Energi og miljøstudentenes avis 8.årgang nr..3, oktober Jobbspespesial. Din guide til relevant sommerjobb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi og miljøstudentenes avis 8.årgang nr..3, oktober 2006. http://www.ntnu.no/emil. Jobbspespesial. Din guide til relevant sommerjobb"

Transkript

1 Energi og miljøstudentenes avis 8.årgang nr..3, oktober Jobbspespesial Din guide til relevant sommerjobb

2 Hilsen fra Energikontakten Kjære EMIL-student! I løpet av de siste tre-fire årene har Energikontakten etablert seg som et velfungerende nettverk med mange bedrifter, og nå er det opp til oss å finne ut hvordan Energikontakten skal utvikles videre. Det er mye å ta tak i.vi må rekruttere flere bedrifter som er interessante for studentene på Varme- og energiprosesser,og flere bedrifter fra Nord-Norge. Slike bedrifter er det altfor få av i Energikontakten. Men Energikontakten skal være mer enn en liste med bedrifter. Gjengen med EMIL ere fra Fagkom som startet opp Energikontakten for fire år siden, ønsket å finne ut hvordan bedriftene kan hjelpe energi og miljø til å bli et enda bedre studium. Dersom du også lurer på dette, må du melde deg på Smeltedigelen På Smeltedigelen den 7.mars kan du få mulighet til å være med å stake ut Energikontaktens videre kurs. Da møtes studenter, ansatte ved NTNU og bedriftsrepresentanter i Studentersamfundet for å finne ut hvordan Energikontakten kan tas et steg videre. Påmeldingslister henges snart opp på EMIL-tavla. Det vil være et begrenset antall plasser for hvert årskurs, så det gjelder å være raskt ute med å melde seg på. Jeg håper EMIL-avis jobbspesial gir deg en god start på jobb- og sommerjobbjakten. Etter hvert vil det dukke opp flere jobb- og sommerjobbannonser på Energikontaktens nettsider, så følg med! Har du forresten husket å legge deg inn i studentdatabasen, slik at bedriftene finner deg når de søker etter sommerjobbkandiater fra sitt nærområde? Lykke til med jakten på jobb og sommerjobb. Hilsen Fredrik Arnesen EMIL-Avis 9.årgang, Jobbspesial Januar 2007 om EMIL-Avis EMIL-Avis utgis med støtte fra linjeforeningen EMIL på NTNU. Henvender seg hovedsaklig til energi og miljøstudentene. Jobbspesialen utgis for første gang som et sinnsykt eksperiment for å komme næringslivet i møte. Vi følger reglene for god presseskikk jfr værvarsomplakaten. redaktør -Jarle Vikør Ekanger journalister -Sverre Skalleberg Gjerde -Leif Ragnar Rundquist Parr -Øyvind Rui -Steinar Beurling -Eivind Vrålstad -Jarle Vikør Ekanger -Ingrid Bjørshol Holm -Jan Olav Owren -Tore Zeiner takk til - EnergiKontakten layout -Leif Ragnar Rundquist Parr -Sverre Skalleberg Gjerde kontakt dølinje 29. januar opplag 350

3 Kjære EMIL ere! Det er slutten av januar 2007, og mens resten av EMIL-folket er i Åre og morer seg, jobber avisredaksjonen på høygir for å få ut informasjon til folket. Men denne gangen har det skjedd en forandring: Skarpe, gravende journalister har lagt bort sin hunger etter sensasjonsnyhetene for å gi nettopp deg en spesialutgave av EMIL-avis, proppet med annonser for jobber, og relevante sommerjobber. Jobbspesialen er et samarbeid mellom avisredaksjonen og EnergiKontakten, og er ment som et tilbud til bedriftene for å markedsføre seg overfor oss studenter, samtidig som det gir oss studenter enkel tilgang på en oversikt over aktuelle jobber. Til å være første gang vi gjennomfører dette prosjektet er oppslutningen fra bedriftene ok, i skrivende stund har redaksjonen fått inn ca 10 annonser, men det er ennå et par timer til deadline går ut. Siden dette er et prøveprosjekt har vi helt sikkert masse å rette på før en eventuell oppfølger. Ikke minst må vi finne ut om det skal komme en oppfølger. For at jobbspesialen skal komme ut neste år også, så må følgende oppfylles: Vi må få tilbakemelding fra dere (emilere) om at dette er en god ide som dere får noe ut av, hvis ikke er det ikke noe poeng å holde på. I tillegg må bedriftene som har benyttet muligheten få høre at det fungerer, slik at alle EnergiKontaktbedriftene benytter seg av muligheten neste år. Skriv derfor i jobbsøknaden hvor du leste jobbannonsen, eller pass på å nevne det i løpet av tiden du tilbringer i bedriften i sommeren. Målet med den jobbspesialen er at det på sikt kan bli en årlig utgivelse hvor EMIL-studentene kan få oversikt over hva som finnes av relevante sommerjobber der ute, og samtidig det første stedet 5.klassingene leiter etter drømmejobben. Dessuten kan vi jo håpe på at bedriftene ser dette som en god unnskyldning for å lage flere relevante sommerjobber, nå som studentene blir enda enklere å nå. Til slutt vil vi minne om at det kommer til å dukke opp stadig flere jobber/sommerjobber utover våren. Disse vil bli lagt ut på EnergiKontaktens hjemmeside Lykke til med jobbsøkingen På vegne av hele redaksjonen, Sverre Skallerberg Gjerde PS! Om du savner lesestoff i denne jobbspesialen, så har vi en oppfordring til deg: Bla om, finn en sommerjobb og bli en solskinnshistorie, så vi kan intervjue deg neste år. For flere sommerjobbtilbud og jobbannonser, følg med på Energikontaktens hjemmesider:

4 Sommerjobb i EnergiKontakten Vi hører alltid at vi må ha relevant sommerjobb for å få den riktige erfaringa før vi skal ut i arbeidslivet. Men hvor relevant jobb går det egentlig an å få når man går i 1. eller 2. klasser, og kun har lært hvordan man deriverer og integrerer, samt at spenning er lik strøm ganger motstand. Ikke veldig. Så hva gjør man da? Jo man gjør som Kristian Engan, konsentrerer seg om å komme seg inn i riktig bransje. Styresiden Kristian går nå i 3.klasse, retning energibruk og energiplanlegging. I sommer jobbet han sammen med to andre energi og miljøstudenter i EnergiKontakten. Jobben fant han gjennom EnergiKontaktens sommerjobbtorg på nettet. Arbeidsoppgavene gikk ut på å sette sammen en presentasjon av studieprogrammet energi og miljø for å bruke på skolebesøk rundt om på de videregående skolene i landet, planlegge Energidagen, samt å 4 planlegge og arrangere Jentedagen forteller han. Det var kanskje ikke så faglig relevant, men likevel føltes jobben mer fornuftig enn å klippe grass eller male. For i motsetning til typiske sommerjobber hvor du blir satt til ymse småoppgaver, fremhever Kristian det at de arbeidet i team opp mot det å løse en oppgave som en positiv ting ved jobben. Vi fikk virkelig følelsen av å ha både ansvar for og innflytelse på de beslutningene som ble tatt, og dermed også det ferdige resultatet, noe som er en god erfaring å dra med seg inn i arbeidslivet. Med en slik opplevelse er det naturlig å følge opp med å spørre om han kunne tenke seg å jobbe på samme sted igjen? Tror ikke det, ikke som sommerjobb. Jeg føler det er på tide å få litt mer faglig relevant jobb neste sommer, lyder svaret. Men, det kan hende jeg kunne tenke meg å jobbe som koordinator for EnergiKontakten en gang i framtida, som ferdigutdannet, legger han til. På spørsmål om han kan anbefale andre den samme jobben lyder svaret absolutt. Særlig for 1.- og 2.klassinger mener Kristian at denne jobben er en god mulighet til å få åpnet døra på gløtt overfor resten av energibransjen. Eldre studenter som begynner å nærme seg slutten av studiet kan kanskje med fordel se seg om etter noe mer faglig relevant, mener han. Til slutt er det fristende å spørre om det ikke finnes noen bakdeler med denne jobben. Jo, svarer han, man må henge på Gløshaugen i sommerferien også. EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Oktober 2007

5 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Mai

6 6 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Oktober 2007

7 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Mai

8 8 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Oktober 2007

9 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Mai

10 10 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Oktober 2007

11 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Mai

12 12 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Oktober 2007

13 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Mai

14 14 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Oktober 2007

15 Sommerjobb i EB EB er et fremtidsrettet og miljøfokusert energikonsern. EB er den største energiaktøren i Buskerud og deleier i Hadeland Energi. EB har virksomheter innenfor forretningsområdene: Produksjon, Infrastruktur (elnett, fiber og fjernvarme), Entreprenør og Tjenester (strøm og fiberoptisk bredbånd). Produksjonsoptimalisering (elanlegg) Produksjonsoptimalisering (instrument driftsentral) EBs produksjonsvirksomhet har 25 kraftstasjoner med 34 aggregater og en årsproduksjon på ca 2,5 TWh. En viktig oppgave er å få til en mer optimal bruk av vannressursene og utviklingen i kraftprisene den senere tid har bidratt til et økt fokus på forbedring av virkningsgrad. Vi trenger 2 resultatorienterte og initiativrike studenter for spennende oppgaver til sommeren. Arbeidet vil medføre en del feltarbeid. EB er åpen for å diskutere om deler av arbeidene kan danne grunnlag for prosjekt- og diplomoppgave. Kontaktperson: Erik Kaggestad ( ) Drift- og vedlikeholdsarbeid på kraftnettet EBs entreprenørvirksomhet har oppgaver innenfor drift- og vedlikehold samt nymontasje i kraftnettet. Vi tilbyr arbeid sammen med energimontørene ute i felten. Til disse oppgavene trenger vi 3-4 studenter som trives med praktisk arbeid og som liker å være ute. Kontaktperson: Leif Nørsterud ( ) For mer informasjon om sommerjobbene, se EB/Stilling ledig Søknadsfrist: Snarest og ikke senere enn 30. mars 2007 Søknad sendes: Eva Ellefsen, eller Eva Ellefsen, Energiselskapet Buskerud AS, Postboks 1602, 3007 Drammen EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Mai

16 16 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Oktober 2007

17 DRØMMER DU OM Å BLI FORSKER? Med mastergraden i teknologi som basis har du mulighet til å ta forskerutdanning gjennom et doktorgradsstudium (PhD). Hvert år utlyses en rekke nye stipendiatstillinger for doktorgradsutdanning både ved Institutt for energiog prosessteknikk og ved Institutt for elkraftteknikk. Studiet har en normert tid på 3 år. I denne perioden ansettes du som stipendiat ved NTNU. Her snakker vi altså om utdanning med lønn. Det er vanlig at stipendiatene deltar i undervisning i tillegg, slik at samlet ansettelsesperiode økes til 4 år. Studiet avsluttes med at stipendiaten leverer en avhandling og forsvarer denne i en offentlig disputas. Med doktorgrad ligger alle muligheter åpne for en forskerkarriere i industrien, ved et forskningsinstitutt eller ved et universitet. Vil du ha mer informasjon om doktorgradsutdanning? Kontakt eller Ledige stipendiatstillinger legges ut på Nettopp på NTNUs nettsider: Se: NB! For opptak til doktorgradsstudiet må man ha B eller bedre i snitt de to siste årene av studiet, og C eller bedre de tre første. EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Mai

18 Sommerjobb i NTE Styring av risiko i en produksjonsportefølje En vannkraftprodusent opererer i et marked med stor volatilitet, der priser og produksjonsvolum kan endre seg fort. Mange aktører ønsker derfor å øke forutsigbarheten i inntekter ved hjelp av ulike prissikringsstrategier. Med bakgrunn i dette ser NTE for seg at følgende momenter kan danne grunnlaget for en sommerjobb:? Drøfting av ulike sikringsstrategier ut fra: - Holdning til risiko - Hensikt og mål med risikostyring - Identifiserte risikoelementer i produksjonsporteføljen? Teste utvalgte strategier på NTEs produksjonsportefølje.? Anbefaling av prissikringsstrategi basert på teoretiske vurderinger og empiriske tester. Elementer som det vil være aktuelt å belyse i analysen: - Tilsigsusikkerhet - Prisusikkerhet - Korrelasjonen mellom pris og tilsig ( naturlig hedge ) - Validiteten av historiske data for dagens kraftmarked - Sammenhengen mellom risiko og avkastning - Tidshorisont for en prissikringsstrategi - Vurdering av produktene forwards, futures og opsjoner - Måling av risiko (CFaR\VaR) NTE ser for seg at de samme momentene også kan inngå i en studentoppgave innen risikostyring av en produksjonsportefølje. Kontaktperson i NTE: Martin Frigaard Kraftanalytiker Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF 7736 Steinkjer Sentralbord: Direkte: Mobil: EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Oktober 2007

19 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Mai

20 Fire EMIL ere om jobb Øystein Kostøl, energi- og miljøstudent 4. årskurs Tiden har kommet for en relevant sommerjobb, men jeg er ikke spesielt interessert i å ha det læll. På min drømmejobb er det jovial stemning, ikke tenna i tapeten. Jeg sitter godt tilbakelent i en myk stol. Det er god stemning på pauserommet, og drikkes mye te. MYE. Og det er selvfølgelig P1 på radioen. Når det gjelder lønn og slikt, synes jeg det er viktig med frynsegoder, for eksempel julegaver og barnehageplass Birger Bjørland, energi- og miljøstudent 4. årskurs I sommer jobbet jeg hos Powell i Trondheim. Det var relevant, og på en måte givende, selv om det var noe rutinemessig. Men sånn er livet, liksom. Senere har jeg lyst til å jobbe i Point Carbon eller Econcern. Generelt kan man si at arbeidsmiljø er viktig, og videre at jobben skal være givende. Jeg vil ha utfordringer, og jobbe med rottefete folk! Hanne Goldstein, energi- og miljøstudent 1. årskurs Jeg går i 1., og har ikke hatt noe relevant arbeid enda. Til sommeren tenker jeg kanskje å jobbe der jeg alltid har jobba, eller å sjekke ut om det var noen spennende IAESTE-jobber i utlandet. I jobb ser jeg for meg å drive med utvikling av bærekraftige energisystemer i utviklingsland. Da blir jeg fornøyd. Mestring, utfordring, og det å komme overens med de andre på jobben, er viktig for meg. Olav Andres Opdal, energi- og miljøstudent 5. årskurs Jeg sorterte søppel i tolv uker på søppelfyllinga. Det var ikke akkurat spennende, man kunne ikke lagd en actionfilm om det, liksom. Jeg har begynt å tenke på å skaffe meg en jobb. Da snakker jeg om et sted der en kan sitte og slappe av, som har gode stoler og god te. På radioen er det helst p1, og generelt er det koselig atmosfære og laydback stemning. Det er viktig med godt arbeidsmiljø, og da mener jeg joviale folk og HMS med trykk på H en. 20 EMIL-Avis 9.årgang nr.1 Oktober 2007

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU.

Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU. Mitt opphold i Sveits gjennom IAESTE Student: Heidi Thuv, student ved institutt for materialteknologi på NTNU. Arbeidsplass: Paul Scherrer Institute (PSI) Arbeidsperiode: 02.06.14 22.08.14 Innledning Jeg

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Elektronisk registrering av måleravlesning

Elektronisk registrering av måleravlesning 1 Forord Denne rapporten er først og fremst skrevet for sensor, men kan også være aktuell for andre som har interesse for hvordan nye ideer og innovasjoner blir tatt i bruk. Rapporten beskriver en kvalitativ

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer