CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts omdømme. Det tror jeg ikke mange tenker på - men det burde de, sier Peggy Brønn, BI-forsker og ekspert på omdømmebygging. side 4 Kundecase SL... side 2 Conecto Global... side 8

2 Leder Hva sier omdømmemålingene oss? ved Sverre O. Helsem Kjære leser, - En samarbeidspartner mer enn en leverandør Bente Karoliussen Møkleby, salgs- og markedssjef i SL er klar i sin tale. - Når utfordringene tårnet seg opp tok Conecto ansvar langt utover sin rolle i arbeidet med å etablere ordningen for månedskort på abonnement. Omdømmemålingene hos våre kunder, medarbeidere og skyldnere er gjennomført og analysearbeidet pågår. Hva gir de av nyttig informasjon? For det første gir målingene oss en mengde positive tilbakemeldinger fra samtlige interessentgrupper. Det gir oss bekreftelser på at visjonen, misjonen og verdigrunnlaget kommuniseres klart og tydelig og ikke minst at de mottas, forstås og settes pris på. Målingene gir oss også informasjon om hva vi kan gjøre enda bedre. Våre kunder sier vi kan bli bedre på rapportering og analyser. Våre medarbeidere sier vi kan bli bedre til å gi informasjon internt. Og våre skyldere, som fremstår som våre beste ambassadører, sier vi kan bli enda flinkere til å lytte. Dette har vi uten opphold respondert på. Vi videreutvikler datavarehuset vårt til å kunne levere stadig mer sammensatt og relevant informasjon. Samtidig investerer vi mye i utviklingen av en intern læringsarena for kommunikasjon. Målingene viser samtidig at vi kommuniserer budskapet bedre og tydeligere til skylderne enn til våre kunder. Det er et tankekors! Har vi vært så fokusert på skylderarbeidet at vi har glemt våre kunder? Vi håper ikke det, men tar informasjonen fra målingene på alvor. Inkassomarkedet er i bevegelse. Lindorff rapporterer om en nedgang i sakstilgang på 11 % første halvår. (Kilde: Lindorff-analysen ). Vi har grunn til å tro at dette ikke bare gjelder Lindorff. Conectos sakstilgang økte med 14 % i samme periode. Dette tar vi som et signal på økt tillit i markedet gjennom byggingen av et solid ideologisk fundament for inndrivingsarbeidet kommunisert gjenn-historien (www.conecto.no/ conecto-historien). God høstjakt! Sverre O. Helsem Administrerende direktør De aller fleste av oss har vel sett bussene til SL - StorOslo Lokaltrafikk. Det svært få vet, er at det er mange forskjellige busselskaper som kjører på oppdrag fra SL. SL er et offentlig selskap med en liten og effektiv administrasjon som eies med 1/3 hver av staten, Oslo kommune og Akershus Fylke. Selskapet har ansvaret for å planlegge, koordinere og markedsføre kollektivtrafikken i området. SL fokuserer på kjernevirksomheten og har valgt å benytte ekstern kompetanse til andre oppgaver. - Derfor blir valg av underleverandører en kritisk faktor for SL for å nå målene og for å levere høy kvalitet i tjenestene, sier Bente Karoliussen Møkleby. Kundeservice er out-sourcet til Trafikkanten, og Sylinder, mest kjent for å administrere Trumf-ordningen, tar seg av kundesystemene. Conecto er derfor i godt selskap som SLs underleverandør av den totale løsningen for betaling (efaktura og avtalegiroløsning) og betalingsoppfølging, alt fra å føre SL sin kundereskontro til å stå for eventuell inkasso. Månedskort som abonnementsordning SL har hele tiden vært opptatt av å forbedre kundetilfredsheten, og har i regi av MMI målt kundetilfredshet og kvalitet på de ulike elementene i produktet. - Kommunikasjonen med kundene var vanskelig inntil vi etablerte SL-kundekort. Da fikk vi en helt annen mulighet til å ha dialog med de mest frekvente reisende. Etter at vi hadde etablert gode Endringer i Panteloven 1. juli 2005 ga en ny bestemmelse i panteloven konkursboet lovbestemt panterett i et hvert formuesgode som tilhører den som går konkurs. Bakgrunnen for den nye bestemmelsen er at man ønsker å sikre nok midler i boet til å gjennomføre konkursbehandlingen. Forutsetningen for at konkursboet kan betinge seg et slikt pant er at midlene er nødvendig til konkursbehandlingen. Panteretten er beløpsmessig begrenset til 5% av panteobjektets verdi. For realregistrerte gjenstander er panteretten ytterligere begrenset til maksimalt 700 ganger rettsgebyret pr. pantsatte gjenstand. Konkursrekvirentens økonomisk ansvar har tidligere vært begrenset til kr ,-. Fra økte rekvirentansvaret til 50 x Rettsgebyret, dvs kr ,- jfr. dagens sats. Dette begrenser i seg selv adgangen for kreditorer til å inndrive gjeld, og ikke minst muligheten til å sanere selskaper som driver på kreditorenes regning. Vi har tidligere omtalt konkursbehandling i vårt kundemagasin Connected nr. 4 i 2003, som du kan lese på 2 Connected 3/2005

3 Bente Karoliussen Møkleby, salgs- og markedssjef i SL Conecto øker sin tilgjengelighet overfor skyldnere og kunder med det alfanumeriske telefonnummeret 800 Inkasso. Conecto har sikret seg det alfanumeriske telefonnummeret 8oo Inkasso. Hovedhensikten med de alfanummeriske numrene er at de er enklere å huske. Du taster 800 Inkasso ved å trykke én gang på den knappen der bokstaven står. I en står på 4 tallet, N en står på 6 tallet, osv. 800-INKASSO tilsvarer derfor knappene kunderelasjoner, kunne vi tilby abonnement på månedskort, fortsetter salgs og markedssjefen. Ved abonnementsavtale får kunden tilsendt månedsbilletten rett hjem til sin egen postkasse i god tid før månedsskifte. Abonnementet kan kundene selv enkelt styre via nettstedet Her kan de endre kundeinformasjon, bestille, avbestille og bestemme betalingsløsning. SL hadde allerede et inkassosamarbeid med Conecto før abonnementsordningen ble etablert. Da løsningen for den totale betaling og betalingsoppfølgingen ble lagt ut på anbud ble Conecto valgt på grunn av bedre tilbud og konkurransedyktig pris. - Det var heller ikke en ulempe at økonomiavdelingen i SL fra tidligere var godt fornøyd med inkassoarbeidet. SL hadde således gode erfaringer med Conecto fra før, sier Karoliussen Møkleby. SL fremover SL satser på å få flere til å reise kollektivt. - Våre største målgrupper er de arbeidsreisende og ungdomssegmentet. Vi vil derfor arbeide mot en økning i antall avganger og ekspressbusser fordi dette er viktig for disse gruppene. En annen viktig oppgave er å videreføre abonnementsordningen for månedskort, slik at flest mulig reisende opplever at det blir enklere å reise kollektivt. - Kundene kan fortsette å abonnere også etter at vi har innført elektroniske billetter. Det nye billettsystemet vil være en stor endring for alle som reiser kollektivt i Oslo og Akershus, og systemet vil gjøre det å reise kollektivt enklere og mer effektivt på tvers av SL, Oslo Sporveier og NSB. SL vil fortsatt fokusere på kjernevirksomheten, og velge gode samarbeidspartnere der det er behov for det. - Vi har et ønske om å fokusere på de områder vi skal være gode på. Det andre må vi slutte med, eller få eksterne samarbeidspartnere til å gjøre. Når vi samarbeider med de beste leverandørene, ser vi at produktet vårt og vi som organisasjon får styrket profilen vår i positiv retning, avslutter Bente Karoliussen Møkleby. Bedre kommunikasjon For Conecto AS er etableringen av 800 Inkasso et ytterligere tiltak i bestrebelsene med å forenkle kommunikasjonen med skyldnere og kunder. Vi er inne i kommunikasjonens år i Conecto, et år vi har dedikert til å forbedre og forenkle kommunikasjonen, spesielt med skyldnerne. Gjennom skyldnerundersøkeleser har vi dokumentert at god tilgjengelighet og dialog med skyldnerne gir betydelige utslag på betalingsvilligheten. Dette kommer våre kunder tilgode gjennom raskere innbetalinger og høyere løsningsgrader. 800 Inkasso er et gratis grønt nummer, unntatt fra mobiltelefoner der det gjelder vanlig lav norgestakst. Connected 3/2005 3

4 Bedrifter velger inkassobyrå ut fra enkle vurderinger om pris og nytte - men det burde egentlig være et fryktelig vanskelig valg, sier Peggy Brønn, ekspert på omdømmebygging og associate professor ved Handelshøyskolen BI. - Enhver outsourcing betyr at du lar noen andre forvalte ditt omdømme. Det burde bekymre langt flere enn det gjør, sier hun. Tar dine outsourcing-partnere vare på ditt omdømme? Bedrifter velger inkassobyrå ut fra enkle vurderinger om pris og nytte - men det burde egentlig være et fryktelig vanskelig valg, sier Peggy Brønn, ekspert på omdømmebygging og associate professor ved Handelshøyskolen BI. - Enhver outsourcing betyr at du lar noen andre forvalte ditt omdømme. Det burde bekymre langt flere enn det gjør, sier hun. Vi har alle eksempler på bedrifter vi liker, bedrifter som vi føler oss vel med å være kunde hos. Og vi har alle eksempler på bedrifter vi grøsser litt ved tanken på. Selskapets suksess eller fiasko er tett knyttet til slike følelser blant kundene. Dette, i et nøtteskall, er effekten av et godt eller dårlig omdømme. - Den aller viktigste faktoren er forholdet til kundene og hvordan de blir behandlet, forklarer Brønn, som er en anerkjent forsker og foreleser innen omdømmebygging på Handelshøyskolen BI. - Et omdømme skapes samtidig av flere forhold, av ting som god kvalitet til riktig pris. Omdømmet er oppfatningen av hvilken verdi selskapet har, det er selskapets kredibilitet og tillit, sier hun. God kommunikasjonsplattform er nøkkelen Det er ikke tilfeldig hvilke selskap som lykkes i å skape et godt omdømme. Fellestrekket er at de har en gjennomarbeidet kommunikasjonsplattform og en konsistent kommunikasjon i alle ledd. - Se på IKEA. De er konsistente over tid, og konsistente i sin kommunikasjon i alle ledd. De selger pølser i brød til ti kroner når du kommer ut av butikken, og folk elsker det! Samtidig har de jobbet mye med corporate social responsibility. IKEA er et selskap som gjør veldig mye riktig, forklarer Brønn. Mange bedrifter makter ikke å være konsistente - og det taper de på, mener hun. - Hvert eneste sted en kunde kommer i kontakt med organisasjonen er et "moment of truth". En bedrift kan ha over hundre kontaktpunkter mot en kunde, fra salg over disk til telefonsupport. Og på hvert eneste punkt blir selskapet bedømt for jobben de gjør - og det slipper ikke mange helskinnet fra, sier hun. Bruker du økonomiavdelingen som kundebehandlere? For eksempel er det ofte økonomiavdelingene som holder i relasjonene til kunder etter kjøp. Det er ikke problemfritt. - Dersom en kunde har en kjempegod relasjon til salgsavdelingen, men må forholde seg til en vanskelig økonomiavdeling på grunn av misforståelser med betalingen, vil inntrykket av bedriften rase, understreker Brønn. En bedrift som er god på omdømme tenker på tvers av hele organisasjonen, og lar 4 Connected 3/2005

5 økonomiavdelingen vite hva omdømme er. - Den som tar telefonen i økonomiavdelingen er ofte ikke trent i kundebehandling - og det taper bedriften på, sier hun. Valg av outsourcingpartner er et omdømmevalg I dette bildet får outsourcing av tjenester - inkludert inkasso - et spesielt perspektiv. Fordi du outsourcer faktisk ikke bare en tjeneste, men ofte også kundebehandling. Og kundebehandling er med på å styrke eller svekke en bedrifts omdømme. Generelt har ikke skyldnere kommet i økonomiske vansker på grunn av vond vilje. Det betyr at det er viktig å behandle dem riktig for å beholde dem som kunder, sier Brønn. - Si at fem prosent av kundene til et selskap kommer i kontakt med et inkassobyrå. Si at inkassobyrået ikke behandler dem på en skikkelig måte. Da risikerer selskapet å miste kundene. Hvor mye innsats må settes inn for å få fem prosent nye kunder? Det krever enorme ressurser - mye mer enn det koster å behandle skyldnerne skikkelig. Ingen selskap har råd til å miste disse kundene, hevder Brønn. Langsiktig perspektiv Å bygge et godt omdømme er ikke enkelt, og det tar tid. Likevel er Brønn krystallklar på at det lønner seg. - Hvis du lykkes i å bygge et godt omdømme, så unngår du å havne i en krise. Da har du veldig klare retningslinjer for hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Da vet alle medarbeiderne veldig godt hva selskapet gjør og ikke gjør. Medarbeiderne i et selskap med et godt omdømme oppfører seg konsistent i forholdet til kundene, understreker hun. Og når du først lykkes i å opparbeide et omdømme som er godt, så må du ta vare på det hver eneste dag. - Det må være samsvar mellom omdømmet ditt og bedriftskulturen. Du blir tatt ganske fort dersom det ikke stemmer, avslutter Brønn. Conecto tilbyr omdømmemåling Les mer på siste side Målte sitt eget omdømme Hvordan oppleves Conecto av skyldnere, kunder og egne ansatte? Og hvordan opplever skyldnerne selskapet som sendte dem over til inkassobyrået? Dette var viktige spørsmål da Conecto valgte å måle sitt eget omdømme. Det som går igjen i målingen er at skyldnernes oppfatning av Conecto er svært god - og faktisk bedre enn deres oppfatning av selskapet de kjøpte varen eller tjenesten av. - Det er svært sannsynlig at god behandling av skyldnerne er med på å ivareta omdømmet til Conectos kunder, sier BI-forsker Peggy Brønn, som var rådgiver for konsulentselskapet Martin Fidem AS under utarbeidelsen av måleverktøyet. Hvor høy tillit har vi? Skyldner om oppdragsgiver Medarbeider Skyldner Oppdragsgiver 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 Driverne for omdømme er forholdet mellom hvordan virksomheten faktisk er og hvordan den oppfattes. Det viser seg at forholdet mellom realiteten og oppfattning i gruppene er drevet av at virksomhetene holder hva de lover, viser etisk standard og fremstår konsistent. Det gir tillit! Kilde: Omdømmeundersøkelse blant Conectos kunder, medarbeidere og skyldnere juni og juli Et annerledes inkassoselskap Andreas Engell og Håvard Martinsen i Martin Fidem AS forteller at funnene i målingen til dels er slående. - Målingen viser at de skyldnerne som har hatt kontakt med flere inkassobyråer oppfatter Conecto som annerledes enn konkurrentene - både i forhold til veiledning, rådgivning og medmenneskelighet. Denne gruppen sier de har fått gode råd til å unngå inkasso i fremtiden, sier de to. Utfordring - og mulighet Samtidig er det et svært interessant funn at bedriftene oppfatter leveransen fra inkassobyråene som relativt like - og at det dermed er vanskelig for inkassobyråer å skille seg fra hverandre. Et like slående funn er at mange av de som er ansvarlig for inkasso ute i bedriftene i liten grad forstår hvordan Conecto jobber med skyldnerne. De opplever med andre ord ikke Conectos skyldnerpleie - selv om kontakten ellers mellom kunde og inkassobyrå er upåklagelig. Hvordan oppfattes vårt etiske nivå? Skyldner om oppdragsgiver Medarbeider Skyldner om Conecto Oppdragsgiver 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 En viktig driver for god tillit og dermed godt omdømme er virksomhetens etiske nivå! Kilde: Omdømmeundersøkelse blant Conectos kunder, medarbeidere og skyldnere juni og juli Dette er både en utfordring og en mulighet. Utfordringen ligger i å få Conectos kunder til å oppleve det samme som skyldnerne. Lykkes de i dette arbeidet har de samtidig en kjempemulighet til å skille seg fra konkurrentene, sier Engell og Martinsen. Connected 3/2005 5

6 Spenstig oppgang for Conecto Global Foto: Kristian Skylstad Etter to år med utenlandsinkasso i Conecto Global begynner innsatsen nå å bære frukter. Det har vært nøye planlegging og et krevende arbeid med utvelgelsen av samarbeidspartnere i utlandet. - Erfaringene vi har gjort har gitt oss et godt grunnlag for hvilke partnere vi ønsker å jobbe med. Vi har dermed oppnådd målsetningen om å kunne drive effektiv og løsningsorientert inkasso på alle kontinenter, sier Trond Myhre, Collection Manager i Conecto. Resultatene til Conecto Global er økende, og dette skyldes flere ting. - Blant annet er vi tidligere ute med å anbefale våre kunder at Global bør overta behandlingen av fordringer i utlandet. Jo raskere vi kan få etablert en dialog med skyldner, desto større sjanse er det for at saken løses på en utenrettslig måte. Og ikke minst på en billigere måte både for kunden og for skyldner, fortsetter Myhre. - Vi har gjennom de siste årene sett betydningen av å benytte våre agenter i utlandet. De kjenner lokale lover og regler, normer og etiske retningslinjer bedre og kan derfor foreta innkreving på vegne av våre kunder på en særdeles tilfredsstillende måte. Vi har gjennom vårt LIC-medlemskap (League International for Creditors) skapt et nettverk av faste byråer som assisterer oss med innkreving over hele verden. Fattigdom og korrupsjon I visse deler av verden merker man fremdeles at innkreving er vanskelig, nettopp fordi både kultur og lover ikke regulerer handel, kjøp og salg på samme på som for eksempel i Norge. Både Øst- Europa, deler av Asia, mesteparten av Trond Myhre, Collection Manager i Conecto land i Afrika og sørlige deler av Amerika sliter fortsatt med fattigdom, korrupsjon og/ eller økonomiske problemer. Likevel ser vi i enkelte områder stadige forbedringer, spesielt i Øst-Europa. - Vi har gjort en iherdig innsats for å etablere faste og seriøse partnere i disse landene, som stadig overrasker med gode resultater, sier Trond Myhre. - Riktignok står vi overfor enkelte utfordringer med hensyn til utenlandsinkasso. Mangel på dokumentasjon og riktig dokumentasjon forekommer stadig. Språk kan være en annen barriere for at mislighold oppstår. Hvor ofte ser man ikke at fakturaer og brev på norsk blir sendt til utenlandske Saksbehandlertreff i sommersol Erik Skolem Tradisjonen tro arrangerte Conecto saksbehandlertreff i midten av august. Kombinasjonen av faglig påfyll og utendørs opplevelser viste seg nok en gang å være en sikker vinner. I år som i fjor var det mange påmeldte, noe som medfør- te at arrangementet ble delt opp i to dager. Den faglige menyen omhandlet bl.a. direkte tvangsinndrivelse, og ble avholdt hos Conecto på Østerås. Etter det faglige opplegget var det full fart med båter ut til Oscarsborg festning. Her var det guidet omvisning og historiefortelling fra området. Utover ettermiddagen sto vannsport i fokus. Ferdighetsnivået på så vel vannski som wakeboard var imponerende. De som ikke var fullt så dristige nøt badevannet eller synet av friske magaplask! Ellers koste vi oss med nydelig grillmat og dertil hørende sommerdrikke. Mange smil, mye latter og topp stemning. Kort sagt en perfekt sommerettermiddag. Lars Gunnar Lesto og Thomas Engrønningen 6 Connected 3/2005

7 kunder? Derfor oppstår det ofte misforståelser og innsigelser rundt handelen, og den viktige kommunikasjonen partene i mellom mislykkes. Vanskelig å belaste omkostninger En utfordring for oss som byrå ved utenlandsinkasso er nettopp å få betalt for våre salærer. Grunnen til dette er naturlig nok at slike omkostninger ikke er regulert på samme måte som her i Norge, og det er ikke kultur for å belaste kundene for dette selv ved mislighold. I enkelte land opplever vi også at det er vanskelig å få dekning for forsinkelsesrenter! Man skal ikke lenger enn til Frankrike for å oppdage det. Det er derfor svært viktig at oppdragiverne nøye vurderer hvem de gjør handel med, og at man på forhånd blir enige om betingelsene - gjerne med skriftlige avtaler. På bakgrunn av disse tingene opererer Conecto Global med provisjonssatser. Vi ønsker å være mest mulig løsningsorientert, og har derfor en no cure-no pay - avtale med våre faste oppdragsgivere. - Når vi først oppnår løsning og betaling, belaster vi en viss provisjon av innbetalt hovedstol, avhengig bl.a. hvor stort kravet er, hvilket land vi opererer i og om det er privat person eller foretak vi krever inn fra, avslutter Myhre. Suksess for golfdag på Grini Golfklubb Kanonvær, super stemning og mye fin golf 1. september golfere i alle farger og aldre koste seg på golfdagen på Grini Golfbane første dagen i september! Det er fjerde året på rad Conecto inviterer kunder til en hyggelig golfrunde i nydelige omgivelser i Bærum, et steinkast fra vårt kontor på Østerås. Første ball gikk ut kl 16:10 og Thorill, vår golfgeneral, sto ved hull 1 med nye golfballer og gode ønsker for turen. Det var to konkurranser på banen. Longest Drive og Closest to Pin, som ble vunnet av hhv Jens Tofteberg fra Bjerke Image AS og Gudmund Westre fra Alliance apotek. Beste spiller på banen ble vår egen Richard Riekeles med Trond Myhre, Conecto Global, på andre plass og Wenche Garder fra NetCom på tredjeplass. Wenche ble også beste kvinnelige spiller! Gratulerer alle sammen! Når man ser på resultatlisten ble det jevnt over spilt meget bra golf! Det ser faktisk ut som alle har oppdaget følgende, nemlig at The secret of good golf is to hit the ball hard, straight and not too often! Du verden,,, er det virkelig så enkelt? Hilsen Evy..en golffrelst... på sidelinjen, dog ikke i roughen.. denne gangen! Direkte tvangsinndrivelse I forslag til endring av den sivile rettspleie åpnes det for direkte tvangsinndrivelse i saker hvor skyldner ikke bestrider kravet. Det betyr at krav kan sendes direkte til namsmannen uten å ha dom for kravet. Behandling i forliksrådet blir i så fall bare nødvendig dersom skyldner ikke aksepterer kravet. Behandlingsansvaret er foreslått lagt til namsfogden - et nytt statlig organ. Direkte tvangsinndrivelse vil spare både fordringshaver og skyldner for kostnader. Hovedpunktene i forslaget er direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav. Faktura danner grunnlag for tvangsfullbyrdelse. Hvis skyldner har innvendinger mot kravet skal likevel saken behandles i forliksrådet. Staten overtar ansvaret for forliksrådene fra kommunene. Det skal fortsatt være forliksråd i hver kommune, og medlemmene skal fortsatt velges av kommunestyret. Folk som utfører arbeid eller verv for forliksrådet, skal ikke lenger ha adgang til å opptre som fullmektig i forliksrådet. I stedet skal kommunen oppnevne et utvalg av personer som kan påta seg slike oppdrag. Regjeringen ønsker å bevare forliksrådenes viktige funksjon med megling og med mulighet til å avsi dom i vesentlige tvister som gjelder pengekrav, blant annet for å spare partene for advokatutgifter. Endringen antas å tre i kraft fra 01/ Connected 3/2005 7

8 Tilbyr omdømmemåling Hvordan oppleves du av dine kunder? Nå har du muligheten til å finne det ut. Conectos egne erfaringer med omdømmemåling er den direkte foranledningen til at selskapet nå tilbyr dette som en tjeneste til sine kunder. Conectos nye tjeneste er en skyldnertilpasset versjon av omdømmeverktøyet Reputation Link, utviklet av MartinFidem med BI-forsker Peggy Brønn som rådgiver. - Vi har fått utviklet en spesialversjon tilpasset skyldner-gruppen. Vi tror og håper at dette verktøyet bidrar til at våre kunder kan betjene sine kunder på en enda bedre måte, sier adm. dir. Sverre Olav Helsem i Conecto. Conecto Sudoku!! Slik spiller du Sudoku: Du har 9x9 felter, delt opp i ni bokser á 3x3. Spillets mål er enkelt: Hver loddrette og vannrette rad, og hver boks med 3x3 felter, skal inneholde alle tall fra 1 til 9 uten duplikater. Lykke til!! Reputation Link er et strategisk styringsverktøy som favner identitets-, kommunikasjons- og omdømmeelementer. Verktøyet gir gode indikasjoner på forholdet mellom hvordan selskapet egentlig er og hvordan viktige grupper opplever selskapet. For mer informasjon, ta kontakt med Richard Riekeles. Mail: tlf: Det er viktig for oss som kunde å ha et godt omdømme blant skyldnerne Helt uenig 2 Verken/eller 4 Helt enig Vet ikke 0 % 0 % 4 % 7 % 21 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Undersøkelsen viste at Conectos kunder er opptatt av sitt eget omdømme blant skyldnerne. Hele 89 % av kundene var helt eller delvis enig i det. Kilde: Omdømmeundersøkelse blant Conectos kunder juni % Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto Løsningen finner du på Personalnytt i Conecto Krister Wendelborg, 26 år, er ansatt som kundebehandler i Conecto fra 15.august Krister er utdannet faglærer i informatikk, og vil betjene vårt kundesenter. Caroline-Marie Topaas er 22 år, er ansatt som kundebehandler i Conecto fra 22.august Caroline-Marie er utdannet reiselivskoordinator fra Næringsakademiet. Vi ønsker Krister og Caroline-Marie velkommen til Conecto, og ser frem til et godt samarbeid. Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 3/2005

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer