MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar Eira AP Medlem Astrid Myrland Hansen AP Medlem Adrian Dybvik AP Medlem Jorunn H. Mikkelsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Randi S. Pedersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 29/12 12/554 GODKJENNING AV PROTOKOLL 30/12 12/551 MØTEPLAN 2. HALVÅR /12 12/555 REFERAT LANDBRUK / NÆRING 32/12 12/78 SAMARBEIDS AVTALE HAMMERFEST TURIST - KVALSUND KOMMUNE /12 12/91 VEST FINNMARK REGIONRÅD - STRATEGISK PLATTFORM /12 12/248 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV 2 BÅTPLASSER PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT 35/12 12/249 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV VEI FRA HUS TIL FJÆRE PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT 36/12 12/260 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV TRAKTOR

3 37/12 11/1141 KLAGE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BRØNNBORING 38/12 11/1161 KLAGE PÅ VEDTAK OM INVESTERINGSTILSKUDD - SVENSAN AS 39/12 11/564 TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT SELFA 35S - SØKNAD OM UTSETTELSE 40/12 12/179 SØKNAD OM TILSKUDD -SLÅMASKIN OG SAMLERIVE 41/12 12/347 SØKNAD OM NÆRINGSLÅN 42/12 12/582 REFERATSAKER - TEKNISK AVDELING 43/12 12/379 ADRESSERING AV KVALSUND KOMMUNE 44/12 09/984 SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLBL PÅ GNR 2 BNR 1 - TOMT/PUNKTFESTE FOR OPPSYNSHYTTE 45/12 12/566 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK/DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HOFSETHØGDA ØST 46/12 04/554 UTBYGGINGSAVTALE TILKNYTTET SØRNES-BOTNELV

4 47/12 09/27 KLAGEBEHANDLING - REGULERINGSPLAN NEVERFJORDSLETTEN VEST GNR. 8 OG BNR /12 05/604 KLAGE - REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT - ØVRE SKAIDILIA 49/12 10/415 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR/BNR 8/55, 8/1, NYGGENENJORDET, OLGABAKKEN OG KVALSUNDLIA SYD 50/12 09/111 GNR.21, BNR.33 - REGULERINGSPLAN TIL FRITIDSFORMÅL - 2. GANGS BEHANDLING 51/12 11/1050 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

5 Sak 29/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/554 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/12 Utviklingsutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Leders innstilling: Møteprotokollene fra Utviklingsutvalgets møter nr. 3/2012 og 4/2012 godkjennes

6 Sak 29/12 SAKSGRUNNLAG: - Hovedutskrift Utviklingsutvalget, møte nr. 3/ Hovedutskrift Utviklingsutvalget, møte nr. 4/ Rådmannens tilråding: Møteprotokollene fra Utviklingsutvalgets møter nr. 3/2012 og 4/2012 godkjennes Sigurd K. Beite rådmann

7 Sak 30/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/551 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Personal- og økonomiutvalget /12 Utviklingsutvalget /12 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Kommunestyret MØTEPLAN 2. HALVÅR 2012 Leders innstilling:

8 Sak 30/12 SAKSGRUNNLAG: Kvalsund kommune MØTEPLAN 2. HALVÅR 2012 Utvalg Juli August September Oktober November Desember Kommunestyret og 14. Personal- og økonomiutvalget Omsorg- og oppvekstutvalget Utviklings- Utvalget Det tas forbehold om endringer av møtedato. Ved behov for ekstraordinære møter, avklares dette mellom utvalgsleder og administrasjon. Ordføreren Godkjent av kommunestyret

9 Sak 31/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/555 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/12 Utviklingsutvalget REFERAT LANDBRUK / NÆRING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

10 Sak 31/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Omsorgs- og oppvekstutvalget Hovedutskrift møte nr. 2/ Personal- og økonomiutvalget Hovedutskrift møte nr. 3/ Hovedutskrift møte nr. 4/ Naturforvaltningsutvalget Møtebok ekstraordinært møte den Møtebok møte den Kvalsund Idrettslag Innvilget midler til kjøring av skispor Finnmark Landbruksrådgiving Innvilget økonomisk støtte for Næringsavdelingen Årsmelding 2011 fra landbruksforvaltningen for Kvalsund, Hammerfest, Hasvik og Måsøy Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

11 Sak 32/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/78 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Utviklingsutvalget /12 Utviklingsutvalget / Personal- og økonomiutvalget SAMARBEIDS AVTALE HAMMERFEST TURIST - KVALSUND KOMMUNE Leders innstilling: 1. Kvalsund kommune vedtar å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS om markedsføring med mer av reiselivsnæringen i Kvalsund kommune. 2. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale datert 11. mai 2012, mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune godkjennes. 3. Kostnadene på kr ,- pr. år dekkes på konto

12 Sak 32/12 SAKSGRUNNLAG: Forslag til samarbeidsavtale mellom Hammerfest Turist as og Kvalsund kommune for perioden SAKSOPPLYSNINGER: Gjeldende samarbeidsavtale med Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as for perioden er gått ut. Avtalen ønskes forlenget med 3 år. Oppsigelsesfrist er på 12 mnd.. Viktige saksdokument Som vedlegg til søknaden foreligger det forslag til ny samarbeidsavtale mellom Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as. Hammerfest Turist AS skal målrettet søke å utvikle kommunens posisjon som et sentralt reisemål. Dette skal primært oppnås igjennom: Å styrke det lokale og regionale samarbeid blant tradisjonelle reiselivsaktører og andre naturlige samarbeidspartnere Å være pådriver for utvikling av nye reiselivsprodukter gjennom samarbeid med lokale og eksterne aktører, med bakgrunn i de til en hver tids gjeldende trender som preger næringen. Å drive markedsføring, promotering og salg av opplevelsesmuligheter i Kvalsund kommune. Å ivareta kommunens informasjonsoppgaver for tilreisende ved å tilrettelegge for et rødt turistkontor. Dette er sesongåpent. Hammerfest Turist AS sørger for brosjyrer og annet informasjonsmateriell er tilgjengelig i lokaliteter som Skaidisenteret eier. Produksjon av brosjyremateriell rettet mot turister og besøkende, ansvar for destinasjonens reiselivsrelaterte web-sider(www.skaidi.no), informasjon via Internett,

13 Sak 32/12 samt bidra til generell markedsføring av Kvalsund kommune som reisemål, blant annet gjennom deltakelse på messer, fagsamlinger, visningsturer og lignende Ta hånd om og legge til rette for journaliser og andre som besøker området og i samarbeid med andre eller på eget initiativ å gjennomføre visningsturer for turoperatører Kvalsund kommune betaler årlig en sum på kr ,- i avtaleperioden for ytelsene fra Hammerfest Turist as. SAKSVURDERING: Gjennom forprosjektet til Skaidi 2020 har prosjektgruppen konstatert at: Dagens reiselivsaktører er små, og det er begrenset kapasitet, kunnskap og økonomi i bedriftene til å utarbeide og gjennomføre en helhetlig markedsføringsstrategi. Markedsføring av Kvalsund kommune og tilbudene som finnes der vil kunne få bedre resultater om dette arbeidet koordineres og samordnes mellom flere aktører. En av svakhetene som dokumenteres i samme rapport er: Selv om Skaidi er et viktig trafikknutepunkt i Vest-Finnmark med mange turistpasseringer, finnes der ikke en tilfredsstillende turistinformasjon i området. Det er ingen som selger Skaidi til nysgjerrige turister som er på vei til eller fra Nordkapp. Derfor er det i år avsatt kr ,- i Skaidi 2020 prosjektet til å styrke turistinformasjons tilbudet på Skaidi. Men vi trenger fortsatt en aktør som fokuserer på markedsføring av vår reiselivsregion. Det er mange tegn som tyder på at effekten av de midler som tidligere er brukt til markedsføring og profilering av kommunen og regionen gir positiv effekt. Markedsføring og profilering vil også være nødvendig i fremtiden, dersom vi ønsker en positiv reiselivsutvikling i kommunen. Det er flere årsaker til det. For det første har vi endelig fått et hotell (Skaidi hotell) i kommunen som ser ut til å fungere bra. Dernest er kampen om turistene meget stor. Hele Finnmark er blitt en eneste stor reiselivsarena. Skal Kvalsund kommune være med på den karusellen, er det av avgjørende betydning at vi markedsfører og profilerer oss.

14 Sak 32/12 Tilskuddet på kr ,- er avsatt i årets budsjett. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommune vedtar å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS om markedsføring med mer av reiselivsnæringen i Kvalsund kommune. 2. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale datert 11. mai 2012, mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune godkjennes. 3. Kostnadene på kr ,- pr. år dekkes på konto Sigurd K. Beite rådmann

15 Sak 33/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 12/91 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Utviklingsutvalget VEST FINNMARK REGIONRÅD - STRATEGISK PLATTFORM 2012 Leders innstilling: 1. Kvalsund kommunes andel i Vest-Finnmark Regionråds strategisk plattform 2012 på kr ,- utbetales Vest-Finnmark Regionråd. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes å innarbeide Kvalsund kommunes bidrag til dette formål i økonomi-planen for dersom prosjektet fortsetter utover 2012.

16 Sak 33/12 SAKSGRUNNLAG: Strategisk plattform 2012 Utskrift fra Regiontingets sak 06/11 Strategisk plattform 2012 Brev fra Vest-Finnmark Regionråd datert SAKSOPPLYSNINGER: Vest-Finnmark Regionråd har vedtatt å videreføre arbeidet med strategisk utvikling i Strategisk plattform 2012 ble enstemmig vedtatt i Regiontinget 6.desember Strategisk Plattform 2012 I Strategisk plattform 2011 var det definert 12 større og mindre prosjekter knyttet til tiltaksområdene næringsutvikling, kompetanseutvikling, bolyst og identitet, samt infrastruktur. Prosjektporteføljen 2012 med 8 prosjekter skaper et nytt finansieringsbehov som er anslått til Overføring av midler fra 2011 gir et netto finansieringsbehov på , og som foreslås fordelt på fra hver kommune i Vest-Finnmark regionråd. Finansiering Inntekter Utgifter Prosjektportefølje totalt Vest-Finnmark regionråd 2011(overført fra 2011) Kommunene i Vest-Finnmark Regionråd ,- - Strategisk plattform I henhold til et enstemmig regiontingsvedtak legges det opp til følgende finansieringsmodell for arbeidet i 2012: Hasvik kr Loppa kr Kvalsund kr

17 Sak 33/12 Måsøy kr Nordkapp kr Alta kr Hammerfest kr Prosjektportefølje 2012 Kode Navn Tiltaksbeskrivelse 1. Næringsutvikling Næringsutvikling skal styrke kommunenes evne som tilrettelegger for næringsvirksomhet, samt sette næringsutvikling og entreprenørskap på den kommunale dagsorden. Det forutsetter en kommuneorganisasjon med god kjennskap til fortrinn og utfordringer for eget næringsliv, det potensial som ligger i å etablere partnerskap med næringer i nærliggende kommuner, og til offentlige støtteordninger som finnes for ulike nyskapingsprosesser. P1.1 Kreative lokalsamfunn Såkornprosjekt for utvikling av prosjekter og tiltak som faller innenfor målet om å skape en felles bo- og arbeidsregion i Vest-Finnmark. Prosjektet skal styrke kommunenes rolle som førstelinje for næringsutvikling og entreprenørskap. Vi skal utvikle Næringsnettverket og øke kunnskapen om muligheter og utfordringer for kommunene i Vest-Finnmark. P1.2 Fra vind til verdiskaping Finnmark Kraft AS har under utvikling flere større vindkraftprosjekt i Vest-Finnmark. Det etableres et prosjekt i regi av Vest-Finnmark regionråd for utvikling av knutepunkter for ringvirkning av vindkraft. Det søkes samarbeid med Finnmark Kraft AS. P1.3 Lokale ringvirkninger av turisme Reiselivsnæringa i Vest-Finnmark er under utvikling. Fisketurismen er i vekst og samtidig har Reiselivsnæringa i Vest-Finnmark tatt initiativ for et felles destinasjonsselskap for Finnmark. VFR vil være med å styrke lokale ringvirkninger gjennom koordinert innsats og felles prosjekter innenfor næringa. P1.4 Ringvirkningsprosjekt for Nussir Hovedmål for prosjektet er å bidra til mest mulig ringvirkninger i Kvalsund og regionen for øvrig, som direkte følge av etablering av gruvevirksomhet i Nussir. En vil øke kompetanse for hvordan regional nærings- og samfunnsutvikling kan øke effekten av fremtidige industrietableringer. P1.5 Sjømatnæringa i Vest-Finnmark Fiskeri- og kystministeren skal i løpet av 2012 fremme en Stortingsmelding om norsk sjømatnæring. Meldingen vil etter det en forstår få et innhold som dekker alle sider av næringa; fangst, havbruk, produksjon, marked, kvalitet osv.. I vår region har alle

18 Sak 33/12 medlemskommuner interesser på en eller annen måte i sjømatnæringa. Viktigheten av å gjøre innspill i utarbeidelsesfasen er derfor stor og en vil derfor etablere et prosjekt med innleid profesjonell bistand til å lage en egen melding for sjømatnæringa i Vest- Finnmark, som kan spilles inn til departementet og vise den utviklingen vi ønsker i vårt område. 2.Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling er å legge til rette for at regionen kan tilby et mer fleksibelt og tilpasningsdyktig undervisningstilbud tilpasset næringslivets behov. Kampen om arbeidskraft til regionen må intensiveres. Flere kommuner opplever allerede mangel på kompetent arbeidskraft både i offentlig og privat sektor P2.1 Utvikling av kommunale studiesentra Lokal kunnskap og kompetanse vil i framtida være avgjørende for en kunnskapsbasert næringsutvikling. VFR har gjennomført et forprosjekt som viser muligheter og hvordan man gjennom etablering av lokal fysisk infrastruktur kan tilby kompetanseheving både til næringslivet og privatpersoner. Forprosjektrapporten er tilgjengelig og skal benyttes til å fremme nødvendige tiltak i den enkelte kommune. I samarbeid med Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø vil en få frem lokaltilpassede kompetansetilbud. Også tilbud på videregående kan utvikles gjennom en studiesenterordning. 3.Bolyst og identitet For Finnmark er det viktig å sette fokus på regionenes sterke og svake sider og framstå som en attraktiv bo- og arbeidsregion. Med strategien Bolyst og identitet ønsker man at Vest-Finnmark skal framstå som en attraktiv og spennende region, med stort potensial P3.1 Bolyst i Nord Kommuner i Norge har gjennom ulike tiltak greid å bosette utenlandsk arbeidskraft. Dette har resultert i at industrien har dekket sitt arbeidskraftbehov og kommunen har fått befolkningsvekst. Et forprosjekt i regi av VFR har synliggjort en brei kompetanse innen ulike fagområder for de som har midlertidig arbeidsforhold i det lokale næringsliv. Forprosjektet har også avdekket at flere av disse ønsker å se på muligheten for å bosette seg i Vest-Finnmark. Sammen med Finnmark fylkeskommune vil en fremme søknad til et 3-årig program som skal øke attraktiviteten til kommunene i Vest-Finnmark og ha som hovedmål å bosette utenlandske arbeidstakere.

19 Sak 33/12 4.Infrastruktkur Infrastruktur er blant annet å satse på samferdsel for å gi innbyggerne kvalitetsmessige gode tjenester internt i regionen til lavest mulig pris. Mer konkret vil det si å gi bedre rammevilkår for næringsliv og innbyggere gjennom å sikre og utvikle dagens infrastruktur. Dernest dreier det seg om å gi innbyggerne gode og trygge helsetilbud som gir nærhet til helsesenter, sykehus og andre institusjoner. P4.1 Plansamarbeid Kommunene skal i henhold til den nye plan og bygningsloven lage sine planstrategier. Flere av kommunene har et ønske om å samarbeide. VFR etablerer et regionalt plannettverk som sammensettes av planlederne i medlemskommunene. Plannettverket søk få til et samarbeid om planarbeidet og om mulig se om der er planverk som kan gjøres på regionalt nivå. Tabell 7 Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig Budsjett Prosjektportefølje 2012: Innholdsbeskrivelse Navn P1.1 Kreative Vest-Finnmark Daglig leder P1.2 Fra vind til verdiskaping Måsøy kommune P1.3 Lokale ringvirkninger av Alta kommune turisme P1.4 LUK Mineral Kvalsund kommune P1.5 Sjømatnæringa i Vest- Næringsnettverket Finnmark P2.1 Utvikling av kommunale studiesentra Kommunene P3.1 P4.1 Bolyst i Nord Plansamarbeid Daglig leder/måsøy Daglig leder SAKSVURDERING: Rådmannen mener at det er positivt at Vest-Finnmark Regionråd har et velfungerende og aktivt næringsnettverksarbeid. For å få dette til er det viktig at man samarbeider om prosjekter, og rådmannen mener at prosjektene som er skissert i strategisk plattform 2012 er nyttige prosjekter for hele regionen. I Kvalsund kommunes statutter for næringsfondet, dater 17.desember 2008, står det ingenting om interkommunale strategi- og næringsprosjekter.

20 Sak 33/12 Rådmannen mener derfor at dersom dette strategiske samarbeidet fortsetter i Vest- Finnmark Regionråd, bør Kvalsund kommunes andel innbakes i kommunens økonomiplan for neste periode. Finansieringen av Kvalsund kommunes andel for 2011 (kr ,-) ble gjort over næringsfondet (UU SAK 8/11, 8.mars 2011). Rådmannen foreslår derfor at Kvalsund kommune gjør det samme for inneværende år. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommunes andel i Vest-Finnmark Regionråds strategisk plattform 2012 på kr ,- utbetales Vest-Finnmark Regionråd. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes å innarbeide Kvalsund kommunes bidrag til dette formål i økonomiplanen for dersom prosjektet fortsetter utover Sigurd K. Beite rådmann

21 Sak 34/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/248 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV 2 BÅTPLASSER PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT Leders innstilling: Søknad om investeringstilskudd for restaurering av to båtstøer fra Roger Pettersen innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune, eller har registrert firma i kommunen.

22 Sak 34/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd fra Roger Pettersen SAKSOPPLYSNINGER: Søkeren Roger Pettersen gir ingen opplysninger om seg selv i søknaden, og har vært umulig å få tak i. I søknaden opererer han med en adresse 9710 Indre Billefjord. Søknaden Roger Pettersen søker om tilskudd for å restaurere to båtplasser på eiendommen Enkenes 17,4 i Kvalsund kommune. Han opplyser at det er to gamle støer i fjæra som må restaureres. Han opplyser videre om at det må flyttes stein og graves ut fordi havet med tiden har skjøvet stein og grus sammen, så den er den er nesten stengt. Han setter opp følgende kostnader for prosjektet: 40 timer arbeidstid â 730 kr ,- Frakt av maskin og utstyr kr 4 000,- SUM kr ,- Søknaden mangler finansieringsplan, tilbudspapirer på entreprise, og beskrivelse av i hvilken type næring støene benyttes til. Det er heller ikke vedlagt en tilstandsrapport for båtstøene. SAKSVURDERING: Søkeren opplyser selv at han bor i Indre Billefjord, som ligger i Porsanger kommune. I statuttene til næringsfondet står det følgende i punkt 7: Hvis tilskuddsmottaker innen 3 år fra utbetaling av tilskudd flytter ut fra Kvalsund kommune, kreves tilskuddet forholdsvis tilbake. Rådmannen legger til grunn at kommunestyret i sitt vedtak av 17.desember 2008, mente at tilskudd fra næringsfondet kun gis til personer eller bedrifter som er registrert i Kvalsund kommune. De få opplysningene som ligger i søknaden gir rådmannen grunn til å anta at søker bor og har hovedvirksomhet i Porsanger kommune, og det er således svært usikkert om han er støtteberettiget av Kvalsund kommunes næringsfond.

23 Sak 34/12 For at søker skal være støtteberettiget, må han selv, eller et firma være registrert i Kvalsund kommune. Det opplyses ikke om han har noe firma registrert i Kvalsund kommune i søknaden. Søker opplyser at eiendommen ligger i Kvalsund kommune, men det er uklart hvilken betydning den har for næringsvirksomhet. Søknaden er svært mangelfull, og søkeren har ikke vært mulig å spore opp for å få utfyllende opplysninger. På generelt grunnlag mener rådmannen at det må forventes at søknader til næringsfondet inneholder opplysninger om hvordan man kan komme i kontakt med søker. I mange tilfeller finner rådmannen kontaktdata på søkere via omveier, men i dette tilfellet har det ikke vært mulig. Rådmannens tilråding: Søknad om investeringstilskudd for restaurering av to båtstøer fra Roger Pettersen innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune, eller har registrert firma i kommunen. Sigurd K. Beite rådmann

24 Sak 35/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/249 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV VEI FRA HUS TIL FJÆRE PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT Leders innstilling: Søknad om investeringstilskudd for utbedring av vei til Roger Pettersen, innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune.

25 Sak 35/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd fra Roger Pettersen SAKSOPPLYSNINGER: Søkeren Roger Pettersen gir ingen opplysninger om seg selv i søknaden, og har vært vanskelig å få tak i. I søknaden opererer han med en adresse 9710 Indre Billefjord. Søknaden Roger Pettersen søker om tilskudd for å restaurere en vei. Veien er 50 meter lang, men søknaden sier ingenting om hvor veien ligger. Totalkostnaden for prosjektet er kr ,-, men det opplyses ikke om det er med eller uten mva. Det opplyses ikke om hvilken type næring han driver, men søknaden er stilet til Kvalsund kommune v/landbrukssjef, og det er rimelig å anta at søker driver med gårdsdrift. SAKSVURDERING: Søkeren opplyser selv at han bor i Indre Billefjord, som ligger i Porsanger kommune. I statuttene til næringsfondet står det følgende i punkt 7: Hvis tilskuddsmottaker innen 3 år fra utbetaling av tilskudd flytter ut fra Kvalsund kommune, kreves tilskuddet forholdsvis tilbake. Rådmannen legger til grunn at kommunestyret i sitt vedtak av 17.desember 2008, mente at tilskudd fra næringsfondet kun gis til personer eller bedrifter som er registrert i Kvalsund kommune. De få opplysningene som ligger i søknaden gir rådmannen grunn til å anta at søker bor og har virksomhet i Porsanger kommune, og således ikke er støtteberettiget av Kvalsund kommunes næringsfond. Dersom dette hadde vært en søker registrert i Kvalsund kommune, ville man bestrebe seg mer for å innhente flere opplysninger fra søker. I dette tilfellet legger rådmannen til grunn at søker hører til Porsanger kommune, og velger å legge frem saken for politisk behandling.

26 Sak 35/12 Rådmannens tilråding: Søknad om investeringstilskudd for utbedring av vei til Roger Pettersen, innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune. Sigurd K Beite rådmann

27 Sak 36/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/260 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV TRAKTOR Leders innstilling: Søknad fra KM Maskin (Kurt Malin) om kr ,- i investeringstilskudd fra næringsfondet til kjøp av ny traktor innvilges ikke, da næringsinntekten på traktoren er begrenset.

28 Sak 36/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om investeringstilskudd fra Kurt Malin SAKSOPPLYSNINGER: Søkeren Kurt Malin (59) bor i Kokelv og er innehaveren av et enkeltmannsforetak der han leier ut sin traktor til brøyting om vinteren. Kurt Malin arbeider i tillegg full stilling i Mesta AS som brøytesjåfør og lastebilsjåfør. Dette har han gjort siden i Enkeltmannsforetaket omsatte for rundt kr ,- i 2011 i følge søkeren. Mesteparten av inntektene stammer fra oppdrag fra Kvalsund kommune for vintervedlikehold av kommunal vei i Kokelv. Det er innhentet skatteattest fra kommunen på Kurt Åge Malin pr 25.mai 2012 uten anmerkninger. Søknaden Det søkes om kr ,- (29 %) tilskudd til kjøp av ny traktor. Søkeren setter opp følgende økonomisk oversikt i sin søknad: New Holland T 6020 Elite kr T+3, 1p Euro-SMS 3:rd- PlusDrive kr FUND. DM CNH TSA/MXU 4-CYL kr ELECTRODRIVE LCS PROF. kr Montering og klargjøring kr Verkestedsmateriell kr 685 Frakt kr SUM kr Finansieringsplan Kvalsund kommune næringsfondet kr ,- Egenkapital (innbytte traktor) kr ,- Lån Dnb kr ,- SUM kr ,-

29 Sak 36/12 I finansieringsplanen mangler det kr ,- i forhold til tilbud. Dette kan være beløp søker får i avslag, og det legges til grunn at totalkostnaden for prosjektet er kr ,-. SAKSVURDERING: Rådmannen mener at virksomheten som Kurt Malin driver kan kategoriseres som en hobbyaktivitet. Kurt Malin har i dag full jobb i Mesta, og har svært begrenset omsetning på sin egen traktor (kr ,- i 2011) Dette beløpet har vært konstant de siste årene, og Kvalsund kommune (tidligere Mesta) har vært desidert største kunde de siste årene. Søker opplyser selv at han har begrenset kapasitet til å ta på seg oppdrag, da hans jobb i Mesta er rimelig krevende. Rådmannen mener at tilskudd fra næringsfondet primært bør ytes i tilfeller som gir følgende virkning i næringsvirksomheten: Redusere kostnader og bedring av konkurransedyktighet. Markedsføring av produkter/tjenester Avlaste risiko ved introduksjon av nye produkter/tjenester Kompetanseheving Dersom man legger dette til grunn for å yte tilskudd fra næringsfondet, er det flere aspekter som bør vurderes. Det er ikke usannsynlig at en nyere traktor vil bidra til noe lavere kostnader, dersom man ser bort fra rentekostnader o.l. Siden søkeren omsetter for et relativt lite beløp er besparelsen liten. Når det gjelder markedsføring, avlaste risiko ved introduksjon av nye tjenester, og kompetanseheving, har prosjektet liten eller ingen positive effekter. Kvalsund kommune har tidligere gitt støtte til kjøp av traktor (Bjørn Kristiansen, Skaidi i 2010). Denne søkeren opplyste at traktoren og dets virksomhet bidro til 2,5 årsverk i hans selskap, og at inntektene kom fra flere kunder, og han var en aktiv tilbyder i lokalmarkedet av sine tjenester. Bjørn Kristiansen fikk tilskudd på 18,5 %, begrenset oppad til kr ,- Kurt Malin driver i realiteten ikke noe næringsvirksomhet av betydning. Dette skyldes i hovedsak at søker er i full jobb ved siden av å gjøre vintervedlikehold i Kokelv på vegne av kommunen. Om sommeren står traktoren i følge søker nærmest i ro. Kvalsund kommunes næringsfond, bør brukes på prosjekter som bidrar til økt lønnsomhet i næringsvirksomhet, og som bidrar til å skape nye, og sikre eksisterende arbeidsplasser. Dersom kommunen skulle yte økonomisk bistand til en underentreprenør, burde det skje i form at betaling for tjenester. Prisen for de tjenester som ytes til Kvalsund kommune bør gjenspeile vedlikehold av utstyr, samt fornying av utstyr som benyttes til bl.a. vintervedlikehold av kommunale veier.

30 Sak 36/12 Rådmannens tilråding: Søknad fra KM Maskin (Kurt Malin) om kr ,- i investeringstilskudd fra næringsfondet til kjøp av ny traktor innvilges ikke, da næringsinntekten på traktoren er begrenset. Sigur K. Beite rådmann

31 Sak 37/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/1141 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Utviklingsutvalget KLAGE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BRØNNBORING Leders innstilling: Klage på til avslag om investeringstilskudd på 50 % av kostnader til brønnboring fra Gunnar Brun tas ikke til følge, da investeringene var foretatt før søknad ble sendt Kvalsund kommune.

32 Sak 37/12 SAKSGRUNNLAG: Klage på avslag om tilskudd til brønnboring fra Gunnar Brun SAKSOPPLYSNINGER: Søkeren Gunnar Brun (76) bor i Futbukt, og har drevet fiske hele sitt voksne liv. Han er i dag registrert fisker på blad A, og driver litt videreforedling av fangsten. Han produserer boknafisk og tørrfisk, i tillegg til laks. Søker opplyser at han selger varer for i overkant av kr ,- i året, i tillegg til privat salg som han ikke kunne tallfeste. Det er innhentet skatteattest fra kommunen på Gunnar Brun pr 25.mai 2012 uten anmerkninger. Søknaden og klagen Søknaden Gunnar Brun har søkt om tilskudd for brønnboring 1.desember Søknaden er avslått etter administrativt vedtak i brev av 31.januar d.å. Begrunnelsen for avslaget er at investeringene er foretatt før man har søkt om tilskudd, med henvisning til statutter for Kvalsund kommunes næringsfond punkt 2,1 Det er et krav at søknad må være registrert i kommunen før tiltaket iverksettes, eller investering foretas Den opprinnelige søknaden var på 50 % tilskudd på investeringen, der prosjektet hadde en totalkostnad på kr ,- eks mva. 50 % tilskudd utgjør kr ,-. Han oppgir i søknaden at boring etter vann var nødvendig på grunn av krav fra Mattilsynet mht. hygiene. Søkeren opplyser at hele produksjonsanlegget i dag er godkjent av mattilsynet. Klagen Klagere anfører i sitt klagebrev av 14.februar at han ikke var kjent med dette krav i statuttene. Muntlig oppgir klageren at han mente at han måte foreta investeringen for å kunne få en sluttsum på prosjektet.

33 Sak 37/12 SAKSVURDERING: Rådmannen mener at begrunnelsen for at tilskudd ikke gis i etterkant av investeringene er tunge. Den viktigste begrunnelsen er at dette vil gjøre alle investeringer som er gjort av næringslivet i kommunen tilbakover i tid er støtteberettiget. Statuttene er ganske klare på dette, og dersom man åpner for dette, kan mange næringsprosjekter som allerede er gjennomført bli støtteberettiget. Dette vil kunne få uheldige konsekvenser. Et annen viktig aspekt er hensikten med det kommunale næringsfond. Tilskudd fra kommunen skal i hovedsak bidra til viktige investeringer i kommunen som gir positiv sysselsetning, og økt verdiskapning. Det bør være slik at det kommunale tilskuddet utløser en investering. Tilskudd skal ikke være en subsidie av aktivitet, men en utløsende faktor. Når investeringen er foretatt før det søkes, kan man med stor sikkerhet si at tilskuddet ikke er en utløsende faktor. Begrunnelsen for klageren om at han måtte gjennomføre prosjektet for å vite totalkostnaden, mener rådmannen ikke er tilstrekkelig. Søkeren kunne bedt entreprenør anslå kostnaden, og brukt dette som grunnlag for en søknad til kommunen. Søkeren har ikke vært i kontakt med Kvalsund kommune i forkant av investeringen, og en slik kontakt ville også kunne bidra til at søkeren hadde blitt bedre opplyst. Rådmannens tilråding: Klage på til avslag om investeringstilskudd på 50 % av kostnader til brønnboring fra Gunnar Brun tas ikke til følge, da investeringene var foretatt før søknad ble sendt Kvalsund kommune. Sigurd K. Beite rådmann

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.04.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.12.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.07.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 30.01.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget MØTE NR. 9/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Kantina på Rådhuset Møtedato: 07.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 - til kl.: 19:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Larsen FO

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.05.2008 kl. 15.30 på Skaidi hotel. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 06.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2010 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: Fra kl.: 19.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2012 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer