ÅRSBERETNING FOR 1993.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 1993."

Transkript

1 Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En ruteinspektørs betraktninger Frmannen har rdet Byggesaken på Ramsjøen Trndhjems Turistfrening 1 år Stkklegging av myr Ny daglig leder [Atle Jacbsen] Gaver til freningen Str byggeaktivitet i TT Gustav Lien Kåre A. Thrsvik Erik Stabell Hans Brattas - Gustav Lien Rlf Høyem Kari H. Brx Erik Stabell Kari H. Brx Cari S. Bjurstedt / ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte^ Tilsyn, kmiteer, utvalg Administrasjn Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Smmertrafikken Overnattinger 3. VIRKSOMHETEN I FJELLET Nybygg g vedlikehld Varding g merking av ruter 4. INFORMASJON Publikasjner Medlemsmøter 5. FELLESTURER - KURS Turkmiteen Fjellsprtgruppa Ungdmsgmppa 6. REGNSKAP Regnskap Budsjett 7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING 8. BILAG TIL ÅRSBERETNING

2 IT VÅRE HEDREDE Æresmedlemmer: 197 Cari Schulz 192 Axel Smmerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1935 Fridthjv Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Rar Tønseth sen. Innehavere av vårt hederstegn: 1947 Thr Tharum 1947 Hilmar Nilsen 1954 Edvard Løchen 1957 Finn Kleven 1957 Erling Nilsen 1957 Gunnar Raabe 1962 Martine Unsgård 1962 Olga Reitan 1962 Hjørdis Mørkved 1962 Gunnar Birkeland 1967 Astrid Olsen 1967 Magna Kjelland 1967 Bjarne Eriksen 1969 Rlf Høyem 197 Magnhild Lereggen 197 Tr Jhansen 1974 Fritz Christensen 1976 Tralf Lyng Innbudte livsvarige medlemmer; 1957 Mdlf Men 1962 Ragnhild Næssm 1962 Asbjørn Clausen 1967 Svein Grøtte 1953 Arne Falkanger 1957 Reidar Jørgensen 1967 Magne Asbj. Haave 1967 Eivind Kierulf 1975 Astrid Olsen 1977 Rlf Høyem 1987 Frants-G. Mørch Reinrsa med gull eikekrans Franck Rindal 1979 Erik Hansen 198 Frants-G. Mørch 1984 Gustav Lien 1984 Tedr Brandfjell 1985 Ann M. Bergquist 1987 Jrun Svingen 1987 Ingvild Flåteplass 1987 Thr Risan 1987 Tralv Aune 1987 Ivar Maske 1987 Per A. Strickert 1987 Claus Helberg 1988 Kari H. Brx 199 Jhan Blme 1991 Kristine Furan 1993 Jmn Thmasgård 1979 Nils M. Vaagland 1982 Inga Stkke 1985 Jhan Blme 1. FORENINGEN: MEDLEMMER Livsvarige Hvedmedlemmer Husstandsmedlei^liier Junirmedlemmer Medlemmer ver 67 år TILLITSVALGTE Styret: Frmann Sven Klstad, nestfrmann Erik M. Braathen, Vigdis Heimly, Inger M. Lian, Rar Nålsund, Terje Skjønhals, Nils Slungård, Erik Stabell. Rådet: Fritz Christensen, Nils Flå, Trnd Gjettum, Erik Hansen, Sverre R. Kirksæther, Ivar Maske, Frants-G. Mørch, Astrid Olsen, Ivar Sllie, Jrun Svingen, Tre Tønseth, Nils M. Vaagland. Desisrer:Rar Rønning g Ivar Sllie. Revisr: Magne Flack. TILSYN - KOMITEER Tilsyn: Bårdsgarden Dindalshytta Gjevilvasshytta Græsli Jøldalshytta KjøH Nedalshytta Orkelsjøhytta Ramsjøhytta Schulzhytta Strerikvllen TrUheimshytta Væktarhaugen - UTVALG Trnd Ekker Liv Grimsm Terje Skjønhals Harald Græsli Tralf Aune Martin Nrdfjell Oddmund Olsen Hans Olav Sæther Ola L. Aune Gerg Trndseth Thr Risan Mrten Halgunset Kristine Furan

3 Arbeidsutvalg: Erik M. Braathen, Sven Klstad, Terje Skjønhals. Tydal Båtmte: Kristine Furan, Gustav Lien (varamann). Branninspeksjn: Sylene: Trllheimen: Bengt Ødegård Frank Indergård Falkangers fnd: Leder Sven Klstad, Randi Isaksen, Terje Skjønhals. Rute- g kartkmite: Leder Erik Stabell, Tre Kværnm, Terje Skjønhals Arne Vaslag. Byggekmité: Leder Erik-M. Braathen, Erik Stabell, Arne Vaslag, Anne Britt Wavld (utstyrskm. repr.) Sven Klstad innkalles til møtene i byggekm. Klingenbergs gave: Leder Nils M. Vaagland, Trnd Ekker, Ivar Sllie. Frbundet DNT: Landsstyret: Erik Martin Braathen Utstyrskmite: Leder Inger Lian, Anne Eilertsen, Ingvild Flåteplass, Anne Britt Wavld. Eiendmsfrvaltning: Trnd Ekker. Møte- g festkmite: Leder Kristin Svendsen, Anne Karin Braathen, Anne Eilertsen, Anne Britt Wavld. Ruteinspektør: Sylene: Tre Kværnm Trllheimen: Arne Vaslag Turkmité: Leder Ivar Maske, Vigdis Heimly, Anne Lutterlh, Lillian Svingen, Ola Magne Sæther, Sissel Waagbø. Fjellsprtgruppa: Leder Erlend Strli, Berry van den Bsch, Kjetil Jhannessen, Richard Sliwka, Kari Smeby, Per E. Wahl. Ungdmsgruppa: Leder Randi Isaksen, Sven Petter Båckstrøm, Wenche Erlien, Ingvild Heggstad, Eirik Jørgensen, Ragnvald Larsen, Jan H. Nilsen, Randi Streng. Valgkmite: Leder Karl H. Brx, Ingunn Asia, Inger Lian (styrets representant) Årbkkmite: PR-kmite: 136 Redaktør Per Christiansen, Erik Stabell. Leder Rar Nålsund, Knut Bålstad, Karl H. Brx, Vigdis Heimly, Inger M. Lian, Nils Slungård, Anne Britt Wavld. Naturvernkmiteen: Erik Stabell Publikasjnsfndet: Leder Astrid Olsen, Trbjørn Falkanger, Ivar Sllie Styringsgr. frrsi. Sylene: Atle Jacbsen, Sven Klstad (vara) ADMINISTRASJON- Freningens daglige drift har i 1993 vært ivaretatt av daglig leder Atle Jacbsen, Knut Bålstad, Anne M. Eilertsen g Lillian Svingen. MØTER: GENERALFORSAMLING: ORDINÆR GENERALFORS. I TRONDHJEMS TURISTFORENING 4. MAI Den 16. rdinære generalfrsamling ble avhldt i Kunstindustrimuseet den 4. mai 1993 kl Møtet ble åpnet av styrets frmann, Sven Klstad, sm ønsket de frem møtte hjertelig velkmmen. Han pplyste at generalfrsamlingen har vært annnsert i Arbeider-Avisa g i Adresseavisen den 15. april Sakspapirene har vært utiagt på freningens kntr fra samme dat. På frespørsel km det ingen innvendinger mt innkalling g saksliste, g generalfrsamlingen ble dermed erklært lvlig satt. Styrefrmann pplyste at de sm hadde mttatt gult adgangstegn var stemmeberettiget på generalfrsamlingen. Det var 21 stemmeberettigede til stede i salen. Sm møteleder fresl han Nils Slundgård, g sm referenter Atle Jacbsen g Knut Bålstad. Ingen andre frslag km, g disse ble valgt. Til å undertegne prtkllen fresl han Bjørn Schjetne g Bjarne Espås, g 137

4 sm tellekips Jømnd Svingen, Thr Risan g Vigdis Heimly. Ingen andre frslag km, g disse ble dermed valgt. Klstad verlt rdet til møteleder, sm leste pp følgende dagsrden fr generalfrsamlingen: 1. Årsberetning Årsregnskap Budsjett fr 1993, samt freløpig budsjett fr Valg. Det km ingen innvendinger mt dagsrden, g den ble derfr erklært gdkjent. Sakl: Møteleder startet med gjennmgang av årsberetningen punkt fr punkt, g styrefrmann ga endel utfyllende pplysninger. Møteleder pplyste til slutt at rådet har behandlet årsberetningen, regnskapet g budsjettfrslaget, g har anbefalt generalfrsamlingen å gdkjenne disse. Styrets årsberetning fr 1992 ble enstemmig gdkjent. Sak 2: Møteleder ga rdet til daglig leder Atle Jacbsen sm gjennmgikk årsregnskapet fr Møteleder leste deretter pp revisrs beretning g desisrenes innstilling. Årsregnskapet fr 1992 ble enstemmig gdkjent av generalfrsamlingen. Sak 3: Daglig leder refererte styrets budsjettetfrslag fr Dette ble enstemmig gdkjent av generalfrsamlingen, sm gså anbefalte det freløpige budsjett fr Det km ønske fra salen m at lønn heretter splittes pp i regnskapet med en pst fr administrasjnen g en fr hyttebetjening. Møteleder svarte at dette eventuelt kan gjøres i frm av en nte til regnskapet. Sak 4: Valgkmiteens frmann, Kari H. Brx, leste pp valgkmiteens innstilling: Sm medlemmer av styret: Erik-Martin Braathen gjenvalg Nils Slungård gjenvalg Vigdis Heimly gjenvalg Inger M. Lian gjenvalg 138 Valgperiden gjelder fr 2 år. "Sm medlemmer av rådet: Trnd Gjettum gjenvalg Frants-G. Mørch gjenvalg Ivar Sllie gjenvalg Jmn Svingen gjenvalg Valgperiden gjelder fr 3 år. Revisr: Magne Flack gjenvalg Desisrer: Ivar Sllie gjenvalg Rar Rønning gjenvalg Samtlige er frespurt g har bekreftet at de tar imt valg. Valgkmiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av generalfrsamlingen. Møteleder leste pp styrets frslag til ny valgkmite: Kari H. Brx gjenvalg Ingunn Asia gjenvalg 1 medlem av styret, sm styret selv utpeker. Styrets frslag ble enstemmig vedtatt. ^ Møteleder ga deretter rdet til styrets frmann. Klstad viste til bilagene til årsberetningen sm innehlder regnskap fr Falkangers Fnd, regnskap g årsberetning fr Hjørdis g Olaf Klingenbergs gave, samt årsmelding fr 1992 fr Prsjekt Sylene. Klstad ga en kn rientering m DNTs 125 års jubileum i 1993, g m aktivitetene i den frbindelse både på landsbasis g i regi av T.T. Han takket til slutt samtlige tillitsvalgte i freningen fr gd innsats gjennm Det ble fra generalfrsamlingens side rettet takk til styrets frmann, styret g administrasjn fr vel utført arbeid i 1992, fr gdt gjennmført generalfrsamling g fr utmerket ivaretakelse av freningens midler g frmål. Møte hevet ca. kl Bjørn Schjetne Bjarne Espås. 139

5 STYREMØTER: Det er hldt 9 styremøter g behandlet 7 saker i RÅDSMØTER: Det er hldt 2 fellesmøter mellm rådet g styret. Møtene ble hldt 3.3 g Det første møtet behandlet årsberetning g regnskap 1992 g budsjett 1993 g tillegg saker av rienterende karakter. På det andre møtet la styret g administrasjnen frem saker av rienterende karakter. MØTER I DNT'S NATURVERNKOMITE: Det er avhldt 4 møter i 1993, det ene med befaring på Dvrefjell. Erik Stabell fra TT har deltatt på møtene 18.1,26.4, g SEKRETÆRMØTE: Sekretærmøte ble hldt i Osl , g TT var representert med K. Bålstad g A. Jacbsen. LANDSMØTE: Landsmøte 1993 ble hldt på Gjendebu juni Fra TT deltk Knut Bålstad, Erik-Martin Braathen, Sven Klstad g Erik Stabell. 2. TRAFIKKEN I FJELLET: TT hadde i 1993 meget gdt besøk på de betjente hyttene. I påska var besøket på tilsammen vernattinger, mt i En økning på 33,8 %.Størst var økningen i Sylene. Smmersesngen har hatt vemattinger mt 9.82 i Her er økningen på 13,3 %. Schulzhytta var i smmer betjent g hadde 537 vernattinger, ne vi er meget frnøyd med. Med en økning på tilsammen 17,6 % må vi kunne si at dette har vært et gdt år fr TT. 3. VIRKSOMHETEN I FJELLET: Nybygg g vedlikehld: Året 1993 har i det vesentligste vært preget av at vi i frbindelse med Friluftslivets ar g DNT's 125 års-jubileum fikk 3 mill. krner til TrUheimshytta g 1 mill. krner til Gjevilvasshytta. TROLLHEIMEN: Gjevilvasshytta: UTHUS OG BEDRE INNGANGSFORHOLD Gjevilvasshytta er et fredet hytteanlegg. Den har strt besøk av dagsturister. 14 Hytta har manglet en gd inngang. Uthuset med vedbu g reserveder har ^^vært til nedfalls. Hytta manglet vernattingsmuligheter utenm betjent sesng g sikringslkaler i tilfelle brann. Det er nå bygd på et nytt vindfang fran mellmbygget mellm de t gamle bygningene. Hele trappearrangementet fran hytta er bygd m g utgjør nå en fin pphldspla^i Vindfanget vil bidra til bedre varmeøknmi i hytta, gjøre hallen mer attrtiktiv åpphlde seg i g kan hindre at så mye skitt blir dratt inn i pphldsrmmene. Det er gså bygd nytt verbygg/vindfang fr kjellernedgangen fr å lette adkmsten til ski stal l/dusj rm. Det er gjrt frbedringer i kjelleren i tillegg til dusj- g badstuavdelingen sm ble bygd ny i Rundt en str del av hvedhytta (østre del) er dreneringen frnyet. Det er gjrt en mengde støne g mindre utbedringstiltak inne i hytta. Kjøkkenet er mbygd g utbedret. Det er gjrt takfrbedrelser i vanskelige verganger mellm takflater g vegg- g takflater. Hele anlegget er nymalt utvendig. Det nye uthuset ligger på samme sted sm det gamle. Det består av 4 nye uteder, en større vedbu g en ubetjent sikringshytte med t senger g 8 liggeplasser på sengelem. Sikringshytta vil være uten mat, men med frenklet utstyr fr matiaging. Det er den lette tilgjengeligheten fra veg g den stre trafikken innver dalen, sm gjør at det bare blir etablert en frenklet vernattingmulighet her inne. Uthuset er ttalt på vel 7 m. Det er Ry Nilsen sm har krdinert byggearbeidene på hytta. Løsningene er gdkjent av Riksantikvaren. Sivilarkitekt MNAL Tre Tønseth har prsjektert mbygginger g utvidelser på hvedhytta. Byggekmiteen har ansvaret fr utfrmingen av uthuset. Skifer-Sæteren på Oppdal har levert skiferheller særiig rimelig fr at det skulle være mulig å få lagt heller på det stre trappearrangementet fran hytta. Arbeidet på Gjevilvasshytta har kstet kr Jøldalshytta Det er gjrt en rekke løpende vedlikehldsarbeider på hytta. Det er gjennm året planlagt mfattende utbedringsarbeider i kjelleren, med nye dusjer g nytt fyringsanlegg. Disse arbeidene blir igangsatt neste år g skal være ferdig til påske TrUheimshytta: BEDRE FOR BETJENINGEN OG UTVIDET SENGEKAPASITET TrUheimshytta har i mange år vært en flaskehals på hyttenettet i Trllheimen. Mange har ønsket å ligger her t netter fr å få gå på Snta eller ta en hviledag. Overbelegget har peridevis vært meget strt ver lengre g lengre perider. I tillegg har kjøkken g betjeningsfrhld vært dåriige. 141

6 Hytta er nå utvidet med et t etasjers tilbygg bakver fra hvedhytta. Dette har en grunnflate på ca. 7 m_. I I. etasje er det kjøkken g mållager. I 2. etasje rm fr betjening g dusjer fr gjester. Eksisterende hytte mbygges i I. etasje slik at spisestua utvides bakver med de t betjeningsrmmene sm lå her. I tillegg bygges det i 1. etasje utvidelse av spisestua bakver. Gamlekjøkkenet blir brukt til ny trapp til 2. etasje, ny resepsjn g utvidelse av pphldsrm. Det blir bygd ny trapp fra kjøkkenet g ned til eksisterende g en mindre ny kjeller. På grunn av brannvemkrav skal trapprm/inngang være avskilt fra pphldsrm. Hytta får nå verdekket inngang. Stallen ("Hppegubbens Hall") er det eldste bygget på anlegget. Dette bygget er nå flyttet g restaurert. Stallen ligger nå på vllen sør fr hytta. Etter at vi fikk nye uteder er gamledene g lageret i uthuset gjrt m til t rm fr hundeflk, med 4 g 6 senger. Også disse blir tilgjengelige ved selvbetjent drift. Den "gamle" betjeningsavdelinga i uthuset blir nå fr gjester gså i betjent sesng, g skal da være vanlige sverm g pphldsrm. (Det skal frtsatt ikke være adgang til selvbetjent pphld når hytta er i betjent drift.) Vedbua er utvidet både fr å få mer plass til ved, g fr å få lager fr det avfall sm skal fraktes ned. Det er bygget nytt prpanlager sm eget bygg. Avløpssystemet er frbedret med slamkum g infiltrasjn. I frhld til det prsjektet sm freningen pprinnelig fikk skissert fr utførelse, er det t viktige deler sm det ikke er blitt plass til innafr de øknmiske rammene vi fikk: - et eget svermshus er planlagt mellm hytta g bekken (der vedbua nå ligger). - g en enetasjers utvidelse av pphldsavdelingen er planlagt bak hytta. Disse t gjenstående ppgavene måtte utstå til senere. Det er klargjrt gmnn fr svehuset. Vedbua skal da flyttes. Det er Mrten Halgunset sm har vært byggeleder fr arbeidene. Landsem g Løfald entreprenører A/S har hatt arbeidene på hytta. Det er bl.a. leid inn flk fra tidligere Meldal Hus. Arkitekter har vært Fasting, Ns g Selmer A/S arkitekter MNAL. Entreprenør g byggeleder har gså medvirket ved hjelp av løsning. H vedtransprten er utført av Rindal Maskin på vinterføre. Pr var byggekstnadene kmmet pp i ki Dindalshytta: Det er ikke gjrt spesielle vedlikehldsppgaver på hytta i Orkelsjéhytta: 142 Det er ikke gjrt spesielle vedlikehldsppgaver på hytta i Nøstebu: «Hytta sm vedlikehldes av Eriing Halle g Erik Kårvatn er i gd stand. SYLENE: Strerikvllen: M Det er gjrt,en rekke mindre vedlikehldsarbeider på hytta i Det er gså fretatt brannbefaring på hytta, sm vil medføre nen mindre mbyggingsarbeider på hytta i Det er gså startet med planlegging av utbygging av vei til hytta g av ny selvbetjeningshytte. Nedalshytta: Det er gså på denne hytta utført en rekke mindre vedlikehldsarbeider. Brannbefaring fører gså til at vi må utføre endel mindre utbyggingsppgaver på hytta, spesielt dersm vi ønsker å benytte kjellleren til vernatting. Ramsjéhytta: Det er ikke utført bygge eller vedlikehldsarbeider på hytta i Schulzhytta: Det er kun utført mindre vedlikehldsarbeider på hytta i Græslihytta: Det er ikke utført større bygge eller vedlikehldsarbeider på hytta i K/ølihylta: Det er ikke utført nen byggeppgaver på hytta i 1993, men det er planlagt endel utbedringsarbeider i KVARTERAVTALER: Bårdsgarden: Kvarteret eies åv familien Vasli, g alt nødvendig vedlikehld blir utført av dem. Kvarteret er i gd stand. Kårvatn: Kvarteret eies av familien Kårvatn g alt nødvendig vedlikehld blir utført av dem. Kvarteret er i gd stand. Væktarhaugen: Kvarteret eies av Brynhild g Martin Nrdfjell, g alt nødvendig vedlikehld utføres av dem. Kvarteret er i gd stand. 143

7 VARDING OG MERKING AV RUTER SYLAN Vlntermerking: Det ble utført frtetting av stakene på "firkanten" dvs. Nedalshytta - Sylstasjnen, Strerikvllen - Blåhammarens Fjellstasjn, Strerikvllen - Nedalshytta. Det ble i samme mrådet ferdigspikiet 2 tverrbrd pr. stake. På Fiskåhøgda ble det satt pp nytt vindskydd/sikringsbu, kalt "Fiskåhøgda". Det ble fra dette vindskyddet til Steinfjellet frtetting av staker med tverrbrd samt at ruta, 2 km. nrd g 1 km. sør fr vindskyddet, ble lagt m pga. stre snømengder vinterstid. Det ble supplert med kvist på rutene Schulzhytta - Bjørneggen, Bjørneggen - Strerikvllen, Strerikvllen via Ramsjøen til Sculzhytta g ruta Græslihytta - Nrdpå. På rutene Græslihytta - Schulzhytta g Sculzhytta - Ramsjøhytta ble stakinga rettet pp g mteiie ryddet. Det ble satt pp staker fra Selbu til Schulzhytta. Og fra bmmen i Ås i Tydal, øst fr veien g nrdver til eksisterende løypenett til Strerikvllen. Smmermerking: Ruta fra Skarpdalen til Strerikvllen ble nymalt. TROLLHEIMEN Vlntermerking: Sm vanlig ble "Trekanten" kvistmerket før påske, dvs. følgende mter: Gjevilvasshytta - Jøldalshytta, strt sett langs smmerløypa. Jøldalshytta - TrUheimshytta, m Åkerdalen - Rinnvatna - Flldalen. TrUheimshytta - Gjevilvasshytta, m Slettådalen - ver Svarthamran. Den permanente vinterstakinga ver Svarthamran er rettet pp. Smmermerking: Rydding, varding g merking er utført på følgende ruter: Nerskgen (Fjellheim) - Jøldalshytta, Gråsjøen - TrUheimshytta, Gråhaugen - TrUheimshytta (ver Bssvasshøgda), TrUheimshytta -Kårvatn, Kårvatn - Bårdsgarden g Bårdsgarden - Gjevilvasshytta (ver Okla). Bru ver Minilla ble ferdigstilt i MEDHJELPERE I SYLAN OG TROLLHEIMEN Vi takker fr gd hjelp g velvilje fra grunneiere, bønder. Røde Krs Hjelpekrps, Nrsk Flkehjelp, myndigheter g sist men ikke minst merkegjengen INFORMASJON: Årbka: Mange mennesker er glade i fjellet g naturen g driver friluftsliv på ulike måter. Dette var temaet fr årbka 1992, der bidragsyterne skildret sitt frhld til fjellet gjennsfii artikler, dikt, ftgrafier g malerier. Årbka ble sendt ut til medlemmene høsten Tema fr årbka fr 1993 vil bli "Vår egen virksmhet", der vi gjennm versikter, artikler g illustrasjner g bilder skal gi et innblikk i "det indre liv" i TT. Fiellprørammet: Sannlige av TT's fellesturer var beskrevet i Fjellprgrammet sm ble distribuert til medlemmene i Trndhjems Turistfrening g Nrd-Trøndelag Turistfrening. Turkmiteen har utarbeidet stffet m turene til Fjellprgrammet g skaffet annnsene, administrasjnen sørget fr trykkingen. Prgrammet ble distribuert til de andre lkale turistfreningene sm har administrasjn samt at det ble lagt ut til infrmasjn på en del sentrale steder i Trndheimsmrådet g på TTs hytter. M&te- g Festkmiteen: Kmiteen ble i '92 utvidet fra Møtekmite til Møte- g Festkmite g består av Anne Britt Wavld, Anne Karin Braathen, Anne Eilertsen g Kristin Svendsen, sistnevnte sm leder. 2. februar '93 ble det avhldt fest fr vertinner, tillitsvalgte, kmitémedlemmer g tilsyn på Skistua med 3 deltakere. Julie Maske var fredragshlder på førpåskemøtet 23. mars. Hun viste lysbilder g frtalte m vellykket g mislykket mr ver Grønland, fredragets tittel; Tur-retur Grønland. Det åriige høstmøtet ble hldt 4. ktber. Kristen Aspaas hldt lysbildefredraget "En vandring uten mkstninger g møye". Førpåskemøtet g høstmøtet ble hldt i Kunstindustrimuseet. Fruten lysbildefredrag er det gså musikalsk underhldning. Ved førpåskemøtet underhldt 1 unge musikanter fra Trndheim kmmunale musikkskle, g ved høstmøtet underhldt Trndhjems Tradergmppe. Møtene avsluttes med kaffe g kaker. Kmiteen var allerede i '93 engasjert i frarbeidet til "nyåpningsfestene" på Gjevilvasshytta g TrUheimshytta juni '94. PR-kmiteen: Det ble trykt t nye brsjyrer i Den ene er "På gamle stier i 145

8 Trndheim Bymark" g ble utgitt til TTs fellestur i Bymarka 13. juni i anledning DNT's 125 års-jubileum. Den andre er hyttebrsjyien fr Gjevilvasshytta sm ble ferdig til smmersesngen. I tillegg ble hyttebrsjyren fr TrUheimshytta revidert g trykt i nytt pplag. Nå har alle de betjente hyttene i Trllheimen fått sin brsjyre. DNT gjennmførte et strt g allsidig markedsføringsarbeid. Dette er sannsynligvis mye av årsaken til den stre medlemsøkningen i TT i Den stre jubileumsmiddagen på de betjente hyttene 24. juli ble en suksess g samlet mye flk i fjellet (gratis middag g redusert pris på vernatting). Det ble samme kveld rganisert dans på de samme hyttene. Gjennm hele smmeren har det vært spilt pp til dans på hyttene, bl.a. i tilknyning til besøk av fellesturer. Vi vil prøve å gjenta tiltaket pga. den trivselskapende virkningen. Jøldalshyttas 75 års-jubileum ble markert med fest på hytta fr de sm har tilknytning til den. Jubileet fikk mtale i pressen. Medlem nr. 1., Betsy Berg, i TT ble hedret på Nedalshytta med verrekkelse av diplm, jubileumssekk, gratis pphld g medlemsskap fr Begivenheten ble avsluttet med lunch. Pressen var til stede. Det ble kjøpt 6 gitarer sm blir satt ut på de betjente hyttene. 5. FELLESTURER - KURS: Turkmiteen: Det har i 1993 vært gjennmført 13 turer. Sesngen ble innledet med en sammenkmst fr fjrårets turdeltakere på BUL-hytta. Turprgrammet fr 1993 ble presentert, g det ble vist bilder fra tidligere turer. En del av aktiviteten vår ble knyttet til Friluftslivets år g DNTs 125 års jubileum. I egen regi arrangerte vi en søndagstur langs gamle turistfreningsstier i Bymarka med Kristen Aspaas sm kjentmann. Det var en svært interessant tur sm samlet ca. 8 persner. I samarbeid med PR kmiteen ble det utarbeidet et lite hefte m TTs arbeid i Bymarka. Vi deltk gså med stand på t arrangementer i Bymarka i regi av Trndheim Kmmune g Trndhjems Skiklub ifm. Friluftslivets år. Sm et ledd i arbeidet med tematurer, airangerte vi en tur med Arne Espelund til mrådet mellm Meråker g Selbu. Det ble lagt spesiell vekt på gammel gmvedrift g arbeidet med kvernsteinsbruddene i mrådet. Nytt av året var gså smmerturen til Sveits. Dette var en vellykket tur sm vi gså kmmer til å sette pp i turprgrammet fr 1994.Det har gså vært gd interesse fr de "klassiske" turene: Trekanten i Trllheimen, tppturene, familiehelg på Strerikvllen g btanisk vandring i Trllheimen. Det er gledelig at interessen fr vinterturene er økende. Spesielt gjelder dette førpåsketurene sm var fulltegnet lang tid i frveien. 146 Samtiige turer ble mtalt i Fjellprgrammet sm ble distribuert til medlemene i Trndhjems Turistfrening g Nrd-Trøndelag Turistfrening, gså annnsert i "Fjell g Vidde" samt lkalavisene. Kurs: Vinterkurs'^* g Minibrekurs har blitt amangert i samarbeid med Fjellsprtgruppa. Interessen har vært såpass str at det ble prblemer å få plass fr Fjellsprtgruppas egne medlemmer. I 1994 vil derfr Fjellsprtgruppas medlemmer ha frtrinnsrett på disse kursene. Det vil frtsatt være mulig fr andre å delta hvis det er ledig plass. Fjellrienteringskurset ble avlyst. Turledere: Vi har en kjernegruppe av turiedere sm gjør en svært gd innsats fr TT. Selv m det på krt varsel har vært enkelte frafall, har vi klart å skaffe turiedere til turene. Vi har gså kmmet i kntakt med nen nye ptensielle turledere. FJiellsprtgruppn: Fjellsprtgmppa har hatt et år på det jevne. Medlemstallet er stabilt på rundt 2, men det er færre aktive enn tidligere. Vi er tydeligvis inne i et generasjnsskifte av turdeltagere. I 1993 var det en liten "hard" kjerne sm var på mange turer g ellers en del sm var innm på en enkelt tur. Mange gamle trfaste travere synes å falle fra. Det har vært avhldt til sammen 17 turarrangementer, 2 mindre enn i Dette skyldes et par avlysninger med frskjellige årsaker. Enkelte turer har hatt gd ppslutning, mens det på andre turer bare har vært 2 deltagere. Gjennmsnittiig har det vært 7-8 deltagere på de rene turene g en del flere på de mer ssiau pregede airangementene. Årets smmerleir ble avhldt i Lften. Mange fltte fjell ble ppsøkt g besteget. Vi hadde t teuleire, en ved Austpllen nrd fr Svlvær g en i Sørvågen. Erfaringen med været i Nrd Nrge var langt bedre enn fjrårets erfaring fra Vestiandet. De tretten sm deltk er nk frtsatt frelsket i Lften g kmmer snart tilbake ble det arrangert t kurs. Det første var et vinterkurs i mars med terikveld på Studenterhytta g en helgetur i Trllheimen. Det var vernatting på Baardsgaarden natt til lørdag, graving av snøhule på lørdag g vernatting i snøhule natt til søndag. Det ble avhldt praktiske øvelser på søndag (rientering, veivalg, snøprfiler etc). Det andre kurset var et "Minibrekurs" i juni. Kurset bestd av tre deler: terikveld på Studenterhytta, praktiske øvelser på Tikneppen i Bymarka g helgettir i Jmnheimen med vernatting i telt ved Spitersmlen. Det var i utgangspunktetflerepåmeldte på begge kursene enn vi hadde kapasitet til å ta med. 147

9 "Trimmen" har sm i fjr fregått på Studenterhytta i Bymarka. Antall deltagere er strt sett sm før - en gd del når det er gde frhld (særlig når skiføret er gdt), mens det er få på regntunge, mørke høstkvelder. Det er en del sm kmmer pp fr å spise g å treffe andre TTFere. Det har vært avhldt 6 møter med tema i tilknytning til "trimmen" på Studenterhytta. Temaene har variert fra aktuell førstehjelp til lysbilder fra ekstiske mi-åder sm Mt. Mc. Kinley, Syd-Gergia g Btswana. Sm vanlig km medlemsbladet "i Hytt & Vær" ut med 5 nummer. Gjennmsnittiig pplag har vært på ca. 25. Bladet er sendt til alle medlemmer, samarbeidende rganisasjner, annnsører g TT-kmiteer. Det har gså vært utiagt på TT-hyttene g TT-kntret. Hvedfunksjnen fr bladet er sm før å annnsere turer, møter g trim, samt å bringe referat. I tillegg har det kmmet nen artikler g innlegg fra leserene. Fjellsprtgruppa er medlem i Nrsk Fjellsprtfrum g har et samarbeid andre fjellsprtgrupper i DNT g Tindegmppa i NTHl. Øknmien går i balanse. De aller fleste arrangementer g aktiviteter skjer til selvkst. Vi ønsker gså fr framtida å være et ufrmelt turfellesskap fr vante fjellflk sm vil ferdes litt utenfr de mest betråkkede rutene. Ungdmsgruppa: I løpet av året har ungdmsgmppa arrangert flere turer. De fleste vellykkede ble hldt i vintersesngen. Bare t av de turene vi arrangerte i smmer/høst ble gjennmført. Vi har i ettertid evaluert turene. Felles fr de ppulære turene var aktiviteter g mål. "Kseturer" ble det liten respns på. Dette er ntert. Rekruteringen har vært gd. Det er interesse fr ss. Vi har pparbeidet en kjerne, men ønsker å utvide denne. Før jul hadde vi ca. 12 registrerte sm aktive. Dette er medlemmer sm VIL dra på tur. Styrets ppgave er å legge frhldene til rette. Vi kan gjøre en bedre jbb. Vi har fått igang et medlemsblad. Dette har vi kalt HutteTTU. Meningen med bladet er å gi medlemmene infrmasjn m de turene vi arrangerer, g ellers øke interessen fr et aktivt turiiv. Det første nummeret innehldt smmer g høstprgrammet. Det siste nummeret ble utgitt i mellmjula g innehlder turprgrammet fr vinteren Vi er stlt av bladet vårt. Det viktigste øknmiske fundamentet fr ungdmsgmppa har i 1993 vært Falkangers fnd. I tillegg har vi mttatt ne støtte fra kmmunen. Den største utgiftpsten vår har vært infrmasjn. Det å ha tilbud betinger at infrmasjn m disse frmidles. Ne har gså gått til kursing av styret g medhjelpere. Det har deltatt 7 persner på rganisasjnskurs, 2 persner har fått vinterturleder pplæring g 3 persner har fått smmerturleder pplæring 6. REGNSKAP: BALANSE PR EIENDELER Omløpsmidler Likvider Frsk. bet. kstn. Fylkesskattesjefen Varelager Sum mløpsmidler Anleggsmidler Inventar adm. Tydal Båtrute A/S Inventar hyttene Bygninger Sum anleggsmidler Sum eiendeler Medlemsskap i Ungdmsgruppa er gratis

10 GJELD OG EGENKAPITAL Krtsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetr./arb.g.avg. Fylkesskattesjefen Skyldig feriepenger Annen krts, gjeld Sum krts.gjeld Langsiktie gjeld Lån i DNT Lån i fnd Sum langsiktig gjeld Sum anleggsmidler Egenkapital Fnd livs.medlemskap Eiendmsfnd Kapitalknt Sum egenkapital Sum gjeld g egenkap Trndheim, 31. des. 1993/9. mars 1994 Sven Klstad Erik-Martin Braathen Erik Stabell Nils Slungård styrefrmann Vigdis Heimly Rar Nålsund Terje Skjønhals Inger M. Lian Atie Jacbsen (daglig leder) RESULTATREGNSKAP 1993 DRIFTSINNTEKTER OG Regnskap DRIFTSKOSTNAT>ER 1992 M DRIFTSINNTEKTER: Lcsj i inntekter Bevertning g kisksalg Medlemskntingent Inntekter fellesturer Andre driftsinnt. fntel RB) Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER: Varekjøp Utg. årbka (nte2 RB) Lønn m.m. (nte3 RB) Inventar g utstyr (nte4 RB) Brannvern Vedlikehld (iite5 RB) Frsikringer Brensel, strøm, vask (nte6 RB)I7.8 Reiseutgifter Transprt Utgifter fellesturer Yard ing/sikkerhet (nte7 RB) Kntingent til DNT Markedsføring PR-kmiteen Kntrhld (nte8 R) Telefn/Prt (nte9 R) Ordinære avskr. (ntelo R) Andre driftsutg.fntell RI Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNT/-KOSTN.: Renteinntekter Renteutgifter 46 Nett finanspster Budsjett Regnskap Freløp. Budsjett Budsjett

11 DRIFTSINNTEKTER OG Regnskap DRIFTSKOSTNADER 1992 RKSTR.ORD. INNT/-KOSTN.: Gaver g bidrag 157. Tippemidler 384. Andre ekstrard. pster Nt. ekstrard. pster Re,s. f. årsppgj.disp ÅRSOPPG.IØR DISPOSISJ.: Til Eiendmsfnd Til kapitalknt BudsjeU Regnskap Freløp. Budsjett Budsjett (R bak nte betyr at nten er knyttet til regnskap 1993, RB bak nte betyr at nten gså gjelder budsjett 1994) BALANSE PR I balansen er det satt av til Eiendmsfnd. Eiendmsfndet kan dispneres av styret til større vedlikehld av bygninger, eller erverv av eiendm eller bygg. RESULTATREGNSKAPET 1993 GAVER OG BIDRAG 1993 Klingenbergs fnd Testamentarisk gave Anleggstøtte STUI Sum Hjørdis g Olaf Klingenbergs gave har heller ikke i 1993 avkrevet freningen renter fr lån på tilsammen kr Vi benytter anledningen til å takke fr gaver g bidrag vi har fått i k NOTER TIL RESULTATREGNSKAPET 1993 NOTE 1; ANDRE DRIFTSINNTEKTER Inntekter årbka Utleie jaktterreng Div. innt. Cdusjt tif. etc.) Sum NOTE 2; UTGIFTER ÅRBOKA Årbka 199 Årbka 1992 Sum NOTE 3; LØNN M.M. Lønn adm. Ferievikar Renhldspers. adm. Hyttebetjening Hnrar revisr Sum lønn m.m NOTE 4; INVENTAR OG UTSTYR Inventar/utstyr administrasjnen Inventar/utstyr tilsyn Inventar/utstyr utstyrskmiteen Sum Overskridelser i frhld til budsjett skyldes innkjøp av ny kpimaskin. NOTE 5; VEDLIKEHOLD Underfrbruk p.g.a. at innsatsen har hvedsaklig vært innrettet mt TrUheimshytta g Gjevilvasshytta. NOTE 6; BRENSEL, STRØM, VASK Overskridelsen skyldes bl.a. innkjøp av dieseltank på Strerikvllen (ca 25.), stre strømutgifter på Nedalshytta (hvedhytte g selvhushld ca. 23.), vedlikehld av aggregater (ca. 1.) g rundvask kntret (5.) 153

12 NOTE 7; VARDING/SIKKERHET Det er ingen spesielle bemerkninger i resultatregnskapet når det gjelder varding/sikkerhet. NOTE 2; UTGIFTER ÅRBOKA Trykking av årbka 1993 Trykking av håndbka Sum NOTE 8; KONTORHOLD Psten innehlder bl.a. følgende elementer: Kntret: husleie, strøm, vaktm., serviceavt./vedlikeh. EDB g kntrrekvisita kntret g hyttene. NOTE 9; TELEFON/PORTO Overskridelse prt p.g.a. utsending av t arsutgaver av årbka (199 g 1992) NOTE 1; ORDINÆR AVSKRIVING Bygninger Inventar/utstyr hyttene Inventar/utstvr adm. Sum NOTE 11; ANDRE DRIFTSUTGIFTER Består av: møteutgifter, representasjn/gaver, tilskudd Sylangruppen, 125- års gave til DNT, julegaver, gebyrer, gratisdøgn m.v. NOTE 3; LØNNSKOSTNADER Lønn adm. Ferievikar Renhldspersnale Hnrar revisr Betjening hyttene Ssiale kstn. (ttalt) Sum NOTE 4; INVENTAR/UTSTYR Inv/uts hyttene (utstyrskmiteen) 1 Ufrutsett hyttene Adm. EDB-utstyr Telefnsvarer Inventar m.v. Strålebesk. EDB Ufrutsett Sum NOTE 5; VEDLIKEHOLD Det er her lagt inn ca. kr. 15. til ny traktrvei til Strerikvllen. BUDSJETT 1994 I budsjettet fr 1994 er det fmtsatt frtsatt lav prisstigning g lavt rentenivå, g ingen kntingentøkning ut ver prisstigningen. I budsjetteringen av medlemskntingenten er det fmtsatt ca. 3% vekst i medlemsmassen. Den relativt stre økningen i en del inntekts- g utgiftspster skyldes at freningen fra 1994 igjen driver Gjevilvasshytta fr egen regning. NOTER TIL BUDSJETTET 1994 NOTE 6; BRENSEL, STRØM, VASK I regnskapet fr 1993 ligger det ekstrardinære kstnader til brensel, strøm, vask. Det er derfr ikke budsjettert med mer enn kr. 2. i NOTE 7; VARDING/SIKKERHET Den stre økningen fra 1993 til 1994 skyldes at det legges pp til en økt aktivitet når det gjelder varding/sikkerhet, samt at det er budsjettert med bygging av en ny bm i Trllheimen. NOTE 1; ANDRE DRIFTSINNTEKTER Det er her budsjettert med bl.a. annnseinntekter årbka med kr. 4. g salg av fjellhåndbka med kr I 155

13 BYGGEREGNSKAP FOR TROLLHEIMSHYTTA PR Byggekstnader Tallet er inklusiv den del av merverdiavgiften sm freningen ikke får fradrag fr. Finansiering: Miljøverndepartementet Tippemidler SKAP-midler Tilskudd fra Surnadal kmmune Sum finansiering pr FINANSIERINGSANALYSE TILFØRSEl^: Resultat f. årsppgj. disp. Livsvarig ifledl.fnd Ordinær avskriving Ekstrardinær avskriving Lånepptak Egenfinansiering Rest tilsagn tippemidler er kr. 5. g SKAP-midler ca. kr Prsjektet er frutsatt å være ferdigstillt innen påska BYGGEREGNSKAP GJEVILVASSHYTTA PR Byggekstnader hvedhytta ,- Byggekstnader sikringshytta ,- Arbeidskraftkstn. under prsjektet SKAP Sum byggekstnader pr Tallene er inklusiv den del av merverdiavgiften sm freningen ikke får fradrag fr. Finansiering: Riksantikvaren 3.,- Miljø verndepartementet 179.,- Tippemidler 333.,- SKAP-midler ,- Egenfinansiering Sum finansiering pr (kr. 78. av tippemidlene blir utbetalt i 1994) SKAP-midler i venstående regnskap er administrert av Oppdal kmmune, g utbetalt fra kmmunen til arbeidsflkene. Pengene har derfr ikke vært innm vårt rdinære regnskap g kmmer således bare frem i venstående regnskapsppstilling. Sum tilførsel ANVENDELSE: Selvbetj. Jøldalshytta Strøm/vann Strerikvllen Nybygg Gjevilvasshytta Nybygg TrUheimshytta Nybygg Fiskåhøgda Nedbetalt langsiktig gjeld Sum anvendelse Diff. tilførsel/anvendelse = (-")nedgang f-i-)økning arb.kap. Spesifikasjn av endring i arbeidskapitalen: (-)økning (-i-)nedgang krts.gjeld (-)nedgang f-i-)økning ml.midl

14 Innstilling fra desisrene vedr. regnskapet fr Vi har gjennmgått g vurdert styrets beretning g regnskap med nter fr Vi innstiller verfr generalfrsamlingen at styrets frslag til årsregnskap vedtas sm freningens regnskap fr Ivar Sllie (sign.) desisr Trndheim, den 21. april Rar Rønning (sign.) desisr Revisjnsberetning 1993 Jeg har revidert freningens årsppgjør fr Årsppgjøret sm består av årsberetning, resultatregnskap, balanse, nter, statistikk g finansieringsanalyse, er avgitt av freningens styre g daglig leder. Min ppgave er å granske freningens årsppgjør, regnskaper g behandlingen av freningens anliggender frøvrig. Jeg har utført revisjnen i henhld til gjeldende lver, frskrifter g gd revisjnsskikk. Jeg har gjennmført de revisjnsbehandlinger sm jeg har ment var nødvendige fr a bekrefte at årsppgjøret ikke innehlder vesentiige feil eller mangler. Resultatregnskapet viser et verskudd på kr ,. Jeg finner at verskuddet er anvendt i samsvar med freningens vedtekter, g tilrår at Generalfrsamlingen fastsetter Trndhjems Turistfrenings årsppgjør sm freningens regnskap fr Magne Flack (sign) r CL. C< O Q 2 W H > "< < 1^ 1^ Pi ^l Di > < i4 OD H fe O ' OO O O ON O O O -- in p O p lo H rn rn d in m OO CN nn "^ M.-^ (N (N d Q m r - m ^ -^ :in -H ON ln O ^ O I" i a\ ri t-^ ^ (N 1 r^ ft) p in <N 'O O O m OO H?:; r^ Oi 9 ^ is ^ b kh s> m i ^ 2 d "d^ O O OO ON O O V4D fn «n O MD m p -^.s d cd K m ^ «n ON in en - H O O O O O O O O O O t^ CN «n -H IT) ^ lo in -H' ON M^ OO Ol OO in O) [^ d m CN rj ' O) \ OO OO -. p i en I I -I i len fn \ OO t^ cc Cd Ti "^ra -^ fl fl ^1 -., J3 5 3 ;3 ^ -^ fl ^i4zzo w Cfl &5 ^ =, 4> a T; ctj N Si 1:5 > S O P QiCfit^^^

15 HYTTEA^ERTINNE OG OVERNATTINGER 1992/1993 TROLLHEIMEN HYTTER SEN-VERTINNER GER 1992 PÅSKA 1993 SOMMER SUM 1992 DIFF /93 BETJENTE HYTTER: GJEVILVASSHYTTA JØLDALSHYTTA TROLLHEIMSHYTTA SUM BETJENTE B. Saunes A.B.Wavld J.Thmas gård I.Halvrsen S.Nerbu ~ 1.686~ ""6.274" " " f-27 -^498 -H59 -^684 SELVBETJENTE HYTTER JØLDALSHYTTA TROLLHEIMSHYTTA BÅRDSGARDEN DINDALSHYTTA KÅRVATN ORKELSJØHYTTA SUM SELVBETJENTE " SUM TROLLHEIMEN F f -i- -f t-43 HYTTE/VERTINNE OG OVERNATTINGER 1992/1993 SYLENE HYTTER SEN- _ ^J R BETJENTE HYTTER: NEDALSHYTTA 52 STORERIKVOLLEN 64 SGHTJT 7HYTTA "Ifl VERTINNER E.Aas S.Guldbransen PÅSKA SOMMER SUM- IFF / K ^6

16 7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING: LOVER FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING. Frmål: 1. Trndhjems Turistfrenings alminnelige frmål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme ftvandring g fjellskiløping ved høvelige tiltak g utbre kjennskap til land g flk. Ved pplysningsarbeide skal freningen søke å gjøre turene interessante g givende. Freningen fremmer sine frmål: a) ved bygging g drift av turisthytter g ved andre tiuak til bedring i lsjifrhld i fjelltraktene. b) ved varding g merking av ruter g ved andre tiltak sm kan lette g trygge framkmsten. c) ved årbøker, rutebeskrivelser g andre skrifter av interesse fr turlivet. d) ved fellesturer g møter fr medlemmene. e) ved andre tiltak sm styret finner nyttig. Medlemmer: 2. Freningen har følgende grupper medlemmer: a) Årsbetalende medlemmer b) Livsvarige medlemmer c) Innbudte medlemmer d) Æresmedlemmer Styret kan stryke årsbetalende medlemmer sm ikke har betalt sin kntingent innen 31. desember. Medlemmer under 25 år g ver 67 år, samt ektefeller/sambere har anledning til å betale redusert kntingent. Styret kan ekskludere medlemmer sm viser uverdig pptreden eller på annen måte skader freningen. Den ekskluderte kan innanke saken fr generalfrsamlingen. Æresbevisninger: 3.Menn g kvinner sm har ytet freningen særlige tjenester kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele freningens heders tegn, eller innby sm livsvarige medlemmer uten kntingent. Herm gir styret melding på generalfrsamlingen. Freningens ledelse: 4. Freningen ledes av et styre med sete i Trndheim. Styret består av frmann, nestfrmann g 6 medlemmer, g er beslutningsdyktig når frmannen, eller i hans fravær, nestfrmannen g 4 styremedlemmer er til stede. 162 Frmannens evt. nestfrmannens stemme er avgjørende ved stemmehkhet Styret frvalter g dispnerer freningens midler i samsvar med paragraf l" g avgjør ellers alle saker sm ikke er lagt til generalfrsamlingen Styret ppnevner de kmiteer sm de finner nødvendig. Det ansetter persnale g fastsetter Jpnninger. Freningen frpliktes enten ved frmannen, eller ved nestfrmannen g ett styremedlems underskrift. Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer sm velges fr 3 år ad gangen. Hvert år uttrer 4 medlemmer, de første 2 ganger ved lddtrekning. Rådet sammenkalles av styret g ledes av freningens frmann. Det skal innkalles minst en gane året. ^ ^ Rådet skal: a) føre tilsyn med at freningens fmål fremmes i samsvar med lvene g generalfrsamlingens beslutninger. b) behandle styrets årsberetning g årsppgjør g avgi uttalelse til generalfrsamlingen m dette. c) avgi uttalelser i saker hvr styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig. Ordinær generalfrsamling: 5. Ordinær generalfrsamling hldes hvert år i tiden 1. april mai Tidspunktet fr generalfrsamlingen g saklisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trndheims-aviser. Dkumentene skal i denne tiden være lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer sm har fylt 18 år g sm var innmeldt innen 1. februar. Generalfrsamlingen behandler: 1. Årsberetning fr fregående år 2. Revidert g desisert regnskap fr fregående kalenderår. 3. Budsjett fr året 4. Valg på: a) frmann fr 2 år b) styremedlemmer fr 2 år Hvert år trer henhldsvis 4 g 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved lddtrekning. Hvis et styremedlem blir valgt til frmann, velges et nytt medlem til styret fr resten av funksjnstiden. Nestfrmann i styret velges hvert år av g blandt styrets medlemmer Valgbar til verv under punktene a g b er medlem etter frslag fra valgkmiteen eller etter skriftlig frslag til styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at generalfrsamling er kunngjrt. c) 4 medlemmer av rådet d) lønnet revisr 163

17 e) 2 kritiske revisrer f) 2 medlemmer av valgkmiteen. Det tredje medlem ppnevnes av styret. Valgkmiteen skal innen 15 mars sende skiiftlig frslag til styret fr samtiige valg unntatt valgkmite. Valg i følge punkt a g b skal fregå skriftlig, men skriftlig avstemming kan sløyfes fr punkt c til e hvis halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. enmgens midler frøvrig ver til Selskapet fr Trndhjems bys v avgir midlene til eventuell ny frening, hvis frmål er i samsvar m^/t gamle frening. Annen dispnering av midlene kan ikke skje før tidli?t< ar etter ppløsning, g bare til frmål sm er beslektet med nåværende?/ nings frmål. '*''' " 5. Fastsettelse av kntingenten fr årsbetalende g livsvarige medlemmer. " Dg kan styret fr det enkelte år freta regulering av kntingenten i takt med den alminnelige prisutvikling uten å frelegge saken fr generalfrsamlingen. Slik regulering fretas i tilfelle fr årsbetalende g nye livsvarige medlemmer på grunnlag av endringer i knsumprisindeksen, g kan avrundes ppver til nærmeste femki-ne." 6. Frslag fra styret. 7.Frslag sm medlemmer har sendt skriftlig til styret innen 1. mars. Beslutningen på generalfrsamlingen fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i de saker sm er nevnt i paragrafene 7, 8 g 9. Styremedlemmer g andre kan unnslå seg gjenvalg i like lang tid sm de har fungert. Ekstrardinær generalfrsamling: 6. Styret innkaller til ekstrardinær generalfrsamling når det finner det nødvendig. På skriftlig mtivert krav fra minst 3 medlemmer blir ekstrardinær generalfrsamling å innkalle innen I måned etter at kravet er kmmet fram til styret. Varsel g stemmeregel sm fr vanlig generalfr- samling. DEN NORSKE TURISTFORENING: 7. Trndhjems Turistfrening er medlem av Den Nrske Turist- frening sm er en landsmfattende frening. Styret ppnevner freningens representanter til Den Nrske Turistfrenings landsmøte. Lvendringer: 8.Frandringer av lvene kan bare vedtas på rdinær general- frsamling med 2/3 flertall. Skriftlig frslag må være styret i hende innen 1. mars. KOHHTR SELSKAPSMAT MAGNUS BERRFØTTS VE! TRONDHEIM TLF.: VENNLIGST RETURNER EMBALLASJE OG CONTAINERE! Oppløsning: 9. Freningen kan bare ppløses dersm det vedtas av 2 påfølgende rdinære generalfrsamlinger med 3/4 flertall g dersm det ved siste gangs behandling møter minst 4 medlemmer. Hvis ppløsning er lvlig vedtatt, går fr

18 8. BILAG TIL ÅRSBERETNING: - Falkangers Fnd - Hjørdis g Olaf Klingenbergs Gave - Sylanegruppen FALKANGERS FOND Behldning pr. 1/ Renter 1992 verført til TT-U Renter 1993 Behldning pr. 31/12-93 kr ,48 " ,56 " ,9 Kr ,82 i--? Orkla A-aksjer Kjøp Nrsk Obligasjnsfnd Utgifter 1* Kurtasje Orkla aksjer Gebyr VPS g bank Bidrag TT Nedskrevet lån TT Kurs frandring Frmue pr , 6.268,5 824, , , , Trndhjems Turistfrening Atie Jacbsen daglig leder Trndheim, 7. januar 94 HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERG GAVE Regnskap fr 1993 Frmue pr Bankinnskudd Verdipapirer Frdring TT Pantsikret lån TT Inntekter Bankrenter Aksjeutbytte Renter bligasjner Salg Obl. Næringskreditt , , 225., , , , Magne Flack Revisr , ,56 Spesihkasjn ver legatets frmue pr Bankinnskudd Sparebanken Midt-Nrge ,96 2. Obligasjner Nrsk Obligasjnsfnd ,38 Ihendehaverbligasjner 13% Næringskreditt 1983/94 pålydende kr , 3. Aksjer Adresseavisen 1676 aksjer å kr. 2, kurs 26, , Orkla/Brregaard A-aksjer 4397 å kr. 25, kurs 28, , B-aksjer954 å kr. 25, kurs 28, , Frie aksjer954 å kr. 25, kurs 291, , 4. Frdring TT 195., Pantsikret lån TT 2., 5. Frfalte, ikke innbet, renter fra Nrsk Obligasjnsfnd, jfr. ppgave Reg. revisr Magne Flack fr legatstyret Nils M Vaagland (sign) 167

19 BERETNING VEDKOMMENDE "HJØRDIS OG OLAF KLINGEN BERGS GAVE " FOR 1993 Det vises til regnskap fr året 1993, hvrav fremgår at legatets frmue pr. 1. jan utgjrde kr ,99 mt kr ,55 pr. l.jan Den betydelige frmuesstigning skyldes kursstigning på aksjene. AS Adresseavisen hadde således i løpet av året en kursstigning fra 12,5 tti 26 g Orkla AS A, en stigning fra 167, til 28,. I årets løp er bligasjner i 13% Næringskreditt 1983/94 uttrukket med pålydende kr Den 9. juli 1993 er slgt 4.2 A-aksjer i Orkla til kurs 199,-. Den 19. ktber 1993 er tegnet bligasjner i Nrsk Fndsfrvaltnmg til kurs 119,78 g med innbetaling kr Til Trndhjems Turistfrening er ydet et tilskudd strt kr. 6., hvrav kr. 3. er gått til nedbetaling av freningens lån til legatet. Legatstyret best ved inngangen av året av Nils M. Vaagland sm frmann, samt av Trnd Ekker g Trnd Gjettum. Trnd Gjettum døde den 13. mai 1993, hvretter styret i Trndhjems Turistfrening ppnevnte sm nyu medlem, banksjef Ivar Sllie. Trndheim, 15. mars 1994 fr legatstyret Nils M. Vaagland (sign) Revisjnsberetning 1993 Jeg har revidert Legatets regnskap fr 1993 g finner at dets midler er betryggende frvaltet g plassert. Magne Flack (sign) SYLANEGRUPPEN STYRINGSGRUPPENS SAMMENSETNING PR Svenska Turistfreningen Staffan Lindberg Trndhjems Turistfrening Atie Jacbsen Nrd-Trøndela'^ Turistfrening Tre Kvernm Åre Kinmun ^ Gunnar Egner Tydal kmmune Erling Lyngen Meråker Kmmune Nils Slungård ARBEIDSUTVALG: Staffan Lindberg Nils Slungård Jhanna M. Østby KASSERER: REVISOR: Odd Svelme Svein Brækken Det er hldt møter i Styringsgruppen g Arbeidsutvalget. MARKEDSFØRINGSTILTAK: Vildmarksmessa: - Vi deltk fr 4. året på Vildmarksmessan i Stckhlm med egen stand. - Messa var gdt besøkt g vi fikk skriftlig kntakt med et betyelig antall persner. Nærmere 3. besøkte messa i løpet av 3 dager. Engasjementet av Smålands karlinere medførte estra ppmerksmhet m vår stand. Exp Nrr: - Sm tidligere deltk vi på Exp-Nrr i Østersund. Dette er en messe sm sansynligvis blir årlig fr Sylene-gruppen. KAROLINERPROSJEKTET: Arbeidet med Karlinerprsjektet har gså i 1993 stått sentralt. Sylanegruppen har vært medspiller i arrangementet både i Duved g Tydal, samt nyårsmarsjen fra Tydal til Handøl. Styringsgruppen har på sitt høstmøte i Duved vedtatt at dette arbeidet etter hvert skal løftes ut av gruppens arbeidsmråde. Vandrerutstillingen har blitt brukt aktivt både på svensk g nrsk side

20 FRAMTIDIG ARBEIDSOMRÅDE. Styringsgruppen har bestemt at arbeidsmrådet skal knsentreres m tiltak med mere tilknytning til fjellturisme. Her skal det etableres samarbeid med sklesektren. ØKONOMI. Øknmien fr gruppen er ikke tilfredsstillende. Hvedårsaken fr dette er manglende støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskmmune. Kun til medlemmer av Trndhjems 'Riristfrening Utleie utenm sesng samt utvidet åpningstid i Sylene 1993 Hytte Smmer Nedalshytta 325 Strerikvllen 277 Sum Sylene 62 Jøldalshytta 27 Gjevilvasshytta 32 Sum Trllheimen 347 Trllheimen/Sylene ttalt 949 Vinter Tilsammen ^ ^^Det er lett å ta med altfr mye når du planlegger en lur, men det bhr lettere m du ikke gjør det. Snakk med fagflk først, så skal vi frtelle,' det hva sm må g hva sm bør være med - enten det er til en - _. _ ' sstur eller til ei uke i fjellet. Og vi --' J^i meste g det beste sm finnes av t)ellsk, svepser, fjelltelt, kke- g klatreutstyr. Like viktig fr uerfarne sm fr den erfarne. Iblant enda viktigere. Gd tur! Hilsen Ajuiigilak, Hel Sprt, Lillsprt, Karrimre g Hagløfs - g ss sm står bak disken, - fagflk bak disken - SPOBT

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

Årsberetning 1977. 91. årsberetning

Årsberetning 1977. 91. årsberetning Årsberetning 1977 91. årsberetning STYRE, TILSYN, KMITEER, RAD G IMBUD 1977 Styret: Frmann: Frants-G. Mørh, nestfrmann Trnd Gjettum, Karl H. Brx, Alfhild Dyrdahl, Gunvr Hff, Gustav Lien, Ivar Maske g Frank

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

ÅRSBERETNING 1984. S GILDE Bøndernes Salgslag GILDE GRILLPØLSER 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE. Smaker som pølser skal smake MEDLEMMER 1983 1984

ÅRSBERETNING 1984. S GILDE Bøndernes Salgslag GILDE GRILLPØLSER 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE. Smaker som pølser skal smake MEDLEMMER 1983 1984 137 GILDE GRILLPØLSER Smaker sm pølser skal smake S GILDE Bøndernes Salgslag \ i i \. ; i i i \ ÅRSBERETNING 1984 VÅRE HEDREDE ÆRESMEDLEMMER: 1907 Carl Schulz t 1920 Axel Smmerfeldt f 1922 laf Grilstad

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Protokoll AU- møte 6 2013-2015 7.april 2014

Protokoll AU- møte 6 2013-2015 7.april 2014 Prtkll AU- møte 6 2013-2015 7.april 2014 Tid: kl. 1700-2000 Sted: Trggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Jhan Garnes, Odrun Katrine Bergland, Snja Jacbsen (vara), Hanne Cecilie Widnes (adm) g Jan

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

nøkkelen tiltryg^ økonomi

nøkkelen tiltryg^ økonomi Årsregnskap fr 1975 Kraft MERCEDES-BENZ Kmfrt Kvalitet. A/s MOTOR-TRADE nøkkelen tiltryg^ øknmi KONTO^^ i Sparøkillingsbanhm TAPS- OG VINNINGSKONTO PR. 31/12 1975 /. Basis Fjellpster: 1974 Debet Kredit

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter.

Regnskapet blei presentert av lagets kasserer, Sigrid Hølen. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 128 577,- etter renteinntekter. Årsmøte 15.10.2014 Sak 1/2014 Knstituering av årsmøtet Gdkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Gdkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen Sund

Detaljer

Dyrvik Marina SA årsmøte 17.03.13 Protokoll

Dyrvik Marina SA årsmøte 17.03.13 Protokoll Dyrvik Marina SA årsmøte 17.03.13 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Arne Olav Bjørnnes (slutten av møtet), Arne Bjørn Dragsnes, Ulrik Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Reidar Dyrvik, Ruben Dyrvik, Trbjørn Dyrvik

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll

Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Eskil Bekken, Arne Olav Bjørnnes, Rbin Dragsnes, Trbjørn Dragsnes, Arne Bjørn Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 st.), Kjartan

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

ih/. Forenede Forsikring Forenede Liv Livs og Pensjonsforsikring a/s Forenede Skadeforsikring a/s FJORDGATA SS ÅRSBERETNING 1976 90.

ih/. Forenede Forsikring Forenede Liv Livs og Pensjonsforsikring a/s Forenede Skadeforsikring a/s FJORDGATA SS ÅRSBERETNING 1976 90. 10Q ÅRSBERETNING 1976 90. årseretning 1f PTIKUS KREN TRDHEIM Frenede Frsikring Frenede Liv Livs g Pensjnsfrsikring a/s Frenede Skadefrsikring a/s Munkegt. 22 - Pstks 237-71 Trndheim ih/. Vi er spesialister

Detaljer

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo ASKIM IDRETTSFORENING ÅnsMøTE TRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19. SAKLISTE 1. Gdkjenne de stemmeberettigede SKANSEHYTTA 2. Gdkjenne innkallingen, saksliste g frretningsrden 3. Velge dirigenter, sekretærer samt

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27.

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27. Rustad FAU Deltagere Navn: 4. sept Referat FAU-møte fr Rustad skle Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på persnalrmmet Rustad Skle 5. nv 15. jan 12. mar 27. mai FAU/kl.knt.: Verv: Arbeidsgruppe 1. Hildegunn

Detaljer

1. FORENINGEN. Vår hedrede i 1980. Frants-G. Mørch. Livsvarige Hovedmedlemmer Ektefeller Juniormedlemmer. Tillitsvalgte Styret: Rådet:

1. FORENINGEN. Vår hedrede i 1980. Frants-G. Mørch. Livsvarige Hovedmedlemmer Ektefeller Juniormedlemmer. Tillitsvalgte Styret: Rådet: Våre hedrede 1. FORENINGEN ÅRSBERETNING Frants-G. Mørch. Vår hedrede i 1980. Vårt hederstegn: Reinrsa med gull eikekrans 1980 Æresmedlemmer: 1947 Rar Tønseth snr. 1957 Reidar Jørgensen, 1970 Eivind Kierulf

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 1 MANDAT Det fylkeskmmunale eldrerådet skal være et rådgivende rgan fr fylkeskmmunen, g skal ha til behandling alle saker sm gjelder levekårene fr eldre

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver.

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver. 1. Frrd Lungekreftfreningen er en landsmfattende rganisasjn fr persner sm har eller har hatt lungekreft g deres pårørende. Freningens frmål er å gi hjelp, støtte g råd til pasienter sm har, eller har hatt

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede The internatinal assciatin f Lins Clubs District 104 A, Nrway Distriktsguvernør Halvdan Rkstad LC Sørreisa Mtt: LIONS hjelper med stlthet g glede Hnningsvåg 20.09.2014. Referat fra Distriktsrådsmøtet nr.

Detaljer

VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY

VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY 1a Klubbens navn g frmål Klubbens navn er BMW Car Club Nrway (BMW CCN heretter) Klubbens frmål er: Å rganisere eiere g sympatisører av BMW-biler (fra tre hjul g mer), utvikle

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

ÅRSBERETNING 1981. Takk skal du ha Per, for gode og glade mmne^.._._. Ivar, Maske 6.710

ÅRSBERETNING 1981. Takk skal du ha Per, for gode og glade mmne^.._._. Ivar, Maske 6.710 145 i fjr høst da Per lå på sykehuset frstd jeg at vedprblemet på StrerikvUen plaget ham. Han hadde ligget g tenkt på hvrdan vedspørsmalet skulle løses nå når han ikke kunne hjelpe. Et par dager senere

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Sentrum g St. Hanshaugen Menighetsråd Prtkll Tirsdag 29. april 2014 Klkken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Innkalt Funksjn Møtt E-pst Telefn Kari Haaland Osberg (Nest)Leder X kari@nashba.n 915

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprtkll Utvalg: Råd fr funksjnshemmede Møtested: Frmannskapssal, Rådhuset Dat: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjn Representerer Jhn Kuløy Leder Turid Helland Pleym

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Stillasene i Hvalsalen på plass

Stillasene i Hvalsalen på plass Nr.2-2010 Infbrev til ansatte ved Bergen Museum nsdag 12. mai 2010 Ansv. J Høyer Stillasene i Hvalsalen på plass Stillasene i frbindelse med Hvalprsjektet er nå på plass. Første fase i arbeidet er å få

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2009 tirsdag 3. februar kl 1830 i møterom Bache-Wiig, Ing Hus, 4. etasje

Innkalling til årsmøte 2009 tirsdag 3. februar kl 1830 i møterom Bache-Wiig, Ing Hus, 4. etasje Faggruppe fr Teknlgihistrie (THG) Tekna Osl avdeling Til medlemmene Osl, januar 2009 Innkalling til årsmøte 2009 tirsdag 3. februar kl 1830 i møterm Bache-Wiig, Ing Hus, 4. etasje Etter årsmøtet fredrag

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND. Godt nytt år! o o. o o. o o o

FORSVARETS SENIORFORBUND. Godt nytt år! o o. o o. o o o FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Rmerike Nyhetsbrev nr. 1/2014 Januar 2014 Velkmmen til FSF- Øvre Rmerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører fr alle stre endringer. Vår avdeling frsøker

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (07.06.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer