Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale"

Transkript

1 Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon Telefaks E-post: Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår referanse: kag /08/125/830 Ål, Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale På vegne av 16 kommunar langs og i tilknyting til Rv7 blir hermed vedlagt uttale oversendt. Beste helsing IS RV7 Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg: Uttale - Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma.

2 Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma Kommunane langs og i tilknyting til Rv7 syner til Statens vegvesen sitt høyringsforslag vedr. klassifisering av øvrige riksvegar, ved gjennomføring av forvaltningsreforma. I denne samanheng ynskjer me som ordførarar å koma med nokre betraktningar. Utgangspunktet for våre synspunkt er forslag til klassifisering av Rv7 vest for Gol, som fylkesveg. Etter vårt syn vil det vera noko fundamentalt feil dersom eit av dei viktigaste aust vest sambanda og den mest brukte vegen mellom våre to største byar, ikkje skal vera riksveg (stamveg) etter Det er forståing for at det er lagt nokre kriterium til grunn for vurderingane men det må kunne stillast spørsmål ved om dei er gode nok, og det er gjeve rom for å bruke skjønn. Utgreiingane som er gjort er m.a. basert på Høyringsnotatet frå Kommunal- og regionaldepartementet, ; Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået. Her står det m.a.: Ved overføring av ansvaret for øvrig riksvegnett skal vegenes interregionale funksjon tillegges vekt. Etter en vurdering mener Samferdselsdepartementet at en øvrig riksveg, i en forsterket fylkesmodell, i utgangspunktet kan sies å ha en interregional funksjon dersom vegen går gjennom tre regioner. I enkelte tilfeller kan likevel nasjonale interesser tilsi at veger som har særskilt stor betydning for næringslivet, bør være et statlig ansvar. For slike veger vil det kunne aksepteres at vegen kun går i to regioner. Ut frå forslag til klassifisering av øvrige riksvegar har også Statens vegvesen funne det nødvendig å vurdere nokre spesielle vegar som går gjennom fleire fylke, men der berre ein del er stamveg i dag. Rv7 er ein slik veg med stamvegstatus på strekninga Gol Hønefoss. Statens vegvesen presiserar at Rv7 over Hardangervidda er eit interregionalt viktig vegsamband. Det blir sagt at å inkludere Rv7 vest for Gol vil kunne stride mot det overordna prinsippet om at øvrige riksvegar i det vesentligaste skal overførast til fylkeskommunane. Men Statens vegvesen ber og om at Rv7 blir nære belyst i høyringsprosessen. Me meiner det er nok av tungvegande argument for at Rv7 i framtida skal bli ein del av riksvegsambandet, som: Rv. 7 over Hardangervidda er ein viktig tverrforbindelse mellom Vestlandet og Austlandet. Forbindelsen er den kortaste mellom Bergen og Oslo, og har også størst trafikkmengde mellom Noregs to største byar. Rv7 har ein viktig interregionale funksjon som aust vest samband, og har stor betydning for næringslivet både på Vestlandet og Austlandet. Turisttrafikken er viktig, fyrst og fremst sommartid, men den er betydelig også vinterstid. Skal Norge vidareutvikla eit heilårleg reiseliv, har utan tvil Rv7 særskilt stor betydning og må vera eit statleg ansvar, og inngå i riksvegnettet. Rv7 er og hovudferdselsåre for dei to største reiselivsregionane i landet, Hallingdal og Hardanger. Utbygginga av Hardangerbrua vil auke vegen sin betydning ytterlegare. Rv7 kombinert med E16 frå Granvin til Bergen er og det aust vest sambandet (Oslo Bergen) med desidert minst toatale høgdemeter. 1

3 Det er og stor grunn til å legge merke til einstemmige og tydelege vedtak både i frå fylkestinget i Hordaland og Buskerud. Som ein illustrasjon Buskerud fylkesting sitt vedtak: Fylkestinget i Buskerud anmoder om at RV 7 vest for Gol klassifiseres som stamveg og inngår i det nasjonale stamvegnettet. Staten må ha ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av den viktigste vegen mellom landets to største byer Oslo og Bergen og som knytter sammen to landsdeler. Rv 7 er en av fjellovergangene Øst Vest med størst trafikk, og den er av meget stor betydning for reiselivet både i Hallingdal og Hardanger. Det bør også legges vekt på at den går i gjennom et område av stor nasjonal interesse bl.a. i forhold til miljø- og villreinforvaltning. I tillegg til fylkestinga har regionråd og næringslivet, med NHO i spissen, gjeve svært tydelege uttaler. Me meiner at Rv7 over Hardangervidda er i særstilling i forhold til mange andre interregionale samband, og trur ikkje at ein riksvegstatus vil underminere prinsippet om at øvrige riksvegar for det meste skal klassifiserast som regionvegar. Me som ordførarar i tilknyting til Rv7 vill på det sterkaste oppmode om at Rv7 vest for Gol er ein del av riksvegnettet etter Byrådsleder Monica Mæland (sign) Bergen Kommune Ordførar Astrid Farestveit Selsvold (sign) Kvam Herad Ordførar Jan Ivar Rødland (sign) Granvin Herad Ordføar Anved Johan Tveit (sign) Eidfjord Kommune Ordførar Erik Kaupang (sign) Hol kommune Ordførar Olaug Grønseth Granli (sign) Gol kommune Ordfører Gerd Eli Berge (sign) Nes kommune Ordførar Olav Skinnes (sign) Krødsherad kommune Ordførar Marit A. Aase (sign) Samnanger Kommune Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik (sign) Voss Kommune; OrdførarMona H.Hellesnes (sign) Ulvik Herad Ordførar Solfrid Borge (sign) Ullensvang Herad Ordførar Torleif Dalseide (sign) Ål kommune Ordførar Oddvar Grøthe (sign) Hemsedal kommune Ordfører Tor Egil Buøen (sign) Flå kommune Ordfører Kjell B. Hansen (sign) Ringerike kommune 2

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige

Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige August 2008 Sammendrag Det finnes i dag ingen overordnet europa- eller riksvegforbindelse som forbinder de østlige og sørlige delene av Norge

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

men vi tilpassar oss alt klimaendringane

men vi tilpassar oss alt klimaendringane men vi tilpassar oss alt klimaendringane Døme på faktisk klimatilpassing i Sogn og Fjordane Idun A. Husabø Kontekst Behov for nasjonal strategi for klimatilpassing Utkast til utgreiing lagt fram i mai

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

Nynorsk i staten. Reglar og råd

Nynorsk i staten. Reglar og råd Nynorsk i staten Reglar og råd Kjære statstilsett! Ei av dei faste oppgåvene til Språkrådet er å gje statstilsette informasjon om lov om målbruk i offentleg teneste (mållova). Lova skal sikre ei rimeleg

Detaljer

Høyring av søknad frå Voss Stein AS om driftskonsesjon for Grauo steinbrot i Voss kommune

Høyring av søknad frå Voss Stein AS om driftskonsesjon for Grauo steinbrot i Voss kommune Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 16.01.2015 Vår ref: 13/00714-5 Deres ref: Høyring av søknad frå Voss Stein AS om driftskonsesjon for Grauo steinbrot i Voss

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Åpenhetstinget 2011 2 Innholdsfortegnelse Åpenhetsindeksen 2011... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 3 Metode... 5

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer