Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg"

Transkript

1 Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg

2 holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske utviklingen og bedriftenes inntjening som vil avgjøre retning på børsene. egil herman sjursen Administrerende direktør Ved inngangen til juli kan vi konstatere at verdens aksjemarkeder i første halvår overveiende har gitt positiv avkastning. Verdensindeksen MSCI World har, målt i norske kroner, steget med 7,4 %. Aksjemarkedene i land som Danmark, Italia, India og Indonesia har alle steget med over 15 %, mens markeder som Japan, Russland og Sør-Korea alle viser negativ avkastning i 1. halvår. Dette understreker hvor krevende det er å spå utviklingen i aksjemarkedene. Lokale forhold og større geopolitiske hendelser vil påvirke de enkelte markedene ulikt slik vi også har sett det gjennom våren. Først og fremst er det uroen i Ukraina og forholdet mellom Ukraina og Russland som har preget nyhetsbildet. I tillegg fortsetter situasjonen i Midt-Østen å skape utfordringer for verdenssamfunnet. I land som Syria, Iran og Irak ulmer det og mye kan tyde på at større opprør mot menneskelig fornedring og undertrykkelse er i anmarsj. En fellesnevner for disse konfliktene er at oljeprisen holdes på høye nivåer. En sterk dollar og en sterk oljepris gir i sum store inntekter til lille Norge. Slik sett fortsetter Norge sin rikdomsvals til de mollstemte toner fra konfliktene hos andre oljeprodusenter. Oljeprisutviklingen er også en viktig grunn til at Oslo Børs gjennom våren gjentatte ganger har nådd nye høyder. Statoil har steget med 35 % i første halvår og med en vekt i indeksen på rundt 21 % bidrar dette til at OSEBX-indeksen stiger med over 7 %. Kursøkningen i Statoil representerer alene halve oppgangen i indeksen hittil i år. Upopulære aksjer? I det lange løp vil det være den økonomiske utviklingen og bedriftenes inntjening som vil avgjøre retning på børsene. Selv om verdensøkonomien utvikler seg i riktig retning, så er det med små skritt. Positive signaler fra Sør-Europa motsvares av svakere vekst i for eksempel Kina. Bedriftenes inntjening stiger, men i lavere tempo enn forventningene var ved inngangen til året. Samlet sett er derfor aksjemarkedene blitt noe dyrere gjennom første halvår. Samtidig er det et meget interessant trekk at aksjer ikke betraktes som en spesielt populær aktivaklasse. En studie nylig publisert i Financial Analysts Journal viser at aksjeandelen i globale investeringsporteføljer er på rekordlave nivåer. Under 35 % av porteføljene er investert i aksjer, det laveste på over 5 år. Om aksjer igjen skulle bli virkelig populært, så er det i hvert fall mye penger som skal inn i markedet. Vedvarende lave renter Et viktig element i vurderingen av utviklingen i aksjemarkedet er at norske og internasjonale renter forblir lave. Ved inngangen til 214 var det forventet at 214 ville bli året da både korte og lange renter etter hvert skulle begynne å stige. Så langt har dette ikke skjedd. Tvert imot er signalene nå entydige på at korte renter vil forbli på dagens nivå til langt ut i 216. Lange renter har falt gjennom våren og gitt obligasjonsinvestorene en god reise. Spørsmålet er når, og ikke om, lange renter vil begynne å stige. Vi har ikke svaret på når dette vil skje, men ville utvist betydelig forsiktighet i eksponering mot lang rentebinding. Vi er også midt inne i en spennende utvikling i forhold til kredittobligasjonsmarkedet. Norske, og nordiske, bedrifter har oppdaget at obligasjonsmarkedet er en både god og mulig finansieringskilde. Antall emisjoner er på rekordhøye nivåer og verdipapiriseringen av lånegjeld øker i styrke. Slik sett ser vi i Norden det samme som lenge har pågått i USA og Europa. Det lave rentenivået gjør også denne aktivaklassen interessant for investorene og kredittobligasjonsfond opplever rekordtegning. På denne måten registrerer vi at hele markedet vokser og at likviditeten gradvis bedres.

3 Halvårsrapport 214 holberg fondene Våre fond Første halvår har også gitt en positiv utvikling for våre andelseiere. Fondene Holberg Global og Holberg Norden har begge, både absolutt og relativt sett, hatt en god start på året. Holberg Norge har vært undereksponert i Statoil, noe som forklarer det meste av mindreavkastningen i forhold til referanseindeks. Holberg Rurik har høy eksponering mot Russland, noe som har preget avkastningsbildet så langt i år. Imidlertid gir alle aksjefondene positiv avkastning (Holberg Rurik så vidt på minussiden) og vi vurderer at porteføljene er vel tilpasset den videre utvikling. Holberg Fondene er en aktiv forvalter som investerer langsiktig i de ulike selskapene. Vi tror at det å drive aktiv forvaltning over tid vil gi kundene en meravkastning, noe vi også har dokumentert siden oppstart i 2. megatrend som er omtalt ovenfor og forvaltet kapital har i første halvår steget med over 5 %. Avkastningsmessig har fondet levert 3,7 % i første halvår. Vi merker fortsatt en betydelig interesse for å plassere i dette markedet og det er vår vurdering at Holberg Kreditt fortsatt gir god verdi for investorene. Ha en riktig fin sommer. I våre rentefond leverer Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 2 og Holberg OMF helt i tråd med forventningene. Pengemarkedsfondene har gjennom våren gradvis styrket sin konkurranseposisjon i forhold til bankinnskudd, en utvikling som antagelig vil forsterkes gjennom resten av året. Holberg Kreditt lever midt inne i den Egil Herman Sjursen Administrerende direktør/partner Holberg Fondene avkastning FØRSTE HALVÅR 214 ANNUALISERT SIDEN OPPSTART FOND INDEKS MERAVK. FOND INDEKS MER AVK. OPPSTARTS- DATO Holberg Norge 7,% 1,5% -3,5% 9,8 % 8,4 % 1,4 % Holberg Norden 9,3% 9,2%,1% 7,5 % 7,2 %,4 % Holberg Global 9,3% 7,4% 1,9% 6, % 5,4 %,6 % Holberg Rurik -,8% 6,1 % Holberg Likviditet 1,3 %,7 %,6 % 4,3 % 3,48 %,82 % Holberg Likviditet 2 1,12 %,7 %,43 % 3,48 % 2,93 %,56 % Holberg OMF 1,26 %,7 %,57 % 2,86 % 1,55 % 1,31 % Holberg Kreditt 3,69 %,7 % 3, % 8,66 % 1,56 % 7,1 % Holberg Kreditt SEK 3,2 %,35 % 2,84 % 6,89 %,86 % 6,3 % Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

4 holberg fondene 214 Halvårsrapport Holberg Norge pr. 3. juni 214 Holberg Norge vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 352,6819 Innløsningskurs 352,6819 Forvaltningshonorar 1,5% Tegningsprovisjon, % Antall andeler NOK 787,6 mill. Holberg Norge er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Oslo Børs. Fondet kan investere inntil 2 % utenfor Norge og inntil 1 % i andre finansielle instrumenter. Ekstraordinære kostnader pr. 1. halvår: Fondet har mottatt kr 776 i refusjon av kildeskatt fra Finland for årene Kostnader i forbindelse med søknadsprosessen er belastet fondet med kr Holberg Norge Oslo Børs Fondindeks APC AS Unotert Amundsen Brands AS Unotert Austevoll Seafood Oslo Børs Badger Explorer Oslo Axess Bakkafrost Oslo Børs Bergen Live Unotert BerGenBio AS Unotert Bipper Communication Unotert Borregaard Oslo Børs Cellcura Oslo Axess Deep Sea Supply Oslo Børs Deep Sea Supply Emisjon Unotert Det Norske Oljeselskap Oslo Børs DnB ASA Oslo Børs EAM Solar Oslo Axess EAM Solar Warrants 25/3/ Unotert Ekornes Oslo Børs Epitarget Unotert Epsis Unotert ez Systems Unotert Fram Exploration Unotert Halliburton Co NYSE Helgeland Sparebank Oslo Børs Hofseth BioCare Oslo Axess Holberg EEG Unotert Hurtigruten ASA Oslo Børs Kongsberg Gruppen Oslo Børs Ludo Group Unotert Mercell Unotert Mobile Tech Unotert MusIT-Musiv Interactive Technology Unotert Next Biometrics Group Oslo Axess Nordic Nanovector AS Unotert Norsk Hydro Oslo Børs Norwegian Air Shuttle Oslo Børs Novel Diagnostics Unotert Odfjell, A Oslo Børs Odfjell, B Oslo Børs Olav Thon Eiendomsselskap Oslo Børs Opera Software Oslo Børs OPRA Technologies Unotert Opra technologies 31/12/ Unotert PCI Biotech Holding Oslo Axess Pinovo AS Unotert Prosafe Oslo Børs Prospector Offshore Drilling S.A Oslo Axess Q-Free Oslo Børs REC Silicon Oslo Børs REC Solar Oslo Børs Rex international Singapore SGX Schibsted Oslo Børs Sea-Hawk Navigation Unotert Selvaag Bolig Oslo Børs Serodus ASA Oslo Axess Siem Offshore Oslo Børs Silver Pensjonsforsikring Unotert Sparebanken Vest Oslo Børs Spectral Diagnostics Toronto SE Statoil Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd Oslo Børs Storebrand Oslo Børs Subsea Oslo Børs Sundal Collier Holding Oslo Børs Telenor Oslo Børs TTS Group ASA Oslo Børs Vizrt Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen ASA Oslo Børs World Wide Supply AS Unotert Yara International Oslo Børs Zalaris Oslo Axess Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Påløpt utbytte Andre fordringer 1 3 Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje Forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten pr : Holberg Norge har garantert og tegnet for NOK 2 millioner i emisjonen i Aqualis ASA. Fondet har fått en betinget tildeling på aksjer tilsvarende NOK 13,125 millioner. Emisjonen har sammenheng med Aqualis sitt oppkjøp av Weifa AS. Aqualis ASA endrer i den forbindelse navn til Weifa ASA. Transaksjonen er betinget av vedtak på ekstraordinær generalforsamling i Aqualis som avholdes 5. august. Det er forventet at oppgjør vil finne sted kort tid etter den ekstraordinære generalforsamlingen.

5 Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Norden pr. 3. juni 214 Holberg Norden vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 267,8533 Innløsningskurs 267,8533 Forvaltningshonorar 1,5% Tegningsprovisjon, % Antall andeler NOK 1,4 mrd. Holberg Norden er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på det nordiske markedet. Fondet kan investere inntil 2 % utenfor Norden og inntil 1 % i andre finansielle instrumenter. Ekstraordinære kostnader pr. 1. halvår: Fondet har mottatt kr 9,5 mill. i refusjon av kildeskatt fra Finland for årene Kostnader i forbindelse med søknadsprosessen er belastet fondet med kr 19. Fondet har fremdeles utestående krav om refusjon av kildeskatt fra Finland for årene på ca. EUR,5 mill Holberg Norden VINX Benchmark Cap Net Index NOK ABB Stockholm Børs APC AS Unotert Astra Zeneca Stockholm Børs Atlas Copco, B Stockholm Børs Austevoll Seafood Oslo Børs Bakkafrost Oslo Børs Black Earth Farming Stockholm Børs Carlsberg B København Børs Danske Bank København Børs DnB ASA Oslo Børs Electrolux, B Stockholm Børs Elekta Stockholm Børs Epitarget Unotert Epsis Unotert Ericsson, B Stockholm Børs ETRION Corporation Stockholm Børs ez Systems Unotert Fram Exploration Unotert Hennes & Mauritz, B Stockholm Børs Hofseth BioCare Oslo Axess Karolinska Development Stockholm Børs Kone, B Helsinki Børs Kungsleden AB (publ) Stockholm Børs Lundin Petroleum Stockholm Børs Millicom Int Stockholm Børs Mobile Tech Unotert Modern Times Group, B Stockholm Børs Next Biometrics Group Oslo Axess Nokian Renkaat Helsinki Børs Nordea Stockholm Børs Novel Diagnostics Unotert Novo Nordisk, B København Børs Opera Software Oslo Børs OPRA Technologies Unotert Opra technologies 31/12/ Unotert Outotec OYJ Helsinki Børs Petroleum Geo Services Oslo Børs Prosafe Oslo Børs Q-Free Oslo Børs REC Silicon Oslo Børs REC Solar Oslo Børs Restamax Helsinki Børs Rex international Singapore SGX Royal UNIBREW A/S København Børs Securitas, B Stockholm Børs Selvaag Bolig Oslo Børs Silver Pensjonsforsikring Unotert Spectral Diagnostics Toronto SE Stockmann B Helsinki Børs Subsea Oslo Børs TTS Group ASA Oslo Børs TTS Group Konvertibel obligasjon*) Unotert Vizrt Oslo Børs Volvo B Stockholm Børs Vostok Nafta Investment Stockholm Børs Wärtsilä Corporation B Helsinki Børs Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Påløpt utbytte 918 Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje *) Markedsverdi er inkl. påløpte renter Forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten pr : Holberg Norden har garantert og tegnet for NOK 3 millioner i emisjonen i Aqualis ASA. Fondet har fått en betinget tildeling på aksjer tilsvarende NOK 2 millioner. Emisjonen har sammenheng med Aqualis sitt oppkjøp av Weifa AS. Aqualis ASA endrer i den forbindelse navn til Weifa ASA. Transaksjonen er betinget av vedtak på ekstraordinær generalforsamling i Aqualis som avholdes 5. august. Det er forventet at oppgjør vil finne sted kort tid etter den ekstraordinære generalforsamlingen.

6 holberg fondene 214 Halvårsrapport Holberg Global pr. 3. juni 214 Holberg Global vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 153,1756 Innløsningskurs 153,1756 Forvaltningshonorar *) 1,% Tegningsprovisjon, % Antall Andeler NOK 57,8 mill. *) Ved en verdiøkning større enn 1 % p.a. vil forvaltningsselskapet beregne ytterligere 1 % godtgjørelse av verdiøkningen utover 1 %. Holberg Global er et aksjefond som investerer i aksjer som er notert på alle verdens børser. Ekstraordinære kostnader pr. 1. halvår: Forvaltningsselskapets styre har besluttet at kostnader knyttet til Global Depository Receipts (GDR), American Depository Receipts (ADR) og lignende skal anses som en ekstraordinær kostnad som skal belastes fondet. Kostnadene blir belastet fondet fortløpende. Fondet har blitt belastet med kr 69 i første halvår Inntil 1 % av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter. Fondet har mottatt kr 25 6 i refusjon av kildeskatt fra Finland for årene Kostnader i forbindelse med søknadsprosessen er belastet fondet med kr Holberg Global MSCI Daily TR Net World USD (omregnet til NOK) Afren London Agricultural Bank of China Hong Kong AmerisourceBergen NYSE Apple NASDAQ Arrow Global Group London Bakkafrost Oslo Børs Berkshire Hathaway Inc NYSE Cardinal Health NYSE Celgene Corp NASDAQ Colgate-Palmolive NYSE Distribuidora Internacional de Alim Madrid Stock Exchange Ecobank Ghana Ltd Accra Etalon Group Ltd London First National Financial Corp Toronto SE Fresenius SE & Co KGaA Frankfurt GlaxoSmithKline NYSE Google-C NASDAQ Guaranty Trust Bank Lagos Haci Omer Sabanci Holding Istanbul Halliburton Co NYSE Hexpol Stockholm Børs Hyundai Motor Co Pref Korea SE Intel NYSE JP Morgan Chase & Co NYSE Kroton Educacional SA BM&FBOVESPA Life Healthcare Group Holdings Johannesburg Lundin Petroleum Stockholm Børs Magnit MICEX Masco Corp NYSE Mastercard Inc NYSE Matahari Department Store Indonesia Microsoft NYSE Naspers Johannesburg Nestle Zurich Børsen NetEase Inc NASDAQ Novo Nordisk, B København Børs Polaris Industries NYSE Roche Holding AG Zurich Børsen Royal UNIBREW A/S København Børs Samsung Electronics Pref Korea SE SAP AG Frankfurt Sberbank of Russia MICEX Softing AG Frankfurt Sundal Collier Holding Oslo Børs Telenor Oslo Børs Truworths International Ltd Johannesburg Turk Traktor ve Ziraat Makineleri Istanbul Union Pacific Corp NYSE WW Grainger Inc NYSE Yum! Brands Inc NYSE Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Påløpt utbytte Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

7 Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Rurik pr. 3. juni 214 Holberg Rurik (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 143,667 Innløsningskurs 143,667 Forvaltningshonorar *) 1,% Tegningsprovisjon, % Antall andeler NOK 367,5 mill. *) Ved en verdiøkning større enn 1 % p.a. vil forvaltningsselskapet beregne ytterligere 1 % godtgjørelse av verdiøkningen utover 1 %. Holberg Rurik er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert i EMEA-markedet; Europa, Midt-Østen og Afrika. Inntil 4 % av fondet kan være investert utenfor EMEA-markedet. Inntil 1 % av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter. Ekstraordinære kostnader pr. 1. halvår: Forvaltningsselskapets styre har besluttet at kostnader knyttet til Global Depository Receipts (GDR), American Depository Receipts (ADR) og lignende skal anses som en ekstraordinær kostnad som skal belastes fondet. Kostnadene blir belastet fondet fortløpende. Fondet har blitt belastet med kr 17 i første halvår Holberg Rurik Bank Rakyat Indonesia Dangote Cement PLC Lagos Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS Istanbul Ecobank Ghana Ltd Accra Etalon Group Ltd London FAN Milk Accra Great Wall Motor Co Ltd Hong Kong Guaranty Trust Bank Lagos HMS Group London Hyundai Motor Co Pref Korea SE Kenya Commercial Bank Ltd Nairobi Kroton Educacional SA BM&FBOVESPA Matahari Department Store Indonesia MD Medical Group Investments London MTN Group Ltd Johannesburg Naspers Johannesburg Puregold Price Club Philippines Samsung Electronics Pref Korea SE Sberbank of Russia MICEX Shoprite Holdings Johannesburg Truworths International Johannesburg Turk Traktor ve Ziraat Makineleri Istanbul Viet Nam Dairy Products Ho Chi Minh Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Påløpt utbytte Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

8 holberg fondene 214 Halvårsrapport Holberg Likviditet Pr. 3. juni 214 Holberg Likviditet vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 12,9789 Innløsningskurs 12,9789 Forvaltningshonorar,25 % Tegningsprovisjon, % Porteføljerente 2, % Durasjon / rentefølsomhet,13 Gjennomsnittlig vektet løpetid 1,26 år Antall andeler NOK 5,1 mrd. Holberg Likviditet er et aktivt forvaltet fond som investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) denominert i norske kroner. Fondets plassering i verdipapirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere rating enn BBB- kan maksimalt utgjøre 5 % av fondets forvaltningskapital. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån. Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1 år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige vektede løpetid) skal ikke overstige 1,5 år Holberg Likviditet Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) utsteder isin pålydende kostpris Agder Energi AS NO Oslo Børs Agder Energi AS NO Oslo Børs Aurskog Sparebank NO ABM Bergenshalvøens Kommunale Kraftsels NO Oslo Børs Bergenshalvøens Kommunale Kraftsels NO Oslo Børs Bergenshalvøens Kommunale Kraftsels NO Oslo Børs Bergenshalvøens Kommunale Kraftsels NO Oslo Børs BN Bank ASA NO ABM Brage Finans AS NO ABM Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS NO ABM DNB Boligkreditt AS NO Oslo Børs Eiendomskreditt AS NO ABM Eiendomskreditt AS NO ABM Energiselskapet Buskerud AS NO Oslo Børs Entra Eiendom AS NO Oslo Børs Entra Eiendom AS NO Oslo Børs Hafslund ASA NO Oslo Børs Hafslund ASA NO Oslo Børs Helgeland Boligkreditt AS NO ABM Helgeland Boligkreditt AS NO ABM Jotun A/S NO Oslo Børs Kredittforeningen for Sparebanker NO ABM Landkreditt Boligkreditt AS NO ABM Landkreditt Boligkreditt AS NO ABM Nordea Eiendomskreditt AS NO Oslo Børs Norgesgruppen AS NO Oslo Børs OBOS BBL NO ABM Olav Thon Eiendomsselskap AS NO Oslo Børs Posten Norge AS NO Oslo Børs Skandiabanken AB (publ) NO Oslo Børs Sparebank 1 Boligkreditt AS NO ABM Sparebank 1 Ringerike Hadeland NO ABM Sparebank 1 SMN NO ABM Sparebank 1 Østfold Akershus NO ABM Sparebanken Vest NO ABM Sparebanken Vest NO ABM SSB Boligkreditt AS NO ABM Statkraft AS NO Oslo Børs Steen & Strøm AS NO Oslo Børs Storebrand Bank ASA NO ABM Storebrand Bank ASA NO ABM

9 Halvårsrapport 214 holberg fondene utsteder isin pålydende kostpris Thon Holding AS NO Oslo Børs Totens Sparebank Boligkreditt AS NO ABM Totens Sparebank Boligkreditt AS NO Unotert Totens Sparebank Boligkreditt AS NO ABM Verd Boligkreditt AS NO ABM Verd Boligkreditt AS NO ABM Verd Boligkreditt AS NO ABM Sum verdipapirportefølje Bankinnskudd med binding Bank 1 Oslo og Akershus Fana Sparebank Fana Sparebank Gjensidige Bank Melhus Sparebank Oppdalsbanken Sparebank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Nordvest Sparebanken Møre Sparebanken Møre Sparebanken Sør Sparebanken Øst Spareskillingsbanken SØRE Sunnmøre Totens Sparebank Sum bankinnskudd med binding Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

10 holberg fondene 214 Halvårsrapport Holberg Likviditet 2 pr. 3. juni 214 Holberg Likviditet 2 vs referanseindeks (%-vis avkastning pr. år) Basiskurs 11,162 Innløsningskurs 11,162 Forvaltningshonorar,15 % Tegningsprovisjon, % Porteføljerente 2, % Durasjon / rentefølsomhet,11 Gjennomsnittlig vektet løpetid,74 år Antall andeler NOK 1,1 mrd. Holberg Likviditet 2 er et aktivt forvaltet fond som investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) denominert i norske kroner. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån. Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige,5 år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige vektede løpetid) skal ikke overstige 1, år. Fondet skal kun investere i verdipapirer som i henhold til BIS-reglement vekter maksimalt 2 % ved beregning av kapitaldekning i finansinstitusjoner. Inntil 25 % av fondets portefølje kan investeres i obligasjonslån med flytende rente (FRN) uten innløsningsrett, der tid til forfall er mellom 1 og 3 år Holberg Likviditet 2 Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) utsteder isin pålydende kostpris Aurskog Sparebank NO ABM Bamble Sparebank NO Oslo Børs Bank 1 Oslo Akershus AS NO ABM Bud Fræna og Hustad Sparebank NO Oslo Børs Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS NO ABM Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS NO ABM Eiendomskreditt AS NO ABM Eika Boligkreditt AS NO Oslo Børs Gjensidige Bank Boligkreditt AS NO ABM Klepp Sparebank NO ABM KLP Banken AS NO ABM Kredittforeningen for Sparebanker NO Oslo Børs Orkdal Sparebank NO ABM Skandiabanken AB (publ) NO ABM Skue Sparebank NO ABM Sparebank 1 Buskerud Vestfold NO ABM Sparebank 1 Gudbrandsdal NO ABM Sparebank 1 Lom og Skjåk NO ABM Sparebank 1 Nord Norge NO ABM Sparebank 1 Ringerike Hadeland NO ABM Sparebank 1 SMN NO Oslo Børs SpareBank 1 SMN NO ABM Sparebank 1 SR-Bank ASA NO Oslo Børs Sparebank1 Ringerike Hadeland NO Oslo Børs Sparebanken Hedmark NO ABM Sparebanken Møre NO Unotert Sparebanken Sogn og Fjordane NO ABM Sparebanken Sør NO ABM Sparebanken Vest NO ABM Sparebanken Vest NO ABM Sparebanken Øst NO ABM Stadsbygd Sparebank NO Oslo Børs Storebrand Bank ASA NO ABM Totens Sparebank NO ABM Totens Sparebank Boligkreditt AS NO ABM Verd Boligkreditt AS NO ABM Sum verdipapirportefølje Bankinnskudd med binding Fana Sparebank Fana Sparebank Gjensidige Bank Skudenes og Aakra Sparebank 1 Gudbrandsdal Sparebanken Sør Sparebanken Øst Søre Sunnmøre Sum bankinnskudd med binding Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

Halvårsrapport 2013 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport

Halvårsrapport 2013 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport Halvårsrapport 213 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 213 holberg fondene 213 Halvårsrapport En grei start på året! Vår vurdering er at aksjemarkedene er attraktivt priset, og potensialet både

Detaljer

Foto: Arvid Berg. Halvårsrapport. Holberg Fondene

Foto: Arvid Berg. Halvårsrapport. Holberg Fondene Foto: Arvid Berg 215 Halvårsrapport Holberg Fondene holberg fondene 215 Halvårsrapport Jakten på avkastning tvinger investorene til å ta mer risiko, og aksjemarkedet peker seg ut som eneste reelle mulighet.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Grexit og Brexit... I det lange løp er det bedriftenes inntjening som vil avgjøre retningen videre.

Grexit og Brexit... I det lange løp er det bedriftenes inntjening som vil avgjøre retningen videre. halvårsrapport 216 holberg fondene 216 Halvårsrapport I det lange løp er det bedriftenes inntjening som vil avgjøre retningen videre. egil herman sjursen Administrerende direktør Grexit og Brexit... Våren

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

holberg fondene 2017 Halvårsrapport

holberg fondene 2017 Halvårsrapport halvårsrapport 217 holberg fondene 217 Halvårsrapport 2 Halvårsrapport 217 holberg fondene Kjære andelseiere i Holbergfondene Langsiktighet er en sann venn for oss som investerer og sparer i fond. Dette

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Aker ASA BB+ 7,0% PGS B+ 6,8% Arion Banki BBB- 5,4% BW Offshore BB 5,0% Teekay Offshore Partners

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 105,21 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,75 % Porteføljestørrelse : 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 103,51 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 7,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 Fondskommentar Vi har kun gjort mindre endringer i porteføljen den siste måneden. I slutten av oktober kom Standard & Poor s med melding om oppgradering

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 102,49 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 3,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 102,52 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,7 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2017

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2017 1 Månedsrapport Obligasjon Norden Desember 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.17 : 101,51 Effektiv rente* : 0,8 % Porteføljestørrelse : kr. 0,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 107,83 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,75 % Porteføljestørrelse : 3,9 mrd.

Detaljer

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2017

Månedsrapport Holberg OMF September 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,83 Effektiv rente* : 0,8 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 106,09 Effektiv rente (yield to maturity)* : 6,0 Porteføljestørrelse : 5,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.17 : 101,32 Effektiv rente* : 1,0 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,11

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt April 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt April 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt April 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 107,14 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 5,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Arion Banki BBB- 6,5% PGS B+ 6,4% Aker ASA BB+ 6,0% BW Offshore BB 5,3% Teekay Offshore Partners

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2016 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 101,78 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 5,3 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.09.15 : 100,79 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

årsrapport holberg fondene

årsrapport holberg fondene årsrapport holberg fondene ulriken 643 moh 20 1 Foto: Arvid Berg holberg fondene 2013 Årsrapport 987moh gullfjellet Gullfjellet (Gullfjelltoppen) er med sine 987 moh. det høyeste fjellet i Bergen. Grensen

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.09.15 : 102,31 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Holberg Fondene. holberg fondene. Halvårsrapport

Holberg Fondene. holberg fondene. Halvårsrapport Holberg Fondene holberg fondene 212 212 Halvårsrapport Halvårsrapport holberg fondene 212 Halvårsrapport Risikovilje vil betale seg for den tålmodige! I et lengre perspektiv er det jo slik at aksjemarkedenes

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet April 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet April 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet April 2016 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.16 : 102,01 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 5,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014

Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014 Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014 1 Leif Anders Frønningen Ansvarlig Porteføljeforvalter Holberg Ruriks mandat utvides til globale vekstmarkeder Mandat endring:

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent OljefondetsMegaFavorittinvestering

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Aker ASA BB+ 7,4% PGS B+ 6,9% Teekay Offshore Partners BB- 6,5% Arion Banki BBB- 4,9% BW Offshore

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.16 : 101,25 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,00 Effektiv rente* : 1,40 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax: 6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2014

Månedsrapport Holberg OMF September 2014 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg OMF 2 Gunnar J.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer