Offentlig journal. Tilbud om stilling Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbud om stilling Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: Radiografer avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos 2012/ / Tove Lise Mork Tilbud om stilling Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: Radiografer avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos 2012/ / Trine Lise Myrvold Tilbud om stilling Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: Radiografer avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos 2012/ / Line Aune Tilbud om utvidet fast stilling som sykepleier, og funksjon som studentveileder ***** 2012/ / Trine Nilsen Thorhus Side: 1 av 31

2 Tilsettingsforhold i forbindelse med innvilget attføringspensjon P 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Tilsettingsforhold i forbindelse med innvilget uførepensjon. ***** P 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Søknad om redusert arbeidstid 2012/ /2012 Elisabeth Finanger Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Midtre Namdal samkommune Side: 2 av 31

3 Administrativ tilsetting Tilbud om 25% stilling fast ved Kirurgisk sengepost H3 Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Pål Roland Tilbud om vikariat ved dialyseavdelingen ***** 2012/ /2012 Elin Aanes Haugskott Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Midtre Namdal samkommune Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Midtre Namdal samkommune Side: 3 av 31

4 Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Midtre Namdal samkommune Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Anmodning om legeerklæring Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 SpareBank 1 Livsforsikring AS Anmodning om flere journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Side: 4 av 31

5 Application for use of hospital data in HNT-diabetesproject HNT diabetesprosjekt 2012/ /2012 Karolinska institutet Ekspertgruppe som ser på kliniske problemstillinger rundt svangerskapsbrudd etter 18 svangerskapsuke Abortnemndsarbeid 2012/ /2012 Helse Midt-Norge RHF Arbeidsavtale datert / /2012 Agnethe Jonassen Tilbakemelding på søknad om permisjon ***** 2012/ /2012 Rune Hatlestad Karlsen Side: 5 av 31

6 Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Janne Hustad Håpnes Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** A 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Søknad om permisjon pga. arbeidsavklaringspenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Melding om tilbakekall av autorisasjon som lege - ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Helsetilsynet Side: 6 av 31

7 Tilbakemelding på tilsynssak - ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Helsetilsynet Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Genworth Financial Takker ja til midlertidig stilling ved dialysen 2012/ /2012 ngunn Hogstad Takker ja til turnustjeneste fra februar Turnustjeneste 2012/ /2012 Tomas Nils Erik Forsberg Side: 7 av 31

8 Takker ja til turnustjeneste fra februar Turnustjeneste 2012/ /2012 Maria Kjøsnes Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Terra Forsikring AS Anmodning om journalkopi Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Tryg Forsikring Takker ja til stilling: Sykepleiere Kir 1 Sykehuset Levanger Stilling: Sykepleiere Kir 1 og Kir 3 Sykehuset Levanger 2012/ /2012 Lene K. Gustavsen Side: 8 av 31

9 Overføring av ferie for 2012 ***** 2012/ / Else M. Varslot Overføring av ferie for 2012 ***** 2012/ /2012 Rolf A. Andersen Overføring av ferie for / /2012 Tor Magne Hestvik Endring av refusjonsordningen til leger og jordmødre for kvalifisert reisefølge med gravide / fødende til fødeavdeling Refusjonsordningen - følgetjeneste for gravide og fødende 2012/ / Helse Midt-Norge RHF Side: 9 av 31

10 Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Funksjon som fagutviklingssykepleier ved kirurgisk operasjonsavdeling, Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Guri tseth 17.januar 2013 Oslo - Cancer Crosslinks 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 31799/ Cegedim Norway AS Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Terra Forsikring AS Side: 10 av 31

11 Takket nei til tilbud om stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ / Line Meland Arbeidsavtale datert / /2012 Sylvia L. Hanssen Takker ja til stilling som psykologspesialist Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ / Line Meland Offentlig ettersyn - Strategi for folkehelse Steinkjer kommune Strategi folkehelse - Steinkjer kommune / /2012 Steinkjer kommune Side: 11 av 31

12 Arbeidsavtale datert / /2012 Sofie Granås Søknad på stilling som turnuslegevikar/ferievikar Generelle søknader - legestudenter, turnuslegevikarer etc 2012/ / Gry Therese Heir Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Ken Patrick Bye Forespørsel om journalkopier Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Europeiske Reiseforsikring Side: 12 av 31

13 Erstatningssak 2011/ Sakkyndig vurdering i erstatningssaken Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Norsk Pasientskadeerstatning Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 ndre Namdal Barneverntjeneste Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Lasse Hammervold Oversender journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Advokatfirmaet Strand & Co. ANS Side: 13 av 31

14 Vedrørende funksjonstillegg avd.overlege for Nevrologisk 2012/ / Stephan Schüler Erstatningssak 2012/ Vedtak i erstatningssak Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Norsk Pasientskadeerstatning Funksjonstillegg 2012/ / Stephan Schüler Anmodning om legeerklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 NAV Værnes Nord Side: 14 av 31

15 Oppsigelse av stilling ***** 2012/ / Hege Kluken Myran Søknad om redusert arbeidstid ***** 2012/ /2012 Sigrid Kjelaas Johansen Tilbakemelding på henvendelse vedrørende avslag på søknad om midlertidig oppholdstillatelse Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Klage på utførelse av koloskopi Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 15 av 31

16 18. desember nvitasjon til kveldsmøte - Levanger 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 31832/2012 GlaxoSmithKline AS nntektsfordeling og aktivitet 2013 Budsjett / /2012 Helse Midt-Norge RHF Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 NAV Steinkjer Anmodning om legeerklæring Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 16 av 31

17 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Anders Albert Sandström Krav om omgjøring av vikariat til fast stilling 2012/ /2012 Øystein Kristoffersen Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Per Johan Lans Oversender journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Sparebank 1 Skadeforsikring AS Side: 17 av 31

18 Søknad om videre permisjon ***** 2012/ /2012 Jan Gunnar Sørholt Søknad om avtalefestet pensjon P 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP Anmodning om journalutskrift Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Statens Pensjonskasse Arbeidsavtale datert / /2012 Mariann Håpnes Side: 18 av 31

19 Ventetider lungekreftbehandling Ventetider lungekreftbehandling 2012/ /2012 Helse Midt-Norge RHF Ventetider lungekreftbehandling Ventetider lungekreftbehandling 2012/ /2012 Helse Møre og Romsdal Arbeidsavtale datert / /2012 Michael M. Tadjer Korrigert overføring av ferie til / /2012 Nina Wilhelmsen Side: 19 av 31

20 Søknad om overføring av ferie til / /2012 Wenche Brønn Ventetider lungekreftbehandling Ventetider lungekreftbehandling 2012/ /2012 Helse Møre og Romsdal Søknad om overføring av ferie til / /2012 Merete Grande Forespørsel om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 f Skadeforsikring NF Side: 20 av 31

21 Søknad om overføring av ferie til / /2012 Gerd Skjervold Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Gjensidige Forsikring ASA Anmodning om uttalelse om røntgenbilder Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Veidekke Entreprenør AS Søknad om overføring av ferie til 2013 ***** 2012/ /2012 nger Nesser Side: 21 av 31

22 Søknad om videre permisjon 2012/ /2012 Arild Selseth Takker ja til 90 % stilling som sykepleier, Kirurgen H3, Sykehuset Namsos 2012/ / Malin Eidesmo Arbeidsavtale datert / /2012 Malin Eidesmo Søker om å få opphevet kjøreforbud 2012 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger - ***** 2012/ /2012 ***** Side: 22 av 31

23 Takker ja til stilling Sykepleier 50% stilling natt, Medisin H5C, Sykehuset Namsos Stilling Sykepleier 50% stilling (x2) natt, Medisin H5C, Sykehuset Namsos 2012/ / Toril Helen Bruun Klage på manglende oppfølging og kontroll Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Takker ja til utvidet fast stilling ***** 2012/ /2012 Trine N. Thorhus Arbeidsavtale datert / /2012 Toril Hallberget Side: 23 av 31

24 Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Eirin Hustad Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Retur av kontrasignert avtale 2011/ Phillips ntervellivue overvåkningsutstyr Avtale Vingmed AS 2012/ /2012 Vingmed AS Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Vigdis W. Myrskog Side: 24 av 31

25 Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Gjensidige Forsikring ASA Oppsigelse av stilling ***** 2012/ / lla ren Haug Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Ristin Kant Arbeidsavtale datert / /2012 Randi Dørum Side: 25 av 31

26 Arbeidsavtale datert / /2012 Tone Lynmo Vedtak om sanksjon - manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Aa-registeret Søknad om delvis permisjon 2012/ /2012 Kjersti Gustad Søknad om delvis permisjon 2012/ /2012 Kjersti Gustad Side: 26 av 31

27 Takker ja til 15 % stilling ved Medisin H5C, Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Tonje Kvaal Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Anne Elisabeth Bragstad Verdal legesenter - underskrevet skjema Meldingsløftet - avtaler med fastlegene 2012/ /2012 Verdal legesenter Leksvik legekontor - underskrevet skjema Meldingsløftet - avtaler med fastlegene 2012/ /2012 Leksvik legekontor Side: 27 av 31

28 Malm legekontor - underskrevet skjema Meldingsløftet - avtaler med fastlegene 2012/ /2012 Malm legekontor Levanger legesenter - underskrevet skjema Meldingsløftet - avtaler med fastlegene 2012/ /2012 Levanger legesenter Stjørdal legesenter - underskrevet skjema Meldingsløftet - avtaler med fastlegene 2012/ /2012 Stjørdal legesenter Bakklander legekontor - underskrevet skjema Meldingsløftet - avtaler med fastlegene 2012/ /2012 Bakklandet legekontor Side: 28 av 31

29 Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Sissel K. Myhr Arbeidsavtale datert / /2012 Stine Rindal Ventetider lungekreftbehandling Ventetider lungekreftbehandling 2012/ /2012 Helse Møre og Romsdal Ventetider lungekreftbehandling Ventetider lungekreftbehandling 2012/ /2012 Helse Møre og Romsdal Side: 29 av 31

30 Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Elin Margrethe Thorsen Ventetider lungekreftbehandling Ventetider lungekreftbehandling 2012/ /2012 St. Olavs Hospital Ventetider lungekreftbehandling Ventetider lungekreftbehandling 2012/ /2012 St. Olavs Hospital Arbeidsavtale datert / /2012 Wenche Burheim Side: 30 av 31

31 Overføring av ferie til / / Torger Aaring Overføring av ferie til / / William Lysgård Overføring av ferie til 2013 ***** 2012/ / Liv S. Kjønstad Side: 31 av 31

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2011 Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219 Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 21.11.2011 Molde trafikkstasjon

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopier- ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** - 2011/713 2011/76-1 259/2011 05.07.2011 17.08.

Offentlig journal. Journalkopier- ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** - 2011/713 2011/76-1 259/2011 05.07.2011 17.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.08.2011 Journalkopier- ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** - 2011/713 2011/76-1 259/2011 Gjensidige

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Journalkopi - Journalkopi - Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 29.08.2011 Helsetilsynet - Klage - Helsetilsynet

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1927-4 10273/2012

Offentlig journal. Journalkopi - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1927-4 10273/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.10.2012 nnhold: Journalkopi - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1927-4 10273/2012 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer