Magasinet. Personal og HMS - nytt i Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4."

Transkript

1 Magasinet Kundemagasin Personal og HMS - nytt i 2010 Side 22 Rutinemessig tjenesteoppdrag Side 4 Anleggskontrakter Side 10 Endringer i ny merverdiavgiftslov Side 28

2 INNHOLD Rutinemessig tjenesteoppdrag Velkommen til et nytt og spennende år! Jeg vil aller først benytte anledningen til å ønske alle våre kunder et godt nytt år! Med nytt år følger som vanlig også nye lover regler man må sette seg inn i. Fra 1. januar 2010 har vi fått en helt ny lov om merverdiavgift. I tillegg er det store og små endringer i andre lover og forskrifter, og som vanlig er det nye satser på en lang rekke områder. I dette Sticos magasinet finner du informasjon om de viktigste endringene innenfor våre fagområder. For mange av våre kunder starter allerede nå årets mest hektiske periode, hvor årsavslutningen skal gjennomføres. Sticos står godt rustet til å hjelpe kundene både med relevante kurs, sedvanlig oppdaterte produkter og fagsupport parat til å bistå våre kunder. Vi i Sticos jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter og vårt tilbud til våre kunder. Vi har hatt en veldig hyggelig utvikling med stor kundetilgang som gjør at vi har behov for flere dyktige medarbeidere på laget. Se utlysning i bladet eller på. Vi ser fram til et spennende og utviklende år, og ønsker alle våre kunder det samme. Lykke til! Hold deg faglig oppdatert på sticos.no Kildeskatt på pensjoner Ny elektronisk samordnet registermelding Anleggskontrakter Inkassosats, forsinkelsesrente og skjermingsrente Aktuelle satser Stadig flere regnskapskontor tar i bruk Sticos Regnskapsmetodikk Personal og HMS - nytt i Er du klar til årsoppgjøret? Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil Ny og forbedret Sticos Oppslag for web Kildebeskatning på pensjoner - side 6 - Sticos Regnskapsmetodikk, - nå med SMS varsling - side 20 - God lesning! Ny merverdiavgiftslov Regelendringer på skatte- og avgiftsområdet Johnny Johnsen Konstituert daglig leder Sticos AS Kursportrettet Sticos Kurs - kursplan våren Fritak fra plikt til å levere næringsoppgave Anleggskontrakter - side 10 - Kalender med viktige datoer for 2010 (kan rives av) Utgitt av: Sticos AS Postboks 2934 Sluppen 7438 TRONDHEIM Telefon: Faks: Idé og utforming: Sticos AS Opplag: Redaksjon og design: Sticos AS Foto: Scanstockphoto, Scanpix, Photo Alto og Sticos AS Forside: Ronny Endresen. Redaksjonen fraskriver seg alt ansvar for eventuelle feil i magasinet. Alle kildehenvisninger må siteres tydelig.

3 Rutinemessig tjenesteoppdrag Aktuelt: Hold deg faglig oppdatert på Sticos.no Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting (rutineoppdragsregulativet) ble innført med virkning fra 1. mai Avtalen omfatter tjenesteoppdrag som ikke faller inn under definisjonen av tjenestereise etter Særavtale for reiser innenlands for statens regning (innenlandsregulativet). Rutinemessig tjenesteoppdrag Rutineoppdragsregulativet omhandler kostgodtgjørelse ved tjenesteoppdrag som ikke faller inn under definisjonen av tjenestereise i innenlandsregulativet. Tjenestereise er her definert som en pålagt/ godkjent reise av ikke fast karakter i oppdrag for arbeids-/oppdragsgiver 1. Ordinær tjeneste ved/under utførsel av rutinemessige/faste tjenesteoppdrag som ikke trenger spesiell godkjennelse av arbeidsgiver vil omfattes av rutineoppdragsregulativet 2. Hvem som er på tjenestereise og hvem som har et rutinemessig tjenesteoppdrag må avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter en vurdering av den ansattes faktiske arbeidssituasjon. I noen tilfeller er det opplagt hva som er situasjonen. Det er typisk en tjenestereise der arbeidstaker med fast arbeidssted etter pålegg fra arbeidsgiver deltar på kurs i tre dager. Et eksempel på rutinemessig tjenesteoppdrag kan være selgere som fast driver oppsøkende salg hos sine kunder. Dette er ikke reiser av tilfeldig karakter og det er heller ikke reise som godkjennes av arbeidsgiver. Reise til kundene er tvert i mot en del av arbeidstakers ordinære arbeidsoppgave som han forventes å utføre. Vilkår for kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag Avtalen gir på visse vilkår rett til dekning av legitimerte utgifter til kost ved rutinemessig tjenesteoppdrag. Oppdraget må strekke seg over 6 timer og avstanden fra det faste arbeidsstedet eller reisens utgangspunkt må være mer enn 15 kilometer. Arbeidstaker kan da få dekket legitimerte merutgifter til kost dersom det ikke er mulig/hensiktsmessig, på bakgrunn av oppdragets karakter, å innta måltidet på eget arbeidssted. Følgende satser gjelder fra 1.mars 2009: For reiser fra og med 6 inntil 9 timer: kr 100 For reiser fra og med 9 inntil 12 timer: kr 160 For reiser over 12 timer: kr 260 Særavtalen oppgir satser, men arbeidsgiver kan ikke utbetale noen godtgjørelse i vanlig forstand på slike reiser. Arbeidsgiver kan kun refundere merutgifter på grunnlag av originalkvittering. De legitimerte satsene i denne særavtalen gjelder i utgangspunktet kun for statsansatte. For arbeidstakere i private bedrifter er det normalt ingen slik beløpsgrense med hensyn til dekning av legitimerte utgifter. Skattemessig vurdering Det er en forutsetning for fradragsrett for kost på reiser i yrket uten overnatting at reisen har påført skatteyter merkostnader fordi det ikke var mulig å innta måltidet på eget arbeidssted (herunder mobilt arbeidssted) eller i kantine, personalrom, spiserom eller lignende 3. Etter ordlyden i rutineoppdragsregulativet er det lempeligere vilkår her, da det er tilstrekkelig at måltidet ikke kan inntas på eget arbeidssted. Dersom det på bakgrunn av særavtalen refunderes kostutgifter i tilfeller der vilkårene for fradragsrett ikke er oppfylt, legger Skattedirektoratet til grunn at dekningen vil være skattepliktig 4. Dette kan for eksempel være tilfelle hvor en arbeidstaker er på et rutinemessig tjenesteoppdrag utenfor sitt faste arbeidssted, men hvor vedkommende har tilgang til kantine eller annet spiserom på det stedet hvor tjenesteoppdraget utføres. Unntak Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag gjelder kun for dagsreiser. Dersom tjenesteoppdraget medfører overnatting, utbetales kostgodtgjørelse etter satsene i Særavtale for reiser innenlands 5. En dagsreise er etter statlig regulativ en reise uten overnatting. Påbegynnes eller avsluttes en tjenestereise i hjemmet vil dette være en reise uten overnatting, dersom reisen avsluttes før klokken eller påbegynnes etter klokken Særavtalen gjelder ikke for arbeidstakere med mobilt arbeidssted, som for eksempel flybesetning, sjåfører, mannskap på båter og lignende. Denne gruppen arbeidstakere vil derfor ikke ha rett til kostgodtgjørelse etter statlig regulativ under sitt arbeid om bord. Tekst: Marit Ingvaldsen Risvaag Rådgiver Sticos fagavdeling 1. Særavtale for reiser innenlands for statens regning 2. Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting 1 3. LigningsABC 2009 side 752 (pkt.2.1). 4. Skattedirektoratets Brev av Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting 3 På våre internettsider vil du jevnlig finne nye aktuelle fagartikler. Du finner Sticos Magasinet elektronisk, samt tidligere artikler. Du har også tilgang til en del verktøy og aktuelle skjema. Her får du en liten innføring på hvordan du kan bruke våre nye nettsider. Fagstoff og aktualitet Sticos fagavdeling består av 16 personer som er eksperter innenfor ulike fagområder. I tillegg til å kontinuerlig oppdatere våre produkter og besvare kundesupport, skriver de fagartikler som vi publiserer i Sticos Magasinet, i nyhetsbrev og på våre nettsider. Hver uke publiseres det nye artikler som er tidsaktuelle. Artiklene gir deg påfyll, hjelper deg i ditt arbeid, eller er rett og slett nyttig for deg dersom du er interessert i temaet. For å få full tilgang til alle artikler må du være registrert bruker. Det er gratis å registrere seg. Du får da også utvidet tilgang til en del verktøy og aktuelle skjema. Velkommen inn på sticos.no! Sticos Årsoppgjør Registrering Produkter Aktualitet Alt i en programpakke Fri brukerstøtte Enkelt å komme i gang Fagstoff 4 STICOSMAGASINET 1/2010 STICOSMAGASINET 1/2010 5

4 Nye regler om norsk kildeskatt på pensjoner Med virkning fra og med inntektsåret 2010 er det innført norsk kildeskatt på pensjoner, føderåd og livrenter som utbetales til personer bosatt i utlandet 1. Skatten skal utgjøre 15 % av brutto utbetaling. Kildeskatt betyr her at utbetaleren (pensjonsinnretningen) foreløpig beregner og trekker skatt av de løpende pensjonsutbetalingene og innbetaler trekkbeløpene til norske skattemyndigheter. Etter årets utgang vil selvangivelse og ligning sørge for skatteoppgjør til pensjonisten, med endelig fastsetting og avregning. De nye reglene om kildeskatt på pensjoner gjelder bare personer som er skattemessig utflyttet (emigrert) fra Norge, det vil si personer som ikke lenger er å anse som skattemessig bosatt i Norge. Personer som er skattemessig bosatt i Norge er skattepliktige her selv om de faktisk bor i utlandet. Disse personene skal derfor beskattes etter skattelovens vanlige regler, evt. justert ut fra skatteavtalens nærmere innhold. Innføringen av den nye kildeskatten får dermed ingen betydning så lenge det skattemessige bostedet er i Norge. Den skattemessige bostedstilknytningen vil etter nærmere regler i skatteloven opphøre dersom personen varig flytter fra Norge. For å kunne anses som skattemessig utflyttet (emigrert) etter loven, må betingelsene i skattelovens 2-1 tredje ledd være oppfylt. Reglene i skatteloven 2-1 gjør at en person som har bodd i Norge over ti år, og som tar varig utflytting fra Norge, normalt blir regnet som skattemessig emigrert når det har gått tre år etter det inntektsåret vedkommende tok slikt fast opphold i utlandet. Personen må også godtgjøre at han ikke har oppholdt seg i riket i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i hvert av de tre inntektsårene, og at han eller hans nærstående ikke har disponert bolig i riket. For personer som ikke anses skattemessig utflyttet fra Norge etter loven, forekommer det ofte at de interne lovregler i det andre landet innebærer skattemessig bosted også i dette landet, det vil si dobbelt skattemessig bosted. Slike regelkollisjoner løses i skatteavtalene, hvor det endelige skattemessige bostedet som regel defineres ut fra fast bolig, sentrum for livsinteresser, oppholdstider m.v. (bostedsartikkel 4 i skatteavtalene, USA artikkel 3). Kildeskatt på pensjoner vil omfatte blant annet grunn- og tilleggspensjon fra folketrygden, offentlige tjenestepensjoner og liknende private tjenestepensjoner, samt føderåd og livrenter. Også driftspensjon fra selskap til tidligere ansatte som nå har emigrert fra Norge vil kunne omfattes. Det gjelder imidlertid enkelte unntak fra skatteplikten: Det skal ikke betales skatt av private tjenestepensjoner og andre private pensjoner, dersom personen ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden Pensjonsmottakeren kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med landet der han er bosatt Skatteavtaler Selv om Norge nå får intern hjemmel i skatteloven for å ilegge kildeskatt på pensjonsutbetalinger til personer bosatt i utlandet, vil beskatningsretten kunne være avskåret ved skatteavtale mellom Norge og den staten pensjonsmottakeren er bosatt. Effekten vil derfor avhenge av i hvilken grad eksisterende skatteavtaler gir Norge retten til å skattlegge en pensjonsutbetaling til en person som er bosatt i den andre staten. Norge har skatteavtaler med ca. 85 land. Disse avtalene regulerer som sagt om pensjon fra Norge skal beskattes i Norge eller ikke. I noen skatteavtaler er det utbetalingsstaten som er tillagt beskatningsretten, mens andre skatteavtaler gir bostedsstaten rett til å beskatte pensjonen. I de tilfellene bostedsstaten kan beskatte pensjonen, må personen dokumentere at han er skattemessig bosatt i det andre landet. Det kan i så fall kreves at hele eller deler av pensjonen blir fritatt for skatt i Norge. For å bekrefte skattemessig bosted vil relevant dokumentasjon være bostedsbekreftelse (Certificate of Recidence) fra skattemyndighetene i bostedslandet. Certificate of Recidence må uttrykkelig bekrefte at personen er skattemessig bosatt i det landet etter landets interne rett og etter bostedsartikkelen (artikkel 4) i den aktuelle skatteavtalen. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder. En person som mener han er berettiget til helt eller delvis skattefritak etter reglene i en skatteavtale, må ta kontakt med skattekontoret og søke om et frikort eller et skattekort med lavere trekkprosent enn 15 %. Dersom pensjonsmottaker er skattemessig bosatt i et annet land, og vedkommende blir ilagt kildeskatt på pensjon fra Norge, skal det andre landet anvende skatteavtalen 1. Lov nr. 14: Lov om endringer i skatteloven mv. (kildeskatt på pensjoner mv.) for å forhindre dobbeltbeskatning. I de tilfellene pensjonsmottaker er bosatt i en stat hvor Norge ikke har skatteavtale, er det vanlig at bostedsstaten avverger dobbeltbeskatning, enten ved ikke å skattlegge pensjonen eller ved å gi fradrag for den norske kildeskatten. Her følger kortfattet informasjon om hvordan skatteavtalen med aktuelle land regulerer beskatning av pensjonsutbetalinger fra Norge når pensjonisten er bosatt i det andre landet: Norden, Canada, Filippinene og Sør-Afrika Beskatningsretten er tillagt utbetalingsstaten. Dersom personen bor i et annet nordisk land eller i Canada, Filippinene eller Sør-Afrika, skal alle pensjoner som utbetales fra Norge beskattes i Norge. Pakistan, Spania, Sveits og Tyskland Beskatningsretten er tillagt bostedsstaten. Pensjonister som er bosatt i ett av disse landene, kan søke om skattefritak i Norge. Dersom det legges frem tilfredsstillende dokumentasjon på at skattemessig bosted er i ett av disse landene, vil Norge ikke kunne skattlegge pensjonen. Thailand Etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand artikkel 18 skal pensjon bare beskattes i det landet mottakeren er bosatt. Når norsk pensjon er skattepliktig i Thailand etter denne bestemmelsen, skal Norge unnta pensjonen fra beskatning. Skattefritaket i Norge er imidlertid begrenset til den inntekt som faktisk er oppgitt til beskatning i Thailand når det følger av skattereglene i Thailand at det bare er det beløp som er overført til Thailand, som er skattepliktig. Personer som ikke kan dokumentere både at de er bosatt i Thailand etter skatteavtalen og at pensjonen er beskattet i Thailand, vil således være skattepliktige i Norge for pensjonen. Australia, Polen, Portugal og Storbritannia Pensjonister bosatt i ett av disse landene kan søke om skattefritak i Norge på hele pensjonen dersom de aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Hvis vedkommende har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som anses som offentlig tjenestepensjon, alltid skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen er utbetalt fra NAV og fra andre offentlige pensjonsordninger. Det kan søkes om skattefritak i Norge for den delen av pensjonen som ikke er offentlig tjenestepensjon. Kypros Bor pensjonisten på Kypros kan det søkes om skattefritak i Norge for den delen av pensjonen som er oppgitt til beskatning på Kypros. Dette gjelder likevel ikke for offentlig tjenestepensjon. Har vedkommende arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som anses som offentlig tjenestepensjon alltid skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre offentlige pensjonsordninger. Men det kan altså søkes om skattefritak i Norge for den delen av pensjonen som ikke er offentlig tjenestepensjon, forutsatt at den er oppgitt til beskatning på Kypros. Frankrike Hovedprinsippet er at det er bostedsstaten (Frankrike) som har beskatningsretten. Det er imidlertid adgang til å ilegge kildeskatt på pensjoner som er utbetalt etter lovgivningen om sosiale trygdeytelser i en stat. Dette medfører at ytelser fra Folketrygden og Statens Pensjonskasse skal skattlegges i Norge, mens pensjoner som kommer fra en privat pensjonskasse skal skattlegges i Frankrike. >>> 6 STICOSMAGASINET 1/2010 STICOSMAGASINET 1/2010 7

5 Personer bosatt i EØS-land 90 %-regel På grunn av EØS-avtalens bestemmelser om likebehandling kan personer bosatt i en annen EØS-stat på visse vilkår kreve å bli skattlagt etter skattelovens alminnelige regler. Personen kan da kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer bosatt i Norge. Det er forskjellige vilkår for rett til generelle fradrag, fradrag for gjeldsrenter og nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning. Når minst 90 % av total brutto inntekt (pensjon, lønn, virksomhetsinntekt) er skattepliktig i Norge, kan det kreves at skatten beregnes etter de vanlige skattesatsene i stedet for 15 % kildeskatt av brutto pensjoner. Vedkommende vil da ha rett til blant annet minstefradrag og personfradrag som om han var bosatt i Norge. Dersom personen er gift, skal også ektefellens inntekt tas med i forhold til om minst 90 % av brutto inntekt er skattepliktig til Norge. Når minst 90 % av alle inntektene (inklusive renter og andre kapitalinntekter) er skattepliktig i Norge, kan det kreves fradrag for gjeldsrenter. Dette gjelder også renter på lån i utlandet. Personer som kommer inn under 90 %- regelen kan også ha krav på nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt. Trygdeavgift De nye reglene om kildeskatt på pensjoner innebærer ingen endring i plikten til å betale trygdeavgift av pensjoner fra Norge. Dersom det betales trygdeavgift til Norge i dag, skal denne fortsatt betales direkte til NAV. Henvendelser om kildeskatt på pensjoner Alle henvendelser til skattemyndighetene om kildeskatt på pensjoner skal rettes til: Skatt nord Postboks 6310 NO-9293 Tromsø Tlf. fra utlandet Tlf. fra Norge E-post: Tekst: Terje Brovold Rådgiver Sticos fagavdeling Ny elektronisk versjon av Samordnet registermelding Det er laget en ny elektronisk versjon av Samordnet registermelding med endringer som gjelder registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Den nye versjonen er oppdatert i forhold til ny merverdiavgiftslov, samt at det er foretatt en generell gjennomgang og utvidelse av skjemaet. Den nye elektroniske versjonen ble tatt i bruk 4. januar 2010, mens det ventes at papirversjonen blir publisert våren Det er foretatt en rekke endringer i det elektroniske skjemaet, både tilføyelser og fjerning av poster. En av de viktigste endringene er at det nå skal opplyses om budsjettert omsetning og anskaffelser første året. Det er også innarbeidet en avkrysningsrubrikk for søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret og Skattemann etterskuddspliktige Send blanketten til: Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 BRØNNØYSUND 1. Navn/Foretaksnavn 1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) 1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er navne-/fo 1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet 2. Meldingen gjelder 2.1 Enhet som ikke er registrert tidligere (enhet som ikke har eget organisasjonsnummer) 2.3 Beslutning om oppløsning av en 2.2 Endringer/nye opplysninger 2.4 Sletting av enhet (fyll bare ut de felt endringen gjelder) 3. Registrering i andre registre (i tillegg til registrering i Enhetsregist 3.1 Skal enheten registreres i Foretaksregisteret? (Det er gebyr på registreringen.) 3.2 Har virksomheten omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser? 3.3 Enheten - har eller venter å få arbeidstakere - betaler/skal betale andre enn arbeidstakere vederlag som det skal betales arbeidsgiveravgift av etter folketrygdloven Har eller venter enheten å få virksomhet på flere adresser? 4. Hovedkontorets adresse (forretningsadresse/besøksadresse) Gate, husnummer eller sted Postnummer Poststed Telefonnummer Telefaksnummer Mobiltelefonnummer 5. Postadresse Postboks, gate, husnummer eller sted Postnummer Poststed E-po 6. Virksomhetens beliggenhetsadresse (oppgis bare hvis virksomhe Gate, husnummer eller sted Postnummer Poststed 7. Innsender/gebyransvarlig Har ditt firma gode rutiner for reiseoppgjør? Innsender vil bli benyttet som kontaktperson om saken og vil blant annet få tilsendt krav om SignForm 2008 Elektronisk utgave NB! Husk original underskrift i felt 28. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte feltene se egen veiledning Navn/Foretaksnavn Postboks, gate, husnummer eller sted Postnummer Ved å benytte Sticos konvolutt for reiseregning får du samlet alle reisebilag på ett sted. Reiseregningen tilfredstiller lovens krav til innberetning slik at man kan være trygg på at all nødvendig informasjon blir registrert. Les mer på Poststed Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger du gir i dette skjemaet benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å hente inn de samme opplys henvende deg til Oppgaveregisteret eller Enhetsregisteret på telefon BR B Blanketten er godkjent av B 8 STICOSMAGASINET 1/2010 STICOSMAGASINET 1/2010 9

6 Anleggskontrakter Anleggskontrakter er et område hvor det erfaringsmessig gjøres en del feil. Håndtering av anleggskontrakter i regnskapet krever god oversikt på området, både for å stille de riktige spørsmålene i forkant og for å havne på riktig regnskapsmessig løsning til slutt. Denne artikkelen er ment å gi en oversikt over de viktigste problemstillingene og grensedragningene knyttet til anleggskontrakter. Vi berører også skatte- og merverdiavgiftsmessig problematikk på området. Oppstart av byggeprosjekt Regnskap Ved oppstart og gjennomføring av et byggeprosjekt må en ta stilling til behandling av løpende kostnader som påløper på prosjektet, samt ta stilling til på hvilket tidspunkt inntektsføring skal foretas. I henhold til regnskapsloven skal inntekter resultatføres når de er opptjent (opptjeningsprinsippet) 1. Når en virksomhet har forpliktet seg til arbeid på et prosjekt, er det viktig for regnskapsfører å skaffe tilstrekkelig informasjon for å ta stilling til regnskapsmessig behandling. En viktig avklaring på dette tidspunktet er hvorvidt det er snakk om løpende leveranse av varer og tjenester, en anleggskontrakt eller et prosjekt i egenregi. Løpende levering av varer og tjenester Et typisk eksempel hvor en har løpende levering av varer og tjenester, vil være hvor en annen står ansvarlig for oppføring av bygget og har risikoen og kontrollen knyttet til prosjektet under oppføringen. Den som leverer varer og tjenester til prosjektet vil da som oftest inntektsføre etter hvert som varene og tjenestene leveres. Opptjente, ikke fakturert driftsinntekter føres som en kortsiktig fordring, mens ev. forskudd fra kunder føres som en kortsiktig gjeld. Inntektsføring av salg av varer og tjenester omtales ikke nærmere i denne artikkelen, men er blant annet omtalt i en egen veiledning fra Norsk Regnskapsstiftelse 2. Anleggskontrakt Inntektsføring av anleggskontrakter er nærmere omtalt i NRS 2 Anleggskontrakter. Iht. standarden benyttes anleggskontrakter som samlebetegnelse på kontraktsfestet tilvirkning av èn enkelt eiendel eller flere eiendeler som sammen utgjør en helhet. Begrepet anleggskontrakt gjelder ikke utelukkende det som i dagligtale omtales som anleggsvirksomhet, men også andre byggeoppdrag og tilvirkning av store og komplekse produkter eller leveranser. Enkelte ganger vil regnskapsmessig opptjeningstidspunktet være tidligere enn transaksjonstidspunktet / leveringstidspunktet, noe som er tilfellet med anleggskontrakter, som skal inntektsføres etter prinsippet om løpende avregning. Regnskapsføring ved løpende avregning vil si at kostnader og inntekter (inklusiv fortjeneste) føres i regnskapet etter hvert som prosjektet skrider fram. En forutsetning for å benytte prinsippet om løpende avregning, er i utganspunktet at tilvirkning og vederlag er avtalt ved kontrakt med en oppdragsgiver (se imidlertid om egenregi nedenfor). Betingelsene for vederlaget kan være formulert som fast pris eller som kost pluss. Når en virksomhet setter i gang et prosjekt for videresalg, uten å ha inngått en slik kontrakt, skal dette regnskapsmessig regnes som et prosjekt i egenregi. Avgrensning mot egenregi Dersom et foretak igangsetter prosjekter for egen regning og risiko, defineres dette regnskapsmessig som egenregiprosjekter. Slike prosjekter vil i utgangspunktet være tilvirkning for lager. 1. Regnskapsloven NRS Høringsutkast til veiledning Regnskapsføring av inntekt, ble utgitt i oktober 2009, og skal erstatte Diskusjonsnotatet vedrørende regnskapsføring av inntekt fra 1996 (revidert 2007). Den nye veiledningen inneholder blant annet en del flere eksempler enn det gamle diskusjonsnotatet. I løpet av prosjektperioden er det imidlertid ikke uvanlig at hele eller deler av prosjektet selges. Når et prosjekt i egenregi selges, skal prosjektet ikke lenger regnskapsføres som varelager, men som en anleggskontrakt (løpende avregning). Hvis en selger deler av et prosjekt før ferdigstilling, skal i utgangspunktet den delen av prosjektet som er solgt regnskapsføres ved løpende avregning, mens resten av prosjektet fortsatt regnskapsføres som varelager. I praksis kan det imidlertid være vanskelig å fordele kontraktskostnadene på den delen som er solgt og den delen som er usolgt. Hvor dette er tilfelle, er det derfor nødvendig å behandle hele prosjektet som en ordinær anleggskontrakt. Inntektsføring av kontraktsfortjenesten må imidlertid begrenses til andelen av prosjektet som er solgt. Ved inntektsføring av kontraktsfortjenesten er det et krav at en vesentlig del av prosjektet er solgt, og at en kan vurdere realismen i kostnadsestimatene 3. Påvirkning fra IFRS Mange områder innen god regnskapsskikk er de siste årene påvirket av IFRS, og det er uttalt fra regnskapsstiftelsen at en av målsetningene ved videreutvikling av eksisterende regnskapsstandarder er å fjerne ubegrunnede avvik mot IFRS / IFRS SME (IFRS for små foretak) 4. Det sentrale kravet for å benytte løpende avregnings metode i NRS 2 Anleggskontrakter, er som nevnt ovenfor at det skal være inngått kontrakt med nærmere avtalt pris. I IFRS trådte en ny uttalelse, IFRIC 15 Avtaler om utvikling av ny eiendom, i kraft 1. januar Hensikten med uttalelsen er å få en mer ensartet praksis for når en skal benytte IAS 11 Anleggskontrakter (og prinsippet for løpende avregning) og når en skal benytte IAS 18 Driftsinntekter. IAS 11 Anleggskontrakter er i stor grad i Rød boks = ulike problemstillinger Grønn boks = regnskapsmessig løsning Ja Regnskapspliktig? små foretak (regnskapsloven 1-6)? fullført kontrakt (skattemessig) overensstemmelse med NRS 2 Anleggskontrakter og inneholder bestemmelser om løpende avregning. I korte trekk medfører IFRS-regelverket nå at det ikke er tilstrekkelig å ha inngått en kontrakt med fast pris for å kunne benytte prinsippet om løpende avregning, men at det stilles en del tilleggskrav. Etter IFRIC 15 vil IAS 11 (og dermed løpende avregning) benyttes når kjøperen har mulighet til å spesifisere de vesentligste strukturelle elementer og design av bygget. Dette vil medføre at en ved mange prosjekt ikke lenger vil kunne bruke løpende avregnings metode. Et eksempel på dette kan være oppføring og salg av leiligheter. Det er etter vår vurdering rimelig å anta at dette også vil påvirke norsk god regnskapsskikk, da det ikke skulle være i strid med norsk regnskapslovgivning å foreta en slik justering. Små foretak fullført kontrakts metode Små foretak kan velge å inntektsføre langsiktige tilvirkningskontrakter (anleggskontrakter) når kontrakten er fullført (fullført Kort oppstilling over en del viktige problemstillinger ved regnskapsmessig håndtering av prosjekter. Ja velges fullført kontrakt? Ja inngått kontrakt med fast pris eller lignende?* *) Se eget avsnitt i artikkelen vedrørende påvirkning fra IFRS **) Se eget avsnitt om egenregi. Kan behandles som anleggskontrakter etter hvert som prosjektet selges. Ja kontrakts metode) 5. Ved bruk av fullført kontrakts metode skal påløpte kontraktskostnader (anskaffelseskost) balanseføres som varelager. Kontraktens samlede inntekter og kostnader vises i resultatregnskapet først når kontrakten er fullført, dvs. når risiko og kontroll er gått over på kjøper (transaksjonstidspunktet) 6. Valg av fullført kontrakts metode er et prinsippvalg for små foretak. Fordelen med prinsippet vil være besparelser i forbindelse med periodeavslutning, da undersøkelser og dokumentasjon knyttet til løpende avregning normalt er mer tidkrevende. En ulempe kan være at resultat og balanse svinger mye fra år til år, da hele inntekten (inkl. fortjeneste) og kostnaden vises i året for ferdigstilling. Dette kan illustreres ved en kontrakt som inngås i januar år 1, og løper til januar år 2. Ved valg av fullført kontrakts metode vil år 1 vise liten aktivitet; ingen inntekter eller kostnader, og 3. Norsk NRS 2 Anleggskontrakter pkt Statusrapport 2009 fra Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse 5. Regnskapsloven NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak pkt fullført kontrakt Egenregi ** Ja kan utfallet av kontrakten måles pålitelig? løpende avregning løpende avregning uten fortjeneste 10 STICOSMAGASINET 1/2010 STICOSMAGASINET 1/ >>>

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 11

Aktuele SATSER 1. januar 11 Aktuelle SATSER 1. januar 11 AVGIFTSSATSER 2011 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 10

Aktuele SATSER 1. januar 10 Aktuelle SATSER 1. januar 10 AVGIFTSSATSER 2010 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Skatteregler når jeg bor i Spania Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Hvor skal jeg skatte? Du skal betale skatt til det landet der du bor mest Hvorfor? Alle må betale skatt Det landet du

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Kildeskattbestemmelser i skatteloven av 26. mars 1999 nr.14 2-3 fjerde ledd: (4) Person som ikke har skatteplikt

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 2016 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 Avgiftssatser 2016 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2016) Sone Sats 1) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 2. Anleggskontrakter

Norsk RegnskapsStandard 2. Anleggskontrakter Norsk RegnskapsStandard 2 (Oktober 1992, revidert oktober 1998 og november 2000 - Endelig NRS november 2001, revidert juni 2008 1 ) Sammendrag NRS gjelder regnskapsføring av tilvirkning etter kontrakt

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer