prost, oftest den med lengst ansiennitet eller den som var tilsatt ved den mest sentrale kirken. Fra 1990 ble imidlertid prosteembedet permanent tillagt soknepreststillingen i Hønefoss. Reformiveren innen kirken var sterk, og den nye kirkeloven fra 1997 bestemte at det i hver kommune skulle opprettes et Fellesråd ledet av kirkevergen. Han ble nå ansvarlig for de kirkelig ansatte, økonomi og drift av kirkebygg og kirkegårder. Prosten fikk stadig nye oppgaver, og i 2004 forsvant den kombinerte stillingen sokneprest/prost. Den nyutnevnte prosten ble nå den øverste kirkelige leder i prostiet. Den nye kirkeordningen krevde nært samarbeid mellom de ulike leddene, og kontorer spredt rundt i byen var en tungvinn ordning. Et stort løft var det da Ringerike kommune i 2007 presenterte nyoppussede og romslige lokaler i Viken-bygget i Storgaten. Her flyttet både prost og kirkeverge inn, samtidig som mange av soknene i prostiet flyttet prestekontorene sine dit. En ny tid med bedre kommunikasjoner, mobiltelefon og e-post, gjorde det ikke like påkrevd å ha prestekontorene i nærmiljøet. Fortsatt boplikt for prester Prester i Den norske kirke har i utgangspunktet boplikt, og utleieboligene eies som regel av Opplysningsvesenets fond eller kommunen. I Hønefoss bor både soknepresten og prosten i kommunal tjenestebolig, men stadig flere søker om dispensasjon fra boplikten. I dag er det politisk flertall på Stortinget for å avvikle leieordningen. Selv om boplikten skulle forsvinne, er det nok likevel mest praktisk for soknepresten å bo innenfor menighetens grenser. Oppsummering: Den nye kirken i Hønefoss blir det naturlige kirkesenteret. Norderhov kirke har alltid vært den største og flotteste kirken på Ringerike. Med sin sentrale beliggenhet og sokneprestens sosiale status har den gjennom nesten 900 år vært det selvskrevne kirkelige sentrum på Ringerike helt fram til i dag. Men gjennom økt bebyggelse, ny kirkelig struktur og moderne kommunikasjoner har Hønefoss gjennom 1990-åra vokst fram til å bli det naturlige kirkelige sentrum i Ringerike prosti. Kirkebrannen i 2010 var en stor tragedie, men etter en vanskelig prosess ser det nå ut som den nye kirken med sine 500 plasser vil bli reist. At kirken også vil romme kirketorg, kontorplasser for prostiets personell og lokaler til trosopplæring og ungdomsaktiviteter gir fantastiske muligheter for kirkelig og kulturell vekst i årene framover. Fra Norderhov kirke til Himmeltrærne er skrevet av Per H. Stubbraaten Kilder: * Sverre og Erling Drange : Hus og historie i Hønefoss * Jo. Sellæg: Hus i Hønefoss * Jan E. Horgen: Norske prestegarder * Andreas Ropeid: Hønefoss, 3. bind * Statens kartverk, Tinglysingen * Artikler i Heftet Ringerike -1973: Arne B. Bang: Ringerikes Museum 50 år -2009: Preben L. Johannessen: Prestegården-et kulturelt sentrum i bygda -2010: Preben L. Johannessen: Når er Norderhov gamle prestegård bygget? * Samtaler med Fridtjof Jørgensen, Preben L. Johannessen, Kjetil Gjerde, Per Tore Meberg.

15 Velkommen til kirke 15. søndag i treenighetstiden, 21. sept. Matt 5, Kl Familiegudstjeneste. Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok. Kapellan Erichsen. Offer: Norsk søndagsskoleforbund. Onsdag 24. sept. Kl Hønefoss menighet synger. Uformell sangøvelse for alle interesserte. Kl Nattverdgudstjeneste. Menighetens prester. 16. søndag i treenighetstiden, 28. sept. Mark 7, Kl Høymesse. Prost em. Meberg. Offer: Menighetsarbeidet. 17. søndag i treenighetstiden, 5. okt. Joh 11, og 30 Kl Høymesse. Innsettelse av vår nye diakon Helga Aas Nilsen. Prost Saxegaard og sokneprest Amble. Offer: Menighetsarbeidet. 18. søndag i treenighetstiden, 12. okt. Matt 8, Kl Familiegudstjeneste. Prost Saxegaard. Offer: Kristen Idrettskontakt KRIK Gal 5, Kl Høymesse. Søndagsskole. Sokneprest Amble. Offer: TV-aksjonen. Bods og bønnedag, søndag 26. okt. Luk 13, Kl Medarbeidergudstjeneste. Sokneprest Amble. Offer: Menighetsarbeidet. Onsdag 29. okt. Kl Hønefoss menighet synger. Uformell sangøvelse for alle interesserte. Kl Nattverdgudstjeneste. Menighetens prester. Alle helgensdag, søndag 2. nov. Matt 5, 1-12 Kl Høymesse. Søndagsskole. Prost Saxegaard. Offer: Stefanusalliansen. 22. søndag i treenighetstiden, 9. nov. Matt 12, Kl Høymesse. Søndagsskole. Vikarprest. Offer: Norges KFUK/M- Buskerud Kl Høymesse. Søndagsskole. Sokneprest Amble. Offer: Kirkens fengselsarbeid. Onsdag 26. nov. Kl Hønefoss menighet synger. Uformell sangøvelse for alle interesserte. Kl Nattverdgudstjeneste. Menighetens prester. 1. søndag i adventstiden, 30. nov. Luk 4, 16-22a Kl Familiegudstjeneste. Lys våken. Kapellan Erichsen. Offer: Menighetens misjonsprosjekt. 2. søndag i adventstiden, 7. des. 1 Kor 15, Kl Høymesse. Søndagsskole. Sokneprest Amble. Offer: Menighetsarbeidet. Kl Helgerud skole. Høymesse. Sokneprest Amble. Kl Helgerud skole. Høymesse. Prost Saxegaard. Kl Gulsrud leirsted. Ungdomsgudstjeneste med konfirmantene. Kapellan Erichsen og sokneprest Amble Offer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 19. søndag i treenighetstiden, 19. okt. 23. søndag i treenighetstiden, 16. nov. Mark 10, Kl Familiegudstjeneste. Kirkehuset forteller. Kapellan Erichsen og Anne Bjørg Loktu. Offer: Menighetsarbeidet. Kristi Kongedag, søndag. 23. nov. Matt 25, Slekters gang i Hønefoss menighet Døpte 30. mars Aksel Højgaard Anti, 4. mai Peter Johan Haugvik, 4. mai Rikke Ørpen Ovesen, 22. juni Maiken Jensen Martinsen, 29. juni Anna Røste Fjeldstad, 29. juni Elise Røste Fjelstad, 10. august Lucas Svensrud, 24. august Emma Johansen, 24. august Elias Johansen, 24. august Ella Sofie Søhol, 31. august Sofie Kjemperud Granseth, 3. september Anna Aginian Vigde 30. mai: Bjørg Anne Lien og Kjetil Arne Gjærde Døde 21. februar Lorentze Kaspara Heggelund, 4. mars Petter Egil Strømsodd, 9. mars Randi Erlandsen, 10. mars Olga Henriksen, 11. mars Bersvein Kvernberg, 13. mars Iver Skøien, 16. mars Gunfrid Ingjerd Johansen, 19. mars Helene Andresen, 22. mars Jon Anders Michaelsen Møller, 22. mars Per Christian Hurum, 3. april Henny Møller, 6. april Anbjørg Elfrida Pedersen, 6. april Johnny Evensen, 7. april Vidar Kjellvang, 7. april Randi Teigen, 12. april Egil B. Rønning, 16. april Eva Hjørdis Hansen, 17. april Gudrun Auglænd, 22. april Anni Eide, 22. april Brita Berliot Strømsbråten, 25. april Brit Josephson, 3. mai Bjørg Ellen Johansen, 6. mai Astrid Kristoffersen, 6. mai Henny Kihle, 17. mai Eva Palerud, 3. juni Tony Olai Tronerud, 3. juni Margit Synøve Johnsrud, 5. juni Rolf Inge Helgesen, 17. juni Arthur Magnar Nordbø, 20. juni Jorunn Dotsetsveen, 2. juli Solveig Kristiansen, 2. juli Inga Rygh, 3. juli Reidun Gudbrandsen, 9. juli Kolbjørn Fjeldavli, 16. juli Arne Eugen Olsen, 19. juli Jan Andersen, 24. juli Helge Edvin Skalstad, 28. juli Sigurd Grov, 30. juli Randi Ottesen, 1. august Arild Werner Johansen, 2. august Roy Arnold Wiull, 4. august Jon Bråten, 4. august Bente Synnøve Gjermundbo Nordby, 5. august Rolf Larsen, 9. august Solveig Teigre, 11. august Reidar Pedersen, 16. august Frank Otterbech, 17. august Kristi Vilhelmine Ulriksen, 20. august Henny Skillebekk

16 Årets konfirmanter i Hønefoss menighet Fotograf I. Kind Konfirmerte i Hønefoss menighet Lørdag (Bakerst fra venstere, osv.:) Sebastian Bay, Daniel Leikanger Ekroll, Christoffer Rognlid Jensen, Håkon Hågård Hoch-Nielsen, Odin Eidsgård, Henrik Oskar Hagen, Emil Edvardsen Andersen, Sander Vollmerhaug Digre, Martine Kristiansen, Kristine Amalie Stephansen Selvig, Karoline Skogsøy Hansen, Alexander Josephson, Adrian Henriksen, Karina Bondehagen, Helene Deiler Rong, Thor-Sander Nordby Larsen, Veronica Teigen, Ingrid Nilsen Bukten, Ida Merethe Dahl, Karine Jonsrud Pedersen, Julie Stenumgaard Rønning, Villemo-Sofie Opdal, Loyd Elias Stadheim, Karianne Furuhaug Øvreås, Nora Tolpinrud Bagaasen, Silje Martine Haavi, Hilde Palerud, Sunniva Engesvik, Liv Johanne Lindsjørn, Tora Alvilde Hagen Tungesvik Fotograf I. Kind Konfirmerte i Hønefoss menighet Søndag Daniel Nordhaug Arnesen, Jørgen Håkenrud, Eirik Wefring Smith, Daniel Aasen Svensen, Jonas Edvardsen, Anskar Bygmester Ullern, Martine Schulerud Nilsen, Mathilde Haugen, Kristina Gulliksen Berghagen, Lotte Bergheim Pedersen, Ina Kjelland, Åshild Løvstakken, Ine Svarverud Ingul, Martine Moe, Nora Kristine Thorvaldsen Olsen, Camilla Brekke Halstensen, Ida Kristine Rødningen Hjermstad, Ikke til stede da bildet ble tatt: Simon Nordhaug Arnesen, Anders Bygmester

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Stolpeturorientering på Petersøya

Stolpeturorientering på Petersøya Stolpeturorientering på Petersøya 8. mai 2016 3. okt 2016 13 poster Turorientering for alle på Petersøya - Målestokk 1 : 3500 - Post 13-25 - 3 kulturposterfossekallen IL er valgt som en av Norges Orienteringsforbund

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer