Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22."

Transkript

1 fagblad for negotia et ys-forbund nr Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10 Jobber for global rammeavtale side 18 Bredside mot avdelingene side 22 Verdt å kjempe for side 6 8

2 leder ADMINISTRASJON Forhandlingsavdelingen Frank Larsen, forhandlingssjef, tlf.: , e-post: Nils Blomhoff, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Bente Christophersen, forhandlingssekretær, tlf.: , e-post: Kathrine Hansen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Johan Holmen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Synnøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver, tlf.: , e-post: Rune Martinsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Møglestue, rådgiver, tlf.: , e-post: Bjørg Anne Rynning, rådgiver/advokatfullmektig. (Permisjon) Inger Olise Skarvøy, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Harbo Sørum, rådgiver, tlf.: , e-post: Wenche Olaisen Tveter, rådgiver, tlf.: , e-post: Markedsavdelingen Randi Fjørstad, markedsjef, tlf.: , e-post: Jan Olav Markussen, markedskonsulent, tlf.: , e-post: Informasjonssjef Jannecke Strøm, informasjonssjef, tlf.: , e-post: Utviklingsavdelingen Pål Hannevig, utviklingssjef, tlf.: , e-post: Unni Sundland, utviklingskonsulent, tlf.: , e-post: Øyvind Huseby, utviklingskonsulent, tlf, , e-post Økonomiavdelingen Christian Stabell, økonomisjef, tlf.: , e-post: Anne Lise Bakken,, administrasjonssekretær, tlf.: , e-post: Ann-Cristin Bremnes, kontorsekretær, tlf.: , e-post: Agnes Børve, regnskapskonsulent, tlf.: , e-post: Ove Gundersen, it-ansvarlig, tlf.: , e-post: Arne Martin Rønnekleiv, personalkonsulent, tlf.: , e-post: Varinder Singh Jaswal, økonomimedarbeider, tlf.: , e-post: Merete Svendsen, regnskapssekretær, (permisjon) Negotia Magasin og websidene Terje Bergersen, redaktør, tlf.: , e-post: Hjemme og ute Det seneste året har det stormet rundt kunstinstitusjonen Nasjonalmuseet. Alle som følger med i nyhetsbildet har fått med seg det. Ved Nasjonalmuseet er det Negotia-klubb med 20 medlemmer. De tillitsvalgte har fått brynt seg på sider ved vervet som ikke bare er behagelig. I sånne situasjoner kreves djervhet og ryggrad av en valør det ikke er alle forunt å være i besittelse av. Bjørg Borgersen sa det på denne måten: Vi har for mye bra å ta vare på til at det har vært aktuelt å gi seg, så mye gode krefter, så mange kolleger vi setter pris på. Det handler om å få til et velfungerende museum. Da feiger du ikke ut! God sagt, sterkt gjort! Negotias virke og interesser strekker seg også ut over landets grenser, til steder der arbeidstakeres vilkår henger seriøst mange år etter forholdene her hjemme, tross alt. For Telenor-konsernet ble dette brått aktualisert forrige halvår. En dansk TV-dokumentar avdekket svært kritikkverdige arbeidsforhold hos underleverandører til det Telenor-eide mobilselskapet GrameenPhone i Bangladesh. Det dreide seg om både barnearbeid og alvorlige ulykker som følge av at helse, miljø og sikkerhet ikke respekteres. De tillitsvalgte i Telenor jobber nå iherdig for å få etablert en global rammeavtale i selskapet. En avtale som skal sikre at ansatte i virksomheter Telenor samarbeider med rundt i verden, har grunnleggende rettigheter og forsvarlige arbeidsvilkår. Hjem igjen. Negotia og LA har gjennom årets oppgjør skapt en tariffnyhet. Tvisteløsningsmekanismen pendelvoldgift innføres i regnskapskontoravtalen. Hensikten er blant annet å initiere større realisme og forhandlingsvilje hos begge parter i de lokale lønnsforhandlingene. Sjekk ut mer om dette og de øvrige sakene i denne utgaven av Negotia magasin. Generalsekretær Jørn Martinsen, generalsekretær, tlf.: , e-post: Administrasjonssjef Marit Lindset, administrasjonssjef, tlf.: , e-post: Administrasjonskoordinator Monica Austad, administrasjonskoordinator, tlf.: , e-post: Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, forbundsleder, tlf.: , e-post: Arnfinn Korsmo, 1. nestleder, tlf.: , e-post: Politisk rådgiver Stein Johansen, politisk rådgiver, tlf.: , e-post; Telefoner Sentralbordet er Servicetelefon: Terje Bergersen ansvarlig redaktør E-postadresser til forbundet (generelt) (adresseendringer m.m.) web: NB! For å ivareta dine medlemsbetingelser mv., gir Negotia nødvendige medlemsopplysninger til sine og YS samarbeidspartnere. 2 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

3 innhold Innhold Nr. 3/08 4 Brev fra forbundslederen 5 Klubben i vårt hjerte 6 Verdt å kjempe for 5 10 Går nye veier i lønnsarbeidet 12 Seniorer i sentrum 14 Nervepirrende mekling 15 Endringsoppsigelser 16 Forbrødring i Sør-Afrika Jobber for global avtale 20 Miljø og klima: Vi har alle et ansvar 22 Avdelingene må legges ned 23 Innspill til likelønnskommisjonen 24 Kurs for avdelingsstyrene i Region vest 25 YS øker og Negotia leder an Motivasjonskurs for Negotia Ung 27 Negotiabutikken Forsidefoto: Terje Bergersen NEGOTIA MAGASIN Ansvarlig redaktør: Terje Bergersen Redaksjonell bidragsyter: Jannecke Strøm Redaksjon: Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo Telefon: , Telefax: , E-post: Design: Anisdahl, Sand & Partnere Lay-out: MacCompaniet as/red. Grafisk produksjon: MacCompaniet as, Oslo Godkjent opplag: ISSN Manusfrist for neste nummer: 15. november NEGOTIA MAGASIN 3/2008 3

4 Brev fra forbundslederen På riktig vei videre! Det er med stor tilfredshet vi registrerer at medlemsveksten så langt i 2008 har vært svært god. Ved passering av første halvår lå vi 800 medlemmer i pluss. Vi går videre med en visshet om at vi er attraktive. Når så mange arbeidstakere i privat sektor velger oss som sitt fagforbund, betyr det at vi har noe å tilby som tilfredsstiller deres ønsker og behov. Vårt produkt og vår service er etterspurt. Vi kan stoppe opp et øyeblikk og være fornøyd med oss selv, men så må vi raskt videre. I Negotia forbereder vi oss nå mot landsmøtet i november. Hovedbudskapet som blir lagt fram er en satsing på å styrke fagforeningsarbeidet lokalt i bedriftene. Vi ønsker oss større og mer aktive klubber. Vi vil i alt vi gjør tilstrebe å legge forholdene best mulig til rette for klubbarbeidet. Det er lokalt vi virkelig kan måles på om vi lykkes. Tillitsvalgtrollen er krevende og fortjener stor oppmerksomhet. Vi legger bak oss et godt gjennomført hovedoppgjør med gode resultater, både når det gjelder økonomiske føringer og pensjonsrettigheter. Det sentrale oppgjøret følges opp av lokale forhandlinger som snart er i havn for de fleste av våre klubber. Når det gjelder AFP-innretningen så er det fortsatt en del ubesvarte spørsmål. Et av dem er hvem som har rett til å benytte gammel og ny ordning. YS vil være pådriver for at vi får svar på spørsmålene så snart som mulig. I erkjennelsen av at kvinner tjener rundt 15 prosent mindre enn menn, oppnevnte regjeringen i 2006 en likestillingskommisjon. Kommisjonen har samlet statistikk og forskning på forskjellene og sett på forklaringer. To viktige forklaringer viser seg å være et sterkt kjønnsdelt arbeidsmarked og at lønnsforskjellene vokser i foreldrefasen. Kommisjonen har kommet frem til en rekke forslag til tiltak som de mener bør settes i verk. I disse dager svarer YS på høringen som er sendt ut. Negotia har deltatt aktivt i dette arbeidet. Vi ser fram til å ta i bruk flere virkemidler i arbeidet med likelønn og har som mål å utarbeide et temahefte til hjelp for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av I løpet av neste år løper de norske overgangsordningene for arbeidsinnvandring ut. Dette betyr at kravet om arbeidstillatelse, heltidsarbeid og «norsk lønn» faller bort. Innsynsretten på lønn er fortsatt noe mange av våre tillitsvalgte sliter med. Regjeringen har imidlertid varslet at den vil komme med en handlingsplan om dette og i tillegg ønsker den en videreutvikling av arbeidsmiljøloven. Et partssammensatt arbeid vil bli satt i gang i løpet av neste år med sikte på en stortingsmelding om arbeidsmiljø i Vi går spennende tider i møte både internt i Negotia og gjennom samarbeidet i YS. Inger Lise Rasmussen forbundsleder

5 Klare for klubbdrift. Fra venstre: Kim Daniel Svendsen, Phonect, Liv Hellesvik, Jotun, Frits Olufsen, Neumann Bygg og Brit Jorund Liland, Landbrukets HMS-tjeneste. Klubben i vårt hjerte Tittelen på dette nyutviklete kurset fra Negotia er ikke tilfeldig valgt. Klubbene er mer enn noe annet hjertet i organisasjonen, der det daglige arbeidslivet pulserer med utfordringer som må håndteres fortløpende. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Fokuset er rettet mot det å lede en organisert ansattgruppe, på fagforeningsspråket en klubb. Det handler om blant annet forståelse av fagforeningenes rolle og muligheter i arbeidslivet, grunnferdigheter i ledelsesmetoder og utvikling av det daglige arbeidet i klubben. De daglige utfordringene - Aktive klubber er et av satsingsområdene til Negotia. God klubbdrift hvor de tillitsvalgte håndterer de daglige utfordringene på sine arbeidsplasser, er avgjørende for den totale styrken til forbundet. Dette sier utviklingskonsulent Unni Sundland, som har vært med å tilrettelegge det nyutviklete kurset. 15 tillitsvalgte hadde meldt sin interesse for å være med på prøvekjøringen av «klubben i vårt hjerte» i august. Deltakerne utgjorde en passe blanding av erfarne og mer ferske tillitsvalgte. Negotia magasin stakk innom for å lodde stemningen. - Vi følger en mal og har faste temaer vi skal igjennom. Men dette kurset er også delvis styrt av de innspillene deltakerne kommer med, sier veileder Tellef Hansen. Innledningsvis har vi hatt en åpen prosess hvor deltakerne har satt ord på hva som kjennetegner en velfungerende klubb. Utfordringen blir å finne ut mer om hvordan man skal nærme seg dette idealbildet. Samlet og spredt Et poeng i denne sammenhengen er også at utgangspunktet for å drive en klubb varierer. I noen tilfeller har tillitsvalgte alle medlemmene samlet rundt seg i samme lokaler. Andre ganger er medlemmene spredt over hele landet. Et eksempel i den sistnevnte kategorien er Landbrukets HMStjeneste. Ny tillitvalgt Brit Jorund Liland deltok på kurset. - Klubbdriften er spesiell når medlemmene er spredt som hos oss. Men vi må finne vår driftsform og utvikle en god struktur som sikrer kontinuitet. Kurset var bra og ga meg nyttige tips for arbeidet som tillitsvalgt, det var mye å lære av de andre deltakernes erfaringer. Negotia bør få inn «klubben i vårt hjerte» som fast innslag i kurstilbudet, sier Brit Jorund Liland. NEGOTIA MAGASIN 3/2008 5

6 Lys i tunnelen ved Nasjonalmuseet? - Verdt å kjempe for Etter et år med uroligheter og sterke motsetninger, ser de tillitsvalgte ved Nasjonalmuseet gode tegn til konstruktiv utvikling. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Sjelden blir de indre stridighetene ved en arbeidsplass brettet ut som tilfellet har vært med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design det seineste året. En samlet presse har fotfulgt og kringkastet konfliktene mellom tillitsvalgte, ledelse og styre, med et trykk som ikke akkurat er dagligdags. Og midt i denne heftige kampen har Negotiaklubbens leder Bjørg Borgersen og nestleder Camilla Frøland Sramek stått. Sett fra utsiden fjellstøtt. I mildt sagt friskt vær. Når overskrifter inneholder beskyldninger om mytteri og kraftsalver som kjølhaling av de tillitsvalgte og at noen vil se flere hoder rulle Vel, da skjønner alle at det er alvor! Å ikke bli hørt - Ja, og alvor har det virkelig vært. Det er snakk om hele Norges nasjonalmuseum. At vi har store verdier å forvalte sier seg selv. Det er så mye bra her. Mange utrolig dyktige og hyggelige folk og enormt med kompetanse. Når ansatte ikke blir tatt på alvor og de som sier fra ikke blir hørt, blir selvsagt samarbeidsforholdene vanskelige. Vår rolle som tillitsvalgte har bestått i å representere medlemmenes synspunkter og ivareta deres interesser. Vi har i tillegg vært opptatt av å fremme dialog og samarbeid mellom ansatte og ledelsen, men det har til tider føltes som å snakke til veggen. Heldigvis ser det nå ut til å være lys i tunnelen, sier de to Negotiatillitsvalgte. Etter at en rapport med utredning av arbeidsmiljøet ved institusjonen, gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), ble lagt fram i august, valgte den omstridte direktøren Allis Helleland å gå. Hun rakk å sitte i posisjonen i ganske nøyaktig et år. Tidligere har to styremedlemmer trukket seg i protest mot håndteringen av konfliktene, og nå har også styreleder Christian Bjelland og resten av styret bebudet sin avgang. Ingar Pettersen er satt inn som direktør i et engasjement på tre måneder. Han skal blant annet legge til rette for gjennomføring av en lenge planlagt omorganisering. Ja til omorganisering Bjørg Borgersen ønsker omorganiseringen velkommen. - Omorganisering er nok helt nødvendig, den må vi ha uavhengig av Hellelands avgang. Museet har hatt problemer også før hun kom inn i bildet. Vi har aldri ment av Allis Hellelands avgang ville løse alle problemer. Etter sammenslåingen av museene i 2003, har det blitt gjennomført to arbeidsmiljøundersøkelser, i tillegg til AFI-rapporten, som også avdekket problemområder vi finner igjen i sistnevnte rapport. - Ingar Pettersen har igangsatt arbeidet med museets strategiplan for perioden 2008 til I tillegg til ledergruppen, har han også sørget for å involvere mellomledere, et utvalg medarbeidere og de tillitsvalgte i dette arbeidet. Dette setter vi stor pris på. Det er nå også en felles forståelse for at vi må gjennomføre evaluering og kompetansekart- 6 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

7 Kan smile igjen. Etter et år med motsetninger har Bjørg Borgersen (t. v.) og Camilla Frøland Sramek god tro på at Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design kan bringes på rett kjøl. legging før vi kan få på plass en effektiv og god organisasjon, tilføyer Camilla Frøland Sramek. En ny verden De tillitsvalgte roser Ingar Pettersens innsats så langt. - Han representerer en ny verden for oss. Vi har hatt en del møter, og det er godt å føle at man snakker samme språk, oppleve at man omsider blir lyttet til, at det man kommer med blir tatt imot som verdifulle innspill. Vi blir møtt med åpenhet og interesse for problemstillingene. Etter dette siste året er det ganske ok å høre lederen si at; «for meg er det en selvfølge at de ansatte skal være med i strategiarbeidet». Det blir litt sånn: Oj, det er dette som er normalt, det er jo sånn det skal være. Vi synes vi begynner å jobbe som tillitsvalgte nå, så da var det verdt å kjempe for! - Pettersen skal måles på det han får til etter endt oppdrag, men det er gode takter så langt. Feiger ikke ut Mange av Negotias tillitsvalgte rundt om, strir med store utfordringer hver eneste dag. Likevel må det kunne sies at det som har foregått på Nasjonalmuseet er spesielt. Særlig fordi konflikten til de grader er brettet ut for offentligheten og de tillitsvalgte dermed har måttet forholde seg til mediene på en måte som ikke er vanlig i forbundets rekker. Borgersen har denne høsten figurert både på Dagsrevyen og på forsiden av landsdekkende aviser. - Det har vært et press, så klart. Fra medlemmene som spør om vi står på for dem, fra ledelsen og styret som avfeier innspillene våre og fra journalister som ringer oss nærmest til alle døgnets tider. Det er klart det har vært tidkrevende og noen ganger gått utover både privatliv og jobb, vært vanskelig å fungere godt i det vi er ansatt for å gjøre. Vi har opplevd mye frustrasjon i omgivelsene, stort stressnivå, og dessverre har dyktige kolleger søkt seg vekk. Men som sagt, vi har NEGOTIA MAGASIN 3/2008 7

8 for mye bra å ta vare på til at det har vært aktuelt å gi seg, så mye gode krefter, så mange kolleger vi setter pris på. Det handler om å få til et velfungerende museum. Da feiger du ikke ut! Camilla Frøland Sramek legger til at de selvsagt også har jobbet med noen «vanlige saker» underveis. - Det er en viss fare for at saker som gjelder den enkeltes arbeidssituasjon drukner i en større sak som den vi har vært igjennom. Det er viktig å ta seg av disse også. Vi har hatt saker hvor vi har klart å ivareta viktige interesser for enkeltmedlemmer, og slike seirer har vært gode å ta med seg. De har bidratt til å holde motet oppe. Bjørg Borgersen og Camilla Frøland Sramek framstår som standhaftigheten selv, med fagforeningshjertene på rett plass. De snakker et tydelig språk som vitner om stor kunnskap og innsikt om arbeidsplassen de har så stor kjærlighet til. Nokså ferske i tillitsvalgtfaget, men med en allerede betydelig innsats bak seg. Eksempler til etterfølgelse, så vidt vi kan bedømme. Museet er på vei oppover, de har en god følelse og ser lysere på Nasjonalmuseets framtid enn på svært lenge. - Nå vil vi bruke kreftene våre på å skape noe bra sammen med kollegene, bidra til å bygge opp et system som fungerer, hvor de ansattes potensiale kommer til sin rett. Det fortjener vi alle sammen etter hva vi har vært i gjennom. FAKTA Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Etablert i juli 2003 etter sammenslåing av Norsk Arkitekturmuseum, Kunstindustrimuseet i Oslo, Museet for samtidskunst og Nasjonalgalleriet. Fra juli 2005 kom også Riksutstillinger med. Allis Helleland ble ansatt som direktør i august 2007, og gikk av i august 2008 etter et svært konfliktfylt år. Hun var kritisert for blant annet å overkjøre museets ekspertise ved innkjøp av kunst, for sin lederstil og personalhåndtering. En arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), utløste at Helleland trakk seg. Ingar Pettersen er nå konstituert som direktør i et tremåneders engasjement, hvor han blant annet er i gang med å legge til rette for en omorganisering. Det er tre arbeidstakerorganisasjoner ved institusjonen - Norsk Tjenestemannslag, Forskerforbundet og Negotia. Negotiaklubben teller 20 medlemmer. Virksomheten er tariffmessig tilknyttet museumsavtalen HUK-området. HUK står for helse, undervisning og kultur, og er en del av arbeidsgiverforeningen HSH. 8 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

9 Medlemskort og betalingskort i ett uten at det koster noe ekstra! 5,75 %* sparerente fra første krone Kredittreserve på inntil Kan brukes over alt Gebyrfrie varekjøp Gebyrfri nettbank Ingen årsavgift * Betalingsbetingelser pr. sept Kundeservice til

10 Går nye veier i lønnsarbeidet Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) blir med Negotia på det NHO ikke torde. I regnskapskontoravtalen nedfelles begrepet pendelvoldgift som mekanisme for å løse lønnstvister. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN FAKTA Dermed skriver de to organisasjonene tariffhistorie. Det er ingen kjente eksempler på tvungen pendelvoldgift i norsk arbeidsliv fra tidligere. - Vi gjør dette for å oppdra partene, sier Trond W. Nygren, direktør i LA. Negotias forhandlingssjef Frank Larsen nikker bifallende og tilføyer: - Den kanskje aller viktigste effekten av dette er å redusere antallet, eller helst unngå, lønnstvister. Ideen er at prinsippet vil virke som et ris bak speilet og gjøre at hver av partene i de lokale lønnsoppgjørene strekker seg lenger for å komme til enighet. Vi har tro på det. Bare to valg Pendelvoldgift er et fremmedartet ord, som trolig trenger litt forklaring for de fleste. For det første handler det om prinsippet voldgift, som innebærer at to parter oppretter en instans eller nemnd for avgjørelse av tvister, en egen «domstol» utenom det ordinære rettsapparatet. «Pendel» Regnskapskontoravtalen. Tariffavtale mellom Negotia og LA, etablert Omfatter medlemmene i Økonomiforbundet. Avtalen har fram til i å år hatt sentral lønnsdannelse, de seneste årene i kombinasjon med en pott til lokal fordeling. Økonomiforbundet. Organiserer regnskapsførere og ledere på regnskapskontorer medlemmer hvorav med kollektiv tilslutning til Negotia. Egen administrasjon på Hamar med sju ansatte. LA. Landbrukets Arbeidsgiverforening. Organiserer i hovedsak virksomheter med tilknytning til landbruket. Har i overkant av 600 medlemsbedrifter som til sammen sysselsetter omlag arbeidstakere. Voldgift. Det at partene i en tvist overlater avgjørelsen til en instans utenom de ordinære domstoler. (Kilde: Tanums rettskrivningsordbok). Pendelvoldgift betyr at instansen, eller nemnda, som avgjør tvisten har kun to løsningsvalg: Den ene eller andre partens ståsted ved bruddet før voldgiftsbehandlingen. i denne sammenhengen henspeiler på voldgiftsnemndas løsningsalternativer. Den skal nemlig gis bare to valg i hver sak. Løsningen på tvisten kan enten være arbeidsgivers siste lønnstilbud før bruddet, eller arbeidstakers siste krav. I 2002 gikk Negotia (da NOFU) til streik mot NHO for å få pendelvoldgift på plass i sin største overenskomst funksjonæravtalen. Det endte i stedet med en rådgivende nemnd. - Den rådgivende nemnda i funksjonæravtalen med NHO har nå virket i fem oppgjør. Den har hatt sin effekt ved at bedrifter som har vært der én gang kvier seg for å måtte få en lønnsuenighet prøvd ut der på ny. Men vi ser også at nemnda unnlater å ta reell stilling til sakene. Med pendelvoldgift blir nemnda nødt til å ta en avgjørelse i en av partenes favør, sier Frank Larsen. - Større realisme Trond W. Nygren skyter inn at han ikke tror at noen av partene vil ta risikoen med å tape stort i nemndbehandlingen. - Derfor tror jeg dette fører til både færre lønnstvister og til mindre avstand mellom partene i de sakene som går til nemndbehandling. Pendelvoldgift vil fremtvinge større realisme i forhandlingene, mener LA-direktøren. Regnskapskontoravtalen gjelder for rundt medlemmer i det Negotia-tilsluttete Økonomiforbundet. Den ble etablert som landsomfattende overenskomst første gang i Den har vært 10 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

11 - Oppdragende effekt. - Vi tror pendelvoldgift som tvisteløsningsmekanisme vil ha en oppdragende effekt som gjør at partene som forhandler lønn strekker seg lenger for å bli enige. Fra venstre: Forhandlingssjef Frank Larsen i Negotia og direktør Trond W. Nygren i LA. en av de få tariffavtalene i Negotia hvor lønningene for det enkelte medlem er avgjort gjennom sentrale forhandlinger. Det vil fortsatt bli forhandlet sentrale tillegg, men fra neste år av skal en andel av lønnsoppgjøret også avgjøres ved forhandlingsbordet mellom de lokale partene. Samtidig innføres altså prinsippet med pendelvoldgift for å løse de lokale oppgjørene som eventuelt kjører seg fast. Smidighet og tilpasning Det kan høres ut som vel mye forandring på en gang. Er partene klare? - Det er mye nytt. Men det har også vært en overgang, det ligger lang tids forberedelse bak. De siste årene har en del av den sentralt framforhandlete potten vært avsatt til lokal fordeling, og i forrige halvår var vi på kursturné med lokale lønnsforhandlinger på programmet. Lokal lønnsdannelse innebærer en tilpasning til den virkeligheten hvert av de lokale regnskapskontorene lever i. Vi tror partene vil takle overgangen bra, men det blir nok behov for mer kursing, og det skal vi følge opp sier Nygren og Larsen. Det hører med til historien at systemet med stillingsgrupper skal videreføres i overenskomsten. Skalaen reduseres fra fem til tre, med en garantilønn innen hver av dem. Den nye avtaleteksten etter årets revisjon er nå til utforming og vil foreligge om noen måneder. Til neste år skal den nye ordlyden prøves ut i praksis. Lønn blir ikke lenger utgangspunkt for trussel om streik når forhandlingene desentraliseres. - Når det gjelder konflikt og løsning av konflikter er tariffavtalene nesten uforandret siden de oppsto på tredvetallet. Det blir spennende å se hvordan denne nye lønnsbestemmelsen vil arte seg i praksis, sier Trond W. Nygren, og gjentar forventningen om at voldgiftsnemnda helst blir arbeidsledig. Frank Larsen er fornøyd med at LA våger å gå nye veier. - Det ligger i dette også en erkjennelse av at streik ikke alltid er en god måte å løse konflikter på. Det er på tide å finne nye måter. Noen ganger må man være villig til å prøve noe som ikke er utprøvd fra før, og det gjør vi her, slår Frank Larsen fast. NEGOTIA MAGASIN 3/

12 Seniorer i sentrum Det snakkes mye om seniorer i arbeidslivet, eller kanskje heller mangelen på seniorer. YS Seniorråd har tatt tak i denne problemstillingen, og laget et eget hefte med en rekke forslag til gode seniorpolitiske tiltak. Lanseringen ble markert med et seminar tidlig i oktober. TEKST OG FOTO: JANNECKE STRØM YS seniorråd, som består av pensjonerte og yrkesaktive medlemmer fra de ulike sektorene i organisasjonen, ledes av Negotias svært aktive pensjonist Lillian Krokan. Nina Møglestue, rådgiver i forhandlingsavdelingen i Negotia, er en av de yrkesaktive representantene i rådet. De har begge bidratt aktivt til det nye heftet som har fått tittelen «Fra ord til Handling Hvordan vinne seniorene». Seniorrådet har vært opptatt av spørsmål om hvorfor godt voksne arbeidstakere forlater arbeidslivet? Det harmonerer dårlig med et arbeidsmarked som nærmest skriker etter kompetent arbeidskraft. - Sett i lys av ny pensjons- og AFP-ordning som legger opp til arbeidslinjen som drivkraft, synes vi det er viktig å finne et godt verktøy som en god hjelp på veien både for arbeidstaker og Heftet «Fra ord til handling hvordan vinne seniorene» kan lastes ned fra Negotias nettsider: menyvalg Tariff og fag, Aktuelt - Ta vare på seniorene. Rådgiver Nina Møglestue har vært en ivrig bidragsyter til YS nye seniorhefte arbeidsgiver. Derfor har vi laget dette heftet som blant annet inneholder en rekke tiltak for å beholde godt voksen arbeidskraft, forteller Nina Møglestue. Se mulighetene YS Seniorråd har en klar oppfatning av hvorfor det er viktig for arbeidsgiver å jobbe med seniorpolitikk. «Grunnlaget for god seniorpolitikk ligger i konstruktiv dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det handler om å verdsette, utvikle og stille krav til arbeidstakerne i virksomheten uavhengig av alder», heter det i en uttalelse fra rådet. - Mange hevder at det er dyrt å ha voksne arbeidstakere i bedriften. Til det er å si at kostnadene ved nyrekruttering er betydelig. Økonomisk sett lønner det seg å ta vare på seniorene. I tillegg kommer bonusen av kompetanse og erfaring, sier Møglestue og tilføyer: - Vi skal heller ikke glemme verdien av aldersmangfoldet på arbeidsplassene. YS Seniorråd foreslår en rekke tiltak som arbeidsgiver kan være bevisst på. Det er viktig å ta fatt på seniorarbeidet lenge før arbeidstakerne er definert som seniorer. Rådet er derfor å kartlegge og bevisstgjøre arbeidstakerens behov. Det kan være karriereplanlegging, tilrettelegging av arbeidstid, bevisstgjøringskurs og så videre. - Den tillitsvalgte kan være en god støttespiller i seniorarbeidet. Det er på den enkeltes arbeidsplass at forholdene kan legges til rette for at arbeidstaker får en god arbeidssituasjon og dermed ønsker å stå lengre i jobb. Seniorheftet gir tillitsvalgte mange gode tips om hvordan de kan bidra, opplyser Møglestue. Hun håper at riktig mange tillitsvalgte møter opp når heftet lanseres. - Vi føler selv at vi har laget et godt verktøy som arbeidsgivere, tillitsvalgte og medlemmer vil ha god nytte av i arbeidet med seniorpolitikken i sine virksomheter. 12 NEGOTIA MAGASIN 2/2008

13 DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Som medlem av YS får du gunstige betingelser på bank og forsikring A % rabatt hvis du har flere enn 3 forsikringer hos oss, 16 % rabatt hvis du har 1-2 forsikringer og inntil 30 % rabatt på husforsikring. Gebyrfri bruk av dagligbanktjenester og ingen årsavgift på Visakort og MasterCard. Fleksible finansieringsløsninger - med noen av landets beste rentevilkår, og bruks- og sparekonto med ekstra høy rente. Vil du vite mer? Ring eller les mer på NEGOTIA MAGASIN 3/

14 Nervepirrende mekling I kampens hete. Engasjert rådslagning underveis i meklingen. F. v: Nils Blomhoff, Sven Martin Håland, Rune Martinsen og Ottar Råd. TEKST: JANNECKE STRØM FOTO: ARNFINN KORSMO Et lønnsoppgjør kan utvikle seg til å bli en spennende affære. Det fikk de tillitsvalgte i PF (Produsenttjenestens Fagforening) erfare i sommer. De brøt for første gang lønns- og tarifforhandlingene med Landsbrukets Arbeidsgiverforening og oppgjøret ble sendt til Riksmeklingsmannen. Det var uenighet om lønnsutvikling med sammenlignbare grupper med tilsvarende jobb som var utgangspunktet for bruddet som altså endte opp hos Riksmeklingsmannen. Dette var en ny erfaring for de tillitsvalgte i PF. Foreningen teller rundt 260 medlemmer og har kollektiv tilslutning til Negotia. De driver rådgivning for melkeprodusenter innen Tine. Meklingen startet tirsdag 17. juni og varte ut i de små morgentimer påfølgende dag. Det ble regnet og meklet, og det var mange briefingmøter i løpet av natten. Men til slutt kom Riksmeklingsmannen med et forslag som partene kunne enes om. Det gikk langt utover den fastsatte meklingsfristen. Men de kom i mål og resultatet ga medlemmene et tilfredsstillende oppgjør. Den økonomiske rammen ble i overkant av 6 prosent, som i kroner tilsvarer det andre i bransjen fikk i årets oppgjør. Medlemmer og tillitsvalgte i PF kunne puste lettet ut. Det ble ingen streik denne gangen. Tillitsvalgt for PF-medlemmene, Ottar Råd, synes det var verdt en runde hos Riksmeklingsmannen. Dette var en ny øvelse for oss, men vi ville ikke vært erfaringen foruten, sier han. I ettertid synes jeg faktisk at det var morsomt og lærerikt og ikke så lite nervepirrende. Vi fikk også prøvd ut informasjons-kanalene våre, sier Råd. Saken gikk heller ikke upåaktet hen i pressen. Etter utsendelse av pressemeldinger fra forbundets administrasjon ble det registrert hele 41 oppslag i ulike medier! YS-konferansen På høstens YS-konferanse 7. og 8. oktober settes søkelyset på miljø og klima. Over to dager vil konferansen fordype seg i dette viktige temaet. Hva mener folk flest om klimatruslene, hva betyr det for arbeidslivet og arbeidstakernes helse, hva sier ekspertene om realitetene? Både forskere, miljøforkjempere og politikere er blant innlederne. Negotia magasin bringer stoff fra konferansen i neste nummer. Bransjekonferanse 10. oktober holder Negotia bransjekonferanse for bedrifter innen legemiddel-, nærings- og nytelsesmiddelindustrien. - Et mål med bransjearbeidet er å utvikle nettverk mellom tillitsvalgte i samme bransje. En slik konferanse vil være en anledning til å treffe og bli bedre kjent med kolleger fra samme bransje til felles nytte, sier bransjeansvarlig og 1. nestleder Arnfinn Korsmo. Programmet vil berøre blant annet følgende: Opprettholdelse og utvikling av norske arbeidsplasser innen den aktuelle bransjen, forbrukermakt og nettverksbygging. Alle klubbene i Negotia som omfatter legemiddelindustri og nærings- og nytelsesmiddelindustrien, har fått anledning til å melde på deltakere. Når bladet går i trykken ligger det an til en deltakelse på rundt 30. Konferansen vil trolig danne mal for tilsvarende innen de øvrige bransjene. 14 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

15 aktuelt Endringsoppsigelser Det kan være behov for endringer i hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker utfører. En del endringer kan arbeidsgiver bestemme i kraft av styringsretten. Andre endringer vil være så omfattende at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre stillingens innhold i kraft av styringsretten. Det må da inngås ny avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Alternativt kan arbeidsgiver være nødt til å gi oppsigelse kombinert med tilbud om nytt arbeid for å få gjennomført endringen. Det siste kalles en endringsoppsigelse. Styringsretten Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er et avtaleforhold. Det er også et over- og underordningsforhold, i det arbeidsgiver har styringsrett over arbeidstaker. Styringsretten til arbeidsgiver begrenses av tariffavtaler, arbeidsmiljøloven, andre lover og ikke minst arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen angir blant annet hva man skal gjøre, hvilken lønn man skal ha, hvor mye som skal gjøres, hvor lenge man skal jobbe og hvor man skal jobbe. Innenfor de grenser som avtalene og lovene setter vil arbeidsgiver ha styringsrett. Har man en stilling må man finne seg i å utføre de arbeidsoppgaver som naturlig hører med. Vesentlige endringer faller som regel utenfor styringsretten. Helt rigid er det ikke. Eksempelvis må en regnskapsmedarbeider finne seg i å utføre en rekke regnskapsoppgaver og tilstøtende oppgaver uten at det er angitt i arbeidsavtalen. Videre vil arbeidsgiver i mange tilfelle kunne pålegge arbeidstakeren «tilstøtende» arbeidsoppgaver som vedkommende kan utføre. Arbeidsgiver vil eksempelvis kunne pålegge en regnskapsmedarbeider å utføre visse kontoroppgaver uten at det nødvendigvis endrer arbeidsforholdet. Annerledes er det hvis man fratas alle regnskapsoppgaver og kun settes til administrativt kontorarbeid, eller settes til helt annet arbeid, for eksempel vaktmestertjenester. Det vil også i mange tilfelle bli godtatt at arbeidsgiver foretar mindre justeringer av arbeidsavtalen på andre områder. Større justeringer, for eksempel endring i lønn, krever som hovedregel ny avtale mellom partene. Hovedprinsippet er etter dette at det arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker må være innenfor stillingens grunnpreg, det vil si hva som er avtalt. Dersom arbeidsgiver vil endre arbeidsforholdet ut over dette, og man ikke blir enige om en ny arbeidsavtale, må arbeidsgiver gi oppsigelse og eventuelt tilby en ny stilling samtidig. Det er i slike tilfeller vi snakker om endringsoppsigelse. Endringsoppsigelse Saklighetskravet i arbeidsmiljøloven 15-7 gjelder også ved endringsoppsigelser. En endringsoppsigelse må være saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Videre vil saksbehandlingsreglene gjelde, blant annet skal det være drøftinger før oppsigelsen finner sted, jfr arbeidsmiljøloven Ved slike drøftinger bør både arbeidsgiver og arbeidstaker redegjøre for sitt syn på saken. Begge bør forberede seg. Arbeidstaker bør ta med tillitsvalgt, eventuelt annen rådgiver. I mange tilfelle vil saken kunne løses ved at partene blir enige om endringen i drøftelsesmøtet. Hvis man ikke blir enige og arbeidsgiver fremdeles ønsker å endre stillingens innhold, må arbeidsgiver gi oppsigelse fra den gamle stillingen, eventuelt kombinert med tilbud om ny stilling. Det vanlige stillingsvernet vil da gjelde, det vil si at oppsigelsen må ha (tilstrekkelig) saklig grunn. Hvis oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold må arbeidsgiver tilby annet passende arbeid, og det skal foretas en avveining mellom hensynet til virksomheten og hensynet til arbeidstaker. Når oppsigelsen er gitt vil arbeidstaker kunne kreve forhandlinger. Det skal kreves innen 14 dager og fremgå av oppsigelsen. Det følger av arbeidsmiljøloven. Medlemmer av Negotia bør da kontakte administrasjonen i forbundet for bistand. Hva gjør man ved endringsoppsigelse? En endringsoppsigelse kan ha flere virkninger: Arbeidstaker kan godta endringen og skifte stilling etter nærmere avtale. Arbeidstaker godtar endringen men fortsetter ut oppsigelsestiden i sin gamle stilling. Arbeidstaker godtar ikke endringen og krever forhandlinger. Eventuelle forhandlinger kan få samme resultat som nevnt ovenfor. Alternativet er at man ikke blir enige og det blir rettssak, eller at partene blir enige om å avslutte forholdet med eller uten sluttpakke. Dersom endringsoppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, må man være klar over at tilbudet om ny stilling kan gjøre oppsigelsen saklig. Det vises til arbeidsmiljøloven 15-7 som sier at en oppsigelse ikke vil være saklig begrunnet dersom arbeidsgiver kan tilby annet passende arbeid. Det at arbeidsgiver tilbyr annet arbeid kan dermed gjøre oppsigelse saklig dersom man ikke aksepterer tilbudt arbeid. Forutsetningen er at arbeidet er passende og at arbeidsgiver har saklig grunn for endringen. Dersom man velger å gå til sak mot arbeidsgiver vil de vanlige reglene om - og fristene knyttet til - slike søksmål gjelde. Jeg begrenser meg her til å nevne at søksmål der man vil kreve ugyldighet må være varslet innen oppsigelsestidens utløp, at søksmål må reises innen 8 uker etter at forhandlingene er avsluttet, og der forhandlinger ikke er holdt, innen 8 uker fra oppsigelse ble gitt. Er man i denne situasjonen bør man uansett la seg bistå av Negotias advokater. Johan Holmen advokat i Negotia NEGOTIA MAGASIN 3/

16 Representantene fra fagforeninger i ni afrikanske land har fått YS-skjorter og skyggeluer på seg. Fra et område på størrelse med hele Europa, med unntak av Russland, kom de til fagforeningsmøte i Cape Town. Alle var engasjerte presidenter og generalsekretærer fra fagforeninger i ni afrikanske land. På møtet diskuterte og planla de framtiden. Samarbeid, nettverk, retten til å organisere seg og menneskerettigheter var nøkkelord. YS var med. TEKST OG FOTO: AUDUN HOPLAND YS er en sterk støttespillere i dette unike samarbeidsprosjektet, med røtter helt tilbake til På årets seminar deltok blant andre YS-leder Tore Eugen Kvalheim, og første nestleder Gunn Olander. Tidligere YSleder, Randi Gabric Bjørgen, er nå koordinator for prosjektet. Hun har god hjelp og støtte av sin mann, Miljenko Gabric, som har bodd i Sør-Afrika i over 40 år. YS og organisasjonen for fagforeninger for offentlig ansatte i Det sørlige Afrika, SADC (Southern Africa Development Coordination Conference), har samarbeidet fra slutten av tallet. Initiativet kom først fra Public Service International (PSI), en av verdens største fagforeninger. PSI ba YS om å vurdere støtte til fagbevegelsen i det sørlige Afrika. Både YS og SADC er med i PSI. Fra apartheid til demokrati Utviklingen i Sør-Afrika, Afrikas økonomisk sterkeste land, er avgjørende for fred, frihet, stabilitet og demokrati i denne delen av Afrika. Da Nelson Mandela slapp ut av fengsel 11. februar 1990 etter 27 år i fangenskap, og fire år senere ble president, ble framtidshåpet tent hos millioner av afrikanere. Mennesker over hele verden har siden hyllet ham for hans statsmannskap, modige holdninger og fredselskende budskap. Da han og ANC vant valget i 1994, sa han: «Vi bygger opp landet sammen. De hvite trenger de svarte og omvendt.» Samarbeidet i SADC er i Mandelas ånd. Målet er å styrke fagforeningene, få i stand gode avtaler og et godt samarbeid mellom fagorganisasjonene i denne delen av det afrikanske kontinent. Reell organisasjonsfrihet, menneskerettigheter og utviklingen av demokrati i Sør-Afrika og landene omkring etter at koloniherredømmene opphørte, har vært store utfordringer. Frihet og frie valg har ikke vært noen selvfølge. 16 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

17 Forbrødring i Sør-Afrika Tre nye land er med I 2007 ble det holdt arbeidsseminarer (workshops) i syv land. Prosjektkoordinator, Randi Gabric Bjørgen, Wenche Paulsrud fra YS og Elizabeth Forseth fra NORAD, som er økonomisk støttespiller, deltok på SADC sitt første møte i 2007 i Harare, Zimbabwes hovedstad. Neste møte i Sør-Afrika i juni i fjor vedtok at landene Malawi, Swaziland og Botswana, skulle få være med på opplæring i menneskeretter, fagforeningsrettigheter og demokrati. Over 60 fagforeningsrepresentanter ble lært opp i disse temaene i på SADCs møte i fjor. Målsetting Målsettingen er å styrke fagforeningene, få til gode avtaler og å styrke samarbeidet mellom fagorganisasjonene. Da kan demokratiene i landene sør i Afrika få en god utvikling. Opplæringen skal gjøre de tillitsvalgte i stand til å ha med seg menneskerettighetsverdier i de daglige aktiviteter. Opplæringen i Cape Town i år tok opp følgende: Hva er menneskerettigheter? FN og menneskerettigheter. Sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i internasjonale samfunn. Internasjonale fagforeningsrettigheter. Et eget tema var om demokrati i Afrika. Deltakerne skal skaffe seg dypere forståelse for hvordan treningen kan brukes i virkeligheten. Samtidig skal deltakerne lære om hvordan det politiske systemet fungerer i de forskjellige landene. Opplevelser for livet - Å møte våre afrikanske kolleger, har gitt meg noe helt spesielt. Ulikt hva jeg har opplevd tidligere. Det har vært følelsesmessig sterkt, forteller nestleder i YS Gunn Olander. Hun legger vekt på at alle som har vært involvert er sterke ambassadører for dette samarbeidsprosjektet. - Deres entusiasme er imponerende sterk. Vi har gjennom å møte dem lært mye om Afrika og fått opplevelser for livet, sier YSleder Tore Eugen Kvalheim om deltakerne på årets seminar. Besøket på Robben Island gjorde også et sterkt inntrykk på ham. - Kampen for faglige rettigheter, demokrati og rettferdighet under Mandelas lederskap har vært enestående. Alle jobber vi for medlemmene, de fagorganiserte, sier Kvalheim. Tidligere fengslede Derrick Grootboom går ut porten fra Robben Islands fangeleir sammen med YS-leder Tore Eugen Kvalheim. NEGOTIA MAGASIN 3/

18 Hjelp fra UNI Telecom. Neil Anderson (nr. to f.v.) bidro med erfaring på møtet i juni. De øvrige fra venstre: Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, rådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og konserntillitsvalgt i Telenor Bjørn André Anderssen. Jobber for global avtale Fagforeningene i Telenor arbeider for å få på plass en global rammeavtale i konsernet. Formålet er å sikre at ansatte i virksomheter Telenor samarbeider med rundt i verden, har grunnleggende rettigheter og forsvarlige arbeidsvilkår. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN I sommer møttes Telenor-tillitsvalgte i Negotia, EL & IT Forbundet og NITO til diskusjoner om en global avtale. Med seg hadde de Neil Anderson fra UNI Telecom (Union Network International). Alle de tre forbundene er tilsluttet denne internasjonale sammenslutningen for fagforeninger. Telefonica gikk foran Anderson har erfaring fra arbeid med slike avtaler. - Vi forhandlet i fem år for å få etablert en rammeavtale i Telefonica. Den ble signert første gang i I desember i fjor ble en ny utgave undertegnet. Telefonica har opprinnelse i Spania, med enheter spredt rundt i hele verden. De gikk foran med et godt eksempel. Senere har andre konsern fulgt etter. Vi har nå flere enn 25 slike avtaler, av andre selskaper i telecombransjen Portugal Telecom og France telecom. Vi har som mål å oppnå dette i Telenor også. Vi er i startfasen foreløpig og har trolig et års arbeid igjen før vi er i mål, kanskje mer hvis selskapet er vanskelig på dette området, sier Neil Anderson. Saken ble aktualisert for Telenors del etter episoden i Bangladesh forrige halvår. En dansk TV-dokumentar avdekket svært kritikkverdige arbeidsforhold hos underleverandører til det Telenor-eide mobilselskapet GrameenPhone. Det dreide seg om både tilfeller av barnearbeid og alvorlige ulykker som følge av at helse- miljø og sikkerhet ikke respekteres. - Forventer vilje UNI sendte i april brev til Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksås, men fikk ikke svar på dette. Senere har ledelsen meldt at de ikke har mottatt brevet. - Det som ble avdekket i 18 NEGOTIA MAGASIN 3/2008

19 Bangladesh er veldig uheldig. Vårt inntrykk er at Telenor tar dette alvorlig. Det jobbes med miljø og klimatiltak, og vi har tiltro til at det også settes i gang prosesser som sikrer forsvarlige arbeidsforhold i de virksomhetene Telenor samarbeider med. Dette sier Bjørn André Anderssen, Negotias konserntillitsvalgte i Telenor. Han kan fortelle at forbundene nå utformer utkast til en rammeavtale. - Avtaleutkastet er basert på diskusjonene i juni-møtet, og blir presentert for toppledelsen nå i høst. Det handler om blant annet retten til å organisere seg, at fagforeninger og lokale avtaler aksepteres i de virksomhetene Telenor samarbeider med, at ILOstandarder vedrørende barnearbeid, HMS, etikk også videre overholdes. Signalene fra Telenor så langt er ikke så positive, men vi forventer dialog og vilje til å jobbe seriøst videre. Vi forventer at konsernledelsen ser verdien av å etablere standarder for arbeidsvilkårene som gjelder på tvers av landegrensene, slik andre internasjonale virksomheter har gjort. Spanske Telefonica viser til gode erfaringer med sin avtale på dette viktige området. Vi ser på dette som en videreføring og forsterkning av de etiske retningslinjene til Telenor, og den jobben selskapet gjør innen helse, miljø og sikkerhet Anderssen er forberedt på at arbeidet kan ta tid. - Det uvisst når vi kan komme i mål med dette. Det kan ta alt fra noen måneder til to år Men vi i fagforeningene skal i hvert fall stå på videre for å få det til. Høstens vervekampanje Bli med i den spennende kampanjen som varer frem til 15. desember. Alle er velkommen til å delta! Din verveinnsats er av stor betydning for Negoita, derfor ønsker vi å gi en gave til alle som verver et nytt medlem. Vi gir derfor alle som deltar i kampanjen en MP3-spiller med radio som takk for innsatsen. Alle som verver to eller flere nye medlemmer er i tillegg med i trekningen av en fin julegave. Den som blir trukket ut får et flott Geneva komplett stereo anlegg i en enhet. Plugg i en ledning og velg mellom cd, radio, Ipod, MP3- spillere eller tv/dvd. Anlegget leveres i lekker rød utførelse. Trenger du vervemateriell eller annen hjelp til rekruttering, ta kontakt med: Jan Olav Markussen, tlf eller Skjema for innmelding finner du på NEGOTIA MAGASIN 3/

20 YS satser på miljø - Vi h Det er nødvendig at YS som en hovedorganisasjon og samfunnsaktør deltar aktivt i debatten om klima, miljø og bærekraftig utvikling. TEKST OG FOTO: JANNECKE STRØM Det er derfor et sterkt trykk på dette arbeidet, blant annet er det laget en klima- og miljøpolitisk strategi, sier primus motor i YS miljøengasjement, Gunn Kristoffersen. Hun snakker entusiastisk om YS ressursgruppe på klimaspørsmål, rådgiveren som er dedikert til dette fagområdet i hovedorganisasjonen vår. - Det er en gjeng med kunnskapsrike deltakere som virkelig brenner for saken. Da er det moro å jobbe, understreker Kristoffersen. Med seg i gruppen har hun representanter fra de fem sektorene i YS privat, stat, kommune, finans og Spekter. I tillegg er YS Ung-representanten med, og det er som kjent Gaute Brækken fra Negotia. Sammen har de utarbeidet strategien for hovedorganisasjonens klima- og miljøpolitikk. Bærekraftig utvikling - YS skal bidra til at alle sider ved arbeidslivet har bærekraftig utvikling, sier rådgiver Gunn Kristoffersen. Ser stort på det - YS skal bidra til at alle sider ved arbeidslivet har bærekraftig utvikling som ivaretar dagens behov men som ikke ødelegger muligheter for kommende generasjoner. Kristoffersen forklarer at YS har ansvar for å komme med tiltak som kan snu utviklingen og skal delta aktivt i omstillingsarbeidet

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

Tre tunge år mot NAV

Tre tunge år mot NAV FOKUS: Arbeidsliv og fagbevegelse i Europa fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2013 Tre tunge år mot NAV Side 6, 7, 8 og 9 Tegn til oppgang i verdensøkonomien s 10 og 11 Arbeidslivets utfordringer i

Detaljer

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29 fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 YS likestillingspris Kunnskap: Nøkkelen Et helt arbeidsliv - Pionérkvinnen til verdiskapning - verdt en bok s 10 13 s 14 17 s

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer