Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Hudøy med 130 foreldre på laget."

Transkript

1 Nr. 6 Juni Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken til sykdom. s 23

2 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler i undervisningen. Dessverre ser vi at noen skoler mislykkes i sin implementering og bruk av interaktive tavler fordi de velger en tavle som ikke dekker skolens behov. Bruk derfor god tid på å vurdere hvilken tavle du skal velge, og lytt til de erfaringer som er gjort i markedet. Den billigste tavlen ved innkjøp kan fort vise seg å bli den dyreste erfaringen. Dette må du tenke på ved kjøp av interaktiv tavle Viktige spørsmål SMART Board 1) Brukervennlighet. Det må være enkelt! Kan man bruke fingeren som mus? Styr alle applikasjoner med fingeren som mus. Enklere blir det ikke! 2) Tavlen bør være berøringssensitiv. Unngå tavler med elektroniske penner. Dersom pennen forsvinner, eller batteriet går tomt er tavlen ubrukelig. Må man benytte en medfølgende, batteridrevet eller elektromagnetisk penn for å bruke tavlen? Nei! Du kan bruke fingeren som mus, og til å skrive med! SMART Board vil alltid fungere. 3) Kvalitet og driftssikkerhet. Har du referanser fra skoler som har benyttet produktet over lang tid? Høykvalitetsprodukt, produsert i Canada. Norske skoler og bedrifter som kjøpte SMART Board for 12 år siden benytter den samme tavlen i dag! SMART Board har referanseskoler over hele landet. 4) Programvare. Er programvaren enkel å bruke? På norsk? Gir den nok muligheter? SMART Board har den beste og mest omfattende programvaren, på norsk, som også er enklest i bruk! Laget av lærere - for lærere. Gratis programvare? SMART Board programvarelisens er gratis. Lærere og elever kan laste ned og fritt benytte programvaren og de oppdateringer som kommer. Pedagogisk innhold for lærere? Det desidert mest omfattende galleriet med over 8000 elementer (bilder, videoklipp, lydfiler, flashfiler, og hele undervisningsopplegg) 5) Garanti. Sjekk garantien på hele produktet nøye. Unngår leverandøren å nevne at penner og elektronisk komponent har kortere garantitid? SMART Board har 5 års garanti på hele produktet! 6) Utbredelse i verden og i Norge. Hvilken tavle brukes av dine lærerkolleger? På hvilken interaktiv tavle finnes kompetansen og erfaringene? Verdens mest solgte interaktive tavle. Desidert mest brukte interaktive tavle i Norge siden Over 4000 norske klasserom har SMART Board! SMART Board er også den mest brukte tavlen i næringsliv og offentlig sektor. 7) Undervisningsmateriale. Finnes det en portal for deling av undervisningsopplegg og annet innhold til tavlen? Gratis portal for deling av norske undervisningsopplegg for SMART Board: 8) Totalløsning utover selve tavleproduktet. Kan leverandøren også dekke fremtidige behov? Muligheter for tilleggsutstyr? Muligheter for ulike produkter på samme programvareplattform? SMART kan tilby det bredeste produktutvalget innen interaktive klasseromsløsninger. SMART kan tilby et stort utvalg av tilleggsutstyr. 9) Installasjon, service og support. Det er essensielt at man har en seriøs forhandler og et seriøst merkenavn, slik at man får hjelp også etter kjøpet. Finnes det et godt nok tilbud der du er? Interactive Norway er den norske distributøren av SMART Board. Vi har forhandlere over hele landet som tilbyr service og support på stedet. I tillegg kan du få hjelp på telefon og på våre websider. 10) Kurstilbud. Finnes det et godt tilbud for kursing på produktene? Vi har en egen kursavdeling med omfattende kurstilbud over hele landet. Ønsker du en demonstrasjon? Vi har forhandlere over hele landet! For å finne din nærmeste forhandler: Importør: Interactive Norway

3 Skole LEDEREN INNHOLD n 4 Redaktørens tastetrykk n 4 Hjelper Sverige med skoleledelse n 5 Mer fornøyd med sjefen n 5 Tegneserie n 6 Kommer kaptein Krok? Med Løren SFO til Hudøy. n 7 Etter tariffoppgjøret n 12 Stilling ledig n 14 Verdi og fagsyn n 15 Til ettertanke n 16 Medvirkningskultur n 18 Standarder og strategier n 20 Ferieplaner n 22 Nordisk kodeks for god skoleledelse n 23 Spørrespalten Forside: Barn fra Løren skole på Hudøy, Sara, Kristine, Maiken, Therese m.fl. (foto: Marianne Rangsvåg.) Lokale forhandlinger det er ledernes tur! Første del av hovedtariffoppgjøret 2008 er over. Med total ramme på 6,34 % må oppgjøret sies å være bra. En god del grupper i offentlig sektor har også fått et solid lønnsløft ved at det ble gitt særlige tillegg på minstelønnstabellen. Det er positivt at begynnerlønn og topplønn for lærergrupper med lengst utdanning er prioritert. Vi trenger dyktige lærere, og lønn er naturligvis et viktig virkemiddel for sikre godt kvalifiserte søkere til læreryrket. Dette øver også et positivt press på lederlønnen i utdanningssektoren, noe som vil komme til god nytte i de kommende lokale forhandlingene! For så langt i dette oppgjøret er ikke lederne kommet lønnsmessig godt ut. Et generelt tillegg på 2,5 % er ikke egnet til verken å rekruttere eller beholde dyktige ledere! Det er ikke mye motiverende over å bli avspist med lavere lønnsutvikling enn dem en satt til å lede. Det er ikke vanskelig nå å finne eksempler på at skoleledere lønnsmessig blir forbigått av lærere på egen arbeidsplass. Vi regner derfor med at arbeidsgivere i kommuner og fylkeskommuner vil rette opp dette forholdet i de kommende forhandlinger til høsten. Som en del av det sentrale oppgjøret ble det denne gang avsatt 1, 6 % til lokale forhandlinger. Mange ønsker naturligvis sin del av denne potten. Ikke minst vil det gjelde de lærergruppene som ikke fikk spesiell heving på minstelønnstabellen, men vi vil kreve at arbeidsgiverne også sikrer en solid lønnsutvikling for sine ledere! Rektorskolen endelig en realitet! Stortingsmeldingen Kvalitet i skolen ble presentert midt i juni. NSLF har ventet spent på meldingen fordi det var ventet konkrete tiltak i forhold til skoleledelse der. Endelig kom budskapet vi har ventet på: Rektorskolen blir en realitet! Nytilsatte rektorer skal få lederopplæring! Tilbudet skal også omfatte rektorer som ikke har lederutdanning. Det er planlagt 30 studiepoeng spesielt rettet mot faglig ledelse gjennomført over to år kombinert med daglig rektorjobb. Slik jeg har tolket signaler fra våre medlemmer, vil dette oppfattes som en meget god start og en god hjelp til å utvikle seg til en dyktig rektor. Neste avgjørende steg er å sikre kompetente tilbydere av lederopplæringen. Jeg har tro på at et lederprogram utviklet i et samarbeid mellom ulike fagmiljøer, praksisfeltet, skoleeiernivå og nasjonalt nivå vil kunne møte de behov sektoren har på en god måte. Det blir viktig å sikre en rektorskole som er tilpasningsdyktig. Vi trenger et opplæringstilbud som kan utvikles i takt med de endringer som vi vet at rektorer og skolens øvrige personale vil stå overfor i fremtidens skole. Skolelederen Nr årgang Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes entralforbund. Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Godkjent opplag 1. halvår 2007: 5765 eks.s ISSN Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: E-post: Utgivelsesplan 2008, Skolelederen nr materialfrist utgivelse

4 Hjelper Sverige med skoleledelse Professor Johan From ved Handelshøyskolen BI skal delta i en internasjonal bedømningskomité som skal evaluere skolelederutdannelse i Sverige. Smått og stort Utdanningsspeilet Utdanningsdirektoratets årlige publikasjon om situasjonen i norsk skole viser blant annet at små kommuner har svakest resultat på nasjonale prøver. Alle kommuner under innbyggere presterer under gjennomsnitt, mens kommuner med et innbyggertall over denne grensa ligger klart over gjennomsnittet. Osloelevene skiller seg ut med best resultat også om en kontrollerer for sosial bakgrunn. Det er nærliggende å tenke på at en sterk sentral skolefaglig kompetanse er viktig. Oslo har utdanningstilbud og oppfølging av ledere og av nyutdannete lærere, er offensive i å utvikle ny vurderingskultur og har mange faglige tilbud. Tester for å kartlegge hvor en skal sette inn støtet er også viktig målet er å styrke praksis. I mange kommuner både små og store har man mistet den sentrale skolefaglige kompetansen. Fylkesmannens tilsyn viser at mange kommuner har mangelfulle rutiner og ikke følger opp det ansvaret de har. ASAP-studien (Engeland, Langfelt og Roald) forteller om informanter som uttrykker at den kommunale debatt om utdanningsspørsmål var mer levende under ordningen med skolestyre og skolesjef (før 1992). De påpeker også at det er lite tematisert på kommunenivået hvordan evalueringsresultater kan brukes slik at kommunale toppledere og politiske organer kan endre sine arbeidsmåter og prioriteringer for å møte utfordringene i det kommunale skoleverket. Hovedmønsteret i samarbeidet mellom kommuneadministrasjon og lederne ved den enkelte skole er preget av hierarkisk orientert kontakt og rapportering. V har truffet skoleledere som er oppgitt i forhold til omfanget av tid som blir bundet til deltakelse i kommunal administrering verdifull tid som de heller ville ha brukt internt på skolen. Når kompetansen og ressursene mangler sentralt, trekkes lederne ut for å fylle tomrommet. Det ser altså ut til at en her får en dobbel negativ effekt i forhold til skoleledelse: De har ingen eller få veilednings- og støttefunksjoner og taper samtidig dyrebar tid til ledelse av skolen. Bildet er selvfølgelig ikke helt svart. I forrige nummer skrev vi om Skien kommune som har et meget aktivt og oppegående kompetanseteam rundt skole- og barnehagesjef. Vi har tidligere rapportert fra kommuner på Hadeland som slo seg sammen for å styrke mulighetene for innføringen av Kunnskapsløftet. Når det gjelder utdanning av ledere, kan også samarbeidet i Vestfold, Telemark og Buskerud nevnes der BI, Høgskolen i Vestfold og KS i regionen samarbeider om å tilby skolelederutdanning til små og store. Vi slutter oss til utdanningsdirektør Skarheim som i Aftenposten oppfordrer kommunene til å styrke skoleadministrasjonen, eller at små kommuner slår seg sammen i et samarbeide for å få kompetente sentrale skolefaglige miljøer. Sverige er i ferd med å utvikle et nytt utdanningsprogram for rektorer og skoleledere med fokus på et tydeligere lederskap i skolen. Myndigheten för skolutveckling har fått i oppdrag av den svenske regjeringen å planlegge oppstarten av den nye rektorskolen. Myndigheten för skolutveckling tar nå kontakt med svenske universiteter og høyskoler for å komme opp med ideer og forslag til programmer. Vi har ambisjoner om å starte opp Rektorsprogrammet høsten Vi inviterer nå landets universiteter og høyskoler til å konkurrere om å levere programmer for skolelederutdannelse, sier utbildningssjef Björn Sandström. Professor Johan From ved Handelshøyskolen BI er sammen med eksperter fra Danmark, Sverige og OECD engasjert til å sitte i en internasjonal bedømningskomité. Komiteen har fått i oppdrag å evaluere svenske utdanningsinstitusjoners kvalitet og kompetanse for levering av utdanningsprogrammer for skoleledere. - Dette er et svært interessant oppdrag. Norge skal i gang med å lage et strukturert opplegg for denne typen utdanning. Og det er kjempehyggelig å bli spurt, sier From. (Audun Farbrot/BI) 4 Skolelederen 6-08

5 Mer fornøyd med sjefen Norske arbeidstakere blir stadig mer fornøyde med sine ledere, viser en ny undersøkelse. Likevel mener fremdeles annenhver nordmann at deres nærmeste sjef mangler gode lederegenskaper. Tekst: Tale B. Jordbakke/Pressenytt I den årlige undersøkelsen European Employee Index får norske ledere i år bedre skussmål fra sine medarbeidere enn det de fikk i Hele én av tre arbeidstakere mener de har en helstøpt leder, både når det gjelder faglig kompetanse og ledelseskompetanse. Andelen som mener at lederne er handlekraftige og flinke til å følge med på medarbeidernes innsats går også opp. Lederrollen er helt avgjørende for virksomhetens resultater. Vi vet i dag at ledere er avgjørende for både trivselen i det daglige arbeidet og for medarbeideres personlige og faglige utvikling. Derfor er det fint å merke seg at stadig flere er fornøyd med sin egen leder, sier Even Mats & Margrete Bolstad, daglig leder i HR Norge, som står bak undersøkelsen sammen med det danske selskapet Ennova. Kan mer fag enn ledelse Men til tross for at norske ledere er blitt noe mer populære hos sine medarbeidere, er det fremdeles et forbedringspotensial, ifølge undersøkelsen. 21 prosent av respondentene oppgir nemlig at de mener deres leder er svak på alle måter, mens ytterligere 31 prosent synes nærmeste leder hovedsakelig har faglige kvaliteter. Ikke overraskende avdekker undersøkelsen at norske ledere først og fremst utøver faglige lederskap, i likhet med sine kolleger i Norden. Dette viser at vi kanskje mangler innsikt i den andre delen av lederrollen og respekt for hvor viktig den er, mener Bolstad. Mangler respekt for lederskap Han tror noe av grunnen ligger i at norske ledere i stor grad rekrutteres blant likemenn, hvor faglig ballast gir mer autoritet og veier tyngre enn lederevner. Det ligger en manglende respekt i mange fagmiljøer for relasjonelle verdier, noe som ved siden av tilstrekkelig faglig innsikt er viktig og avgjørende for gode lederprestasjoner. Om man ikke tar rekrutteringen av dyktige ledere på alvor, vet vi at dette går ut over både de ansatte og lederne selv. I tillegg til å koste virksomheten og samfunnet millioner og milliarder av kroner, sier Bolstad. n Per-Erik Pettersen/ts Skolelederen

6 Kommer kaptein 130 foreldre blir med når Løren SFO og resten av skolen tar sin årlige Hudøy-tur. Tekst: Tormod Smedstad Det er tiårsjubileum for Løren skoles Hudøy-tur med rekordmange deltakere: Over 500 blir med. Hele 130 foreldre tar seg fri to arbeidsdager for å bidra på turen! I tillegg stiller SFO med sine 17 ansatte. Det var SFO på Løren som i sin tid tok initiativet til turen og har stått for arrangementet. Nå er det en stiftelse som har overtatt, men SFO er fortsatt en sentral støttespiller, forteller SFO-leder Marianne Rangsvåg. Hudøy betydning for nærmiljø På Hudøy er det ikke TV og video og mobilen må legges bort. Her er det turer, krabbefisking, fotball og klatring i trær som gjelder. De foresatte som er med, tar fram de lekne sidene i seg. Vi fikk respons fra en far med takk for at vi tilrettela for at han kunne være sammen med sønnen sin på denne måten, forteller SFO-leder Rangsvåg. Gjennom lek og aktiviteter får barna god kontakt med de voksne, de voksne får god kontakt med hverandre og personalet i SFO. Vi merker faktisk at disse turene får en effekt på miljøet rundt skolen. Folk blir bedre kjent med hverandre, det er lettere og ta kontakt og det blir bedre samarbeid, sier Rangsvåg. På Hudøy dukker det kanskje opp oljesjeiker, ballerinaer og grønne menn. Kaptein Krok er gjenstridig, og han er det nødvendig å få jaget bort fra øya. Det utgis en daglig Hudøy-avis hvor oppe gående foreldrejournalister har observert kaptein Krok og varsler om hvor han befinner seg og slik letter de barnas intense jakt En egen hjemmeside gir også daglige rapporter slik at hjemmesittende foreldre kan følge med på hva som skjer på øya. Godteri-fest hører også med. Alle har fått lov til å ta med godteri for 30 kroner. Dette samles inn på turen til øya. På en av de fire kveldene de tilbringer her, arrangeres et gedigent godterikoldtbord der man kan gå å forsyne seg på koldtbord-manér. Dans og lek Hudøytur har vært det store løftet for SFO, men det skjer mye annet også i det daglige liv etter skoletid på Løren. Vi har blant annet leid inn profesjonelle instruktører til å undervise i riverdance, ballet og breakdance, forteller SFOlederen. Elevene melder seg på de gruppene de har lyst til å gå i. Samtidig som noen får instruksjon, får andre barn mer rom til å leke. Dansegruppene framførte for kort tid siden en forestilling for nærmere 300 frammøtte. Her viste de også Kjempeoppslutning om Hudøyturen. 6 Skolelederen 6-08

7 Krok? SFO-leder Marianne Rangsvåg er ute med barna på SFO hver dag. Her sitter hun sammen med Joachim, Kristoffer og Michael på 4. trinn. (Foto: Tormod Smedstad) fram en dramatisering av eventyret som de hadde arbeidet med i forbindelse med mangfoldsåret. Av andre aktiviteter kan det nevnes at det ligger et idrettsanlegg like ved skolen som barna kan få bruke, og at de har et godt samarbeid med kulturhuset i nærmiljøet. Så bruker vi selvfølgelig personalet når det er noe de brenner for eller er gode til; vi har blant annet hatt sjongleringskurs, trommekurs og plateinnspilling. Vi har også leksehjelp en gang i uka, men leken er hovedsak for oss. Det skjer mye sosial læring gjennom leken, sier Rangsvåg. Jeg passer på å være ut hver ettermiddag med barna og ønsker gjennom dette å framstå som en god rollemodell for personalet. n Fotballkamp mot foreldrene på Hudøy er gøy! Her gir Magnus og Emil fra 7. trinn alt i kamp mot foreldrene Finn Tollef og Arild. (Foto: Marianne Rangsvåg) På SFO er det mange forskjellige aktiviteter. Magnus og Ttay på 2. trinn liker å tegne. (Foto: Tormod Smedstad) Forestilling med drivende Riverdance - med Maiken, Anna, Nora, Helene og Hedda på 4. trinn. (Foto: Marianne Rangsvåg) Skolelederen

8 Kvalitet i skolen Det skal opprettes nasjonal skoleleder utdanning for nytilsatte rektorer og ander rektorer som måtte mangle en slik utdanning. Tekst og foto: Tormod Smedstad fremst være rettet inn mot nytilsatte rektorer, men også for andre rektorer som mangler slik utdanning. Den skal ha et omfang på 30 studiepoeng tilsvarende en halvårsenhet. Det er lagt opp til at den skal gjennomføres over en to-årsperiode ved siden av jobben som rektor, og opplæringen skal være relatert til rektors praksis på egen skole. Det var stappfullt av pressefolk i klasserommet på Fjellhamar skole. Ved kateteret satt statsministeren og kunnskapsministeren. Om de hadde grunn til å være så stolte som de tilsynelatende var over meldinga om Kvalitet i skolen, vil avhenge av hvilket politisk standpunkt man har. Slik presenterte de selv meldinga: - Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter, alle som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring og alle elever skal føle seg inkludert og oppleve mestring. Skal vi lykkes, trengs det flere lærere og særlig økt innsats for elever på trinn. Til sammen er det satt av 430 millioner kroner til tidlig innsats i 2009, og en milliard kroner årlig fra Mer av lærernes tid skal gå til undervisning. Regjeringen vil videreutvikle Kunnskapsløftet, innføre lederutdanning for rektorer og forbedret etter- og videreutdanning for lærere. Skolelederutdanning Solhjell la vekt på at den nye skolelederutdanninga måtte ha et faglig og pedagogisk fokus. På spørsmål fra Skolelederen svarte han at de var helt i begynnelsen i forhold til å jobbe med innhold og heller ikke hadde tatt stilling til hvilket pedagogisk miljø som skulle ta hånd om en slik utdanning. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å sette i gang en bredt anlagt prosess for å definere innholdet. Spørsmålet om den skulle være obligatorisk, var heller ikke vurdert ferdig. Solhjell la vekt på at det var viktig at det nå ble en omfattende nasjonal utdanning. Den skal først og Gjennomslag Vi må altså vente en stund til for å få vite noe mer konkret om opplegg og innhold. Forbundsleder i NSLF, Solveig Hvidsten Dahl, er imidlertid positiv til det som har kommet fram til nå. Vi har fått gjennomslag for Norsk Skole ederforbunds krav om en rektorutdanning for nytilsatte rektorer. Den rektorutdanningen som beskrives i dagens pressemelding fra departementet er helt i tråd med NSLFs synspunkt. Dette har vi kjempet for lenge! Det er også bra at Stortingsmeldingen bekrefter at det skal etableres et varig system for videreutdanning av lærere. Vi ser at det nå gjøres et seriøst forsøk på å ta grep på nasjonalt nivå. Det avsettes be tydelige ressurser og meldingen gir klare sig naler på at nå er det handling som gjelder. n Elevene på Fjellhamar skole i Lørenskog vartet opp med skolesang og velkomsthilsen da statsministeren og kunnskapsministeren kom på besøk for å presentere Storingsmelding nr. 31 om Kvalitet i skolen. 8 Skolelederen 6-08

9 GJENSIDIGE BANK - DEN BESTE TOTALBANKEN gjensidige.no/banken Vi er av Nettavisen utnevnt til den beste banken for medlemmer som er tilsluttet en YS organisasjon. A du f r bruks- og sparekonto med særdeles god rente bruk av dagligbanktjenester i Norge og kort i utlandet er gebyrfritt det er ingen rsavgift p Visakort og MasterCard du f r fleksible finansieringsløsninger - med noen av landets beste rentevilk r rspris; ordinære medlemmer 300 kroner, studentmedlemmer 150 kroner Velkommen som kunde hos Gjensidige Bank i dag p Skolelederen

10 Etter tariffoppgjøret Lektorlønn skaper et bet Intervju: Tormod Smedstad Et eksempel Her er et eksempel fra en videregående skole med 540 elever (med utgangspunkt i minstelønn): Lektor på topp m. kontaktlærertillegg: kr ,- (per ) Undervisningsinspektør på samme skole kr ,- (per ) Mange mellomledere er misfornøyde med årets oppgjør. De fleste kan vel være enige om at en mellomleder bør ligge lønnsmessig godt over en de er satt til å lede? Hva sier NSLF? Solveig Hvidsten Dahl er forbundsleder i Norsk Skolelederforbund. Hun kan vel ikke si seg fornøyd med at mellomlederne kom så dårlig ut i det sentrale oppgjøret? Først av alt vil jeg si at det ikke er vanskelig å forstå frustrasjon og skuffelse over resultatet lederne så langt har fått i det sentrale oppgjøret. Og hvis ikke resultatet ligger godt over 2,5 % når de lokale forhandlingene er sluttført, er det god grunn til å være misfornøyd! Vi må imidlertid ta med i betraktningen at slik forhandlingssystemet i KS-området er innrettet i dag, er det i de lokale forhandlingene våre medlemmer har best mulighet for å bli ivaretatt. Det ble i oppgjøret avsatt en pott på 1,6 % til disse. Jeg vil heller ikke utelukke at det kan være aktuelt å ta i bruk øvrige forhandlingshjemler i kapittel 4 for å rette på åpenbare skjevheter skapt av de siste års lønnsoppgjør. Jeg tenker her på 4.A.2 og 4.A.3 som handler om å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Hvordan vil NSLF jobbe for å ivareta sine medlemmer i de lokale forhandlingene? For oss sentralt er den viktigste oppgaven frem mot høstens forhandlinger å gjøre det vi kan for at våre lokale forhandlingsutvalg i kommuner og fylkeskommuner er skikkelig forberedt og kan sikre våre medlemmer god uttelling. Det er også avgjørende at medlemmene stiller reelle krav fulgt av god og relevant dokumentasjon. Alle krav må kunne underbygges og relateres til kommunens/fylkeskommunens lønnspolitikk og prioriteringer. Forholdene er ganske forskjellige i ulike kommuner/fylkeskommuner og kravene vil måtte avspeile dette. Drøftingsmøtet i forkant av forhandlingene blir derfor viktig. Sikringsbestemmelse? I årets oppgjør videreførte NSLF kravet om en sikringsbestemmelse for ledere. Som et minimum ville vi ha inn en tekstlig sikringsbestemmelse om at leders lønnsnivå skal ligge over med - arbeidernes. Dette kravet var også med i 2006 og er et viktig prinsipielt krav som 10 Skolelederen 6-08

11 ydelig press på lederlønn vi vil ta med oss i arbeidet fram mot Prinsippet var nedfelt i meklingsmannens møtebok i 2006 og er et vektig argument inn i kommende lokale forhandlinger, forteller Hvidsten Dahl. Ledelse må lønne seg Det sies mye positivt om viktigheten av god ledelse i skolen både nasjonalt og internasjonalt. OECD konkluderer i sitt Improving School Leadership-prosjekt med at ledelsen har avgjørende betydning for elevenes læringsutbytte. Her pekes det på at det er en reell fare for at gode ledere kan bli mangelvare dersom en ikke setter i verk tiltak. Lønn er ett, og for de fleste det aller viktigste, av flere virkemidler en må ta i bruk for å beholde og tiltrekke seg de aller dyktigste. Og det er ikke tvil om at det er på høy tid at ef fektive tiltak settes i verk for nettopp å rekruttere og beholde de dyktigste i l ederstillinger i opplæringssektoren! Det er klart en vil merke konsekvensene også i mellomledersjiktet dersom en kan tjene minst like godt på å undervise. Dette budskapet må vi bruke i de kommende lokale forhandlinger, sier Hvidsten Dahl. Kapitler Lederne i skolen befinner seg i forskjellige kapitler i hovedtariffavtalen (HTA). Mange av NSLF sine medlemmer, særlig rektorene, hører til i kapittel 3. Noen er også plassert i kapittel 5. I disse to kapitlene er det ingen sentrale forhandlinger, her foregår alt lokalt. I kapittel 3 kan kommunene selv bestemme når forhandlingene skal foregå, men de fleste legger dem til høsthalvåret. I kapittel 5 er det en bestemmelse om at forhandlingene skal være sluttført før 1. oktober. Samtlige mellomledere, og enkelte rektorer, er imidlertid plassert i kapittel 4c. Når KS sentralt argumenterer med at lederne blir ivaretatt av sine arbeidsgivere i de lokale forhandlingene, gjelder det altså ikke alle ledergrupper. Vi ser altså at skoleledere, som er plassert i kapittel 4c, kun får det generelle tillegget og en eventuell andel av den lokale potten. Dette skaper en negativ lønnsutvikling fordi det sentrale oppgjøret de seinere årene har prioritert grupper med minstelønnsnivå. Hvorfor ikke kreve en større del av rammen? En grunn til at vi med dagens system ikke kan gjøre krav på en særlig del av denne rammen, utover det generelle tillegget, er at det ikke lenger finnes et reelt minstelønnssystem for ledere slik som det gjør for blant annet fagarbeidergruppene og lærer-/lektorgruppene. Det minstelønnssystemet som fremdeles gjelder for ledere, finner vi i særavtalen for utdanningspersonalet (SFS 2213). Dette systemet tar utgangspunkt i den bestemmelsen om kriterietall som gjaldt i 2004 (da KS overtok ansvaret for skoleverket). Dette er bare justert med de generelle tilleggene som er gitt i årene og gir ikke noen anstendig lønnsøkning for noen av våre medlemmer. Dette minstelønnssystemet er derfor ikke verdt særlig mye lenger. Derfor er det ikke minstelønnssatsene som har vært vårt fokus. De tre kravene som NSLF kjempet for i dette oppgjøret var prosentvis generelt tillegg, størst mulig pott til lokale forhandlinger og en bestemmelse i HTA som sier at ledere skal ha vesentlig høyere lønn enn dem de er satt til å lede. De to første ble innfridd, selv om de aldri blir store nok! Det siste vil vi ta med oss videre inn i de lokale forhandlingene som skal gjennomføres utover høsten. Hva med streik? NSLF er tradisjonelt en fagforening som nødig tar i bruk streikevåpenet, men det er vel grenser for hva denne fagforeningen kan akseptere også? Ja, det er det. Vi er definitivt ikke fornøyd med uttellingen for våre medlemmer i kapittel 4 så langt. Et generelt tillegg på 2,5 % og en mulig uttelling i de lokale pottforhandlingene er vi slett ikke fornøyd med. Selv med god uttelling i de lokale forhandlingene, vil gruppene det her er snakk om sitte igjen med en for dårlig lønnsutvikling. Faktisk betydelig dårligere enn store deler av skoleverket for øvrig. Når dette i tillegg har pågått over flere år, er vi definitivt ikke fornøyd. Imidlertid må vi si oss fornøyd med rammen i årets oppgjør. 6,3 % er over det som ble gitt i NHO/LO-oppgjøret og legger føringer for gode lokale oppgjør i kapittel 3 og 5. Vi er selvsagt også glad for at lønnsnivået i skoleverket for øvrig blir hevet for det er et viktig tiltak for å rekruttere dyktige medarbeidere. På sikt skaper dette også et positivt press på skoleledernes lønn. Ut i fra en helhetsvurdering var sentralstyrets vurdering slik at vi ikke så oss tjent med å gå til streik i dette oppgjøret, avslutter forbundslederen. n Skolelederen

12 "Stilling ledig" På Bjørnholt skole (8. 13.) må du forberede undervisningsopplegg og løse gruppeoppgave før stillingsintervjuet. Tekst og foto: Tormod Smedstad Bjørnholt skole er den første skolen i Oslo. Tidligere Bjørnholt ungdomsskole inngår som en del av den nye skolen, slik at videregående trinn og ungdomstrinn utgjør nåværende Bjørnholt skole. Videregående-delen av skolen er helt nybygd og er faktisk den første helt nye videregående skole som er bygget i Oslo på 30 år. Den er kjempestor: m 2 inkludert en flerbrukshall. På videregående trinn kan du velge mellom Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Bygg- og anleggsteknikk og Elektro. På ungdomstrinnet skiller de seg ut i fra andre ungdomsskoler i og med at elevene her også velger og samles i programfaggrupper: Musikk, dans og drama, Miljø, idrett og friluftsliv, Språk, media og samfunn, Design, produksjon og teknologi og Nysgjerrigper. Skolen vil samlet sett ha ca 1500 elever når alle er på plass. Pedagogisk idé og rammefaktorer Tverrfaglighet og samarbeid er viktige bærebjelker i den pedagogiske tenkningen på Bjørnholt skole, forteller rektor Petter Yttereng og utviklingskoordinator Elisabeth Edding. Kunnskapsløftet krever sammenheng mellom fag. Det er også et poeng at for eksempel regning er en grunnleggende ferdighet og må inngå i flere fag. Det kan være bruk av diagram i samfunnsfag, valutaomregning i språkfag eller måling av vinkler i byggfag. Dette krever samkjøring og samarbeid mellom lærerne. Det er ønskelig å ansette lærere som dekker flere fagområder, for eksempel en bygglærer som også har matematikk eller en naturfaglærer som også har medier- og kommunikasjon. Eleven må være i sentrum og fagene må bygges rundt eleven, forteller Edding. Læring krever variasjon, og det ligger vel til rette for å drive undervisning i forskjellige omgivelser på Bjørnholt i og med at skolen har alt fra klasserom til auditorier til åpne læringsarenaer til små grupperom. Temaperioder På Bjørnholt er det viktig at lærerne kan jobbe sammen fra ulike fagfelt. Mye av undervisningen organiseres gjennom fem felles temaperioder der forskjellige fag er fokusfag. Både elever og lærere er med på å plukke ut temaene gjennom en spesiell metode hvor gruppene må argumentere for hvorfor nettopp deres tema skal velges. Når det gjelder samarbeidstid, er det avsatt til sammen 4,8 timer til arbeid på temaene. En av disse timene er refleksjonstid der man vurderer opplegg og lærer av hverandre. Ansettelser Vi sørger for å ha en veldig tydelig bestilling i annonseteksten ved utlysning av stillinger. Vi søker etter folk som i utgangspunktet er villige til å jobbe tverrfaglig og temabasert, forteller rektor Yttereng. Det må være lærere som våger å by på seg selv og ikke er redd for å miste sin faglighet fordi om de samarbeider med andre fag. Når vi plukker ut kandidater, ser vi det også som en fordel 12 Skolelederen 6-08

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder?

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Nr. 5 Mai 2010 www.nslf.no Mobbing går ikke over av seg selv Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Visma

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer