omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010"

Transkript

1 omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010

2 Hovedfunn 85,5 prosent av respondentene er fornøyde eller svært fornøyde med studieoppholdet i Norge. 83,3 prosent betegner tilgangen på informasjon om studiemuligheter i Norge som god eller svært god. Åtte av ti respondenter valgte Norge som studieland på grunn av studietilbud på engelsk. Andre viktige faktorer for valg av studielandet Norge er kvalitet på utdanningen, godt omdømme på studier og forskning og moderne og teknologisk avansert samfunn. Den minst viktige faktoren for valg av Norge som studieland er kjærlighet ( romantic relations ). For seks av ti utvekslingsstudenter er norsk natur en viktig faktor Blant tre fjerdedeler av gradsstudentene er fravær av studieavgifter en viktig eller svært viktig faktor for valg av Norge som studieland. Over halvparten av gradsstudentene i utvalget sier de vurderer å jobbe i Norge etter endte studier. Halvparten av respondentene finansierer oppholdet i Norge ved hjelp av private midler eller støtte fra foreldre og slektninger. Seks av ti respondenter valgte utdanningsinstitusjon i Norge på grunn av spesifikke studietilbud. Andre viktige faktorer var utvekslingsavtaler og institusjonens akademiske prestisje og ranking. Minst betydningsfulle faktorer for valg av utdanningsinstitusjon var å kjenne en nåværende/tidligere student ved institusjonen, tilgang på bolig og enkle opptaksprosedyrer.

3 Hva sier vennene dine når du forteller at du skal studere i Norge? De støtter meg og regner med å få se mange bilder siden de vet at jeg er interessert i fotografi. Jeg holder dessuten på å lage en blogg, og mine venner ser fram til å dele ting der. Kanskje de også vil prøve lykken i Norge? Alle har advart meg mot lave temperaturer i Oslo, særlig i perioden jeg skal være der. Navn: Sonia K. Theodoridou Alder: 23 Hjemland: Hellas Studerer ved Technological Educational Institute of Thessaloniki & Høgskolen i Oslo Erasmus Mundus-program: International Master in Digital Library Learning (DILL) Greske Sonia K. Theodoridou (23) ønsker å bli en fremragende forsker på sitt fagfelt, bibliotek- og informasjonsvitenskap. Neste steg på veien mot målet er å ta en del av mastergraden i Oslo. Hun har aldri vært i Norge før. Hvilke forventninger har hun? Sonia er hjemme i Thessaloniki på sommerferie, og nå forbereder hun seg på å reise til Norge. Hun er tatt opp på Erasmus Mundus-programmet International Master in Digital Library Learning. Høsten 2011 skal hun ha det første av tre internasjonale studieopphold ved Høgskolen i Oslo. Det er ikke første gangen hun reiser utenlands som student. Siste semester av bachelorgraden i bibliotek- og informasjonsvitenskap hun tok hjemme i Hellas hadde hun et praksisopphold ved det serbiske nasjonalbiblioteket og de historiske arkivene i Beograd. Hva forventer du deg av oppholdet? Jeg håper å treffe dyktige fagpersoner og mennesker fra hele verden, ligge et hode foran på utdanningsfronten, ha en god livskvalitet, se nye steder og få bedre innsikt og kunnskap på flere områder. Hvordan kom du på å studere i Norge? Erasmus Mundus-programmet er ideelt for meg, og innfrir forventningene mine. Målet mitt er å bli Master of Science og det har vært vanskelig å finne et passende mastergradsprogram. Jeg fant informasjon om å studere i Norge på nettet! Hvilke framtidsplaner har du? Jeg ønsker å bli Master of Science slik at jeg kan kvalifisere meg for å ta doktorgrad. Målet mitt er å bli en betydningsfull forsker, en bevisst informasjonsforvalter og å anvende kunnskapen min til å utvikle nye standarder. Utdanningsbiten er også viktig for meg, og jeg ønsker at folk flest skal skjønne forskjellen mellom informasjon og kunnskap, paradoks og god kritisk tenkning. Kanskje oppnår jeg det jeg ønsker i Norge eller et annet sted som gir meg tilgang på infrastrukturen og tilliten jeg trenger for å nå mine mål, konkluderer Sonia. Sonia har hørt at Norge er høyest ranket i verden når det gjelder levealder, utdanning og levestandard. Hun har aldri vært i Norge, og er derfor veldig spent på hvordan det blir å bo i et land som er så forskjellig fra hjemlandet Hellas. Hun har skaffet seg en reiseguide og sett utallige videoer og bilder på nettet. Nå gleder jeg meg til å starte studentlivet der! sier hun.

4 INNLEDNING SIU har for andre gang gjennomført en nasjonal omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge. Målet med undersøkelsen er å få tilgang på kunnskap om hvilket omdømme Norge har som studie- og forskningsland verden over samt å kartlegge motivasjonen internasjonale studenter har for å velge Norge og den norske utdanningsinstitusjonen. Samtidig samler vi inn data om tilgangen på informasjon om studie- og forskningstilbud og undersøker graden av tilfredshet blant internasjonale studenter i Norge. Resultatene av undersøkelsen blir benyttet i arbeidet med å videreutvikle merkevaren Study in Norway og styrker bakgrunnsinformasjonen i det nasjonale profileringsarbeidet. Undersøkelsen gir oss anledning til å overvåke omdømmet Norge har som studieland og kommunisere bedre med ulike internasjonale målgrupper. SIUs intensjon er i tillegg at innsikten i internasjonale studenters motivasjon, erfaringer, forventninger og informasjonspreferanser også skal ha en nytteverdi for norske universiteter og høgskoler i deres eget arbeid med omdømmebygging, kommunikasjonsstrategier og rekruttering av internasjonale studenter. Undersøkelsen omfatter internasjonale grad- og utvekslingsstudenter ved 25 norske universiteter og høgskoler. Beskrivelse av respondentene Fordeling av kjønn er jevn i året undersøkelse. 50,2 prosent er menn og 49,8 prosent er kvinner. I 2008 var det flere kvinner enn menn som svarte på undersøkelsen. Åtte av ti respondenter er i aldersgruppen år. 8,3 prosent er mellom 18 og 20 år og 9,1 prosent er mellom 31 og 40 år. Respondentene kommer fra 102 forskjellige land. I 2008 deltok studenter fra 87 land. Tyskland og Frankrike er, som i 2008, de land som er høyest representert, og utgjør henholdsvis 13,2 og 6,5 prosent av utvalget 1. Over halvparten av repondentene (52 prosent) er utvekslingsstudenter. Utdanningsnivået er jevnt fordelt på bachelor og mastergrad. Seks av ti (61,1 prosent) oppgir at de studerer på mastergradsnivå, mens 34,9 prosent svarer bachelornivå. 1 I Omdømmeundersøkelsen 2008 var prosentandelen studenter fra Tyskland og Frankrike noe høyere, henholdsvis 16,2 og 9,1 prosent. Andelen respondenter på ph.d.-nivå er svært lav. Undersøkelsen er derfor ikke representativ for studenter på doktorgradsnivå. Over halvparten av respondentene oppgir at de har vært i Norge i fire til tolv måneder Over halvparten av studentene (56,3 prosent) sier at de lærer norsk under oppholdet i Norge. Ni av ti sier derimot at de ikke deltar på norskunderviste programmer/kurs under oppholdet. Dette er en klar indikasjon på at flertallet benytter seg av engelskspråklige studietilbud. Over halvparten av gradsstudentene (52 prosent) sier at de vurderer å jobbe i Norge etter endte studier. Det er en klar økning fra forrige undersøkelse hvor 36,3 prosent svarte ja på samme spørsmål. Respondenter fordelt på land Tyskland, Frankrike, Kina, USA, Spania og Russland er som i 2008 de sterkest representerte landene i utvalget. Undersøkelsen gjenspeiler imidlertid ikke det reelle antallet internasjonale studenter i Norge. Ifølge Mobilitetsrapport 2010 (Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU), 2010:35) utgjør nå russiske studenter den største gruppen internasjonale studenter i Norge i realtall. Blant respondentene i denne undersøkelsen ligger russiske studenter på sjette plass. Tyskland har i flere år hatt den største gruppen internasjonale studenter i Norge, men er nå nummer tre etter Russland og Sverige. Kina og Frankrike er de andre viktigste opprinnelseslandene ifølge Mobilitetsrapport 2010 (35). Respondenter fordelt på land Tyskland Frankrike Kina USA Spania Russland Italia Nepal Polen Ghana Nederland Tsjekkia 2,4 Figur 1: Respondenter fordelt på land 3,6 3,6 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 Prosent 5,8 6,5 13,2

5 8-9 Studentstatus og utdanningsnivå Over halvparten av respondentene (52 prosent) er utvekslingsstudenter. Utdannings nivået blant utvekslingsstudenter er jevnt fordelt på bachelor og master grad. 34,7 prosent av respondentene studerer en hel grad. Seks av ti (61,1 prosent) studerer på mastergradsnivå, mens 34,9 prosent svarer at de er studenter på bachelornivå. Andelen gradsstudenter som har besvart undersøkelsen er høyere enn ved undersøkelsen i I forrige undersøkelse var en fjerdedel av utvalget gradsstudenter. Nå er prosentandelen 34,7. Andelen respondenter på ph.d.-nivå er svært lav (1,4 prosent). Resultatene i denne undersøkelsen er derfor ikke representativ for studenter på doktorgradsnivå 2. Spørsmålet om studentstatus viser seg å være noe villedende. 11,4 prosent svarer at de har en studentstatus som hverken er utvekslings-, grads- eller ph.d.-studenter. Flertallet av de som svarer other skriver i fritekstfeltet at de er mastergrads studenter, mange er tatt opp som studenter på programmer som Kvoteprogrammet, Erasmus Mundus og Noma. En del oppgir også at de er selv finansierte master grad-, bachelorstudenter eller deltidsstudenter. De er altså enten utvekslings studenter eller gradsstudenter selv om de ikke kjenner seg igjen i disse kategoriene 3. Figur 2 viser fordeling av studentstatus. Respondentenes studentstatus 1,4 % 34,7 % 11,8 % 52,0 % Utvekslingsstudent Gradsstudent Ph.d.-student Andre Studentstatus fordelt på land Andelen utvekslingsstudenter er svært høy fra europeiske land som Tyskland, Frankrike, Polen og Spania. Ni av ti tyske studenter er i Norge på utveksling - opp hold. Blant polske studenter er andelen hele 95,3 prosent. Åtte av ti franske og spanske respondenter er også utvekslingsstudenter. Det samme gjelder et stort flertall av de canadiske studentene. Respondentene fra USA og Russland er jevnere fordelt mellom utveksling og grad. Blant de kinesiske respondentene er sju av ti gradsstudenter. Tallene stemmer godt overens med realfordelingen av utvekslings- og gradsstudenter på nasjonalt nivå, bortsett fra når det gjelder russiske studenter som i undersøkelsen er representert med nesten like mange utvekslingsstudenter som gradsstudenter. Ifølge SIUs Mobilitetsrapport 2010 (36) kommer utvekslingsstudentene først og fremst fra veletablerte samarbeidsland med relativt like utdanningssystemer. Land som Russland og Kina, derimot, som ligger høyt på statistikken over antall utenlandske statsborgere som studerer i Norge, har få utvekslingsstudenter i Norge. studentstatus fordelt på land 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Canada Frankrike Kina Russland Tyskland USA Utvekslingsstudent Gradsstudent Ph.d.-student Andre Figur 2: Respondentenes studentstatus Figur 3: Studentstatus fordelt på land (prosent) 2 Vår tolkning er at de fleste ph.d.-studenter ikke har fått invitasjon til å delta i undersøkelsen siden de er registrert som ansatte ved universitetene og høgskolene, og ikke internasjonale studenter. 3 Kategoriene bør omformuleres neste gang undersøkelsen skal gjennomføres. Seks av ti respondenter studerer på mastergradsnivå. Andelen er noe høyere i år enn ved forrige undersøkelse hvor den var på 53,4 prosent. Blant utvekslings studentene er seks av ti på bachelornivå, mens 36,7 prosent studerer på master gradsnivå. Fire prosent sier de er utvekslingsstudenter på ph.d.-nivå. Omlag ni av ti gradsstudenter

6 10-11 studerer på mastergradsnivå og kun én av ti tar en full bachelor grad. Dette er logisk i og med at tilbudet av hele grader på engelsk er svært lavt på bachelornivå, mens det i dag finnes omtrent 220 mastergradsprogrammer på engelsk. THEORY. PRACTICE. Diagrammet under viser hvordan utdanningsnivået er fordelt blant respondentene. utdanningsnivå 1,3 % 2,8 % 61,1 % 34,9 % Bachelor Master Ph.d. Andre Figur 4 Utdanningsnivå Sju av ti kinesiske studenter studerer på mastergradsnivå. Andelen franske studenter på mastergradsnivå har gått ned med over ti prosent sammenlignet med forrige undersøkelse. Nå er omtrent halvparten av de franske studentene på mastergradsnivå. For Tyskland og Canada studerer omlag seks av ti av respondentene på bachelornivå. Når det gjelder USA og Russland er respondenter på bachelor og masternivå jevnere fordelt. utdanningsnivå fordelt på land 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Canada Frankrike Kina Russland Tyskland USA Utvekslingsstudent Gradsstudent Ph.d.-student Andre Figur 5 Utdanningsnivå fordelt på land (prosent) Foto: Arild Juul/NTNU SA Foto: Innovasjon Norge

7 12-13 Fagområder Som i forrige undersøkelse er økonomi/ledelse (management, finance, business) fagområdet som er klart sterkest representert, fulgt av samfunnsfag. I årets undersøkelse studerer imidlertid en mye større andel av respondentene fag relatert til ingeniør, teknologi og petroleum som nå ligger på tredjeplass blant de mest populære fagområdene, mens fagområdet i 2008 var nummer fjorten. Hovedgrunnen til dette er at NTNU, som er institusjonen med flest studie tilbud innen nevnte fagområder, ikke deltok i forrige undersøkelse, men er med i Færre respondenter er tilknyttet fag innen humaniora sammenlignet med En av ti har svart other på spørsmålet om hvilket fagområdet de er tilknyttet under oppholdet i Norge. Mange studenter kjenner seg tydeligvis ikke igjen i fagområdekategoriene. 11 prosent sier de er tilknyttet other subject fields. Fagområder respondentene betegner som, other er blant andre logistikk, markedsføring, psykologi, maritime studier og shipping, journalistikk, bibliotekar, menneskerettigheter, økoturisme samt studier relatert til miljø. Blant gradsstudentene er fag innen økonomi og ledelse klart mest representert etterfulgt av fag innen ingeniør, teknologi og petrolum. Samfunnsfag ligger på tredje plass. Blant utvekslingsstudentene, studerer imidlertid kun fire prosent ingeniør, teknologi- og petroleumsfag. Økonomi/ledelse og samfunnsfag er klart høyest representert blant denne gruppen studenter. Management, Finance and Business Social Sciences (Economics, Political Sciences, Sociology, Journalism, etc.) Other* Humanities (Philosophy, History, Theology, etc.) Natural Sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, etc.) Law Education, Teacher Training, Pedagogic Medical Sciences and Health Care Languages Mathematical and Physical Sciences Computer Science and Information Technology Agricultural Sciences, Forestry, Veterinary Science Fine Arts, Design, Music Engineering, Technology, Petroluem Fishery, Aquaculture Performing Arts Tourism Architecture, Urban and Regional Planning Figur 6 Fagområder 2008 og % 5% 10% 15% 20% 25% Blant studenter fra Tyskland, Frankrike, USA og Canada er økonomi/ledelse og samfunnsfag høyest representerte fagområder. På tredjeplass ligger språk for studenter fra Tyskland, mens ingeniør, teknologi og petroleumsfag er tredje mest valgte fagområdet for franske studenter. Blant kanadiske respon denter studerer fire av ti ledelse og økonomi. Nesten halvparten av de russiske studentene studerer økonomi og ledelse, mens ingen i denne gruppen studerer ingeniør-, teknologi- og petroleumsfag. Blant studentene fra Spania og Polen er samfunnsfag den mest populære studieretningen. En meget lav prosent andel av de kinesiske studentene studerer fag relatert til humaniora, kunst og kultur. Antallet studenter fra USA som studerer humaniora er doblet fra 2008 til Management, Finance and Business Social Sciences (Economics, Political Sciences, Sociology, Journalism, etc.) Engineering, Technology, Petroluem Computer Science and Information Technology Medical Sciences and Health Care Fine Arts, Design, Music Humanities (Philosophy, History, Theology, etc.) Law Languages Tourism Fishery, Aquaculture Education, Teacher Training, Pedagogic Natural Sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, etc.) Figur 7 Fagområder sortert etter land. Mathematical and Physical Sciences Other 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Canada Frankrike Kina Tyskland USA Russland * Fagområdene performing arts og agricultural sciences, forestry, veterinary sciences er tatt ut av figuren da disse ikke hadde registrerte studenter fra noen av landene.

8 14-15 Flere gradsstudenter ønsker å jobbe i Norge etter endte studier Respondentene som svarte at de var gradsstudenter i Norge fikk et ekstra spørsmål om de vurderer å finne seg jobb i Norge etter endt utdanning. I forrige undersøkelse svarte flertallet at de ikke visste. 36,3 prosent svarte ja, mens 20 prosent svarte nei. I årets undersøkelse svarer over halvparten av gradsstudentene at de ønsker å finne seg jobb i Norge etter endte studier. Åtte av ti studenter fra USA svarer ja på dette spørsmålet. Det gjør også seks av ti kinesiske gradsstudenter. Omlag halvparten av gradsstudentene fra Tyskland og Russland sier de ønsker å jobbe i Norge, mens kun tre av ti franske respondenter svarer det samme. Lærer norsk, men benytter seg i liten grad av norskspråklige studieprogrammer Over halvparten av studentene (56,3 prosent) sier at de lærer norsk under oppholdet i Norge. Flere enn sju av ti tyske og amerikanske studenter lærer norsk. Blant respondentene fra Canada oppgir kun fire av ti at de lærer norsk. Det er flere kvinner enn menn som får norskundervisning. Tallene har endret seg lite sammenlignet med forrige undersøkelse. Ni av ti sier derimot at de ikke deltar på norskunderviste programmer/kurs under oppholdet. Flertallet av respondentene benytter seg altså av engelskspråklige studietilbud, og de som lærer norsk gjør det ved siden av ordinært pensum. Studiefinansiering Som i forrige undersøkelse svarer over halvparten av respondentene at de finansierer studieoppholdet i Norge ved hjelp av private midler/sparepenger eller støtte fra foreldre/slektninger. Diagrammet under viser de forskjellige kildene til studiefinansiering. Personal resources (savings, loan, etc.) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Parents, relatives Norwegian grant/scholarship Home country grant/scholarship EU or other international grant/scholarship Other sources Figur 8 Type studiefinansiering 2008 og 2010 (prosentandel) Omtrent to tredjedeler av studentene fra Frankrike, Tyskland, USA, Canada og Kina finansierer studiene i Norge ved hjelp av private midler eller sparepenger og støtte fra foreldre eller slektninger. Over halvparten av de russiske studentene svarer at de finansierer oppholdet ved hjelp av stipend fra norske kilder. Kinesiske studenter svarer dette i 20 prosent av tilfellene, og vi regner med at mange av disse får støtte gjennom kvoteordningen. Hele 75 prosent av de kinesiske studentene sier at de finansierer oppholdet ved hjelp av familie/slektninger og private midler/sparepenger. Andelen polske studenter som blir finansiert gjennom EU-midler er mye høyere enn for studenter fra Tyskland og Frankrike. Mange polske studenter får støtte gjennom EØS-finansieringsordningene i tillegg til Erasmus og i underkant av 20 prosent av de polske blir finansiert gjennom stipend ordninger fra hjemlandet. Tallene kan tyde på at det ikke bare er studentene selv som er målgruppe for profilerings arbeidet. Foreldre skal også overbevises ettersom de finansierer studieoppholdet for en stor andel av de internasjonale studentene i Norge. Utvekslingsstudentene oppgir at de får økonomisk støtte fra foreldre eller slektninger i 40 prosent av tilfellene og 20 prosent blir finansiert ved hjelp av private midler eller sparepenger. Blant gradsstudentene blir under halvparten finansiert ved hjelp av private midler/sparepenger eller foreldre/slektninger. Tre av ti blir finansiert ved hjelp av norske stipendmidler.

9 VALG AV NORGE SOM STUDIE- OG FORSKNINGSLAND For å få tilgang til kvalitative data vedrørende faktorer som bidrar til at internasjonale studenter velger Norge som studie- og forskningsland, ble respondentene bedt om å oppgi de tre viktigste grunnene til at de valgte Norge. Under presenteres et utvalg av svarene. Utvalg av svarene 4 Nordic country, different culture, great natural sites Portugisisk utvekslingsstudent på bachelornivå English, experiencing the welfare society, sounds cool Ungarsk utvekslingsstudent på masternivå Scandinavian mentality, nature, they are good in English Fransk utvekslingsstudent på bachelornivå Landscape (Polar light, nature, Polar night, snow), people s way of thinking, known to have one of the best economical system Fransk utvekslingsstudent på bachelornivå The cold weather, The nature in Norway, Ole Einar Bjørndalen Tysk utvekslingsstudent på masternivå Equality, moderation, nearness to nature Dansk utvekslingsstudent The climate, the language, the mystery Utvekslingsstudent på bachelornivå fra USA Free quality education, Possibility of getting a PhD, Possibility of getting a professional job Mastergradsstudent fra Ghana Telemark skiing, leading research in my field, different culture than my own Student fra Chile Ranking of university, Great atmosphere for high level education, Scandinavian life standard Student fra Balkan English, Serious, Culture Fransk gradsstudent Likelihood of receiving funding (little competition), good history of fish biology, the land of skiing Student fra USA på høyere grad Availability of grant, part-time work permit for spouse, health insurance Ph.d.-student fra ikke-europeisk land Very much peaceful country in world, no discrimination between Norwegian and other countries students, Top in Human Development Index Ph.d.-student fra ikke-europeisk land The course was taught in English, Scandinavian Country, It is something different Europeisk ph.d.-student Strong petroleum industry, good working environment, Norwegian nature Europeisk ph.d.-student Beautiful country, no tuition fee, international study environment Kinesisk mastergradsstudent Good for microbiology, excellent professors, organised country in the world Mastergradsstudent fra Nepal Experience in Petroleum industry, Free education International Master Program Mastergradsstudent fra Aserbaijan Specific Program, Life Quality, Adventure Student fra Argentina 4 Når utdanningsnivå, studentstatus eller land ikke er spesifisert er det for å ivareta anonymiteten til respondentene.

10 18-19 Om valget av Norge som studieland Norge var førstevalg for over sju av ti respondenter (72,1 prosent). Flere gradsstudenter enn utvekslingsstudenter hadde Norge som førstevalg. Hele åtte av ti studenter fra USA, Russland og Tyskland hadde Norge som førstevalg, mens bare litt over halvparten av de kinesiske studentene hadde det. 90 prosent av de polske studentene hadde Norge som førstevalg. 27,9 prosent av respondentene svarte at Norge ikke var førstevalget og ville heller reist til Storbritannia, USA eller Sverige. Figur 9 viser andelen studenter som hadde Norge som førsteprioritet og hvilke land som var foretrukket av de som ikke hadde Norge som høyest prioritert studieland. Resultatene sammenfaller noenlunde med Omdømmeundersøkelsen 2008, men da stod Sverige høyere på ønskelisten enn USA. norge som førstevalg, samt andre land som førstevalg 72 % 28 % 5 % 5 % 4 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 6 % Figur 9 Norge som førstevalg, samt andre land som førstevalg. Norge UK USA Sverige Canada Danmark Nederland Australia Frankrike Finland Tyskland Resterende land Amerikanske studenter som ikke hadde Norge som førstevalg ville heller reist til Tyskland og Storbritannia. Franske studenter foretrakk henholdsvis Storbritannia og Sverige. Tyske studenter hadde Sverige som høyest prioritert studieland når ikke Norge var det. Ingen av de franske og tyske studentene ville heller reist til Danmark. Det kan tyde på at Sverige fortsatt er vår sterkeste konkurrent i Norden blant studenter fra våre europiske satsningsland. Tre av ti canadiske studenter ville heller studert i Danmark, mens ingen av dem ville heller ha reist til Sverige. Blant russiske studenter som ikke hadde Norge på første plass, var Finland førsteprioritet som studieland. I underkant av 50 prosent av de kinesiske respondentene som ikke ville valgt Norge ville heller studert i USA. For å få tilgang på kvalitative data om hvorfor Norge ikke var prioritert som studieland, ba vi repondentene oppgi tre grunner til at Norge ikke var førstevalg. Mange sier at Norge er ukjent som studieland, at universitetene ikke er høyt nok ranket eller har nok prestisje. Andre grunner er at studier fra Norge ikke er relevant for senere karriere. Flere oppfatter Norge som ikke sentralt nok (ikke-europeisk). For en del er det også en ulempe at landet ikke er engelskspråklig. Kostnadsnivå og klima er andre grunner som oppgis. Because I wanted to go to the country of television, the USA. Nederlandsk utvekslingsstudent som heller ville reist til USA I don t know exactly. I would like to go to a Scandinavian country. Probably I have chosen Sweden first, because of the bigger population and more familiar stuff, like IKEA, Swedish famous people... Sveitsisk utvekslingsstudent på bachelornivå som heller ville reist til Sverige As compared to USA and Britain the Norwegian universities are not prestigious. And the living cost here in Norway is too expensive. The monthly fund is also too low. Etiopisk gradsstudent (masternivå) som heller ville reist til Storbritannia The ranking of University in Norway is not so good as Amerian s and UK. Kinesisk gradsstudent (masternivå) som heller ville reist til USA Living expenses, climate and far less choices both in universities/courses and jobs when compared to say Sweden or Germany. Indisk gradsstudent (masternivå) som heller ville reist til Canada Because I am a person who completely does not like the north, therefore I do not like snow, rain, forests, lakes, in general the Norwegian landscapes. I am a southern and I am not got used to this weather. Italiensk utvekslingsstudent på bachelornivå som heller ville reist til Storbritannia Frankly speaking, it is not a popular country for Hong Kong students to go on exchange. And the price level is high in Norway and it is situated at the northern part of Europe and so it may be very cold in the winter. Utvekslingsstudent fra Kina som heller ville reist til Australia

11 20-21 Motivasjon for valg av Norge som studie- og forskningsland Respondentene ble videre bedt om å vurdere betydningen av en rekke faktorer for valget av Norge som studie- eller forskningsland. De viktigste faktorene er: 1. Engelskunderviste programmer og kurs 2. Kvalitet på utdanningen 3. Godt omdømme på studier og forskning 4. Moderne og teknologisk avansert samfunn Mindre viktige faktorer er: 1. Kjærlighet ( romantic relations ) 2. Det norske velferdssystemet 3. Jobbmuligheter i Norge etter endt utdanning 4. Lav kriminalitet Som i 2008 er fortsatt den aller viktigste faktoren at Norge tilbyr programmer og kurs på engelsk. Nesten åtte av ti mener denne faktoren er viktig eller svært viktig. Deretter rangeres kvalitet på utdanningen og godt omdømme for studier og forskning på henholdsvis andre og tredje plass. Forrige undersøkelse avdekket at norsk natur/villmarksliv var den fjerde viktigste faktoren for respondentene. I årets undersøkelse er denne faktoren forbigått av moderne og teknologisk avansert samfunn og forbedre karrieremulighetene. Quality of education Good reputatioan of research and studies English taught degree programmes and courses Modern and technologically advanced society Social life (life style and cultural opportunities) Norwegian nature and wildlife Romantic relations Affordability of cost of living The Norwegian welfare system Improve career possibilities Possibilities to work in Norway after finishing the studies Low crime rate 20% 40% 60% 80% 100% Viktig/svært viktig Ganske viktig Mindre viktig Svært lite/lite viktig Kjærlighet ( romantic relations ) er fremdeles den minst viktige faktoren for å velge Norge som studieland. Det norske velferdssystemet, jobbmuligheter i Norge etter endt utdanning og lav kriminalitet er også faktorer som har mindre betydning ved valg av studielandet Norge. Samtidig kan variabelen det norske velferdssystemet ha et noe uklart innhold. Ser vi på tilbakemeldingene i de åpne spørsmålene finner vi flere utsagn som de fleste vil betegne som kjennetegn ved det norske velferds systemet, som feks equality, moderation, closeness to nature, Scandinavian mentality, nature, they are good in English. Vi ser også at variabelen no tuition fees har forholdsvis stor betydning blant mange av respondentene. Det at Norge ikke har skolepenger henger også nært sammen med den norske velferdsstaten, og de to variablene kan derfor ikke sies å være gjensidig utelukkende. At det norske velferdssystemet har mindre betydning ved valg av Norge som studieland, er derfor et resultat vi bør tyde med en viss grad av forsiktighet. I forrige undersøkelse var faktoren levekostnader en av de minst viktige. Denne ble byttet ut med no tuition fees i årets undersøkelse. Nesten halvparten av respon dentene (48,6 prosent) mener fravær av studieavgifter er viktig eller svært viktig. Særlig kinesiske respon denter vurderer denne faktoren som viktig. Canadiske studenter, derimot, anser dette som minst viktig etter kjærlighet ( romantic relations ). For utvekslingsstudenter er engelskunderviste programmer og kurs den viktigste faktoren fulgt av natur/villmarksliv og kvalitet på utdanningen. For gradsstudenter er engelskspråklige studietilbud også på topp etterfulgt av kvalitet på utdanningen og fravær av studieavgifter. Kjærlighet ( romantic relations ) er minst viktig for begge disse gruppene. Viktigste faktorer for valg av studieland for utvalgte nasjonaliteter Når vi bryter resultatene ned på land ser vi at engelskunderviste studietilbud er viktigst for flertallet, men for studenter fra Tyskland og Polen er norsk natur/ villmarksliv en viktigere faktor. For studenter fra USA og Frankrike er dette den viktigste faktoren etter engelskspråklige studietilbud. For studenter fra Canada og Russland er faktoren moderne og teknologisk avansert land og kvalitet i utdanningen viktige faktorer. Kinesiske respondenter mener kvalitet på utdanningen og fravær av studieavgifter er nesten like viktige faktorer. Studenter fra Spania setter faktoren forbedre karrieremuligheter som nest viktigste faktor. Når det Figur 10 Faktorer for valg av Norge som studieland.

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE WWW.STUDYINNORWAY.NO OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Bacheloroppgave. Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen

Bacheloroppgave. Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Siri Aune Stigum Bacheloroppgave Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen Differences between the Norwegian and American business culture Bachelor

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

Yrkesutdanning i Windhoek

Yrkesutdanning i Windhoek Yrkesutdanning i Windhoek Feltarbeidsoppgave fra Windhoek, Namibia Årsstudiet/1. år bachelorprogram i Utviklingsstudier, LUI, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014 Kandidat 334: Karin Anna Rebecka Karlsson

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Noen familier har problemer med å finne et stabilt sted å bo. I denne rapporten ser vi på hvem disse familiene er og på grunner til at de ikke får etablert seg på boligmarkedet. Vi finner at mange har

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Global Entrepreneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor Entreprenørskap i Norge 2007 Global Entrepreneurship Monitor Lars Kolvereid Erlend Bullvåg Bjørn Willy Åmo innhold GEM begreper 3 Executive summary 5 1 Innledning 7 2 Entreprenørskap i ulike land 9 3 Høyvekstbedrifter

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

Unge voksne og personlig økonomi

Unge voksne og personlig økonomi Oppdragsrapport nr. 4-2013 Ragnhild Brusdal SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 4 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 2 0 1 2 2 BI MarketIng MagazIne redd for å gå glipp av noe? 6 når skal du høre på kundene dine? 16 ÆrlIghet varer lengst også på Blogg 18 et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 26 venner og Bekjente gir økt

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer