BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn"

Transkript

1 REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, April

2 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens utfordringer og suksesser fra året som har gått, og ønsker velkommen. Divisjonsdirektør i BI og æresmedlem av BIS, Jens Petter Tøndel, hilser Landsmøtet ved å understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres i BI Studentsamfunn. De engasjerte får ros for profesjonalitet, ansvarlighet og engasjement i alle ledd. Tøndel takker spesielt de involverte i nedleggelsesprosessen, og trekker frem innsatsen til de berørte partene. Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: BIS Sentralledelsen Kontroll- og vedtektskomitéen vil gjennomgå de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her. BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen Kontroll- og vedtektskomitéen har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Stian Rognlid Bisitter: Øystein Isaksen Referenter: Trude Kjellgreen og Marte Lona Tellekorps: To -2- observatører fra BIS-avdelingene Delegat med dobbeltstemme: (Trekkes av Kontroll- og vedtektskomitéen, som brukes ved stemmelikhet) Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag. Enstemmig vedtatt. Dobbeltstemme: Delegat nr. 11 Tellekorps: Observatører nr. 50 og 44 Ordstyrer takker for tillitten og ønsker håndsopprekning på hvem som allerede kjenner han. Til ordstyrers store skuffelse er han godt kjent blant sitt publikum, noe som gjør at han i år som tidligere år må finne opp kruttet på nytt hva gjelder vitser og morsomheter. 2

3 Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt på et senere tidspunkt. Ordstyrer informerer om at saker til eventuelt kan meldes inn nå og leveres skriftlig innen kl Observatør nr. 27, delegat nr. 18 og observatør nr. 54 melder inn saker til eventuelt. Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS 41. Landsmøte 2012 Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen Referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2012 legges fram til godkjenning. Se vedlegg I. Vedlegg I: Referat 41. Landsmøte i BIS, Gardermoen, april Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøtet 2012 som fremlagt. Som forslag. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2012/2013 Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomitéen. Etter Landsmøtet 2012 ble det gjort konstitueringer i følgende verv for BIS Sentralledelsen 2012/2013: - Eva Wefre: Kontroll- og vedtektskomitéen - Sivert Belsby: Økonomiansvarlig - Sebastian Ringseth: Valgkomitéen - Veslemøy Senstad: Valgkomitéen - Tore-André Nygård: Kommunikasjonsansvarlig - Line Holm: Kommunikasjonsansvarlig Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner de konstitueringer som er gjort 2012/2013. Styrets innstilling: Som forslag. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 3

4 Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret for perioden 2012/ Leder, Per Olav Myhre Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.2 Kommunikasjonsansvarlig, Line Holm Viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål 6.3 Fagansvarlig Tone Hestvik Takker for tilliten og for et fantastisk år. Viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.4 Økonomiansvarlig, Sivert Belsby Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.5 Markeds- og næringslivsansvarlig, Anders Bjørnbeth Ønsker å orientere om videreføringen av Karrieresjansen i samarbeid med SBIO. Vil gjennomføres under Karrieredagene i Nydalen til høste. Mer informasjon kommer. Har hatt reforhandling med Norwegian. Viser videre til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.6 Studentpolitisk ansvarlig, Eirik Fjell Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. 19: Minner om objektiviteten og at det er lov til å være kritisk. Du sa du ønsket å skrive saker i media, og at du så på det som viktig. Ville ha med SL på det. Kan du orientere om hvordan dette arbeidet har foregått? Kan du orientere om arbeidet med studiefinansieringssaken? Eirik: - Er ikke så glad i å skrive. Ville gjerne ha med seg SL på det. Per har vært bedre på det. Har jobbet litt med medieoppslag, men har ikke lykkes så mye med det. - Studiefinansieringssaken: har jobbet med den, men har ingen konkrete resultater å vise til. 4

5 6.7 Prosjektkoordinator, Maren Sofie Sivertsen Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.8 Kontroll- og vedtektskomitéen, André Skoog og Eva Wefre 22: Er det noen som har lest redegjørelsen vår? To stykker ja. Vel, da tenkte jeg at vi likeså godt kunne lese denne høyt: «Kjære Landsmøte» neida, dere skal slippe. Takker for tilliten, viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.9 Valgkomitéen, Veslemøy Senstad og Sebastian Ringseth Viser til redegjørelse og åpner for spørsmål. Ønsker å takke traverne for ressursen de har vært. Ingen spørsmål Stiftelsens Styrerepresentant, Anders Eidberg og Per Olav Myhre På bakgrunn av nedleggelsene og andre ting som har skjedd dette året, så orienteres dette i sin helhet på Landsmøte. Kjære landsmøte. Takk for sist! Det har vært et spennende år for organisasjonen og det har vært utrolig morsomt å fulgt med fra sidelinja. Tusen takk for den jobben dokker gjør. Det må man bare sette stor pris på. Handelshøyskolen BI er en privateid stiftelse med styret som sitt øverste organ. Det e styret som har det overordnede tilsyn ved driften av handelshøyskolen. Her vedtar man strategier, nedleggelser, og man ser til at administrasjonen gjør den jobben dem er satt til å gjøre. Styret består av 4 eksterne representanter og 4 interne representanter. En av disse interne er også en studentrepresentant. BIS i samarbeid med SBIO gjør dette for å sikre at også studentene kan si sine meninger og samtidig å være med å legge forholdene mest mulig til rette for våre studenter på skolene. Ikke alle avgjørelser er like lett, men man har mest gode intensjoner ved å gjennomføre forskjellige prosesser. Det som også er veldig spennende, er at æ som representant har like mye talerett som en vanlig representant. Det gjør at også vi har bidratt til å løse forskjellige saker som har vært på møtene. Det siste året har kanskje vært det mest spennende året for våre skoler. Og kanskje den som har vært mest preget er saken med nedleggelse. Vi var inne i 2 forskjellige styremøter i denne prosessen. Det første for å få en orientering om hvordan prosesser blir fremover og hva er bakgrunnen. Her var også muligheten oppe for å stille spørsmål til de involverte. Det siste styremøte var møte hvor de skulle besvare våre spørsmål og synspunkter samtidig legge frem en innstilling til styret. Vi som studentrepresentanter argumenterte for våre skoler og har ikke på noen som helst måte lagt noe imellom at dette er bra for våre studenter og skoler. Vi ser faktisk en god verdi i de geografisk liggende skolene våre som benytter seg av lokal kompetanse og får et studentmiljø som ikke kan oppdrives på de største skolene. 5

6 Beklageligvis var det ikke flertall for å holde skolene, og nedleggelsen ble et faktum. Slik er det p.d.d og æ veit at BIS med sentralledelsen i spissen gjør en formidabel jobb angående denne nedleggelsen. En annen ting som kanskje er veldig positivt for våre skoler er satsningen på digitalisering for våre studenter. Dette er vedtatt og dere vil se flere endringer gjennom skoleåret på at BI satser på digitalisering. Avslutningsvis så vil æ si at det e veldig positivt at vi som studenter får mulighetene til å være med på styremøter i stiftelsen BI. Det er veldig interessant og lærerikt for å se hvordan en organisasjon jobber og utfører styrearbeid. Og ikke minst et bredere nettverk med personer som har enorm kunnskap og kompetanse innenfor sitt virke. Jeg er veldig åpen for spørsmål vedrørende mitt verv i fjor så enten kan vi ta dem nå eller så er jeg sikker på at vi får til i våre pauser og til kvelden. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 7 Orientering / Redegjørelser fra styringsgruppen 2012/2013 Innlegg: Leder av Sentralstyret og medlem av styringsgruppen Per Olav Myhre Ved det 39. Landsmøtet ble det vedtatt en ny organisasjonsstruktur, med et tilleggsorgan kalt Styringsgruppen. Leder for SL vil redegjøre for arbeidet til Styringsgruppen hittil i år. Styringsgruppen vil gå litt i sykluser. I fjorårets styringsgruppe vedtok vi store saker, i år har det ikke vært de helt store sakene. Det har vært et diskusjonsforum som har vært bra for LA og for organisasjonen som helhet. Oppfordrer påtroppende engasjerte til å benytte styringsgruppen i større grad i kommende år. Oppfordrer også til å benytte seg av travere i større grad til neste år. Viser videre til redegjørelsen i sakspapirene. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 8 Orientering / Redegjørelser fra Travere i BI Studentsamfunn 2012/2013 Innlegg: Travere v/per-helge Dimmen Som et ledd i den nye organisasjonsstrukturen vedtatt i 2010 ble det opprettet et organ bestående av to tidligere engasjerte BIS-medlemmer som skal bistå organisasjonen. Traverne redegjør for sin aktivitet hittil i år. Takker for tillitten og et fint år på vegne av meg selv og Håvard. Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Har bare fått et par henvendelser fra LA i året som har gått. Oppfordrer alle til å ta kontakt og benytte seg mer av traverne i året som kommer. 6

7 Sak 9 Orientering / Endring av sentrale vedtekter - og stillingsinstrukser foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: Vedlegg II: Kontroll- og vedtektskomitéen I løpet av året har Styringsgruppen foretatt endringer i de sentrale vedtektene. Endringene kan ses i sin helhet i vedlegg. Endring av sentrale vedtekter Viser til vedlegg 2 i sakspapirene. Informerer om at dette er en orientering, og at endringene allerede er vedtatt av styringsgruppen. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 10 Orientering / Endringer av standardiserte lokale vedtekter og - stillingsinstrukser foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: Vedlegg III: Kontroll- og vedtektskomitéen I løpet av året har Styringsgruppen foretatt noen endringer i de standardiserte lokale vedtektene. Endringene kan ses i sin helhet i vedlegg. Endring av standardiserte lokale vedtekter Viser til vedlegg 3 i sakspapirene. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 11 Behandling / Kosmetiske endringer av Lokale og Sentrale vedtekter Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Kontroll- og vedtektskomitéen Det ønskes tillatelse til at Kontroll- og vedtektskomitéen kan gjøre kosmetiske endringer i det lokale og sentrale vedtektssettet. Dette er endringer som ikke vil ha noen betydning for endringer i vedtekter. BIS Landsmøtet godkjenner at Kontroll- og vedtektskomitéen kan gjøre kosmetiske endringer i vedtektssettet. Som forslag. 7: Finnes det en redegjørelse for de kosmetiske endringene som har blitt gjort i år? Greit å se om det er kosmetiske endringer eller om intensjonen endres? 22: Det er mange vedtektsendringer som er foretatt. Umulig for meg å gå tilbake på det. Det er en tillitt dere må gi oss. 7: Foreslår at det blir fremlagt på neste års LM. Hvis det er mulig. 7

8 31: Referat fra styringsgruppemøtene skal være sendt ut, og det er mulighet til å finne det fram. Saksopplysning fra ordstyrer: det er mulig å endre på vedtak. Må leveres inn skriftlig. 22: Er snakk om punktum, komma og skrivefeil. Det har ingen effekt å redegjøre for det. Det er nyttig for oss å kunne endre på det underveis. Delegat 7 leverer inn nytt forslag til vedtak. Ordstyrer leser opp begge forslag til vedtak. Opprinnelig forslag: BIS Landsmøtet godkjenner at Kontroll- og vedtektskomitéen kan gjøre kosmetiske endringer i vedtektssettet. Nytt forslag: BIS Landsmøtet godkjenner at Kontroll- og vedtektskomiteen kan gjøre kosmetiske endringer i vedtektssettet mot at de kosmetiske endringer som gjøres fremlegges ved orientering ved neste LM. Det stemmes først over opprinnelig forslag til vedtak: For: 4 Mot: 16 Avstemming nytt forslag til vedtak: For: 16 Mot: 4 Nytt forslag vedtas. Saksopplysning fra delegat nr. 9: Opplyser om at tellekorpset ikke er på plass. Tellekorpset inntar sine tiltenkte plasser. Forsamlingen plages av en støyende mikrofon, men heldigvis er det et sentralstyremedlem i salen som årne herre. Sak 12 Behandling / Sammenslåing av VK og KVK til et HR-organ Forslagsstiller: Vedlegg IV: Forslag til vedtak: Styringsgruppen v/ Kontroll- og vedtektskomitéen Sentralledelsen. Etter at det ble besluttet å nedlegge to BI-avdelinger, så har Sentralledelsen sett behov for å restrukturere organisasjonen. Med redusert aktivitet og arbeidsmengde så ønsker vi en sammenslåing av KVK og VK til et verv. Dette vervet skal være et HR-organ som har alle arbeidsoppgavene til KVK og VK og i tillegg fremme kompetansefremmede tiltak for Sentralledelsen og organisasjonen som helhet. Stillingsinstruks er vedlagt i sakspapirene. Stillingsinstruks for HR-ansvarlig BI Studentsamfunn Sentralledelsen Landsmøtet godkjenner sammenslåing av VK og KVK til et HR-verv med de endringer i vedtekter og stillingsinstrukser det medfører. 8

9 22: Har sett på muligheten for å slå sammen og legge ned enkelte verv. KVK har hatt mange interne saker dette året. Mye som går på HR. I tillegg ønsker vi at vi kan brukes som et rekrutteringsorgan. Skal ha ansvar for kompetansefremmende tiltak. Har ikke fått nok fokus på kompetansebygging tidligere. Kvalitetssikre seminarer. Det vil bli mindre aktivitet i SL, har ikke vært så tidkrevende å være KVK og VK. Får et stort kostnadskutt. Oppfølging gjøres ovenfor både VK og KVK. Får ansvar for vedtektene. Det åpnes for spørsmål. 3: Skal det være to HR-ansvarlige? 22: Ja. 17: Bør taushetsplikt inngå i stillingsinstruksen? 22: Ja, enig. Det kan man absolutt ta med. Jeg tror det står at det er et objektivt organ. 7: Vi kan vel ikke legge dette inn i stillingsinstruksen per i dag? 22: Denne stillingsinstruksen er et førsteutkast. Vil utredes videre. For: 20 Mot: 0 Enstemmig vedtatt. Sak 13 Behandling / Nedleggelse av vervet studentpolitisk ansvarlig Forslagsstiller: Forslag til vedtak: BIS Sentralledelsen På bakgrunn av et ønske om en mer kostnadseffektiv sentralledelse, hvor det skal stilles strenge krav til aktivitet i forhold til kostnader, ser vi det som hensiktsmessig å legge ned vervet studentpolitisk ansvarlig. Dette er en vurdering vi har tatt på bakgrunn av hvordan vi ser arbeidsoppgavene til vervet har vært de senere årene, hvordan framtidsutsiktene er, hvordan vårt samarbeidsforhold er med SBIO og de ressurser vi allerede har internt sentralt som kan ta seg av SPA sine arbeidsoppgaver. De politiske ansvarsområdene som studentpolitisk ansvarlig opprinnelig har ansvar for, vil hovedsakelig bli ivaretatt av leder i BIS Sentralledelsen. De lokale, politiske sakene vil det være de lokale lederne som ivaretar, med leder i BIS Sentralledelsen som sparringspartner på disse sakene. Landsmøtet godkjenner nedleggelse av vervet studentpolitisk ansvarlig i BIS Sentralledelsen med de vedtektsendringene det medfører. Dette medfører at vervet legges ned med virkning fra : Det har vært fokus på å kostnads effektivisere SL, og vi ser det slik at oppgavene kan ivaretas bedre av noen andre på en billigere måte. BIS og SBIO samarbeider. Hvis SBIO uttaler seg er vi så tett linket at den uttalelsen vil gjelde for hele studentmassen enten man vil det eller ikke. Tenker å samkjøre våre studentpolitiske saker med de. Tenker å hente ut stordriftsfordeler. Arbeidsoppgavene vil videreføres av leder for 9

10 sentralledelsen. Ledere for LA vil videreføre lokalt politisk arbeid. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Landsmøtet går til votering. Enstemmig vedtatt. Ordstyrer tar pause 11:19. Møtet fortsetter 11:40. Sak 14 Behandling / Godkjenning av ny logo og profil Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen Det har vært et ønske om profilendring og endring av logo. Også behov for å skape et mer gjennomgående helthetlig bilde av BIS som studentforening. Etter å ha orientert oss med lokalavdelingene ble det bestemt at forslag til ny logo og profil for BIS skulle meldes opp som sak til Landsmøtet. HK-reklamebyrå har i samarbeid med marked og kommunikasjon i sentralstyret utarbeidet et forslag til ny logo og profil for BIS, med utgangspunkt i ny strategi og synlighet ut mot næringsliv og studentene. Forslag til logo ettersendes til organisasjonen per mail. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslag til ny logo og profil for BIS. NA/MA informerer om prosessen og presenterer forslag til ny logo og profil. Åpner for spørsmål. 9: Noen avdelinger er jo i en litt annen situasjon. Vi ønsker ikke å bruke mye penger på å bytte ut materiell nå før vi legges ned i I tillegg. Kanskje sammenslåing med SBIO. Kanskje vente til det? 44: Kommer med tanker fra BIS Drammen. Hva er behovet? Ser ikke behovet for det per dags dato. Skal vi assosieres med Bring? Grønn logo. BIS Drammen har med forslag til ny logo. 25: Replikk til 9: Det som er mulig kan byttes ut, men behovet for totalrenovering er ikke til stede. Replikk til 44: Assosierer den nye logoen med den nye strategien. 6: Skal være et helhetlig inntrykk av studentsamfunnet. Sitter med fem forskjellige nå. Alle bør samles under en logo og ett uttrykk heller? I stedet for å gjøre dette. Er ikke sikkert at BIS trenger det nå? 1: SBIO ligger også an til å skifte logo i disse dager. Prosessen ligger litt frem i tid, og vi må leve på egenhånd frem til det. Kan ikke utsette beslutninger på grunn av det. Ser ikke hvorfor vi ikke skal differensiere oss fra andre skoler. Ønsker en helhetlig organisasjon med en helhetlig profil. 15: I fadderuken blander mange BIS og BI. Mister litt innføring i skolen når det 10

11 begynner. Om denne logoen er riktig vet jeg ikke, men jeg mener det bør tenkes på fornying. 25: Ønsker å tilføre organisasjonen en profil. Utvikle den vi hadde, eller utarbeide en ny. Synes den gamle logoen er inneslutta og overhodet ikke innovativ. 19: Bra tiltak. Trenger fornying av logo, og en tydeligere kommunikasjonsprofil. Ble stilt spørsmål om LA ønsket en ny logo eller ikke. Tilbakemeldingene var at man ønsket det. Nedleggelsene setter dette i et nytt perspektiv. Grei logo, men det har ikke sunket inn enda. Saksgangen må være lengre enn tre dager. Logoen er et førsteutkast. Synes ikke det gjør noe om man kan utsette det i to år. Legger igjen nytt forslag til vedtak. 25: Replikk til 19: ble presentert i fjor sommer. Positive tilbakemeldinger. Har vært muligheter for å komme med innspill. 14: Kan SL ta kostnaden for LA? ØA viser til bra resultat. 24: Replikk til 14: har sett det for oss som en løsning at SL kan ta kostnaden. Ser for oss at LA tar kostnadene for årlig forbruksmateriell, eks. Gensere, mapper etc. SL kan eventuelt ta langvarige investeringer som roll-ups etc. Dette er ikke et endelig vedtak, men et forslag. 25: Hele organisasjonen må ikke delta på prosessen. 58: Synes vi skal tenke på hvor mye arbeid HK har lagt i dette arbeidet. De har mye erfaring og kompetanse. Er enig i at den nye logoen gjenspeiler BIS på en bedre måte. 6: Ingen som betviler arbeidet som har blitt lagt ned, men brandingen er viktigere. Vet ikke om det er riktig å gå bort fra denne merkevaren som har blitt bygd opp. 2: Jeg er uenig i logoen, men det kan hende at den kan utvikles. Det kommer til å koste flere hundre tusen kroner å implementere en ny logo nå, mener det er feil per nå. Hvis en sammenslåing ligger i nær fremtid vil det være dumt å endre logo for oss nå. 4: BIS Bergen fikk nylig innvilget et draktsett på 80 drakter, 17.mai-fane og andre store investeringer. Kostnadene for SL vil bli store hvis de skal dekke dette. 25: Replikk til 4: det vil alltid være ubeleilig, vil alltid være utskiftninger. Reagerer på at det er innvendinger på dette nå. Ønsket tidligere tilbakemeldinger. 2: Replikk til 25: en ting er at det alltid vil være et dårlig tidspunkt, men denne gangen er det dårligste tidspunktet noen gang! Det foreligger to forslag til vedtak. Ordstyrer leser opp begge forslag. Opprinnelig forslag: BIS Landsmøtet godkjenner forslag til ny logo og profil for BIS. Nytt forslag: BIS Landsmøtet godkjenner ikke logoendringer, men ber Sentralledelsen jobber videre 11

12 og saken meldes opp på neste Landsmøtet i Opprinnelig vedtak: For: 1 Mot: 19 Nytt forslag til vedtak: For: 9 Mot: 11 Ingen av forslagene vedtas. Sak 15 Behandling / Vedtektsendringer Forslagsstiller: Vedlegg V: Forslag til vedtak: Fagansvarlig BIS Bergen Fagansvarlig BIS Bergen har utarbeidet et nytt vedtektssett. Det nye vedtektssettet ligger i sin helhet i sakspapirene, i tillegg ligger en oversikt over hver enkelt endring. Styringsgruppen gjennomgår denne saken dagen før Landsmøte og presenterer sin innstilling til forslaget. Vedtektsendringer Landsmøtet godkjenner det nye vedtektssettet som blir lagt frem. 7: Viser til vedlegg 5. Ser en mulighet til å gå igjennom de vedtektene vi har. I dag består de av 87 sider som ingen kan per dags dato. Et vedtektsett skal være lettere og mer kortfattelig. Det er ikke mitt mål at det skal gå igjennom i dag, men jeg ønsker at vi skal tenke over endringene som må gjennomføres. 22: Utfordrer Henrik til en vedtekts-quiz etterpå. Intensjonen er god. Denne saken ble behandlet i Styringsgruppeni går og har kommet frem til sin innstilling til dette forslaget. Ønsker nå å fremme innstillingen til styringsgruppen i forhold til dette forslaget. Henviser herved til sakspapirene. Styringsgruppen godkjenner følgende punkter i lokale vedtekter: 13, 14, 31, 32. I tillegg godkjennes punkt 2 og 8 i de sentrale vedtektene. Dette medfører følgende: Styringsgruppens innstilling Lokale (13) Styret sammenkalles når leder eller to av styrets medlemmer nødvendig. (14) Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmen er tilstedet. (31) Generalforsamlingen trenger ikke å avholdes i LA sine lokaler (32) Vedtak om tilbakevirkende kraft på Generalforsamling gjelder ikke Sentrale (2) Landsmøte kan godkjenne studentforeninger til BIS (8) Man får ikke et ekstra delegat dersom man deltar på NSF. 12

13 7: Ønsker å opprettholde punkt 27, 28 og 40. Synes vedtektene begrenser noe av aktiviteten i BIS. Vinterlekene og NSF bør få mer frihet. Synes stillingsinstrukser bør strykes fra vedtektene. De bør eksistere, men ikke være vedtektsfestet. Kan endres på LM uten å være en stor sak. 22: Replikk til 7: fjerne stillingsinstruksene? Sier noe om hvordan man skal jobbe, og er ikke veldig konkret. De gir en form for fleksibilitet siden man skal jobbe innenfor et konkret fagområde. Vi har testet ut retningslinjer i stedet for vedtekter tidligere. Det har ikke fungert. 17: Få av oss bruker stillingsinstruksen i det vi gjør. Jeg husker ikke hva som står i den, men om vi kan fjerne den gjør at vi kan bruke den mer aktivt. Tror det gjør at de kan anvendes i det daglige, og gir en bedre pekepinn på hva vi skal holde på med. 18: Det er positivt at man ønsker å endre vedtektene. Synes ikke stillingsinstruksene skal strykes. Seriøsiteten og profesjonaliteten forsvinner, og ting sklir ut om vi fjerner den. 22: Stillingsinstruksene blir gamle etter hvert trenger en oppdatering, ja. Få som har tatt tak i de de siste årene. Har jobbet med utkast som skal bli videre utarbeidet. Hadde vi ikke hatt stillingsinstruksene pdd, så hadde vi ikke kunne stilt tilstrekkelige krav til vervene. Stillingsinstruksene har vært vesentlige ved flere anledninger dette året, der vi måtte kreve en arbeidsinnsats fra enkelte verv. Man kan kreve mer av de tillitsvalgte når man har en instruks. 19: Replikk til 22: om stillingsinstruksen står i et vedtektsett eller ikke har ingen stor betydning for meg. Poenget er at litt for mange vedtekter brytes i det daglige. Støtter forslaget til Henrik. Synes det er positivt at stillingsinstruksene skilles fra vedtektene. 33: Roser forslaget. Synes det er positivt at noen tar initiativ til å gjøre organisasjonen enklere. Har et par innspill. BIS har ekstremt mye gjennomtrekk. Viktig at vedtektene er konstant og at man alltid kan forholde seg til de. Vedlegg kan fort forsvinne fra år til år. Mener dermed at stillingsinstruksene bør være en del av vedtektene. Kommer med alternativt forslag til vedtak. 1: SL og KVK ønsker debatten rundt endring av vedtekter velkommen. Liker ikke at forslaget kommer så sent. Hadde diskusjon i styringsgruppen i går. Ser gjerne at saksgangen blir annerledes. At vi bruker mer tid på den. Forslår at det settes ned en komité, slik som Dimmen forslår. 7: Enig i at det burde blitt foreslått tidligere, men et sted må det begynne. Det bør settes ned en komité som det jobbes videre med. 59: Bra initiativ, men det må jobbes mer med. For eksempel stryke kapittelet om Vinterlekene? Må ha vedtekter som sier noe om oppfølging og ansvar for økonomi etc. Må jobbe videre med det, og ikke vedta noe her i dag. Ordstyrer setter strek for debatten og går igjennom tre forslag til vedtak. Landsmøtet gis fem minutter til gjennomgang og refleksjon av alternativene før votering foretas. 13

14 19: Forslår oppheving av strek som krever 2/3 flertall og ønsker å fremme nytt forslag til vedtak. Oppheving av strek: For: 14 Mot: 6. Oppheving av strek foretas, da forslaget krever absolutt flertall (minst 50 % av stemmene). 15: Mener at forslaget om får ikke delegat til LM for å delta på NSF hemmer de små skolene. 19: Replikk til 15: deltakelse på NSF bør ikke i seg selv ikke kvalifisere til delegat. - Endelig strek for diskusjonen settes. 1. Opprinnelig forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner det nye vedtektssettet som blir lagt frem. For: 1 Mot: Nytt forslag nr. 1: Styringsgruppens innstilling. For: 0 Mot: Nytt forslag til vedtak nr. 2: BIS Landsmøtet vedtar ingen av de forslåtte vedtektsendringene, men gir Sentralstyret fullmakt til å nedsette en komité som skal arbeide frem et forslag til nytt vedtektssett til fremleggelse for BIS Landsmøtet i Komiteen skal løpende holde styringsgruppen orientert for å sikre lokal forankring og fremdrift. For: 5 Mot: Nytt forslag til vedtak nr. 3: BIS Landsmøtet godkjenner styringsgruppens forslag, og ber om at det nedsettes en komité som jobber videre med resten av forslagene. For: 13 Mot: 7 2/3 må være for. 13,33 er grense - Strek oppheves: enstemmig. Endret forslag nr. 4 presenteres: 5. Nytt forslag til vedtak nr. 4: Godkjenner forslaget fra styringsgruppen bortsett fra de sentrale 8. For: 20 Mot: 0 Vedtak: Nytt forslag til vedtak nr. 4 blir enstemmig vedtatt. - Landsmøtet tar lunch kl Møtet starter opp igjen Sak 16 Orientering/ Presentasjon av kandidater til tillitsverv i BIS Sentralledelsen, Det skal velges nye personer til tillitsverv BIS Sentralledelsen for 2013/2014. Denne saken ledes av Valgkomitéen. Kandidater til følgende tillitsverv skal presentere seg: Leder Kommunikasjonsansvarlig Fagansvarlig Økonomiansvarlig Marked- og næringslivsansvarlig 14

15 Prosjektkoordinator 2 HR-ansvarlige Leder: 2 Kandidater - Henrik Hernes - Maren Sofie Sivertsen. Henrik Hernes Ærede landsmøte og dirigenter. Jeg hadde et mål om at jeg ikke skal være engasjert. Jeg skulle i alle fall ikke være leder. Det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg aldri skulle drive med dette, men jeg har vært mye engasjert tidligere. Nå tenkte jeg at jeg bare skulle bruke tid på meg selv, bare gjøre skole. Jeg kjedet meg. Hva skulle jeg fylle dagene med? En av de beste beslutningene jeg har tatt var å søke fag. BIS er ikke en organisasjon man nødvendigvis har masse erfaring når man kommer inn i. Man setter mål man oppfyller og gjør ting kjempebra. Lidenskapen og fryktløsheten i organisasjonen er noe jeg har satt virkelig pris på i år. Vi må prøve noe nytt. Vi er ikke her for å skape aktivitet. Det er undergruppene og elevene som skaper aktiviteten. Skal legge til rette for LA. Må være aktivitetsskaperen om hjelpe til for å gjøre ting enda bedre. Vil ikke pålegge LA å gjennomføre ting, men være en ressurs for LA. Kommer til å ha et problem om noen år hvis vi blir styrt så mye av vedtektene. Må være klare for en endring. Må være klare på hvilke rutiner vi har og hvordan vi skal gjennomføre ting senere. Må være sterke og klare. De små skolene kan ikke bli overkjørt. Viktig for meg at vi tenker nytt. Skal si det at vi står ovenfor en unik mulighet nå. Er ekstremt fornøyd med vedtaket som ble gjort tidligere i dag. Har mulighet til å gjøre organisasjonen til Norges beste studentorganisasjon. Jeg skal være han som står foran og gjør dette til det beste året i BIS sin historie. Takk. Spørsmål: 1: Hva tenker du om større ting? Konkrete tiltak? Inkludering lokalt etc.? Er en vurderingssak. Viktig å få en god brainstorming og dialog med lokalt. Viktig at alt som blir gjennomført har forankring hos de lokale. 15: Hvordan er du i møtesituasjon? Andres meninger vs. dine? Ofte er man ikke helt enig med enig gruppe. Må være tilbøyelig for å si at det organisasjonen mener er det som må komme først. 28: Hvordan ønsker du å synliggjøre SL til LA og studenter for øvrig? Det er viktigere at SL er der for LA-styrene. Det å vise seg for elevene får komme i andre rekke. Det viktigste er å vise seg ovenfor LA-styrene. 33: Hva gjør du hvis en LA kommer og sier at de ønsker å trekke seg ut av BIS? Vil si; hvorfor i alle dager vil dere det? Hva er bakgrunnen? Må gå i dialog med de og se hvordan man kan løse det på best mulig måte? 1: Hvordan er du hvis du selv er demotivert, men fortsatt må motivere andre? Ta et skritt tilbake. Hva har vi oppnådd. Hva er det vi har greid til nå, og hvordan fant vi motivasjon da? 15

16 Maren Sofie Sivertsen: Det er ingenting som er umulig. Det tar bare litt lenger tid. Kjente nesten ingen når jeg var på LM i fjor. Ble tatt i mot med så åpne armer at jeg ikke trodde det var mulig. Jeg ønsker å gi mye tilbake til denne organisasjonen. Har hatt mange verv. Holdt flere taler. Har hørt mye om at man må ha gode karakterer etc., men skjønte fort at jeg måtte gjøre noe annet for å ikke kjede meg. Føler meg ikke ferdig. Har lyst til å gi noe tilbake til organisasjonen. Har klart å få med meg noe ledererfaring fra jobber også. Har vært ridelærer, danseinstruktør, treningsinstruktør og assisterende butikksjef på Carlings. Har blitt en motivator, menneskekjenner og har bein i nesa. Står nå her for å se hva jeg kan gjøre for BIS til neste år. Føler meg ikke klar for å gi meg enda. Har delt inn i tre hovedmål: 1. internasjonalisering og nasjonalisering. BIS er ikke så veletablert i utlandet. De fleste snakker om SBIO. Jeg synes vi er veldig bra vi også. Vi skal være flinkere på å ta kontakt med de andre skolene. Erfaringsutveksling. Besøk. Har en drøm om å få BI til å arrangere/sponse en vinterkonferanse. Hvor vi kan invitere LA, TØH, NHH, CBS. 2. ønsker vi skal jobbe med det faglige utbyttet på LA for både studenter og engasjerte. SL inviterer har vært et prøveprosjekt. Kan lære av våre feil, og vil at vi skal gjennomføre dette på alle LA til neste år. Har dødtid på søndager, men hvorfor skal vi ha det? Vi har gode faglige ressurser, hvorfor ikke får BI til å komme og kurse LA. For at vi skal kunne utvikle oss som organisasjon er det viktig at de engasjerte får utvikle seg. 3. Skape en merverdi for engasjerte i BIS. Både nåværende engasjerte og tidligere engasjerte. Vi har fått færre og færre søkere de siste årene. Noen verv sliter både i SL og LA. Må gjøre BIS til en attraktiv organisasjon for de aller flinkeste. Det er viktig å ta vare på tidligere engasjerte. Navnet er glemt etter et par år. Det vi legger ned bør husket. Kan lage en egen fane på bis.no med bilde og navn etc. På alle engasjerte. Kjenner noen egentlig til historien til BIS? Hos andre organisasjoner ligger det mye historie i veggene, men ingen vet noe om BIS. Det er viktig å få dette ut og frem. Jeg er ambisiøs med mine mål, og når målene mine. Jeg som leder vil være tilgjengelig for alle som er engasjerte, og for alle studenter ved spørsmål. Ingenting er umulig. Takk for meg! Spørsmål: 1: Du nevner at du er en god motivator. Hva gjør deg til det? Ingen mennesker motiveres likt. Viktig å lære alle i gruppen å kjenne, og man må finne ut hva som motiverer hver enkelt. Mener det er en jobb jeg kan klare. 4: Har du en leder som forbilde? Hva gjør de/denne bra? Har hatt store forbilder i BIS. Tor Ivar og Per Olav. De er gode på å motivere, skape eierskap og engasjere. 38: hva er du mest fornøyd med i perioden som PK? Det er ganske mye, men SL som gruppe har tatt organisasjonen videre i år. Er også fornøyd med Vinterlekene. Har klart å rette opp forholdet til Hemsedal. 16

17 1: Viktig for deg å ha full innsikt i det som skjer på LA. Hvordan vil du skape en god dialog med deg? Viktig å bli kjent med hverandre og BIS. Knytte tillitt til hverandre. Svare raskt. Ta initiativ. Ringe og vise at du er til å stole på. Vil etter hvert opparbeide seg tilliten. 55: Hvordan ønsker du å gjøre de ulike vervene mer attraktive? Må ikke nødvendigvis fokusere på enkeltverv. Må fokusere på organisasjonen som helhet. For å kunne engasjere studenter er det viktig å kunne gi en merverdi tilbake. Føle eierskap til organisasjonen. Være stolt av å være engasjert. 1: Hvordan står du fram som leder i et rom med sterke personligheter? Vi har fått tildelt to ører og en munn av en grunn. - Ordstyrer spør om noen ønsker å benke til vervet som leder? En kandidat melder seg. Vidar Strømsvåg. Vidar Strømsvåg: 26 år, studerer 3. Året økonomi. Bor i Oslo. Studert ved BI Trondheim de to siste årene. Flyttet sørover for å søke nye utfordringer i næringslivet. Har vært heldig å få jobb i shipping-selskapet Klavenes. Er tillitsvalgt og har knyttet gode kontakter i SBIO. Tar skole og jobb seriøst, og søknadsfristen har gått meg litt forbi. Har stor arbeidskapasitet. Vært i arbeid siden jeg var 13 år. Flere år i forsvaret. Til de av dere som har lest referatet og som deltok på LM i fjor kjenner kanskje igjen noe av det jeg sier. Ved å bake inn mine kjernesaker kjerneverdiene har jeg kommet frem til dette: Det er på vårparten man begynner å blomstre i vervet sitt. Har lyst til at påtroppende styre skal få kurs etc. for å være bedre rustet til å starte vervet sitt. Vil kunne ta BIS til nye høyder. Ønsker å jobbe for at engasjerte studenter skal få ekstra studiepoeng for å være en del av BIS. Når SL er på styremøtehelger er det besøkende avdeling som skal være fokus. Vil fortsette med personlig oppfølging av hvert enkelt verv. Skal være fokus på kursing og personlig utvikling. Digitalisering av BIS som organisasjon er på høy tid. Må utvikle en BIS-app for informasjonsdeling hvor vi kan inkludere arrangementer etc. BI kan dekke disse kostnadene. Dessverre vil LA bli lagt ned. Vil ivareta de rammene slik at de blir ivaretatt. Dersom dere har spørsmål håper jeg dere tar kontakt. Spørsmål: 14: Hvis du ikke hadde tid til å søke på stillingen, hvordan skal du da ha tid til å gjøre en god jobb? Vervet vil komme i første omgang hvis jeg får dette vervet. Kommer til å prioritere BIS foran alt. 1: Hvordan ser du på det å være lokalisert i Oslo? 17

18 Tror det er en god styrke. Skolen, næringslivet, SBIO og de vi skal bygge bro med er i Oslo. Styremøtehelgene får meg ut til LA og vil opprettholde kontakten med de andre uansett. 25: Hvordan tenker du å motivere de som sitter i styret ditt? Må behandle alle så forskjellig som de er. 29: Du har vært et år utenfor BIS, og har kanskje mindre innsikt i organisasjonen? Ja, kanskje ikke så mye informasjon som tidligere. Men har satt meg godt inn og kanskje får jeg en bedre helhetsforståelse enn andre i rommet her. 30: Hvilken rolle tar du i styremøte? Har ikke behov for å stikke meg frem, men vil la andre snakke. Vil trekke sammen diskusjonene. 19: Mer konkret om opplæring/oppfølging/kursing? Har snakket med ressurspersoner internt i BI som kan bidra og hjelpe til. 31: Hvordan vil du fronte politiske saker? Enda viktigere med brobygging med SBIO og Nydalen. LA må også ha dialog med studentpolitisk utvalg. 29: Største utfordringer til neste år? Nedleggelsene. Kommunikasjonsansvarlig: 3 kandidater - Martine Abbedissen - Sandra Hamborg - Eivind Roberg Martine Abbedissen: Tusen takk for at jeg får stå her i dag. 21 år, kommer fra Bergen. Ønsker å ta over som KA i SL etter Line. Motivasjonen min til det er at jeg etter et år som engasjert i BIS Bergen har opplevd et engasjert og godt miljø. For fem år siden fant jeg interessen for kommunikasjon. Gikk på medier og kommunikasjon på vgs. Opparbeidet meg mye kompetanse. Går nå markedskommunikasjon i Bergen. Som KA i SL kan jeg dra teorien jeg lærer på skolen ut i praksis, og omvendt. Første året på BI visste jeg nesten ikke hva det ville si å være engasjert. Alle sa jeg burde det, og et år etter var jeg bitt av trenden. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg engasjerte meg. Har vært KVK, grafisk og fungerende KA i Bergen dette året. Har lært utrolig mye om hvordan organisasjonen fungerer og hva som kreves. Har laget plakater, nettside etc. Hvorfor skal jeg bli ny KA? Er faglig sterk, har de personlige egenskapene som trengs, har lyst til å gjøre en forskjell. Ser for meg et spennende år med mye glede og store utfordringer. Ønsker å fokusere på å gi tilbake til LA. Har lyst til å fokusere på kommunikasjon, merkevarebygging og studentaksjonen. Jeg vet at jeg har ferdighetene, og jeg vet at jeg kan utrede det. Har satt fokus på tre hovedområder: kommunikasjon, merkevarebygging og studentaksjonen. 18

19 Kommunikasjon både internt og eksternt. Opprettholde kontinuerlig kommunikasjon med LA. NSF skal være startstreken på noe som kan endre den kommunikasjonen. Et seminar er viktig for å opprettholde kommunikasjonen i organisasjonen. Fikk veldig mye tilbake igjen for det. Vil også mye heller samarbeide med noen du har møtt, kjenner litt etc. NSF må bli mye bedre utnyttet. Merkevarebygging av BIS. Det jeg ser for meg som utrolig viktig er at du må ha mye mer kontakt enn det som har vært tidligere. Har vært et par oppslag i media, men det er ingen som får det med seg. Få et stabilt og godt nettverk med media. Også ha samarbeid med SBIO på dette området. Kan love at omdømmet til BIS vil bli mye bedre og mye større. Mannen på gaten vil vite hvem BIS er. Studentaksjonen betyr mye for meg. Måtte bli engasjert i BIS før jeg skjønte hvor mye studentene legger i dette. Har lyst til å endre på det. Vil se på NHH og se hvordan de gjør det. Samler inn 1 million kroner og engasjerer en større andel av studentmassen. Målet mitt er at SA skal samle inn kroner. Ønsker å legge til rette for at engasjerte på LA skal gjøre en så god jobb som mulig. Gi de ressurser. Kamerautstyr, programvare, pc-er. Hvis jeg blir valgt inn kan jeg love dere resultater. Skal ta med meg videre det jeg har sånn at det blir en fortsettelse og ikke en avslutning. Spørsmål: 28: Hva tenker du om BIS.no og hva vil du gjøre for å få den ut til studentene? Er veldig glad for at vi får en ny hjemmeside nå. Alt er mye bedre nå. Hvordan skal man få studentene til denne siden? Sånn som NHH har; min samarbeid. 9: Noen tilfeller i år hvor det burde ble skrevet en pressemelding? Karrieredagen i Bergen. Bør være mer fokus på det. Mye mer fremme i media hele veien. 19: Når på året tenker du at studentaksjonen skal sette i gang? Mange tenker studentaksjonen er en greie i april. Det skal være siste finish, men det bør være kontinuerlig jobbing hele veien. 18: Har forskjellige kommunikasjonskanaler nå. Hvordan kan disse brukes best? Vi lærte jo mye om det på kommunikasjonsseminaret. Har lyst til å ta med det videre til KA på LA. Vite hvordan man bruker sosiale medier, vite hvordan man når ut til studenter med informasjon. Har lyst til å sette med ned med LA og snakke om det. 26: Intern kommunikasjon. Hvordan følge opp de kommunikasjonsmålene som blir satt? Setter planer. Hvordan passe på at dette følges opp? Går på å være mentor. Passe på at det går bra. Følge opp underveis. Vil informere fra SL til LA. 38: Vil utnytte NSF. Konkret? Eksterne parter. Utrolig viktig å få inn parter fra utsiden til å lære oss noe vi ikke vet fra før. 6: Hva tenker du om skoleavisene? Skal være på alle LA. Skal være en rød tråd gjennom alle avisene. 19

20 Sandra Hamborg: Takk for at jeg får stå her. Heter Sandra Kristine Hamborg, 22 år fra Bodø. Går 2. Året markedskommunikasjon på BI Trondheim. Er klassekontakt. Utdanna interiørkonsulent så har grafisk erfaring. Det man vil får man til, det man ikke vil får man ikke til. Viser frem grafisk arbeid Hvorfor søker jeg KA? Er over gjennomsnittet interessert i kommunikasjon. Har tenkt å ta en master og kanskje også doktorgrad? Ønsker at KA skal kunne være mer kreativ og problemløsende. Vil implementere en kommunikasjonsplan og kommunikasjonsstrategi. Hva er kommunikasjon for meg? Et bredt begrep. Alt fra hva vi har på oss til hva vi gjør. Påvirke eller overtale på en eller annen måte. Kommunikasjonsstrategi for BIS. Det er mange veier til Rom. En fra nå til ønsket -strategi er mest hensiktsmessig for denne organisasjonen. Hva vil vi og hvordan kan vi bruke kommunikasjon for å nå målet? Utfordringer med internkommunikasjon og kompetanse. Hvilke konsekvenser har visjonen til BIS for kommunikasjonen? Omdømmebygging for studentene vil være et fokusområde. Har en stor utfordring blant studentmassen. Når ikke helt ut. Må ha realistiske satsningsområder. PR er viktig. NLD for eksempel er veldig viktig og vi har mange muligheter. Jeg vil ha kommunikasjonsstrategien klar til vi begynner på den. Kommer til å bruke sommeren til å jobbe med den sånn at vi kan implementere den når vi starter. For KA på LA er det avgjørende at informasjonen fungerer. I linjeforeningene lurer vi på hva BIS egentlig gjør. Det er noe som ikke stemmer. Det har jeg lyst til å gjøre noe med. vi tar det som det kommer fungerer ikke. Vil at vi skal innføre en semesterplan og den vil gjøre arbeidet mellom SA og KA lettere. Alt skal lagres sånn at det er lett å hente opp for de som skal bruke det senere. Personlig kommunikasjon er viktig. Hvis jeg skal snakke med KA på LA er det lettere å ringe enn å sende SMS/mail. Hvorfor stemme på meg? Jeg får ting gjort, får ting gjennomført. Har viljen, kompetansen og evnen. Er en god motivator, medspiller og koordinator. Spørsmål: 20

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer