BLI MED OSS Å SEGL I MIDDELHAVET. BÅTEN ER EIN BENETAU 50 FAMILY.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLI MED OSS Å SEGL I MIDDELHAVET. BÅTEN ER EIN BENETAU 50 FAMILY."

Transkript

1 BLI MED OSS Å SEGL I MIDDELHAVET. BÅTEN ER EIN BENETAU 50 FAMILY. Dersom du kunne tenkja deg å segla i middelhavet, men treng litt erfaring først, eller kanskje du treng nokon til å ta ansvar for båt og organisering, då høver denne turen/kurset for deg eller di gruppa. Båten er litt over eit år og utrusta for charter i Hellas. Den ligg i havnebyen Lavrio, søraust for Athen. (Me kan og leiga tilsvarande båt i Kroatia. Dersom ein planlegg i god tid) Det er 3 toalett/bad og elles fullt utrusta med instrument,flåte og sikkerhetsutstyr. Og er ideell for cruise-fart med opptil 10 passasjerar ( i 5 dobble lugarar) + 1 mannskapslugar i baugen. Båten er med 3 bad, kjøleboks/skap, stor bysse, salong for heile gruppa og godt med lagerplass. Turen er eit opplegg der me står for kurs og opplæring og organisering båten som me disponerar. Den tek ei gruppe på 10 deltakarar og 2 som mannskap. Ved leige av båt andre stader enn Hellas, står gruppa også ansvarleg for eit depositum. Nokre turar er lagt opp som aktive kurs, men ikkje krav til å delta, anna enn alminneleg opplæring for å meistra dei oppgåvene alle må delta i, slik som fortøying og nødvendige oppgåver ombord. Andre turar kan væra enklare kurs med grunnleggjande opplæring, og ynskjer du berre nyta turen som ferie, så er det ok. Men her også gjeld at ein må delta i seglinga og nødvendig opplæring for å handteringa båten. For grupper er det mogleg å kunna få undervisning i båtførarprøven, dette må avklarast i god tid på førehand. Me seglar vår og haust der nede for å utvide seglsesongen. Då er me klar for 2 nye turar våren Det vert: 14 til 21 april.(kurs B, kr. 3900,-) 21 til 28 vert det opent kurs for enkeltpersonar, (kurs A kr. 4900,-) her er to ledige lugarar.

2 KURS A: KURS I SEGLING OG SJØMANNSKAP OG NAVIGASJON : Kurs i segling, sjømannskap, navigasjon og bruk av båt. Passar for dei som har planar om å kjøpa eller leiga seglbåt. Ynskjer ein ikkje delta i all undervisninga så er det ok. Pris. 4900,- (inklusive eventuelle Diesel og havne utgifter). Ein spleisar på brødmat og middagar som ein lagar ombord. KURS B: (primert for grupper, men og for enkeltpersonar der turen er «opna») FERIETUR MED INNLAGT OPPLÆRING I SEGLING Dette kurset omfattar det mest grunnleggjande innan segling og bruk av båten. Pris. Kr. 3900,- pr. pers. (mat, diesel, havneutgifter, er ikkje inkludert, spleiselag på alle) KURS C: (for grupper) BÅTFØRARPRØVEN SOM KURS OMBORD (for grupper): Praksis og teori. Me kan og køyra kurs i båtførarprøven når me seglar i Middelhavet. Ein får då også læra å segla inklusivt i opplegget. Men kurset krev 18 til 21 timar undervisning i løpet av veka. Mykje av dette vert i praksis og kan difor væra lettare å forstå enn å sitja i eit klasserom. Eksamen må organiserast når ein kjem til Norge. Pris kr. 4900,-. (inklusive eventuelle Diesel og havne utgifter). Ein spleisar på brødmat og middagar som ein lagar ombord. KURS D: TEMATUR: Desse turane er med inn leigd Norsk guide/føredragshaldar, som tek oss med på ei «reise» i det aktuelle tema. Turen høver for dei som ynskjer kombinera dette med ferie og segling. Pris. 4900,- (inklusive eventuelle Diesel og havne utgifter). Ein spleisar på brødmat og middagar som ein lagar ombord. REISE tips: Me har nytta KLM og har då mellomlanda i Amsterdam. Har kome ned på natta kl og selskapet har skaffa skyss til oss ned til Lavrion, ca. 1 time. Kan mot ein kostnad leiga soveplass i båtar om «vår» båt er oppteken. Elles er det hotell i Lavrion eller på flyplassen. Men me seglar stort sett ikkje ut før på sundag morgon og då kan ein koma nedover på laurdag eller natt til sundag. Så det er fleire muligheiter. Og med andre selskap til andre tider. Heimreis har me ved nokre høve reist til Athen og vidare heim på sundag natt, men me har og vald å reisa heim laurdag natt kl Skyss kjem då kl å hentar oss på båten. KOST: Ein tek vare på kvitteringar når ein handlar fellesmat og gjer opp i etterkant av turen. Eller undervegs. KLEDE OG UTSTYR: Det er viktig å ha klede som taklar vatn og temperaturar, ned mot 10 til 12 grader og regn, ifall det skulle bli nokre dagar med «slikt vær» også. Mørket kjem litt bråare på då sola går ned i ein «brattare» vinkel enn her heime Me anbefalar at ein tek med seg: Ein tynn sovepose, då det kun vert utlevert to laken og eit tynt flisteppe.

3 Handkle får ein to av. Seglarvest eller vest med skrittstropp og feste for livliner er ein fordel å ha med seg. Redningsvestane som er ombord er ikkje så eigna til å ha på under dagleg seglas, men vert nytta som Redningsvest, over seglarvesten, om ein skulle trenga det. Ein må pakka i baggar som kan brettast saman, store trillebagar i hardplast eignar seg ikkje då dei er vanskelege å stuva vekk ombord. Hovudlykt er greit å ha, det mørknar fortare og tidlegare enn det gjer her heime sommarstid. I tillegg til utstyr ein nyttar sommarstid, treng ein klede mot vind og sjøsprøyt. Ein kan ikkje sjå vekk frå sjøsjuka på enkelte strekk. Men me har opplevd og høyrt mykje om, «akupunktur armbanda» som også er å få kjøpa på appotek, virkar. Men dette er vel og individuelt. Så tabellettar og «plaster» er vel godt å ha med i tillegg. VÆR OG VIND I ein statistikk frå 2008 til 2010 ser ein at temperaturane ligg mellom 18 og 22 grader i slutten av oktober og byrjinga av november. Vinden er svakare enn om sommaren. I april viser statistikken at vinden er endå svakare, men det bles av og til opp i frisk bris, men kuling er og registrert. Temperaturane ligg då mellom 13 og 22 grader. I 2010 var gjennomsnittet 18 grader. Me prøver å leggja turen etter kva gruppe som er med. Er det meldt sterk vind i ein del av øyane, kan me leggja turen i eit anna område med mindre vind. Gje oss gjerne melding om kva type tur eventuelt gruppa di ynskjer. Me har elles prøvd båten i storm styrke og opptil 5 meter høg sjø, under «små segl». Og den fører seg veldig fint. Stort større sjø vert det ikkje i området og me seglar kun i slikt vær med grupper som ynskjer det. Det går og an å leggja opp turen slik at ein kan ha ei øy som base, utforske innlandet på denne når det er vindfulle dagar og ta turar ut frå denne øya på rolege dagar, eller med dei som har lyst å prøva seg i litt vind. FORSIKRING: Hugs å sjekka at du har i orden reiseforsikring og helsepapirer som trengs. Og ifall du har sjukdomar som kan innverka på helsa under turen, så ber me om at du drøftar dette med oss i forkant. Me står ansvarleg for kurset og har skipper og styrmanns ansvaret for båten. Kvar enkelt er elles ansvar for eigne handlingar. Ein må visa respekt og toleranse for kvarandre og la alle få tid til å prøva seg i ulike arbeidsoppgåver. LUGARAR: Lugarar vel ein etterkvart som ein melder seg på. Ein lugar har over og underkøy, to lugarar forut har bad og toalett, men desse må delast med resten av gruppa. To lugarar + over og underkøy lugar, har eit dusj og toalett akter, som og må delast med resten av gruppa, men dette har gått veldig bra. PÅMELDING OG BETALING: Når du har bestemt deg, melder du deg på ved å betala inn påmelding: kr. 2400,- til konto ; Smedholmen Kyst og Naturlivskule, 5419 Fitjar. Då registrerar me dåke i deltakarlistene til Båt operatørselskapet. Restbeløpet betalast 28 dagar før kurset startar. AVGANG OG ANKOMST LAVRION: Laurdagar, seinast i 1700 tida skal båten væra klar for ombordstigning. Me må væra inne fredagagar mellom 1500 og 1700, når me kjem att frå tur. Men ein kan overnatta til neste dag kl

4 Desse tidene er sett for at selskapet som står for båtane, skal ha muligheit for å gå over båten å gjera den sjøklar til neste tur, vaska og reparera eventuelle skader som har kome under forrige tur. PERSONINFORMASJON: Selskapet som driv båtane, har krav til å registera personinformasjon om dei som er ombord i båtane, dette kan dåke senda til oss slik at me får sendt dei i tide: - Fullt namn, - Adresse, - Fødselsdato Nasjonalitet og Passnummer. Desse listene vert liggjande i deira database til turen er over. Me treng: Telefon nummer. - Epost adresse, slik at me lettare kan halda kontakten. Ein månad før turen startar betalar ein inn restbeløpet. Send oss ein mail for kvar innbetaling, slik at me kan kvittera for den. Terje: har ansvaret for den økonomiske delen. Dersom kurset skulle verta avlyst frå vår side, betalar me attende heile beløpet som er innbetalt til oss. (Sjå vidare info om kurset ned under)

5 KURS I SEGLING TEORETISK DEL GRUNNLEGGJANDE KURS I SEGLING SOM SKAL GJE DELTAKARANE KJENNSKAP TIL KVA EIN BØR TILEIGNA SEG (Tema kan trekkjast ut frå denne lista etter kva som er av interesse: Forenkla kurs i segling er merka med grønt kr. 3900,-) Målet er å ha ei lita teoriøkt før dagens seglas og ei økt etter. Først vil me gå gjennom alt utstyr på båten, fordela arbeidsoppgåver og ev. faste plassar som ein kan byta på etterkvart som ein vert trygg. VIKTIGE OPPGÅVER OMBORD: Gå gjennom at alt utstyret er i orden og på plass: Sikkerhetsutstyr Jolle og motor. Bysse utstyr Navigasjons bestikk og kart DERSOM ME ER EI STOR GRUPPA DELER ME INN I TO VAKTLAG: Kvar enkelt vel oppgåver som dei har ansvar for men ikkje nødvendigvis utførar sjølv. Ein vil læra og få kjenskap til: Oppgåver ved fortøying. Oppgåver ved ankring. Oppgåver ved seglsetjing. Sikkerheit og arbeid på dekk. Korleis starta og stoppa båten. Bruk av kartplottar. Flåte og gummibåt med motor. Lukking av dekksluker. Opning og stenging av kranar og bruk av toalett/septikk. Stenging og fråkopling av gassanlegg. Prosedure ved bruk av dette. Gjera sjøklart under dekk. Prosedure ved mann overbord Ansvar for bruk av sikkerhetselar og vestar Ansvar for å slå på VHF og instrumentpane. Slå av og på kjøleboks, ettersom me seglar eller går for motor. Kopla til landstraum.

6 Dagleg vask under dekk. TEORETISK DEL: Båtypar: Sjøeigenskapar. Fart og segl eigenskapar. Riggtypar: Tradisjonelle / moderne. Segl: Korleis eit segl skal stå. Ulike dukar. Skjering. Fornying og reparasjon. Segle på bølgjer: Segle på ulike kursar. Farer i medsjøseglas. Unngå brotsjø. Broaching (sidelengs rulling, spesiellt med spinnaker) Mann overbord tørn: Teste båten korleis den er å manøvrera i eit slikt tilfelle. Bakka på ( ligga på været): Metode i hardt vær, korleis hindre brotsjøar, få kviletid og minska drift mot le. Bruk av drivanker og ulike metodar for å «slå av brotsjøen». Lensa unna (medvindseglas): Ein annan utveg som kan væra godt å vita litt om. Bruk av styreanker. Trim av båten (optimal justering av båt og segl): Finne balansen, kvar skal ein ha ballasta i ulike skrogtypar. Trim av segla: Kva må til for å få båten til å gå på fram, raskare, lettare å styra, rolegare i sjø osv. Korleis verkar seglet: Med vinden på lens. Med vinden på låringa (sidevind aktante). Vinden tvers. Bidevind (mot vinden). Kombinasjon fleire segl: Korleis dei innverkar på kvarandre. Segling mot vinden: Kvifor ein kjem seg effektivt fram mot vinden. Stagvending (venda mot vinden): Korleis få båten lett over stag og kva kan væra til hinder. Jibbing (venda segla med vinden) : Fare ved ufrivillig jibb. Sikring. Ulike «data» som skal setjast saman: Ein føler med nevar, hud, hørsel, syn og balanse. Effektiv segling: Her skil tursegling seg ut frå regattasegling. Kursval: Kvar skal me leggja kursen for å koma fortast mot målet. Strategi: Kan skyer, straum og andre fartøy, som kan hjelpa deg å sjå kvar det er best å segla? Manøvrering for segl og motor. Roing. Fortøying: Ulike variantar og omsyn ein må ta. Tauverk: Ulike typar og eigenskapar. Utstyr: Ekstrautstyr til rigg. Sying. Verktøy. Navigasjon Meteorologi: Vær systema som råder, samt om lav og høgtrykk. Vindens oppførsel. Ulike luftlag. Farlege fenomen. Skodde. Bølgjer: Farlege situasjonar. Straumen, vinden og bølgjene. Land og bølgjer. Bølgjer over grunne områder. Straum: Korleis nytta og handtera straumen. Vedlikehald: Ulike alternativ. Stell av segl: Ulike alternativ. Gjera sjøklar: Sjøklar etter kva tur ein legg ut på. Sikkerhetsutyr og redning: Bruk av flåte og anna sikkerhetsutstyr. Klargjering til havseglas: Utstyr, klargjering, trening og det å væra forsiktig. Sjøvegsreglar: Dei viktigaste reglane. Tradisjonell navigasjon og nødnavigering: Ulike enkle navigasjonsmetodar som kan væra greit å ha kjennskap til i nødsfall. (For spesiellt interesserte: Regattasegling) KURS I SEGLING PRAKTISK DEL:

7 Mann overbord tørn for segl. Plotting i kartplottar Manøvrering for motor. Segl: Trimming for å få segla til å jobba i lag og balanse mellom dei. Trim av båten / balast: Finne balansen, stabilitet. Trim av segla: Kva må til for å få båten til å gå raskast mogleg, lettare å styra, rolegare osv. Stagvending: Korleis få båten lett over stag og kva kan væra til hinder. Drilla inn dette. Jibbing: Viktig å hugsa på. Fare ved å jibba. Trena på ein sikker jibb. Effektiv segling: Trena på å få god fart. Kursval: Kvar kan me leggja kursen for å koma raskast mot målet. Straum: Korleis nytta straumen. Strategi: Kan skyer, straum, andre fartøy hjelpa deg å sjå kvar det er best å segla? Trening i å bruka sansane: Ein føler med nevar, hud, hørsel, syn og balanse. Bakka på : I hardt vær ein metode for å minska brot av bølgjer og få kvild. Samt minska drift mot le land. Lensa unna: Ein annan utveg å komma unna uvær. Manøvrering: Korleis leggja til og gå ifrå for segl. Roing: Nyttig å kunna om jolla må roast. Meteorologi: Lesa været. Leggja opp kurs etter været. Bølgjer: Straumen, vinden og bølgjene. Bølgjeseglas på ulike kursar. Sjøvegsreglar. Stell av segl. Fortøying: Utveksling av erfaring. ( Samtale) Trening: Mann over bord, test av båten sine manøvrerings eigenskapar, effektive vendinga om ein må segla seg til kai. Test av drivanker. Enkel navigering: Setje ut kurar og ta peilingar, rekne på distanse, tid og fart. Bruke kartplottar. Kurset er ein del av tilbodet ved: Maritime kurs Smedholmen / Einar Matre. Me tek atterhald om at dette skrivet kan verta endra.

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne 1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne Du skal l re ^ kor viktig det er Ô gjere overslag og vurdere kor rimeleg svaret er ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhald i skriftlege framstillingar

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer