Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig"

Transkript

1 Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: Postboks 7222 Nøstegata 78, 5020 BERGEN Tlf Generelle Vilkår for TV Du inngår avtale TV 2 tilbyr direkte eller gjennom datterselskaper en rekke tjenester. Disse tilbyr vi normalt samlet. Ved å akseptere vilkårene og ta i bruk en av tjenestene gis du automatisk tilgang til de øvrige. Utbudet vil være dynamisk og det vil variere over tid. Når du registrerer deg som bruker inngås avtale mellom deg og TV 2. De alminnelige vilkårene i kombinasjon med eventuelle spesielle vilkår for den enkelte tjenesten, regulerer forholdet mellom deg og TV 2. Vi ber deg således studere disse nøye. Våre tjenester er kun tilgjengelige for og kan kun brukes av personer som i henhold til norsk rett er berettiget til å inngå juridisk bindende avtaler. Normalt kreves at du er over 15 år ved avtaleinngåelsen. Annen aldersgrense kan bli fastsatt for de enkelte tjenester. Ved din innmelding bekrefter du at du er over 15 år, eventuelt at samtykke er innhentet. Ved å merke av for "Jeg har lest og godtatt Brukervilkårene", og ved å trykke på knappen registrer deg, registrerer du deg som bruker og aksepterer brukervilkårene i dette dokumentet. Ved å fullføre registreringsprosessen akseptert du de spesielle vilkår som gjelder for bruk av den enkelte tjeneste Bekreftelse på mobil og E-post Mobilnummer, mailadresse og brukernavn som er i bruk av andre kan ikke benyttes som grunnlag for registrering og du vil eventuelt bli bedt om å velge et annet. Når du registrerer deg blir et tilfeldig passord sendt til det mobilnummeret og e-postadresse du har registrert deg med. Du aksepterer at TV 2 senere henvender seg til deg for å verifisere ditt mobilnummer eller e-postadresse Flere plattformer TV 2s tjenester vil kunne være tilgjengelig på andre plattformer enn Internett, herunder mobil- og kringkastingsbaserte plattformer. Du aksepterer således også, om TV 2 tilbyr dette, å motta tjenestens applikasjoner for mobilt internett eller lignende distribusjon mot relevante terminaler. Du velger selv om du vil installerer slike programmer når/om du mottar det Videre publisering Tjenester er også TV 2s kontaktpunkt for innsending/opplasting av brukergenerert materiale som ønskes vurdert for publisering i de publikasjoner og på de audiovisuelle plattformer som TV 2 publiserer på. Hvor tjenestene åpner for opplasting av materiale avtaler du at materialet kan benyttes 1

2 som elementer i redaksjonelle produksjoner i regi av TV 2: TV 2 publiserer en rekke TV-kanaler. I tillegg gjøres materialet tilgjengelig på Web-TV gjennom TV 2 Sumo. Også TV 2s internett- og mobilpublikasjoner vil kunne benytte relevant opplastet materiale. Bruken av materialet etter avtalen her, vil bare skje i den grad til enhver tid gjeldende lovgivning ikke sperrer for det. Bruk og redigering vil skje innenfor rammene av det etiske regelverk TV 2s redaksjonelle ledelse har sluttet seg til (herunder Vær Varsom- og Tekstreklameplakatene). Dersom du har særlige vilkår eller ønsker å diskutere bruken nærmere kan du alternativt tilby materialet ditt gjennom TV 2s tipstjeneste: Ring eller send e-post til: Dersom TV 2 ønsker å benytte ditt materiale ut over det gjeldende lovgivning gir anledning til eller ut over det som her er avtalt, må samtykke bli innhentet på forhånd Våre tilbud er annonsefinansiert Du aksepterer at TV 2 fritt kan publisere egne eller tredjeparts annonser rundt eller i tilknytning til publiseringen av innhold du som bruker har lastet opp. 2. Brukers ansvar 2.1 Generelt Ved aksepten bekrefter du at du i tillegg til brukervilkårene vil følge de til enhver tid gjeldende rettsregler, så som, men ikke begrenset til Straffelovens bestemmelser som ærekrenkelser, rasistiske uttalelser og privatlivets fred, Åndsverklovens bestemmelser om personlig bilde osv. Du innestår også for at du selv er berettiget til å publisere det materialet du tilgjengeliggjør i tjenestene, uavhengig av om du publiserer dette i kommentarfelt eller gjennom din egen side. Dersom tjenesten legger til rette for å etablere personprofiler, er du selv ansvarlig for den informasjonen du meddeler gjennom denne. Profil- og brukernavn skal ikke være av støtende art. TV 2 forbeholder seg retten til å fjerne profiler med profil-/brukernavn vi finner støtende. TV 2 forbeholder seg retten til å fjerne materiale vi ikke finner passende og til å stenge profiler, hvis vi har mistanke om at publisering ikke er akseptert av rettighetshavere eller samtykke hvor det kreves ikke er innhentet fra avbildet eller omtalt. Du aksepterer å ikke bruke tjenesten på et vis som virker støtende eller er i strid med alminnelig skikk og bruk. Du kan ikke benytte TV 2s tjenester til å utplassere eller sende krenkende materiale, herunder bruke krenkende språk eller distribuere seksuelt rettet materiale (inkludert bilder). Tjenestene skal ikke benyttes til masseutsendelser av post eller til å oversvømme gjestebøker med innlegg. Du aksepterer å avslutte all kommunikasjon med andre brukere som klart og tydelig har bedt deg om å slutte med dette. Du forplikter deg til å holde TV 2, som innehaver av tjenesten, skadesløs for følger av lovovertredelser og for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot TV 2 som følge av din egen bruk av tjenesten. Dersom et slikt krav rettes mot TV 2 skal du dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav. Likeså vil du holde programvareprodusenten og deres agenter og medarbeidere skadesløs med hensyn til krav basert på utseende på og/eller overføringen av din(e) melding(er). Om oppsigelse, bortkobling fra TV 2s side, se nr. 5 nedenfor. 2

3 2.2. Særlig om tjenester med forum, kommentar- eller debattfunksjoner TV 2 handler kun som en passiv formidler for online distribusjon og publikasjon av din informasjon når du laster den opp. TV 2 kan ikke pålegges noe ansvar for handlinger gjort av de forskjellige tjenestenes medlemmer. TV 2 er ikke ansvarlig for informasjon eller innhold plassert på eller oversendt via våre tjenester. TV 2 har ikke kontroll over andre nettsider som det lenkes til, og påtar seg ikke ansvar for innholdet av slike nettsider. Kommentar- og debattfunksjonen er et ikke-forhåndsredigert forum for digital meningsutveksling. TV 2 overvåker innholdet og utseende i meldingene. Alle meldinger som blir skrevet i vårt forum, viser kun synet til forfatteren av meldingen. Forfatteren er også personlig ansvarlig for innholdet i disse. Som bruker aksepterer du at verken innehaver av forumet, andre brukere eller tjenesteleverandører til forumet kan holdes ansvarlig for innhold som publiseres av brukerne. Offentliggjøring av private meldinger (Private Messages/PM) skal ikke skje på forumet. En PM er et beskjedsystem mellom to personer og ikke beregnet for offentliggjøring. Husk at også PMer skal følge de alminnelige kravene om høflighet, saklighet o.l. Fra hovedregelen gjelder to unntak: Administrator har etter eget skjønn, rett til å publisere PMer fra brukere, uavhengig av sender/mottaker, forutsatt at dette kan skje på en måte som ikke krenker avsenders eller andres personvern eller andre beskyttede rettigheter. Brukere kan uten hinder av hovedregelen, videresende PMer fra andre brukere til Administrator for å gjøre administrator kjent med PMer som oppleves som støtende eller krenkende Alle brukere som mener at en publisert eller mottatt melding er uakseptabel bes kontakte administrator øyeblikkelig på epost til Når informasjon mottas vil vi gjøre en vurdering og iverksette slike tiltak som vi finner tjenlige. Vurderinger og tiltak må nødvendigvis gjøres manuelt med slik tidbruk som er nødvendig. Man kan således ikke forvente at et innlegg fjernes umiddelbart. Om oppsigelse, bortkobling fra TV 2s side, se nr. 5 nedenfor. 3. Registrering og kontroll All bruk av denne typen tjenester kan rent teknisk registreres. TV 2 oppfordrer generelt til varsomhet og omtanke fra brukerne. Du aksepterer at TV 2, eventuelt gjennom eksterne samarbeidspartnere eller offentlig myndighet - med formål å kontrollere at brukervilkårene ikke misligholdes, følger eller gjør enkeltstående kontroller av din bruk av tjenesten. Du aksepterer videre at man under kontrollen sender underretninger/forespørsler direkte til deg for å verifisere bruken. TV 2 pålegger de aktuelle personer som i enkelttilfelle forestår dette, taushetsplikt. 3

4 4. Aksept av å motta informasjon fra TV 2 mv. Du aksepterer ved innmelding å motta generell informasjon som er relevant for avtaleforholdet. Dette kan inkludere informasjon om TV 2s tjenester og tilbud, endringer i eller videreføring av tilbud eller tilbud om utvidelse av avtaleforholdet. Aksepten av å motta relevant informasjon fra TV 2 gjelder i de tilfeller registreringen legger grunnlag for et kundeforhold, som innebærer det er naturlig med videre kontakt mellom TV 2 og deg som bruker. Samtykket gjelder også tidsrom hvor du står som inaktiv bruker. I slike tilfeller vil eventuell informasjon bli redusert/tilpasset i tråd med dette.. 5. Oppsigelse, bortkobling mv. fra TV 2s side (i) TV 2 har rett til å si opp avtalen dersom du vesentlig misligholder brukervilkårene. Dette vil i alle tilfelle gjelde dersom brukeren er dømt for eller det foreligger berettiget mistanke om at brukeren har engasjert seg i bedragerisk eller annen kriminell aktivitet forbundet med våre tjenester. TV 2 er uten ansvar som følge av at ditt medlemskap sies opp på slikt grunnlag. (ii) Du aksepterer at avgjørelsen av hva som er i strid med de her avtalte vilkår for bruk, med endelig virkning, avgjøres av TV 2 eller TV 2s eksterne samarbeidspartnere. (iii) TV 2 kan slette materiale som innebærer misbruk av tjenesten. TV 2 kan også etter eget skjønn i tråd med vilkårene og i samsvar med gjeldende lovgivning foreta slike endringer i din informasjon som anses nødvendig eller passende. Hvis bruken, materialet eller informasjonen som du sender eller lagrer gjennom TV 2s tjenester ikke oppfyller de vilkår som følger av denne avtalen har TV 2, om det ikke gjøres en begrenset sletting/endring, rett til umiddelbart å koble deg bort fra TV 2s tjenester. Tilsvarende vil skje dersom bruken din kan føre til at TV 2 mister (fullt eller delvis) tilgang til sine ISP tjenester eller andre leveranser. Slikt materiale kan bli utlevert til offentlige myndigheter når TV 2 er rettslig forpliktet til dette. (iv) TV 2 kan endre eller fjerne alle eller deler av din informasjon dersom det mistenkes at innholdet kan forårsake ansvar for TV 2. (v) Handlinger som utløser bortkobling skal mellom partene anses å utgjøre et vesentlig mislighold av avtalen. Du aksepterer at bortkobling kan skje uten at innbetalinger eller andre vederlag refunderes. For øvrig er du ansvarlig etter alminnelige avtalerettslige prinsipper for det økonomiske tap TV 2 eventuelt er påført ved misligholdet. TV 2 er uten ansvar overfor deg dersom hele eller deler av din profil/ditt innhold fjernes i samsvar med dette. (vi) Hvis TV 2 ønsker å legge ned en tjeneste kan dette skje med to ukers varsel. Varsling gjøres via sms eller e-post til det mobilnummer/den e-postadresse som er oppgitt av deg ved registrering eller senere justeringer. Dine medlems-/brukeropplysninger vil bli lagret og vi vil kommunisere med deg som avtalt i hele denne perioden. Du vil også før sletting skjer, bli forespurt om du vil bli stående i den aktuelle tjenesten eller TV 2s medlems- eller kunderegistre. Se også nr. 15 nedenfor. 6. Endring av brukervilkår 4

5 TV 2 kan beslutte endring av de generelle avtalevilkår. TV 2 forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene uten å informere deg om disse endringene på andre måter enn å holde brukerbetingelsene oppdaterte til enhver tid. Det avtales videre at TV 2 vil kunne informere om endringer i brukerbetingelsene ved e-post til din e-postadresse eller varsel ved SMS til oppgitt mobilnummer. 7. Ansvarsbegrensninger Innenfor det som er tillatt etter gjeldende rett, fraskriver TV 2 seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av medlemmers eller brukeres handlinger eller unnlatelser. Utover dette har ikke disse brukervilkår til formål å begrense eller fraskrive ansvar for TV 2, i den grad gjeldende lovgivning forbyr slik fraskrivning eller begrensning. Krav om erstatning kan ikke gjøres gjeldende med mindre varsel er gitt innen en (1) uke er fra den dag du har fått eller burde fått kjennskap til den omstendighet kravet er grunnet i. Dersom TV 2 ikke mottar informasjon om et forhold i løpet av 12 måneder etter hendelsen, fristiller du under enhver omstendighet TV 2 fra ethvert krav som du kunne ha hatt mot TV 2. TV 2 har innenfor disse rammer, kun ansvaret for skade som TV 2 har forårsaket gjennom grov uaktsomhet og TV 2s ansvar er begrenset til erstatning for brukernes direkte utgifter. Ikke under noen omstendigheter påtar vi oss ansvar for brukers tilfeldige tap, indirekte tap, tap ved følgeskade eller tap påført etter bruk av TV 2s tjenester. TV 2 har, uavhengig av hva som er sagt ovenfor, ikke noe ansvar for kostnader, skader eller annet som kan oppstå som følge av dataproblemer og/eller materiell/informasjon utvekslet på TV 2s tjenester. Du aksepterer ved inngåelse av avtalen fullt og helt eget ansvar for dette. TV 2s ansvar er videre, under hver tolv måneders periode, begrenset til et beløp som ikke overstiger kr. 8. Risikounderretninger Verifikasjon av brukere på Internett er vanskelig. Følgelig kan TV 2 ikke bekrefte at en bruker er den som hun eller han utgir seg for å være. Vi oppfordrer deg derfor til å utvise forsiktighet når du kommer i kontakt med andre brukere. TV 2 gjør deg oppmerksom på at det kan oppstå risiko som følge av kontakt med internettbrukere som befinner seg i andre land, mindreårige personer eller personer som handler med uriktige forutsetninger eller med kriminelle hensikter. Utvis forsiktighet dersom du avtaler å møte noen du har truffet over internett. Husk at personer som tar del i kommunikasjon over internett kan være andre enn de utgir seg for. Dersom du avtaler å møte noen, sørg for å møte dem på dagtid eller på et folksomt sted. Si også fra til en god venn eller et familiemedlem om hvem du møter, hvor du går og når du forventer å være tilbake. Det er ikke lov å legge ut telefonnumre eller andre sensitive opplysninger om deg selv eller andre. TV 2 verken ønsker eller har anledning til å følge all kommunikasjon og aktivitet mellom våre brukere. Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom to medlemmer fraskriver TV 2 (samt våre samarbeidspartnere og ansatte) seg alt ansvar så langt gjeldende lovgivning tillater dette. Slikt ansvar kan innebære skadeerstatningskrav, (direkte og indirekte), av enhver art som springer ut fra eller oppstår i forbindelse med en slik konflikt. 9. Lovvalg m.v. Disse brukervilkår skal reguleres og tolkes i samsvar med gjeldende norsk rett. Tvister som springer ut av brukeravtaler for TV 2s tjenester skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. (Dersom en bestemmelse i disse brukervilkår blir funnet ugyldig eller ikke er mulig å håndheve, kan den aktuelle bestemmelsen fjernes uten virkning for de resterende bestemmelsers gyldighet.) Disse brukervilkår kan ikke, kun på bakgrunn av at TV 2 utstedet dem, fortolkes til ugunst for TV 2. 5

6 10. Oppfyllelseshindringer / force majeure. Hvis en av partene forhindres i å oppfylle avtalen, eller oppfyllelsen blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt på avtaletidspunktet grunnet i omstendigheter som partene ikke kunne råde over eller forutse på avtaletidspunktet, så som men, ikke begrenset til brann, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller militær innkallelse av større omfang, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser eller feil fra underleverandører på grunn av omstendigheter som følge av forhold som beskrevet ovenfor, kan partene forskyve oppfyllelsestidspunktet til rimelig tid etter at omstendighetene opphører. Varsel om slike omstendigheter skal partene gi uten ugrunnet opphold. Hvis avtalens oppfyllelse hindres i lengre tidsrom enn tre (3) måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har partene rett til etter skriftlig melding til den annen, å fratre avtalen. Den part som ønsker å fratre avtalen pga. overnevnte omstendigheter skal straks underrette den andre part om dette. Tilsvarende gjelder når omstendighetene opphører. 11. Overlatelse til andre Du har ikke rett til, uten TV 2s skriftlige samtykke, helt eller delvis å overlate dine rettigheter og forpliktelser som følge av denne avtalen til en annen. TV 2 har rett til å overlate samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen til tredjemann som bistår ved oppfyllelsen eller som overtar driften av tjenesten eller tilsvarende virksomhet som tjenesten eventuelt blir overført til. 12. Brukeridentitet og passord For benyttelse av de lukkede deler av TV 2s tjenester gis du en egen brukeridentitet og et personlig passord. Du forplikter deg til ikke å gi andre tilgang til passordet eller til å benytte din brukeridentitet og passord. Dersom innloggingsdata blir kjent for tredjepart plikter du umiddelbart å endre disse. Du skal umiddelbart melde fra til TV 2 hvis det kan mistenkes at uvedkommende kjenner til din brukeridentitet og passord. 13. Priser Priser for de enkelte tjenester er angitt i innmeldingsrutinen for den enkelte tjeneste. Brukerne må selv betale generelle vederlag for oppkobling til relevante nett. 14. Angrerett (Gjelder for tjenester som forutsetter betaling) Du kan hvor kontraktssummen som forbrukeren skal betale, inkludert frakt- og tilleggskostnader, er under 300 kroner, ikke gjøre gjeldende angrerett, det vises til angrerettslovens 2 bokstav b Hvis kontraktssummen overstiger 300 kroner vil angrerettsskjema følge bekreftelse på mottatt innmelding. Du kan i så fall gjøre gjeldende angrerett for kjøp av tjenesten innen 14 dager etter at bekreftelse om iverksetting av tjenesten med angrerettsskjema er mottatt. Angrerett kan gjøres gjeldende i henhold til gjeldende lovgivning. Man finner Angrerettsloven her: Ønskes angrerett gjort gjeldende sendes angrerettsskjema til TV 2, Angrerett, Nøstegaten 72, 5011 Bergen. Husk å spesifisere for hvilken tjeneste dette gjelder. 6

7 Dersom angrerett ønskes brukt for TV 2 Sumo finnes skjema på følgende lenke: Hvor tjenesten iverksettes og er tilgjengelig for deg i perioden hvor angrerett kan gjøres gjeldende, avtales at du ved bruk av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er levert. Dette avregnes hvis annet ikke følger av bestemmelse for den enkelte tjeneste, i henhold til det betalte og det antall dager tjenesten faktisk har vært tilgjengelig frem til angrerett er gjort gjeldende. Det gjenstående forholdsmessig avkortede beløp refunderes til deg. 15. Oppsigelse Du har rett til når som helst å si opp avtale med TV 2. Oppsigelse skal skje ved å sende en e-post til Gjelder oppsigelsen mobilprodukter kan du alternativt ta kontakt på e-post adressen Oppsigelse skal normalt skje med rimelig varsel. For betalingstjenester skjer oppsigelse til utløp av den perioden du som kunde har betalt for. Ved ekstraordinær oppsigelse eller sletting av profil som iverksettes etter din særlige anmodning eller som følge av mislighold av de alminnelige eller spesielle brukerbetingelser, aksepterer du for betaltjenester at det allerede innbetalte ikke tilbakebetales. Dette tilfaller således TV 2. TV 2 har ingen forpliktelser overfor deg dersom du selv sier opp ditt brukerforhold. 16. Retningslinjer for behandling av personopplysninger 16.1 Generelt For at vi skal kunne tilby våre tjenester er det nødvendig for oss å innhente opplysninger fra våre brukere. Vi har derfor iverksatt strenge regler for behandling og beskyttelse av disse opplysningene og våre medlemmers personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler kan være navn, adresse, telefonnummer, e-post eller andre opplysninger som kan knyttes til deg eller din bruk. Vi respekterer ditt personvern. Vi garanterer at ingen av dine personopplysninger vil bli videreformidlet til tredjeparter utover det som fremgår av gjeldende lovbestemmelser, avtale og/eller disse retningslinjer Hvilke opplysninger registrerer vi om deg, og hvorfor behandler vi disse? 1. Personligopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester. For å bli bruker av TV 2s tjenester er vi avhengig av at du oppgir nærmere angitte opplysninger om deg selv. Opplysningene behandles for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester og håndtere ditt medlemskap generelt og i de enkelte tjenester som avtalt. For å bli bruker vil du bli bedt om å oppgi brukernavn, passord, e-postadresse, fornavn, etternavn, postnummer, fødselsdato og kjønn (frivillig) og kallenavn (som du benytter i sosiale aktiviteter). Andre opplysninger kreves ikke ved innmelding hvis ikke annet fremgår av beskrivelsen for den enkelte tjeneste. 7

8 2. Opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne forbedre våre produkter og tjenester. For at vi skal kunne foreta analyser med sikte på å forbedre TV 2s tjenester og produkter, kan vi behandle anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg eller andre enkeltpersoner. For dette formål kan TV 2 også samle inn og behandle anonymisert statistisk informasjon om salg, surfeog navigeringsmønstre for å kunne fremlegge dette for en tredjepart. 3. Personopplysninger gitt av deg til TV 2 i forbindelse med markedsundersøkelser, konkurranser og på våre registreringssider. TV 2 kan samle inn dine personopplysninger i forbindelse med markedsundersøkelser, konkurranser og på våre registreringssider, for å forbedre din interaksjon med TV 2s tjenester. Nærmere informasjon om bruk, lagringsform og lagringstid gis direkte i tilknytning til de enkelte aktiviteter. TV 2 kan alltid benytte din e-postadresse / ditt mobilnummer for å svare på henvendelser du har rettet til oss, til å bekrefte mottak av e-post/annen melding du har sendt til oss, eller dersom vi av annen grunn trenger å kontakte deg for å oppfylle avtalen. 4. I tilfeller hvor det foreligger et kundeforhold se nr. 4 - vil TV 2 kunne formidle informasjon og gjøre relevante markedsføringshenvendelser til deg ut over dette. Hver enkelt melding vil inneholde en lenke som du kan klikke på for å informere oss om at du ikke ønsker å motta flere e- postmeldinger for den aktuelle tjeneste fra oss. 5. Opprettelse av en profil. Vi lagrer og publiserer kun opplysninger som du har gitt oss når du registrerte din profil på tjenesten. Ikke på noe tidspunkt vil brukers personlige kontaktinformasjon uten at det er avtalt - bli frigitt til medlemmer i tjenesten eller andre personer/virksomheter uten lovhjemmel. Vennligst merk at enhver person som er bruker av tjenester som innebærer publisering til enhver tid har tilgang til den informasjonen du publiserer. Vi tar ikke ansvar for noen form for bruk eller misbruk av den personlige informasjonen du har oppgitt/lagt inn til publisering gjennom TV 2-tjenester Når registrerer vi dine personopplysninger? Personopplysninger registreres når du registrerer deg som bruker, eller når du ved en senere anledning selv velger å redigere disse opplysningene. TV 2 vil også registrere hvilke tjenester du benytter, dersom en slik tjeneste krever innlogging. Dersom en slik innlogging er aksesspunkt til andre tjenester eller visninger, registreres dette. Når du benytter våre bestillings eller betalingssystemer vil dette registreres. TV 2 kan videre registrere når du via telefon eller e-post, gjør henvendelser til våre kunde og supporttjenester Til hvem, og for hvilket formål kan vi utlevere dine personopplysninger? Opplysningene kan gjøres tilgjengelig for andre selskaper innenfor vårt konsern samt for de selskaper som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative drift. Disse selskaper tilpliktes å håndheve de samme strenge regler knyttet til behandling av personopplysninger, samt at de tilpliktes å operere i overensstemmelse med de samme regler og betingelser for bruk, som er beskrevet her. 8

9 Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. I tråd med det samtykke som eventuelt er avgitt ved innmelding kan TV 2 inngå samarbeidsavtaler med tredjeparter og TV 2 vil la disse få nødvendig tilgang til relevante deler av dine personopplysninger for å kunne gi deg anledning til å delta i konkurranser/aktiviteter eller gi disse mulighet til å markedsføre sine produkter eller tjenester dersom du har samtykket til dette. Vi krever at parter som vi inngår avtale med bare benytter de innsamlede opplysninger for disse formål, at de håndhever de samme brukerbetingelser som oss, og at det sørges for forsvarlig informasjonssikkerhet. Statistiske og anonymiserte opplysninger vedrørende salg, kjøps-, og navigeringsmønster kan i enkelttilfeller utleveres til tredjeparter. Dette omfatter kun ikke-identifiserbare opplysninger om kunder, medlemmer av TV 2's nettverk, og andre brukere, og vil ikke kunne knyttes til deg eller andre enkeltpersoner Hvordan beskytter vi dine personopplysninger? Vi benytter oss av best standard teknologi, for å garantere at våre brukeres personopplysninger er sikre hos oss. Ditt passord er konfidensielt Hvordan kan du ivareta din sikkerhet ved bruk av vår nettside? Lukk alltid nettleseren og logg deg av internett når du er ferdig. Dette forhindrer at andre personer kan tilegne seg tilgang til personlig informasjon og din private korrespondanse. Hold ditt passord og andre medlemsdetaljer hemmelige. Dersom du oppdager at utenforstående personer har brutt seg inn på ditt medlemsområde, vennligst si fra til oss umiddelbart Cookies For å kunne være i stand til å gjenkjenne deg som bruker benytter vi oss av en funksjon fra din personlige nettleser som kalles "Cookies" eller "informasjonskapsler". "Cookies" identifiserer din datamaskin overfor våre servere og tilpasser tjenestene mot det området du befinner deg på. Du må ha denne "Cookies"-funksjonen tilkoblet i din nettleser for å kunne bruke tjenesten Innsyn i og retting av personopplysninger Med passordet ditt, har du anledning til å endre og oppdatere dine egne opplysninger eller profil(er). Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. I tillegg til at du selv kan endre og oppdatere dine opplysninger i din profil, kan du ta kontakt å kreve at vi retter mangelfulle opplysninger om deg Henvendelser Henvendelser vedrørende behandlingene av dine personopplysninger rettes til: Gjelder det en konkret tjeneste vil e-postadresse i tillegg kunne være angitt i de særlige vilkårene for denne eller i den aktuelle tjenesten direkte. 17. Særlige avtalevilkår for TV 2 Sumo Vilkårene suppleres av TV 2s alminnelige avtale- og brukervilkår. Ved eventuell motstrid går de særlige vilkår her foran de alminnelige. 9

10 Betalingssystem For at du skal få tilgang til TV 2 Sumos betaltjenester må du tegne og betale et abonnement. All betaling via betalings- eller kredittkort skjer via PayEx betalingssystem. Dette er et system som de fleste mediebedrifter bruker for sikker og effektiv betaling på nett. Betaling via sms skjer gjennom TV 2 og kundens teleoperatør. Produkter Sumo BASIS Gir løpende tilgang til kanalene TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Filmkanalen. Basis gir i tillegg tilgang til nyheter, vær og aktualitetsprogrammer on demand. Sumo PLUSS Omfatter Sumo BASIS med tillegg av tilgang til norske underholdningsproduksjoner on demand i tillegg til utvalgte utenlandske programmer. Sumo SPORT Omfatter Sumo BASIS med tillegg av tilgang til sportsdelen av TV 2 Sumo, i tillegg til utvalgte sportsarrangementer som TV 2 til enhver tid har ervervet rettigheter til å tilgjengeliggjøre. Sumo GULL Abonnementet inkluderer alt som ligger under abonnementene Sumo BASIS, Sumo PLUSS og Sumo SPORT. Løpende abonnement og oppsigelse Alle abonnementstyper er løpende abonnement med automatisk fornyelse. Dette betyr at abonnementet løper fra datoen Kunden registrerer og betaler for abonnementet, frem til utløp av abonnementsperioden for det aktuelle abonnement. Abonnementet fornyes deretter automatisk. Kunden vil bli belastet på nytt ved fornyelse. Oppsigelse gjøres på tv2sumo.no under Min Sumo, eller ved å sende e-post til kundeservice eller ved telefon til Ved kampanjer kan det gjelde spesielle oppsigelsesvilkår, herunder at kampanjen kan forutsette en bindingstid eller lignende ordninger. Ikke garantert oppetid - reklamasjonsfrist Tjenesten leveres basert på tilsvarende oppetid som for lignende tjenester som leveres via internett. Ved inngåelsen av avtalen her aksepterer du at det ikke utgjør en mangel at du eventuelt må gjøre gjentatte forsøk på å koble til eller at tjenesten ikke er tilgjengelig i tråd med ovenstående. TV 2 Sumo kontrollerer bare egne servere. Vi kan derfor ikke ta ansvar for distribusjon fra våre servere til din terminal. Svikt i tilknytningsnett må eventuelt tas opp med leverandør av nettjenestene evt. leverandør av lokale nettverk. Alle reklamasjoner skal fremsettes innen rimelig tid. Utstyrskrav Tjenesten stiller følgende tekniske minimumskrav til ditt utstyr: PC: Prosessor: Intel Pentium 4 eller nyere. 10

11 Operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista med siste Microsoft oppgradering. Minne: 256 MB minimum (512 MB anbefalt) Skjermkort: 32 MB minimum (128 MB anbefalt) Nettleser: Internet Explorer (versjon 6 eller 7) or Mozilla Firefox (versjon 3.0 eller nyere. Internett linje: Bredbånd (DSL, Kabel etc.). Det gis ingen garanti for at mobilt bredbånd vil fungere. Mac: Operativsystem: Mac OS X 10.3 "Panther" eller nyere Minne: 128 MB minimum (512 MB anbefalt) Skjermkort: 32 MB minimum (128 MB anbefalt) Nettleser: Safari (version 2.0, 3.0) or Mozilla Firefox (version 3.0 eller nyere). Internett linje: Bredbånd (DSL, Kabel etc.). Det gis ingen garanti for at mobilt bredbånd vil fungere. Brukeridentitet og passord Abonnementet er personlig og det avtales at brukernavn og passord ikke kan overlates til andre. Registrert bruker har ansvar for og blir forpliktet gjennom alle disposisjoner som utføres med brukers brukeridentitet og passord. Opplysninger om brukeridentitet og passord må oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tilgang til det. Dersom innloggingsdata blir kjent for tredjepart plikter du umiddelbart å endre disse. Du skal umiddelbart melde fra til TV 2 hvis det kan mistenkes at uvedkommende bruker din brukeridentitet og passord. Brukens omfang og mislighold fra kundes side Innholdet på TV 2 Sumo er vernet av norsk og internasjonal lovgivning. Samtlige immaterielle rettigheter og tekniske løsninger tilhører eller representeres av TV 2. Ved inngåelse av avtalen aksepterer du at tjenesten bare kan benyttes innenfor ditt private område/til privat bruk. Avtale om offentlig visning, videredistribusjon eller bruk i næring må således inngås særskilt ved henvendelse til kundeservice eller ved telefon til Uklarert bruk er i tillegg til å være et lovbrudd, et mislighold av avtalen og vil bli fulgt opp på vegne av rettighetshaverne. Du aksepterer ved inngåelsen av avtalen at materiale fra TV 2 Sumo eller tilknyttede tjenester ikke kan lastes opp for avspilling gjennom andre tilbydere så som, men ikke begrenset til youtube, facebook eller lignende, såfremt stoffet ikke uttrykkelig er merket med tillatelse for dette. Alminnelig link til TV 2s tjenester er ikke brudd på avtalen her. Hvis TV 2 konstaterer, eller har saklig begrunnet mistanke om, kopiering/opplasting/videredistribusjon og/eller misbruk av brukernavn og passord, kan TV 2 uten varsel stenge brukeren ute fra tjenesten. TV 2 eller de aktuelle rettighetshavere vil i så fall også vurdere om slikt mislighold skal forfølges ved rettslige skritt. Tjenesten er primært innrettet mot det norske territorium. Kunden vil imidlertid innenfor de rammer hvor geografisk begrensning er iverksatt (sk geobloc) - kunne benytte tjenesten ved opphold i utlandet. Omfang av slik tilgang vil fra TV 2 Sumos side variere uten at slike endringer kan påberopes som kontraktsstridige. Sumo er en dynamisk tjeneste Tjenesten er under løpende utvikling. Det redaksjonelle innholdet vil også variere over tid, typisk avhengig av de rettigheter som erverves. Ved inngåelse av avtalen aksepteres at det blir gjort endringer i innholdet, i rutinene for brukeridentifisering, i drift, i tekniske spesifikasjoner, i system og i åpningstider uten at bruker kan gjøre gjeldende at dette er et brudd på avtalen. Dersom det skjer vesentlige reduksjoner eller endringer i tjenesten, som med saklig grunn kan sies å ha vesentlige negative virkinger for Kunden, kan Kunden heve avtalen. 11

12 Kundetjeneste opplysninger om kunden Ved spørsmål om tjenesten, tekniske problemer eller Klager og reklamasjon vedrørende TV 2 Sumos tjenester eller betalinger kan man benytte webskjema på nettsiden (under Min Sumo ), eller ved å sende e-post til kundeservice eventuelt ved telefon til Som kunde må du løpende gi melding om/endre relevante kundeopplysninger, enten som angitt over eller direkte under Min Sumo/Min brukerprofil. Du er selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper, som følge av at du har oppgitt feil e- postadresse, telefonnummer eller ikke varslet om endringer. Avslutning av avtale fra TV 2s side TV 2 kan stoppe fornyelse av løpende abonnement ved f.eks. prisendringer eller når andre saklige grunner foreligger. Abonnementsperioden Kunden har betalt for vil ikke påvirkes av dette og kunden vil bli underrettet og tilbudt ny avtale. Mindre endringer Du aksepterer at TV 2 kan gjennomføre mindre og sakligbegrunnede justeringer i brukervilkår og priser, på bakgrunn av endringer i tjenesten eller dens utbud. Endringer vil bli gjort kjent gjennom tjenesten. 12

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Avinors Retningslinjer

Avinors Retningslinjer Avinors Retningslinjer PERSONVERN, COOKIES OG MARKEDSFØRING Oppdatert 18. september 2015 Innhold 1. Behandlingsansvarlig... 2 2. Behandling av personopplysninger... 2 3. Nærmere om Avinors Digitale Reisefølge

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Personvernpolicy Telenor Arena

Personvernpolicy Telenor Arena Euforum AS er operatør og drifter av Telenor Arena på Fornebu. Selskapet er ansvarlig for den digitale kommunikasjonen med arenaens brukere som enten skjer via www.telenorarena.no, ved bruk av mobilapplikasjonen

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SERVICEHEFTE BOLIG

BRUKERVILKÅR FOR SERVICEHEFTE BOLIG BRUKERVILKÅR FOR SERVICEHEFTE BOLIG Version 1.0 01.11.2016 Disse brukervilkårene ("Vilkårene") gjelder for bruk av Servicehefte Bolig. Servicehefte Bolig er boligens elektroniske servicehefte. Tjenesten

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Personvern hos Klarna AB

Personvern hos Klarna AB Personvern hos Klarna AB Klarna AB ("Klarna"), org.nr 556737-0431, behandler personopplysninger med største omsorg. Behandling av personopplysninger gjøres innenfor rammen av tilbudet og utførelsen av

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Aktiv Forvaltning skal periodisk sende oppdragsgiver oversikt over porteføljens beholdning, oversikt over de transaksjoner som er foretatt og en

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Brukerbetingelser CATSJ

Brukerbetingelser CATSJ Brukerbetingelser CATSJ 1. Fastsettelse av betingelser 1.1. Disse forholdene ("Vilkårene") for bruk av CATSJs applikasjon ("App") regulerer forholdet mellom CATSJ og deg. 1.2. Forholdene må aksepteres

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV GATOR-KLOKKE

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV GATOR-KLOKKE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED BRUK AV GATOR-KLOKKE Ved bruk av Gator-klokker så vil det behandles personopplysninger om både om den som har satt opp tjenesten for bruk (ofte forelderen, dvs. deg)

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering II Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering 1. 0 I snin er om søkeren etat, or an Søkeren: Postadresse: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadresse kontaktperson: Informasjon om bruk

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Personvernerklæring. for nettstedet MyLyconet. Versjon: 3.00 ( ) Lyoness Group AG Gürtelturmplatz Graz

Personvernerklæring. for nettstedet MyLyconet. Versjon: 3.00 ( ) Lyoness Group AG Gürtelturmplatz Graz Personvernerklæring for nettstedet MyLyconet Versjon: 3.00 (05.2014) Det er viktig for Lyoness og innehaveren av dette MyLyconet-nettstedet å beskytte personopplysningene dine. Nedenfor gir vi deg informasjon

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Firma:. behandlingsansvarlig og

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene»

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene» Norsk Wavin AS Adresse Karihaugveien 89 1086 Oslo Norge Telephone +47(0)22 30 92 00 Internet www.wasdfdfavin.no E-mail wavin.no@wavin.com WAVINS PERSONVERN- OG INFORMASJONSKAPSELERKLÆRING «Vi vil sikre

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer