BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn"

Transkript

1 REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, April

2 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens utfordringer og suksesser fra året som har gått, og ønsker velkommen. Divisjonsdirektør i BI og æresmedlem av BIS, Jens Petter Tøndel, hilser Landsmøtet ved å understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres i BI Studentsamfunn. De engasjerte får ros for profesjonalitet, ansvarlighet og engasjement i alle ledd. Tøndel takker spesielt de involverte i nedleggelsesprosessen, og trekker frem innsatsen til de berørte partene. Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: BIS Sentralledelsen Kontroll- og vedtektskomitéen vil gjennomgå de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her. BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen Kontroll- og vedtektskomitéen har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Stian Rognlid Bisitter: Øystein Isaksen Referenter: Trude Kjellgreen og Marte Lona Tellekorps: To -2- observatører fra BIS-avdelingene Delegat med dobbeltstemme: (Trekkes av Kontroll- og vedtektskomitéen, som brukes ved stemmelikhet) Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag. Enstemmig vedtatt. Dobbeltstemme: Delegat nr. 11 Tellekorps: Observatører nr. 50 og 44 Ordstyrer takker for tillitten og ønsker håndsopprekning på hvem som allerede kjenner han. Til ordstyrers store skuffelse er han godt kjent blant sitt publikum, noe som gjør at han i år som tidligere år må finne opp kruttet på nytt hva gjelder vitser og morsomheter. 2

3 Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt på et senere tidspunkt. Ordstyrer informerer om at saker til eventuelt kan meldes inn nå og leveres skriftlig innen kl Observatør nr. 27, delegat nr. 18 og observatør nr. 54 melder inn saker til eventuelt. Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS 41. Landsmøte 2012 Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen Referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2012 legges fram til godkjenning. Se vedlegg I. Vedlegg I: Referat 41. Landsmøte i BIS, Gardermoen, april Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøtet 2012 som fremlagt. Som forslag. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2012/2013 Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomitéen. Etter Landsmøtet 2012 ble det gjort konstitueringer i følgende verv for BIS Sentralledelsen 2012/2013: - Eva Wefre: Kontroll- og vedtektskomitéen - Sivert Belsby: Økonomiansvarlig - Sebastian Ringseth: Valgkomitéen - Veslemøy Senstad: Valgkomitéen - Tore-André Nygård: Kommunikasjonsansvarlig - Line Holm: Kommunikasjonsansvarlig Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner de konstitueringer som er gjort 2012/2013. Styrets innstilling: Som forslag. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 3

4 Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret for perioden 2012/ Leder, Per Olav Myhre Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.2 Kommunikasjonsansvarlig, Line Holm Viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål 6.3 Fagansvarlig Tone Hestvik Takker for tilliten og for et fantastisk år. Viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.4 Økonomiansvarlig, Sivert Belsby Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.5 Markeds- og næringslivsansvarlig, Anders Bjørnbeth Ønsker å orientere om videreføringen av Karrieresjansen i samarbeid med SBIO. Vil gjennomføres under Karrieredagene i Nydalen til høste. Mer informasjon kommer. Har hatt reforhandling med Norwegian. Viser videre til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.6 Studentpolitisk ansvarlig, Eirik Fjell Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. 19: Minner om objektiviteten og at det er lov til å være kritisk. Du sa du ønsket å skrive saker i media, og at du så på det som viktig. Ville ha med SL på det. Kan du orientere om hvordan dette arbeidet har foregått? Kan du orientere om arbeidet med studiefinansieringssaken? Eirik: - Er ikke så glad i å skrive. Ville gjerne ha med seg SL på det. Per har vært bedre på det. Har jobbet litt med medieoppslag, men har ikke lykkes så mye med det. - Studiefinansieringssaken: har jobbet med den, men har ingen konkrete resultater å vise til. 4

5 6.7 Prosjektkoordinator, Maren Sofie Sivertsen Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.8 Kontroll- og vedtektskomitéen, André Skoog og Eva Wefre 22: Er det noen som har lest redegjørelsen vår? To stykker ja. Vel, da tenkte jeg at vi likeså godt kunne lese denne høyt: «Kjære Landsmøte» neida, dere skal slippe. Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.9 Valgkomitéen, Veslemøy Senstad og Sebastian Ringseth Viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ønsker å takke traverne for ressursen de har vært. Ingen spørsmål Stiftelsens Styrerepresentant, Anders Eidberg og Per Olav Myhre På bakgrunn av nedleggelsene og andre ting som har skjedd dette året, så orienteres dette i sin helhet på Landsmøte. Kjære landsmøte. Takk for sist! Det har vært et spennende år for organisasjonen og det har vært utrolig morsomt å fulgt med fra sidelinja. Tusen takk for den jobben dokker gjør. Det må man bare sette stor pris på. Handelshøyskolen BI er en privateid stiftelse med styret som sitt øverste organ. Det e styret som har det overordnede tilsyn ved driften av handelshøyskolen. Her vedtar man strategier, nedleggelser, og man ser til at administrasjonen gjør den jobben dem er satt til å gjøre. Styret består av 4 eksterne representanter og 4 interne representanter. En av disse interne er også en studentrepresentant. BIS i samarbeid med SBIO gjør dette for å sikre at også studentene kan si sine meninger og samtidig å være med å legge forholdene mest mulig til rette for våre studenter på skolene. Ikke alle avgjørelser er like lett, men man har mest gode intensjoner ved å gjennomføre forskjellige prosesser. Det som også er veldig spennende, er at æ som representant har like mye talerett som en vanlig representant. Det gjør at også vi har bidratt til å løse forskjellige saker som har vært på møtene. Det siste året har kanskje vært det mest spennende året for våre skoler. Og kanskje den som har vært mest preget er saken med nedleggelse. Vi var inne i 2 forskjellige styremøter i denne prosessen. Det første for å få en orientering om hvordan prosesser blir fremover og hva er bakgrunnen. Her var også muligheten oppe for å stille spørsmål til de involverte. Det siste styremøte var møte hvor de skulle besvare våre spørsmål og synspunkter samtidig legge frem en innstilling til styret. Vi som studentrepresentanter argumenterte for våre skoler og har ikke på noen som helst måte lagt noe imellom at dette er bra for våre studenter og skoler. Vi ser faktisk en god verdi i de geografisk liggende skolene våre som benytter seg av lokal kompetanse og får et studentmiljø som ikke kan oppdrives på de største skolene. 5

6 Beklageligvis var det ikke flertall for å holde skolene, og nedleggelsen ble et faktum. Slik er det p.d.d og æ veit at BIS med sentralledelsen i spissen gjør en formidabel jobb angående denne nedleggelsen. En annen ting som kanskje er veldig positivt for våre skoler er satsningen på digitalisering for våre studenter. Dette er vedtatt og dere vil se flere endringer gjennom skoleåret på at BI satser på digitalisering. Avslutningsvis så vil æ si at det e veldig positivt at vi som studenter får mulighetene til å være med på styremøter i stiftelsen BI. Det er veldig interessant og lærerikt for å se hvordan en organisasjon jobber og utfører styrearbeid. Og ikke minst et bredere nettverk med personer som har enorm kunnskap og kompetanse innenfor sitt virke. Jeg er veldig åpen for spørsmål vedrørende mitt verv i fjor så enten kan vi ta dem nå eller så er jeg sikker på at vi får til i våre pauser og til kvelden. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 7 Orientering / Redegjørelser fra styringsgruppen 2012/2013 Innlegg: Leder av Sentralstyret og medlem av styringsgruppen Per Olav Myhre Ved det 39. Landsmøtet ble det vedtatt en ny organisasjonsstruktur, med et tilleggsorgan kalt Styringsgruppen. Leder for SL vil redegjøre for arbeidet til Styringsgruppen hittil i år. Styringsgruppen vil gå litt i sykluser. I fjorårets styringsgruppe vedtok vi store saker, i år har det ikke vært de helt store sakene. Det har vært et diskusjonsforum som har vært bra for LA og for organisasjonen som helhet. Oppfordrer påtroppende engasjerte til å benytte styringsgruppen i større grad i kommende år. Oppfordrer også til å benytte seg av travere i større grad til neste år. Viser videre til redegjørelsen i sakspapirene. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 8 Orientering / Redegjørelser fra Travere i BI Studentsamfunn 2012/2013 Innlegg: Travere v/per-helge Dimmen Som et ledd i den nye organisasjonsstrukturen vedtatt i 2010 ble det opprettet et organ bestående av to tidligere engasjerte BIS-medlemmer som skal bistå organisasjonen. Traverne redegjør for sin aktivitet hittil i år. Takker for tillitten og et fint år på vegne av meg selv og Håvard. Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Har bare fått et par henvendelser fra LA i året som har gått. Oppfordrer alle til å ta kontakt og benytte seg mer av traverne i året som kommer. 6

7 Sak 9 Orientering / Endring av sentrale vedtekter - og stillingsinstrukser foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: Vedlegg II: Kontroll- og vedtektskomitéen I løpet av året har Styringsgruppen foretatt endringer i de sentrale vedtektene. Endringene kan ses i sin helhet i vedlegg. Endring av sentrale vedtekter Viser til vedlegg 2 i sakspapirene. Informerer om at dette er en orientering, og at endringene allerede er vedtatt av styringsgruppen. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 10 Orientering / Endringer av standardiserte lokale vedtekter og - stillingsinstrukser foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: Vedlegg III: Kontroll- og vedtektskomitéen I løpet av året har Styringsgruppen foretatt noen endringer i de standardiserte lokale vedtektene. Endringene kan ses i sin helhet i vedlegg. Endring av standardiserte lokale vedtekter Viser til vedlegg 3 i sakspapirene. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 11 Behandling / Kosmetiske endringer av Lokale og Sentrale vedtekter Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Kontroll- og vedtektskomitéen Det ønskes tillatelse til at Kontroll- og vedtektskomitéen kan gjøre kosmetiske endringer i det lokale og sentrale vedtektssettet. Dette er endringer som ikke vil ha noen betydning for endringer i vedtekter. BIS Landsmøtet godkjenner at Kontroll- og vedtektskomitéen kan gjøre kosmetiske endringer i vedtektssettet. Som forslag. 7: Finnes det en redegjørelse for de kosmetiske endringene som har blitt gjort i år? Greit å se om det er kosmetiske endringer eller om intensjonen endres? 22: Det er mange vedtektsendringer som er foretatt. Umulig for meg å gå tilbake på det. Det er en tillitt dere må gi oss. 7: Foreslår at det blir fremlagt på neste års LM. Hvis det er mulig. 7

8 31: Referat fra styringsgruppemøtene skal være sendt ut, og det er mulighet til å finne det fram. Saksopplysning fra ordstyrer: det er mulig å endre på vedtak. Må leveres inn skriftlig. 22: Er snakk om punktum, komma og skrivefeil. Det har ingen effekt å redegjøre for det. Det er nyttig for oss å kunne endre på det underveis. Delegat 7 leverer inn nytt forslag til vedtak. Ordstyrer leser opp begge forslag til vedtak. Opprinnelig forslag: BIS Landsmøtet godkjenner at Kontroll- og vedtektskomitéen kan gjøre kosmetiske endringer i vedtektssettet. Nytt forslag: BIS Landsmøtet godkjenner at Kontroll- og vedtektskomiteen kan gjøre kosmetiske endringer i vedtektssettet mot at de kosmetiske endringer som gjøres fremlegges ved orientering ved neste LM. Det stemmes først over opprinnelig forslag til vedtak: For: 4 Mot: 16 Avstemming nytt forslag til vedtak: For: 16 Mot: 4 Nytt forslag vedtas. Saksopplysning fra delegat nr. 9: Opplyser om at tellekorpset ikke er på plass. Tellekorpset inntar sine tiltenkte plasser. Forsamlingen plages av en støyende mikrofon, men heldigvis er det et sentralstyremedlem i salen som årne herre. Sak 12 Behandling / Sammenslåing av VK og KVK til et HR-organ Forslagsstiller: Vedlegg IV: Forslag til vedtak: Styringsgruppen v/ Kontroll- og vedtektskomitéen Sentralledelsen. Etter at det ble besluttet å nedlegge to BI-avdelinger, så har Sentralledelsen sett behov for å restrukturere organisasjonen. Med redusert aktivitet og arbeidsmengde så ønsker vi en sammenslåing av KVK og VK til et verv. Dette vervet skal være et HR-organ som har alle arbeidsoppgavene til KVK og VK og i tillegg fremme kompetansefremmede tiltak for Sentralledelsen og organisasjonen som helhet. Stillingsinstruks er vedlagt i sakspapirene. Stillingsinstruks for HR-ansvarlig BI Studentsamfunn Sentralledelsen Landsmøtet godkjenner sammenslåing av VK og KVK til et HR-verv med de endringer i vedtekter og stillingsinstrukser det medfører. 8

9 22: Har sett på muligheten for å slå sammen og legge ned enkelte verv. KVK har hatt mange interne saker dette året. Mye som går på HR. I tillegg ønsker vi at vi kan brukes som et rekrutteringsorgan. Skal ha ansvar for kompetansefremmende tiltak. Har ikke fått nok fokus på kompetansebygging tidligere. Kvalitetssikre seminarer. Det vil bli mindre aktivitet i SL, har ikke vært så tidkrevende å være KVK og VK. Får et stort kostnadskutt. Oppfølging gjøres ovenfor både VK og KVK. Får ansvar for vedtektene. Det åpnes for spørsmål. 3: Skal det være to HR-ansvarlige? 22: Ja. 17: Bør taushetsplikt inngå i stillingsinstruksen? 22: Ja, enig. Det kan man absolutt ta med. Jeg tror det står at det er et objektivt organ. 7: Vi kan vel ikke legge dette inn i stillingsinstruksen per i dag? 22: Denne stillingsinstruksen er et førsteutkast. Vil utredes videre. For: 20 Mot: 0 Enstemmig vedtatt. Sak 13 Behandling / Nedleggelse av vervet studentpolitisk ansvarlig Forslagsstiller: Forslag til vedtak: BIS Sentralledelsen På bakgrunn av et ønske om en mer kostnadseffektiv sentralledelse, hvor det skal stilles strenge krav til aktivitet i forhold til kostnader, ser vi det som hensiktsmessig å legge ned vervet studentpolitisk ansvarlig. Dette er en vurdering vi har tatt på bakgrunn av hvordan vi ser arbeidsoppgavene til vervet har vært de senere årene, hvordan framtidsutsiktene er, hvordan vårt samarbeidsforhold er med SBIO og de ressurser vi allerede har internt sentralt som kan ta seg av SPA sine arbeidsoppgaver. De politiske ansvarsområdene som studentpolitisk ansvarlig opprinnelig har ansvar for, vil hovedsakelig bli ivaretatt av leder i BIS Sentralledelsen. De lokale, politiske sakene vil det være de lokale lederne som ivaretar, med leder i BIS Sentralledelsen som sparringspartner på disse sakene. Landsmøtet godkjenner nedleggelse av vervet studentpolitisk ansvarlig i BIS Sentralledelsen med de vedtektsendringene det medfører. Dette medfører at vervet legges ned med virkning fra : Det har vært fokus på å kostnads effektivisere SL, og vi ser det slik at oppgavene kan ivaretas bedre av noen andre på en billigere måte. BIS og SBIO samarbeider. Hvis SBIO uttaler seg er vi så tett linket at den uttalelsen vil gjelde for hele studentmassen enten man vil det eller ikke. Tenker å samkjøre våre studentpolitiske saker med de. Tenker å hente ut stordriftsfordeler. Arbeidsoppgavene vil videreføres av leder for 9

10 sentralledelsen. Ledere for LA vil videreføre lokalt politisk arbeid. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Landsmøtet går til votering. Enstemmig vedtatt. Ordstyrer tar pause 11:19. Møtet fortsetter 11:40. Sak 14 Behandling / Godkjenning av ny logo og profil Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen Det har vært et ønske om profilendring og endring av logo. Også behov for å skape et mer gjennomgående helthetlig bilde av BIS som studentforening. Etter å ha orientert oss med lokalavdelingene ble det bestemt at forslag til ny logo og profil for BIS skulle meldes opp som sak til Landsmøtet. HK-reklamebyrå har i samarbeid med marked og kommunikasjon i sentralstyret utarbeidet et forslag til ny logo og profil for BIS, med utgangspunkt i ny strategi og synlighet ut mot næringsliv og studentene. Forslag til logo ettersendes til organisasjonen per mail. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslag til ny logo og profil for BIS. NA/MA informerer om prosessen og presenterer forslag til ny logo og profil. Åpner for spørsmål. 9: Noen avdelinger er jo i en litt annen situasjon. Vi ønsker ikke å bruke mye penger på å bytte ut materiell nå før vi legges ned i I tillegg. Kanskje sammenslåing med SBIO. Kanskje vente til det? 44: Kommer med tanker fra BIS Drammen. Hva er behovet? Ser ikke behovet for det per dags dato. Skal vi assosieres med Bring? Grønn logo. BIS Drammen har med forslag til ny logo. 25: Replikk til 9: Det som er mulig kan byttes ut, men behovet for totalrenovering er ikke til stede. Replikk til 44: Assosierer den nye logoen med den nye strategien. 6: Skal være et helhetlig inntrykk av studentsamfunnet. Sitter med fem forskjellige nå. Alle bør samles under en logo og ett uttrykk heller? I stedet for å gjøre dette. Er ikke sikkert at BIS trenger det nå? 1: SBIO ligger også an til å skifte logo i disse dager. Prosessen ligger litt frem i tid, og vi må leve på egenhånd frem til det. Kan ikke utsette beslutninger på grunn av det. Ser ikke hvorfor vi ikke skal differensiere oss fra andre skoler. Ønsker en helhetlig organisasjon med en helhetlig profil. 15: I fadderuken blander mange BIS og BI. Mister litt innføring i skolen når det 10

11 begynner. Om denne logoen er riktig vet jeg ikke, men jeg mener det bør tenkes på fornying. 25: Ønsker å tilføre organisasjonen en profil. Utvikle den vi hadde, eller utarbeide en ny. Synes den gamle logoen er inneslutta og overhodet ikke innovativ. 19: Bra tiltak. Trenger fornying av logo, og en tydeligere kommunikasjonsprofil. Ble stilt spørsmål om LA ønsket en ny logo eller ikke. Tilbakemeldingene var at man ønsket det. Nedleggelsene setter dette i et nytt perspektiv. Grei logo, men det har ikke sunket inn enda. Saksgangen må være lengre enn tre dager. Logoen er et førsteutkast. Synes ikke det gjør noe om man kan utsette det i to år. Legger igjen nytt forslag til vedtak. 25: Replikk til 19: ble presentert i fjor sommer. Positive tilbakemeldinger. Har vært muligheter for å komme med innspill. 14: Kan SL ta kostnaden for LA? ØA viser til bra resultat. 24: Replikk til 14: har sett det for oss som en løsning at SL kan ta kostnaden. Ser for oss at LA tar kostnadene for årlig forbruksmateriell, eks. Gensere, mapper etc. SL kan eventuelt ta langvarige investeringer som roll-ups etc. Dette er ikke et endelig vedtak, men et forslag. 25: Hele organisasjonen må ikke delta på prosessen. 58: Synes vi skal tenke på hvor mye arbeid HK har lagt i dette arbeidet. De har mye erfaring og kompetanse. Er enig i at den nye logoen gjenspeiler BIS på en bedre måte. 6: Ingen som betviler arbeidet som har blitt lagt ned, men brandingen er viktigere. Vet ikke om det er riktig å gå bort fra denne merkevaren som har blitt bygd opp. 2: Jeg er uenig i logoen, men det kan hende at den kan utvikles. Det kommer til å koste flere hundre tusen kroner å implementere en ny logo nå, mener det er feil per nå. Hvis en sammenslåing ligger i nær fremtid vil det være dumt å endre logo for oss nå. 4: BIS Bergen fikk nylig innvilget et draktsett på 80 drakter, 17.mai-fane og andre store investeringer. Kostnadene for SL vil bli store hvis de skal dekke dette. 25: Replikk til 4: det vil alltid være ubeleilig, vil alltid være utskiftninger. Reagerer på at det er innvendinger på dette nå. Ønsket tidligere tilbakemeldinger. 2: Replikk til 25: en ting er at det alltid vil være et dårlig tidspunkt, men denne gangen er det dårligste tidspunktet noen gang! Det foreligger to forslag til vedtak. Ordstyrer leser opp begge forslag. Opprinnelig forslag: BIS Landsmøtet godkjenner forslag til ny logo og profil for BIS. Nytt forslag: BIS Landsmøtet godkjenner ikke logoendringer, men ber Sentralledelsen jobber videre 11

12 og saken meldes opp på neste Landsmøtet i Opprinnelig vedtak: For: 1 Mot: 19 Nytt forslag til vedtak: For: 9 Mot: 11 Ingen av forslagene vedtas. Sak 15 Behandling / Vedtektsendringer Forslagsstiller: Vedlegg V: Forslag til vedtak: Fagansvarlig BIS Bergen Fagansvarlig BIS Bergen har utarbeidet et nytt vedtektssett. Det nye vedtektssettet ligger i sin helhet i sakspapirene, i tillegg ligger en oversikt over hver enkelt endring. Styringsgruppen gjennomgår denne saken dagen før Landsmøte og presenterer sin innstilling til forslaget. Vedtektsendringer Landsmøtet godkjenner det nye vedtektssettet som blir lagt frem. 7: Viser til vedlegg 5. Ser en mulighet til å gå igjennom de vedtektene vi har. I dag består de av 87 sider som ingen kan per dags dato. Et vedtektsett skal være lettere og mer kortfattelig. Det er ikke mitt mål at det skal gå igjennom i dag, men jeg ønsker at vi skal tenke over endringene som må gjennomføres. 22: Utfordrer Henrik til en vedtekts-quiz etterpå. Intensjonen er god. Denne saken ble behandlet i Styringsgruppeni går og har kommet frem til sin innstilling til dette forslaget. Ønsker nå å fremme innstillingen til styringsgruppen i forhold til dette forslaget. Henviser herved til sakspapirene. Styringsgruppen godkjenner følgende punkter i lokale vedtekter: 13, 14, 31, 32. I tillegg godkjennes punkt 2 og 8 i de sentrale vedtektene. Dette medfører følgende: Styringsgruppens innstilling Lokale (13) Styret sammenkalles når leder eller to av styrets medlemmer nødvendig. (14) Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmen er tilstedet. (31) Generalforsamlingen trenger ikke å avholdes i LA sine lokaler (32) Vedtak om tilbakevirkende kraft på Generalforsamling gjelder ikke Sentrale (2) Landsmøte kan godkjenne studentforeninger til BIS (8) Man får ikke et ekstra delegat dersom man deltar på NSF. 12

13 7: Ønsker å opprettholde punkt 27, 28 og 40. Synes vedtektene begrenser noe av aktiviteten i BIS. Vinterlekene og NSF bør få mer frihet. Synes stillingsinstrukser bør strykes fra vedtektene. De bør eksistere, men ikke være vedtektsfestet. Kan endres på LM uten å være en stor sak. 22: Replikk til 7: fjerne stillingsinstruksene? Sier noe om hvordan man skal jobbe, og er ikke veldig konkret. De gir en form for fleksibilitet siden man skal jobbe innenfor et konkret fagområde. Vi har testet ut retningslinjer i stedet for vedtekter tidligere. Det har ikke fungert. 17: Få av oss bruker stillingsinstruksen i det vi gjør. Jeg husker ikke hva som står i den, men om vi kan fjerne den gjør at vi kan bruke den mer aktivt. Tror det gjør at de kan anvendes i det daglige, og gir en bedre pekepinn på hva vi skal holde på med. 18: Det er positivt at man ønsker å endre vedtektene. Synes ikke stillingsinstruksene skal strykes. Seriøsiteten og profesjonaliteten forsvinner, og ting sklir ut om vi fjerner den. 22: Stillingsinstruksene blir gamle etter hvert trenger en oppdatering, ja. Få som har tatt tak i de de siste årene. Har jobbet med utkast som skal bli videre utarbeidet. Hadde vi ikke hatt stillingsinstruksene pdd, så hadde vi ikke kunne stilt tilstrekkelige krav til vervene. Stillingsinstruksene har vært vesentlige ved flere anledninger dette året, der vi måtte kreve en arbeidsinnsats fra enkelte verv. Man kan kreve mer av de tillitsvalgte når man har en instruks. 19: Replikk til 22: om stillingsinstruksen står i et vedtektsett eller ikke har ingen stor betydning for meg. Poenget er at litt for mange vedtekter brytes i det daglige. Støtter forslaget til Henrik. Synes det er positivt at stillingsinstruksene skilles fra vedtektene. 33: Roser forslaget. Synes det er positivt at noen tar initiativ til å gjøre organisasjonen enklere. Har et par innspill. BIS har ekstremt mye gjennomtrekk. Viktig at vedtektene er konstant og at man alltid kan forholde seg til de. Vedlegg kan fort forsvinne fra år til år. Mener dermed at stillingsinstruksene bør være en del av vedtektene. Kommer med alternativt forslag til vedtak. 1: SL og KVK ønsker debatten rundt endring av vedtekter velkommen. Liker ikke at forslaget kommer så sent. Hadde diskusjon i styringsgruppen i går. Ser gjerne at saksgangen blir annerledes. At vi bruker mer tid på den. Forslår at det settes ned en komité, slik som Dimmen forslår. 7: Enig i at det burde blitt foreslått tidligere, men et sted må det begynne. Det bør settes ned en komité som det jobbes videre med. 59: Bra initiativ, men det må jobbes mer med. For eksempel stryke kapittelet om Vinterlekene? Må ha vedtekter som sier noe om oppfølging og ansvar for økonomi etc. Må jobbe videre med det, og ikke vedta noe her i dag. Ordstyrer setter strek for debatten og går igjennom tre forslag til vedtak. Landsmøtet gis fem minutter til gjennomgang og refleksjon av alternativene før votering foretas. 13

14 19: Forslår oppheving av strek som krever 2/3 flertall og ønsker å fremme nytt forslag til vedtak. Oppheving av strek: For: 14 Mot: 6. Oppheving av strek foretas, da forslaget krever absolutt flertall (minst 50 % av stemmene). 15: Mener at forslaget om får ikke delegat til LM for å delta på NSF hemmer de små skolene. 19: Replikk til 15: deltakelse på NSF bør ikke i seg selv ikke kvalifisere til delegat. - Endelig strek for diskusjonen settes. 1. Opprinnelig forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner det nye vedtektssettet som blir lagt frem. For: 1 Mot: Nytt forslag nr. 1: Styringsgruppens innstilling. For: 0 Mot: Nytt forslag til vedtak nr. 2: BIS Landsmøtet vedtar ingen av de forslåtte vedtektsendringene, men gir Sentralstyret fullmakt til å nedsette en komité som skal arbeide frem et forslag til nytt vedtektssett til fremleggelse for BIS Landsmøtet i Komiteen skal løpende holde styringsgruppen orientert for å sikre lokal forankring og fremdrift. For: 5 Mot: Nytt forslag til vedtak nr. 3: BIS Landsmøtet godkjenner styringsgruppens forslag, og ber om at det nedsettes en komité som jobber videre med resten av forslagene. For: 13 Mot: 7 2/3 må være for. 13,33 er grense - Strek oppheves: enstemmig. Endret forslag nr. 4 presenteres: 5. Nytt forslag til vedtak nr. 4: Godkjenner forslaget fra styringsgruppen bortsett fra de sentrale 8. For: 20 Mot: 0 Vedtak: Nytt forslag til vedtak nr. 4 blir enstemmig vedtatt. - Landsmøtet tar lunch kl Møtet starter opp igjen Sak 16 Orientering/ Presentasjon av kandidater til tillitsverv i BIS Sentralledelsen, Det skal velges nye personer til tillitsverv BIS Sentralledelsen for 2013/2014. Denne saken ledes av Valgkomitéen. Kandidater til følgende tillitsverv skal presentere seg: Leder Kommunikasjonsansvarlig Fagansvarlig Økonomiansvarlig Marked- og næringslivsansvarlig 14

15 Prosjektkoordinator 2 HR-ansvarlige Leder: 2 Kandidater - Henrik Hernes - Maren Sofie Sivertsen. Henrik Hernes Ærede landsmøte og dirigenter. Jeg hadde et mål om at jeg ikke skal være engasjert. Jeg skulle i alle fall ikke være leder. Det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg aldri skulle drive med dette, men jeg har vært mye engasjert tidligere. Nå tenkte jeg at jeg bare skulle bruke tid på meg selv, bare gjøre skole. Jeg kjedet meg. Hva skulle jeg fylle dagene med? En av de beste beslutningene jeg har tatt var å søke fag. BIS er ikke en organisasjon man nødvendigvis har masse erfaring når man kommer inn i. Man setter mål man oppfyller og gjør ting kjempebra. Lidenskapen og fryktløsheten i organisasjonen er noe jeg har satt virkelig pris på i år. Vi må prøve noe nytt. Vi er ikke her for å skape aktivitet. Det er undergruppene og elevene som skaper aktiviteten. Skal legge til rette for LA. Må være aktivitetsskaperen om hjelpe til for å gjøre ting enda bedre. Vil ikke pålegge LA å gjennomføre ting, men være en ressurs for LA. Kommer til å ha et problem om noen år hvis vi blir styrt så mye av vedtektene. Må være klare for en endring. Må være klare på hvilke rutiner vi har og hvordan vi skal gjennomføre ting senere. Må være sterke og klare. De små skolene kan ikke bli overkjørt. Viktig for meg at vi tenker nytt. Skal si det at vi står ovenfor en unik mulighet nå. Er ekstremt fornøyd med vedtaket som ble gjort tidligere i dag. Har mulighet til å gjøre organisasjonen til Norges beste studentorganisasjon. Jeg skal være han som står foran og gjør dette til det beste året i BIS sin historie. Takk. Spørsmål: 1: Hva tenker du om større ting? Konkrete tiltak? Inkludering lokalt etc.? Er en vurderingssak. Viktig å få en god brainstorming og dialog med lokalt. Viktig at alt som blir gjennomført har forankring hos de lokale. 15: Hvordan er du i møtesituasjon? Andres meninger vs. dine? Ofte er man ikke helt enig med enig gruppe. Må være tilbøyelig for å si at det organisasjonen mener er det som må komme først. 28: Hvordan ønsker du å synliggjøre SL til LA og studenter for øvrig? Det er viktigere at SL er der for LA-styrene. Det å vise seg for elevene får komme i andre rekke. Det viktigste er å vise seg ovenfor LA-styrene. 33: Hva gjør du hvis en LA kommer og sier at de ønsker å trekke seg ut av BIS? Vil si; hvorfor i alle dager vil dere det? Hva er bakgrunnen? Må gå i dialog med de og se hvordan man kan løse det på best mulig måte? 1: Hvordan er du hvis du selv er demotivert, men fortsatt må motivere andre? Ta et skritt tilbake. Hva har vi oppnådd. Hva er det vi har greid til nå, og hvordan fant vi motivasjon da? 15

16 Maren Sofie Sivertsen: Det er ingenting som er umulig. Det tar bare litt lenger tid. Kjente nesten ingen når jeg var på LM i fjor. Ble tatt i mot med så åpne armer at jeg ikke trodde det var mulig. Jeg ønsker å gi mye tilbake til denne organisasjonen. Har hatt mange verv. Holdt flere taler. Har hørt mye om at man må ha gode karakterer etc., men skjønte fort at jeg måtte gjøre noe annet for å ikke kjede meg. Føler meg ikke ferdig. Har lyst til å gi noe tilbake til organisasjonen. Har klart å få med meg noe ledererfaring fra jobber også. Har vært ridelærer, danseinstruktør, treningsinstruktør og assisterende butikksjef på Carlings. Har blitt en motivator, menneskekjenner og har bein i nesa. Står nå her for å se hva jeg kan gjøre for BIS til neste år. Føler meg ikke klar for å gi meg enda. Har delt inn i tre hovedmål: 1. internasjonalisering og nasjonalisering. BIS er ikke så veletablert i utlandet. De fleste snakker om SBIO. Jeg synes vi er veldig bra vi også. Vi skal være flinkere på å ta kontakt med de andre skolene. Erfaringsutveksling. Besøk. Har en drøm om å få BI til å arrangere/sponse en vinterkonferanse. Hvor vi kan invitere LA, TØH, NHH, CBS. 2. ønsker vi skal jobbe med det faglige utbyttet på LA for både studenter og engasjerte. SL inviterer har vært et prøveprosjekt. Kan lære av våre feil, og vil at vi skal gjennomføre dette på alle LA til neste år. Har dødtid på søndager, men hvorfor skal vi ha det? Vi har gode faglige ressurser, hvorfor ikke får BI til å komme og kurse LA. For at vi skal kunne utvikle oss som organisasjon er det viktig at de engasjerte får utvikle seg. 3. Skape en merverdi for engasjerte i BIS. Både nåværende engasjerte og tidligere engasjerte. Vi har fått færre og færre søkere de siste årene. Noen verv sliter både i SL og LA. Må gjøre BIS til en attraktiv organisasjon for de aller flinkeste. Det er viktig å ta vare på tidligere engasjerte. Navnet er glemt etter et par år. Det vi legger ned bør husket. Kan lage en egen fane på bis.no med bilde og navn etc. På alle engasjerte. Kjenner noen egentlig til historien til BIS? Hos andre organisasjoner ligger det mye historie i veggene, men ingen vet noe om BIS. Det er viktig å få dette ut og frem. Jeg er ambisiøs med mine mål, og når målene mine. Jeg som leder vil være tilgjengelig for alle som er engasjerte, og for alle studenter ved spørsmål. Ingenting er umulig. Takk for meg! Spørsmål: 1: Du nevner at du er en god motivator. Hva gjør deg til det? Ingen mennesker motiveres likt. Viktig å lære alle i gruppen å kjenne, og man må finne ut hva som motiverer hver enkelt. Mener det er en jobb jeg kan klare. 4: Har du en leder som forbilde? Hva gjør de/denne bra? Har hatt store forbilder i BIS. Tor Ivar og Per Olav. De er gode på å motivere, skape eierskap og engasjere. 38: hva er du mest fornøyd med i perioden som PK? Det er ganske mye, men SL som gruppe har tatt organisasjonen videre i år. Er også fornøyd med Vinterlekene. Har klart å rette opp forholdet til Hemsedal. 16

17 1: Viktig for deg å ha full innsikt i det som skjer på LA. Hvordan vil du skape en god dialog med deg? Viktig å bli kjent med hverandre og BIS. Knytte tillitt til hverandre. Svare raskt. Ta initiativ. Ringe og vise at du er til å stole på. Vil etter hvert opparbeide seg tilliten. 55: Hvordan ønsker du å gjøre de ulike vervene mer attraktive? Må ikke nødvendigvis fokusere på enkeltverv. Må fokusere på organisasjonen som helhet. For å kunne engasjere studenter er det viktig å kunne gi en merverdi tilbake. Føle eierskap til organisasjonen. Være stolt av å være engasjert. 1: Hvordan står du fram som leder i et rom med sterke personligheter? Vi har fått tildelt to ører og en munn av en grunn. - Ordstyrer spør om noen ønsker å benke til vervet som leder? En kandidat melder seg. Vidar Strømsvåg. Vidar Strømsvåg: 26 år, studerer 3. Året økonomi. Bor i Oslo. Studert ved BI Trondheim de to siste årene. Flyttet sørover for å søke nye utfordringer i næringslivet. Har vært heldig å få jobb i shipping-selskapet Klavenes. Er tillitsvalgt og har knyttet gode kontakter i SBIO. Tar skole og jobb seriøst, og søknadsfristen har gått meg litt forbi. Har stor arbeidskapasitet. Vært i arbeid siden jeg var 13 år. Flere år i forsvaret. Til de av dere som har lest referatet og som deltok på LM i fjor kjenner kanskje igjen noe av det jeg sier. Ved å bake inn mine kjernesaker kjerneverdiene har jeg kommet frem til dette: Det er på vårparten man begynner å blomstre i vervet sitt. Har lyst til at påtroppende styre skal få kurs etc. for å være bedre rustet til å starte vervet sitt. Vil kunne ta BIS til nye høyder. Ønsker å jobbe for at engasjerte studenter skal få ekstra studiepoeng for å være en del av BIS. Når SL er på styremøtehelger er det besøkende avdeling som skal være fokus. Vil fortsette med personlig oppfølging av hvert enkelt verv. Skal være fokus på kursing og personlig utvikling. Digitalisering av BIS som organisasjon er på høy tid. Må utvikle en BIS-app for informasjonsdeling hvor vi kan inkludere arrangementer etc. BI kan dekke disse kostnadene. Dessverre vil LA bli lagt ned. Vil ivareta de rammene slik at de blir ivaretatt. Dersom dere har spørsmål håper jeg dere tar kontakt. Spørsmål: 14: Hvis du ikke hadde tid til å søke på stillingen, hvordan skal du da ha tid til å gjøre en god jobb? Vervet vil komme i første omgang hvis jeg får dette vervet. Kommer til å prioritere BIS foran alt. 1: Hvordan ser du på det å være lokalisert i Oslo? 17

18 Tror det er en god styrke. Skolen, næringslivet, SBIO og de vi skal bygge bro med er i Oslo. Styremøtehelgene får meg ut til LA og vil opprettholde kontakten med de andre uansett. 25: Hvordan tenker du å motivere de som sitter i styret ditt? Må behandle alle så forskjellig som de er. 29: Du har vært et år utenfor BIS, og har kanskje mindre innsikt i organisasjonen? Ja, kanskje ikke så mye informasjon som tidligere. Men har satt meg godt inn og kanskje får jeg en bedre helhetsforståelse enn andre i rommet her. 30: Hvilken rolle tar du i styremøte? Har ikke behov for å stikke meg frem, men vil la andre snakke. Vil trekke sammen diskusjonene. 19: Mer konkret om opplæring/oppfølging/kursing? Har snakket med ressurspersoner internt i BI som kan bidra og hjelpe til. 31: Hvordan vil du fronte politiske saker? Enda viktigere med brobygging med SBIO og Nydalen. LA må også ha dialog med studentpolitisk utvalg. 29: Største utfordringer til neste år? Nedleggelsene. Kommunikasjonsansvarlig: 3 kandidater - Martine Abbedissen - Sandra Hamborg - Eivind Roberg Martine Abbedissen: Tusen takk for at jeg får stå her i dag. 21 år, kommer fra Bergen. Ønsker å ta over som KA i SL etter Line. Motivasjonen min til det er at jeg etter et år som engasjert i BIS Bergen har opplevd et engasjert og godt miljø. For fem år siden fant jeg interessen for kommunikasjon. Gikk på medier og kommunikasjon på vgs. Opparbeidet meg mye kompetanse. Går nå markedskommunikasjon i Bergen. Som KA i SL kan jeg dra teorien jeg lærer på skolen ut i praksis, og omvendt. Første året på BI visste jeg nesten ikke hva det ville si å være engasjert. Alle sa jeg burde det, og et år etter var jeg bitt av trenden. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg engasjerte meg. Har vært KVK, grafisk og fungerende KA i Bergen dette året. Har lært utrolig mye om hvordan organisasjonen fungerer og hva som kreves. Har laget plakater, nettside etc. Hvorfor skal jeg bli ny KA? Er faglig sterk, har de personlige egenskapene som trengs, har lyst til å gjøre en forskjell. Ser for meg et spennende år med mye glede og store utfordringer. Ønsker å fokusere på å gi tilbake til LA. Har lyst til å fokusere på kommunikasjon, merkevarebygging og studentaksjonen. Jeg vet at jeg har ferdighetene, og jeg vet at jeg kan utrede det. Har satt fokus på tre hovedområder: kommunikasjon, merkevarebygging og studentaksjonen. 18

19 Kommunikasjon både internt og eksternt. Opprettholde kontinuerlig kommunikasjon med LA. NSF skal være startstreken på noe som kan endre den kommunikasjonen. Et seminar er viktig for å opprettholde kommunikasjonen i organisasjonen. Fikk veldig mye tilbake igjen for det. Vil også mye heller samarbeide med noen du har møtt, kjenner litt etc. NSF må bli mye bedre utnyttet. Merkevarebygging av BIS. Det jeg ser for meg som utrolig viktig er at du må ha mye mer kontakt enn det som har vært tidligere. Har vært et par oppslag i media, men det er ingen som får det med seg. Få et stabilt og godt nettverk med media. Også ha samarbeid med SBIO på dette området. Kan love at omdømmet til BIS vil bli mye bedre og mye større. Mannen på gaten vil vite hvem BIS er. Studentaksjonen betyr mye for meg. Måtte bli engasjert i BIS før jeg skjønte hvor mye studentene legger i dette. Har lyst til å endre på det. Vil se på NHH og se hvordan de gjør det. Samler inn 1 million kroner og engasjerer en større andel av studentmassen. Målet mitt er at SA skal samle inn kroner. Ønsker å legge til rette for at engasjerte på LA skal gjøre en så god jobb som mulig. Gi de ressurser. Kamerautstyr, programvare, pc-er. Hvis jeg blir valgt inn kan jeg love dere resultater. Skal ta med meg videre det jeg har sånn at det blir en fortsettelse og ikke en avslutning. Spørsmål: 28: Hva tenker du om BIS.no og hva vil du gjøre for å få den ut til studentene? Er veldig glad for at vi får en ny hjemmeside nå. Alt er mye bedre nå. Hvordan skal man få studentene til denne siden? Sånn som NHH har; min samarbeid. 9: Noen tilfeller i år hvor det burde ble skrevet en pressemelding? Karrieredagen i Bergen. Bør være mer fokus på det. Mye mer fremme i media hele veien. 19: Når på året tenker du at studentaksjonen skal sette i gang? Mange tenker studentaksjonen er en greie i april. Det skal være siste finish, men det bør være kontinuerlig jobbing hele veien. 18: Har forskjellige kommunikasjonskanaler nå. Hvordan kan disse brukes best? Vi lærte jo mye om det på kommunikasjonsseminaret. Har lyst til å ta med det videre til KA på LA. Vite hvordan man bruker sosiale medier, vite hvordan man når ut til studenter med informasjon. Har lyst til å sette med ned med LA og snakke om det. 26: Intern kommunikasjon. Hvordan følge opp de kommunikasjonsmålene som blir satt? Setter planer. Hvordan passe på at dette følges opp? Går på å være mentor. Passe på at det går bra. Følge opp underveis. Vil informere fra SL til LA. 38: Vil utnytte NSF. Konkret? Eksterne parter. Utrolig viktig å få inn parter fra utsiden til å lære oss noe vi ikke vet fra før. 6: Hva tenker du om skoleavisene? Skal være på alle LA. Skal være en rød tråd gjennom alle avisene. 19

20 Sandra Hamborg: Takk for at jeg får stå her. Heter Sandra Kristine Hamborg, 22 år fra Bodø. Går 2. Året markedskommunikasjon på BI Trondheim. Er klassekontakt. Utdanna interiørkonsulent så har grafisk erfaring. Det man vil får man til, det man ikke vil får man ikke til. Viser frem grafisk arbeid Hvorfor søker jeg KA? Er over gjennomsnittet interessert i kommunikasjon. Har tenkt å ta en master og kanskje også doktorgrad? Ønsker at KA skal kunne være mer kreativ og problemløsende. Vil implementere en kommunikasjonsplan og kommunikasjonsstrategi. Hva er kommunikasjon for meg? Et bredt begrep. Alt fra hva vi har på oss til hva vi gjør. Påvirke eller overtale på en eller annen måte. Kommunikasjonsstrategi for BIS. Det er mange veier til Rom. En fra nå til ønsket -strategi er mest hensiktsmessig for denne organisasjonen. Hva vil vi og hvordan kan vi bruke kommunikasjon for å nå målet? Utfordringer med internkommunikasjon og kompetanse. Hvilke konsekvenser har visjonen til BIS for kommunikasjonen? Omdømmebygging for studentene vil være et fokusområde. Har en stor utfordring blant studentmassen. Når ikke helt ut. Må ha realistiske satsningsområder. PR er viktig. NLD for eksempel er veldig viktig og vi har mange muligheter. Jeg vil ha kommunikasjonsstrategien klar til vi begynner på den. Kommer til å bruke sommeren til å jobbe med den sånn at vi kan implementere den når vi starter. For KA på LA er det avgjørende at informasjonen fungerer. I linjeforeningene lurer vi på hva BIS egentlig gjør. Det er noe som ikke stemmer. Det har jeg lyst til å gjøre noe med. vi tar det som det kommer fungerer ikke. Vil at vi skal innføre en semesterplan og den vil gjøre arbeidet mellom SA og KA lettere. Alt skal lagres sånn at det er lett å hente opp for de som skal bruke det senere. Personlig kommunikasjon er viktig. Hvis jeg skal snakke med KA på LA er det lettere å ringe enn å sende SMS/mail. Hvorfor stemme på meg? Jeg får ting gjort, får ting gjennomført. Har viljen, kompetansen og evnen. Er en god motivator, medspiller og koordinator. Spørsmål: 20

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen Referat Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 19-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 20-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra styremøte 02.02.2013

Referat fra styremøte 02.02.2013 Referat fra styremøte 02.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 16-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, sosialt, idrett, KVK, NU, start BI, IT, VK1, VK2, KA, ØK, MA. Deltagelse fra påtroppende i styret/ledelsen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat Referat Styringsgruppemøte 11.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 17-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 18-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 19-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 41. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen Referat Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 37-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 38-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent....s3

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.10.11 Tid: 11:30 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.10.11 Tid: 11:30 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.10.11 Tid: 11:30 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Fag, VKx3, grafisk, leder, KVK, idrett, SA, BULL, Studentaksjonen, IT SAK x209-11 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 22. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: HR2, KA Sak 184 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer