Kåre Willoch. side 12. side 02 side 18. Fra kommuniststat til klondyke Tapet av omdømme er det verste. - Jo bedre det går, jo større blir grådigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kåre Willoch. side 12. side 02 side 18. Fra kommuniststat til klondyke Tapet av omdømme er det verste. - Jo bedre det går, jo større blir grådigheten"

Transkript

1 Kåre Willoch side 12 - Jo bedre det går, jo større blir grådigheten Fra kommuniststat til klondyke Tapet av omdømme er det verste side 02 side 18 No

2 02 B-magasinet NR. 2 ÅRG Fra kommuniststat til klondyke Det råder for tiden den reneste klondykestemningen i Kasakhstan. Landet har en av verdens største olje- og gassreserver og er nå i ferd med å innta en posisjon som en av de ledende oljenasjonene i verden. Det er liten tvil om at landet, som er det niende største i verden når det gjelder areal, men en knøtt i befolkning, kommer til å være blant de som spiller førstefiolin i symfonien av olje- og gassproduserende land de kommende årene. GODE MULIGHETER: Eva Ljosland er Intsoks regionale direktør for Kasakhstan. Hun ser gode muligheter for en rekke norske selskaper. Foto: Intsok Kasakhstan har på rekordtid gått fra å være en republikk styrt fra Kreml, til å være et klondyke for olje og gass. ET AV VERDENS STØRSTE: Oljefeltet som ligger i Det Kaspiske hav er enormt. På bilder ser en hvordan olje - produksjonen foregår. Foto: Eni Smirre og Gagarin Folk flest vet imidlertid svært lite om Kasakhstan. Mange forbinder kanskje landet mest med den legendariske skiløperen Vladimir Smirnov, som sammen med Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie har sørget for en rekke uforglemmelig øyeblikk i skisporet. Noen husker kanskje også skøytearenaen i Alma Ata, Medeobanen. Johan Olav Koss debuterte som seniorløper på denne banen i Færre har nok fått med seg at det var fra Kasakhstan at mennesket tok sitt første skritt ut i rommet. 12. april 1961 ble Juri Gagarin skutt opp fra det sovjetiske romfartssenteret i Bajkonor i Kasakhstan. Du visste kanskje heller ikke at epler og tulipaner kommer fra Kazakhstan? Geografisk er Kasakhstan et enormt land og det største av de tidligere Sovjetrepublikkene. Størstedelen ligger i Asia, mens den vestlige delen, det som ligger vest for Uralelven, ligger i Europa. Området har opp gjennom historien vært scene for konkurrerende interesser. I århundrer har området vært under russisk kontroll, første gang i tsartiden. Da kommunistene kom til makten, under den russiske revolusjon i 1917, ble landet en kort periode selvstendig. Men gradvis tok Stalin over kontrollen, og i 1936 var landet helt og holdent en republikk under Sovjetunionens herredømme. Kasakhstan ble ikke en selvstendig stat igjen før Sovjetunionen kollapset og falt i Under Sovjettiden var Kasakhstan en atommakt, men da unionen gikk i oppløsning og landet ble selvstendig, signerte de en ikke-spredningsavtale og leverte fra seg atomvåpnene. Et av verdens største felt Oljeeventyret begynte i Da gjorde sovjetiske geologer et stort funn like nord for det Kaspiske hav. Feltet ble kalt Tengiz, og selskaper fra USA, med Chevron i spissen, har siden 1990 vært sterkt engasjert i utbyggingen. Feltet inneholder mellom seks og ni milliarder fat utvinnbar olje, noe som gjør det til et av de ti største feltene i verden. Totalt er det mer enn 200 oljefelt i landet, men de tre største produsentene i dag er Uzen, Karachaganak og altså Tengiz. Store utfordringer Det er kaldt i Kasakhstan veldig kaldt, og om vinteren kan temperaturen komme helt ned i 50 minusgrader. I tillegg er Det Kaspiske hav veldig grunt. I området hvor Kashagan-feltet er, er dybden bare på tre til ni meter. Det har den konsekvensen at havet bunnfryser om vinteren. Å etablere rigger og bore under slike forhold er ikke enkelt. Man bygger derfor opp kunstige øyer som oljen skal pumpes opp til. Om sommeren er problemet det motsatte. Da er det høy temperatur som er utfordringen. I tillegg er reservoartrykket i Kashagan-feltet høyt, noe som ytterligere kompliserer boreprosessene. En kombinasjon av en rekke I 2000 fant imidlertid geologene noe som fikk dem til å sette kaffen i halsen, det største oljefeltet som er oppdaget de siste 30 årene. Feltet heter Kashagan og ligger i Det Kaspiske hav. Anslått tilstedeværende ressurser er på mellom 30 og 50 milliarder fat. Til sammenligning kan det nevnes at Norges totale ressurser er anslått til å utgjøre rundt 13 milliarder standard kubikkmeter, eller cirka 80 milliarder fat. Dette er inkludert over 20 milliarder fat som ennå ikke er funnet, men som man antar blir funnet. Så langt har vi produsert rundt 30 milliarder fat. Hvor mye som kan produseres av det resterende er usikkert. Man anslår at utvinnbare reserver for Kashagan-feltet er på rundt 15 milliarder fat. Produksjonsstarten for feltet har flere ganger blitt utsatt, men man har nå som mål å komme i gang med produksjonen i løpet av Ambisjonen er at man innen 2015 skal produsere 1,5 millioner fat olje i døgnet fra dette feltet alene. Hvor mye fossile reserver som finnes i Kasakhstan kan man bare spekulere i, men noen anslår at det kan være så mye som 120 milliarder fat. Olje- og gassutvinning i Kasakhstan er ingen enkel affære. Streng kulde og høyt reservoartrykk er med å komplisere produksjonen. utfordringer gjør at utvinningsgraden av feltet er relativt lav. Selv om feltet inneholder mellom 30 og 50 milliarder fat olje er det ikke sikkert at mer enn ni til 16 milliarder fat kan utvinnes. Ytterligere en utfordring har vært å få transportert oljen fra Kasakhstan til markedene i Vesten. Gjennombruddet som oljeeksportør kom imidlertid i 2001 da en 50 mil lang rørledning fra Tengiz til den russiske svartehavshavnen Novorossijsk ble åpnet. Man arbeider også med å etablere supplerende transportløsninger som skal øke kapasiteten og samtidig være uavhengige av Russland. Enorme muligheter Mulighetene i Kasakhstan er store, og så å si alt av olje- og gassrelaterte virksomheter banker nå på døren til landet for å ta del i eventyret. - Feltene som skal utvikles i Kasakhstan er gigantiske og det er klart at det her ligger gode muligheter også for norske selskaper, sier INTSOKs regionale direktør for Kasakhstan, Eva Ljosland. Hun forteller at alle typer leveranser som vi har på norsk sokkel, bortsett fra subsea- og andre dypvannsleveranser, er aktuelle. - Det handler egentlig bare om å komme seg inn, sier Ljosland. En rekke norske selskaper er allerede på plass i landet, og Aker Solutions er blant annet en av hovedentreprenørene på Kashagan-feltet. StatoilHydro har også et kontor, og det samme har Beerenberg. For å få innpass er man imidlertid nødt til å tilfredsstille de kravene som myndighetene stiller. Det gjelder både sertifiseringer, men også grad av lokalt innhold. - Myndighetenes krav er at det skal være halvparten lokalt innhold ved en feltutbygging. Dette gjelder ikke nødvendigvis hver underleveranse, men den totale utbyggingen. Tallet er heller ikke klart uttrykt. Vi forventer at lokalt innhold vil være et av flere kriterier ved anbudsvurdering, og vi oppfordrer våre partnere til å søke partnerskap med lokale selskap, og for øvrig skaffe underleveranser lokalt i den grad det går an, sier Ljosland. Referanser fra tidligere arbeid i land i området er også nyttig, men når det gjelder sertifiseringer, må alt skaffes fra Kazakhstan, ingen sertifikater fra naboland gjelder. Kontrakter utdeles både av operatørene av feltene, men for underleveranser også av hovedentreprenørene. Dette kan det være lurt å ha i bakhodet dersom man ønsker å få en fot innenfor i landet. - Man må også være klar over at det er utfordringer i forhold til kulturen i landet. Byråkratiet og hierarkiet er mye sterkere enn det vi er vant til, det gjelder både i det offentlige, men også i oljeselskapene. Ting tar derfor ofte litt lenger tid enn det gjør her hjemme, sier Ljosland.

3 04 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 innhold & LEDER Kasakhstan Fra kommuniststat til klondyke KUNDECASE Denholm Zholdas 5 BEeRENBERGere Hva synes du om Beerenbergs nye profil? KRONIKK Lev og jobb ansvarlig TEKNOLOGI Pyrogel XT og Cryogel Z B-INTERVJUET Kåre Willoch BEDRIFTSKULTUR Gro Hatleskog Prosjektnytt Rigger seg for tidenes heftigste sveisolatjobb Smånytt Etikk Rett eller galt er ikke alltid selvsagt B-SIDEN Tom Henning Øvrebø a n s v a r l i g u t g i v e r Beerenberg Corp. AS a d r e s s e Postboks 273 Slåtthaug 5851 Bergen t e l e f o n e-p o s t r e d a k t ø r Einar Sandal r e d a k s j o n Einar Sandal Roger Kjeilen Gro Hatleskog Torgeir Hågøy (Distinkt kommunikasjon) Bente Souter (Nor PR) d e s i g n o g p r o d u k s j o n Orangeriet AS Nor PR f o r s i d e f o t o Berit Roald / SCANPIX t r y k k Havel Trykkeri AS Morten Walde FOTO: fred jonny Vi skal forme fremtiden Norge er helt i verdenstoppen hva gjelder å tilrette legge for næringsvirksomhet og forretnings - utvikling. Etter mitt syn er de sosialdemokratiske tankesettene og politiske styringsmekanismene den viktigste forutsetningen for dette. Gjennom en velutviklet skole- og utdanningssektor som tilbyr utdanning for alle lag av befolkningen har næringslivet god tilgang på kompetanse. Gjennom et offentlig finansiert helsevesen som sikrer hele befolkningen lik rett til helsetjenester unngår næringslivet kostnadsdrivende forsikringsordninger for sine medarbeidere. Et velutviklet sosialt sikkerhetssytem for den delen av befolkningen som ikke er arbeidsfør i kombinasjon med relativt sett små lønnsforskjeller i forhold til resten av verden sikrer høy kjøpekraft i store deler av befolkningen. Dette gir åpenbart et kjøpekraftig marked som næringslivet nyter godt av når vi skal tilby våre produkter og tjenester i hjemmemarkedet. Kultur, arv og moraletiske verdier er således etter mitt syn selve limet i denne skandinaviske, sosialdemokratiske organiseringen av samfunnet. En av forutsetningen for å kunne videreføre den skandinaviske modellen er at grådighetskulturen holdes i sjakk, at vi alle er villig til å bidra for at også de de svakeste i samfunnet kan tilbys verdige levevilkår og ikke minst at alle betaler sin skatt med visshet om at nettopp ditt bidraget blir benyttet til beste for fellesskapet. For å kunne videreføre tankegangen om fellesskap til våre etterkommere er bekjempelse av korrupsjon kanskje den viktigste grunnsteinen. Korrupsjon er en kreftbyll som river ned all felleskapstenkning. Det finnes en rekke eksempler på land som har enorme naturressurser helt på høyde med hva vi har i Norge, men da i kombinasjon med en lav toleransegrense hva gjelder korrupsjon. Angola og Nigeria er et eksempel fra den 3dje verden, Mexico et annet fra det amerikanske kontinentet og Russland et nærmere og mer dagsaktuelt eksempel på stater som har et velutviklet problem hva gjelder korrupsjon. Felles for alle disse landene er at de sliter med store ulikheter i befolkningen, stor sosial nød i forhold til de rikdommene man besitter og ikke minst et demokratisk system som synes lite utviklet i forhold til de standarder den vestlige verden tilstreber. Etter mitt syn er det slik at hvis alle gjør litt, blir også lite gjort! Det gjelder å ta et klinkende klart standpunkt. Det har også Beerenberg tatt konsekvensen av. Hos oss er det nulltoleranse hva gjelder korrupsjon uansett hvilket geografisk område vi opererer i. Det er helt avgjørende for konsernets fremtid lokalt, og å spre slike holdninger er også avgjørende for hvilket samfunn vi ønsker å videreføre til våre etterkommere. Selskapet Beerenberg og dets 2000 medarbeidere skal således ikke bare være en del av det norske sosial demokratiet, vi skal også være med på å forme det fremtidige samfunnet med våre etiske holdninger og moralske standpunkter. Det er en innstilling som forplikter. For meg, for deg og for alle andre som har aktiviteter tilstøtende Beerenberg. Kåre Willoch sa en gang at det er langt kjekkere å ha vært statsminister enn å være det. Det er et fantastisk sitat. Jeg bruker å si at de som virkelig vil være konsernsjef i Beerenberg er sannsynligvis ikke den rette for jobben. Å ta ansvar i en fremskutt posisjon er ikke alltid enkelt. Det stille krav 24 timer i døgnet. Hvis man i etterkant av en ansvarsfull periode kan lene seg tilbake og se på epoken med glede har innsatsen og resultatene etter all sann synlighet vært tilfredstillende. Husk at historie fremdeles er den eneste eksakte vitenskap men at historien aldri gjentar seg, det er det bare historikerne som gjør. Slik er det for oss alle i Beerenberg. Hvis vi kan se tilbake på tiden vi har tilbragt i konsernet så langt med glede har innsatsen sannsynligvis vært konstruktiv og viktig. Hvis ikke gjelder det å engasjere seg, ta ansvar, tenke nytt, se framover og huske at det kommer en ny dag i morgen, med nye utfordringer og ikke minst nye muligheter. Morten Walde Konsernsjef, Beerenberg

4 06 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 kundecase 07 - Lar ikke denne sjansen gå forbi - Vi er et ledende Kasakhstansk selskap. Det er en posisjon vi har tenkt å beholde. Vi kommer derfor ikke til å lene oss tilbake og la andre selskaper ta oss igjen, verken når det gjelder ekspertise eller utstyr, sier administrerende direktør i Denholm Zholdas, Graeme Milne. Kasakhstan står foran sin største oppgangstid noen gang. Det Kasakhstanske selskapet Denholm Zholdas har ikke tenkt å la denne muligheten gå dem hus forbi. Sterkere sammen Denholm Zholdas ble etablert i 1999 da det britiske selskapet Denholm Industrial Services og det kasakhstanske selskapet Zholdas & Co slo seg sammen. Morselskapet er britiske Denholm Group Denholm, et privat selskap som ble etablert i 1866 og er eid av etterkommerne til John Denholm of Greenock. Siden sammenslåingen med Zholdas har selskapet hatt en formidabel vekst, og de er i dag ledende innenfor sine virksomhetsområder i Kasakhstan. - De to selskapene hadde jobbet sammen på Tengiz-feltet, og vi så etter hvert at vi ville stå sterkere sammen. Kombinasjonen av Denholms finansielle styrke og industrielle kompetanse, sammen med Zholdas lokalkunnskap og erfarne stab, har hjulpet oss til få den posisjonen vi i dag har, sier Milne. STOR AKTIVITET: Kraner er et vanlig syn i Kasakhstan om dagen. Landet har opplevd en voldsom oppblomstring etter at det fikk selvstyre i foto: istockphoto.com Har milliardambisjoner Antall ansatte har vokst kraftig og selskapet teller i dag rundt 2000 operatører innenfor en rekke ulike virksomhetsområder. Selskapet investerer også mye i utdanning av eget lokalt personell, og de har utdanningsopplegg innenfor ni forskjellige disipliner. Parallelt med veksten i antall ansatte og den generelle økonomiske utviklingen i landet, har Denholm Zholdas økt omsetning fra i overkant av to millioner dollar i 1999, til å passere 65 millioner dollar i Som for resten av de olje- og gassrelaterte selskapene i Kasakhstan har imidlertid oppturen nettopp begynt. Forventet vekst for de kommende årene er derfor intet mindre enn formidabel. - Vi kommer til å pushe vårt potensial og strekke oss enda lenger. Innen 2013 kan vi være et milliardselskap, sier Milne. Dette er Denholm Zholdas Denholm Zholdas ble etablert i 1999 da det britiske selskapet Denholm Industrial Services og det kasakhstanske selskapet Zholdas & Co slo seg sammen. Morselskapet er britiske Denholm Group Denholm, et privat selskap som ble etablert i 1866 og er eid av etterkommerne til John Denholm of Greenock. Selskapet opererer i Kasakhstan og tilbyr tjenester innenfor en rekke virksomhetsområder. Noen av de viktigste rørinspeksjon og testing, ventilservice og testing, industriell rengjøring, overflatebeskyttelse og isolering og stillas. Stor bredde og erfaring Denholm Zholdas tilbyr tjenester innenfor en rekke virksomhetsområder. Noen av de viktigste er rørinspeksjon og testing, ventilservice, industriell rengjøring, overflatebeskyttelse, isolering og stillas. Et eksempel på hva selskapet har gjort, var da de gjennomførte en av de største revisjonsstansene i Arbeidet inkluderte inspeksjon og høytrykks vannjetting av 160 fartøyer, internt og eksternt stillasarbeid på samtlige av disse, fjerning av gammel isolasjon og påføring av ny, maling og coating, installering av nye flare tips, samt forsyning av utstyret som krevdes under arbeidet. De møtte i tillegg en ny utfordring da 16 ekstra fartøyer skulle sandblåses og males. - Selv om vi bare fikk seks ukers varsel før oppstart og det oppstod ekstra arbeidsoppgaver underveis, fullførte vi på anslått tid. Oppdraget var en stor suksess, sier Milne. Strategiske allianser For å muliggjøre denne veksten, men også for å hele tiden få flere bein å stå på, ønsker Denholm Zholdas å inngå strategiske samarbeidsallianser med andre selskaper. De samarbeider i dag med flere internasjonale selskaper, og nylig signerte de en samarbeidsavtale med Beerenberg. Selskapene har hatt samtaler siden Atyrau Oil & Gas Exhibition i 2007, hvor man så at det kunne være strategisk lurt å inngå et samarbeid. Prosessen har blitt forsinket på grunn av Beerenbergs rebrandingprosess, men siden sommeren 2008 har Gary Kolderup og Roger Kjeilen fra Beerenberg og ledelsen i Denholm Zholdas jobbet tett for å komme frem til en god samarbeidsavtale. Samarbeidet vil først og fremst være om Benarx, brannbeskyttelse, stillas og tildekking, men muligheter ut over dette vil også diskuteres i hvert enkelt tilfelle. - Mulighetene i Kasakhstan er store, og vi så det derfor som formålstjenelig for begge selskaper med et samarbeid, sier Milne. Gode muligheter Etter at Kolderup i januar i år reiste til Kasakhstan har de to selskapene hanket inn et felles prosjekt for Karachaganak Petroleum Operating B.V. Prosjektet har en verdi på vel en million kroner. De har også ute tilbud på flere andre prosjekter. Mulighetene for at noen av disse kan gå inn vurderes som gode. - Ved å kombinere Beerenbergs verdensledende kompetanse på sitt felt, vår lokale kunnskap, ekspertise og suksess, så er vi over bevist om at begge selskapers muligheter i Kasakhstan bare er blitt forsterket, sier Milne. DENHOLM ZHOLDAS: Slik ser selskapets hovedkontor i Atyrau ut.

5 08 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 5 beerenbergere KRONIKK NR. 1 ÅRG. 1 B-magasinet 09 Hva synes du om Beerenbergs nye profil? Lev og jobb ansvarlig Lene Nygaard Gruppeleder HR Stavanger Håkon Taranger Opplæring Stavanger - Jeg synes den nye profilen er veldig bra. Jeg liker godt at den verken er glossy eller fancy, men solid. Navnevalget var litt overraskende, men når man får vendt seg til det så sitter det, og jeg føler at det gir et godt inntrykk, sier Taranger. Vi har alle ansvar, enten det er på jobb, i hjemmet eller i samfunnet forøvrig. Katastrofen rammer Fire dager inn i det siste arbeidsåret - høsten 2005, kom orkanen, kjent som Katrina. Dette endret alt. Igjen tok vi imidlertid ansvar og reist fra byen, det var uansvarlig å bli værende, selv om beredskapsplanen vår tilsa at Sjømannsprest/Daglig Leder skulle bli værende ved en eventuell evakuering. Denne gangen var det tvungen evakuering, Borgermesteren beordret alle å komme seg langt vekk. Katastrofen kom til å bli et faktum denne gang. Det var mange som ikke fulgte rådet fra de som satt med fagkunnskapen, de hadde vært gjennom en krise eller to før dette kom nok også til å gå bra. Det gikk ikke bra, 80 prosent av byen ble satt under vann og absolutt all kommunikasjon var satt ut av drift. Alle butikker, banker, bensinstasjoner var ødelagt eller stengt. Dette utløste panikkhandlinger, og man burde ikke gå inn byen ubevæpnet. - Jeg synes den nye profilen er røff, maskulin og moderne. Navnet Beerenberg må jeg bli vant med, men det gir assosiasjoner til krevende forhold, og det gjenspeiler jo mye av det vi holder på med, sier Nygaard. Inge Boge Prosjektleder - Jeg liker både navn og logo. Det klinger bra og det gir gode assosiasjoner. Det er i grunnen ikke noe jeg skulle ønske var annerledes, sier Boge. Randi Nordås fagleder, Lønn - Den nye profilen er røff, tøff og maskulin, men ikke så mye at jeg reagerer på det. Jeg ser også at den nye profilen åpner opp for grafiske muligheter som vi ikke hadde tidligere. Navnet liker jeg veldig godt, sier Nordås. Cathrine Brinchmann-Hansen Controller - Det tok litt tid å venne seg til den nye logoen, men nå synes jeg den er kjempetøff. Jeg synes hele profilendringen virker vellykket. Vi gir inntrykk av å være et litt røft firma, og jeg synes det er kjekt å fortelle andre hvor jeg arbeider.om resultat. Ola Johannes Jordal (34) jobber til daglig som HMS/K-direktør hos Beerenberg Corp. AS. Han er teolog av utdanning, og har tidligere jobbet som sjømannsprest i både Belgia og USA. I denne kronikken forteller Ola om sine erfaringer som den ansvarlige ved Sjømannskirken i New Orleans da orkanen Katrina herjet som verst i Om det brede ansvaret det er å skulle ivareta både sin egen familie, ansatte ved sjømannskirken, og norsk publikum generelt - alt på en gang. På jobb har vi ansvar for at oppgaver blir utført på best mulig måte, men også for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. I hjemmet har vi ansvar, for hus og kanskje familie. Vi er også medlemmer av samfunnet, og derfor medansvarlige for dette. Vi betaler skatt, velger landets ledere, er med i frivillig arbeid, bygger møteplasser for oss selv og de rundt oss, og er altså medansvarlige i både stort og smått. På vei ut Som nyutdannet prest flyttet jeg med kone og ett barn til Antwerpen. Her skulle jeg jobbe som kapellan på Sjømannskirkene i Benelux. Vi hadde en spennende tid i Belgia. Etter ett og et halvt år fikk vi imidlertid tilbud om å flytte til New Orléans, for øvrig verdens mest spennende by, for å jobbe på Sjømannskirken der. Dette var selvfølgelig kjempespennende, men var det ansvarlig å ta barnebarna så langt bort fra besteforeldre? Vi dro, ansvarlig eller ikke. Etter fem år ute stod vi ved et veiskille. Skulle vi reise hjem eller bli ett år til? Vi bestemt oss for å bli værende ett år til i sjømannskirkens tjeneste, før vi vendte nesene våre hjemover. Dette skulle bli året der vi skulle flyte på alt det arbeidet vi hadde lagt ned tidligere. Vi hadde vært ansvarlige og etablert gode rutiner, nyttige nettverk og mange gode venner. Endelig skulle vi få se fruktene av langsiktig og godt arbeid. Ola Johannes Jordal FOTO: Paul Bernhard Ny situasjon, nye oppgaver Vi evakuerte til Sjømannskirken i Houston, hvor vi og opprettet et evakueringssenter. Vi hadde navnene på over 200 nordmenn som befant seg i New Orléans i dagene før katastrofen. Hvor var disse nå? Dette var bare åtte måneder etter Tsunamien som rammet Phuket. Erfaringen derfra gjorde at man fikk inn en ny tekst på siste side i norske pass: Norske statsborgere som i krise- og katastrofe situasjoner er i utlandet, bør snarest mulig ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon. Du har nok ikke lest dette, og det hadde heller ingen av New Orléans 200 nordmenn gjort. Noen mente at det var uansvarlig ikke å melde fra til Det Norske Generalkonsulatet. Selv tror jeg at de fleste hadde nok med seg selv, og dermed ikke tenkte på at de var ansvarlige overfor andre enn seg selv. Ansvar i flere retninger I min jobb hadde jeg ansvar for menigheten og alle nordmenn jeg kjente til. Jeg hadde også ansvar for å rapportere til min norske arbeidsgiver, som ville vite hvordan det sto til med både folk og materielle verdier på eiendommen i New Orléans. Sist, men ikke minst, hadde jeg også et ansvar ovenfor min kone og våre tre barn deriblant minstegutten Matias som var ti uker gammel da vi evakuerte. Det var absolutt ingen drømmesituasjon å være evakuert, i alle fall ikke med småbarn, og det ble nok min kone som tok det største ansvaret for barna våre. Dette er min historie om ansvar. Jeg er bare en av 2000 ansatte i Beerenberg, alle med hver sine historier og sine opplevelser. Alle har vi tatt ansvar på ulike områder, og sammen viser vi ansvar for hverandre. Vi har også alle et ansvar for at Beerenberg fremstår som en foretrukket foretningspartner i alle situasjoner. Vis ansvar, ta ansvar lev og jobb ansvarlig.

6 10 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 1 teknologi 11 Verdens beste isolasjon Tradisjonell isolasjon trekker vann, den er tykk og den blir ødelagt dersom du tråkker på den. Produktene Pyrogel XT og Cryogel Z har egenskaper som overgår alt du har sett av isolasjonsprodukter tidligere. Vanlig isolasjon, som mineralull og AES-fiber, har mange gode egenskaper, men også helt klare begrensninger. En av svakhetene er at både mineralull og AES-fiber trekker til seg store mengder vann. Dette fører igjen til korrosjon på konstruksjonen den ligger utenpå. For å opprettholde ønsket temperatur må det ofte store mengder isolasjon til, noe som betyr tykke rør og dernest at det gjerne blir trangt om plassen. Dessuten er tradisjonell isolasjon sårbar for støt. Tråkker noen på den blir den ofte ødelagt. Et fjerde moment er at den som regel heller ikke kan benyttes om igjen ved en senere anledning. TYNN: Pyrogel er tynn, men isolerer bedre enn noe annet isoleringsprodukt. (Foto: Aspen Aerogel) NASA: Pyrogel har på grunn av sin enorme isoleringsevne blant annet blitt brukt i romdrakter. Pares med Beerenbergprodukter Produktene har en rekke bruksområder, og så langt er de blant annet blitt brukt innenfor fabrikkert isolasjon, LNG og kryogenikk, raffinerier og petrokjemiske fabrikkanlegg, subsearørledninger, innenfor romfart og det militære, innenfor byggebransjen, men også til bekledning og fottøy. Exxon Mobil har bestemt at de fra nå av skal bruke disse produktene på alle sine anlegg over hele verden. I Norge har produktene så langt hatt en begrenset utbredelse, men de har blitt brukt for eksempel både på Mongstad og Ekofisk. Beerenberg holder nå på å pare aerogelene med sine egen utviklede produkter, blant annet Benarx Cellular Glass XP, som er et passivt brann beskyttelses produkt. Ved å først påføre Pyrogel eller Cryogel isolasjon og deretter Benarx Cellular Glas XP, får man en isolering som både har de beste termiske egenskapene i verden, men også de beste egenskapene når det gjelder brannbeskyttelse. Produktene er nå inne til lydtesting og trolig kommer resultatene fra disse testene også til å være helt i toppskiktet. Ser man noen år frem i tid er det mye som tyder på at dette vil være de dominerende isoleringsproduktene innenfor olje- og gassbransjen. FAKTA Pyrogel og Cryogel er basert på et stoff som heter arerogel. Dette stoffet ble funnet opp i USA i Produktene har en ekstrem isoleringsevne og har derfor blitt brukt av NASA i romdrakter. Pyrogel XT er et vameisolerende produkt med temperaturspennvidde fra minus 40 grader til pluss 649 grader celsius. Cryogel Z brukes til kuldeisolering og har et temperaturspenn fra minus 273 til 93 grader celsius. Bruksområdene innenfor olje- og gassbransjen er mange. Fra NASA til Kokstad Svaret på hvorfor slik isolasjon fremdeles brukes er at det ikke har vært noen gode alternativet. Mange har prøvd å komme opp med alternative løsninger, men ingen har lykkes. I 1930 fant imidlertid noen kloke hoder i USA opp et stoff som heter aerogeler. Dette er et nanoporøst stoff som lages ved at man tørker en del gel under ekstreme forhold. Når den kjemiske oppløsningen fjernes sitter man igjen med det som best kan beskrives som oppblåst sand. Denne sanden har opptil 99 prosent porøsitet. Nanoporøsitetens langsomme varme og massetransport gjør at stoffet får en rekordlav termisk varmeledningsevne. Fra årene til 1980-tallet forsøkte flere større kjemikonsern å få til produksjon av aerogeler, men uten å lykkes. Det amerikanske selskapet Aspen Aerogel har imidlertid lykkes i sine forsøk og har nå videreutviklet stoffet slik at det har beveget seg ut fra laboratoriet til å bli et industrielt produkt. På grunn av sin ekstreme isoleringsevne har aerogeler blant annet blitt brukt av NASA i romdrakter. To typer aerogeler er nå tilgjengelig på det skandinaviske markedet gjennom Beerenberg, som i fjor høst sikret seg agenturene på produktene. Pyrogel XT er et vameisolerende produkt med temperaturspennvidde fra minus 40 grader til pluss 649 grader celsius. Cryogel Z brukes til kuldeisolering og har et temperaturspenn fra minus 273 til 93 grader celsius. Tynnere, sterkere og trekker ikke vann Fordelene med disse produktene er like mange som svakhetene ved de tradisjonelle løsningene. Dette er de isoleringsproduktene i verden med høyest isoleringsevne i forhold til en viss mengde masse. Det betyr at dersom man skal isolere for eksempel et rør så klarer man seg med langt tynnere isolasjonslag enn ved bruk av tradisjonell isolasjon. Har man et seks tommer tykt rør, hvor temperaturen på innsiden er 315 grader, ville man ved bruk av mineralull eller glassfiber vanligvis brukt 60 til 70 millimeter med isolasjon med en kapsling utenpå. Ved bruk av Pyrogel reduseres isoleringstykkelsen til 20 millimeter. Jo større dimensjoner man snakker om, jo større blir reduksjonen i tykkelse. En annen stor fordel er at verken Pyrogel eller Cryogel trekker vann. Glava har testet produktet og konkludert med at det trekker 1 prosent, noe som i praksis er lik null. Tradisjonell isolasjon trekker til seg bort i mot 100 prosent vann. Aerogelene slipper imidlertid ut damp, slik at det ikke oppstår kondens under isolasjonen. I en bransje hvor det årlig korroderer bort verdier for milliarder av kroner, vil disse produktene kunne bety formidable Special besparelser. Applications Stoffene er også svært motstandsdyktige mot trykk og slag. Får Overwrap System tradisjonell isolasjon Most hot insulation press materials på seg used er today den som will eventually become wet, resulting in oftest ødelagt. Pyrogel og Cryogel har ingen heat and energy loss, poor process control, forringelse verken and corrosion. om de This skulle problem can bli be tråkket fixed by på eller wrapping a single layer of 10 mm Pyrogel XT bli lagret sammen med andre rør og komponenter with metal jacket over the existing insulation før montering. and Det jacketing. betyr The også Pyrogel at XT preisolering overwrap er drives moisture out of the wet inner layers, en mulighet. Dessuten er påføringsprosessen resulting in improved thermal performance vesentlig enklere and reduced enn ved operating tradisjonell costs. It also isolering. decreases the outer surface temperature, Med tradisjonelle helping metoder to protect your er personnel. det ofte både fem og seks ulike komponenter som legges utenpå High Temperature Composite System hverandre før High jobben temperature er gjort. applications Ved require bruk higher av Pyrogel insulating values. Most high temperature eller Cryogel er det nok med montering av dette insulation materials (ceramic fiber, mineral stoffet alene. Man wool, etc.) påfører have to be bare applied så in mange extremely lag som large thicknesses to achieve such values. But man trenger for å få ønsket isolering. Produktene for reasons such as space constraints and kommer på lagringseffektive economics, thick insulation ruller, might not dermed work. blir In these cases, Pyrogel XT can be used in det også store besparelser combination with the når other det materials gjelder to logistikk og frakt, samt substantially at det er reduce mindre the total å thickness. ha kontroll over. Beregninger som Aspen Aerogel har gjort viser at man kan redusere lagerkapasiteten med mellom fem og seks ganger. Pyrogel XT 20 mm (0.8 ) ISOLERINGSEVNE 6 pipe at 600 F (315 C) Expanded Perlite All four designs provide same level of thermal efficiency. Calcium Silicate Mineral Wool or Fiberglass Illustrasjonen viser hvor mye isolasjon som må til for å oppnå ønsket effekt. Den tynne gule isolasjonen til venstre, som dekker halve røret, er Pyrogel XT. Den lyseblå er tilsvarende isoleringsevne med ekspandert perlitt, den brune mineralull eller glassfiber og den øverste til høyre er kalsiumsilikat. Som illustrasjonen viser er tykkelsen på isolasjonen i alle tilfeller mer enn halvparten så tynn. (Illustrasjon: Aspen Aerogel)

7 12 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 B-INTERVJUET 13 - Jo bedre det går, jo større blir grådigheten Oppgangstider er en påkjenning for næringslivets moral. Kåre Willoch FOTO: Berit Roald / SCANPIX

8 14 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 b-intervjuet 15 Det er en tendens at den moralske motstandskraften blir svekket når ting går veldig bra, sier Kåre Willoch. Kåre Willoch (80) er en av våre aller mest respekterte politikere. Han ledet partiet Høyre fra 1970 til 1974, var parlamentarisk leder og var Norges statsminister fra 1981 til Det er nå 20 år siden han formelt gav seg som toppolitiker. Likevel er han fortsatt en aktiv deltaker i samfunnsdebatten. Han har helt klare oppfatninger om hva som forårsaket den finansielle krisen som nå skyller over verden. - Grådighet. Det er liten tvil om at kortsiktighet, uforstand og mangel på etikk er en av årsakene til den krisen vi nå ser, sier Willoch. Nedsatte moralske evner Ballen begynte å rulle i USA og har så spredd seg til hele verden. For å illustrere sitt eksempel viser Willoch til noe Charles B. Morris, som har lang fartstid fra Wall Street, skriver i sin siste bok: banksjefers grådighet og ønske om kjempebonuser gjorde at de ikke ønsket motforestillinger mens de styrte bedriftene sine mot stupet.. I fjor (2007) betalte finanshusene i New York ut 60 milliarder dollar i bonus til sine ansatte. Lehman Brothers alene ga sine 6 milliarder dollar. I høst (2008) gikk banken konkurs. - Dette er bunnløs umoral, som har medvirket til overveldende ulykker for millioner av mennesker, sier Willoch. Men grådighet og uforstand kjenner ingen landegrenser, og Norge er ifølge Willoch heller ikke fri for slike problemer. - Det er flere lignende eksempler her hjemme, om enn i mindre målestokk. Se bare på Acta og Terra-skandalen, ja endog DnB Nor. Det ser ut til at oppgangstider svekker den moralske motstandskraften. Når så meget går, så går enda mer, virker til å være moralen noen lever etter, sier Willoch. Finanskrisen kan bedre moralen Det finnes en rekke definisjoner av hva etikk er, men et sentralt moment er evnen til å sette andres interesser foran den personlige egennytten. - En side av dette er medarbeidernes evne til å sette bedriftens interesser foran egen persons, kort sagt lojalitet. Men når flere arbeidsgivere viser mindre lojalitet mot sine ansatte, bør man ikke bli overrasket om lojaliteten svikter begge veier, sier Willoch. Han mener at man heller ikke skal undervurdere virkningene av at for eksempel Norsk Hydro ga sine ledere en opsjonsordning som betød at høyere oljepris ga dem mange uventede millioner. - Når noen kommer opp i viktige posisjoner, som for eksempel styrer i store konserner, kan det virke som de mister kontakt med alminnelige menneskers virkelighet. En virkelighet som er en avgjørende forutsetning for det sosiale samhold som samfunnet er avhengig av, sier Willoch, som påpeker at han ikke mener at dette ene og alene er årsaken til finanskrisen. - Men slike forholde var sterkt medvirkende, sier den tidligere statsministeren. Dersom hans betraktninger stemmer, skulle man tro at moralen hadde gode vekstforhold akkurat nå. Finanskrisen har fått en rekke selskaper til å gå overende, og flere titalls tusen mennesker har mistet jobbene sine. Det er definitivt ikke snakk om oppgangstider for øyeblikket. - Man skal ikke se bort fra at finanskrisen kan styrke næringslivets moralske bevissthet. Det er med andre ord aldri så galt at det ikke er godt for noe. Dette er ikke noen anbefaling av kriser, men de kan altså ha sine virkninger, sier Willoch. Må reguleres Som politiker var Willoch en ivrig forkjemper for en mer konservativ og markedsliberalistisk politikk, og under hans lederskap vokste partiet til å bli landets nest største. Da Høyre tok over makten i 1981 var partiets visjon å skape et mer åpent samfunn med mindre offentlig detaljstyring og regulering. Den offentlige inngripen skulle begrenses. Det betyr ikke at han er for fullt frislipp. Markedskreftene må ifølge ham reguleres, også gjennom etiske retningslinjer. - Etikken skal sette grenser for de midler man kan bruke i jakten etter lønnsomhet. Etikken skal sikre at det lønnsomme samfunn ikke blir vunnet på bekostning av det gode samfunn, som det tydeligvis er vanskeligere å få til enn det rike samfunn. Samfunnet er avhengig av gode holdninger, av god etikk. Man kan ikke vente god etikk i lavere grader i samfunnet, hvis man ser at ledere setter snevre interesser foran samfunnets, sier Willoch. Mye å glede seg over Selv om mange ledere er grådige og ser ut til å tenke mest på sin egen lommebok, eller i alle fall gjorde det før finanskrisen kom, er det ifølge Willoch også mye å glede seg over i norsk næringsliv. - Jeg er ikke av dem som mener at alt var mye bedre før. Det er ikke så lenge siden Vesten så på vår vestlige moral som overlegen de fleste andre, og derfor ønsket mange å få fradrag ved skattelikningen for kostnader til korrupsjon i andre land. I dag kan vi trekke på smilebåndet av dette, men poenget mitt er at det går fremover. Et slik ønske er selvfølgelig helt utenkelig i dag, sier Willoch. Han mener også at det finnes en rekke flotte næringslivsledere som går foran med gode eksempler. - Ta for eksempel Trond Mohn som kontinuerlig deler ut av sitt overskudd til samfunnsnyttige formål. Et annet eksempel, blant flere, er Olav Thon. Han har varslet at hans imperium går til allmennyttige formål. Det viser en kombinasjon av næringsdyktighet og samfunnsengasjement som vi trenger, sier Willoch. Det er liten tvil om at uforstand og mangel på etikk er en av årsakene til den krisen vi nå ser. STARTEN: Lehman Brothers gikk konkurs høsten KRITISK: Kåre Willoch er svært kritisk til mange selskapers kynisme og mener at mangelen på etikk er en av grunnene til krisen verden nå går gjennom. Foto: Mary Altaffer / AP Foto: Knut Falch, SCANPIX

9 16 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 Etikk 17 - Våre etiske retningslinjer skal forankres i hele organisasjonen Hva tror vi på? Beerenberg har jobbet lenge med å utarbeide etiske retningsliner for selskapet. Men slike retningslinjer er lite verd, dersom de ikke er godt forankret i organisasjonen. gro hatleskog hr-direktør i beerenberg Foto: Paul Bernhard - Det er viktig at alle forstår at vi ikke har utarbeidet et sett med etiske retningslinjer bare for at det er noe vi må ha. Etterlevelse av etiske retningslinjer betyr faktisk noe for selskapets forretningsdrift og omdømme, sier HR-direktør i Beerenberg, Gro Hatleskog. Handler om bevisstgjøring Selskapet har derfor brukt en del tid og ressurser på å utarbeide et sett med etiske retningslinjer (Code of Conduct). Retningslinjene skal veilede selskapets ansatte i hvordan en skal oppføre seg når en representerer Beerenberg. Reglene er de samme om en arbeider på Kokstad eller i Stavanger, eller om en er på tjenestereise i Kuala Lumpur. - Dette er regler som sier noe om hvordan vi skal oppføre oss og hva vi kan tillate oss som ansatte i Beerenberg. Konsekvensen av å ta snarveier er gjerne at det slår tilbake på en selv, og det kan i verste fall skade selskapet. Det handler i bunn og grunn om å bevisstgjøre medarbeiderne slik at de tenker gjennom hva de gjør før de handler, nærmest en slags risikovurdering, sier Hatleskog. Tre trinns implementeringsprosess Retningslinjene er på plass, men på mange måter er det nå den store jobben begynner. Nå skal retningslinjene forankres i organisasjonen, slik at samtlige er klar over hvilke regler som gjelder, og enda viktigere, tar dem på alvor. For å få til dette har Beerenberg lagt opp til en tretrinns implementeringsprosess. - Det første vi må gjøre er å trene ledelse og annet nøkkelpersonell i ulike dilemma som kan oppstå. Det vil være ekstra viktig at våre ledere og andre nøkkelpersoner forstår og etterlever verdiene, skal øvrige ansatte gjøre det samme. Her er det viktigste hva vi gjør, ikke hva vi sier at vi skal gjøre, sier Hatleskog. Må signere Videre er det laget en folder i lommeformat som alle ansatte skal få. Den vil både være på norsk og engelsk og om nødvendig også andre språk, slik at samtlige av selskapets ansatte skal forstå innholdet. Det blir også informert om retningslinjene på intranett, samt at det blir tema på HMS-dager. - Vår utfordring er at mange av våre ansatte er ute på prosjekter og dermed er de vanskelige å få fatt i. Ved å ha dette som månedens tema på HMSmøter, som arrangeres i prosjektene, håper vi å løse dette problemet, sier Hatleskog, som legger til at planen er å gjennomføre dette i august. I tillegg er det planlagt å gjennomføre en sign off -prosess hvor alle ansatte må signere på at de har mottatt og forstått selskapets etiske retningslinjer. Dette kan for eksempel gjøres via elektroniske spørreundersøkelser. - Retningslinjene vil også bli lagt ved ansettelses kontrakten når vi ansetter nye medarbeidere. De må dermed signere på at de aksepterer og har forstått retningslinjene, sier Hatleskog. Konsekvensen av å ta snarveier er gjerne at det slår tilbake på en selv, og det kan i verste fall skade selskapet. Det første vi må gjøre er å trene ledelse og annet nøkkelpersonell i ulike dilemma som kan oppstå. Vedlikehold Når samtlige ansatte har fått med seg retningslinjene, må de vedlikeholdes slik at de ikke glemmes. Dette vil blant annet skje gjennom periodiske informasjonsskriv der toppledelsen setter fokus på spesielle tema eller etterlevelsen av de etiske retningslinjene. - Vi vil også opprette en egen stilling som såkalt compliance-officer. Blant annet vil denne stillingen ha som ansvar å bistå den enkelte i aktuelle etiske problemstillinger som en kan stå overfor. Ved spørsmål skal nærmeste overordnede eller compliance-officer kontaktes, sier Hatleskog. I tillegg vil det bli utarbeidet en overordnet plan for vedlikehold og kontroll av de ansattes kunnskap om og forståelse av innholdet i Beerenbergs etiske retningslinjer. En varig prosess Å integrere og skape forståelse for et sett med nye retningslinjer er ikke noe som er gjort over natten. Det krever systematisk arbeid over lang tid. - Verdiarbeid i en bedrift er en langvarig prosess, og en kan vel egentlig aldri slå seg til ro med at en er i mål, sier Gro Hatleskog. Hvordan utøver vi ledelse? Hva er riktig/galt? Hvordan skal vi oppføre oss? Hvordan skaper vi resultater? Hvordan forholder vi oss til hver andre? Hvordan forholder vi oss til omverdenen?

10 18 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 Etikk Tapet av omdømme er det verste Det er viktig at tonen fra ledelsen er i tråd med selskapets retningslinjer. b-quiz foto: istockphoto.com De økonomiske konsekvensene av å bli tatt for korrupsjon og annen uetisk forretningsadferd kan svi, men omdømmeskaden kan være den mest alvorlige konsekvensen. - Man risikerer å tape sitt gode navn og rykte. Ofte blekner de økonomiske sidene ved selve hendelsen, og straffen som følger, i forhold til det omdømmetapet man opplever som en følge av å bli involvert i en korrupsjonsskandale, sier partner og leder for PricewaterhouseCoopers granskingsenhet, Helge Kvamme. Store konsekvenser Kvamme er en av landets fremste korrupsjonseksperter og har blant annet bistått StatoilHydro med trening og opplæring av ledere innen antikorrupsjon. Ifølge ham finnes det flere eksempler på at selskaper har gått overende på grunn av tvilsom etisk oppførsel og korrupsjon. Som regel er det ikke først og fremst de direkte økonomiske faktorene som er årsaken. - Ett eksempel, og starten på en rekke internasjonale skandalesaker, er Enron-saken i USA. Den tok knekken ikke bare på Enron, som ett av verdens største selskaper, men også andre virksomheter som ble berørt, blant annet revisjonsselskapet Arthur Andersen. Et nasjonalt eksempel, og den første av flere skandalesaker her hjemme, er Finance Credit-skandalen, som fikk store konsekvenser for involverte virksomheter, sier Kvamme. Noe skjedde i 2001 Han mener at det skjedde noe da vi entret det 21-århundre. Enron-saken var den første internasjonale korrupsjonssaken. Etter den har lignende saker, også i Norge, om enn i noe mindre skala, kommet nesten som perler på en snor, både i privat og offentlig sektor. Kvamme sier at dette har medført at Norge, som en rekke andre land, har strammet inn regulatorisk når det gjelder anti-korrupsjon, for eksempel ved at: Straffeloven definerer korrupsjon strengt. Skadeserstatningsloven ble tillagt en egen bestemmelse om korrupsjon 1. mars 2008 med krav om aktive preventive tiltak internt i virksomhetene for å unngå økonomisk ansvar for ansattes korrupsjon. Arbeidsmiljøloven krevde pr 1. januar 2007 at alle virksomheter har en intern varslingsordning. Regjeringen uttalte 23. januar 2009 i Stortingsmelding nr. 10 ( ) om virksomhetenes samfunnsansvar, at den forventer at norske selskaper aktivt motarbeider korrupsjon. - Det vil også bli foreslått ytterligere lovgivning der selskapene må rapportere på bruken av etiske retningslinjer internt i virksomheten, sier Kvamme. KORRUPSJONSEKSPERT: Helge Kvamme er leder for PricewaterhouseCoopers granskingsenhet og mener at KORRUPSJON er et tema alle bedrifter bør ta svært alvorlig. (Foto: PWC) En ekstra dimensjon Korrupsjonssaker får ofte stor oppmerksomhet fordi slike saker har en ekstra dimensjon ut over det rent økonomiske og strafferettslige. Det handler om virksomhetenes samfunnsansvar. - Det er viktig å bekjempe korrupsjon av flere grunner. Det utfordrer blant annet både rettsstaten, demokratiet og en uavhengig og objektiv offentlig sektor. Korrupsjon kan også medføre forskjellsbehandling, sosial urettferdighet og konkurransevridning, samt at korrupsjon i et globalt perspektiv, er blant de største hinder for sosial og økonomisk utvikling i den tredje verden, sier Kvamme....retningslinjene skal veilede hver enkelt medarbeider i møte med etiske dilemmaer. Et styringsverktøy Det viktigste man kan gjøre for å forhindre slike skandaler, er å være seg bevisst at virksomheten faktisk kan komme i etiske dilemmasituasjoner og å forberede seg på håndteringen av slike. Man må derfor utarbeide et sett med etiske retningslinjer som fungerer som styringsverktøy for løse dilemmaer på best mulig måte. - Retningslinjene bør gjenspeile en systematisk refleksjon over hva som skal være rett og galt i virksomhetens omgang med forretningsforbindelser. Disse retningslinjene skal veilede hver enkelt medarbeider i møte med etiske dilemmaer, sier Kvamme. Det er i følge ham viktig at retningslinjene er løsningsorienterte, men samtidig tydelige i forhold til hvor grensene går når det gjelder fordeler, gaver og representasjon. - Skal man basere virksomhetens etikk på den enkelte medarbeiders tro på hva som er rett og galt, uten slik veiledning, vil man være utsatt for en vesentlig omdømmerisiko hver eneste dag, sier Kvamme. Han påpeker at det bør være en solid buffersone mellom hva som er strafferettslige grenser og de grenser som bedriftens etiske regelverk setter. Krever trening En ting er imidlertid å ha et etisk regelverk. Noe helt annet er å få de ansatte til å leve etter det. For å få det implementert og under huden, må de trenes i å tenke riktig. Dilemmatrening er derfor en sentral del av det å integrere slike etiske retningslinjer i en virksomhet. - Det er viktig at tonen fra ledelsen er i tråd med selskapets retningslinjer. Både ledelse og beslutningstakere må derfor trenes i hva som er rett og galt og etisk forsvarlig. Å gå gjennom aktuelle og vanskelige dilemmaer er en svært nyttig måte å gjøre dette på, sier Kvamme. Han mener at alle ansatte bør få trening og opplæring. Hvor omfattende vil variere avhengig av virksomhetens risikobilde, men det finnes eksempler på store selskaper som har gjennomført slik dilemmatrening med alle ansatte, blant annet ved bruk av e-læringsverktøy. - Dette er en del av virksomhetens styring og kontroll. Har man kurset samtlige, så vet man også at samtlige kan noe om slike utfordringer. Dermed har man redusert risikoen for at etisk tvilsomme episoder skal finne sted, sier Kvamme. 1. Hvilket land kommer skiløperen Vladimir Smirnov fra? 2. Hva er anslåtte utvinnbare reserver fra Kasaghan-feltet? 3. Hvor mange kontorer har Beerenberg i Kasahstan? 4. Hvilke to land stammer firmaet Denholm Zholdas fra? 5. Utenfor hvilket kontinent ligger det som kalles subsea-kysten? 6. Hvor mange prosent vann trekker Pyrogel og Cryogel? 7. Hva heter Beerenberg Frontiers kutteverktøy for foringsrør? 8. Hvilket yrke har Helge Kvamme? 9. Hva heter hovedstaden i Kasakhstan? 10. Rangert etter areal - hvilket nummer i rekken er Kasakhstan? Delta i vår Quiz og vinn 5000 kroner til et godt formål som du velger. Kanskje idrettslaget ditt trenger nye drakter, eller kanskje er det instrumentene til korpset som er modne for utskifting? Hva og hvem du ønsker å bruke pengene på er opp til deg, alt vi krever er at de blir gitt til noen som trenger dem. Svarene på Quizen sender du til: innen 30. juli 2009.

11 20 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 tjeneste i fokus Rigger seg for tidenes heftigste sveisolatjobb SVEISOLAT: Beerenbergs sveisolater er hele tiden under utvikling, og leder av Beerenbergs sveisolatdivisjon, Tom Lyngdal, mener at det er svært få typer prosjekter som ikke kan gjennomføres ved hjelp av et sveisolat. Øker tilstedeværelsen i Kasakhstan Avdelingsleder Engineering, Kjell Rune Birkaas skal bemanne bedriftens nye kontor i Aktau i Kasakhstan fra midten av juli. 150 kilo sveisefuge og et ti meter høyt habitat er noen av ingrediensene i det som blir tidenes største sveisolatjobb. STATFJORD B: Kran 3 på plattformen skal til høsten byttes ut. Ved hjelp av Beerenbergs sveisolat kan jobben gjennomføres uten å stanse produksjonen. Foto: Øyvind Hagen, StatoilHydro - I løpet av en uke skal fire mann sveise dag og natt, 24 timer i døgnet. Til sammen kommer det til å bli sveiset mellom 130 og 150 kilo sveisefuge, sier leder av Beerenbergs sveisolatdivisjon, Tom Lyngdal. I september skal kran 3 på Statfjord B byttes ut. Arbeidet skal, ved hjelp av Beerenbegs Sveisolatløsning, gjennomføres uten produksjonsstans. Det er flere måneder til jobben skal gjennomføres, men forberedelsene er for lengst godt i gang. - Dette er en heftig jobb som krever mye for beredelser. Noe lignende har aldri blitt gjort før ved hjelp av et habitat, sier Lyngdal. Enormt strømforbruk Et Sveisolat består av et habitat (selve teltet), overvåkningsenhet (MGD) og operatør. På grunn av store krav til sikkerhet, leverer Beerenberg aldri ut bare selve habitatet. Et standard habitat er på to ganger to meter, og Beerenberg har, dersom man gjør samtlige habitat om til standardhabitater, cirka 400 slike. På Statfjord B er det imidlertid ikke de minste habitatene som skal monteres. Det største blir ti meter høyt, 6 meter bredt og 8 meter dypt. - Operasjonen er krevende. Energibehovet vil være enormt, sier Lyngdal. For å få nok strøm til å kunne gjennomføre oppdraget har Beerenberg utviklet en spesialdesignet power unit. Disse unitene vil kobles direkte mot platt formen, men de vil bli styrt av MGD. - På grunn av disse uniten kan vi ta ut 600 kw i stedet for 40 som vi ville fått dersom vi hadde gjort det på vanlige måte. Uten denne enheten ville det vært så godt som umulig å gjennomføre denne jobben, sier Lyngdal. Noe lignende har aldri blitt gjort før ved hjelp av et habitat. Stor varmeutvikling Under operasjonen vil varmeutviklingen være enorm. I tillegg til selve sveisarbeidet vil sveiseområdet blir forvarmet til mellom 600 og 700 grader. - For å bli kvitt den voldsomme varmen som uvikler seg under arbeidet, er habitatet nødt til å være ti meter høyt. Temperaturen vil bli holdt nede ved hjelp av fire kraftige vifter som også sørger for å skape et overtrykke inne i teltet, sier Lyngdal. På utsiden av habitatet vil en av Beerenbergs egenutviklede Benarx-produkter, en Benarx FWH, bli montert. Firewallen skal monteres opp foran en gass skip, og vil fungere som en eksta barriere, mellom gass skip og habitat. - Dette er altså en jobb hvor vi får kombinert flere av våre fagområder, sier Lyngdal. Rammekontrakt med Aker Solution Beerenbergs sveisolatdivisjon opplever for tiden svært god etterspørsel etter sine tjenester. Et eksempel er en nylig inngått rammeavtale med Aker Solution. Dette er en viktig avtale for Beerenberg. - Vi har hatt rammeavtale med Aker Solutions i mange år, men det spesielle nå er at vi har inngått en avtale som går over år. Tidligere har vi hatt avtaler som har vart i ett år om gangen, sier Lyngdal. Dette gir Beerenberg forutsigbarhet og mulighet til å gjøre investeringer fordi man har en viss formening om hva som kommer av oppdrag. Verdien på kontrakten over hele femårsperioden er på rundt 100 millioner kroner. - Kontrakten gjelder for Aker Solutinons offshore og onshoreaktiviter og det ligger ingen begrensninger i den. Det betyr at vi, som en fast leverandør til Aker Solution på denne tjenester, også kan komme til å entre markeder som for oss er nye, sier Lyngdal. Muligheter i Singapore Beerenberg har gjort salgsfremstøt i Singapore Dette har resultert i mange nye forespørsler. Vi har også i denne regionen muligheter til å gjøre ting sammen med Aker. - Men dette er for tidlig å si noe om dette ennå, men det jeg kan si er at i markedet rundt Singapore, så er Sveisolat,et produkt som er blitt lagt merke til. Når man så vet at bassenget rundt Singapore er dobbelt så stort som her hjemme, så sier det seg selv at det er gode muligheter i dette området, sier Lyngdal. Green Turtle sluttmonteres Green Turtle, Beerenberg Frontiers revolusjonerende kutteverktøy for conductorer sluttmonteres i disse dager i Port of Iberia i Louisiana USA. Alle seksjonene settes nå sammen, før de avsluttende testene. Green Turtle skal settes i produksjon innen kort tid. Nytt kontor i Atyrau Gary Kolderup er nå på plass i bedriftens nye kontor i Atyrau i Kasakhstan. Dermed har Beerenberg nå kontorer i begge de to store oljebyene i landet. God HMS på Ekofisk Overflategruppen på Ekofisk har passert 200 dager uten en eneste rapporterbar hendelse. Bedre verktøy for arkitektavdelingen Arkitektavdelingen i Beerenberg tar nå i bruk ny programvare for å utarbeide innredningsog designkonsepter. Dette muliggjør bedre oversikt og kontroll underveis, og vil gjøre selskapet bedre i stand til å møte morgendagens utfordringer innen utforming og design av områder.

12 22 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 1 Etikk 23 Rett eller galt er ikke alltid selvsagt Kan man sitte i styret i en bedrift som er inne og konkurrerer om oppdrag for Beerenberg? Hver og en av oss kan komme i situasjoner hvor vår etiske vurderingsevne blir satt på prøve. Men det er ikke alltid like lett å vite hva som er rett eller galt. Som ansatt i en bedrift, men først og fremst som menneske, må man hele tiden gjøre noen valg. Noen valg er trivielle og får derfor ingen nevneverdige konsekvenser. Andre valg kan gå ut over egen integritet, men også skade omdømmet til selskapet du jobber for. Derfor er det viktig at alle har klart for seg hva som er Beernebergs etiske retningslinjer. Der står det hvilken etisk standard vi forventer at våre ansatte skal holde. Men ikke alle situasjoner man kommer opp i har noe tydelig svar på hva som er rett utgang. Her er en del eksempler på situasjoner som kan oppstå og som man derfor bør ha tenkt igjennom. Kan man bruke forretningsforbindelser til å oppnå private fordeler? 1) Middager og gaver La oss si at du er ansvarlig for å kjøpe inn materiell til bedriften. Selskapet du pleier å kjøpe materiellet hos ringer deg og forteller at de har fått inn en del nye produkter som du må komme å ta en kikk på. Det kan være at noe av det kan være aktuelt for din bedrift. Du setter deg på flyet og reiser for å besøke bedriften. Når synfaringen er over har du ennå ikke bestemt deg for om produktene er noe for dere. For å avslutte dagen inviterer imidlertid bedriftens salgsrepresentant deg med ut på en bedre middag på en av byens beste restauranter. Du vil ikke være uhøflig, dessuten må du ha mat før du reiser hjem. Litt relasjonsbygging er heller ikke dumt. Du lar derfor dem betale for både middag og drikke. Er det greit at de betaler? Burde du ikke heller betalt regningen selv, eller skulle du takket høflig nei til salgssjefens invitasjon? Svaret er at dette er på grensen av hva som er greit. For det første blir man påspandert i forbindelse med en mulig kontrakt, og middagen kan derfor bidra til en følelsesmessig forpliktelse overfor den andre parten. For det andre er restauranten en av byens beste og dermed ikke det som defineres som innenfor rimelighetens grenser. Det beste hadde kanskje vært å bli med, men å betale mat og drikke selv. Å bli påspandert en middag etter at man for eksempel har vært på kurs, eller hatt annet faglig innhold, er som regel innenfor det som regnes som akseptabelt. Et annet problemområde er julegaver. Er det greit å ta i mot den tradisjonelle vinflasken eller konfekten? Beerenberg mener at man kan motta gaver så lenge verdien ikke overstiger 200 kroner, men som en hovedregel skal slike gaver loddes ut blant de ansatte. Det vil si at man som regel kan takke ja til en flaske vin, men ikke en kasse vin. Er det uhøflig overfor giver og kulturen i landet sier at dette er vanlig, så kan man takke ja, men da skal gaven gis videre til Beerenberg. Får man gaven i forbindelse med en kontraktssituasjon vil alle typer gaver være uetiske. Kommer imidlertid gaven som en takk for et bidrag, for eksempel et foredrag, så stiller det seg også annerledes. 2) Personlige fordeler Beerenberg har kundeforhold til mange leverandører. Dette er en relasjon det som privatperson kan være fristende å dra nytte av. La oss for eksempel si at selskapet nettopp har gjort en større rehabilitering og dermed kjøpt inn en rekke nye møbler. For møbelbutikken resulterte dette i en voldsom omsetningsøkning, noe de selvfølgelig er svært glade for. Du trenger selv en ny sofa og er ute etter å få den så billig som mulig. Du sjekker mange butikker, også den selskapet brukte da de handler møbler. Du snakker med salgsansvarlig i selskapet og får vite hvem det er som har håndtert salget hos butikken. Du tar en telefon, sier hvem du er, hvor du jobber og hva du er på jakt etter. Resultatet er at du får 30 prosent rabatt på sofaen, noe du ikke hadde fått dersom du ikke hadde opplyst om at du jobbet i Beerenberg. Kan man bruke forretningsforbindelser til å oppnå private fordeler? Er det greit med en sofa til kroner, men dersom vi hadde snakket om en bil til så hadde det stilt seg annerledes? Dette er ikke greit. Som ansatt skal man ikke utnytte sin stilling for å få private fordeler. Hadde møbelbutikken kommet med et generelt tilbud til samtlige ansatte i Beerenberg, ville situasjonen imidlertid vært en annen. 3) Eierskap og styreverv Mange sparer i aksjer og noen har til og med en egen aksjeportefølje som de forvalter på egenhånd. Flere av selskapene Beerenberg jobber for og samarbeider med er børsnoterte eller mulig å få fatt i eierandeler i. Går det bra for disse selskapene vil det med andre ord påvirke aksjeeierens private økonomi i større eller mindre grad. Er det greit å eie aksjer i selskaper som sam arbeider med Beerenberg? Konklusjonen er at dette er greit så lenge det dreier seg om aksjefond og mindre porteføljer. Har man imidlertid store eierandeler og dermed klare egeninteresse av at det går bra for et selskap, så bør saken tas opp til diskusjon. Et annet eksempel er styreverv. Kan man sitte i styret i en bedrift som er inne og konkurrerer om oppdrag for Beerenberg? Man kan da sitte inne med informasjon som kan brukes til dette selskapets fordel og som dermed kan sikre dem kontrakten. På den annen side er det ikke styret som tar de daglige beslutningene, det er det ledelsen i selskapet som gjør. Styret sier bare noe om retning og mål. Er det dermed greit å ha slike verv utenfor jobben? Dette er en situasjon som må vurderes nøye. Det er også svært viktig at den som har styrevervet, er helt åpen om det og legger et løp ut fra det. Tenk før du handler Eksemplene viser at man kan komme opp i mange situasjoner hvor det er viktig at man tenker nøye gjennom situasjonen før man tar et valg. Spørsmål alle ansatte derfor må tenke nøye gjennom er: Har jeg tenkt nøye gjennom innholdet og eventuelle konsekvenser av beslutningen? Føles beslutningen riktig? Hvorfor er dette en god beslutning? Er det i samsvar med Beerenbergs verdier og interesser? Er det i samsvar med Beerenbergs etiske regler? Er beslutningen lovlig? Vil beslutningen kunne ha negative konsekvenser for Beerenberg? Vil du bli brydd dersom andre får kunnskap om beslutningen? Tåler beslutningen å bli omtalt i avisen? Hva ville en annen fornuftig person gjort? Finnes det andre handlingsalternativer?

13 b-siden - Feiger man ut, er man ferdig MÅ STOLE PÅ SEG SELV: Som fotballdommer må man stole på sin egen kompetanse og vurderingsevne. Begynner man å gå på tvers av egen overbevisning er man inne på farlig vei, sier Øvrebø. Foto: Trond Reidar Teigen / SCANPIX Fotballdommer, Tom Henning Øvrebø, har både blitt utskjelt og spyttet på, men uansett hvor mye det stormer, så står han ved sine valg. - Har man valgt å være fotballdommer på toppnivå, ja så må man også tåle at det blir litt hett noen ganger. Det er en del av jobben, sier Tom Henning Øvrebø. Lar man som fotballdommer seg påvirke av spillere, trenere, fans eller andre, er man ute på en farlig vei. - Takler man ikke presset, bør man finne seg noe annet å bruke tiden på. Man må stå for de valgene man tar, sier Øvrebø. Den ultimate testen Han er en av landets mest erfarne fotballdommere og har dømt fotballkamper på internasjonalt nivå siden Sjelden har temperaturen vært like høy som da han nylig dømte semifinalen i Champions League mellom Chelsea og Barcelona. Mye stod på spill og temperaturen blant spillerne var på kokepunktet. For Øvrebø var dette kanskje den ultimate testen på egen dømmekraft og integritet. - Det viktigste for meg er å ta de rette valgene, basert på de reglene som gjelder for spillet. Om det ikke alltid stemmer overens med alle spillernes eller trenernes oppfatning, så betyr ikke det så mye. I slike situasjoner må man ganske enkelt stole på seg selv, sin egen kompetanse og vurderingsevne. Begynner man å gå på tvers av egen overbevisning er man inne på farlig vei, sier Øvrebø. Tilfredsstillende Alle som har spilt fotball, eller annen lagidrett, vet at enhver kamp, uavhengig av nivå, er en potent konfliktsituasjon. Dommerens avgjørelse kan fort føre til at det går en kule varmt hos noen av spillerne. - Å håndtere den mulige konflikten mellom partene er kanskje den største utfordringen for en fotballdommer. Begge lagene ønsker som regel å vinne kampen og dermed er både spenningsog tenningsnivået ofte rimelig høyt. Det er veldig tilfredsstillende de gangene jeg klarer å håndtere vanskelige og krevende situasjoner på en god og ryddig måtes, sier Øvrebø.

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt.

Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt. Beerenberg Corp. AS Læring av uønskede hendelser. Visjon Beyond expectations Sammenheng mellom visjon og verdier, og betydning for HMS/K politikk Konsernvisjon: Verdier: Beyond Expectations Inkluderende,

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Til Finansdepartementet 3. april 2014 Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Innhold 1 Sammendrag 1 2 Bakgrunn 1 3 Endringer i fellesforetaket for blokk 39 3 4 Etikkrådets vurdering 3

Detaljer

Fusjonen Statoil/Hydro

Fusjonen Statoil/Hydro Fusjonen Statoil/Hydro Konsekvenser for mangfold, konkurranse, innovasjon og verdiskapning på norsk sokkel Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon NITO-konferanse for tillitsvalgte 20. april 2007 De bærende

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Fuglenebb. --------------------------------------------------------------------------------

Fuglenebb. -------------------------------------------------------------------------------- Fuglenebb. -------------------------------------------------------------------------------- For sikkerhets skyld, bør disse fresestålene BARE brukes I fresebord aldri på frihånd. For å lage stolper og

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2.-3. februar 2011. Arnt-H Steinbakk. arnt.steinbakk@ptil.no Mobil 99226999

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2.-3. februar 2011. Arnt-H Steinbakk. arnt.steinbakk@ptil.no Mobil 99226999 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2.-3. februar 2011 Arnt-H Steinbakk arnt.steinbakk@ptil.no Mobil 99226999 1 Kontrollutvalget en drømmeposisjon som politiker? Ble forespurt etter siste kommunevalg etter

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper?

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Oslo, Ullevål Thon Hotell 3.november 2015 Leni Klakegg www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/ Hva er refleksjon Teori og praksis er ikke

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Statfjords betydning for Statoil Av Kristin

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Omsetning de siste årene:

Omsetning de siste årene: Generelt 63 ansatte i Norge, 22 ansatte i Brasil Hoveddelen av vår virksomhet er relatert til olje- og gassindustrien 7000 m² moderne kontor- og produksjonslokaler. ISO 9001:2008 sertifisert ISO 14001:2004

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 TIDSÅNDEN NORCAPs investeringsråd Klikk her for å lese mer» Utvikling sist måned og hittil i 2015 Klikk her for å lese mer» Råvarer - det som går ned, kommer ikke alltid opp

Detaljer

Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As. Sommerkonferanse i oktober.

Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As. Sommerkonferanse i oktober. Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As Sommerkonferanse i oktober. Hvem er så jeg da? Daglig leder i DOM Group As = Dropped Object Management Sertifikater fra DNV: o ISO9001 o OHSAS18001 For ivaretakelse

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2013

Sikkerhetsrapport 2013 Sikkerhetsrapport 2013 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for sikkerhetsrapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet SALG! I begynnelsen Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet Perspektiv Store prosjekter har en lang tidsperiode før anbudsinnbydelse Antatt

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

- kommunikasjon for framtiden

- kommunikasjon for framtiden - kommunikasjon for framtiden Takk for tilliten! Det er med glede og stolthet vi kan se tilbake på 20 år som kvalitetsleverandør av produkter, systemer og kompetanse innen tele- og datakommunikasjon. Vi

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Nordmøre i verden Ulf Sverdrup

Nordmøre i verden Ulf Sverdrup Nordmøre i verden Ulf Sverdrup Verden har alltid formet Nordmøre. Det vil den fortsatt gjøre Se litt i glass kulen. Noen trender. Hva kan dette bety for Nordmøre Det internasjonale og Nordmøre Har preget

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Korrupsjonsproblemet Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Kort om meg Sigve Soldal Bjorstad Partner og spesialrådgiver i Geelmuyden.Kiese Leder markedsgruppen

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer SAFE HMS konferanse 5. og 6. mai 2009. Hotel Residence, Sandnes Kjetil Vea, Sr Ingeniør StatoilHydro Marine Operasjoner 2 FARTØY-VIRKSOMHET

Detaljer

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Agenda Kort om AF 1 Erfaringer 2 Krav fra BH 3 Verktøy og virkemidler 4 Oppsummering

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon i kommunesektoren Korrupsjon i kommunesektoren Presentasjon på nettverkssamling 27. august 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Hvorfor arbeide med antikorrupsjon i kommunene?

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Geelmuyden Kiese legger herved ved følgende vedlegg til klagen mot KOMM-medlemmet First House, datert 19. juni, for brudd på KOMMs etiske retningslinjer.

Detaljer

Foto : Fernand Schmit

Foto : Fernand Schmit Foto : Fernand Schmit ! samarbeid med alle mulige bedrifter. Bellona har mange gode kort på hånda i arbeidet sitt. De har utmerkede kontakter med hele bredden av den internasjonale miljøbevegelsen.

Detaljer

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet. Innledning Dette er Pon Powers miljørapport for 2007/08. Rapporten skal gi deg som leser ett innblikk i hvem vi er, hva vi gjør og hvilket arbeid vi legger vekt på for å bedre vår miljøprofil. Pon Power

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

sunn sterk frisk 24 timers livsstil

sunn sterk frisk 24 timers livsstil Anne Mette Rustaden Anette Skarpaas Ramm Rebekka Th. Egeland sunn sterk frisk 24 timers livsstil Foto: Daniel Sannum Lauten Copyright Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2016 Foto: Daniel Sannum Lauten Tilrettelagt

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer