Hommelvik Idrettslag Friidrett. endelig i mål. offisielt program for. åpning av bane med fast dekke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hommelvik Idrettslag Friidrett. endelig i mål. offisielt program for. åpning av bane med fast dekke"

Transkript

1 Hommelvik Idrettslag Friidrett endelig i mål offisielt program for åpning av bane med fast dekke

2 Drømmen som ble virkelighet Foto: Håkon Midtsand Andersen Foto: Tor Helge Hansen Gjennom ulike tillitsverv i Hommelvik idrettslag tilbake til og 1990-årene, har jeg sammen med andre ved flere anledninger arbeidet for å få lagt et fast friidrettsdekke på Øya stadion. Det ble derfor et lett valg å takke ja når jeg ble spurt om å være leder for et nytt forsøk. Prosjekt fast friidrettsdekke på Øya stadion, Hommelvik ble en realitet fra Prosjektet ble etablert med utgangspunkt i et forprosjekt utarbeidet av Sivilingeniør Sven Aune AS i oktober 2008, etter et initiativ av idrettslagets friidrettsavdeling. Forprosjektet fikk sin tilslutning og igangsettingstillatelse ble gitt av Malvik kommune i november 2009, og arbeidet med å få en prioritering i kommunens søknadsmasse for fylkeskommunale spillemidler ble igangsatt. Det første vi i prosjektgruppa måtte gjøre var å detaljere prosjektet gjennom å utarbeide et revidert kostnadsoverslag, finansieringsplan og budsjett. Sammen med Sven Aunes forprosjekt har disse vært prosjektets styringsverktøy i hele prosjektperioden. Prosjektet får en økonomisk ramme på kr ,-. Arbeidet i prosjektet kan best synliggjøres gjennom ulike og viktige milepæler: August 2011 Prosjektet presenteres i et forberedende møter med ordfører, rådmann og leder for virksomhet kultur. September 2011 Virksomhet kultur sender søknad om spillemidler på kr ,- til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Februar Et enstemmig kommunestyre vedtar en kommunal støtte på kr Mars Fotballavdelingen i Hommelvik idrettslag og prosjektledelsen blir enige om å samarbeide om utbedring av hele stadionanlegget Øya 1. Mai 2012 Arbeidet med å legge ny kulvert over Øya 1 starter opp. Juni 2012 Kontrakter inngås med entreprenørene for grunnarbeidene, legging av fastdekket og byggeledelse, og arbeidet med banen starter opp umiddelbart. Arbeidet med både fotballbanen og friidrettsdekket ble sluttført i august 2013, og vi har etter min mening fått et topp moderne idrettsanlegg på Øya. Mitt håp og ønske er at banene blir brukt til aktivitet, trening og konkurranse, av alle interesserte i hele Malvik kommune og i regionen for øvrig. Det er mange jeg som prosjektleder må takke for veiledning, støtte og bistand i det praktiske arbeid underveis i prosjektperioden, men ingen nevnt ingen glemt. Jeg vil også takke for den positive respons vi i prosjektet har blitt møtt med underveis, og for all økonomisk støtte fra privatpersoner gjennom salg av andelsbrev, lag og foreninger og fra samarbeidspartnere innen næringslivet i regionen. Lykke til! Jon Eidem Prosjektleder.

3 Gratulerer med ny friidrettsstadion på Øya! Som ordfører i Malvik er det en glede å kunne ønske velkommen til Øya stadion i Hommelvik og til offisiell åpning av den nye friidrettsbanen. Friidrettsfolket har ventet lenge på denne dagen og nå er vi her. Et godt samarbeid mellom Malvik kommune og Hommelvik IL har gitt det resultatet vi ser her i dag. Og når anlegget ferdigstilles helt i 2014, blir dette en flott tilvekst til idrettsanleggene på Øya. Skoler og barnehage omkranser anlegget og vi håper at barn og unge blir flittige brukere både i skolehverdag og fritid. For nærmiljøet i Hommelvik vil dette være en arena som har stor betydning for folkehelsa. Malviks befolkning har nå fått et tidsriktig friidrettsanlegg, og vi kan nå også ønske gjester velkommen til kappestrid i fremtidige arrangement. Friidrett er av mange betegnet som «idrettens mor», løp hopp kast, viktige basisferdigheter som er viktige også innen andre idrettsgrener. Stor aktivitet på friidrettsbanen her på Øya vil være positivt for hele idrettsfamilien i Malvik. Vi gratulerer Hommelvik IL med ny flott friidrettsstadion og ønsker lykke til med arbeidet med å fylle stadion med aktivitet. Hommelvik 9.september 2013 Terje Bremnes Granmo Ordfører

4 Vi gratulerer Hommelvik med ny friidrettsbane. Gjensidige Stjørdal Brannkasse har gjennom 175 år utbetalt betydelige beløp til lokal idrett og kultur. Vi bidrar derved til et blomstrende idretts- og kulturliv. Vi gratulerer med ny friidrettsbane i Hommelvik og ønsker lykke til med åpningen! Forsikring Bank Pensjon Sammen får vi ting til å skje Tlf: Fax

5 Fram til 1960-tallet var Øyaområdet en sump, innrammet av elva Homlas gamle løp. Det var lite som tydet på at dette skulle bli et idrettsanlegg. Så fant eieren av området, Meraker Brug, ut at man skulle overdra området vederlagsfritt til Malvik kommune under forutsetning av at det ble benyttet av Hommelvik Idrettslag til idrettsformål. På slutten av 1960-tallet startet en omfattende dugnad på området, der idrettslagets medlemmer fortrinnsvis stod for rydding av store mengder skog. Foto: Historielaget Hommelviks Venner FRIIDRETT PÅ ØYA STADION I HOMMELVIK. EN KORT HISTORIKK En lang historie kan gjøres kort. Det tok noen år før banen med et fullverdig friidrettsanlegg og fotballbane med internasjonale mål stod ferdig, men i 1974 var friidrettsbanen på Øya Stadion klar til bruk. Et anlegg eid av Malvik kommune der banen ble presentert med komplett utstyr for friidrett. Et anlegg som var helt OK etter den tidens standard. Et paradoks er det nok at det aldri ble foretatt noen offisiell åpning av den opprinnelige Øya Stadion. Opp gjennom årene er det blitt spilt et utall fotballkamper på Øya og det er også arrangert mange friidrettsstevner. En rekke kjente utøver som Nils Petter Guldseth, Olav Sivertsen, Oddvar Brå, Ernst Kruska Larsen, samt våre egne har vært med å sette preg på stevnene på Øya. Aktiviteten var nok størst på 1980-tallet og først på 1990-tallet da friidretten i Hommelvik hadde sin foreløpig siste storhetstid. Problemet med grusdekke på en friidrettsbane er at den trenger jevnlig vedlikehold. Dette har med fordel kunne vært bedre på Øya. Banen har derfor ikke alltid vært like fristende som treningsarena. Planer om kunststoffdekke på Øya har vært luftet mange ganger, allerede så langt tilbake som på 1970-tallet, den gangen Dagfinn Refseth var formann i det kommunale Ungdoms-og Idrettsutvalget. Omkring midten av 1980-tallet ble det foretatt undersøkelser som viste at grunnforholdene var rimelig gode og at det bare skulle små justeringer til for å oppgradere banen. Det ble med undersøkelsene. Et nytt forsøk ble gjort på 1990-tallet, der både idrettslag og idrettsråd stilte seg bak initiativet. Lenger kom man ikke da heller. Det nåværende prosjektet så dagens lys på et møte i friidrettsutvalget høsten 2008, dvs. faktisk 5 år siden. Friidrettsutvalget ønsket å gjøre et nytt forsøk. Det ble laget et forprosjekt som bl.a. inneholdt kostnadsoverslag. Vi oppdaget etter hvert at det var en del skjær i sjøen. Av og til var situasjonen alt annet enn lys. Det var likevel godt å føle at Malvik kommune med ordfører, varaordfører og rådmann i spissen hadde en positiv holdning. Kommunens kulturetat har også bidratt til framdriften i prosjektet. På et tidspunkt skjønte vi i friidrettsutvalget at vi måtte få inn nye krefter. Vi satte derfor stor pris på at Jon Eidem takket ja til å være prosjektleder i Det ble dannet en prosjektgruppe som har arbeidet jevnt og trutt. Dette har resultert i at friidrettsbanen på Øya Stadion i Hommelvik i dag framstår som den mest moderne i Trøndelag. Både kommunen, bedrifter og privatpersoner har bidratt økonomisk på en avgjørende måte. Spillemidler er også en viktig del av finansieringen. Før banen kan sies å være komplett er det en del faktorer som må på plass. Vi trenger arrangementshus, friidrettsutstyr og lokale for å lagre utstyret i, samt et passende tribuneanlegg. Dette arbeides det kontinuerlig med. En sammenfatning av det som har skjedd de siste 5 årene kan kanskje gjøres slik? Uten friidrettsavdelingens initiativ i 2008 ville det ikke blitt noe baneprosjekt Prosjektgruppa har gjort et uvurderlig arbeid fram til ferdigstillelsen av banen Malvik kommune har støttet prosjektet både moralsk og ikke minst økonomisk Vi har fått økonomisk støtte fra private givere, både bedrifter og enkeltpersoner Vi ser nå i første omgang fram til den høytidelige åpningen 15. september, deretter må vi ha stor tro på flott framgang for friidretten i Hommelvik i årene som kommer. Så tilføyer vi gjerne til slutt at vi vil at banen skal være tilgjengelig for alle som vil benytte den! Toralv Spets Hommelvik IL, friidrett Interessert i Friidrett? Har du lyst til å drive med friidrett er du hjertelig velkommen på våre treninger. Eller har du lyst til å være med å utvikle friidretten i Hommelvik ved å delta i et av våre utvalg er du hjertelig velkommen. Mer info:

6 Kjære friidrettsvenner. Dagen i dag, 15.september er en stor dag for friidretten i Hommelvik. HIL fyller 89 år, og på samme dag er det offisiell åpning av Øya stadion. Ønskedrømmen har blitt til virkelighet etter mange års kamp. Da er det godt å få åpnet denne stadion på en riktig og minnerik måte. Banen ble tatt i bruk i 1974, men aldri offisielt åpnet. Malvik kommune har fått en super treningsarena og aktivitetsarena for alle som er glad i løping, hopp og kast. Bare noen dager etter at dekket ble ferdig har skolene vært flittige brukere av anlegget. Dette er helt i tråd med det som var ønsket fra friidrettsledelsen. Anlegget skal være en arena for folk fra 0 til 100 år fra hele vår kommune. I dag er det åpning med besøk av ordfører og ikke minst friidrettspresident Svein Arne Hansen, og ikke å forglemme alle dere andre som har møtt opp.. I tillegg til åpning arrangerer vi i dag åpent klubbmesterskap i løp og lengde. Neste vår skal klubben arrangere det offisielle åpningsstevnet med en forhåpentlig bred deltakelse. Gøy med løp, hopp og kast! Hommelvik Friidrett støttes av: Mange frivillige har stilt opp og bidratt med dugnadstimer. Jeg retter en stor takk til alle som har stilt opp for dette prosjektet og som ellers aktivt bidrar i den løpende driften av klubben. Vi hadde heller ikke stått her i dag hadde det ikke vært for alle som har gitt oss et økonomisk bidrag. Takk til alle som har kjøpt andelsbrev, øvrige bidragsytere og ikke minst våre sponsorer! Jeg vil også få takke Malvik Kommune /kulturetaten for et godt samarbeid i planleggings- og anleggsfasen. Til alle dere som skal bruke Øya stadion: Gratulerer med et flott tidsriktig anlegg og gratulerer med dagen! Trond Sivertsen Leder HIL friidrett

7 Gratulerer med nytt friidrettsanlegg i Hommelvika Gratulere med et nytt og moderne friidrettsanlegg. Idrettskommunen Malvik har fått enda et anlegg å være stolt av og enda et anlegg som kan bidra til økt aktivitet, bedre folkehelse, flere gleder og enda mere fellesskap. Det nye anlegget er en berikelse for en av landets største vekstkommuner og ikke minst for det gode friidrettsmiljøet i kommunen. Dette er ikke bare en stor dag for friidrettsmiljøet i Hommelvik og Malvik! Det er også en stor dag for friidretten i Sør-Trøndelag. Gode og tilgjengelige anlegg er en av de viktigste forutsetningene for aktivitet, og fra kretsens side ser vi med stor optimisme på friidrettens framtidsmuligheter med dette nye og moderne anlegget. Her skal det løpes, hoppes og kastes. Her skal talenter få utvikle seg og her skal alle ha det artig med friidrett uansett alder og nivå. Her skal det arrangeres stevner og her skal alle kunne føle mestring. Friidretten er unik fordi alle kan finne sin øvelse og sitt nivå. Vi setter ingen på benken! Jeg vil rette en takk til Malvik kommune, til friidrettsmiljøet i Hommelvik og Malvik og til alle ildsjelene som har stått på for å få dette anlegget på plass. Uten frivilligheten stopper norsk idrett. Norsk friidrett Sør-Trøndelag gratulerer Malvik kommune, utøvere, trener og ledere med dette nye flotte anlegget. Gratulere med dagen og lykke til med å fylle anlegget med aktivitet, utøvere og gode prestasjoner. Anne Sophie Hunstad Styreleder Norsk friidrett Sør-Trøndelag Gratulerer med Øya stadion Norges Friidrettsforbund vil gratulere Hommelvik IL med åpningen av Øya Stadion, og vi vil takke Malvik kommune som vedtok bygging. Etter årelang jobbing fra friidrettsmiljøet om å få oppgradert Øya stadion til et tidsmessig og moderne friidrettsanlegg er nå det flotte anlegget ferdig. Vi er sikre på at den nye stadion vil bringe med seg stor friidrettsaktivitet i årene framover og vi ønsker alle friidrettsutøvere lykke til med trening og konkurranser på banen. Med sportslig hilsen Svein Arne Hansen President Norges friidrettsforbund

8 Åpningsseremoni kl 14:00 Åpningsstevne kl 15:15 Innmarsj med Hommelvik Juniorkorps Åpning ved leder i HIL friidrett, Trond Sivertsen Taler og hilsninger blant annet fra presidenten i Norges Friidrettsforbund, Svein Arne Hansen Stafett og snorklipping Barn fra allidretten prøver banen Kaffe og kakeservering Åpent klubbmesterskap med følgende konkurranser Lengde, alle klasser 60 meter, 9-14 år 100 meter, 15 år og eldre 600 meter, 9-14 år 800 meter, 15 år og eldre 3000 meter, 15 år og eldre

9

10 Klubbrekorder Hommelvik IL Friidett Damer Øvelse Navn Resultat År 100 m Kari Øwre 12, m Stine Holberg Dahl 25, m Stine Holberg Dahl 58, m Gunn Karine Moe 2:20, m Ingvild Waldal 4:46, m Ingvild Waldal 10:37, m hekk Kjersti Sneisen 18, m hekk Ida Skaaret 68, Høyde Brit Heidi Sæther 1, Høyde u/tilløp Sissel Nevermo 1, Lengde Stine Holberg Dahl 5, Lengde u/tilløp Kjersti Haug 2, Kule Ann Kristin Bae 9, Diskos Ann Kristin Bae 28, Spyd Maria Siversen 32, Herrer Øvelse Navn Resultat År 100 m Ole Bernhard Øwre 10, Lars Erik Nielsen 10, m Lars Erik Nielsen 22, m Ketil Knudsen 50, m Steinar Bakken 1:54, m Frank Bjørkli 2:29, m Frank Bjørkli 3:44, m Frank Bjørkli 8:06, m Frank Bjørkli 14:01,4 1993(?) m Frank Bjørkli 29:29, Halv Maraton Frank Bjørkli 1:03: Maraton Frank Bjørkli 2:12: m hekk Ketil Knudsen 15, m hekk Magnus Grendal 25, m hekk Ketil Knudsen 54, m hinder Frank Bjørkli 9:25, Høyde Åsmund Bostad 1, Høyde u/tilløp Birger Høiby 1, Lengde Magnus Grendal 7, Lengde u/tilløp Birger Høiby 3, Stav Tor Skjetne 4, Tresteg Magnus Grendal 15, Kule Nils Spets 11, Diskos Nils Spets 37, Spyd (gml) Magnus Grendal 54, Spyd (ny) Christian Banken 69, Slegge Åge Spets 42,20 Stafett Resultat År 4 x 100 m 52, x 400 m 4:18,7 4 x 800 m 10:10, m Stafett Resultat År 4 x 100 m 45, x 400 m 3:32, x 1500 m 16:29, m 2:00,

11 GJØR SOM 2300 ANDRE HOMMELVIKINGER Bli medlem i TRONDOS og oppnå 3% kjøpebonus på alle kjøp i TRONDOS-butikkene. I tillegg får du mange andre fordeler som medlem: 1% medlemsrabatt ved bruk av Coop MasterCard i tillegg til kjøpebonusen. Bensinrabatt Billig hotellovernatting Gunstige forsikringsordninger Tilbud om medlemsreiser For flere fordeler og mer informasjon se: Innmelding på i alle våre butikker eller på medlemskontor tlf nærkjøp TRONDOS

12

13 HOMMELVIKFRISØRSENTER HOMMELVIK

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Orkanger-idrett. www.orkanger-if.no. Dans Fotball Turn. Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang

Orkanger-idrett. www.orkanger-if.no. Dans Fotball Turn. Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 juni 2014 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 42. årgang Dans Fotball Turn Lederen har ordet Foregangsklubb Nylig kunne vi lese en leder i Sør-Trøndelag som

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 av Morten Haave Jar Idrettslag ble stiftet 2. februar 1934. Ett år før laget fylte 80 år, sto et idrettshallkompleks klar der klubben

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET VELKOMMEN 22. - 24. AUGUST JESSHEIM FRIIDRETTSSTADION HJEMMEHÅP INVITERER TIL FEST Norgeseliten møtes på Jessheim Andreas og Thomas Roth - to av de lokale medaljekandidatene under NM på hjemmebane! LES

Detaljer

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Redaksjonskomité: Lasse Elton Inga Bjørnsons v. 3 0969 Oslo Tlf.: 90 73 87 43 E-post: laelto@online.no Espen Østvold Rølla Vestlisvingen 70 0969 Oslo

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Høna og eggene Hovde Hønseri ble startet av Geir Yngve Hovdes bestefar, Yngve Hovde, i 1976. I dag har eggprodusenten tre ansatte og noe periodehjelp gjennom året. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Tanken om et aksjeselskap Den 11.mai 2005 inviterte Thore og Nils til felles styremøte på Solvangen mellom de to idrettsforeningene.

Tanken om et aksjeselskap Den 11.mai 2005 inviterte Thore og Nils til felles styremøte på Solvangen mellom de to idrettsforeningene. På høsten/vinteren 2004-05, tok idrettslagene i Årjäng og Marker kontakt med hverandre med tanke på et Interreg-prosjekt. Prosjektet skulle bidra til utveksling av kompetanse og lederansvar blant trenere

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer