Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22."

Transkript

1 fagblad for negotia et ys-forbund nr Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10 Jobber for global rammeavtale side 18 Bredside mot avdelingene side 22 Verdt å kjempe for side 6 8

2 leder ADMINISTRASJON Forhandlingsavdelingen Frank Larsen, forhandlingssjef, tlf.: , e-post: Nils Blomhoff, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Bente Christophersen, forhandlingssekretær, tlf.: , e-post: Kathrine Hansen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Johan Holmen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Synnøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver, tlf.: , e-post: Rune Martinsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Møglestue, rådgiver, tlf.: , e-post: Bjørg Anne Rynning, rådgiver/advokatfullmektig. (Permisjon) Inger Olise Skarvøy, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Harbo Sørum, rådgiver, tlf.: , e-post: Wenche Olaisen Tveter, rådgiver, tlf.: , e-post: Markedsavdelingen Randi Fjørstad, markedsjef, tlf.: , e-post: Jan Olav Markussen, markedskonsulent, tlf.: , e-post: Informasjonssjef Jannecke Strøm, informasjonssjef, tlf.: , e-post: Utviklingsavdelingen Pål Hannevig, utviklingssjef, tlf.: , e-post: Unni Sundland, utviklingskonsulent, tlf.: , e-post: Øyvind Huseby, utviklingskonsulent, tlf, , e-post Økonomiavdelingen Christian Stabell, økonomisjef, tlf.: , e-post: Anne Lise Bakken,, administrasjonssekretær, tlf.: , e-post: Ann-Cristin Bremnes, kontorsekretær, tlf.: , e-post: Agnes Børve, regnskapskonsulent, tlf.: , e-post: Ove Gundersen, it-ansvarlig, tlf.: , e-post: Arne Martin Rønnekleiv, personalkonsulent, tlf.: , e-post: Varinder Singh Jaswal, økonomimedarbeider, tlf.: , e-post: Merete Svendsen, regnskapssekretær, (permisjon) Negotia Magasin og websidene Terje Bergersen, redaktør, tlf.: , e-post: Hjemme og ute Det seneste året har det stormet rundt kunstinstitusjonen Nasjonalmuseet. Alle som følger med i nyhetsbildet har fått med seg det. Ved Nasjonalmuseet er det Negotia-klubb med 20 medlemmer. De tillitsvalgte har fått brynt seg på sider ved vervet som ikke bare er behagelig. I sånne situasjoner kreves djervhet og ryggrad av en valør det ikke er alle forunt å være i besittelse av. Bjørg Borgersen sa det på denne måten: Vi har for mye bra å ta vare på til at det har vært aktuelt å gi seg, så mye gode krefter, så mange kolleger vi setter pris på. Det handler om å få til et velfungerende museum. Da feiger du ikke ut! God sagt, sterkt gjort! Negotias virke og interesser strekker seg også ut over landets grenser, til steder der arbeidstakeres vilkår henger seriøst mange år etter forholdene her hjemme, tross alt. For Telenor-konsernet ble dette brått aktualisert forrige halvår. En dansk TV-dokumentar avdekket svært kritikkverdige arbeidsforhold hos underleverandører til det Telenor-eide mobilselskapet GrameenPhone i Bangladesh. Det dreide seg om både barnearbeid og alvorlige ulykker som følge av at helse, miljø og sikkerhet ikke respekteres. De tillitsvalgte i Telenor jobber nå iherdig for å få etablert en global rammeavtale i selskapet. En avtale som skal sikre at ansatte i virksomheter Telenor samarbeider med rundt i verden, har grunnleggende rettigheter og forsvarlige arbeidsvilkår. Hjem igjen. Negotia og LA har gjennom årets oppgjør skapt en tariffnyhet. Tvisteløsningsmekanismen pendelvoldgift innføres i regnskapskontoravtalen. Hensikten er blant annet å initiere større realisme og forhandlingsvilje hos begge parter i de lokale lønnsforhandlingene. Sjekk ut mer om dette og de øvrige sakene i denne utgaven av Negotia magasin. Generalsekretær Jørn Martinsen, generalsekretær, tlf.: , e-post: Administrasjonssjef Marit Lindset, administrasjonssjef, tlf.: , e-post: Administrasjonskoordinator Monica Austad, administrasjonskoordinator, tlf.: , e-post: Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, forbundsleder, tlf.: , e-post: Arnfinn Korsmo, 1. nestleder, tlf.: , e-post: Politisk rådgiver Stein Johansen, politisk rådgiver, tlf.: , e-post; Telefoner Sentralbordet er Servicetelefon: Terje Bergersen ansvarlig redaktør E-postadresser til forbundet (generelt) (adresseendringer m.m.) web: NB! For å ivareta dine medlemsbetingelser mv., gir Negotia nødvendige medlemsopplysninger til sine og YS samarbeidspartnere. 2 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

3 innhold Innhold Nr. 3/08 4 Brev fra forbundslederen 5 Klubben i vårt hjerte 6 Verdt å kjempe for 5 10 Går nye veier i lønnsarbeidet 12 Seniorer i sentrum 14 Nervepirrende mekling 15 Endringsoppsigelser 16 Forbrødring i Sør-Afrika Jobber for global avtale 20 Miljø og klima: Vi har alle et ansvar 22 Avdelingene må legges ned 23 Innspill til likelønnskommisjonen 24 Kurs for avdelingsstyrene i Region vest 25 YS øker og Negotia leder an Motivasjonskurs for Negotia Ung 27 Negotiabutikken Forsidefoto: Terje Bergersen NEGOTIA MAGASIN Ansvarlig redaktør: Terje Bergersen Redaksjonell bidragsyter: Jannecke Strøm Redaksjon: Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo Telefon: , Telefax: , E-post: Design: Anisdahl, Sand & Partnere Lay-out: MacCompaniet as/red. Grafisk produksjon: MacCompaniet as, Oslo Godkjent opplag: ISSN Manusfrist for neste nummer: 15. november NEGOTIA MAGASIN 3/2008 3

4 Brev fra forbundslederen På riktig vei videre! Det er med stor tilfredshet vi registrerer at medlemsveksten så langt i 2008 har vært svært god. Ved passering av første halvår lå vi 800 medlemmer i pluss. Vi går videre med en visshet om at vi er attraktive. Når så mange arbeidstakere i privat sektor velger oss som sitt fagforbund, betyr det at vi har noe å tilby som tilfredsstiller deres ønsker og behov. Vårt produkt og vår service er etterspurt. Vi kan stoppe opp et øyeblikk og være fornøyd med oss selv, men så må vi raskt videre. I Negotia forbereder vi oss nå mot landsmøtet i november. Hovedbudskapet som blir lagt fram er en satsing på å styrke fagforeningsarbeidet lokalt i bedriftene. Vi ønsker oss større og mer aktive klubber. Vi vil i alt vi gjør tilstrebe å legge forholdene best mulig til rette for klubbarbeidet. Det er lokalt vi virkelig kan måles på om vi lykkes. Tillitsvalgtrollen er krevende og fortjener stor oppmerksomhet. Vi legger bak oss et godt gjennomført hovedoppgjør med gode resultater, både når det gjelder økonomiske føringer og pensjonsrettigheter. Det sentrale oppgjøret følges opp av lokale forhandlinger som snart er i havn for de fleste av våre klubber. Når det gjelder AFP-innretningen så er det fortsatt en del ubesvarte spørsmål. Et av dem er hvem som har rett til å benytte gammel og ny ordning. YS vil være pådriver for at vi får svar på spørsmålene så snart som mulig. I erkjennelsen av at kvinner tjener rundt 15 prosent mindre enn menn, oppnevnte regjeringen i 2006 en likestillingskommisjon. Kommisjonen har samlet statistikk og forskning på forskjellene og sett på forklaringer. To viktige forklaringer viser seg å være et sterkt kjønnsdelt arbeidsmarked og at lønnsforskjellene vokser i foreldrefasen. Kommisjonen har kommet frem til en rekke forslag til tiltak som de mener bør settes i verk. I disse dager svarer YS på høringen som er sendt ut. Negotia har deltatt aktivt i dette arbeidet. Vi ser fram til å ta i bruk flere virkemidler i arbeidet med likelønn og har som mål å utarbeide et temahefte til hjelp for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av I løpet av neste år løper de norske overgangsordningene for arbeidsinnvandring ut. Dette betyr at kravet om arbeidstillatelse, heltidsarbeid og «norsk lønn» faller bort. Innsynsretten på lønn er fortsatt noe mange av våre tillitsvalgte sliter med. Regjeringen har imidlertid varslet at den vil komme med en handlingsplan om dette og i tillegg ønsker den en videreutvikling av arbeidsmiljøloven. Et partssammensatt arbeid vil bli satt i gang i løpet av neste år med sikte på en stortingsmelding om arbeidsmiljø i Vi går spennende tider i møte både internt i Negotia og gjennom samarbeidet i YS. Inger Lise Rasmussen forbundsleder

5 Klare for klubbdrift. Fra venstre: Kim Daniel Svendsen, Phonect, Liv Hellesvik, Jotun, Frits Olufsen, Neumann Bygg og Brit Jorund Liland, Landbrukets HMS-tjeneste. Klubben i vårt hjerte Tittelen på dette nyutviklete kurset fra Negotia er ikke tilfeldig valgt. Klubbene er mer enn noe annet hjertet i organisasjonen, der det daglige arbeidslivet pulserer med utfordringer som må håndteres fortløpende. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Fokuset er rettet mot det å lede en organisert ansattgruppe, på fagforeningsspråket en klubb. Det handler om blant annet forståelse av fagforeningenes rolle og muligheter i arbeidslivet, grunnferdigheter i ledelsesmetoder og utvikling av det daglige arbeidet i klubben. De daglige utfordringene - Aktive klubber er et av satsingsområdene til Negotia. God klubbdrift hvor de tillitsvalgte håndterer de daglige utfordringene på sine arbeidsplasser, er avgjørende for den totale styrken til forbundet. Dette sier utviklingskonsulent Unni Sundland, som har vært med å tilrettelegge det nyutviklete kurset. 15 tillitsvalgte hadde meldt sin interesse for å være med på prøvekjøringen av «klubben i vårt hjerte» i august. Deltakerne utgjorde en passe blanding av erfarne og mer ferske tillitsvalgte. Negotia magasin stakk innom for å lodde stemningen. - Vi følger en mal og har faste temaer vi skal igjennom. Men dette kurset er også delvis styrt av de innspillene deltakerne kommer med, sier veileder Tellef Hansen. Innledningsvis har vi hatt en åpen prosess hvor deltakerne har satt ord på hva som kjennetegner en velfungerende klubb. Utfordringen blir å finne ut mer om hvordan man skal nærme seg dette idealbildet. Samlet og spredt Et poeng i denne sammenhengen er også at utgangspunktet for å drive en klubb varierer. I noen tilfeller har tillitsvalgte alle medlemmene samlet rundt seg i samme lokaler. Andre ganger er medlemmene spredt over hele landet. Et eksempel i den sistnevnte kategorien er Landbrukets HMStjeneste. Ny tillitvalgt Brit Jorund Liland deltok på kurset. - Klubbdriften er spesiell når medlemmene er spredt som hos oss. Men vi må finne vår driftsform og utvikle en god struktur som sikrer kontinuitet. Kurset var bra og ga meg nyttige tips for arbeidet som tillitsvalgt, det var mye å lære av de andre deltakernes erfaringer. Negotia bør få inn «klubben i vårt hjerte» som fast innslag i kurstilbudet, sier Brit Jorund Liland. NEGOTIA MAGASIN 3/2008 5

6 Lys i tunnelen ved Nasjonalmuseet? - Verdt å kjempe for Etter et år med uroligheter og sterke motsetninger, ser de tillitsvalgte ved Nasjonalmuseet gode tegn til konstruktiv utvikling. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Sjelden blir de indre stridighetene ved en arbeidsplass brettet ut som tilfellet har vært med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design det seineste året. En samlet presse har fotfulgt og kringkastet konfliktene mellom tillitsvalgte, ledelse og styre, med et trykk som ikke akkurat er dagligdags. Og midt i denne heftige kampen har Negotiaklubbens leder Bjørg Borgersen og nestleder Camilla Frøland Sramek stått. Sett fra utsiden fjellstøtt. I mildt sagt friskt vær. Når overskrifter inneholder beskyldninger om mytteri og kraftsalver som kjølhaling av de tillitsvalgte og at noen vil se flere hoder rulle Vel, da skjønner alle at det er alvor! Å ikke bli hørt - Ja, og alvor har det virkelig vært. Det er snakk om hele Norges nasjonalmuseum. At vi har store verdier å forvalte sier seg selv. Det er så mye bra her. Mange utrolig dyktige og hyggelige folk og enormt med kompetanse. Når ansatte ikke blir tatt på alvor og de som sier fra ikke blir hørt, blir selvsagt samarbeidsforholdene vanskelige. Vår rolle som tillitsvalgte har bestått i å representere medlemmenes synspunkter og ivareta deres interesser. Vi har i tillegg vært opptatt av å fremme dialog og samarbeid mellom ansatte og ledelsen, men det har til tider føltes som å snakke til veggen. Heldigvis ser det nå ut til å være lys i tunnelen, sier de to Negotiatillitsvalgte. Etter at en rapport med utredning av arbeidsmiljøet ved institusjonen, gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), ble lagt fram i august, valgte den omstridte direktøren Allis Helleland å gå. Hun rakk å sitte i posisjonen i ganske nøyaktig et år. Tidligere har to styremedlemmer trukket seg i protest mot håndteringen av konfliktene, og nå har også styreleder Christian Bjelland og resten av styret bebudet sin avgang. Ingar Pettersen er satt inn som direktør i et engasjement på tre måneder. Han skal blant annet legge til rette for gjennomføring av en lenge planlagt omorganisering. Ja til omorganisering Bjørg Borgersen ønsker omorganiseringen velkommen. - Omorganisering er nok helt nødvendig, den må vi ha uavhengig av Hellelands avgang. Museet har hatt problemer også før hun kom inn i bildet. Vi har aldri ment av Allis Hellelands avgang ville løse alle problemer. Etter sammenslåingen av museene i 2003, har det blitt gjennomført to arbeidsmiljøundersøkelser, i tillegg til AFI-rapporten, som også avdekket problemområder vi finner igjen i sistnevnte rapport. - Ingar Pettersen har igangsatt arbeidet med museets strategiplan for perioden 2008 til I tillegg til ledergruppen, har han også sørget for å involvere mellomledere, et utvalg medarbeidere og de tillitsvalgte i dette arbeidet. Dette setter vi stor pris på. Det er nå også en felles forståelse for at vi må gjennomføre evaluering og kompetansekart- 6 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

7 Kan smile igjen. Etter et år med motsetninger har Bjørg Borgersen (t. v.) og Camilla Frøland Sramek god tro på at Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design kan bringes på rett kjøl. legging før vi kan få på plass en effektiv og god organisasjon, tilføyer Camilla Frøland Sramek. En ny verden De tillitsvalgte roser Ingar Pettersens innsats så langt. - Han representerer en ny verden for oss. Vi har hatt en del møter, og det er godt å føle at man snakker samme språk, oppleve at man omsider blir lyttet til, at det man kommer med blir tatt imot som verdifulle innspill. Vi blir møtt med åpenhet og interesse for problemstillingene. Etter dette siste året er det ganske ok å høre lederen si at; «for meg er det en selvfølge at de ansatte skal være med i strategiarbeidet». Det blir litt sånn: Oj, det er dette som er normalt, det er jo sånn det skal være. Vi synes vi begynner å jobbe som tillitsvalgte nå, så da var det verdt å kjempe for! - Pettersen skal måles på det han får til etter endt oppdrag, men det er gode takter så langt. Feiger ikke ut Mange av Negotias tillitsvalgte rundt om, strir med store utfordringer hver eneste dag. Likevel må det kunne sies at det som har foregått på Nasjonalmuseet er spesielt. Særlig fordi konflikten til de grader er brettet ut for offentligheten og de tillitsvalgte dermed har måttet forholde seg til mediene på en måte som ikke er vanlig i forbundets rekker. Borgersen har denne høsten figurert både på Dagsrevyen og på forsiden av landsdekkende aviser. - Det har vært et press, så klart. Fra medlemmene som spør om vi står på for dem, fra ledelsen og styret som avfeier innspillene våre og fra journalister som ringer oss nærmest til alle døgnets tider. Det er klart det har vært tidkrevende og noen ganger gått utover både privatliv og jobb, vært vanskelig å fungere godt i det vi er ansatt for å gjøre. Vi har opplevd mye frustrasjon i omgivelsene, stort stressnivå, og dessverre har dyktige kolleger søkt seg vekk. Men som sagt, vi har NEGOTIA MAGASIN 3/2008 7

8 for mye bra å ta vare på til at det har vært aktuelt å gi seg, så mye gode krefter, så mange kolleger vi setter pris på. Det handler om å få til et velfungerende museum. Da feiger du ikke ut! Camilla Frøland Sramek legger til at de selvsagt også har jobbet med noen «vanlige saker» underveis. - Det er en viss fare for at saker som gjelder den enkeltes arbeidssituasjon drukner i en større sak som den vi har vært igjennom. Det er viktig å ta seg av disse også. Vi har hatt saker hvor vi har klart å ivareta viktige interesser for enkeltmedlemmer, og slike seirer har vært gode å ta med seg. De har bidratt til å holde motet oppe. Bjørg Borgersen og Camilla Frøland Sramek framstår som standhaftigheten selv, med fagforeningshjertene på rett plass. De snakker et tydelig språk som vitner om stor kunnskap og innsikt om arbeidsplassen de har så stor kjærlighet til. Nokså ferske i tillitsvalgtfaget, men med en allerede betydelig innsats bak seg. Eksempler til etterfølgelse, så vidt vi kan bedømme. Museet er på vei oppover, de har en god følelse og ser lysere på Nasjonalmuseets framtid enn på svært lenge. - Nå vil vi bruke kreftene våre på å skape noe bra sammen med kollegene, bidra til å bygge opp et system som fungerer, hvor de ansattes potensiale kommer til sin rett. Det fortjener vi alle sammen etter hva vi har vært i gjennom. FAKTA Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Etablert i juli 2003 etter sammenslåing av Norsk Arkitekturmuseum, Kunstindustrimuseet i Oslo, Museet for samtidskunst og Nasjonalgalleriet. Fra juli 2005 kom også Riksutstillinger med. Allis Helleland ble ansatt som direktør i august 2007, og gikk av i august 2008 etter et svært konfliktfylt år. Hun var kritisert for blant annet å overkjøre museets ekspertise ved innkjøp av kunst, for sin lederstil og personalhåndtering. En arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), utløste at Helleland trakk seg. Ingar Pettersen er nå konstituert som direktør i et tremåneders engasjement, hvor han blant annet er i gang med å legge til rette for en omorganisering. Det er tre arbeidstakerorganisasjoner ved institusjonen - Norsk Tjenestemannslag, Forskerforbundet og Negotia. Negotiaklubben teller 20 medlemmer. Virksomheten er tariffmessig tilknyttet museumsavtalen HUK-området. HUK står for helse, undervisning og kultur, og er en del av arbeidsgiverforeningen HSH. 8 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

9 Medlemskort og betalingskort i ett uten at det koster noe ekstra! 5,75 %* sparerente fra første krone Kredittreserve på inntil Kan brukes over alt Gebyrfrie varekjøp Gebyrfri nettbank Ingen årsavgift * Betalingsbetingelser pr. sept Kundeservice til

10 Går nye veier i lønnsarbeidet Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) blir med Negotia på det NHO ikke torde. I regnskapskontoravtalen nedfelles begrepet pendelvoldgift som mekanisme for å løse lønnstvister. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN FAKTA Dermed skriver de to organisasjonene tariffhistorie. Det er ingen kjente eksempler på tvungen pendelvoldgift i norsk arbeidsliv fra tidligere. - Vi gjør dette for å oppdra partene, sier Trond W. Nygren, direktør i LA. Negotias forhandlingssjef Frank Larsen nikker bifallende og tilføyer: - Den kanskje aller viktigste effekten av dette er å redusere antallet, eller helst unngå, lønnstvister. Ideen er at prinsippet vil virke som et ris bak speilet og gjøre at hver av partene i de lokale lønnsoppgjørene strekker seg lenger for å komme til enighet. Vi har tro på det. Bare to valg Pendelvoldgift er et fremmedartet ord, som trolig trenger litt forklaring for de fleste. For det første handler det om prinsippet voldgift, som innebærer at to parter oppretter en instans eller nemnd for avgjørelse av tvister, en egen «domstol» utenom det ordinære rettsapparatet. «Pendel» Regnskapskontoravtalen. Tariffavtale mellom Negotia og LA, etablert Omfatter medlemmene i Økonomiforbundet. Avtalen har fram til i å år hatt sentral lønnsdannelse, de seneste årene i kombinasjon med en pott til lokal fordeling. Økonomiforbundet. Organiserer regnskapsførere og ledere på regnskapskontorer medlemmer hvorav med kollektiv tilslutning til Negotia. Egen administrasjon på Hamar med sju ansatte. LA. Landbrukets Arbeidsgiverforening. Organiserer i hovedsak virksomheter med tilknytning til landbruket. Har i overkant av 600 medlemsbedrifter som til sammen sysselsetter omlag arbeidstakere. Voldgift. Det at partene i en tvist overlater avgjørelsen til en instans utenom de ordinære domstoler. (Kilde: Tanums rettskrivningsordbok). Pendelvoldgift betyr at instansen, eller nemnda, som avgjør tvisten har kun to løsningsvalg: Den ene eller andre partens ståsted ved bruddet før voldgiftsbehandlingen. i denne sammenhengen henspeiler på voldgiftsnemndas løsningsalternativer. Den skal nemlig gis bare to valg i hver sak. Løsningen på tvisten kan enten være arbeidsgivers siste lønnstilbud før bruddet, eller arbeidstakers siste krav. I 2002 gikk Negotia (da NOFU) til streik mot NHO for å få pendelvoldgift på plass i sin største overenskomst funksjonæravtalen. Det endte i stedet med en rådgivende nemnd. - Den rådgivende nemnda i funksjonæravtalen med NHO har nå virket i fem oppgjør. Den har hatt sin effekt ved at bedrifter som har vært der én gang kvier seg for å måtte få en lønnsuenighet prøvd ut der på ny. Men vi ser også at nemnda unnlater å ta reell stilling til sakene. Med pendelvoldgift blir nemnda nødt til å ta en avgjørelse i en av partenes favør, sier Frank Larsen. - Større realisme Trond W. Nygren skyter inn at han ikke tror at noen av partene vil ta risikoen med å tape stort i nemndbehandlingen. - Derfor tror jeg dette fører til både færre lønnstvister og til mindre avstand mellom partene i de sakene som går til nemndbehandling. Pendelvoldgift vil fremtvinge større realisme i forhandlingene, mener LA-direktøren. Regnskapskontoravtalen gjelder for rundt medlemmer i det Negotia-tilsluttete Økonomiforbundet. Den ble etablert som landsomfattende overenskomst første gang i Den har vært 10 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

11 - Oppdragende effekt. - Vi tror pendelvoldgift som tvisteløsningsmekanisme vil ha en oppdragende effekt som gjør at partene som forhandler lønn strekker seg lenger for å bli enige. Fra venstre: Forhandlingssjef Frank Larsen i Negotia og direktør Trond W. Nygren i LA. en av de få tariffavtalene i Negotia hvor lønningene for det enkelte medlem er avgjort gjennom sentrale forhandlinger. Det vil fortsatt bli forhandlet sentrale tillegg, men fra neste år av skal en andel av lønnsoppgjøret også avgjøres ved forhandlingsbordet mellom de lokale partene. Samtidig innføres altså prinsippet med pendelvoldgift for å løse de lokale oppgjørene som eventuelt kjører seg fast. Smidighet og tilpasning Det kan høres ut som vel mye forandring på en gang. Er partene klare? - Det er mye nytt. Men det har også vært en overgang, det ligger lang tids forberedelse bak. De siste årene har en del av den sentralt framforhandlete potten vært avsatt til lokal fordeling, og i forrige halvår var vi på kursturné med lokale lønnsforhandlinger på programmet. Lokal lønnsdannelse innebærer en tilpasning til den virkeligheten hvert av de lokale regnskapskontorene lever i. Vi tror partene vil takle overgangen bra, men det blir nok behov for mer kursing, og det skal vi følge opp sier Nygren og Larsen. Det hører med til historien at systemet med stillingsgrupper skal videreføres i overenskomsten. Skalaen reduseres fra fem til tre, med en garantilønn innen hver av dem. Den nye avtaleteksten etter årets revisjon er nå til utforming og vil foreligge om noen måneder. Til neste år skal den nye ordlyden prøves ut i praksis. Lønn blir ikke lenger utgangspunkt for trussel om streik når forhandlingene desentraliseres. - Når det gjelder konflikt og løsning av konflikter er tariffavtalene nesten uforandret siden de oppsto på tredvetallet. Det blir spennende å se hvordan denne nye lønnsbestemmelsen vil arte seg i praksis, sier Trond W. Nygren, og gjentar forventningen om at voldgiftsnemnda helst blir arbeidsledig. Frank Larsen er fornøyd med at LA våger å gå nye veier. - Det ligger i dette også en erkjennelse av at streik ikke alltid er en god måte å løse konflikter på. Det er på tide å finne nye måter. Noen ganger må man være villig til å prøve noe som ikke er utprøvd fra før, og det gjør vi her, slår Frank Larsen fast. NEGOTIA MAGASIN 3/

12 Seniorer i sentrum Det snakkes mye om seniorer i arbeidslivet, eller kanskje heller mangelen på seniorer. YS Seniorråd har tatt tak i denne problemstillingen, og laget et eget hefte med en rekke forslag til gode seniorpolitiske tiltak. Lanseringen ble markert med et seminar tidlig i oktober. TEKST OG FOTO: JANNECKE STRØM YS seniorråd, som består av pensjonerte og yrkesaktive medlemmer fra de ulike sektorene i organisasjonen, ledes av Negotias svært aktive pensjonist Lillian Krokan. Nina Møglestue, rådgiver i forhandlingsavdelingen i Negotia, er en av de yrkesaktive representantene i rådet. De har begge bidratt aktivt til det nye heftet som har fått tittelen «Fra ord til Handling Hvordan vinne seniorene». Seniorrådet har vært opptatt av spørsmål om hvorfor godt voksne arbeidstakere forlater arbeidslivet? Det harmonerer dårlig med et arbeidsmarked som nærmest skriker etter kompetent arbeidskraft. - Sett i lys av ny pensjons- og AFP-ordning som legger opp til arbeidslinjen som drivkraft, synes vi det er viktig å finne et godt verktøy som en god hjelp på veien både for arbeidstaker og Heftet «Fra ord til handling hvordan vinne seniorene» kan lastes ned fra Negotias nettsider: menyvalg Tariff og fag, Aktuelt - Ta vare på seniorene. Rådgiver Nina Møglestue har vært en ivrig bidragsyter til YS nye seniorhefte arbeidsgiver. Derfor har vi laget dette heftet som blant annet inneholder en rekke tiltak for å beholde godt voksen arbeidskraft, forteller Nina Møglestue. Se mulighetene YS Seniorråd har en klar oppfatning av hvorfor det er viktig for arbeidsgiver å jobbe med seniorpolitikk. «Grunnlaget for god seniorpolitikk ligger i konstruktiv dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det handler om å verdsette, utvikle og stille krav til arbeidstakerne i virksomheten uavhengig av alder», heter det i en uttalelse fra rådet. - Mange hevder at det er dyrt å ha voksne arbeidstakere i bedriften. Til det er å si at kostnadene ved nyrekruttering er betydelig. Økonomisk sett lønner det seg å ta vare på seniorene. I tillegg kommer bonusen av kompetanse og erfaring, sier Møglestue og tilføyer: - Vi skal heller ikke glemme verdien av aldersmangfoldet på arbeidsplassene. YS Seniorråd foreslår en rekke tiltak som arbeidsgiver kan være bevisst på. Det er viktig å ta fatt på seniorarbeidet lenge før arbeidstakerne er definert som seniorer. Rådet er derfor å kartlegge og bevisstgjøre arbeidstakerens behov. Det kan være karriereplanlegging, tilrettelegging av arbeidstid, bevisstgjøringskurs og så videre. - Den tillitsvalgte kan være en god støttespiller i seniorarbeidet. Det er på den enkeltes arbeidsplass at forholdene kan legges til rette for at arbeidstaker får en god arbeidssituasjon og dermed ønsker å stå lengre i jobb. Seniorheftet gir tillitsvalgte mange gode tips om hvordan de kan bidra, opplyser Møglestue. Hun håper at riktig mange tillitsvalgte møter opp når heftet lanseres. - Vi føler selv at vi har laget et godt verktøy som arbeidsgivere, tillitsvalgte og medlemmer vil ha god nytte av i arbeidet med seniorpolitikken i sine virksomheter. 12 NEGOTIA MAGASIN 2/2008

13 DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Som medlem av YS får du gunstige betingelser på bank og forsikring A % rabatt hvis du har flere enn 3 forsikringer hos oss, 16 % rabatt hvis du har 1-2 forsikringer og inntil 30 % rabatt på husforsikring. Gebyrfri bruk av dagligbanktjenester og ingen årsavgift på Visakort og MasterCard. Fleksible finansieringsløsninger - med noen av landets beste rentevilkår, og bruks- og sparekonto med ekstra høy rente. Vil du vite mer? Ring eller les mer på NEGOTIA MAGASIN 3/

14 Nervepirrende mekling I kampens hete. Engasjert rådslagning underveis i meklingen. F. v: Nils Blomhoff, Sven Martin Håland, Rune Martinsen og Ottar Råd. TEKST: JANNECKE STRØM FOTO: ARNFINN KORSMO Et lønnsoppgjør kan utvikle seg til å bli en spennende affære. Det fikk de tillitsvalgte i PF (Produsenttjenestens Fagforening) erfare i sommer. De brøt for første gang lønns- og tarifforhandlingene med Landsbrukets Arbeidsgiverforening og oppgjøret ble sendt til Riksmeklingsmannen. Det var uenighet om lønnsutvikling med sammenlignbare grupper med tilsvarende jobb som var utgangspunktet for bruddet som altså endte opp hos Riksmeklingsmannen. Dette var en ny erfaring for de tillitsvalgte i PF. Foreningen teller rundt 260 medlemmer og har kollektiv tilslutning til Negotia. De driver rådgivning for melkeprodusenter innen Tine. Meklingen startet tirsdag 17. juni og varte ut i de små morgentimer påfølgende dag. Det ble regnet og meklet, og det var mange briefingmøter i løpet av natten. Men til slutt kom Riksmeklingsmannen med et forslag som partene kunne enes om. Det gikk langt utover den fastsatte meklingsfristen. Men de kom i mål og resultatet ga medlemmene et tilfredsstillende oppgjør. Den økonomiske rammen ble i overkant av 6 prosent, som i kroner tilsvarer det andre i bransjen fikk i årets oppgjør. Medlemmer og tillitsvalgte i PF kunne puste lettet ut. Det ble ingen streik denne gangen. Tillitsvalgt for PF-medlemmene, Ottar Råd, synes det var verdt en runde hos Riksmeklingsmannen. Dette var en ny øvelse for oss, men vi ville ikke vært erfaringen foruten, sier han. I ettertid synes jeg faktisk at det var morsomt og lærerikt og ikke så lite nervepirrende. Vi fikk også prøvd ut informasjons-kanalene våre, sier Råd. Saken gikk heller ikke upåaktet hen i pressen. Etter utsendelse av pressemeldinger fra forbundets administrasjon ble det registrert hele 41 oppslag i ulike medier! YS-konferansen På høstens YS-konferanse 7. og 8. oktober settes søkelyset på miljø og klima. Over to dager vil konferansen fordype seg i dette viktige temaet. Hva mener folk flest om klimatruslene, hva betyr det for arbeidslivet og arbeidstakernes helse, hva sier ekspertene om realitetene? Både forskere, miljøforkjempere og politikere er blant innlederne. Negotia magasin bringer stoff fra konferansen i neste nummer. Bransjekonferanse 10. oktober holder Negotia bransjekonferanse for bedrifter innen legemiddel-, nærings- og nytelsesmiddelindustrien. - Et mål med bransjearbeidet er å utvikle nettverk mellom tillitsvalgte i samme bransje. En slik konferanse vil være en anledning til å treffe og bli bedre kjent med kolleger fra samme bransje til felles nytte, sier bransjeansvarlig og 1. nestleder Arnfinn Korsmo. Programmet vil berøre blant annet følgende: Opprettholdelse og utvikling av norske arbeidsplasser innen den aktuelle bransjen, forbrukermakt og nettverksbygging. Alle klubbene i Negotia som omfatter legemiddelindustri og nærings- og nytelsesmiddelindustrien, har fått anledning til å melde på deltakere. Når bladet går i trykken ligger det an til en deltakelse på rundt 30. Konferansen vil trolig danne mal for tilsvarende innen de øvrige bransjene. 14 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

15 aktuelt Endringsoppsigelser Det kan være behov for endringer i hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker utfører. En del endringer kan arbeidsgiver bestemme i kraft av styringsretten. Andre endringer vil være så omfattende at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre stillingens innhold i kraft av styringsretten. Det må da inngås ny avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Alternativt kan arbeidsgiver være nødt til å gi oppsigelse kombinert med tilbud om nytt arbeid for å få gjennomført endringen. Det siste kalles en endringsoppsigelse. Styringsretten Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er et avtaleforhold. Det er også et over- og underordningsforhold, i det arbeidsgiver har styringsrett over arbeidstaker. Styringsretten til arbeidsgiver begrenses av tariffavtaler, arbeidsmiljøloven, andre lover og ikke minst arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen angir blant annet hva man skal gjøre, hvilken lønn man skal ha, hvor mye som skal gjøres, hvor lenge man skal jobbe og hvor man skal jobbe. Innenfor de grenser som avtalene og lovene setter vil arbeidsgiver ha styringsrett. Har man en stilling må man finne seg i å utføre de arbeidsoppgaver som naturlig hører med. Vesentlige endringer faller som regel utenfor styringsretten. Helt rigid er det ikke. Eksempelvis må en regnskapsmedarbeider finne seg i å utføre en rekke regnskapsoppgaver og tilstøtende oppgaver uten at det er angitt i arbeidsavtalen. Videre vil arbeidsgiver i mange tilfelle kunne pålegge arbeidstakeren «tilstøtende» arbeidsoppgaver som vedkommende kan utføre. Arbeidsgiver vil eksempelvis kunne pålegge en regnskapsmedarbeider å utføre visse kontoroppgaver uten at det nødvendigvis endrer arbeidsforholdet. Annerledes er det hvis man fratas alle regnskapsoppgaver og kun settes til administrativt kontorarbeid, eller settes til helt annet arbeid, for eksempel vaktmestertjenester. Det vil også i mange tilfelle bli godtatt at arbeidsgiver foretar mindre justeringer av arbeidsavtalen på andre områder. Større justeringer, for eksempel endring i lønn, krever som hovedregel ny avtale mellom partene. Hovedprinsippet er etter dette at det arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker må være innenfor stillingens grunnpreg, det vil si hva som er avtalt. Dersom arbeidsgiver vil endre arbeidsforholdet ut over dette, og man ikke blir enige om en ny arbeidsavtale, må arbeidsgiver gi oppsigelse og eventuelt tilby en ny stilling samtidig. Det er i slike tilfeller vi snakker om endringsoppsigelse. Endringsoppsigelse Saklighetskravet i arbeidsmiljøloven 15-7 gjelder også ved endringsoppsigelser. En endringsoppsigelse må være saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Videre vil saksbehandlingsreglene gjelde, blant annet skal det være drøftinger før oppsigelsen finner sted, jfr arbeidsmiljøloven Ved slike drøftinger bør både arbeidsgiver og arbeidstaker redegjøre for sitt syn på saken. Begge bør forberede seg. Arbeidstaker bør ta med tillitsvalgt, eventuelt annen rådgiver. I mange tilfelle vil saken kunne løses ved at partene blir enige om endringen i drøftelsesmøtet. Hvis man ikke blir enige og arbeidsgiver fremdeles ønsker å endre stillingens innhold, må arbeidsgiver gi oppsigelse fra den gamle stillingen, eventuelt kombinert med tilbud om ny stilling. Det vanlige stillingsvernet vil da gjelde, det vil si at oppsigelsen må ha (tilstrekkelig) saklig grunn. Hvis oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold må arbeidsgiver tilby annet passende arbeid, og det skal foretas en avveining mellom hensynet til virksomheten og hensynet til arbeidstaker. Når oppsigelsen er gitt vil arbeidstaker kunne kreve forhandlinger. Det skal kreves innen 14 dager og fremgå av oppsigelsen. Det følger av arbeidsmiljøloven. Medlemmer av Negotia bør da kontakte administrasjonen i forbundet for bistand. Hva gjør man ved endringsoppsigelse? En endringsoppsigelse kan ha flere virkninger: Arbeidstaker kan godta endringen og skifte stilling etter nærmere avtale. Arbeidstaker godtar endringen men fortsetter ut oppsigelsestiden i sin gamle stilling. Arbeidstaker godtar ikke endringen og krever forhandlinger. Eventuelle forhandlinger kan få samme resultat som nevnt ovenfor. Alternativet er at man ikke blir enige og det blir rettssak, eller at partene blir enige om å avslutte forholdet med eller uten sluttpakke. Dersom endringsoppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, må man være klar over at tilbudet om ny stilling kan gjøre oppsigelsen saklig. Det vises til arbeidsmiljøloven 15-7 som sier at en oppsigelse ikke vil være saklig begrunnet dersom arbeidsgiver kan tilby annet passende arbeid. Det at arbeidsgiver tilbyr annet arbeid kan dermed gjøre oppsigelse saklig dersom man ikke aksepterer tilbudt arbeid. Forutsetningen er at arbeidet er passende og at arbeidsgiver har saklig grunn for endringen. Dersom man velger å gå til sak mot arbeidsgiver vil de vanlige reglene om - og fristene knyttet til - slike søksmål gjelde. Jeg begrenser meg her til å nevne at søksmål der man vil kreve ugyldighet må være varslet innen oppsigelsestidens utløp, at søksmål må reises innen 8 uker etter at forhandlingene er avsluttet, og der forhandlinger ikke er holdt, innen 8 uker fra oppsigelse ble gitt. Er man i denne situasjonen bør man uansett la seg bistå av Negotias advokater. Johan Holmen advokat i Negotia NEGOTIA MAGASIN 3/

16 Representantene fra fagforeninger i ni afrikanske land har fått YS-skjorter og skyggeluer på seg. Fra et område på størrelse med hele Europa, med unntak av Russland, kom de til fagforeningsmøte i Cape Town. Alle var engasjerte presidenter og generalsekretærer fra fagforeninger i ni afrikanske land. På møtet diskuterte og planla de framtiden. Samarbeid, nettverk, retten til å organisere seg og menneskerettigheter var nøkkelord. YS var med. TEKST OG FOTO: AUDUN HOPLAND YS er en sterk støttespillere i dette unike samarbeidsprosjektet, med røtter helt tilbake til På årets seminar deltok blant andre YS-leder Tore Eugen Kvalheim, og første nestleder Gunn Olander. Tidligere YSleder, Randi Gabric Bjørgen, er nå koordinator for prosjektet. Hun har god hjelp og støtte av sin mann, Miljenko Gabric, som har bodd i Sør-Afrika i over 40 år. YS og organisasjonen for fagforeninger for offentlig ansatte i Det sørlige Afrika, SADC (Southern Africa Development Coordination Conference), har samarbeidet fra slutten av tallet. Initiativet kom først fra Public Service International (PSI), en av verdens største fagforeninger. PSI ba YS om å vurdere støtte til fagbevegelsen i det sørlige Afrika. Både YS og SADC er med i PSI. Fra apartheid til demokrati Utviklingen i Sør-Afrika, Afrikas økonomisk sterkeste land, er avgjørende for fred, frihet, stabilitet og demokrati i denne delen av Afrika. Da Nelson Mandela slapp ut av fengsel 11. februar 1990 etter 27 år i fangenskap, og fire år senere ble president, ble framtidshåpet tent hos millioner av afrikanere. Mennesker over hele verden har siden hyllet ham for hans statsmannskap, modige holdninger og fredselskende budskap. Da han og ANC vant valget i 1994, sa han: «Vi bygger opp landet sammen. De hvite trenger de svarte og omvendt.» Samarbeidet i SADC er i Mandelas ånd. Målet er å styrke fagforeningene, få i stand gode avtaler og et godt samarbeid mellom fagorganisasjonene i denne delen av det afrikanske kontinent. Reell organisasjonsfrihet, menneskerettigheter og utviklingen av demokrati i Sør-Afrika og landene omkring etter at koloniherredømmene opphørte, har vært store utfordringer. Frihet og frie valg har ikke vært noen selvfølge. 16 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

17 Forbrødring i Sør-Afrika Tre nye land er med I 2007 ble det holdt arbeidsseminarer (workshops) i syv land. Prosjektkoordinator, Randi Gabric Bjørgen, Wenche Paulsrud fra YS og Elizabeth Forseth fra NORAD, som er økonomisk støttespiller, deltok på SADC sitt første møte i 2007 i Harare, Zimbabwes hovedstad. Neste møte i Sør-Afrika i juni i fjor vedtok at landene Malawi, Swaziland og Botswana, skulle få være med på opplæring i menneskeretter, fagforeningsrettigheter og demokrati. Over 60 fagforeningsrepresentanter ble lært opp i disse temaene i på SADCs møte i fjor. Målsetting Målsettingen er å styrke fagforeningene, få til gode avtaler og å styrke samarbeidet mellom fagorganisasjonene. Da kan demokratiene i landene sør i Afrika få en god utvikling. Opplæringen skal gjøre de tillitsvalgte i stand til å ha med seg menneskerettighetsverdier i de daglige aktiviteter. Opplæringen i Cape Town i år tok opp følgende: Hva er menneskerettigheter? FN og menneskerettigheter. Sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i internasjonale samfunn. Internasjonale fagforeningsrettigheter. Et eget tema var om demokrati i Afrika. Deltakerne skal skaffe seg dypere forståelse for hvordan treningen kan brukes i virkeligheten. Samtidig skal deltakerne lære om hvordan det politiske systemet fungerer i de forskjellige landene. Opplevelser for livet - Å møte våre afrikanske kolleger, har gitt meg noe helt spesielt. Ulikt hva jeg har opplevd tidligere. Det har vært følelsesmessig sterkt, forteller nestleder i YS Gunn Olander. Hun legger vekt på at alle som har vært involvert er sterke ambassadører for dette samarbeidsprosjektet. - Deres entusiasme er imponerende sterk. Vi har gjennom å møte dem lært mye om Afrika og fått opplevelser for livet, sier YSleder Tore Eugen Kvalheim om deltakerne på årets seminar. Besøket på Robben Island gjorde også et sterkt inntrykk på ham. - Kampen for faglige rettigheter, demokrati og rettferdighet under Mandelas lederskap har vært enestående. Alle jobber vi for medlemmene, de fagorganiserte, sier Kvalheim. Tidligere fengslede Derrick Grootboom går ut porten fra Robben Islands fangeleir sammen med YS-leder Tore Eugen Kvalheim. NEGOTIA MAGASIN 3/

18 Hjelp fra UNI Telecom. Neil Anderson (nr. to f.v.) bidro med erfaring på møtet i juni. De øvrige fra venstre: Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, rådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og konserntillitsvalgt i Telenor Bjørn André Anderssen. Jobber for global avtale Fagforeningene i Telenor arbeider for å få på plass en global rammeavtale i konsernet. Formålet er å sikre at ansatte i virksomheter Telenor samarbeider med rundt i verden, har grunnleggende rettigheter og forsvarlige arbeidsvilkår. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN I sommer møttes Telenor-tillitsvalgte i Negotia, EL & IT Forbundet og NITO til diskusjoner om en global avtale. Med seg hadde de Neil Anderson fra UNI Telecom (Union Network International). Alle de tre forbundene er tilsluttet denne internasjonale sammenslutningen for fagforeninger. Telefonica gikk foran Anderson har erfaring fra arbeid med slike avtaler. - Vi forhandlet i fem år for å få etablert en rammeavtale i Telefonica. Den ble signert første gang i I desember i fjor ble en ny utgave undertegnet. Telefonica har opprinnelse i Spania, med enheter spredt rundt i hele verden. De gikk foran med et godt eksempel. Senere har andre konsern fulgt etter. Vi har nå flere enn 25 slike avtaler, av andre selskaper i telecombransjen Portugal Telecom og France telecom. Vi har som mål å oppnå dette i Telenor også. Vi er i startfasen foreløpig og har trolig et års arbeid igjen før vi er i mål, kanskje mer hvis selskapet er vanskelig på dette området, sier Neil Anderson. Saken ble aktualisert for Telenors del etter episoden i Bangladesh forrige halvår. En dansk TV-dokumentar avdekket svært kritikkverdige arbeidsforhold hos underleverandører til det Telenor-eide mobilselskapet GrameenPhone. Det dreide seg om både tilfeller av barnearbeid og alvorlige ulykker som følge av at helse- miljø og sikkerhet ikke respekteres. - Forventer vilje UNI sendte i april brev til Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksås, men fikk ikke svar på dette. Senere har ledelsen meldt at de ikke har mottatt brevet. - Det som ble avdekket i 18 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

19 Bangladesh er veldig uheldig. Vårt inntrykk er at Telenor tar dette alvorlig. Det jobbes med miljø og klimatiltak, og vi har tiltro til at det også settes i gang prosesser som sikrer forsvarlige arbeidsforhold i de virksomhetene Telenor samarbeider med. Dette sier Bjørn André Anderssen, Negotias konserntillitsvalgte i Telenor. Han kan fortelle at forbundene nå utformer utkast til en rammeavtale. - Avtaleutkastet er basert på diskusjonene i juni-møtet, og blir presentert for toppledelsen nå i høst. Det handler om blant annet retten til å organisere seg, at fagforeninger og lokale avtaler aksepteres i de virksomhetene Telenor samarbeider med, at ILOstandarder vedrørende barnearbeid, HMS, etikk også videre overholdes. Signalene fra Telenor så langt er ikke så positive, men vi forventer dialog og vilje til å jobbe seriøst videre. Vi forventer at konsernledelsen ser verdien av å etablere standarder for arbeidsvilkårene som gjelder på tvers av landegrensene, slik andre internasjonale virksomheter har gjort. Spanske Telefonica viser til gode erfaringer med sin avtale på dette viktige området. Vi ser på dette som en videreføring og forsterkning av de etiske retningslinjene til Telenor, og den jobben selskapet gjør innen helse, miljø og sikkerhet Anderssen er forberedt på at arbeidet kan ta tid. - Det uvisst når vi kan komme i mål med dette. Det kan ta alt fra noen måneder til to år Men vi i fagforeningene skal i hvert fall stå på videre for å få det til. Høstens vervekampanje Bli med i den spennende kampanjen som varer frem til 15. desember. Alle er velkommen til å delta! Din verveinnsats er av stor betydning for Negoita, derfor ønsker vi å gi en gave til alle som verver et nytt medlem. Vi gir derfor alle som deltar i kampanjen en MP3-spiller med radio som takk for innsatsen. Alle som verver to eller flere nye medlemmer er i tillegg med i trekningen av en fin julegave. Den som blir trukket ut får et flott Geneva komplett stereo anlegg i en enhet. Plugg i en ledning og velg mellom cd, radio, Ipod, MP3- spillere eller tv/dvd. Anlegget leveres i lekker rød utførelse. Trenger du vervemateriell eller annen hjelp til rekruttering, ta kontakt med: Jan Olav Markussen, tlf eller Skjema for innmelding finner du på NEGOTIA MAGASIN 3/

20 YS satser på miljø - Vi h Det er nødvendig at YS som en hovedorganisasjon og samfunnsaktør deltar aktivt i debatten om klima, miljø og bærekraftig utvikling. TEKST OG FOTO: JANNECKE STRØM Det er derfor et sterkt trykk på dette arbeidet, blant annet er det laget en klima- og miljøpolitisk strategi, sier primus motor i YS miljøengasjement, Gunn Kristoffersen. Hun snakker entusiastisk om YS ressursgruppe på klimaspørsmål, rådgiveren som er dedikert til dette fagområdet i hovedorganisasjonen vår. - Det er en gjeng med kunnskapsrike deltakere som virkelig brenner for saken. Da er det moro å jobbe, understreker Kristoffersen. Med seg i gruppen har hun representanter fra de fem sektorene i YS privat, stat, kommune, finans og Spekter. I tillegg er YS Ung-representanten med, og det er som kjent Gaute Brækken fra Negotia. Sammen har de utarbeidet strategien for hovedorganisasjonens klima- og miljøpolitikk. Bærekraftig utvikling - YS skal bidra til at alle sider ved arbeidslivet har bærekraftig utvikling, sier rådgiver Gunn Kristoffersen. Ser stort på det - YS skal bidra til at alle sider ved arbeidslivet har bærekraftig utvikling som ivaretar dagens behov men som ikke ødelegger muligheter for kommende generasjoner. Kristoffersen forklarer at YS har ansvar for å komme med tiltak som kan snu utviklingen og skal delta aktivt i omstillingsarbeidet

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Audun Eckhoff - tålmodig optimist

Audun Eckhoff - tålmodig optimist Audun Eckhoff - tålmodig optimist Av Signy Norendal 04.12.2009 16:42 Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff tror tilliten i staben er på vei tilbake. Jeg tror vi er på god vei. Det hersker i dag overveiende

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9 Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 11. mai 2012 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer på

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Vil bygge et forbu for framtiden

Vil bygge et forbu for framtiden Fusjonsutredninger Negotia og Parat utreder fusjon: Vil bygge et forbu for framtiden Forbundslederne svarer på muligheter og utfordringer Utredninger om mulig fusjon mellom YS-forbundene Negotia og Parat

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Skoleleder er leder og veiviser

Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er leder og veiviser Skolen er ikke et kollektivbruk hvor alle stemmer veier like mye. Skoleleders prioriteringer, vektlegginger og syn på hva som er viktig og mindre viktig i skolen, er avgjørende

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger"

Høring Rapport om Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/151- DFUN 2. mai 2017 Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger" Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10 Landsmøtesak 8/11 Markedsplan Strategisk plan 2011 2012-2014 Side 1 av 10 Innledning Negotia er med nesten 20.000 medlemmer, YS største forbund i privat sektor. Vi har en lang og stolt historie helt fra

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 23. juni 2010 HØRING - NOU 2010:1 MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE I ARBEIDSLIVET

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 23. juni 2010 HØRING - NOU 2010:1 MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE I ARBEIDSLIVET Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 23. juni 2010 Vår ref. 248771-v1 Deres ref. 201001331-/BOS HØRING - NOU 2010:1 MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE I ARBEIDSLIVET NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer