Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder"

Transkript

1

2 Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn den 22. November 1990 som i dag er den offisielle stiftelsesdatoen. Klubben har i denne tiden utviklet seg til å være en av de største i Rogaland Fotballkrets. Med stort og smått har vi hatt 55 lag med i seriesystemet. Medlemstallet har steget jevnt og trutt og teller i dag ca. 900 medlemmer. I flere år etter at vi skilte lag, brukte VBK en logo og emblem som var nesten identisk med VIF, bare navnet og forkortelse var forskjellig. I 1997 hadde klubben en konkurranse som endte opp med ny logo. Fra starten i 1975 spilte alle våre lag med blå drakt. Egentlig skulle de vært røde, men p.g.a. at drakt-leverandøren ikke kunne levere røde drakter, ble det blått. Midt på 80-tallet skiftet klubben gradvis over til røde drakter. I 1997 skiftet vi så til de nåværende rød/hvite stripete draktene. I 1995 begynte vi så smått å ta i bruk klubbhuset, et hus som vi håper skal være et samlingspunkt for klubbens spillere og ledere. Klubben har således åpent hus hver onsdag for alle spillere og ledere i alle aldre. Det serveres kaffe, kaker, brus, sjokolade osv. Organisasjon Styret Klubben styres av et styre bestående av 5 styremedlemmer, og ledes av klubbleder som er ansvarlig for klubbens drift. Oppgavene til de andre styremedlemmene er fordelt i samarbeid med klubbleder. Av oppgavene som må være ivaretatt er: Sportslige aktiviteter i alle tre avd. Anlegg og klubbhus Sponsoraktiviteter Styret skal ha møte minst 1 gang pr. mnd. Daglig leder Det er ansatt en daglig leder i 100% stilling som står for den administrative, daglige drift. Daglig leder har også ansvar for innkjøp av utstyrs- og driftsmidler og har dermed ansvar for klubbens materialforvaltning. Daglig leder har også ansvar for regnskapsførsel.

3 Mandater: Mandat for Seniorutvalg Utvalget er et koordinerende og rådgivende organ for styret i saker som angår denne avd. Leder for utvalget er Seniorleder. Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskottering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avdelingen, har ikke anledning til å inngå avtaler / kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret. Mandat for Seniorleder Lede Seniorutvalget og avdelingen. I dette ligger: Påmelding av alle lag fra A-lag til Veteran, både til serie og turneringer. Holde avd. orientert - gjerne med møter. Sørge for at avd. forholder seg til de retningslinjer som styret har vedtatt. Sørge for at klubbhåndbok, lover og regler for VBK, kretsen og fotballforbundet blir gjennomgått før sesongstart. Alle lover og regler skal følges. Sørge for oppdaterte lister med navn på spillere og ledere på hvert lag. Listen skal inneholde: navn - fødselsdato - adresse. I tillegg er det ønskelig med navn til nærmeste pårørende. Rapportere til Sportslig leder. Mandat for Ungdomsutvalg Utvalget er et koordinerende og rådgivende organ for styret i saker som angår denne avd. Leder for utvalget er Ungdomsleder. Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskottering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avd., har ikke anledning til å inngå avtaler/kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret.

4 Mandat for Ungdomsleder Lede Ungdomsutvalget og avdelingen. I dette ligger: Påmelding av lag fra og med Gutter jr. / Jenter jr. til og med Små gutt / Små jente, både til serie og turneringer. Holde avdelingene orientert - gjerne med møter. Sørge for at avdelingen forholder seg til de retningslinjer som styret har vedtatt. Sørge for at klubbhåndbok, lover og regler for VBK, kretsen og fotballforbundet blir gjennomgått før sesongstart. Alle lover og regler skal følges. Sørge for oppdaterte lister med navn på spillere og ledere på hvert lag. Listen skal inneholde: navn - fødselsdato - tlf. nr. - adresse. I tillegg er det ønskelig med navn på foresatte. Rapportere til Sportslig leder. Mandat for Barneutvalg Utvalget er et koordinerende og rådgivende organ for styret i saker som angår denne avd. Leder for utvalget er Barneleder. Blir det foreslått tiltak som koster penger eller som krever forskottering av klubben, må utvalget legge ved et budsjett og en finansieringsplan. Utvalget, eller lag i denne avd., har ikke anledning til å inngå avtaler/kontrakter uten særskilt fullmakt fra styret. Mandat for Barneleder Lede Barneutvalget og avdelingen. I dette ligger: Påmelding av miniputt- og lilleputt-lag, både til serie og turneringer. Holde avdelingen orientert - gjerne med møter. Sørge for at avd. forholder seg til de retningslinjer som styret har vedtatt. Sørge for at klubbhåndbok, lover og regler for VBK, kretsen og fotballforbundet blir gjennomgått før sesongstart. Alle lover og regler skal følges. Sørge for oppdaterte lister med navn på spillere og ledere på hvert lag. Listen skal inneholde: Navn - fødselsdato - tlf. nr. - adresse. I tillegg er det ønskelig med navn på foresatte. Rapportere til Sportslig leder.

5 Statutter for fortjenestemedalje og æresmedlemskap Fortjenestemedalje I a) Klubbens styre kan, med minst 6/8 flertall, tildele fortjenestemedalje til klubbmedlemmer som har gjort en spesiell stor innsats for klubben - enten sportslig, administrativt eller begge deler. b) Spillere som oppnår 500 kamper på klubbens A-lag tildeles fortjenestemedalje. c) Vurderingen kan gjelde fra 1975 V.I.F.-fotball. II Fortjenestemedaljen er i 830 sølv og har en diameter på 30 mm. Et 26 mm høyt og 40 mm bredt bånd i klubbens farger, rødt med et hvitt, vertikalt felt på midten følger med. III Medlemmets navn graveres inn på agraffen. På medaljens forside graveres inn: FORTJENESTEMEDALJE og på baksiden dato for tildeling og grunnen til utmerkelsen. På forsiden også et VBK merke i emalje. Æresmedlemskap Medlemmer, hvis arbeid har hatt særlig betydning for klubben, kan velges til æresmedlemmer. Valget foretas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. Statutter for utdeling av klubbens merker. I For å oppnå eller høyere tjeneste som aktiv, må et spillende medlem delta i minst 5 serie / cup-kamper pr. sesong, det samme gjelder for dommere (10 kamper dømt). II Medlemmet må ha oppfylt det alderskrav som forbundet krever for deltagelse i seniorklassen. III Som aktiv regnes også følgende: Styremedlemmer, oppmenn for alle klubbens lag. For medlemmer som gjør en spesielt god innsats, men som faller utenfor pkt. III, kan styret med 6/8 flertall tildele merke. IV Sesongene behøver ikke være sammenhengende. V Når et medlem oppnår tildeling etter pkt. I, skal tidligere tildelt merke leveres tilbake til klubben. VI Dersom et medlem på en eller annen måte mister sitt tildelte merke, kan nytt utleveres mot merket s kostnad. VII Disse statutter vil gjelde fra og med 1975 (V.I.F.). Tildelte merker for 5 år, 10 år og 15 år i V.I.F. fotball vil overføres gjeldende i VBK.

6 Statutter for utmerkelser til spillere på klubbens A-lag, serie og cup-kamper: 1. For 100 kamper pokal i sølv, høyde 12 cm med klubbmerke og gravering. 2. For 200 kamper pokal i sølv, høyde 14 cm med klubbmerke og gravering. 3. For 300 kamper pokal i sølv, høyde 17 cm med klubbmerke og gravering. 4. For 400 kamper pokal i sølv, høyde 19 cm med klubbmerke og gravering 5. For 500 kamper gullklokke med inskripsjon og klubbens fortjenestemedalje som aktiv spiller. 6. Når en spiller med 100 kamper eller mer legger opp, skal han/hun tildeles en diplom hvor det står påført antall spilte kamper. Statuttene gjelder fra 1975 V.I.F.-fotball. Klubb Vimpel Intensjonen med VBK's klubb vimpel er at den skal benyttes som en gest til møtende lag i sluttspill i cuper / turneringer eller ved andre spesielle anledninger. Klubben har ikke økonomi til å utdele for mange klubb vimpler pr. sesong. Ta kontakt med avdelingsleder dersom vimpel ønskes. Vimpel kan utdeles til arrangørklubb ifm. cuper / reiser. Vimpel kan utdeles til motstandere dersom VBK når finalekamp i cuper / turneringer. Vimpel kan utgis til klubber ved spesielle anledninger. Unngå gjentatte overrekkelser til en og samme klubb.

7 Lagledelse: Lagleder / Trener / Assistent Lagledelsen Med lagledelse menes trener, lagleder og assistenter. Ledere skal følge klubbens utdanningsplan. Ledere skal følge etikk- og holdningskrav. Ledere skal ha kjennskap til NFF s regelverk. Ledere for lag i aldersbestemte klasser skal ha møte med foresatte før sesongstart. Ansvarsområder : Ansvarlig for sine spillernes oppførsel på trening/kamper og under reiser. Ivareta VBK's gode navn og rykte. Oppmuntre spillerne til egentrening. Avholde møter med spiller og foresatte. Ha kjennskap til Norges Fotballforbund's lovverk og reglement. Vedrørende uttak av spillere på laget, henvises til NFF's reglement for de respektive alderstrinn. Sette opp treningskamper. Sørge for rekruttering til laget. Rette seg etter dommerens anvisninger, og på en rolig og behersket måte gi nødvendige beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken. Ved skader kan max. 2 fra lagledelsen forlate sin plass og entre banen for å hjelpe den skadede spiller. Disse kan bare komme inn dersom dommeren har gitt signal. Påse at all oppvarming under kampen foregår bak eget mål eller bak linjedommeren på samme side som reservebenken, og at all oppvarming foregår uten ball og ikke i spillerdrakt. Sørge for at spillerne ikke har på seg noe som kan være farlig for hverken dem selv eller andre når de kommer på banen (halskjeder, klokker, øreringer, ringer, osv.). Påse at spillerne er korrekt antrukket. Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig. Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med treninger og kamper. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder.( Eventuelt stedfortreder ) Følge VBK's utdanningsplan. Følge VBK's etikk og holdningskrav. Påse at det blir tatt vare på verdisaker. Påse at møtelokalet som blir brukt er ryddig etter bruk. Trener: Sportslig ansvarlig. Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert. På miniputt nivå skal trening og kamp være "lek betont". Trenere på aldersbestemt nivå skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på kravene til de enkelte ferdighetsmerker. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder. Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til NFF's reglement på de respektive alderstrinn. Ved uttak av spillere skal det legges vekt på den enkeltes disiplin og treningsiver. Det er krav til at alle trenere på barnenivå skal minimum ha aktivitetslederkurs. Alle trenere på ungdom og senior nivå skal ha gjennomgått minimum B trener utdanning.

8 Lagleder Tar seg av alle administrative oppgaver med laget, og fordeler arbeidsoppgaver blant assistentene. Ansvarlig for at alle spillere har betalt kontingent før sesongstart. Melde fra om spilleroverganger og spillerkontrakter til avdelings leder. Sørge for innhenting av navn, fødselsdato, adresse og telefon + navn på foresatte av alle spillerne på laget. Denne informasjon videreformidles til avdelingsleder. Bruk vedlagte registreringsskjema. Lagleder setter opp aktivitetsplan før sesongstart, og gjennomgår denne med spillerne. For lag i aldersbestemte klasser må dette gjennomgås med foresatte. Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på forsvarlig måte. Oversikt over materiell (drakter / baller ect) skal gis til klubbens materialmann ved sesongslutt. Sørge for utstyr (baller, banemarkering ) i forbindelse med hjemme-kamper. Ansvar for de beløp som til en hver tid utbetales av kasserer. Det fremlegges bilag til kasserer over dommer- og reiseutgifter. Skaffe bane og dommer til oppsatte kamper. Informere om kamp, tid og sted til gjestende lag og dommer i god tid og senest 1 uke før kampavvikling. Organisere transport av spillerne til utekamper. Påse at antall personer på benken ikke overstiger 10. Hjelpe dommeren slik at kampen kan starte presis. Registrere spillere som benyttes under kamp, med scoringsoversikt. Notere, i samarbeid med trener, sportslig fremgang ved treninger og kamper, samt antall spilte kamper og fremmøte til trening. Ansvarlig for påmelding av lag til treningsleir / turneringer i inn- og utland. Bestilling / påmelding skal alltid skje via avdelingsleder. Ved reiser til treningsleir / turneringer har laglederen ansvar for reiseopplegg med opphold. Styret kan også oppnevne andre ansvarlige. Informasjon om deltagerne, og deres foresatte skal gis til avdelingsleder ved turneringer som medfører reisevirksomhet. Møteplikt på ledermøter innkalt av avdelingsleder. Skrive årsrapport. Foreta utdeling av utmerkelser på årsavslutning. Påmelding Serie / Cup / Turneringer Påmelding til serien, cuper og turneringer gjøres via avdelingsleder. Oversikt over tilgjengelige cuper fås av de samme. Alle lag har anledning til å delta i tre turneringer hver sesong som klubben betaler påmeldingsgebyret for. NFF's regler ifm. cuper/turneringer skal følges. Ved deltakelse i utlandet for lag i aldersbestemte klasser må en ha med seg nødvendig tillatelse. NB! I forbindelse med cuper / turneringer for lag i aldersbestemte klasser må foresatte ha gitt sin tilslutning. Dommerkort / dommerregning Dommerkort utfylles før kampen og undertegnes etter kampen. Kontroller resultatet og at eventuelle gule / røde kort er satt på rett spiller. Forskudd / oppgjør for dommerregninger, reiseregninger og andre utlegg fås av kassereren. Kvitteringer leveres kassereren ved oppgjør.

9 Spillerlisenser Lagleder må i god tid før sesongstart gi avdelingsleder liste over alle spillerne på laget. Lisensansvarlig er ansvarlig for å gi melding om navn, adresse, fødselsdato og telefon som sendes RFK før sesongstart på spillere som blir 16 år inneværende år. For spillere som allerede er registrert hos RFK, skal evnt. endringer, eksempelvis adresseforandring, spillere som har sluttet etc, også meddeles RFK. Spillerne må betale egen lisensavgift til NFF. Lagleder er ansvarlig for at ingen spiller obligatorisk kamp uten at lisens og kontingent er innbetalt. Eventuelle bøter p.g.a. manglende lisenser vil bli fratrukket lagets tildelte / øremerkede midler. Kampoversikt Lagets kamper for sesongen tas ut fra "Håndbok fra RFK" (dette ligger også på internet), Ny Sett opp oversikt "KAMP-OVERSIKT" over trenings- og seriekamper, og lever kopi av skjema til spillere og foresatte så snart denne foreligger. Kampavvikling Kampoppsett tas ut av "Håndbok fra RFK". Jamfør kamptid med kommunes kampoversikt (sjekk dette på internet). Tid og sted for bortekamper fås av bortelaget. Ta kontakt med dommer og motstander i god tid og senest en uke før kamptidspunkt. Sørg for at garderober er åpne og i skikkelig stand før dommer og motstander kommer; som lagleder skal du møte 1/2 time før kampen. Kontroller at kampball, linjeflagg (på seniornivå) og oppmerking av bane er ok. Har motstander lik draktfarge, skal arrangørklubben holde drakter / markeringsvester i en annen farge til bortelaget. Utfylling av dommerkort. Betaling til dommer skal skje etter kampen. Kontroller før kampen hvor stor dommerregningen vil bli (dommerhonorar og kjøreutgifter). Husk kvittering! Etter kampen skal garderober ryddes og utstyr kontrolleres. Lagledelsen skal være siste som forlater garderoben (også motstandernes) og påse at denne blir låst. Grasbanen skal tråkkes. Dommerkort undertegnes etter kampen. Kontroller resultatet og at eventuelle gule / røde kort er satt på rett spiller. Endrer du kampdag, sendes melding til RFK snarest og minst 2 uker før kampen skal avvikles. Ber motstanderen om endring ber du laglederen selv om å ta kontakt med kretsen, som da avviser eller godkjenner anmodningen og setter opp nytt kamptidspunkt. Dersom kamp ikke avvikles, skal melding gis til RFK. For kamper hvor dommer ikke er oppsatt, skal det fortrinnsvis benyttes egne dommere. Skader Dekning av utgifter i forbindelse med skader VBK dekker egenandelen for seniorspillere i forsikringssaker, dersom den aktuelle spiller har utvidet lisens og har innlevert nødvendig dokumentasjon. Alle skader, små og store, skal innrapporteres til daglig leder på skademeldingsskjema. Dette gjelder alle avd.

10 Spilleroverganger Prosedyre som må følges for spillere som forlater VBK : Finn årsaken til overgangen (mistrivsel, bosted, ambisjonsnivå, påvirkning o.l.) For spillere i aldersbestemte klasser, kontroller at foresatte er orientert. Etter at de to foregående punkter er utført, skal resultatet rapporteres til avdelingsleder. Prosedyre som må følges for spillere som kommer til VBK : Laglederen fyller ut riktig overgangsskjema, og leverer dette til sportsligleder. Merk at det er forskjell på overgangs- skjema for de ulike alderstrinn (avdelingsleder har utfyllende informasjon). Leder kompensasjon U-avdelingen har gjort følgende vedtak angående kompensasjon: "Målsetningen for Barne- og Ungdomsavdelingen i Vardeneset Ballklubb er å utdanne trenere og lagledere, og at disse innehar verv uten økonomisk kompensasjon. Kursutgifter til aktivitetslederkurs, B-kurs, kassererkurs etc., dekkes av klubben. Ledere/trenere får overtrekksdrakter eller jakker hvis økonomien tilsier det. I spesielle tilfeller kan det inngås avtale mellom VBK og trener om kompensasjon for utlegg denne har i forbindelse med trener gjerningen. Hvert lag vil bli tildelt midler til administrasjonsutgifter. Beløpet vil ved sesongstart bli overført hvert enkelt lag under øremerkede fond. Årsrapport Årsrapport skrives av lagleder ved sesongslutt og leveres sekretær senest 31. oktober. Rapporten bør inneholde følgende: lagleder / trener serie-resultat rapport om deltakelse i cuper / turneringer avholdte aktiviteter kampstatistikk og målforskjell antall spillere brukt spillere som har representert klubben utad Sosiale tiltak / foresatt kontakt For lag i aldersbestemte klasser bør sosiale tiltak vektlegges på lik linje med de sportslige aktivitetene. Det bør legges vekt på å trekke med foresatte i lagets gjøremål.

11 Oppgjør for reiser For kjøring til obligatoriske seriekamper vil en normalt ikke refundere kjørekostnader, unntak er for lengre distanser som: Hå kommune Egersund / Helleland Moi / Tonstad Klubben vil her dekke kjørekostnadene etter gjeldende satser, for inntil 4 biler. Distanser lenger enn til Bryne kan søkes refundert. Kostnader til annen kjøring vil bare bli refundert, dersom kjøringen på forhånd er godkjent av avdelingsleder. For seriekamper dekker klubben ferjeutgifter for spillerne og to lagledere. Benyttes Rennfast bør en bruke rimeligste framkomstmiddel. Oppgjør skal skje på fastsatt oppgjørsskjema ("reiseregning"). Dette fås ved henvendelse til daglig leder. Lagleder har anledning til å ta ut nødvendig reiseforskudd. Nytt forskudd vil imidlertid ikke bli utbetalt dersom oppgjør fra forrige reise ikke er avsluttet. NB! Ved lengre reiser må lagleder forsikre seg om at reiseforsikring er i orden for laget. Klubben dekker ikke reisekostnader forbundet med deltagelse i lokale turneringer. Utdanning / kompetanse: Lagledere på alle trinn skal gjennomgå "Laglederkurs (15. timer). Alle ledere skal ha hatt gjennomgang av VBK's "Håndbok for lagledere" før sesong-start. Alle trenere skal ha gjennomgått "Aktivitetsleder"-kurset. (15 timer). Alle trenere fra og med smågutt /-jente til og med jr.herrer / kvinner skal ha B-trener kurs. Hovedtrener for A-lag herrer skal i løpet av samme periode ha C-trener kurs. A-lag kvinner: B- trener kurs. For nye ledere/trenere kreves samme utdanningsnivå som nevnt i punktene ovenfor. VBK s utviklingsprogram for ungdomsfotball skal vær retningsgivende. SPILLERE NFFs ferdighetsmerke Klubben arrangerer merketakings-dag hver høst. For ytterligere informasjon vises det til klubbens hjemmesider på internet.

12 Spillernes lag-tilhørighet Årsklasser skal holdes intakt. Ved splitting av en større årsklasse til flere lag, bør det legges vekt på at venner ikke skilles. Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag, skal dens lagleder kontaktes. Avgjørelsen ligger hos lagleder hvor spilleren vanligvis hører hjemme og hos spilleren selv. ANSVAR OG PLIKTER Spilleren Alle spillere skal ha orden på personlig og klubbens utstyr. Alle spillere skal vise respekt og toleranse overfor både medspillere, motspillere og dommere. De skal også rette seg etter dommerens anvisninger uten å protestere på avgjørelsene - selv om de er feil. Spillere tillates ikke bruk av rusmidler når de representerer klubben. Spillere skal vise ansvarlig og høvelig oppførsel; dvs. vanlig god folkeskikk, og vise ærlighet, både mot seg selv og andre. VBK's mål er at alle lag er med i betraktning når fair-play pokalene fra RFK skal tildeles. Spillere skal ivareta VBK's gode navn og rykte. Lagkapteinen I samarbeid med dommeren medvirke til at kampen gjennomføres etter regelens ånd og bokstav. Være bindeleddet mellom sine spillere, lagledelse og dommeren. Hjelpe til at spillerne retter seg etter dommerens avgjørelser og anvisninger; ved f.eks. - å innta korrekt avstand ved mur, - avholde seg fra protester, o.l. Delta i målvalget før kampen. Bære kapteinsbindet og sørge for at en annen overtar dette om kapteinen forlater banen. Hjelpe til at kampen kommer i gang i rett tid. Henvende seg til dommeren om det er ønskelig å skifte ball. Personlig utstyr Reglementært spiller utstyr er trøye, bukse, strømper, leggskinn og fotballstøvler. Strømpene må være dratt opp slik at de dekker leggskinnene. Trøyen skal være nedi buksen og ikke henge utenpå. Målvaktene må ha drakter som skiller seg fra de øvrige spillerne. Begge lags målvakter kan ikke ha like drakter. Hjemmelaget plikter å ha reservedrakter i annen farge. Spilleren må ikke ha på seg noe som er farlig for seg selv eller andre spillere. Dette gjelder bl.a. halskjeder, klokker, øreringer, ringer (glatte ringer unntatt). Andre former for kroppsutsmykking som kan være til fare for seg selv eller andre, skal tildekkes med tape. Fair Play Klubben har som målsetning å redusere antall røde / gule kort. For å redusere antallet, skal spillere fra og med smågutt /jente ha gjennomgått spilleregler.

13 Foresatte Retningslinjer til foresatte: Foresatte skal i stor grad delta på følgende aktiviteter: Transport Sosiale tiltak I barneavdelingens yngste klasser oppfordres det spesielt til at foresatte er til stede på treningene. Hvert lag oppfordres til å ha minst to sosiale aktiviteter, for lag i aldersbestemte klasser skal to av aktivitetene være sammen med foresatte. Det er et krav at: Foresatte ikke skal misbruke rusmidler når de deltar sammen med klubben. Foresatte skal vise respekt overfor lagledere, spillere, motstandere og dommere. Sportslig utvikling Alle lag i aldersbestemte klasser skal spille i den divisjon som lagledelsen mener er sportslig forsvarlig. Lagledelsen skal ta utgangspunkt i tidligere prestasjoner. VBK s ambisjoner er klart å utvikle spillere som er gode nok til å spille i 1. divisjon (ungdomsavdeling). VBK skal legge til rette for at spillere i ungdomsavdelingen med talent / ambisjoner skal få utvikle sine egenskaper mot et toppnivå, i samsvar med klubbens evne og ressurser. Dommerens rolle Sørge for kontroll av leggskinn, knotter og drakter (obs. målvaktens drakter) umiddelbart før lagene går på banen. Slitte knotter med skarpe kanter eller knotter som er for spisse, skal skiftes før kampen. Påse at trenere / lagledere retter seg etter dommer / linje dommers anvisninger når det gjelder opptreden på benk. Rapportere usømmelig opptreden og andre forhold som skjer på baneområdet, både av de som har plass på benken og av andre. Kontrollere spiller draktene umiddelbart etter ankomst til banen slik at det eventuelt blir bedre tid til å skaffe reservedrakter om fargene skulle være for like. Håndheve de regler, retningslinjer og fortolkninger som gjelder. Sørge for at dommertrioen går samlet av banen etter spillerne, både i pausen og etter kampens slutt. Ta med matchballen til garderoben både i pausen og etter kampens slutt. Reserveballene er arrangørenes ansvar. Gjennomføre samtale med kampinspektør / observatør før samtaler med spillere, ledere og presse. Dommer-rekruttering : Alle spillerne på gutte- og jentelagene skal gjennomgå dommerkurs.

14 Utstyr Innkjøp Klubbens materialkjøp forestås av daglig leder. Lagene har IKKE selv anledning til å foreta innkjøp på VBK's regning, uten først å ha fylt ut rekvisisjon som sendes daglig leder. Spille- og markeringsvester Materialforvalter, i samarbeid med det enkeltes lag trener / lagleder, sørger for at laget har komplett spillerdraktsett i god tid før sesongstart (inkl. veske). For å unngå at drakter "forsvinner", anbefales det at lagene samler inn alle drakter og vasker dem samlet etter hver kamp. Anbefaler samtidig at vaskingen går på rundgang (tas opp på møte med de foresatte). Ved like drakter ifm. kampavikling (hjemme), brukes markeringsvester av VBK's lag (gjelder opp til og med smågutt / småjenter). Ifm. cuper / turneringer fåes reserve draktsett med annen farge ved henvendelse til materialforvalter. Overtrekksdrakter Styret bestemmer til enhver tid hvilke overtrekksdrakter som klubben skal profileres med.. Disse skal ha klubbens emblem på venstre bryst. Skulle et lag få overtrekksdrakter eller annet utstyr fra en sponsor som ikke er klubbens offisielle profileringstøy, eller at et lag velger å kjøpe andre typer/merker, kan disse ikke bære klubbens emblem.. Baller Baller tildeles / suppleres lagene av materialforvalter når trenings-sesongen starter. Dersom spillerne får ansvar for hver sin ball, bruk "utstyrsskjema" for å holde oversikten. Medisinsk utstyr Hvert lag får tildelt / supplert medisinsk utstyr av materialforvalter når trenings-sesongen starter. NB! Viktig at lagleder sørger for at nødvendig medisinsk utstyr er tilstede på trening og kamp. RFK's laglederbok har oversikt over nødvendig utstyr og hvordan dette skal brukes. Diverse annet utstyr Hvert lag får tildelt / supplert div. utstyr før treningssesongen starter. Det kan være markeringsvester, ballnett, keeperhansker, fløyte eller bag. Markører / kjegler for innendørs trening kan lånes ved henvendelse til materialforvalter. Oppbevaring av utstyr Det er lagleders ansvar å holde alt utstyr i orden. Alt utstyr skal leveres materialforvalter umiddelbart etter siste obligatoriske kamp (rengjort).

15 Utstyrsliste for hvert lag Draktsett (røde/hvite) Strømper (Sorte) Shorts (Sorte) Baller Markeringsvester Medisinskrin Miniputt Lillegutt/ jente 1 drakt til hver spiller 1 par til hver spiller 1 til hver spiller 1 stk 4" til hver spiller 10 gule (reserve drakt) 1 stk m/ispos er Småjenter/ gutter Så mange drakter som det er lov å ha med spillere Så mange par som det er lov å ha spillere Så mange som det er lov å ha spillere 14 stk 4"/5" 14 gule (reservedr akt) 1 stk m/isposer B-lag, C-lag, Old boys, Veteran Jenter, Gutter, Junior, A-lag Så mange drakter som det er lov å ha med spillere Så mange drakter som det er lov å ha med spillere Så mange par som det er lov å ha spillere Så mange par som det er lov å ha spillere Så mange som det er lov å ha spillere Så mange som det er lov å ha spillere 6 stk 5" 14 gule (reserv edrakt) 1 stk m/ispo ser 14 stk 5" 8-10 gule (large) 1 stk m/ispo ser Keeper 1 sett 1 sett 2 sett Ballnett 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk Bag 1 stk 1 stk 1 stk 2 stk Flasker stk 1 holder med flasker 1 holder med flasker Fløyte 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk Transport Sikkerhet: 1. NFF's lover angående sikkerhet gjelder. 2. Alle skade-/ulykkesforsikringer skal være i orden. Etikk / holdninger: Ledere skal vise rettferdighet. Ledere skal være et forbilde. Ledere skal være presis i forhold til avtaler. Ledere skal ikke misbruke rusmidler når de representerer klubben. Ledere skal vise lojalitet mot klubbens mål. Ledere skal ikke la egne mål gå foran spillernes; spillerne er hovedobjekt. Ledere skal ha respekt overfor dommere. Foresatte skal ikke misbruke rusmidler når de deltar sammen med klubben. Foresatte skal vise respekt overfor lagledere, spillere, motstandere og dommere.

16 Økonomi Klubbkontingent På bakgrunn av fjorårets medlemslister i årsrapporten, sendes bankgiro ut av ansvarlig for medlemsarkivet, umiddelbart etter nyttår. Lagleder er ansvarlig for å levere spiller oversikt til avdelingsleder før 1.mars. Listen brukes til oppfølging av medlemskontingent. Spillere som begynner i andre halvdel av sesongen, blir medlem mot å betale halv medlemskontingent. Lagleder er ansvarlig for å levere oppdatert spiller oversikt til avdelingsleder innen 1.sept. Dersom en person vet at han kun kan spille en halv sesong p.g.a. f. eks. skolegang, kan vedkommende kun betale halv kontingent. Skulle planene endres og vedkommende ønsker å spille hele sesongen, må resterende kontingent innbetales før vedkommende kan fortsette å spille. Lagleder er ansvarlig for at så skjer. Kasserer Kassererfunksjonen utføres nå av daglig leder. Retningslinjer ved sponsing For kontakt med bedrifter i forbindelse med innhenting av sponsormidler skal markeds ansvarlig i klubben kontaktes. Dette for å kunne ha kontroll over hvem vi til enhver tid er i kontakt med. VBK ser gjerne at det enkelte lag eller avdeling skaffer individuelle sponsorer, men det er et krav at midlene skal kanaliseres via klubben sentralt, for deretter å bli satt inn på øremerkede midler til det eller de lag som har skaffet sponsoren. Vi trenger også denne kontrollen for opptre profesjonelt i forhold til sponsorene og budsjettmessige årsaker. Det skal til enhver tid foreligge en oversikt over de sponsorene vi har og over de som vi har vært i kontakt med det siste året. Lagene må fremlegge en oversikt over hvilke firma de planlegger å besøke. Alle klubbens medlemmer og foresatte oppfordres å hjelpe til med å skaffe sponsormidler. Hvis man ikke selv ønsker å presentere dette for bedriften, så skal dette tas gjennom markedsleddet i VBK. VBK s sponsor pakke skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de som måtte ha behov for denne. Denne kan man få utlevert ved henvendelse markeds ansvarlig eller daglig leder. VBK s reklame brosjyre for klubben skal brukes ved bedrift kontakt. Dette for at man skal informere likt. Denne brosjyren er en del av sponsor pakken. Det må presiseres ovenfor bedriftene hva bedriften får igjen for å sponse VBK. ( Synliggjøring, drakt, baneanlegg og Hjemmesider )

17 Tilskudd til lagene Alle lag vil få tildelt midler som skal brukes til "kos" for spillerne. Beløpet kr 500, vil ved sesongstart bli overført hvert enkelt lag under øremerkede fond. Midlene utbetales av kasserer. I tillegg dekker klubben inntil 3 påmeldingsavgifter for deltagelse i cuper og turneringer. Beløp utover tildelte midler kan ikke påregnes, men i spesielle tilfeller kan en søke styret. Lagleder vil ved henvendelse til daglig leder få oversikt over lagets økonomiske midler (øremerkede midler). Ønskes forskudd større enn kr 300,-, må daglig leder kontaktes på forhånd. Dugnader / aktiviteter Alle lag er pliktig til å delta i klubbens planlagte aktiviteter for sesongen. Inntektsbringende tiltak fra klubben tilfaller klubben 100%, dersom ikke annet er meddelt på forhånd. Alle lag har også mulighet for å gjøre egne inntektsbringende tiltak. For å unngå at tiltaket kolliderer med klubbens prosjekter, skal en først avklare dette med styret. Inntektsbringende aktiviteter igangsatt fra laget, tilfaller laget 100%. Inntekter av alle dugnader skal settes inn på klubbens konto Bankgiroen / innskudd må inneholde anmerkning av hvilke lag/fødselsår inntektene skal øremerkes til. Eks.: "dugnad G98". Er du i tvil, ta kontakt med daglig leder.

18 Forsikring VBK følger de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår fra NFF, kretsen og forsikringsselskap. I korte trekk for de enkelte avdelinger (ref. forsikring for fotballspillere og fotballklubber ): Barneavdeling: Spillere og ledere er forsikret via seriepåmeldingsavgiften til kretsen. Dette gjelder, i tillegg til seriekamper, også ved reise/deltakelse ved konkurranser, stevner, treninger og oppvisninger organisert av lag tilhørende NIF. Ungdomsavdeling/Old Boys/Girls: Spillere og ledere er forsikret når disse er registrert til kretsen (årlig kontinuerlig registrering). Forsikringen gjelder i kamper og trening. Gjelder også ulykkesskade ved reise til/fra organisert idrettsøvelse og ved opphold på konkurranse/treningssted, dersom ikke den skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder. Merk at det her er spesielt viktig at daglig leder får kontinuerlig oversikt hvilke spillere/ledere som er med på hvert lag. Spillere som ikke er registrert eller ikke har betalt kontingent er ikke forsikret og skal ikke brukes i kamper. Manlgende innbetaling av kontingent (etter fristen er utløpt), medfører risiko for at dette tolkes som om spiller ikke er med, og derved ikke er registrert hos kretsen. Seniorlag: Spillere er forsikret når spillere har betalt lisens til kretsen (årlig). Forsikringen gjelder i kamper og trening. Gjelder også ulykkesskade ved reise til/fra organisert idrettsøvelse og ved opphold på konkurranse/treningssted, dersom ikke den skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder. Spillere som spiller på seniorlag (også spillere fra ungdomsavdeling), må løse fotballisens for egen regning til NFF. Oversikt om hvem som har betalt lisens kan fås ved henvendelse til daglig leder. Spillere som ikke har lisens er ikke forsikret og skal ikke brukes i kamper. Generelt: Ulykkesforsikringer gjelder i hele verden (<70 år) NB! Lagene er ikke reiseforsikret. Hvis lag ønsker det på lengre reiser, må lagleder selv sørge for det. De enkelte lagleder har informasjonsplikt overfor spillere/foresatte. Skademeldingsskjema kanlastes ned fra forsikringsinformasjon, eller fås ved henvendelse til daglig leder. Dekning av utgifter i forbindelse med skader VBK dekker egenandelen for seniorspillere i forsikringssaker, dersom den aktuelle spiller har utvidet lisens og har innlevert nødvendig dokumentasjon. Alle skader, små og store, skal innrapporteres til daglig leder på skademeldingsskjema. Dette gjelder alle avd.

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer