Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4."

Transkript

1 Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv

2 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag Papir: g-print 90g Format: 17 cm x 22,5 cm ISSN Redaksjonsnemnd: Kathrine Kleveland Siss Ågedal Annie Bjørnarheim Ingrid Grene Henriksen Grafisk produksjon: Postadresse: Norges Bygdekvinnelag Pb Grønland, 0135 Oslo E-postadresse: Internettadresse: Sekretariat: Schweigaards gt. 34F Tlf: (sentralbord) Faks: Generalsekretær: Annie Bjørnarheim Seniorkonsulent: Ellen Klynderud Organisasjonskonsulent: Ingrid Grene Henriksen Organisasjonskonsulent: Marie Aaslie Annonser: Ta kontakt med NBK-kontoret Med temaet Kvinneliv ynskjer vi å gje lesaren nokre få glimt av kva eit kvinneliv kan vere. Vi håper at desse glimta gjer at du ser, høyrer, les og vert inspirert til samtaler om tema som du kanskje ikkje har sett tidlegare. Artiklar og oppslag i media tek for seg kvinner sin situasjon i verda. Det vert kommentert, analysert, stilt spørsmål og gjeve nokre svar. Til tider kan det verke som om ikkje noko betrar seg. Då må ein også sjå, løfte opp og støtte alle dei organisasjonane og einskildpersonane, både heime og ute, som gjer ein innsats for at å betre livet for jenter og kvinner. Prosjekta i Senegal er avslutta, og vi veit at dei har vore vellukka. Kvinner har m.a. stilt til val for å gjere ein innsats som politikar. Dette var utenkjeleg før prosjektet i Sør-Senegal. Kvinnene takkar for all støtte! Det var gode kvinnefellesskap og mykje å hente for både hode, kropp og hjerte da vel 200 damer var på inspirasjonsseminar i oktober. Neste gong må du også bli med! Frå TrivselsBygda vert det oppfordra til fellesskap og til å banke på døra til naboen. Folk som trivst vert i bygda. Ein del spør om det er fordelar å hente når du er medlem i Bygde kvinnelaget. Juridisk hjelpetelefon førstehjelp om du treng rådgjeving og rabatt på alle førestillingane til Riksteatret er nye fordelar du har. Framsidefoto: Roar Ree Kirkevold Internasjonalt arbeid i Bygdekvinnelaget finansieres av Norad, FOKUS og medlemmene. Frist til Bygdekvinner nr. 1/10: 10. januar Tema: Miljø Stine Sem er bekymra for tradisjonane rundt kakebaksten. Kanskje du skal bake Videsæterkaker? Oppskrifta finn du i bladet. Vi ynskjer deg ei fin førjulstid med mange gode bake- og lesestunder. For redaksjonen 2 Bygdekvinner nr. 4.09

3 Innhold Julebetraktninger s 8 Vi trenger undere i livet. Og mysterier. Og en Gud som vil være tilstede på jorden. Og alt dette har vi muligheten til å møte i julen. Inspirasjonsseminar s 10 Inspirasjonsseminaret viser at Bygdekvinnelaget lever opp til slagordet Bygdekvinnelaget en moderne møteplass. Takk s 27 To vellykkede prosjekter i Senegal ble avslutta i 2008, og kvinnene har bedt om at det blir rettet stor takk for all støtte fra medlemmene i Bygdekvinnelaget. Takk til hver og en! 4 Leder 5 Fra styret 6 TrivselsBygda 7 Optimisten 8 Julebetraktninger 9 Fra Schweigaardsgtata 10 Inspirasjonsseminar 2009: For hode, kropp og hjerte 13 Kvinnestipend og I-farta-pris 15 Jeg vet. Vet andre? 16 Alle sju slaga i live 18 Liv i laga 20 Kvinner og økonomi 21 Juridisk hjelpetelefon 22 Fem barn og tolv millioner bier 24 Vi gratulerer! 27 Internasjonalt engasjement 28 Bokomtaler og studiespalte 29 Strategiprosessen i Bygdekvinnelaget 34 Verving 36 NBK-butikken 39 Tavla 40 Ord til ettertanke Bygdekvinner nr

4 Sikka, Anushree og Sofie Jeg liker å lese aviser. En sensommersøndag satt jeg i sola og leste lørdagsbunken min. I løpet av en liten time møtte jeg tre kvinner som jeg ønsket å ta med i lederen min om kvinneliv. Den første jeg møtte med var Sikka, eller Sigrid Alken som satt på Grefsenhjemmet og opplevde å bli 100 år. Reportasjen viste bilder fra et langt kvinneliv, jeg leste historien om en gammel dame og livet, og om sangen i oss som langsomt mister sine vers. I 1950 kunne 50 nordmenn regne med å bli 100 år. I 2009 kan 400 regne med å bli 100 år og få hilsen fra kongen. For en utvikling vi har opplevd i vårt land. Tungt er det da å bla videre å lese om den lille navnløse for tidlig fødte indiske jenta som var puttet i en skoeske, lagt i en vegkant for å dø. Hun hadde feil kjønn. I India er ti millioner jentebarn blitt abortert de siste tjue årene. Jenta i skoesken var i alle fall så heldig å bli født, overleve, fikk navnet Anushree og skal adopteres. I India blir kjønnsforskjellen stadig skjevere. De kaller ultralydmaskinen for maskinen Foto: Bjørn Grimstad som dreper. På tross av en lov fra 1994 mot kjønnsseleksjon, aborteres aller flest jentefoster. Kjønnsseleksjon er vold mot kvinner. Når dette leses har FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner 25. november blitt markert mange steder. Sofie har akkurat fylt 18 år, ble mor da hun var 17, og bloggen hennes ble mer og mer fylt av graviditet og datteren hun fødte i vår. Til tider har over 1000 daglig fulgt hennes kvinneliv som ung mor, hennes ammeproblemer, tanker om shopping og ønsker om å fullføre utdannelsen sin. Jeg blir ydmyk i møte med disse tre kvinnene. Så ulike vi er, så ulike forutsetninger vi har. Når vi i Bygdekvinnelaget møter hverandre er det viktig å være åpne og ikke la oss prege av fordommer. Integrering og åpenhet kan gi mange nye og gode opplevelser er FNs år for møte mellom kulturer. La dette prege arbeidet i bygdekvinnelagene rundt i landet. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass er den nye visjonen vår. På inspirasjonsturen til København i oktober møtte jeg 220 av dere bygdekvinner. Det ga meg mange gode møter. Nettopp møter og de gode møteplassene er viktige, møter på tvers av generasjoner, kjønn, kulturer, bakgrunn og meninger. Bygdekvinnelaget skaper allerede mange slike møteplasser. Jeg ønsker at Bygdekvinnelaget fortsatt skal bidra til gode fellesskap og levende distrikter! Desember er ei hektisk tid med mye som skjer. Advents- og juletiden med forventning, tradisjoner, varme og glede kan gi mange muligheter for gode møter oss mennesker i mellom. 4 Bygdekvinner nr. 4.09

5 Jeg Norges Bygdekvinnelag er ein samfunnsaktør som vil bidra i utviklinga og føre kvinneperspektivet inn i samfunnsdebatten. Organisasjonen sender innspel og høringsuttaler på aktuelle saker. Gå inn på eller ta kontakt med NBK-kontoret dersom du ynskjer å få tilsendt dokumenta. ønsker dere alle en fredfull jul og et riktig godt nytt år! Etablering av Plattform for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Plattformen er utarbeidet av Bygde kvinne laget og 13 andre miljø-, solidaritets- og landbruksorganisasjoner. Formålet er: Nettverket skal bidra til å opprettholde en restriktiv praksis overfor GMO i Norge i en situasjon hvor lovgivning og næring er under press, og gjennom informasjon og andre tiltak bidra til å spre denne føre-var-baserte tilnærmingen til GMO. Mer informasjon på: www. bygdekvinnelaget.no Søk på Nettverk for GMOfri mat Til Direktoratet for naturforvaltning fra Nettverket for GMO-fri mat og fôr Søknader på godkjenning av 3 typer genmodifisert mais og 1 type genmodifisert soya. Organisasjonene mener at genmodifiserte planter som tåler store doser av kjemiske og syntetiske sprøytemidler ikke er i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling Til Direktoratet for naturforvaltning Søknad om godkjenning av genmodifisert nelliklinjer Bygdekvinnelaget framhever sammen med mange andre organisasjoner usikkerhetsmomenter som gjør at føre-var -prinsippet bør ligge til grunn i behandlingen av nelliksøknadene Til Direktoratet for naturforvaltning Søknad om godkjenning av genmodifisert sukkerbete H7-1 Høringen omfatter bruk av H7-1 i mat og fôr, til import, prosessering og dyrking. I uttalelsen sies det bl.a. at Det er også etisk uakseptabelt å åpne for bruk av GMO som er dyrket i andre land, men som vi ikke tillater dyrket i Norge p.g.a. hensyn til miljø og helse Pressemelding fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr Behov for bedre GMO-kontroll av matimport Pressemelding ble sendt Etableringi forbindelse med distribusjon av ulovlig linfrø. Det ble bl.a. uttrykt bekymring for at dette kan undergrave tilliten til mat som distribueres og framsatt krav om en gjennomgang av rutiner i Mattilsynet slik at norske forbrukere kan være trygg for at mat i Norge er kontrollert for GMO Til Bygdefolkets Studieforbund Innspill til høring - Forskrift Lov om voksenopplæring Bygdekvinnelaget har fire innspill til forskriften: 1. Antallet medlemmer bør være minimum 3 for å være en reell gruppe Maksimumsantallet på 30 pr kurs synes vi er et for lavt tall Kriterier for statstilskudd. Bygdekvinnelag ønsker at timetallet kan reduseres til 8 timer pr kurs Statstilskudd bør gjelde det året man fyller 14 år. Bygdekvinner nr

6 Kampanje Bli kjent med naboen! Hvordan er det å komme ny til hjemstedet ditt? Hvor lett er det å bli inkludert i organisasjoner? Hvor raskt finner en de formelle og uformelle møteplassene? Det er ikke alle som syns det er så enkelt å stikke innom de nye naboene og ønske velkommen. De fleste av oss er litt redd for å trø folk for nært, eller å involvere oss for tett med noen vi ikke kjenner. Forskning på tilflytting viser at tilflyttere ofte blir videreflyttere. Mange voksne sier at det rett og slett er vanskelig å få venner og å komme inn i de sosiale fellesskapene på det nye stedet, og da er det også lett å flytte videre. Et bygdekvinnelag kan være en vei inn i et lokalsamfunn for en tilflytter. Å bli invitert med, å få bidra med det en kan og vil, og å få være del av et sosialt fellesskap er viktig for alle! Tenk alt dere kan lære av å få inn nye medlemmer i laget! Med medlemmer fra andre land kan dere for eksempel få kunnskap om andre håndarbeidsteknikker og matlaging. De aller fleste av oss er nysgjerrige på hvordan folk lever andre steder kanskje har du ambassadører i nabolaget? Hillestad Bygdekvinnelag inviterte tre kvinner med internasjonal bakgrunn for å fortelle om hvordan det er å flytte til Norge det kan jo være en ide å ta med seg til eget lag? Sira Bygdekvinnelag i Vest- Agder og Gåsungen 4H hadde samarbeidsprosjekt med mat og lek. Vel 130 mennesker, med stort og smått, kjøpte kjøttkaker med ertestuing og ute var det hesteskokasting, lek med ball, styltegåing m.m. I mange bygder er det kamp om å beholde skole, butikk og fritidstilbud. I oktober kunne vi lese i Nationen at Nordland fylkeskommune ønsker seg innvandrere for å hindre at folketallet faller og for å ha arbeidskraft nok. Innvandring er allerede i dag nødvendig for å opprettholde folketallet i mange kommuner. Men de aller fleste av oss ønsker oss jo ikke bare at folketallet holdes oppe, men også at de nye innbyggerne blir stabile fastboende som bidrar i bygda. Et bygdekvinnelag kan være en flott arena hvor nye innbyggere kan bidra, bli kjent og slå røtter i bygda! Hva kan ditt lokallag gjøre for å være inkluderende? Ha åpne møteplasser på et sted som er tilgjengelig for alle. Tydelige invitasjoner! Skriv hva som skal skje, hvor møtet er og hvem møtet er for. Ta kontakt med nye! Bank på døra, si velkommen og ta med en invitasjon til å komme på neste møte i bygdekvinnelaget. Send en sms/ta kontakt dagen før møtet. Nyhet! TrivselsBygda har fått penger fra Kommunal- og Regionaldepartementet til arbeidet i I Bygdekvinner nr.1/2010 presenteres kommende års aksjon og planer. Marit Olave Riis-Johansen Prosjektleder 6 Bygdekvinner nr. 4.09

7 Oppdagelsesferd Vi ønsker oss alle høyder i livet vårt. Kunsten å leve, jakten på det gode liv. Og det er mange måter å oppnå det på. Kunst, reiser, natur, de gode samtalene og ikke minst de beste bøkene. Vi lever i et støyende samfunn. Det stilles mange krav til oss. Det kan vi ikke velge bort. Derfor trenger vi alle en stund i stille ettertenksomhet. Vi trenger ro til å utvikle oss. Dette gir bøkene. De tar alltid i mot deg med vennlighet og trøst. Jeg jobber som Norges eneste bokinspirator, og reiser rundt i hele landet og motiverer og inspirerer små og store til å lese. Jeg har holdt foredrag på mange bygdekvinnelag rundt om i landet, og det som alltid slår meg er samholdet dere har. Bygdekvinner bryr seg oppriktig om hverandre. Det er en optimisme og en glede som er unik. Jeg vil påstå at det fortsatt er forskjell på by og bygd. Dere lever ofte i pakt med naturen. Frisk luft og grønne lunger, det trenger vi, og det har dere. Så jeg heier på bygde Norge, og på alle bygdekvinnelag over hele landet. Stå på - dere er viktige og verdifulle og holder bygda sammen! De beste bøkene er som hemmelige rom hvor du kan gå på oppdagelsesferd. Det kan være velkjente eller helt nye rom, og det er spennende. De gode bøkene løfter deg opp og frem, og kan gi høyder du ikke ante fantes. Det er disse bøkene jeg jakter etter - og som jeg vil formidle videre til dere. Entusiasme og begeistring er mine sterkeste våpen, for å få dere til å lese Jeg heier på bygde- Norge. Dere er viktige og verdifulle og holder bygda sammen. mer, og jeg bruker det for alt det er verd. Ved gode foredrag føler jeg energien bytter plass. Det er magisk og helt vidunderlig. På selveste kvinnedagen 8. mars 2009 holdt jeg et glødende foredrag på Sande bygdekvinnelag. Det var herlig. Når jeg står foran en slik forsamling av glade, vakre og spente kvinner føler jeg en slags pirrende forventning, og jeg tenker de skal få så det holder. Det fikk de da også på Sande. Det var et herlig kvinnefellesskap, og vi frydet oss sammen. Kvinner tør, vil og kan!! Kanskje jeg neste gang dukker opp på bygdekvinnelaget der du bor? Det håper jeg. Og imens må du nyte livet sakte, min venn! Det handler om bevissthet om å være tilstede i livet ditt! Husk hva en gresk filosof en gang sa: Dagene kom og dagene gikk. Ikke visste jeg at det var livet! Med vennlig hilsen Liv Gade Bokinspiratoren i Sandefjord Bygdekvinner nr

8 Julebetraktninger 2009 Tannféen på Betlehemsmarken I mange år hadde jeg gleden av å arbeide i en noe uvanlig prestestilling. Med kontor i en idrettshall, som bortimot døgnet rundt var fylt av barn og ungdom. Den heter KFUM-Hallen; ligger på Ekeberg i Oslo og huser idrettslaget KFUM-Kameratene. Over 1000 fotballspillere fordelt på ca. 70 lag har sitt andre hjem i hallen og på fotballbanene like utenfor. Dette er et arbeid som drives i god gammel KFUK- og KFUMånd. Gode aktiviteter, godt fellesskap og en jordnær formidling av kristen tro. Vi er vel antagelig den eneste idrettshallen i landet med eget kapell. Skjønt en god prat om tro og slikt like gjerne kan finne sted i garderoben eller på treningsfeltet, er det godt å ha et sted som innbyr til ettertanke og bønn. Før jul er det kø for å bruke kapellet. Min personlige rekord er 23 juleandakter på en drøy uke. For et par år siden syntes jeg selv jeg hadde en gjeng på tjue 6-åringer i min hule hånd. Jeg fortalte levende (mente jeg selv i alle fall) om englende og hyrdene på Betlehemsmarken. En liten kar i Liverpool-drakt på første rad hadde en liten stund sittet og rakt hånden sin så høyt opp at den nesten gikk av ledd. Så jeg hadde ikke hjerte til å overse ham lenger, selv om jeg utmerket godt kjente til farene ved å begynne å åpne for innspill i et stramt tidsskjema. Ja Steinar; hva var det? spurte jeg. Åh-åh-åh..Tannfeen finnes! Stammet han frem. Og dermed brøt ragnarok løs. Noen hånflirte og gjorde narr. Noen prøvde å fortelle om hvor mye de fikk i eggeglasset. Andre støttet solidarisk opp om Steinar. Selv sto han med tårer i øynene og forsvarte sin teori. Jeg kom aldri så langt som til stallen i Betlehem den dagen. Men jeg har ofte tenkt på fortvilelsen som lyste av Steinar da han merket flertallets skepsis. Sant og si har jeg vel gjenkjent følelsen en del ganger i mitt eget arbeid, som nå er en mer normal prestejobb. Det hender jeg står vendt mot en forsamling hvor jeg føler skepsisen er større enn åpenheten for det jeg har å komme med. Ikke minst i juletiden hvor jeg innimellom kan finne meg selv i mange rare settinger. For julen betyr så mye forskjellig for folk. Det er så mange interessenter som vil inn på banen og legge føringer for oss. Og av og til føles det som om det er mange filtre man må trenge igjennom i forsøkene på å formidle julens budskap. Jeg forstår, og vet jo av egen erfaring, at det er mye som surrer rundt i hodene ukene før jul. Men hvis jeg merker overbærenhet over, og latterliggjøring av, tanken på at Gud kunne finne på å gjeste jorden som et menneske, blir jeg litt lei. Vi trenger undere i livet. Og mysterier. Og en Gud som vil være tilstede på jorden. Og alt dette har vi muligheten til å møte i julen. Men ingen tannféer Steinar.! For det er vel i pinsen eller hvordan var det nå? God jul! Dag-Kjetil Hartberg Sogneprest i Frogn, Akershus 8 Bygdekvinner ner nr. 4.09

9 Fra Schweigaardsgate 34 F Takk for en hyggelig tur til København Det var hyggelig å få møte mange flotte bygdekvinner. Nok en gang fikk vi nyte dette gode og varme fellesskapet som oppstår når kvinner møtes. Vi kom hjem med mange hyggelige minner, inspirerte og enda mer bevisste på hvor viktig Bygdekvinnelaget er. Bygdekvinnelaget - en moderne møteplass I den nye strategien er det slått fast at Bygdekvinnelaget er en moderne møteplass. Bygdekvinnelaget er et kvinnenetteverk på tvers av yrker, alder og etnisitet. Uansett hvilken livsfase en er i, om en er ung eller gammel, trenger en et trygt nettverk rundt seg. For mange er Bygdekvinnelaget kvinnefellesskapet der en har sine diskusjonspartnere, bekjente og venner. Det er der en blir kjent med nye damer som kommer til bygda. På møtene lærer vi om nye trender, støtter næringsutvikling og tar opp saker som betyr noe for kvinner i alle aldre. Bygdekvinnelagets saker er moderne og Bygdekvinnelaget er en moderne møteplass. Bygdekvinnelagets hjemmesider De siste årene har alle ledd i organisasjonen arbeidet for å bygge Bygdekvinnelagets hjemmesider. Det har vært et spennende nde og hardt arbeid. I dag har 150 lokalog fylkeslag hjemmesider under Bygdekvinnelagets hovedside. Dette synes vi er et imponerende antall, men håper at flere vil opprette hjemmeside det kommende året. Hjemmesidene er i løpet av noen få år blitt den viktigste eksterne markedsførings kanalen Bygdekvinnelaget har. Sidene har mange besøkende, alt fra vordende medlemmer, de som er nysgjerrig på oss, folk som søker informasjon, journalister og medlemmer som er inne på sidene for å finne ut hvor neste medlemsmøte er. Ønsker ditt lag å etablere hjemmeside, er det bare å ringe til kontoret så hjelper vi dere i gang. Takk for innsatsen i 2009! 2009 har vært et aktivt år for Bygdekvinnelaget. Det er gjennomført flotte arrangementer og stor lokal aktivitet. Fylkeslaga har lagt ned en betydelig innsats for å inspirere og motivere sine lokallag. Det er satt dagsorden for viktige Bygdekvinnelagsaker. TrivselsBygda har vært og er fortsatt svært aktiv i mange steder. Bygdekvinnelaget har informert om GMO, fremmet god norsk matkultur, har lært om naturfiber, en har blitt inspirert i København, har satt det internasjonale kvinneperspektivet på dagsorden, har vært på kurs - Jeg vet. Vet andre? og mye mer. Bygdekvinnelaget kan med andre ord se tilbake på nok et godt og aktivt år. Takk for innsatsen! Fredelig Jul og Godt Nytt år! Beste hilsen Bygdekvinnelagets sekretariat v/ Bygdekvinner nr

10 Inspirasjonsseminar 2009: For hode, kropp og hjerte - Ut i frå det me høyrer av alle dei flotte damene som eg kom i kontakt med under heile turen har det vore sosialt og inkluderande anten du kom aleine eller var del av ei gruppe, sa Anne Birgit Sollid bl.a. da hun evaluerte inspirasjonsturen som ble arrangert i oktober. I følge henne hadde det også vært en fargerik, triveleg, stødig og engasjert ledelse som hadde med seg eit knippe svært gode foredragsholdere. Anne Birgit Sollid fra Morgedal Bygdekvinnelag i Telemark opplevde inspirasjonsseminaret sosialt og inkluderende. Til sammen 215 bygdekvinner var med på seminaret på MS «Pearl of Scandinavia t/r Oslo/København. Det var stor variasjonsbredde i de ni kurstilbudene. Like før skipet klappet til kai i Oslo ble Super Trouper av Abba framført av deltakerne fra kurset Syng i kor. De sang som profesjonelle så taket løfta seg under ledelse av Kari Vierli! - Å syngje gjev glede, alle song med den stemma dei hadde og latteren sat laust, var ein kommentar i ettertid. Egne spor og kvinneliv - Dette ene kurset var verdt hele turen, sa en av deltakerne som deltok på prest og familierådgiver Per Frick Høydals kurs Livet er ikke for amatører. Det ble en opplevelse for mange. - Vi er alle unike. - Du lager 10 Bygdekvinner nr. 4.09

11 dine egne spor. - Hvilken betydning du gir det som har skjedd avgjør hvordan du har det. - Lag fortellinger om hva du drømmer om, var noen av rådene hans. - Det inter nasjonale perspektivet var interes sant og noe nytt for meg, sa en av deltakerne på kurset Kvinneliv blikk på kvinners liv i nasjonalt og globalt perspektiv. Med en blanding av humor og alvor ønsket kursholderne Siri Bruem og Ingrid Grene Henriksen å inspirere til innsats for å bedre kvinners liv og gi deltakerne kunnskaper og økt bevissthet om egne evner og muligheter til å bidra til å skape en bedre verden. Pust og hand lings endring Det gjekk ikkje an å lure seg unna å puste rett her! Kursleiar Ragnhild Godal gav god teoretisk og praktisk innblikk i kva Pilates går ut på og kvifor det var så viktig å puste rett - og med lyd. - Vi fekk kjenne at det var liv i musklar som vi trudde var utgått på dato, var ein kommentar. Det er egentlig utrolig liten innsats som skal til fra den enkelte - bare man tenker seg litt om. Leder i Grønn Hverdag, Tone Granaas, snakket om viktigheten av handlingsendring, og ikke bare holdningsendring på kurset Miljø hverdagsvalg å leve med. Hun engasjerte med spørsmål og oppfordret også deltakerne til å stille spørsmål. Hun gav tips til alt fra kildesortering til hvordan man kan kjøre økonomisk dersom man er avhengig av bil. Umamismak og lokal mat Med god smak, godt hjerte og en klar hjerne, var tittelen på kurset som Stine Wohl Sem, seniorrådgiver for matpolitiske saker i Landbruks- og mat departementet holdt. Deltakerne fikk testet smaksløkene og egne evner til å gjenkjenne smaker og lærte om de fem ulike grunnsmakene. Salt, søtt, surt og bittert var lett å gjenkjenne, men den femte, umamismaken som finnes bl.a. i soltørkede tomater, var ukjent for mange. Deltakerne fikk også førstehåndskjennskap til LMDs matpolitiske utfordringer og strategier. Ganefartvinnar 2006 Jane Johansen var dyktig og engasjert foredragshaldar på kurset om Mat og etablering. Ho delte erfaringar og gav råd til etablering av matbedrift. Kvalitet på maten ein serverer er første bod, og fornøgde gjester som har ei positiv oppleving, er den beste reklamen. Den lokale maten utgjer verkeleg eit fortrinn, og mykje god fantasi og kreativitet var i sving då det skulle komponerast ein meny av lokale råvarer. - Kursdeltakarane fekk oppleve ei engasjert kvinne som gjennom målbevisst arbeid hadde lukkast i å skape det ho hadde som mål, vart det kommentert i ettertid. >>> Bygdekvinner nr

12 Nettvett og snurrepiperier Kurset Facebook, Twitter og andre muligheter på nettet startet med en gjennomgang av nettvett og deretter en oversikt over de ulike nettsamfunnene som finnes. Kursholder Inger Johanne Sveen ga deltakerne en detaljert gjennomgang av hvordan man oppretter profil på Facebook, hvordan det kan benyttes og avgrenses. Deltakerne fikk også prøve seg litt på egenhånd. Ellen Ørnes, kjent fra blant annet TV-serien Antikviteter og snurrepiperier hadde kurs om Antikviteter. Kursdeltagerne lot seg fascinere av porselen, glass og gamle treting. Mange hadde med seg gjenstander de ønsket å få vurdert og verdsatt. Hvert kurs ble avsluttet med en konkurranse og trekning av Ellen Ørnes eget Antikvitetsleksikon. I løpet av timene i København var det muligheter for å være med på buss- eller båttur eller nyte tida på egen hånd. Uformelle møter er en viktig del av et seminar, og i fristundene kunne folk møte kjente og ukjente for å slå av en prat, dele tanker og erfaringer og knytte nettverk. Ingrid Grene Henriksen Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Inspirasjonsseminaret viser at Bygdekvinnelaget lever opp til slagordet Bygdekvinnelaget en moderne møteplass. Tradisjoner og verdigrunnlag blir tatt vare på og tilpasset tida vi lever i. På seminaret var det flere samlinger for å styrke fellesskapet og informere om aktuelle saker. Bygdekvinnelagets nye strategi ble gjennomgått, og det var markering av Den internasjonale bygdekvinnedagen og Matvaredagen. Det var god handel og stor stemning på markedsplassen der kundene kunne få informasjonsmateriell, kjøpe varer fra NBKs butikk og bøker fra Tun Forlag. 12

13 Kvinnestipend 2010 Skal du i gang med en oppgave eller prosjekt der formålet er å øke interessen for bygdenes framtid i et samfunnsmessig og globalt perspektiv? øke kunnskapen om og forståelsen for de grunn leggende verdier og kvaliteter bygdene står for? Norges Bygdekvinnelag ønsker at unge kvinner skal bli inspirert til å ta tak i praktiske eller teoretiske oppgaver eller prosjekt som på en eller annen måte faller inn under formålene nevnt ovenfor. Oppgaven eller prosjektet må gjerne være knyttet opp mot en studiesituasjon. Stipendet er på kr ,- og er tiltenkt kvinner. Søkerne bør helst være mellom 18 og 30 år. Søknadsfrist: 20. januar 2010 Søknadsskjema med retningslinjer kan du få ved henvendelse til Norges Bygdekvinnelag på tlf , eller laste ned fra under Skjemaer. NBKs «I-farta-pris» Kjenner du ein alltid-i-farta-person i bygda? Ho eller han eller mange som har gode idéar og som får ting til å skje?? Sørg for at vedkomande person/ lag/organisasjon får ei oppmuntring i form av I-farta-prisen frå Norges Bygdekvinnelag! Prisen vert delt ut i juni 2010 i samband med årsmøtet i Bygdekvinnelaget. Prisen skal gå til ein person, forening eller lag som har vore med på å skape optimisme i bygdemiljøet og som har gjort noko positivt for bygdefolket. Det er ingen forutsetning med tilknyting til eller medlemskap i Norges Bygdekvinnelag. Sjå deg rundt og legg fram forslaget ditt for styret i lokallaget som må sende det vidare til fylkesstyret innan 1.mars Dersom fylkesstyret støttar forslaget, skal det sendast vidare til styret i NBK. Bygdekvinner nr

14 Kvinner, fred og sikkerhet På konferansen Fra resolusjon til handling, arrangert av Kvinners Frivillige Beredskap, kom det klart fram at implementeringen av FNs resolusjon S-1325 om Kvinner, fred og sikkerhet og FNs resolusjon S-1820 om seksualisert vold som våpen i væpnet konflikt, er komplisert. Stor deltakelse understreket behovet for å få kunnskaper om erfaringene i implementeringsarbeidet. Sikring av kvinners rettigheterer Samtidig som kvinner og barn rammes særlig hardt i konflikter, deltar også stadig flere kvinner blant de stridende frivillig eller under tvang. Likevel blir kvinners erfaringer i konfliktsammenheng marginalisert og deres rolle og bidrag til konfliktløsning oversett i uakseptabel grad. S-1325 belyser problemene i et kjønnsperspektiv og tar utgangspunkt i nødvendigheten av at kvinners medvirkning på lik linje med menns er nødvendig for å sikre varig fred. Rådgiver Hanna Syse, Forsvarsdepartementet, ga en status om implementeringsarbeidet fra norsk side. Hun understreket betydningen av å få menn på banen og fremfor alt at det var for lite kunnskap om temaet. Kvinnerådgivere I NATOs feltstudie i Afghanistan kom det frem at kvinner ikke var glemt, men at de som arbeidet med implementeringen kunne føle seg usikre på hvordan de kunne forholde seg til kvinnene på stedet. Observasjoner viser at de fleste gender advicers (rådgivere som skal ivareta kvinneperspektivet) er unge kvinner, lavt plassert i FNs stillingsstruktur med liten innflytelse og autoritet. Dessuten har de stor arbeidsbelastning og mangler de nødvendige ressurser, både personellmessig og finansielt. Mye av arbeidet er basert på frivillige bidrag. - Men tross dette spiller de en viktig rolle i å drive arbeidet fremover, sa Torunn Tryggestad, forsker i PRIO. Hun mente at erfaringer med bruk av gender advicers var gode, men at det er hl helt nødvendig med øremerkede stillinger som helst burde forankres helt opp til ledelsen i en organisasjon. Bygge nettverk - Vi må i størst mulig grad bygge vår implementering på så eksakte data som mulig. Gjennom handlingsplanene må vi bygge nettverk internasjonalt og regionalt, sa rådgiver Toiko T. Kleppe, FOKUS. - Vi må sette press på regjeringen og myndigheter, styrke kvinneorganiseringen og skape forutsetninger, sa Kleppe. Ingrid Grene Henriksen Skrevet med tillatelse og utgangspunkt i artikkel av Jan Erik Thoresen for bladet Trygge samfunn som utgis av Kvinners Frivillige Beredskap (KFB). Gratis abonnement på bladet kan bestilles på tlf Les mer om konferansen på

15 Jeg vet. Vet andre? Ingress som en haikjeft. Tittel som salgsplakat. Ord har lukt og smak. Vit hva du vil. Tro på saken. Hva vet lytteren? Tekst har kroppsspråk. Deltakerne på kommunikasjons- og formidlingskurset Jeg vet. Vet andre? fikk ei verktøykasse med kunnskaper og gode tips om hvordan formidle et budskap. Engasjerte og motiverte deltakere lyttet og bidro aktivt til at det ble et svært vellykket kurs da kurs lederne Onar Aanestad, Torunn Dillan Pedersen og Sidsel Hauff ga innføring i strategi for kom muni kasjons arbeid, rett bruk av ingress og brødtekst, tittel og mellomtitler, bildetekster og faktabokser som del av kommunikasjonen. Det er også viktig å kjenne til at kulturforskjeller, roller og medbrakte ryggsekker er momenter som preger kommunikasjonen mellom mennesker. Ressurspersoner Det overordna målet med kurset var å dyktiggjøre deltakerne som pådrivere i arbeidet med å skape et bedre liv for kvinner nasjonalt og globalt. Kurset skal styrke dem som ressurspersoner når det gjelder å kommunisere bl.a. kunnskaper om kvinners situasjon Internasjonalt seminar 2009 Norges Bygdekvinnelag og Norges Kvinne- og familieforbund har gode erfaringer med å arrangere et årlig felles internasjonalt seminar med temaer som belyser kvinners situasjon i et globalt perspektiv. Dette er et viktig arbeidsområde for begge organisasjonene. Foredragsholdere fra Uganda, Kenya, Albania og Norge tok for seg temaer som Likestilling, utvikling og kultur; Kvinneorganisering i jordbruket i Uganda; Kvinner i politikken; Hvordan få ungdom med i beslutningsprosessen og Norges oppfølging av Handlingsplan for gjennomføring av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred Lone Breiseth (til v.), Hof Bkl i Vestfold og Bente Aas-Haug, Nykirke Bkl i Vestfold studerer artikkel-/ kursheftet Kvinneroller i nord-/sørperspektiv. og engasjement for internasjonalt arbeid. Som en del av kurset, som var støttet av Norad, ble det gitt informasjon om bl.a. nord-/sørperspektivet, artikkel- /studieheftet Kvinneroller i nord-/sørperspektivet, myndighetenes arbeid og handlingsplaner knyttet til kvinner, bistand, miljø, likestilling og kvinners rettigheter; internasjonalt arbeid i NBK og aktuelle problemstillinger når det gjelder kvinners situasjon. og sikkerhet. Det ble vist prosjektresultater i form av sterke filmer som dokumenterte overgrep mot kvinner som ble utsatt for bl.a. kjønnslemlestelse og trafficking. Deltakerne på kurset og seminaret ga tilbakemelding om at de har fått kunnskaper og inspirasjon til å formidle budskap om at det fortsatt må gjøres en stor innsats for å bedre jenters og kvinners liv for å skape en bedre verden for alle. Ingrid Grene Henriksen Bygdekvinner nr

16 Etterlysning: Alle de slaga ønskes - i live Av Stine Sem Jeg er bekymret, ikke sånn sanseløs engstelig, men jeg kjenner likevel en følelse av uro. Nå fylles butikkene med kaker i boks og deiger i poser. Damebladene skriver om en deig mange slag. Ferdigkjøpt, - den mest effektive løsningen for den travle familie. Det smaker nesten som hjemmelaget står det, og så lettvint da. Det er da jeg blir bekymret. Er det enkleste alltid det beste?? Kulturminneåret er snart over. Vil vår store julekake baketradisjon vil være ute med det? Er rosettbakkels og krumkaker, goro, hjortetakk og bordstabels i ferd med så å si takke av? Eller er det slik at disse tidkrevende, Velduftende ende var mitt 7barn barndomsjulekjøkken. Og like mangfoldig, tradisjonsbundet vakre og tradisjonelle variantene er min lengten etter de samme bør overlates til ekspertene? lukter. Og like forbanna skal mann og barn under mitt hus Er tiden med mangfold av få oppleve den lukt, smaks spesialiteter fra ulike landsdeler og konsistensmangfoldet og familiehemmeligheter i ferd riktig gode hjemmelagede med å svinne hen? Julekaker kaker kan gi. Gjerne på trass. skal ikke bare smake godt, Tidsklemmeutfordringer er de skal smake rett. Og ikke der. Men ikke klem i stykker lik som alle de andres fordi julekaketradisjonen. Det pepperkakedeigen på Rimi var handler om å prioritere. I på tilbud i alle butikkene like før alle fall en helt hjemmelaget jul. Det er nå min mening. variant i hver familie. Jeg prioriterer selv heller ned julevasken, julegardiner og mangt et førjulsarrangement. For som ernæringsfysiolog, tradisjonsbærer, sensorisk interessert vil jeg holde julekakefanen høyt. Er tidsklemmefokuset blitt så stort at både Ikea, våre kjente bakere, ja til og med daglighandlene skal hjelpe oss med sin lettvinthet. Ok med ferdigdeig til pepperkakehuset som likevel skal dekkes med søte saker og støv. Men for de andre variantene er ikke ensretting noe å trakte etter. Synes jeg. Livets små gyldne øyeblikk må plukkes med omhu. Vil Emmas kanelstenger med oppskrift fra min bestefars barnepike bli vellykket i år? Varme, 16 Bygdekvinner nr. 4.09

17 nystekte kaker rett i munnen. Forventningen når min sønn på 22 med kjennermine bestemmer om baksten har vært vellykket. Som jeg bedømmer hans bakst. For nettopp det å dele på ansvar og gi ulike familiemedlemmer sine spesialkaker er vår måte å ivareta tradisjonen på. Men kakene blir ikke spist, hører jeg. Inn-og-ut-kake. Julekakene er egentlig bare rekvisitt til julebordet. Vi liker mest brownies hos oss sies det. Fra kvinne til kvinne Oppskriften på Videsæterkaker er mye brukt i mors familie. Oppskriften blir overlevert fra kvinne til kvinne. Det som gjør denne kakeoppskriften så grei, er at en alltid har råvarene i hus - havregryn, sukker og rosiner. Sammen med oppskriften følger historien om oppskriftens opprinnelse. Oppskriften er utviklet på kjøkkenet på Videsæter hotell i Stryn og var «hemmelig» frem til for noen få år siden, da den ble publisert i bok og på internett. Videsæterkaker Dette er en småkake som kan brukes hele året, ikke bare til jul. Lett og rask å lage. Lykke til! Annie Bjørnarheim Det er da jeg vil slå et slag for julekakene og jule baksten i de tusen hjem. Halver porsjonen da. Vær ekstra forsiktig med kakeinntaket i ukene før jul slik at det blir noe spesielt i julehelgen. Gå en ekstra tur før kaffen slik at lysten til å smake de 7 slaga der både utseende, lukt, konsistens og smak vurderes slik en gjør det med god vin. God julebakst ønskes alle! 2 kopper havregryn 1 kopp sukker 1 kopp hvetemel 1 ts natron/ev.1 ts bakepulver 1 ts kanel 1 ts nellik 1-2 kopper hakkede rosiner/ korinter 1 kopper smeltet meierismør 6 ss fløte, helst sur Fremgangsmåte 1. Bland sammen det tørre. Tilsett fløte og smør. Rør godt sammen. 2. La deigen hvile litt over en time. 3. Form kakene som små topper. 4. Stek kakene på 180 til 200 grader i minutter. Kakene er ferdige når de har en pen farge og er litt sprø. Bygdekvinner nr

18 Det er viktig å profilere laga i bygda vår. På Bygdetuner vart det delt ut vaflar og fortald kva bygdekvinnelaget står for. I Liv i laga fortelles om aktiviteter i lokallagene for å dele gode idéer og gi inspirasjon. Les også på En del lokallag har egne hjemmesider. Velg fylke i menyen til venstre Klikk på Lokallag og rull nedover. Klikkbare lagsnavn viser til hjemmesider. Frist for innsending til Bygdekvinner nr. 1/10: 10.januar. Tema: Miljø To av de lokale ustillerne. Fra v.: Tori Hermansen og Teresa Blancaflør Foto: Mariann Leines Dahle. Tuddal Bygdekvinnelag, Telemark Profilering for fleire medlemmar Tuddal Bkl har tradisjon med å arrangere stulsdag. Medlemmar av bygdekvinnelaget kokar og sel romegraut og eigarane av stulen sel produkta sine. Underhaldningen er felespel, visesong og gode historiar frå bygda. Bygdefolk, hyttefolk og folk frå bygdene i nærleiken møter opp. - Vi ser det som viktig å støtte den gamle mat- og stulstradisjonen og set pris på at eigarane vil åpne stulen for oss, skriv Tine Folvik Hagen. - Ein årleg tradisjon er sal av gamalt og nytt handverk og det å få gode opplevingar på Bygdetunet. Det er viktig i ei bygd som er under utvikling, står det til slutt i brevet. Frogn Bygdekvinnelag, Akershus Friskt og frodig! Høstmarkedet Friske, frodige og fantasifulle Frogn er et populært møtested for bygdas innbyggere på tvers av alder og yrker. Over 50 utstiller, alle fra Frogn, presenterte salgsprodukter i form av bl.a. malerier, sokker, poteter, lefser, festdrakter, smykker, egg og mais. Riding og kjøring med hest og vogn var populære innslag for ungene, og mange av de over tusen besøkende spiste får-i-kål eller karbonader. Markedet er en lokal møteplass som er både inkluderende og hyggelig. Årets bygdebyggerpris gikk til to kvinner som har startet Tara café litt utenfor allfarvei i bygda. Tysvær Bygdekvinnelag, Rogaland Spennande er det! Tekst: Gjennomsnittsalderen vart etter kvart ganske høg. Vi sleit med å få nye medlemmer. Det vart vanskeleg å få nye inn i styret, og mange av oss kjente at vi trong til litt avløysing, skriv Bodil Egge i eit langt brev til Bygdekvinner. - Noko måtte gjerast! Vi sendte ut invitasjonar til mange unge damer og inviterte til ost- og vinkveld. Over 20 unge møtte. Det vart ein livleg kveld med litt prat om kva eit bygdekvinnelag står for, men mest koseleg og livleg drøs rundt bordene, litt underhaldning av kafevertene - og god mat! For å gjera ei litt lengre historie kort har vi 21 nye medlemmer ved starten av 2010! No gjeld det at me tek godt vare på dei framover. Mange møtte opp da dei fekk invitasjon til ost- og vinkveld. 18 Bygdekvinner nr

19 Vi klipper frå brevet: I august hadde vi ein veldig interessant og triveleg kveld der vi m.a. fekk innføring i dyrking og bruk av urter. I september var det idémyldringskveld. Dei unge har mange idear, og vi som har litt fartstid bak oss vil gjerne hjelpa til å setja dei ut i livet. Men folk er travle - det er viktig å hugsa så vi må ikkje leggja lista for høgt! Men spennande er det! Sørum Bygdekvinnelag, Akershus Warchawatur og fullt hus Programmet var variert og lærerikt da 15 damer fra Sørum Bkl var i Warchawa i Polen. Krigsminnesmerkene og vitjinga på krigsmuseet gjorde sterkt inntrykk, og vakker Chopin-konsert i den flotte Lazienki-parken og besøk på Hard Rock Cafè(!) var ei sterk kontrast til dette. Vandring i gamlebyen var ei fin oppleving, og det vart tid til eit kort besøk i Marie Curie sin bustad. Slottet med fantastiske salar og to Rembrandtmåleri i samlinga var obligatorisk, skriver Turid Rikheim Forfatteren Anne Karin Elstad samlet fullt hus da Sørum Bkl i samarbeid med biblioteket i bygda inviterte til litteraturmøte i høst. Arrangementet ble svært vellykket, og over 100 personer lyttet oppmerksomt da forfatteren fortalte fra boka Hjem. Karin Sundsbø på den norske ambassaden hadde tilrettelagt alt og var omtenksom vertinne. Ho fortener stor takk. Karin (i raud tunika) omkransa av fornøgde Sørumsdamer med det vakre Wilanow-palasset i bakgrunnen. Grytten Bygdekvinnelag, Møre og Romsdal Knytter ungdom og bygdekvinner sammen I forbindelse med en internasjonal kveld på årets speiderleir stilte Grytten Bkl opp med takker, kjevler og deiger. Vi fortalte om tradisjonsmat, demonstrerte laging av sveler, flatbrød og tynnbakelse, samt serverte mat så gjestene fikk smake. To ungjenter stilte i Romsdalsbunad slik at gjestene skulle få se vår folkedrakt. På den årlige Romsdalsmartna n har laget bl. a. kafé, utlodning, visning av strikkemodeller fra Rauma Ullvarefabrikk og utstilling av gamle ting. I år var det gamle symaskiner og klær. Vi deltar på arrangement og gir gaver og støtte til tiltak i bygda. Da laget var 60 år ble bygdefolket invitert til gratis søndagsfrokost. Dette er noe av det laget gjør utad, men først og fremst er vi et lag som knytter bygdekvinnene i bygda sammen, står det i brevet til Bygdekvinner. I juni var 21 spreke bygdekvinner fra Nedre Sigdal Bkl på hyttetur i Trillemarka. Innsats for ungdom fra hele verden. Fra v: Hanna Øverbø, Frøydis Bergheim Ruud, Solveig Brøste Sletta, Tordis Ytterli og Marie Midtgård. Nedre Sigdal Bygdekvinnelag, Buskerud Avslutning med naturopplevelser Sommeravslutningen var en tur med innslag av naturopplevelser i det vernede området Trillemarka. Det ble servert spekemat med tilbehør samt gamle historier fra medlemmer som har tilhørighet til dette flotte området, skriver Sigrid Green. Bygdekvinner nr

20 Kvinner og økonomi hva betyr finanskrisen for oss? Vi har blitt foret med informasjon om finanskrisen i media i over ett år nå. I den senere tiden har det imidlertid blitt fokusert på at norske banker igjen tjener penger, og at finanskrisen derfor kan avlyses. Det høres forlokkende ut, men dette må ikke oppfattes slik at alle problemer knyttet til finanskrisen, er løst. Det kan snarere sies slik at krisen som rammet finansinstitusjonene er over, og kontroll er gjenopprettet på det området. Men i kjølvannet av finanskrisen følger det etter min mening en næringslivskrise. Mange bedrifter hadde fulle ordrebøker før finanskrisen, og drev videre bortimot som normalt. Et år etterpå ser vi bedrifter med ordrebøker som langt fra er fulle, noen er nesten tomme, og få nye ordrer kommer inn. Med dette ønsker jeg å peke på at vi i det kommende året må være forberedt på å se langt flere som blir permittert, eller oppsagt, på grunn av manglende arbeidsoppgaver. Det viktigste i tiden fremover blir å beholde jobben, og med den en jevn inntekt. De fleste spådommer omkring utviklingen i renten i Norge sier at renten skal bevege seg oppover igjen. Det blir da viktig å være forberedt på man kan klare en renteøkning fra dagens nivå til et høyere nivå. Ved beregning av nye låneopptak vil bankene i dag kreve at man har evne til å tåle en renteøkning. De vil heller ikke akseptere så høy låneandel som de har gjort hittil. For å ha kontroll med din egen økonomi, må du ta høyde for en renteøkning på flere prosentpoeng. Dersom du allerede har fått problemer med å klare utgiftene dine, så bør du straks ta kontakt med dine långivere, for å komme frem til en løsning med lengre nedbetalingstid. Eller ta gjeldsrådgiver i kommunen. Det er mye bedre å ta opp vanskelige saker straks, i stedet for å la være å betale, og få en inkassosak på seg. Ved inkasso legges det til betydelige beløp i renter og gebyrer, og saken inngår i tillegg i registre som vises i flere år som betalingsanmerkning. Ved anstrengt økonomi er det en god løsning å unngå alle former for kredittkjøp. Kredittkjøp er dyrt, da rentesatsen er høy. Dessuten er kredittkjøp å leve på forskudd. For å få oversikt over økonomien din så er det lurt å sette opp et budsjett for hele året som viser alle innbetalinger og utbetalinger i den enkelte måned. Det kan fortone seg som kjedelig arbeid. Men det gir en god oversikt over økonomien, og det gir en mulighet til å se hvor det er mulighet for innsparinger ved behov. Siss Ågedal Nestleder i Norges Bygdekvinnelag 20 Bygdekvinner nr. 4.09

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos På veg inn i påskedagane planlegg eg gode ting ein kan kose seg med. Ein god marmelade, "sunt" påskegodteri og to deilige dessertar får du servert av meg i dag. Sjokolade er det klassiske påskesnopet,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

TATER PROSJEKT VÅR 2011

TATER PROSJEKT VÅR 2011 TATER PROSJEKT VÅR 2011 AVDELING TANGAROA Foto: Mariann med kaffekiste. Laget av Hanne Løvall Rastad med hjelp fra barn og voksne på avdeling. MARIANN FORTELLER OM TATERE: Utvandra fra India og har vært

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 3-6 år 2013 «A TASTE OF HONEY»

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 3-6 år 2013 «A TASTE OF HONEY» Austbø andelsbarnehage «A TASTE OF HONEY» KORT OM PROSJEKTET En dag fant vi et (heldigvis tomt) vepsebol. Er det her de plagsomme vepsene bor? Barnas naturlige nysgjerrighet ble vekket av vepsebolet og

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Ute mat Korleis laga god mat UTE

Ute mat Korleis laga god mat UTE Ute mat Korleis laga god mat UTE Sigrid Henjum- 03. desember 2013 1 Taco - ein favoritt også på tur. 4 pers Ingrediensar: 600-800 g kjøtdeig av storfe, hjort, kylling eller svin 1 boks mais 1 paprika i

Detaljer

DET NÆRMAR SEG VÅR MÅNADSBREV FOR MARS.

DET NÆRMAR SEG VÅR MÅNADSBREV FOR MARS. MÅNADSBREV FOR MARS. Frøet Eg ligger bare her og gror og drikker vatn og spiser jord. Her er så varmt og mørkt og vått. Her er så fredelig og godt. I natt kom regnet lett på tå og banka ganske sakte på.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Høsting fra naturens spiskammer

Høsting fra naturens spiskammer Høsting fra naturens spiskammer Nærområdene rundt Flå skole er en flott arena for uteskole. Elevene fra årets 3. trinn har vært med på mange av tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. De har hatt

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

StoltBedrift Kit. Stavanger på skeivå 2017

StoltBedrift Kit. Stavanger på skeivå 2017 Kit Hva er #? går av stabelen onsdag 30. august til søndag 3. september. I perioden fram til da, samt under festivalen, vil PlayDesign Studio og alle andre stolte bedrifter synliggjøre sin hyllest til

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer