Omdømme: hvem, hva, hvor Finansdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømme: hvem, hva, hvor Finansdepartementet 15.03.2011"

Transkript

1 Omdømme: hvem, hva, hvor Finansdepartementet Peggy Simcic Brønn Førsteamanuensis, BI Leder, Senter for Virksomhetskommunikasjon k ik Omdømme og rekruttering: hvordan utvikle virksomhetens kommunikasjons og markedsføringsstrategi for synligere rekruttering? Å få kunnskap om virksomhetenes omdømme 1

2 Noen ledere i SSB mener at vi kun skal profilere oss gjennom publisering av våre statistikker på web, og at dette er det viktigste. Jeg kunne tenke meg noen tanker rundt forskjellen mellom å profilere seg som organisasjon og å profilere seg som en attraktiv arbeidsgiver. I tillegg lurer jeg på om noen har tanker rundt nytten av ulike profileringsartikler. Jeg lurer på, bør vi være mer synlig i sosiale medier for eksempel? Incredibly Complicated Visuell identitet Organisasjonsidentitet Virksomhetsidentitet Organisasjonsidentifikasjon Image Omdømme Omdømme risiko Kommunikasjon og omdømme Harmonisere kommunikasjon nøkkel Organisasjon som merkevare Samfunnsansvar og omdømme 2

3 Attitudes Philosophy/ values Culture Management systems Leadership style Personal abilities Organizational structure Strategic processes Communication models used The Basic Model Effective Org. Communication Relationships w/stakeholders Customers Employees Finance Community Etc Reputation Supportive Behaviour VALUE Omdømme starter med organisasjonsidentitet Hvem er vi? 3

4 Organisasjonsidentitet Hvem er vi? Sentralt organisasjonens essens det organisasjonen selv utpeker som sitt viktigste særtrekk. Varig en organisasjon må skape sammenheng eller kontinuitet over tid Unik Det som skiller en organisasjon fra en annen. Organisasjonen skal vite hvem den er, og hvem den ikke er Organisasjonsidentifikasjon I hvilken grad en person mener å ha de samme attributt som han eller hun mener definerer organisasjonen 4

5 Organisasjonsidentifikasjon Mer tiltalende den oppfattede organisasjonsidentiteten er, jo sterkere vil personen identifisere seg med organisasjonen. Mer organisasjonsimaget styrker medlemmets aktelse for seg selv, jo sterkere vil personen identifisere seg med organisasjonen. Sterkere personen identifiserer seg med organisasjonen, jo mer vil medlemmet søke kontakt med organisasjonen. The composition of organizations is determined by: Attraction: People are attractedto to organizations whose attributesare are congruent with their own personal characteristics (e.g., values, personality). Selection: Organizations select applicants with attributes it desires (influenced by organizational founders). Attrition: People will leave organization if they don t fit. ASA Model (Schneider, 1987, 1995) 5

6 Virksomhetsidentitet Hvem og hva vi si at vi er. The way in which an organization presents itself Symbols Communication Behavior Behavior Corporate Identity Mix van Riel Hypothesized model of organizational identification (Dukerich 2009, Multiple Professional Identities in Hospitals) Attractiveness of organizational identity Willingness to engage in cooperative behaviors Strength of organizational identification Attractiveness of external image 6

7 Omdømme Observatørers kollektive bedømmelse av en virksomhet basert på oppfatningen av de finansielle, sosiale og miljømessige konsekvensene en virksomhet har over tid. (Barnett 2006) Omdømme er tillit Omdømme er relasjoner VRIN Valuable, (verdifullt) df Rare, (sjelden) Imperfectly imitable, (ikke kan imiteres) Non substitutable 7

8 Conceptual Model of Reputation Reputation = Organizational Attributes X Experience Time Stakeholder Values Where: Organizational Attributes = Organization s value proposition (attributes) to stakeholders Stakeholder Values = The importance of the organization s attributes to stakeholders Experience = How stakeholders perceive they have been treated by the organization and whether its promise is valid Elliot S. Schreiber 2004 Hva påvirker omdømme økonomi produkter og tjenester innovasjon ledelse arbeidsmiljø etikk samfunnsansvar 8

9 Hva påvirker omdømme, offentlig sektor (Reputation Institute) Tjenester Fornyelse Forvaltning Service innstilt Tar miljøansvar Tilfredsstiller publikums behov Bruker samfunnets ressurser ansvarlig Er åpen om hvordan de driver sin Holder høy kvalitet virksomhet Tilbyr effektive tjenester Samfunnsrolle Behandler publikum rettferdig Har en klar visjon Opptrer etisk Er en nyskapende virksomhet Er til å stole på Bidrar positivttilsamfunnetsutvikling Viser god dømmekraft Tilpasser seg forandring Arbeidsmiljø Belønner sine ansatte rettferdig Tilbyr gode utviklingsmuligheter Er et godt sted å jobbe Ledelse Kan vise til gode resultater Er profesjonell i måten å drive på Har dyktige medarbeidere Er godt organisert Har dyktige ledere Drivere i Norge 16.3% 16.6% 14.7% 21.9% 15.0% 15.4% 18 9

10 How Reputations are Created Total process Good Communi cation Good Relationships Good Corporate Reputation Improved Likelihood of Exchange Communication elements, all part of identity: Behavior Symbols Communication itself 10

11 Organisasjon som merkevare Ved oppbygging g av virksomhetens merkevare ligger vekten på organisasjonen som en sentral og varig kraft. Langsiktigheten og den strategiske tankegangen som preger virksomhetens merkevarebygging, tilsier at det hører inn under funksjonen for virksomhetskommunikasjon. Organisasjon som merkevare Målet erklar og tydelig kommunikasjon over tid og lojalitet overfor underliggende visjoner og verdier, og ikke corporate speak 11

12 Successful Corporate Branding aligning vision, image, culture M. Schultz Organisasjon som merkevare Organisasjonen kan ikke bare sette i gang med denne aktiviteten og ta for gitt at medarbeiderne er med. 12

13 Key Questions What are distinctive attributes? To whom and what do we communicate? What is our corporate covenant? How are we perceived over time? How are we perceived now? Utvikling av Employer Branding (Arbeidsgiverattraktivitet) må ses i sammenheng med omdømmebygging og Corporate Branding (selskapsattraktivitet), da et sterkt Corporate Brand ofte vil være et sterkt Employer Brand og vise versa. Husk at utsiden alltid må stemme med innsiden. 13

14 What is a Brand? A brand is promise future employees, employees, consumers, clients, citizens believe in. Branding is much more than a logo, a tagline or a slogan Branding is: A 360 look at every aspect of the organization Every touch point with members of the organization s target audiences (external and internal) Branding requires consistency, clarity and commitment 27 Why a Branding Strategy for the Public Sector? To support government s plan To support key objectives of the government to strengthen and promote foundational values of freedom, democracy, human rights and the rule of law To build employees trust and pride, and encourage them to act as ambassadors for their organization, its values, products and services To attract and recruit qualified new employees To reflect government s efforts in ensuring that the Public Sector meets the evolving needs of society with excellence in policy development and advice, and professional service delivery 28 14

15 Employer Brand the image of your organization as a great place to work in the mind of current employees and key stakeholders in the external market (active and passive candidates, clients, customers and other key stakeholders). Minchington (2005) Employer Branding The sum of a company s efforts to communicate to existing i and prospective staff what makes it a desirable place to work, and the active management of a company s image as seen through the eyes of its associates and potential hires. Lloyd, S (2002 Martin, G. and Beaumont, P. (2003), 15

16 Vi er ikke akkurat top of mind; Merkevare og omdømmebygging hos Statkraft Ragnvald Nærø, Konserndirektør, Statkraft Input til Markedsundersøkelsen 2012 rundt Employer Branding Kunnskap om virksomhetenes omdømme Effektivisere virksomhetenes kommunikasjons og markedsføring strategi Identifisere hyppigst brukte informasjonskanaler 16

17 Hvorfor Markedsundersøkelsen? Effektivisere virksomhetenes kommunikasjons og markedsføring strategi Styrke profileringen og synliggjøringen av Skatteetaten som en attraktiv arbeidsplass. Vi skiller mellom Skatteetatens omdømme som arbeidsgiver (Employer brand) og Skatteetatens omdømme som virksomhet (Corporate brand). Det er samtidig viktig å presisere at vårt omdømme som virksomhet virker inn på oppfatninger av oss som arbeidsgiver. Et sterkt omdømme som organisasjon øker attraktiviteten a t tete som arbeidsgiver. e 17

18 Designing A Communication Campaign Smith s Nine Steps of Strategic Public Relations Phase1: Formative Research Step 1: Analyzing the situation Step 2: Analyzing the organization Step 3: Analyzing the publics Phase 2: Strategy Step 4: Establishing goals and objectives Step 5: Formulating action and response strategies Step 6: Using effective communications Phase 3: Tactics Step 7: Choosing communication tactics Step 8: Implementing the strategic plan Phase 4: Evaluative Research Step 9: Evaluating the strategic plan The issue you are facing Public Relations situation: the set of circumstances facing the organization Must be stated early and clearly Situations stated as nouns statements Goals the way we want to address the situation more active, state as verbs 18

19 What pressures do Public Sector employers face? Rising user demands and expectations on service delivery Negativepress coverage despite the realitiesof service improvement Demography ageing workforce new generations with new work values Talent shortages managing the public service employer brand Work/lifestyle values and pressures Getting the best from new technology/using training needs Changing workforce aspirations/bases for engagement All within a limited budget 19

20 I would work for the Organization Supportive Behavior Scores Mean Oljedirektoratet t t 62,9 Riksrevisjonen 60,1 Finanstilsynet 58,1 Olje- og energidepartementet 56,0 Finansdepartementet 54,0 Skattedirektoratet 43,2 Toll- og avgiftsetaten 42,8 Lånekassen 38,7 Skatteetaten 38,3 NAV 32,2 I would work for the Organization Neg (1-2) Neutral (3-5) Pos (6-7) not sure Datatilsynet 29,9% 9% 32,5% 22,5% 15,1% 1% Finansdepartemen tet 37,6% 29,3% 21,7% 11,4% Finanstilsynet 28,6% 40,3% 21,2% 10,0% Lånekassen 52,0% 24,2% 6,4% 17,4% Olje- og energidepartement 32,0% 39,3% 19,4% 9,3% et Oljedirektoratet 25,4% 38,2% 27,2% 9,1% Riksrevisjonen 26,7% 31,5% 24,1% 17,7% Skattedirektoratet kt t t 46,4% 4% 27,3% 12,0% 14,3% Skatteetaten 54,6% 24,4% 9,7% 11,2% Toll- og avgiftsetaten 48,4% 30,4% 11,4% 9,8% 20

21 The Problem: Hvorfor satse på arbeidsgiverprofilering Det er særlig to forhold som gjør det viktig å profesjonalisere Skatteetatens arbeidsgiverprofilering. g 1) Skatteetatens alderssammensetning Stor andel eldre arbeidstakere innebærer en høy forventet turnover de neste 5 10 årene. Dette inntreffer samtidig som alderssammensetningen i samfunnet for øvrig tilsier et langt strammere arbeidsmarked, og det som ofte refereres til som kampen om kompetansen. 2) Kampen om kompetansen Flere går ut av arbeidsmarkedet, færre kommer inn. Det betyr at vi går fra et overskudd til et underskudd på tilgjengelig kvalifisert arbeidskraft. Økt turnover som et resultat av større mobilitet i arbeidslivet. Mindre grad av lojalitet mot arbeidsgiver. Mange søker den samme kompetanse vi søker. Dette vil medføre økt konkurranse blant arbeidsgivere om å kapre talentene. Arbeidsgivere med godt omdømme vil stå sterkere i konkurransen om den ønskede kompetansen. 41 Basic Questions What are the goals? What position do you seek? What are the specific objectives (awareness, acceptance and action)? 21

22 Goals Reputation management goal Identity and perception of the organization Relationship management goal How the organization connects with its publics Task management goal Concerned with getting certain things done Not every campaign will have each type of goal. 22

23 Attract highly skilled workers Motivate, retain and engage employees Strengthen the image of public servants and public service 45 Hierarchy of Objectives Awareness (cognitive) Focus on information and knowledge dissemination and message exposure publicity and public information Attention Comprehension Retention Acceptance (affective) Focus on how people react to information forming or reinforcing interest and attitudes, asymmetrical model Interest Attitude Action (conative) Focus on response to information expression and conduct create or change behaviors (negatively or positively), focused on bottom line Opinion (verbal action) Behavior (physical action) Each goal will have a full set of objectives. 23

24 Positioning Process of managing how an organization distinguishes i itself with a unique meaning in the minds of its publics How it wants to be seen and known As distinct from its competitors Positioning how? How are we perceived now? What is competitors position? Identify position it would like. Develop strategy to modify or maintain current position Must be realistic. Do not confuse with positioning used in marketing in PR it is perception of organization and less product 24

25 Positioning i is not what you do to a product. Positioning is what you do to the mind of the prospect. Ries and Trout, Positioning: The Battle for Your Mind Det handler om én ting. Å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver bid i overfor utvalgte t målgrupper. Employer Branding er et langsiktig arbeid ut fra en bevisst plan. Merkevarer bygges over tid, sier han. Ståle Rooth i MarkUp Consulting 25

26 No financial value in knowledge and attitudes. Do our communications change the organizational outcome? Core Principles Insight How do employees currently perceive the employer brand? Do people have a strong sense of the organization's purpose and values? What behaviors are felt to be most characteristic of the employees? What currently drives people s commitment and what demoralizes people? Why do people chose to join the organization and why do they leave? What would be the reply of employees to the question: What kind of organization do you work for? 26

27 TYPES OF CORPORATE IDENTITY Branding strategy Corporate dominant Shell, Philips, BMW Corporate brands: corporate name used House brands: Subsidiary names used Mixed Brands GM, L Oreal Dual brands: 2 or more names given equal prominence Endorsed brands: Brand endorsed by corporate or house identity Brand dominant Unilever, Orkla Mono brands: Single brand name used Furtive brands: Single brand name and corporate identity undisclosed Identity Strategy 27

28 28

29 29

30 Statistics Norway an institution that counts Arbeidsmiljø Tidligere arbeidsmiljøundersøkelser peker Finansdepartementet seg ut som et trivselsdepartement. Lederne Ld i departementet stiller store krav til sine medarbeidere. Det skal være høyt faglig nivå og synlige resultater i alle ledd. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere som liker store faglige utfordringer og et godt sosialt arbeidsfellesskap. 30

31 Mål: synligere virksomhetene Delmål: Be number 1 preferred place to work by xxx and yyy students by 2013 Increase inquiries by xx% within one year Increase number of students accepting jobs by xx within two years Hvordan? What research will help answer these questions? Stakeholder Group Name What their stake is Behavior Messages Channels/ Timing Current Current Knowledge Current Attitudes Current Current Ideal Ideal Knowledge Ideal Research Get operational statistics Do audience research on current and ideal messages and channels Ideal Attitudes Ideal 2007, Sinickas Communications, Inc. 31

32 C. van Riel Excellent communication being believable and genuine, providing insight and being accessible. ReputationExcellence fulfilling expectations: consistency between what an organization is, what it says it is, and what it does. COMPARISON OF RECRUITING CHANNELS In 2009 more than 70% of all hires were made through the internet; print has lost relevancy and currently accounts for less than 15% of all hires 80 In % +36% 60 72% % 4% 11% Internet print employment agency other Source: Recruiting Trends 2010, Monster.de Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Goethe-Universität Frankfurt am Main 32

33 SOCIAL MEDIA - STATISTICS Some quick facts reveal that Social Media has grown in importance 2/3 of the global internet population visits social networks (e.g. at least 200 million users log in to Facebook every 24 hours) Visiting social network sites is the 4 th most popular online activity (ahead of personal ) Time spent on social networks is growing at 3x the overall internet rate (currently the average user spends 55 minutes per day on Facebook) Facebook is growing at approximately users per day More than 3 billion photos uploaded to Facebook each month More than 100 million videos are viewed on Youtube each day Source: Nielsen, Global Faces & Network Places, 2009; Official Facebook & Youtube Statistics SOCIAL NETWORKS Students seek insider s-information about companies on social networks 33

34 Takk for Meg! Og Lykke til. 34

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2010 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner Culture Segments Det nye segmenteringssystemet for kunst-, kultur- og kulturarvorganisasjoner The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Norsk / Norweigan is the new international

Detaljer

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner Culture Segments Det nye segmenteringssystemet for kunst-, kultur- og kulturarvorganisasjoner The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Norsk / Norweigan is the new international

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer