CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts omdømme. Det tror jeg ikke mange tenker på - men det burde de, sier Peggy Brønn, BI-forsker og ekspert på omdømmebygging. side 4 Kundecase SL... side 2 Conecto Global... side 8

2 Leder Hva sier omdømmemålingene oss? ved Sverre O. Helsem Kjære leser, - En samarbeidspartner mer enn en leverandør Bente Karoliussen Møkleby, salgs- og markedssjef i SL er klar i sin tale. - Når utfordringene tårnet seg opp tok Conecto ansvar langt utover sin rolle i arbeidet med å etablere ordningen for månedskort på abonnement. Omdømmemålingene hos våre kunder, medarbeidere og skyldnere er gjennomført og analysearbeidet pågår. Hva gir de av nyttig informasjon? For det første gir målingene oss en mengde positive tilbakemeldinger fra samtlige interessentgrupper. Det gir oss bekreftelser på at visjonen, misjonen og verdigrunnlaget kommuniseres klart og tydelig og ikke minst at de mottas, forstås og settes pris på. Målingene gir oss også informasjon om hva vi kan gjøre enda bedre. Våre kunder sier vi kan bli bedre på rapportering og analyser. Våre medarbeidere sier vi kan bli bedre til å gi informasjon internt. Og våre skyldere, som fremstår som våre beste ambassadører, sier vi kan bli enda flinkere til å lytte. Dette har vi uten opphold respondert på. Vi videreutvikler datavarehuset vårt til å kunne levere stadig mer sammensatt og relevant informasjon. Samtidig investerer vi mye i utviklingen av en intern læringsarena for kommunikasjon. Målingene viser samtidig at vi kommuniserer budskapet bedre og tydeligere til skylderne enn til våre kunder. Det er et tankekors! Har vi vært så fokusert på skylderarbeidet at vi har glemt våre kunder? Vi håper ikke det, men tar informasjonen fra målingene på alvor. Inkassomarkedet er i bevegelse. Lindorff rapporterer om en nedgang i sakstilgang på 11 % første halvår. (Kilde: Lindorff-analysen ). Vi har grunn til å tro at dette ikke bare gjelder Lindorff. Conectos sakstilgang økte med 14 % i samme periode. Dette tar vi som et signal på økt tillit i markedet gjennom byggingen av et solid ideologisk fundament for inndrivingsarbeidet kommunisert gjenn-historien (www.conecto.no/ conecto-historien). God høstjakt! Sverre O. Helsem Administrerende direktør De aller fleste av oss har vel sett bussene til SL - StorOslo Lokaltrafikk. Det svært få vet, er at det er mange forskjellige busselskaper som kjører på oppdrag fra SL. SL er et offentlig selskap med en liten og effektiv administrasjon som eies med 1/3 hver av staten, Oslo kommune og Akershus Fylke. Selskapet har ansvaret for å planlegge, koordinere og markedsføre kollektivtrafikken i området. SL fokuserer på kjernevirksomheten og har valgt å benytte ekstern kompetanse til andre oppgaver. - Derfor blir valg av underleverandører en kritisk faktor for SL for å nå målene og for å levere høy kvalitet i tjenestene, sier Bente Karoliussen Møkleby. Kundeservice er out-sourcet til Trafikkanten, og Sylinder, mest kjent for å administrere Trumf-ordningen, tar seg av kundesystemene. Conecto er derfor i godt selskap som SLs underleverandør av den totale løsningen for betaling (efaktura og avtalegiroløsning) og betalingsoppfølging, alt fra å føre SL sin kundereskontro til å stå for eventuell inkasso. Månedskort som abonnementsordning SL har hele tiden vært opptatt av å forbedre kundetilfredsheten, og har i regi av MMI målt kundetilfredshet og kvalitet på de ulike elementene i produktet. - Kommunikasjonen med kundene var vanskelig inntil vi etablerte SL-kundekort. Da fikk vi en helt annen mulighet til å ha dialog med de mest frekvente reisende. Etter at vi hadde etablert gode Endringer i Panteloven 1. juli 2005 ga en ny bestemmelse i panteloven konkursboet lovbestemt panterett i et hvert formuesgode som tilhører den som går konkurs. Bakgrunnen for den nye bestemmelsen er at man ønsker å sikre nok midler i boet til å gjennomføre konkursbehandlingen. Forutsetningen for at konkursboet kan betinge seg et slikt pant er at midlene er nødvendig til konkursbehandlingen. Panteretten er beløpsmessig begrenset til 5% av panteobjektets verdi. For realregistrerte gjenstander er panteretten ytterligere begrenset til maksimalt 700 ganger rettsgebyret pr. pantsatte gjenstand. Konkursrekvirentens økonomisk ansvar har tidligere vært begrenset til kr ,-. Fra økte rekvirentansvaret til 50 x Rettsgebyret, dvs kr ,- jfr. dagens sats. Dette begrenser i seg selv adgangen for kreditorer til å inndrive gjeld, og ikke minst muligheten til å sanere selskaper som driver på kreditorenes regning. Vi har tidligere omtalt konkursbehandling i vårt kundemagasin Connected nr. 4 i 2003, som du kan lese på 2 Connected 3/2005

3 Bente Karoliussen Møkleby, salgs- og markedssjef i SL Conecto øker sin tilgjengelighet overfor skyldnere og kunder med det alfanumeriske telefonnummeret 800 Inkasso. Conecto har sikret seg det alfanumeriske telefonnummeret 8oo Inkasso. Hovedhensikten med de alfanummeriske numrene er at de er enklere å huske. Du taster 800 Inkasso ved å trykke én gang på den knappen der bokstaven står. I en står på 4 tallet, N en står på 6 tallet, osv. 800-INKASSO tilsvarer derfor knappene kunderelasjoner, kunne vi tilby abonnement på månedskort, fortsetter salgs og markedssjefen. Ved abonnementsavtale får kunden tilsendt månedsbilletten rett hjem til sin egen postkasse i god tid før månedsskifte. Abonnementet kan kundene selv enkelt styre via nettstedet Her kan de endre kundeinformasjon, bestille, avbestille og bestemme betalingsløsning. SL hadde allerede et inkassosamarbeid med Conecto før abonnementsordningen ble etablert. Da løsningen for den totale betaling og betalingsoppfølgingen ble lagt ut på anbud ble Conecto valgt på grunn av bedre tilbud og konkurransedyktig pris. - Det var heller ikke en ulempe at økonomiavdelingen i SL fra tidligere var godt fornøyd med inkassoarbeidet. SL hadde således gode erfaringer med Conecto fra før, sier Karoliussen Møkleby. SL fremover SL satser på å få flere til å reise kollektivt. - Våre største målgrupper er de arbeidsreisende og ungdomssegmentet. Vi vil derfor arbeide mot en økning i antall avganger og ekspressbusser fordi dette er viktig for disse gruppene. En annen viktig oppgave er å videreføre abonnementsordningen for månedskort, slik at flest mulig reisende opplever at det blir enklere å reise kollektivt. - Kundene kan fortsette å abonnere også etter at vi har innført elektroniske billetter. Det nye billettsystemet vil være en stor endring for alle som reiser kollektivt i Oslo og Akershus, og systemet vil gjøre det å reise kollektivt enklere og mer effektivt på tvers av SL, Oslo Sporveier og NSB. SL vil fortsatt fokusere på kjernevirksomheten, og velge gode samarbeidspartnere der det er behov for det. - Vi har et ønske om å fokusere på de områder vi skal være gode på. Det andre må vi slutte med, eller få eksterne samarbeidspartnere til å gjøre. Når vi samarbeider med de beste leverandørene, ser vi at produktet vårt og vi som organisasjon får styrket profilen vår i positiv retning, avslutter Bente Karoliussen Møkleby. Bedre kommunikasjon For Conecto AS er etableringen av 800 Inkasso et ytterligere tiltak i bestrebelsene med å forenkle kommunikasjonen med skyldnere og kunder. Vi er inne i kommunikasjonens år i Conecto, et år vi har dedikert til å forbedre og forenkle kommunikasjonen, spesielt med skyldnerne. Gjennom skyldnerundersøkeleser har vi dokumentert at god tilgjengelighet og dialog med skyldnerne gir betydelige utslag på betalingsvilligheten. Dette kommer våre kunder tilgode gjennom raskere innbetalinger og høyere løsningsgrader. 800 Inkasso er et gratis grønt nummer, unntatt fra mobiltelefoner der det gjelder vanlig lav norgestakst. Connected 3/2005 3

4 Bedrifter velger inkassobyrå ut fra enkle vurderinger om pris og nytte - men det burde egentlig være et fryktelig vanskelig valg, sier Peggy Brønn, ekspert på omdømmebygging og associate professor ved Handelshøyskolen BI. - Enhver outsourcing betyr at du lar noen andre forvalte ditt omdømme. Det burde bekymre langt flere enn det gjør, sier hun. Tar dine outsourcing-partnere vare på ditt omdømme? Bedrifter velger inkassobyrå ut fra enkle vurderinger om pris og nytte - men det burde egentlig være et fryktelig vanskelig valg, sier Peggy Brønn, ekspert på omdømmebygging og associate professor ved Handelshøyskolen BI. - Enhver outsourcing betyr at du lar noen andre forvalte ditt omdømme. Det burde bekymre langt flere enn det gjør, sier hun. Vi har alle eksempler på bedrifter vi liker, bedrifter som vi føler oss vel med å være kunde hos. Og vi har alle eksempler på bedrifter vi grøsser litt ved tanken på. Selskapets suksess eller fiasko er tett knyttet til slike følelser blant kundene. Dette, i et nøtteskall, er effekten av et godt eller dårlig omdømme. - Den aller viktigste faktoren er forholdet til kundene og hvordan de blir behandlet, forklarer Brønn, som er en anerkjent forsker og foreleser innen omdømmebygging på Handelshøyskolen BI. - Et omdømme skapes samtidig av flere forhold, av ting som god kvalitet til riktig pris. Omdømmet er oppfatningen av hvilken verdi selskapet har, det er selskapets kredibilitet og tillit, sier hun. God kommunikasjonsplattform er nøkkelen Det er ikke tilfeldig hvilke selskap som lykkes i å skape et godt omdømme. Fellestrekket er at de har en gjennomarbeidet kommunikasjonsplattform og en konsistent kommunikasjon i alle ledd. - Se på IKEA. De er konsistente over tid, og konsistente i sin kommunikasjon i alle ledd. De selger pølser i brød til ti kroner når du kommer ut av butikken, og folk elsker det! Samtidig har de jobbet mye med corporate social responsibility. IKEA er et selskap som gjør veldig mye riktig, forklarer Brønn. Mange bedrifter makter ikke å være konsistente - og det taper de på, mener hun. - Hvert eneste sted en kunde kommer i kontakt med organisasjonen er et "moment of truth". En bedrift kan ha over hundre kontaktpunkter mot en kunde, fra salg over disk til telefonsupport. Og på hvert eneste punkt blir selskapet bedømt for jobben de gjør - og det slipper ikke mange helskinnet fra, sier hun. Bruker du økonomiavdelingen som kundebehandlere? For eksempel er det ofte økonomiavdelingene som holder i relasjonene til kunder etter kjøp. Det er ikke problemfritt. - Dersom en kunde har en kjempegod relasjon til salgsavdelingen, men må forholde seg til en vanskelig økonomiavdeling på grunn av misforståelser med betalingen, vil inntrykket av bedriften rase, understreker Brønn. En bedrift som er god på omdømme tenker på tvers av hele organisasjonen, og lar 4 Connected 3/2005

5 økonomiavdelingen vite hva omdømme er. - Den som tar telefonen i økonomiavdelingen er ofte ikke trent i kundebehandling - og det taper bedriften på, sier hun. Valg av outsourcingpartner er et omdømmevalg I dette bildet får outsourcing av tjenester - inkludert inkasso - et spesielt perspektiv. Fordi du outsourcer faktisk ikke bare en tjeneste, men ofte også kundebehandling. Og kundebehandling er med på å styrke eller svekke en bedrifts omdømme. Generelt har ikke skyldnere kommet i økonomiske vansker på grunn av vond vilje. Det betyr at det er viktig å behandle dem riktig for å beholde dem som kunder, sier Brønn. - Si at fem prosent av kundene til et selskap kommer i kontakt med et inkassobyrå. Si at inkassobyrået ikke behandler dem på en skikkelig måte. Da risikerer selskapet å miste kundene. Hvor mye innsats må settes inn for å få fem prosent nye kunder? Det krever enorme ressurser - mye mer enn det koster å behandle skyldnerne skikkelig. Ingen selskap har råd til å miste disse kundene, hevder Brønn. Langsiktig perspektiv Å bygge et godt omdømme er ikke enkelt, og det tar tid. Likevel er Brønn krystallklar på at det lønner seg. - Hvis du lykkes i å bygge et godt omdømme, så unngår du å havne i en krise. Da har du veldig klare retningslinjer for hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Da vet alle medarbeiderne veldig godt hva selskapet gjør og ikke gjør. Medarbeiderne i et selskap med et godt omdømme oppfører seg konsistent i forholdet til kundene, understreker hun. Og når du først lykkes i å opparbeide et omdømme som er godt, så må du ta vare på det hver eneste dag. - Det må være samsvar mellom omdømmet ditt og bedriftskulturen. Du blir tatt ganske fort dersom det ikke stemmer, avslutter Brønn. Conecto tilbyr omdømmemåling Les mer på siste side Målte sitt eget omdømme Hvordan oppleves Conecto av skyldnere, kunder og egne ansatte? Og hvordan opplever skyldnerne selskapet som sendte dem over til inkassobyrået? Dette var viktige spørsmål da Conecto valgte å måle sitt eget omdømme. Det som går igjen i målingen er at skyldnernes oppfatning av Conecto er svært god - og faktisk bedre enn deres oppfatning av selskapet de kjøpte varen eller tjenesten av. - Det er svært sannsynlig at god behandling av skyldnerne er med på å ivareta omdømmet til Conectos kunder, sier BI-forsker Peggy Brønn, som var rådgiver for konsulentselskapet Martin Fidem AS under utarbeidelsen av måleverktøyet. Hvor høy tillit har vi? Skyldner om oppdragsgiver Medarbeider Skyldner Oppdragsgiver 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 Driverne for omdømme er forholdet mellom hvordan virksomheten faktisk er og hvordan den oppfattes. Det viser seg at forholdet mellom realiteten og oppfattning i gruppene er drevet av at virksomhetene holder hva de lover, viser etisk standard og fremstår konsistent. Det gir tillit! Kilde: Omdømmeundersøkelse blant Conectos kunder, medarbeidere og skyldnere juni og juli Et annerledes inkassoselskap Andreas Engell og Håvard Martinsen i Martin Fidem AS forteller at funnene i målingen til dels er slående. - Målingen viser at de skyldnerne som har hatt kontakt med flere inkassobyråer oppfatter Conecto som annerledes enn konkurrentene - både i forhold til veiledning, rådgivning og medmenneskelighet. Denne gruppen sier de har fått gode råd til å unngå inkasso i fremtiden, sier de to. Utfordring - og mulighet Samtidig er det et svært interessant funn at bedriftene oppfatter leveransen fra inkassobyråene som relativt like - og at det dermed er vanskelig for inkassobyråer å skille seg fra hverandre. Et like slående funn er at mange av de som er ansvarlig for inkasso ute i bedriftene i liten grad forstår hvordan Conecto jobber med skyldnerne. De opplever med andre ord ikke Conectos skyldnerpleie - selv om kontakten ellers mellom kunde og inkassobyrå er upåklagelig. Hvordan oppfattes vårt etiske nivå? Skyldner om oppdragsgiver Medarbeider Skyldner om Conecto Oppdragsgiver 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 En viktig driver for god tillit og dermed godt omdømme er virksomhetens etiske nivå! Kilde: Omdømmeundersøkelse blant Conectos kunder, medarbeidere og skyldnere juni og juli Dette er både en utfordring og en mulighet. Utfordringen ligger i å få Conectos kunder til å oppleve det samme som skyldnerne. Lykkes de i dette arbeidet har de samtidig en kjempemulighet til å skille seg fra konkurrentene, sier Engell og Martinsen. Connected 3/2005 5

6 Spenstig oppgang for Conecto Global Foto: Kristian Skylstad Etter to år med utenlandsinkasso i Conecto Global begynner innsatsen nå å bære frukter. Det har vært nøye planlegging og et krevende arbeid med utvelgelsen av samarbeidspartnere i utlandet. - Erfaringene vi har gjort har gitt oss et godt grunnlag for hvilke partnere vi ønsker å jobbe med. Vi har dermed oppnådd målsetningen om å kunne drive effektiv og løsningsorientert inkasso på alle kontinenter, sier Trond Myhre, Collection Manager i Conecto. Resultatene til Conecto Global er økende, og dette skyldes flere ting. - Blant annet er vi tidligere ute med å anbefale våre kunder at Global bør overta behandlingen av fordringer i utlandet. Jo raskere vi kan få etablert en dialog med skyldner, desto større sjanse er det for at saken løses på en utenrettslig måte. Og ikke minst på en billigere måte både for kunden og for skyldner, fortsetter Myhre. - Vi har gjennom de siste årene sett betydningen av å benytte våre agenter i utlandet. De kjenner lokale lover og regler, normer og etiske retningslinjer bedre og kan derfor foreta innkreving på vegne av våre kunder på en særdeles tilfredsstillende måte. Vi har gjennom vårt LIC-medlemskap (League International for Creditors) skapt et nettverk av faste byråer som assisterer oss med innkreving over hele verden. Fattigdom og korrupsjon I visse deler av verden merker man fremdeles at innkreving er vanskelig, nettopp fordi både kultur og lover ikke regulerer handel, kjøp og salg på samme på som for eksempel i Norge. Både Øst- Europa, deler av Asia, mesteparten av Trond Myhre, Collection Manager i Conecto land i Afrika og sørlige deler av Amerika sliter fortsatt med fattigdom, korrupsjon og/ eller økonomiske problemer. Likevel ser vi i enkelte områder stadige forbedringer, spesielt i Øst-Europa. - Vi har gjort en iherdig innsats for å etablere faste og seriøse partnere i disse landene, som stadig overrasker med gode resultater, sier Trond Myhre. - Riktignok står vi overfor enkelte utfordringer med hensyn til utenlandsinkasso. Mangel på dokumentasjon og riktig dokumentasjon forekommer stadig. Språk kan være en annen barriere for at mislighold oppstår. Hvor ofte ser man ikke at fakturaer og brev på norsk blir sendt til utenlandske Saksbehandlertreff i sommersol Erik Skolem Tradisjonen tro arrangerte Conecto saksbehandlertreff i midten av august. Kombinasjonen av faglig påfyll og utendørs opplevelser viste seg nok en gang å være en sikker vinner. I år som i fjor var det mange påmeldte, noe som medfør- te at arrangementet ble delt opp i to dager. Den faglige menyen omhandlet bl.a. direkte tvangsinndrivelse, og ble avholdt hos Conecto på Østerås. Etter det faglige opplegget var det full fart med båter ut til Oscarsborg festning. Her var det guidet omvisning og historiefortelling fra området. Utover ettermiddagen sto vannsport i fokus. Ferdighetsnivået på så vel vannski som wakeboard var imponerende. De som ikke var fullt så dristige nøt badevannet eller synet av friske magaplask! Ellers koste vi oss med nydelig grillmat og dertil hørende sommerdrikke. Mange smil, mye latter og topp stemning. Kort sagt en perfekt sommerettermiddag. Lars Gunnar Lesto og Thomas Engrønningen 6 Connected 3/2005

7 kunder? Derfor oppstår det ofte misforståelser og innsigelser rundt handelen, og den viktige kommunikasjonen partene i mellom mislykkes. Vanskelig å belaste omkostninger En utfordring for oss som byrå ved utenlandsinkasso er nettopp å få betalt for våre salærer. Grunnen til dette er naturlig nok at slike omkostninger ikke er regulert på samme måte som her i Norge, og det er ikke kultur for å belaste kundene for dette selv ved mislighold. I enkelte land opplever vi også at det er vanskelig å få dekning for forsinkelsesrenter! Man skal ikke lenger enn til Frankrike for å oppdage det. Det er derfor svært viktig at oppdragiverne nøye vurderer hvem de gjør handel med, og at man på forhånd blir enige om betingelsene - gjerne med skriftlige avtaler. På bakgrunn av disse tingene opererer Conecto Global med provisjonssatser. Vi ønsker å være mest mulig løsningsorientert, og har derfor en no cure-no pay - avtale med våre faste oppdragsgivere. - Når vi først oppnår løsning og betaling, belaster vi en viss provisjon av innbetalt hovedstol, avhengig bl.a. hvor stort kravet er, hvilket land vi opererer i og om det er privat person eller foretak vi krever inn fra, avslutter Myhre. Suksess for golfdag på Grini Golfklubb Kanonvær, super stemning og mye fin golf 1. september golfere i alle farger og aldre koste seg på golfdagen på Grini Golfbane første dagen i september! Det er fjerde året på rad Conecto inviterer kunder til en hyggelig golfrunde i nydelige omgivelser i Bærum, et steinkast fra vårt kontor på Østerås. Første ball gikk ut kl 16:10 og Thorill, vår golfgeneral, sto ved hull 1 med nye golfballer og gode ønsker for turen. Det var to konkurranser på banen. Longest Drive og Closest to Pin, som ble vunnet av hhv Jens Tofteberg fra Bjerke Image AS og Gudmund Westre fra Alliance apotek. Beste spiller på banen ble vår egen Richard Riekeles med Trond Myhre, Conecto Global, på andre plass og Wenche Garder fra NetCom på tredjeplass. Wenche ble også beste kvinnelige spiller! Gratulerer alle sammen! Når man ser på resultatlisten ble det jevnt over spilt meget bra golf! Det ser faktisk ut som alle har oppdaget følgende, nemlig at The secret of good golf is to hit the ball hard, straight and not too often! Du verden,,, er det virkelig så enkelt? Hilsen Evy..en golffrelst... på sidelinjen, dog ikke i roughen.. denne gangen! Direkte tvangsinndrivelse I forslag til endring av den sivile rettspleie åpnes det for direkte tvangsinndrivelse i saker hvor skyldner ikke bestrider kravet. Det betyr at krav kan sendes direkte til namsmannen uten å ha dom for kravet. Behandling i forliksrådet blir i så fall bare nødvendig dersom skyldner ikke aksepterer kravet. Behandlingsansvaret er foreslått lagt til namsfogden - et nytt statlig organ. Direkte tvangsinndrivelse vil spare både fordringshaver og skyldner for kostnader. Hovedpunktene i forslaget er direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav. Faktura danner grunnlag for tvangsfullbyrdelse. Hvis skyldner har innvendinger mot kravet skal likevel saken behandles i forliksrådet. Staten overtar ansvaret for forliksrådene fra kommunene. Det skal fortsatt være forliksråd i hver kommune, og medlemmene skal fortsatt velges av kommunestyret. Folk som utfører arbeid eller verv for forliksrådet, skal ikke lenger ha adgang til å opptre som fullmektig i forliksrådet. I stedet skal kommunen oppnevne et utvalg av personer som kan påta seg slike oppdrag. Regjeringen ønsker å bevare forliksrådenes viktige funksjon med megling og med mulighet til å avsi dom i vesentlige tvister som gjelder pengekrav, blant annet for å spare partene for advokatutgifter. Endringen antas å tre i kraft fra 01/ Connected 3/2005 7

8 Tilbyr omdømmemåling Hvordan oppleves du av dine kunder? Nå har du muligheten til å finne det ut. Conectos egne erfaringer med omdømmemåling er den direkte foranledningen til at selskapet nå tilbyr dette som en tjeneste til sine kunder. Conectos nye tjeneste er en skyldnertilpasset versjon av omdømmeverktøyet Reputation Link, utviklet av MartinFidem med BI-forsker Peggy Brønn som rådgiver. - Vi har fått utviklet en spesialversjon tilpasset skyldner-gruppen. Vi tror og håper at dette verktøyet bidrar til at våre kunder kan betjene sine kunder på en enda bedre måte, sier adm. dir. Sverre Olav Helsem i Conecto. Conecto Sudoku!! Slik spiller du Sudoku: Du har 9x9 felter, delt opp i ni bokser á 3x3. Spillets mål er enkelt: Hver loddrette og vannrette rad, og hver boks med 3x3 felter, skal inneholde alle tall fra 1 til 9 uten duplikater. Lykke til!! Reputation Link er et strategisk styringsverktøy som favner identitets-, kommunikasjons- og omdømmeelementer. Verktøyet gir gode indikasjoner på forholdet mellom hvordan selskapet egentlig er og hvordan viktige grupper opplever selskapet. For mer informasjon, ta kontakt med Richard Riekeles. Mail: tlf: Det er viktig for oss som kunde å ha et godt omdømme blant skyldnerne Helt uenig 2 Verken/eller 4 Helt enig Vet ikke 0 % 0 % 4 % 7 % 21 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Undersøkelsen viste at Conectos kunder er opptatt av sitt eget omdømme blant skyldnerne. Hele 89 % av kundene var helt eller delvis enig i det. Kilde: Omdømmeundersøkelse blant Conectos kunder juni % Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto Løsningen finner du på Personalnytt i Conecto Krister Wendelborg, 26 år, er ansatt som kundebehandler i Conecto fra 15.august Krister er utdannet faglærer i informatikk, og vil betjene vårt kundesenter. Caroline-Marie Topaas er 22 år, er ansatt som kundebehandler i Conecto fra 22.august Caroline-Marie er utdannet reiselivskoordinator fra Næringsakademiet. Vi ønsker Krister og Caroline-Marie velkommen til Conecto, og ser frem til et godt samarbeid. Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 3/2005

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Omdømme og kommunikasjon

Omdømme og kommunikasjon Omdømme og kommunikasjon HiST 13. oktober 2011 Fra Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag 2009-2012 Kommunikasjonsmål: 1. HiST skal øke sin generelle synlighet og forbedre omdømmet gjennom

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Omdømme foredrag 13. juni 2017 for

Omdømme foredrag 13. juni 2017 for Omdømme foredrag 13. juni 2017 for Næringsforeningen i Trondheimsregionen med Trond Stiklestad NTNU Handelshøyskolen Trond.stiklestad@ntnu.no Trond Stiklestad Siviløkonom og organisasjonssosiolog Førstelektor

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Styrket markedsposisjon

Styrket markedsposisjon Årsrapport Innhold Administrerende direktør har ordet.................. 2 Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon................. 3 Conectohistorien En historie om gjenvinning...

Detaljer

OMDØMME; forventning og opplevelse

OMDØMME; forventning og opplevelse OMDØMME; forventning og opplevelse 24. Mars -09 Kjersti Morset Lillehammer kommune Hva er omdømme? Summen av oppfatningene som ulike grupper har til virksomheten. Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Kommunikasjon som påvirker meninger

Kommunikasjon som påvirker meninger Kommunikasjon som påvirker meninger Arbeidsmiljøkonferansen Molde 6-7 april 2016 Knut Røe Bli hørt og .se den andre -Tenk deg at du er på vei hjem fra jobben og vet at «i dag kommuniserte jeg på en måte

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere er en god match. Uten en gang

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling ,

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling , Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling 2017 17100469, Jonny.nordoy@tns-gallup.no Oppsummering av de store linjene - 2017 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

DnB NOR om den økonomiske utviklingen

DnB NOR om den økonomiske utviklingen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2006 CONNECTED DnB NOR om den økonomiske utviklingen Ingen grunn til dramatikk, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. side 4 Flotte resultater

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Kunnskapsledelse og omdømme En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon, og tar for seg kunnskapsledernes

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre.

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. Sacred Money Archetypes 1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig GRUPPE 1: Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. K2 Jeg liker å vurdere fordelene

Detaljer

Samling info-medarbeider Oslo 2012

Samling info-medarbeider Oslo 2012 Godt omdømme er lyden av trivsel Samling info-medarbeider Oslo 2012 Trond G. Skillingstad Informasjonssjef, Helse Nord-Trøndelag Thomas Brøndbo Artist Omdømme - Hva er det? - Hvorfor er det viktig? - Hvordan

Detaljer

"Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?"

Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap? "Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 6 Innhold Service Desk Hvordan organisere en service desk? Hvordan bemanne en service desk? Service Desk - hensikt Primær kontaktpunkt Utfører alle saker mot brukerne.

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

forord mange faglige diskusjoner som ikke nødvendigvis har endt i enighet om noe annet enn det å være uenige.

forord mange faglige diskusjoner som ikke nødvendigvis har endt i enighet om noe annet enn det å være uenige. Forord Våren 2005 svirret ordet omdømme så å si konstant i lufta. Samtidig måtte vi konstatere at vi ikke kunne gi verken våre studenter, næringslivet eller andre virksomheter gode tips om bøker som behandler

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Messebrev fra Reiseliv 2010

Messebrev fra Reiseliv 2010 Side 1 av 6 Til alle utstillere! Med flotte besøkstall og topp stemning, kan dere takke hverandre for en strålende reiselivsmesse 2010! Sammen gjør dere messen attraktiv for deres kunder. Jeg håper dere

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Kommunikasjonsplattform Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform Trondheimsregionen Møte Trondheimsregionen Kulturhuset, Midtre Gauldal, 17. februar 2012 Agenda Trondheimsregionen, plattformen og merkevaren Kommunikasjonspolitikk Mål Utfordringer

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen SI skal inngå en samarbeidsavtale med en leverandør i forbindelse med innkreving av misligholdte studielån for innkreving og erstatningskrav

Detaljer