På vei til en master?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På vei til en master?"

Transkript

1 elektronikk petroleum astronomi På vei til en master? Bli studentmedlem i Tekna og få et forsprang! matematikk limnologi glasiologi nettverk materialteknologi kvante bioteknologi innovasjon biologi teknologi miljø enzymer kilowatt nano romfysikk geofysikk kjemi energi Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 2

3 Hva er Tekna? Tekna er en forening for deg som holder på med, eller har en utdanning på masternivå innen teknisknaturvitenskapelige fag. Tekna har medlemmer, og av dem er over studenter Tekna hjelper medlemmer med jobbsøking, ansettelse, juridiske spørsmål og lønnsforhandlinger Tekna tilbyr et bredt faglig nettverk, som består av faglige grupper, kurs og arrangementer Teknas medlemmer får spesielt gunstige bank- og forsikrings tilbud hos Gjensidige Tekna er medlem av Akademikerne, som er hoved sammenslutningen for langtidsutdannede Tekna har studentgrupper på alle relevante norske læresteder Teknas studentgrupper arrangerer faglige og sosiale arrangementer for medlemmene Hvorfor bli studentmedlem? Som studentmedlem i Tekna blir du med i landets største forening for teknisknaturvitenskapelig utdannede akademikere og får tilgang til det omfattende nettverket vi har bygget opp. Kontakter er viktig for å finne den jobben du drømmer om, og som Tekna-medlem får du et stort forsprang på vei inn i arbeidslivet. 3

4 Hvorfor bli studentmedlem i Tekna? Jobbsøking og ansettelse Hjelp ved jobbsøking Tekna arrangerer jobbsøkerkurs, og kan lese gjennom din jobbsøknad/cv. Tekna gir ut en egen jobbsøkerhåndbok som du får tilsendt når studiene nærmer seg slutten. Teknisk Ukeblad har landets største stillingsmarked for jobber som er rele vante for deg. Som medlem får du også tilgang til informasjon om jobbsøking og ansettelse på medlemsnettet på I Teknisk CV-bank kan du legge ut din CV, og gjøre den tilgjengelig for arbeidsgivere. Juridisk hjelp Studentmedlemskap gir deg trygghet. Tekna bistår hvis du har spørsmål om ansettelse og arbeidsvilkår. Blir du utsatt for usaklig eller urimelig behandling fra arbeidsgiver kan Tekna gi deg råd. Vi hjelper deg enten du har spørsmål om sommerjobb, praksisjobb, ekstrajobb eller ordinær jobb når du er ferdigutdannet. En lønn å leve av Tekna utgir årlig en lønnsstatistikk, som brukes både av arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi utarbeider også en begynnerlønnsanbefaling, og svarer på spørsmål om hva som er rimelig lønn for sommerjobb/praksisjobb. Denne finner du på medlemsnettet eller ved å ta kontakt med Tekna. Som studentmedlem i Tekna får du tilgang til de samme fordelene som de andre medlemmene. I tillegg har du mulighet til å engasjere deg gjennom kurs og sosiale arrangementer på lærestedene. 4

5 Hvorfor bli studentmedlem i Tekna? Bank og forsikring Gratis forsikring Du får én gratis forsikring inkludert i studentmedlemskapet. Velg mellom ulykkes-, PC-, eller innboforsikring: PC-forsikring dekker inntil kr ved tap, tyveri og skade på PC-en (hardware). Gjelder i hele verden. Innboforsikring dekker inntil kr , og dekker også sykkeltyveri. Den dekker kun innbo i Norge. Sjekk om du er dekket av dine foreldres innboforsikring. Ulykkesforsikring gir en utbetaling på inntil kr avhengig av invaliditetsgrad (ikke ved død). Uten ulykkesforsikring kan du bli henvist til Folketrygdens minstepensjon, hvis uhellet skulle være ute. Forsikringsvilkårene ligger på Øvrige forsikringer Gjennom Teknas avtale med Gjensidige får du rabatt på alle typer forsikringer. Sjekk prisen på innboforsikring, reiseforsikring, uførekapital osv. Er du utenlands student har vi en egen, svært gunstig forsikringspakke for deg. Bank Tekna samarbeider med Gjensidige Bank, som er en ren nett- og telefonbank. Noen av fordelene: Banken er helt gebyrfri både ved varekjøp, uttak og lån (offentlige gebyrer påløper) Gratis Visa og Mastercard Gunstig rente på innskudd og lån Kreditt inntil kr Gunstig BSU og førstehjemslån Besøk eller ring Fra utlandet ringer du Innboet mitt har jeg fått forsikret gratis fordi jeg er studentmedlem i Tekna. 5

6 Hvorfor bli studentmedlem i Tekna? Nettverk og informasjon Informasjon Du får Teknisk Ukeblad tilsendt hver uke (se Der finner du oversikt over stillingsmarkedet, stoff om ny teknologi, forskning og annet fagstoff. Magasinet Tekna gir informasjon om arbeidslivet og nytt fra foreningen, og kommer ut 6 ganger pr. år. Magasinet Tekna Studenten utgis ved studie start, to ganger i året På finner du nyheter, oversikter over arrangementer og beskrivelse av dine medlemsfordeler. På det lukkede medlemsnettet finner du blant annet «din side», medlemsoversikt og grundige artikler om jobbsøking og arbeidsvilkår. Faglig nettverk Studentgrupper Teknas studentgruppe på ditt lærested arrangerer ulike kurs og aktivi teter, som kurs i jobbsøking, karriereplanlegging og til og med vinsmakingskvelder! Som medlem har du mulighet til å engasjere deg i studentgruppen, og opparbeide deg nettverk og erfaring som er nyttig når du skal ut i din første jobb. Kurs og konferanser Tekna er en stor arrangør av kurs og konferanser innenfor en rekke fagområder. Som studentmedlem kan du delta gratis på alle arrangementer så lenge det er ledige plasser, men du må selv dekke reise og måltider. Kontaktpersoner der du søker jobb Teknas tillitsvalgte på rundt 1200 arbeidsplasser kan gi deg nyttig informasjon om forholdene der du søker jobb. Faglige møter Du kan også delta på faglige møter og ekskursjoner som arrangeres av lokalavdelingen. Tekna har ca 24 faglige grupper og tilknyttede foreninger, som alle er åpne for studenter. Til sammen utgjør de et svært verdifullt nettverk, som gir deg kompetanse og kontakter, og er nyttige i karriereutviklingen! Teknas medlemsoversikt på nett Her kan du finne igjen medstudenter, og Tekna-medlemmer der du søker jobb. Du finner medlemmets navn, arbeidsgiver, lærested og eksamensår. Samfunnspåvirkning Tekna er en aktiv pådriver i saker som er viktige for medlemmene! Vi jobber bl.a. med utdanningskvalitet, rekruttering til realfag, miljø- og nærings politikk. Vi jobber også for en lønnspolitikk som belønner kompetanse og ansvar. Student i utlandet? Tekna har en avtale med ANSA. Enten du tar hele eller deler av utdanningen i utlandet, er ANSA et nyttig supplement til Tekna. For deg som skal ta hele utdanningen i utlandet anbefaler vi å tegne dobbelt medlemskap. Det koster kr 350 pr. år. Hvis du inngår dobbeltmedlemskap bortfaller gratis forsikring fra Tekna, og vi anbefaler deg å benytte ANSAs forsikringspakke for utenlandsstudenter. Dersom du skal inntil ett år til utlandet på utveksling, kan du inngå utvekslings medlemskap i ANSA og Tekna. Du må ha vært medlem i Tekna i minimum seks måneder for å inngå dette medlemskapet. Det koster ingenting i tillegg til Tekna-kontingenten, og du beholder din gratis forsikring fra Tekna. Merk av på innmeldingsskjemaet dersom du ønsker dobbeltmedlemskap! 6

7 33 D A T A T I L S Y N E T: T ø f f e r e t a k I T NORGES FREMSTE PÅ TEKNOLOGI Side 6 Side 18 T E K N A S L Ø N N S S TAT I S T I K K : Side 91 K A R M Ø Y K O M M U N E : Side 28 M O N T E R I N G S F E I L : Side 14 Hvorfor bli studentmedlem i Tekna? MEDIA Tekna Studenten Dette er studentenes eget magasin, og tar opp studentaktuelle saker som f.eks. studentliv, juridiske problemstillinger, arbeidsmarkedet og overgang til yrkeslivet. Magasinet Tekna HELE LØNNS- STATISTIKKEN 2007 Studentene jubler I STARTLØNN F O R S K E R O P P R Ø R PÅ T R A P P E N E Magasinet gir deg stoff i skjæringspunktet mellom teknologi, menneske og samfunn. T E K N I S K NORGES FREMSTE PÅ TEKNOLOGI PLAN OG BYG NINGSLOVEN: S t r a m m e r inn energi- kravene Side 6 KABELBRUDDET P Å O S L O S : Pulverisert sikkerhets- ansvar Side 8 I N D U S T R I U K E B L A D ALTERNATIV SOLTEKNOLOGI SPESIAL 28 SIDER INDUSTRI T E K N I S K mot mobilsvindel STATOIL HYDRO: En hel gener a sjon tar sluttpakke SCA N W IND: Side 48 K a n h a v n e i A s i a VICTORIA FELTET: S t o r u t f o r d r i n g for Total Side 10 M O B I L T V : N o r g e p r e s s e s t i l dyr standard SPESIAL 19 SIDER IT Side L E D I G E B I L L I G E R E E N N S O L C E L L E R Ny solteknologi kan konkurrere ut solceller. REC er overvurdert, sier analytiker. Selskapet hevder selv at de vil halvere kostnadene innen Side 20 U K E B L A D PA A L FR I S VO LD : Industrien mister gratisk voter Side 32 D e t t e t j e n e r i n g e n i ø r e n e D a t a s i k ke r h e t t a p e r i budsjettkampen B o l i g t e r r a s s e r raste sammen L E D I G E K L I M A E N D R I N G E R K U T T E R S T R Ø M P R I S E N MEC H ATRON: Norske ideer made in China Side 4 4 Høyere temperatur og økt tilsig av vann i magasinene vil føre til at strømregningen blir redusert med 10 prosent. Side 8 Teknisk Ukeblad T E K N I S K NORGES FREMSTE PÅ TEKNOLOGI Siemens-ans at te: V I E R IK K E 3000 KORRUPTE SPESIAL 20 SIDER INDUSTRI 9 SIDER KARRIERE Norges fremste på teknologi U K E B L A D Side 20 Ta p e r 15 0 m i l l i o n e r p å E u r o fig h t e r N O R S K I N D U S T R I : S i d e 6 SPARER DRIVSTOFF: D a t a s t y r t d r a g e l o k k e r n o r s k e r e d e r i e r L E D I G E Side 14 Som medlem i Tekna har jeg tilgang til et stort nettverk. Besøk våre nettsider på 7

8 Teknas studentgrupper NTNU Teknas distriktskontor Midt-Norge Høgskolen i Gjøvik Teknas distriktskontor Hedmark og Oppland Høgskolen i Narvik Teknas distriktskontor Nord-Norge Høgskolen i Molde Teknas distriktskontor Midt-Norge Høgskolen i Telemark Teknas distriktskontor Telemark og Vestfold Universitetet i Agder Teknas distriktskontor Agder Universitetet i Bergen Teknas distriktskontor Vestlandet Universitetet i Oslo Teknas sekretariat Universitetet i Stavanger Teknas distriktskontor Rogaland Universitetet i Tromsø Teknas distriktskontor Nord-Norge Universitetet for miljø- og biovitenskap Teknas distriktskontor Østfold Utenlandsstudenter Teknas sekretariat Teknas studentkontakter Tekna har studentkontakter ved alle relevante læresteder i Norge. Studentkontaktene er studentmedlemmenes egne tillitsvalgte. De organiserer kurs og aktiviteter. Teknas studentutvalg og Studentenes årsmøte jobber for å ivareta dine interesser. Ta gjerne kontakt med Teknas studentgruppe på ditt lærested hvis du vil engasjere deg eller har spørsmål om arrangementer! Kontaktinformasjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon , Besøksadresse: Dronning Maudsgate 15, Oslo 8

9 Innmelding i Tekna - Studentmedlemskap Skriv med BLOKKBOKSTAVER det er viktig at du fyller ut alle feltene. Benytt gjerne web-skjema på 1.0 Personalia Fornavn og mellomnavn Kvinne Mann Etternavn Fødselsnr. (11 siffer) Studieadresse Postnummer/Poststed Telefon Land E-post Folkeregistrert adresse (hvis annen enn studieadresse) Postnummer/Poststed 2.0 Forsikring (velg én gratis forsikring) 3.0 Kun utenlandsstudenter PC-forsikring inntil kr Ulykkesforsikring inntil kr Ønsker dobbeltmedlemskap i Tekna og ANSA Innboforsikring inntil kr (NB! Kun i Norge) 4.0 Utdanning på bachelor-nivå (gjelder ikke studenter på 5-årige masterprogrammer) Lærested Fagretning/Studieprogram Startdato (mmåå) Akademisk grad etter eksamen Avslutningsdato (mmåå) 5.0 Planlagt utdanning på master-nivå (2-årige og 5-årige masterprogrammer) Lærested Fagretning/Studieprogram Startdato (mmåå) Akademisk grad etter eksamen Planlagt avslutningsdato (mmåå) 6.0 Underskrift For at du skal kunne benytte deg av Teknas medlemstilbud, vil opplysninger om ditt medlemskap overføres til våre samarbeidspartnere (bl.a. bank og forsikring). Tekna forbeholder seg retten til å be lærestedet om bekreftelse på dine opplysninger om utdanning. Jeg har tidligere vært medlem i Tekna Jeg samtykker i oppføring i Teknas medlemsoversikt (Se side 6) Jeg ønsker å motta nyheter og informasjon om Teknas arrangementer pr e-post Ja Ja Ja Nei Nei Nei Dato Underskrift

10 Om utfylling av innmeldingsskjemaet Hvem kan bli medlem? Du kan bli studentmedlem fra første studieår hvis du planlegger en mastergrad innen teknologi, naturfag eller realfag. Utdanning fra utenlandske læresteder og medlemskap Hvis du holder på med en teknologisk eller realfaglig universitetsutdanning av minst fire og et halvt års varighet (tilsvarende 270 ECTS-poeng), vil du normalt kunne bli tatt opp som medlem. Betaling av kontingent Studentmedlemskap koster kr 150 pr. semester i 2008 og Kontakt oss på eller på telefon hvis du har spørsmål om kontingent. Spørsmål om medlemskap Har du spørsmål om medlemskap, medlemsoversikten eller utfylling av innmeldingskjemaet, er du velkommen til å kontakte vårt medlemskontor på eller på telefon Tekna Medlemskontoret Svarsending Oslo

11 Fakta om Tekna medlemmer studenter 90 studentkontakter 78 prosent jobber i privat sektor 412 bedriftsgrupper i privat sektor 48 etatsforeninger i statlig sektor 386 grupper eller kontakter i kommunal sektor 35 lokalavdelinger 24 faglige grupper og tilknyttede foreninger 11 studentgrupper 10 distriktskontorer Tekna er medlem av Akademikerne. Foreningen ble stiftet i

12 arbeidskontrakt biologi kilowatt lidenskap astronomi petroleum fysikk nettverk romfysikk ikt bioteknologi klotoider elkraft elektronikk glasiologi materialteknologi studere i utlandet stipend miljø innovasjon limnologi Grafisk design: Newmarketing / Trykk: Merkur Trykk / / teknologi kjemi matematikk Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon studentmedlemskap energi kvante geofysikk industriell design jobbtilbud nano gratis forsikring

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine ineteresser. 2. Det

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

10 gode grunner til å være medlem

10 gode grunner til å være medlem Ny som medlem 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. 2. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet har i dag ca 32.000 medlemmer i mange forskjellige

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst. Gjennom forbundets

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

2014 Dine medlemsfordeler

2014 Dine medlemsfordeler 2014 Dine medlemsfordeler LOfavør - fordelene ved å være mange fordelene ved være mange er mange er mange Forbundet ditt jobber for at du skal være trygg ikke bare i arbeidslivet, Forbundet men også i

Detaljer