Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo. Tekna Teleforum Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo. Tekna Teleforum 2014. Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS"

Transkript

1 Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo Tekna Teleforum 2014 Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS

2 2 Norsk Telecom AS

3 3 Norsk Telecom AS

4 Ekomloven 1-1 Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon 1. gode, rimelige og fremtidsrettede tjenester 2. effektiv bruk av samfunnets ressurser 3. bærekraftig konkurranse 4. stimulere til næringsutvikling og innovasjon 4 Norsk Telecom AS

5 Hva menes med de fire målområdene i 1-1? 1. Gode, rimelige og fremtidsrettede tjenester Høy kvalitet på tjenestene Brukervennlige tjenester Rimelige = lave priser Moderne «state of the art» tjenester 2. Effektiv bruk av samfunnets ressurser Effektiv bruk av tilgjengelige frekvenser Gjenbruk av eksisterende infrastruktur Ikke bortkastede (dupliserende) investeringer 3. Bærekraftig konkurranse Mange aktører som konkurrerer jevnbyrdig / på lik fot Ingen dominerende aktør Mulig for alle (dyktige) aktører å tjene penger ikke margin skvis 4. Stimulere til næringsutvikling og innovasjon Nyetablering av virksomheter Kreativitet og nyskapning 5 Norsk Telecom AS

6 Oppdrag Sd PT januar 13 Gode/rimelige Effektiv bruk Bærekraftig Stimulerende Overordnede mål og utfordringer Det er et overordnet mål for samferdselspolitikken å legge til rette for et likeverdig tilbud av grunnleggende post- og elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser for folk og næringsliv over hele landet, og med et tilfredsstillende bredbåndstilbud til alle. På ekomområdet er en av hovedutfordringene for myndighetene å gjennomføre markedsregulering som i størst mulig grad bidrar til en virksom og bærekraftig konkurranse og gjennom dette bidrar til å oppfylle det overordnede målet. x x x 6 Norsk Telecom AS

7 PTs egne mål for 2013 Gode/rimelige Effektiv bruk Bærekraftig Stimulerende 1. PT skal legge til rette for effektiv og bærekraftig konkurranse i ekommarkedet, og for et velfungerende tilbud av post- og ekomtjenester over hele landet. 2. PT skal fremme effektiv bruk av frekvensressurser 3. PT skal fremme effektiv bruk av nummerserier, domenenavn og IP-adresser 4. PT skal bidra til at brukerne har tilgang til robuste, sikre og pålitelige elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester 5. PT skal bidra til at regelverket på post- og ekomområdene er oppdatert og hensiktsmessig i lys av teknisk og markedsmessig utvikling 6. PT skal informere samfunnet om utviklingen i post- og ekommarkedet. 7. PT skal fremme norske interesser i internasjonalt arbeid innenfor post- og ekommarkedene og være oppdatert på den internasjonale utviklingen på disse områdene. 8. PT skal bidra til bedret samarbeid i forvaltningen x x x x 7 Norsk Telecom AS

8 PT: Prioriterte oppgaver 12/2013 (på PTs websider) SMP-vurdering i marked 4 og 5 SMP-vurdering i tidligere marked 15 SMP-vurdering i marked Gode/rimelige 7 Frekvensforvaltning Effektiv bruk Digitalradio Bærekraftig Offentlig mobilkommunikasjon Stimulerende Kringkasting Lydkringkasting Frekvenskontroll Frekvenskontroll Registreringsplikt for leverandør og radioforhandler Sikkerhet og beredskap i nett Domenenavn Internett Nett L Internettsikkerhet JJ Elektronisk K signatur Teknisk kontroll av utstyr L Teknisk kontroll av nett Universell utforming 8 Norsk Telecom AS

9 PT om tilsyn med teletilbyderne PT skal sørge for at alle aktører får like konkurransevilkår. Markedet skal selv få virke og utvikle bærekraftig konkurranse der det er mulig, men det er også nødvendig med regulering. Hensikten er at alle som tilbyr tjenester, får konkurrere på like vilkår. I noen delmarkeder er det også nødvendig å stimulere til at små aktører skal få utvikle egen konkurransekraft. Telenor er, som den tidligere monopolisten i det norske telemarkedet, pålagt en rekke forpliktelser. Blant annet må Telenor slippe til konkurrenter som vil leie kapasitet i mobilnettet, og selskapet er forpliktet til å levere enkelte tjenester til alle husstander i Norge. Denne forpliktelsen er regulert i en egen avtale mellom Staten og Telenor, og PT fører tilsyn med at Telenor oppfyller sine forpliktelser. 9 Norsk Telecom AS

10 Begrepsavklaring? TeleInfo Gode, rimelige og fremtidsrettede Har egentlig aldri vært definert... Lett å gjemme seg bak PPP-justerte tall Norge klart dyrest i Norden fremdeles Bedrift dyrere enn privat «Telepriser» kun for privat. Effektiv bruk av samfunnets ressurser Mest fokus på frekvenser Kunne vært mer fokus på fordyrende duplisering..? Bærekraftig konkurranse Bærekraftig konkurranse kan defineres som et marked uten aktører med sterk markedsstilling Komiteen vil peke på at videreselgere, tjenesteleverandører og virtuelle operatører også kan være viktige aktører i det fremtidige mobilmarkedet for å bidra til innovasjon, konkurranse og verdiskapning i tillegg til nettoperatørene. Dette er aktører som vil være viktige og velkomne i det norske mobilmarkedet Fra Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om elektronisk kommunikasjon 2003 Stimulere til næringsutvikling og innovasjon Lite sett på dette området??? 10 Norsk Telecom AS

11 Sterk markedsstilling (SMP) 3-1 Sterk markedsstilling En tilbyder har sterk markedsstilling når tilbyder alene eller sammen med andre har økonomisk styrke i et relevant marked som gjør at tilbyder i stor grad kan opptre uavhengig av konkurrenter, kunder og forbrukere. Sterk markedsstilling i ett marked kan føre til at en tilbyder har sterk markedsstilling i et tilgrensende marked. EU. SMP = > 25% - 50% 11 Norsk Telecom AS

12 Markedsoversikt Totalomsetning i ekommarkedet (mill) Fasttelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd og M2M Fast bredbånd Overføringskapasitet Datakommunikasjon Norsk Telecom AS

13 De store produktområdene Mobil = 55% Markedssegmenter i ekommarkedet (2012) 14 % 5 % 2 % 24 % 50 % Fasttelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd og M2M Fast bredbånd Overføringskapasitet Datakommunikasjon 5 % 13 Norsk Telecom AS

14 De største tjenestesegmentene MNOK Omsetningsbildet 2012 Mobile tj Bredbånd Fast telefon Datacom + Datakommunikasjon Overføringskapasitet Fast bredbånd Mobilt bredbånd og M2M Mobiltelefoni Fasttelefoni 14 Norsk Telecom AS

15 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Lønnsomhet i det norske mobilmarkedet Dekningbidrag i % av omsetning Driftsres i % av omsetning -20% Telenor Netcom Tele2 Network ICE Norway 15 Norsk Telecom AS

16 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Mobil markedsandeler og lønnsomhet Norske mobilaktører - % av totalmarkedet Brutto omsetning Driftsresultat Telenor Netcom Tele2 Network Norway Telenor den dominerende aktør 65% av markedet *) 95% av bunnlinjen «Telenor (mobil) og Netcom legger igjen ett OL på bunnlinjen hvert år» Utfordrerne (T2, Netw. Norway og ICE) har 14% av markedet, men -1% av bunnlinjen Bærekraftig konkurranse? * litt unøyaktig beregning 16 Norsk Telecom AS ICE

17 Telenors markedsandeler - mobil Telenors markedsandeler mobil 2012 (PT) Abonnement Trafikkminutter SMS-meldinger Datatrafikk Omsetning 0% 20% 40% 60% 17 Norsk Telecom AS

18

19 Market share of mobile subscriptions, leading operator 65% 60% 55% 50% Sweden (TeliaSonera AB all periods) Norway (Telenor all periods) Finland (TeliaSonera Finland , Elisa ) Denmark (TDC all periods) 45% Iceland (Síminn all periods) 40% Estonia (EMT AS ) 35% Lithuania (Omnitel ) Except for Iceland the market share of the leading mobile operator is rather stable in all countries. Telenor in Norway has since 2008 been the single mobile operator with the biggest share in a national market. Iceland s Síminn had a dramatic decrease in market share from the highest level in 2006 at 60 percent to the lowest at 37 percent in In the rest of the countries the leading operator had market shares at approx. 40 percent and in average declining a bit in the period 2006 to In Finland the leading operator changed from TeliaSonera to Elisa in

20 ARPU Telenor Norden Norge Sverige Danmark 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Norsk Telecom AS

21 Sverige prisutvikling mobil 21 Norsk Telecom AS

22 Jeg skal ikke bruke ordet grådighet. Men at så høye marginer er mulig, viser at nordmenn er lite flinke til å bry seg om pris, sier PT-sjefen. TeleInfo Ringing til spesialnumre er ikke regulert! 22 Norsk Telecom AS

23 Også PT er grådige når det gjelder kundevennlige numre Prising av 5-sifra nummer Ein sluttbrukar som har fått tildelt eit 5-sifra nummer, skal betale ei årleg avgift til PT for retten til å inneha og bruke nummeret. Inntekter frå utleige av 5-sifra nummer utover PT sine kostnader med administrasjon av nummerserien vil gå til inntekt på statsbudsjettet. Avgiftsdelen er heimla i nummerforskrifta 22a og gebyrdelen i gebyrforskrifta 3. Dei 5-sifra numra er delte inn i seks priskategoriar ut frå tabellen nedanfor. KATEGORI PRIS DØME Kategori A Kr pr. år 03000, Kategori B Kr pr. år 02002, 04440, 05050, Kategori C Kr pr. år 03131, 04477, 06555, Kategori D Kr pr. år 04560, 05445, Kategori E Kr pr. år 04858, Kategori F Kr pr år 07452, Årlig inntekt på ca 25 MNOK!! 23 Norsk Telecom AS

24 PT 2012 Jeg er betenkt over de marginene mobilselskapene har på den trafikken som takseres via avtaler med utenlandske leverandører. En margin på 58 prosent er så mye at vi vil følge nøye med på hvordan denne delen av ekommarkedet utvikler seg, sier PT-direktør Torstein Olsen, i en pressemelding. Trafikk til og i utland = $$$$ PT 2013: Inntektene til operatørene på slik gjesting har gått litt ned, men marginene er fremdeles veldig gode, så de har ikke så mye å klage på. Her er marginene veldig lukrative, sier Olsen 24 Norsk Telecom AS

25 ESA Telenor 25 Norsk Telecom AS

26

27 Rekordbot til Telenor - Vi har fått færre kunder, lavere datahastighet og dårligere lønnsomhet på grunn av dette, sier administrerende direktør Arild Hustad i Tele2 til Dagens Næringsliv. Post- og teletilsynet har aldri tidligere gitt en så stor bot som vedtaket Telenor nå er varslet om. Selskapene har fått frist til 18. oktober med å gi kommentarer til varselet. Telenor nekter å betale boten og vil klage vedtaket inn til Samferdselsdepartementet og truer også PT med rettssak. 27 Norsk Telecom AS

28 Telenor bør kjøpe alle små fibernett?? 28 Norsk Telecom AS

29 29 Norsk Telecom AS

30 30 Norsk Telecom AS

31 Måloppnåelse - konklusjon? TeleInfo 1. Gode, rimelige og fremtidsrettede tjenester? Høy kvalitet tja Brukervennlige tjenester tja Sikre tjenester og nett stadig bedre Rimelige = lave priser egentlig ikke (dyrest i Norden), bedrift prises høyere enn privat Moderne «state of the art» tjenester nei 2. Effektiv bruk av samfunnets ressurser? Effektiv bruk av tilgjengelige frekvenser ja trolig Gjenbruk av eksisterende infrastruktur ikke så verst, men for dyr leie? Ikke bortkastede (dupliserende) investeringer tja.. 3. Bærekraftig konkurranse? Mange aktører som konkurrerer jevnbyrdig / på lik fot - nei Ingen dominerende aktør nei, Telenor dominerende i de fleste segmenter Mulig for alle (dyktige) aktører å tjene penger ikke margin skvis - nei 4. Stimulere til næringsutvikling og innovasjon? Nyetablering av virksomheter liten grad, SP er borte K L L 31 Kreativitet og nyskapning moderat/tja? Norsk Telecom AS

32 Takk for oppmerksomheten.! 32 Norsk Telecom AS

33

34 Norsk Telecom AS Uavhengig norsk selskap som fokuserer på analyser av det norske telekommarkedet Brukergrupper bl a telemyndigheten, departement, tilsyn, operatører og aktører, leverandører, konsulenter, finansnæringen.. De nyeste rapporter/analyser : More for Less TeleInfo bredbåndstelefoni juli 2006 TeleInfo TV jan 2007 TeleInfo Bredbånd april 2007 TeleInfo fasttelefoni des 2007 Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd? mai 2008 TeleInfo mobilt bredbånd jul 2008 Støy i eteren - blir bakkenettet et nytt monopol? okt 2008 Hva er iphone-effekten? juni 2009 TeleInfo Fiber 2010 Politikk eller butikk feb 2010 Norske fiberaktører april 2010 TeleInfo Fiber 2011 Houston we have a problem! april 2011 «Trenger vi superbredbånd?» feb 2012 MVoIP mobil bredbåndstelefoni april 2013 Mer informasjon på 34 Norsk Telecom AS

35 Tore Aarønæs Siv øk / MBA selvstendig rådgiver innen telekom - fokus på merkantile aspekter initiativtaker, eier og daglig leder av Norsk Telecom AS Foreleser, sensor og veileder ved NTNU engasjert som spesialrådgiver i Teleplan AS (1/98 --> 10/98) tidligere bygget opp og ledet Teleplans avdeling for forretningsutvikling (9/95 --> 12/97) øk direktør og styresekretær i NetCom (9/92 --> 4/95) 6 år som øk.sjef/økonomidirektør hos Tor Andenæs AS / Avantor (86 --> 92) 6 år hos Arthur Andersen & Co - konsulentavdeling (79 --> 85) Telefoner e-post Jeg tar også gjerne innspill/info etc som kan muliggjøre enda bedre foredrag i fremtiden!! 35 Norsk Telecom AS

36 Telenor 36 Norsk Telecom AS

37 Netcom 37 Norsk Telecom AS

38 Tele2 38 Norsk Telecom AS

39 Network Norway 39 Norsk Telecom AS

Regulering av elektroniske nett og tjenester

Regulering av elektroniske nett og tjenester Regulering av elektroniske nett og tjenester IKT og marked, NTNU Trondheim 3. oktober 2012 Avdelingsdirektør Irene Åmot avdeling Marked 1 Disposisjon I. Om Post- og teletilsynet (PT) II. Ekommarkedet og

Detaljer

Markedsregulering. Hans Jørgen Enger Post- og teletilsynet. IKT, organisasjon og marked NTNU, Trondheim, 16. oktober 2013

Markedsregulering. Hans Jørgen Enger Post- og teletilsynet. IKT, organisasjon og marked NTNU, Trondheim, 16. oktober 2013 Markedsregulering Hans Jørgen Enger Post- og teletilsynet IKT, organisasjon og marked NTNU, Trondheim, 16. oktober 2013 CV i kortversjon - Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (2000) - Fiskeri- og

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Norge 2012 2 Innhold FORORD.... 4 DEL 1: FAKTA OM DET NORSKE MOBILMARKEDET.... 7 1.1 Verdikjeden.... 8 Grossistmarkedet.... 9 Sluttbrukermarkedet....

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd?

Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd? TELEINFO Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd? Delrapport om Eldre og Bredbånd Prosjekt initiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Norsk Telecom AS August 2008 www.teleinfo.no Bidragsytere

Detaljer

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015 Innspill til ekomplan 29. juni 2015 IKT-Norge Juni 2015 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon Innspill til ekomplan 29.6.2015, endelig versjon. Ekombransjens samlede innspill til regjeringens ekomplan

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED. D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Godkjent kalkulator er tillatt.

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED. D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Godkjent kalkulator er tillatt. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED Faglig kontakt under eksamen: Einar Flydal Tlf.: 90 04 99 13 Eksamensdato:

Detaljer

Nødvendig med en tøffere prisregulering

Nødvendig med en tøffere prisregulering ARTIKKEL ROBERT PETTERSEN Rådmann i Tysfjord kommune. Tidligere ansatt i Post- og teletilsynet og Telenor ASA JAN YNGVE SAND Universitetet i Tromsø, Institutt for Økonomi Nødvendig med en tøffere prisregulering

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2013 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 NØKKELTALL 2013 2012 2013 Endring Fast telefoni Abonnement 1 394 083 1 236 698-11,3 % Av dette: Privat

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN. Pettersen og Sand: TØFFERE PRISREGULERING FOR MOBILTELEFONI. Bjørnstad, Cappelen, Nymoen: PENGEPOLITIKK OG INFLASJONS- FORVENTNINGER

SAMFUNNSØKONOMEN. Pettersen og Sand: TØFFERE PRISREGULERING FOR MOBILTELEFONI. Bjørnstad, Cappelen, Nymoen: PENGEPOLITIKK OG INFLASJONS- FORVENTNINGER SAMFUNNSØKONOMEN NR. 2, 2009 63. årgang NR. 2 2009 63. årgang SAMFUNNSØKONOMEN Pettersen og Sand: TØFFERE PRISREGULERING FOR MOBILTELEFONI Bjørnstad, Cappelen, Nymoen: PENGEPOLITIKK OG INFLASJONS- FORVENTNINGER

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

vann AV BÅRD ANDERSSON

vann AV BÅRD ANDERSSON Telekompå dypt vann Før var de konger. Nå spises telekomselskapene opp av innovative it-bedrifter som er i ferd med å vinne slaget om utnyttelse av telenettene. Nye tjenester danker dem ut, mens de gamle

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet 2004 Årsberetning Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet Et offensivt Konkurransetilsyn på flyttefot til Bergen Varsler større interesse for mat, helse og frie yrker Innhold årsberetning

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Study program/ Specialization: Industriell økonomi Spring semester, 2011 Open Writer: Steinar Raustøl Ingvaldstad Faculty supervisor: Atle Øglend (Writer

Detaljer

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Dokument nr. 8:72 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om øyeblikkelig å sikre Teletopia AS tilgang til Telenor Mobil AS' nett,

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 1 FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Dokumentdetaljer Econ-rapport

Detaljer