MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar Eira AP Medlem Astrid Myrland Hansen AP Medlem Adrian Dybvik AP Medlem Jorunn H. Mikkelsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Randi S. Pedersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 29/12 12/554 GODKJENNING AV PROTOKOLL 30/12 12/551 MØTEPLAN 2. HALVÅR /12 12/555 REFERAT LANDBRUK / NÆRING 32/12 12/78 SAMARBEIDS AVTALE HAMMERFEST TURIST - KVALSUND KOMMUNE /12 12/91 VEST FINNMARK REGIONRÅD - STRATEGISK PLATTFORM /12 12/248 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV 2 BÅTPLASSER PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT 35/12 12/249 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV VEI FRA HUS TIL FJÆRE PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT 36/12 12/260 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV TRAKTOR

3 37/12 11/1141 KLAGE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BRØNNBORING 38/12 11/1161 KLAGE PÅ VEDTAK OM INVESTERINGSTILSKUDD - SVENSAN AS 39/12 11/564 TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT SELFA 35S - SØKNAD OM UTSETTELSE 40/12 12/179 SØKNAD OM TILSKUDD -SLÅMASKIN OG SAMLERIVE 41/12 12/347 SØKNAD OM NÆRINGSLÅN 42/12 12/582 REFERATSAKER - TEKNISK AVDELING 43/12 12/379 ADRESSERING AV KVALSUND KOMMUNE 44/12 09/984 SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLBL PÅ GNR 2 BNR 1 - TOMT/PUNKTFESTE FOR OPPSYNSHYTTE 45/12 12/566 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK/DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HOFSETHØGDA ØST 46/12 04/554 UTBYGGINGSAVTALE TILKNYTTET SØRNES-BOTNELV

4 47/12 09/27 KLAGEBEHANDLING - REGULERINGSPLAN NEVERFJORDSLETTEN VEST GNR. 8 OG BNR /12 05/604 KLAGE - REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT - ØVRE SKAIDILIA 49/12 10/415 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR/BNR 8/55, 8/1, NYGGENENJORDET, OLGABAKKEN OG KVALSUNDLIA SYD 50/12 09/111 GNR.21, BNR.33 - REGULERINGSPLAN TIL FRITIDSFORMÅL - 2. GANGS BEHANDLING 51/12 11/1050 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

5 Sak 29/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/554 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/12 Utviklingsutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Leders innstilling: Møteprotokollene fra Utviklingsutvalgets møter nr. 3/2012 og 4/2012 godkjennes

6 Sak 29/12 SAKSGRUNNLAG: - Hovedutskrift Utviklingsutvalget, møte nr. 3/ Hovedutskrift Utviklingsutvalget, møte nr. 4/ Rådmannens tilråding: Møteprotokollene fra Utviklingsutvalgets møter nr. 3/2012 og 4/2012 godkjennes Sigurd K. Beite rådmann

7 Sak 30/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/551 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/12 Personal- og økonomiutvalget /12 Utviklingsutvalget /12 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Kommunestyret MØTEPLAN 2. HALVÅR 2012 Leders innstilling:

8 Sak 30/12 SAKSGRUNNLAG: Kvalsund kommune MØTEPLAN 2. HALVÅR 2012 Utvalg Juli August September Oktober November Desember Kommunestyret og 14. Personal- og økonomiutvalget Omsorg- og oppvekstutvalget Utviklings- Utvalget Det tas forbehold om endringer av møtedato. Ved behov for ekstraordinære møter, avklares dette mellom utvalgsleder og administrasjon. Ordføreren Godkjent av kommunestyret

9 Sak 31/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/555 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/12 Utviklingsutvalget REFERAT LANDBRUK / NÆRING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

10 Sak 31/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Omsorgs- og oppvekstutvalget Hovedutskrift møte nr. 2/ Personal- og økonomiutvalget Hovedutskrift møte nr. 3/ Hovedutskrift møte nr. 4/ Naturforvaltningsutvalget Møtebok ekstraordinært møte den Møtebok møte den Kvalsund Idrettslag Innvilget midler til kjøring av skispor Finnmark Landbruksrådgiving Innvilget økonomisk støtte for Næringsavdelingen Årsmelding 2011 fra landbruksforvaltningen for Kvalsund, Hammerfest, Hasvik og Måsøy Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

11 Sak 32/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/78 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Utviklingsutvalget /12 Utviklingsutvalget / Personal- og økonomiutvalget SAMARBEIDS AVTALE HAMMERFEST TURIST - KVALSUND KOMMUNE Leders innstilling: 1. Kvalsund kommune vedtar å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS om markedsføring med mer av reiselivsnæringen i Kvalsund kommune. 2. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale datert 11. mai 2012, mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune godkjennes. 3. Kostnadene på kr ,- pr. år dekkes på konto

12 Sak 32/12 SAKSGRUNNLAG: Forslag til samarbeidsavtale mellom Hammerfest Turist as og Kvalsund kommune for perioden SAKSOPPLYSNINGER: Gjeldende samarbeidsavtale med Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as for perioden er gått ut. Avtalen ønskes forlenget med 3 år. Oppsigelsesfrist er på 12 mnd.. Viktige saksdokument Som vedlegg til søknaden foreligger det forslag til ny samarbeidsavtale mellom Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as. Hammerfest Turist AS skal målrettet søke å utvikle kommunens posisjon som et sentralt reisemål. Dette skal primært oppnås igjennom: Å styrke det lokale og regionale samarbeid blant tradisjonelle reiselivsaktører og andre naturlige samarbeidspartnere Å være pådriver for utvikling av nye reiselivsprodukter gjennom samarbeid med lokale og eksterne aktører, med bakgrunn i de til en hver tids gjeldende trender som preger næringen. Å drive markedsføring, promotering og salg av opplevelsesmuligheter i Kvalsund kommune. Å ivareta kommunens informasjonsoppgaver for tilreisende ved å tilrettelegge for et rødt turistkontor. Dette er sesongåpent. Hammerfest Turist AS sørger for brosjyrer og annet informasjonsmateriell er tilgjengelig i lokaliteter som Skaidisenteret eier. Produksjon av brosjyremateriell rettet mot turister og besøkende, ansvar for destinasjonens reiselivsrelaterte web-sider(www.skaidi.no), informasjon via Internett,

13 Sak 32/12 samt bidra til generell markedsføring av Kvalsund kommune som reisemål, blant annet gjennom deltakelse på messer, fagsamlinger, visningsturer og lignende Ta hånd om og legge til rette for journaliser og andre som besøker området og i samarbeid med andre eller på eget initiativ å gjennomføre visningsturer for turoperatører Kvalsund kommune betaler årlig en sum på kr ,- i avtaleperioden for ytelsene fra Hammerfest Turist as. SAKSVURDERING: Gjennom forprosjektet til Skaidi 2020 har prosjektgruppen konstatert at: Dagens reiselivsaktører er små, og det er begrenset kapasitet, kunnskap og økonomi i bedriftene til å utarbeide og gjennomføre en helhetlig markedsføringsstrategi. Markedsføring av Kvalsund kommune og tilbudene som finnes der vil kunne få bedre resultater om dette arbeidet koordineres og samordnes mellom flere aktører. En av svakhetene som dokumenteres i samme rapport er: Selv om Skaidi er et viktig trafikknutepunkt i Vest-Finnmark med mange turistpasseringer, finnes der ikke en tilfredsstillende turistinformasjon i området. Det er ingen som selger Skaidi til nysgjerrige turister som er på vei til eller fra Nordkapp. Derfor er det i år avsatt kr ,- i Skaidi 2020 prosjektet til å styrke turistinformasjons tilbudet på Skaidi. Men vi trenger fortsatt en aktør som fokuserer på markedsføring av vår reiselivsregion. Det er mange tegn som tyder på at effekten av de midler som tidligere er brukt til markedsføring og profilering av kommunen og regionen gir positiv effekt. Markedsføring og profilering vil også være nødvendig i fremtiden, dersom vi ønsker en positiv reiselivsutvikling i kommunen. Det er flere årsaker til det. For det første har vi endelig fått et hotell (Skaidi hotell) i kommunen som ser ut til å fungere bra. Dernest er kampen om turistene meget stor. Hele Finnmark er blitt en eneste stor reiselivsarena. Skal Kvalsund kommune være med på den karusellen, er det av avgjørende betydning at vi markedsfører og profilerer oss.

14 Sak 32/12 Tilskuddet på kr ,- er avsatt i årets budsjett. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommune vedtar å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS om markedsføring med mer av reiselivsnæringen i Kvalsund kommune. 2. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale datert 11. mai 2012, mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune godkjennes. 3. Kostnadene på kr ,- pr. år dekkes på konto Sigurd K. Beite rådmann

15 Sak 33/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 12/91 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Utviklingsutvalget VEST FINNMARK REGIONRÅD - STRATEGISK PLATTFORM 2012 Leders innstilling: 1. Kvalsund kommunes andel i Vest-Finnmark Regionråds strategisk plattform 2012 på kr ,- utbetales Vest-Finnmark Regionråd. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes å innarbeide Kvalsund kommunes bidrag til dette formål i økonomi-planen for dersom prosjektet fortsetter utover 2012.

16 Sak 33/12 SAKSGRUNNLAG: Strategisk plattform 2012 Utskrift fra Regiontingets sak 06/11 Strategisk plattform 2012 Brev fra Vest-Finnmark Regionråd datert SAKSOPPLYSNINGER: Vest-Finnmark Regionråd har vedtatt å videreføre arbeidet med strategisk utvikling i Strategisk plattform 2012 ble enstemmig vedtatt i Regiontinget 6.desember Strategisk Plattform 2012 I Strategisk plattform 2011 var det definert 12 større og mindre prosjekter knyttet til tiltaksområdene næringsutvikling, kompetanseutvikling, bolyst og identitet, samt infrastruktur. Prosjektporteføljen 2012 med 8 prosjekter skaper et nytt finansieringsbehov som er anslått til Overføring av midler fra 2011 gir et netto finansieringsbehov på , og som foreslås fordelt på fra hver kommune i Vest-Finnmark regionråd. Finansiering Inntekter Utgifter Prosjektportefølje totalt Vest-Finnmark regionråd 2011(overført fra 2011) Kommunene i Vest-Finnmark Regionråd ,- - Strategisk plattform I henhold til et enstemmig regiontingsvedtak legges det opp til følgende finansieringsmodell for arbeidet i 2012: Hasvik kr Loppa kr Kvalsund kr

17 Sak 33/12 Måsøy kr Nordkapp kr Alta kr Hammerfest kr Prosjektportefølje 2012 Kode Navn Tiltaksbeskrivelse 1. Næringsutvikling Næringsutvikling skal styrke kommunenes evne som tilrettelegger for næringsvirksomhet, samt sette næringsutvikling og entreprenørskap på den kommunale dagsorden. Det forutsetter en kommuneorganisasjon med god kjennskap til fortrinn og utfordringer for eget næringsliv, det potensial som ligger i å etablere partnerskap med næringer i nærliggende kommuner, og til offentlige støtteordninger som finnes for ulike nyskapingsprosesser. P1.1 Kreative lokalsamfunn Såkornprosjekt for utvikling av prosjekter og tiltak som faller innenfor målet om å skape en felles bo- og arbeidsregion i Vest-Finnmark. Prosjektet skal styrke kommunenes rolle som førstelinje for næringsutvikling og entreprenørskap. Vi skal utvikle Næringsnettverket og øke kunnskapen om muligheter og utfordringer for kommunene i Vest-Finnmark. P1.2 Fra vind til verdiskaping Finnmark Kraft AS har under utvikling flere større vindkraftprosjekt i Vest-Finnmark. Det etableres et prosjekt i regi av Vest-Finnmark regionråd for utvikling av knutepunkter for ringvirkning av vindkraft. Det søkes samarbeid med Finnmark Kraft AS. P1.3 Lokale ringvirkninger av turisme Reiselivsnæringa i Vest-Finnmark er under utvikling. Fisketurismen er i vekst og samtidig har Reiselivsnæringa i Vest-Finnmark tatt initiativ for et felles destinasjonsselskap for Finnmark. VFR vil være med å styrke lokale ringvirkninger gjennom koordinert innsats og felles prosjekter innenfor næringa. P1.4 Ringvirkningsprosjekt for Nussir Hovedmål for prosjektet er å bidra til mest mulig ringvirkninger i Kvalsund og regionen for øvrig, som direkte følge av etablering av gruvevirksomhet i Nussir. En vil øke kompetanse for hvordan regional nærings- og samfunnsutvikling kan øke effekten av fremtidige industrietableringer. P1.5 Sjømatnæringa i Vest-Finnmark Fiskeri- og kystministeren skal i løpet av 2012 fremme en Stortingsmelding om norsk sjømatnæring. Meldingen vil etter det en forstår få et innhold som dekker alle sider av næringa; fangst, havbruk, produksjon, marked, kvalitet osv.. I vår region har alle

18 Sak 33/12 medlemskommuner interesser på en eller annen måte i sjømatnæringa. Viktigheten av å gjøre innspill i utarbeidelsesfasen er derfor stor og en vil derfor etablere et prosjekt med innleid profesjonell bistand til å lage en egen melding for sjømatnæringa i Vest- Finnmark, som kan spilles inn til departementet og vise den utviklingen vi ønsker i vårt område. 2.Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling er å legge til rette for at regionen kan tilby et mer fleksibelt og tilpasningsdyktig undervisningstilbud tilpasset næringslivets behov. Kampen om arbeidskraft til regionen må intensiveres. Flere kommuner opplever allerede mangel på kompetent arbeidskraft både i offentlig og privat sektor P2.1 Utvikling av kommunale studiesentra Lokal kunnskap og kompetanse vil i framtida være avgjørende for en kunnskapsbasert næringsutvikling. VFR har gjennomført et forprosjekt som viser muligheter og hvordan man gjennom etablering av lokal fysisk infrastruktur kan tilby kompetanseheving både til næringslivet og privatpersoner. Forprosjektrapporten er tilgjengelig og skal benyttes til å fremme nødvendige tiltak i den enkelte kommune. I samarbeid med Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø vil en få frem lokaltilpassede kompetansetilbud. Også tilbud på videregående kan utvikles gjennom en studiesenterordning. 3.Bolyst og identitet For Finnmark er det viktig å sette fokus på regionenes sterke og svake sider og framstå som en attraktiv bo- og arbeidsregion. Med strategien Bolyst og identitet ønsker man at Vest-Finnmark skal framstå som en attraktiv og spennende region, med stort potensial P3.1 Bolyst i Nord Kommuner i Norge har gjennom ulike tiltak greid å bosette utenlandsk arbeidskraft. Dette har resultert i at industrien har dekket sitt arbeidskraftbehov og kommunen har fått befolkningsvekst. Et forprosjekt i regi av VFR har synliggjort en brei kompetanse innen ulike fagområder for de som har midlertidig arbeidsforhold i det lokale næringsliv. Forprosjektet har også avdekket at flere av disse ønsker å se på muligheten for å bosette seg i Vest-Finnmark. Sammen med Finnmark fylkeskommune vil en fremme søknad til et 3-årig program som skal øke attraktiviteten til kommunene i Vest-Finnmark og ha som hovedmål å bosette utenlandske arbeidstakere.

19 Sak 33/12 4.Infrastruktkur Infrastruktur er blant annet å satse på samferdsel for å gi innbyggerne kvalitetsmessige gode tjenester internt i regionen til lavest mulig pris. Mer konkret vil det si å gi bedre rammevilkår for næringsliv og innbyggere gjennom å sikre og utvikle dagens infrastruktur. Dernest dreier det seg om å gi innbyggerne gode og trygge helsetilbud som gir nærhet til helsesenter, sykehus og andre institusjoner. P4.1 Plansamarbeid Kommunene skal i henhold til den nye plan og bygningsloven lage sine planstrategier. Flere av kommunene har et ønske om å samarbeide. VFR etablerer et regionalt plannettverk som sammensettes av planlederne i medlemskommunene. Plannettverket søk få til et samarbeid om planarbeidet og om mulig se om der er planverk som kan gjøres på regionalt nivå. Tabell 7 Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig Budsjett Prosjektportefølje 2012: Innholdsbeskrivelse Navn P1.1 Kreative Vest-Finnmark Daglig leder P1.2 Fra vind til verdiskaping Måsøy kommune P1.3 Lokale ringvirkninger av Alta kommune turisme P1.4 LUK Mineral Kvalsund kommune P1.5 Sjømatnæringa i Vest- Næringsnettverket Finnmark P2.1 Utvikling av kommunale studiesentra Kommunene P3.1 P4.1 Bolyst i Nord Plansamarbeid Daglig leder/måsøy Daglig leder SAKSVURDERING: Rådmannen mener at det er positivt at Vest-Finnmark Regionråd har et velfungerende og aktivt næringsnettverksarbeid. For å få dette til er det viktig at man samarbeider om prosjekter, og rådmannen mener at prosjektene som er skissert i strategisk plattform 2012 er nyttige prosjekter for hele regionen. I Kvalsund kommunes statutter for næringsfondet, dater 17.desember 2008, står det ingenting om interkommunale strategi- og næringsprosjekter.

20 Sak 33/12 Rådmannen mener derfor at dersom dette strategiske samarbeidet fortsetter i Vest- Finnmark Regionråd, bør Kvalsund kommunes andel innbakes i kommunens økonomiplan for neste periode. Finansieringen av Kvalsund kommunes andel for 2011 (kr ,-) ble gjort over næringsfondet (UU SAK 8/11, 8.mars 2011). Rådmannen foreslår derfor at Kvalsund kommune gjør det samme for inneværende år. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommunes andel i Vest-Finnmark Regionråds strategisk plattform 2012 på kr ,- utbetales Vest-Finnmark Regionråd. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes å innarbeide Kvalsund kommunes bidrag til dette formål i økonomiplanen for dersom prosjektet fortsetter utover Sigurd K. Beite rådmann

21 Sak 34/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/248 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV 2 BÅTPLASSER PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT Leders innstilling: Søknad om investeringstilskudd for restaurering av to båtstøer fra Roger Pettersen innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune, eller har registrert firma i kommunen.

22 Sak 34/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd fra Roger Pettersen SAKSOPPLYSNINGER: Søkeren Roger Pettersen gir ingen opplysninger om seg selv i søknaden, og har vært umulig å få tak i. I søknaden opererer han med en adresse 9710 Indre Billefjord. Søknaden Roger Pettersen søker om tilskudd for å restaurere to båtplasser på eiendommen Enkenes 17,4 i Kvalsund kommune. Han opplyser at det er to gamle støer i fjæra som må restaureres. Han opplyser videre om at det må flyttes stein og graves ut fordi havet med tiden har skjøvet stein og grus sammen, så den er den er nesten stengt. Han setter opp følgende kostnader for prosjektet: 40 timer arbeidstid â 730 kr ,- Frakt av maskin og utstyr kr 4 000,- SUM kr ,- Søknaden mangler finansieringsplan, tilbudspapirer på entreprise, og beskrivelse av i hvilken type næring støene benyttes til. Det er heller ikke vedlagt en tilstandsrapport for båtstøene. SAKSVURDERING: Søkeren opplyser selv at han bor i Indre Billefjord, som ligger i Porsanger kommune. I statuttene til næringsfondet står det følgende i punkt 7: Hvis tilskuddsmottaker innen 3 år fra utbetaling av tilskudd flytter ut fra Kvalsund kommune, kreves tilskuddet forholdsvis tilbake. Rådmannen legger til grunn at kommunestyret i sitt vedtak av 17.desember 2008, mente at tilskudd fra næringsfondet kun gis til personer eller bedrifter som er registrert i Kvalsund kommune. De få opplysningene som ligger i søknaden gir rådmannen grunn til å anta at søker bor og har hovedvirksomhet i Porsanger kommune, og det er således svært usikkert om han er støtteberettiget av Kvalsund kommunes næringsfond.

23 Sak 34/12 For at søker skal være støtteberettiget, må han selv, eller et firma være registrert i Kvalsund kommune. Det opplyses ikke om han har noe firma registrert i Kvalsund kommune i søknaden. Søker opplyser at eiendommen ligger i Kvalsund kommune, men det er uklart hvilken betydning den har for næringsvirksomhet. Søknaden er svært mangelfull, og søkeren har ikke vært mulig å spore opp for å få utfyllende opplysninger. På generelt grunnlag mener rådmannen at det må forventes at søknader til næringsfondet inneholder opplysninger om hvordan man kan komme i kontakt med søker. I mange tilfeller finner rådmannen kontaktdata på søkere via omveier, men i dette tilfellet har det ikke vært mulig. Rådmannens tilråding: Søknad om investeringstilskudd for restaurering av to båtstøer fra Roger Pettersen innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune, eller har registrert firma i kommunen. Sigurd K. Beite rådmann

24 Sak 35/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/249 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV VEI FRA HUS TIL FJÆRE PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT Leders innstilling: Søknad om investeringstilskudd for utbedring av vei til Roger Pettersen, innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune.

25 Sak 35/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd fra Roger Pettersen SAKSOPPLYSNINGER: Søkeren Roger Pettersen gir ingen opplysninger om seg selv i søknaden, og har vært vanskelig å få tak i. I søknaden opererer han med en adresse 9710 Indre Billefjord. Søknaden Roger Pettersen søker om tilskudd for å restaurere en vei. Veien er 50 meter lang, men søknaden sier ingenting om hvor veien ligger. Totalkostnaden for prosjektet er kr ,-, men det opplyses ikke om det er med eller uten mva. Det opplyses ikke om hvilken type næring han driver, men søknaden er stilet til Kvalsund kommune v/landbrukssjef, og det er rimelig å anta at søker driver med gårdsdrift. SAKSVURDERING: Søkeren opplyser selv at han bor i Indre Billefjord, som ligger i Porsanger kommune. I statuttene til næringsfondet står det følgende i punkt 7: Hvis tilskuddsmottaker innen 3 år fra utbetaling av tilskudd flytter ut fra Kvalsund kommune, kreves tilskuddet forholdsvis tilbake. Rådmannen legger til grunn at kommunestyret i sitt vedtak av 17.desember 2008, mente at tilskudd fra næringsfondet kun gis til personer eller bedrifter som er registrert i Kvalsund kommune. De få opplysningene som ligger i søknaden gir rådmannen grunn til å anta at søker bor og har virksomhet i Porsanger kommune, og således ikke er støtteberettiget av Kvalsund kommunes næringsfond. Dersom dette hadde vært en søker registrert i Kvalsund kommune, ville man bestrebe seg mer for å innhente flere opplysninger fra søker. I dette tilfellet legger rådmannen til grunn at søker hører til Porsanger kommune, og velger å legge frem saken for politisk behandling.

26 Sak 35/12 Rådmannens tilråding: Søknad om investeringstilskudd for utbedring av vei til Roger Pettersen, innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune. Sigurd K Beite rådmann

27 Sak 36/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/260 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV TRAKTOR Leders innstilling: Søknad fra KM Maskin (Kurt Malin) om kr ,- i investeringstilskudd fra næringsfondet til kjøp av ny traktor innvilges ikke, da næringsinntekten på traktoren er begrenset.

28 Sak 36/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om investeringstilskudd fra Kurt Malin SAKSOPPLYSNINGER: Søkeren Kurt Malin (59) bor i Kokelv og er innehaveren av et enkeltmannsforetak der han leier ut sin traktor til brøyting om vinteren. Kurt Malin arbeider i tillegg full stilling i Mesta AS som brøytesjåfør og lastebilsjåfør. Dette har han gjort siden i Enkeltmannsforetaket omsatte for rundt kr ,- i 2011 i følge søkeren. Mesteparten av inntektene stammer fra oppdrag fra Kvalsund kommune for vintervedlikehold av kommunal vei i Kokelv. Det er innhentet skatteattest fra kommunen på Kurt Åge Malin pr 25.mai 2012 uten anmerkninger. Søknaden Det søkes om kr ,- (29 %) tilskudd til kjøp av ny traktor. Søkeren setter opp følgende økonomisk oversikt i sin søknad: New Holland T 6020 Elite kr T+3, 1p Euro-SMS 3:rd- PlusDrive kr FUND. DM CNH TSA/MXU 4-CYL kr ELECTRODRIVE LCS PROF. kr Montering og klargjøring kr Verkestedsmateriell kr 685 Frakt kr SUM kr Finansieringsplan Kvalsund kommune næringsfondet kr ,- Egenkapital (innbytte traktor) kr ,- Lån Dnb kr ,- SUM kr ,-

29 Sak 36/12 I finansieringsplanen mangler det kr ,- i forhold til tilbud. Dette kan være beløp søker får i avslag, og det legges til grunn at totalkostnaden for prosjektet er kr ,-. SAKSVURDERING: Rådmannen mener at virksomheten som Kurt Malin driver kan kategoriseres som en hobbyaktivitet. Kurt Malin har i dag full jobb i Mesta, og har svært begrenset omsetning på sin egen traktor (kr ,- i 2011) Dette beløpet har vært konstant de siste årene, og Kvalsund kommune (tidligere Mesta) har vært desidert største kunde de siste årene. Søker opplyser selv at han har begrenset kapasitet til å ta på seg oppdrag, da hans jobb i Mesta er rimelig krevende. Rådmannen mener at tilskudd fra næringsfondet primært bør ytes i tilfeller som gir følgende virkning i næringsvirksomheten: Redusere kostnader og bedring av konkurransedyktighet. Markedsføring av produkter/tjenester Avlaste risiko ved introduksjon av nye produkter/tjenester Kompetanseheving Dersom man legger dette til grunn for å yte tilskudd fra næringsfondet, er det flere aspekter som bør vurderes. Det er ikke usannsynlig at en nyere traktor vil bidra til noe lavere kostnader, dersom man ser bort fra rentekostnader o.l. Siden søkeren omsetter for et relativt lite beløp er besparelsen liten. Når det gjelder markedsføring, avlaste risiko ved introduksjon av nye tjenester, og kompetanseheving, har prosjektet liten eller ingen positive effekter. Kvalsund kommune har tidligere gitt støtte til kjøp av traktor (Bjørn Kristiansen, Skaidi i 2010). Denne søkeren opplyste at traktoren og dets virksomhet bidro til 2,5 årsverk i hans selskap, og at inntektene kom fra flere kunder, og han var en aktiv tilbyder i lokalmarkedet av sine tjenester. Bjørn Kristiansen fikk tilskudd på 18,5 %, begrenset oppad til kr ,- Kurt Malin driver i realiteten ikke noe næringsvirksomhet av betydning. Dette skyldes i hovedsak at søker er i full jobb ved siden av å gjøre vintervedlikehold i Kokelv på vegne av kommunen. Om sommeren står traktoren i følge søker nærmest i ro. Kvalsund kommunes næringsfond, bør brukes på prosjekter som bidrar til økt lønnsomhet i næringsvirksomhet, og som bidrar til å skape nye, og sikre eksisterende arbeidsplasser. Dersom kommunen skulle yte økonomisk bistand til en underentreprenør, burde det skje i form at betaling for tjenester. Prisen for de tjenester som ytes til Kvalsund kommune bør gjenspeile vedlikehold av utstyr, samt fornying av utstyr som benyttes til bl.a. vintervedlikehold av kommunale veier.

30 Sak 36/12 Rådmannens tilråding: Søknad fra KM Maskin (Kurt Malin) om kr ,- i investeringstilskudd fra næringsfondet til kjøp av ny traktor innvilges ikke, da næringsinntekten på traktoren er begrenset. Sigur K. Beite rådmann

31 Sak 37/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/1141 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Utviklingsutvalget KLAGE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BRØNNBORING Leders innstilling: Klage på til avslag om investeringstilskudd på 50 % av kostnader til brønnboring fra Gunnar Brun tas ikke til følge, da investeringene var foretatt før søknad ble sendt Kvalsund kommune.

32 Sak 37/12 SAKSGRUNNLAG: Klage på avslag om tilskudd til brønnboring fra Gunnar Brun SAKSOPPLYSNINGER: Søkeren Gunnar Brun (76) bor i Futbukt, og har drevet fiske hele sitt voksne liv. Han er i dag registrert fisker på blad A, og driver litt videreforedling av fangsten. Han produserer boknafisk og tørrfisk, i tillegg til laks. Søker opplyser at han selger varer for i overkant av kr ,- i året, i tillegg til privat salg som han ikke kunne tallfeste. Det er innhentet skatteattest fra kommunen på Gunnar Brun pr 25.mai 2012 uten anmerkninger. Søknaden og klagen Søknaden Gunnar Brun har søkt om tilskudd for brønnboring 1.desember Søknaden er avslått etter administrativt vedtak i brev av 31.januar d.å. Begrunnelsen for avslaget er at investeringene er foretatt før man har søkt om tilskudd, med henvisning til statutter for Kvalsund kommunes næringsfond punkt 2,1 Det er et krav at søknad må være registrert i kommunen før tiltaket iverksettes, eller investering foretas Den opprinnelige søknaden var på 50 % tilskudd på investeringen, der prosjektet hadde en totalkostnad på kr ,- eks mva. 50 % tilskudd utgjør kr ,-. Han oppgir i søknaden at boring etter vann var nødvendig på grunn av krav fra Mattilsynet mht. hygiene. Søkeren opplyser at hele produksjonsanlegget i dag er godkjent av mattilsynet. Klagen Klagere anfører i sitt klagebrev av 14.februar at han ikke var kjent med dette krav i statuttene. Muntlig oppgir klageren at han mente at han måte foreta investeringen for å kunne få en sluttsum på prosjektet.

33 Sak 37/12 SAKSVURDERING: Rådmannen mener at begrunnelsen for at tilskudd ikke gis i etterkant av investeringene er tunge. Den viktigste begrunnelsen er at dette vil gjøre alle investeringer som er gjort av næringslivet i kommunen tilbakover i tid er støtteberettiget. Statuttene er ganske klare på dette, og dersom man åpner for dette, kan mange næringsprosjekter som allerede er gjennomført bli støtteberettiget. Dette vil kunne få uheldige konsekvenser. Et annen viktig aspekt er hensikten med det kommunale næringsfond. Tilskudd fra kommunen skal i hovedsak bidra til viktige investeringer i kommunen som gir positiv sysselsetning, og økt verdiskapning. Det bør være slik at det kommunale tilskuddet utløser en investering. Tilskudd skal ikke være en subsidie av aktivitet, men en utløsende faktor. Når investeringen er foretatt før det søkes, kan man med stor sikkerhet si at tilskuddet ikke er en utløsende faktor. Begrunnelsen for klageren om at han måtte gjennomføre prosjektet for å vite totalkostnaden, mener rådmannen ikke er tilstrekkelig. Søkeren kunne bedt entreprenør anslå kostnaden, og brukt dette som grunnlag for en søknad til kommunen. Søkeren har ikke vært i kontakt med Kvalsund kommune i forkant av investeringen, og en slik kontakt ville også kunne bidra til at søkeren hadde blitt bedre opplyst. Rådmannens tilråding: Klage på til avslag om investeringstilskudd på 50 % av kostnader til brønnboring fra Gunnar Brun tas ikke til følge, da investeringene var foretatt før søknad ble sendt Kvalsund kommune. Sigurd K. Beite rådmann

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.12.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer