Ulykkesrisiko Risikoanalyse og økonomiske konsekvenser. Dr. Espen Fyhn Nilsen Statoil, Sikkerhetsteknologi,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulykkesrisiko Risikoanalyse og økonomiske konsekvenser. Dr. Espen Fyhn Nilsen Statoil, Sikkerhetsteknologi, 13.4.2011"

Transkript

1 Ulykkesrisiko Risikoanalyse og økonomiske konsekvenser Dr. Espen Fyhn Nilsen Statoil, Sikkerhetsteknologi,

2 Oversikt Hva er risiko Risikoanalyser Økonomiske konsekvenser, omdømme 2-

3 Kapitalkravforskriftens 44-2 Internt bedrageri Tap som følge av handlinger med sikte på uberettiget å tilegne seg midler eller omgå lovgivning eller virksomhetens mål unntatt hendelser knyttet til forskjellsbehandling. Eksternt bedrageri Tap som følge av handlinger som har til hensikt å bedra, uberettiget tilegne seg midler eller omgå lovgivningen, begått av en tredjepart. Ansettelsesvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen Tap som følge av hendelser som er i strid med lovgivning, forskrifter og avtaler om arbeidsmiljø, utbetaling av erstatninger som følge av personskade eller andre forhold. Kunder, produkter og forretningspraksis Tap som følge av utilsiktede handlinger eller unnlatelser som medfører manglende oppfyllelse av en forpliktelse overfor bestemte kunder (herunder tillits- og egnethetskrav), eller som følge av produktets art eller utforming. Skade på fysiske eiendeler Tap som følge av skade på, eller tap av, fysiske eiendeler i naturkatastrofer eller andre begivenheter. Avbrudd i drift eller systemer Tap som følge av driftsavbrudd eller systemfeil. Oppgjør, levering og annen transaksjonsbehandling Tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende transaksjonsbehandling eller systemer for transaksjonsbehandling med handelsmotparter og leverandører. 3-

4 Typer risiko Typer risiko HMS risiko: Risiko for tap av liv/helse/miljø Prosjektrisiko Finansiell risiko IT risiko Mange forskjellige typer risiko HMS risiko: Risiko er sett på som den logiske motsetningen til sikkerhet, og er derfor brukt som et mål på sikkerhet: Høy sikkerhet Lav risiko 4-

5 Risiko: definisjon Risiko er en funksjon av sannsynlighet og konsekvens av en ulykke (hendelser) R = f(p, K) Men er ikke risiko = frekvens x konsekvens? Det er en forenkling. Anta risiko f x K= 1 død pr år: en hendelse hvert år med 1 død en hendelse hvert 5. år med 5 døde en hendelse hvert 100. år med 100 døde f x K gir et gjennomsnittsbilde av risikoen (forventningsverdien), mens f og K gir hele bildet. (Ref. forsikring) Nyansene forsvinner, spesielt ved sjeldne ulykker med store konsekvenser. Så riktig valg av risikoparameter er avhengig av hva man ønsker å vite noe om. 5-

6 Hva er sannsynlighet? Nøkkelbegrepet er sannsynlighet (som ikke er frekvens): Sannsynligheten P er et uttrykk for at man er usikker på hva som vil skje. Derfor blir risiko også et uttrykk for at man ikke er sikker på hva som kommer til å skje. Sannsynlighet virker forover i tid ingen usikkerhet om det som har skjedd På samme måte er det ingen risiko ifm det som allerede har skjedd, selv om vår kunnskap er mangelfull. Tre hovedtyper 1. Kvantitativ, matematisk-statistisk sannsynlighet 2. Frekventistisk sannsynlighet (tenk deg at man kan gjenta), empirisk 3. Subjektiv sannsynlighet (for eksempel ekspertvurderinger) Hva bruker vi i risikoanalyser? 6-

7 Risikomål Risiko for mennesker (tap av liv) 1. person: Egne ansatte, kontraktører 2. person: Kunder, passasjerer 3. person: Tilfeldig forbipasserende 4. person: Fremtidige generasjoner (Arbeidsmiljø, helse, skader) Risiko for miljø Restitusjonstid Økonomisk risiko Penger (NOK,, $, ) 7-

8 Når gjør vi risikoanalyser? Økende datamengde Få data Ingen data, ekspertvurderinger Mye data, statistisk materiale Ved hjelp av analyser kan en si noe om risikoen systemet/aktiviteten innebærer. Dersom en har helt nye systemer eller de er så komplekse at vi ikke kan danne logiske modeller, må ekspertvurderinger benyttes 8-

9 Risikoanalyser behandler usikkerhet Man gjør risikoanalyser når man ikke er sikker på hva som vil skje. Det vil si at problemstillingen har en grunnleggende usikkerhet, og derfor må risikoanalyser utføres. Man kan aldri få vite eksakt hva som vil skje, bortsett fra at det som er fysisk umulig ikke skjer: What you don t have can t fail. 9-

10 Elementer i en risikoanalyse Rammebetingelser Systemdefinisjon Identifikasjon av farlige hendelser Årsaksanalyse Konsekvensanalyse Beskrivelse av risikobildet Risikoreduserende tiltak Sammenligne med toleransekriterier 10 -

11 EARA EARA Economic Accidental Risk Analysis - Ulykkesrelatert økonomisk risikoanalyse EARA Standard teknisk, kvantitativ risikoanalyse hvor konsekvensene måles i penger, ikke liv eller miljøskade. Tillegg, ikke erstatning for vanlige tekniske risikoanalyser Indikator: Net Present Value (NPV) Ulykkens rammeverk (Accidental framework) eksterne forhold Forutsetninger og begrensninger Ulykker, ikke viljehandlinger Kommersielle bedrifter, ikke samfunnet Større ulykker med mangelfullt erfaringsmateriale Forsikring og skatt ikke med Risiko: en funksjon av sannsynlighet og konsekvens for uønskede, fremtidige hendelser. Risikostyring = usikkerhetsstyring 11 -

12 EARA konsekvenser Ulykkesrelatert økonomisk risiko er risiko der konsekvensene kan beregnes i penger. Konsekvensene fremkommer som følge av: ulykkeshåndteringen - frem til normalisering. nedetid skade på materiell skade på mennesker - kun reelle kostnader for selskapet skade på miljø - (opprenskninger, erstatninger, bøter) skade på selskapets omdømme erstatningsansvar - for 3.parts skade. langtidseffekter ny normaltilstand Ofte viktigst: nedetid, materiell skade, miljøskade og omdømmetap 12 -

13 Eksempler, større tankskipsulykker Navn Opprenskning Erstatninger Bøter Beskrivelse Exxon Valdez $2,5 mrd (ca. 19 mrd NOK) Federal/State: $900 mill Private: $87 mill Alyeska: $98 mill Exxon: $25 mill (190 mill NOK) Exxon Shipping: $125 mill (940 mill NOK) ca tonn utsluppet, ca km kystlinje forurenset Braer Sea Empress $ (ca. 2,6 mill NOK) $30 mill (ca. 230 mill NOK) ca. $167 mill (ca. 1,3 mrd NOK) ca. $210 mill (ca. 1,6 mrd NOK) Ukjent (Neglisjerbart?) Shetland tonn utsluppet, storm gav naturlig nedblanding. Fiskeforbud i området, Minimale miljøkonsekvens. Ukjent (Neglisjerbart?) Milford Haven, UK tonn utsluppet, > 200 km kyst oljet, 4% - 7% av oljeutslippet traff kysten. Fiskeforbud i området, 2300 sjøfugl døde Macondo-utblåsningen (Deepwater Horizon), : (Alle data fra bp.com) Opprenskning + erstatninger: $8 mrd (pr ) Erstatninger: $5,6 mrd (pr ) 13 -

14 Omdømme Omdømme er hvordan andre ser på selskapet, dvs. andres vurdering av selskapet. er alltid subjektivt, og er i stor grad styrt at selskapet selv eller det selskapet blir identifisert med. (Mediehåndtering er ikke nok ) Omdømmesmitte Et selskap kan bli smittet av omdømme til andre enheter selskapet identifiseres med, på godt og vondt. 14 -

15 Omdømme (2) Andre kan generelt grupperes i fire grupper: Privatkunder som kjøper eller kanskje kjøper selskapets produkter. Forretningsforbindelser andre selskaper med et profesjonelt forhold til det involverte selskapet, typisk leverandører, profesjonelle kunder, banker o.l. Myndigheter som kan påvirke selskapet og selskapets rammebetingelser. Ansatte både nåværende og fremtidige. Merk: Media og aksjonærer er ikke inkludert, men indirekte disse er viktige. 15 -

16 Omdømme (3) Endringen i oppfatning andre har av selskapet er basert på seks elementer: 1. Selve ulykken 2. Årsaken til ulykken 3. Konsekvensene av ulykken 4. Oppfatningen av selskapets ulykkeshåndtering 5. Selskapets nåværende omdømme 6. Tilgjengeligheten av ulykkesinformasjon Med utgangspunkt i disse elementene, vurderes omdømmetapet for hver gruppe. 16 -

17 Eksempler, Omdømmetap Generelt vanskelig å kvantifisere, også i ettertid Politiske ønsker mht kostnader Eksempler: Oljesøl Erika (Bretagne, ): Hotel i Monaco fikk avbestillinger Braer (Shetland, UK, ): Salg av laks Exxon Valdez, $2.5 mrd i opprenskning : Exxon: Opprenskningskostnader Lloyds: Omdømmekostnader 17 -

18 Observasjoner Utfordringen er å fokusere på de kostnadselementene som er vesentlige, ikke hva vi lett kan beregne Omdømmetap Omdømmetap skjer generelt ikke så mye på grunn av selve ulykken, men mer på grunn av hva ulykkene avdekker. Hva Selskapet egentlig er ansvarlig for, og hva det blir holdt ansvarlig for, er ikke det samme. Selskapets handlinger etter ulykken betyr mye. Miljøskader Olje på sjø betyr ikke katastrofe Forurenser må betale alt Perception is truth. Media definerer oppfattelsen 18 -

19 Oppsummering Risikoanalyser utgjør en viktig del av Statoils sikkerhetsstyring. Sikker drift forutsetter at en kompleks sammensetning av utstyr, mennesker og prosedyrer fungerer. Risikoanalysen skal kartlegge denne sammensetningen. Analysen antar som utgangspunkt at utstyr holdes i den stand det skal være, at prosedyrer følges, at personell gjør de rette inngrep til rett tid. Risikoanalysen gir aldri noe eksakt fasitsvar Systematikken er uansett veldig nyttig for å kartlegge en problemstilling Bruk tid på å formulere spørsmålene man ønsker svar på Etterspør at analysemetoden og risikoparametrene er de relevante Sjekk forutsetningene 19 -

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu Risiko kald beregning eller sterke følelser Karl Ove Aarbu en helt vanlig dag på jobben 1. Vi er alltid omgitt av risiko 2. Vi takler risiko på flere måter. 1. Lever med den 2. Sikrer oss 1. Redusere konsekvens

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira

Bacheloroppgave. Risikostyring i Polar Quality AS. EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. Andreas Ørnes Simen Steira Bacheloroppgave EK208E Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Risikostyring i Polar Quality AS Et casestudium om hvilke kritiske risikofaktorer Polar Quality er eksponert for, og hvordan disse blir

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer Rapport 08/01 Risiko i nyttekostnadsanalyser av miljøinvesteringer ECON-rapport nr. 08/01, Prosjekt nr. 33010 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-431-3 HLI/HVE/PSC/HBr, EBO, 12. februar 2001 Offentlig Risiko

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning IFE/HR/F 2009/1406 Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning Postadresse Telefon Telefax KJELLER HALDEN Tilgjengelighet NO-2027 Kjeller NO-1751 Halden +47 63 80 60 00 +47 69 21

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt?

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? (http://teamrich.files.wordpress.com/2008/10/obesity.jpg) Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? MASTEROPPGAVE I SAMFUNNSSIKKERHET

Detaljer