Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg"

Transkript

1 Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg

2 holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske utviklingen og bedriftenes inntjening som vil avgjøre retning på børsene. egil herman sjursen Administrerende direktør Ved inngangen til juli kan vi konstatere at verdens aksjemarkeder i første halvår overveiende har gitt positiv avkastning. Verdensindeksen MSCI World har, målt i norske kroner, steget med 7,4 %. Aksjemarkedene i land som Danmark, Italia, India og Indonesia har alle steget med over 15 %, mens markeder som Japan, Russland og Sør-Korea alle viser negativ avkastning i 1. halvår. Dette understreker hvor krevende det er å spå utviklingen i aksjemarkedene. Lokale forhold og større geopolitiske hendelser vil påvirke de enkelte markedene ulikt slik vi også har sett det gjennom våren. Først og fremst er det uroen i Ukraina og forholdet mellom Ukraina og Russland som har preget nyhetsbildet. I tillegg fortsetter situasjonen i Midt-Østen å skape utfordringer for verdenssamfunnet. I land som Syria, Iran og Irak ulmer det og mye kan tyde på at større opprør mot menneskelig fornedring og undertrykkelse er i anmarsj. En fellesnevner for disse konfliktene er at oljeprisen holdes på høye nivåer. En sterk dollar og en sterk oljepris gir i sum store inntekter til lille Norge. Slik sett fortsetter Norge sin rikdomsvals til de mollstemte toner fra konfliktene hos andre oljeprodusenter. Oljeprisutviklingen er også en viktig grunn til at Oslo Børs gjennom våren gjentatte ganger har nådd nye høyder. Statoil har steget med 35 % i første halvår og med en vekt i indeksen på rundt 21 % bidrar dette til at OSEBX-indeksen stiger med over 7 %. Kursøkningen i Statoil representerer alene halve oppgangen i indeksen hittil i år. Upopulære aksjer? I det lange løp vil det være den økonomiske utviklingen og bedriftenes inntjening som vil avgjøre retning på børsene. Selv om verdensøkonomien utvikler seg i riktig retning, så er det med små skritt. Positive signaler fra Sør-Europa motsvares av svakere vekst i for eksempel Kina. Bedriftenes inntjening stiger, men i lavere tempo enn forventningene var ved inngangen til året. Samlet sett er derfor aksjemarkedene blitt noe dyrere gjennom første halvår. Samtidig er det et meget interessant trekk at aksjer ikke betraktes som en spesielt populær aktivaklasse. En studie nylig publisert i Financial Analysts Journal viser at aksjeandelen i globale investeringsporteføljer er på rekordlave nivåer. Under 35 % av porteføljene er investert i aksjer, det laveste på over 5 år. Om aksjer igjen skulle bli virkelig populært, så er det i hvert fall mye penger som skal inn i markedet. Vedvarende lave renter Et viktig element i vurderingen av utviklingen i aksjemarkedet er at norske og internasjonale renter forblir lave. Ved inngangen til 214 var det forventet at 214 ville bli året da både korte og lange renter etter hvert skulle begynne å stige. Så langt har dette ikke skjedd. Tvert imot er signalene nå entydige på at korte renter vil forbli på dagens nivå til langt ut i 216. Lange renter har falt gjennom våren og gitt obligasjonsinvestorene en god reise. Spørsmålet er når, og ikke om, lange renter vil begynne å stige. Vi har ikke svaret på når dette vil skje, men ville utvist betydelig forsiktighet i eksponering mot lang rentebinding. Vi er også midt inne i en spennende utvikling i forhold til kredittobligasjonsmarkedet. Norske, og nordiske, bedrifter har oppdaget at obligasjonsmarkedet er en både god og mulig finansieringskilde. Antall emisjoner er på rekordhøye nivåer og verdipapiriseringen av lånegjeld øker i styrke. Slik sett ser vi i Norden det samme som lenge har pågått i USA og Europa. Det lave rentenivået gjør også denne aktivaklassen interessant for investorene og kredittobligasjonsfond opplever rekordtegning. På denne måten registrerer vi at hele markedet vokser og at likviditeten gradvis bedres.

3 Halvårsrapport 214 holberg fondene Våre fond Første halvår har også gitt en positiv utvikling for våre andelseiere. Fondene Holberg Global og Holberg Norden har begge, både absolutt og relativt sett, hatt en god start på året. Holberg Norge har vært undereksponert i Statoil, noe som forklarer det meste av mindreavkastningen i forhold til referanseindeks. Holberg Rurik har høy eksponering mot Russland, noe som har preget avkastningsbildet så langt i år. Imidlertid gir alle aksjefondene positiv avkastning (Holberg Rurik så vidt på minussiden) og vi vurderer at porteføljene er vel tilpasset den videre utvikling. Holberg Fondene er en aktiv forvalter som investerer langsiktig i de ulike selskapene. Vi tror at det å drive aktiv forvaltning over tid vil gi kundene en meravkastning, noe vi også har dokumentert siden oppstart i 2. megatrend som er omtalt ovenfor og forvaltet kapital har i første halvår steget med over 5 %. Avkastningsmessig har fondet levert 3,7 % i første halvår. Vi merker fortsatt en betydelig interesse for å plassere i dette markedet og det er vår vurdering at Holberg Kreditt fortsatt gir god verdi for investorene. Ha en riktig fin sommer. I våre rentefond leverer Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 2 og Holberg OMF helt i tråd med forventningene. Pengemarkedsfondene har gjennom våren gradvis styrket sin konkurranseposisjon i forhold til bankinnskudd, en utvikling som antagelig vil forsterkes gjennom resten av året. Holberg Kreditt lever midt inne i den Egil Herman Sjursen Administrerende direktør/partner Holberg Fondene avkastning FØRSTE HALVÅR 214 ANNUALISERT SIDEN OPPSTART FOND INDEKS MERAVK. FOND INDEKS MER AVK. OPPSTARTS- DATO Holberg Norge 7,% 1,5% -3,5% 9,8 % 8,4 % 1,4 % Holberg Norden 9,3% 9,2%,1% 7,5 % 7,2 %,4 % Holberg Global 9,3% 7,4% 1,9% 6, % 5,4 %,6 % Holberg Rurik -,8% 6,1 % Holberg Likviditet 1,3 %,7 %,6 % 4,3 % 3,48 %,82 % Holberg Likviditet 2 1,12 %,7 %,43 % 3,48 % 2,93 %,56 % Holberg OMF 1,26 %,7 %,57 % 2,86 % 1,55 % 1,31 % Holberg Kreditt 3,69 %,7 % 3, % 8,66 % 1,56 % 7,1 % Holberg Kreditt SEK 3,2 %,35 % 2,84 % 6,89 %,86 % 6,3 % Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

4 holberg fondene 214 Halvårsrapport Holberg Norge pr. 3. juni 214 Holberg Norge vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 352,6819 Innløsningskurs 352,6819 Forvaltningshonorar 1,5% Tegningsprovisjon, % Antall andeler NOK 787,6 mill. Holberg Norge er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Oslo Børs. Fondet kan investere inntil 2 % utenfor Norge og inntil 1 % i andre finansielle instrumenter. Ekstraordinære kostnader pr. 1. halvår: Fondet har mottatt kr 776 i refusjon av kildeskatt fra Finland for årene Kostnader i forbindelse med søknadsprosessen er belastet fondet med kr Holberg Norge Oslo Børs Fondindeks APC AS Unotert Amundsen Brands AS Unotert Austevoll Seafood Oslo Børs Badger Explorer Oslo Axess Bakkafrost Oslo Børs Bergen Live Unotert BerGenBio AS Unotert Bipper Communication Unotert Borregaard Oslo Børs Cellcura Oslo Axess Deep Sea Supply Oslo Børs Deep Sea Supply Emisjon Unotert Det Norske Oljeselskap Oslo Børs DnB ASA Oslo Børs EAM Solar Oslo Axess EAM Solar Warrants 25/3/ Unotert Ekornes Oslo Børs Epitarget Unotert Epsis Unotert ez Systems Unotert Fram Exploration Unotert Halliburton Co NYSE Helgeland Sparebank Oslo Børs Hofseth BioCare Oslo Axess Holberg EEG Unotert Hurtigruten ASA Oslo Børs Kongsberg Gruppen Oslo Børs Ludo Group Unotert Mercell Unotert Mobile Tech Unotert MusIT-Musiv Interactive Technology Unotert Next Biometrics Group Oslo Axess Nordic Nanovector AS Unotert Norsk Hydro Oslo Børs Norwegian Air Shuttle Oslo Børs Novel Diagnostics Unotert Odfjell, A Oslo Børs Odfjell, B Oslo Børs Olav Thon Eiendomsselskap Oslo Børs Opera Software Oslo Børs OPRA Technologies Unotert Opra technologies 31/12/ Unotert PCI Biotech Holding Oslo Axess Pinovo AS Unotert Prosafe Oslo Børs Prospector Offshore Drilling S.A Oslo Axess Q-Free Oslo Børs REC Silicon Oslo Børs REC Solar Oslo Børs Rex international Singapore SGX Schibsted Oslo Børs Sea-Hawk Navigation Unotert Selvaag Bolig Oslo Børs Serodus ASA Oslo Axess Siem Offshore Oslo Børs Silver Pensjonsforsikring Unotert Sparebanken Vest Oslo Børs Spectral Diagnostics Toronto SE Statoil Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd Oslo Børs Storebrand Oslo Børs Subsea Oslo Børs Sundal Collier Holding Oslo Børs Telenor Oslo Børs TTS Group ASA Oslo Børs Vizrt Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen ASA Oslo Børs World Wide Supply AS Unotert Yara International Oslo Børs Zalaris Oslo Axess Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Påløpt utbytte Andre fordringer 1 3 Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje Forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten pr : Holberg Norge har garantert og tegnet for NOK 2 millioner i emisjonen i Aqualis ASA. Fondet har fått en betinget tildeling på aksjer tilsvarende NOK 13,125 millioner. Emisjonen har sammenheng med Aqualis sitt oppkjøp av Weifa AS. Aqualis ASA endrer i den forbindelse navn til Weifa ASA. Transaksjonen er betinget av vedtak på ekstraordinær generalforsamling i Aqualis som avholdes 5. august. Det er forventet at oppgjør vil finne sted kort tid etter den ekstraordinære generalforsamlingen.

5 Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Norden pr. 3. juni 214 Holberg Norden vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 267,8533 Innløsningskurs 267,8533 Forvaltningshonorar 1,5% Tegningsprovisjon, % Antall andeler NOK 1,4 mrd. Holberg Norden er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på det nordiske markedet. Fondet kan investere inntil 2 % utenfor Norden og inntil 1 % i andre finansielle instrumenter. Ekstraordinære kostnader pr. 1. halvår: Fondet har mottatt kr 9,5 mill. i refusjon av kildeskatt fra Finland for årene Kostnader i forbindelse med søknadsprosessen er belastet fondet med kr 19. Fondet har fremdeles utestående krav om refusjon av kildeskatt fra Finland for årene på ca. EUR,5 mill Holberg Norden VINX Benchmark Cap Net Index NOK ABB Stockholm Børs APC AS Unotert Astra Zeneca Stockholm Børs Atlas Copco, B Stockholm Børs Austevoll Seafood Oslo Børs Bakkafrost Oslo Børs Black Earth Farming Stockholm Børs Carlsberg B København Børs Danske Bank København Børs DnB ASA Oslo Børs Electrolux, B Stockholm Børs Elekta Stockholm Børs Epitarget Unotert Epsis Unotert Ericsson, B Stockholm Børs ETRION Corporation Stockholm Børs ez Systems Unotert Fram Exploration Unotert Hennes & Mauritz, B Stockholm Børs Hofseth BioCare Oslo Axess Karolinska Development Stockholm Børs Kone, B Helsinki Børs Kungsleden AB (publ) Stockholm Børs Lundin Petroleum Stockholm Børs Millicom Int Stockholm Børs Mobile Tech Unotert Modern Times Group, B Stockholm Børs Next Biometrics Group Oslo Axess Nokian Renkaat Helsinki Børs Nordea Stockholm Børs Novel Diagnostics Unotert Novo Nordisk, B København Børs Opera Software Oslo Børs OPRA Technologies Unotert Opra technologies 31/12/ Unotert Outotec OYJ Helsinki Børs Petroleum Geo Services Oslo Børs Prosafe Oslo Børs Q-Free Oslo Børs REC Silicon Oslo Børs REC Solar Oslo Børs Restamax Helsinki Børs Rex international Singapore SGX Royal UNIBREW A/S København Børs Securitas, B Stockholm Børs Selvaag Bolig Oslo Børs Silver Pensjonsforsikring Unotert Spectral Diagnostics Toronto SE Stockmann B Helsinki Børs Subsea Oslo Børs TTS Group ASA Oslo Børs TTS Group Konvertibel obligasjon*) Unotert Vizrt Oslo Børs Volvo B Stockholm Børs Vostok Nafta Investment Stockholm Børs Wärtsilä Corporation B Helsinki Børs Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Påløpt utbytte 918 Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje *) Markedsverdi er inkl. påløpte renter Forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten pr : Holberg Norden har garantert og tegnet for NOK 3 millioner i emisjonen i Aqualis ASA. Fondet har fått en betinget tildeling på aksjer tilsvarende NOK 2 millioner. Emisjonen har sammenheng med Aqualis sitt oppkjøp av Weifa AS. Aqualis ASA endrer i den forbindelse navn til Weifa ASA. Transaksjonen er betinget av vedtak på ekstraordinær generalforsamling i Aqualis som avholdes 5. august. Det er forventet at oppgjør vil finne sted kort tid etter den ekstraordinære generalforsamlingen.

6 holberg fondene 214 Halvårsrapport Holberg Global pr. 3. juni 214 Holberg Global vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 153,1756 Innløsningskurs 153,1756 Forvaltningshonorar *) 1,% Tegningsprovisjon, % Antall Andeler NOK 57,8 mill. *) Ved en verdiøkning større enn 1 % p.a. vil forvaltningsselskapet beregne ytterligere 1 % godtgjørelse av verdiøkningen utover 1 %. Holberg Global er et aksjefond som investerer i aksjer som er notert på alle verdens børser. Ekstraordinære kostnader pr. 1. halvår: Forvaltningsselskapets styre har besluttet at kostnader knyttet til Global Depository Receipts (GDR), American Depository Receipts (ADR) og lignende skal anses som en ekstraordinær kostnad som skal belastes fondet. Kostnadene blir belastet fondet fortløpende. Fondet har blitt belastet med kr 69 i første halvår Inntil 1 % av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter. Fondet har mottatt kr 25 6 i refusjon av kildeskatt fra Finland for årene Kostnader i forbindelse med søknadsprosessen er belastet fondet med kr Holberg Global MSCI Daily TR Net World USD (omregnet til NOK) Afren London Agricultural Bank of China Hong Kong AmerisourceBergen NYSE Apple NASDAQ Arrow Global Group London Bakkafrost Oslo Børs Berkshire Hathaway Inc NYSE Cardinal Health NYSE Celgene Corp NASDAQ Colgate-Palmolive NYSE Distribuidora Internacional de Alim Madrid Stock Exchange Ecobank Ghana Ltd Accra Etalon Group Ltd London First National Financial Corp Toronto SE Fresenius SE & Co KGaA Frankfurt GlaxoSmithKline NYSE Google-C NASDAQ Guaranty Trust Bank Lagos Haci Omer Sabanci Holding Istanbul Halliburton Co NYSE Hexpol Stockholm Børs Hyundai Motor Co Pref Korea SE Intel NYSE JP Morgan Chase & Co NYSE Kroton Educacional SA BM&FBOVESPA Life Healthcare Group Holdings Johannesburg Lundin Petroleum Stockholm Børs Magnit MICEX Masco Corp NYSE Mastercard Inc NYSE Matahari Department Store Indonesia Microsoft NYSE Naspers Johannesburg Nestle Zurich Børsen NetEase Inc NASDAQ Novo Nordisk, B København Børs Polaris Industries NYSE Roche Holding AG Zurich Børsen Royal UNIBREW A/S København Børs Samsung Electronics Pref Korea SE SAP AG Frankfurt Sberbank of Russia MICEX Softing AG Frankfurt Sundal Collier Holding Oslo Børs Telenor Oslo Børs Truworths International Ltd Johannesburg Turk Traktor ve Ziraat Makineleri Istanbul Union Pacific Corp NYSE WW Grainger Inc NYSE Yum! Brands Inc NYSE Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Påløpt utbytte Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

7 Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Rurik pr. 3. juni 214 Holberg Rurik (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 143,667 Innløsningskurs 143,667 Forvaltningshonorar *) 1,% Tegningsprovisjon, % Antall andeler NOK 367,5 mill. *) Ved en verdiøkning større enn 1 % p.a. vil forvaltningsselskapet beregne ytterligere 1 % godtgjørelse av verdiøkningen utover 1 %. Holberg Rurik er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert i EMEA-markedet; Europa, Midt-Østen og Afrika. Inntil 4 % av fondet kan være investert utenfor EMEA-markedet. Inntil 1 % av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter. Ekstraordinære kostnader pr. 1. halvår: Forvaltningsselskapets styre har besluttet at kostnader knyttet til Global Depository Receipts (GDR), American Depository Receipts (ADR) og lignende skal anses som en ekstraordinær kostnad som skal belastes fondet. Kostnadene blir belastet fondet fortløpende. Fondet har blitt belastet med kr 17 i første halvår Holberg Rurik Bank Rakyat Indonesia Dangote Cement PLC Lagos Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS Istanbul Ecobank Ghana Ltd Accra Etalon Group Ltd London FAN Milk Accra Great Wall Motor Co Ltd Hong Kong Guaranty Trust Bank Lagos HMS Group London Hyundai Motor Co Pref Korea SE Kenya Commercial Bank Ltd Nairobi Kroton Educacional SA BM&FBOVESPA Matahari Department Store Indonesia MD Medical Group Investments London MTN Group Ltd Johannesburg Naspers Johannesburg Puregold Price Club Philippines Samsung Electronics Pref Korea SE Sberbank of Russia MICEX Shoprite Holdings Johannesburg Truworths International Johannesburg Turk Traktor ve Ziraat Makineleri Istanbul Viet Nam Dairy Products Ho Chi Minh Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Påløpt utbytte Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

8 holberg fondene 214 Halvårsrapport Holberg Likviditet Pr. 3. juni 214 Holberg Likviditet vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 12,9789 Innløsningskurs 12,9789 Forvaltningshonorar,25 % Tegningsprovisjon, % Porteføljerente 2, % Durasjon / rentefølsomhet,13 Gjennomsnittlig vektet løpetid 1,26 år Antall andeler NOK 5,1 mrd. Holberg Likviditet er et aktivt forvaltet fond som investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) denominert i norske kroner. Fondets plassering i verdipapirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere rating enn BBB- kan maksimalt utgjøre 5 % av fondets forvaltningskapital. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån. Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1 år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige vektede løpetid) skal ikke overstige 1,5 år Holberg Likviditet Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) utsteder isin pålydende kostpris Agder Energi AS NO Oslo Børs Agder Energi AS NO Oslo Børs Aurskog Sparebank NO ABM Bergenshalvøens Kommunale Kraftsels NO Oslo Børs Bergenshalvøens Kommunale Kraftsels NO Oslo Børs Bergenshalvøens Kommunale Kraftsels NO Oslo Børs Bergenshalvøens Kommunale Kraftsels NO Oslo Børs BN Bank ASA NO ABM Brage Finans AS NO ABM Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS NO ABM DNB Boligkreditt AS NO Oslo Børs Eiendomskreditt AS NO ABM Eiendomskreditt AS NO ABM Energiselskapet Buskerud AS NO Oslo Børs Entra Eiendom AS NO Oslo Børs Entra Eiendom AS NO Oslo Børs Hafslund ASA NO Oslo Børs Hafslund ASA NO Oslo Børs Helgeland Boligkreditt AS NO ABM Helgeland Boligkreditt AS NO ABM Jotun A/S NO Oslo Børs Kredittforeningen for Sparebanker NO ABM Landkreditt Boligkreditt AS NO ABM Landkreditt Boligkreditt AS NO ABM Nordea Eiendomskreditt AS NO Oslo Børs Norgesgruppen AS NO Oslo Børs OBOS BBL NO ABM Olav Thon Eiendomsselskap AS NO Oslo Børs Posten Norge AS NO Oslo Børs Skandiabanken AB (publ) NO Oslo Børs Sparebank 1 Boligkreditt AS NO ABM Sparebank 1 Ringerike Hadeland NO ABM Sparebank 1 SMN NO ABM Sparebank 1 Østfold Akershus NO ABM Sparebanken Vest NO ABM Sparebanken Vest NO ABM SSB Boligkreditt AS NO ABM Statkraft AS NO Oslo Børs Steen & Strøm AS NO Oslo Børs Storebrand Bank ASA NO ABM Storebrand Bank ASA NO ABM

9 Halvårsrapport 214 holberg fondene utsteder isin pålydende kostpris Thon Holding AS NO Oslo Børs Totens Sparebank Boligkreditt AS NO ABM Totens Sparebank Boligkreditt AS NO Unotert Totens Sparebank Boligkreditt AS NO ABM Verd Boligkreditt AS NO ABM Verd Boligkreditt AS NO ABM Verd Boligkreditt AS NO ABM Sum verdipapirportefølje Bankinnskudd med binding Bank 1 Oslo og Akershus Fana Sparebank Fana Sparebank Gjensidige Bank Melhus Sparebank Oppdalsbanken Sparebank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Nordvest Sparebanken Møre Sparebanken Møre Sparebanken Sør Sparebanken Øst Spareskillingsbanken SØRE Sunnmøre Totens Sparebank Sum bankinnskudd med binding Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

10 holberg fondene 214 Halvårsrapport Holberg Likviditet 2 pr. 3. juni 214 Holberg Likviditet 2 vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 11,162 Innløsningskurs 11,162 Forvaltningshonorar,15 % Tegningsprovisjon, % Porteføljerente 2, % Durasjon / rentefølsomhet,11 Gjennomsnittlig vektet løpetid,74 år Antall andeler NOK 1,1 mrd. Holberg Likviditet 2 er et aktivt forvaltet fond som investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) denominert i norske kroner. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån. Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige,5 år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige vektede løpetid) skal ikke overstige 1, år. Fondet skal kun investere i verdipapirer som i henhold til BIS-reglement vekter maksimalt 2 % ved beregning av kapitaldekning i finansinstitusjoner. Inntil 25 % av fondets portefølje kan investeres i obligasjonslån med flytende rente (FRN) uten innløsningsrett, der tid til forfall er mellom 1 og 3 år Holberg Likviditet 2 Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) utsteder isin pålydende kostpris Aurskog Sparebank NO ABM Bamble Sparebank NO Oslo Børs Bank 1 Oslo Akershus AS NO ABM Bud Fræna og Hustad Sparebank NO Oslo Børs Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS NO ABM Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS NO ABM Eiendomskreditt AS NO ABM Eika Boligkreditt AS NO Oslo Børs Gjensidige Bank Boligkreditt AS NO ABM Klepp Sparebank NO ABM KLP Banken AS NO ABM Kredittforeningen for Sparebanker NO Oslo Børs Orkdal Sparebank NO ABM Skandiabanken AB (publ) NO ABM Skue Sparebank NO ABM Sparebank 1 Buskerud Vestfold NO ABM Sparebank 1 Gudbrandsdal NO ABM Sparebank 1 Lom og Skjåk NO ABM Sparebank 1 Nord Norge NO ABM Sparebank 1 Ringerike Hadeland NO ABM Sparebank 1 SMN NO Oslo Børs SpareBank 1 SMN NO ABM Sparebank 1 SR-Bank ASA NO Oslo Børs Sparebank1 Ringerike Hadeland NO Oslo Børs Sparebanken Hedmark NO ABM Sparebanken Møre NO Unotert Sparebanken Sogn og Fjordane NO ABM Sparebanken Sør NO ABM Sparebanken Vest NO ABM Sparebanken Vest NO ABM Sparebanken Øst NO ABM Stadsbygd Sparebank NO Oslo Børs Storebrand Bank ASA NO ABM Totens Sparebank NO ABM Totens Sparebank Boligkreditt AS NO ABM Verd Boligkreditt AS NO ABM Sum verdipapirportefølje Bankinnskudd med binding Fana Sparebank Fana Sparebank Gjensidige Bank Skudenes og Aakra Sparebank 1 Gudbrandsdal Sparebanken Sør Sparebanken Øst Søre Sunnmøre Sum bankinnskudd med binding Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,1 11,2 15,9 15,4 7,5 7,9 Volatilitet % 8,2 11,6 14,4

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen ansvarlig forvalter Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2013 - Annual report 2013 Styre Trygve Imsland, styreleder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Tron Vormeland, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer