Wedde har spisskompetanse innen metode, arbeidsliv/organisasjonsforståelse og kommunikasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wedde har spisskompetanse innen metode, arbeidsliv/organisasjonsforståelse og kommunikasjon."

Transkript

1 Curriculum vitae Elise Wedde Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo Telefon: Nøkkelkvalifikasjoner Elise Wedde har bred erfaring med gjennomføring av forskningsbaserte undersøkelser og analyser innenfor politikk, samfunn og kulturfeltet. Hun har gjennomført kartlegginger og evalueringer for en rekke ulike samfunn- og kulturinstitusjoner. Wedde har høy kunnskap om undersøkelsesdesign, utvalg, utvikling og kvalitetssikring av spørreskjemaer. Hun er spesialisert innenfor kvantitative metoder, men har også god erfaring med bruk av kvalitative metoder, både med fokusgrupper, personlige intervjuer og kognitive kartlegginger. Wedde har spisskompetanse innen metode, arbeidsliv/organisasjonsforståelse og kommunikasjon. Utdanning 2010 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon, Handelshøyskolen BI Cand.polit./sosiolog, Universitetet i Oslo Power in organizations, Kellogg School of Management, Chicago, USA Design for descriptive and causal research in field settings, Northwestern University, Chicago, USA Cand. mag., Høgskolen i Vestfold og Universitetet i Oslo Språk Norsk: Engelsk: Morsmål Flytende Arbeidserfaring Utreder, Proba samfunnsanalyse 2013 Salgssjef organisasjonsmarkedet, ICE Norge Seniorrådgiver, politikk, samfunn og kultur, Perduco AS Senioranalytiker, NSB AS Seniorrådgiver, politikk og samfunn, TNS-Gallup Førstekonsulent/prosjektleder, Proba AS Øvre Vollgate Oslo

2 Prosjekter i Proba Pågående Livslang læring og seniorers employability Senter for seniorpolitikk Vi har i samarbeid med NIFU fått i oppdrag å belyse hva som bidrar til å fremme livslang læring på arbeidsplassene, samt hvilke begrensninger og hindringer seniorene opplever for kompetanseutvikling på arbeidsplassen og for deltagelse i etter- og videreutdanning. Pågående Arbeidsgivers muligheter for tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har hatt kreft Kreftforeningen og NAV-programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd Vi skal undersøke hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å øke den kreftrammedes nærvær til arbeidslivet under utredning/behandling og redusere frafall fra arbeidslivet på grunn av en kreftsykdom. Prosjektet skal baseres på casestudie og registeranalyser Evaluering av Scenweb og Danseinformasjonens historieprosjekt Kulturrådet Proba har gjennomført en evaluering av de to dokumentasjonsprosjektene Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt. Formålet med evalueringen har vært å gi et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å styrke dokumentasjonen av scenekunst i Norge. Evalueringen skal rette seg inn mot å vurdere organisering, tekniske løsninger og kompetanseprofil i lys av prosjektenes målsettinger Merkeordning for tilgjengelighet en mulighetsstudie For Direktoratet for byggkvalitet Proba har analysert hvordan man kan etablere en merkeordning for tilgjengelighet i og universell utforming av bygg. Boliger, bygg med funksjoner rettet mot allmennheten og arbeidsplasser vurderes hver for seg. Vi har skissert innhold, hvordan registreringen kan skje og hvordan ordningen eventuelt kan finansieres og driftes Evaluering av tilskudd til tilpasning av bolig Husbanken Husbanken har, som en del av sine boligsosiale tiltak, en tilskuddsordning for tilpasning av boliger. Vi har gjennomført en evaluering av hvordan tilskuddet anvendes og virker, og hvordan det samvirker med andre ordninger Evaluering av digital infrastruktur for museene Kulturrådet Kulturrådet gir midler til museene til oppbygging av digital infrastruktur for forvaltning, forskning og formidling av museumssamlingene. Vi har evaluert hvordan museene har organisert digitaliseringsarbeidet og vurdert gradeen av måloppnåelse, samt gitt innspill til videre organisering Nynorsk som hovedmål Utdanningsdirektoratet Andelen elever som har nynorsk som hovedmål synker. Vi har gjennomført en todelt 2

3 studie som har sett på hvordan lærerutdanningene sikrer og dokumenterer at deres studenter lærer og behersker begge målformer. Vi har også gjennomført case studier ved skoler og kartlagt årsaker til at elever bytter hovedmål fra nynorsk til bokmål. Prosjektledererfaring fra Perduco AS 2012 Publikum hvem, hva og hvorfor? For Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Kartlegging av publikums bruk og vurderinger av Nasjonalmuseets visningssteder, samt kartlegging av kjennskap, vurderinger, bruk og barrierer for bruk av museet blant befolkningen i Oslo og Akershus. Kvantitative og kvalitative intervjuer Statens vegvesens omdømme For Statens Vegvesen Kartlegging av befolkningen og yrkessjåførers vurderinger av Statens Vegvesen. Kvantitative og kvalitative intervjuer og workshop Vurderinger av Dansens Hus publikum og omdømme For Dansens Hus Kartlegging av publikums vurderinger av Dansens Hus samt kartlegging av kjennskap, vurderinger og potensial i befolkingen i Oslo. Kvantitative undersøkelser 2011 Kartlegging av IT-næringen utvikling, potensial og omdømme For IKT-Norge og Innovasjon Norge Perduco har på oppdrag fra IKT-Norge og Innovasjon Norge gjennomført en kartlegging av IKT-næringens omdømme og identitet (oppfattelse av seg selv). Prosjektet inngikk i Innovasjon Norges program for omdømmebygging som skal legge til rette for prosesser for utvikling og implementering av omdømmestrategier i prioriterte sektorer. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Innovasjon Norge oppfatter at synligheten og omdømmet til IT-sektoren ikke står i forhold til den store betydningen sektoren har for verdiskapningen og utviklingen i samfunnet. Formålet med prosjektet var således å identifisere mulige strategiske posisjoner for å bedre dette Bruk av utenlandsk arbeidskraft i offentlig og privat sektor For NAV Eures Kartlegging av bruk og planlagt bruk av utenlandsk arbeidskraft blant norske bedrifter og i offentlig sektor. Kvantitative intervjuer. Prosjektledererfaring fra TNS Gallup 2008 Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer i foreldrebetalingen For Kunnskapsdepartementet 3

4 Kartlegging av hvordan etterspørselen etter barnehageplasser påvirkes av endringer i foreldrebetalingen. Kvantitativ undersøkelse blant barnefamilier Læreres syn på forskning en undersøkelse blant lærere i grunn- og videregående skole For Kunnskapsdepartementet En kvantitativ kartlegging blant lærere i videregående skole om hvordan de vurderer og tar i bruk forskning i sin undervisning Kartlegging av arbeidsledighet i Barentsregionen For Norut Prosjektledelse for gjennomføring av kvantitative intervjuer på oppdrag fra Norut Evaluering av Helsedirektoratets holdningskampanjer om psykisk helse For Helsedirektoratet Evaluering av effekten av Helsedirektoratets holdningskampanjer om psykisk helse blant hhv. ungdom og voksne målt gjennom målinger av kjennskap og kunnskap om psykisk helse før og etter gjennomføring av kampanjen Kartlegging av sidemålsundervisningen på 10. trinn og VK1, allmennfaglig studieretning blant elever, norsklærere og rektorer For Utdanningsdirektoratet En kartlegging av norsklærernes kompetansenivå, organisering av sidemålsundervisningen, lærernes vurdering av elevenes sidemålskunnskap elevers motivasjon, elevenes sidemålskarakterer og arbeidsmetoder i norskfaget 2005 Evaluering av gjennomføringen av de nasjonale prøvene våren 2005 For Utdanningsforbundet En kartlegging blant læreres praksis og vurdering av gjennomføring av nasjonale prøver Nasjonal kartlegging av tobakksvanene blant ungdomsskoleelever For Helsedirektoratet En kartlegging av tobakksvanene til ungdomsskoleelever, gjennomført ved samtlige ungdomsskoler i Norge. Prosjektledererfaring fra Statistisk Sentralbyrå 2004 Barns levekår i lavinntektsfamilier /NOVA SSB bistod NOVA i gjennomføringen av undersøkelse om Barns levekår i lavinntektsfamilier. Utvikling av undersøkelsesdesign, spørreskjema, testing av spørreskjema, gjennomføring av personlige intervjuer Undersøkelse om arbeid, livsstil og helse 4

5 /NOVA SSB bistod NOVA med datainnsamlingen ifm undersøkelsen om arbeid, livsstil og helse en longitudinell studie Mediebruksundersøkelsen Continuing Vocational Training Survey (CVTS2) 2003 Arbeidskraftsundersøkelsen 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker /Den Norske Lægeforening SSB bistod Den Norske Lægeforeningen med datainnsamlingen ifm en kartlegging av utbrenthet. Formålet med undersøkelsen var å belyse hvordan personer i antatt utsatte yrkesgrupper opplever forholdet mellom utfordringer og belastninger i arbeidet og sin egen fysiske, og særlig psykiske helse World health survey /WHO SSB bistod WHO med gjennomføringen av den norske delen av en global studie av helsetilstand og erfaringer med helsetjenesten blant ulike nasjoners befolkning. 5

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Rapport 2014-07 Proba-rapport nr. 2014-07, Prosjekt nr. 13082 ISSN: 1891-8093 PDS, EW, OBS/TT 6.juni 2014 -- Offentlig -- Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Utarbeidet

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

KUL Kunnskap, utdanning og læring

KUL Kunnskap, utdanning og læring KUL Kunnskap, utdanning og læring forskningsprogrammer Kunnskap, utdanning og læring Tre temaer og 14 prosjekter 1. Læring på mange arenaer forskningsprogrammer Resultatforskjeller i norsk skole...........................................................

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser

Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser - en kunnskapsoversikt av Ingrid Rusnes AFI-notat 2/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S OCCASIONAL PAPERS

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Knut Arild Larsen Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 98 26 39 71 E-post: kal@proba.no Født: 1947 Nøkkelkvalifikasjoner Knut Arild Larsen

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer