Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Kartlegging av spillindustrien i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Kartlegging av spillindustrien i Trøndelag"

Transkript

1 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kartlegging av spillindustrien i Trøndelag November 2006 PwC

2 Innledning AS har av Sør-Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å lage et kortfattet notat om spillbransjen internasjonalt, nasjonalt og i regionen. Notatet inneholder en gjennomgang av følgende momenter: En kort beskrivelse av næringen og utviklingstrekk internasjonalt sett Notatet innledes med en kortfattet gjennomgang av de utviklingstrekk en ser i spillbransjen i dag, hvor en også tar for seg det norske spillmarkedet. En kartlegging av hva som finnes i Trøndelag I samråd med fylkeskommunen har lagt til grunn en bred definisjon av spillbransjen. Eksempelvis er simulatorer og animatører innenfor 3D kartlagt. Basert på følgende 4 grunnelementer har kartlagt spillbransjen i Trøndelag: - Utdanning: er her behandlet overfladisk, da NTNU har nedsatt et eget utvalg for dette - Produksjon: produsenter av spill til ulike formidlingskanaler - Distribusjon: aktører som står for distribusjon og salg av spill - Formidling: formidlingsarenaer for spill Kartleggingen legger til grunn at samtlige aktører som identifiseres er kontaktet og registrert med kontaktperson. Notatet er ment å danne grunnlag for en kommende vurdering i fylkeskommunen om en eventuell spillsatsning i Trøndelag. Slide 2

3 Segmentering og Avgrensninger I denne rapporten er alle typer pengespill ekskludert. Vi har valgt å segmentere spillindustrien etter plattform og innhold. - Plattform PC (Inkluderer også Mac). Konsoll (Playstation, Xbox, Nintendo og Sega) Håndholdt (Playstation portable (PSP), Nintendo DS og Gameboy) Mobil (Spill beregnet for mobiltelefoner) - Innhold Underholdning Markedsføring Læring/Utdannelse Simulering Visualisering Online spill blir ofte referert til som et eget segment. Vi har valgt å ikke skille ut disse spillene her, men lar de være en del av henholdsvis PC- og konsollsegmentet. Dersom Online spill betraktes som et eget segment, vil et spill som World of Warcraft fall inn under både PC segmentet og Online spill-segmentet. Online spill domineres i dag av PC, men stadig flere på konsoll er også klargjort for spilling over internett. Det er ventet en radikal økning av online spill for konsoll med den neste generasjonen konsoller (Playstation 3, Xbox 360 og Nintendo Wii) I denne rapporten vil hovedfokus være på softwaresiden av spillindustrien. Slide 3

4 Innhold fordelt på plattform Underholdning: Alle plattformene satser tungt på underholdningssegmentet. Konsoll og Håndholdt kan sies å utelukkende satse på dette segmentet. Grensen mellom underholdning og læring kan være noe flytende. En god del spill som først og fremst er ment som underholdning, inneholder også elementer av læring og har blitt brukt i skoler. Markedsføring: En del spillutvikling foregår kun som et ledd i markedsføring. Dette gjelder spesielt for enkle PC-spill som benytter såkalt Flash-teknologi. Disse spillene er ofte integrert i selskapets hjemmeside og ofte rettet mot barn. Spillutviklere av slike spill er som regel webutviklere og reklameselskaper. Disse spillene har liten kommersiell verdi og til dels lave produksjonskostnader. Læring/Utdanning: Eksempler på slike spill kan være matematikkspill, språkundervisning og faktalære, men sjangeren inneholder også spill som ligger i grenseland mellom underholdning og hjernegymnastikk (såkalte puzzle/mind -spill). Bedrifter har også fattet interesse for å bruke spill som en del av opplæringen av ansatte. Det blir argumentert for at spill bidrar til økte ferdigheter innen multitasking, evaluering av risiko, det å ta avgjørelser og tilpasningsevne i forhold til endringer. PC-segmentet dominerer denne typen spill. Mobilspill har vært sterke innen puzzle/mind -spill som eksempelvis sjakk, kortspill og sudoku. Nintendo har også en del spill som faller inn under Læring/Utdanning, mens Playstation og Xbox har få titler. Simulering: Dette er spill som er meget realistiske og ment til å simulere en del av virkeligheten. Spillene kan brukes til å trene flypiloter, soldater, industriarbeidere, jegere og kirurger. En stor fordel med simulatorer er at en kan utsette spilleren for krisesituasjoner og uforutsette hendelser siden simuleringen foregår i en virtuell verden. PC-segmentet dominerer også dette segmentet, men Playstation og Xbox har også sluppet en del flysimulatorer, jaktspill og kampsimulatorer. Visualisering: Dette er spill hvor brukeren interaktivt kan skaffe seg et visuelt inntrykk av et sted eller en gjenstand uten fysisk å være tilstede. Denne formen for spill har vokst frem med de store teknologiske fremskrittene som har funnet sted innen 3Dmodellering. Spillene er ikke plot- eller historiedrevet. Google Earth er et godt eksempel på et slikt spill. Det samme er reiser til verdensrommet eller på havbunnen. PC og mobil dominerer dette segmentet. Slide 4

5 Segmentering På grunn av rapportens begrensede omfang, vil det ikke bli utredet hvor stor del av det totale spillmarkedet de ulike segmentene utgjør, men underholdningssegmentet er klart størst og innenfor dette segmentet er det konsoll/håndholdt som på verdensbasis dominerer med totredjedeler av markedet. Siden den store majoriteten av konsoll - og håndholdtspill er innenfor underholdningssegmentet, velger vi å slå sammen disse to segmentene. Simuleringsspill for konsoll, ligger så tett opp mot underholdning at de er lagt til underholdningssegmentet. Det er da mulig å illustrere segmentenes forholdsmessige størrelse grafisk som vist under: Konsoll/håndholdt PC Mobil Underholdning Undervisning/ læring Simulering Visualisering Markedsføring Slide 5

6 Internasjonale trender PwC gjennomfører årlig en internasjonal undersøkelse for å kartlegge trender og utvikling innen Underholdning og Media. Dette datamaterialet viser utviklingstrekk 5 år frem i tid og benyttes aktivt av aktører innen spillindustrien (blant annet det internasjonale spillforbundet (ESA)). Som grafen under viser, vil konsoll/håndholdt-segmentet fortsette å vokse. PC-segmentet vil tilsynelatende flate ut, men vil hente fremtidig vekst fra Online-segmentet. Som nevnt tidligere, er de aller fleste Online spill PC-baserte. En annen interessant trend, er den sterke veksten i mobilsektoren. PwC predikerer at omsetningen i dette segmentet vil øke fra USD 792 millioner i 2006 til USD millioner i 2010 for regionen Europa, Midtøsten og Afrika. Globalt vil segmentet øke fra USD millioner til USD millioner. USD, millioner 8000 Estimert utvikling i omsetning ved salg av spill i EMEA landene (Europa, Midtøsten og Afrika) Konsoll/Håndholdt PC Online spill Mobil Kilde:, Global Entertainment and Media Outlook Slide 6

7 Økonomiske særtrekk ved spillindustrien Syklisk natur - Etterspørselen etter spill når sitt maksimum ett til to år etter at etterspørselen etter spillmaskiner har vært på topp - For konsollsegmentet, selges 80% av spillmaskinene de 9 første månedene etter markedsintroduksjon. - Spilltitlene har en kort levetid. Over halvparten av salget vil være over etter 3 måneder i markedet. First mover-fordel - En stor del av markedet består av forbrukere som vil ha det aller nyeste ( early adapters ). Dette er med på å skape en konkurransefordel for de spill og hardwareprodusenter som kan levere det aller nyeste først. Nettverkseffekt - Nettverkseffekt er et økonomisk begrep som refererer til at verdien av en vare øker i takt med hvor mange andre som eier tilsvarende vare. Når mange eier en Playstation2, vil spillutviklere lage flere spill til denne enheten. Dette øker verdien av konsollen. Byttekostnader - Byttekostnadene i konsollsegmentet er høy. Spillene er plattformavhengig og selve spillmaskinen utgjør også en betydelig investering. Domineres av noen få store titler - Som filmindustrien, domineres også spillindustrien av noen få store titler. 3% av Playstation2, Xbox og GameCube spillene som ble sluppet i 2004, sto for 30% av den totale omsetningen til selskapene. Følger ikke alltid konjunkturene - Det har vist seg at etterspørselen etter spill er delvis uavhengig av nedgangstider. Historisk har etterspørselen etter spill økt, og til og med nådd rekordvekst i økonomiske nedgangstider. Slide 7

8 Internasjonale trender Globalt er spillindustrien (kun software) nå en milliardindustri med en totalomsetning på USD 27 milliarder. PwC forventer at den totale omsetningen i 2010 vil være nærmere USD 48 milliarder; altså en vekst på 78%. Det er ikke gjort mange gode brukerundersøkelser når det gjelder spill i Norge, men i USA har Entertainment Software Association (ESA) utviklet gode rapporter. Tall fra ESA viser at: - Stadig flere jenter begynner å spille. 38% av de som spiller i USA er nå jenter, mot 14% i Spill blir mer akseptert i samfunnet. Industrien blir tatt mer serøst, de som spiller mye hører sjeldnere at de burde skaff deg et liv og spillforskning har også blitt mer akseptert. - Spille er ikke kun for de yngste: i USA er 44% av de som spiller mellom år. - Gamle spill er tilbake nostalgi. - Det er en stor variasjon i spillsjangrenes popularitet i forhold til plattform. Action- og sportspill dominer konsollsegmentet, hvor halvparten av spillene som selges tilhører denne sjangeren. For PC utgjør denne sjangeren kun 8,4% av salget mens strategi og familiespill dominerer med litt over 50%. - Spill er ikke lenger kun for barn og ungdom. Massively Multiplayer Online (MMO)** spill, spill hvor flere spillere møtes og spiller mot hverandre over internett, blir stadig mer populært. World of Warcraft er et godt eksempel på dette, men også andre spillsamfunn som Second Life, Battlefield - serien, EVA online, Final Fantasy online og norskproduserte Anarchy Online * viser hvor populært onlinespill har blitt. Spill på mobiltelefonen blir stadig mer avanserte. Nå er det mulig med avansert 3D-grafikk på de små enhetene. Det er lite utleie av spill i Norge i forhold til i USA, hvor dette foregår i stor skala. *utviklet av Funcom som er basert i Oslo **refereres også ofte til som massive multiplayer online role-playing gamemmorpg Slide 8

9 Det norske spillmarkedet Tall fra Norsk Spill og Multimedia Leverandørforening (NMS) viser at det ble omsatt for NOK 177 millioner i Norge i PC-spill sto da for 27% av omsetningen og resten kom fra konsollsegmentet, hvor Playstation 2 dominerte med 52% av markedet. Xbox hadde kun en markedsandel på 6,5%., men dette er ventet å endre seg i 2006, da Sony ikke slipper sin nye konsoll PS3 før i mars De fleste trendene i USA, gjelder også for Norge, men det kan i tillegg legges til: Spill hvor man kobler til eksterne enheter som mikrofoner (SingStar), webkamera (EyeToy), gitar (Guitar Hero), mentometerknapper (Buzz Quiz) eller dansematter, har blitt veldig populært i Norge. Flere av spillene som er beregnet for dette, har dominert 10 på topp listen for konsollspill. SingStar-konseptet til Sony har også blitt lansert i norsk versjon. Singstar - norsk på norsk inneholder norske artister som CC Cowboys, Trang Fødsel, Delillos, Postgirobygget, D.D.E. og Jahn Teigen. Playstation 3 (PS3) skal etter planen lanseres i Norge i mars Det er knyttet stor spenning og interesse til denne lanseringen som også vil påvirke filmbransjen siden PS3 leveres med en BlueRay spiller*. PC segmentet har også i Norge hatt en nedgang i forhold til konsollspill, men også her kan det se ut til at online spill vil bremse og muligens reversere denne nedgangen. Funcom, som er den ledende spillutvikleren i Norge, skal lansere sitt nye spill: Age of Conan andre halvdel av Selskapet er også i gang med å utvikle et MMORPG som de ennå ikke vil offentliggjøre hva er. Filmfondet har delt ut midler til spillutvikling i 3 år. Første året (2004) ble det delt ut 8 millioner til 7 prosjekter. Av disse har to spill blitt utgitt, ett er ferdigutviklet, men mangler distributør og fire kommer trolig aldri til å bli gitt ut. I 2005 ble 5 millioner fordelt og det samme beløpet skal fordeles i Kort om de mest seriøse spillutviklerne i Norge i dag er: Funcom, har hatt stor suksess de siste årene. Skal slippe det Age of Conan som det er knyttet stor spenning til Artplant, har blant annet utviklet Kaptein Sabeltann og Elias for Pan Vision Pinjata, har utviklet enkle barnespill basert på harefiguren Josefine Ravn Studio, har mottatt spillutviklingsstøtte fra Filmfondet til Tinka Town og Cathinka Town Skalden Studio, er i gang med å ferdigstille spillet: Blåblobben Jonas og det grønne monsteret med støtte fra Filmfondet og Nordic Game Guppyworks har kontorer i Oslo, men er et danskeid selskap Caprino har ikke gitt ut spill siden Flåklypa Grand Prix, og deres neste prosjekt som skulle være Askeladden på nye eventyr kommer trolig aldri til å bli gitt ut; til tross for at de har mottatt 3 millioner i utviklingsstøtte. Innerloop høstet internasjonal suksess tidlig på 2000-tallet, men har hatt lite aktivitet i det siste *det foregår i dag en formatkrig mellom HD-DVD og BlueRay DVD Slide 9

10 Aktører Vi har sett på aktører i Trøndelagsregionen som driver med spillutvikling, distribusjon, formidling og beslektet virksomhet. Det har i dette arbeidet blitt tatt utgangspunkt i segmenteringsmodellen som ble beskrevet innledningsvis. Datainnsamlingen har for det meste skjedd gjennom besøk på hjemmeside, telefonintervju og personlig intervju. Siden rapporten har et begrenset omfang kan det være aktører i Trøndelag som ikke har blitt fanget opp. Aktørene vi har snakket med og som vil bli presentert i dette notatet er: - Matematikksenteret - Visual Knowledge - NTE Bredbånd - Terra Vision - Pan Vision - Ship Maneuvering Simulator Center - Ceetron - Board Games Online - Jonny Snorkel - Klapp Media - Klipp og Lim - Arm Norway - Milestep - Kosmorama - Midtnorsk filmfond - NTNU - Annet forskningsrelatert Slide 10

11 Matematikksenteret Matematikksenteret har i samarbeid med Klipp og Lim utviklet et spillkonsept som er beregnet på ungdomsskoleelever. Hensikten med spillet er å øke forståelsen av matematikk, noe som igjen kan bidra til økt interesse rundt realfag hos de unge. Konseptet og karakterene er ferdigutviklet, men prosjektet mangler fremdeles finansiering for å kunne gjennomføres. Det er mulig å se en film om spillet her: Innspill: May Renate Settemsdal er en av initiativtagerne til spillet og hun mener at det er viktig for Matematikksenteret å møte unge på deres egen arena. Spill blir en stadig viktigere del av de unges hverdag og tar opp mye av tiden deres. Hydro og Statoil har stilt seg positive til å støtte prosjektet, men kapasitetsproblemer hos matematikksenteret og hos sponsorene har ført til at prosjektet foreløpig har strandet. Spillet er i utgangspunktet tenkt å være web-basert og Klipp og Lim står som utvikler hvis prosjektet får videre støtte. Befri Abacus, Klipp og Lim Plattform PC Innhold Læring/Utdanning Kontaktperson: May Renate Settemsdal Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Høgskoleringen 5, 7034 Trondheim Slide 11

12 Visual Knowledge Tor Åsmund Evjen har startet et aksjeselskap med kontorer i Kjøpmannsgaten. Selskapet deler for tiden lokaler med Klapp media. Visual Knowledge tilbyr hovedsakelig visualiseringstjenester ved bruk av 3D-modellering, animasjon og film. Selskapet kan også tilby interaktive presentasjoner og benytter seg i all hovedsak av dataprogrammet Maya i sitt arbeid. Innspill: Tor Åsmund mener grensen mellom spill og film fra hans ståsted er ikke-eksiterende. Det betyr at selskapet i dag har den nødvendige kompetansen til å kunne levere tjenester til spillutvikling. Han trekker frem frosken Fred som et eksempel på dette. I dette prosjektet modellerte han en frosk som skulle brukes i en naturfilm, men frosken kunne like gjerne blitt brukt til et spill. Plattform Innhold PC Læring/Utdanning Frosken Fred, Visual Knowledge Kontaktperson: Tor Åsmund Evjen, Daglig leder Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Kjøpmannsg. 40, 7011 Trondheim Slide 12

13 NTE bredbånd NTE Bredbånd er et heleid datterselskap av Nord-Trøndelag Energiverk. Selskapet legger fiberoptiske kabler, hovedsakelig i Nord-Trøndelag. NTE Bredbånd har en samarbeidsavtale med Lyse Tele, som produserer og leverer det meste av innholdet selskapet tilbyr sluttbrukeren. Triple play er én av tjenestene Lyse Tele leverer. Dette betyr at sluttbrukeren får TV, telefon og internett fra samme leverandør. TV-signalet blir da levert med IP-teknologi, noe som krever en set top boks hos sluttbrukeren. Dette gjør det også mulig å kunne tilby spill på TV- skjermen. Foreløpig tilbyr NTE Bredbånd kun 4 spill, men vil doble dette tilbudet første halvdel neste år. Innspill: Lyse Tele levere som sagt digitalt innhold til NTE Bredbånd. Tilbudet direkte til TV er foreløpig begrenset, men NTE Bredbånd tilbyr, i samarbeid med Lyse Tele og Norsk esport, et nettsted som heter Multigamer. Dette er et såkalt online community hvor spillere kan møtes, legge inn personlige profiler, laste ned demoer, filmer og oppdateringer. Markedssjef Bjørn Vik-Mo sier at de foreløpig stiller med utlån av hardware til dette nettstedet som allerede er besøkt av spillere, som totalt har tilbrakt timer med spilling på Multigamer. Plattform Innhold PC Læring/Utdanning fra spillsamfunnet: multigamer.no Kontaktperson: Bjørn Vik-Mo Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Sjøfartsgt. 3, 7736 Steinkjer Slide 13

14 TerraVision TerraVision tilbyr interaktiv visualisering. De har utviklet et spill for blant annet Statoil og Hydro hvor det er mulig for spilleren å gå rundt på Kristin-plattformen eller utforske havbunnen i Tyrihans-feltet, interagere med omgivelsene og søke informasjon. Spillet er ment for opplæring av ansatte, men også for ren visualisering. TerraVision har lisensiert en spillmotor som ligger i bunn, men vurderer å utvikle sin egen da den eksisterende setter begrensninger. Selskapet har også utviklet et visualiseringsspill for Technoport hvor spilleren kan gå rundt i en virtuell gjengivelse av Trondheim Spektrum (Nidarøhallen) og søke informasjon om de ulike standsene. Innspill: Selskapet ønsker å fortsette å satse på interaktivitet. De ser ikke for seg at de vil utvikle spill for vanlige konsumenter. Erik Harg påpeker at kjernekompetansen deres er teknologisk forankret og ser derfor meget positiv til å kunne samarbeide med kreative krefter i regionen. Et slikt samarbeid vil kunne bidra til at spillene får et bedre innhold, både visuelt og historiemessig. TerraExplorer, TerraVision Plattform PC Innhold Visualisering & Opplæring Kontaktperson: Erik Harg, Daglig leder Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Richard Birkelands vei 2 B, 7034 Trondheim Slide 14

15 Pan Vision Pan Vision er svenskeid (Koperativa förbundet, KF) og har kontorer over hele Norden. Publishingkontoret ligger i Trondheim og de jobber med strategiske allianser og partnerskap for å kjøpe, utvikle og distribuere filmer og spill. I spillsektoren har de fokus på barne- og familiespill, nisjespill og strategispill. I Norge har de, ved å skaffe seg rettigheter, kunnet utvikle spill som Kaptein Sabeltann, Jul i Skomakergata, Månetoppen og Blåfjell. Disse spillene er utviklet av Artplant, som er basert i Oslo. Samtlige spill Pan Vision distribuerer, er PC-basert (noen også for Mac). Grafikken variere fra det helt enkle (2D klikkespill) til mer avanserte 3D-spill. Innspill: Stig Bech etterlyser en bedre støtteordning en hva som finnes i dag. Han trekker frem at 18 prosjekter har fått spillutviklingssøtte hos Norsk filmfond, men kun 2 prosjekter har hatt distribusjon. Dersom støtteordningen adopterer en modell som likner mer på støtteordningen for film, kan fondet kreve at det skal ligge en avtale mellom utvikler og distributør for å kvalifisere til støtte. På denne måten vil det være mulig å avstemme prosjektene mot markedet. Stig Bech er meget positiv til at flere utviklere kan komme til dem for å presentere prosjektene sine for mulig fremtidig samarbeid. Kaptein Sabeltann, Pan Vision Plattform PC Innhold Underholdning og Læring/Utdanning Kontaktperson: Stig Bech, Publish Manager Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Verftsgt 2C, 7014 Trondheim Slide 15

16 Ship Maneuvering Simulator Center (SMS) Selskapet ble etablert i 1990 og holder til i de gamle lokalene til Statens Treningssenter for Skipsmanøvrering. SMS utvikler simulatorer og gjennomfører kurs for offshore kranførere og mannskap på forsyningsskip. Selskapet programmerer selv simulatorene og har i dag 3 simulatorer som det kjøres kurs på. Siden oppstarten i 1990, har det totalt blitt delt ut 7,500 kursbevis. SMS har 25 ansatte hvorav flere har spillutviklingskompetanse. Selskapet leverer stort sett tjenester til sine eiere, som blant andre er Kongsberg Maritime Ship System, Statoil og Det Norske Veritas. Innspill: SMS ser ikke på seg selv som spillutvikliere, men Lars Einar Bjørset ser helt klart at det er sterke paralleller mellom det de jobber med og kommersiell spillutvikling. Selskapet har til og med ansatt to nye utviklere som tidligere har jobbet med spillutvikling for at simulatorene skal se så realistiske ut som mulig. Berge Bridge, SMS Plattform Innhold PC Simulering Kontaktperson: Lars Einar Bjørset, Sales Consultant Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Ladehammerveien 4, 7041 Trondheim Hydro Crane, SMS Slide 16

17 Ceetron Selskapet har sitt utspring fra SINTEF Anvendt Matematikk og ble grunnlagt i Ceetron leverer programvare for utvikling av 3D-modeller og animasjon primært beregnet for energi-, skipsfarts-, luftfarts- og bilindustrien. Selskapet tilbyr også skreddersydd visualisering med mulighet for full 3Dinteraktivitet. Kilde: Plattform Innhold PC Visualisering Kontaktperson: Tor Helge Hansen, Managing Director Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Slide 17

18 Board Games Online as Selskapet startet opp i 2005 og eies og drives av Espen Emil Gätzschmann og Thomas Lindquist. Board Games Online holder til på Pirsenteret (Leiv Eriksson Inkubator). Vollvik Invest as har investert i selskapet for å utvikle spillet Descent Journey in the dark. Spillet er i utgangspunktet et brettspill som distribueres av Fantasy Flight Publishing Inc. Board Games Online har fått rettigheten til å utvikle dette spillet til et digitalt onlinespill hvor brukere, mot å betale en liten avgift, kan logge seg inn og spille. Spillet kan spilles alene og mot andre. Descent Journey in the dark er ennå ikke ferdig utviklet. De ønsker ikke å gå ut offisielt med en lanseringsdato, men regner med å være klare i første halvdel av En betaversjon av spillet vil mest sannsynlig bli klar før jul. Selskapet ønsker å konsentrere videre forretningsutvikling rundt å konvertere populære brettspill til digitale online spill. Innspill: Det er Espen Emil Gætzschmann oppfatning at det er vanskelig å være spillutvikler i Trøndelag slik situasjonen er i dag. Hovedårsaken til dette, slik han ser det, er at spillutviklingsmiljøet er for lite til å kunne bygge opp den nødvendige kredibiliteten hos investorer og andre samarbeidspartnere. Dette er grunnen til at flere trøndere reiser til Oslo eller utlandet for å utvikle spill. Espen Emil Gætzschmann er meget interessert i å komme i kontakt med ressurser i Trøndelag som enten jobber med spillutvikling eller som har et ønske om å gjøre det. Plattform Innhold PC Underholdning Kontaktperson: Espen Emil Gætzschmann, Daglig leder Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Pirsenteret, Leiv Eriksson Inkubator Descent Journey in the dark, Board Games Online Slide 18

19 Jonny Snorkel Jonny Snorkel er et designbyrå som jobber med webutvikling og grafisk design. Selskapet tilbyr tjenester innen idéutvikling, tekstproduksjon, foto, 3D og web programmering. For tiden arbeider selskapet med å utvikle en virtuell beskrivelse og webside for pop - og rock museet. Innspill: Christopher Gotaas har utdanningsbakgrunn fra HiST, og han kan avsløre at de har lenge tenkt på å utvikle et dataspill. Han mener at selskapet har den nødvendige kompetansen på den kreative delen av spillutvikling til å kunne lage et godt produkt. Grunnen til at selskapet ikke har utviklet et spill ennå er av finansiell karakter. Plattform Innhold PC Underholdning og Markedsføring Kontaktperson: Christopher Gotaas Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Dronningensgt. 11, 7011 Trondheim Fra hjemmesiden, Slide 19

20 Headspin Headspinn produserer først og fremst reklamefilmer, men også annen form for informasjonsfilm. I tillegg har de produsert for TV samt musikkvideoer. De kan levere produkter innen film, video, 3D og motion graphics. Nylig har de ansatt en 3D animatør. Headspinn skal iløpet av 1H 2007 utvikle et flash basert spill for Statoil som skal brukes til opplæring av nyansatte. Innspill: Headspinn påpeker at de sitter med den nødvendig kompetanse på den kreative delen av spillutvikling, men den tekniske kompetansen (ren programmering) må hentes inn eksternt for å kunne gjennomføre et spillprosjekt. De mener at spillutvikling i Trøndelag i første omgang må være samarbeidsprosjekter hvor kreative, tekniske og økonomiske krefter møtes. Bilde: Location, Headspinn Plattform PC Innhold Underholdning og Markedsføring Kontaktperson: Njål Brekke Telfonnr: Internettadresse: Stedsadresse: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim Bilde: Malin, Headspinn Slide 20

21 Klapp media Klapp media er et design- og produksjonsselskap som jobber med grafisk design, film og motion graphics, samt software-utvikling - primært for web. Selskapet har blant annet designet websider (Tine, Kosmorama, Egmont Serieforlag), produsert reklamefilm (NSB, NTNU) og utført grafisk design (IT-akademiet, Are&Odin). For Tine ble det også utviklet en rekke Flash-baserte spill i forbindelse med prosjektet skolemelk (www.skolemelk.no) Innspill: Klapp media levere kun spill som en integrert del av en webløsning. Med andre ord har de foreløpig ingen ambisjoner om å produsere enkeltstående spill, men legger samtidig til at ingen vet hva fremtiden vil bringe. Spillutviklingskompetansen selskapet i dag besitter, består først og fremst av 2D Flash-programmering. Skolemelk, Klapp media Plattform Innhold PC Læring/utdanning og Markedsføring Kontaktperson: Eiliv Gunleiksrud Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Kjøpmannsg. 40, 7011 Trondheim Slide 21

22 Klipp og lim Klipp og lim er i likhet med Klapp media et design og produksjonsselskap. De jobber med alt fra små illustrasjoner til store webportaler og informasjonsfilmer. Selskapet har også produsert et flashbasert læringsspill for Norsk Rettsmuseum. I dette spillet kan brukeren få en innføring i hele det norske rettsystemet ved å klikke seg gjennom spillet*. Hovedkompetansen til Klipp og lim ligger i innhold- og konseptutvikling. Dette innebærer også design og utforming av karakterer og omgivelser. Selskapet har ennå ikke produsert et enkeltstående spill som ikke har informasjon og markedsføring som primærfunksjon. Innspill: Klipp og Lim ser for seg at de i fremtiden vil kunne produsere enkeltstående spill, og da spesielt innen lærings-/utdanningssjangeren. For å realisere dette må de hente inn kompetanse innen spillutvikling. Konseptutvikling, design og ideer er selskapet sterke på. De har allerede utviklet et spillkonsept for Abacus som i utgangspunktet skal lanseres i løpet av I løpet av neste år har de også planer om å utvikle Trådløs bakgård i forbindelse med satsningen Trådløse Trondhiem. Dette er et interaktivt verktøy som brukeren kan laste inn på mobiltelefonen eller annen trådløs enhet med støtte for WLAN. Trådløs bakgård skal da kunne benyttes som en interaktiv turistguide. Rettssamfunnet, Norsk Rettsmuseum Plattform PC og Mobil Innhold Underholdning og Læring/utdanning *http://www.norsk-rettsmuseum.no/nettutstillinger.php Kontaktperson: Per A.D. Jynge, daglig leder Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Kjøpmannsg. 7, 7011 Trondheim Slide 22

23 ARM Norway (tidligere Falanx) Falanx ble stiftet i 2001 av de fire gründerne, Jørn Nystad, Mario Blazevic, Edvard Sørgård og Borgar Ljosland. Alle har bakgrunn fra NTNUs datateknikklinje. Selskapet har utviklet en avansert løsning for det som kalles GPU (Graphics Processing Unit). Dette er grafikkteknologi som gjør det mulig å vise avansert 3D-grafikk på mobile enheter. Nylig ble selskapet kjøpt opp av det engelske selskapet ARM, som er markedets desidert største leverandør av teknologien som nærmest samtlige mobiltelefoner bruker i sin hovedprosessor (90% markedsandel). De har også inngått et samarbeid med Ideaworks3D for å levere spillutviklingsverktøy som gjør det mulig å lage spill til mobiltelefonmodeller som ennå ikke er lansert. På denne måten kan spillutviklerne og hardwareprodusenter jobbe i takt med hverandre. Innspill: Borgar Ljosland har fått ansvaret for å kartlegge ARMs internasjonale nettverk innen spill og spillutvikling for mobiltelefoner. ARM er, som nevnt, de største leverandørene innen hovedprosessorer til mobiltelefoner og sitter på et enormt nettverk. Borgar er veldig positiv til at Trøndelag satser tyngre på spillutvikling og mener det er et enormt potensial i regionene. Han understreker at ARM ønsker å være en sentral aktør i den fremtidige utviklingen, men påpeker at kreftene må samles for å få til en positiv utvikling. Borgar er også veldig opptatt av det internasjonale aspektet ved spillutvikling og mener at Trøndelag kan være en katalysator for en internasjonal spillsatsning innen mobile spill. Foto: digi.no Plattform Mobil Innhold Underholdning og Læring/utdanning Kontaktperson: Borgar Ljosland, Business Development Manager Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Nedre Bakklandet 60, 7014 Trondheim Slide 23

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

DIGITAL SPILLDISTRIBUSJON JOAKIM BENTSEN ARVE MELLEMSTRAND

DIGITAL SPILLDISTRIBUSJON JOAKIM BENTSEN ARVE MELLEMSTRAND DIGITAL SPILLDISTRIBUSJON JOAKIM BENTSEN ARVE MELLEMSTRAND HØGSKOLEN I GJØVIK 23. MAI 2012 SAMMENDRAG Tittel: Forfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nøkkelord: Dato: 23.05.2012 Antall sider:

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

magazine Kristin Clemet Høyttaleren fra tenkeboksen Fattigdom Snart en unntakstilstand? Suksessformelen Ski blir skreddersøm

magazine Kristin Clemet Høyttaleren fra tenkeboksen Fattigdom Snart en unntakstilstand? Suksessformelen Ski blir skreddersøm magazine M i c r o s o f t N r. 2 2 0 0 6 Fattigdom Snart en unntakstilstand? Seilende suksess IT-teknologi skaper bølger Suksessformelen Ski blir skreddersøm Kristin Clemet Høyttaleren fra tenkeboksen

Detaljer

Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming

Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming En oppgave om plateselskapenes nåsituasjon og veien videre Marie Rosted Furseth Bacheloroppgave ved Music Management, avdeling Rena HØGSKOLEN

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

DVD som lokkemat følger av prisraset på underholdningsbransjens største salgssuksess

DVD som lokkemat følger av prisraset på underholdningsbransjens største salgssuksess pwc DVD som lokkemat følger av prisraset på underholdningsbransjens største salgssuksess Prosjekt for FILM&KINO Manager Arild Kalkvik 8.4.25 Innholdsfortegnelse Side: 1. Utviklingen i DVD-markedet i Norge

Detaljer

Kokebok for apputvikling

Kokebok for apputvikling Bachelor i Markedsføring og Salgsledelse Kokebok for apputvikling Hvordan går et utvalg bedrifter frem under utviklingen av en mobil applikasjon, som en tjeneste/service på det norske markedet? Studentnummer

Detaljer

Ko&Co Presenterer... Kontakt Oss. Kommunikasjon. Wearables. Shopping. Underholdning. Automatisering

Ko&Co Presenterer... Kontakt Oss. Kommunikasjon. Wearables. Shopping. Underholdning. Automatisering Ko&Co Presenterer... I årets trendrapport har vi valgt å fordype oss i fem temaer. Årets temaer er kommunikasjon, shopping, underholdning og automatisering. Dette påvirker ikke bare vår egen bransje, for

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Fra World of Warcraft til YouTube

Fra World of Warcraft til YouTube RAPPORT M Fra World of Warcraft til YouTube Bruk Spørreundersøkelse av dataspill og nettsamfunn blant deltagere på The Gathering, 19.-23. mars 2008 Berit Skog NTNU Forord I denne rapporten presenteres

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer