Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder"

Transkript

1

2 Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn den 22. November 1990 som i dag er den offisielle stiftelsesdatoen. Klubben har i denne tiden utviklet seg til å være en av de største i Rogaland Fotballkrets. Med stort og smått har vi hatt 55 lag med i seriesystemet. Medlemstallet har steget jevnt og trutt og teller i dag ca. 900 medlemmer. I flere år etter at vi skilte lag, brukte VBK en logo og emblem som var nesten identisk med VIF, bare navnet og forkortelse var forskjellig. I 1997 hadde klubben en konkurranse som endte opp med ny logo. Fra starten i 1975 spilte alle våre lag med blå drakt. Egentlig skulle de vært røde, men p.g.a. at drakt-leverandøren ikke kunne levere røde drakter, ble det blått. Midt på 80-tallet skiftet klubben gradvis over til røde drakter. I 1997 skiftet vi så til de nåværende rød/hvite stripete draktene. I 1995 begynte vi så smått å ta i bruk klubbhuset, et hus som vi håper skal være et samlingspunkt for klubbens spillere og ledere. Klubben har således åpent hus hver onsdag for alle spillere og ledere i alle aldre. Det serveres kaffe, kaker, brus, sjokolade osv. Organisasjon Styret Klubben styres av et styre bestående av 5 styremedlemmer, og ledes av klubbleder som er ansvarlig for klubbens drift. Oppgavene til de andre styremedlemmene er fordelt i samarbeid med klubbleder. Av oppgavene som må være ivaretatt er: Sportslige aktiviteter i alle tre avd. Anlegg og klubbhus Sponsoraktiviteter Styret skal ha møte minst 1 gang pr. mnd. Daglig leder Det er ansatt en daglig leder i 100% stilling som står for den administrative, daglige drift. Daglig leder har også ansvar for innkjøp av utstyrs- og driftsmidler og har dermed ansvar for klubbens materialforvaltning. Daglig leder har også ansvar for regnskapsførsel.

3 Mandater: Mandat for Seniorutvalg Utvalget er et koordinerende og rådgivende organ for styret i saker som angår denne avd. Leder for utvalget er Seniorleder. Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskottering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avdelingen, har ikke anledning til å inngå avtaler / kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret. Mandat for Seniorleder Lede Seniorutvalget og avdelingen. I dette ligger: Påmelding av alle lag fra A-lag til Veteran, både til serie og turneringer. Holde avd. orientert - gjerne med møter. Sørge for at avd. forholder seg til de retningslinjer som styret har vedtatt. Sørge for at klubbhåndbok, lover og regler for VBK, kretsen og fotballforbundet blir gjennomgått før sesongstart. Alle lover og regler skal følges. Sørge for oppdaterte lister med navn på spillere og ledere på hvert lag. Listen skal inneholde: navn - fødselsdato - adresse. I tillegg er det ønskelig med navn til nærmeste pårørende. Rapportere til Sportslig leder. Mandat for Ungdomsutvalg Utvalget er et koordinerende og rådgivende organ for styret i saker som angår denne avd. Leder for utvalget er Ungdomsleder. Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskottering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avd., har ikke anledning til å inngå avtaler/kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret.

4 Mandat for Ungdomsleder Lede Ungdomsutvalget og avdelingen. I dette ligger: Påmelding av lag fra og med Gutter jr. / Jenter jr. til og med Små gutt / Små jente, både til serie og turneringer. Holde avdelingene orientert - gjerne med møter. Sørge for at avdelingen forholder seg til de retningslinjer som styret har vedtatt. Sørge for at klubbhåndbok, lover og regler for VBK, kretsen og fotballforbundet blir gjennomgått før sesongstart. Alle lover og regler skal følges. Sørge for oppdaterte lister med navn på spillere og ledere på hvert lag. Listen skal inneholde: navn - fødselsdato - tlf. nr. - adresse. I tillegg er det ønskelig med navn på foresatte. Rapportere til Sportslig leder. Mandat for Barneutvalg Utvalget er et koordinerende og rådgivende organ for styret i saker som angår denne avd. Leder for utvalget er Barneleder. Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskottering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avd., har ikke anledning til å inngå avtaler/kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret. Mandat for Barneleder Lede Barneutvalget og avdelingen. I dette ligger: Påmelding av miniputt- og lilleputt-lag, både til serie og turneringer. Holde avdelingen orientert - gjerne med møter. Sørge for at avd. forholder seg til de retningslinjer som styret har vedtatt. Sørge for at klubbhåndbok, lover og regler for VBK, kretsen og fotballforbundet blir gjennomgått før sesongstart. Alle lover og regler skal følges. Sørge for oppdaterte lister med navn på spillere og ledere på hvert lag. Listen skal inneholde: Navn - fødselsdato - tlf. nr. - adresse. I tillegg er det ønskelig med navn på foresatte. Rapportere til Sportslig leder.

5 Statutter for fortjenestemedalje og æresmedlemskap Fortjenestemedalje I a) Klubbens styre kan, med minst 6/8 flertall, tildele fortjenestemedalje til klubbmedlemmer som har gjort en spesiell stor innsats for klubben - enten sportslig, administrativt eller begge deler. b) Spillere som oppnår 500 kamper på klubbens A-lag tildeles fortjenestemedalje. c) Vurderingen kan gjelde fra 1975 V.I.F.-fotball. II Fortjenestemedaljen er i 830 sølv og har en diameter på 30 mm. Et 26 mm høyt og 40 mm bredt bånd i klubbens farger, rødt med et hvitt, vertikalt felt på midten følger med. III Medlemmets navn graveres inn på agraffen. På medaljens forside graveres inn: FORTJENESTEMEDALJE og på baksiden dato for tildeling og grunnen til utmerkelsen. På forsiden også et VBK merke i emalje. Æresmedlemskap Medlemmer, hvis arbeid har hatt særlig betydning for klubben, kan velges til æresmedlemmer. Valget foretas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. Statutter for utdeling av klubbens merker. I For å oppnå eller høyere tjeneste som aktiv, må et spillende medlem delta i minst 5 serie / cup-kamper pr. sesong, det samme gjelder for dommere (10 kamper dømt). II Medlemmet må ha oppfylt det alderskrav som forbundet krever for deltagelse i seniorklassen. III Som aktiv regnes også følgende: Styremedlemmer, oppmenn for alle klubbens lag. For medlemmer som gjør en spesielt god innsats, men som faller utenfor pkt. III, kan styret med 6/8 flertall tildele merke. IV Sesongene behøver ikke være sammenhengende. V Når et medlem oppnår tildeling etter pkt. I, skal tidligere tildelt merke leveres tilbake til klubben. VI Dersom et medlem på en eller annen måte mister sitt tildelte merke, kan nytt utleveres mot merket s kostnad. VII Disse statutter vil gjelde fra og med 1975 (V.I.F.). Tildelte merker for 5 år, 10 år og 15 år i V.I.F. fotball vil overføres gjeldende i VBK.

6 Statutter for utmerkelser til spillere på klubbens A-lag, serie og cup-kamper: 1. For 100 kamper pokal i sølv, høyde 12 cm med klubbmerke og gravering. 2. For 200 kamper pokal i sølv, høyde 14 cm med klubbmerke og gravering. 3. For 300 kamper pokal i sølv, høyde 17 cm med klubbmerke og gravering. 4. For 400 kamper pokal i sølv, høyde 19 cm med klubbmerke og gravering 5. For 500 kamper gullklokke med inskripsjon og klubbens fortjenestemedalje som aktiv spiller. 6. Når en spiller med 100 kamper eller mer legger opp, skal han/hun tildeles en diplom hvor det står påført antall spilte kamper. Statuttene gjelder fra 1975 V.I.F.-fotball. Klubb Vimpel Intensjonen med VBK's klubb vimpel er at den skal benyttes som en gest til møtende lag i sluttspill i cuper / turneringer eller ved andre spesielle anledninger. Klubben har ikke økonomi til å utdele for mange klubb vimpler pr. sesong. Ta kontakt med avdelingsleder dersom vimpel ønskes. Vimpel kan utdeles til arrangørklubb ifm. cuper / reiser. Vimpel kan utdeles til motstandere dersom VBK når finalekamp i cuper / turneringer. Vimpel kan utgis til klubber ved spesielle anledninger. Unngå gjentatte overrekkelser til en og samme klubb.

7 Lagledelse: Lagleder / Trener / Assistent Lagledelsen Med lagledelse menes trener, lagleder og assistenter. Ledere skal følge klubbens utdanningsplan. Ledere skal følge etikk- og holdningskrav. Ledere skal ha kjennskap til NFF s regelverk. Ledere for lag i aldersbestemte klasser skal ha møte med foresatte før sesongstart. Ansvarsområder : Ansvarlig for sine spillernes oppførsel på trening/kamper og under reiser. Ivareta VBK's gode navn og rykte. Oppmuntre spillerne til egentrening. Avholde møter med spiller og foresatte. Ha kjennskap til Norges Fotballforbund's lovverk og reglement. Vedrørende uttak av spillere på laget, henvises til NFF's reglement for de respektive alderstrinn. Sette opp treningskamper. Sørge for rekruttering til laget. Rette seg etter dommerens anvisninger, og på en rolig og behersket måte gi nødvendige beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken. Ved skader kan max. 2 fra lagledelsen forlate sin plass og entre banen for å hjelpe den skadede spiller. Disse kan bare komme inn dersom dommeren har gitt signal. Påse at all oppvarming under kampen foregår bak eget mål eller bak linjedommeren på samme side som reservebenken, og at all oppvarming foregår uten ball og ikke i spillerdrakt. Sørge for at spillerne ikke har på seg noe som kan være farlig for hverken dem selv eller andre når de kommer på banen (halskjeder, klokker, øreringer, ringer, osv.). Påse at spillerne er korrekt antrukket. Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig. Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med treninger og kamper. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder.( Eventuelt stedfortreder ) Følge VBK's utdanningsplan. Følge VBK's etikk og holdningskrav. Påse at det blir tatt vare på verdisaker. Påse at møtelokalet som blir brukt er ryddig etter bruk. Trener: Sportslig ansvarlig. Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert. På miniputt nivå skal trening og kamp være "lek betont". Trenere på aldersbestemt nivå skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på kravene til de enkelte ferdighetsmerker. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder. Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til NFF's reglement på de respektive alderstrinn. Ved uttak av spillere skal det legges vekt på den enkeltes disiplin og treningsiver. Det er krav til at alle trenere på barnenivå skal minimum ha aktivitetslederkurs. Alle trenere på ungdom og senior nivå skal ha gjennomgått minimum B trener utdanning.

8 Lagleder Tar seg av alle administrative oppgaver med laget, og fordeler arbeidsoppgaver blant assistentene. Ansvarlig for at alle spillere har betalt kontingent før sesongstart. Melde fra om spilleroverganger og spillerkontrakter til avdelings leder. Sørge for innhenting av navn, fødselsdato, adresse og telefon + navn på foresatte av alle spillerne på laget. Denne informasjon videreformidles til avdelingsleder. Bruk vedlagte registreringsskjema. Lagleder setter opp aktivitetsplan før sesongstart, og gjennomgår denne med spillerne. For lag i aldersbestemte klasser må dette gjennomgås med foresatte. Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på forsvarlig måte. Oversikt over materiell (drakter / baller ect) skal gis til klubbens materialmann ved sesongslutt. Sørge for utstyr (baller, banemarkering ) i forbindelse med hjemme-kamper. Ansvar for de beløp som til en hver tid utbetales av kasserer. Det fremlegges bilag til kasserer over dommer- og reiseutgifter. Skaffe bane og dommer til oppsatte kamper. Informere om kamp, tid og sted til gjestende lag og dommer i god tid og senest 1 uke før kampavvikling. Organisere transport av spillerne til utekamper. Påse at antall personer på benken ikke overstiger 10. Hjelpe dommeren slik at kampen kan starte presis. Registrere spillere som benyttes under kamp, med scoringsoversikt. Notere, i samarbeid med trener, sportslig fremgang ved treninger og kamper, samt antall spilte kamper og fremmøte til trening. Ansvarlig for påmelding av lag til treningsleir / turneringer i inn- og utland. Bestilling / påmelding skal alltid skje via avdelingsleder. Ved reiser til treningsleir / turneringer har laglederen ansvar for reiseopplegg med opphold. Styret kan også oppnevne andre ansvarlige. Informasjon om deltagerne, og deres foresatte skal gis til avdelingsleder ved turneringer som medfører reisevirksomhet. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder. Skrive årsrapport. Foreta utdeling av utmerkelser på årsavslutning. Påmelding Serie / Cup / Turneringer Påmelding til serien, cuper og turneringer gjøres via avdelingsleder. Oversikt over tilgjengelige cuper fås av de samme. Alle lag har anledning til å delta i tre turneringer hver sesong som klubben betaler påmeldingsgebyret for. NFF's regler ifm. cuper/turneringer skal følges. Ved deltakelse i utlandet for lag i aldersbestemte klasser må en ha med seg nødvendig tillatelse. NB! I forbindelse med cuper / turneringer for lag i aldersbestemte klasser må foresatte ha gitt sin tilslutning. Dommerkort / dommerregning Dommerkort utfylles før kampen og undertegnes etter kampen. Kontroller resultatet og at eventuelle gule / røde kort er satt på rett spiller. Forskudd / oppgjør for dommerregninger, reiseregninger og andre utlegg fås av kassereren. Kvitteringer leveres kassereren ved oppgjør.

9 Spillerlisenser Lagleder må i god tid før sesongstart gi avdelingsleder liste over alle spillerne på laget. Lisensansvarlig er ansvarlig for å gi melding om navn, adresse, fødselsdato og telefon som sendes RFK før sesongstart på spillere som blir 16 år inneværende år. For spillere som allerede er registrert hos RFK, skal evnt. endringer, eksempelvis adresseforandring, spillere som har sluttet etc, også meddeles RFK. Spillerne må betale egen lisensavgift til NFF. Lagleder er ansvarlig for at ingen spiller obligatorisk kamp uten at lisens og kontingent er innbetalt. Eventuelle bøter p.g.a. manglende lisenser vil bli fratrukket lagets tildelte / øremerkede midler. Kampoversikt Lagets kamper for sesongen tas ut fra "Håndbok fra RFK" (dette ligger også på internet), Ny Sett opp oversikt "KAMP-OVERSIKT" over trenings- og seriekamper, og lever kopi av skjema til spillere og foresatte så snart denne foreligger. Kampavvikling Kampoppsett tas ut av "Håndbok fra RFK". Jamfør kamptid med kommunes kampoversikt (sjekk dette på internet). Tid og sted for bortekamper fås av bortelaget. Ta kontakt med dommer og motstander i god tid og senest en uke før kamptidspunkt. Sørg for at garderober er åpne og i skikkelig stand før dommer og motstander kommer; som lagleder skal du møte 1/2 time før kampen. Kontroller at kampball, linjeflagg (på seniornivå) og oppmerking av bane er ok. Har motstander lik draktfarge, skal arrangørklubben holde drakter / markeringsvester i en annen farge til bortelaget. Utfylling av dommerkort. Betaling til dommer skal skje etter kampen. Kontroller før kampen hvor stor dommerregningen vil bli (dommerhonorar og kjøreutgifter). Husk kvittering! Etter kampen skal garderober ryddes og utstyr kontrolleres. Lagledelsen skal være siste som forlater garderoben (også motstandernes) og påse at denne blir låst. Grasbanen skal tråkkes. Dommerkort undertegnes etter kampen. Kontroller resultatet og at eventuelle gule / røde kort er satt på rett spiller. Endrer du kampdag, sendes melding til RFK snarest og minst 2 uker før kampen skal avvikles. Ber motstanderen om endring ber du laglederen selv om å ta kontakt med kretsen, som da avviser eller godkjenner anmodningen og setter opp nytt kamptidspunkt. Dersom kamp ikke avvikles, skal melding gis til RFK. For kamper hvor dommer ikke er oppsatt, skal det fortrinnsvis benyttes egne dommere. Skader Dekning av utgifter i forbindelse med skader VBK dekker egenandelen for seniorspillere i forsikringssaker, dersom den aktuelle spiller har utvidet lisens og har innlevert nødvendig dokumentasjon. Alle skader, små og store, skal innrapporteres til daglig leder på skademeldingsskjema. Dette gjelder alle avd.

10 Spilleroverganger Prosedyre som må følges for spillere som forlater VBK : Finn årsaken til overgangen (mistrivsel, bosted, ambisjonsnivå, påvirkning o.l.) For spillere i aldersbestemte klasser, kontroller at foresatte er orientert. Etter at de to foregående punkter er utført, skal resultatet rapporteres til avdelingsleder. Prosedyre som må følges for spillere som kommer til VBK : Laglederen fyller ut riktig overgangsskjema, og leverer dette til sportsligleder. Merk at det er forskjell på overgangs- skjema for de ulike alderstrinn (avdelingsleder har utfyllende informasjon). Leder kompensasjon U-avdelingen har gjort følgende vedtak angående kompensasjon: "Målsetningen for Barne- og Ungdomsavdelingen i Vardeneset Ballklubb er å utdanne trenere og lagledere, og at disse innehar verv uten økonomisk kompensasjon. Kursutgifter til aktivitetslederkurs, B-kurs, kassererkurs etc., dekkes av klubben. Ledere/trenere får overtrekksdrakter eller jakker hvis økonomien tilsier det. I spesielle tilfeller kan det inngås avtale mellom VBK og trener om kompensasjon for utlegg denne har i forbindelse med trener gjerningen. Hvert lag vil bli tildelt midler til administrasjonsutgifter. Beløpet vil ved sesongstart bli overført hvert enkelt lag under øremerkede fond. Årsrapport Årsrapport skrives av lagleder ved sesongslutt og leveres sekretær senest 31. oktober. Rapporten bør inneholde følgende: lagleder / trener serie-resultat rapport om deltakelse i cuper / turneringer avholdte aktiviteter kampstatistikk og målforskjell antall spillere brukt spillere som har representert klubben utad Sosiale tiltak / foresatt kontakt For lag i aldersbestemte klasser bør sosiale tiltak vektlegges på lik linje med de sportslige aktivitetene. Det bør legges vekt på å trekke med foresatte i lagets gjøremål.

11 Oppgjør for reiser For kjøring til obligatoriske seriekamper vil en normalt ikke refundere kjørekostnader, unntak er for lengre distanser som: Hå kommune Egersund / Helleland Moi / Tonstad Klubben vil her dekke kjørekostnadene etter gjeldende satser, for inntil 4 biler. Distanser lenger enn til Bryne kan søkes refundert. Kostnader til annen kjøring vil bare bli refundert, dersom kjøringen på forhånd er godkjent av avdelingsleder. For seriekamper dekker klubben ferjeutgifter for spillerne og to lagledere. Benyttes Rennfast bør en bruke rimeligste framkomstmiddel. Oppgjør skal skje på fastsatt oppgjørsskjema ("reiseregning"). Dette fås ved henvendelse til daglig leder. Lagleder har anledning til å ta ut nødvendig reiseforskudd. Nytt forskudd vil imidlertid ikke bli utbetalt dersom oppgjør fra forrige reise ikke er avsluttet. NB! Ved lengre reiser må lagleder forsikre seg om at reiseforsikring er i orden for laget. Klubben dekker ikke reisekostnader forbundet med deltagelse i lokale turneringer. Utdanning / kompetanse: Lagledere på alle trinn skal gjennomgå "Laglederkurs (15. timer). Alle ledere skal ha hatt gjennomgang av VBK's "Håndbok for lagledere" før sesong-start. Alle trenere skal ha gjennomgått "Aktivitetsleder"-kurset. (15 timer). Alle trenere fra og med smågutt /-jente til og med jr.herrer / kvinner skal ha B-trener kurs. Hovedtrener for A-lag herrer skal i løpet av samme periode ha C-trener kurs. A-lag kvinner: B- trener kurs. For nye ledere/trenere kreves samme utdanningsnivå som nevnt i punktene ovenfor. VBK s utviklingsprogram for ungdomsfotball skal vær retningsgivende. SPILLERE NFFs ferdighetsmerke Klubben arrangerer merketakings-dag hver høst. For ytterligere informasjon vises det til klubbens hjemmesider på internet.

12 Spillernes lag-tilhørighet Årsklasser skal holdes intakt. Ved splitting av en større årsklasse til flere lag, bør det legges vekt på at venner ikke skilles. Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag, skal dens lagleder kontaktes. Avgjørelsen ligger hos lagleder hvor spilleren vanligvis hører hjemme og hos spilleren selv. ANSVAR OG PLIKTER Spilleren Alle spillere skal ha orden på personlig og klubbens utstyr. Alle spillere skal vise respekt og toleranse overfor både medspillere, motspillere og dommere. De skal også rette seg etter dommerens anvisninger uten å protestere på avgjørelsene - selv om de er feil. Spillere tillates ikke bruk av rusmidler når de representerer klubben. Spillere skal vise ansvarlig og høvelig oppførsel; dvs. vanlig god folkeskikk, og vise ærlighet, både mot seg selv og andre. VBK's mål er at alle lag er med i betraktning når fair-play pokalene fra RFK skal tildeles. Spillere skal ivareta VBK's gode navn og rykte. Lagkapteinen I samarbeid med dommeren medvirke til at kampen gjennomføres etter regelens ånd og bokstav. Være bindeleddet mellom sine spillere, lagledelse og dommeren. Hjelpe til at spillerne retter seg etter dommerens avgjørelser og anvisninger; ved f.eks. - å innta korrekt avstand ved mur, - avholde seg fra protester, o.l. Delta i målvalget før kampen. Bære kapteinsbindet og sørge for at en annen overtar dette om kapteinen forlater banen. Hjelpe til at kampen kommer i gang i rett tid. Henvende seg til dommeren om det er ønskelig å skifte ball. Personlig utstyr Reglementært spiller utstyr er trøye, bukse, strømper, leggskinn og fotballstøvler. Strømpene må være dratt opp slik at de dekker leggskinnene. Trøyen skal være nedi buksen og ikke henge utenpå. Målvaktene må ha drakter som skiller seg fra de øvrige spillerne. Begge lags målvakter kan ikke ha like drakter. Hjemmelaget plikter å ha reservedrakter i annen farge. Spilleren må ikke ha på seg noe som er farlig for seg selv eller andre spillere. Dette gjelder bl.a. halskjeder, klokker, øreringer, ringer (glatte ringer unntatt). Andre former for kroppsutsmykking som kan være til fare for seg selv eller andre, skal tildekkes med tape. Fair Play Klubben har som målsetning å redusere antall røde / gule kort. For å redusere antallet, skal spillere fra og med smågutt /jente ha gjennomgått spilleregler.

13 Foresatte Retningslinjer til foresatte: Foresatte skal i stor grad delta på følgende aktiviteter: Transport Sosiale tiltak I barneavdelingens yngste klasser oppfordres det spesielt til at foresatte er til stede på treningene. Hvert lag oppfordres til å ha minst to sosiale aktiviteter, for lag i aldersbestemte klasser skal to av aktivitetene være sammen med foresatte. Det er et krav at: Foresatte ikke skal misbruke rusmidler når de deltar sammen med klubben. Foresatte skal vise respekt overfor lagledere, spillere, motstandere og dommere. Sportslig utvikling Alle lag i aldersbestemte klasser skal spille i den divisjon som lagledelsen mener er sportslig forsvarlig. Lagledelsen skal ta utgangspunkt i tidligere prestasjoner. VBK s ambisjoner er klart å utvikle spillere som er gode nok til å spille i 1. divisjon (ungdomsavdeling). VBK skal legge til rette for at spillere i ungdomsavdelingen med talent / ambisjoner skal få utvikle sine egenskaper mot et toppnivå, i samsvar med klubbens evne og ressurser. Dommerens rolle Sørge for kontroll av leggskinn, knotter og drakter (obs. målvaktens drakter) umiddelbart før lagene går på banen. Slitte knotter med skarpe kanter eller knotter som er for spisse, skal skiftes før kampen. Påse at trenere / lagledere retter seg etter dommer / linje dommers anvisninger når det gjelder opptreden på benk. Rapportere usømmelig opptreden og andre forhold som skjer på baneområdet, både av de som har plass på benken og av andre. Kontrollere spiller draktene umiddelbart etter ankomst til banen slik at det eventuelt blir bedre tid til å skaffe reservedrakter om fargene skulle være for like. Håndheve de regler, retningslinjer og fortolkninger som gjelder. Sørge for at dommertrioen går samlet av banen etter spillerne, både i pausen og etter kampens slutt. Ta med matchballen til garderoben både i pausen og etter kampens slutt. Reserveballene er arrangørenes ansvar. Gjennomføre samtale med kampinspektør / observatør før samtaler med spillere, ledere og presse. Dommer-rekruttering : Alle spillerne på gutte- og jentelagene skal gjennomgå dommerkurs.

14 Utstyr Innkjøp Klubbens materialkjøp forestås av daglig leder. Lagene har IKKE selv anledning til å foreta innkjøp på VBK's regning, uten først å ha fylt ut rekvisisjon som sendes daglig leder. Spille- og markeringsvester Materialforvalter, i samarbeid med det enkeltes lag trener / lagleder, sørger for at laget har komplett spillerdraktsett i god tid før sesongstart (inkl. veske). For å unngå at drakter "forsvinner", anbefales det at lagene samler inn alle drakter og vasker dem samlet etter hver kamp. Anbefaler samtidig at vaskingen går på rundgang (tas opp på møte med de foresatte). Ved like drakter ifm. kampavikling (hjemme), brukes markeringsvester av VBK's lag (gjelder opp til og med smågutt / småjenter). Ifm. cuper / turneringer fåes reserve draktsett med annen farge ved henvendelse til materialforvalter. Overtrekksdrakter Styret bestemmer til enhver tid hvilke overtrekksdrakter som klubben skal profileres med.. Disse skal ha klubbens emblem på venstre bryst. Skulle et lag få overtrekksdrakter eller annet utstyr fra en sponsor som ikke er klubbens offisielle profileringstøy, eller at et lag velger å kjøpe andre typer/merker, kan disse ikke bære klubbens emblem.. Baller Baller tildeles / suppleres lagene av materialforvalter når trenings-sesongen starter. Dersom spillerne får ansvar for hver sin ball, bruk "utstyrsskjema" for å holde oversikten. Medisinsk utstyr Hvert lag får tildelt / supplert medisinsk utstyr av materialforvalter når trenings-sesongen starter. NB! Viktig at lagleder sørger for at nødvendig medisinsk utstyr er tilstede på trening og kamp. RFK's laglederbok har oversikt over nødvendig utstyr og hvordan dette skal brukes. Diverse annet utstyr Hvert lag får tildelt / supplert div. utstyr før treningssesongen starter. Det kan være markeringsvester, ballnett, keeperhansker, fløyte eller bag. Markører / kjegler for innendørs trening kan lånes ved henvendelse til materialforvalter. Oppbevaring av utstyr Det er lagleders ansvar å holde alt utstyr i orden. Alt utstyr skal leveres materialforvalter umiddelbart etter siste obligatoriske kamp (rengjort).

15 Utstyrsliste for hvert lag Draktsett (røde/hvite) Strømper (Sorte) Shorts (Sorte) Baller Markeringsvester Medisinskrin Miniputt Lillegutt/ jente 1 drakt til hver spiller 1 par til hver spiller 1 til hver spiller 1 stk 4" til hver spiller 10 gule (reserve drakt) 1 stk m/ispos er Småjenter/ gutter Så mange drakter som det er lov å ha med spillere Så mange par som det er lov å ha spillere Så mange som det er lov å ha spillere 14 stk 4"/5" 14 gule (reservedr akt) 1 stk m/isposer B-lag, C-lag, Old boys, Veteran Jenter, Gutter, Junior, A-lag Så mange drakter som det er lov å ha med spillere Så mange drakter som det er lov å ha med spillere Så mange par som det er lov å ha spillere Så mange par som det er lov å ha spillere Så mange som det er lov å ha spillere Så mange som det er lov å ha spillere 6 stk 5" 14 gule (reserv edrakt) 1 stk m/ispo ser 14 stk 5" 8-10 gule (large) 1 stk m/ispo ser Keeper 1 sett 1 sett 2 sett Ballnett 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk Bag 1 stk 1 stk 1 stk 2 stk Flasker stk 1 holder med flasker 1 holder med flasker Fløyte 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk Transport Sikkerhet: 1. NFF's lover angående sikkerhet gjelder. 2. Alle skade-/ulykkesforsikringer skal være i orden. Etikk / holdninger: Ledere skal vise rettferdighet. Ledere skal være et forbilde. Ledere skal være presis i forhold til avtaler. Ledere skal ikke misbruke rusmidler når de representerer klubben. Ledere skal vise lojalitet mot klubbens mål. Ledere skal ikke la egne mål gå foran spillernes; spillerne er hovedobjekt. Ledere skal ha respekt overfor dommere. Foresatte skal ikke misbruke rusmidler når de deltar sammen med klubben. Foresatte skal vise respekt overfor lagledere, spillere, motstandere og dommere.

16 Økonomi Klubbkontingent På bakgrunn av fjorårets medlemslister i årsrapporten, sendes bankgiro ut av ansvarlig for medlemsarkivet, umiddelbart etter nyttår. Lagleder er ansvarlig for å levere spiller oversikt til avdelingsleder før 1.mars. Listen brukes til oppfølging av medlemskontingent. Spillere som begynner i andre halvdel av sesongen, blir medlem mot å betale halv medlemskontingent. Lagleder er ansvarlig for å levere oppdatert spiller oversikt til avdelingsleder innen 1.sept. Dersom en person vet at han kun kan spille en halv sesong p.g.a. f. eks. skolegang, kan vedkommende kun betale halv kontingent. Skulle planene endres og vedkommende ønsker å spille hele sesongen, må resterende kontingent innbetales før vedkommende kan fortsette å spille. Lagleder er ansvarlig for at så skjer. Kasserer Kassererfunksjonen utføres nå av daglig leder. Retningslinjer ved sponsing For kontakt med bedrifter i forbindelse med innhenting av sponsormidler skal markeds ansvarlig i klubben kontaktes. Dette for å kunne ha kontroll over hvem vi til enhver tid er i kontakt med. VBK ser gjerne at det enkelte lag eller avdeling skaffer individuelle sponsorer, men det er et krav at midlene skal kanaliseres via klubben sentralt, for deretter å bli satt inn på øremerkede midler til det eller de lag som har skaffet sponsoren. Vi trenger også denne kontrollen for opptre profesjonelt i forhold til sponsorene og budsjettmessige årsaker. Det skal til enhver tid foreligge en oversikt over de sponsorene vi har og over de som vi har vært i kontakt med det siste året. Lagene må fremlegge en oversikt over hvilke firma de planlegger å besøke. Alle klubbens medlemmer og foresatte oppfordres å hjelpe til med å skaffe sponsormidler. Hvis man ikke selv ønsker å presentere dette for bedriften, så skal dette tas gjennom markedsleddet i VBK. VBK s sponsor pakke skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de som måtte ha behov for denne. Denne kan man få utlevert ved henvendelse markeds ansvarlig eller daglig leder. VBK s reklame brosjyre for klubben skal brukes ved bedrift kontakt. Dette for at man skal informere likt. Denne brosjyren er en del av sponsor pakken. Det må presiseres ovenfor bedriftene hva bedriften får igjen for å sponse VBK. ( Synliggjøring, drakt, baneanlegg og Hjemmesider )

17 Tilskudd til lagene Alle lag vil få tildelt midler som skal brukes til "kos" for spillerne. Beløpet kr 500, vil ved sesongstart bli overført hvert enkelt lag under øremerkede fond. Midlene utbetales av kasserer. I tillegg dekker klubben inntil 3 påmeldingsavgifter for deltagelse i cuper og turneringer. Beløp utover tildelte midler kan ikke påregnes, men i spesielle tilfeller kan en søke styret. Lagleder vil ved henvendelse til daglig leder få oversikt over lagets økonomiske midler (øremerkede midler). Ønskes forskudd større enn kr 300,-, må daglig leder kontaktes på forhånd. Dugnader / aktiviteter Alle lag er pliktig til å delta i klubbens planlagte aktiviteter for sesongen. Inntektsbringende tiltak fra klubben tilfaller klubben 100%, dersom ikke annet er meddelt på forhånd. Alle lag har også mulighet for å gjøre egne inntektsbringende tiltak. For å unngå at tiltaket kolliderer med klubbens prosjekter, skal en først avklare dette med styret. Inntektsbringende aktiviteter igangsatt fra laget, tilfaller laget 100%. Inntekter av alle dugnader skal settes inn på klubbens konto Bankgiroen / innskudd må inneholde anmerkning av hvilke lag/fødselsår inntektene skal øremerkes til. Eks.: "dugnad G98". Er du i tvil, ta kontakt med daglig leder.

18 Forsikring VBK følger de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår fra NFF, kretsen og forsikringsselskap. I korte trekk for de enkelte avdelinger (ref. forsikring for fotballspillere og fotballklubber ): Barneavdeling: Spillere og ledere er forsikret via seriepåmeldingsavgiften til kretsen. Dette gjelder, i tillegg til seriekamper, også ved reise/deltakelse ved konkurranser, stevner, treninger og oppvisninger organisert av lag tilhørende NIF. Ungdomsavdeling/Old Boys/Girls: Spillere og ledere er forsikret når disse er registrert til kretsen (årlig kontinuerlig registrering). Forsikringen gjelder i kamper og trening. Gjelder også ulykkesskade ved reise til/fra organisert idrettsøvelse og ved opphold på konkurranse/treningssted, dersom ikke den skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder. Merk at det her er spesielt viktig at daglig leder får kontinuerlig oversikt hvilke spillere/ledere som er med på hvert lag. Spillere som ikke er registrert eller ikke har betalt kontingent er ikke forsikret og skal ikke brukes i kamper. Manlgende innbetaling av kontingent (etter fristen er utløpt), medfører risiko for at dette tolkes som om spiller ikke er med, og derved ikke er registrert hos kretsen. Seniorlag: Spillere er forsikret når spillere har betalt lisens til kretsen (årlig). Forsikringen gjelder i kamper og trening. Gjelder også ulykkesskade ved reise til/fra organisert idrettsøvelse og ved opphold på konkurranse/treningssted, dersom ikke den skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder. Spillere som spiller på seniorlag (også spillere fra ungdomsavdeling), må løse fotballisens for egen regning til NFF. Oversikt om hvem som har betalt lisens kan fås ved henvendelse til daglig leder. Spillere som ikke har lisens er ikke forsikret og skal ikke brukes i kamper. Generelt: Ulykkesforsikringer gjelder i hele verden (<70 år) NB! Lagene er ikke reiseforsikret. Hvis lag ønsker det på lengre reiser, må lagleder selv sørge for det. De enkelte lagleder har informasjonsplikt overfor spillere/foresatte. Skademeldingsskjema kanlastes ned fra forsikringsinformasjon, eller fås ved henvendelse til daglig leder. Dekning av utgifter i forbindelse med skader VBK dekker egenandelen for seniorspillere i forsikringssaker, dersom den aktuelle spiller har utvidet lisens og har innlevert nødvendig dokumentasjon. Alle skader, små og store, skal innrapporteres til daglig leder på skademeldingsskjema. Dette gjelder alle avd.

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2012 ROGALAND FOTBALLKRETS KRETSSTYRET KONTROLLKOMITE VALGKOMITE UTVIKLINGS- OG AKTIVITETSKOMITEEN FAIR PLAY ANLEGG DOMMER LEDER REKRUTTERING SPILLER-

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak

Saksnr. Tidspunkt Sak Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 21.01.03 Tid: 18.30-22.00 Tilstede:,, Anne Marie, Vidar,. Forfall: Jacob Odrunn og Sted: Klubbhuset 07/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent.

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010

G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010 G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010 AGENDA Status Målsetninger Forventninger Ferdigheter Spillestil Kostnader Sesong- og aktivitetsplan Treninger Kamper Cuper/turneringer Støtteapparat

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes bli med da vel EMBLEM IL 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes FOTBALLEN I ÅLESUND ELLINGSØY SKARBØVIK AAFK/GUARD ROLLON

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

Klubbhåndbok Madla IL 2016

Klubbhåndbok Madla IL 2016 Breddeklubben med tilbud for deg som vil noe mer Vi vil gi Fotballglede, Muligheter og Utfordringer til alle Vi er: M medspillere A arbeidsomme D delaktige L lagspillere A alltid på hugget MADLA IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 18.00 Kampstart Agenda 18.15 Serie- og Kampadministrasjon 19.15 PAUSE 19.45 Klubben som sjef 20.15 Spiller- og Trenerutvikling 20.30 Aktiviteter i 2011 21.00 Kampslutt Buskerud

Detaljer

Velkommen til COOP NORD CUP 2009

Velkommen til COOP NORD CUP 2009 1 COOP NORD BA Velkommen til COOP NORD CUP 2009 Slettaelva Sportsklubb ønsker dere velkommen til Coop Nord Cup. Skarphallen i Tromsø, 06. - 08. november 2009. Eneste aldersbestemte innendørs fotballturnering

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009

BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009 BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009 Pors Stadion 6. 7. juni Informasjon til lagledere Reglement Støttespillere Spillerlister Klasseinndeling Baneoversikt Våre samarbeidspartnere VELKOMMEN TIL CUP Pors Grenland

Detaljer

BERGBY S FOTBALLCUP 2011

BERGBY S FOTBALLCUP 2011 BERGBY S FOTBALLCUP 2011 Pors Stadion 28. 29. Mai Informasjon til lagledere Reglement Støttespillere Spillerlister Klasseinndeling Våre samarbeidspartnere Side 1 VELKOMMEN TIL CUP Pors Grenland Fotball,

Detaljer

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015

NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 NYTT OG NYTTIG FOR DOMMERE 2015 Nytt fra dommerkomiteen Komiteen 2015: Arnor Dingen (leder) Trond Johannessen Birger Vik Petter Toppe Kai Erik Steen Eli Haugen (sekretær ) (C) T. Gausemel Dommerkomiteens

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 09.04.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Forsikring av aktive ryttere (lisens)....

Detaljer