Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Kartlegging av spillindustrien i Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Kartlegging av spillindustrien i Trøndelag"

Transkript

1 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kartlegging av spillindustrien i Trøndelag November 2006 PwC

2 Innledning AS har av Sør-Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å lage et kortfattet notat om spillbransjen internasjonalt, nasjonalt og i regionen. Notatet inneholder en gjennomgang av følgende momenter: En kort beskrivelse av næringen og utviklingstrekk internasjonalt sett Notatet innledes med en kortfattet gjennomgang av de utviklingstrekk en ser i spillbransjen i dag, hvor en også tar for seg det norske spillmarkedet. En kartlegging av hva som finnes i Trøndelag I samråd med fylkeskommunen har lagt til grunn en bred definisjon av spillbransjen. Eksempelvis er simulatorer og animatører innenfor 3D kartlagt. Basert på følgende 4 grunnelementer har kartlagt spillbransjen i Trøndelag: - Utdanning: er her behandlet overfladisk, da NTNU har nedsatt et eget utvalg for dette - Produksjon: produsenter av spill til ulike formidlingskanaler - Distribusjon: aktører som står for distribusjon og salg av spill - Formidling: formidlingsarenaer for spill Kartleggingen legger til grunn at samtlige aktører som identifiseres er kontaktet og registrert med kontaktperson. Notatet er ment å danne grunnlag for en kommende vurdering i fylkeskommunen om en eventuell spillsatsning i Trøndelag. Slide 2

3 Segmentering og Avgrensninger I denne rapporten er alle typer pengespill ekskludert. Vi har valgt å segmentere spillindustrien etter plattform og innhold. - Plattform PC (Inkluderer også Mac). Konsoll (Playstation, Xbox, Nintendo og Sega) Håndholdt (Playstation portable (PSP), Nintendo DS og Gameboy) Mobil (Spill beregnet for mobiltelefoner) - Innhold Underholdning Markedsføring Læring/Utdannelse Simulering Visualisering Online spill blir ofte referert til som et eget segment. Vi har valgt å ikke skille ut disse spillene her, men lar de være en del av henholdsvis PC- og konsollsegmentet. Dersom Online spill betraktes som et eget segment, vil et spill som World of Warcraft fall inn under både PC segmentet og Online spill-segmentet. Online spill domineres i dag av PC, men stadig flere på konsoll er også klargjort for spilling over internett. Det er ventet en radikal økning av online spill for konsoll med den neste generasjonen konsoller (Playstation 3, Xbox 360 og Nintendo Wii) I denne rapporten vil hovedfokus være på softwaresiden av spillindustrien. Slide 3

4 Innhold fordelt på plattform Underholdning: Alle plattformene satser tungt på underholdningssegmentet. Konsoll og Håndholdt kan sies å utelukkende satse på dette segmentet. Grensen mellom underholdning og læring kan være noe flytende. En god del spill som først og fremst er ment som underholdning, inneholder også elementer av læring og har blitt brukt i skoler. Markedsføring: En del spillutvikling foregår kun som et ledd i markedsføring. Dette gjelder spesielt for enkle PC-spill som benytter såkalt Flash-teknologi. Disse spillene er ofte integrert i selskapets hjemmeside og ofte rettet mot barn. Spillutviklere av slike spill er som regel webutviklere og reklameselskaper. Disse spillene har liten kommersiell verdi og til dels lave produksjonskostnader. Læring/Utdanning: Eksempler på slike spill kan være matematikkspill, språkundervisning og faktalære, men sjangeren inneholder også spill som ligger i grenseland mellom underholdning og hjernegymnastikk (såkalte puzzle/mind -spill). Bedrifter har også fattet interesse for å bruke spill som en del av opplæringen av ansatte. Det blir argumentert for at spill bidrar til økte ferdigheter innen multitasking, evaluering av risiko, det å ta avgjørelser og tilpasningsevne i forhold til endringer. PC-segmentet dominerer denne typen spill. Mobilspill har vært sterke innen puzzle/mind -spill som eksempelvis sjakk, kortspill og sudoku. Nintendo har også en del spill som faller inn under Læring/Utdanning, mens Playstation og Xbox har få titler. Simulering: Dette er spill som er meget realistiske og ment til å simulere en del av virkeligheten. Spillene kan brukes til å trene flypiloter, soldater, industriarbeidere, jegere og kirurger. En stor fordel med simulatorer er at en kan utsette spilleren for krisesituasjoner og uforutsette hendelser siden simuleringen foregår i en virtuell verden. PC-segmentet dominerer også dette segmentet, men Playstation og Xbox har også sluppet en del flysimulatorer, jaktspill og kampsimulatorer. Visualisering: Dette er spill hvor brukeren interaktivt kan skaffe seg et visuelt inntrykk av et sted eller en gjenstand uten fysisk å være tilstede. Denne formen for spill har vokst frem med de store teknologiske fremskrittene som har funnet sted innen 3Dmodellering. Spillene er ikke plot- eller historiedrevet. Google Earth er et godt eksempel på et slikt spill. Det samme er reiser til verdensrommet eller på havbunnen. PC og mobil dominerer dette segmentet. Slide 4

5 Segmentering På grunn av rapportens begrensede omfang, vil det ikke bli utredet hvor stor del av det totale spillmarkedet de ulike segmentene utgjør, men underholdningssegmentet er klart størst og innenfor dette segmentet er det konsoll/håndholdt som på verdensbasis dominerer med totredjedeler av markedet. Siden den store majoriteten av konsoll - og håndholdtspill er innenfor underholdningssegmentet, velger vi å slå sammen disse to segmentene. Simuleringsspill for konsoll, ligger så tett opp mot underholdning at de er lagt til underholdningssegmentet. Det er da mulig å illustrere segmentenes forholdsmessige størrelse grafisk som vist under: Konsoll/håndholdt PC Mobil Underholdning Undervisning/ læring Simulering Visualisering Markedsføring Slide 5

6 Internasjonale trender PwC gjennomfører årlig en internasjonal undersøkelse for å kartlegge trender og utvikling innen Underholdning og Media. Dette datamaterialet viser utviklingstrekk 5 år frem i tid og benyttes aktivt av aktører innen spillindustrien (blant annet det internasjonale spillforbundet (ESA)). Som grafen under viser, vil konsoll/håndholdt-segmentet fortsette å vokse. PC-segmentet vil tilsynelatende flate ut, men vil hente fremtidig vekst fra Online-segmentet. Som nevnt tidligere, er de aller fleste Online spill PC-baserte. En annen interessant trend, er den sterke veksten i mobilsektoren. PwC predikerer at omsetningen i dette segmentet vil øke fra USD 792 millioner i 2006 til USD millioner i 2010 for regionen Europa, Midtøsten og Afrika. Globalt vil segmentet øke fra USD millioner til USD millioner. USD, millioner 8000 Estimert utvikling i omsetning ved salg av spill i EMEA landene (Europa, Midtøsten og Afrika) Konsoll/Håndholdt PC Online spill Mobil Kilde:, Global Entertainment and Media Outlook Slide 6

7 Økonomiske særtrekk ved spillindustrien Syklisk natur - Etterspørselen etter spill når sitt maksimum ett til to år etter at etterspørselen etter spillmaskiner har vært på topp - For konsollsegmentet, selges 80% av spillmaskinene de 9 første månedene etter markedsintroduksjon. - Spilltitlene har en kort levetid. Over halvparten av salget vil være over etter 3 måneder i markedet. First mover-fordel - En stor del av markedet består av forbrukere som vil ha det aller nyeste ( early adapters ). Dette er med på å skape en konkurransefordel for de spill og hardwareprodusenter som kan levere det aller nyeste først. Nettverkseffekt - Nettverkseffekt er et økonomisk begrep som refererer til at verdien av en vare øker i takt med hvor mange andre som eier tilsvarende vare. Når mange eier en Playstation2, vil spillutviklere lage flere spill til denne enheten. Dette øker verdien av konsollen. Byttekostnader - Byttekostnadene i konsollsegmentet er høy. Spillene er plattformavhengig og selve spillmaskinen utgjør også en betydelig investering. Domineres av noen få store titler - Som filmindustrien, domineres også spillindustrien av noen få store titler. 3% av Playstation2, Xbox og GameCube spillene som ble sluppet i 2004, sto for 30% av den totale omsetningen til selskapene. Følger ikke alltid konjunkturene - Det har vist seg at etterspørselen etter spill er delvis uavhengig av nedgangstider. Historisk har etterspørselen etter spill økt, og til og med nådd rekordvekst i økonomiske nedgangstider. Slide 7

8 Internasjonale trender Globalt er spillindustrien (kun software) nå en milliardindustri med en totalomsetning på USD 27 milliarder. PwC forventer at den totale omsetningen i 2010 vil være nærmere USD 48 milliarder; altså en vekst på 78%. Det er ikke gjort mange gode brukerundersøkelser når det gjelder spill i Norge, men i USA har Entertainment Software Association (ESA) utviklet gode rapporter. Tall fra ESA viser at: - Stadig flere jenter begynner å spille. 38% av de som spiller i USA er nå jenter, mot 14% i Spill blir mer akseptert i samfunnet. Industrien blir tatt mer serøst, de som spiller mye hører sjeldnere at de burde skaff deg et liv og spillforskning har også blitt mer akseptert. - Spille er ikke kun for de yngste: i USA er 44% av de som spiller mellom år. - Gamle spill er tilbake nostalgi. - Det er en stor variasjon i spillsjangrenes popularitet i forhold til plattform. Action- og sportspill dominer konsollsegmentet, hvor halvparten av spillene som selges tilhører denne sjangeren. For PC utgjør denne sjangeren kun 8,4% av salget mens strategi og familiespill dominerer med litt over 50%. - Spill er ikke lenger kun for barn og ungdom. Massively Multiplayer Online (MMO)** spill, spill hvor flere spillere møtes og spiller mot hverandre over internett, blir stadig mer populært. World of Warcraft er et godt eksempel på dette, men også andre spillsamfunn som Second Life, Battlefield - serien, EVA online, Final Fantasy online og norskproduserte Anarchy Online * viser hvor populært onlinespill har blitt. Spill på mobiltelefonen blir stadig mer avanserte. Nå er det mulig med avansert 3D-grafikk på de små enhetene. Det er lite utleie av spill i Norge i forhold til i USA, hvor dette foregår i stor skala. *utviklet av Funcom som er basert i Oslo **refereres også ofte til som massive multiplayer online role-playing gamemmorpg Slide 8

9 Det norske spillmarkedet Tall fra Norsk Spill og Multimedia Leverandørforening (NMS) viser at det ble omsatt for NOK 177 millioner i Norge i PC-spill sto da for 27% av omsetningen og resten kom fra konsollsegmentet, hvor Playstation 2 dominerte med 52% av markedet. Xbox hadde kun en markedsandel på 6,5%., men dette er ventet å endre seg i 2006, da Sony ikke slipper sin nye konsoll PS3 før i mars De fleste trendene i USA, gjelder også for Norge, men det kan i tillegg legges til: Spill hvor man kobler til eksterne enheter som mikrofoner (SingStar), webkamera (EyeToy), gitar (Guitar Hero), mentometerknapper (Buzz Quiz) eller dansematter, har blitt veldig populært i Norge. Flere av spillene som er beregnet for dette, har dominert 10 på topp listen for konsollspill. SingStar-konseptet til Sony har også blitt lansert i norsk versjon. Singstar - norsk på norsk inneholder norske artister som CC Cowboys, Trang Fødsel, Delillos, Postgirobygget, D.D.E. og Jahn Teigen. Playstation 3 (PS3) skal etter planen lanseres i Norge i mars Det er knyttet stor spenning og interesse til denne lanseringen som også vil påvirke filmbransjen siden PS3 leveres med en BlueRay spiller*. PC segmentet har også i Norge hatt en nedgang i forhold til konsollspill, men også her kan det se ut til at online spill vil bremse og muligens reversere denne nedgangen. Funcom, som er den ledende spillutvikleren i Norge, skal lansere sitt nye spill: Age of Conan andre halvdel av Selskapet er også i gang med å utvikle et MMORPG som de ennå ikke vil offentliggjøre hva er. Filmfondet har delt ut midler til spillutvikling i 3 år. Første året (2004) ble det delt ut 8 millioner til 7 prosjekter. Av disse har to spill blitt utgitt, ett er ferdigutviklet, men mangler distributør og fire kommer trolig aldri til å bli gitt ut. I 2005 ble 5 millioner fordelt og det samme beløpet skal fordeles i Kort om de mest seriøse spillutviklerne i Norge i dag er: Funcom, har hatt stor suksess de siste årene. Skal slippe det Age of Conan som det er knyttet stor spenning til Artplant, har blant annet utviklet Kaptein Sabeltann og Elias for Pan Vision Pinjata, har utviklet enkle barnespill basert på harefiguren Josefine Ravn Studio, har mottatt spillutviklingsstøtte fra Filmfondet til Tinka Town og Cathinka Town Skalden Studio, er i gang med å ferdigstille spillet: Blåblobben Jonas og det grønne monsteret med støtte fra Filmfondet og Nordic Game Guppyworks har kontorer i Oslo, men er et danskeid selskap Caprino har ikke gitt ut spill siden Flåklypa Grand Prix, og deres neste prosjekt som skulle være Askeladden på nye eventyr kommer trolig aldri til å bli gitt ut; til tross for at de har mottatt 3 millioner i utviklingsstøtte. Innerloop høstet internasjonal suksess tidlig på 2000-tallet, men har hatt lite aktivitet i det siste *det foregår i dag en formatkrig mellom HD-DVD og BlueRay DVD Slide 9

10 Aktører Vi har sett på aktører i Trøndelagsregionen som driver med spillutvikling, distribusjon, formidling og beslektet virksomhet. Det har i dette arbeidet blitt tatt utgangspunkt i segmenteringsmodellen som ble beskrevet innledningsvis. Datainnsamlingen har for det meste skjedd gjennom besøk på hjemmeside, telefonintervju og personlig intervju. Siden rapporten har et begrenset omfang kan det være aktører i Trøndelag som ikke har blitt fanget opp. Aktørene vi har snakket med og som vil bli presentert i dette notatet er: - Matematikksenteret - Visual Knowledge - NTE Bredbånd - Terra Vision - Pan Vision - Ship Maneuvering Simulator Center - Ceetron - Board Games Online - Jonny Snorkel - Klapp Media - Klipp og Lim - Arm Norway - Milestep - Kosmorama - Midtnorsk filmfond - NTNU - Annet forskningsrelatert Slide 10

11 Matematikksenteret Matematikksenteret har i samarbeid med Klipp og Lim utviklet et spillkonsept som er beregnet på ungdomsskoleelever. Hensikten med spillet er å øke forståelsen av matematikk, noe som igjen kan bidra til økt interesse rundt realfag hos de unge. Konseptet og karakterene er ferdigutviklet, men prosjektet mangler fremdeles finansiering for å kunne gjennomføres. Det er mulig å se en film om spillet her: Innspill: May Renate Settemsdal er en av initiativtagerne til spillet og hun mener at det er viktig for Matematikksenteret å møte unge på deres egen arena. Spill blir en stadig viktigere del av de unges hverdag og tar opp mye av tiden deres. Hydro og Statoil har stilt seg positive til å støtte prosjektet, men kapasitetsproblemer hos matematikksenteret og hos sponsorene har ført til at prosjektet foreløpig har strandet. Spillet er i utgangspunktet tenkt å være web-basert og Klipp og Lim står som utvikler hvis prosjektet får videre støtte. Befri Abacus, Klipp og Lim Plattform PC Innhold Læring/Utdanning Kontaktperson: May Renate Settemsdal Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Høgskoleringen 5, 7034 Trondheim Slide 11

12 Visual Knowledge Tor Åsmund Evjen har startet et aksjeselskap med kontorer i Kjøpmannsgaten. Selskapet deler for tiden lokaler med Klapp media. Visual Knowledge tilbyr hovedsakelig visualiseringstjenester ved bruk av 3D-modellering, animasjon og film. Selskapet kan også tilby interaktive presentasjoner og benytter seg i all hovedsak av dataprogrammet Maya i sitt arbeid. Innspill: Tor Åsmund mener grensen mellom spill og film fra hans ståsted er ikke-eksiterende. Det betyr at selskapet i dag har den nødvendige kompetansen til å kunne levere tjenester til spillutvikling. Han trekker frem frosken Fred som et eksempel på dette. I dette prosjektet modellerte han en frosk som skulle brukes i en naturfilm, men frosken kunne like gjerne blitt brukt til et spill. Plattform Innhold PC Læring/Utdanning Frosken Fred, Visual Knowledge Kontaktperson: Tor Åsmund Evjen, Daglig leder Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Kjøpmannsg. 40, 7011 Trondheim Slide 12

13 NTE bredbånd NTE Bredbånd er et heleid datterselskap av Nord-Trøndelag Energiverk. Selskapet legger fiberoptiske kabler, hovedsakelig i Nord-Trøndelag. NTE Bredbånd har en samarbeidsavtale med Lyse Tele, som produserer og leverer det meste av innholdet selskapet tilbyr sluttbrukeren. Triple play er én av tjenestene Lyse Tele leverer. Dette betyr at sluttbrukeren får TV, telefon og internett fra samme leverandør. TV-signalet blir da levert med IP-teknologi, noe som krever en set top boks hos sluttbrukeren. Dette gjør det også mulig å kunne tilby spill på TV- skjermen. Foreløpig tilbyr NTE Bredbånd kun 4 spill, men vil doble dette tilbudet første halvdel neste år. Innspill: Lyse Tele levere som sagt digitalt innhold til NTE Bredbånd. Tilbudet direkte til TV er foreløpig begrenset, men NTE Bredbånd tilbyr, i samarbeid med Lyse Tele og Norsk esport, et nettsted som heter Multigamer. Dette er et såkalt online community hvor spillere kan møtes, legge inn personlige profiler, laste ned demoer, filmer og oppdateringer. Markedssjef Bjørn Vik-Mo sier at de foreløpig stiller med utlån av hardware til dette nettstedet som allerede er besøkt av spillere, som totalt har tilbrakt timer med spilling på Multigamer. Plattform Innhold PC Læring/Utdanning fra spillsamfunnet: multigamer.no Kontaktperson: Bjørn Vik-Mo Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Sjøfartsgt. 3, 7736 Steinkjer Slide 13

14 TerraVision TerraVision tilbyr interaktiv visualisering. De har utviklet et spill for blant annet Statoil og Hydro hvor det er mulig for spilleren å gå rundt på Kristin-plattformen eller utforske havbunnen i Tyrihans-feltet, interagere med omgivelsene og søke informasjon. Spillet er ment for opplæring av ansatte, men også for ren visualisering. TerraVision har lisensiert en spillmotor som ligger i bunn, men vurderer å utvikle sin egen da den eksisterende setter begrensninger. Selskapet har også utviklet et visualiseringsspill for Technoport hvor spilleren kan gå rundt i en virtuell gjengivelse av Trondheim Spektrum (Nidarøhallen) og søke informasjon om de ulike standsene. Innspill: Selskapet ønsker å fortsette å satse på interaktivitet. De ser ikke for seg at de vil utvikle spill for vanlige konsumenter. Erik Harg påpeker at kjernekompetansen deres er teknologisk forankret og ser derfor meget positiv til å kunne samarbeide med kreative krefter i regionen. Et slikt samarbeid vil kunne bidra til at spillene får et bedre innhold, både visuelt og historiemessig. TerraExplorer, TerraVision Plattform PC Innhold Visualisering & Opplæring Kontaktperson: Erik Harg, Daglig leder Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Richard Birkelands vei 2 B, 7034 Trondheim Slide 14

15 Pan Vision Pan Vision er svenskeid (Koperativa förbundet, KF) og har kontorer over hele Norden. Publishingkontoret ligger i Trondheim og de jobber med strategiske allianser og partnerskap for å kjøpe, utvikle og distribuere filmer og spill. I spillsektoren har de fokus på barne- og familiespill, nisjespill og strategispill. I Norge har de, ved å skaffe seg rettigheter, kunnet utvikle spill som Kaptein Sabeltann, Jul i Skomakergata, Månetoppen og Blåfjell. Disse spillene er utviklet av Artplant, som er basert i Oslo. Samtlige spill Pan Vision distribuerer, er PC-basert (noen også for Mac). Grafikken variere fra det helt enkle (2D klikkespill) til mer avanserte 3D-spill. Innspill: Stig Bech etterlyser en bedre støtteordning en hva som finnes i dag. Han trekker frem at 18 prosjekter har fått spillutviklingssøtte hos Norsk filmfond, men kun 2 prosjekter har hatt distribusjon. Dersom støtteordningen adopterer en modell som likner mer på støtteordningen for film, kan fondet kreve at det skal ligge en avtale mellom utvikler og distributør for å kvalifisere til støtte. På denne måten vil det være mulig å avstemme prosjektene mot markedet. Stig Bech er meget positiv til at flere utviklere kan komme til dem for å presentere prosjektene sine for mulig fremtidig samarbeid. Kaptein Sabeltann, Pan Vision Plattform PC Innhold Underholdning og Læring/Utdanning Kontaktperson: Stig Bech, Publish Manager Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Verftsgt 2C, 7014 Trondheim Slide 15

16 Ship Maneuvering Simulator Center (SMS) Selskapet ble etablert i 1990 og holder til i de gamle lokalene til Statens Treningssenter for Skipsmanøvrering. SMS utvikler simulatorer og gjennomfører kurs for offshore kranførere og mannskap på forsyningsskip. Selskapet programmerer selv simulatorene og har i dag 3 simulatorer som det kjøres kurs på. Siden oppstarten i 1990, har det totalt blitt delt ut 7,500 kursbevis. SMS har 25 ansatte hvorav flere har spillutviklingskompetanse. Selskapet leverer stort sett tjenester til sine eiere, som blant andre er Kongsberg Maritime Ship System, Statoil og Det Norske Veritas. Innspill: SMS ser ikke på seg selv som spillutvikliere, men Lars Einar Bjørset ser helt klart at det er sterke paralleller mellom det de jobber med og kommersiell spillutvikling. Selskapet har til og med ansatt to nye utviklere som tidligere har jobbet med spillutvikling for at simulatorene skal se så realistiske ut som mulig. Berge Bridge, SMS Plattform Innhold PC Simulering Kontaktperson: Lars Einar Bjørset, Sales Consultant Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Ladehammerveien 4, 7041 Trondheim Hydro Crane, SMS Slide 16

17 Ceetron Selskapet har sitt utspring fra SINTEF Anvendt Matematikk og ble grunnlagt i Ceetron leverer programvare for utvikling av 3D-modeller og animasjon primært beregnet for energi-, skipsfarts-, luftfarts- og bilindustrien. Selskapet tilbyr også skreddersydd visualisering med mulighet for full 3Dinteraktivitet. Kilde: Plattform Innhold PC Visualisering Kontaktperson: Tor Helge Hansen, Managing Director Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Slide 17

18 Board Games Online as Selskapet startet opp i 2005 og eies og drives av Espen Emil Gätzschmann og Thomas Lindquist. Board Games Online holder til på Pirsenteret (Leiv Eriksson Inkubator). Vollvik Invest as har investert i selskapet for å utvikle spillet Descent Journey in the dark. Spillet er i utgangspunktet et brettspill som distribueres av Fantasy Flight Publishing Inc. Board Games Online har fått rettigheten til å utvikle dette spillet til et digitalt onlinespill hvor brukere, mot å betale en liten avgift, kan logge seg inn og spille. Spillet kan spilles alene og mot andre. Descent Journey in the dark er ennå ikke ferdig utviklet. De ønsker ikke å gå ut offisielt med en lanseringsdato, men regner med å være klare i første halvdel av En betaversjon av spillet vil mest sannsynlig bli klar før jul. Selskapet ønsker å konsentrere videre forretningsutvikling rundt å konvertere populære brettspill til digitale online spill. Innspill: Det er Espen Emil Gætzschmann oppfatning at det er vanskelig å være spillutvikler i Trøndelag slik situasjonen er i dag. Hovedårsaken til dette, slik han ser det, er at spillutviklingsmiljøet er for lite til å kunne bygge opp den nødvendige kredibiliteten hos investorer og andre samarbeidspartnere. Dette er grunnen til at flere trøndere reiser til Oslo eller utlandet for å utvikle spill. Espen Emil Gætzschmann er meget interessert i å komme i kontakt med ressurser i Trøndelag som enten jobber med spillutvikling eller som har et ønske om å gjøre det. Plattform Innhold PC Underholdning Kontaktperson: Espen Emil Gætzschmann, Daglig leder Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Pirsenteret, Leiv Eriksson Inkubator Descent Journey in the dark, Board Games Online Slide 18

19 Jonny Snorkel Jonny Snorkel er et designbyrå som jobber med webutvikling og grafisk design. Selskapet tilbyr tjenester innen idéutvikling, tekstproduksjon, foto, 3D og web programmering. For tiden arbeider selskapet med å utvikle en virtuell beskrivelse og webside for pop - og rock museet. Innspill: Christopher Gotaas har utdanningsbakgrunn fra HiST, og han kan avsløre at de har lenge tenkt på å utvikle et dataspill. Han mener at selskapet har den nødvendige kompetansen på den kreative delen av spillutvikling til å kunne lage et godt produkt. Grunnen til at selskapet ikke har utviklet et spill ennå er av finansiell karakter. Plattform Innhold PC Underholdning og Markedsføring Kontaktperson: Christopher Gotaas Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Dronningensgt. 11, 7011 Trondheim Fra hjemmesiden, Slide 19

20 Headspin Headspinn produserer først og fremst reklamefilmer, men også annen form for informasjonsfilm. I tillegg har de produsert for TV samt musikkvideoer. De kan levere produkter innen film, video, 3D og motion graphics. Nylig har de ansatt en 3D animatør. Headspinn skal iløpet av 1H 2007 utvikle et flash basert spill for Statoil som skal brukes til opplæring av nyansatte. Innspill: Headspinn påpeker at de sitter med den nødvendig kompetanse på den kreative delen av spillutvikling, men den tekniske kompetansen (ren programmering) må hentes inn eksternt for å kunne gjennomføre et spillprosjekt. De mener at spillutvikling i Trøndelag i første omgang må være samarbeidsprosjekter hvor kreative, tekniske og økonomiske krefter møtes. Bilde: Location, Headspinn Plattform PC Innhold Underholdning og Markedsføring Kontaktperson: Njål Brekke Telfonnr: Internettadresse: Stedsadresse: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim Bilde: Malin, Headspinn Slide 20

21 Klapp media Klapp media er et design- og produksjonsselskap som jobber med grafisk design, film og motion graphics, samt software-utvikling - primært for web. Selskapet har blant annet designet websider (Tine, Kosmorama, Egmont Serieforlag), produsert reklamefilm (NSB, NTNU) og utført grafisk design (IT-akademiet, Are&Odin). For Tine ble det også utviklet en rekke Flash-baserte spill i forbindelse med prosjektet skolemelk (www.skolemelk.no) Innspill: Klapp media levere kun spill som en integrert del av en webløsning. Med andre ord har de foreløpig ingen ambisjoner om å produsere enkeltstående spill, men legger samtidig til at ingen vet hva fremtiden vil bringe. Spillutviklingskompetansen selskapet i dag besitter, består først og fremst av 2D Flash-programmering. Skolemelk, Klapp media Plattform Innhold PC Læring/utdanning og Markedsføring Kontaktperson: Eiliv Gunleiksrud Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Kjøpmannsg. 40, 7011 Trondheim Slide 21

22 Klipp og lim Klipp og lim er i likhet med Klapp media et design og produksjonsselskap. De jobber med alt fra små illustrasjoner til store webportaler og informasjonsfilmer. Selskapet har også produsert et flashbasert læringsspill for Norsk Rettsmuseum. I dette spillet kan brukeren få en innføring i hele det norske rettsystemet ved å klikke seg gjennom spillet*. Hovedkompetansen til Klipp og lim ligger i innhold- og konseptutvikling. Dette innebærer også design og utforming av karakterer og omgivelser. Selskapet har ennå ikke produsert et enkeltstående spill som ikke har informasjon og markedsføring som primærfunksjon. Innspill: Klipp og Lim ser for seg at de i fremtiden vil kunne produsere enkeltstående spill, og da spesielt innen lærings-/utdanningssjangeren. For å realisere dette må de hente inn kompetanse innen spillutvikling. Konseptutvikling, design og ideer er selskapet sterke på. De har allerede utviklet et spillkonsept for Abacus som i utgangspunktet skal lanseres i løpet av I løpet av neste år har de også planer om å utvikle Trådløs bakgård i forbindelse med satsningen Trådløse Trondhiem. Dette er et interaktivt verktøy som brukeren kan laste inn på mobiltelefonen eller annen trådløs enhet med støtte for WLAN. Trådløs bakgård skal da kunne benyttes som en interaktiv turistguide. Rettssamfunnet, Norsk Rettsmuseum Plattform PC og Mobil Innhold Underholdning og Læring/utdanning *http://www.norsk-rettsmuseum.no/nettutstillinger.php Kontaktperson: Per A.D. Jynge, daglig leder Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Kjøpmannsg. 7, 7011 Trondheim Slide 22

23 ARM Norway (tidligere Falanx) Falanx ble stiftet i 2001 av de fire gründerne, Jørn Nystad, Mario Blazevic, Edvard Sørgård og Borgar Ljosland. Alle har bakgrunn fra NTNUs datateknikklinje. Selskapet har utviklet en avansert løsning for det som kalles GPU (Graphics Processing Unit). Dette er grafikkteknologi som gjør det mulig å vise avansert 3D-grafikk på mobile enheter. Nylig ble selskapet kjøpt opp av det engelske selskapet ARM, som er markedets desidert største leverandør av teknologien som nærmest samtlige mobiltelefoner bruker i sin hovedprosessor (90% markedsandel). De har også inngått et samarbeid med Ideaworks3D for å levere spillutviklingsverktøy som gjør det mulig å lage spill til mobiltelefonmodeller som ennå ikke er lansert. På denne måten kan spillutviklerne og hardwareprodusenter jobbe i takt med hverandre. Innspill: Borgar Ljosland har fått ansvaret for å kartlegge ARMs internasjonale nettverk innen spill og spillutvikling for mobiltelefoner. ARM er, som nevnt, de største leverandørene innen hovedprosessorer til mobiltelefoner og sitter på et enormt nettverk. Borgar er veldig positiv til at Trøndelag satser tyngre på spillutvikling og mener det er et enormt potensial i regionene. Han understreker at ARM ønsker å være en sentral aktør i den fremtidige utviklingen, men påpeker at kreftene må samles for å få til en positiv utvikling. Borgar er også veldig opptatt av det internasjonale aspektet ved spillutvikling og mener at Trøndelag kan være en katalysator for en internasjonal spillsatsning innen mobile spill. Foto: digi.no Plattform Mobil Innhold Underholdning og Læring/utdanning Kontaktperson: Borgar Ljosland, Business Development Manager Telfonnr: Internettadresse: Adresse: Nedre Bakklandet 60, 7014 Trondheim Slide 23

Global Entertainment & Media Outlook: 2008 2012

Global Entertainment & Media Outlook: 2008 2012 Norsk Redaktørforenings Høstkonferanse 2008 Global Entertainment & Media Outlook: 2008 2012 Helene Raa Bamrud Jørgen Risvik *connectedthinking PwC Den globale underholdnings- og medieindustrien forventer

Detaljer

Spillbransjen 2017 PRODUSENTFORENINGEN

Spillbransjen 2017 PRODUSENTFORENINGEN Spillbransjen 2017 PRODUSENTFORENINGEN Dyktige spillprodusenter med markedsteft har fått oppmerksomheten til norske myndigheter og politikere. 2 Stadig flere får øynene opp for norske spill. Når næringsministeren

Detaljer

REPORTASJE NORSK SPIL OPP AV BØ TEKNISK UKEBLAD 1607

REPORTASJE NORSK SPIL OPP AV BØ TEKNISK UKEBLAD 1607 REPORTASJE NORSK SPIL OPP AV BØ 20 TEKNISK UKEBLAD 1607 Selv om Norge har høy kompetanse innen 3D og modellering, har kompetansen nesten ikke vært utnyttet til det globale dataspillmarkedet. Men nå vil

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

St.meld. nr. 14 (2007 2008) Dataspill

St.meld. nr. 14 (2007 2008) Dataspill St.meld. nr. 14 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Bakgrunn, mål og sammendrag... 5 1.1 Innledning og bakgrunn... 5 1.2 Hovedmål... 6 1.3 Sammendrag...

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

Hva er drivkrefter ved utvikling av dataspill: innhold eller teknologi? Om spillutdanning i nord

Hva er drivkrefter ved utvikling av dataspill: innhold eller teknologi? Om spillutdanning i nord Hva er drivkrefter ved utvikling av dataspill: innhold eller teknologi? Om spillutdanning i nord Trender Serious gaming spill for trening og utvikling Gamifisering -- utdanning på nett (MOOC) Minigames

Detaljer

Den digitale hverdag. Diskusjonsspørsmål. Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life

Den digitale hverdag. Diskusjonsspørsmål. Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life Den digitale hverdag Diskusjonsspørsmål Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life Mitt første Internett Er det en ideell alder for når barn skal begynne å bruke Internett? Popularitet Påstand:

Detaljer

MMORPG Massive Multiplayer Online Role Playing Game

MMORPG Massive Multiplayer Online Role Playing Game MUD og MMORPG Forklar hva MUDs og MMORPG er? Hva har disse til felles som kan kjennetegne denne spillsjangeren? Nevn noen av de mest kjente eksemplene innen disse. Hvordan/hvorfor har denne sjangeren utviklet

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Regulering av dataspill

Regulering av dataspill Regulering av dataspill Thomas Haugan-Hepsø JoinGame Bergen 18.10.12 Medietilsynet Aldersgrense på film og registrerer videogram Rådgivende instans dataspill Nasjonal koordinator som skal fremme trygg

Detaljer

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.:200500144 Vår ref.:05/6/vl Oslo 25.02.05 Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets-

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

JOINGAME. Referat av Workshop NASJONALT RESSURSNETTVERK FOR DATASPILL. TRD 250108 av Harald Øverby

JOINGAME. Referat av Workshop NASJONALT RESSURSNETTVERK FOR DATASPILL. TRD 250108 av Harald Øverby NASJONALT RESSURSNETTVERK FOR DATASPILL JOINGAME Referat av Workshop TRD 250108 av Harald Øverby Sony Playstation 3 and Nintendo Wii Controllers. Photo: Jarmo Röksä, 2007 0910-0920: Introduksjon v/ Alf

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år A7 ltshop 2022 Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år Hvis du kunne investere i din egen drømmefremtid - Ville du gjort det? Med Altshop sine planer vil du kunne sikre din egen økonomiske fremtid

Detaljer

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen.

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. Utdanning Høyere utdanning Bachelor i design ved fagområdet visuell kommunikasjon (2010 2013) Kunst- og designhøgskolen i Bergen ved

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, studiesteder Bergen, Kristiansand, Stavanger,

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Velkommen til JoinGame Workshop X. Torsdag 28. oktober 2010, Permanenten, Bergen

Velkommen til JoinGame Workshop X. Torsdag 28. oktober 2010, Permanenten, Bergen Velkommen til JoinGame Workshop X Torsdag 28. oktober 2010, Permanenten, Bergen Foreløpig siste JoinGame workshop (WSXI) blir arrangert i Trondheim onsdag 24. november Tema Bladet drops Hvis du ønsker

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

NASJONALT RESSURSNETTVERK FOR DATASPILL JOINGAME. Program og Deltagere Kickoff 19.10.07

NASJONALT RESSURSNETTVERK FOR DATASPILL JOINGAME. Program og Deltagere Kickoff 19.10.07 NASJONALT RESSURSNETTVERK FOR DATASPILL JOINGAME Program og Deltagere Kickoff 19.10.07 Sony Playstation 3 and Nintendo Wii Controllers. Photo: Jarmo Röksä, 2007 PROGRAM Trondheim 19. oktober 2007 VELKOMMEN

Detaljer

Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase

Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase 25. september 2008 Næringspolitisk verksted EBL Johannes Røyrvik, PwC PwC Agenda Utgangspunktet for prosjektet Aktuelle kapitalgrunnlag Kapitalgrunnlaget

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer 1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011 Øystein Meyer Hva er 1881 Mobilsøk? Opplysningen 1881 Mobilsøk er ett avansert og effektivt søkeverktøy tilpasset for bruk på mobiltelefonen.

Detaljer

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MEDIER OG KOMMUNIKASJON Hvilke positive forandringer ser vi i endringen til studieforberedende? - Fagene (fellesfagene og programfagene) er jevnere fordelt over tre år. - Vi unngår det teoritunge Vg3-året som medier og kommunikasjon

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Lær mer om Wii. Hva er Wii? Hvordan spiller du? Hva trenger du for å spille? (Om Wii-konsollen) Hvordan kobler du til Wii-konsollen?

Lær mer om Wii. Hva er Wii? Hvordan spiller du? Hva trenger du for å spille? (Om Wii-konsollen) Hvordan kobler du til Wii-konsollen? Lær mer om Wii Hva er Wii? Hvordan spiller du? Hva trenger du for å spille? (Om Wii-konsollen) Hvordan kobler du til Wii-konsollen? Hvordan er Wii-spill? Hva betyr egentlig online? Hva slags spill finnes

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

ez PARTNER PROGRAM GUIDE Bli en ez Business Partner

ez PARTNER PROGRAM GUIDE Bli en ez Business Partner ez PARTNER PROGRAM GUIDE Bli en ez Business Partner HVORFOR BLI EN PARTNER? Med mer enn 15 års organisk utvikling innfor Open Source CMS feltet, vet vi hva som skal til for å lage robuste og fleksible

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

RAYMOND FURRE Daglig leder, Webkonsepter.no

RAYMOND FURRE Daglig leder, Webkonsepter.no RAYMOND FURRE Daglig leder, Webkonsepter.no Navn: Fødselsdato: Adresse: Telefon: Epost: Website: Furre Raymond 28 November 1967 Snekkerveien 7, 8403 Sortland +47 95806080 rayfurre@me.com Hei! Mitt navn

Detaljer

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE Det kinesiske turist markedet vokser konstant i Europa og tilbyr enorme omsetningsmuligheter for butikker. Med APAY løsningen for Alipay, Kinas største e-betalingstjeneste

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

KPL. Barnas programmeringsspråk (Kids Programming Language) Det skal være v

KPL. Barnas programmeringsspråk (Kids Programming Language) Det skal være v KPL Barnas programmeringsspråk (Kids Programming Language) Det skal være v moro å lære! Copyright 2006 Morrison Schwartz. Norsk språkversjon copyright 2006 Bjørn Hope (www.kat.no) og Torbjørn Skauli. Kopiering,

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 29. august 2005 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtigstartveiledning Norsk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 La oss komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet til TV-en. Visning fra baksiden AC IN-kontakt

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er endringskompetanse? Budskap: Marked, teknologi og metode - Ny

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

EKSPERTER. Har du teknisk orienterte produkter? -Da kan det være at du finner det betryggende å jobbe med noen som kan forstå produktet ditt?

EKSPERTER. Har du teknisk orienterte produkter? -Da kan det være at du finner det betryggende å jobbe med noen som kan forstå produktet ditt? Har du teknisk orienterte produkter? -Da kan det være at du finner det betryggende å jobbe med noen som kan forstå produktet ditt? Hvem og hva er vi? STERK og TEKSTARTIST er to uavhengige konsulenter som

Detaljer

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 Teknostart forelesning 4 www.ntnu.no TMA4100 Matematikk 1, høst 2013, Teknostart forelesning 4 Hva er Maple? Maple er et kraftig matematikkverktøy. Symbolsk matematikk er

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

«Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo

«Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo «Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo Quart-festivalen Sponsormediets korte reise Den første perioden dreide seg om å støtte

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Adobe Flash Professional CS6

Adobe Flash Professional CS6 Adobe Flash Professional CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Flash Professional CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

NSR Sikkerhetskonferansen 2008 Gransking vs etterforskning Hvorfor gransking? Hvordan gå forsvarlig frem?

NSR Sikkerhetskonferansen 2008 Gransking vs etterforskning Hvorfor gransking? Hvordan gå forsvarlig frem? NSR Sikkerhetskonferansen 2008 Gransking vs etterforskning Hvorfor gransking? Hvordan gå forsvarlig frem? 25. september 2008 Partner Helge Kvamme, leder Gransking Gransking Ett eksempel på aktuell granskingssak..

Detaljer

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er det du utdanner deg til? Min og din tid i faget Er det noe du kan lære fra

Detaljer

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 Teknostart forelesning 4 www.ntnu.no TMA4100 Matematikk 1, høst 2013, Teknostart forelesning 4 Hva er Maple? www.ntnu.no TMA4100 Matematikk 1, høst 2013, Teknostart forelesning

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Produkter og priser Q3 2016

Produkter og priser Q3 2016 Produkter og priser Q3 2016 Produkter og priser - Q3 2016 Side 2 av 12 Gode nyheter Hyttepuls har nå like mye trafikk på mobil som desktop 25.000 mennesker er innom sidene våre hver måned Over 3.000 hytteeiere

Detaljer

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Ungdomsmedvirkning Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Hvorfor I Kunnskap om publikumsgruppen Hva opplever ungdom som engasjerende? Hva opptar ungdom? Hvordan opplever ungdom vitensentre

Detaljer

Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering

Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering Begynnelsen Ideen Ideen som startet i 2005 var at working-dog.com ønsket å sette hundeeiere over hele verden i forbindelse med hverandre online gjennom

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Kommersialisering av teknologi Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73591299 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Invitasjon til ABC seminar Lønnsomhet med kundefokus

Invitasjon til ABC seminar Lønnsomhet med kundefokus Invitasjon til ABC seminar Lønnsomhet med kundefokus 13. september 2012 Holberg Terrasse, Oslo Øyvind Helgesen, Høgskolen i Ålesund/Norges Handelshøyskole Kundecase, DNB Kundecase, Scandinavian Airlines

Detaljer

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Offentlige -tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Petter Bae Brandtzæg, SINTEF EU Kids Online (2006-09) EFFIN (2003-2007) CITIZEN MEDIA (2006-09) RECORD (2007-10)

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Explosive. Et unikt konsept

Explosive. Et unikt konsept Explosive Et unikt konsept Explosive 2016 består av to virksomheter, Explosive Marketing og Explosive Gambling. Etter som vår medlemsbase vokser vil vi også lansere nye konsepter, hvor våre nyskapende

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute?

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Arild Andersen Founder & CSO Evatic AS Copyright 2014 Evatic. All Rights Reserved. Kan ledelsen overleve i Trondheim mens

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Disponering av 45 minutter 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Om SDG Scandinavian Design Group er et av Nordens ledende byråer innen merkevarebygging

Detaljer

Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje

Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: 13/4199 Vår ref: 14/00924 SG/SAG Oslo, 16. november 2014 Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje Norsk filminstitutt

Detaljer

03.06.2008. Professor Arne Krokan NTNU Arnek.wordpress.com Twitter: arnek del.icio.us/arnek

03.06.2008. Professor Arne Krokan NTNU Arnek.wordpress.com Twitter: arnek del.icio.us/arnek 0000101010001010101010100001010110001010000101010010010001010100101001010 1010000100101010010001010101011011001000100000101111111110100010101010000 Professor Arne Krokan NTNU Arnek.wordpress.com Twitter:

Detaljer

Hva er korrekt kapitalbase i nettselskapenes regnskapsrapportering?

Hva er korrekt kapitalbase i nettselskapenes regnskapsrapportering? Hva er korrekt kapitalbase i nettselskapenes regnskapsrapportering? 22. oktober 2008 Spesialistseminar økonomi EBL Johannes Røyrvik, PwC PwC Agenda Utgangspunktet for prosjektet Aktuelle kapitalgrunnlag

Detaljer

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 46/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene

Detaljer

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene!

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene! Bli medlem i LFH Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i LFH gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer